Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Srikameshvara Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Srikameshvara Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

134 Views

શ્રીકામેશ્વર સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati:

કકારરૂપાય કરાત્તપાશસૄણીક્ષુપુષ્પાય કલેશ્વરાય |
કાકોદરસ્રગ્વિલસદ્ગલાય કામેશ્વરાયાસ્તુ નતેઃ સહસ્રમ ||૧||

કનત્સુવર્ણાભજટાધરાય સનત્કુમારાદિસુનીડિતાય |
નમત્કલાદાનધુરન્ધરાય કામેશવરાયાસ્તુ નતેઃ સહસ્રમ ||૨||

કરામ્બુજાતમ્રદિમાવધૂતપ્રવાલગર્વાય દયામયાય |
દારિદ્ર્યદાવામૃતવૃષ્ટયે તે કામેશવરાયાસ્તુ નતેઃ સહસ્રમ ||૩||

કલ્યાણશૈલેષુઘયેઽહિરાજગુણાય લક્ષ્મીધવસાયકાય |
પૃથ્વીરથાયાગમસૈન્ધવાય કામેશવરાયાસ્તુ નતેઃ સહસ્રમ ||૪||

કલ્યાય બલ્યાશરસઙ્ઘભેદે તુલ્યા ન સન્ત્યેવ હિ યસ્ય લોકે |
શલ્યાપહર્ત્રે વિનતસ્ય તસ્મૈ કામેશવરાયાસ્તુ નતેઃ સહસ્રમ ||૫||

કાન્તાય શૈલાધિપતેઃ સુતાય ઘટોદ્ભવાત્રેયમુખાર્ચિતાય |
અઘૌઘવિધ્વંસનપણ્ડિતાય કામેશવરાયાસ્તુ નતેઃ સહસ્રમ ||૬||

કામરયે કાઙ્ક્ષિતદાય શીઘ્રં ત્રાત્રે સુરાણાં નિખિલાદ્ભયાચ્ચ |
ચલત્ફણીન્દ્રશ્રિતકન્ધરાય કામેશવરાયાસ્તુ નતેઃ સહસ્રમ || ૭||

કાલાન્તકાય પ્રણતાર્તિહન્ત્રે તુલાવિહીનાસ્યસરોરુહાય |
નિજાઙ્ગસૌન્દર્યજિતાઙ્ગજાય કામેશવરાયાસ્તુ નતેઃ સહસ્રમ ||૮||

કૈલાસવાસાદરમાનસાય કૈવલ્યદાય પ્રણતવ્રજસ્ય |
પદામ્બુજાનમ્રસુરેશ્વરાય કામેશવરાયાસ્તુ નતેઃ સહસ્રમ ||૯||

હતારિષટ્કૈરનુભૂયમાનનિજસ્વરૂપાય નિરામયાય |
નિરાકૃતાનેકવિધામયાય કામેશવરાયાસ્તુ નતેઃ સહસ્રમ ||૧૦||

હતાસુરાય પ્રણતેષ્ટદાય પ્રભાવિનિર્ધૂતજપાસુમાય |
પ્રકર્ષદાય પ્રણમજ્જનાનાં કામેશવરાયાસ્તુ નતેઃ સહસ્રમ ||૧૧||

હરાય તારાધિપશેખરાય તમાલસઙ્કાશગલોજ્જ્વલાય |
તાપત્રયામ્ભોનિધિવાડવાય કામેશવરાયાસ્તુ નતેઃ સહસ્રમ ||૧૨||

હૃદ્યાનિ પદ્યાનિ વિનિઃસરન્તિ મુખામ્બુજાદ્યત્પદપૂજકાનામ |
વિના પ્રયત્નં કમપીહ તસ્મૈ કામેશ્વરાયાસ્તુ નતેઃ સહસ્રમ ||૧૩||

ઇતિ કામેશ્વરસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *