Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Hanumada Ashtottarashata Namavali 8 Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীহনুমদষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ৮॥
ওঁ শ্রী হনূমতে নমঃ ।
ওঁ অভূত-পূর্ব ডিম্ভশ্রিয়ে নমঃ ।
ওঁ অঞ্জনা-গর্ভ-সম্ভবায় নমঃ ।
ওঁ নভস্বদ্-বর-সংপ্রাপ্তায় নমঃ ।
ওঁ দীপ্ত-কালাগ্নি-সন্নিভায় নমঃ ।
ওঁ ভূন-ভোত্তর-ভিন্নাদ-স্ফুরদ্-গিরি-গুহামুখায় নমঃ ।
ওঁ ভানু-বিম্ব-ফলোত্সাহায় নমঃ ।
ওঁ ফলায়িত-বিদুন্তুদায় নমঃ ।
ওঁ ঐরাবণ-গ্রহ-ব্যগ্রায় নমঃ ।
ওঁ কুলিশ-গ্রসনোন্মুখায় নমঃ ।
ওঁ সুরাসুর-য়ুধাভেদ্যায় নমঃ । ১০ ।

ওঁ চৈত্য-ভেদিনে নমঃ ।
ওঁ পরোদয়ায় নমঃ ।
ওঁ হনূমতে নমঃ ।
ওঁ অতি-বিখ্যাতায় নমঃ ।
ওঁ প্রখ্যাত-বল-পোরুষায় নমঃ ।
ওঁ শিখাবতে নমঃ ।
ওঁ রত্ন-মঞ্জীরায় নমঃ ।
ওঁ স্বর্ণ-পট্টোত্তরচ্চদায় নমঃ ।
ওঁ বিদ্যুদ্-বলয়-য়জ্ঞোপবীতিনে নমঃ ।
ওঁ দ্যুমণি-কুণ্ডলায় নমঃ । ২০ ।

ওঁ হেম-মোঞ্জী-সমাবদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ শুদ্ধ-জাম্বূনদ-প্রভায় নমঃ ।
ওঁ কণত্-কৌপীন-পটবতে নমঃ ।
ওঁ বটু-শিখাগ্রণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সিম্হ-সম্হননাকারায় নমঃ ।
ওঁ তরুণার্ক-নিভাননায় নমঃ ।
ওঁ বশীবন্ধী-কৃত-মনসে নমঃ ।
ওঁ তপ্ত-চামীকরেক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ বজ্র-দেহায় নমঃ ।
ওঁ বজ্র-নখায় নমঃ । ৩০ ।

ওঁ বজ্র-সংস্পর্শ-বালধিয়ে নমঃ ।
ওঁ অব্যাহত-মনোবেগায় নমঃ ।
ওঁ হরিদশ্ব-রথানুগায় নমঃ ।
ওঁ সারগ্রহণ-চাতুর্যায় নমঃ ।
ওঁ শব্দ-ব্রহ্মৈক-পারগায় নমঃ ।
ওঁ পম্পাবন-চরায় নমঃ ।
ওঁ বাগ্মিনে নমঃ ।
ওঁ রাম-সুগ্রীব-সখ্য-কৃতে নমঃ ।
ওঁ স্বামি-মুদ্রাঙ্কিত-করায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষিতিজান্বেষণোদ্যমায় নমঃ । ৪০ ।

ওঁ স্বয়ম্প্রভা-সমালোকায় নমঃ ।
ওঁ বিল-মার্গ-বিনির্গমায় নমঃ ।
ওঁ অম্বোধি-দর্শনোদ্বিগ্ন-মানসাঙ্গদ-সৈনিকায় নমঃ ।
ওঁ প্রায়োপবিষ্ট-প্লবগ-প্রাণত্রাণ-পরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ অদেব-দানব-গতয়ে নমঃ ।
ওঁ অপ্রতিদ্বন্দ্ব-সাহসায় নমঃ ।
ওঁ স্ববেগ-সম্ভব-জঞ্ঝা-মরুদ্রোণী-কৃতার্ণবায় নমঃ ।
ওঁ সাগর-স্মৃত-বৃত্তান্ত-মৈনাক-কৃত-সৌহৃদায় নমঃ ।
ওঁ অণোরণীয়সে নমঃ ।
ওঁ মহতো মহীয়সে নমঃ । ৫০ ।

ওঁ সুরসার্থিতায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিংশদ্-য়োজন-পর্যন্ত-ছায়চ্ছায়া-গ্রহান্তকায় নমঃ ।
ওঁ লঙ্কাহকার-শমনায় নমঃ ।
ওঁ শঙ্কাতঙ্ক-বিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ হস্তামলকবদ্-দৃষ্ট-রাক্ষসান্তঃ-পুরাখিলায় নমঃ ।
ওঁ চিন্তা-দুরন্ত-বৈদেহী-সংবাদায় নমঃ ।
ওঁ সফল-শ্রমায় নমঃ ।
ওঁ মৈথিলী-দত্ত-মাণিক্যায় নমঃ ।
ওঁ ছিন্নাশোক-বন-দ্রুমায় নমঃ ।
ওঁ বলৈকদেশ-ক্ষপণায় নমঃ । ৬০ ।

ওঁ কুমারাক্ষ-নিষূদনায় নমঃ ।
ওঁ ঘোষিত-স্বামি-বিজয়ায় নমঃ ।
ওঁ তোরণারোহণোত্সুকায় নমঃ ।
ওঁ রণ-রঙ্গ-সমুত্সাহায় নমঃ ।
ওঁ রঘু-বংশ-জয়ধ্বজায় নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রজিদ্-য়ুদ্ধ-নির্ভিণ্ণায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মাস্ত্র-পরিরম্ভণায় নমঃ ।
ওঁ প্রভাষিত-দশ-গ্রীবায় নমঃ ।
ওঁ ভস্মসাত্-কৃত-পট্টনায় নমঃ ।
ওঁ বার্ধি-সংশান্ত-বালার্চিষে নমঃ । ৭০ ।

ওঁ কৃত-কৃত্যায় নমঃ ।
ওঁ উত্তমোত্তমায় নমঃ ।
ওঁ কল্লোলাস্ফাল-বেলান্ত-পারাবার-পরিভ্রমায় নমঃ ।
ওঁ স্বাগমা-কাঙ্ক্ষিকীচোদ্যায় নমঃ ।
ওঁ সুহৃত্-তারেন্দু-মণ্ডলায় নমঃ ।
ওঁ মধু-কানন-সর্বস্ব-সন্তর্পিত-বলীমুখায় নমঃ ।
ওঁ দৃষ্টা সিতেতি বচনায় নমঃ ।
ওঁ কোসলেন্দ্রাভিনন্দিতায় নমঃ ।
ওঁ স্কন্দস্থ-কোদণ্ড-ধরায় নমঃ ।
ওঁ কল্পান্ত-ঘন-নিস্বনায় নমঃ । ৮০ ।

ওঁ সিন্ধু-বন্ধন-সন্নাহায় নমঃ ।
ওঁ সুবেলারোহ-সম্ভ্রমায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষোভ্য-বল-সংরুদ্ধ-লঙ্কা-প্রাকার-গোপুরায় নমঃ ।
ওঁ য়ুধ্যদ্-বানর-দৈতেয়-জয়াপজয়-সাধনায় নমঃ ।
ওঁ রাম-রাবণ-শস্ত্রাস্ত্র-জ্বালাজ্বাল-নিরীক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ মুষ্টি-নির্ভিণ্ণ-দৈতেন্দ্র-মুহুস্তুত-নভশ্চরায় নমঃ ।
ওঁ জাম্ববন্-নুতি-সংহৃষ্ট-সমাক্রান্ত-নভ-স্থলায় নমঃ ।
ওঁ গন্ধর্ব-গর্ব-বিধ্বংসিনে নমঃ ।
ওঁ বশ্য-দিব্যৌষধী-নগায় নমঃ ।
ওঁ সৌমিত্রি-মূর্চা-রজনি-প্রত্যূষস্-তুষ্ট-বাসরায় নমঃ । ৯০ ।

ওঁ রক্ষস্-সেনাব্দি-মথনায় নমঃ ।
ওঁ জয়-শ্রী-দান-কৌশলায় নমঃ ।
ওঁ সৈন্য-সন্ত্রাস-বিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ হর্ষ-বিস্মিত-ভূপুত্রী-জয়-বৃত্তান্ত-সূচকায় নমঃ ।
ওঁ রাঘবী-রাঘবারূঢ-পুষ্পকারোহ-কৌতুকায় নমঃ ।
ওঁ প্রিয়-বাক্-তোষিত-গুহায় নমঃ ।
ওঁ ভরতানন্দ-সৌহৃদায় নমঃ ।
ওঁ শ্রী সীতারাম-পট্টাভিষেক-সম্ভার-সম্ভ্রমায় নমঃ ।
ওঁ কাকুত্স্থ-দয়িতা-দত্ত-মুক্তাহার-বিরাজিতায় নমঃ ।
ওঁ অমোঘ-মন্ত্র-য়ন্ত্রৌঘ-স্ফুট-নির্ধূত-কল্মষায় নমঃ । ১০০ ।

ওঁ ভজত্-কিম্পুরুষ-দ্বীপায় নমঃ ।
ওঁ ভবিষ্যত্-পদ্ম-সম্ভবায় নমঃ ।
ওঁ আপদুত্তার-চরণায় নমঃ ।
ওঁ ফাল্গুন-সখিনে নমঃ ।
ওঁ শ্রী রাম-চরণ-সেবা-ধুরন্ধরায় নমঃ ।
ওঁ শীঘ্রাভীষ্ট-ফল-প্রদায় নমঃ ।
ওঁ বরদ-বীর-হনূমতে নমঃ ।
ওঁ শ্রী আঞ্জনেয়-স্বামিনে নমঃ । ১০৮ ।

ইতি হনুমদষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ সমাপ্তা ।

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 8:

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 8 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top