Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Guruvayurappa or Narayaniya or Rogahara | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Sri Guruvayurappa Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ ગુરુવાયુરપ્પ અથવા નારાયણીય તથા રોગહરસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥

અથ ધ્યાનમ્ ।

સૂર્યસ્પર્ધિકિરીટમૂર્ધ્વતિલકપ્રોદ્ભાસિફાલાન્તરં
કારુણ્યાકુલનેત્રમાર્દ્રહસિતોલ્લાસં સુનાસાપુટમ્ ।
ગણ્ડોદ્યન્મકરાભકુણ્ડલયુગં કણ્ઠોજ્જ્વલત્કૌસ્તુભં
ત્વદ્રૂપં વનમાલ્યહારપટલશ્રીવત્સદીપ્રં ભજે ॥

કેયૂરાઙ્ગદકઙ્કણોત્તમમહારત્નાઙ્ગુલીયાઙ્કિત-
શ્રીમદ્બાહુચતુષ્કસઙ્ગતગદાશઙ્ખારિપઙ્કેરુહામ્ ।
કાઞ્ચિત્કાઞ્ચનકાઞ્ચિલાઞ્છિતલસત્પીતામ્બરાલમ્બિની-
માલમ્બે વિમલામ્બુજદ્યુતિપદાં મૂર્તિં તવાર્તિચ્છિદમ્ ॥

યત્ત્રૈક્યમહીયસોઽપિ મહિતં સમ્મોહનં મોહનાત્
કાન્તં કાન્તિનિધાનતોઽપિ મધુરં માધુર્યધુર્યાદપિ ।
સૌન્દર્યોત્તરતોઽપિ સુન્દરતરં ત્વદ્રુપમાશ્ચર્યતો-
ઽપ્યાશ્ચર્યં ભુવને ન કસ્ય કુતુકં પુષ્ણાતિ વિષ્ણો વિભો ॥

અથ સ્તોત્રમ્ ।

ગુરુવાયુપુરાધીશો સાન્દ્રાનન્દાવબોધદઃ ।
રુજાસાકલ્યસંહર્તા દુરિતાટવિદાહકઃ ॥ ૧ ॥

વાયુરૂપો વાગતીતઃ સર્વબાધાપ્રશામકઃ ।
યુગન્ધરો યુગાતીતો યોગમાયાસમન્વિતઃ ॥ ૨ ॥

પુરુજિત્પુરુષવ્યાઘ્રઃ પુરાણપુરુષઃ પ્રભુઃ ।
રાધાકાન્તો રમાકાન્તઃ રતીરમણજન્મદઃ ॥ ૩ ॥

ધીરોઽધીશો ધનાધ્યક્ષો ધરણીપતિરચ્યુતઃ ।
શરણ્યઃ શર્મદઃ શાન્તઃ સર્વશાન્તિકરઃ સ્મૃતઃ ॥ ૪ ॥

મતિમાન્માધવો માયી માનાતીતો મહાદ્યુતિઃ ।
મતિમોહપરિચ્છેત્તા ક્ષયવૃદ્ધિવિવર્જિતઃ ॥ ૫ ॥

રોગપાવકદગ્ધાનામમૃતસ્યન્દદાયકઃ ।
ગતિસ્સમસ્તલોકાનાં ગણનાતીતવૈભવઃ ॥ ૬ ॥

મરુદ્ગણસમારાધ્યો મારુતાગારવાસકઃ ।
પાલકસ્સર્વલોકાનાં પૂરકસ્સર્વકર્મણામ્ ॥ ૭ ॥

કુરુવિન્દમણીબદ્ધદિવ્યમાલાવિભૂષિતઃ ।
રુક્મહારાવલીલોલવક્ષઃશોભાવિરાજિતઃ ॥ ૮ ॥

સૂર્યકોટિપ્રભાભાસ્વદ્બાલગોપાલવિગ્રહઃ ।
રત્નમાયૂરપિઞ્છોદ્યત્સૌવર્ણમુકુટાઞ્ચિતઃ ॥ ૯ ॥

કાળામ્બુદરુચિસ્પર્ધિકેશભારમનોહરઃ ।
માલેયતિલકોલ્લાસિફાલબાલેન્દુશોભિતઃ ॥ ૧૦ ॥

આર્તદીનકથાલાપદત્તશ્રોત્રદ્વયાન્વિતઃ ।
ભ્રૂલતાચલનોદ્ભૂતનિર્ધૂતભુવનાવલિઃ ॥ ૧૧ ॥

ભક્તતાપપ્રશમનપીયુષસ્યન્દિલોચનઃ ।
કારુણ્યસ્નિગ્ધનેત્રાન્તઃ કાઙ્ક્ષિતાર્થપદાયકઃ ॥ ૧૨ ॥

અનોપમિતસૌભાગ્યનાસાભઙ્ગિવિરાજિતઃ ।
મકરમત્સ્યસમાકારરત્નકુણ્ડલભૂષિતઃ ॥ ૧૩ ॥

ઇન્દ્રનીલશિલાદર્શગણ્ડમણ્ડલમણ્ડિતઃ ।
દન્તપઙ્ક્તિદ્વયોદ્દીપ્તદરસ્મેરમુખામ્બુજઃ ॥ ૧૪ ॥

મન્દસ્મિતપ્રભામુગ્ધસર્વદેવગણાવૃતઃ ।
પક્વબિમ્બફલાધર ઓષ્ઠકાન્તિવિલાસિતઃ ॥ ૧૫ ॥

સૌન્દર્યસારસર્વસ્વચિબુકશ્રીવિરાજિતઃ ।
કૌસ્તુભાભાલસત્કણ્ઠઃ વન્યમાલાવલીવૃતઃ ॥ ૧૬ ॥

મહાલક્ષ્મીસમાવિષ્ટશ્રીવત્સાઙ્કિતવક્ષસઃ ।
રત્નાભરણશોભાઢ્યો રામણીયકશેવધિઃ ॥ ૧૭ ॥

વલયાઙ્ગદકેયુરકમનીયભુજાન્વિતઃ ।
વેણુનાળીલસદ્ધસ્તઃ પ્રવાળાઙ્ગુલિશોભિતઃ ॥ ૧૮ ॥

ચન્દનાગરુકાશ્મીરકસ્તૂરીકળભાઞ્ચિતઃ ।
અનેકકોટિબ્રહ્માણ્ડસઙ્ગૃહીતમહોદરઃ ॥ ૧૯ ॥

કૃશોદરઃ પીતચેલાપરિવીતકટીતટઃ ।
બ્રહ્માવાસમહાપદ્માવાલનાભિપ્રશોભિતઃ ॥ ૨૦ ॥

પદ્મનાભો રમાકાન્તઃ ફુલ્લપદ્મનિભાનનઃ ।
રશનાદામસન્નદ્ધહેમવસ્ત્રપરિચ્છદઃ ॥ ૨૧ ॥

ગોપસ્ત્રીહૃદયોન્માથિકોમળોરુદ્વયાન્વિતઃ ।
નીલાશ્મપેટકાકારજાનુદ્વન્દ્વમનોહરઃ ॥ ૨૨ ॥

કામતુણીરસઙ્કાશચારુજઙ્ઘાવિશોભિતઃ ।
નમજ્જનસમસ્તાર્તિહારિપાદદ્વયાન્વિતઃ ॥ ૨૩ ॥

વૈદ્યનાથપ્રણમિતઃ વેદવેદાઙ્ગકારકઃ ।
સર્વતાપપ્રશમનઃ સર્વરોગનિવારકઃ ॥ ૨૪ ॥

સર્વપાપપ્રમોચકઃ દુરિતાર્ણવતારકઃ ।
બ્રહ્મરૂપઃ સૃષ્ટિકર્તા વિષ્ણુરૂપઃ પરિત્રાતા ॥ ૨૫ ॥

શિવરૂપઃ સર્વભક્ષઃ ક્રિયાહીનઃ પરમ્બ્રહ્મઃ ।
વિકુણ્ઠલોકસંવાસી વૈકુણ્ઠો વરદો વરઃ ॥ ૨૬ ॥

સત્યવ્રતતપઃપ્રીતઃ શિશુમીનસ્વરૂપવાન્ ।
મહામત્સ્યત્વમાપન્નો બહુધાવર્ધિતઃ સ્વભૂઃ ॥ ૨૭ ॥

વેદશાસ્ત્રપરિત્રાતા હયગ્રીવાસુહારકઃ ।
ક્ષીરાબ્ધિમથનાધ્યક્ષઃ મન્દરચ્યુતિરોધકઃ ॥ ૨૮ ॥

ધૃતમહાકૂર્મવપુઃ મહાપતગરૂપધૃક્ ।
ક્ષીરાબ્ધિમથનોદ્ભૂતરત્નદ્વયપરિગ્રહઃ ॥ ૨૯ ॥

ધન્વન્તરીરૂપધારી સર્વરોગચિકિત્સકઃ ।
સમ્મોહિતદૈત્યસઙ્ઘઃ મોહિનીરૂપધારકઃ ॥ ૩૦ ॥

કામેશ્વરમનસ્થૈર્યનાશકઃ કામજન્મદઃ ।
યજ્ઞવારાહરૂપાઢ્યઃ સમુદ્ધૃતમહીતલઃ ॥ ૩૧ ॥

હિરણ્યાક્ષપ્રાણહારી દેવતાપસતોષકઃ ।
હિરણ્યકશિપુક્રૌર્યભીતલોકાભિરક્ષકઃ ॥ ૩૨ ॥

નારસિંહવપુઃ સ્થૂલસટાઘટ્ટિતખેચરઃ ।
મેઘારાવપ્રતિદ્વન્દ્વિઘોરગર્જનઘોષકઃ ॥ ૩૩ ॥

વજ્રક્રૂરનખોદ્ઘાતદૈત્યગાત્રપ્રભેદકઃ ।
અસુરાસૃગ્વસામાંસલિપ્તભીષણરૂપવાન્ ॥ ૩૪ ॥

સન્ત્રસ્તદેવર્ષિસઙ્ઘઃ ભયભીતજગત્ત્રયઃ ।
પ્રહ્લાદસ્તુતિસન્તુષ્ટઃ શાન્તઃ શાન્તિકરઃ શિવઃ ॥ ૩૫ ॥

દેવહૂતીસુતઃ પ્રાજ્ઞઃ સાઙ્ખ્યયોગપ્રવાચકઃ ।
મહર્ષિઃ કપિલાચાર્યઃ ધર્માચાર્યકુલોદ્વહઃ ॥ ૩૬ ॥

વેનદેહસમુદ્ભૂતઃ પૃથુઃ પૃથુલવિક્રમઃ ।
ગોરૂપિણીમહીદોગ્ધા સમ્પદ્દુગ્ધસમાર્જિતઃ ॥ ૩૭ ॥

આદિતેયઃ કાશ્યપશ્ચ વટુરૂપધરઃ પટુઃ ।
મહાબલિબલધ્વંસી વામનો યાચકો વિભુઃ ॥ ૩૮ ॥

દ્વિપાદમાતત્રૈલોક્યઃ ત્રિવિક્રમસ્ત્રયીમયઃ ।
જામદગ્ન્યો મહાવીરઃ શિવશિષ્યઃ પ્રતાપવાન્ ॥ ૩૯ ॥

કાર્તવીર્યશિરચ્છેત્તા સર્વક્ષત્રિયનાશકઃ ।
સમન્તપઞ્ચકસ્રષ્ટા પિતૃપ્રીતિવિધાયકઃ ॥ ૪૦ ॥

સર્વસઙ્ગપરિત્યાગી વરુણાલ્લબ્ધકેરળઃ ।
કૌસલ્યાતનયો રામઃ રઘુવંશસમુદ્ભવઃ ॥ ૪૧ ॥

અજપૌત્રો દાશરથિઃ શત્રુઘ્નભરતાગ્રજઃ ।
લક્ષ્મણપ્રિયભ્રાતા ચ સર્વલોકહિતે રતઃ ॥ ૪૨ ॥

વસિષ્ઠશિષ્યઃ સર્વજ્ઞઃ વિશ્વામિત્રસહાયકઃ ।
તાટકામોક્ષકારી ચ અહલ્યાશાપમોચકઃ ॥ ૪૩ ॥

સુબાહુપ્રાણહન્તા ચ મારીચમદનાશનઃ ।
મિથિલાપુરિસમ્પ્રાપ્તઃ શૈવચાપવિભઞ્જકઃ ॥ ૪૪ ॥

સન્તુષિતસર્વલોકો જનકપ્રીતિવર્ધકઃ ।
ગૃહીતજાનકીહસ્તઃ સમ્પ્રીતસ્વજનૈર્યુતઃ ॥ ૪૫ ॥

પરશુધરગર્વહન્તા ક્ષત્રધર્મપ્રવર્ધકઃ ।
સન્ત્યક્તયૌવરાજ્યશ્ચ વનવાસે નિયોજિતઃ ॥ ૪૬ ॥

સીતાલક્ષ્મણસંયુક્તઃ ચીરવાસા જટાધરઃ ।
ગુહદ્રોણીમુપાશ્રિત્ય ગઙ્ગાપારમવાપ્તવાન્ ॥ ૪૭ ॥

સંસારસાગરોત્તારપાદસ્મરણપાવનઃ ।
રોગપીડાપ્રશમનઃ દૌર્ભાગ્યધ્વાન્તભાસ્કરઃ ॥ ૪૮ ॥

કાનનાવાસસન્તુષ્ટઃ વન્યભોજનતોષિતઃ ।
દુષ્ટરાક્ષસસંહર્તા મુનિમણ્ડલપૂજિતઃ ॥ ૪૯ ॥

કામરૂપાશૂર્પણખાનાસાકર્ણવિકૃન્તકઃ ।
ખરમુખાસુરમુખ્યાનામસઙ્ખ્યબલનાશકઃ ॥ ૫૦ ॥

માયામૃગસમાકૃષ્ટઃ માયામાનુષમૂર્તિમાન્ ।
સીતાવિરહસન્તપ્તઃ દારાન્વેષણવ્યાપૃતઃ ॥ ૫૧ ॥

જટાયુમોક્ષદાતા ચ કબન્ધગતિદાયકઃ ।
હનૂમત્સુગ્રીવસખા બાલિજીવવિનાશકઃ ॥ ૫૨ ॥

લીલાનિર્મિતસેતુશ્ચ વિભીષણનમસ્કૃતઃ ।
દશાસ્યજીવસંહર્તા ભૂમિભારવિનાશકઃ ॥ ૫૩ ॥

ધર્મજ્ઞો ધર્મનિરતો ધર્માધર્મવિવેચકઃ ।
ધર્મમૂર્તિસ્સત્યસન્ધઃ પિતૃસત્યપરાયણઃ ॥ ૫૪ ॥

મર્યાદાપુરુષો રામઃ રમણીયગુણામ્બુધિઃ ।
રોહિણીતનયો રામઃ બલરામો બલોદ્ધતઃ ॥ ૫૫ ॥

કૃષ્ણજ્યેષ્ઠો ગદાહસ્તઃ હલી ચ મુસલાયુધઃ ।
સદામદો મહાવીરઃ રુક્મિસૂતનિકૃન્તનઃ ॥ ૫૬ ॥

કાળિન્દીદર્પશમનઃ કાલકાલસમઃ સુધીઃ । var કાળીયદર્પશમનઃ
આદિશેષો મહાકાયઃ સર્વલોકધુરન્ધરઃ ॥ ૫૭ ॥

શુદ્ધસ્ફટિકસઙ્કાશો નીલવાસો નિરામયઃ ।
વાસુદેવો જગન્નાથઃ દેવકીસૂનુરચ્યુતઃ ॥ ૫૮ ॥

ધર્મસંસ્થાપકો વિષ્ણુરધર્મિગણનાશકઃ ।
કાત્યાયનીસહજની નન્દગોપગૃહે ભૃતઃ ॥ ૫૯ ॥

કંસપ્રેરિતપૈશાચબાધાસઙ્ઘવિનાશકઃ ।
ગોપાલો ગોવત્સપાલઃ બાલક્રીડાવિલાસિતઃ ॥ ૬૦ ॥

ક્ષીરચોરો દધિચોરઃ ગોપીહૃદયચોરકઃ ।
ઘનશ્યામો માયૂરપિઞ્છાભૂષિતશીર્ષકઃ ॥ ૬૧ ॥

ગોધૂળીમલિનાકારો ગોલોકપતિઃ શાશ્વતઃ ।
ગર્ગર્ષિકૃતસંસ્કારઃ કૃષ્ણનામપ્રકીર્તિતઃ ॥ ૬૨ ॥

આનન્દરૂપઃ શ્રીકૃષ્ણઃ પાપનાશકરઃ કૃષ્ણઃ ।
શ્યામવર્ણતનુઃ કૃષ્ણઃ શત્રુસંહારકઃ કૃષ્ણઃ ॥ ૬૩ ॥

લોકસઙ્કર્ષકઃ કૃષ્ણઃ સુખસન્દાયકઃ કૃષ્ણઃ ।
બાલલીલાપ્રમુદિતઃ ગોપસ્ત્રીભાગ્યરૂપકઃ ॥ ૬૪ ॥

દધિજપ્રિયઃ સર્પ્યશ્ની દુગ્ધભક્ષણતત્પરઃ ।
વૃન્દાવનવિહારી ચ કાળિન્દીક્રીડનોત્સુકઃ ॥ ૬૫ ॥

ગવલમુરળીવેત્રઃ પશુવત્સાનુપાલકઃ ।
અઘાસુરપ્રાણહારી બ્રહ્મગર્વવિનાશકઃ ॥ ૬૬ ॥

કાળિયમદમર્દકઃ પરિપીતદવાનલઃ ।
દુરિતવનદાહકઃ પ્રલમ્બાસુરનાશકઃ ॥ ૬૭ ॥

કામિનીજનમોહનઃ કામતાપવિનાશકઃ ।
ઇન્દ્રયાગનિરોધકઃ ગોવર્ધનાદ્રિપૂજકઃ ॥ ૬૮ ॥

ઇન્દ્રદર્પવિપાટકઃ ગોવર્ધનો ગિરિધરઃ ।
સુરભિદુગ્ધાભિષિક્તો ગોવિન્દેતિ પ્રકીર્તિતઃ ॥ ૬૯ ॥

વરુણાર્ચિતપાદાબ્જઃ સંસારામ્બુધિતારકઃ ।
રાસલીલાવિલાસિતઃ શૃઙ્ગારૈકરસાલયઃ ॥ ૭૦ ॥

મુરળીગાનમાધુર્યમત્તગોપીજનાવૃતઃ ।
રાધામાનસતોષકઃ સર્વલોકસન્તોષકઃ ॥ ૭૧ ॥

ગોપિકાગર્વશમનઃ વિરહક્લેશનાશકઃ ।
સુદર્શનચક્રધરઃ શાપમુક્તસુદર્શનઃ ॥ ૭૨ ॥

શઙ્ખચૂડકૃતાન્તશ્ચ અરિષ્ટાસુરમર્દકઃ ।
શૂરવંશકુલોદ્ભૂતઃ કેશવઃ કેશિસૂદનઃ ॥ ૭૩ ॥

વ્યોમાસુરનિહન્તા ચ વ્યોમચારપ્રણમિતઃ ।
દુષ્ટકંસવધોદ્યુક્તઃ મથુરાપુરિમાપ્તવાન્ ॥ ૭૪ ॥

બલરામસહવર્તી યાગચાપવિપાટકઃ ।
કુવલયાપીડમર્દકઃ પિષ્ટચાણૂરમુષ્ટિકઃ ॥ ૭૫ ॥

કંસપ્રાણસમાહર્તા યદુવંશવિમોચકઃ ।
જરાસન્ધપરાભૂતઃ યવનેશ્વરદાહકઃ ॥ ૭૬ ॥

દ્વારકાપુરનિર્માતા મુચુકુન્દગતિપ્રદઃ ।
રુક્મિણીહારકો રુક્મિવીર્યહન્તાઽપરાજિતઃ ॥। ૭૭ ॥

પરિગૃહીતસ્યમન્તકઃ ધૃતજામ્બવતીકરઃ ।
સત્યભામાપતિશ્ચૈવ શતધન્વાનિહન્તકઃ ॥ ૭૮ ॥

કુન્તીપુત્રગુણગ્રાહી અર્જુનપ્રીતિકારકઃ ।
નરકારિર્મુરારિશ્ચ બાણહસ્તનિકૃન્તકઃ ॥ ૭૯ ॥

અપહૃતપારિજાતઃ દેવેન્દ્રમદભઞ્જકઃ ।
નૃગમોક્ષદઃ પૌણ્ડ્રકવાસુદેવગતિપ્રદઃ ॥ ૮૦ ॥

કાશિરાજશિરચ્છેત્તા ભસ્મીકૃતસુદક્ષિણઃ ।
જરાસન્ધમૃત્યુકારી શિશુપાલગતિપ્રદઃ ॥ ૮૧ ॥

સાલ્વપ્રાણાપહારી ચ દન્તવક્ત્રાભિઘાતકઃ ।
યુધિષ્ઠિરોપદેષ્ટા ચ ભીમસેનપ્રિયઙ્કરઃ ॥ ૮૨ ॥

અર્જુનાભિન્નમૂર્તિશ્ચ માદ્રીપુત્રગુરુસ્તથા ।
દ્રૌપદીરક્ષકશ્ચૈવ કુન્તીવાત્સલ્યભાજનઃ ॥ ૮૩ ॥

કૌરવક્રૌર્યસન્દષ્ટપાઞ્ચાલીશોકનાશકઃ ।
કૌન્તેયદૂતસ્તેજસ્વી વિશ્વરૂપ્રપદર્શકઃ ॥ ૮૪ ॥

નિરાયુધો નિરાતઙ્કો જિષ્ણુસૂતો જનાર્દનઃ ।
ગીતોપદેષ્ટા લોકેશઃ દુઃખમૌઢ્યનિવારકઃ ॥ ૮૫ ॥

ભીષ્મદ્રોણદ્રૌણિકર્ણાદ્યગ્નિજ્વાલાપ્રશામકઃ ।
કુચેલપત્નીદારિદ્ર્યદુઃખબાધાવિમોચકઃ ॥ ૮૬ ॥

અજઃ કાલવિધાતા ચ આર્તિઘ્નઃ સર્વકામદઃ ।
અનલો અવ્યયો વ્યાસઃ અરુણાનુજવાહનઃ ॥ ૮૭ ॥

અખિલઃ પ્રાણદઃ પ્રાણઃ અનિલાત્મજસેવિતઃ ।
આદિભૂત અનાદ્યન્તઃ ક્ષાન્તિક્લાન્તિવિવર્જિતઃ ॥ ૮૮ ॥

આદિતેયો વિકુણ્ઠાત્મા વૈકુણ્ઠો વિષ્ટરશ્રવાઃ ।
ઇજ્યઃ સુદર્શનો ઈડ્યઃ ઇન્દ્રિયાણામગોચરઃ ॥ ૮૯ ॥

ઉત્તમઃ સત્તમો ઉગ્ર ઉદાનઃ પ્રાણરૂપકઃ ।
વ્યાનાપાનો સમાનશ્ચ જીવમૃત્યુવિભાજકઃ ॥ ૯૦ ॥

ઊર્ધ્વગો ઊહિતો ઊહ્યઃ ઊહાતીતપ્રભાવવાન્ ।
ઋતમ્ભરો ઋતુધરઃ સપ્તર્ષિગણસેવિતઃ ॥ ૯૧ ॥

ઋષિગમ્યો ઋભુરૃદ્ધિઃ સનકાદિમુનિસ્તુતઃ ।
એકનાથો એકમૂર્તિરીતિબાધાવિનાશકઃ ॥ ૯૨ ॥

ઐન્ધનો એષણીયશ્ચ અનુલ્લઙ્ઘિતશાસનઃ ।
ઓજસ્કરો ઓષધીશો ઓડ્રમાલાવિભૂષિતઃ ॥ ૯૩ ॥

ઔષધઃ સર્વતાપાનાં સમાનાધિક્યવર્જિતઃ ।
કાલભૃત્કાલદોષઘ્નઃ કાર્યજ્ઞઃ કર્મકારકઃ ॥ ૯૪ ॥

ખડ્ગી ખણ્ડકઃ ખદ્યોતઃ ખલી ખાણ્ડવદાહકઃ ।
ગદાગ્રજો ગદાપાણી ગમ્ભીરો ગર્વનાશકઃ ॥ ૯૫ ॥

ઘનવર્ણો ઘર્મભાનુઃ ઘટજન્મનમસ્કૃતઃ ।
ચિન્તાતીતઃ ચિદાનન્દઃ વિશ્વભ્રમણકારકઃ ॥ ૯૬ ॥

છન્દકઃ છન્દનઃ છન્નઃ છાયાકારકઃ દીપ્તિમાન્ ।
જયો જયન્તો વિજયો જ્ઞાપકઃ જ્ઞાનવિગ્રહઃ ॥ ૯૭ ॥

ઝર્ઝરાપન્નિવારકઃ ઝણજ્ઝણિતનૂપુરઃ ।
ટઙ્કટીકપ્રણમિતઃ ઠક્કુરો દમ્ભનાશકઃ ॥ ૯૮ ॥

તત્ત્વાતીતસ્તત્ત્વમૂર્તિઃ તત્ત્વચિન્તાપ્રચોદકઃ ।
દક્ષો દાતા દયામૂર્તિઃ દાશાર્હો દીર્ઘલોચનઃ ॥ ૯૯ ॥

પરાજિષ્ણુઃ પરન્ધામઃ પરાનન્દસુખ્રપદઃ ।
ફાલનેત્રઃ ફણિશાયી પુણ્યાપુણ્યફલપ્રદઃ ॥ ૧૦૦ ॥

બન્ધહીનો લોકબન્ધુઃ બાલકૃષ્ણઃ સતાઙ્ગતિઃ ।
ભવ્યરાશિર્ભિષગ્વર્યઃ ભાસુરઃ ભૂમિપાલકઃ ॥ ૧૦૧ ॥

મધુવૈરિઃ કૈટભારિર્મન્ત્રજ્ઞો મન્ત્રદર્શકઃ ।
યતિવર્યો યજમાનઃ યક્ષકર્દમભૂષિતઃ ॥ ૧૦૨ ॥

રઙ્ગનાથો રઘુવરઃ રસજ્ઞો રિપુકર્શનઃ ।
લક્ષ્યો લક્ષ્યજ્ઞો લક્ષ્મીકઃ લક્ષ્મીભૂમિનિષેવિતઃ ॥ ૧૦૩ ॥

વર્ષિષ્ઠો વર્ધમાનશ્ચ કરુણામૃતવર્ષકઃ ।
વિશ્વો વૃદ્ધો વૃત્તિહીનઃ વિશ્વજિદ્વિશ્વપાવનઃ ॥ ૧૦૪ ॥

શાસ્તા શંસિતઃ શંસ્તવ્યઃ વેદશાસ્ત્રવિભાવિતઃ ।
ષડભિજ્ઞઃ ષડાધારપદ્મકેન્દ્રનિવાસકઃ ॥ ૧૦૫ ॥

સગુણો નિર્ગુણઃ સાક્ષી સર્વજિત્સાક્ષિવર્જિતઃ ।
સૌમ્યઃ ક્રૂરઃ શાન્તમૂર્તિઃ ક્ષુબ્ધઃ ક્ષોભવિનાશકઃ ॥ ૧૦૬ ॥

હર્ષકઃ હવ્યભુક્ હવ્યઃ હિતાહિતવિભાવકઃ ।
વ્યોમ વ્યાપનશીલશ્ચ સર્વવ્યાપિર્મહેશ્વરઃ ॥ ૧૦૭ ॥

નારાયણો નારશાયી નરાયણો નરસખઃ ।
નન્દકી ચક્રપાણિશ્ચ પાઞ્ચજન્યપ્રઘોષકઃ ॥ ૧૦૮ ॥

કુમોદકઃ પદ્મહસ્તઃ વિશ્વરૂપો વિધિસ્તુતઃ ।
આદિશેષોઽપ્રમેયશ્ચ અનન્તઃ જ્ઞાનવિગ્રહઃ ॥ ૧૦૯ ॥

ભક્તિગમ્યઃ પરન્ધામઃ પરમો ભક્તવત્સલઃ ।
પરઞ્જ્યોતિઃ પરબ્રહ્મ પરમેષ્ઠિઃ પરાત્પરઃ ॥ ૧૧૦ ॥

વિશ્વાધારો નિરાધારઃ સદાચારપ્રચારકઃ ।
મહાયોગી મહાવીરો મહારૂપો મહાબલઃ ॥ ૧૧૧ ॥

મહાભોગી હવિર્ભોક્તા મહાયાગફલપ્રદઃ ।
મહાસત્ત્વો મહાશક્તિઃ મહાયોદ્ધા મહાપ્રભુઃ ॥ ૧૧૨ ॥

મહામોહો મહાકોપઃ મહાપાતકનાશકઃ ।
શાન્તઃ શાન્તિપ્રદઃ શૂરઃ શરણાગતપાલકઃ ॥ ૧૧૩ ॥

પદ્મપાદઃ પદ્મગર્ભઃ પદ્મપત્રનિભેક્ષણઃ ।
લોકેશઃ શર્વઃ કામેશઃ કામકોટિસમપ્રભઃ ॥ ૧૧૪ ॥

મહાતેજા મહાબ્રહ્મા મહાજ્ઞાનો મહાતપાઃ ।
નીલમેઘનિભઃ શ્યામઃ શુભાઙ્ગઃ શુભકારકઃ ॥ ૧૧૫ ॥

કમનઃ કમલાકાન્તઃ કામિતાર્ત્થપ્રદાયકઃ ।
યોગિગમ્યો યોગરૂપો યોગી યોગેશ્વરેશ્વરઃ ॥ ૧૧૬ ॥

ભવો ભયકરો ભાનુઃ ભાસ્કરો ભવનાશકઃ ।
કિરિટી કુણ્ડલી ચક્રી ચતુર્બાહુસમન્વિતઃ ॥ ૧૧૭ ॥

જગત્પ્રભુર્દેવદેવઃ પવિત્રઃ પુરુષોત્તમઃ ।
અણિમાદ્યષ્ટસિદ્ધીશઃ સિદ્ધઃ સિદ્ધગણેશ્વરઃ ॥ ૧૧૮ ॥

દેવો દેવગણાધ્યક્ષો વાસવો વસુરક્ષકઃ ।
ઓઙ્કારઃ પ્રણવઃ પ્રાણઃ પ્રધાનઃ પ્રક્રમઃ ક્રતુઃ ॥ ૧૧૯ ॥

નન્દિર્નાન્દિદો નાભ્યશ્ચ નન્દગોપતપઃફલઃ ।
મોહનો મોહહન્તા ચ મૈત્રેયો મેઘવાહનઃ ॥ ૧૨૦ ॥

ભદ્રો ભદ્રઙ્કરો ભાનુઃ પુણ્યશ્રવણકીર્તનઃ ।
ગદાધરો ગદધ્વંસી ગમ્ભીરો ગાનલોલુપઃ ॥ ૧૨૧ ॥

તેજસસ્તેજસાં રાશિઃ ત્રિદશસ્ત્રિદશાર્ચિતઃ ।
વાસુદેવો વસુભદ્રો વદાન્યો વલ્ગુદર્શનઃ ॥ ૧૨૨ ॥

દેવકીનન્દનઃ સ્રગ્વી સીમાતીતવિભૂતિમાન્ ।
વાસવો વાસરાધીશઃ ગુરુવાયુપુરેશ્વરઃ ॥ ૧૨૩ ॥

યમો યશસ્વી યુક્તશ્ચ યોગનિદ્રાપરાયણઃ ।
સૂર્યઃ સુરાર્યમાર્કશ્ચ સર્વસન્તાપનાશકઃ ॥ ૧૨૪ ॥

શાન્તતેજો મહારૌદ્રઃ સૌમ્યરૂપોઽભયઙ્કરઃ ।
ભાસ્વાન્ વિવસ્વાન્ સપ્તાશ્વઃ અન્ધકારવિપાટકઃ ॥ ૧૨૫ ॥

તપનઃ સવિતા હંસઃ ચિન્તામણિરહર્પતિઃ ।
અરુણો મિહિરો મિત્રઃ નીહારક્લેદનાશકઃ ॥ ૧૨૬ ॥

આદિત્યો હરિદશ્વશ્ચ મોહલોભવિનાશકઃ ।
કાન્તઃ કાન્તિમતાં કાન્તિઃ છાયાનાથો દિવાકરઃ ॥ ૧૨૭ ॥

સ્થાવરજઙ્ગમગુરુઃ ખદ્યોતો લોકબાન્ધવઃ ।
કર્મસાક્ષી જગચ્ચક્ષુઃ કાલરૂપઃ કૃપાનિધિઃ ॥ ૧૨૮ ॥

સત્ત્વમૂર્તિસ્તત્ત્વમયઃ સત્યરૂપો દિવસ્પતિઃ ।
શુભ્રાંશુશ્ચન્દ્રમા ચન્દ્રઃ ઓષધીશો નિશાપતિઃ ॥ ૧૨૯ ॥

મૃગાઙ્કો માઃ ક્ષપાનાથઃ નક્ષત્રેશઃ કલાનિધિઃ ।
અઙ્ગારકો લોહિતાંશુઃ કુજો ભૌમો મહીસુતઃ ॥ ૧૩૦ ॥

રૌહિણેયો બુધઃ સૌમ્યઃ સર્વવિદ્યાવિધાયકઃ ।
વાચસ્પતિર્ગુરુર્જીવઃ સુરાચાર્યો બૃહસ્પતિઃ ॥ ૧૩૧ ॥

ઉશના ભાર્ગવઃ કાવ્યઃ કવિઃ શુક્રોઽસુરગુરુઃ ।
સૂર્યપુત્રો શનિર્મન્દઃ સર્વભક્ષઃ શનૈશ્ચરઃ ॥ ૧૩૨ ॥

વિધુન્તુદઃ તમો રાહુઃ શિખી કેતુર્વિરામદઃ ।
નવગ્રહસ્વરૂપશ્ચ ગ્રહકોપનિવારકઃ ॥ ૧૩૩ ॥

દશાનાથઃ પ્રીતિકરઃ માપકો મઙ્ગલપ્રદઃ ।
દ્વિહસ્તશ્ચ મહાબાહુઃ કોટિકોટિભુજૈર્યુતઃ ॥ ૧૩૪ ॥

એકમુખો બહુમુખઃ બહુસાહ્રસનેત્રવાન્ ।
બન્ધકારી બન્ધહીનઃ સંસારી બન્ધમોચકઃ ॥ ૧૩૫ ॥

મમતારૂપોઽહમ્બુદ્ધિઃ કૃતજ્ઞઃ કામમોહિતઃ ।
નાનામૂર્તિધરઃ શક્તિઃ ભિન્નદેવસ્વરૂપધૃક્ ॥ ૧૩૬ ॥

સર્વભૂતહરઃ સ્થાણુઃ શર્વો ભીમઃ સદાશિવઃ ।
પશુપતિઃ પાશહીનઃ જટી ચર્મી પિનાકવાન્ ॥ ૧૩૭ ॥

વિનાયકો લમ્બોદરઃ હેરમ્બો વિઘ્નનાશકઃ ।
એકદન્તો મહાકાયઃ સિદ્ધિબુદ્ધિપ્રદાયકઃ ॥ ૧૩૮ ॥

ગુહઃ સ્કન્દો મહાસેનઃ વિશાખઃ શિખિવાહનઃ ।
ષડાનનો બાહુલેયઃ કુમારઃ ક્રૌઞ્ચભઞ્જકઃ ॥ ૧૩૯ ॥

આખણ્ડલો સહસ્રાક્ષઃ વલારાતિશ્શચીપતિઃ ।
સુત્રામા ગોત્રભિદ્વજ્રી ઋભુક્ષા વૃત્રહા વૃષા ॥ ૧૪૦ ॥

બ્રહ્મા પ્રજાપતિર્ધાતા પદ્મયોનિઃ પિતામહઃ ।
સૃષ્ટિકર્તા સુરજ્યેષ્ઠઃ વિધાતા વિશ્વસૃટ્ વિધિઃ ॥ ૧૪૧ ॥

પ્રદ્યુમ્નો મદનો કામઃ પુષ્પબાણો મનોભવઃ ।
લક્ષ્મીપુત્રો મીનકેતુરનઙ્ગઃ પઞ્ચશરઃ સ્મરઃ ॥ ૧૪૨ ॥

કૃષ્ણપુત્રો શર્વજેતા ઇક્ષુચાપો રતિપ્રિયઃ ।
શમ્બરઘ્નો વિશ્વજિષ્ણુર્વિશ્વભ્રમણકારકઃ ॥ ૧૪૩ ॥

બર્હિઃ શુષ્મા વાયુસખઃ આશ્રયાશો વિભાવસુઃ ।
જ્વાલામાલી કૃષ્ણવર્ત્મા હુતભુક્ દહનઃ શુચી ॥ ૧૪૪ ॥

અનિલઃ પવનો વાયુઃ પૃષદશ્વઃ પ્રભઞ્જનઃ ।
વાતઃ પ્રાણો જગત્પ્રાણઃ ગન્ધવાહઃ સદાગતિઃ ॥ ૧૪૫ ॥

પાશાયુધો નદીકાન્તઃ વરુણો યાદસામ્પતિઃ ।
રાજરાજો યક્ષરાજઃ પૌલસ્ત્યો નરવાહનઃ ॥ ૧૪૬ ॥

નિધીશઃ ત્ર્યમ્બકસખઃ એકપિઙ્ગો ધનેશ્વરઃ ।
દેવેશો જગદાધારઃ આદિદેવઃ પરાત્પરઃ ॥ ૧૪૭ ॥

મહાત્મા પરમાત્મા ચ પરમાનન્દદાયકઃ ।
ધરાપતિઃ સ્વર્પતિશ્ચ વિદ્યાનાથો જગત્પિતા ॥ ૧૪૮ ॥

પદ્મહસ્તઃ પદ્મમાલી પદ્મશોભિપદદ્વયઃ ।
મધુવૈરિઃ કૈટભારિઃ વેદધૃક્ વેદપાલકઃ ॥ ૧૪૯ ॥

ચણ્ડમુણ્ડશિરચ્છેત્તા મહિષાસુરમર્દકઃ ।
મહાકાળીરૂપધરઃ ચામુણ્ડીરૂપધારકઃ ॥ ૧૫૦ ॥

નિશુમ્ભશુમ્ભસંહર્તા રક્તબીજાસુહારકઃ ।
ભણ્ડાસુરનિષૂદકો લળિતાવેષધારકઃ ॥ ૧૫૧ ॥

ઋષભો નાભિપુત્રશ્ચ ઇન્દ્રદૌષ્ટ્યપ્રશામકઃ ।
અવ્યક્તો વ્યક્તરૂપશ્ચ નાશહીનો વિનાશકૃત્ ॥ ૧૫૨ ॥

કર્માધ્યક્ષો ગુણાધ્યક્ષઃ ભૂતગ્રામવિસર્જકઃ ।
ક્રતુર્યજ્ઞઃ હુતો મન્ત્રઃ પિતા માતા પિતામહઃ ॥ ૧૫૩ ॥

વેદ્યો વેદો ગતિર્ભર્તા સાક્ષી કારક વેદવિદ્ ।
ભોક્તા ભોજ્યઃ ભુક્તિકર્મ ભોજ્યાભોજ્યવિવેચકઃ ॥ ૧૫૪ ॥

સદાચારો દુરાચારઃ શુભાશુભફલપ્રદઃ ।
નિત્યોઽનિત્યઃ સ્થિરશ્ચલઃ દૃશ્યાદૃશ્યઃ શ્રુતાશ્રુતઃ ॥ ૧૫૫ ॥

આદિમધ્યાન્તહીનશ્ચ દેહી દેહો ગુણાશ્રયઃ ।
જ્ઞાનઃ જ્ઞેયઃ પરિજ્ઞાતા ધ્યાનઃ ધ્યાતા પરિધ્યેયઃ ॥ ૧૫૬ ॥

અવિભક્તો વિભક્તશ્ચ પૃથગ્રૂપો ગુણાશ્રિતઃ ।
પ્રવૃત્તિશ્ચ નિવૃત્તિશ્ચ પ્રકૃતિર્વિકૃતિરૂપધૃક્ ॥ ૧૫૭ ॥

બન્ધનો બન્ધકર્તા ચ સર્વબન્ધવિપાટકઃ ।
પૂજિતઃ પૂજકશ્ચૈવ પૂજાકર્મવિધાયકઃ ॥ ૧૫૮ ॥

વૈકુણ્ઠવાસઃ સ્વર્વાસઃ વિકુણ્ઠહૃદયાલયઃ ।
બ્રહ્મબીજો વિશ્વબિન્દુર્જડજીવવિભાજકઃ ॥। ૧૫૯ ॥

પિણ્ડાણ્ડસ્થઃ પરન્ધામઃ શબ્દબ્રહ્મસ્વરૂપકઃ ।
આધારષટ્કનિલયઃ જીવવ્યાપૃતિચોદકઃ ॥ ૧૬૦ ॥

અનન્તરૂપો જીવાત્મા તિગ્મતેજાઃ સ્વયમ્ભવઃ ॥

અનાદ્યન્તઃ કાલરૂપઃ ગુરુવાયૂપુરેશ્વરઃ ॥ ૧૬૧ ॥

ગૂરુર્ગુરુતમો ગમ્યો ગન્ધર્વગણવન્દિતઃ ।
રુક્મિણીવલ્લભઃ શૌરિર્બલરામસહોદરઃ ॥ ૧૬૨ ॥

પરમઃ પરમોદારઃ પન્નગાશનવાહનઃ ।
વનમાલી વર્ધમાનઃ વલ્લવીવલ્લભો વશી ॥ ૧૬૩ ॥

નન્દસૂનુર્નિત્યતૃપ્તઃ નષ્ટલાભવિવર્જિતઃ ।
પુરન્દરઃ પુષ્કરાક્ષઃ યોગિહૃત્કમલાલયઃ ॥ ૧૬૪ ॥

રેણુકાતનયો રામઃ કાર્તવીર્યકુલાન્તકઃ ।
શરણ્યઃ શરણઃ શાન્તઃ શાશ્વતઃ સ્વસ્તિદાયકઃ ॥ ૧૬૫ ॥

રોગઘ્નઃ સર્વપાપઘ્નઃ કર્મદોષભયાપહઃ ।
ગભસ્તિમાલી ગર્વઘ્નો ગર્ગશિષ્યો ગવપ્રિયઃ ॥ ૧૬૬ ॥

તાપસો તાપશમનઃ તાણ્ડવપ્રિયનન્દિતઃ ।
પઙ્ક્તિસ્યન્દનપુત્રશ્ચ કૌસલ્યાનન્દવર્ધનઃ ॥ ૧૬૭ ॥

પ્રથિતઃ પ્રગ્રહઃ પ્રાજ્ઞઃ પ્રતિબન્ધનિવારકઃ ।
શત્રુઞ્જયો શત્રુહીનઃ શરભઙ્ગગતિપ્રદઃ ॥ ૧૬૮ ॥

મઙ્ગલો મઙ્ગલાકાન્તઃ સર્વમઙ્ગલમઙ્ગલઃ ।
યજ્ઞમૂર્તિર્વિશ્વમૂર્તિરાયુરારોગ્યસૌખ્યદઃ ॥ ૧૬૯ ॥

યોગીન્દ્રાણાં ત્વદઙ્ગેષ્વધિકસુમધુરં મુક્તિભાજાં નિવાસો
ભક્તાનાં કામવર્ષદ્યુતરુકિસલયં નાથ તે પાદમુલમ્ ।
નિત્યં ચિત્તસ્થિતં મે પવનપુરપતે ! કૃષ્ણ ! કારુણ્યસિન્ધો !
હૃત્વા નિશ્શેષપાપાન્ પ્રદિશતુ પરમાનન્દસન્દોહલક્ષ્મીમ્ ॥

ઇતિ ગુરુવાયુરપ્પન્ સહસ્રનામસ્તોત્રં સમાપ્તમ્ ।

Also Read 1000 Names of Guruvayurappan:

1000 Names of Guruvayurappa or Narayaniya or Rogahara | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Guruvayurappa or Narayaniya or Rogahara | Sahasranama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top