Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram from Skandapurana Lyrics in Tamil

Shri Lakshmi Sahasranama Stotram from Skandapurana in Tamil:

॥ ஶ்ரீலக்ஷ்மீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீஸ்கந்த³புராணே ஸநத்குமாரஸம்ஹிதாயாம் ।

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।

ஹரி: ௐ ।
நாம்நாம் ஸாஷ்டஸஹஸ்ரஞ்ச ப்³ரூஹி கா³ர்க்³ய மஹாமதே ।
மஹாலக்ஷ்ம்யா மஹாதே³வ்யா பு⁴க்திமுக்த்யர்த²ஸித்³த⁴யே ॥ 1 ॥

கா³ர்க்³ய உவாச-
ஸநத்குமாரமாஸீநம் த்³வாத³ஶாதி³த்யஸந்நிப⁴ம் ।
அப்ருʼச்ச²ந்யோகி³நோ ப⁴க்த்யா யோகி³நாமர்த²ஸித்³த⁴யே ॥ 2 ॥

ஸர்வலௌகிககர்மப்⁴யோ விமுக்தாநாம் ஹிதாய வை ।
பு⁴க்திமுக்திப்ரத³ம் ஜப்யமநுப்³ரூஹீ த³யாநிதே⁴ ॥ 3 ॥

ஸநத்குமார ப⁴க³வந்ஸர்வஜ்ஞோঽஸி விஶேஷத: ।
ஆஸ்திக்யஸித்³த⁴யே ந்ரூʼணாம் க்ஷிப்ரத⁴ர்மார்த²ஸாத⁴நம் ॥ 4 ॥

கி²த்³யந்தி மாநவாஸ்ஸர்வே த⁴நாபா⁴வேந கேவலம் ।
ஸித்³த்⁴யந்தி த⁴நிநோঽந்யஸ்ய நைவ த⁴ர்மார்த²காமநா: ॥ 5 ॥

தா³ரித்³ர்யத்⁴வம்ஸிநீ நாம கேந வித்³யா ப்ரகீர்திதா ।
கேந வா ப்³ரஹ்மவித்³யாঽபி கேந ம்ருʼத்யுவிநாஶிநீ ॥ 6 ॥

ஸர்வாஸாம் ஸாரபூ⁴தைகா வித்³யாநாம் கேந கீர்திதா ।
ப்ரத்யக்ஷஸித்³தி⁴தா³ ப்³ரஹ்மந் தாமாசக்ஷ்வ த³யாநிதே⁴ ॥ 7 ॥

ஸநத்குமார உவாச-
ஸாது⁴ ப்ருʼஷ்டம் மஹாபா⁴கா³ஸ்ஸர்வலோகஹிதைஷிண: ।
மஹதாமேஷ த⁴ர்மஶ்ச நாந்யேஷாமிதி மே மதி: ॥ 8 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹாதே³வமஹேந்த்³ராதி³மஹாத்மபி:⁴ ।
ஸம்ப்ரோக்தம் கத²யாம்யத்³ய லக்ஷ்மீநாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 9 ॥

யஸ்யோச்சாரணமாத்ரேண தா³ரித்³ர்யாந்முச்யதே நர: ।
கிம் புநஸ்தஜ்ஜபாஜ்ஜாபீ ஸர்வேஷ்டார்தா²நவாப்நுயாத் ॥ 10 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீலக்ஷ்மீதி³வ்யஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய
ஆநந்த³கர்த³மசிக்லீதேந்தி³ராஸுதாத³யோ மஹாத்மாநோ மஹர்ஷய: அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³ ।
விஷ்ணுமாயா ஶக்தி: மஹாலக்ஷ்மீ: பராதே³வதா ।
ஶ்ரீமஹாலக்ஷ்மீப்ரஸாத³த்³வாரா ஸர்வேஷ்டார்த²ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ।

ஶ்ரீமித்யாதி³ ஷட³ங்க³ந்யாஸ: ।

த்⁴யாநம்-
பத்³மநாப⁴ப்ரியாம் தே³வீம் பத்³மாக்ஷீம் பத்³மவாஸிநீம் ।
பத்³மவக்த்ராம் பத்³மஹஸ்தாம் வந்தே³ பத்³மாமஹர்நிஶம் ॥ 1 ॥

பூர்ணேந்து³வத³நாம் தி³வ்யரத்நாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாம் ।
வரதா³ப⁴யஹஸ்தாட்⁴யாம் த்⁴யாயேச்சந்த்³ரஸஹோத³ரீம் ॥ 2 ॥

இச்சா²ரூபாம் ப⁴க³வதஸ்ஸச்சிதா³நந்த³ரூபிணீம் ।
ஸர்வஜ்ஞாம் ஸர்வஜநநீம் விஷ்ணுவக்ஷஸ்ஸ்த²லாலயாம் ॥ 3 ॥

த³யாலுமநிஶம் த்⁴யாயேத்ஸுக²ஸித்³தி⁴ஸ்வரூபிணீம் ।

யதோ²பதே³ஶம் ஜபித்வா, யதா²க்ரமம் தே³வ்யை ஸமர்ப்ய,
ததஶ்ஶாம்ப⁴வீமுத்³ரயா லக்ஷ்மீமநுஸந்தா⁴ய, நாமஸஹஸ்ரம் ஜபேத் ।
ஹரி: ௐ ॥

நித்யாக³தாநந்தநித்யா நந்தி³நீ ஜநரஞ்ஜநீ ।
நித்யப்ரகாஶிநீ சைவ ஸ்வப்ரகாஶஸ்வரூபிணீ ॥ 1 ॥

மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாகாலீ மஹாகந்யா ஸரஸ்வதீ ।
போ⁴க³வைப⁴வஸந்தா⁴த்ரீ ப⁴க்தாநுக்³ரஹகாரிணீ ॥ 2 ॥

ஈஶாவாஸ்யா மஹாமாயா மஹாதே³வீ மஹேஶ்வரீ ।
ஹ்ருʼல்லேகா² பரமா ஶக்திர்மாத்ருʼகாபீ³ஜரூபிணீ ॥ 3 ॥

நித்யாநந்தா³ நித்யபோ³தா⁴ நாதி³நீ ஜநமோதி³நீ ।
ஸத்யப்ரத்யயநீ சைவ ஸ்வப்ரகாஶாத்மரூபிணீ ॥ 4 ॥

த்ரிபுரா பை⁴ரவீ வித்³யா ஹம்ஸா வாகீ³ஶ்வரீ ஶிவா ।
வாக்³தே³வீ ச மஹாராத்ரி: காலராத்ரிஸ்த்ரிலோசநா ॥ 5 ॥

ப⁴த்³ரகாலீ கராலீ ச மஹாகாலீ திலோத்தமா ।
காலீ கராலவக்த்ராந்தா காமாக்ஷீ காமதா³ ஶுபா⁴ ॥ 6 ॥

சண்டி³கா சண்ட³ரூபேஶா சாமுண்டா³ சக்ரதா⁴ரிணீ ।
த்ரைலோக்யஜயிநீ தே³வீ த்ரைலோக்யவிஜயோத்தமா ॥ 7 ॥

ஸித்³த⁴லக்ஷ்மீ: க்ரியாலக்ஷ்மீர்மோக்ஷலக்ஷ்மீ: ப்ரஸாதி³நீ ।
உமா ப⁴க³வதீ து³ர்கா³ சாந்த்³ரீ தா³க்ஷாயணீ ஶிவா ॥ 8 ॥

ப்ரத்யங்கி³ரா த⁴ராவேலா லோகமாதா ஹரிப்ரியா ।
பார்வதீ பரமா தே³வீ ப்³ரஹ்மவித்³யாப்ரதா³யிநீ ॥ 9 ॥

அரூபா ப³ஹுரூபா ச விரூபா விஶ்வரூபிணீ ।
பஞ்சபூ⁴தாத்மிகா வாணீ பஞ்சபூ⁴தாத்மிகா பரா ॥ 10 ॥

காலீ மா பஞ்சிகா வாக்³மீ ஹவி:ப்ரத்யதி⁴தே³வதா ।
தே³வமாதா ஸுரேஶாநா தே³வக³ர்பா⁴ঽம்பி³கா த்⁴ருʼதி: ॥ 11 ॥

ஸங்க்²யா ஜாதி: க்ரியாஶக்தி: ப்ரக்ருʼதிர்மோஹிநீ மஹீ ।
யஜ்ஞவித்³யா மஹாவித்³யா கு³ஹ்யவித்³யா விபா⁴வரீ ॥ 12 ॥ var விபா⁴வதீ
ஜ்யோதிஷ்மதீ மஹாமாதா ஸர்வமந்த்ரப²லப்ரதா³ ।
தா³ரித்³ர்யத்⁴வம்ஸிநீ தே³வீ ஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²பே⁴தி³நீ ॥ 13 ॥

ஸஹஸ்ராதி³த்யஸங்காஶா சந்த்³ரிகா சந்த்³ரரூபிணீ ।
கா³யத்ரீ ஸோமஸம்பூ⁴திஸ்ஸாவித்ரீ ப்ரணவாத்மிகா ॥ 14 ॥

ஶாங்கரீ வைஷ்ணவீ ப்³ராஹ்மீ ஸர்வதே³வநமஸ்க்ருʼதா ।
ஸேவ்யது³ர்கா³ குபே³ராக்ஷீ கரவீரநிவாஸிநீ ॥ 15 ॥

ஜயா ச விஜயா சைவ ஜயந்தீ சாঽபராஜிதா ।
குப்³ஜிகா காலிகா ஶாஸ்த்ரீ வீணாபுஸ்தகதா⁴ரிணீ ॥ 16 ॥

ஸர்வஜ்ஞஶக்திஶ்ஶ்ரீஶக்திர்ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மிகா ।
இடா³பிங்க³லிகாமத்⁴யம்ருʼணாலீதந்துரூபிணீ ॥ 17 ॥

யஜ்ஞேஶாநீ ப்ரதா² தீ³க்ஷா த³க்ஷிணா ஸர்வமோஹிநீ ।
அஷ்டாங்க³யோகி³நீ தே³வீ நிர்பீ³ஜத்⁴யாநகோ³சரா ॥ 18 ॥

ஸர்வதீர்த²ஸ்தி²தா ஶுத்³தா⁴ ஸர்வபர்வதவாஸிநீ ।
வேத³ஶாஸ்த்ரப்ரமா தே³வீ ஷட³ங்கா³தி³பத³க்ரமா ॥ 19 ॥

ஶிவா தா⁴த்ரீ ஶுபா⁴நந்தா³ யஜ்ஞகர்மஸ்வரூபிணீ ।
வ்ரதிநீ மேநகா தே³வீ ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மசாரிணீ ॥ 20 ॥

ஏகாக்ஷரபரா தாரா ப⁴வப³ந்த⁴விநாஶிநீ ।
விஶ்வம்ப⁴ரா த⁴ராதா⁴ரா நிராதா⁴ராঽதி⁴கஸ்வரா ॥ 21 ॥

ராகா குஹூரமாவாஸ்யா பூர்ணிமாঽநுமதிர்த்³யுதி: ।
ஸிநீவாலீ ஶிவாঽவஶ்யா வைஶ்வதே³வீ பிஶங்கி³லா ॥ 22 ॥

பிப்பலா ச விஶாலாக்ஷீ ரக்ஷோக்⁴நீ வ்ருʼஷ்டிகாரிணீ ।
து³ஷ்டவித்³ராவிணீ தே³வீ ஸர்வோபத்³ரவநாஶிநீ ॥ 23 ॥

ஶாரதா³ ஶரஸந்தா⁴நா ஸர்வஶஸ்த்ரஸ்வரூபிணீ ।
யுத்³த⁴மத்⁴யஸ்தி²தா தே³வீ ஸர்வபூ⁴தப்ரப⁴ஞ்ஜநீ ॥ 24 ॥

அயுத்³தா⁴ யுத்³த⁴ரூபா ச ஶாந்தா ஶாந்திஸ்வரூபிணீ ।
க³ங்கா³ ஸரஸ்வதீவேணீயமுநாநர்மதா³பகா³ ॥ 25 ॥

ஸமுத்³ரவஸநாவாஸா ப்³ரஹ்மாண்ட³ஶ்ரோணிமேக²லா ।
பஞ்சவக்த்ரா த³ஶபு⁴ஜா ஶுத்³த⁴ஸ்ப²டிகஸந்நிபா⁴ ॥ 26 ॥

ரக்தா க்ருʼஷ்ணா ஸிதா பீதா ஸர்வவர்ணா நிரீஶ்வரீ ।
காலிகா சக்ரிகா தே³வீ ஸத்யா து வடுகாஸ்தி²தா ॥ 27 ॥

தருணீ வாருணீ நாரீ ஜ்யேஷ்டா²தே³வீ ஸுரேஶ்வரீ ।
விஶ்வம்ப⁴ராத⁴ரா கர்த்ரீ க³லார்க³லவிப⁴ஞ்ஜநீ ॥ 28 ॥

ஸந்த்⁴யாராத்ரிர்தி³வாஜ்யோத்ஸ்த்நா கலாகாஷ்டா² நிமேஷிகா ।
உர்வீ காத்யாயநீ ஶுப்⁴ரா ஸம்ஸாரார்ணவதாரிணீ ॥ 29 ॥

கபிலா கீலிகாঽஶோகா மல்லிகாநவமல்லிகா । var கௌலிகா
தே³விகா நந்தி³கா ஶாந்தா ப⁴ஞ்ஜிகா ப⁴யப⁴ஞ்ஜிகா ॥ 30 ॥

கௌஶிகீ வைதி³கீ தே³வீ ஸௌரீ ரூபாதி⁴காঽதிபா⁴ ।
தி³க்³வஸ்த்ரா நவவஸ்த்ரா ச கந்யகா கமலோத்³ப⁴வா ॥ 31 ॥

ஶ்ரீஸ்ஸௌம்யலக்ஷணாঽதீதது³ர்கா³ ஸூத்ரப்ரபோ³தி⁴கா ।
ஶ்ரத்³தா⁴ மேதா⁴ க்ருʼதி: ப்ரஜ்ஞா தா⁴ரணா காந்திரேவ ச ॥ 32 ॥

ஶ்ருதி: ஸ்ம்ருʼதிர்த்⁴ருʼதிர்த⁴ந்யா பூ⁴திரிஷ்டிர்மநீஷிணீ ।
விரக்திர்வ்யாபிநீ மாயா ஸர்வமாயாப்ரப⁴ஞ்ஜநீ ॥ 33 ॥

மாஹேந்த்³ரீ மந்த்ரிணீ ஸிம்ஹீ சேந்த்³ரஜாலஸ்வரூபிணீ ।
அவஸ்தா²த்ரயநிர்முக்தா கு³ணத்ரயவிவர்ஜிதா ॥ 34 ॥

ஈஷணாத்ரயநிர்முக்தா ஸர்வரோக³விவர்ஜிதா ।
யோகி³த்⁴யாநாந்தக³ம்யா ச யோக³த்⁴யாநபராயணா ॥ 35 ॥

த்ரயீஶிகா² விஶேஷஜ்ஞா வேதா³ந்தஜ்ஞாநரூபிணீ ।
பா⁴ரதீ கமலா பா⁴ஷா பத்³மா பத்³மவதீ க்ருʼதி: ॥ 36 ॥

கௌ³தமீ கோ³மதீ கௌ³ரீ ஈஶாநா ஹம்ஸவாஹநீ ।
நாராயணீ ப்ரபா⁴தா⁴ரா ஜாஹ்நவீ ஶங்கராத்மஜா ॥ 37 ॥

சித்ரக⁴ண்டா ஸுநந்தா³ ஶ்ரீர்மாநவீ மநுஸம்ப⁴வா ।
ஸ்தம்பி⁴நீ க்ஷோபி⁴ணீ மாரீ ப்⁴ராமிணீ ஶத்ருமாரிணீ ॥ 38 ॥

மோஹிநீ த்³வேஷிணீ வீரா அகோ⁴ரா ருத்³ரரூபிணீ ।
ருத்³ரைகாத³ஶிநீ புண்யா கல்யாணீ லாப⁴காரிணீ ॥ 39 ॥

தே³வது³ர்கா³ மஹாது³ர்கா³ ஸ்வப்நது³ர்கா³ঽஷ்டபை⁴ரவீ ।
ஸூர்யசந்த்³ராக்³நிரூபா ச க்³ரஹநக்ஷத்ரரூபிணீ ॥ 40 ॥

பி³ந்து³நாத³கலாதீதா பி³ந்து³நாத³கலாத்மிகா ।
த³ஶவாயுஜயாகாரா கலாஷோட³ஶஸம்யுதா ॥ 41 ॥

காஶ்யபீ கமலாதே³வீ நாத³சக்ரநிவாஸிநீ ।
ம்ருʼடா³தா⁴ரா ஸ்தி²ரா கு³ஹ்யா தே³விகா சக்ரரூபிணீ ॥ 42 ॥

அவித்³யா ஶார்வரீ பு⁴ஞ்ஜா ஜம்பா⁴ஸுரநிப³ர்ஹிணீ ।
ஶ்ரீகாயா ஶ்ரீகலா ஶுப்⁴ரா கர்மநிர்மூலகாரிணீ ॥ 43 ॥

ஆதி³லக்ஷ்மீர்கு³ணாதா⁴ரா பஞ்சப்³ரஹ்மாத்மிகா பரா ।
ஶ்ருதிர்ப்³ரஹ்மமுகா²வாஸா ஸர்வஸம்பத்திரூபிணீ ॥ 44 ॥

ம்ருʼதஸஞ்ஜீவிநீ மைத்ரீ காமிநீ காமவர்ஜிதா ।
நிர்வாணமார்க³தா³ தே³வீ ஹம்ஸிநீ காஶிகா க்ஷமா ॥ 45 ॥

ஸபர்யா கு³ணிநீ பி⁴ந்நா நிர்கு³ணா க²ண்டி³தாஶுபா⁴ ।
ஸ்வாமிநீ வேதி³நீ ஶக்யா ஶாம்ப³ரீ சக்ரதா⁴ரிணீ ॥ 46 ॥

த³ண்டி³நீ முண்டி³நீ வ்யாக்⁴ரீ ஶிகி²நீ ஸோமஸம்ஹதி: ।
சிந்தாமணிஶ்சிதா³நந்தா³ பஞ்சபா³ணாக்³ரபோ³தி⁴நீ ॥ 47 ॥ var பஞ்சபா³ணப்ரபோ³தி⁴நீ
பா³ணஶ்ரேணிஸ்ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரபு⁴ஜபாது³கா ।
ஸந்த்⁴யாவலிஸ்த்ரிஸந்த்⁴யாக்²யா ப்³ரஹ்மாண்ட³மணிபூ⁴ஷணா ॥ 48 ॥

வாஸவீ வாருணீஸேநா குலிகா மந்த்ரரஞ்ஜநீ ।
ஜிதப்ராணஸ்வரூபா ச காந்தா காம்யவரப்ரதா³ ॥ 49 ॥

மந்த்ரப்³ராஹ்மணவித்³யார்தா² நாத³ரூபா ஹவிஷ்மதீ ।
ஆத²ர்வணீ ஶ்ருதிஶூந்யா கல்பநாவர்ஜிதா ஸதீ ॥ 50 ॥

ஸத்தாஜாதி: ப்ரமாঽமேயாঽப்ரமிதி: ப்ராணதா³ க³தி: ।
அவர்ணா பஞ்சவர்ணா ச ஸர்வதா³ பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 51 ॥

த்ரைலோக்யமோஹிநீ வித்³யா ஸர்வப⁴ர்த்ரீ க்ஷராঽக்ஷரா ।
ஹிரண்யவர்ணா ஹரிணீ ஸர்வோபத்³ரவநாஶிநீ ॥ 52 ॥

கைவல்யபத³வீரேகா² ஸூர்யமண்ட³லஸம்ஸ்தி²தா ।
ஸோமமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² வஹ்நிமண்ட³லஸம்ஸ்தி²தா ॥ 53 ॥

வாயுமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² வ்யோமமண்ட³லஸம்ஸ்தி²தா ।
சக்ரிகா சக்ரமத்⁴யஸ்தா² சக்ரமார்க³ப்ரவர்திநீ ॥ 54 ॥

கோகிலாகுலசக்ரேஶா பக்ஷதி: பங்க்திபாவநீ ।
ஸர்வஸித்³தா⁴ந்தமார்க³ஸ்தா² ஷட்³வர்ணாவரவர்ஜிதா ॥ 55 ॥

ஶரருத்³ரஹரா ஹந்த்ரீ ஸர்வஸம்ஹாரகாரிணீ ।
புருஷா பௌருஷீ துஷ்டிஸ்ஸர்வதந்த்ரப்ரஸூதிகா ॥ 56 ॥

அர்த⁴நாரீஶ்வரீ தே³வீ ஸர்வவித்³யாப்ரதா³யிநீ ।
பா⁴ர்க³வீ யாஜுஷீவித்³யா ஸர்வோபநிஷதா³ஸ்தி²தா ॥ 57 ॥

வ்யோமகேஶாகி²லப்ராணா பஞ்சகோஶவிலக்ஷணா ।
பஞ்சகோஶாத்மிகா ப்ரத்யக்பஞ்சப்³ரஹ்மாத்மிகா ஶிவா ॥ 58 ॥

ஜக³ஜ்ஜராஜநித்ரீ ச பஞ்சகர்மப்ரஸூதிகா ।
வாக்³தே³வ்யாப⁴ரணாகாரா ஸர்வகாம்யஸ்தி²தஸ்தி²தி: ॥ 59 ॥

அஷ்டாத³ஶசதுஷ்ஷஷ்டி²பீடி²கா வித்³யயா யுதா ।
காலிகாகர்ஷணஶ்யாமா யக்ஷிணீ கிந்நரேஶ்வரீ ॥ 60 ॥

கேதகீ மல்லிகாஶோகா வாராஹீ த⁴ரணீ த்⁴ருவா ।
நாரஸிம்ஹீ மஹோக்³ராஸ்யா ப⁴க்தாநாமார்திநாஶிநீ ॥ 61 ॥

அந்தர்ப³லா ஸ்தி²ரா லக்ஷ்மீர்ஜராமரணநாஶிநீ ।
ஶ்ரீரஞ்ஜிதா மஹாகாயா ஸோமஸூர்யாக்³நிலோசநா ॥ 62 ॥

அதி³திர்தே³வமாதா ச அஷ்டபுத்ராঽஷ்டயோகி³நீ ।
அஷ்டப்ரக்ருʼதிரஷ்டாஷ்டவிப்⁴ராஜத்³விக்ருʼதாக்ருʼதி: ॥ 63 ॥

து³ர்பி⁴க்ஷத்⁴வம்ஸிநீ தே³வீ ஸீதா ஸத்யா ச ருக்மிணீ ।
க்²யாதிஜா பா⁴ர்க³வீ தே³வீ தே³வயோநிஸ்தபஸ்விநீ ॥ 64 ॥

ஶாகம்ப⁴ரீ மஹாஶோணா க³ருடோ³பரிஸம்ஸ்தி²தா ।
ஸிம்ஹகா³ வ்யாக்⁴ரகா³ தே³வீ வாயுகா³ ச மஹாத்³ரிகா³ ॥ 65 ॥

அகாராதி³க்ஷகாராந்தா ஸர்வவித்³யாதி⁴தே³வதா ।
மந்த்ரவ்யாக்²யாநநிபுணா ஜ்யோதிஶ்ஶாஸ்த்ரைகலோசநா ॥ 66 ॥

இடா³பிங்க³லிகாமத்⁴யாஸுஷும்நா க்³ரந்தி²பே⁴தி³நீ ।
காலசக்ராஶ்ரயோபேதா காலசக்ரஸ்வரூபிணீ ॥ 67 ॥

வைஶாரதீ³ மதிஶ்ஶ்ரேஷ்டா² வரிஷ்டா² ஸர்வதீ³பிகா ।
வைநாயகீ வராரோஹா ஶ்ரோணிவேலா ப³ஹிர்வலி: ॥ 68 ॥

ஜம்பி⁴நீ ஜ்ருʼம்பி⁴ணீ ஜ்ருʼம்ப⁴காரிணீ க³ணகாரிகா ।
ஶரணீ சக்ரிகாঽநந்தா ஸர்வவ்யாதி⁴சிகித்ஸகீ ॥ 69 ॥

தே³வகீ தே³வஸங்காஶா வாரிதி:⁴ கருணாகரா ।
ஶர்வரீ ஸர்வஸம்பந்நா ஸர்வபாபப்ரப⁴ஞ்ஜிநீ ॥ 70 ॥

ஏகமாத்ரா த்³விமாத்ரா ச த்ரிமாத்ரா ச ததா²பரா ।
அர்த⁴மாத்ரா பரா ஸூக்ஷ்மா ஸூக்ஷ்மார்தா²ঽர்த²பராঽபரா ॥ 71 ॥

ஏகவீரா விஶேஷாக்²யா ஷஷ்டீ²தே³வீ மநஸ்விநீ ।
நைஷ்கர்ம்யா நிஷ்கலாலோகா ஜ்ஞாநகர்மாதி⁴கா கு³ணா ॥ 72 ॥

ஸப³ந்த்⁴வாநந்த³ஸந்தோ³ஹா வ்யோமாகாராঽநிரூபிதா ।
க³த்³யபத்³யாத்மிகா வாணீ ஸர்வாலங்காரஸம்யுதா ॥ 73 ॥

ஸாது⁴ப³ந்த⁴பத³ந்யாஸா ஸர்வௌகோ க⁴டிகாவலி: ।
ஷட்கர்மா கர்கஶாகாரா ஸர்வகர்மவிவர்ஜிதா ॥ 74 ॥

ஆதி³த்யவர்ணா சாபர்ணா காமிநீ வரரூபிணீ ।
ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மஸந்தாநா வேத³வாகீ³ஶ்வரீ ஶிவா ॥ 75 ॥

புராணந்யாயமீமாம்ஸாத⁴ர்மஶாஸ்த்ராக³மஶ்ருதா ।
ஸத்³யோவேத³வதீ ஸர்வா ஹம்ஸீ வித்³யாதி⁴தே³வதா ॥ 76 ॥

விஶ்வேஶ்வரீ ஜக³த்³தா⁴த்ரீ விஶ்வநிர்மாணகாரிணீ ।
வைதி³கீ வேத³ரூபா ச காலிகா காலரூபிணீ ॥ 77 ॥

நாராயணீ மஹாதே³வீ ஸர்வதத்த்வப்ரவர்திநீ ।
ஹிரண்யவர்ணரூபா ச ஹிரண்யபத³ஸம்ப⁴வா ॥ 78 ॥

கைவல்யபத³வீ புண்யா கைவல்யஜ்ஞாநலக்ஷிதா ।
ப்³ரஹ்மஸம்பத்திரூபா ச ப்³ரஹ்மஸம்பத்திகாரிணீ ॥ 79 ॥

வாருணீ வாருணாராத்⁴யா ஸர்வகர்மப்ரவர்திநீ ।
ஏகாக்ஷரபராঽঽயுக்தா ஸர்வதா³ரித்³ர்யப⁴ஞ்ஜிநீ ॥ 80 ॥

பாஶாங்குஶாந்விதா தி³வ்யா வீணாவ்யாக்²யாக்ஷஸூத்ரப்⁴ருʼத் ।
ஏகமூர்திஸ்த்ரயீமூர்திர்மது⁴கைடப⁴ப⁴ஞ்ஜிநீ ॥ 81 ॥

ஸாங்க்²யா ஸாங்க்²யவதீ ஜ்வாலா ஜ்வலந்தீ காமரூபிணீ ।
ஜாக்³ரந்தீ ஸர்வஸம்பத்திஸ்ஸுஷுப்தாந்வேஷ்டதா³யிநீ ॥ 82 ॥ var ஸ்வேஷ்டதா³யிநீ
கபாலிநீ மஹாத³ம்ஷ்ட்ரா ப்⁴ருகுடீ குடிலாநநா ।
ஸர்வாவாஸா ஸுவாஸா ச ப்³ருʼஹத்யஷ்டிஶ்ச ஶக்வரீ ॥ 83 ॥

ச²ந்தோ³க³ணப்ரதிஷ்டா² ச கல்மாஷீ கருணாத்மிகா ।
சக்ஷுஷ்மதீ மஹாகோ⁴ஷா க²ட்³க³சர்மத⁴ராঽஶநி: ॥ 84 ॥

ஶில்பவைசித்ர்யவித்³யோதா ஸர்வதோப⁴த்³ரவாஸிநீ ।
அசிந்த்யலக்ஷணாகாரா ஸூத்ரபா⁴ஷ்யநிப³ந்த⁴நா ॥ 85 ॥

ஸர்வவேதா³ர்த²ஸம்பத்திஸ்ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²மாத்ருʼகா ।
அகாராதி³க்ஷகாராந்தஸர்வவர்ணக்ருʼதஸ்த²லா ॥ 86 ॥

ஸர்வலக்ஷ்மீஸ்ஸதா³நந்தா³ ஸாரவித்³யா ஸதா³ஶிவா ।
ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வஶக்திஶ்ச கே²சரீரூபகோ³ச்ச்²ரிதா ॥ 87 ॥

அணிமாதி³கு³ணோபேதா பரா காஷ்டா² பரா க³தி: ।
ஹம்ஸயுக்தவிமாநஸ்தா² ஹம்ஸாரூடா⁴ ஶஶிப்ரபா⁴ ॥ 88 ॥

ப⁴வாநீ வாஸநாஶக்திராக்ருʼதிஸ்தா²கி²லாঽகி²லா ।
தந்த்ரஹேதுர்விசித்ராங்கீ³ வ்யோமக³ங்கா³விநோதி³நீ ॥ 89 ॥

வர்ஷா ச வார்ஷிகா சைவ ருʼக்³யஜுஸ்ஸாமரூபிணீ ।
மஹாநதீ³நதீ³புண்யாঽக³ண்யபுண்யகு³ணக்ரியா ॥ 90 ॥

ஸமாதி⁴க³தலப்⁴யார்தா² ஶ்ரோதவ்யா ஸ்வப்ரியா க்⁴ருʼணா ।
நாமாக்ஷரபரா தே³வீ உபஸர்க³நகா²ஞ்சிதா ॥ 91 ॥

நிபாதோருத்³வயீஜங்கா⁴ மாத்ருʼகா மந்த்ரரூபிணீ ।
ஆஸீநா ச ஶயாநா ச திஷ்ட²ந்தீ தா⁴வநாதி⁴கா ॥ 92 ॥

லக்ஷ்யலக்ஷணயோகா³ட்⁴யா தாத்³ரூப்யக³ணநாக்ருʼதி: ।
ஸைகரூபா நைகரூபா ஸேந்து³ரூபா ததா³க்ருʼதி: ॥ 93 ॥

ஸமாஸதத்³தி⁴தாகாரா விப⁴க்திவசநாத்மிகா ।
ஸ்வாஹாகாரா ஸ்வதா⁴காரா ஶ்ரீபத்யர்தா⁴ங்க³நந்தி³நீ ॥ 94 ॥

க³ம்பீ⁴ரா க³ஹநா கு³ஹ்யா யோநிலிங்கா³ர்த⁴தா⁴ரிணீ ।
ஶேஷவாஸுகிஸம்ஸேவ்யா சஷாலா வரவர்ணிநீ ॥ 95 ॥

காருண்யாகாரஸம்பத்தி: கீலக்ருʼந்மந்த்ரகீலிகா ।
ஶக்திபீ³ஜாத்மிகா ஸர்வமந்த்ரேஷ்டாக்ஷயகாமநா ॥ 96 ॥

ஆக்³நேயீ பார்தி²வா ஆப்யா வாயவ்யா வ்யோமகேதநா ।
ஸத்யஜ்ஞாநாத்மிகாঽঽநந்தா³ ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்ம ஸநாதநீ ॥ 97 ॥ var நந்தா³
அவித்³யாவாஸநா மாயாப்ரக்ருʼதிஸ்ஸர்வமோஹிநீ ।
ஶக்திர்தா⁴ரணஶக்திஶ்ச சித³சிச்ச²க்தியோகி³நீ ॥ 98 ॥

வக்த்ராருணா மஹாமாயா மரீசிர்மத³மர்தி³நீ ।
விராட்³ ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴ ஶுத்³தா⁴ நீரூபாஸ்திஸ்ஸுப⁴க்திகா³ ॥ 99 ॥ via விராட்
நிரூபிதாத்³வயீவித்³யா நித்யாநித்யஸ்வரூபிணீ ।
வைராஜமார்க³ஸஞ்சாரா ஸர்வஸத்பத²த³ர்ஶிநீ ॥ 100 ॥

ஜாலந்த⁴ரீ ம்ருʼடா³நீ ச ப⁴வாநீ ப⁴வப⁴ஞ்ஜநீ ।
த்ரைகாலிகஜ்ஞாநதந்துஸ்த்ரிகாலஜ்ஞாநதா³யிநீ ॥ 101 ॥

நாதா³தீதா ஸ்ம்ருʼதி: ப்ரஜ்ஞா தா⁴த்ரீரூபா த்ரிபுஷ்கரா ।
பராஜிதாவிதா⁴நஜ்ஞா விஶேஷிதகு³ணாத்மிகா ॥ 102 ॥

ஹிரண்யகேஶிநீ ஹேமப்³ரஹ்மஸூத்ரவிசக்ஷணா ।
அஸங்க்²யேயபரார்தா⁴ந்தஸ்வரவ்யஞ்ஜநவைக²ரீ ॥ 103 ॥

மது⁴ஜிஹ்வா மது⁴மதீ மது⁴மாஸோத³யா மது:⁴ ।
மாத⁴வீ ச மஹாபா⁴கா³ மேக⁴க³ம்பீ⁴ரநிஸ்வநா ॥ 104 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶாதி³ஜ்ஞாதவ்யார்த²விஶேஷகா³ ।
நாபௌ⁴ வஹ்நிஶிகா²காரா லலாடே சந்த்³ரஸந்நிபா⁴ ॥ 105 ॥

ப்⁴ரூமத்⁴யே பா⁴ஸ்கராகாரா ஸர்வதாராக்ருʼதிர்ஹ்ருʼதி³ ।
க்ருʼத்திகாதி³ப⁴ரண்யந்தநக்ஷத்ரேஷ்ட்யார்சிதோத³யா ॥ 106 ॥

க்³ரஹவித்³யாத்மிகா ஜ்யோதிர்ஜ்யோதிர்விந்மதிஜீவிகா ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³க³ர்பி⁴ணீ பா³லா ஸப்தாவரணதே³வதா ॥ 107 ॥

வைராஜோத்தமஸாம்ராஜ்யா குமாரகுஶலோத³யா ।
ப³க³லா ப்⁴ரமராம்பா³ ச ஶிவதூ³தீ ஶிவாத்மிகா ॥ 108 ॥

மேருவிந்த்⁴யாதி³ஸம்ஸ்தா²நா காஶ்மீரபுரவாஸிநீ ।
யோக³நித்³ரா மஹாநித்³ரா விநித்³ரா ராக்ஷஸாஶ்ரிதா ॥ 109 ॥

ஸுவர்ணதா³ மஹாக³ங்கா³ பஞ்சாக்²யா பஞ்சஸம்ஹதி: ।
ஸுப்ரஜாதா ஸுவீரா ச ஸுபோஷா ஸுபதிஶ்ஶிவா ॥ 110 ॥

ஸுக்³ருʼஹா ரக்தபீ³ஜாந்தா ஹதகந்த³ர்பஜீவிகா ।
ஸமுத்³ரவ்யோமமத்⁴யஸ்தா² ஸமபி³ந்து³ஸமாஶ்ரயா ॥ 111 ॥

ஸௌபா⁴க்³யரஸஜீவாதுஸ்ஸாராஸாரவிவேகத்³ருʼக் ।
த்ரிவல்யாதி³ஸுபுஷ்டாங்கா³ பா⁴ரதீ ப⁴ரதாஶ்ரிதா ॥ 112 ॥

நாத³ப்³ரஹ்மமயீவித்³யா ஜ்ஞாநப்³ரஹ்மமயீபரா ।
ப்³ரஹ்மநாடீ³ நிருக்திஶ்ச ப்³ரஹ்மகைவல்யஸாத⁴நம் ॥ 113 ॥

காலிகேயமஹோதா³ரவீர்யவிக்ரமரூபிணீ ।
வட³பா³க்³நிஶிகா²வக்த்ரா மஹாகப³லதர்பணா ॥ 114 ॥

மஹாபூ⁴தா மஹாத³ர்பா மஹாஸாரா மஹாக்ரது: ।
பஞ்ஜபூ⁴தமஹாக்³ராஸா பஞ்சபூ⁴தாதி⁴தே³வதா ॥ 115 ॥

ஸர்வப்ரமாணா ஸம்பத்திஸ்ஸர்வரோக³ப்ரதிக்ரியா ।
ப்³ரஹ்மாண்டா³ந்தர்ப³ஹிர்வ்யாப்தா விஷ்ணுவக்ஷோவிபூ⁴ஷணீ ॥ 116 ॥

ஶாங்கரீ விதி⁴வக்த்ரஸ்தா² ப்ரவரா வரஹேதுகீ ।
ஹேமமாலா ஶிகா²மாலா த்ரிஶிகா² பஞ்சமோசநா ॥ 117 ॥ var லோசநா
ஸர்வாக³மஸதா³சாரமர்யாதா³ யாதுப⁴ஞ்ஜநீ । var ஸதா³சார மர்யாதா³யாது
புண்யஶ்லோகப்ரப³ந்தா⁴ட்⁴யா ஸர்வாந்தர்யாமிரூபிணீ ॥ 118 ॥

ஸாமகா³நஸமாராத்⁴யா ஶ்ரோத்ரகர்ணரஸாயநம் ।
ஜீவலோகைகஜீவாதுர்ப⁴த்³ரோதா³ரவிலோகநா ॥ 119 ॥

தடித்கோடிலஸத்காந்திஸ்தருணீ ஹரிஸுந்த³ரீ ।
மீநநேத்ரா ச ஸேந்த்³ராக்ஷீ விஶாலாக்ஷீ ஸுமங்க³ளா ॥ 120 ॥

ஸர்வமங்க³ளஸம்பந்நா ஸாக்ஷாந்மங்க³ளதே³வதா ।
தே³ஹஹ்ருʼத்³தீ³பிகா தீ³ப்திர்ஜிஹ்மபாபப்ரணாஶிநீ ॥ 121 ॥

அர்த⁴சந்த்³ரோல்லஸத்³த³ம்ஷ்ட்ரா யஜ்ஞவாடீவிலாஸிநீ ।
மஹாது³ர்கா³ மஹோத்ஸாஹா மஹாதே³வப³லோத³யா ॥ 122 ॥

டா³கிநீட்³யா ஶாகிநீட்³யா ஸாகிநீட்³யா ஸமஸ்தஜுட் ।
நிரங்குஶா நாகிவந்த்³யா ஷடா³தா⁴ராதி⁴தே³வதா ॥ 123 ॥

பு⁴வநஜ்ஞாநிநிஶ்ஶ்ரேணீ பு⁴வநாகாரவல்லரீ ।
ஶாஶ்வதீ ஶாஶ்வதாகாரா லோகாநுக்³ரஹகாரிணீ ॥ 124 ॥

ஸாரஸீ மாநஸீ ஹம்ஸீ ஹம்ஸலோகப்ரதா³யிநீ ।
சிந்முத்³ராலங்க்ருʼதகரா கோடிஸூர்யஸமப்ரபா⁴ ॥ 125 ॥

ஸுக²ப்ராணிஶிரோரேகா² ஸத³த்³ருʼஷ்டப்ரதா³யிநீ । var நத³
ஸர்வஸாங்கர்யதோ³ஷக்⁴நீ க்³ரஹோபத்³ரவநாஶிநீ ॥ 126 ॥

க்ஷுத்³ரஜந்துப⁴யக்⁴நீ ச விஷரோகா³தி³ப⁴ஞ்ஜநீ ।
ஸதா³ஶாந்தா ஸதா³ஶுத்³தா⁴ க்³ருʼஹச்சி²த்³ரநிவாரிணீ ॥ 127 ॥

கலிதோ³ஷப்ரஶமநீ கோலாஹலபுரஸ்ஸ்தி²தா ।
கௌ³ரீ லாக்ஷணகீ முக்²யா ஜக⁴ந்யாக்ருʼதிவர்ஜிதா ॥ 128 ॥ var லாக்ஷணிகீ
மாயா வித்³யா மூலபூ⁴தா வாஸவீ விஷ்ணுசேதநா ।
வாதி³நீ வஸுரூபா ச வஸுரத்நபரிச்ச²தா³ ॥ 129 ॥

சா²ந்த³ஸீ சந்த்³ரஹ்ருʼத³யா மந்த்ரஸ்வச்ச²ந்த³பை⁴ரவீ ।
வநமாலா வைஜயந்தீ பஞ்சதி³வ்யாயுதா⁴த்மிகா ॥ 130 ॥

பீதாம்ப³ரமயீ சஞ்சத்கௌஸ்துபா⁴ ஹரிகாமிநீ ।
நித்யா தத்²யா ரமா ராமா ரமணீ ம்ருʼத்யுப⁴ஞ்ஜநீ ॥ 131 ॥ var ப⁴ஞ்ஜிநீ
ஜ்யேஷ்டா² காஷ்டா² த⁴நிஷ்டா²ந்தா ஶராங்கீ³ நிர்கு³ணப்ரியா ।
மைத்ரேயா மித்ரவிந்தா³ ச ஶேஷ்யஶேஷகலாஶயா ॥ 132 ॥

வாராணஸீவாஸரதா சார்யாவர்தஜநஸ்துதா ।
ஜக³து³த்பத்திஸம்ஸ்தா²நஸம்ஹாரத்ரயகாரணம் ॥ 133 ॥

த்வமம்ப³ விஷ்ணுஸர்வஸ்வம் நமஸ்தேঽஸ்து மஹேஶ்வரி ।
நமஸ்தே ஸர்வலோகாநாம் ஜநந்யை புண்யமூர்தயே ॥ 134 ॥

ஸித்³த⁴லக்ஷ்மீர்மஹாகாலி மஹலக்ஷ்மி நமோঽஸ்து தே ।
ஸத்³யோஜாதாதி³பஞ்சாக்³நிரூபா பஞ்சகபஞ்சகம் ॥ 135 ॥

யந்த்ரலக்ஷ்மீர்ப⁴வத்யாதி³ராத்³யாத்³யே தே நமோ நம: ।
ஸ்ருʼஷ்ட்யாதி³காரணாகாரவிததே தோ³ஷவர்ஜிதே ॥ 136 ॥

ஜக³ல்லக்ஷ்மீர்ஜக³ந்மாதர்விஷ்ணுபத்நி நமோঽஸ்து தே । var லக்ஷ்மி ஜக³ந்
நவகோடிமஹாஶக்திஸமுபாஸ்யபதா³ம்பு³ஜே ॥ 137 ॥

கநத்ஸௌவர்ணரத்நாட்⁴யே ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதே ।
அநந்தாநித்யமஹிஷீப்ரபஞ்சேஶ்வரநாயகி ॥ 138 ॥

அத்யுச்ச்²ரிதபதா³ந்தஸ்தே² பரமவ்யோமநாயகி ।
நாகப்ருʼஷ்ட²க³தாராத்⁴யே விஷ்ணுலோகவிலாஸிநி ॥ 139 ॥

வைகுண்ட²ராஜமஹிஷி ஶ்ரீரங்க³நக³ராஶ்ரிதே ।
ரங்க³நாயகி பூ⁴புத்ரி க்ருʼஷ்ணே வரத³வல்லபே⁴ ॥ 140 ॥

கோடிப்³ரஹ்மாதி³ஸம்ஸேவ்யே கோடிருத்³ராதி³கீர்திதே ।
மாதுலுங்க³மயம் கே²டம் ஸௌவர்ணசஷகம் ததா² ॥ 141 ॥

பத்³மத்³வயம் பூர்ணகும்ப⁴ம் கீரஞ்ச வரதா³ப⁴யே ।
பாஶமங்குஶகம் ஶங்க²ம் சக்ரம் ஶூலம் க்ருʼபாணிகாம் ॥ 142 ॥

த⁴நுர்பா³ணௌ சாக்ஷமாலாம் சிந்முத்³ராமபி பி³ப்⁴ரதீ ।
அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜே லக்ஷ்மீர்மஹாஷ்டாத³ஶபீட²கே³ ॥ 143 ॥

பூ⁴மிநீலாதி³ஸம்ஸேவ்யே ஸ்வாமிசித்தாநுவர்திநி।
பத்³மே பத்³மாலயே பத்³மி பூர்ணகும்பா⁴பி⁴ஷேசிதே ॥ 144 ॥

இந்தி³ரேந்தி³ந்தி³ராபா⁴க்ஷி க்ஷீரஸாக³ரகந்யகே । var இந்தி³ரேந்தீ³வராபா⁴க்ஷி
பா⁴ர்க³வி த்வம் ஸ்வதந்த்ரேச்சா² வஶீக்ருʼதஜக³த்பதி: ॥ 145 ॥

மங்க³ளம் மங்க³ளாநாம் த்வம் தே³வதாநாம் ச தே³வதா ।
த்வமுத்தமோத்தமாநாஞ்ச த்வம் ஶ்ரேய: பரமாம்ருʼதம் ॥ 146 ॥

த⁴நதா⁴ந்யாபி⁴வ்ருʼத்³தி⁴ஶ்ச ஸார்வபௌ⁴மஸுகோ²ச்ச்²ரயா ।
ஆந்தோ³லிகாதி³ஸௌபா⁴க்³யம் மத்தேபா⁴தி³மஹோத³ய: ॥ 147 ॥

புத்ரபௌத்ராபி⁴வ்ருʼத்³தி⁴ஶ்ச வித்³யாபோ⁴க³ப³லாதி³கம் ।
ஆயுராரோக்³யஸம்பத்திரஷ்டைஶ்வர்யம் த்வமேவ ஹி ॥ 148 ॥

பத³மேவ விபூ⁴திஶ்ச ஸூக்ஷ்மாஸூக்ஷ்மதராக³தி: । var பரமேஶவிபூ⁴திஶ்ச
ஸத³யாபாங்க³ஸந்த³த்தப்³ரஹ்மேந்த்³ராதி³பத³ஸ்தி²தி: ॥ 149 ॥

அவ்யாஹதமஹாபா⁴க்³யம் த்வமேவாக்ஷோப்⁴யவிக்ரம: ।
ஸமந்வயஶ்ச வேதா³நாமவிரோத⁴ஸ்த்வமேவ ஹி ॥ 150 ॥

நி:ஶ்ரேயஸபத³ப்ராப்திஸாத⁴நம் ப²லமேவ ச ।
ஶ்ரீமந்த்ரராஜராஜ்ஞீ ச ஶ்ரீவித்³யா க்ஷேமகாரிணீ ॥ 151 ॥

ஶ்ரீபீ³ஜஜபஸந்துஷ்டா ஐம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் பீ³ஜபாலிகா ।
ப்ரபத்திமார்க³ஸுலபா⁴ விஷ்ணுப்ரத²மகிங்கரீ ॥ 152 ॥

க்லீங்காரார்த²ஸவித்ரீ ச ஸௌமங்க³ல்யாதி⁴தே³வதா ।
ஶ்ரீஷோட³ஶாக்ஷரீவித்³யா ஶ்ரீயந்த்ரபுரவாஸிநீ ॥ 153 ॥

ஸர்வமங்க³ளமாங்க³ல்யே ஶிவே ஸர்வார்த²ஸாதி⁴கே ।
ஶரண்யே த்ர்யம்ப³கே தே³வி நாராயணி நமோঽஸ்து தே ॥ 154 ॥

புந: புநர்நமஸ்தேঽஸ்து ஸாஷ்டாங்க³மயுதம் புந: ।

ஸநத்குமார உவாச-
ஏவம் ஸ்துதா மஹாலக்ஷ்மீர்ப்³ரஹ்மருத்³ராதி³பி⁴ஸ்ஸுரை: ।
நமத்³பி⁴ரார்தைர்தீ³நைஶ்ச நிஸ்ஸ்வத்வைர்போ⁴க³வர்ஜிதை: ॥ 1 ॥ var நிஸ்ஸத்த்வை
ஜ்யேஷ்டா² ஜுஷ்டைஶ்ச நிஶ்ஶ்ரீகைஸ்ஸம்ஸாராத்ஸ்வபராயணை: ।
விஷ்ணுபத்நீ த³தௌ³ தேஷாம் த³ர்ஶநம் த்³ருʼஷ்டிதர்பணம் ॥ 2 ॥

ஶரத்பூர்ணேந்து³கோட்யாப⁴த⁴வளாபாங்க³வீக்ஷணை: ।
ஸர்வாத்ஸத்த்வஸமாவிஷ்டாம்ஶ்சக்ரே ஹ்ருʼஷ்டா வரம் த³தௌ³ ॥ 3 ॥

மஹாலக்ஷ்மீருவாச-
நாம்நாம் ஸாஷ்டஸஹஸ்ரம் மே ப்ரமாதா³த்³வாபி யஸ்ஸக்ருʼத் ।
கீர்தயேத்தத்குலே ஸத்யம் வஸாம்யாசந்த்³ரதாரகம் ॥ 4 ॥

கிம் புநர்நியமாஜ்ஜப்துர்மதே³கஶரணஸ்ய ச ।
மாத்ருʼவத்ஸாநுகம்பாஹம் போஷகீ ஸ்யாமஹர்நிஶம் ॥ 5 ॥

மந்நாம ஸ்தவதாம் லோகே து³ர்லப⁴ம் நாஸ்தி சிந்திதம் । var ஸ்துவ
மத்ப்ரஸாதே³ந ஸர்வேঽபி ஸ்வஸ்வேஷ்டார்த²மவாப்ஸ்யத² ॥ 6 ॥

லுப்தவைஷ்ணவத⁴ர்மஸ்ய மத்³வ்ரதேஷ்வவகீர்ணிந: । var கீர்திந:
ப⁴க்திப்ரபத்திஹீநஸ்ய வந்த்³யோ நாம்நாம் ஜராபி மே ॥ 7 ॥

தஸ்மாத³வஶ்யம் தைர்தோ³ஷைர்விஹீந: பாபவர்ஜித: ।
ஜபேத்ஸாஷ்டஸஹஸ்ரம் மே நாம்நாம் ப்ரத்யஹமாத³ராத் ॥ 8 ॥

ஸாக்ஷாத³லக்ஷ்மீபுத்ரோঽபி து³ர்பா⁴க்³யோঽப்யலஸோঽபி வா ।
அப்ரயத்நோঽபி மூடோ⁴ঽபி விகல: பதிதோঽபி ச ॥ 9 ॥

அவஶாத்ப்ராப்நுயாத்³பா⁴க்³யம் மத்ப்ரஸாதே³ந கேவலம் ।
ஸ்ப்ருʼஹேயமசிராத்³தே³வா: வரதா³நாய ஜாபிந: ॥ 10 ॥

த³தா³மி ஸர்வமிஷ்டார்த²ம் லக்ஷ்மீதி ஸ்மரதாம் த்⁴ருவம் ।

ஸநத்குமார உவாச-
இத்யுக்த்வாঽந்தர்த³தே⁴ லக்ஷ்மீர்வைஷ்ணவீ ப⁴க³வத்கலா ॥ 11 ॥

இஷ்டாபூர்தம் ச ஸுக்ருʼதம் பா⁴க³தே⁴யம் ச சிந்திதம் ।
ஸ்வம் ஸ்வம் ஸ்தா²நம் ச போ⁴க³ம் ச விஜயம் லேபி⁴ரே ஸுரா: ॥ 12 ॥

ததே³தத் ப்ரவதா³ம்யத்³ய லக்ஷ்மீநாமஸஹஸ்ரகம் । var ததே³தத்³வோ த³தா³மத்³ய
யோகி³ந: பட²த க்ஷிப்ரம் சிந்திதார்தா²நவாப்ஸ்யத² ॥ 13 ॥

கா³ர்க்³ய உவாச-
ஸநத்குமாரோயோகீ³ந்த்³ர இத்யுக்த்வா ஸ த³யாநிதி:⁴ । var ஸநத்குமார
அநுக்³ருʼஹ்ய யயௌ க்ஷிப்ரம் தாம்ஶ்ச த்³வாத³ஶயோகி³ந: ॥ 14 ॥

தஸ்மாதே³தத்³ரஹஸ்யஞ்ச கோ³ப்யம் ஜப்யம் ப்ரயத்நத: ।
அஷ்டம்யாம் ச சதுர்த³ஶ்யாம் நவம்யாம் ப்⁴ருʼகு³வாஸரே ॥ 15 ॥

பௌர்ணமாஸ்யாமமாயாம் ச பர்வகாலே விஶேஷத: ।
ஜபேத்³வா நித்யகார்யேஷு ஸர்வாந்காமாநவாப்நுயாத் ॥ 16 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஸ்கந்த³புராணே ஸநத்குமாரஸம்ஹிதாயாம்
லக்ஷ்மீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

Sri Lakshmi Sahasranama stotram from Skandapurana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Lakshmi Sahasranama Stotram from Skandapurana Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top