Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Vidya Gita Lyrics in Tamil

Vidya Geetaa in Tamil:

॥ வித்³யாகீ³தா ॥
த்ரிபுரா ரஹஸ்யே ஜ்ஞாநக²ண்டே³
அத² விம்ʼஶோத்⁴யாய꞉ ।
அத்ர தே வர்தயிஷ்யாமி புரா வ்ருʼத்தம்ʼ ஶ்ருணுஷ்வ தத் ।
புரா ப்³ரஹ்மஸபா⁴மத்⁴யே ஸத்யலோகே(அ)திபாவனே ॥ 1 ॥

ஜ்ஞானப்ரஸங்க³꞉ ஸமபூ⁴த் ஸூக்ஷ்மாத்ஸூக்ஷ்மவிமர்ஶன꞉ ।
ஸனகாத்³யா வஸிஷ்ட²ஶ்ச புலஸ்த்ய꞉ புலஹ꞉ க்ரது꞉ ॥ 2 ॥

ப்⁴ருʼகு³ரத்ரிரங்கி³ராஶ்ச ப்ரசேதா நாரத³ஸ்ததா² ।
ச்யவனோ வாமதே³வஶ்ச விஶ்வாமித்ரோ(அ)த² கௌ³தம꞉ ॥ 3 ॥

ஶுக்ர꞉ பராஶரோ வ்யாஸ꞉ கண்வ꞉ காஶ்யப ஏவ ச ।
த³க்ஷ꞉ ஸுமந்து꞉ ஶங்க²ஶ்ச லிகி²தோ தே³வலோ(அ)பி ச ॥ 4 ॥

ஏவமன்யே ருʼஷிக³ணா ராஜர்ஷிப்ரவரா அபி ।
ஸர்வே ஸமுதி³தாஸ்தத்ர ப்³ரஹ்மஸத்ரே மஹத்தரே ॥ 5 ॥

மீமாம்ʼஸாம்ʼ சக்ருரத்யுச்சை꞉ ஸூக்ஷ்மாத்ஸூக்ஷ்மநிரூபிணை꞉ ।
ப்³ரஹ்மாணம்ʼ தத்ர பப்ரச்சு²ர்ருʼஷய꞉ ஸர்வ ஏவ தே ॥ 6 ॥

ப⁴க³வன் ஜ்ஞானினோ லோகே வயம்ʼ ஜ்ஞாதபராவரா꞉ ।
தேஷாம்ʼ நோ விவிதா⁴ பா⁴தி ஸ்தி²தி꞉ ப்ரக்ருʼதிபே⁴த³த꞉ ॥ 7 ॥

கேசித் ஸதா³ ஸமாதி⁴ஸ்தா²꞉ கேசின்மீமாம்ʼஸனே ரதா꞉ ।
அபரே ப⁴க்திநிர்மக்³நாஶ்சான்யே கர்மஸமாஶ்ரயா꞉ ॥ 8 ॥

வ்யவஹாரபராஸ்த்வேகே ப³ஹிர்முக²னரா இவ ।
தேஷு ஶ்ரேயான் ஹி கதம ஏதன்னோ வக்துமர்ஹஸி ॥ 9 ॥

ஸ்வஸ்வபக்ஷம்ʼ வயம்ʼ வித்³ம꞉ ஶ்ரேயாம்ʼஸமிதி வை விதே⁴ ।
இதி ப்ருʼஷ்டோ(அ)வத³த்³ ப்³ரஹ்மா மத்வா(அ)நாஶ்வஸ்தமானஸான் ॥ 10 ॥

முனீந்த்³ரா நாஹமப்யேதத்³வேத்³மி ஸர்வாத்மனா தத꞉ ।
ஜானீயாதி³மமர்த²ம்ʼ து ஸர்வஜ்ஞ꞉ பரமேஶ்வர꞉ ॥ 11 ॥

தத்ர யாமோ(அ)த² ஸம்ப்ரஷ்டுமித்யுக்த்வா தத்ர தைரயௌ ।
ஸங்க³ம்ய தே³வதே³வேஶம்ʼ விஷ்ணுநாபி⁴ஸமாக³தம் ॥ 12 ॥

பப்ரச்ச² ருʼஷிமுக்²யானாம்ʼ ப்ரஶ்னம்ʼ தம்ʼ லோகஸ்ருʼட்³விதி⁴꞉ ।
ப்ரஶ்னம்ʼ நிஶம்ய ச ஶிவோ ஜ்ஞாத்வா விதி⁴மனோக³தம் ॥ 13 ॥

மத்வா(அ)நாஶ்வஸ்தமனஸ ருʼஷீன் தே³வோ வ்யசிந்தயத் ।
கிஞ்சிது³க்தம்ʼ மயா(அ)த்ராபி வ்யர்த²மேவ ப⁴வேன்னனு ॥ 14 ॥

ஸ்வபக்ஷத்வேன ஜானீயுர்ருʼஷயோ(அ)ஶ்ரத்³த⁴யா யுதா꞉ ।
இதி மத்வா ப்ரத்யுவாச தே³வதே³வோ மஹேஶ்வர꞉ ॥ 15 ॥

ஶ்ருணுத்⁴வம்ʼ முனயோ நாஹமப்யேதத்³வேத்³மி ஸுஸ்பு²டம் ।
அதோ வித்³யாம்ʼ ப⁴க³வதீம்ʼ த்⁴யாயாம꞉ பரமேஶ்வரீம் ॥16 ॥

தத்ப்ரஸாதா³ன்னிகூ³டா⁴ர்த²மபி வித்³மஸ்தத꞉ பரம் ।
இத்யுக்தா முனய꞉ ஸர்வே விதி⁴விஷ்ணுஶிவை꞉ ஸஹ ॥ 17 ॥

த³த்⁴யுர்வித்³யாம்ʼ மஹேஶானீம்ʼ த்ரிபுராம்ʼ சிச்ச²ரீரிணீம் ।
ஏவம்ʼ ஸர்வைரபி⁴த்⁴யாதா த்ரிபுஆரா சிச்ச²ரீரிணீ ॥ 18 ॥

ஆவிராஸீச்சிதா³காஶமயீ ஶப்³த³மயீ பரா ।
அப⁴வத்³ மேக⁴க³ம்பீ⁴ரநி꞉ஸ்வனோ க³க³னாங்க³ணே ॥ 19 ॥

வத³ந்த்வ்ருʼஷிக³ணா꞉ கிம்ʼ வோ த்⁴யாதா தத்³த்³ருதமீஹிதம் ।
மத்பராணாம்ʼ ஹி கேஷாஞ்சின்ன ஹீயேதாபி⁴வாஞ்சி²தம் ॥ 20 ॥

இதி ஶ்ருத்வா பராம்ʼ வாணீம்ʼ ப்ரணேமுர்முனிபுங்க³வா꞉ ।
ப்³ரஹ்மாத³யோ(அ)பி தத³னு துஷ்டுவுர்விவிதை⁴꞉ ஸ்தவை꞉ ॥ 21 ॥

அத² ப்ரோசுர்ருʼஷிக³ணா வித்³யாம்ʼ தாம்ʼ த்ரிபுரேஶ்வரீம் ।
நமஸ்துப்⁴யம்ʼ மஹேஶானி ஶ்ரீவித்³யே த்ரிபுரேஶ்வரி ॥ 22 ॥

அஶேஷோத்பாத³யித்ரீ த்வம்ʼ ஸ்தா²பயித்ரீ நிஜாத்மனி ।
விலாபயித்ரீ ஸர்வஸ்ய பரமேஶ்வரி தே நம꞉ ॥ 23 ॥

அநூதனா ஸர்வதா³(அ)ஸி யதோ நாஸ்தி ஜநிஸ்தவ ।
நவாத்மிகா ஸதா³ த்வம்ʼ வை யதோ நாஸ்தி ஜரா தவ ॥ 24 ॥

ஸர்வா(அ)ஸி ஸர்வஸாரா(அ)ஸி ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வஹர்ஷிணீ ।
அஸர்வா(அ)ஸர்வகா³(அ)ஸாரா(அ)ஸர்வஜ்ஞா(அ)ஸர்வஹர்ஷிணீ ॥ 25 ॥

தே³வி பூ⁴யோ நமஸ்துப்⁴யம்ʼ புரஸ்தாத் ப்ருʼஷ்ட²தோ(அ)பி ச ।
அத⁴ஸ்தாதூ³ர்த்⁴வத꞉ பார்ஶ்வே ஸர்வதஸ்தே நமோ நம꞉ ॥ 26 ॥

ப்³ரூஹி யத்தே(அ)பரம்ʼ ரூபமைஶ்வர்யம்ʼ ஜ்ஞானமேவ ச ।
ப²லம்ʼ தத்ஸாத⁴னம்ʼ முக்²யம்ʼ ஸாத⁴கம்ʼ ஸித்³த⁴மேவ ச ॥ 27 ॥

ஸித்³தே⁴ஸ்து பரமாம்ʼ காஷ்டா²ம்ʼ ஸித்³தே⁴ஷூத்தமமேவ ச ।
தே³வ்யேதத் க்ரமதோ ப்³ரூஹி பூ⁴யஸ்துப்⁴யம்ʼ நமோ நம꞉ ॥ 28 ॥

இத்யாப்ருʼஷ்டா மஹாவித்³யா ப்ரவக்துமுபசக்ரமே ।
த³யமானா ருʼஷிக³ணே ஸ்பஷ்டார்த²ம்ʼ பரமம்ʼ வச꞉ ॥ 29 ॥

ஶ்ருணுத்⁴வம்ருʼஷய꞉ ஸர்வம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி க்ரமேண தத் ।
அம்ருʼதம்ʼ ஹ்யாக³மாம்போ⁴தே⁴ ஸமுத்³த்⁴ருʼத்ய த³தா³மி வ꞉ ॥ 30 ॥

யத்ர ஸர்வம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ த³ர்பணப்ரதிபி³ம்ப³வத் ।
உத்பன்னம்ʼ ச ஸ்தி²தம்ʼ லீனம்ʼ ஸர்வேஷாம்ʼ பா⁴ஸதே ஸதா³ ॥ 31 ॥

யதே³வ ஜக³தா³காரம்ʼ பா⁴ஸதே(அ)விதி³தாத்மனாம் ।
யத்³யோகி³னாம்ʼ நிர்விகல்பம்ʼ விபா⁴த்யாத்மனி கேவலம் ॥ 32 ॥

க³ம்பீ⁴ரஸ்திமிதாம்போ⁴தி⁴ரிவ நிஶ்சலபா⁴ஸனம் ।
யத் ஸுப⁴க்திஐரதிஶயப்ரீத்யா கைதவவர்ஜனாத் ॥ 33 ॥

ஸ்வபா⁴வஸ்ய ஸ்வரஸதோ ஜ்ஞாத்வாபி ஸ்வாத்³வயம்ʼ பத³ம் ।
விபே⁴த³பா⁴வமாஹ்ருʼத்ய ஸேவ்யதே(அ)த்யந்ததத்பரை꞉ ॥ 34 ॥

அக்ஷாந்த꞉கரணாதீ³னாம்ʼ ப்ராணஸூத்ரம்ʼ யதா³ந்தரம் ।
யத³பா⁴னே ந கிஞ்சித் ஸ்யாத்³யச்சா²ஸ்த்ரைரபி⁴லக்ஷிதம் ॥ 35 ॥

பரா ஸா ப்ரதிபா⁴ தே³வ்யா꞉ பரம்ʼ ரூபம்ʼ மமேரிதம் ।
ப்³ரஹ்மாண்டா³நாமனேகானாம்ʼ ப³ஹிரூர்த்⁴வே ஸுதா⁴ம்பு³தௌ⁴ ॥ 36 ॥

மணித்³வீபே நீபவனே சிந்தாமணிஸுமந்தி³ரே ।
பஞ்சப்³ரஹ்மமயே மஞ்சே ரூபம்ʼ த்ரைபுரஸுந்த³ரம் ॥ 37 ॥

அநாதி³மிது²னம்ʼ யத்தத³பராக்²யம்ருʼஷீஶ்வரா꞉ ।
ததா² ஸதா³ஶிவேஶானௌ விதி⁴விஷ்ணுத்ரிலோசனா꞉ ॥ 38 ॥

க³ணேஶஸ்கந்த³தி³க்பாலா꞉ ஶக்தயோ க³ணதே³வதா꞉ ।
யாதுதா⁴னா꞉ ஸுரா நாகா³ யக்ஷகிம்புருஷாத³ய꞉ ॥ 39 ॥

பூஜ்யா꞉ ஸர்வா மம தனூரபரா꞉ பரிகீர்திதா꞉ ।
மம மாயாவிமூடா⁴ஸ்து மாம்ʼ ந ஜானந்தி ஸர்வத꞉ ॥ 40 ॥

பூஜிதா(அ)ஹமேவ ஸர்வைர்த³தா³மி ப²லமீஹிதம் ।
ந மத்தோ(அ)ன்யா காசித³ஸ்தி பூஜ்யா வா ப²லதா³யினீ ॥ 41 ॥

யதா² யோ மாம்ʼ பா⁴வயதி ப²லம்ʼ மத் ப்ராப்னுயாத்ததா² ।
மமைஶ்வர்யம்ருʼஷிக³ணா அபரிச்சி²ன்னமீரிதம் ॥ 42 ॥

அனபேக்ஷ்யைவ யத்கிஞ்சித்³ அஹமத்³வயீசின்மயீ ।
ஸ்பு²ராம்யனந்தஜக³தா³காரேண ருʼஷிபுங்க³வா꞉ ॥ 43 ॥

ததா² ஸ்பு²ரந்த்யபி ஸதா³ நாத்யேம்யத்³வைதசித்³வபு꞉ ।
ஏதன்மே முக்²யமைஶ்வர்யம்ʼ து³ர்க⁴டார்த²விபா⁴வனம் ॥ 44 ॥

மமைஶ்வர்யம்ʼ து ருʼஷய꞉ பஶ்யத்⁴வம்ʼ ஸூக்ஷ்மயா த்³ருʼஶா ।
ஸர்வாஶ்ரயா ஸர்வக³தா சாப்யஹம்ʼ கேவலா ஸ்தி²தா ॥ 45 ॥

ஸ்வமாயயா ஸ்வமஜ்ஞாத்வா ஸம்ʼஸரந்தீ சிராத³ஹம் ।
பூ⁴யோ விதி³த்வா ஸ்வாத்மானம்ʼ கு³ரோ꞉ ஶிஷ்யபத³ம்ʼ க³தா ॥ 46 ॥

நித்யமுக்தா புனர்முக்தா பூ⁴யோ பூ⁴யோ ப⁴வாம்யஹம் ।
நிருபாதா³னஸம்பா⁴ரம்ʼ ஸ்ருʼஜாமி ஜக³தீ³த்³ருʼஶம் ॥ 47 ॥

இத்யாதி³ ஸந்தி ப³ஹுதா⁴ மமைஶ்வர்யபரம்பரா꞉ ।
ந தத்³ க³ணயிதும்ʼ ஶக்யம்ʼ ஸஹஸ்ரவத³னேன வா ॥ 48 ॥

ஶ்ருண்வந்து ஸங்க்³ரஹாத்³ வக்ஷ்யே மதை³ஶ்வர்யஸ்ய லேஶத꞉ ।
ஜக³த்³யாத்ரா விசித்ரேயம்ʼ ஸர்வத꞉ ஸம்ப்ரஸாரிதா ॥ 49 ॥

மம ஜ்ஞானம்ʼ ப³ஹுவித⁴ம்ʼ த்³வைதாத்³வைதாதி³பே⁴த³த꞉ ।
பராபரவிபே⁴தா³ச்ச ப³ஹுதா⁴ சாபி தத்ப²லம் ॥ 50 ॥

த்³வைதஜ்ஞானம்ʼ து விவித⁴ம்ʼ த்³விதீயாலம்ப³னம்ʼ யத꞉ ।
த்⁴யானமேவ து தத்ப்ரோக்தம்ʼ ஸ்வப்னராஜ்யாதி³ஸம்மிதம் ॥ 51 ॥

தச்சாபி ஸப²லம்ʼ ஜ்ஞேயம்ʼ நியத்யா நியதம்ʼ யத꞉ ।
அபரம்ʼ சாபி விவித⁴ம்ʼ தத்ர முக்²யம்ʼ ததே³வ ஹி ॥ 52 ॥

ப்ரோக்தமுக்²யாபரமயம்ʼ த்⁴யானம்ʼ முக்²ய ப²லக்ரமம் ।
அத்³வைதவிஜ்ஞானமேவ பரவிஜ்ஞானமீரிதம் ॥ 53 ॥

மாமனாராத்⁴ய பரமாம்ʼ சிரம்ʼ வித்³யாம்ʼ து ஶ்ரீமதீம் ।
கத²ம்ʼ ப்ராப்யேத பரமாம்ʼ வித்³யாமத்³வைதஸஞ்ஜ்ஞிகாம் ॥ 54 ॥

ததே³வாத்³வைதவிஜ்ஞானம்ʼ கேவலா யா பரா சிதி꞉ ।
தஸ்யா꞉ ஶுத்³த⁴த³ஶாமர்ஶோ த்³வைதாமர்ஶாபி⁴பா⁴வக꞉ ॥ 55 ॥

சித்தம்ʼ யதா³ ஸ்வமாத்மானம்ʼ கேவலம்ʼ ஹ்யபி⁴ஸம்பதேத் ।
ததே³வானுவிபா⁴தம்ʼ ஸ்யாத்³ விஜ்ஞானம்ருʼஷிஸத்தமா꞉ ॥ 56 ॥

ஶ்ருதிதோ யுக்திதோ வாபி கேவலாத்மவிபா⁴ஸனம் ।
தே³ஹாத்³யாத்மாவபா⁴ஸஸ்ய நாஶனம்ʼ ஜ்ஞானமுச்யதே ॥ 57 ॥

ததே³வ ப⁴வதி ஜ்ஞானம்ʼ யஜ்ஜ்ஞானேன து கிஞ்சன ।
பா⁴ஸமானமபி க்வாபி ந விபா⁴யாத் கத²ஞ்சன ॥ 58 ॥

ததே³வாத்³வைதவிஜ்ஞானம்ʼ யத்³விஜ்ஞானேன கிஞ்சன ।
அவிஜ்ஞாதம்ʼ நைவ ப⁴வேத் கதா³சில்லேஶதோ(அ)பி ச ॥ 59 ॥

ஸர்வவிஜ்ஞானாத்மரூபம்ʼ யத்³விஜ்ஞானம்ʼ ப⁴வேத் க²லு ।
ததே³வாத்³வைதவிஜ்ஞானம்ʼ பரமம்ʼ தாபஸோத்தமா꞉ ॥ 60 ॥

ஜாதே யாத்³ருʼஶவிஜ்ஞானே ஸம்ʼஶயாஶ்சிரஸம்ப்⁴ருʼதா꞉ ।
வாயுனேவாப்⁴ரஜாலானி விலீயந்தே பரம்ʼ ஹி தத் ॥ 61 ॥

காமாதி³வாஸனா꞉ ஸர்வா யஸ்மின் ஸந்தி ந கிஞ்சன ।
ஸ்யுர்ப⁴க்³னத³ம்ʼஷ்ட்ராஹிரிவ தத்³விஜ்ஞானம்ʼ பரம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 62 ॥

விஜ்ஞானஸ்ய ப²லம்ʼ ஸர்வது³꞉கா²னாம்ʼ விலயோ ப⁴வேத் ।
அத்யந்தாப⁴யஸம்ப்ராப்திர்மோக்ஷ இத்யுச்யதே ப²லம் ॥ 63 ॥

ப⁴யம்ʼ த்³விதீயஸங்கால்பாத³த்³வைதே விதி³தே த்³ருʼட⁴ம் ।
குத꞉ ஸ்யாத்³ த்³வைதஸங்கல்பஸ்தம꞉ ஸூர்யோத³யே யதா² ॥ 64 ॥

ருʼஷயோ ந ப⁴யம்ʼ க்வாபி த்³வைதஸங்கல்பவர்ஜனே ।
அதோ யத்ப²லான்யத் ஸ்யாத்தத்³ப⁴யம்ʼ ஸர்வதா² ப⁴வேத் ॥ 65 ॥

அந்தவத்து த்³விதீயம்ʼ ஸ்யாத்³ பூ⁴யோ லோகே ஸமீக்ஷணாத் ।
ஸாந்தே ப⁴யம்ʼ ஸர்வதை²வாப⁴யம்ʼ தஸ்மாத் குதோ ப⁴வேத் ॥ 66 ॥

ஸம்ʼயோகோ³ விப்ரயோகா³ந்த꞉ ஸர்வதை²வ விபா⁴வித꞉ ।
ப²லயோகோ³(அ)பி தஸ்மாத்³தி⁴ வினஶ்யேதி³தி நிஶ்சய꞉ ॥ 67 ॥

யாவத³ன்யத் ப²லம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ப⁴யம்ʼ தாவத்ப்ரகீர்திதம் ।
ததே³வாப⁴யரூபம்ʼ து ப²லம்ʼ ஸர்வே ப்ரசக்ஷதே ॥ 68 ॥

யதா³த்மனோ(அ)னன்யதே³வ ப²லம்ʼ மோக்ஷ꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ।
ஜ்ஞாதா ஜ்ஞானம்ʼ ஜ்ஞேயமபி ப²லம்ʼ சைகம்ʼ யதா³ ப⁴வேத் ॥ 69 ॥

ததா³ ஹி பரமோ மோக்ஷ꞉ ஸர்வபீ⁴திவிவர்ஜித꞉ ।
ஜ்ஞானம்ʼ விகல்பஸங்கல்பஹானம்ʼ மௌட்⁴யவிவர்ஜிதம் ॥ 70 ॥

ஜ்ஞாது꞉ ஸ்வச்சா²த்மரூபம்ʼ ததா³தா³வனுபலக்ஷிதம் ।
உபலக்ஷக ஏவாதோ கு³ரு꞉ ஶாஸ்த்ரம்ʼ ச நேதரத் ॥ 71 ॥

ஏததே³வ ஹி விஜ்ஞேயஸ்வரூபமபி⁴தீ⁴யதே ।
ஜ்ஞாத்ருʼஜ்ஞானஜ்ஞேயக³தோ யாவத்³ பே⁴தோ³(அ)வபா⁴ஸதே ॥ 72 ॥

தாவஜ்ஜ்ஞாதா ஜ்ஞானமபி ஜ்ஞேயம்ʼ வா ந ப⁴வேத் க்வசித் ।
யதா³ பே⁴தோ³ விக³லிதோ ஜ்ஞாத்ராதீ³னாம்ʼ மித²꞉ ஸ்தி²த꞉ ॥ 73 ॥

ததா³ ஜ்ஞாத்ராதி³ஸம்பத்திரேததே³வ ப²லம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ।
ஜ்ஞாத்ராதி³ப²லபர்யந்தம்ʼ ந பே⁴தோ³ வஸ்துதோ ப⁴வேத் ॥ 74 ॥

வ்யவஹாரப்ரஸித்³த்⁴யர்த²ம்ʼ பே⁴த³ஸ்தத்ர ப்ரகல்பித꞉ ।
அதோ(அ)பூர்வம்ʼ லப்⁴யமத்ர ப²லம்ʼ நாஸ்த்யேவ கிஞ்சன ॥ 75 ॥

ஆத்மைவ மாயயா ஜ்ஞாத்ருʼஜ்ஞானஜ்ஞேயப²லாத்மனா ।
யாவத்³பா⁴தி ப⁴வேத்தாவத் ஸம்ʼஸாரோ ஹ்யசலோபம꞉ ॥ 76 ॥

யதா³ கத²ஞ்சிதே³தத்து பா⁴யாத்³ பே⁴த³விவர்ஜிதம் ।
ஸம்ʼஸாரோ விலயம்ʼ யாயாச்சி²ந்நாப்⁴ரமிவ வாயுனா ॥ 77 ॥

ஏவம்ʼவித⁴மஹாமோக்ஷே தத்பரத்வம்ʼ ஹி ஸாத⁴னம் ।
தத்பரத்வே து ஸம்பூர்ணே நான்யத் ஸாத⁴னமிஷ்யதே ॥ 78 ॥

அபூர்ணே தத்பரத்வே து கிம்ʼ ஸஹஸ்ரஸுஸாத⁴னை꞉ ।
தஸ்மாத்தாத்பர்யமேவ ஸ்யான்முக்²யம்ʼ மோக்ஷஸ்ய ஸாத⁴னம் ॥ 79 ॥

தாத்பர்யம்ʼ ஸர்வதை²தத்து ஸாத⁴யாமீதி ஸம்ʼஸ்தி²தி꞉ ।
யஸ்தாத்பர்யேண ஸம்ʼயுக்த꞉ ஸர்வதா² முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 80 ॥

தி³னைர்மாஸைர்வத்ஸரைர்வா முக்த꞉ ஸ்யாத்³வா(அ)ன்யஜன்மனி ।
பு³த்³தி⁴னைர்மல்யபே⁴தே³ன சிரஶீக்⁴ரவ்யவஸ்தி²தி꞉ ॥ 81 ॥

பு³த்³தௌ⁴ து ப³ஹவோ தோ³ஷா꞉ ஸந்தி ஸர்வார்த²நாஶனா꞉ ।
யைர்ஜனா꞉ ஸததம்ʼ த்வேவம்ʼ பச்யந்தே கோ⁴ரஸம்ʼஸ்ருʼதௌ ॥ 82 ॥

தத்ராத்³ய꞉ ஸ்யாத³நாஶ்வாஸோ த்³விதீய꞉ காமவாஸனா ।
த்ருʼதீயோ ஜாட்³யதா ப்ரோக்தா த்ரிதை⁴வம்ʼ தோ³ஷஸங்க்³ரஹ꞉ ॥ 83 ॥

த்³விவித⁴꞉ ஸ்யாத³நாஶ்வாஸ꞉ ஸம்ʼஶயஶ்ச விபர்யய꞉ ।
மோக்ஷோ(அ)ஸ்தி நாஸ்தி வேத்யாத்³ய꞉ ஸம்ʼஶய꞉ ஸமுதா³ஹ்ருʼத꞉ ॥ 84 ॥

நாஸ்த்யேவ மோக்ஷ இத்யாத்³யோ ப⁴வேத³த்ர விபர்யய꞉ ।
ஏதத்³த்³வயம்ʼ து தாத்பர்யே முக்²யம்ʼ ஸ்யாத் ப்ரதிப³ந்த⁴கம் ॥ 85 ॥

விபரீத நிஶ்சயேன நஶ்யேதே³தத்³ த்³வயம்ʼ க்ரமாத் ।
அத்ரோபாயோ முக்²யதமோ மூலச்சே²தோ³ ந சாபர꞉ ॥ 86 ॥

அநாஶ்வாஸஸ்ய மூலம்ʼ து விருத்³த⁴தர்கசிந்தனம் ।
தத்பரித்யஜ்ய ஸத்தர்காவர்தனஸ்ய ப்ரஸாத⁴னே ॥ 87 ॥

விபரீதோ நிஶ்சய꞉ ஸ்யாத்³ மூலச்சே²த³னபூர்வக꞉ ।
தத꞉ ஶ்ரத்³தா⁴ஸமுத³யாத³நாஶ்வாஸ꞉ ப்ரணஶ்யதி ॥ 88 ॥

காமாதி³வாஸனா பு³த்³தே⁴꞉ ஶ்ரவணே ப்ரதிப³ந்தி⁴கா ।
காமாதி³வாஸனாவிஷ்டா பு³த்³தி⁴ர்னைவ ப்ரவர்ததே ॥ 89 ॥

லோகே(அ)பி காமீ காம்யஸ்ய ஸதா³ த்⁴யானைகதத்பர꞉ ।
புர꞉ஸ்தி²தம்ʼ ந பஶ்யேச்ச ஶ்ரோத்ரோக்தம்ʼ ஶ்ருணுயான்ன ச ॥ 90 ॥

காமாதி³வாஸிதஸ்யைவம்ʼ ஶ்ருதம்ʼ சாஶ்ருதஸம்மிதம் ।
காமாதி³வாஸனாம்ʼ தஸ்மாஜ்ஜயேத்³ வைராக்³யஸம்பதா³ ॥ 91 ॥

ஸந்தி காமக்ரோத⁴முகா² வாஸனாஸ்து ஸஹஸ்ரஶ꞉ ।
தத்ர காமோ மூலபூ⁴தஸ்தந்நாஶே நஹி கிஞ்சன ॥ 92 ॥

ததோ வைராக்³யஸம்ʼயோகா³த்³ நாஶயேத் காமவாஸனாம் ।
ஆஶா ஹி காம꞉ ஸம்ப்ரோக்த ஏதன்மே ஸ்யாதி³தி ஸ்தி²தா ॥ 93 ॥

ஶக்யேஷு ஸ்தூ²லபூ⁴தா ஸா ஸூக்ஷ்மா(அ)ஶக்யேஷு ஸம்ʼஸ்தி²தா ।
த்³ருʼட⁴வைராக்³யயோகே³ன ஸர்வாம்ʼ தாம்ʼ,ப்ரவிநாஶயேத் ॥ 94 ॥

தத்ர மூலம்ʼ காம்யதோ³ஷபராமர்ஶ꞉ ப்ரதிக்ஷணம் ।
வைமுக்²யம்ʼ விஷயேப்⁴யஶ்ச வாஸனா நாஶயேதி³தி ॥ 95 ॥

யஸ்த்ருʼதீயோ பு³த்³தி⁴தோ³ஷோ ஜாட்³யரூபோ வ்யவஸ்தி²த꞉ ।
அஸாத்⁴ய꞉ ஸோ(அ)ப்⁴யாஸமுகை²꞉ ஸர்வதா² ருʼஷிஸத்தமா꞉ ॥ 96 ॥

யேன தாத்பர்யதஶ்சாபி ஶ்ருதம்ʼ பு³த்³தி⁴மனாருஹேத் ।
தஜ்ஜாட்³யம்ʼ ஹி மஹான் தோ³ஷ꞉ புருஷார்த²விநாஶன꞉ ॥ 97 ॥

தத்ராத்மதே³வதாஸேவாம்ருʼதே நான்யத்³தி⁴ காரணம் ।
ஸேவாயாஸ்தாரதம்யேன ஜாட்³யம்ʼ தஸ்ய ஹராம்யஹம் ॥ 98 ॥

ஜாட்³யால்பானல்பபா⁴வேன ஸத்³யோ வா பரஜன்மனி ।
ப⁴வேத்தஸ்ய ப²லப்ராப்திர்ஜாட்³யஸம்ʼயுக்தசேதஸ꞉ ॥ 99 ॥

ஸர்வஸாத⁴னஸம்பத்திர்மமைவ ப்ரணிதா⁴னத꞉ ।
உபயாதி ச யோ ப⁴க்த்யா ஸர்வதா³ மாமகைதவாத் ॥ 100 ॥

ஸ ஸாத⁴னப்ரத்யனீகம்ʼ விதூ⁴யாஶு க்ருʼதீ ப⁴வேத் ।
யஸ்து மாமீஶ்வரீம்ʼ ஸர்வபு³த்³தி⁴ப்ரஸரகாரிணீம் ॥ 101 ॥

அநாத்³ருʼத்ய ஸாத⁴னைகபர꞉ ஸ்யாத்³ மூட⁴பா⁴வத꞉ ।
பதே³ பதே³ விஹன்யேத ப²லம்ʼ ப்ராப்யேத வா ந வா ॥ 102 ॥

தஸ்மாத்து ருʼஷயோ முக்²யம்ʼ தாத்பர்யம்ʼ ஸாத⁴னம்ʼ ப⁴வேத் ।
ஏவம்ʼ தாத்பர்யவானேவ ஸாத⁴க꞉ பரம꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ॥ 103 ॥

தத்ர மத்³ப⁴க்தியுக்தஸ்து ஸாத⁴க꞉ ஸர்வபூஜித꞉ ।
ஸித்³தி⁴ராத்மவ்யவஸிதிர்தே³ஹானாத்மத்வபா⁴வனா ॥ 104 ॥

ஆத்மத்வபா⁴வனம்ʼ நூனம்ʼ ஶரீராதி³ஷு ஸம்ʼஸ்தி²தம் ।
தத³பா⁴வனமாத்ரம்ʼ து ஸித்³தி⁴ர்மௌட்⁴யவிவர்ஜிதம் ॥ 105 ॥

ஆத்மா வ்யவஸித꞉ ஸர்வைரபி நோ கேவலாத்மனா ।
அத ஏவ து ஸம்ப்ராப்தா மஹானர்த²பரம்பரா ॥ 106 ॥

தஸ்மாத் கேவலசின்மாத்ரம்ʼ யத்³ தே³ஹாத்³யவபா⁴ஸகம் ।
தன்மாத்ராத்மவ்யவஸிதி꞉ ஸர்வஸம்ʼஶயநாஶினீ ॥ 107 ॥

ஸித்³தி⁴ரித்யுச்யதே ப்ராஜ்ஞைர்னாத꞉ ஸித்³தி⁴ரனந்தரா ।
ஸித்³த⁴ய꞉ கே²சரத்வாத்³யா அணிமாத்³யாஸ்ததை²வ ச ॥ 108 ॥

ஆத்மவிஜ்ஞானஸித்³தே⁴ஸ்து கலாம்ʼ நார்ஹந்தி ஷோட³ஶீம் ।
தா꞉ ஸர்வாஸ்து பரிச்சி²ன்னா꞉ ஸித்³த⁴யோ தே³ஶகாலத꞉ ॥ 109 ॥

இயம்ʼ ஸ்யாத³பரிச்சி²ன்னா꞉ ஸ்வாத்மவித்³யா ஶிவாத்மிகா ।
ஸ்வாத்மவித்³யாஸாத⁴னேஷு தா꞉ ஸர்வா꞉ ஸுப்ரதிஷ்டி²தா꞉ ॥ 110 ॥

ஆத்மவித்³யாவிதா⁴வேதாஸ்த்வந்தராயப்ரயோஜகா꞉ ।
கிம்ʼ தாபி⁴ரிந்த்³ரஜாலாத்மஸித்³தி⁴துல்யாபி⁴ரீஹிதம் ॥ 111 ॥

யஸ்ய ஸாக்ஷாத்³ ப்³ரஹ்மபத³மபி ஸ்யாத்த்ருʼணஸம்மிதம் ।
கியந்த்யேதா꞉ ஸித்³த⁴யோ வை காலக்ஷபணஹேதவ꞉ ॥ 112 ॥

தஸ்மாத் ஸித்³தி⁴ர்னேதரா ஸ்யாதா³த்மவிஜ்ஞானஸித்³தி⁴த꞉ ।
யயா(அ)த்யந்தஶோகநாஶோ ப⁴வேதா³னந்த³ஸாந்த்³ரதா ॥ 113 ॥

ஸைவ ஸித்³தி⁴ர்னேதரா து ம்ருʼத்யுக்³ராஸவிமோசினீ ।
இயமாத்மஜ்ஞானஸித்³தி⁴ர்விவிதா⁴ப்⁴யாஸபே⁴த³த꞉ ॥ 114 ॥

பு³த்³தி⁴னைர்மல்யபே⁴தா³ச்ச பரிபாகவிபே⁴த³த꞉ ।
ஸங்க்ஷேபதஸ்து த்ரிவிதா⁴ சோத்தமா மத்⁴யமா(அ)த⁴மா ॥ 115 ॥

லோகே த்³விஜானாம்ருʼஷய꞉ படி²தஶ்ருதிஸம்மிதா ।
மேத⁴யா ச மஹாப்⁴யாஸாத்³ வ்யாபாரஶதஸங்குலா ॥ 116 ॥

அப்யஸ்க²லிதவர்ணா யா படி²தா ஶ்ருதிருத்தமா ।
ஸமாஹிதஸ்ய வ்யாபாரே(அ)ஸமாஹிதஸ்ய சான்யதா³ ॥ 117 ॥

பூர்வவத்³யா(அ)ப்யஸ்க²லிதா படி²தா மத்⁴யமா ஶ்ருதி꞉ ।
யா ஸதா³ ஹ்யனுஸந்தா⁴னயோகா³தே³வ ப⁴வேத்ததா² ॥ 118 ॥

படி²தா ஶ்ருதிரத்யந்தாஸ்க²லிதா த்வத⁴மா ஹி ஸா ।
ஏவமேவாத்மவிஜ்ஞானஸித்³தி⁴ருக்தா த்ரித⁴ர்ஷய꞉ ॥ 119 ॥

யா மஹாவ்யவஹாரேஷு ப்ரதிஸந்தா⁴னவர்ஜனே ।
அன்யதா³ தத்³வர்ஜனே வா ஸர்வதா³ ப்ரதிஸந்தி⁴த꞉ ॥ 120 ॥

அந்யூனாதி⁴கபா⁴வா ஸ்யாத்ஸோத்தமா மத்⁴யமா(அ)த⁴மா ।
அத்ரோத்தமைவ ஸம்ʼஸித்³தே⁴꞉ பரா காஷ்டா² நிரூபிதா ॥ 121 ॥

ஸ்வப்நாதி³ஷ்வப்யவஸ்தா²ஸு யதா³ ஸ்யாத்பரமா ஸ்தி²தி꞉ ।
விசாரக்ஷணதுல்யேவ ஸித்³தி⁴꞉ ஸா பரமோத்தமா ॥ 122 ॥

ஸர்வத்ர வ்யவஹாரேஷு யத்னாத் ஸம்ʼஸ்காரபோ³த⁴த꞉ ।
யதா³ ப்ரவ்ருʼத்தி꞉ ஸித்³தே⁴꞉ ஸா பரா காஷ்டா² ஸமீரிதா ॥ 123 ॥

அயத்னேனைவ பரமே ஸ்தி²தி꞉ ஸம்ʼவேத³னாத்மனி ।
அவ்யாஹதா யதா³ ஸித்³தி⁴ஸ்ததா³ காஷ்டா²ம்ʼ ஸமாக³தா ॥ 124 ॥

வ்யவஹாரபரோ பா⁴வான் பஶ்யன்னபி ந பஶ்யதி ।
த்³வைதம்ʼ ததா³ ஹி ஸா ஸித்³தி⁴꞉ பூர்ணதாமபி⁴ஸங்க³தா ॥ 125 ॥

ஜாக³ராதௌ³ வ்யவஹரன்னபி நித்³ரிதவத்³ யதா³ ।
ஸ்தி²திஸ்ததா³ ஹி ஸா ஸித்³தி⁴꞉ பூர்ணதாமபி⁴ஸங்க³தா ॥ 126 ॥

ஏவம்ʼ ஸித்³தி⁴மனுப்ராப்த꞉ ஸித்³தே⁴ஷூத்தம உச்யதே ।
வ்யவஹாரபரோ நித்யம்ʼ ந ஸமாதி⁴ம்ʼ விமுஞ்சதி ॥ 127 ॥

கதா³சித³பி மேதா⁴வீ ஸ ஸித்³தே⁴ஷூத்தமோ மத꞉ ।
ஜ்ஞானினாம்ʼ விவிதா⁴னாம்ʼ ச ஸ்தி²திம்ʼ ஜானாதி ஸர்வதா³ ॥ 128 ॥

ஸ்வானுபூ⁴த்யா ஸ்வாந்தரேவ ஸ ஸித்³தே⁴ஷூத்தமோ மத꞉ ।
ஸம்ʼஶயோ வாபி காமோ வா யஸ்ய நாஸ்த்யேவ லேஶத꞉ ॥ 129 ॥

நிர்ப⁴யோ வ்யவஹாரேஷு ஸ ஸித்³தே⁴ஷூத்தமோ மத꞉ ।
ஸர்வ ஸுக²ஞ்ச து³꞉க²ஞ்ச வ்யவஹாரஞ்ச ஜாக³தம் ॥ 130 ॥

ஸ்வாத்மன்யேவாபி⁴ஜனாதி ஸ ஸித்³தே⁴ஷூத்தமோ மத꞉ ।
அத்யந்தம்ʼ ப³த்³த⁴மாத்மானம்ʼ முக்தம்ʼ சாபி ப்ரபஶ்யதி ॥ 131 ॥

ய꞉ ஸ்வாத்மனி து ஸர்வாத்மா ஸ ஸித்³தே⁴ஷூத்தமோ மத꞉ ।
ய꞉ பஶ்யன் ப³ந்த⁴ஜாலானி ஸர்வதா³ ஸ்வாத்மனி ஸ்பு²டம் ॥ 132 ॥

மோக்ஷம்ʼ நாபேக்ஷதே க்வாபி ஸ ஸித்³தே⁴ஷூத்தமோ மத꞉ ।
ஸித்³தோ⁴த்தமோ(அ)ஹமேவேஹ ந பே⁴த³ஸ்த்வாவயோ꞉ க்வசித் ॥ 133 ॥

ஏதத்³வா ருʼஷய꞉ ப்ரோக்தம்ʼ ஸுஸ்பஷ்டமனுயுக்தயா ।
ஏதன்மயோக்தம்ʼ விஜ்ஞாய ந க்வசித் பரிமுஹ்யதி ॥ 134 ॥

இத்யுக்த்வா ஸா பரா வித்³யா விரராம ப்⁴ருʼகு³த்³வஹ ।
ஶ்ருத்வைதத்³ருʼஷய꞉ ஸர்வ ஸந்தே³ஹமபஹாய ச ॥ 135 ॥

நத்வா ஶிவாதீ³ன் லோகேஶான் ஜக்³மு꞉ ஸ்வம்ʼ ஸ்வம்ʼ நிவேஶனம் ।
வித்³யாகீ³தா மயைஷா தே ப்ரோக்தா பாபௌக⁴நாஶினீ ॥ 136 ॥

ஶ்ருதா விசாரிதா ஸம்யக் ஸ்வாத்மஸாம்ராஜ்யதா³யினீ ।
வித்³யாகீ³தா(அ)த்யுத்தமேயம்ʼ ஸாக்ஷாத்³வித்³யாநிரூபிதா ॥ 137 ॥

பட²தாம்ʼ ப்ரத்யஹம்ʼ ப்ரீதா ஜ்ஞானம்ʼ தி³ஶதி ஸா ஸ்வயம் ।
ஸம்ʼஸாரதிமிராம்போ⁴தௌ⁴ மஜ்ஜதாம்ʼ தரணிர்ப⁴வேத் ॥ 138 ॥

இதி ஶ்ரீத்ரிபுராரஹஸ்யே ஜ்ஞாநக²ண்டே³
வித்³யாகீ³தாநாம விம்ʼஶதிதமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

Also Read:

Vidya Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Vidya Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top