Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Akkalakota Swami Samartha | Sahasranama Marathi Lyrics in Gujarati

Akkalakota Swami Samartha Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ અક્કલકોટનિવાસી શ્રીસદ્ગુરુ સ્વામી સમર્થાંચે સહસ્રનામ મરાઠી ॥
રચયિતા શ્રીયુત્ નાગેશ કરંબેળકર
અક્કલકોટ-નિવાસી અદ્ભુત સ્વામી સમર્થા અવધુતા
સિદ્ધ-અનાદિ રૂપ-અનાદિ અનામયા તૂ અવ્યક્તા ।
અકાર અકુલા અમલ અતુલ્યા અચલોપમ તૂ અનિન્દિતા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૧ ॥

અગાધબુદ્ધી અનંતવિક્રમ અનુત્તમા જય અતવર્યા ।
અમર અમૃતા અચ્યુત યતિવર અમિત વિક્રમા તપોમયા ।
અજર સુરેશ્વર સુહૃદ સુધાકર અખંડ અર્થા સર્વમયા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૨ ॥

અનલ અશ્વિની અર્ચિત અનિલા ઓજસ્તેજો-દ્યુતી-ધરા
અંતઃસાક્ષી અનંતઆત્મા અંતર્યોગી અગોચરા ।
અંતસ્ત્યાગી અંતર્ભાગી અનુપમેય હે અતિંદ્રિયા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૩ ॥

અમુખ અમુખ્યા અકાલ અનઘા અક્ષર આદ્યા અભિરામા
લોકત્રયાશ્રય લોકસમાશ્રય બોધસમાશ્રય હેમકરા ।
અયોની-સંભવ આત્મસંભવા ભૂત-સંભવા આદિકરા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૪ ॥

ત્રિવિધતાપહર જગજ્જીવના વિરાટરૂપા નિરંજના
ભક્તકામકલ્પદ્રુમ ઊર્ધ્વા અલિપ્ત યોગી શુભાનના ।
સંગવિવર્જિત કર્મવિવર્જિત ભાવવિનિર્ગત પરમેશા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૫ ॥

ઊર્જિતશાસન નિત્ય સુદર્શન શાશ્વત પાવન ગુણાધિપા
દુર્લભ દુર્ધર અધર ધરાધર શ્રીધર માધવ પરમતપા ।
કલિમલદાહક સંગરતારક મુક્તિદાયક ઘોરતપા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૬ ॥

નિસ્પૃહ નિરલસ નિશ્ચલ નિર્મલ નિરાભાસ નભ નરાધિપા
સિદ્ધ ચિદંબર છંદ દિગંબર શુદ્ધ શુભંકર મહાતપા ।
ચિન્મય ચિદ્ઘન ચિદ્ગતિ સદ્ગતિ મુક્તિસદ્ગતિ દયાવરા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૭ ॥

ધરણીનંદન ભૂમીનંદન સૂક્ષ્મ સુલક્ષણ કૃપાઘના
કાલ કલિ કાલાત્મા કામા કલા કનિષ્ઠા કૃતયજ્ઞા ।
કૃતજ્ઞ કુંભા કર્મમોચના કરુણાઘન જય તપોવરા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૮ ॥

કામદેવ કામપ્રદ કુંદા કામપાલ કામઘ્નિકારણા
કાલકંટકા કાળપૂજિતા ક્રમ કળિકાળા કાળનાશના ।
કરુણાકર કૃતકર્મા કર્તા કાલાંતક જય કરુણાબ્ધે
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાનિધે ॥ ૯ ॥

કરુણાસાગર કૃપાસાગરા કૃતલક્ષણ કૃત કૃતાકૃતે
કૃતાંતવત્ કૃતનાશ કૃતાત્મા કૃતાંતકૃત હે કાળ-કૃતે ।
કમંડલૂકર કમંડલૂધર કમલાક્ષા જય ક્રોધઘ્ને
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાનિધે ॥ ૧૦ ॥

ગોચર ગુપ્તા ગગનાધારા ગુહા ગિરીશા ગુરુત્તમા
કર્મકાલવિદ્ કુંડલિને જય કામજિતા કૃશ કૃતાગમા ।
કાલદર્પણા કુમુદા કથિતા કર્માધ્યક્ષા કામવતે
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાનિધે ॥ ૧૧ ॥

અનંત ગુણપરિપૂર્ણ અગ્રણી અશોક અંબુજ અવિનાશા
અહોરાત્ર અતિધૂમ્ર અરૂપા અપર અલોકા અનિમિષા ।
અનંતવેષા અનંતરૂપા કરુણાઘન કરુણાગારા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૧૨ ॥

જીવ જગત્ જગદીશ જનેશ્વર જગદાદિજ જગમોહન રે
જગન્નાથ જિતકામ જિતેંદ્રિય જિતમાનસ તુ જંગમ રે ।
જરારહિત જિતપ્રાણ જગત્પતિ જ્યેષ્ઠા જનકા દાતારા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૧૩ ॥

ચલા ચંદ્ર-સૂર્યાગ્નિલોચના ચિદાકાશ ચૈતન્ય ચરા
ચિદાનંદ ચલનાંતક ચૈત્રા ચંદ્ર ચતુર્ભુજ ચક્રકરા ।
ગુણૌષધા ગુહ્યેશ ગિરીરુહ ગુણેશ ગુહ્યોત્તમ ઘોરા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૧૪ ॥

ગુણભાવન ગણબાંધવ ગુહ્યા ગુણગંભીરા ગર્વહરા
ગુરુ ગુણરાગવિહીન ગુણાંતક ગંભીરસ્વર ગંભીરા ।
ગુણાતીત ગુણકરા ગોહિતા ગણા ગણકરા ગુણબુદ્ધે
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાનિધે ॥ ૧૫ ॥

એકા એકપદા એકાત્મા ચેતનરૂપા ચિત્તાત્મા
ચારુગાત્ર તેજસ્વી દુર્ગમ નિગમાગમ તૂં ચતુરાત્મા ।
ચારુલિંગ ચંદ્રાંશૂ ઉગ્રા નિરાલંબ નિર્મોહી નિધે
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાનિધે ॥ ૧૬ ॥

ધીપતિ શ્રીપતિ દેવાધિપતિ પૃથ્વીપતિ ભવતાપ હરે
ધેનુપ્રિય ધ્રુવ ધીર ધનેશ્વર ધાતા દાતા શ્રી નૃહરે ।
દેવ દયાર્ણવ દમ-દર્પધ્નિ પ્રદીપ્તમૂર્તે યક્ષપતે
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાનિધે ॥ ૧૭ ॥

બ્રહ્મસનાતન પુરુષપુરાતન પુરાણપુરુષા દિગ્વાસા
ધર્મવિભૂષિત ધ્યાનપરાયણ ધર્મધરોત્તમ પ્રાણેશા ।
ત્રિગુણાત્મક ત્રૈમૂર્તી તારક ત્રિશૂળધારી તીર્થકરા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૧૮ ॥

ભવવિવર્જિત ભોગવિવર્જિત ભેદત્રયહર ભુવનેશા
માયાચક્રપ્રવર્તિત મંત્રા વરદ વિરાગી સકલેશા ।
સર્વાનંદપરાયણ સુખદા સત્યાનંદા નિશાકરા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૧૯ ॥

વિશ્વનાથ વટવૃક્ષ વિરામા વિશ્વસ્વરૂપા વિશ્વપતે
વિશ્વચાલકા વિશ્વધારકા વિશ્વાધારા પ્રજાપતે ।
ભેદાંતક નિશિકાંત ભવારિ વિભુજ દિવિસ્પૃશ પરમનિટે
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાનિધે ॥ ૨૦ ॥

વિશ્વરક્ષકા વિશ્વનાયકા વિષયવિમોહી વિશ્વરતે
વિશુદ્ધ શાશ્વત નિગમ નિરાશય નિમિષ નિરવધિ ગૂઢરતે ।
અવિચલ અવિરત પ્રણવ પ્રશાંતા ચિત્ચૈતન્યા ઘોષરતે
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાનિધે ॥ ૨૧ ॥

બ્રહ્માસદૃશ સ્વયંજાત બુધ બ્રહ્મભાવ બલવાન મહા
બ્રહ્મરૂપ બહુરૂપ ભૂમિજા પ્રસન્નવદના યુગાવહા ।
યુગાધિરાજા ભક્તવત્સલા પુણ્યશ્લોકા બ્રહ્મવિદે
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાનિધે ॥ ૨૨ ॥

સુરપતિ ભૂપતિ ભૂત-ભુવનપતિ અખિલ-ચરાચર-વનસ્પતે
ઉદ્ભિજકારક અંડજતારક યોનિજ-સ્વેદજ-સૃષ્ટિપતે ।
ત્રિભુવનસુંદર વંદ્ય મુનીશ્વર મધુમધુરેશ્વર બુદ્ધિમતે
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાનિધે ॥ ૨૩ ॥

દુર્મર્ષણ અઘમર્ષણ હરિહર નરહર હર્ષ-વિમર્ષણ રે
સિંધૂ-બિંદૂ-ઇંદુ ચિદુત્તમ ગંગાધર પ્રલયંકર રે ।
જલધિ જલદ જલજન્ય જલધરા જલચરજીવ જલાશય રે
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાનિધે ॥ ૨૪ ॥

ગિરીશ ગિરિધર ગિરીજાશંકર ગિરિકંદર હે ગિરિકુહરા
શિવ શિવ શંકર શંભો હરહર શશિશેખર હે ગિરીવરા ।
ઉન્નત ઉજ્જ્વલ ઉત્કટ ઉત્કલ ઉત્તમ ઉત્પલ ઊર્ધ્વગતે
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાનિધે ॥ ૨૫ ॥

ભવ-ભય-ભંજન ભાસ્વર ભાસ્કર ભસ્મવિલેપિત ભદ્રમુખે
ભૈરવ ભૈગુણ ભવધિ ભવાશય ભ્રમ-વિભ્રમહર રુદ્રમુખે ।
સુરવરપૂજિત મુનિજનવંદિત દીનપરાયણ ભવૌષધે
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાનિધે ॥ ૨૬ ॥

કોટીચંદ્ર સુશીતલ શાંતા શતાનંદ આનંદમયા
કામારિ શિતિકંઠ કઠોરા પ્રમથાધિપતે ગિરિપ્રિયા ।
લલાટાક્ષ વિરુપાક્ષ પિનાકી ત્રિલોકેશ શ્રી મહેશ્વરા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૨૭ ॥

ભુજંગભૂષણ સોમ સદાશિવ સામપ્રિય હરિ કપર્દિને
ભસ્મોધ્દૂલિતવિગ્રહ હવિષા દક્ષાધ્વરહર ત્રિલોચને ।
વિષ્ણુવલ્લભા નીલલોહિતા વૃષાંક શર્વા અનીશ્વરા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૨૮ ॥

વામદેવ કૈલાસનિવાસી વૃષભારૂઢા વિષકંઠા
શિષ્ટ વિશિષ્ટા ત્વષ્ટા સુષ્ટા શ્રેષ્ઠ કનિષ્ઠા શિપિવિષ્ટા ।
ઇષ્ટ અનિષ્ટા તુષ્ટાતુષ્ટા તૂચ પ્રગટવી ઋતંભરા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૨૯ ॥

શ્રીકર શ્રેયા વસુર્વસુમના ધન્ય સુમેધા અનિરુદ્ધા
સુમુખ સુઘોષા સુખદા સૂક્ષ્મા સુહૃદ મનોહર સત્કર્તા ।
સ્કન્દા સ્કન્દધરા વૃદ્ધાત્મા શતાવર્ત શાશ્વત સ્થિરા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૩૦ ॥

સુરાનંદ ગોવિંદ સમીરણ વાચસ્પતિ મધુ મેધાવી
હંસ સુપર્ણા હિરણ્યનાભા પદ્મનાભ કેશવા હવી ।
બ્રહ્મા બ્રહ્મવિવર્ધન બ્રહ્મી સુંદર સિદ્ધા સુલોચના
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૩૧ ॥

ઘન ઘનનીળ સઘન ઘનનાદા ઘનઃશ્યામ ઘનઘોર નભા
મેઘા મેઘઃશ્યામ શુભાંગા મેઘસ્વન મનભોર વિભા ।
ધૂમ્રવર્ણ ધૂમ્રાંબર ધૂમ્રા ધૂમ્રગંધ ધૂમ્રાતિશયા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૩૨ ॥

મહાકાય મનમોહન મંત્રા મહામંત્ર હે મહદ્રુપા
ત્રિકાલજ્ઞ હે ત્રિશૂલપાણિ ત્રિપાદપુરુષા ત્રિવિષ્ટપા ।
દુર્જનદમના દુર્ગુણશમના દુર્મતિમર્ષણ દુરિતહરા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૩૩ ॥

પ્રાણાપાના વ્યાન ઉદાના સમાન ગુણકર વ્યાધિહરા
બ્રહ્મા વિષ્ણૂ રુદ્ર ઇંદ્ર તૂં અગ્નિ વાયૂ સૂર્ય ચંદ્રમા ।
દેહત્રયાતીત કાલત્રયાતીત ગુણાતીત તૂં ગુરુવરા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૩૪ ॥

મત્સ્ય કૂર્મ તૂ વરાહ શેષા વામન પરશૂરામ મહાન
પંઢરી વિઠ્ઠલ ગિરિવર વિષ્ણૂ રામકૃષ્ણ તૂ શ્રી હનુમાન ।
તૂચ ભવાની કાલી અંબા ગૌરી દુર્ગા શક્તિવરા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૩૫ ॥

સર્વેશ્વરવર અમલેશ્વરવર ભીમાશંકર આત્મારામ
ત્રિલોકપાવન પતીતપાવન રઘુપતિ રાઘવ રાજારામ ।
ઓંકારેશ્વર કેદારેશ્વર વૃદ્ધેશ્વર તૂ અભયકરા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૩૬ ॥

શેષાભરણા શેષભૂષણા શેષાશાયી મહોદધે
પૂર્ણાનંદા પૂર્ણ પરેશા ષડ્ભુજ યતિવર ગુરુમૂર્તે ।
શાશ્વતમૂર્તે ષડ્ભુજમૂર્તે અખિલાંતક પતિતોદ્ધારા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૩૭ ॥

સભા સભાપતિ વ્રાત વ્રાતપતિ કકુભ નિષઙ્ગી હરિકેશા ।
શિવા શિવતરા શિવાતમ ષઙ્ગા ભેષજગ્રામા મયસ્કરા ।
ઉર્વિ ઉર્વરા દ્વિપદ ચતુષ્પદ પશુપતિ પથિપતિ અન્નપતે
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાનિધે ॥ ૩૮ ॥

વૃક્ષ વૃક્ષપતિ ગિરિચર સ્થપતિ વાણિજ મંત્રિ કક્ષપતિ
અશ્વ અશ્વપતિ સેનાની રથિ રથાપતી દિશાપતી
શ્રુત શ્રુતસેના શૂર દુંદુભિ વનપતિ શર્વા ઇષુધિમતે
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાનિધે ॥ ૩૯ ॥

મહાકલ્પ કાલાક્ષ આયુધા સુખદ દર્પદા ગુણભૃતા
ગોપતનુ દેવેશ પવિત્રા સાત્ત્વિક સાક્ષી નિર્વાસા ।
સ્તુત્યા વિભવા સુકૃત ત્રિપદા ચતુર્વેદવિદ સમાહિતા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૪૦ ॥

નક્તા મુક્તા સ્થિર નર ધર્મી સહસ્રશીર્ષા તેજિષ્ઠા
કલ્પતરૂ પ્રભૂ મહાનાદ ગતિ ખગ રવિ દિનમણિ તૂ સવિતા ।
દાંત નિરંતર સાંત નિરંતા અશીર્ય અક્ષય અવ્યથિતા ।
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૪૧ ॥

અંતર્યામી અંતર્જ્ઞાની અંતઃસ્થિત નિત અંતઃસ્થા
જ્ઞાનપ્રવર્તક મોહનિવર્તક તત્ત્વમસિ ખલુ સ્વાનુભવા ।
પદ્મપાદ પદ્માસન પદ્મા પદ્માનન હે પદ્મકરા
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ॥ ૪૨ ॥

જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ।
જય ગુણવંતા નિજ ભગવંતા સ્વામી સમર્થા કૃપાકરા ।
શ્રી ગુરુદેવ દત્ત । શ્રી ગુરુદેવ દત્ત ।
શ્રી સ્વામી સમર્થ મહારાજ કી જય ।

રચયિતા શ્રીયુત્ નાગેશ કરંબેળકર

Also Read 1000 Names of Akkalakota Swami Samartha Marathi:

1000 Names of Akkalakota Swami Samartha | Sahasranama Marathi in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Akkalakota Swami Samartha | Sahasranama Marathi Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top