Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Gorak | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Goraksahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીગોરક્ષસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

શ્રીગોરક્ષ વિધિ વિધાન

ૐ શ્રી ગણેશાય નમઃ ॥ ૐ ગોરક્ષનાથાય નમઃ ॥

યોગીન્દ્રં યોગગમ્યં યતિપતિમમલં સચ્ચિદાનન્દરૂપં
શૂન્યાધારં નિરીહં જગદુદયલયસ્થૈર્યંહેતું મુનીન્દ્રમ્ ।
સ્વાત્મારામાભિરામં ભવભય હરણં ભુક્તિમુક્ત્યોર્નિદાનં
પુણ્યં વન્દારુવન્દ્યં સુવિદિતયશસં નૌમિ ગોરક્ષનાથમ્ ॥

શ્રીકૃષ્ણ ઉવાચ –
ગોરક્ષનાથઃ કો દેવઃ કો મન્ત્રસ્તસ્ય પૂજને ।
સેવ્યતે કેન વિધિના તન્મે બ્રૂહિ મહામુને ॥ ૧ ॥

ગર્ગ ઉવાચ –
દેવાશ્ચ મુનયઃ સર્વે પ્રપચ્છુર્ધર્મવાદિનઃ ।
દેવદેવં મહાદેવં ગોરક્ષસ્ય ચ કીર્તનમ્ ॥ ૨ ॥

દેવાઃ ઉવાચ –
કાઽસૌ ગોરક્ષનાથો વૈ તપસ્વી જટિલાભિધઃ ।
કથં જાતો મહાબુદ્ધિરેતદ્ બ્રૂહિ સવિસ્તરમ્ ॥ ૩ ॥

શ્રીમહાદેવ ઉવાચ –
સ્વયં જ્યોતિસ્વરૂપોઽયં શૂન્યાધારો નિરઞ્જનઃ ।
સમુદ્ભૂતો દક્ષિણાસ્યાં દિશિ ગોરક્ષસંજ્ઞકઃ ॥ ૪ ॥

માતા શૂન્યમયી તસ્ય વ્યવહારમયઃ પિતા ।
નિરઞ્જનો મહાયોગી ગોરક્ષો જગતો ગુરુઃ ॥ ૫ ॥

અહમેવાસ્મિ ગોરક્ષો મદ્રૂપં તન્નિબોધત ।
યોગમાર્ગપ્રચારાય મયા રૂપમિદં ધૃતમ્ ॥ ૬ ॥

ગોરક્ષનાથમન્ત્રે તુ ગૃહિતે વિધિપૂર્વકમ્ ।
તસ્યાઽનુષ્ઠાનમાત્રેણ ભવેત્ સિદ્ધિર્ધ્રુવં નૃણામ્ ॥ ૭ ॥

દેવાઃ ઉવાચ –
દેવદેવ મહાદેવ ગોરક્ષસ્ય ચ પૂજને ।
કો મન્ત્રઃ કો વિધિશ્ચાસ્ય તત્સર્વં કથયસ્વ નઃ ॥ ૮ ॥

મહાદેવ ઉવાચ્ચ –
દેવાઃ ! શૃણુત વૈ સર્વે ગોરક્ષસ્ય વિધિક્રિયાઃ ।
ગોરક્ષા મનસિ ધ્યાત્વા યોગીન્દ્રો ભવિતા નરઃ ॥ ૯ ॥

વિના ગોરક્ષમન્ત્રેણ યોગસિદ્ધિર્ન જાયતે ।
ગોરક્ષસ્ય પ્રસાદેન સર્વસિદ્ધિર્ન સંશયઃ ॥ ૧૦ ॥

શ્રીકૃષ્ણ ઉવાચ –
ધન્યોઽસિ મુનિશાર્દૂલ ગોરક્ષસ્ય વિધિક્રિયાઃ ।
યાઃપ્રોક્તા ભવતા શ્રોતું પરં કૌતૂહલં હિ મે ॥ ૧૧ ॥

ગર્ગ ઉવાચ –
શૃણુ ત્વં રાધિકાનાથ વિધિપૂર્વકજાં ક્રિયામ્ ।
ગુહ્યાતિગૃહ્યમન્ત્રસ્ય વેદસ્યાગમનં વિધિઃ ॥ ૧૨ ॥

ગુહ્યાતિગુહ્યાઃ પરમાઃ ગોરક્ષસ્ય વિધિક્રિયાઃ ।
વદામિ ભવતામગ્રે શૃણ્વન્તુ ખલુ તત્ત્વતઃ ॥ ૧૩ ॥

અઙ્ગન્યાસં કરન્યાસં દિઙ્ન્યાસં મન્ત્રમેવ ચ ।
ધ્યાનં નામ્નાં સહસ્રં ચ સર્વં વ્યાખ્યાયતે મયા ॥ ૧૪ ॥

સઙ્કલ્પં પ્રથમં કુર્યાત્ તત્તો ન્યાસં સમાચરેત્ ।
આદૌ ન્યાસવિધિં કૃત્વા પશ્ચાત્ પૂજાં સમાચરેત્ ॥ ૧૫ ॥

પ્રથમં તુ અઙ્ગન્યાસં કરન્યાસં મથાપરમ્ ।
તૃતીયં તુ દિશાન્યાસં તતો ધ્યાનમુદીરયેત્ ॥ ૧૬ ॥

અથ સઙ્કલ્પઃ ।
ૐ અસ્ય શ્રીગોરક્ષ સહસ્રનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય બૃહદારણ્યક ઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ । શ્રીગોરક્ષનાથો દેવતા । ગોમ્ બીજમ્ । વિમલેતિ શક્તિઃ ।
હઁસેતિ નિરઞ્જનાત્મકમ્ કીલકમ્ । અભીષ્ટસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ॥

એવં સઙ્કલ્પં વિધાયાસનશુદ્ધિં કુર્યાત્ ।
તદનન્તરશ્ચ અઙ્ગન્યાસં કુર્યાત્ ।

અથ અઙ્ગન્યાસઃ ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ હૃદયાય નમઃ ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ શિરસે સ્વાહા ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ શિખાયૈ વષટ્ ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ કવચાય હુઁ ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથસર્વવિદ્યાપતયે તુભ્યં નમઃ ॥

અથ કરન્યાસઃ ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ અનુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ પઞ્ચાઙ્ગુલિનખાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ મૂલાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ મણિબન્ધકન્ધરાભ્યાં નમઃ
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ ચિબુકજાનુભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ બાહુકવચાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રીં શ્રી ગોં ગોરક્ષનાથ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ઇતિ કરન્યાસઃ ॥

અથ દિગ્બન્ધ –
ૐ હ્રીં શ્રીં ગો ગોરક્ષનાથ પુર્વદિક્પાલમારભ્ય હુઁ ફટ્ સ્વાહા ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ આગ્નેય દિક્પાલમારભ્ય હુઁ ફટ્ સ્વાહા ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ દક્ષિણદિક્પાલમારભ્ય હુઁ ફટ્ સ્વાહા ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ નૈઋત્યદિક્પાલમારભ્ય હુઁ ફટ્ સ્વાહા ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ પશ્ચિમદિક્પાલમારભ્ય હુઁ ફટ્ સ્વાહા ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ વાયવ્યદિક્પાલમારભ્ય હુઁ ફટ્ સ્વાહા ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ ઉત્તરદિક્પાલમારભ્ય હુઁ ફટ્ સ્વાહા ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ ઈશાનદિક્પાલમારભ્ય હુઁ ફટ્ સ્વાહા ।
ૐ હ્રીં શ્રી ગોં ગોરક્ષનાથ અધોદિક્પાલમારભ્ય હુઁ ફટ્ સ્વાહા ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથ ઊર્ધ્વદિક્પાલમારભ્ય હુઁ ફટ્ સ્વાહા ॥

અથ ધ્યાનમ્ ।
જટિલં નિર્ગુણં શાન્તં બ્રહ્મવિષ્ણુશિવાત્મકં
કમણ્ડલુધરં દેવં કુણ્ડલાલઙ્કૃતં ગુરુમ્ ।
શૂન્યાત્મકં નિરાકારં યોગિધ્યેયં નિરઞ્જનં
વિશ્વારાધ્યમહં વન્દે નાથં ગોરક્ષનામકમ્ ॥

વન્દે ગોરક્ષનાથં સકલગુરુવર યોગિભિર્ધ્યાનગમ્યં
વિશ્વાધારં નિરીહં નિખિલગુણગણાલઙ્કૃતં વિશ્વરૂપમ્ ।
યોગાભ્યાસે વિલગ્નં મુનિવરભયં ચિન્મયં શૂન્યરૂપં
આનન્દૈકાબ્ધિમગનં સમધિગતશિવં ધ્યાનગમ્યં શુભાઙ્ગમ્ ॥

ગોરક્ષં ગુણસાગરં યતિપતિં યોગીશ્વરં ગોપતિં
શૂન્યાભારમનન્તમવ્યયમજં દેવદેવાધિદેવં ગુરુમ્ ।
બ્રહ્મારુદ્રમહેન્દ્ર વન્દિતપદં ભક્તાર્તિવિદ્રાવણં
યોગાભ્યાસરતં મૃગાજિનધરં વન્દે વદાન્યં વરમ્ ॥

હે ગોરક્ષગુરો ! દયાર્ણવ વિભો ! યોગીશ દિવ્યામ્બરમ્ !
ભક્તાનામભયપ્રદ ! પ્રભુવર ! હે નિર્વિકારાત્મજ ! ।
વન્દે ત્વાં ભગવન્ ! કૃપાં કુરુમયિ ત્વત્પાદપાથોરુહા
મન્દાનન્દરસૈકતત્પર મતૌ ભૃઙ્ગે ભવત્પ્રેયસિ ॥

ઇતિ ધ્યાનમ્ ।

એવં ધ્યાત્વા જપેત્ સિદ્ધિર્ગોરક્ષસ્ય પ્રસાદતઃ ।
નિયમેન મનુષ્યાણાં ભવિષ્યતિ ન સંશય ॥ ૧૭ ॥

અથ મન્ત્ર ।
અત્ર મન્ત્ર પ્રવક્ષ્યામિ શૃણુ તવં યદુનન્દન ।
શ્રી કલ્પદ્રુમતન્ત્રે તુ યે મન્ત્રાઃ કથિતાઃ પુરા ॥ ૧૮ ॥

જપન્તિ સાધકા ધીરાસ્તાન્ મન્ત્રાન્ શ્રદ્ધયાન્વિતાઃ ।
શીઘ્રં ભવતિ સંસિદ્ધિઃ સાધકાનાં શિવાજ્ઞયા ॥ ૧૯ ॥

ગોરક્ષનાથમન્ત્રાણાં પ્રભાવો વર્ણિતઃ પુરા ।
કલ્પદ્રુમાદિતન્ત્રેષુ બહુભિર્મુનિભિઃ કલૌઃ ॥ ૨૦ ॥

ગોરક્ષ ગાયત્રી ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનાથાય વિદ્મહે, શૂન્યપુત્રાય ધીમહિ ।
તન્નો ગોરક્ષનિરઞ્જનઃ પ્રચોદયાત ।

ગોરક્ષ મન્ત્ર ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં હુઁ ફટ્ સ્વાહા ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષ હુઁ ફટ્ સ્વાહા ।
ૐ હ્રીં શ્રીં ગોં ગોરક્ષનિરઞ્જનાત્મને હુઁ ફટ્ સ્વાહા ।

શતલક્ષમિતં જપ્ત્વા સાધકઃ શુદ્ધ માનસઃ ।
સાધયેત્ સર્વકાર્યાણિ નાત્ર કાર્યા વિચારણા ॥ ૨૧ ॥

યો ધારયેન્નરો નિત્યં મન્ત્રરાજં વિશેષતઃ ।
સ યોગસિદ્ધિમાપ્નોતિ ગોરક્ષસ્ય પ્રસાદતઃ ॥ ૨૨ ॥

અથ નામ્નાં સહસ્રઞ્ચ ગોરક્ષસ્ય વદામ્યહમ્ ।
સ્નેહાદ્ ગુહ્યતમં કૃષ્ણ ! મહાપાતકનાશનમ્ ॥ ૨૩ ॥

॥ સત્યં શિવં સુન્દરમ્ ॥

અથ ગોરક્ષસહસ્રનામપ્રારમ્ભઃ ।

ગોસેવી ગોરક્ષનાથો ગાયત્રીધરસમ્ભવઃ ।
યોગીન્દ્રઃ સિદ્ધિદો ગોપ્તા યોગિનાથો યુગેશ્વરઃ ॥ ૧ ॥

યતિશ્ચ ધાર્મિકો ધીરો લઙ્કાનાથો દિગમ્બરઃ ।
યોગાનન્દો યોગચરો યોગવેત્તા યતિપ્રિયઃ ॥ ૨ ॥

યોગરાશિર્યોગગમ્યો યોગિરાટ્ યોગવિત્તમઃ ।
યોગમાર્ગયુતો યાતા બ્રહ્મચારી બૃહત્તપાઃ ॥ ૩ ॥

શઙ્કરૈકસ્વરૂપશ્ચ શઙ્કરધ્યાનતત્પરઃ ॥ ૪ ॥

યોગાનન્દો યોગધારી યોગમાયાપ્રસેવકઃ ।
યોગયુક્તો યોગધીરો યોગજ્ઞાનસમન્વિતઃ ॥ ૫ ॥

યોગચારો યોગવિદ્યો યુક્તાહારસમન્વિતઃ ।
નાગહારી નાગરૂપો નાગમાલો નગેશ્વરઃ ॥ ૬ ॥

નાગધારી નાગરૂપી નાનાવર્ણવિભૂષિતઃ ।
નાનાવેષો નરાકારો નાનારૂપો નિરઞ્જનઃ ॥ ૭ ॥

આદિનાથો સોમનાથો સિદ્ધિનાથો મહેશ્વરઃ ।
નાથનાથો મહાનાથો સર્વનાથો નરેશ્વરઃ ॥ ૮ ॥

ક્ષેત્રનાથોઽજપાનાથો બાલનાથો ગિરામ્પતિઃ ।
ગઙ્ગાધરઃ પાત્રધરો ભસ્મભૂષિતવિગ્રહ ॥ ૯ ॥

મૃગાજિનધરો મૃગયો મૃગાક્ષો મૃગવેષધૃક્ ।
મેઘનાદો મેઘવર્ણો મહાસત્ત્વો મહામનાઃ ॥ ૧૦ ॥

દિગીશ્વરો દયાકારી દિવ્યાભરણભૂષિતઃ ।
દિગમ્બરો દૂરદર્શી દિવ્યો દિવ્યતમો દમઃ ॥ ૧૧ ॥

જલનાથો જગન્નાથો ગઙ્ગાનાથો જનાધિપઃ ।
ભૂતનાથો વિપન્નાથો કુનાથો ભુવનેશ્વરઃ ॥ ૧૨ ॥

જ્ઞપતિર્ગોપિકાકાન્તો ગોપી ગોપારિમર્દનઃ ।
ગુપ્તો ગુરુર્ગિરાં નાથો પ્રાણાયામપરાયણઃ ॥ ૧૩ ॥

યજ્ઞનાથો યજ્ઞરૂપો નિત્યાનન્દો મહાયતિઃ ।
નિયતાત્મા મહાવીર્યોદ્યુતિમાન્ ધૃતિમાન્ વશી ॥ ૧૪ ॥

સિદ્ધનાથો વૃદ્ધનાથો વૃદ્ધો વૃદ્ધગતિપ્રિયઃ ।
ખેચરઃ ખેચરાધ્યક્ષો વિદ્યાનન્દો ગણાધિપઃ ॥ ૧૫ ॥

વિદ્યાપતિર્મન્ત્રનાથો ધ્યાનનાથો ધનાધિપઃ ।
સર્વારાધ્યઃ પૂર્ણનાથો દ્યુતિનાથો દ્યુતિપ્રિયઃ ॥ ૧૬ ॥

સૃષ્ટિકર્તા સૃષ્ટિધર્તા જગત્પ્રલયકારકઃ ।
ભૈરવો ભૈરવાકારો ભયહર્તા ભવાપહા ॥ ૧૭ ॥

સૃષ્ટિનાથઃ સ્થિતેર્નાથો વિશ્વારાધ્યો મહામતિઃ ।
દિવ્યનાદો દિશાનાથો દિવ્યભોગસમન્વિતઃ ॥ ૧૮ ॥

અવ્યક્તો વાસુદેવશ્ચ શતમૂર્તિઃ સનાતનઃ ।
પૂર્ણનાથઃ કાન્તિનાથો સર્વેશં હૃદયસ્થિતઃ ॥ ૧૯ ॥

અઙ્ગનાથો રઙ્ગનાથો મઙ્ગલો મઙ્ગલેશ્વરઃ ।
અમ્બાસેવી ધૈર્યનાથો વપુર્ગોપ્તા ગુહાશયઃ ॥ ૨૦ ॥

અકારોઽનિધનોઽમર્ત્યો સાધુરાત્મપરાયણઃ ।
ઇકારસ્ત્વિન્દ્રનાથશ્ચ યતિર્ધન્યો ધનેશ્વરઃ ॥ ૨૧ ॥

ઉકાર ઊકારો નિત્યો માયાનાથો મહાતપાઃ ।
એકારસ્ત્વેક ઐકાર એકમૂર્તિસ્ત્રિલોચનઃ ॥ ૨૨ ॥

ઋકારો લાકૃતિર્લોકનાથો ૠસુતમર્દનઃ ।
ઌકારો ૡસુતો લાભો લલોપ્તા લકરો લલઃ ॥ ૨૩ ॥

ખવર્ણંઃ ખર્વહસ્તશ્ચ ખખનાથઃ ખગેશ્વરઃ ।
ગૌરીનાથો ગિરાંનાથો ગર્ગપૂજ્યો ગણેશ્વરઃ ॥ ૨૪ ॥

ગંનાથો ગણનાથશ્ચ ગઙ્ગાસેવી ગુરુપ્રિયઃ ।
ચકારશ્ચપતિશ્ચન્દ્રશ્ચં ચં શબ્દશ્ચકૃચ્ચરઃ ॥ ૨૫ ॥

ચોરનાથો દણ્ડનાથો દેવનાથઃ શિવાકૃતિઃ ।
ચમ્પાનાથઃ સોમનાથો વૃદ્ધિનાથો વિભાવસુઃ ॥ ૨૬ ॥

ચિરનાથઃ ચારુરૂપઃ કવીશઃ કવિતાપતિઃ ।
ઋદ્ધિનાથો વિભાનાથો વિશ્વવ્યાપી ચરાચરઃ ॥ ૨૭ ॥

ચારુશૃઙ્ગશ્ચારુનાથશ્ચિત્રનાથશ્ચિરન્તપાઃ ।
શક્તિનાથો બુદ્ધિનાથશ્છેત્તા સર્વગુણાશ્રયઃ ॥ ૨૮ ॥

જયાધીશો જયાધારો જયાદાતા સદાજયઃ ।
જપાધીશો જપાધારો જપદાતા સદાજપઃ ॥ ૨૯ ॥

શઙ્ખનાથઃ શઙ્ખનાદઃ શઙ્ખરૂપો જનેશ્વરઃ ।
સોઽહં રૂપશ્ચ સંસારી સુસ્વરૂપઃ સદાસુખી ॥ ૩૦ ॥

ઓઙ્કાર ઇન્દ્રનાથશ્ચ ઇન્દ્રરૂપઃ શુભઃ સુધીઃ ।
જકારો જઞ્જપકશ્ચ ઝાકારો મૃત્યુજિન્મુનિઃ ॥ ૩૧ ॥

ટઙ્કારઃ ટણ્ટનાથશ્ચ ટોકારો ટોપતિષ્ટરઃ ।
ઠકારો ઠણ્ઠનાથશ્ચ ઠન્નાથઃ ઠમયશ્ચ ઠ ॥ ૩૨ ॥

ડમયો ઢમયો નિત્યો ડવાદ્યો ડમરુપ્રિયઃ ।
વદપ્રદાઽભયો ભોગો ભવો ભીમો ભયાનકઃ ॥ ૩૩ ॥

દણ્ડધારી દણ્ડરૂપો દણ્ડસિદ્ધો ગુણાશ્રયઃ ।
દણ્ડો દણ્ડમયો દમ્યો દરૂપો દમનો દમઃ ॥ ૩૪ ॥

ણકારો નન્દનાથશ્ચ બુધનાથો નિરાપદઃ ।
નન્દીભક્તો નમસ્કારો સર્વલોકપ્રિયો નરઃ ૩૫ ॥

થકારો થકારઃ સ્તુત્યો જુતા જિષ્ણુર્જિતો ગતિઃ ।
થસેવી થન્થશબ્દશ્ચ થવાસી જિત્વરો જયઃ ॥ ૩૬ ॥

દાનદો દાનસિદ્ધો દઃ દયોઃ દીનપ્રિયોઽદમઃ ।
અદીનો દિવ્યરૂપશ્ચ દિવ્યો દિવ્યાસનો દ્યૂતિઃ ॥ ૩૭ ॥

દયાલુર્દયિતો દાન્તોઽદૂરો દૂરેક્ષણો દિનમ્ ।
દિવ્યમાલ્યો દિવ્યભોગો દિવ્યવસ્ત્રો દિવાપતિઃ ॥ ૩૮ ॥

ધકારો ધનદાતા ચ ધનદો ધર્મદોઽધનઃ ।
ધની ધર્મધરો ધીરો ધરાધીશો ધરાધરઃ ॥ ૩૯ ॥

ધીમાન્ શ્રીમાન્ ધરધરો ધ્વાન્તનાથોઽધમોદ્ધરઃ ।
ધર્મિષ્ઠો ધાર્મિકો ધુર્યોધીરો ધીરોગનાશનઃ ॥ ૪૦ ॥

સિદ્ધાન્તકૃતચ્છુદ્ધમતિઃ શુદ્ધ શુદ્ધૈકરઃ કૃતી ।
અન્ધકારહરો હર્ષો હર્ષવાન્ હર્ષિતપ્રજઃ ॥ ૪૧ ॥

પાણ્ડુનાથઃ પીતવર્ણઃ પાણ્ડુહા પન્નગાસનઃ ।
પ્રસન્નાસ્ય પ્રપન્નાર્તિહરઃ પરમપાવનઃ ॥ ૪૨ ॥

ફઙ્કારઃ ફૂકારઃ પાતા ફણીન્દ્રઃ ફલસંસ્થિતઃ ।
ફણીરાજઃ ફલાધ્યક્ષો ફલદાતા ફલી ફલઃ ॥ ૪૩ ॥

બં બં પ્રિયો બકારશ્ચ બામનો બારુણો વરઃ ।
વરદસ્તુ વરાધિશો બાલો બાલપ્રિયો બલઃ ॥ ૪૪ ॥

વરાહો વારુણીનાથો વિદ્વાન્ વિદ્વત્પ્રિયો બલી ।
ભવાનીપૂજકો ભૌમો ભદ્રાકારો ભવાન્તકઃ ॥ ૪૫ ॥

ભદ્રપ્રિયોઽર્ભકાનન્દો ભવાનીપતિસેવકઃ ।
ભવપ્રિયો ભવાધીશો ભવો ભવ્યો ભયાપહા ॥ ૪૬ ॥

મહાદેવપ્રિયો માન્યો મનનીયો મહાશયઃ ।
મહાયોગી મહાધીરો મહાસિદ્ધો મહાશ્રયઃ ॥ ૪૭ ॥

મનોગમ્યો મનસ્વી ચ મહામોદમયો મહઃ ।
માર્ગપ્રિયો માર્ગસેવી મહાત્મા મુદિતોઽમલઃ ॥ ૪૮ ॥

મધ્યનાથો મહાકારો મકારો મખપૂજિતઃ ।
મખો મખકરો મોહો મોહનાશો મરુત્પ્રિયઃ ॥ ૪૯ ॥

યકારો યજ્ઞકર્તા ચ યમો યાગો યમપ્રિયઃ ।
યશોધરો યશસ્વી ચ યશોદાતા યશઃપ્રિયઃ ॥ ૫૦ ॥

નમસ્કારપ્રિયોનાથો નરનાથો નિરામયઃ ।
નિત્યયોગરતો નિત્યો નન્દિનાથો નરોત્તમઃ ॥ ૫૧ ॥

રમણો રામનાથશ્ચ રામભદ્રો રમાપતિઃ ।
રાંરાંરવો રામરામો રામરાધનતત્પરઃ ॥ ૫૨ ॥

રાજીવલોચનો રમ્યો રાગવેત્તા રતીશ્વરઃ ।
રાજધર્મપ્રિયો રાજનીતિતત્ત્વવિશારદઃ ॥ ૫૩ ॥

રઞ્જકો રણમૂર્તિશ્ચ રાજ્યભોગપ્રદઃ પ્રભુઃ ।
રમાપ્રિયો રમાદાતા રમાભાગ્યવિવર્ધનઃ ॥ ૫૪ ॥

રક્તચન્દનલિપ્તાઙ્ગો રક્તગન્ઘાનુલેપનઃ ।
રક્તવસ્ત્રવિલાસી ચ રક્તભક્તફલપ્રદઃ ॥ ૫૫ ॥

અતીન્દ્રિયો વિશ્વયોનિરમેયાત્મા પુનર્વસુઃ ।
સત્યધર્મો બૃહદ્રૂપો નૈકરૂપો મહીધરઃ ॥ ૫૬ ॥

અદૃશ્યોઽવ્યક્તરૂપશ્ચ વિશ્વબાહુઃ પ્રતિષ્ઠિતઃ ।
અતુલો વરદસ્તાર પરર્દ્ધિસ્તુ શુભેક્ષણઃ ॥ ૫૭ ॥

હિરણ્યગર્ભઃ પ્રણયો ધર્મો ધર્મવિદુત્તમઃ ।
વત્સલો વીરહા સિંહઃ સ્વવશો ભૂરિદક્ષિણઃ ॥ ૫૮ ॥

ગઙ્ગાધર ગુરુર્ગેયો ગતરાગો ગતસ્મયઃ ।
સિદ્ધગીતઃ સિદ્ધકથો ગુણપાત્રો ગુણાકરઃ ॥ ૫૯ ॥

દૃષ્ટઃ શ્રુતો ભવદ્ભૂતઃ સમબુદ્ધિઃ સમપ્રભઃ ।
મહાવાયુર્મહાવીરો મહાભૂતસ્તનુસ્થિતઃ ॥ ૬૦ ॥

નક્ષત્રેશઃ સુધાનાથો ધવઃ કલ્પાન્ત ભૈરવઃ ।
સુધન્વા સર્વદૃગ્ દ્રષ્ટા વાચસ્પતિરયોનિજઃ ॥ ૬૧ ॥

શુભાઙ્ગ શ્રીકરઃ શ્રેયઃ સત્કીર્તિઃ શાશ્વતઃ સ્થિરઃ ।
વિશોકઃ શોકહા શાન્તઃ કામપાલઃ કલાનિધિઃ ॥ ૬૨ ॥

વિશુદ્ધાત્મા મહાયજ્ઞા બ્રહ્મજ્ઞો બ્રાહ્મણપ્રિયઃ ।
પૂર્ણઃ પૂર્ણકરઃ સ્તોતા સ્તુતિઃ સ્તવ્યો મનોજવઃ ॥ ૬૩ ॥

બ્રહ્મણ્યો બ્રાહ્મણો બ્રહ્મ સદ્ભૂતિઃ સત્પરાક્રમઃ ।
પ્રકૃતિઃ પુરુષો ભોક્તા સુખદઃ શિશિરઃ શમઃ ॥ ૬૪ ॥

સત્ત્વં રજસ્તમઃ સોમો સોમપાઃ સૌમ્યદર્શનઃ ।
ત્રિગુણસ્ત્રિગુણાતીતો ત્રયીરૂપસ્ત્રિલોકપઃ ॥ ૬૫ ॥

દક્ષિણઃ પેશલઃ સ્વાસ્યો દુર્ગો દુઃસ્વપ્નનાશનઃ ।
જિતમન્યુર્ગમ્ભીરાત્મા પ્રાણભૃત્ વ્યાદિશો દિશઃ ॥ ૬૬ ॥

મુકુટી કુણ્ડલી દણ્ડી કટકી કનકાઙ્ગદી ।
અહઃ સંવત્સરઃ કાલઃ જ્ઞાપકો વ્યાપકઃ કવિઃ ॥ ૬૭ ॥

ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ સ્વરૂપશ્ચ આશ્રમઃ શ્રમણઃ ક્ષમો ।
ક્ષમાયુક્તો ક્ષયઃ ક્ષાન્તઃ કૃશઃ સ્થૂલો નિરન્તરઃ ॥ ૬૮ ॥

સર્વગઃ સર્વવિત્ સર્વઃ સુરેશશ્ચ સુરોત્તમઃ ।
સમાત્મા સંમિતઃ સત્યઃ સુપર્વા શુચિરચ્યુતઃ ॥ ૬૯ ॥

સર્વાદિઃ શર્મકૃચ્છાન્તો શરણ્યઃ યશરણાર્તિહા ।
શુભલક્ષણયુક્તાઙ્ગઃ શુભાઙ્ગઃ શુભદર્શનઃ ॥ ૭૦ ॥

પાવકઃ પાવનો પૂતો મહાકાલો મહાપહા ।
લિઙ્ગમૂર્તિરલિઙ્ગાત્મા લિઙ્ગાલિઙ્ગાત્મવિગ્રહઃ ॥ ૭૧ ॥

કપાલમાલાભરણઃ કપાલી વિષ્ણુવલ્લભઃ ।
કાલાધીશઃ કાલકર્તા દુષ્ટાવગ્રહકારકઃ ॥ ૭૨ ॥

નાટ્યકર્તા નટવરો નાટ્યશાસ્ત્રવિશારદઃ ।
અતિરાગો રાગહેતુર્વીતરાગો વિરાગવિત્ ॥ ૭૩ ॥

વસન્તકૃદ્ વસન્તાત્મા વસન્તેશો વસન્તદઃ ।
જીવાધ્યક્ષો જીવરૂપો જીવો જીવપ્રદઃ સદા ॥ ૭૪ ॥

જીવબન્ધહરો જીવજીવનમ્ જીવ સંશ્રયઃ ।
વજ્રાત્માવજ્રહસ્તશ્ચ સુપર્ણઃ સુપ્રતાપવાન્ ॥ ૭૫ ॥

રુદ્રાક્ષમાલાભરણો ભુજઙ્ગાભરણપ્રિયઃ ।
રુદ્રાક્ષવક્ષા રુદ્રાક્ષશિરઃ રુદ્રાક્ષભક્ષકઃ ॥ ૭૬ ॥

ભુજઙ્ગેન્દ્રલસત્કણ્ઠો ભુજઙ્ગવલયાવૃતઃ ।
ભુજઙ્ગેન્દ્રલસત્કર્ણો ભુજઙ્ગકૃતભૂષણઃ ॥ ૭૭ ॥

ઉગ્રોઽનુગ્રો ભીમકર્મા ભોગી ભીમપરાક્રમઃ ।
મેધ્મોઽવધ્યોઽમોધશક્તિર્નિર્દ્વન્દોઽમોધવિક્રમઃ ॥ ૭૮ ॥

કલ્પ્યોઽકલ્પ્યો નિરાકલ્પો વિકલ્પઃ કલ્પનાશનઃ ।
કલ્પાકૃતિઃ કલ્પકર્તા કલ્પાન્તઃ કલ્પરક્ષકઃ ॥ ૭૯ ॥

સુલભોઽસુલભો લભ્યોઽલભ્યો લાભપ્રવર્ધકઃ ।
લાભાત્મા લાભદો લાભો લોકબન્ધુસ્ત્રયીતનુઃ ॥ ૮૦ ॥

ભૂશયોઽન્નમયો ભૂકૃન્કમનીયો મહીતનુઃ ।
વિજ્ઞાનમય આનન્દમયઃ પ્રાણમયોઽન્નદઃ ॥ ૮૧ ॥

દયાસુધાર્દ્રનયનો નિરાશીરપરિગ્રહઃ ।
પદાર્થવૃત્તિ રાશાસ્યો માયાવી મૂકનાશનઃ ॥ ૮૨ ॥

હિતૈષી હિતકૃત્ યુગ્યો પરાર્થૈકપ્રયોજનઃ ।
કર્પૂરગૌર પરદો જટા મણ્ડલમણ્ડિતઃ ॥ ૮૩ ॥

નિષ્પ્રપઞ્ચી નિરાધારો સત્વેશો સત્ત્વવિત્ સદઃ ।
સમસ્તજગદાધારો સ્મસ્તાનન્દકારણઃ ॥ ૮૪ ॥

મુનિવન્દ્યો વીરભદ્રો મુનિવૃન્દનિશેવિતઃ ।
મુનિહૃત્પુણ્ડરીકસ્થો મુનિસઙ્ઘૈકજીવનઃ ॥ ૮૫ ॥

ઉચ્ચૈર્ઘોષો ઘોષરૂપઃ પત્તીશઃ પાપમોચનઃ ।
ઓષધીશો ગિરિશયઃ કૃત્સ્નવીતઃ શુચિસ્મિતઃ ॥ ૮૬ ॥

અરણ્યેશો પરિચરો મન્ત્રાત્મા મન્ત્રવિત્તમઃ ।
પ્રલયાનલકૃત્ પુષ્ટઃ સોમસૂર્યાગ્નિલોચનઃ ॥ ૮૭ ॥

અક્ષોભ્યઃ ક્ષોભરહિતો ભસ્મોદ્ધૂલિતવિગ્રહઃ ।
શાર્દૂલચર્મવસનઃ સામગઃ સામગપ્રિયઃ ॥ ૮૮ ॥

કૈલાશશિખરાવાસો સ્વર્ણકેશ સુવર્ણદૃક ।
સ્વતન્ત્ર સર્વતન્ત્રાત્મા પ્રણતાર્તિપભઞ્જનઃ ॥ ૮૯ ॥

નિકટસ્થોઽતિદૂરસ્થો મહોત્સાહો મહોદયઃ ।
બ્રહ્મચારી દૃઢાચારી સદાચારી સનાતનઃ ॥ ૯૦ ॥

અપધૃષ્યઃ પિઙ્ગલાક્ષ્યઃ સર્વધર્મફલપ્રદઃ ।
અવિદ્યા રહિતો વિદ્યાસંશ્રયઃ ક્ષેત્રપાલકઃ ॥ ૯૧ ॥

ગજારિઃ કરુણાસિન્ધુઃ શત્રુઘ્નઃ શત્રુપાતનઃ ।
કમઠો ભાર્ગવઃ કલ્કિ ઋર્ષભઃ કપિલો ભવઃ ॥ ૯૨ ॥

શૂન્ય શૂન્યમયઃ શૂન્યજન્મા શૂન્યલયોઽલયઃ ।
શૂન્યાકારઃ શૂન્યદેવો પ્રકાશાત્મા નિરીશ્વરઃ ॥ ૯૩ ॥

ગોરાજો ગોગણોપેતો ગોદેવો ગોપતિપ્રિયઃ ।
ગવીશ્વરો ગવા દાતા ગોરક્ષકારકો ગિરિઃ ॥ ૯૪ ॥

ચેતનશ્ચેતનાધ્યક્ષો મહાકાશો નિરાપદઃ ।
જડો જડગતો જાડ્યનાશનો જડતાપહા ॥ ૯૫ ॥

રામપ્રિયો લક્ષ્મણાઢ્યો વિતસ્તાનન્દદાયકઃ ।
કાશીવાસપ્રિયો રઙ્ગો લોકરઞ્જનકારકઃ ॥ ૯૬ ॥

નિર્વેદકારી નિર્વિણ્ણો મહનીયો મહાધનઃ ।
યોગિનીવલ્લભો ભર્તા ભક્તકલ્પતરૂર્ગ્રહીઃ ॥ ૯૭ ॥

ઋષભો ગૌતમઃ સ્ત્રગ્વી બુદ્ધો બુદ્ધિમત્તાં ગુરુઃ ।
નીરૂપો નિર્મમોઽક્રૂરો નિરાગ્રહઃ ॥ ૯૮ ॥

નિર્દમ્ભો નીરસો નીલો નાયકો નાયકોત્તમઃ ।
નિર્વાણનાયકો નિત્યસ્થિતો નિર્ણયકારકઃ ॥ ૯૯ ॥

ભાવિકો ભાવુકો ભાવો ભવાત્મા ભવમોચનઃ ।
ભવ્યદાતા ભવત્રાતા ભગવાન્ ભૂતિમાન ભવઃ ॥ ૧૦૦ ॥

પ્રેમી પ્રિયઃ પ્રેમકરઃ પ્રેમાત્માઃ પ્રેમવિત્તમઃ ।
ફુલ્લારવિન્દનયનો નયાત્મા નીતિમાન્ નયી ॥ ૧૦૧ ॥

પરંતેજઃ પરંધામ પરમેષ્ઠી પુરાતનઃ ।
પુષ્કરઃ પુષ્કરાધ્યક્ષઃ પુષ્કરક્ષેત્રસંસ્થિતઃ ॥ ૧૦૨ ॥

પ્રત્યગાત્માઽપ્રતર્ક્યસ્તુ રાજમાન્યો જગત્પતિઃ ।
પુણ્યાત્મા પુણ્યકૃત પુણ્યપ્રિયઃ પુણ્યવદાશ્રિતઃ ॥ ૧૦૩ ॥

વાયુદો વાયુસેવી ચ વાતાહારો વિમત્સરઃ ।
બિલ્વપ્રિયો બિલ્વધારી બિલ્વમાલ્યો લયાશ્રયઃ ॥ ૧૦૪ ॥

બિલ્વભક્તો બિલ્વનાથો બિલ્વભક્તિપ્રિયો વશી ।
શમ્ભુમન્ત્રધરઃ શમ્ભુયોગઃ શમ્ભુપ્રિયો હરઃ ॥ ૧૦૫ ॥

સ્કન્દપ્રિયો નિરાસ્કન્દો સુખયોગઃ સુખાસનઃ ।
ક્ષમાપ્રિયઃ ક્ષમાદાતા ક્ષમાશીલો નિરક્ષમઃ ॥ ૧૦૬ ॥

જ્ઞાનજ્ઞો જ્ઞાનદો જ્ઞાનો જ્ઞાનગમ્યઃ ક્ષમાપતિઃ ।
ક્ષમાચારસ્તત્ત્વદર્શી તન્ત્રજ્ઞસ્તન્ત્રકારકઃ ॥ ૧૦૭ ॥

તન્ત્રસાધન તત્ત્વજ્ઞસ્તન્ત્રમાર્ગપ્રવર્તકઃ ।
તન્ત્રાત્મા બાલતન્ત્રજ્ઞો યન્ત્રમન્ત્રફલપ્રદઃ ॥ ૧૦૮ ॥

ગોરસો ગોરસાધીશો ગોસિદ્ધા ગોમતીપ્રિયઃ ।
ગોરક્ષકારકો ગોમી ગોરાઙ્ગોપપિર્ગુરુઃ ॥ ૧૦૯ ॥

સમ્પૂર્ણકામઃ સર્વેષ્ઠ દાતા સર્વાત્મકઃ શમી ।
શુદ્ધોઽરુદ્ધોઽવિરુદ્ધશ્ચ પ્રબુદ્ધઃ સિદ્ધસેવિતઃ ॥ ૧૧૦ ॥

ધર્મો ધર્મવિદાં શ્રેષ્ઠો ધર્મજ્ઞો ધર્મધારકઃ ।
ધર્મસેતુર્ધર્મરાજો ધર્મમાર્ગપ્રવર્તકઃ ॥ ૧૧૧ ॥

ધર્માચાર્યો ધર્મકર્તા ધર્મ્યો ધર્મવિદગ્રણીઃ ।
ધર્માત્મા ધર્મમર્મજ્ઞો ધર્મશાસ્ત્રવિશારદઃ ॥ ૧૧૨ ॥

કર્તા ધર્તા જગદ્ભર્તાઽપહર્તાસુર રક્ષસામ્ ।
વેત્તા છેત્તા ભવાપત્તેર્ભેંતા પાપસ્ય પુણ્યકૃત્ ॥ ૧૧૩ ॥

ગુણવાન્ ગુણસ્મપન્નો ગુણ્યો ગણ્યો ગુણપ્રિયઃ ।
ગુણજ્ઞો ગુણસમ્પૂજ્યો ગુણાનન્દિતમાનસઃ ॥ ૧૧૪ ॥

ગુણાધારો ગુણાધીશો ગુણિગીતો ગુણિપ્રિયઃ ।
ગુણાકારો ગુણશ્રેષ્ઠો ગુણદાતા ગુણોજ્વલઃ ॥ ૧૧૫ ॥

ગર્ગપ્રિયો ગર્ગદેવો ગર્ગદેવનમસ્કૃતઃ ।
ગર્ગનન્દકરો ગર્ગ ગીતો ગર્ગવરપ્રદઃ ॥ ૧૧૬ ॥

વેદવેદ્યો વેદવિદો વેદવન્દ્યો વિદામ્પતિઃ ।
વેદાન્તવેદ્યો વેદાન્તકર્તા વેદાન્તપારગઃ ॥ ૧૧૭ ॥

હિરણ્યરેતા હુતભુક્ હિમવર્ણો હિમાલયઃ । હૃતભુક્
હયગ્રીવો હિરણ્યસ્ત્રક્ હયનાથો હિરણ્યમયઃ ॥ ૧૧૮ ॥

શક્તિમાન્ શક્તિદાતા ચ શક્તિનાથઃ સુશક્તિકઃ ।
શક્તિઽશક્તઃ શક્તિસાધ્ય શક્તિહૃત્ શક્તિકારણમ્ ॥ ૧૧૯ ॥

સર્વાશાસ્યગુણોપેતઃ સર્વ સૌભાગ્યદાયકઃ ।
ત્રિપુણ્ડ્રધારી સંન્યાસી ગજચર્મપરિવૃતઃ ॥ ૧૨૦ ॥

ગજાસુરવિમર્દી ચ ભૂતવૈતાલશોભિતઃ ।
શ્મશાનારણ્યસંવાસી કર્પરાલઙ્કૃતઃ શિવઃ ॥ ૧૨૧ ॥

કર્મસાક્ષી કર્મકર્તા કર્મા કર્મફલપ્રદઃ ।
કર્મણ્યઃ કર્મદઃ કર્મી કર્મહા કર્મકૃદ્ ગુરુઃ ॥ ૧૨૨ ॥

ગોસઙ્કષ્ટસન્ત્રાતા ગોસન્તાપનિવર્તકઃ ।
ગોવર્ધનો ગવાંદાતા ગોસૌભાગ્યવિવર્ધનઃ ॥ ૧૨૩ ॥

ગર્ગ ઉવાચ –
ઇદં ગોરક્ષનાથસ્ય સ્તોત્રમુક્તમ્ મયા પ્રભો ।
નામ્નાં સહસ્રમેતદ્ધિ ગુહ્યાદ્ગુહ્યતમં પરમ્ ॥ ૧૨૪ ॥

એતસ્ય પઠનં નિત્યં સર્વાભીષ્ટપ્રદં નૃણામ્ ।
વિદ્યાર્થી લભતે વિદ્યાં ધનાર્થી લભતે ધનમ્ ॥ ૧૨૫ ॥

પુત્રાર્થી લભતે પુત્રાન્ મોક્ષાર્થી મુક્તિમાપ્નુયાત્ ।
યં યં ચિન્તયતે કામં તં તં પ્રાપ્નોતિ નિશ્ચિતમ્ ॥ ૧૨૬ ॥

રાજ્યાર્થી લભતે રાજ્યં યોગાર્થી યોગવાન્ ભવેત્ ।
ભોગાર્થી લભતે ભોગાન્ ગોરક્ષસ્ય પ્રસાદતઃ ॥ ૧૨૭ ॥

અરણ્યે વિષમે ઘેરે શત્રુભિઃ પરિવેષ્ટિતઃ ।
સહસ્રનામ પઠનાન્નરો મુચ્યેત્ તત્ક્ષણમ્ ॥ ૧૨૮ ॥

રાજદ્વારે મહામારી રોગે ચ ભયદે નૃણામ્ ।
સર્વેષ્વપિ ચ રોગેષુ ગોરક્ષ સ્મરણં હિતમ્ ॥ ૧૨૯ ॥

નામ્નાં સહસ્રં યત્રસ્યાદ્ ગૃહે ગૃહવતાં શુભમ્ ।
ધનધાન્યાદિકં તત્ર પુત્રપૌત્રાદિકં તથા ॥ ૧૩૦ ॥।

આરોગ્યં પશુવૃદ્ધિશ્ચ શુભકર્માણિ ભૂરિશઃ ।
ન ભયં તત્ર રોગાણાં સત્યં સત્યં વદામ્યહમ્ ॥ ૧૩૧ ॥

સહસ્રનામ શ્રવણાત્ પઠનાચ્ચ ભવેદ્ ધ્રુવમ્ ।
કન્યાદાન સહસ્રસ્ય વાજપેય શતસ્ય ચ ॥ ૧૩૨ ॥

ગવાં કોટિ પ્રદાનસ્ય જ્યોતિષ્ટોમસ્ય યત્ ફલમ્ ।
દશાશ્વમેધ યજ્ઞસ્ય ફલં પ્રાપ્નોતિ માનવઃ ॥ ૧૩૩ ॥

સહસ્રનામસ્તોત્રસ્ય પુસ્તકાનિ દદાતિ તઃ ।
બ્રાહ્મણેભ્યસ્તુ સમ્પૂજ્ય તસ્ય લક્ષ્મી સ્થિરો ભવેત્ ॥ ૧૩૪ ॥

લભતે રાજસમ્માનં વ્યાપારસ્ય ફલં લભેત્ । રાજસન્માનં
પ્રાપ્નુયાચ્ચ ગતાં લક્ષ્મી સર્વજ્ઞવિજયી ભવેત્ ॥ ૧૩૫ ॥

ચતુર્દશ્યાં પ્રદોષે ચ શિવં ગોરક્ષ સંજ્ઞિતમ્ ।
પૂજયેદ્વિવિધાચારૈર્ગન્ધપૂષ્પાદિભિર્નરઃ ॥ ૧૩૬ ॥

સંસ્થાપ્ય પાર્થિવં લિઙ્ગં ગોરક્ષ જગદ્ગુરોઃ ।
ભક્તયા સમર્ચયેન્ નિત્યં સાધકઃ શુદ્ધ માનસઃ ॥ ૧૩૭ ॥

સ્તોત્રપાઠં પ્રકુર્વીત કારયેદ્ બ્રાહ્મણૈસ્તથા ।
સર્વસિદ્ધિમવાપ્નોતિ નાત્ર કાર્યા વિચારણા ॥ ૧૩૮ ॥

ધ્યાયેદન્તે મહેશાનં પૂજયિત્વા યથાવિધિ ।
બ્રાહ્મણાન્ પૂજયેત્તત્ર ધનવસ્ત્રાદિભિઃ શુભૈઃ ॥ ૧૩૯ ॥

ધ્યાનમ્ –
યસ્માદુદ્ભવતી દમદ્ભ ત તમં યેનૈવ તત્પાલ્યતે
યસ્મિન્ વિશ્વમિદં ચરાચરમયં સંલોયતે સર્વથા ।
બ્રહ્માવિષ્ણુશિવાદયોઽપિ ન પર પારં ગતા યસ્ય તે
ગોરક્ષપ્રભવં પરાત્પરતરં શૂન્યં પરં ધીમહિ ॥ ૧૪૦ ॥

॥ ઇતિ શ્રીકલ્પદ્રુમતન્ત્રે મહાસિદ્ધિસારે મહર્ષિ ગર્ગપ્રોક્તં
નિરઞ્જનાત્મકં શ્રીગોરક્ષસહસ્રનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read 1000 Names of Gorak:

1000 Names of Gorak | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Gorak | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top