Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Skanda Stotram (Mahabharatam) Lyrics in Tamil

Sri Skanda Stotram (Mahabharatam) Tamil Lyrics:

ஶ்ரீ ஸ்கந்த³ ஸ்தோத்ரம் (மஹாபா⁴ரதே)
மார்கண்டே³ய உவாச ।
ஆக்³நேயஶ்சைவ ஸ்கந்த³ஶ்ச தீ³ப்தகீர்திரநாமய꞉ ।
மயூரகேதுர்த⁴ர்மாத்மா பூ⁴தேஶோ மஹிஷார்த³ந꞉ ॥ 1 ॥

காமஜித்காமத³꞉ காந்த꞉ ஸத்யவாக்³பு⁴வநேஶ்வர꞉ ।
ஶிஶு꞉ ஶீக்⁴ர꞉ ஶுசிஶ்சண்டோ³ தீ³ப்தவர்ண꞉ ஶுபா⁴நந꞉ ॥ 2 ॥

அமோக⁴ஸ்த்வநகோ⁴ ரௌத்³ர꞉ ப்ரியஶ்சந்த்³ராநநஸ்ததா² ।
தீ³ப்தஶக்தி꞉ ப்ரஶாந்தாத்மா ப⁴த்³ரகுக்குடமோஹந꞉ ॥ 3 ॥

ஷஷ்டீ²ப்ரியஶ்ச த⁴ர்மாத்மா பவித்ரோ மாத்ருவத்ஸல꞉ ।
கந்யாப⁴ர்தா விப⁴க்தஶ்ச ஸ்வாஹேயோ ரேவதீஸுத꞉ ॥ 4 ॥

ப்ரபு⁴ர்நேதா விஶாக²ஶ்ச நைக³மேய꞉ ஸுது³ஶ்சர꞉ ।
ஸுவ்ரதோ லலிதஶ்சைவ பா³லக்ரீட³நகப்ரிய꞉ ॥ 5 ॥

க²சாரீ ப்³ரஹ்மசாரீ ச ஶூர꞉ ஶரவணோத்³ப⁴வ꞉ ।
விஶ்வாமித்ரப்ரியஶ்சைவ தே³வஸேநாப்ரியஸ்ததா² ।
வாஸுதே³வப்ரியஶ்சைவ ப்ரிய꞉ ப்ரியக்ருதே³வ து ॥ 6 ॥

நாமாந்யேதாநி தி³வ்யாநி கார்திகேயஸ்ய ய꞉ படே²த் ।
ஸ்வர்க³ம் கீர்திம் த⁴நம் சைவ ஸ லபே⁴ந்நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 7 ॥

ஸ்தோஷ்யாமி தே³வைர்ருஷிபி⁴ஶ்ச ஜுஷ்டம்
ஶக்த்யா கு³ஹம் நாமபி⁴ரப்ரமேயம் ।
ஷடா³நநம் ஶக்தித⁴ரம் ஸுவீரம்
நிபோ³த⁴ சைதாநி குருப்ரவீர ॥ 8 ॥

ப்³ரஹ்மண்யோ வை ப்³ரஹ்மஜோ ப்³ரஹ்மவிச்ச
ப்³ரஹ்மேஶயோ ப்³ரஹ்மவதாம் வரிஷ்ட²꞉ ।
ப்³ரஹ்மப்ரியோ ப்³ராஹ்மணஸர்வமந்த்ரீ த்வம்
ப்³ரஹ்மணாம் ப்³ராஹ்மணாநாம் ச நேதா ॥ 9 ॥

ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴ த்வம் பரமம் பவித்ரம்
மந்த்ரஸ்துதஸ்த்வம் ப்ரதி²த꞉ ஷட³ர்சி꞉ ।
ஸம்வத்ஸரஸ்த்வம்ருதவஶ்ச ஷட்³வை
மாஸார்த⁴மாஸாஶ்ச தி³நம் தி³ஶஶ்ச ॥ 10 ॥

த்வம் புஷ்கராக்ஷஸ்த்வரவிந்த³வக்த்ர꞉
ஸஹஸ்ரசக்ஷோ(அ)ஸி ஸஹஸ்ரபா³ஹு꞉ ।
த்வம் லோகபால꞉ பரமம் ஹவிஶ்ச
த்வம் பா⁴வந꞉ ஸர்வஸுராஸுராணாம் ॥ 11 ॥

த்வமேவ ஸேநாதி⁴பதி꞉ ப்ரசண்ட³꞉
ப்ரபு⁴ர்விபு⁴ஶ்சாப்யத² ஶக்ரஜேதா ।
ஸஹஸ்ரபூ⁴ஸ்த்வம் த⁴ரணீ த்வமேவ
ஸஹஸ்ரதுஷ்டிஶ்ச ஸஹஸ்ரபு⁴க்ச ॥ 12 ॥

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷஸ்த்வமநந்தரூப꞉
ஸஹஸ்ரபாத்த்வம் த³ஶஶக்திதா⁴ரீ ।
க³ங்கா³ஸுதஸ்த்வம் ஸ்வமதேந தே³வ
ஸ்வாஹாமஹீக்ருத்திகாநாம் ததை²வ ॥ 13 ॥

த்வம் க்ரீட³ஸே ஷண்முக² குக்குடேந
யதே²ஷ்டநாநாவித⁴காமரூபீ ।
தீ³க்ஷா(அ)ஸி ஸோமோ மருத꞉ ஸதை³வ
த⁴ர்மோ(அ)ஸி வாயுரசலேந்த்³ர இந்த்³ர꞉ ॥ 14 ॥

ஸநாதநாநாமபி ஶாஶ்வதஸ்த்வம்
ப்ரபு⁴꞉ ப்ரபூ⁴ணாமபி சோக்³ரத⁴ந்வா ।
ருதஸ்ய கர்தா தி³திஜாந்தகஸ்த்வம்
ஜேதா ரிபூணாம் ப்ரவர꞉ ஸுராணாம் ॥ 15 ॥

ஸூக்ஷ்மம் தபஸ்தத்பரமம் த்வமேவ
பராவரஜ்ஞோ(அ)ஸி பராவரஸ்த்வம் ।
த⁴ர்மஸ்ய காமஸ்ய பரஸ்ய சைவ
த்வத்தேஜஸா க்ருத்ஸ்நமித³ம் மஹாத்மன் ॥ 16 ॥

வ்யாப்தம் ஜக³த்ஸர்வஸுரப்ரவீர
ஶக்த்யா மயா ஸம்ஸ்துத லோகநாத² ।
நமோ(அ)ஸ்து தே த்³வாத³ஶநேத்ரபா³ஹோ
அத꞉ பரம் வேத்³மி க³திம் ந தே(அ)ஹம் ॥ 17 ॥

ஸ்கந்த³ஸ்ய ய இத³ம் விப்ர꞉ படே²ஜ்ஜந்ம ஸமாஹித꞉ ।
ஶ்ராவயேத்³ப்³ராஹ்மணேப்⁴யோ ய꞉ ஶ்ருணுயாத்³வா த்³விஜேரிதம் ॥ 18 ॥

த⁴நமாயுர்யஶோ தீ³ப்தம் புத்ரான் ஶத்ருஜயம் ததா² ।
ஸ புஷ்டிதுஷ்டீ ஸம்ப்ராப்ய ஸ்கந்த³ஸாலோக்யமாப்நுயாத் ॥ 19 ॥

இதி ஶ்ரீமந்மஹாபா⁴ரதே அரண்யபர்வணி த்ரயஸ்த்ரிம்ஶத³தி⁴கத்³விஶததமோ(அ)த்⁴யாயே ஸ்கந்த³ ஸ்தோத்ரம் ।

Also Read:

Sri Skanda Stotram (Mahabharatam) lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Sri Skanda Stotram (Mahabharatam) Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top