Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Gopal Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Gopalashatanama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீகோ³பாலஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ॥

பார்வத்யுவாச
தே³வதே³வ மஹாதே³வ ஸர்வவாஞ்சா²ப்ரபூரக ।
புரா ப்ரியம் தே³வதே³வ க்ருʼஷ்ணஸ்ய பரமாத்³பு⁴தம் ॥ 1 ॥

நாம்நாம் ஶதம் ஸமாஸேந கதா²யாமீதி ஸூசிதம் ।
ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச ।
ஶ்ருʼணு ப்ராணப்ரியே தே³வி கோ³பநாத³திகோ³பிதம் ॥ 2 ॥

மம ப்ராணஸ்வரூபம் ச தவ ஸ்நேஹாத்ப்ரகாஶ்யதே ।
யஸ்யைகவாரம் பட²நாத்ஸர்வயஜ்ஞப²லம் லபே⁴த் ॥ 3 ॥

மோஹநஸ்தம்ப⁴நாகர்ஷபட²நாஜ்ஜாயதே ந்ருʼணாம் ।
ஸ முக்த: ஸர்வபாபேப்⁴யோ யஸ்ய ஸ்மரணமாத்ரத: ॥ 4 ॥

ஸ்வயமாயாந்தி தஸ்யைவ நிஶ்சலா: ஸர்வஸம்பத:³ ।
ராஜாநோ தா³ஸதாம் யாந்தி வஹ்நயோ யாந்தி ஶீததாம் ॥ 5 ॥

ஜலஸ்தம்ப⁴ம் ரிபுஸ்தம்ப⁴ம் ஶத்ரூணாம் வஞ்சநம் ததா² ।
ௐஅஸ்ய ஶ்ரீகோ³பாலஶதநாமஸ்தோத்ரஸ்ய நாரத³ருʼஷி: அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³
ஶ்ரீகோ³பால: பரமாத்மா தே³வதா । ஶ்ரீகோ³பாலப்ரீத்யர்தே² ஶதநாமபாடே² விநியோக:³।
ௐகோ³பாலோ கோ³பதிர்கோ³ப்தா கோ³விந்தோ³ கோ³குலப்ரிய: ।
க³ம்பீ⁴ரோ க³க³நோ கோ³பீப்ராணப்⁴ருʼத் ப்ராணதா⁴ரக: ॥ 6 ॥

பதிதாநந்த³நோ நந்தீ³ நந்தீ³ஶ: கம்ஸஸூத³ந: ।
நாராயணோ நரத்ராதா நரகார்ணவதாரக: ॥ 7 ॥

நவநீதப்ரியோ நேதா நவீநக⁴நஸுந்த³ர: ।
நவபா³லகவாத்ஸல்யோ லலிதாநந்த³தத்பர: ॥ 8 ॥

புருஷார்த²ப்ரத:³ ப்ரேமப்ரவீண: பரமாக்ருʼதி: ।
கருண: கருணாநாத:² கைவல்யஸுக²தா³யக: ॥ 9 ॥

கத³ம்ப³குஸுமாவேஶீ கத³ம்ப³வநமந்தி³ர: ।
காத³ம்பீ³விமதா³மோத³கூ⁴ர்ணலோசநபங்கஜ: ॥ 10 ॥

காமீ காந்தகலாநந்தீ³ காந்த: காமநிதி:⁴ கவி: ।
கௌமோத³கீ க³தா³பாணி: கவீந்த்³ரோ க³திமாந் ஹர: ॥ 11 ॥

கமலேஶ: கலாநாத:² கைவல்ய: ஸுக²ஸாக³ர: ।
கேஶவ: கேஶிஹா கேஶ: கலிகல்மஷநாஶந: ॥ 12 ॥

க்ருʼபாலு: கருணாஸேவீ க்ருʼபோந்மீலிதலோசந: ।
ஸ்வச்ச²ந்த:³ ஸுந்த³ர: ஸுந்த:³ ஸுரவ்ருʼந்த³நிஷேவித: ॥ 13 ॥

ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வதோ³ தா³தா ஸர்வபாபவிநாஶந: ।
ஸர்வாஹ்லாத³கர: ஸர்வ: ஸர்வவேத³விதா³ம் ப்ரபு:⁴ ॥ 14 ॥

வேதா³ந்தவேத்³யோ வேதா³த்மா வேத³ப்ராணகரோ விபு:⁴ ।
விஶ்வாத்மா விஶ்வவித்³விஶ்வப்ராணதோ³ விஶ்வவந்தி³த: ॥ 15 ॥

விஶ்வேஶ: ஶமநஸ்த்ராதா விஶ்வேஶ்வரஸுக²ப்ரத:³ ।
விஶ்வதோ³ விஶ்வஹாரீ ச பூரக: கருணாநிதி:⁴ ॥ 16 ॥

த⁴நேஶோ த⁴நதோ³ த⁴ந்வீ தீ⁴ரோ தீ⁴ரஜநப்ரிய: ।
த⁴ராஸுக²ப்ரதோ³ தா⁴தா து³ர்த⁴ராந்தகரோ த⁴ர: ॥ 17 ॥

ரமாநாதோ² ரமாநந்தோ³ ரஸஜ்ஞோ ஹ்ருʼத³யாஸ்பத:³ ।
ரஸிகோ ராஸதோ³ ராஸீ ராஸாநந்த³கரோ ரஸ: ॥ 18 ॥

ராதி⁴காঽঽராதி⁴தோ ராதா⁴ப்ராணேஶ: ப்ரேமஸாக³ர: ।
நாம்நாம் ஶதம் ஸமாஸேந தவ ஸ்நேஹாத்ப்ரகாஶிதம் ॥ 19 ॥

அப்ரகாஶ்யமயம் மந்த்ரோ கோ³பநீய: ப்ரயத்நத: ।
யஸ்ய தஸ்யைகபட²நாத்ஸர்வவித்³யாநிதி⁴ர்ப⁴வேத் ॥ 20 ॥

பூஜயித்வா த³யாநாத²ம் தத: ஸ்தோத்ரமுதீ³ரயேத் ।
பட²நாத்³தே³வதே³வேஶி போ⁴க³முக்தப²லம் லபே⁴த் ॥ 21 ॥

ஸர்வபாபவிநிர்முக்த: ஸர்வதே³வாதி⁴போ ப⁴வேத் ।
ஜபலக்ஷேண ஸித்³த⁴ம் ஸ்யாத்ஸத்யம் ஸத்யம் ந ஸம்ஶய: ।
கிமுக்தேநைவ ப³ஹுநா விஷ்ணுதுல்யோ ப⁴வேந்நர: ॥ 22 ॥

இதி ஶ்ரீஹரகௌ³ரீஸம்வாதே³ ஶ்ரீகோ³பாலஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

Also Read:

Shri Gopal Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Gopal Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top