Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Surya Bhagawan | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Surya Deva Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीसूर्याष्टोत्तरशतनामावलिः ॥
श्रीगणेशाय नमः ।
ॐ सूर्याय नमः । अर्यम्णे । भगाय । त्वष्ट्रे । पूष्णे । अर्काय ।
सवित्रे । रवये । गभस्तिमते । अजाय । कालाय । मृत्यवे । धात्रे ।
प्रभाकराय । पृथिव्यै । तेजसे । खाय । वायवे । परायणाय ।
सोमाय नमः । २० ।

ॐ बृहस्पतये नमः । शुक्राय । बुधाय । अङ्गारकाय । इन्द्राय ।
विवस्वते । दीप्तांशवे । शुचये । शौरये । शनैश्चराय । ब्रह्मणे ।
विष्णवे । रुद्राय । स्कन्दाय । वैश्रवणाय । यमाय । वैद्युताय ।
जाठराय । अग्नये । ऐन्धनाय नमः । ४० ।

ॐ तेजसां पतये नमः । धर्मध्वजाय । वेदकर्त्रे । वेदाङ्गाय ।
वेदवाहनाय । कृताय । त्रात्रे । द्वापराय । कलये ।
सर्वामराश्रयाय । कलाकाष्ठाय । मुहूर्ताय । पक्षाय । मासाय ।
ऋतवे । संवत्सरकराय । अश्वत्थाय । कालचक्राय । विभावसवे ।
पुरुषाय नमः । ६० ।

ॐ शाश्वताय नमः । योगिने । व्यक्ताव्यक्ताय । सनातनाय ।
लोकाध्यक्षाय । प्रजाध्यक्षाय । विश्वकर्मणे । तमोनुदाय ।
कालाध्यक्षाय । वरुणाय । सागराय । अंशवे । जीमूताय । जीवनाय ।
अरिघ्ने । भूताश्रयाय । भूतपतये । सर्वलोकनमस्कृताय । स्रष्ट्रे ।
संवर्तकाय नमः । ८० ।

ॐ वह्नये नमः । सर्वस्यादये । अलोलुपाय । अनन्ताय । कपिलाय ।
भानवे । कामदाय । सर्वतोमुखाय । जयाय । विशालाय । वरदाय ।
सर्वधातुनिषेचित्रे (सर्वभूतनिषेविताय) । मनसे । सुपर्णाय ।
भूतादये । शीघ्रगाय । प्राणधारणाय । धन्वन्तरये । धूमकेतवे ।
आदिदेवाय नमः । १००

ॐ अदितेः सुताय नमः । द्वादशात्मने । अरविन्दाक्षाय । पित्रे ।
मात्रे । पितामहाय । स्वर्गद्वाराय । प्रजाद्वाराय । मोक्षद्वाराय ।
त्रिविष्टपाय । देहकर्त्रे । प्रशान्तात्मने । विश्वात्मने । विश्वतोमुखाय ।
चराचरात्मने । सूक्ष्मात्मने । मैत्रेणवपुषान्विताय नमः । ११७ ।

इति श्रीमहाभारते युधिष्ठिरधौम्यसंवादे आरण्यकपर्वणि
सूर्य (सूर्यवरद) अष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

Also Read 108 Names of Sri Aditya:

108 Names of Sri Surya Bhagawan | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Surya Bhagawan | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top