Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Shiva from Shivarahasya 2 Lyrics in Tamil

Shiva Sahasranama Stotram from Shivarahasya 2 in Tamil:

॥ ஶ்ரீஶிவஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஶிவரஹஸ்யே நவமாம்ஶே அத்⁴யாய 2 ॥

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ॥

॥ அத² நவமாம்ஶே த்³விதீயோঽத்⁴யாய: ॥

ஸ்கந்த³ உவாச –
ஶேஷாஶேஷமுகோ²த்³கீ³தாம் நாமஸாராவலீமிமாம் ।
ஹாடகேஶோருகடகபூ⁴தேநகஹீந(ந்த்³ர)கேண து ॥ 1 ॥

ஸஹஸ்ரநாம யத்ப்ரோக்தம் தத்தே வக்ஷ்யாம்யஹம் ஶ்ருʼணு ।
த⁴ந்யம் மாந்யம் மஹாமந்யுப்ரீதிதா³யகமுத்தமம் ॥ 2 ॥

நாந்யேஷு தா³பநீயம் தே ந தே³யம் வேத³மீத்³ருʼஶம் ।
பஞ்சாஸ்ய ஹ்ருʼத³யாஶாஸ்யமநுஶாஸ்யாமி தே ஹ்ருʼதி³ ॥ 3 ॥

ருʼஷிரஸ்யாதி³ஶேஷோ வை தே³வோ தே³வோமஹேஶ்வர: ।
ஸர்வத்ர விநியோகோ³ঽஸ்ய கர்மஸ்வபி ஸதா³ த்³விஜ ।
த்⁴யாநம் தஸ்யாநுவக்ஷ்யாமி த்வமேகாக்³ரமநா: ஶ்ருʼணு ॥ 4 ॥

ஸ்கந்த:³ உவாச –
த்⁴யாயேதி³ந்து³கலாத⁴ரம் கி³ரித⁴நு ஸோமாக்³நிபா²லோஜ்ஜ்வலம்
வைகுண்டோ²ருவிபாட²பா³ணஸுகரம் தே³வம் ரதே²ঽதி⁴ஷ்டி²தம் ।
வேதா³ஶ்வம் விதி⁴ஸாரதி²ம் கி³ரிஜயா சித்தேঽநுஸந்த³த்⁴மஹே
நாநாகாரகலாவிலாஸஜக³தா³ந்த³தி³ஸம்பூர்தயே ॥

ஏவம் த்⁴யாத்வா மஹாதே³வம் நாம்நா ஸாஹஸ்ரமுத்தமம் ।
ப்ரஜபேந்நியதோ மந்த்ரீ ப⁴ஸ்மருத்³ராக்ஷபூ⁴ஷண: ॥ 1 ॥

லிங்க³மப்⁴யர்சயந்வாபி பி³ல்வகோமலபல்லவை: ।
பங்கஜைருத்பலைர்வாபி ப்ரஸாதா³ய மஹேஶிது: ॥ 2 ॥

அஷ்டம்யாம் வா சதுர்த³ஶ்யாம் பர்வஸ்வபி விஶேஷத: ।
யம் யம் காமம் ஸதா³சித்தே பா⁴வயேத்தம் தமாப்நுயாத் ॥ 3 ॥

அத² ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ।

ௐ க³ங்கா³த⁴ரோঽந்த⁴கரிபு: பிநாகீ ப்ரமதா²தி⁴பந் ।
ப⁴வ ஈஶாந ஆதார்யோঽநேகத⁴ந்யோ மஹேஶ்வர: ॥ 1 ॥

மஹாதே³வ: பஶுபதி: ஸ்தா²ணு: ஸர்வஜ்ஞ ஈஶ்வர: ।
விஶ்வாதி⁴க: ஶிவ: ஶாந்தோ விஶ்வாத்மா க³க³நாந்தர: ॥ 2 ॥

பராவரோঽம்பி³காநாத:² ஶரதி³ந்து³கலாத⁴ர: ।
க³ணேஶதாதோ தே³வேஶோ ப⁴வவைத்³ய: பிதாமஹ: ॥ 3 ॥

தரணஸ்தாரகஸ்தாம்ரோ ப்ரபஞ்சரஹிதோ ஹர: ।
விநாயகஸ்துதபத:³ க்ஷ்மாரதோ² நந்தி³வாஹந: ॥ 4 ॥

க³ஜாந்தகோ த⁴நுர்தா⁴ரீ வீரகோ⁴ஷ: ஸ்துதிப்ரிய: ।
ப்ரஜாஸஹோ ரணோச்சண்ட³தாண்ட³வோ மந்மதா²ந்தக: ॥ 5 ॥

ஶிபிவிஷ்ட: ஶாஶ்வதாத்மா மேக⁴வாஹோ து³ராஸத:³ ।
ஆநந்த³பூர்ணா வர்ஷாத்மா ருத்³ர: ஸம்ஹாரகாரக: ॥ 6 ॥

ப⁴க³நேத்ரப்ரமத²நோ நித்யஜேதாঽபராஜித: ।
மஹாகாருணிக: ஶ்வப்⁴ரு: ப்ரஸந்நாஸ்யோ மகா²ந்தக: ॥ 7 ॥

க⁴நாப⁴கண்டோ² க³ரபு⁴க் ப³ப்³லுஶோ வீர்யவர்த⁴ந: ।
ப்ரகடஸ்தவநோ மாநீ மநஸ்வீ ஜ்ஞாநதா³யக: ॥ 8 ॥

கந்த³ர்பஸர்பத³ர்பக்⁴நோ விஷாதீ³ நீலலோஹித: ।
காலாந்தகோ யுகா³வர்த: ஸங்க்ரந்த³நஸுநந்த³ந: ॥ 9 ॥

தீ³நபோஷ: பாஶஹந்தா ஶாந்தாத்மா க்ரோத⁴வர்த⁴ந: ।
கந்த³ர்போ விஸலஜ்ஜந்த்³ரோ லிங்கா³த்⁴யக்ஷோ க³ஜாந்தக: ॥ 10 ॥

வைகுண்ட³பூஜ்யோ விஶ்வாத்மா த்ரிணேத்ரோ வ்ருʼஷப⁴த்⁴வஜ: ।
ஜஹ்நுஜாபதிரீஶாந: ஸ்மஶாநநிலயோ யுவா ॥ 11 ॥

பார்வதீஜாநிருஹ்யாட்⁴யோ நாத்³யவித்³யாபராயண: ।
ஸாமவேத³ப்ரியோ வைத்³யோ வித்³யாதி⁴பதிரீஶ்வர: ॥ 12 ॥

குமாரஜநகோ மாரமாரகோ வீரஸத்தம: ।
லம்ப³லாஶ்வதரோத்³கா³ரிஸுப²ணோத்க்ருʼஷ்டகுண்ட³ல: ॥ 13 ॥

ஆநந்த³வநவாஸோঽத² அவிமுக்தமஹேஶ்வர: ।
ஆங்காரநிலயோ த⁴ந்வீ கதா³ரேஶோঽமிதப்ரப:⁴ ॥ 14 ॥

நர்மதா³லிங்க³நிலயோ நிஷ்பாபஜநவத்ஸல: ।
மஹாகைலாஸலிங்கா³த்மா வீரப⁴த்³ரப்ரஸாத³க்ருʼத் ॥ 15 ॥

காலாக்³நிருத்³ரோঽநந்தாத்மா ப⁴ஸ்மாங்கோ³ கோ³பதிப்ரிய: ।
வேதா³ஶ்வ: கஞ்ஜஜாஜாநிநேத்ரபூஜிதபாது³க: ॥ 16 ॥

ஜலநத⁴ரவதோ⁴த்³யுக்ததி³வ்யசக்ரப்ரதா³யக: ।
வாமநோ விகடோ முண்ட³ஸ்துஹுண்ட³க்ருʼதஸம்ஸ்துதி: ॥ 17 ॥

ப²ணீஶ்வரமஹாஹாரோ ருத்³ராக்ஷக்ருʼதகங்கண: ।
வீணாபாணிர்கா³நரதோ ட⁴க்காவாத்³யப்ரியோ வஶீ ॥ 18 ॥

விஶாலவக்ஷா: ஶைலேந்த்³ரஜாமாதாঽமரஸத்தம: ।
ஹ்ருʼத்தமோநாஶகோ பு³த்³தோ⁴ ஜக³த்கந்தா³ர்த³நோ ப³லீ ॥ 19 ॥

பலாஶபுஷ்பபூஜ்யாங்க்⁴ரி: பலாஶநவரப்ரத:³ ।
ஸாக³ராந்தர்க³தோ கோ⁴ர: ஸத்³யோஜாதோঽம்பி³காஸக:² ॥ 20 ॥

வாமதே³வ: ஸாமகீ³த: ஸோம: ஸோமகலாத⁴ர: ।
நி:ஸீம மஹிமோதா³ரோ தூ³(தா³)ரிதாகி²லபாதக: ॥ 21 ॥

தபநாந்தர்க³தோ தா⁴தா தே⁴நுபுத்ரவரப்ரத:³ ।
பா³ணஹஸ்தப்ரதோ³ நேதா நமுசேர்வீர்யவர்த⁴ந: ॥ 22 ॥

நாகா³ஜிநாங்கோ³ நாகே³ஶோ நாகே³ஶவரபு⁴ஷண: ।
அகே³ஶஶாயீ பூ⁴தேஶோ க³ணகோலாஹலப்ரிய: ॥ 23 ॥

ப்ரஸந்நாஸ்யோঽநேகபா³ஹு: ஶூலத்⁴ருʼக் காலதாபந:
கோலப்ரமத²ந: கூர்மமஹாக²ர்படதா⁴ரக: ॥ 24 ॥

மாரஸிஹ்மாஜிநத⁴ரோ மஹாலாங்க³லத்⁴ருʼக்³ப³லீ ।
ககுது³ந்மத²நோ ஹேதுரஹேது: ஸர்வகாரண: ॥ 25 ॥

க்ருʼஶாநுரேதா: ஸோத்பு²ல்லபா²லநேத்ரோঽமராரிஹா ।
ம்ருʼக³பா³லத⁴ரோ த⁴ந்வீ ஶக்ரபா³ஹுவிப⁴ஞ்ஜக: ॥ 26 ॥

த³க்ஷயஜ்ஞப்ரமத²ந: ப்ரமதா²தி⁴பதி: ஶிவ: ।
ஶதாவர்தோ யுகா³வர்தோ மேகா⁴வர்தோ து³ராஸத:³ ॥ 27 ॥

மநோஜவோ ஜாதஜநோ வேதா³தா⁴ர: ஸநாதந: ।
பாண்ட³ராகோ:³(ங்கோ³)கோ³ঽஜிநாங்க:³ கர்மந்தி³ஜநவத்ஸல: ॥ 28 ॥

சாதுர்ஹோத்ரோ வீரஹோதா ஶதருத்³ரீயமத்⁴யக:³ ।
பீ⁴மோ ருத்³ர உதா³வர்தோ விஷமாக்ஷோঽருணேஶ்வர: ॥ 29 ॥

யக்ஷராஜநுதோ நாதோ² நீதிஶாஸ்த்ரப்ரவர்தக: ।
கபாலபாணிர்ப⁴க³வாந்வையாக்⁴ரத்வக³லங்க்ருʼத: ॥ 30 ॥

மோக்ஷஸாரோঽத்⁴வராத்⁴யக்ஷ த்⁴வஜஜீவோ மருத்ஸக:² ।
ஆருணோயஸ்த்வக³த்⁴யக்ஷோ காமநாரஹிதஸ்தரு: ॥ 31 ॥

பி³ல்வபூஜ்யோ பி³ல்வநீஶோ ஹரித³ஶ்வோঽபராஜித: ।
ப்³ருʼஹத்³ரத²ந்தரஸ்துத்யோ வாமதே³வ்யஸ்தவப்ரிய: ॥ 32 ॥

அகோ⁴ரதர ரோசிஷ்ணுர்க³ம்பீ⁴ரோ மந்யுரீஶ்வர: ।
கலிப்ரவர்தகோ யோகீ³ ஸாங்க்²யமாயாவிஶாரத:³ ॥ 33 ॥

விதா⁴ரகோ தை⁴ர்யது⁴ர்ய: ஸோமதா⁴மாந்தரஸ்தி²த: ।
ஶிபிவிஷ்டோ க³ஹ்வரேஷ்டோ ஜ்யேஷ்டோ² தே³வ: கநிஷ்ட²க: ॥ 34 ॥

பிநாகஹஸ்தோঽவரஜோ வர்ஷஹரீஶ்வர: ।
கவசீ ச நிஷங்கீ³ ச ரத²கோ⁴ஷோঽமிதப்ரப:⁴ ॥ 35 ॥

காலஞ்ஜரோ த³ந்த³ஶூகோ வித³ர்பே⁴ஶோ க³ணாதிக:³ ।
க³ப⁴ஸ்தீஶோ முநிஶ்ரேஷ்டோ² மஹர்ஷி: ஸம்ஶிதவ்ரத: ॥ 36 ॥

கர்ணிகாரவநாவாஸீ கரவீரஸுமப்ரிய: ।
நீலோத்பலமஹாஸ்ரக்³வீ கரஹாடபுரேஶ்வர: ॥ 37 ॥

ஶதர்சந: பராநந்தோ³ ப்³ராஹ்மணார்ச்யோபவீதவாந் ।
ப³லீ பா³லப்ரியா த⁴ர்மோ ஹிரண்யபதிரப்பதி: ॥ 38 ॥

யமப்ரமத²நோஷ்ணீஷீ சக்ரஹஸ்த: புராந்தக: ।
வஸுஷேணோঽங்க³நாதே³ஹ: கௌலாசாரப்ரவர்தக: ॥ 39 ॥

தந்த்ராத்⁴யக்ஷோ மந்த்ரமயோ கா³யத்ரீமத்⁴யக: ஶுசி: ।
வேதா³த்மா யஜ்ஞஸம்ப்ரீதோ க³ரிஷ்ட:² பாரத:³ கலீ ॥ 40 ॥

ருʼக்³யஜு:ஸாமரூபாத்மா ஸர்வாத்மா க்ரதுரீஶ்வர: ।
ஹிரண்யக³ர்ப⁴ஜநகோ ஹிரண்யாக்ஷவரப்ரத:³ ॥ 41 ॥

த³மிதாஶேஷபாஷண்டோ³ த³ண்ட³ஹஸ்தோ து³ராஸத:³ ।
தூ³ர்வார்சநப்ரியகரோ ரந்திதே³வோঽமரேஶ்வர: ॥ 42 ॥

அம்ருʼதாத்மா மஹாதே³வோ ஹர: ஸம்ஹாரகாரக: ।
த்ரிகு³ணோ விக²நா வாக்³மீ த்வங்மாம்ஸருதி⁴ராம்ஶக: ॥ 43 ॥

வத்ஸப்ரியோঽத² ஸாநுஸ்தோ² விஷ்ணூ ரக்தப்ரியோ கு³ரு: ।
கிராதவேஷ: ஶோணாத்மா ரத்நக³ர்போ⁴ঽருணேக்ஷண: ॥ 44 ॥

ஸுராஸவப³லிப்ரீதஸ்தத்பூர்ஷோঽக³ந்த⁴தே³ஹவாந் ।
வ்யோமகேஶ: கோஶஹீந: கல்பநாரஹிதோঽக்ஷமீ ॥ 45 ॥

ஸஹமாநஶ்ச விவ்யாதீ⁴ ஸ்ப²டிகோபலநிர்மல: ।
ம்ருʼத்யுஞ்ஜயோ து³ராத்⁴யக்ஷோ ப⁴க்திப்ரீதோ ப⁴யாபஹ: ॥ 46 ॥

க³ந்த⁴ர்வகா³நஸுப்ரீதோ விஷ்ணுக³ர்போ⁴ঽமிதத்³யுதி: ।
ப்³ரஹ்மஸ்துத: ஸூர்யநேத்ரோ வீதிஹோத்ரோঽர்ஜுநாந்தக: ॥ 47 ॥

க³ர்வாபஹாரகோ வாக்³மீ கும்ப⁴ஸம்ப⁴வபூஜித: ।
மலயோ விந்த்⁴யநிலயா மஹேந்த்³ரோ மேருநாயக: ॥ 48 ॥

பார்வதீநாயகோঽஜய்யோ ஜங்க³மாஜங்க³மாஶ்ரய: ।
குருவிந்தோ³ঽருணோ த⁴ந்வீ அஸ்தி²பூ⁴ஷோ நிஶாகர: ॥ 49 ॥

ஸமுத்³ரமத²நோத்³பூ⁴தகாலகூடவிஷாத³ந: ।
ஸுராஸுரேந்த்³ரவரதோ³ த³யாமூர்தி: ஸஹஸ்ரபாத் ॥ 50 ॥

காரணோ வீரண: புத்ரீ ஜந்துக³ர்போ⁴ க³ராத³ந: ।
ஶ்ரீஶைலமூலநிலய: ஶ்ரீமத³ப்⁴ரஸபா⁴பதி: ॥ 51 ॥

த³க்ஷிணமூர்திரநகோ⁴ ஜலந்த⁴ரநிபாதந: ।
த³க்ஷிணோ யஜமாநாத்மா தீ³க்ஷிதோ தை³த்யநாஶந: ॥ 52 ॥

கல்மாஷபாத³பூஜ்யாங்க்⁴ரிரதிதோ³ துரக³ப்ரிய: ।
உமாத⁴வோ தீ³நத³யோ தா³தா தா³ந்தோ த³யாபர: ॥ 53 ॥

ஶ்ரீமத்³த³க்ஷிணகைலாஸநிவாஸோ ஜநவத்ஸல: ।
த³ர்ப⁴ரோமா ப³லோந்நேதா தாமஸோঽந்நவிவர்த⁴ந: ॥ 54 ॥

நமஸ்காரப்ரியோ நாத² ஆநந்தா³த்மா ஸநாதந: ।
தமாலநீலஸுக³ல: குதர்கவிநிவாரக: ॥ 55 ॥

காமரூப: ப்ரஶாந்தாத்மா காரணாநாம் ச காரண: ।
த்ருʼணபாணி: காந்திபரோ மணிபாணி: குலாசல: ॥ 56 ॥

கஸ்தூரீதிலகாக்ராந்தபா²லோ ப⁴ஸ்மத்ரிபுண்ட்³ரவாந் ।
வாரணாங்கா³லங்க்ருʼதாங்கோ³ மஹாபாபநிவாரண: ॥ 57 ॥

ப்ரகாஶரூபோ கு³ஹ்யாத்மா பா³லரூபோ பி³லேஶய: ।
பி⁴க்ஷுப்ரியோ ப⁴க்ஷ்யபோ⁴க்தா ப⁴ரத்³வாஜப்ரியோ வஶீ ॥ 58 ॥

கர்மண்யஸ்தாரகோபூ⁴த காரணோ யாநஹர்ஷத:³ ।
வ்ருʼஷகா³மீ த⁴ர்மகோ³ப்தா காமீ காமாங்க³ நாஶந: ॥ 59 ॥

காருண்யோ வாஜரூபாத்மா நிர்த⁴ர்மோ க்³ராமணீ: ப்ரபு:⁴
அரண்ய: பஶுஹர்ஷஶ்ச ஸௌநிகோ மேக⁴வாஹந: ॥ 60 ॥

குமாரகு³ருராநந்தோ³ வாமநோ வாக்³ப⁴வோ யுவா ।
ஸ்வர்து⁴நீத⁴ந்யமௌலிஶ்ச தருராஜோ மஹாமநா: ॥ 61 ॥

கணாஶநஸ்தாம்ரக⁴நோ மயப்ரீதோঽஜராமர: ।
கௌணபாரி: பா²லநேத்ரோ வர்ணஶ்ரமபராயண: ॥ 62 ॥

புராணப்³ருʼந்த³ஸம்ப்ரீத இதிஹாஸவிஶாரத:³ ।
ஸமர்தோ² நமிதாஶேஷதே³வோ த்³யோதகர: ப²ணீ ॥ 63 ॥

கர்ஷகோ லாங்க³லேஶஶ்ச மேருத⁴ந்வா ப்ரஜாபதி: ।
உக்³ர: பஶுபதிர்கோ³ப்தா பவமாநோ விபா⁴வஸு: ॥ 64 ॥

உதா³வஸுர்வீதராக³ உர்வீஶோ வீரவர்த⁴ந: ।
ஜ்வாலமாலோঽஜிதாங்க³ஶ்ச வைத்³யுத³க்³நிப்ரவர்தக: ॥ 65 ॥

கமநீயாக்ருʼதி: பாதா ஆஷாடோ⁴(ட:⁴)ஷண்ட⁴வர்ஜித: ।
புலிந்த³ரூப: புண்யாத்மா புண்யபாபப²லப்ரத:³ ॥ 66 ॥

கா³ர்ஹபத்யோ த³க்ஷிணாக்³நி: ஸப்⁴யோ வஸத²ப்⁴ருʼத்கவி: ।
த்³ரும ஆஹவநீயஶ்ச தஸ்கரோঽத² மயஸ்கர: ॥ 67 ॥

ஶாங்கரோ வாரிதோ³ঽவார்யோ வாதசக்ரப்ரவர்தக: ।
குலிஶாயுத⁴ஹஸ்தஶ்ச விக்ருʼதோ ஜடில: ஶிகீ² ॥ 68 ॥

ஸௌராஷ்ட்ரவாஸீ தே³வேட்³ய: ஸஹ்யஜாதீரஸம்ஸ்தி²த: ।
மஹாகாயோ வீதப⁴யோ க³ணகீ³தோ விஶாரத:³ ॥ 69 ॥

தபஸ்வீ தாபஸாசார்யோ த்³ருமஹஸ்தோஜ்ஜ்வலத்ப்ரபு:⁴ ।
கிந்த³மோ மங்கண: ப்ரீதோ ஜாதுகர்ணிஸ்துதிப்ரிய: ॥ 70 ॥

வேநோ வைந்யோ விஶாக²ஶ்சாঽகம்பந: ஸோமதா⁴ரக: ।
உபாயதோ³ தா³ரிதாங்கோ³ நாநாக³மவிஶாரத:³ ॥ 71 ॥

காவ்யாலாபைககுஶலோ மீமாம்ஸாவல்லபோ⁴ த்⁴ருவ: ।
தாலமூலநிகேந்தஶ்ச பி³ல்வமூலப்ரபூஜித: ॥ 72 ॥

வேதா³ங்கோ³ க³மநோঽக³ம்யோ க³வ்ய: ப்ராத: ப²லாத³ந: ।
க³ங்கா³தீரஸ்தி²தோ லிங்கீ³ அலிங்கோ³ ரூபஸம்ஶ்ரய: ॥ 73 ॥

ஶ்ராந்திஹா புண்யநிலய: பலலாஶோঽர்கபூஜித: ।
மஹேந்த்³ரவிஷ்ணுஜநகோ ப்³ரஹ்மதாதஸ்துதோঽவ்யய: ॥ 74 ॥

கர்த³மேஶோ மதங்கே³ஶோ விஶ்வேஶோ க³ந்த⁴தா⁴ரக: ।
விஶாலோ விமலோ ஜிஷ்ணுர்ஜயஶீலோ ஜயப்ரத:³ ॥ 75 ॥

தா³ரித்³ர்யமத²நோ மந்த்ரீ ஶம்பு:⁴ ஶஶிகலாத⁴ர: ।
ஶிம்ஶுமார: ஶௌநகேஜ்ய: ஶ்வாநப: ஶ்வேதஜீவத:³ ॥ 76 ॥

முநிபா³லப்ரியோঽகோ³த்ரோ மிலிந்தோ³ மந்த்ரஸம்ஸ்தி²த: ।
காஶீஶ: காமிதாங்க³ஶ்ச வல்லகீவாத³நப்ரிய: ॥ 77 ॥

ஹல்லீஸலாஸ்யநிபுண: ஸல்லீலோ வல்லரீப்ரிய: ।
மஹாபாரத³ஸம்வீர்யோ வஹ்நிநேத்ரோ ஜடாத⁴ர: ॥ 78 ॥

ஆலாபோঽநேகரூபாத்மா புரூஷ: ப்ரக்ருʼதே: பர: ।
ஸ்தா²ணுர்வேணுவநப்ரீதோ ரணஜித்பாகஶாஸந: ॥ 79 ॥

நக்³நோ நிராக்ருʼதோ தூ⁴ம்ரோ வைத்³யுதோ விஶ்வநாயக: ।
விஶ்வாதி⁴க: ஶாந்தரவ: ஶாஶ்வத: ஸுமுகோ² மஹாந் ॥ 80 ॥

அணோரணு: ஶ்வப்⁴ரக³த: [தோஹ்ய] அவடேஶோ நடேஶ்வர: ।
சித்ரதா⁴மா சித்ரமாநுர்விசித்ராக்ருʼதிரீஶ்வர: ॥ 81 ॥

இந்த்³ரோঽஜோঽமூர்திரூபாத்மா[ஹ்ய]அமூர்தோ வஹ்நிதா⁴ரக: ।
அபஸ்மாரஹரோ கு³ப்தோ யோகி³த்⁴யேயோঽகி²லாத³ந: ॥ 82 ॥

நக்ஷத்ரரூப: க்ஷத்ராத்மா க்ஷுத்ருʼஷ்ணாஶ்ரமவர்ஜித: ।
அஸங்கோ³ பூ⁴தஹ்ருʼத³யோ வாலகி²ல்யோ மரீசிப: ॥ 83 ॥

பஞ்சப்ரேதாஸநாஸீநோ யோகி³நீகணஸேவித: ।
நாநாபா⁴ஷாநுசதோ [நுவசநோ] நாநாதே³ஶஸமாஶ்ரய: ॥ 84 ॥

வ்ருʼந்தா³ரகக³ணஸ்துத்ய: புரந்த³ரநதிப்ரிய: ।
ப்ரக⁴ஸோ விக⁴ஸாஶீ ச [சாப்ய] அத்ராதி⁴பதிரந்நத:³ ॥ 85 ॥

பந்நகா³ப⁴ரணோ யோகீ³ கு³ருர்லௌகிகநாயக: ।
விராஜோ விஶ்வதோத⁴ர்மீ ப³ப்⁴லுஶோ பா³ஹுகப்ரிய: ॥ 86 ॥

ப்ரதா⁴நநிபுணோ மித்ரோ ஹ்யூர்த்⁴வரேதா மஹாதபா: ।
குருஜாடா³க³லவாஸீ ச நித்யத்ருʼப்தோ நிரஞ்ஜந: ॥ 87 ॥

ஹிரண்யக³ர்போ⁴ பூ⁴தாதி³ஸ்வராட் ஸம்ராட்³விராட்³வது:³ ।
படஹத்⁴வநிஸம்ப்ரீதோ நதமுக்திப்ரதா³யக: ॥ 88 ॥

ப²லப்ரத:³ பா²லநேத்ர: ப²ணீஶ்வரமஹாங்க³த்⁴ருʼக் ।
வாஸ்துபோ வாஸவோ வாத்யா வர்மபி⁴த்³வஸநோஜ்ஜ்வல: ॥ 89 ॥

மீடு⁴ஷ்டம: ஶிவதமோ வஸு: ஶிவதரோ ப³லீ ।
நித⁴நேஶோ நிதா⁴நேஶ: புராஜித்³ராஷ்ட்ரவர்த⁴ந: ॥ 90 ॥

அயுதாயு: ஶதாயுஶ்ச ப்ரமிதாயு: ஶதாத்⁴வர: ।
ஸஹஸ்ரஶ்ருʼங்கோ³ வ்ருʼஷப⁴ உருகா³யோருமீடு⁴க: ॥ 91 ॥

க³ந்தா க³மயிதா கா³தா க³ருத்மாந் கீ³தவர்த⁴ந: ।
ராக³ராகி³ணிகாப்ரதிஸ்தாலபாணிர்க³தா³பஹ: ॥ 92 ॥

தே³வேஶ: க²ண்ட³பரஶு: ப்ரசண்ட³தரவிக்ரம: ।
உருக்ரமோ மஹாபா³ஹுர்ஹேதித்⁴ருʼக்பாவகாத³ந: ॥ 93 ॥

க³ணிகாநாட்யநிரதோ விமர்ஶோ வாவதூ³கக: ।
கலிப்ரமத²நோ தீ⁴ரோ தீ⁴ரோதா³த்தோ மஹாஹநு: ॥ 94 ॥

க்ஷயத்³வீரோமுஞ்சி(மஞ்ஜு)கேஶ கல்மலீக: (கீ) ஸுரோத்தம: ।
வஜ்ராங்கோ³ வாயுஜநகோ ஹ்யஷ்டமூர்தி: க்ருʼபாகர: ॥ 95 ॥

ப்ரஹூத: பரமோதா³ர: பஞ்சாக்ஷரபராயண: ।
கர்கந்து:⁴ காமத³ஹநோ மலிநாக்ஷோ ஜடா³ஜட:³ ॥ 96 ॥

குபே³ரபூஜிதபதோ³ மஹாதக்ஷககங்கண: ।
ஶங்க²ணோ மது⁴ராராவோ ம்ருʼட:³ ஸஸ்பிஞ்ஜரோঽஜர: ॥ 97 ॥

மார்கோ³ மார்க³ப்ரதோ³ முக்தோ விஜிதாரி: பரோঽவர: ।
ப்ரணவார்தோ² வேத³மயோ வேதா³ந்தாம்பு³ஜ பா⁴ஸ்கர: ॥ 98 ॥

ஸர்வவித்³யாதி⁴ப: ஸௌம்யோ யஜ்ஞேஶ: க்ஷேத்ரநாயக: ।
பாபநாஶகரோ தி³வ்யோ கோ³பி⁴லோ கோ³பரோ க³ண: ॥ 99 ॥

க³ணேஶபூஜிதபதோ³ லலிதாம்பா³மநோஹர: ।
கக்ஷவாஸோ மஹோக்ஷாங்கோ நிஸ்தமஸ்தோமவர்ஜி: ॥ 100 ॥

நி:ஸீமமஹிமோதா³ர: ப்ரபா⁴மூர்தி: ப்ரஸந்ந(த்³ருʼ)க் ।
ஸ்தோப⁴ ப்ரீதோ பா⁴ரபூ⁴தோ பூ⁴பா⁴ரஹரண: ஸ்தி²ர: ॥ 101 ॥

க்ஷராக்ஷரோத⁴ரோ த⁴ர்தா ஸாக³ராந்தர்க³தோ வஶீ ।
ரம்யோ ரஸ்யோ ரஜஸ்யோঽத² ப்ரவாஹ்யோ வைத்³யுதோঽநல: ॥ 102 ॥

ஸிகத்யோ வாத்³ய உர்வர்யோ மேத்⁴ய ஈத்⁴ரிய வாக்படு: ।
ப்ரபஞ்சமாயாரஹித: கீர்திதோ³ வீர்யவர்த⁴ந: ॥ 103 ॥

காலசக்ராந்தரஹிதோ நித்யாநித்யோঽத² சேதந: ।
க³ர்வோந்நதோ ப⁴டாகாரோ ம்ருʼக³யுர்ப⁴வஹா ப⁴வ: ॥ 104 ॥

ஶங்க:³ ஶதாங்க:³ ஶீதாங்கோ³ நாகா³ங்கோ³ ப⁴ஸ்மபூ⁴ஷண: ।
த்ரியம்ப³கோঽம்பி³காப⁴ர்தா நந்தி³கேஶ: ப்ரஸாத³க்ருʼத் ॥ 105 ॥

சண்டீ³ஶவரதோ³ தி³வ்யோ மாயாவித்³யாவிஶாரத:³ ।
ம்ருʼகா³ங்கஶேக²ரோ ப⁴வ்யோ கௌ³ரீபூஜ்யோ த³யாமய: ॥ 106 ॥

ப்ரமாத²நோঽவிகத²நோ க³ர்கோ³ வீணாப்ரிய: படு: ।
வர்ணீ வநஸ்தோ² யதிராட் கூ³ட⁴க³ர்போ⁴ விரோசந: ॥ 107 ॥

ஶப³ரோ ப³ர்ப³ரோ தௌ⁴ம்யோ விராட்³ரூப: ஸ்தி²திப்ரத:³ ।
மஹாகாருணிகோ ப்⁴ராந்திநாஶக: ஶோகஹா ப்ரபு:⁴ ॥ 108 ॥

அஶோகபுஷ்பபூஜ்யாங்க்⁴ரிர்மணிப⁴த்³ரோ த⁴நேஶ்வர: ।
அம்ருʼதேஶோத்³ருதக³தி ஸ்தக³ரோঽர்ஜுநமத்⁴யக:³ ॥ 109 ॥

த³மோ விரோத⁴ஹ்ருʼத்காந்தோ நீதிஜ்ஞோ விஷ்ணுபூஜித: ।
ஸுமப்ரியோ வாதமயோ வரீயாந்கர்மடோ² யம: ॥ 110 ॥

தி³க³ம்ப³ரோ(ர:) ஶமமயோ தூ⁴மப: ஶுக்ரக³ர்ப⁴க: ।
அட்டஹாஸோঽதல்பஶய ஆஸீநோ தா⁴வமாநக: ॥ 111 ॥

துராஷாண்மேக⁴மத்⁴யஸ்தோ² விபாஶாதீரஸம்ஸ்தி²த: ।
குலோந்நத: குலீநஶ்ச வ்யவஹாரப்ரவர்தக: ॥ 112 ॥

கேதுமாலோ ஹரித்³ராங்கோ³ த்³ராவி(வீ) புஷ்பமயோ ப்⁴ருʼகு:³ ।
விஶோஷகோர்வீநிரதஸ்த்வக்³ஜாதோ ருதி⁴க(ர)ப்ரிய: ॥ 113 ॥

அகைதக(வ)ஹ்ருʼதா³வாஸ: க்ஷபாநாத²கலாத⁴ர: ।
நக்தஞ்சரோதி³வாசாரீ தி³வ்யதே³ஹோ விநாஶக: ॥ 114 ॥

கத³ம்ப³வநமத்⁴யஸ்தோ² ஹரித்³ராங்கோ³ர்மிமத்⁴யக:³ ।
யமுநாஜலமத்⁴யஸ்தோ² ஜாலகோঽஜமகோ² வஸு: ॥ 115 ॥

வஸுப்ரத³ வீரவர்ய: ஶூலஹஸ்த: ப்ரதாபவாந் ।
க²ட்³க³ஹஸ்தோ மண்ட³லாத்மா ம்ருʼத்யுர்ம்ருʼத்யுஜிதீ³ஶ்வர: ॥ 116 ॥

லங்காவாஸோ மேக⁴மாலீ க³ந்த⁴மாத³நஸம்ஸ்தி²த: ।
பை⁴ரவோ ப⁴ரணோ ப⁴ர்தா ப்⁴ராத்ருʼவ்யோ நாமரூபக:³ ॥ 117 ॥

அவ்யாக்ருʼதாத்மா பூ⁴தாத்மா பஞ்சபூ⁴தாந்தரோঽஸ்மய: ।
அஹநந்ய: ஶப்³த³மய காலாத⁴ர: கலாத⁴ர: ॥ 118 ॥

ப்⁴ருʼகு³துங்க³ஶ்சீரவாஸீ(ஸா:) கைவர்தோঽநாயகோঽர்த⁴க: ।
கரேணுபோ க³ந்த⁴மத³ஶ்சாம்பேயகுஸுமப்ரிய: ॥ 119 ॥

ப⁴த்³ரத³ஶ்சர்மவஸநோ வைராஜஸ்தோத்ரகாரக: ।
ஸுமப்ரீத: ஸாமகீ³தீ உர்ஜோ வர்ச: குலேஶ்வர: ॥ 120 ॥

ககுத்³மாந் பீதவஸநோ வத்⁴யேஶோ நாரத:³ பிதா ।
க்ரவ்யாத³நோ நீதிமயோ த⁴ர்மசக்ரப்ரவர்தக: ॥ 121 ॥

ஶஷ்ப்ய: பே²ந்யோ விநீர்ணேதா கங்கணோঽநாஸிகோঽசல: ।
ஏணாங்க: ஶலபா⁴கார : ஶாலுரோ க்³ராமஸம்ஸ்தி²த: ॥ 122 ॥

மஹாவிஶேஷகத²நோ வாரிதீராஸ்தி²தோঽசல: ।
க்ருʼபீடயோநி: ஶாந்தாத்மா கு³ணவாந் ஜ்ஞாநவாஞ்சு²சி: ॥ 123 ॥

ஸர்வபாபஹரோঽலிங்கோ³ ப⁴க³மாலோঽப்ரதாரண: ।
ஆநந்த³த⁴ந ஆதார்ய இரிண்யோঽத²ப்ரபத்²யக: ॥ 124 ॥

க³ங்கா³தீரஸ்தி²தோ தே³வோ ஹ்யவிமுக்தஸமாஶ்ரய: ।
மஹாஸ்மஶாநநிலயோঽவலயோ வாலிபூஜித: ॥ 125 ॥

கரந்த⁴மோ வ்ராத்யவர்யோ மாநவோ ஜீவகோঽஶட:² ।
கர்மதே³வமயோ ப்³ரஹ்மா ருʼதம் ஸத்யம் மஹேஶ்வர: ॥ 126 ॥

ஸுமங்க³ள: ஸுக²மயோ ஜ்ஞாநாநந்தோ³ঽமிதாஶந: ।
மநோமய: ப்ராணமயோ விஜ்ஞாநாத்மா ப்ரஸாத³ந: ॥ 127 ॥

ஆநந்த³மயகோஶாத்மா த⁴ர்மஸீமாத² பூ⁴மக: ।
ஸதா³ஶிவோ விஶிஷ்டாத்மா வஸிஷ்டா²ர்சிதபாது³க: ॥ 128 ॥

நீலக்³ரீவ: ஸைந்யபாலோ தி³ஶாநாதோ² நதிப்ரிய: ।
கேஶவோந்மத²நோ மௌநீ மது⁴ஸூத³நஸூத³ந: ॥ 129 ॥

உது³ம்ப³ரகரோ டி³ம்போ⁴ ப³ம்ப⁴ர: பிஞ்சி²லாதல: ।
மூலஸ்தாலகரோ வர்ண்யோঽபர்ணாத:³ ப்ராணமாஶ(ஷ)க: ॥ 130 ॥

அபர்ணாபதிரீஶாஸ்யோঽஸம்பூர்ண: பூர்ணரூபவாந் ।
தீ³பமாலோ ஜாங்க³லிகோ வைதுண்ட³ஸ்துண்ட³க: ப்ரிய: ॥ 131 ॥

ஊலுக: கலவிங்கோঽத² ஶுகநாத³ப்ரஸாத³க்ருʼத் ।
ஜைகீ³ஷவ்யதப:ப்ரீதோ ராவணேந்த்³ரப³லார்த³ந: ॥ 132 ॥

மார்கண்டே³யமஹாம்ருʼத்யுநாஶகோ ஜ்ஞாநதா⁴ரக: ।
அஹர்க³ணக்ரியாதீத: ஸர்பப்ரீதோঽநிலாஶந: ॥ 133 ॥

வேகா³தா⁴ரோ தை⁴ர்யத⁴நோ த⁴நதா⁴ந்யப்ரதா³யக: ।
நாத்³யோ வைத்³யோ வாத்³யரதோ க³த்³யபத்³யஸ்துதோ த்³யுக: ॥ 134 ॥

பே⁴ரீபா⁴ங்காரநிரதோ ம்ருʼக³சர்மவிதா⁴யக: ।
புண்யகீர்தி: புண்யலப்⁴யோ மோஹநாஸ்த்ரோ(ஸ்த்ர)விஶாரத:³ ॥ 135 ॥

கைலாலஶிக²ராவாஸ: பாரிஜாதவநாஶ்ரய: ।
ஈலா(டா³)தி³ரவஸம்ப்ரீதோ மாஹேந்த்³ரஸ்துதிஹர்ஷித: ॥ 136 ॥

யூபவாடோ பா⁴ர வஹ: கோமலாங்கோ³ ஜநாஶ்ரய: ।
விஶ்வாமித்ரப்ரியோ பா³ல: பாகயஜ்ஞரத: ஸுகீ² ॥ 137 ॥

வாமாசாரப்ரியோந்நேதா ஶக்திஹஸ்தோ து³ராஸத:³ ।
ஸர்வாகார: ஶாஶ்வதத்மா வாங்மநோதூ³ரகோ³ ஹர: ॥ 138 ॥

ஸ்கந்த³ உவாச –
இத்யேதந்நாமஸாஹஸ்ரம் ஶேஷாஶேஷமுகோ²த்³க³தம் ।
ஶம்போ⁴ர்தி³வ்யம் முநிஶ்ரேஷ்ட² ஶ்ரவணாத்பாபநாஶநம் ॥ 139 ॥

ஸர்வாந்காமாநவாப்நோதி ஶிவார்சநபராயண: ।
த்வமேபி⁴ர்முநிமுக்²யைஶ்ச ஶ்ருʼண்வந்ப⁴க்திமவாப்நுயா: ॥ 140 ॥

குமாரீ பதிமாப்நோதி நிர்த⁴நோ த⁴நவாந்ப⁴வேத் ।
ஜயார்தீ² ஜயமாப்நோதி க்ஷயத்³வீரப்ரஸாத³த: ॥ 141 ॥

ஸ்கந்த³ உவாச –
இதி தவ க³தி³தம் மே நாமஸாஹஸ்ரமேதத்
ஹரவரசரணாப்³ஜாராத⁴நே ஸாத⁴நம் தே ।
(முநிக³ணவரபா³ணாத்³யை)
முநிஜநக³ணவர்யைர்தா⁴ர்யமேதத்ஸுராத்³யை:
பரமபத³மவாப்து: (ப்தும்) ஶங்கராஜ்ஞாவஶேந: ॥ 142 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே நவமாம்ஶே ஸஹஸ்ரநாமகத²நம் நாம த்³விதீயோঽத்⁴யாய: ॥

Also Read:

1000 Names of Sri Shiva | Sahasranama 2 from Shivarahasya Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Shiva from Shivarahasya 2 Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top