Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Vasishtha Gita Lyrics in Tamil

Vasishtha Geetaa in Tamil:

॥ வஸிஷ்ட² கீ³தா ॥

நிர்வாண ப்ரகரண உத்தரார்த⁴ ஸர்க³꞉ 39
॥ அத² வஸிஷ்ட² கீ³தா ॥

ஶ்ரீவஸிஷ்ட² உவாச ।
ஸஞ்ஜாதாக்ருʼத்ரிமக்ஷீணஸம்ʼஸ்ருʼதிப்ரத்யய꞉ புமான் ।
ஸங்கல்போ ந ஸங்கல்பம்ʼ வேத்தி தேனாஸதே³வ ஸ꞉ ॥ 1 ॥

ஶ்வாஸான்ம்லாநிரிவாத³ர்ஶே குதோ(அ)ப்யஹமிதி ஸ்தி²தா ।
விதி³ ஸா(அ)காரணம்ʼ த்³ருʼஷ்டா நஶ்யந்த்யாஶு ந லப்⁴யதே ॥ 2 ॥

யஸ்ய க்ஷீணாவரணதா ஶாந்தஸர்வேஹதோதி³தா ।
பரமாம்ருʼதபூர்ணாத்மா ஸத்தயைவ ஸ ராஜதே ॥ 3 ॥

ஸர்வஸந்தே³ஹது³ர்த்⁴வாந்தமிஹிகாமாதரிஶ்வனா ।
பா⁴தி பா⁴ஸ்வத்³தி⁴யா தே³ஶஸ்தேன பூர்ணேந்து³னேவ க²ம் ॥ 4 ॥

விஸம்ʼஸ்ருʼதிர்விஸந்தே³ஹோ லப்³த⁴ஜ்யோதிர்நிராவ்ருʼதி꞉ ।
ஶரதா³காஶவிஶதோ³ ஜ்ஞேயோ விஜ்ஞாயதே பு³த⁴꞉ ॥ 5 ॥

நி꞉ஸங்கல்போ நிராதா⁴ர꞉ ஶாந்த꞉ ஸ்பர்ஶாத்பவித்ரதாம் ।
அந்த꞉ஶீதல ஆத⁴த்தே ப்³ரஹ்மலோகாதி³வானில꞉ ॥ 6 ॥

அஸத்³ரூபோபலம்பா⁴நாமியம்ʼ வஸ்துஸ்வபா⁴வதா ।
யத்ஸ்வர்க³வேத³னம்ʼ ஸ்வப்னவந்த்⁴யாபுத்ரோபலம்ப⁴வத் ॥ 7 ॥

அவித்³யமானமேவேத³ம்ʼ ஜக³த்³யத³னுபூ⁴யதே ।
அஸத்³ரூபோபலம்ப⁴ஸ்ய ஸைஷா வஸ்துஸ்வபா⁴வதா ॥ 8 ॥

அஸத்யேஷ்வேவ ஸம்ʼஸாரேஷ்வாஸ்தாமர்த²꞉ குதோ ப⁴வேத் ।
ஸர்கா³பவர்க³யோ꞉ ஶப்³தா³வேவ வந்த்⁴யாஸுதோபமௌ ॥ 9 ॥

ஜக³த்³ப்³ரஹ்மதயா ஸத்யமநிர்மிதமபா⁴விதம் ।
அநிஷ்டி²தம்ʼ சான்யதா² து நாஹம்ʼ நாவக³தம்ʼ ச தத் ॥ 10 ॥

ஆத்மஸ்வபா⁴வவிஶ்ராந்தேரியம்ʼ வஸ்துஸ்வபா⁴வதா ।
யத³ஹந்தாதி³ஸர்கா³தி³து³꞉கா²த்³யனுபலம்ப⁴தா ॥ 11 ॥

க்ஷணாத்³யோஜனலக்ஷாந்தம்ʼ ப்ராப்தே தே³ஶாந்தரே சித꞉ ।
சேதனே(அ)யஸ்ய தத்³ரூபம்ʼ மார்க³மத்⁴யே நிரஞ்ஜனம் ॥ 12 ॥

அஸ்பந்த³வாதஸத்³ருʼஶம்ʼ க²கோஶாபா⁴ஸசின்மயம் ।
அசேத்யம்ʼ ஶாந்தமுதி³தம்ʼ லதாவிகஸனோபமம் ॥ 13 ॥

ஸர்வஸ்ய ஜந்துஜாதஸ்ய தத்ஸ்வபா⁴வம்ʼ விது³ர்பு³தா⁴꞉ ।
ஸர்கோ³பலம்போ⁴ க³லதி தத்ரஸ்த²ஸ்ய விவேகின꞉ ॥ 14 ॥

ஸுஷுப்தே ஸ்வப்னதீ⁴ர்னாஸ்தி ஸ்வப்னே நாஸ்தி ஸுஷுப்ததீ⁴꞉ ।
ஸர்க³நிர்வாணயோர்ப்⁴ராந்தீ ஸுஷுப்தஸ்வப்னயோரிவ ॥ 15 ॥

ப்⁴ராந்திவஸ்துஸ்வபா⁴வோ(அ)ஸௌ ந ஸ்வப்னோ ந ஸுஷுப்ததா ।
ந ஸர்கோ³ ந ச நிர்வாணம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஶாந்தமஶேஷத꞉ ॥ 16 ॥

ப்⁴ராந்திஸ்த்வஸன்மாத்ரமயீ ப்ரேக்ஷிதா சேன்ன லப்⁴யதே ।
ஶுக்திரூப்யமிவாஸத்யம்ʼ கில ஸம்ப்ராப்யதே கத²ம் ॥ 17 ॥

யன்ன லப்³த⁴ம்ʼ ச தன்னாஸ்தி தேன ப்⁴ராந்தேரஸம்ப⁴வ꞉ ।
ஸ்வபா⁴வாது³பலம்போ⁴(அ)ன்யோ நாஸ்தி கஸ்ய ந கஸ்யசித் ॥ 18 ॥

ஸ்வபா⁴வ ஏவ ஸர்வஸ்மை ஸ்வத³தே கில ஸர்வதா³ ।
அனானைவ ஹி நானேவ கிம்ʼ வாதை³꞉ ஸம்ʼவிபா⁴வ்யதாம் ॥ 19 ॥

அஸ்வபா⁴வே மஹத்³து³꞉க²ம்ʼ ஸ்வபா⁴வே கேவலம்ʼ ஶம꞉ ।
இதி பு³த்³த்⁴யா விசார்யாந்தர்யதி³ஷ்டம்ʼ தத்³விதீ⁴யதாம் ॥ 20 ॥

ஸூக்ஷ்மே பீ³ஜே(அ)ஸ்த்யக³꞉ ஸ்தூ²லோ த்³ருʼஷ்டமித்யுபபத்³யதே ।
ஶிவே மூர்தே ஜக³ன்மூர்தமஸ்தீத்யுத்தமஸங்கதா² ॥ 21 ॥

ரூபாலோகமனஸ்காரபு³த்³த்⁴யஹந்தாத³ய꞉ பரே ।
ஸ்வரூபபூ⁴தா꞉ ஸலிலே த்³ரவத்வமிவ கா²த்மகா꞉ ॥ 22 ॥

மூர்தோ யதா² ஸ்வஸத்³ருʼஶை꞉ கரோத்யவயவை꞉ க்ரியா꞉ ।
ஆத்மபூ⁴தைஸ்ததா² பூ⁴தைஶ்சிதா³காஶமகர்த்ருʼ ஸத் ॥ 23 ॥

ஆத்மஸ்தா²த³ஹமித்யாதி³ரஸ்மதா³தே³ரஸம்ʼஸ்ருʼதே꞉ ।
ஶப்³தோ³(அ)ர்த²பா⁴வமுக்தோ ய꞉ படஹாதி³ஷு ஜாயதே ॥ 24 ॥

யத்³பா⁴தம்ʼ ப்ரேக்ஷயா நாஸ்தி தன்னாஸ்த்யேவ நிரந்தரம் ।
ஜக³த்³ரூபமரூபாத்ம ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மணி ஸம்ʼஸ்தி²தம் ॥ 25 ॥

யேஷாமஸ்தி ஜக³த்ஸ்வப்னஸ்தே ஸ்வப்னபுருஷா மித²꞉ ।
ந ஸந்தி ஹ்யாத்மனி மிதோ² நாஸ்மாஸ்வம்ப³ரபுஷ்பவத் ॥ 26 ॥

மயி ப்³ரஹ்மைகரூபம்ʼ தே ஶாந்தமாகாஶகோஶவத் ।
வாயோ꞉ ஸ்பந்தை³ரிவாபி⁴ன்னைர்வ்யவஹாரைஶ்ச தன்மயி ॥ 27 ॥

அஹம்ʼ து ஸன்மயஸ்தேஷாம்ʼ ஸ்வப்ன꞉ ஸ்வப்னவதாமிவ ।
தே து நூனமஸந்தோ மே ஸுஷுப்தஸ்வப்னகா இவ ॥ 28 ॥

தைஸ்து யோ வ்யவஹாரோ மே தத்³ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மணி ஸ்தி²தம் ।
தே யத்பஶ்யந்தி பஶ்யந்து தத்தைரலமலம்ʼ மம ॥ 29 ॥

அஹமாத்மனி நைவாஸ்மி ப்³ரஹ்மஸத்தேயமாததா ।
த்வத³ர்த²ம்ʼ ஸமுதே³தீவ ததா²ரூபைவ வாகி³யம் ॥ 30 ॥

அவிருத்³த⁴விருத்³த⁴ஸ்ய ஶுத்³த⁴ஸம்ʼவின்மயாத்மன꞉ ।
ந போ⁴கே³ச்சா² ந மோக்ஷேச்சா² ஹ்ருʼதி³ ஸ்பு²ரதி தத்³வித³꞉ ॥ 31 ॥

ஸ்வபா⁴வமாத்ராயத்தே(அ)ஸ்மின்ப³ந்த⁴மோக்ஷக்ரமே ந்ருʼணாம் ।
கத³ர்த²னேத்யஹோ மோஹாத்³கோ³ஷ்பதே³(அ)ப்யுத³தி⁴ப்⁴ரம꞉ ॥ 32 ॥

ஸ்வபா⁴வஸாத⁴னே மோக்ஷே(அ)பா⁴வோபஶமரூபிணி ।
ந த⁴னான்யுபகுர்வந்தி ந மித்ராணி ந ச க்ரியா꞉ ॥ 33 ॥

தைலபி³ந்து³ர்ப⁴வத்யுச்சைஶ்சக்ரமப்பதிதோ யதா² ।
ததா²ஶு சேத்யஸங்கல்பே ஸ்தி²தா ப⁴வதி சிஜ்ஜக³த் ॥ 34 ॥

ஜாக்³ரதி ஸ்வப்னவ்ருʼத்தாந்தஸ்தி²திர்யாத்³ருʼக்³ரஸா ஸ்ம்ருʼதௌ ।
தாத்³ருʼக்³ரஸாஹந்த்வஜக³ஜ்ஜாலஸம்ʼஸ்தா² விவேகின꞉ ॥ 35 ॥

தேனைவாப்⁴யாஸயோகே³ன யாதி தத்தனுதாம்ʼ ததா² ।
யதா² நாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஸார꞉ ஶாந்தமேவாவஶிஷ்யதே ॥ 36 ॥

யதா³ யதா³ ஸ்வபா⁴வார்க꞉ ஸ்தி²திமேதி ததா³ ததா³ ।
போ⁴கா³ந்த⁴காரோ க³லதி ந ஸன்னப்யனுபூ⁴யதே ॥ 37 ॥

மோஹமஹத்தாரஹித꞉
ஸ்பு²ரதி ம்ருʼதௌ ப⁴வதி பா⁴ஸதே ச ததா² ।
பு³த்³த்⁴யாதி³கரணநிகரோ
யஸ்மாத்³தீ³பாதி³வாலோக꞉ ॥ 38 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீவாஸிஷ்ட²மஹாராமாயணே
வால்மிகீயே தே³வதூ³தோக்தே மோக்ஷோபாயே நிர்வாணப்ரகரணே
உத்தரார்தே⁴ வஸிஷ்ட²கீ³தாஸு ஸ்வபா⁴வவிஶ்ராந்தியோகோ³பதே³ஶோ
நாமைகோனசத்வாரிம்ʼஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 39 ॥

॥ ஸர்க³꞉ 40 ॥

ஶ்ரீவஸிஷ்ட² உவாச –
ரூபாலோகமனஸ்காரபு³த்³த்⁴யாதீ³ந்த்³ரியவேத³னம் ।
ஸ்வரூபம்ʼ விது³ரம்லாநமஸ்வபா⁴வஸ்ய வஸ்துன꞉ ॥ 1 ॥

அஸ்வபா⁴வதனுத்வேன ஸ்வபா⁴வஸ்தி²திராததா ।
யதோ³தே³தி ததா³ ஸர்கோ³ ப்⁴ரமாப⁴꞉ ப்ரதிபா⁴ஸதே ॥ 2 ॥

யதா³ ஸ்வபா⁴வவிஶ்ராந்தி꞉ ஸ்தி²திமேதி ஶமாத்மிகா ।
ஜக³த்³த்³ருʼஶ்யம்ʼ ததா³ ஸ்வப்ன꞉ ஸுஷுப்த இவ ஶாம்யதி ॥ 3 ॥

போ⁴கா³ ப⁴வமஹாரோகா³ ப³ந்த⁴வோ த்³ருʼட⁴ப³ந்த⁴னம் ।
அனர்தா²யார்த²ஸம்பத்திராத்மனாத்மனி ஶாம்யதாம் ॥ 4 ॥

அஸ்வபா⁴வாத்மதா ஸர்க³꞉ ஸ்வபா⁴வைகாத்மதா ஶிவ꞉ ।
பூ⁴யதாம்ʼ பரமவ்யோம்னா ஶாம்யதாம்ʼ மேஹ தாம்யதாம் ॥ 5 ॥

நாத்மானமவக³ச்சா²மி ந த்³ருʼஶ்யம்ʼ ச ஜக³த்³ப்⁴ரமம் ।
ப்³ரஹ்ம ஶாந்தம்ʼ ப்ரவிஷ்டோ(அ)ஸ்மி ப்³ரஹ்மைவாஸ்மி நிராமய꞉ ॥ 6 ॥

த்வமேவ பஶ்யஸி த்வந்த்வம்ʼ ஸத்த்வம்ʼ ஶப்³தா³ர்த²ஜ்ருʼம்பி⁴தம் ।
பஶ்யாமி ஶாந்தமேவாஹம்ʼ கேவலம்ʼ பரமம்ʼ நப⁴꞉ ॥ 7 ॥

ப்³ரஹ்மண்யேவ பராகாஶே ரூபாலோகமனோமயா꞉ ।
விப்⁴ரமாஸ்தவ ஸஞ்ஜாதகல்பா꞉ ஸ்பந்தா³ இவானிலே ॥ 8 ॥

ப்³ரஹ்மாத்மா வேத்தி நோ ஸர்க³ம்ʼ ஸர்கா³த்மா ப்³ரஹ்ம வேத்தி நோ ।
ஸுஷுப்தோ வேத்தி நோ ஸ்வப்னம்ʼ ஸ்வப்னஸ்தோ² ந ஸுஷுப்தகம் ॥ 9 ॥

ப்ரபு³த்³தோ⁴ ப்³ரஹ்மஜக³தோர்ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னத்³ருʼஶோரிவ ।
ரூபம்ʼ ஜானாதி பா⁴ரூபம்ʼ ஜீவன்முக்த꞉ ப்ரஶாந்ததீ⁴꞉ ॥ 10 ॥

யதா²பூ⁴தமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ பரிஜானாதி போ³த⁴வான் ।
ஸம்ʼஶாம்யதி ச ஶுத்³தா⁴த்மா ஶரதீ³வ பயோத⁴ர꞉ ॥ 11 ॥

ஸ்ம்ருʼதிஸ்த²꞉ கல்பனஸ்தோ² வா யதா²க்²யாதஶ்ச ஸங்க³ர꞉ ।
ஸத³ஸத்³ப்⁴ராந்ததாமாத்ரஸ்ததா²ஹந்த்வஜக³த்³ப்⁴ரம꞉ ॥ 12 ॥

ஆத்மன்யபி நாஸ்தி ஹி யா
த்³ரஷ்டா யஸ்யா ந வித்³யதே கஶ்சித் ।
ந ச ஶூன்யம்ʼ நாஶூன்யம்ʼ
ப்⁴ராந்திரியம்ʼ பா⁴ஸதே ஸேதி ॥ 13 ॥

இத்யார்ஷே ஶ்ரீவாஸிஷ்ட²மஹாராமாயணே
வால்மிகீயே தே³வதூ³தோக்தே மோக்ஷோபாயே நிர்வாணப்ரகரணே
உத்தரார்தே⁴ வஸிஷ்ட²கீ³தாஸு ஆத்மவிஶ்ராந்திகத²னம்ʼ
நாம சத்வாரிம்ʼஶ꞉ ஸர்க³꞉ ॥ 40 ॥

Also Read:

Sri Lakshmana Gita from Sri Ramacharitamanas Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Vasishtha Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top