Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Jayendra Saraswati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Jagadguru Sri Jayendra Saraswathi Shankaracharya or Subramanyam Mahadeva was born to Mahadeva Iyer and Saraswathi Ammal on 18 July 1935 and passed away on 28 February 2018. He was the 69th Shankaracharya Guru and head or pontiff of the Kanchi Kamakoti Peetham in 1994. Subramanyam Mahadeva Iyer was nominated by his predecessor, Chandrashekarendra Saraswati, as his successor and was given the pontifical title Sri Jayendra Saraswathi on 22 March 1954.

Sri Jayendrasarasvati Ashtottarashata Namavali Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஜயேந்த்³ரஸரஸ்வதீ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ॥
॥ ஶ்ரீகு³ருநாமாவளி: ॥

ஶ்ரீகாஞ்சீகாமகோடிபீடா²தி⁴பதி ஜக³த்³கு³ரு ஶ்ரீஜயேந்த்³ரஸரஸ்வதீ
ஶ்ரீபாதா³நாமஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ।

ஜயாக்²யயா ப்ரஸித்³தே⁴ந்த்³ரஸரஸ்வத்யை நமோ நம: ।
தமோঽபஹக்³ராமரத்ந ஸம்பூ⁴தாய நமோ நம: ।
மஹாதே³வ மஹீதே³வதநூஜாய நமோ நம: ।
ஸரஸ்வதீக³ர்ப⁴ஶுக்திமுக்தாரத்நாய தே நம: ।
ஸுப்³ரஹ்மண்யாபி⁴தா⁴நீதகௌமாராய நமோ நம: । 5
மத்⁴யார்ஜுநக³ஜாரண்யாதீ⁴தவேதா³ய தே நம: ।
ஸ்வவ்ருʼத்தப்ரணீதாஶேஷாத்⁴யாபகாய நமோ நம: ।
தபோநிஷ்ட²கு³ருஜ்ஞாதவைப⁴வாய நமோ நம: ।
கு³ர்வாஜ்ஞாபாலநரதபித்ருʼத³த்தாய தே நம: ।
ஜயாப்³தே³ ஸ்வீக்ருʼததுரீயாஶ்ரமாய நமோ நம: । 10 ।
ஜயாக்²யயா ஸ்வகு³ருணா தீ³க்ஷிதாய நம: ।
ப்³ரஹ்மசர்யாதே³வ லப்³த⁴ப்ரவ்ரஜ்யாய நமோ நம: ।
ஸர்வதீர்த²தடே லப்³த⁴சதுர்தா²ஶ்ரமிணே நம: ।
காஷாயவாஸஸ்ஸம்வீதஶரீராய நமோ நம: ।
வாக்யஜ்ஞாசார்யோபதி³ஷ்டமஹாவாக்யாய தே நம: । 15 ।
நித்யம் கு³ருபத³த்³வந்த்³வநதிஶீலாய தே நம: ।
லீலயா வாமஹஸ்தாக்³ரத்⁴ருʼதத³ண்டா³ய தே நம: ।
ப⁴க்தோபஹ்ருʼதபி³ல்வாதி³மாலாத⁴ர்த்ரே நமோ நம: ।
ஜம்பீ³ரதுளஸீமாலாபூ⁴ஷிதாய நமோ நம: ।
காமகோடிமஹாபீடா²தீ⁴ஶ்வராய நமோ நம: । 20 ।
ஸுவ்ருʼத்தந்ருʼஹ்ருʼதா³காஶநிவாஸாய நமோ நம: ।
பாதா³நதஜநக்ஷேமஸாத⁴காய நமோ நம: ।
ஜ்ஞாநதா³நோக்தமது⁴ரபா⁴ஷணாய நமோ நம: ।
கு³ருப்ரியா ப்³ரஹ்மஸூத்ரவ்ருʼத்திகர்த்ரே நமோ நம: ।
ஜக³த்³கு³ருவரிஷ்டா²ய மஹதே மஹஸே நம: । 25 ।
பா⁴ரதீயஸதா³சாரபரித்ராத்ரே நமோ நம: ।
மர்யாதோ³ல்லங்கி⁴ஜநதாஸுதூ³ராய நமோ நம: ।
ஸர்வத்ர ஸமபா⁴வாப்தஸௌஹ்ருʼதா³ய நமோ நம: ।
வீக்ஷாவிவஶிதாஶேஷபா⁴வுகாய நமோ நம: ।
ஶ்ரீகாமகோடிபீடா²க்³ர்யநிகேதாய நமோ நம: । 30 ।
காருண்யபூரபூர்ணாந்த:கரணாய நமோ நம: ।
ஶ்ரீசந்த்³ரஶேக²ரசித்தாப்³ஜாஹ்லாத³காய நமோ நம: ।
பூரிதஸ்வகு³ரூத்தம்ஸஸங்கல்பாய நமோ நம: ।
த்ரிவாரம் சந்த்³ரமௌலீஶபூஜகாய நமோ நம: ।
காமாக்ஷீத்⁴யாநஸம்லீநமாநஸாய நமோ நம: । 35 ।
ஸுநிர்மிதஸ்வர்ணரத²வாஹிதாம்பா³ய தே நம: ।
பரிஷ்க்ருʼதாகி²லாண்டே³ஶீதாடங்காய நமோ நம: ।
ரத்நபூ⁴ஷிதந்ருʼத்யேஶஹஸ்தபாதா³ய தே நம: ।
வேங்கடாத்³ரீஶகருணாঽঽப்லாவிதாய நமோ நம: ।
காஶ்யாம் ஶ்ரீகாமகோடீஶாலயகர்த்ரே நமோ நம: । 40 ।
காமாக்ஷ்யம்பா³லயஸ்வர்ணச்சா²த³காய நமோ நம: ।
கும்பா⁴பி⁴ஷேகஸந்தீ³ப்தாலயவ்ராதாய தே நம: ।
காலட்யாம் ஶங்கரயஶ:ஸ்தம்ப⁴கர்த்ரே நமோ நம: ।
ராஜராஜாக்²யசோலஸ்ய ஸ்வர்ணமௌலிக்ருʼதே நம: ।
கோ³ஶாலாநிர்மிதிக்ருʼதகோ³ரக்ஷாய நமோ நம: । 45 ।
தீர்தே²ஷு ப⁴க³வத்பாத³ஸ்ம்ருʼத்யாலயக்ருʼதே நம: ।
ஸர்வத்ர ஶங்கரமட²நிர்வஹித்ரே நமோ நம: ।
வேத³ஶாஸ்த்ராதீ⁴திகு³ப்திதீ³க்ஷிதாய நமோ நம: ।
தே³ஹல்யாம் ஸ்கந்த³கி³ர்யாக்²யாலயகர்த்ரே நமோ நம: ।
பா⁴ரதீயகலாசாரபோஷகாய நமோ நம: । 50 ।
ஸ்தோத்ரநீதிக்³ரந்த²பாட²ருசிதா³ய நமோ நம: ।
யுக்த்யா ஹரிஹராபே⁴த³த³ர்ஶயித்ரே நமோ நம: ।
ஸ்வப்⁴யஸ்தநியமோந்நீதத்⁴யாநயோகா³ய தே நம: ।
பரதா⁴ம பராகாஶலீநசித்தாய தே நம: ।
அநாரததபஸ்யாப்ததி³வ்யஶோபா⁴ய தே நம: । 55 ।
ஶமாதி³ஷட்³கு³ணயத ஸ்வசித்தாய நமோ நம: ।
ஸமஸ்தப⁴க்தஜநதாரக்ஷகாய நமோ நம: ।
ஸ்வஶரீரப்ரபா⁴தூ⁴தஹேமபா⁴ஸே நமோ நம: ।
அக்³நிதப்தஸ்வர்ணபட்டதுல்யபா²லாய தே நம: ।
விபூ⁴திவிலஸச்சு²ப்⁴ரலலாடாய நமோ நம: । 60 ।
பரிவ்ராட்³க³ணஸம்ஸேவ்யபதா³ப்³ஜாய நமோ நம: ।
ஆர்தார்திஶ்ரவணாபோஹரதசித்தாய தே நம: ।
க்³ராமீணஜநதாவ்ருʼத்திகல்பகாய நமோ நம: ।
ஜநகல்யாணரசநாசதுராய நமோ நம: ।
ஜநஜாக³ரணாஸக்திதா³யகாய நமோ நம: । 65 ।
ஶங்கரோபஜ்ஞஸுபத²ஸஞ்சாராய நமோ நம: ।
அத்³வைதஶாஸ்த்ரரக்ஷாயாம் ஸுலக்³நாய நமோ நம: ।
ப்ராச்யப்ரதீச்யவிஜ்ஞாநயோஜகாய நமோ நம: ।
கை³ர்வாணவாணீஸம்ரக்ஷாது⁴ரீணாய நமோ நம: ।
ப⁴க³வத்பூஜ்யபாதா³நாமபராக்ருʼதயே நம: । 70 ।
ஸ்வபாத³யாத்ரயா பூதபா⁴ரதாய நமோ நம: ।
நேபாலபூ⁴பமஹிதபதா³ப்³ஜாய நமோ நம: ।
சிந்திதக்ஷணஸம்பூர்ணஸங்கல்பாய நமோ நம: ।
யதா²ஜ்ஞகர்மக்ருʼத்³வர்கோ³த்ஸாஹகாய நமோ நம: ।
மது⁴ராபா⁴ஷணப்ரீதஸ்வாஶ்ரிதாய நமோ நம: । 75 ।
ஸர்வதா³ ஶுப⁴மஸ்த்வித்யாஶம்ஸகாய நமோ நம: ।
சித்ரீயமாணஜநதாஸந்த்³ருʼஷ்டாய நமோ நம: ।
ஶரணாக³ததீ³நார்தபரித்ராத்ரே நமோ நம: ।
ஸௌபா⁴க்³யஜநகாபாங்க³வீக்ஷணாய நமோ நம: ।
து³ரவஸ்தி²தஹ்ருʼத்தாபஶாமகாய நமோ நம: । 80 ।
து³ர்யோஜ்யவிமதவ்ராதஸமந்வயக்ருʼதே நம: ।
நிரஸ்தாலஸ்யமோஹாஶாவிக்ஷேபாய நமோ நம: ।
அநுக³ந்த்ருʼது³ராஸாத்³யபத³வேகா³ய தே நம: ।
அந்யைரஜ்ஞாதஸங்கல்பவிசித்ராய நமோ நம: ।
ஸதா³ ஹஸந்முகா²ப்³ஜாநீதாஶேஷஶுசே நம: । 85 ।
நவஷஷ்டிதமாசார்யஶங்கராய நமோ நம: ।
விவிதா⁴ப்தஜநப்ரார்த்²யஸ்வக்³ருʼஹாக³தயே நம: ।
ஜைத்ரயாத்ராவ்யாஜக்ருʼஷ்டஜநஸ்வாந்தாய தே நம: ।
வஸிஷ்ட²தௌ⁴ம்யஸத்³ருʼஶதே³ஶிகாய நமோ நம: ।
அஸக்ருʼத்க்ஷேத்ரதீர்தா²தி³யாத்ராத்ருʼப்தாய தே நம: । 90 ।
ஶ்ரீசந்த்³ரஶேக²ரகு³ரோ: ஏகஶிஷ்யாய தே நம: ।
கு³ரோர்ஹ்ருʼத்³க³தஸங்கல்பக்ரியாந்வயக்ருʼதே நம: ।
கு³ருவர்யக்ருʼபாலப்³த⁴ஸமபா⁴வாய தே நம: ।
யோக³லிங்கே³ந்து³மௌலீஶபூஜகாய நமோ நம: ।
வயோவ்ருʼத்³தா⁴நாத²ஜநாஶ்ரயதா³ய நமோ நம: । 95 ।
அவ்ருʼத்திகோபத்³ருதாநாம் வ்ருʼத்திதா³ய நமோ நம: ।
ஸ்வகு³ரூபஜ்ஞயா விஶ்வவித்³யாலயக்ருʼதே நம: ।
விஶ்வராஷ்ட்ரீயஸத்³க்³ரந்த²கோஶாகா³ரக்ருʼதே நம: ।
வித்³யாலயேஷு ஸத்³த⁴ர்மபோ³த⁴தா³த்ரே நமோ நம: ।
தே³வாலயேஷ்வர்சகாதி³வ்ருʼத்திதா³த்ரே நமோ நம: । 100 ।
கைலாஸே ப⁴க³வத்பாத³மூர்திஸ்தா²பகாய தே நம: ।
கைலாஸமாநஸஸரோயாத்ராபூதஹ்ருʼதே³ நம: ।
அஸமே பா³லஸப்தாத்³ரிநாதா²லயக்ருʼதே நம: ।
ஶிஷ்டவேதா³த்⁴யாபகாநாம் மாநயித்ரே நமோ நம: ।
மஹாருத்³ராதிருத்³ராதி³ தோஷிதேஶாய தே நம: । 105 ।
அஸக்ருʼச்ச²தசண்டீ³பி⁴ரர்ஹிதாம்பா³ய தே நம: ।
த்³ரவிடா³க³மகா³த்ரூʼணாம் க்²யாபயித்ரே நமோ நம: ।
ஶிஷ்டஶங்கரவிஜயஸ்வர்ச்யமாநபதே³ நம: । 108 ।

பரித்யஜ்ய மௌநம் வடாத:⁴ஸ்தி²திம் ச
வ்ரஜந் பா⁴ரதஸ்ய ப்ரதே³ஶாத்ப்ரதே³ஶம் ।
மது⁴ஸ்யந்தி³வாசா ஜநாந்த⁴ர்மமார்கே³
நயந் ஶ்ரீஜயேந்த்³ரோ கு³ருர்பா⁴தி சித்தே

॥ ஶ்ரீகு³ரு ஶ்ரீசந்த்³ரஶேக²ரேந்த்³ரஸரஸ்வதீ ஶ்ரீசரணஸ்ம்ருʼதி: ॥

ஶ்ரீஜக³த்³கு³ரு ஶ்ரீகாஞ்சீகாமகோடிபீடா²தி⁴பதி ஶ்ரீஶங்கராசார்ய
ஶ்ரீஜயேந்த்³ரஸரஸ்வதீ ஶ்ரீசரணை: ப்ரணீதா ।

அபாரகருணாஸிந்து⁴ம் ஜ்ஞாநத³ம் ஶாந்தரூபிணம் ।
ஶ்ரீசந்த்³ரஶேக²ரகு³ரும் ப்ரணமாமி முதா³ந்வஹம் ॥ 1 ॥

லோகக்ஷேமஹிதார்தா²ய கு³ருபி⁴ர்ப³ஹுஸத்க்ருʼதம் ।
ஸ்ம்ருʼத்வா ஸ்ம்ருʼத்வா நமாமஸ்தாந் ஜந்மஸாப²ல்யஹேதவே ॥ 2 ॥

கு³ருவாரஸபா⁴த்³வாரா ஶாஸ்த்ரஸம்ரக்ஷணம் க்ருʼதம் ।
அநூராதா⁴ஸபா⁴த்³வாரா வேத³ஸம்ரக்ஷணம் க்ருʼதம் ॥ 3 ॥

மார்க³ஶீர்ஷே மாஸவரே ஸ்தோத்ரபாட²ப்ரசாரணம் ।
வேத³பா⁴ஷ்யப்ரசாரார்த²ம் ரத்நோஸவநிதி:⁴ க்ருʼத: ॥ 4 ॥

கர்மகாண்ட³ப்ரசாராய வேத³த⁴ர்மஸபா⁴ க்ருʼதா ।
வேதா³ந்தார்த²விசாராய வித்³யாரண்யநிதி:⁴ க்ருʼத: ॥ 5 ॥

ஶிலாலேக²ப்ரசாரார்த²முட்டங்கித நிதி:⁴ க்ருʼத: ।
கோ³ப்³ராஹ்மணஹிதார்தா²ய வேத³ரக்ஷணகோ³நிதி:⁴ ॥ 6 ॥

கோ³ஶாலா பாட²ஶாலா ச கு³ருபி⁴ஸ்தத்ர நிர்மிதே ।
பா³லிகாநாம் விவாஹார்த²ம் கந்யாதா³நநிதி:⁴ க்ருʼத: ॥ 7 ॥

தே³வார்சகாநாம் ஸாஹ்யார்த²ம் கச்சிமூதூ³ர்நிதி:⁴ க்ருʼத: ।
பா³லவ்ருʼத்³தா⁴துராணாம் ச வ்யவஸ்தா² பரிபாலநே ॥ 8 ॥

அநாத²ப்ரேதஸம்ஸ்காராத³ஶ்வமேத⁴ப²லம் ப⁴வேத் ।
இதி வாக்யாநுஸாரேண வ்யவஸ்தா² தத்ர கல்பிதா ॥ 9 ॥

யத்ர ஶ்ரீப⁴க³வத்பாதை:³ க்ஷேத்ரபர்யடநம் க்ருʼதம் ।
தத்ர தேஷாம் ஸ்மாரணாய ஶிலாமூர்திநிவேஶிதா ॥ 10 ॥

ப⁴க்தவாஞ்சா²பி⁴ஸித்³த்⁴யர்த²ம் நாமதாரகலேக²நம் ।
ராஜதம் ச ரத²ம் க்ருʼத்வா காமாக்ஷ்யா: பரிவாஹணம் ॥ 11 ॥

காமாக்ஷ்யம்பா³விமாநஸ்ய ஸ்வர்ணேநாவரணம் க்ருʼதம் ।
மூலஸ்யோத்ஸவகாமாக்ஷ்யா: ஸ்வர்ணவர்ம பரிஷ்க்ருʼதி: ॥ 12 ॥

லலிதாநாமஸாஹஸ்ரஸ்வர்ணமாலாவிபூ⁴ஷணம் ।
ஶ்ரீதே³வ்யா: பர்வகாலேஷு ஸுவர்ணரத²சாலநம் ॥ 13 ॥

சித³ம்ப³ரநடேஶஸ்ய ஸத்³வைதூ³ர்யகிரீடகம் ।
கரேঽப⁴யப்ரதே³ பாதே³ குஞ்சிதே ரத்நபூ⁴ஷணம் ॥ 14 ॥

முஷ்டிதண்டு³லதா³நேந த³ரித்³ராணாம் ச போ⁴ஜநம் ।
ருக்³ணாலயே ப⁴க³வத: ப்ரஸாத³விநியோஜநம் ॥ 15 ॥

ஜக³த்³தி⁴தைஷிபி⁴ர்தீ³நஜநாவநபராயணை: ।
கு³ருபி⁴ஶ்சரிதே மார்கே³ விசரேம முதா³ ஸதா³ ॥ 16 ॥

Also Read 108 Names of Sri Jayendra Saraswathi:

108 Names of Shri Jayendra Saraswati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Jayendra Saraswati | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top