Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

273 Names of Jayayukta Sri Devi Stotram Lyrics in Oriya

Jaya Yukta Shree Devi Sahasranama Stotram Lyrics in Oriya:

॥ ଜୟୟୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଦେଵ୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥

॥ ନମୋ ଦେଵ୍ୟୈ ଜଗନ୍ମାତ୍ରେ ଶିଵାୟୈ ସତତଂ ନମଃ ॥

ଜୟ ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନି ଜୟ ।
ଜୟ ମାଁ କାଲଵିନାଶିନି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧
ଜୟତି ଶୈଲପୁତ୍ରୀ ମାଁ ଜୟ ଜୟ ।
ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ମାତା ଜୟ ଜୟ ॥ ୨
ଜୟତି ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ମାଁ ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟ କୂଷ୍ମାଣ୍ଡା ସ୍କନ୍ଦଜନନି ଜୟ ॥ ୩
ଜୟ ମାଁ କାତ୍ୟାୟିନୀ ଜୟତି ଜୟ ।
ଜୟତି କାଲରାତ୍ରୀ ମାଁ ଜୟ ଜୟ ॥ ୪
ଜୟତି ମହାଗୌରୀ ଦେଵୀ ଜୟ ।
ଜୟତି ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ ମାଁ ଜୟ ଜୟ ॥ ୫
ଜୟ କାଲୀ ଜୟ ତାରା ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟ ଜଗଜନନି ଷୋଡଶୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୬
ଜୟ ଭୁଵନେଶ୍ଵରି ମାତା ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟତି ଛିନ୍ନମସ୍ତା ମାଁ ଜୟ ଜୟ ॥ ୭
ଜୟତି ଭୈରଵୀ ଦେଵୀ ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟ ଜୟ ଧୂମାଵତୀ ଜୟତି ଜୟ ॥ ୮
ଜୟ ବଗଲା ମାତଙ୍ଗୀ ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟତି ଜୟତି ମାଁ କମଲା ଜୟ ଜୟ ॥ ୯
ଜୟତି ମହାକାଲୀ ମାଁ ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଁ ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୦ ॥

ଜୟ ମାଁ ମହାସରସ୍ଵତି ଜୟ ଜୟ ।
ଉମା ରମା ବ୍ରହ୍ମାଣୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୧
କାଵେରୀ ଵାରୁଣୀ ଜୟତି ଜୟ ।
ଜୟ କଚ୍ଛପୀ ନାରସିଂହୀ ଜୟ ॥ ୧୨
ଜୟ ମତ୍ସ୍ୟା କୌମାରୀ ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟ ଵୈଷ୍ଣଵୀ ଵାସଵୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୩
ଜୟ ମାଧଵ-ମନଵାସିନି ଜୟ ଜୟ ।
କୀର୍ତି, ଅକୀର୍ତି, କ୍ଷମା, କରୁଣା ଜୟ ॥ ୧୪
ଛାୟା, ମାୟା, ତୁଷ୍ଟି, ପୁଷ୍ଟି ଜୟ ।
ଜୟତି କାନ୍ତି, ଜୟ ଭ୍ରାନ୍ତି, କ୍ଷାନ୍ତି ଜୟ ॥ ୧୫
ଜୟତି ବୁଦ୍ଧି ଧୃତି, ଵୃତ୍ତି ଜୟତି ଜୟ ।
ଜୟତି ସୁଧା, ତୃଷ୍ଣା, ଵିଦ୍ୟା ଜୟ ॥ ୧୬
ଜୟ ନିଦ୍ରା, ତନ୍ଦ୍ରା, ଅଶାନ୍ତି ଜୟ ।
ଜୟ ଲଜ୍ଜା, ସଜ୍ଜା, ଶ୍ରୁତି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୭
ଜୟ ସ୍ମୃତି, ପରା-ସାଧନା ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମେଧା, ମାଲା ଜୟ ॥ ୧୮
ଜୟ ଶ୍ରୀ, ଭୂମି, ଦୟା, ମୋଦା ଜୟ ।
ମଜ୍ଜା, ଵସା, ତ୍ଵଚା, ନାଡୀ ଜୟ ॥ ୧୯
ଇଚ୍ଛା, ଶକ୍ତି, ଅଶକ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଜୟ ।
ପରା, ଵୈଖରୀ, ପଶ୍ୟନ୍ତୀ ଜୟ ॥ ୨୦ ॥

ମଧ୍ୟା, ସତ୍ୟାସତ୍ୟା ଜୟ ଜୟ ।
ଵାଣୀ ମଧୁରା, ପରୁଷା, ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୧
ଅଷ୍ଟଭୁଜା, ଦଶଭୁଜା ଜୟତି ଜୟ ।
ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶୁଭ ଭୁଜା ଜୟତି ଜୟ ॥ ୨୨
ଦୁଷ୍ଟଦଲନି ବହୁଭୁଜା ଜୟତି ଜୟ ।
ଚତୁର୍ମୁଖା ବହୁମୁଖା ଜୟତି ଜୟ ॥ ୨୩
ଜୟ ଦଶଵକ୍ତ୍ରା, ଦଶପାଦା ଜୟ ।
ଜୟ ତ୍ରିଂଶଲ୍ଲୋଚନା ଜୟତି ଜୟ ॥ ୨୪
ଦ୍ଵିଭୁଜା, ଚତୁର୍ଭୁଜା ମାଁ ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟ କଦମ୍ବମାଲା, ଚନ୍ଦ୍ରା ଜୟ ॥ ୨୫
ଜୟ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଜନନି ଦେଵୀ ଜୟ ।
ଜୟ କ୍ଷୀରାର୍ଣଵସୁତେ ଜୟତି ଜୟ ତଂ ୨୬
ଦାରିଦ୍ର୍ୟାର୍ଣଵଶୋଷିଣି ଜୟ ଜୟ ।
ସମ୍ପତି ଵୈଭଵପୋଷିଣି ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୭
ଦୟାମୟୀ, ସୁତହିତକାରିଣି ଜୟ ।
ପଦ୍ମାଵତୀ, ମାଲତୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୮
ଭୀଷ୍ମକରାଜସୁତା, ଧନଦା ଜୟ ।
ଵିରଜା, ରଜା, ସୁଶୀଲା ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୯
ସକଲ ସମ୍ପଦାରୂପା ଜୟ ଜୟ ।
ସଦାପ୍ରସନ୍ନା, ଶାନ୍ତିମୟୀ ଜୟ ॥ ୩୦ ॥

ଶ୍ରୀପତିପ୍ରିୟେ, ପଦ୍ମଲୋଚନି ଜୟ ।
ହରିହିୟରାଜିନି, କାନ୍ତିମୟୀ ଜୟ ॥ ୩୧
ଜୟତି ଗିରିସୁତା, ହୈମଵତୀ ଜୟ ।
ପରମେଶାନି ମହେଶାନୀ ଜୟ ॥ ୩୨
ଜୟ ଶଙ୍କରମନମୋଦିନି ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟ ହରଚିତ୍ତଵିନୋଦନି ଜୟ ଜୟ ॥ ୩୩
ଦକ୍ଷୟଜ୍ଞନାଶିନି, ନିତ୍ୟା ଜୟ ।
ଦକ୍ଷସୁତା, ଶୁଚି, ସତୀ ଜୟତି ଜୟ ॥ ୩୪
ପର୍ଣା, ନିତ୍ୟ ଅପର୍ଣା ଜୟ ଜୟ ।
ପାର୍ଵତୀ, ପରମୋଦାରା ଜୟ ॥ ୩୫
ଭଵଭାମିନି ଜୟ, ଭାଵିନି ଜୟ ଜୟ ।
ଭଵମୋଚନୀ, ଭଵାନୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୩୬
ଜୟ ଶ୍ଵେତାକ୍ଷସୂତ୍ରହସ୍ତା ଜୟ ।
ଵୀଣାଵାଦିନି, ସୁଧାସ୍ରଵା ଜୟ ॥ ୩୭
ଶବ୍ଦବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପିଣି ଜୟ ଜୟ ।
ଶ୍ଵେତପୁଷ୍ପଶୋଭିତା ଜୟତି ଜୟ ॥ ୩୮
ଶ୍ଵେତାମ୍ବରଧାରିଣି, ଶୁଭ୍ରା ଜୟ ।
ଜୟ କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରା ଜୟ ଜୟ ॥ ୩୯
ଜୟ କୌଶଲ୍ୟା ରାମଜନନି ଜୟ ।
ଜୟତି ଦେଵକୀ କୃଷ୍ଣଜନନି ଜୟ ॥ ୪୦ ॥

ଜୟତି ୟଶୋଦା ନନ୍ଦଗୃହିଣି ଜୟ ।
ଅଵନିସୁତା ଅଧହାରିଣି ଜୟ ଜୟ ॥ ୪୧
ଅଗ୍ନିପରୀକ୍ଷୋତ୍ତିର୍ଣା ଜୟ ଜୟ ।
ରାମୀଵରହ-ଅତି-ଶୀର୍ଣା ଜୟ ଜୟ ॥ ୪୨
ରାମଭଦ୍ରପ୍ରିୟଭାମିନି ଜୟ ଜୟ ।
କେଵଲପତିହିତସୁଖକାମିନି ଜୟ ॥ ୪୩
ଜନକରାଜନନ୍ଦିନୀ ଜୟତି ଜୟ ।
ମିଥିଲା-ଅଵଧାନନ୍ଦିନୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୪୪
ସଂସାରାର୍ଣଵତାରିଣି ଜୟ ଜୟ ।
ତ୍ୟାଗମୟୀ ଜଗତାରିଣି ଜୟ ଜୟ ॥ ୪୫
ରାଵଣକୁଲଵିଧ୍ଵଂସ-ରତା ଜୟ ।
ସତୀଶିରୋମଣି ପତିଵ୍ରତା ଜୟ ॥ ୪୬
ଲଵକୁଶଜନନି ମହାଭାଗିନି ଜୟ ।
ରାଘଵେନ୍ଦ୍ରପଦ-ଅନୁରାଗିନି ଜୟ ॥ ୪୭
ଜୟତି ରୁକ୍ମିଣୀଦେଵୀ ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟତି ମିତ୍ରଵୃନ୍ଦା, ଭଦ୍ରା ଜୟ ॥ ୪୮
ଜୟତି ସତ୍ୟଭାମା, ସତ୍ୟା ଜୟ ।
ଜାମ୍ବଵତୀ, କାଲିନ୍ଦୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୪୯
ନାଗ୍ନଜିତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣା ଜୟତି ଜୟ ।
ଅଖିଲ ଵିଶ୍ଵଵାସିନି, ଵିଶ୍ଵା ଜୟ ॥ ୫୦ ॥

ଅଘଗଞ୍ଜନି, ଭଞ୍ଜିନି ଜୟ ଜୟ ।
ଅଜରା, ଜରା, ସ୍ପୃହା, ଵାଞ୍ଛା ଜୟ ॥ ୫୧
ଅଜଗମରା, ମହାସୁଖଦା ଜୟ ।
ଅଜିତା, ଜିତା, ଜୟନ୍ତୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୫୨
ଅତିତନ୍ଦ୍ରା ଘୋରା ତନ୍ଦ୍ରା ଜୟ ।
ଅତିଭୟଙ୍କରା, ମନୋହରା ଜୟ ॥ ୫୩
ଅତିସୁନ୍ଦରୀ ଘୋରରୂପା ଜୟ ।
ଅତୁଲନୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ୟା ଜୟ ଜୟ ॥ ୫୪
ଅତୁଲପରାକ୍ରମଶାଲିନି ଜୟ ଜୟ ।
ଅଦିତୀ, ଦିତୀ, କିରାତିନି ଜୟ ଜୟ ॥ ୫୫
ଅନ୍ତା, ନିତ୍ୟ ଅନନ୍ତା ଜୟ ଜୟ ।
ଧଵଲା, ବଲା, ଅମୂଲ୍ୟା ଜୟ ଜୟ ॥ ୫୬
ଅଭୟଵରଦମୁଦ୍ରାଧାରିଣି ଜୟ ।
ଅଭ୍ୟନ୍ତରା, ବହିଃସ୍ଥା ଜୟ ଜୟ ॥ ୫୭
ଅମଲା, ଜୟତି ଅନୁପମା ଜୟ ଜୟ ।
ଅମିତ ଵିକ୍ରମା, ଅପରା ଜୟ ଜୟ ॥ ୫୮
ଅମୃତା, ଅତିଶାଙ୍କରୀ ଜୟତି ଜୟ ।
ଆକର୍ଷିଣି, ଆଵେଶିନି ଜୟ ଜୟ ॥ ୫୯
ଆଦିସ୍ଵରୂପା, ଅଭୟା ଜୟ ଜୟ ।
ଆନ୍ଵୀକ୍ଷିକୀ, ତ୍ରୟୀଵାର୍ତା ଜୟ ॥ ୬୦ ॥

ଇନ୍ଦ୍ରାଗ୍ନିସୁରଧାରିଣି ଜୟ ଜୟ ।
ଈଜ୍ୟା, ପୂଜ୍ୟା, ପୂଜା ଜୟ ଜୟ ॥ ୬୧
ଉଗ୍ରକାନ୍ତି, ଦୀପ୍ତାଭା ଜୟ ଜୟ ।
ଉଗ୍ରା, ଉଗ୍ରପ୍ରଭାଵତି ଜୟ ଜୟ ॥ ୬୨
ଉନ୍ମତ୍ତା, ଅତିଜ୍ଞାନମୟୀ ଜୟ ।
ଋଦ୍ଧି, ଵୃଦ୍ଧି, ଜୟ ଵିମଲା ଜୟ ଜୟ ॥ ୬୩
ଏକା, ନିତ୍ୟସର୍ଵରୂପା ଜୟ ।
ଓଜତେଜପୁଞ୍ଜା ତୀକ୍ଷ୍ଣା ଜୟ ॥ ୬୪
ଓଜସ୍ଵିନୀ, ମନସ୍ଵିନି ଜୟ ଜୟ ।
କଦଲୀ, କେଲିପ୍ରିୟା, କ୍ରୀଡା ଜୟ ॥ ୬୫
କଲମଞ୍ଜୀରରଞ୍ଜିନୀ ଜୟ ଜୟ ।
କଲ୍ୟାଣୀ, କଲ୍ୟାଣମୟୀ ଜୟ ॥ ୬୬
କଵ୍ୟରୂପିଣୀ, କୁଲିଶାଙ୍ଗୀ ଜୟ ।
କଵ୍ୟସ୍ଥା, କଵ୍ୟହା ଜୟତି ଜୟ ॥ ୬୭
କେଶଵନୁତା, କେତକୀ ଜୟ ଜୟ ।
କସ୍ତୂରୀତିଲକା, କୁମୁଦା ଜୟ ॥ ୬୮
କସ୍ତୂରୀରସଲିପ୍ତା ଜୟ ଜୟ ।
କାମଚାରିଣୀ କୀର୍ତିମତୀ ଜୟ ॥ ୬୯
କାମଧେନୁନନ୍ଦିନୀ ଆର୍ୟା ଜୟ ।
କାମାଖ୍ୟା, କୁଲକାମିନି ଜୟ ଜୟ ॥ ୭୦ ॥

କାମେଶ୍ଵରୀ, କାମରୂପା ଜୟ ।
କାଲଦାୟିନୀ କଲସଂସ୍ଥା ଜୟ ॥ ୭୧
କାଲୀ, ଭଦ୍ରକାଲିକା ଜୟ ଜୟ ।
କୁଲଧ୍ୟେୟା, କୌଲିନୀ ଜୟତି ଜୟ ॥ ୭୨
କୂଟସ୍ଥା ଵ୍ୟାକୃତରୂପା ଜୟ ।
କ୍ରୂରା, ଶୂରା ଶର୍ଵା ଜୟ ଜୟ ॥ ୭୩
କୃପା, କୃପାମୟି, କମନୀୟା ଜୟ ।
କୈଶୋରୀ, କୁଲଵତୀ ଜୟତି ଜୟ ॥ ୭୪
କ୍ଷମା, ଶାନ୍ତି ସଂୟୁକ୍ତା ଜୟ ଜୟ ।
ଖର୍ପରଧାରିଣି, ଦିଗମ୍ବରା ଜୟ ॥ ୭୫
ଗଦିନି, ଶୂଲିନୀ ଅରିନାଶିନି ଜୟ ।
ଗନ୍ଧେଶ୍ଵରୀ, ଗୋପିକା ଜୟ ଜୟ ॥ ୭୬
ଗୀତା, ତ୍ରିପଥା, ସୀମା ଜୟ ଜୟ ।
ଗୁଣରହିତା ନିଜଗୁଣାନ୍ଵିତା ଜୟ ॥ ୭୭
ଘୋରତମା, ତମହାରିଣି ଜୟ ଜୟ ।
ଚଞ୍ଚଲାକ୍ଷିଣୀ, ପରମା ଜୟ ଜୟ ॥ ୭୮
ଚକ୍ରରୂପିଣୀ, ଚକ୍ରା ଜୟ ଜୟ ।
ଚଟୁଲା, ଚାରୁହାସିନୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୭୯
ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡନାଶିନି ମାଁ ଜୟ ଜୟ ।
ଚଣ୍ଡୀ ଜୟ, ପ୍ରଚଣ୍ଡିକା ଜୟ ଜୟ ॥ ୮୦ ॥

ଚତୁର୍ଵର୍ଗଦାୟିନି ମାଁ ଜୟ ଜୟ ।
ଚନ୍ଦ୍ରୟାହୁକା, ଚନ୍ଦ୍ରଵତୀ ଜୟ ॥ ୮୧
ଚନ୍ଦ୍ରରୂପିଣୀ, ଚର୍ଚା ଜୟ ଜୟ ।
ଚନ୍ଦ୍ରା, ଚାରୁଵେଣୀ, ଚତୁରା ଜୟ ॥ ୮୨
ଚନ୍ଦ୍ରାନନା, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତା ଜୟ ।
ଚପଲା, ଚଲା, ଚଞ୍ଚଲା ଜୟ ଜୟ ॥ ୮୩
ଚରାଚରେଶ୍ଵରି ଚରମା ଜୟ ଜୟ ।
ଚିତ୍ତା, ଚିତି, ଚିନ୍ମୟି, ଚିତ୍ରା ଜୟ ॥ ୮୪
ଚିଦ୍ରୂପା, ଚିରପ୍ରଜ୍ଞା ଜୟ ଜୟ ।
ଜଗଦମ୍ବା ଜୟ, ଶକ୍ତିମୟୀ ଜୟ ॥ ୮୫
ଜଗଦ୍ଧିତା ଜଗପୂଜ୍ୟା ଜୟ ଜୟ ।
ଜଗନ୍ମୟୀ, ଜିତକ୍ରୋଧା ଜୟ ଜୟ ॥ ୮୬
ଜଗଵିସ୍ତାରିଣି, ପଞ୍ଚପ୍ରକୃତି ଜୟ ।
ଜୟ ଝିଞ୍ଝିକା, ଡାମରୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୮୭
ଜନଜନ କ୍ଲେଶନିଵାରିଣି ଜୟ ଜୟ ।
ଜନମନରଞ୍ଜିନି ଜୟତି ଜନା ଜୟ ॥ ୮୮
ଜୟରୂପା, ଜଗପାଲିନି ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟଙ୍କରୀ, ଜୟଦା, ଜାୟା ଜୟ ॥ ୮୯
ଜୟ ଅଖିଲେଶ୍ଵରି, ଆନନ୍ଦା ଜୟ ।
ଜୟ ଅଣିମା, ଗରିମା, ଲଘିମା ଜୟ ॥ ୯୦ ॥

ଜୟ ଉତ୍ପଲା, ଉତ୍ପଲାକ୍ଷୀ ଜୟ ।
ଜୟ ଜୟ ଏକାକ୍ଷରା ଜୟତି ଜୟ ॥ ୯୧
ଜୟ ଏଙ୍କାରୀ, ଓଂକାରୀ ଜୟ ।
ଜୟ ଋତୁମତୀ, କୁଣ୍ଡନିଲୟା ଜୟ ଜୟ ॥ ୯୨
ଜୟ କମନୀୟ ଗୁଣାକକ୍ଷା ଜୟ ।
ଜୟ କଲ୍ୟାଣୀ, କାମ୍ୟା ଜୟ ଜୟ ॥ ୯୩
ଜୟ କୁମାରି, ସଘଵା, ଵିଧଵା ଜୟ ।
ଜୟ କୂଟସ୍ଥା, ପରାଽପରା ଜୟ ॥ ୯୪
ଜୟ କୌଶିକୀ, ଅମ୍ବିକା ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟ ଖଟ୍ଵାଙ୍ଗଧାରିଣୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୯୫
ଜୟ ଗର୍ଵାପହାରିଣୀ ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟ ଗାୟତ୍ରୀ, ସାଵିତ୍ରୀ ଜୟ ॥ ୯୬
ଜୟ ଗୀର୍ଵାଣୀ, ଗୌରାଙ୍ଗୀ ଜୟ ।
ଜୟ ଗୁହ୍ୟାତଗୁହ୍ୟଭୋପତ୍ରୀ ଜୟ ॥ ୯୭
ଜୟ ଗୋଦା, କୁଲତାରିଣି ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟ ଗୋପାଲସୁନ୍ଦରୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୯୮
ଜୟ ଗୋଲୋକସୁରଭି, ସୁରମୟି ଜୟ ।
ଜୟ ଚମ୍ପକଵର୍ଣା, ଚତୁରା ଜୟ ॥ ୯୯
ଜୟ ଚାତକା, ଚନ୍ଦଚୂଡା ଜୟ ।
ଜୟ ଚେତନା, ଅଚେତନତା ଜୟ ॥ ୧୦୦ ॥

ଜୟ ଜୟ ଵିନ୍ଧ୍ୟନିଵାସିନି ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟ ଜ୍ୟେଷ୍ଠା, ଶ୍ରେଷ୍ଠା, ପ୍ରେଷ୍ଠା ଜୟ ॥ ୧୦୧
ଜୟ ଜ୍ଵାଲା, ଜାଗୃତୀ, ଜୟତି ଜୟ ।
ଜୟ ଡାକିନି, ଶାକିନି, ଶୋଷିଣି ଜୟ ॥ ୧୦୨
ଜୟ ତାମସୀ, ଆସୁରୀ ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟତି ଅନଙ୍ଗା ଔଷଧି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୦୩
ଜୟତି ଅସିଦ୍ଧସାଧିନୀ ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟତି ଇଡା, ପିଙ୍ଗଲା ଜୟତି ଜୟ ॥ ୧୦୪
ଜୟତି ସୁଷୁମ୍ଣା ଗାନ୍ଧାରୀ ଜୟ ।
ଜୟତି ଉଗ୍ରତାରା, ତାରିଣି ଜୟ ॥ ୧୦୫
ଜୟତି ଏକଵୀରା, ଏକା ଜୟ ।
ଜୟତି କପାଲିନି, କରାଲିନୀ ଜୟ ॥ ୧୦୬
ଜୟତି କାମରହିତା, କାମିନି ଜୟ ।
ଜୟ ତୁରୀୟପଦଗାମିନି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୦୭
ଜୟତି ଜ୍ଞାନଵଲକ୍ରିୟାଶକ୍ତି ଜୟ ।
ଜୟତି ତପ୍ତକାଞ୍ଚନଵର୍ଣା ଜୟ ॥ ୧୦୮
ଜୟତି ଦିଵ୍ୟ ଆଭରଣା ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟତି ଦୁର୍ଗତୋଦ୍ଧାରିଣି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୦୯
ଜୟତି ଦୁର୍ଗମାଲୋକା ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟତି ନନ୍ଦଜା, ନନ୍ଦା ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୧୦ ॥

ଜୟତି ପାଟଲାଵତୀ, ପ୍ରିୟା ଜୟ ।
ଜୟତି ଭ୍ରାମରୀ ଭ୍ରମରୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୧୧
ଜୟତି ମାଧଵୀ, ମନ୍ଦା ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟତି ମୃଗାଵତି, ମହୋତ୍ପଲା ଜୟ ॥ ୧୧୨
ଜୟତି ଵିଶ୍ଵକାମା, ଵିପୁଲା ଜୟ ।
ଜୟତି ଵୃତ୍ରନାଶିନି, ଵରଦେ ଜୟ ॥ ୧୧୩
ଜୟତି ଵ୍ୟାପ୍ତି, ଅଵ୍ୟାପ୍ତି, ଆପ୍ତି ଜୟ ।
ଜୟତି ଶାମ୍ଭଵୀ, ଜୟତି ଶିଵା ଜୟ ॥ ୧୧୪
ଜୟତି ସର୍ଗରହିତା, ସୁମନା ଜୟ ।
ଜୟତି ହେମଵର୍ଣା, ସ୍ଫଟିକା ଜୟ ॥ ୧୧୫
ଜୟ ଦୁରତ୍ୟୟା, ଦୁର୍ଗମଗା ଜୟ ।
ଦୁର୍ଗମ ଆତ୍ମତ୍ଵରୂପିଣି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୧୬
ଜୟ ଦୁର୍ଗମିତୀ, ଦୁର୍ଗମତା ଜୟ ।
ଜୟ ଦୁର୍ଗାପଦ୍ଵିନିଵାରିଣି ଜୟ ॥ ୧୧୭
ଜୟ ଧାରଣା, ଧାରିଣୀ ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟ ଧୀଶ୍ଵରୀ, ଵେଦଗର୍ଭା ଜୟ ॥ ୧୧୮
ଜୟ ନନ୍ଦିତା, ଵନ୍ଦିତା ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟ ନିର୍ଗୁଣା, ନିରଞ୍ଜନି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୧୯
ଜୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷା, ଜୟ ଗୁପ୍ତା ଜୟ ।
ଜୟ ପ୍ରଵାଲ ଶୋଭା, ଫଲିନୀ ଜୟ ॥ ୧୨୦ ॥

ଜୟ ପାତାଲଵାସିନୀ ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟ ପ୍ରୀତା, ପ୍ରିୟଵାଦିନି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୨୧
ଜୟ ବହୁଲା ଵିପୁଲା, ଵିଷୟା ଜୟ ।
ଜୟ ଵାୟସୀ, ଵିରାଲୀ ଜୟ ଜୟା ॥ ୧୨୨
ଜୟ ଭୀଷଣ-ଭୟଵାରିଣି ଜୟ ଜୟ
ଜୟ ଭୁଜଗୌରଭାଵିନି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୨୩
ଜୟ ମୋଦିନୀ, ମଧୁମାଲିନି ଜୟ ଜୟ ।
ତଷ ଭୁଜଙ୍ଗ-ଵରଶାଲିନି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୨୪
ଜୟ ଭେରୁଣ୍ଡା, ଭିଷମ୍ବରା ଜୟ ।
ଜୟ ମଣିଦ୍ଵୀପନିଵାସିନି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୨୫
ଜୟ ମଧୁମୟି, ମୁକୁନ୍ଦମୋହିନି ଜୟ ।
ଜୟ ମଧୁରତା, ମେଦିନୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୨୬
ଜୟ ମନ୍ମଥା, ମହାଭାଗା ଜୟ ।
ଜୟତି ମହାମାରୀ, ମହିମା ଜୟ ॥ ୧୨୭
ଜୟ ମାଣ୍ଡଵୀ, ମହାଦେଵୀ ଜୟ ।
ଜୟ ମୃଗନୟନି, ମଞ୍ଜୁଲା ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୨୮
ଜୟ ୟୋଗିନୀ, ୟୋଗସିଦ୍ଧା ଜୟ ।
ଜୟ ରାକ୍ଷସୀ, ଦାନଵୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୨୯
ଜୟ ଵତ୍ସଲା, ବାଲପୋଷିଣି ଜୟ ।
ଜୟ ଵିଶ୍ଵାର୍ତିହାରିଣୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୩୦ ॥

ଜୟ ଵିଶ୍ଵେଶଚନ୍ଦନୀୟା ଜୟ ।
ଜୟତି ଶତାକ୍ଷୀ, ଶାକମ୍ଭରି, ଜୟ ॥ ୧୩୧
ଜୟ ଶୁଭଚଣ୍ଡୀ, ଶିଵଚଣ୍ଡୀ ଜୟ ।
ଜୟ ଶୋଭନା ଲୋକପାଵନି ଜୟ ॥ ୧୩୨
ଜୟ ଷଷ୍ଟୀ, ମଙ୍ଗଲଚଣ୍ଡୀ ଜୟ ।
ଜୟ ସଙ୍ଗୀତକଲାକୁଶଲା ଜୟ ॥ ୧୩୩
ଜୟ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଅଧନାଶିନି ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦରୂପା ଜୟ ॥ ୧୩୪
ଜୟ ସର୍ଵାଙ୍ଗସୁନ୍ଦରୀ ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟ ସିଂହିକା, ସତ୍ୟଵାଦିନି ଜୟ ॥ ୧୩୫
ଜୟ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଲିନୀ ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟ ଶ୍ରୀଙ୍କାରୀ, ହ୍ରୀଙ୍କାରୀ ଜୟ ॥ ୧୩୬
ଜୟ ହରପ୍ରିୟା ହିମସୁତା ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟ ହରିଭକ୍ତିପ୍ରଦାୟିନି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୩୭
ଜୟ ହରିପ୍ରିୟା, ଜୟତି ତୁଲସୀ ଜୟ ।
ଜୟ ହିରଣ୍ୟଵର୍ଣା, ହରିଣୀ ଜୟ ॥ ୧୩୮
ଜୟ କକ୍ଷା, କ୍ଲୀଙ୍କାରୀ ଜୟ ଜୟ ।
ଜରାଵର୍ଜିତା, ଜରା, ଜୟତି ଜୟ ॥ ୧୩୯
ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୂପା ଜୟ ।
ଜିହ୍ଵା, କୁଟିଲା, ଜମ୍ଭିନି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୪୦ ॥

ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା, ଜ୍ୟୋତି, ଜୟା, ଵିଜୟା ଜୟ ।
ଜ୍ଵଲନି, ଜ୍ଵାଲିନୀ, ଜ୍ଵାଲାଙ୍ଗୀ ଜୟ ॥ ୧୪୧
ଜ୍ଵାଲାମାଲିନି, ଧାମନି ଜୟ, ଜୟ ।
ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦଭୈରଵୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୪୨
ତପନି, ତାପନୀ, ମହାରାତ୍ରି ଜୟ ।
ତାଟଞ୍କିନୀ, ତୁଷାରା ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୪୩
ତୀଵ୍ରା, ତୀଵ୍ରଵେଗିନୀ ଜୟ ଜୟ ।
ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ, ତ୍ରିଗୁଣାତୀତା ଜୟ ॥ ୧୪୪
ତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦରୀ, ଲଲିତା ଜୟ ଜୟ ।
ଦଣ୍ଡନୀତି ଜୟ ସମରନୀତି ଜୟ ॥ ୧୪୫
ଦାନଵଦଲନି, ଦୁଷ୍ଟମର୍ଦିନି ଜୟ ।
ଦିଵ୍ୟ ଵସନଭୂଷଣଘାରିଣି ଜୟ ॥ ୧୪୬
ଦୀନଵତ୍ସଲା, ଦୁଃଖହାରିଣି ଜୟ ।
ଦୀନା, ହୀନଦରିଦ୍ରା ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୪୭
ଦୁରାଶୟା, ଦୁର୍ଜୟା ଜୟତି ଜୟ ।
ଦୁର୍ଗତି, ସୁଗତି ସୁରେଶ୍ଵରି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୪୮
ଦୁର୍ଗମଧ୍ୟାନଭାସିନୀ ଜୟ ଜୟ ।
ଦୁର୍ଗମେଶ୍ଵରୀ, ଦୁର୍ଗମାଙ୍ଗି ଜୟ ॥ ୧୪୯
ଦୁର୍ଲଭ ମୋକ୍ଷପ୍ରଦାତ୍ରୀ ଜୟ ଜୟ ।
ଦୁର୍ଲଭ ସିଦ୍ଧିଦାୟିନୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୫୦ ॥

ଦେଵଦେଵ ହରିମନଭାଵନି ଜୟ ।
ଦେଵମୟୀ, ଦେଵେଶୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୫୧
ଦେଵୟାନି, ଦମୟନ୍ତୀ ଜୟ ଜୟ ।
ଦେଵହୂତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଜୟତି ଜୟ ॥ ୧୫୨
ଧନଜନ୍ମା ଧନଦାତ୍ରି ଜୟତି ଜୟ ।
ଧନମୟି, ଦ୍ରଵିଣା, ଦ୍ରଵା ଜୟତି ଜୟ ॥ ୧୫୩
ଧର୍ମମୂର୍ତି, ଜୟ ଜ୍ୟୋତିମୂର୍ତି ଜୟ ॥
ଧର୍ମ-ସାଧୁ-ଦୁଖ-ଭୀତି-ହରା ଜୟ ॥ ୧୫୪
ଧୂମ୍ରାକ୍ଷୀ, କ୍ଷୀଣା, ପୀନା ଜୟ ।
ନଵନୀରଦଘନଶ୍ୟାମା ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୫୫
ନଵରତ୍ନାଢ୍ୟା, ନିରଵଦ୍ୟା ଜୟ ।
ନଵଷଟ୍ରସ ଆଧାରା ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୫୬
ନାନାଋତୁମୟି, ଋତୁଜନନୀ ଜୟ ।
ନାନାଭୋଗଵିଲାସିନି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୫୭
ନାରାୟଣୀ, ଦିଵ୍ୟନାରୀ ଜୟ ।
ନିତ୍ୟକିଶୋରଵୟସ୍କା ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୫୮
ନିର୍ଗନ୍ଧା, ବହୁଗନ୍ଧା ଜୟ ଜୟ ।
ଅଗୁଣା, ସର୍ଵଗୁଣାଘାରା ଵୟ ॥ ୧୫୯
ନିର୍ଦୋଷା, ସର୍ଵଦୋଷୟୁତା ଜୟ ।
ନିର୍ଵର୍ଣା, ଅନେକଵର୍ଣା ଜୟ ॥ ୧୬୦ ॥

ନିର୍ଵୀଜା ଜୟ, ଵୀଜକରୀ ଜୟ ।
ନିଷ୍କଲନଵିନ୍ଦୁନାଦରହିତା ଜୟ ॥ ୧୬୧
ନୀଲାଘନା, ସୁକୁଲ୍ୟା ଜୟ ଜୟ ।
ନୀଲାଞ୍ଜନା, ପ୍ରଭାମୟି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୬୨
ନୀଲାମ୍ବରା, ନୀଲକମଲା ଜୟ ।
ନୃତ୍ୟଵାଦ୍ୟରସିକା, ଭୂମା ଜୟ ॥ ୧୬୩
ପଞ୍ଚଶିଖା, ପଞ୍ଚାଙ୍ଗୀ ଜୟ ଜୟ ।
ପଦ୍ମପ୍ରିୟା, ପଦ୍ମସ୍ଥା ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୬୪
ପୟସ୍ଵିନୀ, ପୃଥୁଜଙ୍ଘା ଜୟ ଜୟ ।
ପରଞ୍ଜ୍ୟୋତି, ପର-ପ୍ରୀତି ନିତ୍ୟା ଜୟ ॥ ୧୬୫
ପରମ ତପସ୍ଵିନି, ପ୍ରମିଲା ଜୟ ଜୟ ।
ପରମାହ୍ଲାଦକାରିଣୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୬୬
ପରମେଶ୍ଵରୀ, ପାଡଲା ଜୟ ଜୟ ।
ପର ଶୃଙ୍ଗାରଵତୀ, ଶୋଭା ଜୟ ॥ ୧୬୭
ପଲ୍ଲଵୋଦରୀ, ପ୍ରଣଵା ଜୟ ଜୟ ।
ପ୍ରାଣଵାହିନୀ ଅଲମ୍ବୁଷା ଜୟ ॥ ୧୬୮
ପାଲିନି, ଜଗସଂଵାହିନି ଜୟ ଜୟ ।
ପିଙ୍ଗଲେଶ୍ଵରୀ, ପ୍ରମଦା ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୬୯
ପ୍ରିୟଭାଷିଣୀ, ପୁରନ୍ଘ୍ରା ଜୟ ଜୟ ।
ପୀତାମ୍ବରା, ପୀତକମଲା ଜୟ ॥ ୧୭୦ ॥

ପୁଣ୍ୟପ୍ରଜା, ପୁଣ୍ୟଦାତ୍ରୀ ଜୟ ।
ପୁଣ୍ୟାଲୟା, ସୁପୁଣ୍ୟା ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୭୧
ପୁରଵାସିନୀ, ପୁଷ୍କଲା ଜୟ ଜୟ ।
ପୁଷ୍ପଗନ୍ଧିନୀ, ପୂଷା ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୭୨
ପୁଷ୍ପଭୂଷଣା ପୁଣ୍ୟପ୍ରିୟା ଜୟ ।
ପ୍ରେମସୁଗମ୍ୟା, ଵିଶ୍ଵଜିତା ଜୟ ॥ ୧୭୩
ପ୍ରୌଢା, ଅପ୍ରୌଢା କନ୍ୟା ଜୟ ।
ବଲା, ବଲାକା, ବେଲା ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୭୪
ବାଲାକିନୀ, ବିଲାହାରା ଜୟ ।
ବାଲା, ତରୁଣି ଵୃଦ୍ଧମାତା ଜୟ ॥ ୧୭୫
ବୁଦ୍ଧିମୟୀ, ଅତି-ସରଲା ଜୟ ଜୟ ।
ବ୍ରହ୍ମକଲା, ଵିନ୍ଧ୍ୟେଶ୍ଵରି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୭୬
ବ୍ରହ୍ମସ୍ଵରୂପା, ଵିଦ୍ୟା ଜୟ ଜୟ ।
ବ୍ରହ୍ମାଭେଦସ୍ଵରୂପିଣି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୭୭
ଭକ୍ତହୃଦୟତମଧନହାରିଣି ଜୟ ।
ଭକ୍ତାତ୍ମା, ଭୁଵନାନନ୍ଦା ଜୟ ॥ ୧୭୮
ଭକ୍ତାନନ୍ଦକରୀ, ଵୀରା ଜୟ ।
ଭଗାତ୍ମିକା, ଭଗମାଲିନି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୭୯
ଭଗରୂପକା ଭୂତଧାତ୍ରୀ ଜୟ ।
ଭଗନୀୟା, ଭଵନସ୍ଥା ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୮୦ ॥

ଭଦ୍ରକର୍ଣିକା, ଭଦ୍ରା ଜୟ ଜୟ ।
ଭୟପ୍ରଦା, ଭୟହାରିଣି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୮୧
ଭଵକ୍ଲେଶନାଶିନି, ଧୀରା ଜୟ ।
ଭଵଭୟଦ୍ଦାରିଣି, ସୁଖକାରିଣି ଜୟ ॥ ୧୮୨
ଭଵମୋଚନୀ, ଭଵାନୀ ଜୟ ଜୟ ।
ଭଵ୍ୟା, ଭାଵ୍ୟା ଭଵିତା ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୮୩
ଭସ୍ମାଵୃତା, ଭାଵିତା ଜୟ ଜୟ ।
ଭାଗ୍ୟଵତୀ, ଭୂତେଶୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୮୪
ଭାନୁଭାଷିଣୀ, ମଧୁଜିହ୍ଵା ଜୟ ।
ଭାସ୍କରକୋଟି, କିରଣମୁକ୍ତା ଜୟ ॥ ୧୮୫
ଭୀତିହରା ଜୟ, ଭୟଙ୍କରୀ ଜୟ ।
ଭୀଷଣଶବ୍ଦୋଚ୍ଚାରିଣି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୮୬
ଭୂତି, ଵିଭୂତୀ ଵିଭଵରୂପିଣି ଜୟ ।
ଭୂରିଦକ୍ଷିଣା ଭାଷା ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୮୭
ଭୋଗମୟୀ, ଅତି ତ୍ୟାଗମୟୀ ଜୟ ।
ଭୋଗଶକ୍ତି ଜୟ, ଭୋକ୍ତୃଶକ୍ତି ଜୟ ॥ ୧୮୮
ମତ୍ତାନନା, ମାଦିନୀ ଜୟ ଜୟ ।
ମଦନୋନ୍ମାଦିତି, ସମ୍ଶୋଷିଣି ଜୟ ॥ ୧୮୯
ମଦୋତ୍କଟା, ମୁକୁଟେଶ୍ଵରି ଜୟ ଜୟ ।
ମଧୁପା, ମାତ୍ରା, ମିତ୍ରା ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୯୦ ॥

ମଧୁମାଲିନି, ବଲଶାଲିନି ଜୟ ଜୟ ।
ମଧୁରଭାଷିଣୀ, ଘୋରରଵା ଜୟ ॥ ୧୯୧
ମଧୁରରସମୟୀ, ମୁଦ୍ରା ଜୟ ଜୟ ।
ମନରୂପା ଜୟ, ମନୋରମା ଜୟ ॥ ୧୯୨
ମନହର-ମଧୁର-ନିନାହିନି ଜୟ ଜୟ ।
ମନ୍ଦସ୍ମିତା ଅଟ୍ଟହାସିନି ଜୟ ॥ ୧୯୩
ମହାସିଦ୍ଧି ଜୟ, ସତ୍ୟଵାକ ଜୟ ।
ମହିଷାସୁରମର୍ଦିନି ମାଁ ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୯୪
ମୁଗ୍ଧା ମଧୁରାଲାପିନି ଜୟ ଜୟ ।
ମୁଣ୍ଡମାଲିନୀ, ଚାମୁଣ୍ଡା ଜୟ ॥ ୧୯୫
ମୂଲପ୍ରକୃତି ଅନାଦି ଜୟତି ଜୟ ।
ମୂଲାଧାରା, ପ୍ରକୃତିମୟୀ ଜୟ ॥ ୧୯୬
ମୃଦୁ-ଅଙ୍ଗୀ, ଵଜ୍ରାଙ୍ଗୀ ଜୟ ଜୟ ।
ମୃଦୁମଞ୍ଜୀରପଦା, ରୁଚିରା ଜୟ ॥ ୧୯୭
ମୃଦୁଲା, ମହାମାନଵୀ ଜୟ ଜୟ ।
ମେଧମାଲିନୀ, ମୈଥିଲି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୯୮
ୟୁଦ୍ଧନିଵାରିଣି, ନିଃଶସ୍ତ୍ରା ଜୟ ।
ୟୋଗକ୍ଷେମସୁଵାହିନି ଜୟ ଜୟ ॥ ୧୯୯
ୟୋଗଶକ୍ତି ଜୟ, ଭୋଗଶକ୍ତି ଜୟ ।
ରକ୍ତବୀଜନାଶିନି ମାଁ ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୦୦ ॥

ରକ୍ତାମ୍ବରା, ରକ୍ତଦନ୍ତା ଜୟ ।
ରକ୍ତାମ୍ବୁଜାସନା, ରକ୍ତା ଜୟ ॥ ୨୦୧
ରକ୍ତାଶନା, ରକ୍ତଵର୍ଣା ଜୟ ।
ରଜନୀ, ଅମା, ପୂର୍ଣିମା ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୦୨
ରତିପ୍ରିୟା, ରତିକରୀ, ରୀତି ଜୟ ।
ରତ୍ନଵତୀ, ନରମୁଣ୍ଡପ୍ରିୟା ଜୟ ॥ ୨୦୩
ରମାପ୍ରକଟକାରୀଣି, ରାଧା ଜୟ ।
ରମାସ୍ଵରୂପିଣି, ରମାପ୍ରିୟା ଜୟ ॥ ୨୦୪
ରତନୋଲସତକୁଣ୍ଡଲା ଜୟ ଜୟ ।
ରୁଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଧୋରଚଣ୍ଡି ଜୟ ॥ ୨୦୫
ରୁଦ୍ରସୁନ୍ଦରୀ, ରତିପ୍ରିୟା ଜୟ ।
ରୁଦ୍ରାଣୀ, ରମ୍ଭା, ରମଣା ଜୟ ॥ ୨୦୬
ରୌଦ୍ରମୁଖୀ ଵିଧୁମୁଖୀ ଜୟତି ଜୟ ।
ଲକ୍ଷ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଵରୂପା ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୦୭
ଲଲିତାମ୍ବା, ଲୀଲା, ଲତିକା ଜୟ ।
ଲୀଲାଵତୀ, ପ୍ରେମଲଲିତା ଜୟ ॥ ୨୦୮
ଵିକଟାକ୍ଷା, କପାଟିକା ଜୟ ଜୟ ।
ଵିକଟାନନା, ସୁଧାନନି ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୦୯
ଵିଦ୍ୟାପରା, ମହାଵାଣୀ ଜୟ ।
ଵିଦ୍ୟୁଲ୍ଲତା, କନକଲତିକା ଜୟ ॥ ୨୧୦ ॥

ଵିଧ୍ଵମ୍ସିନି, ଜଗପାଲିନି ଜୟ ଜୟ ।
ବିନ୍ଦୁନାଦରୂପିଣୀ, କଲା ଜୟ ॥ ୨୧୧
ବିନ୍ଦୁମାଲିନୀ, ପରାଶକ୍ତି ଜୟ ।
ଵିମଲା, ଉତ୍କର୍ଷିଣି, ଵାମା ଜୟ ॥ ୨୧୨
ଵିମୁଖା ସୁମୁଖା, କୁମୁଖା ଜୟ ଜୟ ।
ଵିଶ୍ଵମୂର୍ତି ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରି ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୧୩
ଵିଶ୍ଵ-ପାଶା-ତୈଜସଦ୍ରୂପା ଜୟ ।
ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରୀ, ଵିଶ୍ଵଜନନୀ ଜୟ ॥ ୨୧୪
ଵିଷ୍ଣୁସ୍ଵରୂପା ଵସୁନ୍ଧରା ଜୟ ।
ଵେଦମୂର୍ତି ଜୟ, ଜ୍ଞାନମୂର୍ତି ଜୟ ॥ ୨୧୫
ଶଙ୍ଖିନି, ଚକ୍ରିଣି, ଵଜ୍ରିଣି ଜୟ ଜୟ ।
ଶବଲବ୍ରହ୍ମରୂପିଣି, ଅମରା ଜୟ ॥ ୨୧୬
ଶବ୍ଦମୟୀ, ଶବ୍ଦାତିତା ଜୟ ।
ଶର୍ଵାଣୀ ଵ୍ରଜରାନୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୧୭
ଶଶିଶେଖରା, ଶଶାଙ୍କମୁଖୀ ଜୟ ।
ଶସ୍ତ୍ରଧାରିଣୀ, ରଣାଙ୍ଗିଣୀ ଜୟ ॥ ୨୧୮
ଶାଲଗ୍ରାମପ୍ରିୟା, ଶାନ୍ତା ଜୟ ।
ଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ, ସର୍ଵାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଜୟ ॥ ୨୧୯
ଶମ୍ଭନିଶୁମ୍ଭଵିଘାତିନି ଜୟ ଜୟ ।
ଶଦ୍ଧସତ୍ତ୍ଵରୂପା ମାତା ଜୟ ॥ ୨୨୦ ॥

ଶୋଭାଵତୀ, ଶୁଭାଚାରା ଜୟ ।
ଷଟ୍ଚକ୍ରା, କୁଣ୍ଡଲିନୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୨୧
ସମ୍ଵିତା ଚିତି, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦା ଜୟ ।
ସକଲକଲୁଷ-କଲିକାଲହରା ଜୟ ॥ ୨୨୨
ସତ୍-ଚିତ୍-ସୁଖସ୍ଵରୂପିଣୀ ଜୟ ଜୟ ।
ସତ୍ୟଵାଦିନୀ, ସନ୍ମାର୍ଗା ଜୟ ॥ ୨୨୩
ସତ୍ୟା, ସତ୍ୟାଧାରା ଜୟ ଜୟ ।
ସତ୍ତା, ସତ୍ୟାନନ୍ଦମୟୀ ଜୟ ॥ ୨୨୪
ସର୍ଗସ୍ଥିତା, ସର୍ଗରୂପା ଜୟ ।
ସର୍ଵଜ୍ଞା, ସର୍ଵାତୀତା ଜୟ ॥ ୨୨୫
ସର୍ଵତାପହାରିଣି ଜୟ ମାଁ ଜୟ ।
ସର୍ଵମଙ୍ଗଲା- ମନସା ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୨୬
ସର୍ଵବୀଜସ୍ଵରୂପିଣି ଜୟ ଜୟ ।
ସର୍ଵସୁମଙ୍ଗଲରୂପିଣି ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୨୭
ସର୍ଵାସୁରନାଶିନି, ସତ୍ୟା ଜୟ ।
ସର୍ଵାହ୍ଲାଦନକାରିଣି ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୨୮
ସର୍ଵେଶ୍ଵରୀ, ସର୍ଵଜନନୀ ଜୟ ।
ସର୍ଵୈଶ୍ଵର୍ୟପ୍ରିୟା, ଶରଭା ଜୟ ॥ ୨୨୯
ସାମନୀତି ଜୟ, ଦାମନୀତି ଜୟ ।
ସାମ୍ୟାଵସ୍ଥାତ୍ମିକା ଜୟତି ଜୟ ॥ ୨୩୦ ॥

ହଂସଵାହିନୀ, ହ୍ରୀଂରୂପା ଜୟ ।
ହସ୍ତିଜିହ୍ଵିକା, ପ୍ରାଣଵହା ଜୟ ॥ ୨୩୧
ହିଂସାକ୍ରୋଧଵର୍ଜିତା ଜୟ ଜୟ ।
ଅତିଵିଶୁଦ୍ଧ-ଅନୁରାଗମନା ଜୟ ॥ ୨୩୨
କଲ୍ପଦ୍ରୁମା, କୁରଙ୍ଗାକ୍ଷୀ ଜୟ ।
କାରୁଣ୍ୟାମୃତାମ୍ବୁଧି ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୩୩
କୁଞ୍ଜଵିହାରିଣି ଦେଵୀ ଜୟ ଜୟ ।
କୁନ୍ଦକୁସୁମଦନ୍ତା ଗୋପୀ ଜୟ ॥ ୨୩୪
କୃଷ୍ଣୌରସ୍ଥଲଵାସିନି ଜୟ ଜୟ ।
କୃଷ୍ଣଜୀଵନାଧାରା ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୩୫
କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା, କୃଷ୍ଣକାନ୍ତା ଜୟ ।
କୃଷ୍ଟାପ୍ରେମକଲଙ୍କିନି ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୩୬
କୃଷ୍ଣପ୍ରେମତରଙ୍ଗିଣି ଜୟ ଜୟ ।
କୃଷ୍ଣପ୍ରେମପ୍ରଦାୟିନି ଜୟେ ଜୟ ॥ ୨୩୭
କୃଷ୍ଣପ୍ରେମରୂପିଣି ମତ୍ତା ଜୟ ।
କୃଷ୍ଣପ୍ରେମସାଗରସଫରୀ ଜୟ ॥ ୨୩୮
କୃଷ୍ଣଵନ୍ଦିତା, କୃଷ୍ଣମୟୀ ଜୟ ।
କୃପ୍ଣଵକ୍ଷନିତଶାୟିନି ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୩୯
କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦପ୍ରକାଶିନି ଜୟ ଜୟ ।
କୃଷ୍ଣାରାଧ୍ୟା, କୃଷ୍ଣମୁଖୀ ଜୟ ॥ ୨୪୦ ॥

କୃଷ୍ଣାହ୍ଲାଦିନି, କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ଜୟ ।
କୃଷ୍ଣୋନ୍ମାଦିନି ଦେଵୀ ଜୟ ଜୟ । ୨୪୧
ଗୁଣସାଗରୀ ନାଗରୀ ଜୟ ଜ୍ୟ ।
ଗୋପୀ-ଉତ୍ପାଦନି ମାଦିନି ଜୟ ॥ ୨୪୨
ଗୋପୀକାୟଵ୍ୟୂହରୂପା ଜୟ ।
ଜୟ ଆହ୍ଲାଦିନି, ସନ୍ଧିନି ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୪୩
ଜୟ କଲିକଲୁଷଵିନାଶିନି ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟ କୀର୍ତିଦା-ଭାନୁନନ୍ଦିନୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୪୪
ଜୟ ଗୋକୁଲାନନ୍ଦଦାୟିନି ଜୟ ।
ଜୟ ଗୋପାଲଵଲ୍ଲଭା ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୪୫
ଜୟ ଚନ୍ଦ୍ରାଵଲି, ଲଲିନୀ ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟତି କାମରହିତା, ରାମା ଜୟ ॥ ୨୪୬
ଜୟତି ଵିଶାଖା, ଶୀଲା ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟତି ଶ୍ୟାମମୋହିନି, ଶ୍ୟାମା ଜୟ ॥ ୨୪୭
ଜୟ ଲଲିତା, ନଲିନାକ୍ଷୀ ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟ ରସସୁଧା, ସୁଶୀଲା ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୪୮
ଜୟ କୃଷ୍ଣାଙ୍ଗରତା ଦେଵୀ ଜୟ ।
ଦିଵ୍ୟରୂପସମ୍ପନ୍ନା ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୪୯
ଦୁର୍ଲଭ ମହାଭାଵରୂପା ଜୟ ।
ନାଗର, ମନମୋହିନୀ ଜୟ ଜୟ ୩ ୨୫୦ ॥

ନିତ୍ୟକୃଷ୍ଣସଞ୍ଜୀଵନି ଜୟ ଜୟ ।
ନିତ୍ୟ ନିକୁଞ୍ଜେଶ୍ଵତୀ, ପୂର୍ଣା ଜୟ ॥ ୨୫୧
ପ୍ରଣୟରାଗ-ଅନୁରାଗମୟୀ ଜୟ ।
ଫୁଲ୍ଲପଙ୍କଜାନନା ଜୟତି ଜୟ ॥ ୨୫୨
ପ୍ରିୟଵିୟୋଗ-ମନଭଗ୍ନା ଜୟ ଜୟ ।
ଶ୍ୟାମସୁଧାରସମଗ୍ନା ଜୟ ଅଥ ॥ ୨୫୩
ଭୁକ୍ତ୍ତି ମୁକ୍ତ୍ତି ଭ୍ରମଭଙ୍ଗିନୀ ଜୟ ଜୟ ।
ଭୁକ୍ତିମୁକ୍ତିସମ୍ପାଦିନି ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୫୪
ଭୁଜମୃଣାଲିକା, ଶୁଭା ଜୟତି ଜୟ ।
ମଦନମୋହିନୀ, ମୁଖ୍ୟା ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୫୫
ମନ୍ମଥ-ମନ୍ମଥମନମୋହନି ଜୟ ।
ଜୟ ମୁକୁନ୍ଦମଧୁମାଧୁର୍ୟା ଜୟ ॥ ୨୫୬
ମୁକୁରରଞ୍ଜିନୀ, ମାନିନି ଜୟ ଜୟ ।
ମୁଖରା, ମୌନା, ମାନଵତୀ ଜୟ । ୨୫୭
ଜୟ ରଙ୍ଗିଣୀ; ରସଵୃନ୍ଦା ଜୟ ଜୟ ।
ରସଦାୟିନୀ, ରସମୟୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୫୮
ରସମଞ୍ଜରୀ, ରସଜ୍ଞା ଜୟ ଜୟ ।
ରାସମଣ୍ଡଲାଧ୍ୟକ୍ଷା ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୫୯
ରାସରସୋନ୍ମାଦୀ, ରସିକା ଜୟ ।
ରାସଵିଲାସିନି, ରାସେଶ୍ଵରି ଜୟ ॥ ୨୬୦ ॥

ରାସୋଲ୍ଲାସପ୍ରମତ୍ତା ଜୟ ଜୟ ।
ଲାଵଣ୍ୟାମୃତରସନିଧି ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୬୧
ଲୀଲାମୟି, ଲୀଲାରଙ୍ଗୀ ଜୟ ।
ଲୋଲାକ୍ଷୀ, ଲଲିତାଙ୍ଗୀ ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୬୨
ଵଂଶୀଵାଦ୍ୟପ୍ରିୟା ଦେଵୀ ଜୟ ।
ଵିଶ୍ଵମୋହିନି, ମୁନିମୋହନି ଜୟ ॥ ୨୬୩
ଵ୍ରଜରସଭାଵରାଜ୍ୟଭୂପା ଜୟ ।
ଵ୍ରଜଲକ୍ଷ୍ମୀଵଲ୍ଲଵୀ ଜୟତି ଜୟ ॥ ୨୬୪
ଵ୍ରଜେନ୍ଦିରା, ଵିଦ୍ୟୁତ୍ଗୌରୀ ଜୟ ।
ଶ୍ରୀଵ୍ରଜେନ୍ଦ୍ରସୁତ-ପ୍ରିୟା ଜୟତି ଜୟ ॥ ୨୬୫
ଶ୍ୟାମପ୍ରୀତିସଂଲଗ୍ନା ଜୟ ଜୟ ।
ଶ୍ୟାମାମୃତରସମଗ୍ନା ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୬୬
ହରିଉଲ୍ଲାସିନି, ହରିସ୍ମୃତିମୟି ଜୟ ।
ହରିହିୟହାରିଣି, ହରିରତିମୟି ଜୟ ॥ ୨୬୭
ଗଙ୍ଗା, ୟମୁନା, ସରସ୍ଵତୀ ଜୟ ।
କୃଷ୍ଣା, ସରୟୁ ଦେଵିକା ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୬୮
ଅଲକନନ୍ଦିନୀ ଅମଲା ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟ କୌଶିକୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଜୟ ॥ ୨୬୯
ଜୟ ଗଣ୍ଡକୀ, ତାପିନୀ ଜୟ ଜୟ ।
ଜୟତି ଗୋମତୀ, ଗୋଦାଵରି ଜୟ ॥ ୨୭୦ ॥

ଜୟତି ଵିତସ୍ତା, ସାଭ୍ରମତୀ ଜୟ ।
ଜୟତି ଵିପାଶା, ତୋୟା ଜୟ ଜୟ ॥ ୨୭୧
ଜୟ ଶତଦ୍ରୁ କାଵେରୀ ଜୟ ଜୟ ।
ଵେତ୍ରଵତୀ, ନର୍ମଦା ଜୟତି ଜୟ ॥ ୨୭୨
ସ୍ନେହମୟୀ, ସୌମ୍ୟା ମୈୟା ଜୟ ।
ଜୟ ଜନନୀ ଜୟ ଜୟତି -ଜୟତି ଜୟ ॥ ୨୭୩

॥ ଇତି ଜୟୟୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଦେଵ୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read 273 Names of Jaya Yukta Shri Devi:

273 Names of Jayayukta Sri Devi Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

273 Names of Jayayukta Sri Devi Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top