Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Ganga | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Gangasahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீக³ங்கா³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥
அகாராதி³க்ஷகாராந்த நாமக⁴டிதம் ஸ்கந்த³புராணாந்தர்க³தம்

அக³ஸ்த்ய உவாச
விநா ஸ்நாநேந க³ங்கா³யாம் ந்ருʼணாம் ஜந்ம நிரர்த²கம் ।
உபாயாந்தரமஸ்த்யந்யத்³ யேந ஸ்நாநப²லம் லபே⁴த் ॥ 1 ॥

அஶக்தாநாம் ச பங்கூ³நாமாலஸ்யோபஹதாத்மநாம் ।
தூ³ரதே³ஶாந்தரஸ்தா²நாம் க³ங்கா³ஸ்நாநம் கத²ம் ப⁴வேத் ॥ 2 ॥

தா³நம் வாத² வ்ரதம் வாத² மந்த்ர: ஸ்தோத்ரம் ஜபோঽத²வா ।
தீர்தா²ந்தராபி⁴ஷேகோ வா தே³வதோபாஸநம் து வா ॥ 3 ॥

யத்³யஸ்தி கிஞ்சித் ஷட்³வக்த்ர க³ங்கா³ஸ்நாநப²லப்ரத³ம் ।
விதா⁴நாந்தரமாத்ரேண தத்³ வத³ ப்ரணதாய மே ॥ 4 ॥

த்வத்தோ ந வேத³ ஸ்கந்தா³ந்யோ க³ங்கா³க³ர்ப⁴ஸமுத்³ப⁴வ ।
பரம் ஸ்வர்க³தரங்கி³ண்யாம் மஹிமாநம் மஹாமதே ॥ 5 ॥

ஸ்கந்த³ உவாச
ஸந்தி புண்யஜலாநீஹ ஸராம்ஸி ஸரிதோ முநே ।
ஸ்தா²நே ஸ்தா²நே ச தீர்தா²நி ஜிதாத்மாத்⁴யுஷிதாநி ச ॥ 6 ॥

த்³ருʼஷ்டப்ரத்யயகாரீணி மஹாமஹிமபா⁴ஞ்ஜ்யபி ।
பரம் ஸ்வர்க³தரங்கி³ண்யா: கோட்யம்ஶோঽபி ந தத்ர வை ॥ 7 ॥

அநேநைவாநுமாநேந பு³த்³த்⁴யஸ்வ கலஶோத்³ப⁴வ ।
த³த்⁴ரே க³ங்கோ³த்தமாங்கே³ந தே³வதே³வேந ஶம்பு⁴நா ॥ 8 ॥

ஸ்நாநகாலேঽந்யதீர்தே²ஷு ஜப்யதே ஜாஹ்நவீ ஜநை: ।
விநா விஷ்ணுபதீ³ம் க்வாந்யத் ஸமர்த²மக⁴மோசநே ॥ 9 ॥

க³ங்கா³ஸ்நாநப²லம் ப்³ரஹ்மந் க³ங்கா³யாமேவ லப்⁴யதே ।
யதா² த்³ராக்ஷாப²லஸ்வாதோ³ த்³ராக்ஷாயாமேவ நாந்யத: ॥ 10 ॥

அஸ்த்யுபாய இஹ த்வேக: ஸ்யாத்³ யேநாவிகலம் ப²லம் ।
ஸ்நாநஸ்ய தே³வஸரிதோ மஹாகு³ஹ்யதமோ முநே ॥ 11 ॥

ஶிவப⁴க்தாய ஶாந்தாய விஷ்ணுப⁴க்திபராய ச ।
ஶ்ரத்³தா⁴லவே த்வாஸ்திகாய க³ர்ப⁴வாஸமுமுக்ஷவே ॥ 12 ॥

கத²நீயம் ந சாந்யஸ்ய கஸ்யசித் கேநசித் க்வசித் ।
இத³ம் ரஹஸ்யம் பரமம் மஹாபாதகநாஶநம் ॥ 13 ॥

மஹாஶ்ரேயஸ்கரம் புண்யம் மநோரத²கரம் பரம் ।
த்³யுநதீ³ப்ரீதிஜநகம் ஶிவஸந்தோஷஸந்ததி: ॥ 14 ॥

நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் க³ங்கா³யா: ஸ்தவராஜேஷு ஶோப⁴நம் ।
ஜப்யாநாம் பரமம் ஜப்யம் வேதோ³பநிஷதா³ம் ஸமம் ॥ 15 ॥

ஜபநீயம் ப்ரயத்நேந மௌநிநா வாசகம் விநா ।
ஶுசிஸ்தா²நேஷு ஶுசிநா ஸுஸ்பஷ்டாக்ஷரமேவ ச ॥ 16 ॥

த்⁴யாநம் –
ஶைலேந்த்³ராத³வதாரிணீ நிஜஜலே மஜ்ஜத்³ஜநோத்தாரிணீ
பாராவாரவிஹாரிணீ ப⁴வப⁴யஶ்ரேணீ ஸமுத்ஸாரிணீ ।
ஶேஷாஹேரநுகாரிணீ ஹரஶிரோவல்லீத³லாகாரிணீ
காஶீப்ராந்தவிஹாரிணீ விஜயதே க³ங்கா³ மநோஹாரிணீ ॥

ௐ நமோ க³ங்கா³தே³வ்யை ॥

ஓங்காரரூபிண்யஜராঽதுலாঽநந்தாঽம்ருʼதஸ்ரவா ।
அத்யுதா³ராঽப⁴யாঽஶோகாঽலகநந்தா³ঽம்ருʼதாঽமலா ॥ 17 ॥

அநாத²வத்ஸலாঽமோகா⁴ঽபாம்யோநிரம்ருʼதப்ரதா³ ।
அவ்யக்தலக்ஷணாঽக்ஷோப்⁴யாঽநவச்சி²ந்நாঽபராঽஜிதா ॥ 18 ॥

அநாத²நாதா²ঽபீ⁴ஷ்டார்த²ஸித்³தி⁴தா³ঽநங்க³வர்தி⁴நீ ।
அணிமாதி³கு³ணாঽதா⁴ராঽக்³ரக³ண்யாঽலீகஹாரிணீ ॥ 19 ॥

அசிந்த்யஶக்திரநகா⁴ঽத்³பு⁴தரூபாঽக⁴ஹாரிணீ ।
அத்³ரிராஜஸுதாঽஷ்டாங்க³யோக³ஸித்³தி⁴ப்ரதா³ঽச்யுதா ॥ 20 ॥

அக்ஷுண்ணஶக்திரஸுதா³ঽநந்ததீர்தா²ঽம்ருʼதோத³கா ।
அநந்தமஹிமாঽபாராঽநந்தஸௌக்²யப்ரதா³ঽந்நதா³ ॥ 21 ॥

அஶேஷதே³வதாமூர்திரகோ⁴ராঽம்ருʼதரூபிணீ ।
அவித்³யாஜாலஶமநீ ஹ்யப்ரதர்க்யக³திப்ரதா³ ॥ 22 ॥

அஶேஷவிக்⁴நஸம்ஹர்த்ரீ த்வஶேஷகு³ணகு³ம்பி²தா ।
அஜ்ஞாநதிமிரஜ்யோதிரநுக்³ரஹபராயணா ॥ 23 ॥

அபி⁴ராமாঽநவத்³யாங்க்³யநந்தஸாராঽகலங்கிநீ ।
ஆரோக்³யதா³ঽঽநந்த³வல்லீ த்வாபந்நார்திவிநாஶிநீ ॥ 24 ॥

ஆஶ்சர்யமூர்திராயுஷ்யா ஹ்யாட்⁴யாঽঽத்³யாঽঽப்ராঽঽர்யஸேவிதா ।
ஆப்யாயிந்யாப்தவித்³யாக்²யா த்வாநந்தா³ঽঽஶ்வாஸதா³யிநீ ॥ 25 ॥

ஆலஸ்யக்⁴ந்யாபதா³ம் ஹந்த்ரீ ஹ்யாநந்தா³ம்ருʼதவர்ஷிணீ ।
இராவதீஷ்டதா³த்ரீஷ்டா த்விஷ்டாபூர்தப²லப்ரதா³ ॥ 26 ॥

இதிஹாஸஶ்ருதீட்³யார்தா² த்விஹாமுத்ரஶுப⁴ப்ரதா³ ।
இஜ்யாஶீலஸமிஜ்யேஷ்டா² த்விந்த்³ராதி³பரிவந்தி³தா ॥ 27 ॥

இலாலங்காரமாலேத்³தா⁴ த்விந்தி³ராரம்யமந்தி³ரா ।
இதி³ந்தி³ராதி³ஸம்ஸேவ்யா த்வீஶ்வரீஶ்வரவல்லபா⁴ ॥ 28 ॥

ஈதிபீ⁴திஹரேட்³யா ச த்வீட³நீயசரித்ரப்⁴ருʼத் ।
உத்க்ருʼஷ்டஶக்திருத்க்ருʼஷ்டோடு³பமண்ட³லசாரிணீ ॥ 29 ॥

உதி³தாம்ப³ரமார்கோ³ஸ்ரோரக³லோகவிஹாரிணீ ।
உக்ஷோர்வரோத்பலோத்கும்பா⁴ உபேந்த்³ரசரணத்³ரவா ॥ 30 ॥

உத³ந்வத்பூர்திஹேதுஶ்சோதா³ரோத்ஸாஹப்ரவர்தி⁴நீ ।
உத்³வேக³க்⁴ந்யுஷ்ணஶமநீ ஹ்யுஷ்ணரஶ்மிஸுதாப்ரியா ॥ 31 ॥

உத்பத்திஸ்தி²திஸம்ஹாரகாரிண்யுபரிசாரிணீ ।
ஊர்ஜம் வஹந்த்யூர்ஜத⁴ரோர்ஜாவதீ சோர்மிமாலிநீ ॥ 32 ॥

ஊர்த்⁴வரேத:ப்ரியோர்த்⁴வாத்⁴வா ஹ்யூர்மிலோர்த்⁴வக³திப்ரதா³ ।
ருʼஷிவ்ருʼந்த³ஸ்துதர்த்³தி⁴ஶ்ச ருʼணத்ரயவிநாஶிநீ ॥ 33 ॥

ருʼதம்ப⁴ரர்த்³தி⁴தா³த்ரீ ச ருʼக்ஸ்வரூபா ருʼஜுப்ரியா ।
ருʼக்ஷமார்க³வஹர்க்ஷார்சிர்ருʼஜுமார்க³ப்ரத³ர்ஶிநீ ॥ 34 ॥

ஏதி⁴தாகி²லத⁴ர்மார்தா² த்வேகைகாம்ருʼததா³யிநீ ।
ஏத⁴நீயஸ்வபா⁴வைஜ்யா த்வேஜிதாஶேஷபாதகா ॥ 35 ॥

ஐஶ்வர்யதை³ஶ்வர்யரூபா ஹ்யைதிஹ்யம் ஹ்யைந்த³வீத்³யுதி: ।
ஓஜஸ்விந்யோஷதீ⁴க்ஷேத்ரமோஜோதௌ³த³நதா³யிநீ ॥ 36 ॥

ஓஷ்டா²ம்ருʼதௌந்நத்யதா³த்ரீ த்வௌஷத⁴ம் ப⁴வரோகி³ணாம் ।
ஔதா³ர்யசஞ்சுரௌபேந்த்³ரீ த்வௌக்³ரீ ஹ்யௌமேயரூபிணீ ॥ 37 ॥

அம்ப³ராத்⁴வவஹாம்ப³ஷ்டா²ம்ப³ரமாலாம்பு³ஜேக்ஷணா ।
அம்பி³காம்பு³மஹாயோநிரந்தோ⁴தா³ந்த⁴கஹாரிணீ ॥ 38 ॥

அம்ஶுமாலா ஹ்யம்ஶுமதீ த்வங்கீ³க்ருʼதஷடா³நநா ।
அந்த⁴தாமிஸ்ரஹந்த்ர்யந்து⁴ரஞ்ஜநா ஹ்யஞ்ஜநாவதீ ॥ 39 ॥

கல்யாணகாரிணீ காம்யா கமலோத்பலக³ந்தி⁴நீ ।
குமுத்³வதீ கமலிநீ காந்தி: கல்பிததா³யிநீ ॥ 40 ॥

காஞ்சநாக்ஷீ காமதே⁴நு: கீர்திக்ருʼத் க்லேஶநாஶிநீ ।
க்ரதுஶ்ரேஷ்டா² க்ரதுப²லா கர்மப³ந்த⁴விபே⁴தி³நீ ॥ 41 ॥

கமலாக்ஷீ க்லமஹரா க்ருʼஶாநுதபநத்³யுதி: ।
கருணார்த்³ரா ச கல்யாணீ கலிகல்மஷநாஶிநீ ॥ 42 ॥

காமரூபா க்ரியாஶக்தி: கமலோத்பலமாலிநீ ।
கூடஸ்தா² கருணா காந்தா கூர்மயாநா கலாவதீ ॥ 43 ॥

கமலா கல்பலதிகா காலீ கலுஷவைரிணீ ।
கமநீயஜலா கம்ரா கபர்தி³ஸுகபர்த³கா³ ॥ 44 ॥

காலகூடப்ரஶமநீ கத³ம்ப³குஸுமப்ரியா ।
காலிந்தீ³ கேலிலலிதா கலகல்லோலமாலிகா ॥ 45 ॥

க்ராந்தலோகத்ரயா கண்டூ:³ கண்டூ³தநயவத்ஸலா ।
க²ட்³கி³நீ க²ட்³க³தா⁴ராபா⁴ க²கா³ க²ண்டே³ந்து³தா⁴ரிணீ ॥ 46 ॥

கே²கே²லகா³மிநீ க²ஸ்தா² க²ண்டே³ந்து³திலகப்ரியா ।
கே²சரீ கே²சரீவந்த்³யா க்²யாதி: க்²யாதிப்ரதா³யிநீ ॥ 47 ॥

க²ண்டி³தப்ரணதாகௌ⁴கா⁴ க²லபு³த்³தி⁴விநாஶிநீ ।
கா²தைந: கந்த³ஸந்தோ³ஹா க²ட்³க³க²ட்வாங்க³ கே²டிநீ ॥ 48 ॥

க²ரஸந்தாபஶமநீ க²நி: பீயூஷபாத²ஸாம் ।
க³ங்கா³ க³ந்த⁴வதீ கௌ³ரீ க³ந்த⁴ர்வநக³ரப்ரியா ॥ 49 ॥

க³ம்பீ⁴ராங்கீ³ கு³ணமயீ க³தாதங்கா க³திப்ரியா ।
க³ணநாதா²ம்பி³கா கீ³தா க³த்³யபத்³யபரிஷ்டுதா ॥ 50 ॥

கா³ந்தா⁴ரீ க³ர்ப⁴ஶமநீ க³திப்⁴ரஷ்டக³திப்ரதா³ ।
கோ³மதீ கு³ஹ்யவித்³யா கௌ³ர்கோ³ப்த்ரீ க³க³நகா³மிநீ ॥ 51 ॥

கோ³த்ரப்ரவர்தி⁴நீ கு³ண்யா கு³ணாதீதா கு³ணாக்³ரணீ: ।
கு³ஹாம்பி³கா கி³ரிஸுதா கோ³விந்தா³ங்க்⁴ரிஸமுத்³ப⁴வா ॥ 52 ॥

கு³ணநீயசரித்ரா ச கா³யத்ரீ கி³ரிஶப்ரியா ।
கூ³ட⁴ரூபா கு³ணவதீ கு³ர்வீ கௌ³ரவவர்தி⁴நீ ॥ 53 ॥

க்³ரஹபீடா³ஹரா கு³ந்த்³ரா க³ரக்⁴நீ கா³நவத்ஸலா ।
க⁴ர்மஹந்த்ரீ க்⁴ருʼதவதீ க்⁴ருʼததுஷ்டிப்ரதா³யிநீ ॥ 54 ॥

க⁴ண்டாரவப்ரியா கோ⁴ராகௌ⁴க⁴வித்⁴வம்ஸகாரிணீ ।
க்⁴ராணதுஷ்டிகரீ கோ⁴ஷா க⁴நாநந்தா³ க⁴நப்ரியா ॥ 55 ॥

கா⁴துகா கூ⁴ர்ணிதஜலா க்⁴ருʼஷ்டபாதகஸந்ததி: ।
க⁴டகோடிப்ரபீதாபா க⁴டிதாஶேஷமங்க³ளா ॥ 56 ॥

க்⁴ருʼணாவதீ க்⁴ருʼணிநிதி⁴ர்க⁴ஸ்மரா கூ⁴கநாதி³நீ ।
கு⁴ஸ்ருʼணாபிஞ்ஜரதநுர்க⁴ர்க⁴ரா க⁴ர்க⁴ரஸ்வநா ॥ 57 ॥

சந்த்³ரிகா சந்த்³ரகாந்தாம்பு³ஶ்சஞ்சதா³பா சலத்³யுதி: ।
சிந்மயீ சிதிரூபா ச சந்த்³ராயுதஶதாநநா ॥ 58 ॥

சாம்பேயலோசநா சாருஶ்சார்வங்கீ³ சாருகா³மிநீ ।
சார்யா சாரித்ரநிலயா சித்ரக்ருʼச்சித்ரரூபிணீ ॥ 59 ॥

சம்பூஶ்சந்த³நஶுச்யம்பு³ஶ்சர்சநீயா சிரஸ்தி²ரா ।
சாருசம்பகமாலாட்⁴யா சமிதாஶேஷது³ஷ்க்ருʼதா ॥ 60 ॥

சிதா³காஶவஹா சிந்த்யா சஞ்சச்சாமரவீஜிதா ।
சோரிதாஶேஷவ்ருʼஜிநா சரிதாஶேஷமண்ட³லா ॥ 61 ॥

சே²தி³தாகி²லபாபௌகா⁴ ச²த்³மக்⁴நீ ச²லஹாரிணீ ।
ச²ந்நத்ரிவிஷ்டபதலா சோ²டிதாஶேஷப³ந்த⁴நா ॥ 62 ॥

சு²ரிதாம்ருʼததா⁴ரௌகா⁴ சி²ந்நைநாஶ்ச²ந்த³கா³மிநீ ।
ச²த்ரீக்ருʼதமராலௌகா⁴ ச²டீக்ருʼதநிஜாம்ருʼதா ॥ 63 ॥

ஜாஹ்நவீ ஜ்யா ஜக³ந்மாதா ஜப்யா ஜங்கா⁴லவீசிகா ।
ஜயா ஜநார்த³நப்ரீதா ஜுஷணீயா ஜக³த்³தி⁴தா ॥ 64 ॥

ஜீவநம் ஜீவநப்ராணா ஜக³ஜ்ஜ்யேஷ்டா² ஜக³ந்மயீ ।
ஜீவஜீவாதுலதிகா ஜந்மிஜந்மநிப³ர்ஹிணீ ॥ 65 ॥

ஜாட்³யவித்⁴வம்ஸநகரீ ஜக³த்³யோநிர்ஜலாவிலா ।
ஜக³தா³நந்த³ஜநநீ ஜலஜா ஜலஜேக்ஷணா ॥ 66 ॥

ஜநலோசநபீயூஷா ஜடாதடவிஹாரிணீ ।
ஜயந்தீ ஜஞ்ஜபூகக்⁴நீ ஜநிதஜ்ஞாநவிக்³ரஹா ॥ 67 ॥

ஜ²ல்லரீவாத்³யகுஶலா ஜ²லஜ்ஜா²லஜலாவ்ருʼதா ।
ஜி²ண்டீஶவந்த்³யா ஜ²ங்காரகாரிணீ ஜ²ர்ஜ²ராவதீ ॥ 68 ॥

டீகிதாஶேஷபாதாலா டங்கிகைநோঽத்³ரிபாடநே ।
டங்காரந்ருʼத்யத்கல்லோலா டீகநீயமஹாதடா ॥ 69 ॥

ட³ம்ப³ரப்ரவஹா டீ³நராஜஹம்ஸகுலாகுலா ।
ட³மட்³ட³மருஹஸ்தா ச டா³மரோக்தமஹாண்ட³கா ॥ 70 ॥

டௌ⁴கிதாஶேஷநிர்வாணா ட⁴க்காநாத³சலஜ்ஜலா ।
டு⁴ண்டி⁴விக்⁴நேஶஜநநீ ட⁴ணட்³டு⁴ணிதபாதகா ॥ 71 ॥

தர்பணீ தீர்த²தீர்தா² ச த்ரிபதா² த்ரித³ஶேஶ்வரீ ।
த்ரிலோககோ³ப்த்ரீ தோயேஶீ த்ரைலோக்யபரிவந்தி³தா ॥ 72 ॥

தாபத்ரிதயஸம்ஹர்த்ரீ தேஜோப³லவிவர்தி⁴நீ ।
த்ரிலக்ஷ்யா தாரணீ தாரா தாராபதிகரார்சிதா ॥ 73 ॥

த்ரைலோக்யபாவநீ புண்யா துஷ்டிதா³ துஷ்டிரூபிணீ ।
த்ருʼஷ்ணாச்சே²த்ரீ தீர்த²மாதா த்ரிவிக்ரமபதோ³த்³ப⁴வா ॥ 74 ॥

தபோமயீ தபோரூபா தப:ஸ்தோமப²லப்ரதா³ । var பத³ப்ரதா³
த்ரைலோக்யவ்யாபிநீ த்ருʼப்திஸ்த்ருʼப்திக்ருʼத்தத்த்வரூபிணீ ॥ 75 ॥

த்ரைலோக்யஸுந்த³ரீ துர்யா துர்யாதீதப²லப்ரதா³ ।
த்ரைலோக்யலக்ஷ்மீஸ்த்ரிபதீ³ தத்²யா திமிரசந்த்³ரிகா ॥ 76 ॥

தேஜோக³ர்பா⁴ தபஸ்ஸாரா த்ரிபுராரிஶிரோக்³ருʼஹா ।
த்ரயீஸ்வரூபிணீ தந்வீ தபநாங்க³ஜபீ⁴திநுத் ॥ 77 ॥

தரிஸ்தரணிஜாமித்ரம் தர்பிதாஶேஷபூர்வஜா ।
துலாவிரஹிதா தீவ்ரபாபதூலதநூநபாத் ॥ 78 ॥

தா³ரித்³ர்யத³மநீ த³க்ஷா து³ஷ்ப்ரேக்ஷா தி³வ்யமண்ட³நா ।
தீ³க்ஷாவதீ து³ராவாப்யா த்³ராக்ஷாமது⁴ரவாரிப்⁴ருʼத் ॥ 79 ॥

த³ர்ஶிதாநேககுதுகா து³ஷ்டது³ர்ஜயது:³க²ஹ்ருʼத் ।
தை³ந்யஹ்ருʼத்³து³ரிதக்⁴நீ ச தா³நவாரிபதா³ப்³ஜஜா ॥ 80 ॥

த³ந்த³ஶூகவிஷக்⁴நீ ச தா³ரிதாகௌ⁴க⁴ஸந்ததி: ।
த்³ருதா தே³வத்³ருமச்ச²ந்நா து³ர்வாராக⁴விகா⁴திநீ ॥ 81 ॥

த³மக்³ராஹ்யா தே³வமாதா தே³வலோகப்ரத³ர்ஶிநீ ।
தே³வதே³வப்ரியா தே³வீ தி³க்பாலபத³தா³யிநீ ॥ 82 ॥

தீ³ர்கா⁴யு: காரிணீ தீ³ர்கா⁴ தோ³க்³த்⁴ரீ தூ³ஷணவர்ஜிதா ।
து³க்³தா⁴ம்பு³வாஹிநீ தோ³ஹ்யா தி³வ்யா தி³வ்யக³திப்ரதா³ ॥ 83 ॥

த்³யுநதீ³ தீ³நஶரணம் தே³ஹிதே³ஹநிவாரிணீ ।
த்³ராகீ⁴யஸீ தா³க⁴ஹந்த்ரீ தி³தபாதகஸந்ததி: ॥ 84 ॥

தூ³ரதே³ஶாந்தரசரீ து³ர்க³மா தே³வவல்லபா⁴ ।
து³ர்வ்ருʼத்தக்⁴நீ து³ர்விகா³ஹ்யா த³யாதா⁴ரா த³யாவதீ ॥ 85 ॥

து³ராஸதா³ தா³நஶீலா த்³ராவிணீ த்³ருஹிணஸ்துதா ।
தை³த்யதா³நவஸம்ஶுத்³தி⁴கர்த்ரீ து³ர்பு³த்³தி⁴ஹாரிணீ ॥ 86 ॥

தா³நஸாரா த³யாஸாரா த்³யாவாபூ⁴மிவிகா³ஹிநீ ।
த்³ருʼஷ்டாத்³ருʼஷ்டப²லப்ராப்திர்தே³வதாவ்ருʼந்த³வந்தி³தா ॥ 87 ॥

தீ³ர்க⁴வ்ரதா தீ³ர்க⁴த்³ருʼஷ்டிர்தீ³ப்ததோயா து³ராலபா⁴ ।
த³ண்ட³யித்ரீ த³ண்ட³நீதிர்து³ஷ்டத³ண்ட³த⁴ரார்சிதா ॥ 88 ॥

து³ரோத³ரக்⁴நீ தா³வார்சிர்த்³ரவத்³த்³ரவ்யைகஶேவதி:⁴ ।
தீ³நஸந்தாபஶமநீ தா³த்ரீ த³வது²வைரிணீ ॥ 89 ॥

த³ரீவிதா³ரணபரா தா³ந்தா தா³ந்தஜநப்ரியா ।
தா³ரிதாத்³ரிதடா து³ர்கா³ து³ர்கா³ரண்யப்ரசாரிணீ ॥ 90 ॥

த⁴ர்மத்³ரவா த⁴ர்மது⁴ரா தே⁴நுர்தீ⁴ரா த்⁴ருʼதிர்த்⁴ருவா ।
தே⁴நுதா³நப²லஸ்பர்ஶா த⁴ர்மகாமார்த²மோக்ஷதா³ ॥ 91 ॥

த⁴ர்மோர்மிவாஹிநீ து⁴ர்யா தா⁴த்ரீ தா⁴த்ரீவிபூ⁴ஷணம் ।
த⁴ர்மிணீ த⁴ர்மஶீலா ச த⁴ந்விகோடிக்ருʼதாவநா ॥ 92 ॥

த்⁴யாத்ருʼபாபஹரா த்⁴யேயா தா⁴வநீ தூ⁴தகல்மஷா ।
த⁴ர்மதா⁴ரா த⁴ர்மஸாரா த⁴நதா³ த⁴நவர்தி⁴நீ ॥ 93 ॥

த⁴ர்மாத⁴ர்மகு³ணச்சே²த்ரீ த⁴த்தூரகுஸுமப்ரியா ।
த⁴ர்மேஶீ த⁴ர்மஶாஸ்த்ரஜ்ஞா த⁴நதா⁴ந்யஸம்ருʼத்³தி⁴க்ருʼத் ॥ 94 ॥

த⁴ர்மலப்⁴யா த⁴ர்மஜலா த⁴ர்மப்ரஸவத⁴ர்மிணீ ।
த்⁴யாநக³ம்யஸ்வரூபா ச த⁴ரணீ தா⁴த்ருʼபூஜிதா ॥ 95 ॥

தூ⁴ர்தூ⁴ர்ஜடிஜடாஸம்ஸ்தா² த⁴ந்யா தீ⁴ர்தா⁴ரணாவதீ ।
நந்தா³ நிர்வாணஜநநீ நந்தி³நீ நுந்நபாதகா ॥ 96 ॥

நிஷித்³த⁴விக்⁴நநிசயா நிஜாநந்த³ப்ரகாஶிநீ ।
நபோ⁴ঽங்க³ணசரீ நூதிர்நம்யா நாராயணீ நுதா ॥ 97 ॥

நிர்மலா நிர்மலாக்²யாநா நாஶிநீ தாபஸம்பதா³ம் ।
நியதா நித்யஸுக²தா³ நாநாஶ்சர்யமஹாநிதி:⁴ ॥ 98 ॥

நதீ³ நத³ஸரோமாதா நாயிகா நாகதீ³ர்கி⁴கா ।
நஷ்டோத்³த⁴ரணதீ⁴ரா ச நந்த³நா நந்த³தா³யிநீ ॥ 99 ॥

நிர்ணிக்தாஶேஷபு⁴வநா நி:ஸங்கா³ நிருபத்³ரவா ।
நிராலம்பா³ நிஷ்ப்ரபஞ்சா நிர்ணாஶிதமஹாமலா ॥ 100 ॥

நிர்மலஜ்ஞாநஜநநீ நி:ஶேஷப்ராணிதாபஹ்ருʼத் ।
நித்யோத்ஸவா நித்யத்ருʼப்தா நமஸ்கார்யா நிரஞ்ஜநா ॥ 101 ॥

நிஷ்டா²வதீ நிராதங்கா நிர்லேபா நிஶ்சலாத்மிகா ।
நிரவத்³யா நிரீஹா ச நீலலோஹிதமூர்த⁴கா³ ॥ 102 ॥

நந்தி³ப்⁴ருʼங்கி³க³ணஸ்துத்யா நாகா³ நந்தா³ நகா³த்மஜா ।
நிஷ்ப்ரத்யூஹா நாகநதீ³ நிரயார்ணவதீ³ர்க⁴நௌ: ॥ 103 ॥

புண்யப்ரதா³ புண்யக³ர்பா⁴ புண்யா புண்யதரங்கி³ணீ ।
ப்ருʼது:² ப்ருʼது²ப²லா பூர்ணா ப்ரணதார்திப்ரப⁴ஞ்ஜநீ ॥ 104 ॥

ப்ராணதா³ ப்ராணிஜநநீ ப்ராணேஶீ ப்ராணரூபிணீ ।
பத்³மாலயா பராஶக்தி: புரஜித்பரமப்ரியா ॥ 105 ॥

பரா பரப²லப்ராப்தி: பாவநீ ச பயஸ்விநீ ।
பராநந்தா³ ப்ரக்ருʼஷ்டார்தா² ப்ரதிஷ்டா² பாலிநீ பரா ॥ 106 ॥ var பாலநீ

புராணபடி²தா ப்ரீதா ப்ரணவாக்ஷரரூபிணீ ।
பார்வதீ ப்ரேமஸம்பந்நா பஶுபாஶவிமோசநீ ॥ 107 ॥

பரமாத்மஸ்வரூபா ச பரப்³ரஹ்மப்ரகாஶிநீ ।
பரமாநந்த³நிஷ்யந்தா³ ப்ராயஶ்சித்தஸ்வரூபிணீ ॥ 108 ॥ var நிஷ்பந்தா³

பாநீயரூபநிர்வாணா பரித்ராணபராயணா ।
பாபேந்த⁴நத³வஜ்வாலா பாபாரி: பாபநாமநுத் ॥ 109 ॥

பரமைஶ்வர்யஜநநீ ப்ரஜ்ஞா ப்ராஜ்ஞா பராபரா ।
ப்ரத்யக்ஷலக்ஷ்மீ: பத்³மாக்ஷீ பரவ்யோமாம்ருʼதஸ்ரவா ॥ 110 ॥

ப்ரஸந்நரூபா ப்ரணிதி:⁴ பூதா ப்ரத்யக்ஷதே³வதா ।
பிநாகிபரமப்ரீதா பரமேஷ்டி²கமண்ட³லு: ॥ 111 ॥

பத்³மநாப⁴பதா³ர்க்⁴யேண ப்ரஸூதா பத்³மமாலிநீ ।
பரர்த்³தி⁴தா³ புஷ்டிகரீ பத்²யா பூர்தி: ப்ரபா⁴வதீ ॥ 112 ॥

புநாநா பீதக³ர்ப⁴க்⁴நீ பாபபர்வதநாஶிநீ ।
ப²லிநீ ப²லஹஸ்தா ச பு²ல்லாம்பு³ஜவிலோசநா ॥ 113 ॥

பா²லிதைநோமஹாக்ஷேத்ரா ப²ணிலோகவிபூ⁴ஷணம் ।
பே²நச்ச²லப்ரணுந்நைநா: பு²ல்லகைரவக³ந்தி⁴நீ ॥ 114 ॥

பே²நிலாச்சா²ம்பு³தா⁴ராபா⁴ ப²டு³ச்சாடிதபாதகா ।
பா²ணிதஸ்வாது³ஸலிலா பா²ண்டபத்²யஜலாவிலா ॥ 115 ॥

விஶ்வமாதா ச விஶ்வேஶீ விஶ்வா விஶ்வேஶ்வரப்ரியா ।
ப்³ரஹ்மண்யா ப்³ரஹ்மக்ருʼத்³ ப்³ராஹ்மீ ப்³ரஹ்மிஷ்டா² விமலோத³கா ॥ 116 ॥

விபா⁴வரீ ச விரஜா விக்ராந்தாநேகவிஷ்டபா ।
விஶ்வமித்ரம் விஷ்ணுபதீ³ வைஷ்ணவீ வைஷ்ணவப்ரியா ॥ 117 ॥

விரூபாக்ஷப்ரியகரீ விபூ⁴திர்விஶ்வதோமுகீ² ।
விபாஶா வைபு³தீ⁴ வேத்³யா வேதா³க்ஷரரஸஸ்ரவா ॥ 118 ॥

வித்³யா வேக³வதீ வந்த்³யா ப்³ருʼம்ஹணீ ப்³ரஹ்மவாதி³நீ ।
வரதா³ விப்ரக்ருʼஷ்டா ச வரிஷ்டா² ச விஶோத⁴நீ ॥ 119 ॥

வித்³யாத⁴ரீ விஶோகா ச வயோவ்ருʼந்த³நிஷேவிதா ।
ப³ஹூத³கா ப³லவதீ வ்யோமஸ்தா² விபு³த⁴ப்ரியா ॥ 120 ॥

வாணீ வேத³வதீ வித்தா ப்³ரஹ்மவித்³யாதரங்கி³ணீ ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³கோடிவ்யாப்தாம்பு³ர்ப்³ரஹ்மஹத்யாபஹாரிணீ ॥ 121 ॥

ப்³ரஹ்மேஶவிஷ்ணுரூபா ச பு³த்³தி⁴ர்விப⁴வவர்தி⁴நீ ।
விலாஸிஸுக²தா³ வஶ்யா வ்யாபிநீ ச வ்ருʼஷாரணி: ॥ 122 ॥

வ்ருʼஷாங்கமௌலிநிலயா விபந்நார்திப்ரப⁴ஞ்ஜநீ ।
விநீதா விநதா ப்³ரத்⁴நதநயா விநயாந்விதா ॥ 123 ॥

விபஞ்சீ வாத்³யகுஶலா வேணுஶ்ருதிவிசக்ஷணா ।
வர்சஸ்கரீ ப³லகரீ ப³லோந்மூலிதகல்மஷா ॥ 124 ॥

விபாப்மா விக³தாதங்கா விகல்பபரிவர்ஜிதா ।
வ்ருʼஷ்டிகர்த்ரீ வ்ருʼஷ்டிஜலா விதி⁴ர்விச்சி²ந்நப³ந்த⁴நா ॥ 125 ॥

வ்ரதரூபா வித்தரூபா ப³ஹுவிக்⁴நவிநாஶக்ருʼத் ।
வஸுதா⁴ரா வஸுமதீ விசித்ராங்கீ³ விபா⁴வஸு: ॥ 126 ॥

விஜயா விஶ்வபீ³ஜம் ச வாமதே³வீ வரப்ரதா³ ।
வ்ருʼஷாஶ்ரிதா விஷக்⁴நீ ச விஜ்ஞாநோர்ம்யம்ஶுமாலிநீ ॥ 127 ॥

ப⁴வ்யா போ⁴க³வதீ ப⁴த்³ரா ப⁴வாநீ பூ⁴தபா⁴விநீ ।
பூ⁴ததா⁴த்ரீ ப⁴யஹரா ப⁴க்ததா³ரித்³ர்யகா⁴திநீ ॥ 128 ॥

பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³ பே⁴ஶீ ப⁴க்தஸ்வர்கா³பவர்க³தா³ ।
பா⁴கீ³ரதீ² பா⁴நுமதீ பா⁴க்³யம் போ⁴க³வதீ ப்⁴ருʼதி: ॥ 129 ॥

ப⁴வப்ரியா ப⁴வத்³வேஷ்ட்ரீ பூ⁴திதா³ பூ⁴திபூ⁴ஷணா ।
பா⁴லலோசநபா⁴வஜ்ஞா பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வத்ப்ரபு:⁴ ॥ 130 ॥

ப்⁴ராந்திஜ்ஞாநப்ரஶமநீ பி⁴ந்நப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³பா ।
பூ⁴ரிதா³ ப⁴க்தஸுலபா⁴ பா⁴க்³யவத்³த்³ருʼஷ்டிகோ³சரீ ॥ 131 ॥

ப⁴ஞ்ஜிதோபப்லவகுலா ப⁴க்ஷ்யபோ⁴ஜ்யஸுக²ப்ரதா³ ।
பி⁴க்ஷணீயா பி⁴க்ஷுமாதா பா⁴வா பா⁴வஸ்வரூபிணீ ॥ 132 ॥

மந்தா³கிநீ மஹாநந்தா³ மாதா முக்திதரங்கி³ணீ ।
மஹோத³யா மது⁴மதீ மஹாபுண்யா முதா³கரீ ॥ 133 ॥

முநிஸ்துதா மோஹஹந்த்ரீ மஹாதீர்தா² மது⁴ஸ்ரவா ।
மாத⁴வீ மாநிநீ மாந்யா மநோரத²பதா²திகா³ ॥ 134 ॥

மோக்ஷதா³ மதிதா³ முக்²யா மஹாபா⁴க்³யஜநாஶ்ரிதா ।
மஹாவேக³வதீ மேத்⁴யா மஹா மஹிமபூ⁴ஷணா ॥ 135 ॥

மஹாப்ரபா⁴வா மஹதீ மீநசஞ்சலலோசநா ।
மஹாகாருண்யஸம்பூர்ணா மஹர்த்³தி⁴ஶ்ச மஹோத்பலா ॥ 136 ॥

மூர்திமந்முக்திரமணீ மணிமாணிக்யபூ⁴ஷணா ।
முக்தாகலாபநேபத்²யா மநோநயநநந்தி³நீ ॥ 137 ॥

மஹாபாதகராஶிக்⁴நீ மஹாதே³வார்த⁴ஹாரிணீ ।
மஹோர்மிமாலிநீ முக்தா மஹாதே³வீ மநோந்மநீ ॥ 138 ॥

மஹாபுண்யோத³யப்ராப்யா மாயாதிமிரசந்த்³ரிகா ।
மஹாவித்³யா மஹாமாயா மஹாமேதா⁴ மஹௌஷத⁴ம் ॥ 139 ॥

மாலாத⁴ரீ மஹோபாயா மஹோரக³விபூ⁴ஷணா ।
மஹாமோஹப்ரஶமநீ மஹாமங்க³ளமங்க³ளம் ॥ 140 ॥

மார்தண்ட³மண்ட³லசரீ மஹாலக்ஷ்மீர்மதோ³ஜ்ஜி²தா ।
யஶஸ்விநீ யஶோதா³ ச யோக்³யா யுக்தாத்மஸேவிதா ॥ 141 ॥

யோக³ஸித்³தி⁴ப்ரதா³ யாஜ்யா யஜ்ஞேஶபரிபூரிதா ।
யஜ்ஞேஶீ யஜ்ஞப²லதா³ யஜநீயா யஶஸ்கரீ ॥ 142 ॥

யமிஸேவ்யா யோக³யோநிர்யோகி³நீ யுக்தபு³த்³தி⁴தா³ ।
யோக³ஜ்ஞாநப்ரதா³ யுக்தா யமாத்³யஷ்டாங்க³யோக³யுக் ॥ 143 ॥

யந்த்ரிதாகௌ⁴க⁴ஸஞ்சாரா யமலோகநிவாரிணீ ।
யாதாயாதப்ரஶமநீ யாதநாநாமக்ருʼந்தநீ ॥ 144 ॥

யாமிநீஶஹிமாச்சோ²தா³ யுக³த⁴ர்மவிவர்ஜிதா ।
ரேவதீ ரதிக்ருʼத்³ ரம்யா ரத்நக³ர்பா⁴ ரமா ரதி: ॥ 145 ॥

ரத்நாகரப்ரேமபாத்ரம் ரஸஜ்ஞா ரஸரூபிணீ ।
ரத்நப்ராஸாத³க³ர்பா⁴ ச ரமணீயதரங்கி³ணீ ॥ 146 ॥

ரத்நார்சீ ருத்³ரரமணீ ராக³த்³வேஷவிநாஶிநீ ।
ரமா ராமா ரம்யரூபா ரோகி³ஜீவாநுரூபிணீ ॥ 147 ॥

ருசிக்ருʼத்³ ரோசநீ ரம்யா ருசிரா ரோக³ஹாரிணீ ।
ராஜஹம்ஸா ரத்நவதீ ராஜத்கல்லோலராஜிகா ॥ 148 ॥

ராமணீயகரேகா² ச ருஜாரீ ரோக³ரோஷிணீ । var ரோக³ஶோஷிணீ
ராகா ரங்கார்திஶமநீ ரம்யா ரோலம்ப³ராவிணீ ॥ 149 ॥

ராகி³ணீ ரஞ்ஜிதஶிவா ரூபலாவண்யஶேவதி:⁴ ।
லோகப்ரஸூர்லோகவந்த்³யா லோலத்கல்லோலமாலிநீ ॥ 150 ॥

லீலாவதீ லோகபூ⁴மிர்லோகலோசநசந்த்³ரிகா ।
லேக²ஸ்ரவந்தீ லடபா⁴ லகு⁴வேகா³ லகு⁴த்வஹ்ருʼத் ॥ 151 ॥

லாஸ்யத்தரங்க³ஹஸ்தா ச லலிதா லயப⁴ங்கி³கா³ ।
லோகப³ந்து⁴ர்லோகதா⁴த்ரீ லோகோத்தரகு³ணோர்ஜிதா ॥ 152 ॥

லோகத்ரயஹிதா லோகா லக்ஷ்மீர்லக்ஷணலக்ஷிதா ।
லீலா லக்ஷிதநிர்வாணா லாவண்யாம்ருʼதவர்ஷிணீ ॥ 153 ॥

வைஶ்வாநரீ வாஸவேட்³யா வந்த்⁴யத்வபரிஹாரிணீ ।
வாஸுதே³வாங்க்⁴ரிரேணுக்⁴நீ வஜ்ரிவஜ்ரநிவாரிணீ ॥ 154 ॥

ஶுபா⁴வதீ ஶுப⁴ப²லா ஶாந்தி: ஶந்தநுவல்லபா⁴ । var ஶாந்தநு
ஶூலிநீ ஶைஶவவயா: ஶீதலாம்ருʼதவாஹிநீ ॥ 155 ॥

ஶோபா⁴வதீ ஶீலவதீ ஶோஷிதாஶேஷகில்பி³ஷா ।
ஶரண்யா ஶிவதா³ ஶிஷ்டா ஶரஜந்மப்ரஸூ:ஶிவா ॥ 156 ॥

ஶக்தி: ஶஶாங்கவிமலா ஶமநஸ்வஸ்ருʼஸம்மதா ।
ஶமா ஶமநமார்க³க்⁴நீ ஶிதிகண்ட²மஹாப்ரியா ॥ 157 ॥

ஶுசி: ஶுசிகரீ ஶேஷா ஶேஷஶாயிபதோ³த்³ப⁴வா ।
ஶ்ரீநிவாஸஶ்ருதி: ஶ்ரத்³தா⁴ ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீ: ஶுப⁴வ்ரதா ॥ 158 ॥

ஶுத்³த⁴வித்³யா ஶுபா⁴வர்தா ஶ்ருதாநந்தா³ ஶ்ருதிஸ்துதி: ।
ஶிவேதரக்⁴நீ ஶப³ரீ ஶாம்ப³ரீரூபதா⁴ரிணீ ॥ 159 ॥

ஶ்மஶாநஶோத⁴நீ ஶாந்தா ஶஶ்வச்ச²தத்⁴ருʼதிஸ்துதா ।
ஶாலிநீ ஶாலிஶோபா⁴ட்⁴யா ஶிகி²வாஹநக³ர்ப⁴ப்⁴ருʼத் ॥ 160 ॥

ஶம்ஸநீயசரித்ரா ச ஶாதிதாஶேஷபாதகா ।
ஷட்³கு³ணைஶ்வர்யஸம்பந்நா ஷட³ங்க³ஶ்ருதிரூபிணீ ॥ 161 ॥

ஷண்ட⁴தாஹாரிஸலிலா ஸ்த்யாயந்நத³நதீ³ஶதா ।
ஸரித்³வாரா ச ஸுரஸா ஸுப்ரபா⁴ ஸுரதீ³ர்கி⁴கா ॥ 162 ॥

ஸ்வ: ஸிந்து:⁴ ஸர்வது:³க²க்⁴நீ ஸர்வவ்யாதி⁴மஹௌஷத⁴ம் ।
ஸேவ்யா ஸித்³தி:⁴ ஸதீ ஸூக்தி: ஸ்கந்த³ஸூஶ்ச ஸரஸ்வதீ ॥ 163 ॥

ஸம்பத்தரங்கி³ணீ ஸ்துத்யா ஸ்தா²ணுமௌலிக்ருʼதாலயா ।
ஸ்தை²ர்யதா³ ஸுப⁴கா³ ஸௌக்²யா ஸ்த்ரீஷு ஸௌபா⁴க்³யதா³யிநீ ॥ 164 ॥

ஸ்வர்க³நி:ஶ்ரேணிகா ஸூமா ஸ்வதா⁴ ஸ்வாஹா ஸுதா⁴ஜலா । var ஸூக்ஷ்மா
ஸமுத்³ரரூபிணீ ஸ்வர்க்³யா ஸர்வபாதகவைரிணீ ॥ 165 ॥

ஸ்ம்ருʼதாக⁴ஹாரிணீ ஸீதா ஸம்ஸாராப்³தி⁴தரண்டி³கா ।
ஸௌபா⁴க்³யஸுந்த³ரீ ஸந்த்⁴யா ஸர்வஸாரஸமந்விதா ॥ 166 ॥

ஹரப்ரியா ஹ்ருʼஷீகேஶீ ஹம்ஸரூபா ஹிரண்மயீ ।
ஹ்ருʼதாக⁴ஸங்கா⁴ ஹிதக்ருʼத்³தே⁴லா ஹேலாக⁴க³ர்வஹ்ருʼத் ॥ 167 ॥

க்ஷேமதா³ க்ஷாலிதாகௌ⁴கா⁴ க்ஷுத்³ரவித்³ராவிணீ க்ஷமா ।

க³ங்கே³தி நாமஸாஹஸ்ரம் க³ங்கா³யா: கலஶோத்³ப⁴வ । var இதி நாமஸஹஸ்ரம் ஹி
கீர்தயித்வா நர: ஸம்யக்³க³ங்கா³ஸ்நாநப²லம் லபே⁴த் ॥ 168 ॥

ஸர்வபாபப்ரஶமநம் ஸர்வவிக்⁴நவிநாஶநம் ।
ஸர்வஸ்தோத்ரஜபாச்ச்²ரேஷ்ட²ம் ஸர்வபாவநபாவநம் ॥ 169 ॥

ஶ்ரத்³த⁴யாபீ⁴ஷ்டப²லத³ம் சதுர்வர்க³ஸம்ருʼத்³தி⁴க்ருʼத் ।
ஸக்ருʼஜ்ஜபாத³வாப்நோதி ஹ்யேகக்ரதுப²லம் முநே ॥ 170 ॥

ஸர்வதீர்தே²ஷு ய: ஸ்நாத: ஸர்வயஜ்ஞேஷு தீ³க்ஷித: ।
தஸ்ய யத்ப²லமுத்³தி³ஷ்டம் த்ரிகாலபட²நாச்ச தத் ॥ 171 ॥

ஸர்வவ்ரதேஷு யத்புண்யம் ஸம்யக்சீர்ணேஷு வாட³வ ।
தத்ப²லம் ஸமவாப்நோதி த்ரிஸந்த்⁴யம் நியத: பட²ந் ॥ 172 ॥

ஸ்நாநகாலே படே²த்³யஸ்து யத்ர குத்ர ஜலாஶயே ।
தத்ர ஸந்நிஹிதா நூநம் க³ங்கா³ த்ரிபத²கா³ முநே ॥ 173 ॥

ஶ்ரேயோঽர்தீ² லப⁴தே ஶ்ரேயோ த⁴நார்தீ² லப⁴தே த⁴நம் ।
காமீ காமாநவாப்நோதி மோக்ஷார்தீ² மோக்ஷமாப்நுயாத் ॥ 174 ॥

வர்ஷம் த்ரிகாலபட²நாச்ச்²ரத்³த⁴யா ஶுசிமாநஸ: ।
ருʼதுகாலாபி⁴க³மநாத³புத்ர: புத்ரவாந் ப⁴வேத் ॥ 175 ॥

நாகாலமரணம் தஸ்ய நாக்³நிசோராஹிஸாத்⁴வஸம் ।
நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் க³ங்கா³யா யோ ஜபேச்ச்²ரத்³த⁴யா முநே ॥ 176 ॥

க³ங்கா³நாமஸஹஸ்ரம் து ஜப்த்வா க்³ராமாந்தரம் வ்ரஜேத் ।
கார்யஸித்³தி⁴மவாப்நோதி நிர்விக்⁴நோ கே³ஹமாவிஶேத் ॥ 177 ॥

திதி²வாரர்க்ஷயோகா³நாம் ந தோ³ஷ: ப்ரப⁴வேத்ததா³ ।
யதா³ ஜப்த்வா வ்ரஜேதே³தத் ஸ்தோத்ரம் க்³ராமாந்தரம் நர: ॥ 178 ॥

ஆயுராரோக்³யஜநநம் ஸர்வோபத்³ரவநாஶநம் ।
ஸர்வஸித்³தி⁴கரம் பும்ஸாம் க³ங்கா³நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 179 ॥

ஜந்மாந்தரஸஹஸ்ரேஷு யத்பாபம் ஸம்யக³ர்ஜிதம் ।
க³ங்கா³நாமஸஹஸ்ரஸ்ய ஜபநாத்தத்க்ஷயம் வ்ரஜேத் ॥ 180 ॥

ப்³ரஹ்மக்⁴நோ மத்³யப: ஸ்வர்ணஸ்தேயீ ச கு³ருதல்பக:³ ।
தத்ஸம்யோகீ³ ப்⁴ரூணஹந்தா மாத்ருʼஹா பித்ருʼஹா முநே ॥ 181 ॥

விஶ்வாஸகா⁴தீ க³ரத:³ க்ருʼதக்⁴நோ மித்ரகா⁴தக: ।
அக்³நிதோ³ கோ³வத⁴கரோ கு³ருத்³ரவ்யாபஹாரக: ॥ 182 ॥

மஹாபாதகயுக்தோঽபி ஸம்யுக்தோঽப்யுபபாதகை: ।
முச்யதே ஶ்ரத்³த⁴யா ஜப்த்வா க³ங்கா³நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 183 ॥

ஆதி⁴வ்யாதி⁴பரிக்ஷிப்தோ கோ⁴ரதாபபரிப்லுத: ।
முச்யதே ஸர்வது:³கே²ப்⁴ய: ஸ்தவஸ்யாஸ்யாநுகீர்தநாத் ॥ 184 ॥

ஸம்வத்ஸரேண யுக்தாத்மா பட²ந் ப⁴க்திபராயண: ।
அபீ⁴ப்ஸிதாம் லபே⁴த்ஸித்³தி⁴ம் ஸர்வை: பாபை: ப்ரமுச்யதே ॥ 185 ॥

ஸம்ஶயாவிஷ்டசித்தஸ்ய த⁴ர்மவித்³வேஷிணோঽபி ச ।
தா³ம்பி⁴கஸ்யாபி ஹிம்ஸ்ரஸ்ய சேதோ த⁴ர்மபரம் ப⁴வேத் ॥ 186 ॥

வர்ணாஶ்ரமபதீ²நஸ்து காமக்ரோத⁴விவர்ஜித: ।
யத்ப²லம் லப⁴தே ஜ்ஞாநீ ததா³ப்நோத்யஸ்ய கீர்தநாத் ॥ 187 ॥

கா³யத்ர்யயுதஜப்யேந யத்ப²லம் ஸமுபார்ஜிதம் ।
ஸக்ருʼத்பட²நத: ஸம்யக்தத³ஶேஷமவாப்நுயாத் ॥ 188 ॥

கா³ம் த³த்த்வா வேத³விது³ஷே யத்ப²லம் லப⁴தே க்ருʼதீ ।
தத்புண்யம் ஸம்யகா³க்²யாதம் ஸ்தவராஜஸக்ருʼஜ்ஜபாத் ॥ 189 ॥

கு³ருஶுஶ்ரூஷணம் குர்வந் யாவஜ்ஜீவம் நரோத்தம: ।
யத்புண்யமர்ஜயேத்தத்³பா⁴க்³வர்ஷம் த்ரிஷவணம் ஜபந் ॥ 190 ॥

வேத³பாராயணாத்புண்யம் யத³த்ர பரிபட்²யதே ।
தத்ஷண்மாஸேந லப⁴தே த்ரிஸந்த்⁴யம் பரிகீர்தநாத் ॥ 191 ॥

க³ங்கா³யா: ஸ்தவராஜஸ்ய ப்ரத்யஹம் பரிஶீலநாத் ।
ஶிவப⁴க்திமவாப்நோதி விஷ்ணுப⁴க்தோঽத²வா ப⁴வேத் ॥ 192 ॥

ய: கீர்தயேத³நுதி³நம் க³ங்கா³நாமஸஹஸ்ரகம் ।
தத்ஸமீபே ஸஹசரீ க³ங்கா³தே³வீ ஸதா³ ப⁴வேத் ॥ 193 ॥

ஸர்வத்ர பூஜ்யோ ப⁴வதி ஸர்வத்ர விஜயீ ப⁴வேத் ।
ஸர்வத்ர ஸுக²மாப்நோதி ஜாஹ்நவீஸ்தோத்ரபாட²த: ॥ 194 ॥

ஸதா³சாரீ ஸ விஜ்ஞேய: ஸ ஶுசிஸ்து ஸதை³வ ஹி ।
க்ருʼதஸர்வஸுரார்ச: ஸ கீர்தயேத்³ய இமாம் ஸ்துதிம் ॥ 195 ॥

தஸ்மிம்ஸ்த்ருʼப்தே ப⁴வேத் த்ருʼப்தா ஜாஹ்நவீ நாத்ர ஸம்ஶய: ।
தஸ்மாத்ஸர்வப்ரயத்நேந க³ங்கா³ப⁴க்தம் ஸமர்சயேத் ॥ 196 ॥

ஸ்தவராஜமிமம் கா³ங்க³ம் ஶ்ருʼணுயாத்³யஶ்ச வை படே²த் ।
ஶ்ராவயேத³த² தத்³ப⁴க்தாந் த³ம்ப⁴லோப⁴விவர்ஜித: ॥ 197 ॥

முச்யதே த்ரிவிதை:⁴ பாபைர்மநோவாக்காயஸம்ப⁴வை: ।
க்ஷணாந்நிஷ்பாபதாமேதி பித்ரூʼணாம் ச ப்ரியோ ப⁴வேத் ॥ 198 ॥

ஸர்வதே³வப்ரியஶ்சாபி ஸர்வர்ஷிக³ணஸம்மத: ।
அந்தே விமாநமாருஹ்யம் தி³வ்யஸ்த்ரீஶதஸம்வ்ருʼத: ॥ 199 ॥

தி³வ்யாப⁴ரணஸம்பந்நோ தி³வ்யபோ⁴க³ஸமந்வித: ।
நந்த³நாதி³வநே ஸ்வைரம் தே³வவத்ஸ ப்ரமோத³தே ॥ 200 ॥

பு⁴ஜ்யமாநேஷு விப்ரேஷு ஶ்ராத்³த⁴காலே விஶேஷத: ।
ஜபந்நித³ம் மஹாஸ்தோத்ரம் பித்ரூʼணாம் த்ருʼப்திகாரகம் ॥ 201 ॥

யாவந்தி தத்ர ஸிக்தா²நி யாவந்தோঽம்பு³கணா: ஸ்தி²தா: ।
தாவந்த்யேவ ஹி வர்ஷாணி மோத³ந்தே ஸ்வபிதாமஹா: ॥ 202 ॥

யதா² ப்ரீணந்தி பிதரோ ப்ரீணந்தி க³ங்கா³யாம் பிண்ட³தா³நத: ।
ததை²வ த்ருʼப்நுயு: ஶ்ராத்³தே⁴ ஸ்தவஸ்யாஸ்யாநுஸம்ஶ்ரவாத் ॥ 203 ॥

ஏதத்ஸ்தோத்ரம் க்³ருʼஹே யஸ்ய லிகி²தம் பரிபூஜ்யதே ।
தத்ர பாபப⁴யம் நாஸ்தி ஶுசி தத்³ப⁴வநம் ஸதா³ ॥ 204 ॥

அக³ஸ்தே கிம் ப³ஹூக்தேந ஶ்ருʼணு மே நிஶ்சிதம் வச: ।
ஸம்ஶயோ நாத்ர கர்தவ்ய: ஸந்தே³க்³த⁴ரி ப²லம் நஹி ॥ 205 ॥

யாவந்தி மர்த்யே ஸ்தோத்ராணி மந்த்ரஜாலாந்யநேகஶ: ।
தாவந்தி ஸ்தவராஜஸ்ய கா³ங்கே³யஸ்ய ஸமாநி ந ॥ 206 ॥

யாவஜ்ஜந்ம ஜபேத்³யஸ்து நாம்நாமேதத்ஸஹஸ்ரகம் ।
ஸ கீகடேஷ்வபி ம்ருʼதோ ந புநர்க³ர்ப⁴மாவிஶேத் ॥ 207 ॥

நித்யம் நியமவாநேதத்³யோ ஜபேத்ஸ்தோத்ரமுத்தமம் ।
அந்யத்ராபி விபந்ந: ஸ க³ங்கா³தீரே ம்ருʼதோ ப⁴வேத் ॥ 208 ॥

ஏதத்ஸ்தோத்ரவரம் ரம்யம் புரா ப்ரோக்தம் பிநாகிநா ।
விஷ்ணவே நிஜப⁴க்தாய முக்திபீ³ஜாக்ஷராஸ்பத³ம் ॥ 209 ॥

க³ங்கா³ஸ்நாநப்ரதிநிதி:⁴ ஸ்தோத்ரமேதந்மயேரிதம் ।
ஸிஸ்நாஸுர்ஜாஹ்நவீம் தஸ்மாதே³தத்ஸ்தோத்ரம் ஜபேத்ஸுதீ:⁴ ॥ 210 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஸ்கந்த³புராணே ஏகாஶீதிஸாஹஸ்ர்யாம்
ஸம்ஹிதாயாம் சதுர்தை²காஶீக²ண்டே³பூர்வார்தே⁴
க³ங்கா³ஸஹஸ்ரநாமகத²நம் நாமைகோநத்ரிம்ஶத்தமோঽத்⁴யாய: ॥

ஸிதமகரநிஷண்ணாம் ஶுப்⁴ரவர்ணாம் த்ரிநேத்ராம்
கரத்⁴ருʼதகலஶோத்³யத்ஸோபலாபீ⁴த்யபீ⁴ஷ்டாம் ।
விதி⁴ஹரிரூபாம் ஸேந்து³கோடீரஜூடாம்
கலிதஸிதது³கூலாம் ஜாஹ்நவீ தாம் நமாமி ॥

Also Read 1000 Names of Sri Ganga Devi:

1000 Names of Sri Ganga | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Ganga | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top