Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Srikameshvara Stotram Lyrics in Bengali | Shiva Slokam

Srikameshvara Stotram in Bengali:

॥ শ্রীকামেশ্ৱর স্তোত্রম ॥
ককাররূপায করাত্তপাশসৄণীক্ষুপুষ্পায কলেশ্ৱরায |
কাকোদরস্রগ্ৱিলসদ্গলায কামেশ্ৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ॥ ১ ॥

কনত্সুৱর্ণাভজটাধরায সনত্কুমারাদিসুনীডিতায |
নমত্কলাদানধুরন্ধরায কামেশৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ॥ ২ ॥

করাম্বুজাতম্রদিমাৱধূতপ্রৱালগর্ৱায দযামযায |
দারিদ্র্যদাৱামৃতৱৃষ্টযে তে কামেশৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ॥ ৩ ॥

কল্যাণশৈলেষুঘযেঽহিরাজগুণায লক্ষ্মীধৱসাযকায |
পৃথ্ৱীরথাযাগমসৈন্ধৱায কামেশৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ॥ ৪ ॥

কল্যায বল্যাশরসঙ্ঘভেদে তুল্যা ন সন্ত্যেৱ হি যস্য লোকে |
শল্যাপহর্ত্রে ৱিনতস্য তস্মৈ কামেশৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ॥ ৫ ॥

কান্তায শৈলাধিপতেঃ সুতায ঘটোদ্ভৱাত্রেযমুখার্চিতায |
অঘৌঘৱিধ্ৱংসনপণ্ডিতায কামেশৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ॥ ৬ ॥

কামরযে কাঙ্ক্ষিতদায শীঘ্রং ত্রাত্রে সুরাণাং নিখিলাদ্ভযাচ্চ |
চলত্ফণীন্দ্রশ্রিতকন্ধরায কামেশৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ॥ ৭ ॥

কালান্তকায প্রণতার্তিহন্ত্রে তুলাৱিহীনাস্যসরোরুহায |
নিজাঙ্গসৌন্দর্যজিতাঙ্গজায কামেশৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ॥ ৮ ॥

কৈলাসৱাসাদরমানসায কৈৱল্যদায প্রণতৱ্রজস্য |
পদাম্বুজানম্রসুরেশ্ৱরায কামেশৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ॥ ৯ ॥

হতারিষট্কৈরনুভূযমাননিজস্ৱরূপায নিরামযায |
নিরাকৃতানেকৱিধামযায কামেশৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ॥ ১০ ॥

হতাসুরায প্রণতেষ্টদায প্রভাৱিনির্ধূতজপাসুমায |
প্রকর্ষদায প্রণমজ্জনানাং কামেশৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ॥ ১১ ॥

হরায তারাধিপশেখরায তমালসঙ্কাশগলোজ্জ্ৱলায |
তাপত্রযাম্ভোনিধিৱাডৱায কামেশৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ॥ ১২ ॥

হৃদ্যানি পদ্যানি ৱিনিঃসরন্তি মুখাম্বুজাদ্যত্পদপূজকানাম |
ৱিনা প্রযত্নং কমপীহ তস্মৈ কামেশ্ৱরাযাস্তু নতেঃ সহস্রম ॥ ১৩ ॥

ইতি কামেশ্ৱরস্তোত্রং সংপূর্ণম ॥

Also Read:

Srikameshvara Stotram Lyrics in Marathi | Gujarati | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu

Srikameshvara Stotram Lyrics in Bengali | Shiva Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top