Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gayatri Ashtakam va Stotram Lyrics in English

Gayatri Ashtakam va Stotram Lyrics in English:

॥ gāyatrī aṣṭakam vā stotram ॥
sukalyanim vanim suramunivaraiḥ pūjitapadam ।
sivamadyam vandyam tribhuvanamayim vedajananim ।
param saktim srastum vividhavidha rūpam gunamyim
bhaje’mbam gayatrim paramasubhaganandajananim ॥ 1 ॥

visuddham sattvasthamakhila duravasthadiharanim
nirakaram saram suvimala tapo mūrtimatulam ।
jagajjyestham sresthamasurasurapūjyam srutinutam
bhaje’mbam gayatrim paramasubhaganandajananim ॥ 2 ॥

tapo nisthabhistamsvajanamanasantapasamanim
dayamūrtim sphūrtim yatitati prasadaikasulabham ।
varenyam punyam tam nikhila bhava bandhapaharanim
bhaje’mbam gayatrim paramasubhaganandajananim ॥ 3 ॥

sadaradhyam sadhyam sumati mati vistarakaranim
visokamalokam hrdayagata mohandhaharanim ।
param divyam bhavyamagamabhavasindhveka taranim
bhaje’mbam gayatrim paramasubhaganandajananim ॥ 4 ॥

ajam dvaitam traitam vividhagunarūpam suvimalam
tamo hantrim-tantrim sruti madhuranadam rasamayim ।
mahamanyam dhanyam satatakarunasila vibhavam
bhaje’mbam gayatrim paramasubhaganandajananim ॥ 5 ॥

jagaddhatrim patrim sakala bhava samharakaranim
suviram dhiram tam suvimala tapo rasi saranim ।
anekamekam vai trijagasadadhisthanapadavim
bhaje’mbam gayatrim paramasubhaganandajananim ॥ 6 ॥

prabuddham buddham tam svajanamati jaḍyapaharanam
hiranyam gunyam tam sukavijana gitam sunipunim ।
suvidyam niravadyamamala gunagatham bhagavatim
bhaje’mbam gayatrim paramasubhaganandajananim ॥ 7 ॥

anantam santam yam bhajati budha vrndaḥ srutimayim
sugeyam dhyeyam yam smarati hrdi nityam surapatiḥ ।
sada bhaktya saktya pranatamatibhiḥ pritivasagam
bhaje’mbam gayatrim paramasubhaganandajananim ॥ 8 ॥

suddha cittaḥ pathedyastu gayatrya astakam subham ।
aho bhagyo bhavelloke tasmin mata prasidati ॥ 9 ॥

Also Read:

Gayatri Ashtakam va Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Gayatri Ashtakam va Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top