Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Ganga 2 | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Gangasahasranama Stotram 2 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீக³ங்கா³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் 2 ॥
ஶ்ரீப்³ருʼஹத்³த⁴ர்மபுராணாந்தர்க³தம் பங்சாஶத்தமோঽத்⁴யாய:

ஶ்ரீஶுக உவாச ।
ஜய தே³வீ ததா³ க³ங்கா³ தபஸ்யந்தம் ப⁴கீ³ரத²ம் ।
ஆத்மாநம் த³ர்ஶயாமாஸ ஶ்வேதம் சாருசதுர்பு⁴ஜம் ॥ 1 ॥ ஶ்வேதரூபாம் சதுர்பு⁴ஜாம்
தாம் த்³ருʼஷ்ட்வா த்⁴யாநமாத்ரைகலப்³தா⁴ம் த்³ருʼக்³ப்⁴யாஞ்ச பூ⁴பதி: ।
அலப்⁴யலாப⁴போ³தே⁴ந ப³ஹுமேநே ந்ருʼபோத்தம: ॥ 2 ॥

ஹர்ஷாகுலிதஸர்வாங்கோ³ ரோமாஞ்சிதஸுவிக்³ரஹ: । ஹர்ஷாத்³க³லித
க³ங்க³தா³க்ஷரயா வாசா க³ங்கா³ம் துஷ்டாவ பூ⁴பதி: ॥ 3 ॥

ஸஹஸ்ரநாமபி⁴ர்தி³வ்யை: ஶக்திம் பரமதே³வதாம் ।
ப⁴கீ³ரத² உவாச ।
அஹம் ப⁴கீ³ரதோ² ராஜா தி³லீபதநய: ஶிவே ॥ 4 ॥

ப்ரணமாமி பத³த்³வந்த்³வம் ப⁴வத்யா அதிது³ர்லப⁴ம் ।
பூர்வஜாநாம் ஹி புண்யேந தபஸா பரமேண ச ॥ 5 ॥

மச்சக்ஷுர்கோ³சரீபூ⁴தா த்வம் க³ங்கா³ கருணாமயீ ।
ஸார்த²கம் ஸூர்யவம்ஶே மே ஜந்ம ப்ராப்தம் மஹேஶ்வரீ ॥ 6 ॥ வம்ஶோ
க்ருʼதார்தோ²ঽஸ்மி க்ருʼதார்தோ²ঽஸ்மி க்ருʼதார்தோ²ঽஸ்மி ந ஸம்ஶய: ।
நமோ நமோ நமஸ்தேঽஸ்து க³ங்கே³ ராஜீவலோசநே ॥ 7 ॥

தே³ஹோঽயம் ஸார்த²கோ மேঽஸ்து ஸர்வாங்கை:³ ப்ரணமாம்யஹம் ।
ஸஹஸ்ரநாமபி:⁴ ஸ்துத்வா வாசம் ஸார்த²கயாம்யஹம் ॥ 8 ॥ ஸஹஸ்ரநாமபி⁴ரித்யாதி³
ஶுக உவாச ।
க³ங்கா³ ஸஹஸ்ரநாம்நோঽஸ்ய ஸ்தவஸ்ய புண்யதேஜஸ: ।
ருʼஷிர்வ்யாஸஸ்ததா²ঽநுஷ்டுப்ச²ந்தோ³ விப்ர ப்ரகீர்திதம் ॥ 9 ॥

ஸாமூலப்ரக்ருʼதிர்தே³வீ க³ங்கா³ மே தே³வதேரிதா ।
அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ரஸ்ய ராஜஸூயஶதஸ்ய ச ॥ 10 ॥

வாஜபேயஶதஸ்யாঽபி க³யாஶ்ராத்³த⁴ஶதஸ்ய ச ।
ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³பாபாநாம் க்ஷயே ச பரது³ஷ்கரே ।
நிர்வாணமோக்ஷலாபே⁴ ச விநியோக:³ ப்ரகீர்தித: ॥ 11 ॥

அத² ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।
ௐகாரரூபிணீ தே³வீ ஶ்வேதா ஸத்யஸ்வரூபிணீ ।
ஶாந்தி: ஶாந்தா க்ஷமா ஶக்தி: பரா பரமதே³வதா ॥ 12 ॥

விஷ்ணுர்நாராயணீ காம்யா கமநீயா மஹாகலா ।
து³ர்கா³ து³ர்க³திஸம்ஹந்த்ரீ க³ங்கா³ க³க³ணவாஸிநீ ॥ 13 ॥

ஶைலேந்த்³ரவாஸிநீ து³ர்க³வாஸிநீ து³ர்க³மப்ரியா ।
நிரஞ்ஜநா ச நிர்லேஶா நிஷ்கலா நிரஹங்க்ரியா ॥ 14 ॥ நிர்லேபா
ப்ரஸந்நா ஶுக்லத³ஶநா பரமார்தா² புராதநீ ।
நிராகாரா ச ஶுத்³தா⁴ ச ப்³ராஹ்மணீ ப்³ரஹ்மரூபிணீ ॥ 15 ॥ ப்³ரஹ்மாணீ
த³யா த³யாவதீ தீ³ர்கா⁴ தீ³ர்க⁴வக்த்ரா து³ரோத³ரா ।
ஶைலகந்யா ஶைலராஜவாஸிநீ ஶைலநந்தி³நீ ॥ 16 ॥

ஶிவா ஶைவீ ஶாம்ப⁴வீ ச ஶங்கரீ ஶங்கரப்ரியா ।
மந்தா³கிநீ மஹாநந்தா³ ஸ்வர்து⁴நீ ஸ்வர்க³வாஸிநீ ॥ 17 ॥

மோக்ஷாக்²யா மோக்ஷஸரணிர்முக்திர்முக்திப்ரதா³யிநீ ।
ஜலரூபா ஜலமயீ ஜலேஶீ ஜலவாஸிநீ ॥ 18 ॥ ஜலவாஹிநீ
தீ³ர்க⁴ஜிஹ்வா கராலாக்ஷீ விஶ்வாக்²யா விஶ்வதோமுகீ² ।
விஶ்வகர்ணா விஶ்வத்³ருʼஷ்டிர்விஶ்வேஶீ விஶ்வவந்தி³தா ॥ 19 ॥

வைஷ்ணவீ விஷ்ணுபாதா³ப்³ஜஸம்ப⁴வா விஷ்ணுவாஸிநீ ।
விஷ்ணுஸ்வரூபிணீ வந்த்³யா பா³லா வாணீ ப்³ருʼஹத்தரா ॥ 20 ॥

பீயூஷபூர்ணா பீயூஷவாஸிநீ மது⁴ரத்³ரவா ।
ஸரஸ்வதீ ச யமுநா ச கோ³தா³ கோ³தா³வரீ வரீ ॥ 21 ॥ ததா²
வரேண்யா வரதா³ வீரா வரகந்யா வரேஶ்வரீ ।
ப³ல்லவீ ப³ல்லவப்ரேஷ்டா² வாகீ³ஶ்வரா வாரிரூபிணீ ॥ 22 ॥

வாராஹீ வநஸம்ஸ்தா² ச வ்ருʼக்ஷஸ்தா² வ்ருʼக்ஷஸுந்த³ரீ ॥ 23 ॥

வாருணீ வருணஜ்யேஷ்டா² வரா வருணவல்லபா⁴ । வருணஶ்ரேஷ்டா²
வருணப்ரணதா தி³வ்யா வருணாநந்த³காரிணீ ॥ 24 ॥

வந்த்³யா வ்ருʼந்தா³வநீ வ்ருʼந்தா³ரகேட்³யா வ்ருʼஷவாஹிநீ । வ்ருʼந்தா³ வ்ருʼஷவாஹிநா
தா³க்ஷாயணீ த³க்ஷகந்யா ஶ்யாமா பரமஸுந்த³ரீ ॥ 25 ॥

ஶிவப்ரியா ஶிவாராத்⁴யா ஶிவமஸ்தகவாஸிநீ ।
ஶிவமஸ்தகமஸ்தா ச விஷ்ணுபாத³பதா³ ததா² ॥ 26 ॥

விபத்திகாஸிநீ து³ர்க³தாரிணீ தாரிணீஶ்வரீ । விபத்திநாஶிநீ
கீ³தா புண்யசரித்ரா ச புண்யநாம்நீ ஶுசிஶ்ரவா ॥ 27 ॥

ஶ்ரீராமா ராமரூபா ச ராமசந்த்³ரைகசந்த்³ரிகா ।
ராக⁴வீ ரகு⁴வம்ஶேஶீ ஸூர்யவம்ஶப்ரதிஷ்டி²தா ॥ 28 ॥

ஸூர்யா ஸூர்யப்ரியா ஸௌரீ ஸூர்யமண்ட³லபே⁴தி³நீ ॥ 29 ॥ ஶௌரீ
ப⁴கி³நீ பா⁴க்³யதா³ ப⁴வ்யா பா⁴க்³யப்ராப்யா ப⁴கே³ஶ்வரீ ।
ப⁴வ்யோச்சயோபலப்³தா⁴ ச கோடிஜந்மதப:ப²லா ॥ 30 ॥

தபஸ்விநீ தாபஸீ ச தபந்தீ தாபநாஶிநீ ।
தந்த்ரரூபா தந்த்ரமயீ தந்த்ரகோ³ப்யா மஹேஶ்வரீ ॥ 31 ॥

variations மந்த³ரூபா மந்த³மயீ மந்த³கோ³ப்யா மகே²ஶ்வரீ
மந்த்ரரூபா மந்த்ரமயீ மந்த்ரகோ³ப்யா மகே²ஶ்வரீ
விஷ்ணுதே³ஹத்³ரவாகாரா ஶிவகா³நாம்ருʼதோத்³ப⁴வா ।
ஆநந்த³த்³ரவரூபா ச பூர்ணாநந்த³மயீ ஶிவா ॥ 32 ॥

கோடிஸூர்யப்ரபா⁴ பாபத்⁴வாந்தஸம்ஹாரகாரிணீ ।
பவித்ரா பரமா புண்யா தேஜோதா⁴ரா ஶஶிப்ரபா⁴ ।
ஶஶிகோடிப்ரகாஶா ச த்ரிஜக³தீ³ப்திகாரிணீ ॥ 33 ॥

ஸத்யா ஸத்யஸ்வரூபா ச ஸத்யஜ்ஞா ஸத்யஸம்ப⁴வா ।
ஸத்யாஶ்ரயா ஸதீ ஶ்யாமா நவீநா நரகாந்தகா ॥ 34 ॥

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா தே³வேஶீ ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸஹஸ்ரபாத் ।
லக்ஷவக்த்ரா லக்ஷபாதா³ லக்ஷஹஸ்தா விலக்ஷணா ॥ 35 ॥

ஸதா³ நூதநரூபா ச து³ர்லபா⁴ ஸுலபா⁴ ஶுபா⁴ ।
ரக்தவர்ணா ச ரக்தாக்ஷீ த்ரிநேத்ரா ஶிவஸுந்த³ரீ ॥ 36 ॥

ப⁴த்³ரகாலீ மஹாகாலீ லக்ஷ்மீர்க³க³ணவாஸிநீ ।
மஹாவித்³யா ஶுத்³த⁴வித்³யா மந்த்ரரூபா ஸுமந்த்ரிதா ॥ 37 ॥

ராஜஸிம்ஹாஸநதடா ராஜராஜேஶ்வரீ ரமா ।
ராஜகந்யா ராஜபூஜ்யா மந்த³மாருதசாமரா ॥ 38 ॥

வேத³வந்தி³ப்ரகீ³தா ச வேத³வந்தி³ப்ரவந்தி³தா ।
வேத³வந்தி³ஸ்துதா தி³வ்யா வேத³வந்தி³ஸுவர்ணிதா ॥ 39 ॥

ஸுவர்ணா வர்ணநீயா ச ஸுவர்ணகா³நநந்தி³தா ।
ஸுவர்ணதா³நலப்⁴யா ச கா³நாநந்த³ப்ரியாঽமலா ॥ 40 ॥

மாலா மாலாவதீ மால்யா மாலதீ குஸுமப்ரியா । மாந்யா
தி³க³ம்ப³ரீ து³ஷ்டஹந்த்ரீ ஸதா³ து³ர்க³மவாஸிநீ ॥ 41 ॥

அப⁴யா பத்³மஹஸ்தா ச பீயூஷகரஶோபி⁴தா ।
க²ட்³க³ஹஸ்தா பீ⁴மரூபா ஶ்யேநீ மகரவாஹிநீ ॥ 42 ॥

ஶுத்³த⁴ஸ்ரோதா வேக³வதீ மஹாபாஷாணபே⁴தி³நீ ।
பாபாலீ ரோத³நகரீ பாபஸம்ஹாரகாரிணீ ॥ 43 ॥

யாதநாய ச வைத⁴வ்யதா³யிநீ புண்யவர்தி⁴நீ ।
க³பீ⁴ராঽலகநந்தா³ ச மேருஶ்ருʼங்க³விபே⁴தி³நீ ॥ 44 ॥

ஸ்வர்க³லோகக்ருʼதாவாஸா ஸ்வர்க³ஸோபாநரூபிணீ ।
ஸ்வர்க³ங்கா³ ப்ருʼதி²வீக³ங்கா³ நரஸேவ்யா நரேஶ்வரீ ॥ 45 ॥

ஸுபு³த்³தி⁴ஶ்ச குபு³த்³தி⁴ஶ்ச ஶ்ரீர்லக்ஷ்மீ: கமலாலயா ॥ 46 ॥

பார்வதீ மேருதௌ³ஹித்ரீ மேநகாக³ர்ப⁴ஸம்ப⁴வா ।
அயோநிஸம்ப⁴வா ஸூக்ஷ்மா பரமாத்மா பரத்த்வதா³ ॥ 47 ॥

விஷ்ணுஜா விஷ்ணுஜநிகா விஷ்ணுபாத³நிவாஸிநீ । ஶிவமஸ்தகவாஸிநீ
தே³வீ விஷ்ணுபதீ³ பத்³யா ஜாஹ்நவீ பத்³மவாஸிநீ ॥ 48 ॥

பத்³மா பத்³மாவதீ பத்³மதா⁴ரிணீ பத்³மலோசநா ।
பத்³மபாதா³ பத்³மமுகீ² பத்³மநாபா⁴ ச பத்³மிநீ ॥ 49 ॥

பத்³மக³ர்பா⁴ பத்³மஶயா மஹாபத்³மகு³ணாதி⁴கா ।
பத்³மாக்ஷீ பத்³மலலிதா பத்³மவர்ணா ஸுபத்³மிநீ ॥ 50 ॥

ஸஹஸ்ரத³லபத்³மஸ்தா² பத்³மாகரநிவாஸிநீ ।
மஹாபத்³மபுரஸ்தா² ச புரேஶீ பரமேஶ்வரீ ॥ 51 ॥

ஹம்ஸீ ஹம்ஸவிபூ⁴ஷா ச ஹம்ஸராஜவிபூ⁴ஷணா ।
ஹம்ஸராஜஸுவர்ணா ச ஹம்ஸாரூடா⁴ ச ஹம்ஸிநீ ॥ 52 ॥

ஹம்ஸாக்ஷரஸ்வரூபா ச த்³வ்யக்ஷரா மந்த்ரரூபிணீ ।
ஆநந்த³ஜலஸம்பூர்ணா ஶ்வேதவாரிப்ரபூரிகா ॥ 53 ॥

அநயாஸஸதா³முக்யிர்யோக்³யாঽயோக்³யவிசாரிணீ ॥ 54 ॥

தேஜோரூபஜலாபூர்ணா தைஜஸீ தீ³ப்திரூபிணீ ।
ப்ரதீ³பகலிகாகாரா ப்ராணாயாமஸ்வரூபிணீ ॥ 55 ॥

ப்ராணதா³ ப்ராணநீயா ச மஹௌஷத⁴ஸ்வரூபிணீ । மஹௌஷதி⁴ஸ்வரூபிணீ
மஹௌஷத⁴ஜலா சைவ பாபரோக³சிகித்ஸகா ॥ 56 ॥ பாபரோக³சிகித்ஸிகா
கோடிஜந்மதபோலக்ஷ்யா ப்ராணத்யாகோ³த்தராঽம்ருʼதா ।
நி:ஸந்தே³ஹா நிர்மஹிமா நிர்மலா மலநாஶிநீ ॥ 57 ॥

ஶவாரூடா⁴ ஶவஸ்தா²நவாஸிநீ ஶவவத்தடீ ।
ஶ்மஶாநவாஸிநீ கேஶகீகஸாசிததீரிணீ ॥ 58 ॥

பை⁴ரவீ பை⁴ரவஶ்ரேஷ்ட²ஸேவிதா பை⁴ரவப்ரியா ।
பை⁴ரவப்ராணரூபா ச வீரஸாத⁴நவாஸிநீ ॥ 59 ॥

வீரப்ரியா வீரபத்நீ குலீநா குலபண்டி³தா ।
குலவ்ருʼக்ஷஸ்தி²தா கௌலீ குலகோமலவாஸிநீ ॥ 60 ॥

குலத்³ரவப்ரியா குல்யா குல்யமாலாஜபப்ரியா ।
கௌலதா³ குலரக்ஷித்ரீ குலவாரிஸ்வரூபிணீ ॥ 61 ॥

ரணஶ்ரீ: ரணபூ:⁴ ரம்யா ரணோத்ஸாஹப்ரியா ரணே । ப³லி:
ந்ருʼமுண்ட³மாலாப⁴ரணா ந்ருʼமுண்ட³கரதா⁴ரிணீ ॥ 62 ॥

விவஸ்த்ரா ச ஸவஸ்த்ரா ச ஸூக்ஷ்மவஸ்த்ரா ச யோகி³நீ ।
ரஸிகா ரஸரூபா ச ஜிதாஹாரா ஜிதேந்த்³ரியா ॥ 63 ॥

யாமிநீ சார்த⁴ராத்ரஸ்தா² கூர்ச்சவீஜஸ்வரூபிணீ ।
லஜ்ஜாஶக்திஶ்ச வாக்³ரூபா நாரீ நரகஹாரிணீ ॥ 64 ॥ லஜ்ஜாஶாந்தி, நரகவாஹிநீ
தாரா தாரஸ்வராட்⁴யா ச தாரிணீ தாரரூபிணீ ।
அநந்தா சாதி³ரஹிதா மத்⁴யஶூந்யாஸ்வரூபிணீ ॥ 65 ॥

நக்ஷத்ரமாலிநீ க்ஷீணா நக்ஷத்ரஸ்த²லவாஸிநீ ।
தருணாதி³த்யஸங்காஶா மாதங்கீ³ ம்ருʼத்யுவர்ஜிதா ॥ 66 ॥

அமராமரஸம்ஸேவ்யா உபாஸ்யா ஶக்திரூபிணீ ।
தூ⁴மாகாராக்³நிஸம்பூ⁴தா தூ⁴மா தூ⁴மாவதீ ரதி: ॥ 67 ॥

காமாக்²யா காமரூபா ச காஶீ காஶீபுரஸ்தி²தா ।
வாராணஸீ வாரயோஷித் காஶீநாத²ஶிர:ஸ்தி²தா ॥ 68 ॥

அயோத்⁴யா மது²ரா மாயா காஶீ காஞ்சீ ஹ்யவந்திகா ।
த்³வாரகா ஜ்வலத³க்³நிஶ்ச கேவலா கேவலத்வதா³ ॥ 69 ॥

கரவீரபுரஸ்தா² ச காவேரீ கவரீ ஶிவா ।
ரக்ஷிணீ ச கராலாக்ஷீ கங்காலா ஶங்கரப்ரியா ॥ 70 ॥

ஜ்வாலாமுகீ² க்ஷீரிணீ ச க்ஷீரக்³ராமநிவாஸிநீ ।
ரக்ஷாகரீ தீ³ர்க⁴கர்ணா ஸுத³ந்தாத³ந்தவர்ஜிதா ॥ 71 ॥

தை³த்யதா³நவஸம்ஹந்த்ரீ து³ஷ்டஹந்த்ரீ ப³லிப்ரியா ।
ப³லிமாம்ஸப்ரியா ஶ்யாமா வ்யாக்⁴ரசர்மாபிதா⁴யிநீ ॥ 72 ॥

ஜவாகுஸுமஸங்காஶா ஸாத்த்விகீ ராஜஸீ ததா² ।
தாமஸீ தருணீ வ்ருʼத்³தா⁴ யுவதீ பா³லிகா ததா² ॥ 73 ॥

யக்ஷராஜஸுதா ஜாம்பு³மாலிநீ ஜம்பு³வாஸிநீ ।
ஜாம்பூ³நத³விபூ⁴ஷா ச ஜ்வலஜாம்பூ³நத³ப்ரபா⁴ ॥ 74 ॥

ருத்³ராணீ ருத்³ரதே³ஹஸ்தா² ருத்³ரா ருத்³ராக்ஷதா⁴ரிணீ ।
அணுஶ்ச பரமாணுஶ்ச ஹ்ரஸ்வா தீ³ர்கா⁴ சகோரிணீ ॥ 75 ॥

ருத்³ரகீ³தா விஷ்ணுகீ³தா மஹாகாவ்யஸ்வரூபிணீ ।
ஆதி³காவ்யஸ்வரூபா ச மஹாபா⁴ரதரூபிணீ ॥ 76 ॥

அஷ்டாத³ஶபுராணஸ்தா² த⁴ர்மமாதா ச த⁴ர்மிணீ ।
மாதா மாந்யா ஸ்வஸா சைவ ஶ்வஶ்ரூஶ்சைவ பிதாமஹீ ॥ 77 ॥

கு³ருஶ்ச கு³ருபத்நீ ச காலஸர்பப⁴யப்ரதா³ ।
பிதாமஹஸுதா ஸீதா ஶிவஸீமந்திநீ ஶிவா ॥ 78 ॥

ருக்மிணீ ருக்மவர்ணா ச பை⁴ஷ்மீ பை⁴மீ ஸுர்ரூபிணீ । ஸ்வரூபிணீ
ஸத்யபா⁴மா மஹாலக்ஷ்மீ ப⁴த்³ரா ஜாம்ப³வதீ மஹீ ॥ 79 ॥

நந்தா³ ப⁴த்³ரமுகீ² ரிக்தா ஜயா விஜயதா³ ஜயா ।
ஜயித்ரீ பூர்ணிமா பூர்ணா பூர்ணசந்த்³ரநிபா⁴நநா ॥ 80 ॥

கு³ருபூர்ணா ஸௌம்யப⁴த்³ரா விஷ்டி: ஸம்வேஶகாரிணீ ।
ஶநிரிக்தா குஜஜயா ஸித்³தி⁴தா³ ஸித்³தி⁴ரூபிணீ ॥ 81 ॥

அம்ருʼதாঽம்ருʼதரூபா ச ஶ்ரீமதீ ச ஜலாம்ருʼதா ॥ 82 ॥

நிராதங்கா நிராலம்பா³ நிஷ்ப்ரபஞ்சா விஶேஷிணீ ।
நிஷேத⁴ஶேஷரூபா ச வரிஷ்டா² யோஷிதாம்வரா ॥ 83 ॥

யஶஸ்விநீ கீர்திமதீ மஹாஶைலாக்³ரவாஸிநீ ।
த⁴ரா த⁴ரித்ரீ த⁴ரணீ ஸிந்து⁴ர்ப³ந்து:⁴ ஸபா³ந்த⁴வா ॥ 84 ॥

ஸம்பத்தி: ஸம்பதீ³ஶா ச விபத்திபரிமோசிநீ ।
ஜந்மப்ரவாஹஹரணீ ஜந்மஶூந்யா நிரஞ்ஜநீ ॥ 85 ॥

நாகா³லயாலயா நீலா ஜடாமண்ட³லதா⁴ரிணீ ।
ஸுதரங்க³ஜடாஜூடா ஜடாத⁴ரஶிர:ஸ்தி²தா ॥ 86 ॥

பட்டாம்ப³ரத⁴ரா தீ⁴ரா கவி: காவ்யரஸப்ரியா ।
புண்யக்ஷேத்ரா பாபஹரா ஹரிணீ ஹாரிணீ ஹரி: ॥ 87 ॥

ஹரித்³ராநக³ரஸ்தா² ச வைத்³யநாத²ப்ரியா ப³லி: ।
வக்ரேஶ்வரீ வக்ரதா⁴ரா வக்ரேஶ்வரபுர:ஸ்தி²தா ॥ 88 ॥

ஶ்வேதக³ங்கா³ ஶீதலா ச உஷ்மோத³கமயீ ருசி: । உஷ்ணோத³கமயீ
சோலராஜப்ரியகரீ சந்த்³ரமண்ட³லவர்த்திநீ ॥ 89 ॥

ஆதி³த்யமண்ட³லக³தா ஸதா³தி³த்யா ச காஶ்யபீ ।
த³ஹநாக்ஷீ ப⁴யஹரா விஷஜ்வாலாநிவாரிணீ ॥ 90 ॥

ஹரா த³ஶஹரா ஸ்நேஹதா³யிநீ கலுஷாஶநி: ।
கபாலமாலிநீ காலீ கலா காலஸ்வரூபிணீ ॥ 91 ॥

இந்த்³ராணீ வாருணி வாணீ ப³லாகா பா³லஶங்கரீ ।
கோ³ர்கீ³ர்ஹ்ரீர்த⁴ர்மரூபா ச தீ:⁴ ஶ்ரீர்த⁴ந்யா த⁴நஞ்ஜயா ॥ 92 ॥

வித் ஸம்வித் கு: குவேரீ பூ⁴ர்பூ⁴திர்பூ⁴மித⁴ராத⁴ரா ।
ஈஶ்வரீ ஹ்ரீமதீ க்ரீடா³ க்ரீடா³ஸாயா ஜயப்ரதா³ ॥ 93 ॥

ஜீவந்தீ ஜீவநீ ஜீவா ஜயாகாரா ஜயேஶ்வரீ ।
ஸர்வோபத்³ரவஸம்ஶூந்யா ஸர்வபாபவிவர்ஜிதா ॥ 94 ॥

ஸாவித்ரீ சைவ கா³யத்ரீ க³ணேஶீ க³ணவந்தி³தா ।
து³ஷ்ப்ரேக்ஷா து³ஷ்ப்ரவேஶா ச து³ர்த³ர்ஶா ச ஸுயோகி³ணீ ॥ 95 ॥

து:³க²ஹந்த்ரீ து:³க²ஹரா து³ர்தா³ந்தா யமதே³வதா ।
க்³ருʼஹதே³வீ பூ⁴மிதே³வீ வநேஶீ வநதே³வதா ॥ 96 ॥

கு³ஹாலயா கோ⁴ரரூபா மஹாகோ⁴ரநிதம்பி³நீ । க்³ருʼஹாலயா
ஸ்த்ரீசஞ்சலா சாருமுகீ² சாருநேத்ரா லயாத்மிகா ॥ 97 ॥

காந்தி: காம்யா நிர்கு³ணா ச ரஜ:ஸத்த்வதமோமயீ । காந்திகாம்யா
காலராத்ரிர்மஹாராத்ரிர்ஜீவரூபா ஸநாதநீ ॥ 98 ॥

ஸுக²து:³கா²தி³போ⁴க்த்ரீ ச ஸுக²து:³கா²தி³வர்ஜிதா ।
மஹாவ்ருʼஜிநஸம்ஹாரா வ்ருʼஜிநத்⁴வாந்தமோசநீ ॥ 99 ॥

ஹலிநீ க²லஹந்த்ரீ ச வாருணீபாநகாரிணீ । பாபகாரிணீ
நித்³ராயோக்³யா மஹாநித்³ரா யோக³நித்³ரா யுகே³ஶ்வரீ ॥ 100 ॥

உத்³தா⁴ரயித்ரீ ஸ்வர்க³ங்கா³ உத்³தா⁴ரணபுர:ஸ்தி²தா ।
உத்³த்⁴ருʼதா உத்³த்⁴ருʼதாஹாரா லோகோத்³தா⁴ரணகாரிணீ ॥ 101 ॥

ஶங்கி²நீ ஶங்க²தா⁴த்ரீ ச ஶங்க²வாத³நகாரிணீ । ஶங்க²தா⁴ரீ
ஶங்கே²ஶ்வரீ ஶங்க²ஹஸ்தா ஶங்க²ராஜவிதா³ரிணீ ॥ 102 ॥

பஶ்சிமாஸ்யா மஹாஸ்ரோதா பூர்வத³க்ஷிணவாஹிநீ ।
ஸார்த⁴யோஜநவிஸ்தீர்ணா பாவந்யுத்தரவாஹிநீ ॥ 103 ॥

பதிதோத்³தா⁴ரிணீ தோ³ஷக்ஷமிணீ தோ³ஷவர்ஜிதா ।
ஶரண்யா ஶரணா ஶ்ரேஷ்டா² ஶ்ரீயுதா ஶ்ராத்³த⁴தே³வதா ॥ 104 ॥

ஸ்வாஹா ஸ்வதா⁴ ஸ்வரூபாக்ஷீ ஸுரூபாக்ஷீ ஶுபா⁴நநா । விரூபாக்ஷீ
கௌமுதீ³ குமுதா³காரா குமுதா³ம்ப³ரபூ⁴ஷணா ॥ 105 ॥

ஸௌம்யா ப⁴வாநீ பூ⁴திஸ்தா² பீ⁴மரூபா வராநநா ।
வராஹகர்ணா ப³ர்ஹிஷ்டா² ப்³ருʼஹச்ச்²ரோணீ ப³லாஹகா ॥ 106 ॥ வராஹவர்ணா
வேஶிநீ கேஶபாஶாட்⁴யா நபோ⁴மண்ட³லவாஸிநீ ।
மல்லிகா மல்லிகாபுஷ்பவர்ணா லாங்க³லதா⁴ரிணீ ॥ 107 ॥

துளஸீத³லக³ந்தா⁴ட்⁴யா துளஸீதா³மபூ⁴ஷணா ।
துளஸீதருஸம்ஸ்தா² ச துளஸீரஸலேஹிநீ । துளஸீரஸகே³ஹிநீ
துளஸீரஸஸுஸ்வாது³ஸலிலா வில்வவாஸிநீ ॥ 108 ॥

வில்வவ்ருʼக்ஷநிவாஸா ச வில்வபத்ரரஸத்³ரவா ।
மாலூரபத்ரமாலாட்⁴யா வைல்வீ ஶைவார்த⁴தே³ஹிநீ ॥ 109 ॥

அஶோகா ஶோகரஹிதா ஶோகதா³வாக்³நிஹ்ருʼஜ்ஜலா ।
அஶோகவ்ருʼக்ஷநிலயா ரம்பா⁴ ஶிவகரஸ்தி²தா ॥ 110 ॥

தா³டி³மீ தா³டி³மீவர்ணா தா³டி³மஸ்தநஶோபி⁴தா ।
ரக்தாக்ஷீ வீரவ்ருʼக்ஷஸ்தா² ரக்திநீ ரக்தத³ந்திகா ॥ 111 ॥

ராகி³ணீ ராக³பா⁴ர்யா ச ஸதா³ராக³விவர்ஜிதா ।
விராக³ராக³ஸம்மோதா³ ஸர்வராக³ஸ்வரூபிணீ ॥ 112 ॥

தாநஸ்வரூபிணீ தாலரூபிணீ தாரகேஶ்வரீ ॥ 113 ॥ தாலஸ்வரூபிணீ தாலகேஶரீ
வால்மீகிஶ்லோகிதாஷ்டேட்³யா ஹ்யநந்தமஹிமாதி³மா । லோகிதாஷ்டோத்³யா
மாதா உமா ஸபத்நீ ச த⁴ராஹாராவலி: ஶுசி: ॥ 114 ॥ ஹாராவலீ
ஸ்வர்கா³ரோஹபதாகா ச இஷ்டா பா⁴கீ³ரதீ² இலா ।
ஸ்வர்க³பீ⁴ராம்ருʼதஜலா சாருவீசிஸ்தரங்கி³ணீ ॥ 115 ॥

ப்³ரஹ்மதீரா ப்³ரஹ்மஜலா கி³ரிதா³ரணகாரிணீ ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³பே⁴தி³நீ கோ⁴ரநாதி³நீ கோ⁴ரவேகி³நீ ॥ 116 ॥

ப்³ரஹ்மாண்ட³வாஸிநீ சைவ ஸ்தி²ரவாயுப்ரபே⁴தி³நீ ।
ஶுக்ரதா⁴ராமயீ தி³வ்யஶங்க²வாத்³யாநுஸாரிணீ ॥ 117 ॥

ருʼஷிஸ்துதா ஶிவஸ்துத்யா க்³ரஹவர்க³ப்ரபூஜிதா । ஸுரஸ்துத்யா
ஸுமேருஶீர்ஷநிலயா ப⁴த்³ரா ஸீதா மஹேஶ்வரீ ॥ 118 ॥

வங்க்ஷுஶ்சாலகநந்தா³ ச ஶைலஸோபாநசாரிணீ ।
லோகாஶாபூரணகரீ ஸர்வமாநஸதோ³ஹநீ ॥ 119 ॥

த்ரைலோக்யபாவநீ த⁴ந்யா ப்ருʼத்²வீரக்ஷணகாரிணீ ।
த⁴ரணீ பார்தி²வீ ப்ருʼத்²வீ ப்ருʼது²கீர்திர்நிராமயா ॥ 120 ॥

ப்³ரஹ்மபுத்ரீ ப்³ரஹ்மகந்யா ப்³ரஹ்மமாந்யா வநாஶ்ரயா ।
ப்³ரஹ்மரூபா விஷ்ணுரூபா ஶிவரூபா ஹிரண்மயீ ॥ 121 ॥

ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவத்வாட்⁴யா ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவத்வதா³ ।
மஜ்ஜஜ்ஜநோத்³தா⁴ரிணீ ச ஸ்மரணார்திவிநாஶிநீ ॥ 122 ॥

ஸ்வர்க³தா³யிஸுக²ஸ்பர்ஶா மோக்ஷத³ர்ஶநத³ர்பணா । ஸ்வர்க³தா³த்ரீ
ஆரோக்³யதா³யிநீ நீருக் நாநாதாபவிநாஶிநீ ॥ 123 ॥

தாபோத்ஸாரணஶீலா ச தபோதா⁴மா ஶ்ரமாபஹா । தபோதா⁴நா
ஸர்வது:³க²ப்ரஶமநீ ஸர்வஶோகவிமோசநீ ॥ 124 ॥

ஸர்வஶ்ரமஹரா ஸர்வஸுக²தா³ ஸுக²ஸேவிதா ।
ஸர்வப்ராயஶ்சித்தமயீ வாஸமாத்ரமஹாதபா: ॥ 125 ॥

ஸதநுர்நிஸ்தநுஸ்தந்வீ தநுதா⁴ரணவாரிணீ ।
மஹாபாதகதா³வாக்³நி: ஶீதலா ஶஶதா⁴ரிணீ ॥ 126 ॥

கே³யா ஜப்யா சிந்தநீயா த்⁴யேயா ஸ்மரணலக்ஷிதா ।
சிதா³நந்த³ஸ்வரூபா ச ஜ்ஞாநரூபாக³மேஶ்வரீ ॥ 127 ॥

ஆக³ம்யா ஆக³மஸ்தா² ச ஸர்வாக³மநிரூபிதா ।
இஷ்டதே³வீ மஹாதே³வீ தே³வநீயா தி³விஸ்தி²தா ॥ 128 ॥

த³ந்தாவலக்³ருʼஹீ ஸ்தா²த்ரீ ஶங்கராசார்யரூபிணீ । த³ந்தீவலக்³ருʼஹஸ்தா²த்ரீ
ஶங்கராசார்யப்ரணதா ஶங்கராசார்யஸம்ஸ்துதா ॥ 129 ॥

ஶங்கராப⁴ரணோபேதா ஸதா³ ஶங்கரபூ⁴ஷணா ।
ஶங்கராசாரஶீலா ச ஶங்க்யா ச ஶங்கரேஶ்வரீ ॥ 130 ॥

ஶிவஸ்ரோதா: ஶம்பு⁴முகீ² கௌ³ரீ க³க³ணகே³ஹிநீ । க³க³ணதே³ஹிநீ
து³ர்க³மா ஸுக³மா கோ³ப்யா கோ³பிநீ கோ³பவல்லபா⁴ ॥ 131 ॥ கோ³பநீ
கோ³மதீ கோ³பகந்யா ச யஶோதா³நந்த³நந்தி³நீ ।
க்ருʼஷ்ணாநுஜா கம்ஸஹந்த்ரீ ப்³ரஹ்மராக்ஷஸமோசநீ ।
ஶாபஸம்மோசநீ லங்கா லங்கேஶீ ச விபீ⁴ஷணா ॥ 132 ॥

விபீ⁴ஷாப⁴ரணீபூ⁴ஷா ஹாராவலிரநுத்தமா । விபீ⁴ஷாபூ⁴ஷணீபூ⁴ஷா
தீர்த²ஸ்துதா தீர்த²வந்த்³யா மஹாதீர்த²ஞ்ச தீர்த²ஸூ: ॥ 133 ॥ மஹாதீர்தா² ச
கந்யா கல்பலதா கேலீ: கல்யாணீ கல்பவாஸிநீ
கலிகல்மஷஸம்ஹந்த்ரீ காலகாநநவாஸிநீ ।
காலஸேவ்யா காலமயீ காலிகா காமுகோத்தமா
காமதா³ காரணாக்²யா ச காமிநீ கீர்திதா⁴ரிணீ ॥ 134 ॥

கோகாமுகீ² கோரகாக்ஷீ குரங்க³நயநீ கரி: । கோடராக்ஷீ
கஜ்ஜலாக்ஷீ காந்திரூபா காமாக்²யா கேஶரிஸ்தி²தா ॥ 135 ॥

க²கா³ க²லப்ராணஹரா க²லதூ³ரகரா க²லா ।
கே²லந்தீ க²ரவேகா³ ச க²காரவர்ணவாஸிநீ ॥ 136 ॥

க³ங்கா³ க³க³ணரூபா ச க³க³ணாத்⁴வப்ரஸாரிணீ ।
க³ரிஷ்டா² க³ணநீயா ச கோ³பாலீ கோ³க³ணஸ்தி²தா ॥ 137 ॥

கோ³ப்ருʼஷ்ட²வாஸிநீ க³ம்யா க³பீ⁴ரா கு³ருபுஷ்கரா ।
கோ³விந்தா³ கோ³ஸ்வரூபா ச கோ³நாம்நீ க³திதா³யிநீ ॥ 138 ॥

கூ⁴ர்ணமாநா க⁴ர்மஹரா கூ⁴ர்ணத்ஸ்ரோதா க⁴நோபமா । கூ⁴ர்ணஹரா
கூ⁴ர்ணாக்²யதோ³ஷஹரணீ கூ⁴ர்ணயந்தீ ஜக³த்த்ரயம் ॥ 139 ॥ கூ⁴ர்ணாக்ஷீ
கோ⁴ரா த்⁴ருʼதோபமஜலா க⁴ர்க⁴ராரவகோ⁴ஷிணீ । கோ⁴ஷணீ
கோ⁴ராங்கோ⁴கா⁴திநீ கு⁴வ்யா கோ⁴ஷா கோ⁴ராக⁴ஹாரிணீ ॥ 140 ॥ கோ⁴ராக⁴கா⁴ரிணீ
கோ⁴ஷராஜீ கோ⁴ஷகந்யா கோ⁴ஷநீயா க⁴நாலயா ।
க⁴ண்டாடங்காரக⁴டிதா கா⁴ங்காரீ க⁴ங்க⁴சாரிணீ ॥ 141 ॥

ஙாந்தா ஙகாரிணீ ஙேஶீ ஙகாரவர்ணஸம்ஶ்ரயா ।
சகோரநயநீ சாருமுகீ² சாமரதா⁴ரிணீ ॥ 142 ॥

சந்த்³ரிகா ஶுக்லஸலிலா சந்த்³ரமண்ட³லவாஸிநீ ।
சௌகாரவாஸிநீ சர்ச்யா சமரீ சர்மவாஸிநீ ॥ 143 ॥ சோஹாரவாஸிநீ சர்யா
சர்மஹஸ்தா சந்த்³ரமுகீ² சுசுகத்³வயஶோபி⁴நீ । சந்த்³ரஹஸ்தா
ச²த்ரிலா ச²த்ரிதாகா⁴விஶ்ச²த்ரசாமரஶோபி⁴தா ॥ 144 ॥ ச²த்ரிநீ ச²த்ரிதா தா⁴ரி
ச²த்ரிதா ச²த்³மஸஹந்த்ரீ டு³ரித ப்³ரஹ்மரூபிணீ । சு²ரிதுர்ப்³ரஹ்மரூபிணீ
சா²யா ச ஸ்த²லஶூந்யா ச ச²லயந்தீ ச²லாந்விதா ॥ 145 ॥ ச²லஶூந்யா
சி²ந்நமஸ்தா ச²லத⁴ரா ச²வர்ணா சு²ரிதா ச²வி: । ச²விதா
ஜீமூதவாஸிநீ ஜிஹ்வா ஜவாகுஸுமஸுந்த³ரீ ॥ 146 ॥

ஜராஶூந்யா ஜயா ஜ்வாலா ஜவிநீ ஜீவநேஶ்வரீ ।
ஜ்யோதீரூபா ஜந்மஹரா ஜநார்த³நமநோஹரா ॥ 147 ॥

ஜ²ங்காரகாரிணீ ஜ²ஞ்ஜா² ஜ²ர்ஜ²ரீவாத்³யவாதி³நீ ।
ஜ²ணந்நூபுரஸம்ஶப்³தா³ ஜ²ரா ப்³ரஹ்மஜ²ரா ஜ²ரா ॥ 148 ॥

ங்காரேஶீ ங்காரஸ்தா² ஞ்வர்ணமத்⁴யநாமிகா ।
டங்காரகாரிணீ டங்கதா⁴ரிணீ டுண்டு²காடலா ॥ 149 ॥ டுண்டுகாடகா
ட²க்குராணீ டஹ்த்³வயேஶீ ட²ங்காரீ ட²க்குரப்ரியா ।
டா³மரீ டா³மராதீ⁴ஶா டா³மரேஶஶிர:ஸ்தி²தா ॥ 150 ॥

ட³மருத்⁴வநிந்ருʼத்யந்தீ டா³கிநீப⁴யஹாரிணீ ।
டீ³நா ட³யித்ரீ டி³ண்டீ³ ச டி³ண்டீ³த்⁴வநிஸதா³ஸ்ப்ருʼஹா ॥ 151 ॥

ட⁴க்காரவா ச ட⁴க்காரீ ட⁴க்காவாத³நபூ⁴ஷணா । ட⁴க்காவநாத³பூ⁴ஷணா
ணகாரவர்ணத⁴வளா ணகாரீ யாநபா⁴விநீ ॥ 152 ॥ வர்ணப்ரவணா யாண
த்ருʼதீயா தீவ்ரபாபக்⁴நீ தீவ்ரா தரணிமண்ட³லா ।
துஷாரகதுலாஸ்யா ச துஷாரகரவாஸிநீ ॥ 153 ॥ துஷாரகரதுல்யா ஸ்யாத்
த²காராக்ஷீ த²வர்ணஸ்தா² த³ந்த³ஶூகவிபூ⁴ஷணா । மகராக்ஷீ
தீ³ர்க⁴சக்ஷுர்தீ³ர்க⁴தா⁴ரா த⁴நரூபா த⁴நேஶ்வரீ ॥ 154 ॥

தூ³ரத்³ருʼஷ்டிர்தூ³ரக³மா த்³ருʼதக³ந்த்ரீ த்³ரவாஶ்ரயா ।
நாரீரூபா நீரஜாக்ஷீ நீரரூபா நரோத்தமா ॥ 155 ॥

நிரஞ்ஜநா ச நிர்லேபா நிஷ்கலா நிரஹங்க்ரியா ।
பரா பராயணா பக்ஷா பாராயணபராயணா ।
பாரயித்ரீ பண்டி³தா ச பண்டா³ பண்டி³தஸேவிதா ॥ 156 ॥ பாரயத்ரீ
பரா பவித்ரா புண்யாக்²யா பாலிகா பீதவாஸிநீ । பாணிகா
பு²த்காரதூ³ரது³ரிதா பா²லயந்தீ ப²ணாஶ்ரயா ॥ 157 ॥

பே²நிலா பே²நத³ஶநா பே²நா பே²நவதீ ப²ணா ।
பே²த்காரிணீ ப²ணித⁴ரா ப²ணிலோகநிவாஸிநீ ॥ 158 ॥

பா²ண்டாக்ருʼதாலயா பு²ல்லா பு²ஜ்ஜாரவிந்த³லோசநா ।
வேணீத⁴ரா ப³லவதீ வேக³வதித⁴ராவஹா ॥ 159 ॥

வந்தா³ருவந்த்³யா வ்ருʼந்தே³ஶீ வநவாஸா வநாஶயா । வநாஶ்ரயா
பீ⁴மராஜீ பீ⁴மபத்நீ ப⁴வஶீர்ஷக்ருʼதாலயா ॥ 160 ॥

பா⁴ஸ்கரா பா⁴ஸ்கரத⁴ரா பூ⁴ஷா பா⁴ஸ்கரவாதி³நீ । பா⁴ங்காரவாதி³நீ
ப⁴யங்கரீ ப⁴யஹரா பீ⁴ஷணா பூ⁴மிபே⁴தி³நீ ॥ 161 ॥

ப⁴க³பா⁴க்³யவதீ ப⁴வ்யா ப⁴வது:³க²நிவாரிணீ ।
பே⁴ருண்டா³ பீ⁴மஸுக³மா ப⁴த்³ரகாலீ ப⁴வஸ்தி²தா ॥ 162 ॥ பே⁴ருஸுக³மா
மநோரமா மநோஜ்ஞா ச ம்ருʼதமோக்ஷா மஹாமதி: ।
மதிதா³த்ரீ மதிஹரா மடஸ்தா² மோக்ஷரூபிணீ ॥ 163 ॥

யமபூஜ்யா யஜ்ஞரூபா யஜமாநா யமஸ்வஸா । யஜமாநீ
யமத³ண்ட³ஸ்வரூபா ச யமத³ண்ட³ஹரா யதி: ॥ 164 ॥

ரக்ஷிகா ராத்ரிரூபா ச ரமணீயா ரமா ரதி: ।
லவங்கீ³ லேஶரூபா ச லேஶநீயா லயப்ரதா³ ॥ 165 ॥

விபு³த்³தா⁴ விஷஹஸ்தா ச விஶிஷ்டா வேஶதா⁴ரிணீ ।
ஶ்யாமரூபா ஶரத்கந்யா ஶாரதீ³ ஶவலா ஶ்ருதா ॥ 166 ॥ ஶரணா ஶரலா
ஶ்ருதிக³ம்யா ஶ்ருதிஸ்துத்யா ஶ்ரீமுகீ² ஶரணப்ரதா³ । ஶரணப்ரியா
ஷஷ்டீ² ஷட்கோணநிலயா ஷட்கர்மபரிஸேவிதா ॥ 167 ॥

ஸாத்த்விகீ ஸத்வஸரணி: ஸாநந்தா³ ஸுக²ரூபிணீ । ஸத்யஸரணி:
ஹரிகந்யா ஹரிஜலா ஹரித்³வர்ணா ஹரீஶ்வரீ ॥ 168 ॥ ஹரேஶ்வரீ
க்ஷேமங்கரீ க்ஷேமரூபா க்ஷுரதா⁴ராம்பு³லேஶிநீ ।
அநந்தா இந்தி³ரா ஈஶா உமா ஊஷா ருʼவர்ணிகா ॥ 169 ॥

ரூʼஸ்வரூபா லுʼகாரஸ்தா² லூʼகாரீ ஏஷிதா ததா² । ஏதி⁴தா ஏஷிகா
ஐஶ்வர்யதா³யிநீ ஓகாரிணீ ஔமககாரிணீ ॥ 170 ॥

அந்தஶூந்யா அங்கத⁴ரா அஸ்பர்ஶா அஸ்த்ரதா⁴ரிணீ ।
ஸர்வவர்ணமயீ வர்ணப்³ரஹ்மரூபாகி²லாத்மிகா ॥ 171 ॥

ப்ரஸந்நா ஶுக்லத³ஶநா பரமார்தா² புராதநீ ।

ஶுக உவாச ।
இமம் ஸஹஸ்ரநாமாக்²யம் ப⁴கீ³ரத²க்ருʼதம் புரா ।
ப⁴க³வத்யா ஹி க³ங்கா³யா மஹாபுண்யம் ஜயப்ரத³ம் ॥ 172 ॥

ய: படே²ச்ச்²ருʼணுயாத்³வாபி ப⁴க்த்யா பரமயா யுத: । படே²த்³வா பாட²யேத்³வாபி
தஸ்ய ஸர்வம் ஸுஸித்³த⁴ம் ஸ்யாத்³விநியுக்தம் ப²லம் த்³விஜ ॥ 173 ॥

க³ங்கை³வ வரதா³ தஸ்ய ப⁴வேத் ஸர்வார்த²தா³யிநீ ।
ஜ்யைஷ்டே² த³ஶஹராதித்²யாம் பூஜயித்வா ஸதா³ஶிவாம் ॥ 174 ॥

து³ர்கோ³த்ஸவ விதா⁴நேந விதி⁴நா க³மிகேந வா ।
க³ங்கா³ ஸஹஸ்ரநாமாக்²யம் ஸ்தவமேநமுதா³ஹரேத் ॥ 175 ॥

தஸ்ய ஸம்வத்ஸரம் தே³வீ க³ஹே ப³த்³தை⁴வ திஷ்ட²தி ।
புத்ரோத்ஸவே விவாஹாதௌ³ ஶ்ராத்³தா⁴ஹே ஜந்மவாஸரே ॥ 176 ॥

படே²த்³வா ஶ்ருʼணுயாத்³வாபி தத்தத்கர்மாக்ஷயம் ப⁴வேத் ।
த⁴நார்தீ²த⁴நமாப்நோதி லபே⁴த்³பா⁴ர்யாமபா⁴ர்யக: ॥ 177 ॥

அபுத்ரோ லப⁴தே புத்ரம் சாதுர்வர்ண்யார்த²ஸாத⁴கம் । புத்ராந் ஸாதி⁴கம்
யுகா³த்³யாஸு பூர்ணிமாஸு ரவிஸங்க்ரமணே ததா² ॥ 178 ॥

தி³நக்ஷயே வ்யதீபாதே புஷ்யாயாம் ஹரிவாஸரே ।
அமாவாஸ்யாஸு ஸர்வாஸு அதிதௌ² ச ஸமாக³தே ॥ 179 ॥

ஶுஶ்ரூஷௌ ஸதி ஸத்ஸங்கே³ க³வாம் ஸ்தா²நக³தோঽபி வா । ஸத்³க³ங்கே³
மண்ட³லே ப்³ராஹ்மணாநாஞ்ச படே²த்³வா ஶ்ருʼணுயாத் ஸ்தவம் ॥ 180 ॥

ஸ்தவேநாநேந ஸா க³ங்கா³ மஹாராஜே ப⁴கீ³ரதே² ।
ப³பூ⁴வ பரமப்ரீதா தபோபி:⁴ பூர்வஜைர்யதா² ॥ 181 ॥

தஸ்மாத்³யோ ப⁴க்திபா⁴வேந ஸ்தவேநாநேந ஸ்தௌதி ச ।
தஸ்யாபி தாத்³ருʼஶீ ப்ரீதா ஸக³ராதி³தபோ யதா² ।
ஸ்தவேநாநேந ஸந்துஷ்டா தே³வீ ராஜ்ஞே வரம் த³தௌ³ ॥ 182 ॥

தே³வ்யுவாச ।
வரம்வரய பூ⁴பால வரதா³ஸ்மி தவாக³தா ।
ஜாநே தவ ஹ்ருʼதி³ஸ்த²ஞ்ச ததா²பி வத³ கத்²யதே ॥ 183 ॥

ராஜோவாச ।
தே³வீ விஷ்ணோ: பத³ம் த்யக்த்வா க³த்வாபி விவரஸ்த²லம் ।
உத்³தா⁴ரய பித்ரூʼண் பூர்வாந் த⁴ராமண்ட³லவர்த்மநா ॥ 184 ॥ ஸர்வாந்
அஸ்தௌஷம் ப⁴வதீம் யச்ச தேந ய: ஸ்தௌதி மாநவ: ।
ந த்யாஜ்ய: ஸ்யாத்த்வயா ஸோঽபி வர ஏஷ த்³விதீயக: ॥ 185 ॥

தே³வ்யுவாச ।
ஏவமஸ்து மஹாராஜ கந்யாஸ்மி தவ விஶ்ருதா ।
பா⁴கீ³ரதீ²தி கே³யாம் ஸ்யாம் வர ஏஷோঽதி⁴கஸ்தவ ॥ 186 ॥ கே³யாம் மாம்
மாம் ஸ்தோஷ்யதி ஜநோ யஸ்து த்வத்க்ருʼதேந ஸ்தவேந ஹி ।
தஸ்யாঽஹம் வஶகா³ பூ⁴யாம் நிர்வாணமுக்திதா³ ந்ருʼப ।
ஶிவ ஆராத்⁴யதாம் ராஜந் ஶிரஸா மாம் த³தா⁴து ஸ: ॥ 187 ॥

அந்யதா²ঽஹம் நிராலம்பா³ த⁴ராம் பி⁴த்வாঽந்யதா² வ்ரஜே ।
ப்ருʼதி²வீ ச ந மே வேக³ம் ஸஹிஷ்யதி கதா³சந ॥ 188 ॥

ஸுமேருஶிர ஆருஹ்ய ஶங்க²த்⁴வாநம் கரிஷ்யஸி ।
தேந த்வாமநுயாஸ்யாமி ப்³ரஹ்மாண்ட³கோடிபே⁴தி³நீ ॥ 189 ॥

ஶுக உவாச ।
இத்யுக்த்வா ஸா ததா³ தே³வீ தத்ரைவாந்தரதீ⁴யத ॥ 190 ॥

ப⁴கீ³ரதோ²ঽபி ராஜர்ஷிராத்மாநம் ப³ஹ்வமந்யத ॥ 191 ॥

॥ இதி ஶ்ரீப்³ருʼஹத்³த⁴ர்மபுராணே மத்⁴யக²ண்டே³ க³ங்கா³ஸஹஸ்ரநாமவர்ணநே
பஞ்சாஶத்தமோঽத்⁴யாய: ॥

Notes:
Verses are not numbered strictly for two lines and are as per the printed text of available Brihaddharmapurana. gagaNa is same as gagana as per dictionary Variations are given to the right of the line where it is seen.

Also Read 1000 Names of Sri Ganga Devi 2:

1000 Names of Sri Ganga 2 | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Ganga 2 | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top