Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Balarama | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Bala Rama Sahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ப³லராமஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

து³ர்யோத⁴ந உவாச –

ப³லப⁴த்³ரஸ்ய தே³வஸ்ய ப்ராட்³விபாக மஹாமுநே ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் மே ப்³ரூஹி கு³ஹ்யம் தே³வக³ணைரபி ॥ 1 ॥

ப்ராட்³விபாக உவாச –

ஸாது⁴ ஸாது⁴ மஹாராஜ ஸாது⁴ தே விமலம் யஶ: ।
யத்ப்ருʼச்ச²ஸே பரமித³ம் க³ர்கோ³க்தம் தே³வது³ர்லப⁴ம் ॥ 2 ॥

நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் தி³வ்யாநாம் வக்ஷ்யாமி தவ சாக்³ரத: ।
க³ர்கா³சார்யேண கோ³பீப்⁴யோ த³த்தம் க்ருʼஷ்ணாதடே ஶுபே⁴ ॥ 3 ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீப³லப⁴த்³ரஸஹஸ்ரநாமஸ்த்ரோத்ரமந்த்ரஸ்ய
க³ர்கா³சார்ய ருʼஷி: அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³
ஸங்கர்ஷண: பரமாத்மா தே³வதா ப³லப⁴த்³ர இதி பீ³ஜம்
ரேவதீதி ஶக்தி: அநந்த இதி கீலகம்
ப³லப⁴த்³ரப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥

அத² த்⁴யாநம் ।

ஸ்பு²ரத³மலகிரீடம் கிங்கிணீகங்கணார்ஹம்
சலத³லககபோலம் குண்ட³லஶ்ரீமுகா²ப்³ஜம் ।
துஹிநகி³ரிமநோஜ்ஞம் நீலமேகா⁴ம்ப³ராட்⁴யம்
ஹலமுஸலவிஶாலம் காமபாலம் ஸமீடே³ ॥ 4 ॥

ௐ ப³லப⁴த்³ரோ ராமப⁴த்³ரோ ராம: ஸங்கர்ஷணோঽச்யுத: ।
ரேவதீரமணோ தே³வ: காமபாலோ ஹலாயுத:⁴ ॥ 5 ॥

நீலாம்ப³ர: ஶ்வேதவர்ணோ ப³லதே³வோঽச்யுதாக்³ரஜ: ।
ப்ரலம்ப³க்⁴நோ மஹாவீரோ ரௌஹிணேய: ப்ரதாபவாந் ॥ 6 ॥

தாலாங்கோ முஸலீ ஹலீ ஹரிர்யது³வரோ ப³லீ ।
ஸீரபாணி: பத்³மபாணிர்லகு³டீ³ வேணுவாத³ந: ॥ 7 ॥

காலிந்தி³பே⁴த³நோ வீரோ ப³ல: ப்ரப³ல ஊர்த்⁴வக:³ ।
வாஸுதே³வகலாநந்த: ஸஹஸ்ரவத³ந: ஸ்வராட் ॥ 8 ॥

வஸுர்வஸுமதீப⁴ர்தா வாஸுதே³வோ வஸூத்தம: ।
யதூ³த்தமோ யாத³வேந்த்³ரோ மாத⁴வோ வ்ருʼஷ்ணிவல்லப:⁴ ॥ 9 ॥

த்³வாரகேஶோ மாது²ரேஶோ தா³நீ மாநீ மஹாமநா: ।
பூர்ண: புராண: புருஷ: பரேஶ: பரமேஶ்வர: ॥ 10 ॥

பரிபூர்ணதம: ஸாக்ஷாத்பரம: புருஷோத்தம: ।
அநந்த: ஶாஶ்வத: ஶேஷோ ப⁴க³வாந்ப்ரக்ருʼதே: பர: ॥ 11 ॥

ஜீவாத்மா பரமாத்மா ச ஹ்யந்தராத்மா த்⁴ருவோঽவ்யய: ।
சதுர்வ்யூஹஶ்சதுர்வேத³ஶ்சதுர்மூர்திஶ்சதுஷ்பத:³ ॥ 12 ॥

ப்ரதா⁴நம் ப்ரக்ருʼதி: ஸாக்ஷீ ஸங்கா⁴த: ஸங்க⁴வாந் ஸகீ² ।
மஹாமநா பு³த்³தி⁴ஸக²ஶ்சேதோঽஹங்கார ஆவ்ருʼத: ॥ 13 ॥

இந்த்³ரியேஶோ தே³வாதாத்மா ஜ்ஞாநம் கர்ம ச ஶர்ம ச ।
அத்³விதீயோ த்³விதீயஶ்ச நிராகாரோ நிரஞ்ஜந: ॥ 14 ॥

விராட் ஸம்ராட் மஹௌக⁴ஶ்ச தா⁴ர: ஸ்தா²ஸ்நுஶ்சரிஷ்ணுமாந் ।
ப²ணீந்த்³ர: ப²ணிராஜஶ்ச ஸஹஸ்ரப²ணமண்டி³த: ॥ 15 ॥

ப²ணீஶ்வர: ப²ணீ ஸ்பூ²ர்தி: பூ²த்காரீ சீத்கர: ப்ரபு:⁴ ।
மணிஹாரோ மணித⁴ரோ விதலீ ஸுதலீ தலீ ॥ 16 ॥

அதலீ ஸுதலேஶஶ்ச பாதாலஶ்ச தலாதல: ।
ரஸாதலோ போ⁴கி³தல: ஸ்பு²ரத்³த³ந்தோ மஹாதல: ॥ 17 ॥

வாஸுகி: ஶங்க²சூடா³போ⁴ தே³வத³த்தோ த⁴நஞ்ஜய: ।
கம்ப³லாஶ்வோ வேக³தரோ த்⁴ருʼதராஷ்ட்ரோ மஹாபு⁴ஜ: ॥ 18 ॥

வாருணீமத³மத்தாங்கோ³ மத³கூ⁴ர்ணிதலோசந: ।
பத்³மாக்ஷ: பத்³மமாலீ ச வநமாலீ மது⁴ஶ்ரவா: ॥ 19 ॥

கோடிகந்த³ர்பலாவண்யோ நாக³கந்யாஸமர்சித: ।
நூபுரீ கடிஸூத்ரீ ச கடகீ கநகாங்க³தீ³ ॥ 20 ॥

முகுடீ குண்ட³லீ த³ண்டீ³ ஶிக²ண்டீ³ க²ண்ட³மண்ட³லீ ।
கலி: கலிப்ரிய: காலோ நிவாதகவசேஶ்வர: ॥ 21 ॥

ஸம்ஹாரகத்³ருர்த்³ரவயு: காலாக்³நி: ப்ரலயோ லய: ।
மஹாஹி: பாணிநி: ஶாஸ்த்ரபா⁴ஷ்யகார: பதஞ்ஜலி: ॥ 22 ॥

காத்யாயந: பக்விமாப:⁴ ஸ்போ²டாயந உரங்க³ம: ।
வைகுண்டோ² யாஜ்ஞிகோ யஜ்ஞோ வாமநோ ஹரிணோ ஹரி: ॥ 23 ॥

க்ருʼஷ்ணோ விஷ்ணுர்மஹாவிஷ்ணு: ப்ரப⁴விஷ்ணுர்விஶேஷவித் ।
ஹம்ஸோ யோகே³ஶ்வர: கூர்மோ வாராஹோ நாரதோ³ முநி: ॥ 24 ॥

ஸநக: கபிலோ மத்ஸ்ய: கமடோ² தே³வமங்க³ள: ।
த³த்தாத்ரேய: ப்ருʼது²ர்வ்ருʼத்³த⁴ ருʼஷபோ⁴ பா⁴ர்க³வோத்தம: ॥ 25 ॥

த⁴ந்வந்தரிர்ந்ருʼஸிம்ஹஶ்ச கலிர்நாராயணோ நர: ।
ராமசந்த்³ரோ ராக⁴வேந்த்³ர: கோஶலேந்த்³ரோ ரகூ⁴த்³வஹ: ॥ 26 ॥

காகுத்ஸ்த:² கருணாஸிந்தூ⁴ ராஜேந்த்³ர: ஸர்வலக்ஷண: ।
ஶூரோ தா³ஶரதி²ஸ்த்ராதா கௌஸல்யாநந்த³வர்த்³த⁴ந: ॥ 27 ॥

ஸௌமித்ரிர்ப⁴ரதோ த⁴ந்வீ ஶத்ருக்⁴ந: ஶத்ருதாபந: ।
நிஷங்கீ³ கவசீ க²ட்³கீ³ ஶரீ ஜ்யாஹதகோஷ்ட²க: ॥ 28 ॥

ப³த்³த⁴கோ³தா⁴ங்கு³லித்ராண: ஶம்பு⁴கோத³ண்ட³ப⁴ஞ்ஜந: ।
யஜ்ஞத்ராதா யஜ்ஞப⁴ர்தா மாரீசவத⁴காரக: ॥ 29 ॥

அஸுராரிஸ்தாடகாரிர்விபீ⁴ஷணஸஹாயக்ருʼத் ।
பித்ருʼவாக்யகரோ ஹர்ஷீ விராதா⁴ரிர்வநேசர: ॥ 30 ॥

முநிர்முநிப்ரியஶ்சித்ரகூடாரண்யநிவாஸக்ருʼத் ।
கப³ந்த⁴ஹா த³ண்ட³கேஶோ ராமோ ராஜீவலோசந: ॥ 31 ॥

மதங்க³வநஸஞ்சாரீ நேதா பஞ்சவடீபதி: ।
ஸுக்³ரீவ: ஸுக்³ரீவஸகோ² ஹநுமத்ப்ரீதமாநஸ: ॥ 32 ॥

ஸேதுப³ந்தோ⁴ ராவணாரிர்லங்காத³ஹநதத்பர: ।
ராவண்யரி: புஷ்பகஸ்தோ² ஜாநகீவிரஹாதுர: ॥ 33 ॥

அயோத்⁴யாதி⁴பதி: ஶ்ரீமாँல்லவணாரி: ஸுரார்சித: ।
ஸூர்யவம்ஶீ சந்த்³ரவம்ஶீ வம்ஶீவாத்³யவிஶாரத:³ ॥ 34 ॥

கோ³பதிர்கோ³பவ்ருʼந்தே³ஶோ கோ³போ கோ³பீஶதாவ்ருʼத: ।
கோ³குலேஶோ கோ³பபுத்ரோ கோ³பாலோ கோ³க³ணாஶ்ரய: ॥ 35 ॥

பூதநாரிர்ப³காரிஶ்ச த்ருʼணாவர்தநிபாதக: ।
அகா⁴ரிர்தே⁴நுகாரிஶ்ச ப்ரலம்பா³ரிர்வ்ரஜேஶ்வர: ॥ 36 ॥

அரிஷ்டஹா கேஶிஶத்ருர்வ்யோமாஸுரவிநாஶக்ருʼத் ।
அக்³நிபாநோ து³க்³த⁴பாநோ வ்ருʼந்தா³வநலதாஶ்ரித: ॥ 37 ॥

யஶோமதீஸுதோ ப⁴வ்யோ ரோஹிணீலாலித: ஶிஶு: ।
ராஸமண்ட³லமத்⁴யஸ்தோ² ராஸமண்ட³லமண்ட³ந: ॥ 38 ॥

கோ³பிகாஶதயூதா²ர்தீ² ஶங்க²சூட³வதோ⁴த்³யத: ।
கோ³வர்த⁴நஸமுத்³த⁴ர்தா ஶக்ரஜித்³வ்ரஜரக்ஷக: ॥ 39 ॥

வ்ருʼஷபா⁴நுவரோ நந்த³ ஆநந்தோ³ நந்த³வர்த⁴ந: ।
நந்த³ராஜஸுத: ஶ்ரீஶ: கம்ஸாரி: காலியாந்தக: ॥ 40 ॥

ரஜகாரிர்முஷ்டிகாரி: கம்ஸகோத³ண்ட³ப⁴ஞ்ஜந: ।
சாணூராரி: கூடஹந்தா ஶலாரிஸ்தோஶலாந்தக: ॥ 41 ॥

கம்ஸப்⁴ராத்ருʼநிஹந்தா ச மல்லயுத்³த⁴ப்ரவர்தக: ।
க³ஜஹந்தா கம்ஸஹந்தா காலஹந்தா கலங்கஹா ॥ 42 ॥

மாக³தா⁴ரிர்யவநஹா பாண்டு³புத்ரஸஹாயக்ருʼத் ।
சதுர்பு⁴ஜ: ஶ்யாமலாங்க:³ ஸௌம்யஶ்சௌபக³விப்ரிய: ॥ 43 ॥

யுத்³த⁴ப்⁴ருʼது³த்³த⁴வஸகா² மந்த்ரீ மந்த்ரவிஶாரத:³ ।
வீரஹா வீரமத²ந: ஶங்க²சக்ரக³தா³த⁴ர: ॥ 44 ॥

ரேவதீசித்தஹர்தா ச ரேவதீஹர்ஷவர்த்³த⁴ந: ।
ரேவதீப்ராணநாத²ஶ்ச ரேவதீப்ரியகாரக: ॥ 45 ॥

ஜ்யோதிர்ஜ்யோதிஷ்மதீப⁴ர்தா ரைவதாத்³ரிவிஹாரக்ருʼத் ।
த்⁴ருʼதிநாதோ² த⁴நாத்⁴யக்ஷோ தா³நாத்⁴யக்ஷோ த⁴நேஶ்வர: ॥ 46 ॥

மைதி²லார்சிதபாதா³ப்³ஜோ மாநதோ³ ப⁴க்தவத்ஸல: ।
து³ர்யோத⁴நகு³ருர்கு³ர்வீக³தா³ஶிக்ஷாகர: க்ஷமீ ॥ 47 ॥

முராரிர்மத³நோ மந்தோ³ঽநிருத்³தோ⁴ த⁴ந்விநாம் வர: ।
கல்பவ்ருʼக்ஷ: கல்பவ்ருʼக்ஷீ கல்பவ்ருʼக்ஷவநப்ரபு:⁴ ॥ 48 ॥

ஸ்யமந்தகமணிர்மாந்யோ கா³ண்டீ³வீ கௌரவேஶ்வர: ।
கும்பா⁴ண்ட³க²ண்ட³நகர: கூபகர்ணப்ரஹாரக்ருʼத் ॥ 49 ॥

ஸேவ்யோ ரைவதஜாமாதா மது⁴மாத⁴வஸேவித: ।
ப³லிஷ்ட²புஷ்டஸர்வாங்கோ³ ஹ்ருʼஷ்ட: புஷ்ட: ப்ரஹர்ஷித: ॥ 50 ॥

வாராணஸீக³த: க்ருத்³த:⁴ ஸர்வ: பௌண்ட்³ரககா⁴தக: ।
ஸுநந்தீ³ ஶிக²ரீ ஶில்பீ த்³விவிதா³ங்க³நிஷூத³ந: ॥ 51 ॥

ஹஸ்திநாபுரஸங்கர்ஷீ ரதீ² கௌரவபூஜித: ।
விஶ்வகர்மா விஶ்வத⁴ர்மா தே³வஶர்மா த³யாநிதி:⁴ ॥ 52 ॥

மஹாராஜச்ச²த்ரத⁴ரோ மஹாராஜோபலக்ஷண: ।
ஸித்³த⁴கீ³த: ஸித்³த⁴கத:² ஶுக்லசாமரவீஜித: ॥ 53 ॥

தாராக்ஷ: கீரநாஸஶ்ச பி³ம்போ³ஷ்ட:² ஸுஸ்மிதச்ச²வி: ।
கரீந்த்³ரகரதோ³ர்த³ண்ட:³ ப்ரசண்டோ³ மேக⁴மண்ட³ல: ॥ 54 ॥

கபாடவக்ஷா: பீநாம்ஸ: பத்³மபாத³ஸ்பு²ரத்³த்³யுதி: ।
மஹவிபூ⁴திர்பூ⁴தேஶோ ப³ந்த⁴மோக்ஷீ ஸமீக்ஷண: ॥ 55 ॥

சைத்³யஶத்ரு: ஶத்ருஸந்தோ⁴ த³ந்தவக்த்ரநிஷூத³க: ।
அஜாதஶத்ரு: பாபக்⁴நோ ஹரிதா³ஸஸஹாயக்ருʼத் ॥ 56 ॥

ஶாலபா³ஹு: ஶால்வஹந்தா தீர்த²யாயீ ஜநேஶ்வர: ।
நைமிஷாரண்யயாத்ரார்தீ² கோ³மதீதீரவாஸக்ருʼத் ॥ 57 ॥

க³ண்ட³கீஸ்நாநவாந்ஸ்ரக்³வீ வைஜயந்தீவிராஜித: ।
அம்லாநபங்கஜத⁴ரோ விபாஶீ ஶோணஸம்ப்லுத: ॥ 58 ॥

ப்ரயாக³தீர்த²ராஜஶ்ச ஸரயூ: ஸேதுப³ந்த⁴ந: ।
க³யாஶிரஶ்ச த⁴நத:³ பௌலஸ்த்ய: புலஹாஶ்ரம: ॥ 59 ॥

க³ங்கா³ஸாக³ரஸங்கா³ர்தீ² ஸப்தகோ³தா³வரீபதி: ।
வேணி பீ⁴மரதீ² கோ³தா³ தாம்ரபர்ணீ வடோத³கா ॥ 60 ॥

க்ருʼதமாலா மஹாபுண்யா காவேரீ ச பயஸ்விநீ ।
ப்ரதீசீ ஸுப்ரபா⁴ வேணீ த்ரிவேணீ ஸரயூபமா ॥ 61 ॥

க்ருʼஷ்ணா பம்பா நர்மதா³ ச க³ங்கா³ பா⁴கீ³ரதீ² நதீ³ ।
ஸித்³தா⁴ஶ்ரம: ப்ரபா⁴ஸஶ்ச பி³ந்து³ர்பி³ந்து³ஸரோவர: ॥ 62 ॥

புஷ்கர: ஸைந்த⁴வோ ஜம்பூ³ நரநாராயணாஶ்ரம: ।
குருக்ஷேத்ரபதீ ராமோ ஜாமத³க்³ந்யோ மஹாமுநி: ॥ 63 ॥

இல்வலாத்மஜஹந்தா ச ஸுதா³மாஸௌக்²யதா³யக: ।
விஶ்வஜித்³விஶ்வநாத²ஶ்ச த்ரிலோகவிஜயீ ஜயீ ॥ 64 ॥

வஸந்தமாலதீகர்ஷீ க³தோ³ க³த்³யோ க³தா³க்³ரஜ: ।
கு³ணார்ணவோ கு³ணநிதி⁴ர்கு³ணபாத்ரோ கு³ணாகர: ॥ 65 ॥

ரங்க³வல்லீஜலாகாரோ நிர்கு³ண: ஸகு³ணோ ப்³ருʼஹத் ।
த்³ருʼஷ்ட: ஶ்ருதோ ப⁴வத்³பூ⁴தோ ப⁴விஷ்யச்சால்பவிக்³ரஹ: ॥ 66 ॥

அநாதி³ராதி³ராநந்த:³ ப்ரத்யக்³தா⁴மா நிரந்தர: ।
கு³ணாதீத: ஸம: ஸாம்ய: ஸமத்³ருʼங்நிர்விகல்பக: ॥ 67 ॥

கூ³டா⁴வ்யூடோ⁴ கு³ணோ கௌ³ணோ கு³ணாபா⁴ஸோ கு³ணாவ்ருʼத: ।
நித்யோঽக்ஷரோ நிர்விகாரோঽக்ஷரோঽஜஸ்ரஸுகோ²ঽம்ருʼத: ॥ 68 ॥

ஸர்வக:³ ஸர்வவித்ஸார்த:² ஸமபு³த்³தி:⁴ ஸமப்ரப:⁴ ।
அக்லேத்³யோঽச்சே²த்³ய ஆபூர்ணோ ஶோஷ்யோ தா³ஹ்யோ நிவர்தக: ॥ 69 ॥

ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மத⁴ரோ ப்³ரஹ்மா ஜ்ஞாபகோ வ்யாபக: கவி: ।
அத்⁴யாத்மகோঽதி⁴பூ⁴தஶ்சாதி⁴தை³வ: ஸ்வாஶ்ரயாஶ்ரய: ॥ 70 ॥

மஹாவாயுர்மஹாவீரஶ்சேஷ்டாரூபதநுஸ்தி²த: ।
ப்ரேரகோ போ³த⁴கோ போ³தீ⁴ த்ரயோவிம்ஶதிகோ க³ண: ॥ 71 ॥

அம்ஶாம்ஶஶ்ச நராவேஶோঽவதாரோ பூ⁴பரிஸ்தி²த: ।
மஹர்ஜநஸ்தப:ஸத்யம் பூ⁴ர்பு⁴வ:ஸ்வரிதி த்ரிதா⁴ ॥ 72 ॥

நைமித்திக: ப்ராக்ருʼதிக ஆத்யந்திகமயோ லய: ।
ஸர்கோ³ விஸர்க:³ ஸர்கா³தி³ர்நிரோதோ⁴ ரோத⁴ ஊதிமாந் ॥ 73 ॥

மந்வந்தராவதாரஶ்ச மநுர்மநுஸுதோঽநக:⁴ ।
ஸ்வயம்பூ:⁴ ஶாம்ப⁴வ: ஶங்கு: ஸ்வாயம்பு⁴வஸஹாயக்ருʼத் ॥ 74 ॥

ஸுராலயோ தே³வகி³ரிர்மேருர்ஹேமார்சிதோ கி³ரி: ।
கி³ரீஶோ க³ணநாத²ஶ்ச கௌ³ரீஶோ கி³ரிக³ஹ்வர: ॥ 75 ॥

விந்த்⁴யஸ்த்ரிகூடோ மைநாக: ஸுவேல: பாரிப⁴த்³ரக: ।
பதங்க:³ ஶிஶிர: கங்கோ ஜாருதி:⁴ ஶைலஸத்தம: ॥ 76 ॥

காலஞ்ஜரோ ப்³ருʼஹத்ஸாநுர்த³ரீப்⁴ருʼந்நந்தி³கேஶ்வர: ।
ஸந்தாநஸ்தருராஜஶ்ச மந்தா³ர: பாரிஜாதக: ॥ 77 ॥

ஜயந்தக்ருʼஜ்ஜயந்தாங்கோ³ ஜயந்தீதி³க்³ஜயாகுல: ।
வ்ருʼத்ரஹா தே³வலோகஶ்ச ஶஶீ குமுத³பா³ந்த⁴வ: ॥ 78 ॥

நக்ஷத்ரேஶ: ஸுதா⁴ஸிந்து⁴ர்ம்ருʼக:³ புஷ்ய: புநர்வஸு: ।
ஹஸ்தோঽபி⁴ஜிச்ச ஶ்ரவணோ வைத்⁴ருʼதிர்பா⁴ஸ்கரோத³ய: ॥ 79 ॥

ஐந்த்³ர: ஸாத்⁴ய: ஶுப:⁴ ஶுக்லோ வ்யதீபாதோ த்⁴ருவ: ஸித: ।
ஶிஶுமாரோ தே³வமயோ ப்³ரஹ்மலோகோ விலக்ஷண: ॥ 80 ॥

ராமோ வைகுண்ட²நாத²ஶ்ச வ்யாபீ வைகுண்ட²நாயக: ।
ஶ்வேதத்³வீபோ ஜிதபதோ³ லோகாலோகாசலாஶ்ரித: ॥ 81 ॥

பூ⁴மிர்வைகுண்ட²தே³வஶ்ச கோடிப்³ரஹ்மாண்ட³காரக: ।
அஸங்க்²யப்³ரஹ்மாண்ட³பதிர்கோ³லோகேஶோ க³வாம் பதி: ॥ 82 ॥

கோ³லோகதா⁴மதி⁴ஷணோ கோ³பிகாகண்ட²பூ⁴ஷண: ।
ஶ்ரீதா⁴ர: ஶ்ரீத⁴ரோ லீலாத⁴ரோ கி³ரித⁴ரோ து⁴ரீ ॥ 83 ॥

குந்ததா⁴ரீ த்ரிஶூலீ ச பீ³ப⁴த்ஸீ க⁴ர்க⁴ரஸ்வந: ।
ஶூலஸூச்யர்பிதக³ஜோ க³ஜசர்மத⁴ரோ க³ஜீ ॥ 84 ॥

அந்த்ரமாலீ முண்ட³மாலீ வ்யாலீ த³ண்ட³கமண்ட³லு: ।
வேதாலப்⁴ருʼத்³பூ⁴தஸங்க:⁴ கூஷ்மாண்ட³க³ணஸம்வ்ருʼத: ॥ 85 ॥

ப்ரமதே²ஶ: பஶுபதிர்ம்ருʼடா³நீஶோ ம்ருʼடோ³ வ்ருʼஷ: ।
க்ருʼதாந்தகாலஸங்கா⁴ரி: கூட: கல்பாந்தபை⁴ரவ: ॥ 86 ॥

ஷடா³நநோ வீரப⁴த்³ரோ த³க்ஷயஜ்ஞவிகா⁴தக: ।
க²ர்பராஶீ விஷாஶீ ச ஶக்திஹஸ்த: ஶிவார்த²த:³ ॥ 87 ॥

பிநாகடங்காரகரஶ்சலஜ்ஜ²ங்காரநூபுர: ।
பண்டி³தஸ்தர்கவித்³வாந்வை வேத³பாடீ² ஶ்ருதீஶ்வர: ॥ 88 ॥

வேதா³ந்தக்ருʼத்ஸாங்க்²யஶாஸ்த்ரீ மீமாம்ஸீ கணநாமபா⁴க் ।
காணாதி³ர்கௌ³தமோ வாதீ³ வாதோ³ நையாயிகோ நய: ॥ 89 ॥

வைஶேஷிகோ த⁴ர்மஶாஸ்த்ரீ ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வக:³ ।
வையாகரணக்ருʼச்ச²ந்தோ³ வையாஸ: ப்ராக்ருʼதிர்வச: ॥ 90 ॥

பாராஶரீஸம்ஹிதாவித்காவ்யக்ருʼந்நாடகப்ரத:³ ।
பௌராணிக: ஸ்ம்ருʼதிகரோ வைத்³யோ வித்³யாவிஶாரத:³ ॥ 91 ॥

அலங்காரோ லக்ஷணார்தோ² வ்யங்க்³யவித்³த⁴நவத்³த்⁴வநி: ।
வாக்யஸ்போ²ட: பத³ஸ்போ²ட: ஸ்போ²டவ்ருʼத்திஶ்ச ஸார்த²வித் ॥ 92 ॥

ஶ்ருʼங்கா³ர உஜ்ஜ்வல: ஸ்வச்சோ²ঽத்³பு⁴தோ ஹாஸ்யோ ப⁴யாநக: ।
அஶ்வத்தோ² யவபோ⁴ஜீ ச யவக்ரீதோ யவாஶந: ॥ 93 ॥

ப்ரஹ்லாத³ரக்ஷக: ஸ்நிக்³த⁴ ஐலவம்ஶவிவர்த்³த⁴ந: ।
க³தாதி⁴ரம்ப³ரீஷாங்கோ³ விகா³தி⁴ர்கா³தி⁴நாம் வர: ॥ 94 ॥

நாநாமணிஸமாகீர்ணோ நாநாரத்நவிபூ⁴ஷண: ।
நாநாபுஷ்பத⁴ர: புஷ்பீ புஷ்பத⁴ந்வா ப்ரபுஷ்பித: ॥ 95 ॥

நாநாசந்த³நக³ந்தா⁴ட்⁴யோ நாநாபுஷ்பரஸார்சித: ।
நாநாவர்ணமயோ வர்ணோ நாநாவஸ்த்ரத⁴ர: ஸதா³ ॥ 96 ॥

நாநாபத்³மகர: கௌஶீ நாநாகௌஶேயவேஷத்⁴ருʼக் ।
ரத்நகம்ப³லதா⁴ரீ ச தௌ⁴தவஸ்த்ரஸமாவ்ருʼத: ॥ 97 ॥

உத்தரீயத⁴ர: பர்ணோ க⁴நகஞ்சுகஸங்க⁴வாந் ।
பீதோஷ்ணீஷ: ஸிதோஷ்ணீஷோ ரக்தோஷ்ணீஷோ தி³க³ம்ப³ர: ॥ 98 ॥

தி³வ்யாங்கோ³ தி³வ்யரசநோ தி³வ்யலோகவிலோகித: ।
ஸர்வோபமோ நிருபமோ கோ³லோகாங்கீக்ருʼதாங்க³ண: ॥ 99 ॥

க்ருʼதஸ்வோத்ஸங்க³கோ³ லோக: குண்ட³லீபூ⁴த ஆஸ்தி²த: ।
மாது²ரோ மாது²ராத³ர்ஶீ சலத்க²ஞ்ஜநலோசந: ॥ 100 ॥

த³தி⁴ஹர்தா து³க்³த⁴ஹரோ நவநீதஸிதாஶந: ।
தக்ரபு⁴க் தக்ரஹாரீ ச த³தி⁴சௌர்யக்ருʼதஶ்ரம: ॥ 101 ॥

ப்ரபா⁴வதீப³த்³த⁴கரோ தா³மீ தா³மோத³ரோ த³மீ ।
ஸிகதாபூ⁴மிசாரீ ச பா³லகேலிர்வ்ரஜார்ப⁴க: ॥ 102 ॥

தூ⁴லிதூ⁴ஸரஸர்வாங்க:³ காகபக்ஷத⁴ர: ஸுதீ:⁴ ।
முக்தகேஶோ வத்ஸவ்ருʼந்த:³ காலிந்தீ³கூலவீக்ஷண: ॥ 103 ॥

ஜலகோலாஹலீ கூலீ பங்கப்ராங்க³ணலேபக: ।
ஶ்ரீவ்ருʼந்தா³வநஸஞ்சாரீ வம்ஶீவடதடஸ்தி²த: ॥ 104 ॥

மஹாவநநிவாஸீ ச லோஹார்க³லவநாதி⁴ப: ।
ஸாது:⁴ ப்ரியதம: ஸாத்⁴ய: ஸாத்⁴வீஶோ க³தஸாத்⁴வஸ: ॥ 105 ॥

ரங்க³நாதோ² விட்²ட²லேஶோ முக்திநாதோ²ঽக⁴நாஶக: ।
ஸுகிர்தி: ஸுயஶா: ஸ்பீ²தோ யஶஸ்வீ ரங்க³ரஞ்ஜந: ॥ 106 ॥

ராக³ஷட்கோ ராக³புத்ரோ ராகி³ணீரமணோத்ஸுக: ।
தீ³பகோ மேக⁴மல்ஹார: ஶ்ரீராகோ³ மாலகோஶக: ॥ 107 ॥

ஹிந்தோ³லோ பை⁴ரவாக்²யஶ்ச ஸ்வரஜாதிஸ்மரோ ம்ருʼது:³ ।
தாலோ மாநப்ரமாணஶ்ச ஸ்வரக³ம்ய: கலாக்ஷர: ॥ 108 ॥

ஶமீ ஶ்யாமீ ஶதாநந்த:³ ஶதயாம: ஶதக்ரது: ।
ஜாக³ர: ஸுப்த ஆஸுப்த: ஸுஷுப்த: ஸ்வப்ந உர்வர: ॥ 109 ॥

ஊர்ஜ: ஸ்பூ²ர்ஜோ நிர்ஜரஶ்ச விஜ்வரோ ஜ்வரவர்ஜித: ।
ஜ்வரஜிஜ்ஜ்வரகர்தா ச ஜ்வரயுக் த்ரிஜ்வரோ ஜ்வர: ॥ 110 ॥

ஜாம்ப³வாந் ஜம்பு³காஶங்கீ ஜம்பூ³த்³வீபோ த்³விபாரிஹா ।
ஶால்மலி: ஶால்மலித்³வீப: ப்லக்ஷ: ப்லக்ஷவநேஶ்வர: ॥ 111 ॥

குஶதா⁴ரீ குஶ: கௌஶீ கௌஶிக: குஶவிக்³ரஹ: ।
குஶஸ்த²லீபதி: காஶீநாதோ² பை⁴ரவஶாஸந: ॥ 112 ॥

தா³ஶார்ஹ: ஸாத்வதோ வ்ருʼஷ்ணிர்போ⁴ஜோঽந்த⁴கநிவாஸக்ருʼத் ।
அந்த⁴கோ து³ந்து³பி⁴ர்த்³யோத: ப்ரத்³யோத: ஸாத்வதாம் பதி: ॥ 113 ॥

ஶூரஸேநோঽநுவிஷயோ போ⁴ஜவ்ருʼஷ்ண்யந்த⁴கேஶ்வர: ।
ஆஹுக: ஸர்வநீதிஜ்ஞ உக்³ரஸேநோ மஹோக்³ரவாக் ॥ 114 ॥

உக்³ரஸேநப்ரிய: ப்ரார்த்²ய: பார்தோ² யது³ஸபா⁴பதி: ।
ஸுத⁴ர்மாதி⁴பதி: ஸத்த்வம் வ்ருʼஷ்ணிசக்ராவ்ருʼதோ பி⁴ஷக் ॥ 115 ॥

ஸபா⁴ஶீல: ஸபா⁴தீ³ப: ஸபா⁴க்³நிஶ்ச ஸபா⁴ரவி: ।
ஸபா⁴சந்த்³ர: ஸபா⁴பா⁴ஸ: ஸபா⁴தே³வ: ஸபா⁴பதி: ॥ 116 ॥

ப்ரஜார்த²த:³ ப்ரஜாப⁴ர்தா ப்ரஜாபாலநதத்பர: ।
த்³வாரகாது³ர்க³ஸஞ்சாரீ த்³வாரகாக்³ரஹவிக்³ரஹ: ॥ 117 ॥

த்³வாரகாது:³க²ஸம்ஹர்தா த்³வாரகாஜநமங்க³ள: ।
ஜக³ந்மாதா ஜக³த்த்ராதா ஜக³த்³ப⁴ர்தா ஜக³த்பிதா ॥ 118 ॥

ஜக³த்³ப³ந்து⁴ர்ஜக³த்³ப்⁴ராதா ஜக³ந்மித்ரோ ஜக³த்ஸக:² ।
ப்³ரஹ்மண்யதே³வோ ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ரஹ்மபாத³ரஜோ த³த⁴த் ॥ 119 ॥

ப்³ரஹ்மபாத³ரஜ:ஸ்பர்ஶீ ப்³ரஹ்மபாத³நிஷேவக: ।
விப்ராங்க்⁴ரிஜலபூதாங்கோ³ விப்ரஸேவாபராயண: ॥ 120 ॥

விப்ரமுக்²யோ விப்ரஹிதோ விப்ரகீ³தமஹாகத:² ।
விப்ரபாத³ஜலார்த்³ராங்கோ³ விப்ரபாதோ³த³கப்ரிய: ॥ 121 ॥

விப்ரப⁴க்தோ விப்ரகு³ருர்விப்ரோ விப்ரபதா³நுக:³ ।
அக்ஷௌஹிணீவ்ருʼதோ யோத்³தா⁴ ப்ரதிமாபஞ்சஸம்யுத: ॥ 122 ॥

சதுரோம்ঽகி³ரா: பத்³மவர்தீ ஸாமந்தோத்³த்⁴ருʼதபாது³க: ।
க³ஜகோடிப்ரயாயீ ச ரத²கோடிஜயத்⁴வஜ: ॥ 123 ॥

மஹாரத²ஶ்சாதிரதோ² ஜைத்ரம் ஸ்யந்த³நமாஸ்தி²த: ।
நாராயணாஸ்த்ரீ ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரீ ரணஶ்லாகீ⁴ ரணோத்³ப⁴ட: ॥ 124 ॥

மதோ³த்கடோ யுத்³த⁴வீரோ தே³வாஸுரப⁴ங்கர: ।
கரிகர்ணமருத்ப்ரேஜத்குந்தலவ்யாப்தகுண்ட³ல: ॥ 125 ॥

அக்³ரகோ³ வீரஸம்மர்தோ³ மர்த³லோ ரணது³ர்மத:³ ।
ப⁴ட: ப்ரதிப⁴ட: ப்ரோச்யோ பா³ணவர்ஷீ ஸுதோயத:³ ॥ 126 ॥

க²ட்³க³க²ண்டி³தஸர்வாங்க:³ ஷோட³ஶாப்³த:³ ஷட³க்ஷர: ।
வீரகோ⁴ஷ: க்லிஷ்டவபுர்வஜ்ராங்கோ³ வஜ்ரபே⁴த³ந: ॥ 127 ॥

ருக்³ணவஜ்ரோ ப⁴க்³நத³ண்ட:³ ஶத்ருநிர்ப⁴த்ஸநோத்³யத: ।
அட்டஹாஸ: பட்டத⁴ர: பட்டராஜ்ஞீபதி: படு: ॥ 128 ॥

கல: படஹவாதி³த்ரோ ஹுங்காரோ க³ர்ஜிதஸ்வந: ।
ஸாது⁴ர்ப⁴க்தபராதீ⁴ந: ஸ்வதந்த்ர: ஸாது⁴பூ⁴ஷண: ॥ 129 ॥

அஸ்வதந்த்ர: ஸாது⁴மய: ஸாது⁴க்³ரஸ்தமநா மநாக் ।
ஸாது⁴ப்ரிய: ஸாது⁴த⁴ந: ஸாது⁴ஜ்ஞாதி: ஸுதா⁴க⁴ந: ॥ 130 ॥

ஸாது⁴சாரீ ஸாது⁴சித்த: ஸாது⁴வாஸீ ஶுபா⁴ஸ்பத:³ ।
இதி நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் து ப³லப⁴த்³ரஸ்ய கீர்திதம் ॥ 131 ॥

ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரத³ம் ந்ரூʼணாம் சதுர்வர்க³ப²லப்ரத³ம் ।
ஶதவாரம் படே²த்³யஸ்து ஸ வித்³யாவாந் ப⁴வேதி³ஹ ॥ 132 ॥

இந்தி³ராம் ச விபூ⁴திம் சாபி⁴ஜநம் ரூபமேவ ச ।
ப³லமோஜஶ்ச பட²நாத்ஸர்வம் ப்ராப்நோதி மாநவ: ॥ 133 ॥

க³ங்கா³கூலேঽத² காலிந்தி³கூலே தே³வாலயே ததா² ।
ஸஹஸ்ராவர்தபாடே²ந ப³லாத்ஸித்³தி:⁴ ப்ரஜாயதே ॥ 134 ॥

புத்ரார்தீ² லப⁴தே புத்ரம் த⁴நார்தீ² லப⁴தே த⁴நம் ।
ப³ந்தா⁴த்ப்ரமுச்யதே ப³த்³தோ⁴ ரோகீ³ ரோகா³ந்நிவர்ததே ॥ 135 ॥

அயுதாவர்தபாடே² ச புரஶ்சர்யாவிதா⁴நத: ।
ஹோமதர்பணகோ³தா³நவிப்ரார்சநக்ருʼதோத்³யமாத் ॥ 136 ॥

படலம் பத்³த⁴திம் ஸ்தோத்ரம் கவசம் து விதா⁴ய ச ।
மஹாமண்ட³லப⁴ர்தா ஸ்யாந்மண்டி³தோ மண்ட³லேஶ்வரை: ॥ 137 ॥

மத்தேப⁴கர்ணப்ரஹிதா மத³க³ந்தே⁴ந விஹ்வலா ।
அலங்கரோதி தத்³த்³வாராம் ப்⁴ரமத்³ப்⁴ருʼங்கா³வலீ ப்⁴ருʼஶம் ॥ 138 ॥

நிஷ்காரண: படே²த்³யஸ்து ப்ரீத்யர்த²ம் ரேவதீபதே: ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் ராஜேந்த்³ர ஸ ஜீவந்முக்த உச்யதே ॥ 139 ॥

ஸதா³ வஸேத்தஸ்ய க்³ருʼஹே ப³லப⁴த்³ரோঽச்யுதாக்³ரஜ: ।
மஹாபாதக்யபி ஜந: படே²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 140 ॥

சி²த்த்வா மேருஸமம் பாபம் பு⁴க்த்வா ஸர்வஸுக²ம் த்விஹ ।
பராத்பரம் மஹாராஜ கோ³லோகம் தா⁴ம யாதி ஹி ॥ 141 ॥

ஶ்ரீநாரத³ உவாச –

இதி ஶ்ருத்வாச்யுதாக்³ரஜஸ்ய ப³லதே³வஸ்ய பஞ்சாங்க³ம்
த்⁴ருʼதிமாந் தா⁴ர்தராஷ்ட்ர: ஸபர்யயா ஸஹிதயா பரயா
ப⁴க்த்யா ப்ராட்³விபாகம் பூஜயாமாஸ ॥

தமநுஜ்ஞாப்யாஶிஷம் த³த்வா ப்ராட்³விபாகோ முநீந்த்³ரோ
க³ஜாஹ்வயாத்ஸ்வாஶ்ரமம் ஜகா³ம ॥ 142 ॥

ப⁴க³வதோঽநந்தஸ்ய ப³லப⁴த்³ரஸ்ய பரப்³ரஹ்மண: கதா²ம்
ய: ஶ்ருʼணுதே ஶ்ராவயதே தயாঽঽநந்த³மயோ ப⁴வதி ॥ 143 ॥

இத³ம் மயா தே கதி²தம் ந்ருʼபேந்த்³ர ஸர்வார்த²த³ம் ஶ்ரீப³லப⁴த்³ரக²ண்ட³ம் ।
ஶ்ருʼணோதி யோ தா⁴ம ஹரே: ஸ யாதி விஶோகமாநந்த³மக²ண்ட³ரூபம் ॥ 144 ॥

இதி ஶ்ரீக³ர்க³ஸம்ஹிதாயாம் ப³லப⁴த்³ரக²ண்டே³ ப்ராட்³விபாகது³ர்யோத⁴நஸம்வாதே³
ப³லப⁴த்³ரஸஹஸ்ரநாமவர்ணநம் நாம த்ரயோத³ஶோঽத்⁴யாய: ॥ க³. ஸம். அதா⁴ய 13 ॥

Also Read 1000 Names of Bala Rama :

1000 Names of Balarama | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Balarama | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top