Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Vibhishana Gita from Adhyatma Ramayana Lyrics in Tamil

Vibhishanagita – from Adhyatmaramayana Yuddha Kanda – 3rd Sarga – Slokas 13 to 37

Vibhishanagita from Adhyatmaramayana in Tamil:

॥ விபீ⁴ஷணகீ³தா அத்⁴யாத்மராமாயணே ॥
ராமஸ்ய வசனம்ʼ ஶ்ருத்வா ஸுக்³ரீவோ ஹ்ருʼஷ்டமானஸ꞉ ।
விபீ⁴ஷணமதா²னாய்ய த³ர்ஶயாமாஸ ராக⁴வம் ॥ 13 ॥

விபீ⁴ஷணஸ்து ஸாஷ்டாங்க³ம்ʼ ப்ரணிபத்ய ரகூ⁴த்தமம் ।
ஹர்ஷக³த்³க³த³யா வாசா ப⁴க்த்யா ச பரயான்வித꞉ ॥ 14 ॥

ராமம்ʼ ஶ்யாமம்ʼ விஶாலாக்ஷம்ʼ ப்ரஸன்னமுக²பங்கஜம் ।
த⁴னுர்பா³ணத⁴ரம்ʼ ஶாந்தம்ʼ லக்ஷ்மணேன ஸமன்விதம் ॥ 15 ॥

க்ருʼதாஞ்ஜலிபுடோ பூ⁴த்வா ஸ்தோதும்ʼ ஸமுபசக்ரமே ॥ 16 ॥

விபீ⁴ஷண உவாச ।
நமஸ்தே ராம ராஜேந்த்³ர நம꞉ ஸீதாமனோரம ।
நமஸ்தே சண்ட³கோத³ண்ட³ நமஸ்தே ப⁴க்தவத்ஸல ॥ 17 ॥

நமோ(அ)னந்தாய ஶாந்தாய ராமாயாமிததேஜஸே ।
ஸுக்³ரீவமித்ராய ச தே ரகூ⁴ணாம்ʼ பதயே நம꞉ ॥ 18 ॥

ஜக³து³த்பத்திநாஶானாம்ʼ காரணாய மஹாத்மனே ।
த்ரைலோக்யகு³ரவே(அ)நாதி³க்³ருʼஹஸ்தா²ய நமோ நம꞉ ॥ 19 ॥

த்வமாதி³ர்ஜக³தாம்ʼ ராம த்வமேவ ஸ்தி²திகாரணம் ।
த்வமந்தே நித⁴னஸ்தா²னம்ʼ ஸ்வேச்சா²சாரஸ்த்வமேவ ஹி ॥ 20 ॥

சராசராணாம்ʼ பூ⁴தானாம்ʼ ப³ஹிரந்தஶ்ச ராக⁴வ ।
வ்யாப்யவ்யாபகரூபேண ப⁴வான் பா⁴தி ஜக³ன்மய꞉ ॥ 21 ॥

த்வன்மாயயா ஹ்ருʼதஜ்ஞானா நஷ்டாத்மானோ விசேதஸ꞉ ।
க³தாக³தம்ʼ ப்ரபத்³யந்தே பாபபுண்யவஶாத் ஸதா³ ॥ 22 ॥

தாவத்ஸத்யம்ʼ ஜக³த்³பா⁴தி ஶுக்திகாரஜதம்ʼ யதா²
யாவன்ன ஜ்ஞாயதே ஜ்ஞானம்ʼ சேதஸானன்யகா³மினா ॥ 23 ॥

த்வத³ஜ்ஞானாத் ஸதா³ யுக்தா꞉ புத்ரதா³ரக்³ருʼஹாதி³ஷு ।
ரமந்தே விஷயான் ஸர்வானந்தே து³꞉க²ப்ரதா³ன் விபோ⁴. । 24 ॥

த்வமிந்த்³ரோ(அ)க்³நிர்யமோ ரக்ஷோ வருணஶ்ச ததா²னில꞉ ।
குபே³ரஶ்ச ததா² ருத்³ரஸ்த்வமேவ புருஷோத்தம ॥ 25 ॥

த்வமணோரப்யணீயாம்ʼஶ்ச ஸ்தூ²லாத் ஸ்தூ²லதர꞉ ப்ரபோ⁴ ।
த்வம்ʼ பிதா ஸர்வலோகானாம்ʼ மாதா தா⁴தா த்வமேவ ஹி ॥ 26 ॥

ஆதி³மத்⁴யாந்தரஹித꞉ பரிபூர்ணோ(அ)ச்யுதோ(அ)வ்யய꞉ ।
த்வம்ʼ பாணிபாத³ரஹிதஶ்சக்ஷு꞉ஶ்ரோத்ரவிவர்ஜித꞉ ॥ 27 ॥

ஶ்ரோதா த்³ரஷ்டா க்³ரஹீதா ச ஜவனஸ்த்வம்ʼ க²ராந்தக ।
கோஶேப்⁴யோ வ்யதிரிக்தஸ்த்வம்ʼ நிர்கு³ணோ நிருபாஶ்ரய꞉ ॥ 28 ॥

நிர்விகல்போ நிர்விகாரோ நிராகாரோ நிரீஶ்வர꞉ ।
ஷட்³பா⁴வரஹிதோ(அ)நாதி³꞉ புருஷ꞉ ப்ரக்ருʼதே பர꞉ ॥ 29 ॥

மாயயா க்³ருʼஹ்யமாணஸ்த்வம்ʼ மனுஷ்ய இவ பா⁴வ்யஸே ।
ஜ்ஞாத்வா த்வாம்ʼ நிர்கு³ணமஜம்ʼ வைஷ்ணவா மோக்ஷகா³மின꞉ ॥ 30 ॥

அஹம்ʼ த்வத்பாத³ஸத்³ப⁴க்திநி꞉ஶ்ரேணீம்ʼ ப்ராப்ய ராக⁴வ ।
இச்சா²மி ஜ்ஞானயோகா³க்²யம்ʼ ஸௌத⁴மாரோடு⁴மீஶ்வர ॥ 31 ॥

நம꞉ ஸீதாபதே ராம நம꞉ காருணிகோத்தம ।
ராவணாரே நமஸ்துப்⁴யம்ʼ த்ராஹி மாம்ʼ ப⁴வஸாக³ராத் ॥ 32 ॥

தத꞉ ப்ரஸன்ன꞉ ப்ரோவாச ஶ்ரீராமோ ப⁴க்தவத்ஸல꞉ ।
வரம்ʼ வ்ருʼணீஷ்வ ப⁴த்³ரம்ʼ தே வாஞ்சி²தம்ʼ வரதோ³(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 33 ॥

விபீ⁴ஷண உவாச ।
த⁴ன்யோ(அ)ஸ்மி க்ருʼதக்ருʼத்யோ(அ)ஸ்மி க்ருʼதகார்யோ(அ)ஸ்மி ராக⁴வ ।
த்வத்பாத³த³ர்ஶநாதே³வ விமுக்தோ(அ)ஸ்மி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 34 ॥

நாஸ்தி மத்ஸத்³ருʼஶோ த⁴ன்யோ நாஸ்தி மத்ஸத்³ருʼஶ꞉ ஶுசி꞉ ।
நாஸ்தி மத்ஸத்³ருʼஶோ லோகே ராம த்வன்மூர்தித³ர்ஶனாத் ॥ 35 ॥

கர்மப³ந்த⁴விநாஶாய த்வஜ்ஜ்ஞானம்ʼ ப⁴க்திலக்ஷணம் ।
த்வத்³த்⁴யானம்ʼ பரமார்த²ம்ʼ ச தே³ஹி மே ரகு⁴நந்த³ன ॥ 36 ॥

ந யாசே ராம ராஜேந்த்³ர ஸுக²ம்ʼ விஷயஸம்ப⁴வம் ।
த்வத்பாத³கமலே ஸக்தா ப⁴க்திரேவ ஸதா³ஸ்து மே ॥ 37 ॥

Also Read:

Vibhishana Gita from Adhyatma Ramayana Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Vibhishana Gita from Adhyatma Ramayana Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top