Meenakshi

Sri Yoga Meenakshi Stotram Lyrics in English

Shri Yogaminakshi Stotram in English:

॥ shreeyogameenaaksheestotram ॥
shivaanandapeeyoosharatnaakarasthaam shivabrahmavishnvaamareshaabhivandyaam ।
shivadhyaanalagnaam shivajnyaanamoortim shivaakhyaamateetaam bhaje paand’yabaalaam ॥ 1 ॥

shivaadisphuratpanchamanchaadhirood’haam dhanurbaanapaashaankushotbhaasihastaam ।
naveenaarkavarnaam naveenenduchood’aam parabrahmapatneem bhaje paand’yabaalaam ॥ 2 ॥

kireet’aangadodbhaasimaangalyasootraam sphuranmekhalaahaarataat’angabhooshaam ।
paraamantrakaam paand’yasimhaasanasthaam parandhaamaroopaam bhaje paand’yabaalaam ॥ 3 ॥
lalaamaanchitasnigdhaphaalendubhaagaam lasanneerajotphullakalhaarasamsthaam ।
lalaat’ekshanaardhaangalagnojjvalaangeem parandhaamaroopaam bhaje paand’yabaalaam ॥ 4 ॥

trikhand’aatmavidyaam tribindusvaroopaam trikone lasanteem trilokaavanamraam ।
tribeejaadhirood’haam trimoortyaatmavidyaam parabrahmapatneem bhaje paand’yabaalaam ॥ 5 ॥

sadaa bindumadhyollasadveniramyaam samuttungavakshojabhaaraavanamraam ।
kvanannoopuropetalaakshaarasaardraspuratpaadapadmaam bhaje paand’yabaalaam ॥ 6 ॥

yamaadyasht’ayogaangaroopaamaroopaamakaaraatkshakaaraantavarnaamavarnaam ।
akhand’aamananyaamachintyaamalakshyaamameyaatmavidyaam bhaje paand’yabaalaam ॥ 7 ॥

sudhaasaagaraante manidveepamadhye lasatkalpavri’kshojjvaladbinduchakre ।
mahaayogapeet’he shivaakaaramanche sadaa sannishannaam bhaje paand’yabaalaam ॥ 8 ॥

sushumnaantarandhre sahasraarapadme raveendvagnisamyuktachichchakramadhye ।
sudhaamand’alasthe sunirvaanaapeet’he sadaa sancharanteem bhaje paand’yabaalaam ॥ 9 ॥
shad’ante navaante lasaddvaadashaante mahaabindumadhye sunaadaantaraal’e ।
shivaakhye kalaateetanishshabdadeshe sadaa sancharanteem bhaje paand’yabaalaam ॥ 10 ॥

chaturmaargamadhye sukonaantarange kharandhre sudhaakaarakoopaantaraal’e ।
niraalambapadme kalaashod’ashaante sadaa sancharanteem bhaje paand’yabaalaam ॥ 11 ॥

put’advandvanirmuktavaayupraleenaprakaashaantaraale dhruvopetaramye ।
mahaashod’ashaante manonaashadeshe sadaa sancharanteem bhaje paand’yabaalaam ॥ 12 ॥

chatushpatramadhye sukonatrayaante trimoortyaadhivaase trimaargaantaraal’e ।
sahasraarapadmochitaam chitprakaashapravaahapraleenaam bhaje paand’yabaalaam ॥ 13 ॥

lasaddvaadashaantendupeeyooshadhaaraavri’taam moortimaanandamagnaantarangaam ।
paraam tristaneem taam chatushkoot’amadhye parandhaamaroopaam bhaje paand’yabaalaam ॥ 14 ॥

sahasraarapadme sushumnaantamaarge sphurachchandrapeeyooshadhaaraam pibanteem ।
sadaa sraavayanteem sudhaamoortimambaam paranjyotiroopaam bhaje paand’yabaalaam ॥ 15 ॥

namaste sadaa paand’yaraajendrakanye namaste sadaa sundareshaankavaase ।
namaste namaste sumeenaakshi devi namaste namaste punaste namo’stu ॥ 16 ॥

iti shreeyogameenaaksheestotram sampoornam ।

Also Read:

Sri YogaMeenakshi Amman Stotram Lyrics in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil