Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

Lord Shiva Ashtakam 5 Lyrics in English | Sri Shiva Stotra

Shiva Ashtakam 5 in English:

purarih kamarirnekhilabhayahari pasupati-
rmaheso bhuteso nagapatisuteso natapatih ।
kapali yajnali vibudhadalapali surapatih
suraradhyah sarvo haratu bhavabhitim bhavapatih ॥ 1 ॥

he pura namaka raksasako nasta karanevale purari tatha kamako
bhasma karanevale kamari! apa sabhi prakarake bhayako nasta
karanevale haim । apa jivomke svami, mahana aisavaryasampanna,
bhutaganomke adhipati, parvataraja himalayako putri parvatike isa
tatha natesvara haim । apa kapala dharana karanevale, yajnasvarupa,
devasamudayake palaka tatha devataomke svami haim । devomke aradhya
evam samsarake svami bhagavana sarva! apa samsarake bhayaka harana
kara lem ॥ 1 ॥

saye sulam bhimam ditijabhayadam satrudalanam
gale maundimalam sirasi ca dadhanah sasikalam ।
jatajute gaṅgamaghanivahabhaṅram suranadim
suraradhyah sarvo haratu bhavabhitim bhavapatih ॥ 2 ॥

apake hathommem satruom evam daityomka samhara karanevala
bhayavaha trisula susobhita ho raha hai । apa galemem mundomko mala
aura sirapara candrakalako dharana kiye hue haim । apako jataommem
papomko nasta karanevali devanadi gamga susobhita ho rahi haim ।
devomke aradhya evam samsarake svami bhagavana sarva ! apa samsarake
bhayaka harana kara lem ॥ 2 ॥

bhavo bhargo bhimo bhavabhayaharo bhalanayano
vadanyah sammanyo nikhilajanasaujanyanilayah ।
saranyo brahmanyo vibudhaganaganyo gunanidhih
suraradhyah sarvo haratu bhavabhitim bhavapatih ॥ 3 ॥

apa sabako utpanna karanevale, papako bhu~ja dalanevale, dusta
janomko daranevale tatha samsarake bhayako dura karanevale haim । apake
lalatapara netra susobhita hai । apa dana denemem bada़e udara, sammanya
aura sabhi logomke liye saujanyadhama haim, apa saranya (saranagatako
raksa karanevale) , brahmanya (brahmanomko raksa karanevale) , devaganommem
agraganya aura gunomke nidhana haim । devataomke aradhya evam samsarake
svami bhagavana sarva ! apa samsarake bhayaka harana kara lem ॥ 3 ॥

tvamevedam visvam sṛjasi sakalam brahmavapusa
tatha lokan sarvanavasi harirupena niyatam ।
layam liladhama tripurahararupena kuruse
tvadanyo no kascijjagati sakaleso vijayate ॥ 4 ॥

brahmake rupamem apa hi isa sare visavaki racana karate haim, visnurupamem
ina sabhi lokomko raksa bhi niscitarupase apa hi karate haim aura
he liladhama ! tripuraharake rupamem apa hi isa samsaraka pralaya bhi
karate haim । samsaramem apake atirikta anya koi nahim hai, jo sabase
adhika utkṛsta (sakalesa) kaha ja sake । apako jaya ho ॥ 4 ॥

yatha rajjau bhanam bhavati bhujagasyandhakaripo
tatha mithyajnanam sakalavisayanamiha bhave ।
tvamekascitsargasthitilayavitanam vitanuse
bhavenmaya tatra prakṛtipadavacya sahacari ॥ 5 ॥

he andhakasurake nasaka ! isa samsaramem sabhi visayomka jnana vaise
hi jhutha hai, jaise rajjumem sarpaka jnana । apa hi sṛsti, sthiti aura
pralayake vistaramem ekamatra mulakarana haim । prakṛti kahalanevali
maya isa karyamem kevala apaki sahayika hi jana pada़ti hai ॥ 5 ॥

prabho sa’nirvacya citivirahita vibhramakari
tavacchayapattya sakalaghatanamancati sada ।
ratho yanturyogad vrajati padavim nirbhayataya
tathaivasau katri tvamasi siva saksi trijagatam ॥ 6 ॥

he prabho! apaki vaha (maya) anirvacaniya hai (ise na sat kaha
ja sakata hai aura na asat) , isamem caitanyaka abhava hai । yaha bhrama
utpanna karanevali hai । apaki sahayata pakara vaha sampurna ghatanae~
vaise hi ghataya karati haim, jaise jada़ ratha apane gantavyataka nirbhaya
dauda़ta dikhayi deta hai, kimtu usake dauda़nemem sarathiki sahayata
rahati hai । isi prakarase yaha maya bhi kartri dikhayi deti hai। he siva!
apa hi tinom lokomke saksi haim ॥ 6 ॥

namami tvamisam sakalasukhadataramajaram
paresam gaurisam ganapatisutam vedaviditam ।
varenyam sarvajnam bhujagavalayam visnudayitam
ganadhyaksam daksam pranatajanatapartiharanam ॥ 7 ॥

apa isa haim, samasta sukhomko denevale haim, ajara haim, paratpara
paramesvara haim । apa parvatike pati haim, ganesaji apake putra haim।
apaka paricaya vedomke dvara hi prapta hota hai । apa varaniya
tatha saba kucha jananevale haim, abhusanake rupamem apa sarpaka
kamkana dharana karate haim । apa bhagavana visnuko priya (ya visnuke
priya) haim, apa ganadhyaksa, daksa tatha saranagatomko vipattiyomka
nasa karanevale haim, apako maim namaskara karata hu~ ॥ 7 ॥

gunatitam sambhum budhaganamukhodgitayasasam
virupaksam devam dhanapatisakham vedavinutam ।
vibhum natva yace bhavatu bhavatah sricaranayo-
rvisuddha sadbhaktih paramapurusasyadividusah ॥ 8 ॥

he virupaksa (trinayana) bhagavana siva! apa prakṛtike gunomse
atita haim । apake yasaka gana vidtajjana kiya karate haim tatha vedomke
dvara apaki stuti ki gayi hai । apa kuberake mitra aura vyapaka haim,
apako pranama karake maim yaha prarthana karata hu~ ki parama purusa aura
adi vidvana apake sricaranommem meri visuddha sadbhakti bani rahe ॥ 8 ॥

saṅkare yo manah kṛtva pathecchrisaṅkarastakam ।
pritastasmai mahadevo dadati sakalepsitam ॥ 9 ॥

bhagavana samkaramem citta lagakara jo isa ‘ srisivastaka’ ka
patha karega, usapara ve prasanna homge aura usako samasta
kamanaomko purna kara demge ॥ 9 ॥

॥ iti srisivastakam sampurnam ॥

॥ isa prakara srisivastaka sampurna hua ॥

mhare ghara ramato jogiya tu ava ।
kana~ bica kumdala, gale bica seli, amga bhabhuta ramaya ॥

tuma dekhya~ bina kala na parata hai, griha amgano na suhaya ।
mira~ ke prabhu hari abinasi, darasana dau na moku~ aya ॥

(mira~-padavali)

Also Read:

Shiva Astotram 5 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Lord Shiva Ashtakam 5 Lyrics in English | Sri Shiva Stotra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top