Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ribhu Gita from Shiva Rahasya Lyrics in Tamil

Ribhu Gita from Shiva Rahasya in Tamil :

॥ ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யாந்தர்க³தா ருʼபு⁴கீ³தா ॥

1 ॥ ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஹேமாத்³ரிம்ʼ கில மாதுலுங்க³ப²லமித்யாதா³ய மோதா³தி⁴கோ
மௌட்⁴யான்னாகநிவாஸினாம்ʼ ப⁴யபரைர்வாக்யைரிவ ப்ரார்தி²த꞉ ।
நீலீஶாம்ப³ரநீலமம்ப³ரதலம்ʼ ஜம்பூ³ப²லம்ʼ பா⁴வயன்
தம்ʼ முஞ்சன் கி³ரிமம்ப³ரம்ʼ பரிம்ருʼஶன் லம்போ³த³ர꞉ பாது மாம் ॥ 1.1 ॥

வாமம்ʼ யஸ்ய வபு꞉ ஸமஸ்தஜக³தாம்ʼ மாதா பிதா சேதரத்
யத்பாதா³ம்பு³ஜநூபுரோத்³ப⁴வரவ꞉ ஶப்³தா³ர்த²வாக்யாஸ்பத³ம் ।
யந்நேத்ரத்ரிதயம்ʼ ஸமஸ்தஜக³தாமாலோகஹேது꞉ ஸதா³
பாயாத்³தை³வதஸார்வபௌ⁴மகி³ரிஜாலங்காரமூர்தி꞉ ஶிவ꞉ ॥ 1.2 ॥

ஸூத꞉ –
ஜைகீ³ஷவ்ய꞉ புனர்னத்வா ஷண்முக²ம்ʼ ஶிவஸம்ப⁴வம் ।
பப்ரச்ச² ஹ்ருʼஷ்டஸ்தம்ʼ தத்ர முனிபி⁴ர்க³ணபுங்க³வை꞉ ॥ 1.3 ॥

ஜைகீ³ஷவ்ய꞉ –
கருணாகர ஸர்வஜ்ஞ ஶரணாக³தபாலக ।
அருணாதி⁴பநேத்ராப்³ஜ சரணஸ்மரணோன்முக² ॥ 1.4 ॥

கருணாவருணாம்போ⁴தே⁴ தரணித்³யுதிபா⁴ஸ்கர ।
தி³வ்யத்³வாத³ஶலிங்கா³னாம்ʼ மஹிமா ஸம்ʼஶ்ருதோ மயா ॥ 1.5 ॥

த்வத்தோ(அ)ன்யத் ஶ்ரோதுமிச்சா²மி ஶிவாக்²யானமனுத்தமம் ।
த்வத்³வாக்யகஞ்ஜபீயூஷதா⁴ராபி⁴꞉ பாவயாஶு மாம் ॥ 1.6 ॥

ஸூத꞉ –
இதி தஸ்ய கி³ரா துஷ்ட꞉ ஷண்முக²꞉ ப்ராஹ தம்ʼ முனிம் ॥ 1.7 ॥

ஶ்ரீஷண்முக²꞉ –
ஶ்ருʼணு த்வமக³ஜாகாந்தேனோக்தம்ʼ ஜ்ஞானமஹார்ணவம் ।
ருʼப⁴வே யத்புரா ப்ராஹ கைலாஸே ஶங்கர꞉ ஸ்வயம் ॥ 1.8 ॥

ப்³ரஹ்மஸூனு꞉ புரா விப்ரோ க³த்வா நத்வா மஹேஶ்வரம் ।
ருʼபு⁴ர்விபு⁴ம்ʼ ததா³ ஶம்பு⁴ம்ʼ துஷ்டாவ ப்ரணதோ முதா³ ॥ 1.9 ॥

ருʼபு⁴꞉ –
தி³வாமணிநிஶாபதிஸ்பு²டக்ருʼபீடயோநிஸ்பு²ர-
ல்லலாடப⁴ஸிதோல்லஸத்³வரத்ரிபுண்ட்³ரபா⁴கோ³ஜ்வலம் । var was த்ரிபுண்ட்ர
ப⁴ஜாமி பு⁴ஜகா³ங்க³த³ம்ʼ வித்⁴ருʼதஸாமிஸோமப்ரபா⁴-
விராஜிதகபர்த³கம்ʼ கரடிக்ருʼத்திபூ⁴ஷ்யத்கடிம் ॥ 1.10 ॥

பா²லாக்ஷாத்⁴வரத³க்ஷஶிக்ஷகவலக்ஷோக்ஷேஶவாஹோத்தம-
த்ர்யக்ஷாக்ஷய்ய ப²லப்ரதா³வப⁴ஸிதாலங்காரருத்³ராக்ஷத்⁴ருʼக் ।
சக்ஷு꞉ஶ்ரோத்ரவராங்க³ஹாரஸுமஹாவக்ஷ꞉ஸ்த²லாத்⁴யக்ஷ மாம்ʼ
ப⁴க்ஷ்யீபூ⁴தக³ரப்ரப⁴க்ஷ ப⁴க³வன் பி⁴க்ஷ்வர்ச்யபாதா³ம்பு³ஜ ॥ 1.11 ॥

க³ங்கா³சந்த்³ரகலாலலாம ப⁴க³வன் பூ⁴ப்⁴ருʼத்குமாரீஸக²
ஸ்வாமிம்ʼஸ்தே பத³பத்³மபா⁴வமதுலம்ʼ கஷ்டாபஹம்ʼ தே³ஹி மே ।
துஷ்டோ(அ)ஹம்ʼ ஶிபிவிஷ்டஹ்ருʼஷ்டமனஸா ப்⁴ரஷ்டான்ன மன்யே ஹரி-
ப்³ரஹ்மேந்த்³ரானமரான் த்ரிவிஷ்டபக³தான் நிஷ்டா² ஹி மே தாத்³ருʼஶீ ॥ 1.12 ॥

ந்ருʼத்தாட³ம்ப³ரஸஜ்ஜடாபடலிகாப்⁴ராம்யன்மஹோடு³ச்ச²டா
த்ருட்யத்ஸோமகலாலலாமகலிகா ஶம்யாகமௌலீனதம் ।
உக்³ரானுக்³ரப⁴வோக்³ரது³ர்க³ஜக³து³த்³தா⁴ராக்³ரபாதா³ம்பு³ஜம்ʼ
ரக்ஷோவக்ஷகுடா²ரபூ⁴தமுமயா வீக்ஷே ஸுகாமப்ரத³ம் ॥ 1.13 ॥

பா²லம்ʼ மே ப⁴ஸிதத்ரிபுண்ட்³ரரசிதம்ʼ த்வத்பாத³பத்³மானதம்ʼ ??
பாஹீஶான த³யாநிதா⁴ன ப⁴க³வன் பா²லானலாக்ஷ ப்ரபோ⁴ ।
கண்டோ² மே ஶிதிகண்ட²நாம ப⁴வதோ ருத்³ராக்ஷத்⁴ருʼக் பாஹி மாம்ʼ
கர்ணௌ மே பு⁴ஜகா³தி⁴போருஸுமஹாகர்ண ப்ரபோ⁴ பாஹி மாம் ॥ 1.14 ॥

நித்யம்ʼ ஶங்கரநாமபோ³தி⁴தகதா²ஸாராத³ரம்ʼ ஶங்கரம்ʼ
வாசம்ʼ ருத்³ரஜபாத³ராம்ʼ ஸுமஹதீம்ʼ பஞ்சாக்ஷரீமிந்து³த்⁴ருʼக் ।
பா³ஹூ மே ஶஶிபூ⁴ஷணோத்தம மஹாலிங்கா³ர்சனாயோத்³யதௌ
பாஹி ப்ரேமரஸார்த்³ரயா(அ)த்³ய ஸுத்³ருʼஶா ஶம்போ⁴ ஹிரண்யப்ரப⁴ ॥ 1.15 ॥

பா⁴ஸ்வத்³பா³ஹுசதுஷ்டயோஜ்ஜ்வல ஸதா³ நேத்ரே த்ரிநேத்ரே ப்ரபோ⁴
த்வல்லிங்கோ³த்தமத³ர்ஶனேன ஸுதராம்ʼ த்ருʼப்தை꞉ ஸதா³ பாஹி மே ।
பாதௌ³ மே ஹரிநேத்ரபூஜிதபத³த்³வந்த்³வாவ நித்யம்ʼ ப்ரபோ⁴
த்வல்லிங்கா³லயப்ரக்ரமப்ரணதிபி⁴ர்மான்யௌ ச த⁴ன்யௌ விபோ⁴ ॥ 1.16 ॥

த⁴ன்யஸ்த்வல்லிங்க³ஸங்கே³ப்யனுதி³னக³லிதானங்க³ஸங்கா³ந்தரங்க³꞉
பும்ʼஸாமர்தை²கஶக்த்யா யமநியமவரைர்விஶ்வவந்த்³ய ப்ரபோ⁴ ய꞉ ।
த³த்வா பி³ல்வத³லம்ʼ ஸத³ம்பு³ஜவரம்ʼ கிஞ்சிஜ்ஜலம்ʼ வா முஹு꞉
ப்ராப்னோதீஶ்வரபாத³பங்கஜமுமாநாதா²த்³ய முக்திப்ரத³ம் ॥ 1.17 ॥

உமாரமண ஶங்கர த்ரித³ஶவந்த்³ய வேதே³ட்³ய ஹ்ருʼத்
த்வதீ³யபரபா⁴வதோ மம ஸதை³வ நிர்வாணக்ருʼத் ।
ப⁴வார்ணவநிவாஸினாம்ʼ கிமு ப⁴வத்பதா³ம்போ⁴ருஹ-
ப்ரபா⁴வப⁴ஜநாத³ரம்ʼ ப⁴வதி மானஸம்ʼ முக்தித³ம் ॥ 1.18 ॥

ஸம்ʼஸாரார்க³லபாத³ப³த்³த⁴ஜனதாஸம்ʼமோசனம்ʼ ப⁴ர்க³ தே
பாத³த்³வந்த்³வமுமாஸநாத² ப⁴ஜதாம்ʼ ஸம்ʼஸாரஸம்ப⁴ர்ஜகம் ।
த்வந்நாமோத்தமக³ர்ஜநாத³க⁴குலம்ʼ ஸந்தர்ஜிதம்ʼ வை ப⁴வேத்³
து³꞉கா²னாம்ʼ பரிமார்ஜகம்ʼ தவக்ருʼபாவீக்ஷாவதாம்ʼ ஜாயதே ॥ 1.19 ॥

விதி⁴முண்ட³கரோத்தமோருமேருகோத³ண்ட³க²ண்டி³தபுராண்ட³ஜவாஹபா³ண
பாஹி க்ஷமாரத²விகர்ஷஸுவேத³வாஜிஹேஷாந்தஹர்ஷிதபதா³ம்பு³ஜ விஶ்வநாத² ॥ 1.20 ॥

விபூ⁴தீநாமந்தோ ந ஹி க²லு ப⁴வாநீரமண தே
ப⁴வே பா⁴வம்ʼ கஶ்சித் த்வயி ப⁴வஹ பா⁴க்³யேன லப⁴தே ।
அபா⁴வம்ʼ சாஜ்ஞானம்ʼ ப⁴வதி ஜனநாத்³யைஶ்ச ரஹித꞉
உமாகாந்த ஸ்வாந்தே ப⁴வத³ப⁴யபாத³ம்ʼ கலயத꞉ ॥ 1.21 ॥

வரம்ʼ ஶம்போ⁴ பா⁴வைர்ப⁴வப⁴ஜனபா⁴வேன நிதராம்ʼ
ப⁴வாம்போ⁴தி⁴ர்நித்யம்ʼ ப⁴வதி விதத꞉ பாம்ʼஸுப³ஹுல꞉ ।
விமுக்திம்ʼ பு⁴க்திம்ʼ ச ஶ்ருதிகதி²தப⁴ஸ்மாக்ஷவரத்⁴ருʼக்
ப⁴வே ப⁴ர்து꞉ ஸர்வோ ப⁴வதி ச ஸதா³னந்த³மது⁴ர꞉ ॥ 1.22 ॥

ஸோமஸாமஜஸுக்ருʼத்திமௌலித்⁴ருʼக் ஸாமஸீமஶிரஸி ஸ்துதபாத³ ।
ஸாமிகாயகி³ரிஜேஶ்வர ஶம்போ⁴ பாஹி மாமகி²லது³꞉க²ஸமூஹாத் ॥ 1.23 ॥

ப⁴ஸ்மாங்க³ராக³ பு⁴ஜகா³ங்க³ மஹோக்ஷஸங்க³
க³ங்கா³ம்பு³ஸங்க³ ஸுஜடா நிடில ஸ்பு²லிங்க³ ।
லிங்கா³ங்க³ ப⁴ங்கி³தமனங்க³ விஹங்க³வாஹ-
ஸம்பூஜ்யபாத³ ஸத³ஸங்க³ ஜனாந்தரங்க³ ॥ 1.24 ॥

வாத்ஸல்யம்ʼ மயி தாத்³ருʼஶம்ʼ தவனசேச்சந்த்³ரார்த⁴ சூடா³மணே
தி⁴க்க்ருʼத்யாபி விமுச்ய வா த்வயி யதோ த⁴ன்யோ த⁴ரண்யாமஹம் ।
ஸக்ஷாரம்ʼ லவணார்ணவஸ்ய ஸலிலம்ʼ தா⁴ரா த⁴ரேண க்ஷணாத்
ஆதா³யோஜ்ஜி²தமாக்ஷிதௌ ஹி ஜக³தாம்ʼ ஆஸ்வாத³னீயாம்ʼ த்³ருʼஶாம் ॥ 1.25 ॥

த்வத் கைலாஸவரே விஶோகஹ்ருʼத³யா꞉ க்ரோதோ⁴ஜ்ஜி²தாச்சாண்ட³ஜா꞉
தஸ்மான்மாமபி பே⁴த³பு³த்³தி⁴ரஹிதம்ʼ குர்வீஶ தே(அ)னுக்³ரஹாத் ।
த்வத்³வக்த்ராமல நிர்ஜரோஜ்ஜி²த மஹாஸம்ʼஸார ஸந்தாபஹம்ʼ
விஜ்ஞானம்ʼ கருணா(அ)தி³ஶாத்³ய ப⁴க³வன் லோகாவனாய ப்ரபோ⁴ ॥ 1.26 ॥

ஸாரங்கீ³ ஸிம்ʼஹஶாப³ம்ʼ ஸ்ப்ருʼஶதி ஸுததி⁴யா நந்தி³னீ வ்யாக்⁴ரபோதம்ʼ
மார்ஜாரீ ஹம்ʼஸபா³லம்ʼ ப்ரணயபரவஶா கேகிகாந்தா பு⁴ஜங்க³ம் ।
வைராண்யாஜன்மஜாதான்யபி க³லிதமதா³ ஜந்தவோ(அ)ன்யே த்யஜந்தி
ப⁴க்தாஸ்த்வத்பாத³பத்³மே கிமு ப⁴ஜனவத꞉ ஸர்வஸித்³தி⁴ம்ʼ லப⁴ந்தே ॥ 1.27 ॥

ஸ்கந்த³꞉ –
இத்த²ம்ʼ ருʼபு⁴ஸ்துதிமுமாவரஜாநிரீஶ꞉
ஶ்ருத்வா தமாஹ க³ணநாத²வரோ மஹேஶ꞉ ।
ஜ்ஞானம்ʼ ப⁴வாமயவிநாஶகரம்ʼ ததே³வ
தஸ்மை ததே³வ கத²யே ஶ்ருʼணு பாஶமுக்த்யை ॥ 1.28 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே
ருʼபு⁴ஸ்துதிர்நாம ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

2 ॥ த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஈஶ்வர꞉ –
ஶ்ருணு பத்³மஜஸம்பூ⁴த மத்த꞉ ஸூத்ரவிதி⁴க்ரமம் ।
ஜ்ஞானோத்பாத³கஹேதூனி ஶ்ருதிஸாராணி தத்த்வத꞉ ॥ 2.1 ॥

வ்யாஸா மன்வந்தரேஷு ப்ரதியுக³ஜனிதா꞉ ஶாம்ப⁴வஜ்ஞானஸித்³த்⁴யை
ப⁴ஸ்மாப்⁴யக்தஸமஸ்தகா³த்ரனிவஹா ருத்³ராக்ஷமாலாத⁴ரா꞉ ।
கைலாஸம்ʼ ஸமவாப்ய ஶங்கரபத³த்⁴யானேன ஸூத்ராண்யுமா-
காந்தாத் ப்ராப்ய விதன்வதே ஸ்வகதி⁴யா ப்ராமாண்யவாதா³னஹோ ॥ 2.2 ॥

ஜிஜ்ஞாஸ்யம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏவேத்யத²பத³விதி³தை꞉ ஸாத⁴னப்ராப்த்யுபாயை-
ர்யோகை³ர்யோகா³த்³யுபாயைர்யமநியமமஹாஸாங்க்²யவேதா³ந்தவாக்யை꞉ ।
ஶ்ரோதவ்யோ ப⁴க³வான் ந ரூபகு³ணதோ மந்தவ்ய இத்யாஹ ஹி
வேதோ³த்³போ³த⁴த³வாக்யஹேதுகரணைர்த்⁴யேய꞉ ஸ ஸாக்ஷாத்க்ருʼதே꞉ ॥ 2.3 ॥

ஜன்மாத்³யஸ்ய யதோ(அ)ஸ்ய சித்ரஜக³தோ மித்²யைவ தத்காரணம்ʼ
ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மாத்மனைவ ப்ரக்ருʼதிபரமதோ³ வர்தமானம்ʼ விவர்தேத் ।
ஶ்ருத்யா யுக்த்யா யதோ வா இதிபத³க⁴டிதோ போ³த⁴தோ வக்தி ஶம்பு⁴ம்ʼ
நாணு꞉ காலவிபாககர்மஜனிதேத்யாசோத³னா வை ம்ருʼஷா ॥ 2.4 ॥

யோனி꞉ ஶாஸ்த்ரஸ்ய வேத³ஸ்தது³ப⁴யமனநாத்³ப்³ரஹ்மண꞉ ப்ரத்யபி⁴ஜ்ஞா
நி꞉ஶ்வாஸாத்³வேத³ஜாலம்ʼ ஶிவவரவத³நாத்³வேத⁴ஸா ப்ராப்தமேதத் ।
தஸ்மாத் தர்கவிதர்ககர்கஶதி⁴யா நாதிக்ரமேத் தாம்ʼ தி⁴யம்ʼ
ஸ்வாம்நாயக்ரியயா தத³ப்ரகரணே யோநிர்மஹேஶோ த்⁴ருவம் ॥ 2.5 ॥

தத்த்வஸ்யாபி ஸமன்வயாத் ஶ்ருதிகி³ராம்ʼ விஶ்வேஶ்வரே சோத³னா
ஸா சாநிர்வசனீயதாமுபக³தா வாசோ நிவ்ருʼத்தா இதி ।
ஆத்மைவைஷ இதீவ வாக்யஸுவ்ருʼதிர்வ்ருʼத்திம்ʼ வித⁴த்தே தி⁴யா
வேதா³ந்தாதி³ஷு ஏக ஏவ ப⁴க³வானுக்தோ மஹேஶோ த்⁴ருவம் ॥ 2.6 ॥

நாஸத்³வா வீக்ஷதே யஜ்ஜட³மிதி கரணைர்க³ந்த⁴ரூபாதி³ஹீனம்ʼ
ஶப்³த³ஸ்பர்ஶாதி³ஹீனம்ʼ ஜக³த³னுக³தமபி தத்³ப்³ரஹ்ம கிம்ʼரூபமீஷ்டே ।
கௌ³ணம்ʼ சேத³பி ஶப்³த³தோ ஜக³தி³த³ம்ʼ யந்நாமரூபாத்மகம்ʼ
தச்சாத்ராவிஶதீ³ஶ்வரோ(அ)ர்த²வசஸா மோக்ஷஸ்ய நிஷ்டா²க்ரம꞉ ॥ 2.7 ॥

ஹேயத்வாவசனாச்ச தச்ச்²ருதிகி³ராம்ʼ ஸ்தூ²லம்ʼ ப்ரத்³ருʼஷ்டம்ʼ ப⁴வே-
த்³ரூபம்ʼ நாரூபதோ(அ)பி ப்ரகரணவசனம்ʼ வா விகார꞉ கிலேத³ம் ।
ஸ்வாப்யாயாத³பி தத்³வதா³பி பரமானந்தோ³ யதீ³த்த²ம்ʼ பர꞉
ஸாமான்யாச்ச க³தேரதா²ப்யனுப⁴வே வித்³யோததே ஶங்கர꞉ ॥ 2.8 ॥

ஶ்ருதத்வாத்³வேதா³ந்தப்ரதிபத³வச꞉ காரணமுமா-
ஸநாதோ² நாதா²னாம்ʼ ஸ ச கில ந கஶ்சிஜ்ஜனிப⁴வ꞉ ।
ஸ ஏவானந்தா³த்மா ஶ்ருதிகதி²தகோஶாதி³ரஹிதோ
விகாரப்ராசுர்யான்ன ஹி ப⁴வதி கார்யம்ʼ ச கரணம் ॥ 2.9 ॥

தத்³தே⁴துவ்யபதே³ஶதோ(அ)பி ஶிவ ஏவேதி சானந்த³க்ருʼத்
மந்த்ரைர்வர்ணக்ருʼதக்ரமேண ப⁴க³வான் ஸத்யாத்³யனந்தோச்யதே ।
நைரந்தர்யானுபபத்திதோ(அ)பி ஸுகி²தா சானந்த³பே⁴தோ³(அ)ர்த²த꞉
காமாச்சானனுபா⁴வதோ ஹ்ருʼதி³ பி⁴தா³ ஜாயேத்³ப⁴யம்ʼ ஸம்ʼஸ்ருʼதே꞉ ॥ 2.10 ॥

புச்ச²ம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப்ரதிஷ்டி²தேதி வசனாச்சே²ஷீ மஹேஶோ(அ)வ்யய꞉ ।
ஆகாஶாந்தரதோ(அ)பி பௌ⁴திகஹ்ருʼதா³காஶாத்மதா வாக்யதோ
ப்³ரஹ்மைவ ப்ரதிபா⁴தி பே⁴த³கலனே சாகல்பனா கல்பத꞉ ॥ 2.11 ॥

ஸுஷுப்த்யுத்க்ராந்த்யோர்வா ந ஹி க²லு ந பே⁴த³꞉ பரஶிவே
அதோத்தா²னம்ʼ த்³வைதே ந ப⁴வதி பரே வை விலயனே ।
தத³ர்ஹம்ʼ யத்ஸூக்ஷ்மம்ʼ ஜக³தி³த³மனாகாரமரஸம்ʼ
ந க³ந்த⁴ம்ʼ ந ஸ்பர்ஶம்ʼ ப⁴வதி பரமேஶே விலஸிதம் ॥ 2.12 ॥

அதீ⁴னம்ʼ சார்த²ம்ʼ தத்³ப⁴வதி புனரேவேக்ஷணபரம்ʼ
ஸ்வதந்த்ரேச்சா² ஶம்போ⁴ர்ன க²லு கரணம்ʼ கார்யமபி ந ॥ 2.13 ॥

ஜ்ஞேயத்வாவசனாச்ச ஶங்கர பரானந்தே³ ப்ரமோதா³ஸ்பதே³
ப்ரஜ்ஞானம்ʼ ந ஹி காரணம்ʼ ப்ரக்ருʼதிகம்ʼ ப்ரஶ்னத்ரயஸ்யார்த²வத் ।
ந விஜ்ஞேயம்ʼ தே³ஹப்ரவிலயஶதோத்தா²னக³ணனா
ஸ ம்ருʼத்யோர்ம்ருʼத்யுஸ்தத்³ப⁴வதி கில பே⁴தே³ன ஜக³த꞉ ॥ 2.14 ॥

மஹத்³வச்சாணீயோ ப⁴வதி ச ஸமோ லோகஸத்³ருʼஶா
ததா² ஜ்யோதிஸ்த்வேகம்ʼ ப்ரகரணபரம்ʼ கல்பிதவத꞉ ।
ந ஸங்க்²யாபே⁴தே³ன த்ரிபு⁴வனவிப⁴வாத³திகரம்ʼ
ஸ்வபா⁴வோ(அ)யம்ʼ ஶஶ்வன்முக²ரயதி மோதா³ய ஜக³தாம் ॥ 2.15 ॥

ப்ராணாது³த்³க³தபஞ்சஸங்க்²யஜனிதா தத்³வஸ்த்ரிவச்ச ஶ்ருதம்ʼ
தச்ச்²ரோத்ரம்ʼ மனஸோ ந ஸித்³த⁴பரமானந்தை³கஜன்யம்ʼ மஹ꞉ ।
ஜ்யோதிஷ்காரணத³ர்ஶிதே ச கரணே ஸத்தா ஸதி³த்யன்வஹம்ʼ
சாகர்ஷா ப⁴வதி ப்ரகர்ஷஜனிதே த்வத்தீதி வாக்யோத்தரம் ॥ 2.16 ॥

ஜாக்³ரத்த்வாவசனேன ஜீவஜக³தோர்பே⁴த³꞉ கத²ம்ʼ கத்²யதே
லிங்க³ம்ʼ ப்ராணக³தம்ʼ ந சேஶ்வரபரம்ʼ ஜ்யோதி꞉ கிலைக்யப்ரத³ம் ।
அன்யார்த²த்வவிவேகதோ(அ)ர்த²க³திகம்ʼ சாகல்பயத்³வாக்யத꞉ ।
ப்ரஜ்ஞாமித்யபர꞉ க்ரமஸ்தி²திரஸாவன்யோ வத³ந்தம்ʼ ம்ருʼஷா ॥ 2.17 ॥

ப்ரக்ருʼத்யைவம்ʼ ஸித்³த⁴ம்ʼ ப⁴வதி பரமானந்த³விது⁴ரம்ʼ
அபி⁴த்⁴யோபாதே³ஶாத்³ ப⁴வதி உப⁴யாம்னாயவசனை꞉ ।
ப⁴வத்யாத்மா கர்தா க்ருʼதிவிரஹிதோ யோநிரபி ச
ப்ரதிஷ்டா² நிஷ்டா² ச த்ரிபு⁴வனகு³ரு꞉ ப்ரேமஸத³ன꞉ ॥ 2.18 ॥

அபி⁴த்⁴யோபாதே³ஶாத் ஸ ப³ஹு ப⁴வதீ³க்ஷாதி³வஶத꞉
ஸமாஸாசோபா⁴ப்⁴யாம்ʼ ப்ரக்ருʼதிஜஸமாம்னாயவசனாத் ।
அதோ ஹ்யாத்மா ஶுத்³த⁴꞉ ப்ரக்ருʼதிபரிணாமேன ஜக³தாம்ʼ
ம்ருʼதீ³வ வ்யாபாரோ ப⁴வதி பரிணாமேஷு ச ஶிவ꞉ ॥ 2.19 ॥

ஆனந்தா³ப்⁴யாஸயோகா³த்³விக்ருʼதஜக³தா³னந்த³ஜக³தோ
அதோ ஹேதோர்த⁴ர்மோ ந ப⁴வதி ஶிவ꞉ காரணபர꞉ ।
ஹிரண்யாத்மா(ஆ)தி³த்யே(அ)க்ஷிணி உதே³தீஹ ப⁴க³வான்
நதேஶ்சாதா⁴ராணாம்ʼ ஶ்ரவணவசனைர்கோ³பிததி⁴ய꞉ ॥ 2.20 ॥

பே⁴தா³தி³வ்யபதே³ஶதோ(அ)ஸ்தி ப⁴க³வானன்யோ ப⁴வேத் கிம்ʼ தத꞉
ஆகாஶாதி³ஶரீரலிங்க³நியமாத்³வ்யாப்யம்ʼ ஹி ஸர்வம்ʼ தத꞉ ।
தஜ்ஜ்யோதி꞉ பரமம்ʼ மஹேஶ்வரமுமாகாந்தாக்²யஶாந்தம்ʼ மஹோ
வேதா³ந்தேஷு நிதாந்தவாக்யகலனே ச²ந்தோ³(அ)பி⁴தா⁴நாத³பி ॥ 2.21 ॥

பூ⁴தாதி³வ்யபதே³ஶதோ(அ)பி ப⁴க³வத்யஸ்மின் மஹேஶே த்⁴ருவம்ʼ
யஸ்மாத்³பூ⁴தவராணி ஜாயத இதி ஶ்ருத்யா(அ)ஸ்ய லேஶாம்ʼஶத꞉ ।
விஶ்வம்ʼ விஶ்வபதேரபூ⁴த் தது³ப⁴யம்ʼ ப்ராமாண்யதோ த³ர்ஶனாத்
ப்ராணஸ்யானுக³மாத் ஸ ஏவ ப⁴க³வான் நான்ய꞉ பதா² வித்³யதே ॥ 2.22 ॥

ந வக்துஶ்சாத்மா வை ஸ க²லு ஶிவபூ⁴மாதி³விஹித꞉
ததை²வாயுர்தே³ஹே அரணிவஹவத் சக்ரக³மஹோ ।
அத்³ருʼஶ்யோ ஹ்யாத்மா வை ஸ ஹி ஸுத்³ருʼஶத꞉ ஶாஸ்த்ரனிவஹை꞉
ஶிவோ தே³வோ வாமோ முநிரபி ச ஸார்வாத்ம்யமப⁴ஜத் ॥ 2.23 ॥

ப்ரஸித்³தி⁴꞉ ஸர்வத்ர ஶ்ருதிஷு விதி⁴வாக்யைர்ப⁴க³வதோ
மஹாபூ⁴தைர்ஜாதம்ʼ ஜக³தி³தி ச தஜ்ஜாதி³வசனை꞉ ।
அதோ(அ)ணீயான் ஜ்யாயானபி த்³விவித⁴பே⁴த³வ்யபக³தா
விவக்ஷா நோ(அ)ஸ்தீதி ப்ரத²யதி கு³ணைரேவ ஹி ஶிவ꞉ ॥ 2.24 ॥

ஸம்போ⁴க³ப்ராப்திரேவ ப்ரகடஜக³த꞉ காரணதயா
ஸதா³ வ்யோமைவேத்த²ம்ʼ ப⁴வதி ஹ்ருʼத³யே ஸர்வஜக³தாம் ।
அதோ(அ)த்தா வை ஶர்வஶ்சரமசரபூ⁴தம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ
மஹாம்ருʼத்யுர்தே³ஶோ ப⁴வதி ஶிக²ரந்நாத³ இதி ச ॥ 2.25 ॥

ப்ரகரணவசனேன வேத³ஜாதே
ப⁴க³வதி ப⁴வநாஶனே மஹேஶே ।
ப்ரவிஶதி ஶிவ ஏவ போ⁴க³போ⁴க்த்ருʼ-
நியமனத³ர்ஶனதோ ஹி வாக்யஜாதம் ॥ 2.26 ॥

விஶேஷணை꞉ ஶங்கரமேவ நித்யம்ʼ
த்³விதா⁴ வத³த்யேவமுபாதி⁴யோகா³த் ।
அதோ(அ)ந்தரா வாக்யபதை³꞉ ஸமர்தி²த꞉
ஸ்தா²நாதி³யோகை³ர்ப⁴க³வானுமாபதி꞉ ॥ 2.27 ॥

ஸுகா²பி⁴தா⁴னாத் ஸுக²மேவ ஶம்பு⁴꞉
கம்ʼ ப்³ரஹ்ம க²ம்ʼ ப்³ரஹ்ம இதி ஶ்ருதீரித꞉ ।
ஶ்ருதோபவாக்யோபநிஷத்ப்ரசோதி³த꞉
க³திம்ʼ ப்ரபத்³யேத பு³தோ⁴(அ)பி வித்³யயா ॥ 2.28 ॥

அனவஸ்தி²திதோ(அ)பி நேதரோ ப⁴க³வானேவ ஸ சக்ஷுஷி ப்ரபு³த்⁴யேத் ।
ப⁴யபீ⁴தா꞉ க²லு யஸ்ய ஸோமஸூர்யானலவாய்வம்பு³ஜஸம்ப⁴வா ப்⁴ரமந்தி ॥ 2.29 ॥

அந்தர்யாமிதயைவ லோகமகி²லம்ʼ ஜானாத்யுமாயா꞉ பதி꞉ ।
பூ⁴தேஷ்வந்தரகோ³(அ)பி பூ⁴தனிவஹா நோ ஜானதே ஶங்கரம் ॥ 2.30 ॥

ந தத்ஸ்ம்ருʼத்யா த⁴ர்மைரபி⁴லஷணதோ பே⁴த³விது⁴ரம்ʼ
ந ஶாரீரம்ʼ பே⁴தே³ ப⁴வதி அக³ஜாநாயகவரே ।
அத்³ருʼஶ்யத்வாத்³த⁴ர்மைர்ன க²லு ப⁴க³வானன்யதி³தி ச
பராதா³தி³த்யம்ʼ சாமதிரபி ச பே⁴த³ப்ரகலனே ॥ 2.31 ॥

பே⁴தா³தே³ஶ்ச விஶேஷணம்ʼ பரஶிவே ரூபம்ʼ ந நாம ப்ரபா⁴ ।
பா⁴வோ வா ப⁴வதி ப்ரபா⁴விரஹிதம்ʼ ப்³ரஹ்மாத்மனா சாஹ தத் ॥ 2.32 ॥

ஸ்ம்ருʼதம்ʼ மானம்ʼ ஶம்பௌ⁴ ப⁴க³வதி ச தத்ஸாத⁴னதயா-
ப்யதோ தை³வம்ʼ பூ⁴தம்ʼ ந ப⁴வதி ச ஸாக்ஷாத் பரஶிவே ।
அபி⁴வ்யக்தீ சான்ய꞉ ஸ்ம்ருʼதிமபி ததா²(அ)ன்யோ(அ)பி மனுதே
ததா² ஸம்பத்திர்வை பு⁴வி ப⁴வதி கிம்ʼ ஶம்பு⁴கலனே ॥ 2.33 ॥

யம்ʼ முக்திவ்யபதே³ஶத꞉ ஶ்ருதிஶிகா²ஶாகா²ஶதை꞉ கல்பிதே
பி⁴த்³யேத்³க்³ரந்தி²ரபி ப்ரகீர்ணவசனாத் ஸாக்ஷ்யேவ பா³ஹ்யாந்தரா ।
ஶப்³தோ³ ப்³ரஹ்மதயைவ ந ப்ரப⁴வதே ப்ராணப்ரபே⁴தே³ன ச
தச்சாப்யுத்க்ரமணஸ்தி²திஶ்ச விலயே பு⁴ங்க்த்யே(அ)ப்யஸௌ ஶங்கர꞉ ॥ 2.34 ॥

தம்ʼ பூ⁴மா ஸம்ப்ரஸாதா³ச்சி²வமஜரமாத்மானமது⁴னா
ஶ்ருʼணோதீக்ஷேத்³வாபி க்ஷணமபி ததா²ன்யம்ʼ ந மனுதே ।
ததா² த⁴ர்மாபத்திர்ப⁴வதி பரமாகாஶஜனிதம்ʼ
ப்ரஶஸ்தம்ʼ வ்யாவ்ருʼத்தம்ʼ த³ஹரமபி த³த்⁴யாத்³யபதி³ஶத் ॥ 2.35 ॥

அலிங்க³ம்ʼ லிங்க³ஸ்த²ம்ʼ வத³தி விதி⁴வாக்யை꞉ ஶ்ருதிரியம்ʼ
த்⁴ருʼதேராகாஶாக்²யம்ʼ மஹிமனி ப்ரஸித்³தே⁴ர்விம்ருʼஶதா ।
அதோ மர்ஶான்னாயம்ʼ ப⁴வதி ப⁴வபா⁴வாத்மகதயா
ஶிவாவிர்பா⁴வோ வா ப⁴வதி ச நிரூபே க³ததி⁴யாம் ॥ 2.36 ॥

பராமர்ஶே சான்யத்³ப⁴வதி த³ஹரம்ʼ கிம்ʼ ஶ்ருதிவசோ
நிருக்தம்ʼ சால்பம்ʼ யத் த்வனுக்ருʼதி ததீ³யே(அ)ஹ்னி மஹஸா ।
விபா⁴தீத³ம்ʼ ஶஶ்வத் ப்ரமதிவரஶப்³தை³꞉ ஶ்ருதிப⁴வை꞉ ॥ 2.37 ॥

யோ வ்யாபகோ(அ)பி ப⁴க³வான் புருஷோ(அ)ந்தராத்மா ।
வாலாக்³ரமாத்ரஹ்ருʼத³யே கிமு ஸந்நிவிஷ்ட꞉ ॥ 2.38 ॥

ப்ரத்யக்ஷானுப⁴வப்ரமாணபரமம்ʼ வாக்யம்ʼ கிலைகார்த²த³ம்ʼ
மானேனாபி ச ஸம்ப⁴வாப்⁴ரமபரோ வர்ணம்ʼ ததை²வாஹ ஹி ।
ஶப்³த³ம்ʼ சாபி ததை²வ நித்யமபி தத் ஸாம்யானுபத்திக்ரியா
மத்⁴வாதி³ஷ்வனதீ⁴க்ருʼதோ(அ)பி புருஷோ ஜ்யோதிஷ்யபா⁴வோ ப⁴வேத் ॥ 2.39 ॥

பா⁴வம்ʼ சாபி ஶுக³ஸ்ய தச்ச்²ரவணதோ ஜாத்யந்தராஸம்ப⁴வாத்
ஸம்ʼஸ்காராதி⁴க்ருʼதோ(அ)பி ஶங்கரபத³ம்ʼ யே வக்துகாமா மனாக் ।
ஜ்யோதிர்த³ர்ஶனத꞉ ப்ரஸாத³பரமாத³ஸ்மாச்ச²ரீராத் பரம்ʼ
ஜ்யோதிஶ்சாபி⁴னிவிஶ்ய வ்யோம பரமானந்த³ம்ʼ பரம்ʼ விந்த³தி ॥ 2.40 ॥

ஸ்ம்ருʼதீனாம்ʼ வாதோ³(அ)த்ர ஶ்ருதிவிப⁴வதோ³ஷான்யவசஸா
ஸ ஏவாத்மா தோ³ஷைர்விக³தமதிகாய꞉ பரஶிவ꞉ ।
ஸ விஶ்வம்ʼ விஶ்வாத்மா ப⁴வதி ஸ ஹி விஶ்வாதி⁴கதயா
ஸமஸ்தேஷு ப்ரோதோ ப⁴வதி ஸ ஹி கார்யேஷு கரணம் ॥ 2.41 ॥

ப்ரதா⁴னானாம்ʼ தேஷாம்ʼ ப⁴வதி இதரேஷாமனுபமோ-
ப்யலப்³தோ⁴(அ)ப்யாத்மாயம்ʼ ஶ்ருதிஶிரஸி சோக்தோ(அ)ணுரஹித꞉ ।
ஸ த்³ருʼஶ்யோ(அ)சிந்த்யாத்மா ப⁴வதி வரகார்யேஷு கரணம்ʼ
அஸத்³வா ஸத்³வா ஸோ(அ)ப்யஸதி³தி ந த்³ருʼஷ்டாந்தவஶக³ம் ॥ 2.42 ॥

அஸங்கோ³ லக்ஷண்ய꞉ ஸ ப⁴வதி ஹி பஞ்சஸ்வபி முதா⁴
அபீ⁴மானோத்³தே³ஶாத³னுக³திரதா²க்ஷாதி³ரஹித꞉ ।
ஸ்வபக்ஷாதௌ³ தோ³ஷாஶ்ருதிரபி ந ஈஷ்டே பரமதம்ʼ
த்வநிர்மோக்ஷோ பூ⁴யாத³னுமிதிகுதர்கைர்ன ஹி ப⁴வேத் ॥ 2.43 ॥

போ⁴க்த்ராபத்தேரபி விஷயதோ லோகவேதா³ர்த²வாதோ³
நைனம்ʼ ஶாஸ்தி ப்ரபு⁴மதிபரம்ʼ வாசி வாரம்ப⁴ணேப்⁴ய꞉ ।
போ⁴க்தா போ⁴க³விலக்ஷணோ ஹி ப⁴க³வான் பா⁴வோ(அ)பி லப்³தோ⁴ ப⁴வேத்
ஸத்த்வாச்சாபி பரஸ்ய கார்யவிவஶம்ʼ ஸத்³வாக்யவாதா³ன்வயாத் ॥ 2.44 ॥

யுக்தே꞉ ஶப்³தா³ந்தராச்சாஸதி³தி ந ஹி கார்யம்ʼ ச கரணம்ʼ
ப்ரமாணைர்யுக்த்யா வா ந ப⁴வதி விஶேஷேண மனஸா ।
பர꞉ ப்ராணோத்³தே³ஶாத்³தி⁴தகரணதோ³ஷாபி⁴த⁴தி⁴யா
ததா²ஶ்மாத்³யா தி³வ்யா ??? த்³யோதந்தி தே³வா தி³வி ॥ 2.45 ॥

ப்ரஸக்திர்வா க்ருʼத்ஸ்னா ஶ்ருதிவரப³லாதா³த்மனி சிரம்ʼ
ஸ்வபக்ஷே தோ³ஷாணாம்ʼ ப்ரப⁴வதி ச ஸர்வாதி³ஸுத்³ருʼஶா ।
விகாராணாம்ʼ பே⁴தோ³ ந ப⁴வதி வியோஜ்யோ கு³ணதி⁴யாம்ʼ
அதோ லோகே லீலாபரவிஷமனைர்க்⁴ருʼண்யவிது⁴ரம் ॥ 2.46 ॥

ஸ கர்மாரம்பா⁴த்³வா உபலப⁴தி யத்³யேதி ச பரம்ʼ
ஸர்வைர்த⁴ர்மபதை³ரயுக்தவசனாபத்தே꞉ ப்ரவ்ருʼத்தேர்ப⁴வேத் ।
பூ⁴தானாம்ʼ க³திஶோபயுஜ்யபயஸி க்ஷாரம்ʼ யதா² நோபயுக்
அவஸ்தா²னம்ʼ நைவ ப்ரப⁴வதி த்ருʼணேஷூத்³யதமதே-
ஸ்ததா²பா⁴வாத் பும்ʼஸி ப்ரகடயதி கார்யம்ʼ ச கரணம் ॥ 2.47 ॥

அங்கி³த்வானுபபத்திதோ(அ)ப்யனுமிதோ ஶக்திஜ்ஞஹீனம்ʼ ஜக³த்
ப்ரதிஷித்³தே⁴ ஸித்³தே⁴ ப்ரஸப⁴மிதி மௌனம்ʼ ஹி ஶரணம் ।
மஹத்³தீ³ர்க⁴ம்ʼ ஹஸ்வம்ʼ உப⁴யமபி கர்மைவ கரணே
ததா² ஸாம்யே ஸ்தி²த்யா ப்ரப⁴வதி ஸ்வபா⁴வாச்ச நியதம் ॥ 2.48 ॥

ந ஸ்தா²னதோ(அ)பி ஶ்ருதிலிங்க³ஸமன்வயேன
ப்ரகாஶவையர்த்²யமதோ ஹி மாத்ரா ।
ஸூர்யோபமா ப்ரமவதித்வததா² உத³த்வா-
த்தத்³த³ர்ஶனாச்ச நியதம்ʼ ப்ரதிபி³ம்ப³ரூபம் ॥ 2.49 ॥

தத³வ்யக்தம்ʼ ந ததோ லிங்க³மேதத்
ததோ²ப⁴யவ்யபதே³ஶாச்ச தேஜ꞉ ।
ப்ரதிஷேதா⁴ச்ச பரம꞉ ஸேதுரீஶ꞉
ஸாமான்யத꞉ ஸ்தா²னவிஶேஷபு³த்³த்⁴யா ॥ 2.50 ॥

விஶேஷதஶ்சோபபத்தேஸ்ததா²ன்யத³த꞉ ப²லம்ʼ சோபபத்³யேத யஸ்மாத் ।
மஹேஶ்வராச்ச்²ருதிபி⁴ஶ்சோதி³தம்ʼ யத் த⁴ர்மம்ʼ பரே சேஶ்வரம்ʼ சேதி சான்யே ।
ந கர்மவச்சேஶ்வரே பே⁴த³தீ⁴ர்ன꞉ ॥ 2.51 ॥

பே⁴தா³ன்ன சேதி பரத꞉ பரமார்த²த்³ருʼஷ்ட்யா
ஸ்வாத்⁴யாயபே⁴தா³து³பஸம்ʼஹாரபே⁴த³꞉ ।
அதா²ன்யதா²த்வம்ʼ வசஸோ(அ)ஸௌ வரீயான்
ஸஞ்ஜ்ஞாதஶ்சேத்³வ்யாப்திரேவ ப்ரமாணம் ॥ 2.52 ॥

ஸர்வத்ராபே⁴தா³த³னயோஸ்ததா²ன்யத்
ப்ராதா⁴ன்யமானந்த³மய꞉ ஶிரஸ்த்வம் ।
ததே²தரே த்வர்த²ஸாமான்யயோகா³த்
ப்ரயோஜநாபா⁴வதயா(அ)ப்யயாய தே ॥ 2.53 ॥

ஶப்³தா³த்ததா² ஹ்யாத்மக்³ருʼஹீதிருத்தராத்
ததா²ன்வயாதி³தராக்²யானபூர்வம் ।
அஶப்³த³த்வாதே³வமேதத் ஸமான-
மேவம்ʼ ச ஸம்ʼவித்³வசனாவிஶேஷாத் ॥ 2.54 ॥

தத்³த³ர்ஶனாத் ஸம்ப்⁴ருʼதம்ʼ சைவமேஷோ(அ)னாம்னாயாத்³வேத்³யபே⁴தா³த் பரேதி ।
க³தேரர்தா²து³பபன்னார்த²லோகே ஶப்³தா³னுமானை꞉ ஸகு³ணோ(அ)வ்யயாத்மா ॥ 2.55 ॥

யதா²தி⁴காரம்ʼ ஸ்தி²திரேவ சாந்தரா
தத்ரைவ பே⁴தா³த்³விஶிஷன்ஹீதரவத் ।
அன்யத்ததா² ஸத்யக்ருʼத்யா ததை²கே
காமாதி³ரத்ராயதனேஷு சாத³ராத் ॥ 2.56 ॥

உபஸ்தி²தே தத்³வசனாத் ததா²க்³னே꞉
ஸம்ʼலோப ஏவாக்³னிப⁴வ꞉ ப்ரதா³னே ।
அதோ(அ)ன்யசிந்தார்த²பே⁴த³லிங்க³ம்ʼ ப³லீய꞉
க்ரியா பரம்ʼ சாஸமானாச்ச த்³ருʼஷ்டே꞉ ॥ 2.57 ॥

ஶ்ருதேர்ப³லாத³னுப³ந்தே⁴மகே² வை
பா⁴வாபத்திஶ்சாத்மனஶ்சைக ஏவ ।
தத்³பா⁴வபா⁴வது³பலப்³தி⁴ரீஶே
ஸத்³பா⁴வபா⁴வாத³னுபா⁴வதஶ்ச ॥ 2.58 ॥

அங்கா³வப³த்³தா⁴ ஹி ததை²வ மந்த்ரதோ
பூ⁴ம்ன꞉ க்ரதோர்ஜாயதே த³ர்ஶனேன ॥ 2.59 ॥

ரூபாதே³ஶ்ச விபர்யயேண து த்³ருʼஶா தோ³ஷோப⁴யத்ராப்யயம்ʼ
அக்³ராஹ்யா꞉ ஸகலானபேக்ஷ்யகரணம்ʼ ப்ராதா⁴ன்யவாதே³ன ஹி ।
தத்ப்ராப்தி꞉ ஸமுதா³யகே(அ)பி இதரே ப்ரத்யாயிகேனாபி யத்
வித்³யா(அ)வித்³யா அஸதி ப³லதோ து⁴ர்யமார்யாபி⁴ஶம்ʼஸீ ॥ 2.60 ॥

தோ³ஷோப⁴யோரபி ததா³ ஸ்வக³மோ(அ)ப்⁴யுபேயா ।
ஸ்ம்ருʼத்யா ஸதோ த்³ருʼஶி உதா³ஸீனவத்³ப⁴ஜேத ॥ 2.61 ॥

நாபா⁴வாது³பலப்³தி⁴தோ(அ)பி ப⁴க³வத்³வைத⁴ர்ம்யஸ்வன்யாதி³வத்
பா⁴வேனாப்யுபலப்³தி⁴ரீஶிதுரஹோ ஸா வை க்ஷணம்ʼ கல்ப்யதே ।
ஸர்வார்தா²னுபபத்திதோ(அ)பி ப⁴க³வத்யேகாத்³விதீயே புன꞉ ।
கார்த்ஸ்ன்யேனாத்மனி நோ விகாரகலனம்ʼ நித்யம்ʼ பதேர்த⁴ர்மத꞉ ॥ 2.62 ॥

ஸம்ப³ந்தா⁴னுஅபபத்திதோ(அ)பி ஸமதி⁴ஷ்டா²னோபபத்தேரபி
தச்சைவாகரணம்ʼ ச போ⁴க³விது⁴ரம்ʼ த்வம்ʼ தத்த்வஸர்வஜ்ஞதா ।
உத்பத்தேரபி கர்துரேவ காரணதயா விஜ்ஞானபா⁴வோ யதி³
??? நிஷேத⁴ப்ரதிபத்திதோ(அ)பி மருதஶ்சாகாஶத꞉ ப்ராணத꞉ ॥ 2.63 ॥

அஸ்தித்வம்ʼ தத³பீதி கௌ³ணபரதா வாக்யேஷு பி⁴ன்னா க்ரியா
கார்யத்³ரவ்யஸமன்வயாயகரணம்ʼ ஶப்³தா³ச்ச ப்³ரஹ்மைவ தத் ।
ஶப்³தே³ப்⁴யோ(அ)ப்யமதம்ʼ ஶ்ருதம்ʼ ப⁴வதி தத்³ ஜ்ஞானம்ʼ பரம்ʼ ஶாம்ப⁴வம்ʼ
யாவல்லோகவிபா⁴க³கல்பனவஶாத் பூ⁴தக்ரமாத் ஸர்ஜதி ॥ 2.64 ॥

தஸ்யாஸம்ப⁴வதோ ப⁴வேஜ்ஜக³தி³த³ம்ʼ தேஜ꞉ப்ரஸூதம்ʼ ஶ்ருதி꞉
சாப꞉ க்ஷ்மா மருதே³வ கா²த்மகத²யந்தல்லிங்க³ஸஞ்ஜ்ஞானத꞉ ॥ 2.65 ॥

விபர்யயேண க்ரமதோ(அ)ந்தரா ஹி விஜ்ஞானமானக்ரமதோ விஶேஷாத் ।
ந சாத்மன꞉ காரணதாவிபர்யஶ்சராசரவ்யாபகதோ ஹி பா⁴வை꞉ ॥ 2.66 ॥

நாத்மா ஶ்ருதோ நித்யதாஶக்தியோகா³ன்னானேவ பா⁴ஸத்யவிகல்பகோ ஹி ।
ஸஞ்ஜ்ஞான ஏவாத்ர க³தாக³தானாம்ʼ ஸ்வாத்மானம்ʼ சோத்தரணேனாணுரேவ ॥ 2.67 ॥

ஸ்வஶப்³தோ³ன்மாநாப்⁴யாம்ʼ ஸுக²யதி ஸதா³நந்த³னதனும்ʼ
விரோத⁴ஶ்சாந்த்³ரோபத்³ரவ இவ ஸதா³த்மா நிகி²லக³꞉ ।
கு³ணாதா³லோகேஷு வ்யதிகரவதோ க³ந்த⁴வஹத꞉
பரோ த்³ருʼஷ்டோ ஹ்யாத்மா வ்யபதி³ஶதி ப்ரஜ்ஞானுப⁴வத꞉ ॥ 2.68 ॥

யாவச்சாத்மா நைவா த்³ருʼஶ்யேத தோ³ஷை꞉
பும்ʼஸ்த்வாதி³வத்த்வஸதோ வ்யக்தியோகா³த் ।
மனோ(அ)ன்யத்ராயதி³ கார்யேஷு கௌ³ணம்ʼ விமுக²꞉
கர்தா ஶாஶ்வதோ விஹரதி உபாதா³னவஶத꞉ ॥ 2.69 ॥

அஸ்யாத்மவ்யபதே³ஶத꞉ ஶ்ருதிரியம்ʼ கர்த்ருʼத்வவாத³ம்ʼ வத³த்
உபாலப்³து⁴ம்ʼ ஶக்தேர்விபரதி ஸமாத்⁴யா க்ஷுபி⁴தயா ।
பராத்தத்து ஶ்ருத்யாப்யனுக்ருʼதி ஸுரத்வக்ஷுபி⁴தயா
பரோ மந்த்ரோ வர்ணைர்ப⁴க³வதி அனுஜ்ஞாபரிஹரௌ ।
தனோ꞉ ஸம்ப³ந்தே⁴ன ப்ரவிஶதி பரம்ʼ ஜ்யோதிகலனே ॥ 2.70 ॥

ஆஸன்னதேவ்யதிகரம்ʼ பரரூபபே⁴தே³
ஆபா⁴ஸ ஏவ ஸுத்³ருʼஶா நியதோ நியம்யாத் ।
ஆகாஶவத் ஸர்வக³தோ(அ)வ்யயாத்மா
ஆஸந்தி⁴பே⁴தா³த் ப்ரதிதே³ஶபா⁴வாத் ॥ 2.71 ॥

ததா² ப்ராணோ கௌ³ண꞉ ப்ரக்ருʼதிவிதி⁴பூர்வார்த²கலனா-
த³க⁴ஸ்தோயே ஸ்ருʼத்ய꞉ ப்ரதி²தக³திஶேஷேண கதி²த꞉ ।
ஹஸ்தாத³யஸ்த்வணவ꞉ ப்ராணவாயோ꞉
சக்ஷுஸ்ததா² கரணத்வான்ன தோ³ஷ꞉ ॥ 2.72 ॥

ய꞉ பஞ்சவ்ருʼத்திர்மனவச்ச த்³ருʼஶ்யதே ததா²ணுதோ ஜ்யோதிரஸுஶ்ச கா²னி ।
பே⁴த³ஶ்ருதேர்லக்ஷணவிப்ரயோகா³தா³த்மாதி³பே⁴தே³ து விஶேஷ வாத³꞉ ॥ 2.73 ॥

ஆத்மைகத்வாத் ப்ராணக³தேஶ்ச வஹ்னே꞉ தே ஜாக³தீவாஶ்ருதத்த்வான்ன சேஷ்டா ।
போ⁴க்துர்ன சாத்மன்யவிதீ³க்ருʼதா யே தே தூ⁴மமார்கே³ண கில ப்ரயாந்தி ॥ 2.74 ॥

சரணாதி³தி சான்யகல்பனாம்ʼ ஸ்மரந்தி ஸப்தைவ க³திப்ரரோஹாத் ।
வ்யாபாரவைது⁴ர்யஸமூஹவித்³யா தே கர்மணைவேஹ த்ருʼதீயலப்³தா⁴ம் ॥ 2.75 ॥

தத்³த³ர்ஶனம்ʼ தத்³க³த³தோ(அ)ப்யவித்³யா ஸவ்யோபபத்தேருத தௌ³விஶேஷாத் ।
சிரந்தப꞉ ஶுத்³தி⁴ரதோ விஶேஷாத் தே ஸ்தா²வரே சாவிஶேஷார்த²வாத³꞉ ॥ 2.76 ॥

ஸந்த்⁴யாம்ʼஶஸ்ருʼஷ்ட்யா கில நிர்மமே ஜக³த் புத்ரேஷு மாயாமயதோ(அ)வ்யயாத்மா ।
க்ருʼத்ஸ்னம்ʼ மாயாமயம்ʼ தஜ்ஜக³தி³த³மஸதோ நாமரூபம்ʼ து ஜாதம் ।
ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்திதோ(அ)பி பரமானந்த³ம்ʼ திரோதா⁴னக்ருʼத் ॥ 2.77 ॥

தே³ஹயோகா³த் ஹ்ரஸதே வர்த⁴தே ய꞉
தத்ரைவான்யத் பஶ்யதே ஸோ(அ)த² போ³தா⁴த் ।
ஸ ஶோஶுசானஸ்ம்ருʼதிஶப்³த³போ³த⁴꞉ ॥ 2.78 ॥

நாநாஶப்³தா³தி³பே⁴தா³த் ப²லவிவித⁴மஹாகர்மவைசித்ர்யயோகா³த்
ஈஷ்டே தாம்ʼ கு³ணதா⁴ரணாம்ʼ ஶ்ருதிஹிதாம்ʼ தத்³த³ர்ஶனோத்³போ³த⁴த꞉ ।
தத்³த³ர்ஶனாத் ஸித்³தி⁴த ஏவ ஸித்³த்⁴யதே ஆசாரயோகா³த்³ருʼததச்ச்²ருதேஶ்ச ॥ 2.79 ॥

வாசா ஸமாரம்ப⁴ணதோ நியாமத꞉
தஸ்யாதி⁴காப்ராத்வகஸ்யோபதே³ஶாத் ।
துல்யம்ʼ த்³ருʼஶா ஸர்வத꞉ ஸ்யாத்³விபா⁴க³꞉
அத்⁴யாபயாத்ரான்னவிஶேஷதஸ்து தே ॥ 2.80 ॥

காமோபமர்தே³ன ததூ³ர்த்⁴வரேதஸா
விமர்ஶதோ யாதி ஸ்வதத்த்வதோ(அ)ன்ய꞉ ।
அனுஷ்டே²யம்ʼ சான்யத் ஶ்ருதிஶிரஸி நிஷ்டா²ப்⁴ரமவஶாத் ।
விதி⁴ஸ்துத்யா பா⁴வம்ʼ ப்ரவத³தி
ரதா²க்³னேராதா⁴னமனுவத³தி ஜ்ஞானாங்க³மபி ச ॥ 2.81 ॥

ப்ராணாத்யயே வாபி ஸமம்ʼ ததா²ன்னம்ʼ
அபா³த⁴த꞉ ஸ்ம்ருʼதித꞉ காமகாரே ।
விஹிதாஶ்ரமகர்மத꞉ ஸஹைவ கார்யாத்
ததோ²ப⁴யோர்லிங்க³ப⁴ங்க³ம்ʼ ச த³ர்ஶயேத் ॥ 2.82 ॥

ததா²ந்தரா சாபி ஸ்ம்ருʼதேர்விஶேஷத꞉
ஜ்யாயோ(அ)பி லிங்கா³ப⁴யபா⁴வனாதி⁴கா ।
ஸைவாதி⁴காராத³ர்ஶனாத் தது³க்தம்ʼ
ஆசாரத꞉ ஸ்வாமின ஈஜ்யவ்ருʼத்த்யா ॥ 2.83 ॥

ஸ்ம்ருʼதே ருʼத்விக்ஸஹகார்யம்ʼ ச க்ருʼத்ஸ்னம் ।
தன்மௌனவாசா வசனேன குர்வன் ।
ததை³ஹிகம்ʼ தத³வஸ்தா²த்⁴ருʼதேஶ்ச ॥ 2.84 ॥

ஆவ்ருʼத்த்யாப்யஸக்ருʼத்ததோ²பதி³ஶதி ஹ்யாத்மன்னுபாக³ச்ச²தி
க்³ராஹம்ʼ யாதி ச ஶாஸ்த்ரதோ ப்ரதீககலனாத் ஸா ப்³ரஹ்மத்³ருʼஷ்டி꞉ ப்ரபோ⁴꞉ ।
ஆதி³த்யாதி³க்ருʼதீஷு ததா² ஸதீரபி கர்மாங்க³தாத்⁴யானத꞉
தஸ்மாச்சாஸ்தி²ரதாம்ʼ ஸ்மரந்தி ச புனர்யத்ரைவ தத்ர ஶ்ருதா ॥ 2.85 ॥

ஆப்ராயணாத் தத்ர த்³ருʼஷ்டம்ʼ ஹி யத்ர தத்ராக³மாத் பூர்வயோ(அ)ஶ்லேஷநாஶௌ ।
ததே²தரஸ்யாபி பதேத³ஸம்ʼஸ்ருʼதௌ அனாரப்³தா⁴க்³னிஹோத்ராதி³கார்யே ॥ 2.86 ॥

அதோ(அ)ன்யேஷாமுப⁴யோர்யத்ர யோகா³த்
வித்³யாபோ⁴கே³ன வாங்மனஸீ த³ர்ஶனாச்ச ।
ஸர்வாண்யனுமனஸா ப்ராண ஏவ
ஸோ(அ)த்⁴யக்ஷேத உபத³ர்ஶேன கச்சித் ॥ 2.87 ॥

ஸமானவ்ருʼத்த்யா க்ரமதே சாஸு வ்ருʼத்த்யா
ஸம்ʼஸாரதோ வ்யபதே³ஶோபபத்தே꞉ ।
ஸூக்ஷ்மப்ரமாணோபமர்தோ³பலப்³த⁴ஸ்தி²திஶ்ச
ததோ²பபத்தேரேஷ ஊஷ்மா ரஸைகே ॥ 2.88 ॥

அத்ர ஸ்மர்யனானுபரதாவிதி⁴வாக்யஸித்³தே⁴-
ர்வையாஸகிர்முநிரேஷோவ்யயாத்மா ।
அவிபா⁴கோ³ வசநாத்³தா⁴ர்த³ ஏவ
ரஶ்ம்யனுஸாரீ நிஶிதோ த³க்ஷிணாயனே ।
யோகி³ன꞉ ப்ரதிஸ்ருʼதைஸ்ததா²ர்சிராத்
வாயுமத்³க⁴டிதோ வருணேன ॥ 2.89 ॥

அதிவாஹிகவிதே⁴ஸ்தத³லிங்கா³த் தத்³வத³த்ர உப⁴யோரபி ஸித்³தி⁴꞉ ।
தத்³வைதேன க³திரப்யுபாவ்ருʼதோ விஶேஷஸாமீப்யஸகார்யஹேதௌ ॥ 2.90 ॥

ஸ்ம்ருʼதிஸ்ததா²(அ)ன்யோ(அ)பி ச த³ர்ஶனேன காயே ததா² ப்ரதிபத்திப்ரதீக꞉ ।
விஶேஷத்³ருʼஷ்ட்யா ஸம்பதா³விர்ப⁴வேன ஸ்வேனாம்ʼஶத்வான்முக்திவிஜ்ஞானதோ ஹி ॥ 2.91 ॥

ஆத்மப்ரகாஶாத³விபா⁴கே³ன த்³ருʼஷ்ட꞉ தத்³ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யத்³த்³யுதிதன்மாத்ரதோ(அ)ன்ய꞉ ।
உபந்யாஸாத³ன்யஸங்கல்பபூ⁴த்யா ரத²வான்யோ(அ)ப்யுதா²ஹ ॥ 2.92 ॥

பா⁴வமன்யோ உப⁴யம்ʼ ந ஸ்வபா⁴வா
பா⁴வே ஸம்பத்திரேவம்ʼ ஜக³த் ஸ்யாத் ।
ப்ரத்யக்ஷேணோபதே³ஶாத் ஸ்தி²திரபி
ஜக³தோ வ்யக்திபா⁴வாது³பாஸா
பே⁴தா³பா⁴ஸஸ்தி²திரவிகாராவர்திரிதி ச ॥ 2.93 ॥

ததா² த்³ருʼஷ்டேர்த்³ரஷ்டுர்விபரீதத்³ருʼஷ்டே꞉ ஶ்ருதிவஶாத்
ததா² பு³த்³தே⁴ர்போ³த்³தா⁴ ப⁴வதி அனுமானேன ஹி பு³த⁴꞉ ।
போ⁴கே³ ஸாமான்யலிங்கா³த் ஶிவப⁴ஜனப⁴வே மான்யமனஸா
அனாவ்ருʼத்தி꞉ ஶப்³தோ³ ப⁴வதி விதி⁴வாக்யேன நியதம் ॥ 2.94 ॥

தவோக்த꞉ ஸூத்ராணாம்ʼ விதி⁴ரபி ச ஸாமான்யமுப⁴ய-
ப்ரக்ருʼஷ்ட ஶ்ருத்யைவ ப்ரப⁴வதி மஹானந்த³ஸத³னே ॥ 2.95 ॥

ஸ்கந்த³꞉ –
த்ரிநேத்ரவக்த்ரஸுசரித்ரரூபம்ʼ மந்த்ரார்த²வாதா³ம்பு³ஜமித்ரரூபா꞉ ।
ப்ரஹ்ருʼஷ்டரூபா முனயோ விதேநிரே மதானுஸாரீண்யத² ஸூத்ரிதானி ॥ 2.96 ॥

ந தானி பு³த்³த்⁴யுத்³ப⁴வபோ³த⁴தா³னி விஶ்வேஶபாதா³ம்பு³ஜப⁴க்திதா³னி ॥ 2.97 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ஶிவேன
ருʼபு⁴ம்ʼ ப்ரதி ஸூத்ரோபதே³ஶோ நாம த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

3 ॥ த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஸூத꞉ –
ததோ மஹேஶாத் ஸம்ʼஶ்ருத்ய ஸூத்ராணி ருʼபு⁴ரேவ ஹி ।
கைலாஸேஶம்ʼ மஹாதே³வம்ʼ துஷ்டாவ வினயாஞ்ஜலி꞉ ॥ 3.1 ॥

லப்³த⁴ஜ்ஞானோ மஹாதே³வான் முனிப்⁴யோ(அ)கத²யச்ச தத் ।
தத் ஸ்துதிம்ʼ ச ஶ்ருʼணுஷ்வேதி ஜகா³த³ கி³ரிஜாஸுத꞉ ॥ 3.2 ॥

ஜைகீ³ஷவ்யம்ʼ மஹாத்மானம்ʼ ஜிதஷட்³வர்க³முத்தமம் ।

ஸ்கந்த³꞉ –
ஸம்ʼஸ்துத்ய ஸாம்ப³மீஶானம்ருʼபு⁴ர்ஜ்ஞானமவிந்த³த ।
ஶாம்ப⁴வ꞉ ஸ மஹாயோகீ³ துஷ்டாவாஷ்டதனும்ʼ ஹரம் ॥ 3.3 ॥

ருʼபு⁴꞉ –
க³ந்த⁴த்³விபவரவ்ருʼந்த³த்வசிருசிப³ந்தோ⁴த்³யதபட
க³ந்த⁴ப்ரமுக² மதா³ந்த⁴வ்ரஜத³லி ஹரிமுக²நக²ரோத்³யத்
ஸ்கந்தோ⁴த்³யன்முக² ப³ந்த⁴க்ஷுரனிப⁴ நிர்யத்³ரஸத³ஸ்ருʼபி⁴ந்த³ன்னக³த⁴ர
விந்த்⁴யப்ரப⁴ஶிவ மேத்⁴யப்ரபு⁴வர ।
மேத்⁴யோத்தமஶிவ பே⁴த்³யாகி²லஜக³து³த்³யத்³ப⁴வக³த
வேத்³யாக³மஶிவ க³த்³யஸ்துதபத³ பத்³யப்ரகடஹ்ருʼ –
து³த்³யத்³ப⁴வக³த³ வைத்³யோத்தம பாஹி ஶம்போ⁴ ॥ 3.4 ॥

சண்ட³த்³விபகர காண்ட³ப்ரப⁴பு⁴ஜ த³ண்டோ³த்³யதனக³
க²ண்ட³த்ரிபுர மஹாண்ட³ஸ்பு²டது³டு³பஶிக²ண்ட³ ।
த்³யுதிவர க³ண்ட³த்³வய கோத³ண்டா³ந்தக த³ண்டி³தபாத³ பாஹி ஶம்போ⁴ ॥ 3.5 ॥

கிஞ்சிஜ்ஜலலவ ஸிஞ்சத்³த்³விஜகுல முஞ்சத்³வ்ருʼஜின
குலுஞ்சத்³விஜபதி சஞ்சச்ச²விஜட குஞ்சத்பத³நக²
முஞ்சன்னதவர கருணா பாஹி ஶம்போ⁴ ॥ 3.6 ॥

தே³வ ஶங்கர ஹரமஹேஶ்வர பாபதஸ்கர அமரமயஸ்கர ।
ஶிவத³ஶங்கர புரமஹேஶ்வர ப⁴வஹரேஶ்வர பாஹி ஶம்போ⁴ ॥ 3.7 ॥

அங்க³ஜப⁴ங்க³ துரங்க³ரதா²ங்க³ ஜலதி⁴நிஷங்க³
த்⁴ருʼதபு⁴ஜங்கா³ங்க³ த்³ருʼஶி ஸுபதங்க³
கரஸுகுரங்க³ ஜடத்⁴ருʼதக³ங்க³
யமிஹ்ருʼதி³ஸங்க³ ப⁴ஜஶிவலிங்க³ ப⁴வப⁴யப⁴ங்க³ ॥ 3.8 ॥

ஶம்ப³ரகரஶர த³ம்ப³ரவரசர ட³ம்ப³ரகோ⁴ஷண து³ம்ப³ரப²லஜக³
நிகுரும்ப³ப⁴ரஹர பி³ம்பி³தஹ்ருʼதி³சிர லம்பி³தபத³யுக³
லம்போ³த³ரஜனகாந்தகஹர ஶிவ பி³ந்து³வராஸன
பி³ந்து³க³ஹன ஶரதி³ந்து³வத³னவர குந்த³த⁴வல க³ணவ்ருʼந்த³வினத
ப⁴வப⁴யஹர பரவர கருணாகர ப²ணிவரபூ⁴ஷண
ஸ்மர ஹர க³ரத⁴ர பரிபாஹி ॥ 3.9 ॥

ராஸப⁴வ்ருʼஷபே⁴ப⁴ ஶரபா⁴னனக³ணகு³ணனந்தி³த-
த்ரிகு³ணபதா²திக³ ஶரவணப⁴வனுத தரணிஸ்தி²த வருணாலய
க்ருʼதபாரண முநிஶரணாயித பத³பத்³மாருண பிங்க³ஜடாத⁴ர
குரு கருணாம்ʼ ஶங்கர ஶம்ʼ குரு மே ॥ 3.10 ॥

ஜம்ப⁴ப்ரஹரண கும்போ⁴த்³ப⁴வனுத கும்ப⁴ப்ரமத² நிஶும்ப⁴த்³யுதிஹர
பி⁴ந்த³த்³ரணக³ண டி³ம்பா⁴யிதஸுர தாரகஹரஸுத
கும்ப்⁴யுத்³யதபத³ விந்த்⁴யஸ்தி²ததி³திமாந்த்³யப்ரஹர மதா³ந்த⁴த்³விபவர
க்ருʼத்திப்ரவர ஸுதா⁴ந்தோ⁴னுதபத³ பு³த்³த்⁴யாக³மஶிவ
மேத்⁴யாதிதி²வரத³ மமாவந்த்⁴யம்ʼ குரு தி³வஸம்ʼ
தவ பூஜனத꞉ பரிபாஹி ஶம்போ⁴ ॥ 3.11 ॥

குந்த³ஸத்³ருʼஶ மகரந்த³னிப⁴ஸுரவ்ருʼந்த³வினுத குருவிந்த³மணிக³ண
வ்ருʼந்த³னிபா⁴ங்க்⁴ரிஜமந்த³ர வஸதி³ந்து³மகுட ஶரத³ம்பு³ஜக்ருʼஶ
க³ரனிந்த³னக³ல ஸுந்த³ரகி³ரிதனயாக்ருʼதி
தே³ஹவராங்க³பி³ந்து³கலித ஶிவலிங்க³க³ஹன ஸுதஸிந்து³ரவரமுக²
ப³ந்து⁴ரவரஸிந்து⁴நதீ³தட லிங்க³னிவஹவரதி³க்³வஸ பாஹி ஶம்போ⁴ ॥ 3.12 ॥

பன்னகா³ப⁴ரண மாரமாரண விபூ⁴திபூ⁴ஷண ஶைலஜாரமண ।
ஆபது³த்³த⁴ரண யாமிநீரமணஶேக²ர ஸுக²த³ பாஹி ஶம்போ⁴ ॥ 3.13 ॥

த³க்ஷாத்⁴வரவரஶிக்ஷ ப்ரபு⁴வர த்ர்யக்ஷ ப்ரப³லமஹோக்ஷஸ்தி²த
ஸிதவக்ஷஸ்ஸ்த²லகுலசக்ஷு꞉ஶ்ரவஸ வராக்ஷஸ்ரஜ ஹர ।
வீக்ஷானிஹதாதோ⁴க்ஷஜாத்மஜ வரகக்ஷாஶ்ரய புரபக்ஷவிதா³ரண
லீக்ஷாயிதஸுர பி⁴க்ஷாஶன ஹர பத்³மாக்ஷார்சனதுஷ்ட
ப⁴கா³க்ஷிஹராவ்யய ஶங்கர மோக்ஷப்ரத³ பரிபாஹி மஹேஶ்வர ॥ 3.14 ॥

அக்ஷயப²லத³ ஶுபா⁴க்ஷ ஹராக்ஷததக்ஷககர
க³ரப⁴க்ஷ பரிஸ்பு²ரத³க்ஷ க்ஷிதிரத² ஸுரபக்ஷாவ்யய ।
புரஹர ப⁴வ ஹர ஹரிஶர ஶிவ ஶிவ
ஶங்கர குரு குரு கருணாம்ʼ ஶஶிமௌலே ॥ 3.15 ॥

ப⁴ஜாம்யக³ஸுதாத⁴வம்ʼ பஶுபதிம்ʼ மஹோக்ஷத்⁴வஜம்ʼ
வலக்ஷப⁴ஸிதோஜ்ஜ்வலம்ʼ ப்ரகடத³க்ஷதா³ஹாக்ஷிகம் ।
ப⁴கா³க்ஷிஹரணம்ʼ ஶிவம்ʼ ப்ரமதி²தோருத³க்ஷாத்⁴வரம்ʼ
ப்ரபக்ஷஸுரதாமுனிப்ரமத²ஶிக்ஷிதாதோ⁴க்ஷஜம் ॥ 3.16 ॥

ஶ்ரீநாதா²க்ஷிஸரோஜராஜிதபதா³ம்போ⁴ஜைகபூஜோத்ஸவை-
ர்நித்யம்ʼ மானஸமேதத³ஸ்து ப⁴க³வன் ஸத்³ராஜமௌலே ஹர ।
பூ⁴ஷாபூ⁴தபு⁴ஜங்க³ஸங்க³த மஹாப⁴ஸ்மாங்க³நேத்ரோஜ்வல-
ஜ்ஜ்வாலாத³க்³த⁴மனங்க³பதங்க³த்³ருʼகு³மாகாந்தாவ க³ங்கா³த⁴ர ॥ 3.17 ॥

ஸ்வாத்மானந்த³பராயணாம்பு³ஜப⁴வஸ்துத்யா(அ)து⁴னா பாஹி மாம்
MISSING ।
கி³ரிஜாமுக²ஸக² ஷண்முக² பஞ்சமுகோ²த்³யதது³ர்முக²முக²-
ஹர ஆகு²வஹோன்முக² லேக²க³ணோன்முக² ஶங்கர க²க³க³மபரிபூஜ்ய ॥ 3.18 ॥

கோடிஜன்மவிப்ரகர்மஶுத்³த⁴சித்தவர்த்மனாம்ʼ
ஶ்ரௌதஸித்³த⁴ஶுத்³த⁴ப⁴ஸ்மத³க்³த⁴ஸர்வவர்ஷ்மணாம் ।
ருத்³ரபு⁴க்தமேத்⁴யபு⁴க்தித³க்³த⁴ஸர்வபாப்மனாம்ʼ
ருத்³ரஸூக்தி உக்திப⁴க்திபு⁴க்திமுக்திதா³யிகாம் ।
புரஹர இஷ்டதுஷ்டிமுக்திலாஸ்யவாஸனா
ப⁴க்திபா⁴ஸகைலாஸமீஶ ஆஶு லப்⁴யதே ॥ 3.19 ॥

ஸ்கந்த³꞉ –
தத்ஸ்துத்யா தோஷித꞉ ஶம்பு⁴ஸ்தமாஹ ருʼபு⁴மீஶ்வர꞉ ।
ப்ரஸன்ன꞉ கருணாம்போ⁴தி⁴ரம்போ⁴ஜஸுதமோத³ன꞉ ॥ 3.20 ॥

ஈஶ்வர꞉ –
வேதா³ந்தபாட²பட²னேன ஹடா²தி³யோகை³꞉
ஶ்ரீநீலகண்ட²பத³ப⁴க்திவிகுண்ட²பா⁴வா꞉ ।
யே கர்மடா² யதிவரா ஹரிஸௌரிகே³ஹே
ஸாலாவ்ருʼகைர்வரகடோ²ரகுடா²ரகா⁴தை꞉ ॥ 3.21 ॥

பி⁴ன்னோத்தமாங்க³ஹ்ருʼத³யாஶ்ச பு⁴ஸுண்டி³பி⁴ஸ்தே ।
பி⁴க்ஷாஶனா ஜரட²ராஸப⁴வத்³ப்⁴ரமந்தி ॥ 3.22 ॥

வித்³யுச்சஞ்சலஜீவிதே(அ)பி ந மநாகு³த்பத்³யதே ஶாம்ப⁴வீ
ப⁴க்திர்பீ⁴மபதா³ம்பு³ஜோத்தமபதே³ ப⁴ஸ்மத்ரிபுண்ட்³ரே(அ)பி ச ।
ருத்³ராக்ஷாமலருத்³ரஸூக்திஜபனே நிஷ்டா² கநிஷ்டா²த்மனாம்ʼ
விஷ்டா²விஷ்டகுநிஷ்ட²கஷ்டகுதி⁴யாம்ʼ து³ஷ்டாத்மனாம்ʼ ஸர்வதா³ ॥ 3.23 ॥

ப்⁴ரஷ்டானாம்ʼ து³ரத்³ருʼஷ்டதோ ஜநிஜராநாஶேன நஷ்டாத்மனாம்ʼ
ஜ்யேஷ்ட²ஶ்ரீஶிபிவிஷ்டசாருசரணாம்போ⁴ஜார்சனாநாத³ர꞉ ।
தேனாநிஷ்டபரம்பராஸமுத³யைரஷ்டாக்ருʼதேர்ன ஸ்ம்ருʼதி꞉
விஷ்டா²பூரிதது³ர்முகே²ஷு நரகே ப்⁴ரஷ்டே சிரம்ʼ ஸம்ʼஸ்தி²தி꞉ ॥ 3.24 ॥

அஜ்ஞாயத்தேஷ்வபி⁴ஜ்ஞா꞉ ஸுரவரநிகரம்ʼ ஸ்தோத்ரஶாஸ்த்ராதி³துஷ்டம்ʼ
ஸத்ராஶம்ʼ மந்த்ரமாத்ரைர்விதி⁴விஹிததி⁴யா ஸாமபா⁴கை³ர்யஜந்தி ।
ஶ்ராத்³தே⁴ ஶ்ரத்³தா⁴ப⁴ரணஹரணப்⁴ராந்தரூபான்பித்ரூʼம்ʼஸ்தே
தத்தச்ச்²ரத்³தா⁴ஸமுதி³தமன꞉ ஸ்வாந்தரா ஶம்பு⁴மீஶம் ॥

நாப்⁴யர்சந்தி ப்ரணதஶரணம்ʼ மோக்ஷத³ம்ʼ மாம்ʼ மஹேஶம் ॥ 3.25 ॥

ஆர்யா꞉ ஶர்வஸமர்சனேன ஸததம்ʼ தூ³ர்வாத³லை꞉ கோமலை꞉
பி³ல்வாக²ர்வத³லைஶ்ச ஶங்கரமஹாபா⁴க³ம்ʼ ஹ்ருʼத³ந்த꞉ ஸதா³ ।
பர்வஸ்வப்யவிஶேஷிதேன மனஸா க³ர்வம்ʼ விஹாயாத³ராத்
து³ர்கா³ண்யாஶு தரந்தி ஶங்கரக்ருʼபாபீயூஷதா⁴ராரஸை꞉ ॥ 3.26 ॥

ஶ்ரீசந்த்³ரசூட³சரணாம்பு³ஜ பூஜனேன
காலம்ʼ நயந்தி பஶுபாஶவிமுக்திஹேதோ꞉ ।
பா⁴வா꞉ பரம்ʼ ப⁴ஸிதபா²லலஸத்த்ரிபுண்ட்³ர-
ருத்³ராக்ஷகங்கணலஸத்கரத³ண்ட³யுக்³மா꞉ ॥ 3.27 ॥

பஞ்சாக்ஷரப்ரணவஸூக்ததி⁴யா வத³ந்தி
நாமானி ஶாம்ப⁴வமனோஹரதா³னி ஶம்போ⁴ ।
முக்திப்ரதா³னி ஸததம்ʼ ஶிவப⁴க்தவர்யா꞉
யே பி³ல்வமூலஶிவலிங்க³ஸமர்சனேன ॥ 3.28 ॥

காலம்ʼ நயேத்³விமலகோமலபி³ல்வபத்ரை꞉
நோ தஸ்ய காலஜப⁴யம்ʼ ப⁴வதாபபாபம் ।
ஸந்தாபபூ⁴பஜனிதம்ʼ ப⁴ஜதாம்ʼ மஹேஶம் ॥ 3.29 ॥

ஶஶ்வத்³விஶ்வேஶபாதௌ³ யமஶமநியமைர்பூ⁴திருத்³ராக்ஷகா³த்ரோ
விஶ்வத்ரஸ்தோ பு⁴ஜங்கா³ங்க³த³வரகி³ரிஜாநாயகே லப்³த⁴ப⁴க்தி꞉ ।
முக்³தோ⁴(அ)ப்யத்⁴யாத்மவித்³ யோ ப⁴வதி ப⁴வஹரஸ்யார்சயா ப்ராப்தகாம꞉ ॥ 3.30 ॥

ஶப்³தை³ரப்³த³ஶதே(அ)பி நைவ ஸ லபே⁴த் ஜ்ஞானம்ʼ ந தர்கப்⁴ரமை꞉
மீமாம்ʼஸா த்³வயதஸ்ததா²த்³வயபத³ம்ʼ கிம்ʼ ஸாங்க்²யஸங்க்²யா வத³ ।
யோகா³யாஸபரம்பராதி³விஹிதைர்வேதா³ந்தகாந்தாரகே
ஶ்ராம்யன் ப⁴க்திவிவர்ஜிதேன மனஸா ஶம்போ⁴꞉ பதே³ முக்தயே ॥ 3.31 ॥

கிம்ʼ க³ங்க³யா வா மகரே ப்ரயாக³-
ஸ்னானேன வா யோக³மக²க்ரியாத்³யை꞉ ।
யத்ரார்சிதம்ʼ லிங்க³வரம்ʼ ஶிவஸ்ய
தத்ரைவ ஸர்வார்த²பரம்பரா ஸ்யாத் ॥ 3.32 ॥

ஶ்ரீஶைலோ ஹிமபூ⁴த⁴ரோ(அ)ருணகி³ரிர்வ்ருʼத்³தா⁴த்³ரிகோ³பர்வதௌ
ஶ்ரீமத்³தே⁴மஸபா⁴விஹார ப⁴க³வன் ந்ருʼத்தம்ʼ த்ரிநேத்ரோ கி³ரி꞉ ।
கைலாஸோத்தரத³க்ஷிணௌ ச ப⁴க³வான் யத்ரார்சனே ஶங்கரோ
லிங்கே³ ஸந்நிஹிதோ வஸத்யனுதி³னம்ʼ ஶாங்க³ஸ்ய ஹ்ருʼத்பங்கஜே ॥ 3.33 ॥

தத்ராவிமுக்தம்ʼ ஶஶிசூட³வாஸம்ʼ
ௐகாரகாலஞ்ஜர ருத்³ரகோடிம் ।
க³ங்கா³பு³தே⁴꞉ ஸங்க³மமம்பி³காபதி-
ப்ரியம்ʼ து கோ³கர்ணகஸஹ்யஜாதடம் ॥ 3.34 ॥

யத்ராப்⁴யர்ணக³தம்ʼ மஹேஶகருணாபூர்ணம்ʼ து தூர்ணம்ʼ ஹ்ருʼதா³
லிங்க³ம்ʼ பூஜிதமப்யபாஸ்தது³ரிதம்ʼ தீர்தா²னி க³ங்கா³த³ய꞉ ।
புண்யாஶ்சாஶ்ரமஸங்க⁴கா கி³ரிவரக்ஷேத்ராணி ஶம்போ⁴꞉ பத³ம்ʼ
ப⁴க்தியுக்தப⁴ஜனேன மஹேஶே ஶக்திவஜ்ஜக³தி³த³ம்ʼ பரிபா⁴தி ॥ 3.35 ॥

கர்மந்தி³வ்ருʼந்தா³ அபி வேத³மௌலி-
ஸித்³தா⁴ந்தவாக்யகலனே(அ)பி ப⁴வந்தி மந்தா³꞉ ।
காமாதி³ப³த்³த⁴ஹ்ருʼத³யா꞉ ஸிதப⁴ஸ்மபுண்ட்³ர-
ருத்³ராக்ஷ ஶங்கரஸமர்சனதோ விஹீனா꞉ ॥ 3.36 ॥

ஹீனா ப⁴வந்தி ப³ஹுதா⁴ப்யபு³தா⁴ ப⁴வந்தி
மத்ப்ரேமவாஸப⁴வனேஷு விஹீனவாஸா꞉ ॥ 3.37 ॥

அஷ்டம்யாமஷ்டமூர்திர்நிஶி ஶஶிதி³வஸே ஸோமசூட³ம்ʼ து முக்த்யை
பூ⁴தாயாம்ʼ பூ⁴தநாத²ம்ʼ த்⁴ருʼதப⁴ஸிததனுர்வீததோ³ஷே ப்ரதோ³ஷே ।
க³வ்யை꞉ பஞ்சாம்ருʼதாத்³யை꞉ ப²லவரஜரஸைர்பி³ல்வபத்ரைஶ்ச லிங்கே³
துங்கே³ ஶாங்கே³(அ)ப்யஸங்கோ³ ப⁴ஜதி யதஹ்ருʼதா³ நக்தபு⁴க்த்யைகப⁴க்த꞉ ॥ 3.38 ॥

ஜ்ஞானானுத்பத்தயே தத்³த⁴ரிவிதி⁴ஸமதாபு³த்³தி⁴ரீஶானமூர்தௌ
ப⁴ஸ்மாக்ஷாத்⁴ருʼதிரீஶலிங்க³ப⁴ஜநாஶூன்யம்ʼ து து³ர்மானஸம் ।
ஶம்போ⁴ஸ்தீர்த²மஹத்ஸுதீர்த²வரகே நிந்தா³வரே ஶாங்கரே
ஶ்ரீமத்³ருத்³ரஜபாத்³யத்³ரோஹகரணாத் ஜ்ஞானம்ʼ ந சோத்பத்³யதே ॥ 3.39 ॥

ஈஶோத்கர்ஷதி⁴யைகலிங்க³நியமாத³ப்⁴யர்சனம்ʼ ப⁴ஸ்மத்⁴ருʼக்
ருத்³ராக்ஷாமல ஸாரமந்த்ர ஸுமஹாபஞ்சாக்ஷரே ஜாபினாம் ।
ஈஶஸ்தா²னநிவாஸஶாம்ப⁴வகதா² ப⁴க்திஶ்ச ஸங்கீர்தனம்ʼ
ப⁴க்தஸ்யார்சனதோ ப⁴வேத் ஸுமஹாஜ்ஞானம்ʼ பரம்ʼ முக்தித³ம் ॥ 3.40 ॥

ஆத்³யந்தயோர்ய꞉ ப்ரணவேன யுக்தம்ʼ
ஶ்ரீருத்³ரமந்த்ரம்ʼ ப்ரஜபத்யக⁴க்⁴னம் ।
தஸ்யாங்க்⁴ரிரேணும்ʼ ஶிரஸா வஹந்தி
ப்³ரஹ்மாத³ய꞉ ஸ்வாக⁴நிவ்ருʼத்திகாமா꞉ ॥ 3.41 ॥

அபூர்வாத²ர்வோக்த ஶ்ருதிஶிரஸி விஜ்ஞானமனக⁴ம்ʼ
மஹாக²ர்வாஜ்ஞானப்ரஶமனகரம்ʼ யோ விரசயேத் ।
முனே ஹ்ருʼத்பர்வாணாம்ʼ விஶஸனகரம்ʼ ஸப்தமனுபி⁴-
ர்வ்ரதம்ʼ ஶீர்ஷண்யம்ʼ யோ விரசயதி தஸ்யேத³முதி³தம் ॥ 3.42 ॥

கு³ரௌ யஸ்ய ப்ரேம ஶ்ருதிஶிரஸி ஸூத்ரார்த²பத³க³ம்ʼ
மயி ஶ்ரத்³தா⁴ வ்ருʼத்³தா⁴ ப⁴வதி கில தஸ்யைஷ ஸுலப⁴꞉ ।
அனன்யோ மார்கோ³(அ)யம் அகதி²தமித³ம்ʼ த்வய்யபி முதா³
யதா³ கோ³ப்யோ முக்³தே⁴ ஸுவிஹிதமுநிஷ்வேவ தி³ஶ வை ॥ 3.43 ॥

ஸ்கந்த³꞉ –
இதி ஸ்துத்வா ஶம்போ⁴꞉ ப்ரமுதி³தமனாஸ்த்வேஷ ஸ ருʼபு⁴꞉
முநிர்னத்வா தே³வம்ʼ நக³மக³பதீ³ஶஸ்ய நிலயம் ।
யதோ க³ங்கா³ துங்கா³ ப்ரபததி ஹிமாத்³ரே꞉ ஶிக²ரதோ
முனீந்த்³ரேஷ்வாஹேத³ம்ʼ தத³பி ஶ்ருʼணு விப்ரோத்தம ஹ்ருʼதா³ ॥ 3.44 ॥

ருʼபு⁴꞉ –
பதந்த்வஶனயோ முஹுர்கி³ரிவரை꞉ ஸமுத்³ரோர்வரா
ப⁴வத்வத⁴ரஸம்ப்லவா க்³ரஹக³ணா꞉ ஸுரா யாந்த்வக⁴꞉ ।
ப⁴வஜ்ஜனிம பூஜனான்மம மனோ ந யாத்யன்யத꞉
ஶபாமி ப்ரபதே³ ப்ரபோ⁴ஸ்தவ ஸரோருஹாபே⁴ ஹர ॥ 3.45 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே
ஶிவருʼபு⁴ஸம்ʼவாதோ³ நாம த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

4 ॥ சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஸ்கந்த³꞉ –
ஹிமாத்³ரிஶிக²ரே தத்ர கேதா³ரே ஸம்ʼஸ்தி²தம்ʼ ருʼபு⁴ம் ।
கேதா³ரேஶம்ʼ பூஜயந்தம்ʼ ஶாம்ப⁴வம்ʼ முநிஸத்தமம் ।
ப⁴ஸ்மருத்³ராக்ஷஸம்பன்னம்ʼ நி꞉ஸ்ப்ருʼஹம்ʼ முனயோ(அ)ப்³ருவன் ॥ 4.1 ॥

முனய꞉ –
பத்³மோத்³ப⁴வஸுதஶ்ரேஷ்ட² த்வயா கைலாஸபர்வதே ।
ஆராத்⁴ய தே³வமீஶானம்ʼ தஸ்மாத் ஸூத்ரஶ்ருதீரிதம் ॥ 4.2 ॥

ஜ்ஞானம்ʼ லப்³த⁴ம்ʼ முநிஶ்ரேஷ்ட² த்வம்ʼ நோ ப்³ரூஹி விமுக்தயே ।
யேன ஸம்ʼஸாரவாராஶே꞉ ஸமுத்தீர்ணா ப⁴வாமஹே ॥ 4.3 ॥

ஸூத꞉ –
ருʼபு⁴ர்முனீனாம்ʼ வசஸா துஷ்ட꞉ ஶிஷ்டான் ஸமீக்ஷ்ய தான் ।
அஷ்டமூர்திபத³த்⁴யானநிஷ்டா²ம்ʼஸ்தானப்⁴யுவாச ஹ ॥ 4.4 ॥

ருʼபு⁴꞉ –
நாகோ³ப்யம்ʼ ப⁴வதாமஸ்தி ஶாம்ப⁴வேஷு மஹாத்மஸு । var was அஸ்மி
த்ரிநேத்ரப்ரேமஸத³னான் யுஷ்மான் ப்ரேக்ஷ்ய வதா³மி தத் ॥ 4.5 ॥

ஶாங்கரம்ʼ ஸூத்ரவிஜ்ஞானம்ʼ ஶ்ருதிஶீர்ஷமஹோத³யம் ।
ஶ்ருʼணுத்⁴வம்ʼ ப்³ரஹ்மவிச்ச்²ரேஷ்டா²꞉ ஶிவஜ்ஞானமஹோத³யம் ॥ 4.6 ॥

யேன தீர்ணா꞉ ஸ்த² ஸம்ʼஸாராத் ஶிவப⁴க்த்யா ஜிதேந்த்³ரியா꞉ । var was தீர்ணாஸ்த²
நமஸ்க்ருʼத்வா மஹாதே³வம்ʼ வக்ஷ்யே விஜ்ஞானமைஶ்வரம் ॥ 4.7 ॥

ருʼபு⁴꞉ –
விஶ்வஸ்ய காரணமுமாபதிரேவ தே³வோ
வித்³யோதகோ ஜட³ஜக³த்ப்ரமதை³கஹேது꞉ ।
ந தஸ்ய கார்யம்ʼ கரணம்ʼ மஹேஶிது꞉
ஸ ஏவ தத்காரணமீஶ்வரோ ஹர꞉ ॥ 4.8 ॥

ஸூத꞉ ஸாயகஸம்ப⁴வ꞉ ஸமுதி³தா꞉ ஸூதானனேப்⁴யோ ஹயா꞉
நேத்ரே தே ரதி²னோ ரதா²ங்க³யுக³லீ யுக்³யாந்தம்ருʼக்³யோ ரதீ² ।
மௌவீமூர்த்⁴னி ரத²꞉ ஸ்தி²தோ ரத²வஹஶ்சாபம்ʼ ஶரவ்யம்ʼ புர꞉
யோத்³து⁴ம்ʼ கேஶசரா꞉ ஸ ஏவ நிகி²லஸ்தா²ணோரணு꞉ பாது வ꞉ ॥ 4.9 ॥var was ந꞉
நிதா³க⁴மத² ஸம்போ³த்⁴ய ததோ ருʼபு⁴ருவாச ஹ ।
அத்⁴யாத்மநிர்ணயம்ʼ வக்ஷ்யே நாஸ்தி காலத்ரயேஷ்வபி ॥ 4.10 ॥

ஶிவோபதி³ஷ்டம்ʼ ஸங்க்ஷிப்ய கு³ஹ்யாத் கு³ஹ்யதரம்ʼ ஸதா³ ।
அனாத்மேதி ப்ரஸங்கா³த்மா அனாத்மேதி மனோ(அ)பி வா ।
அனாத்மேதி ஜக³த்³வாபி நாஸ்த்யனாத்மேதி நிஶ்சினு ॥ 4.11 ॥

ஸர்வஸங்கல்பஶூன்யத்வாத் ஸர்வாகாரவிவர்ஜனாத்
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மபா⁴வத்வாத் நாஸ்த்யனாத்மேதி நிஶ்சினு ॥ 4.12 ॥

சித்தாபா⁴வே சிந்தனீயோ தே³ஹாபா⁴வே ஜரா ச ந ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மபா⁴வத்வாத் நாஸ்த்யனாத்மேதி நிஶ்சினு ॥ 4.13 ॥var was ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத்
பாதா³பா⁴வாத்³க³திர்னாஸ்தி ஹஸ்தாபா⁴வாத் க்ரியா ச ந ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மபா⁴வத்வாத் நாஸ்த்யனாத்மேதி நிஶ்சினு ॥ 4.14 ॥var was ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத்
ப்³ரஹ்மாபா⁴வாஜ்ஜக³ன்னாஸ்தி தத³பா⁴வே ஹரிர்ன ச ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மபா⁴வத்வாத் நாஸ்த்யனாத்மேதி நிஶ்சினு ॥ 4.15 ॥var was ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத்
ம்ருʼத்யுர்னாஸ்தி ஜராபா⁴வே லோகவேத³து³ராதி⁴கம் ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மபா⁴வத்வாத் நாஸ்த்யனாத்மேதி நிஶ்சினு ॥ 4.16 ॥var was ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத்
த⁴ர்மோ நாஸ்தி ஶுசிர்னாஸ்தி ஸத்யம்ʼ நாஸ்தி ப⁴யம்ʼ ந ச ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மபா⁴வத்வாத் நாஸ்த்யனாத்மேதி நிஶ்சினு ॥ 4.17 ॥var was ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத்
அக்ஷரோச்சாரணம்ʼ நாஸ்தி அக்ஷரத்யஜட³ம்ʼ மம ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மபா⁴வத்வாத் நாஸ்த்யனாத்மேதி நிஶ்சினு ॥ 4.18 ॥var was ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத்
கு³ருரித்யபி நாஸ்த்யேவ ஶிஷ்யோ நாஸ்தீதி தத்த்வத꞉ ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மபா⁴வத்வாத் நாஸ்த்யனாத்மேதி நிஶ்சினு ॥ 4.19 ॥var was ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத்
ஏகாபா⁴வான்ன த்³விதீயம்ʼ ந த்³விதீயான்ன சைகதா ।
ஸத்யத்வமஸ்தி சேத் கிஞ்சித³ஸத்யத்வம்ʼ ச ஸம்ப⁴வேத் ॥ 4.20 ॥

அஸத்யத்வம்ʼ யதி³ ப⁴வேத் ஸத்யத்வம்ʼ ச க⁴டிஷ்யதி ।
ஶுப⁴ம்ʼ யத்³யஶுப⁴ம்ʼ வித்³தி⁴ அஶுப⁴ம்ʼ ஶுப⁴மஸ்தி சேத் ॥ 4.21 ॥

ப⁴யம்ʼ யத்³யப⁴யம்ʼ வித்³தி⁴ அப⁴யாத்³ப⁴யமாபதேத் ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மபா⁴வத்வாத் நாஸ்த்யனாத்மேதி நிஶ்சினு ॥ 4.22 ॥var was ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத்
ப³த்³த⁴த்வமஸ்தி சேன்மோக்ஷோ ப³ந்தா⁴பா⁴வே ந மோக்ஷதா ।
மரணம்ʼ யதி³ சேஜ்ஜன்ம ஜன்மாபா⁴வே ம்ருʼதிர்ன ச ॥ 4.23 ॥

த்வமித்யபி ப⁴வேச்சாஹம்ʼ த்வம்ʼ நோ சேத³ஹமேவ ந ।
இத³ம்ʼ யதி³ ததே³வாபி தத³பா⁴வே இத³ம்ʼ ந ச ॥ 4.24 ॥

அஸ்தி சேதி³தி தன்னாஸ்தி நாஸ்தி சேத³ஸ்தி கிஞ்ச ந ।
கார்யம்ʼ சேத் காரணம்ʼ கிஞ்சித் கார்யாபா⁴வே ந காரணம் ॥ 4.25 ॥

த்³வைதம்ʼ யதி³ ததா³(அ)த்³வைதம்ʼ த்³வைதாபா⁴வே(அ)த்³வயம்ʼ ச ந ।
த்³ருʼஶ்யம்ʼ யதி³ த்³ருʼக³ப்யஸ்தி த்³ருʼஶ்யாபா⁴வே த்³ருʼகே³வ ந ॥ 4.26 ॥

அந்தர்யதி³ ப³ஹி꞉ ஸத்யமந்தாபா⁴வே ப³ஹிர்ன ச ।
பூர்ணத்வமஸ்தி சேத் கிஞ்சித³பூர்ணத்வம்ʼ ப்ரஸஜ்யதே ॥ 4.27 ॥

கிஞ்சித³ஸ்தீதி சேச்சித்தே ஸர்வம்ʼ ப⁴வதி ஶீக்⁴ரத꞉ ।
யத்கிஞ்சித் கிமபி க்வாபி நாஸ்தி சேன்ன ப்ரஸஜ்யதி ॥ 4.28 ॥

தஸ்மாதே³தத் க்வசின்னாஸ்தி த்வம்ʼ நாஹம்ʼ வா இமே இத³ம் ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மபா⁴வத்வாத் நாஸ்த்யனாத்மேதி நிஶ்சினு ॥ 4.29 ॥var was ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத்
நாஸ்தி த்³ருʼஷ்டாந்தகம்ʼ லோகே நாஸ்தி தா³ர்ஷ்டாந்திகம்ʼ க்வசித் ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மபா⁴வத்வாத் நாஸ்த்யனாத்மேதி நிஶ்சினு ॥ 4.30 ॥var was ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத்
பரம்ʼ ப்³ரஹ்மாஹமஸ்மீதி ஸ்மரணஸ்ய மனோ ந ஹி ।
ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ ஜக³தி³த³ம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வமப்ய ஹி ॥ 4.31 ॥

சின்மாத்ரம்ʼ கேவலம்ʼ சாஹம்ʼ நாஸ்த்யனாத்மேதி நிஶ்சினு ।
இத்யாத்மநிர்ணயம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ப⁴வதே ஸர்வஸங்க்³ரஹம் ॥ 4.32 ॥var was நிர்ண்ய꞉ ப்ரோக்த꞉
ஸக்ருʼச்ச்²ரவணமாத்ரேண ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி ஸ்வயம் ॥ 4.33 ॥

நிதா³க⁴꞉-var was ருʼபு⁴꞉-
ப⁴க³வன் கோ ப⁴வான் கோ நு வத³ மே வத³தாம்ʼ வர । var was நிதா³க⁴
யச்ச்²ருத்வா தத்க்ஷணான்முச்யேன்மஹாஸம்ʼஸாரஸங்கடாத் ॥ 4.34 ॥

ருʼபு⁴꞉-
அஹமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹமேவ பரம்ʼ ஸுக²ம் ।
அஹமேவாஹமேவாஹமஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 4.35 ॥

அஹம்ʼ சைதன்யமேவாஸ்மி தி³வ்யஜ்ஞானாத்மகோ ஹ்யஹம் ।
ஸர்வாக்ஷரவிஹீனோ(அ)ஸ்மி அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 4.36 ॥

அஹமர்த²விஹீனோ(அ)ஸ்மி இத³மர்த²விவர்ஜித꞉ ।
ஸர்வானர்த²விமுக்தோ(அ)ஸ்மி அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 4.37 ॥

நித்யஶுத்³தோ⁴(அ)ஸ்மி பு³த்³தோ⁴(அ)ஸ்மி நித்யோ(அ)ஸ்ம்யத்யந்தநிர்மல꞉ ।
நித்யானத³ஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 4.38 ॥

நித்யபூர்ணஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி ஸச்சிதா³னந்த³மஸ்ம்யஹம் ।
கேவலாத்³வைதரூபோ(அ)ஹமஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 4.39 ॥

அநிர்தே³ஶ்யஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி ஆதி³ஹீனோ(அ)ஸ்ம்யனந்தக꞉ ।
அப்ராக்ருʼதஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 4.40 ॥

ஸ்வஸ்வஸங்கல்பஹீனோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வாவித்³யாவிவர்ஜித꞉ ।
ஸர்வமஸ்மி ததே³வாஸ்மி அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 4.41 ॥

ஸர்வநாமாதி³ஹீனோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வரூபவிவர்ஜித꞉ ।
ஸர்வஸங்க³விஹீனோ(அ)ஸ்மி அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 4.42 ॥

ஸர்வவாசாம்ʼ விதி⁴ஶ்சாஸ்மி ஸர்வவேதா³வதி⁴꞉ பர꞉ ।
ஸர்வகாலாவதி⁴ஶ்சாஸ்மி அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 4.43 ॥

ஸர்வரூபாவதி⁴ஶ்சாஹம்ʼ ஸர்வநாமாவதி⁴꞉ ஸுக²ம் ।
ஸர்வகல்பாவதி⁴ஶ்சாஸ்மி அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 4.44 ॥

அஹமேவ ஸுக²ம்ʼ நான்யத³ஹமேவ சித³வ்யய꞉ ।
அஹமேவாஸ்மி ஸர்வத்ர அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 4.45 ॥

கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ராத்மா கேவலம்ʼ ஶுத்³த⁴சித்³க⁴ன꞉ ।
கேவலாக²ண்டோ³ஸாரோ(அ)ஸ்மி அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 4.46 ॥

கேவலம்ʼ ஜ்ஞானரூபோ(அ)ஸ்மி கேவலாகாரரூபவான் ।
கேவலாத்யந்தஸாரோ(அ)ஸ்மி அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 4.47 ॥

ஸத்ஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி கைவல்யஸ்வரூபோ(அ)ஸ்ம்யஹமேவ ஹி ।
அர்தா²னர்த²விஹீனோ(அ)ஸ்மி அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 4.48 ॥

அப்ரமேயஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி அப்ரதர்க்யஸ்வரூபவான் ।
அப்ரக்³ருʼஹ்யஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 4.49 ॥

அரஸஸ்யுதரூபோ(அ)ஸ்மி அனுதாபவிவர்ஜித꞉ ।
அனுஸ்யூதப்ரகாஶோ(அ)ஸ்மி அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 4.50 ॥

ஸர்வகர்மவிஹீனோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வபே⁴த³விவர்ஜித꞉ ।
ஸர்வஸந்தே³ஹஹீனோ(அ)ஸ்மி அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 4.51 ॥

அஹம்பா⁴வவிஹீனோ(அ)ஸ்மி விஹீனோ(அ)ஸ்மீதி மே ந ச ।
ஸர்வதா³ ப்³ரஹ்மரூபோ(அ)ஸ்மி அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 4.52 ॥

ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மாதி³ஹீனோ(அ)ஸ்மி கேஶவத்வாதி³ ந க்வசித் ।
ஶங்கராதி³விஹீனோ(அ)ஸ்மி அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 4.53 ॥

தூஷ்ணீமேவாவபா⁴ஸோ(அ)ஸ்மி அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ।
கிஞ்சின்னாஸ்தி பரோ நாஸ்தி கிஞ்சித³ஸ்மி பரோ(அ)ஸ்மி ச ॥ 4.54 ॥

ந ஶரீரப்ரகாஶோ(அ)ஸ்மி ஜக³த்³பா⁴ஸகரோ ந ச ।
சித்³க⁴னோ(அ)ஸ்மி சித³ம்ʼஶோ(அ)ஸ்மி ஸத்ஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி ஸர்வதா³ ॥ 4.55 ॥

முதா³ முதி³தரூபோ(அ)ஸ்மி அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ।
ந பா³லோ(அ)ஸ்மி ந வ்ருʼத்³தோ⁴(அ)ஸ்மி ந யுவா(அ)ஸ்மி பராத் பர꞉ ॥ 4.56 ॥

ந ச நானாஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ।
இமம்ʼ ஸ்வானுப⁴வம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ஸர்வோபநிஷதா³ம்ʼ பரம்ʼ ரஸம் ॥ 4.57 ॥

யோ வா கோ வா ஶ்ருʼணோதீத³ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி ஸ்வயம் ॥ 4.58 ॥

ந ஸ்தூ²லோ(அ)ப்யனணுர்ன தேஜமருதாமாகாஶநீரக்ஷமா
பூ⁴தாந்தர்க³தகோஶகாஶஹ்ருʼத³யாத்³யாகாஶமாத்ராக்ரமை꞉ ।
உத்³க்³ரந்த²ஶ்ருதிஶாஸ்த்ரஸூத்ரகரணை꞉ கிஞ்சிஜ்ஜ்ஞ ஸர்வஜ்ஞதா
பு³த்³த்⁴யா மோஹிதமாயயா ஶ்ருதிஶதைர்போ⁴ ஜானதே ஶங்கரம் ॥ 4.59 ॥

॥ இதி ஶ்ரீ ஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே
ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதோ³ நாம சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

5 ॥ பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

நிதா³க⁴꞉ –
ஏவம்ʼ ஸ்தி²தே ருʼபோ⁴ கோ வை ப்³ரஹ்மபா⁴வாய கல்பதே ।
தன்மே வத³ விஶேஷேண ஜ்ஞானம்ʼ ஶங்கரவாக்யஜம் ॥ 5.1 ॥

ருʼபு⁴꞉ –
த்வமேவ ப்³ரஹ்ம ஏவாஸி த்வமேவ பரமோ கு³ரு꞉ ।
த்வமேவாகாஶரூபோ(அ)ஸி த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 5.2 ॥

த்வமேவ ஸர்வபா⁴வோ(அ)ஸி த்வமேவார்த²ஸ்த்வமவ்யய꞉ ।
த்வம்ʼ ஸர்வஹீனஸ்த்வம்ʼ ஸாக்ஷீ ஸாக்ஷிஹீனோ(அ)ஸி ஸர்வதா³ ॥ 5.3 ॥

காலஸ்த்வம்ʼ ஸர்வஹீனஸ்த்வம்ʼ ஸாக்ஷிஹீனோ(அ)ஸி ஸர்வதா³ ।
காலஹீனோ(அ)ஸி காலோ(அ)ஸி ஸதா³ ப்³ரஹ்மாஸி சித்³க⁴ன꞉ ।
ஸர்வதத்த்வஸ்வரூபோ(அ)ஸி த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 5.4 ॥

ஸத்யோ(அ)ஸி ஸித்³தோ⁴(அ)ஸி ஸனாதனோ(அ)ஸி
முக்தோ(அ)ஸி மோக்ஷோ(அ)ஸி ஸதா³(அ)ம்ருʼதோ(அ)ஸி ।
தே³வோ(அ)ஸி ஶாந்தோ(அ)ஸி நிராமயோ(அ)ஸி
ப்³ரஹ்மாஸி பூர்ணோ(அ)ஸி பராவரோ(அ)ஸி ॥ 5.5 ॥

ஸமோ(அ)ஸி ஸச்சாஸி ஸனாதனோ(அ)ஸி
ஸத்யாதி³வாக்யை꞉ ப்ரதிபாதி³தோ(அ)ஸி ।
ஸர்வாங்க³ஹீனோ(அ)ஸி ஸதா³ஸ்தி²தோ(அ)ஸி
ப்³ரஹ்மாஸி பூர்ணோ(அ)ஸி பராவரோ(அ)ஸி ॥ 5.6 ॥var was பராபரோ(அ)ஸி
ஸர்வப்ரபஞ்சப்⁴ரமவர்ஜிதோ(அ)ஸி ஸர்வேஷு பூ⁴தேஷு ஸதோ³தி³தோ(அ)ஸி ।
ஸர்வத்ர ஸங்கல்பவிவர்ஜிதோ(அ)ஸி ப்³ரஹ்மாஸி பூர்ணோ(அ)ஸி பராவரோ(அ)ஸி ॥ 5.7 ॥

ஸர்வத்ர ஸந்தோஷஸுகா²ஸனோ(அ)ஸி ஸர்வத்ர வித்³வேஷவிவர்ஜிதோ(அ)ஸி ।
ஸர்வத்ர கார்யாதி³விவர்ஜிதோ(அ)ஸி ப்³ரஹ்மாஸி பூர்ணோ(அ)ஸி பராவரோ(அ)ஸி ॥ 5.8 ॥

சிதா³காரஸ்வரூபோ(அ)ஸி சின்மாத்ரோ(அ)ஸி நிரங்குஶ꞉ ।
ஆத்மன்யேவாவஸ்தி²தோ(அ)ஸி த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 5.9 ॥

ஆனந்தோ³(அ)ஸி பரோ(அ)ஸி த்வம்ʼ ஸர்வஶூன்யோ(அ)ஸி நிர்கு³ண꞉ ।
ஏக ஏவாத்³விதீயோ(அ)ஸி த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 5.10 ॥

சித்³க⁴னானந்த³ரூபோ(அ)ஸி சிதா³னந்தோ³(அ)ஸி ஸர்வதா³ ।
பரிபூர்ணஸ்வரூபோ(அ)ஸி த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 5.11 ॥

தத³ஸி த்வமஸி ஜ்ஞோ(அ)ஸி ஸோ(அ)ஸி ஜானாஸி வீக்ஷ்யஸி ।
சித³ஸி ப்³ரஹ்மபூ⁴தோ(அ)ஸி த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 5.12 ॥

அம்ருʼதோ(அ)ஸி விபு⁴ஶ்சாஸி தே³வோ(அ)ஸி த்வம்ʼ மஹானஸி ।
சஞ்சலோஷ்ட²கலங்கோ(அ)ஸி த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 5.13 ॥

ஸர்வோ(அ)ஸி ஸர்வஹீனோ(அ)ஸி ஶாந்தோ(அ)ஸி பரமோ ஹ்யஸி ।
காரணம்ʼ த்வம்ʼ ப்ரஶாந்தோ(அ)ஸி த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 5.14 ॥

ஸத்தாமாத்ரஸ்வரூபோ(அ)ஸி ஸத்தாஸாமான்யகோ ஹ்யஸி ।
நித்யஶுத்³த⁴ஸ்வரூபோ(அ)ஸி த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 5.15 ॥

ஈஷண்மாத்ரவிஹீனோ(அ)ஸி அணுமாத்ரவிவர்ஜித꞉ ।
அஸ்தித்வவர்ஜிதோ(அ)ஸி த்வம்ʼ நாஸ்தித்வாதி³விவர்ஜித꞉ ॥ 5.16 ॥

யோ(அ)ஸி ஸோ(அ)ஸி மஹாந்தோ(அ)ஸி த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 5.17 ॥

லக்ஷ்யலக்ஷணஹீனோ(அ)ஸி சின்மாத்ரோ(அ)ஸி நிராமய꞉ ।
அக²ண்டை³கரஸோ நித்யம்ʼ த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 5.18 ॥

ஸர்வாதா⁴ரஸ்வரூபோ(அ)ஸி ஸர்வதேஜ꞉ ஸ்வரூபக꞉ ।
ஸர்வார்த²பே⁴த³ஹீனோ(அ)ஸி த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 5.19 ॥

ப்³ரஹ்மைவ பே⁴த³ஶூன்யோ(அ)ஸி விப்லுத்யாதி³விவர்ஜித꞉ ।
ஶிவோ(அ)ஸி பே⁴த³ஹீனோ(அ)ஸி த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 5.20 ॥

ப்ரஜ்ஞானவாக்யஹீனோ(அ)ஸி ஸ்வஸ்வரூபம்ʼ ப்ரபஶ்யஸி ।
ஸ்வஸ்வரூபஸ்தி²தோ(அ)ஸி த்வம்ʼ த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 5.21 ॥

ஸ்வஸ்வரூபாவஶேஷோ(அ)ஸி ஸ்வஸ்வரூபோ மதோ ஹ்யஸி ।
ஸ்வானந்த³ஸிந்து⁴மக்³னோ(அ)ஸி த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 5.22 ॥

ஸ்வாத்மராஜ்யே த்வமேவாஸி ஸ்வயமாத்மாநமோ ஹ்யஸி ।
ஸ்வயம்ʼ பூர்ணஸ்வரூபோ(அ)ஸி த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 5.23 ॥

ஸ்வஸ்மின் ஸுகே² ஸ்வயம்ʼ சாஸி ஸ்வஸ்மாத் கிஞ்சின்ன பஶ்யஸி ।
ஸ்வாத்மன்யாகாஶவத்³பா⁴ஸி த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 5.24 ॥

ஸ்வஸ்வரூபான்ன சலஸி ஸ்வஸ்வரூபான்ன பஶ்யஸி ।
ஸ்வஸ்வரூபாம்ருʼதோ(அ)ஸி த்வம்ʼ த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 5.25 ॥

ஸ்வஸ்வரூபேண பா⁴ஸி த்வம்ʼ ஸ்வஸ்வரூபேண ஜ்ருʼம்ப⁴ஸி ।
ஸ்வஸ்வரூபாத³னன்யோ(அ)ஸி த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 5.26 ॥

ஸ்வயம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ஸதா³(அ)ஸி த்வம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ஸர்வத்ர பஶ்யஸி ।
ஸ்வஸ்மின் ஸ்வயம்ʼ ஸ்வயம்ʼ பு⁴ங்க்ஷே த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 5.27 ॥

ஸூத꞉ –
ததா³ நிதா⁴க⁴வசஸா துஷ்டோ ருʼபு⁴ருவாச தம் ।
ஶிவப்ரேமரஸே பாத்ரம்ʼ தம்ʼ வீக்ஷ்யாப்³ஜஜநந்த³ன꞉ ॥ 5.28 ॥

ருʼபு⁴꞉ –
கைலாஸே ஶங்கர꞉ புத்ரம்ʼ கதா³சிது³பதி³ஷ்டவான் ।
ததே³வ தே ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸாவதா⁴னமனா꞉ ஶ்ருʼணு ॥ 5.29 ॥

அயம்ʼ ப்ரபஞ்சோ நாஸ்த்யேவ நோத்பன்னோ ந ஸ்வத꞉ க்வசித் ।
சித்ரப்ரபஞ்ச இத்யாஹுர்னாஸ்தி நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா³ ॥ 5.30 ॥

ந ப்ரபஞ்சோ ந சித்தாதி³ நாஹங்காரோ ந ஜீவக꞉ ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத் நாஸ்தி நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா³ ॥ 5.31 ॥

மாயகார்யாதி³கம்ʼ நாஸ்தி மாயாகார்யப⁴யம்ʼ நஹி ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத் நாஸ்தி நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா³ ॥ 5.32 ॥

கர்தா நாஸ்தி க்ரியா நாஸ்தி கரணம்ʼ நாஸ்தி புத்ரக ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத் நாஸ்தி நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா³ ॥ 5.33 ॥

ஏகம்ʼ நாஸ்தி த்³வயம்ʼ நாஸ்தி மந்த்ரதந்த்ராதி³கம்ʼ ச ந ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத் நாஸ்தி நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா³ ॥ 5.34 ॥

ஶ்ரவணம்ʼ மனனம்ʼ நாஸ்தி நிதி³த்⁴யாஸனவிப்⁴ரம꞉ ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத் நாஸ்தி நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா³ ॥ 5.35 ॥

ஸமாதி⁴த்³விவித⁴ம்ʼ நாஸ்தி மாத்ருʼமாநாதி³ நாஸ்தி ஹி ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத் நாஸ்தி நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா³ ॥ 5.36 ॥

அஜ்ஞானம்ʼ சாபி நாஸ்த்யேவ அவிவேககதா² ந ச ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத் நாஸ்தி நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா³ ॥ 5.37 ॥

அனுப³ந்த⁴சதுஷ்கம்ʼ ச ஸம்ப³ந்த⁴த்ரயமேவ ந ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத் நாஸ்தி நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா³ ॥ 5.38 ॥

பூ⁴தம்ʼ ப⁴விஷ்யன்ன க்வாபி வர்தமானம்ʼ ந வை க்வசித் ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத் நாஸ்தி நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா³ ॥ 5.39 ॥

க³ங்கா³ க³யா ததா² ஸேதுவ்ரதம்ʼ வா நான்யத³ஸ்தி ஹி ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத் நாஸ்தி நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா³ ॥ 5.40 ॥

ந பூ⁴மிர்ன ஜலம்ʼ வஹ்நிர்ன வாயுர்ன ச க²ம்ʼ க்வசித் ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத் நாஸ்தி நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா³ ॥ 5.41 ॥

நைவ தே³வா ந தி³க்பாலா ந பிதா ந கு³ரு꞉ க்வசித் ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத் நாஸ்தி நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா³ ॥ 5.42 ॥

ந தூ³ரம்ʼ நாந்திகம்ʼ நாந்தம்ʼ ந மத்⁴யம்ʼ ந க்வசித் ஸ்தி²தி꞉ ।
நாத்³வைதத்³வைதஸத்யத்வமஸத்யம்ʼ வா இத³ம்ʼ ந ச ॥ 5.43 ॥

ந மோக்ஷோ(அ)ஸ்தி ந ப³ந்தோ⁴(அ)ஸ்தி ந வார்தாவஸரோ(அ)ஸ்தி ஹி ।
க்வசித்³வா கிஞ்சிதே³வம்ʼ வா ஸத³ஸத்³வா ஸுகா²னி ச ॥ 5.44 ॥

த்³வந்த்³வம்ʼ வா தீர்த²த⁴ர்மாதி³ ஆத்மானாத்மேதி ந க்வசித் ।
ந வ்ருʼத்³தி⁴ர்னோத³யோ ம்ருʼன்யுர்ன க³மாக³மவிப்⁴ரம꞉ ॥ 5.45 ॥

இஹ நாஸ்தி பரம்ʼ நாஸ்தி ந கு³ருர்ன ச ஶிஷ்யக꞉ ।
ஸத³ஸன்னாஸ்தி பூ⁴ர்னாஸ்தி கார்யம்ʼ நாஸ்தி க்ருʼதம்ʼ ச ந ॥ 5.46 ॥

ஜாதிர்னாஸ்தி க³திர்னாஸ்தி வர்ணோ நாஸ்தி ந லௌகிகம் ।
ஶமாதி³ஷட்கம்ʼ நாஸ்த்யேவ நியமோ வா யமோ(அ)பி வா ॥ 5.47 ॥

ஸர்வம்ʼ மித்²யேதி நாஸ்த்யேவ ப்³ரஹ்ம இத்யேவ நாஸ்தி ஹி ।
சிதி³த்யேவ ஹி நாஸ்த்யேவ சித³ஹம்ʼ பா⁴ஷணம்ʼ ந ஹி ॥ 5.48 ॥

அஹமித்யேவ நாஸ்த்யேவ நித்யோ(அ)ஸ்மீதி ச ந க்வசித் ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத் நாஸ்தி நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா² ॥ 5.49 ॥

வாசா யது³ச்யதே கிஞ்சின்மனஸா மனுதே ச யத் ।
பு³த்³த்⁴யா நிஶ்சீயதே யச்ச சித்தேன ஜ்ஞாயதே ஹி யத் ॥ 5.50 ॥

யோகே³ன யுஜ்யதே யச்ச இந்த்³ரியாத்³யைஶ்ச யத் க்ருʼதம் ।
ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்திம்ʼ ச ஸ்வப்னம்ʼ வா ந துரீயகம் ॥ 5.51 ॥

ஸர்வம்ʼ நாஸ்தீதி விஜ்ஞேயம்ʼ யது³பாதி⁴விநிஶ்சிதம் ।
ஸ்னானாச்சு²த்³தி⁴ர்ன ஹி க்வாபி த்⁴யானாத் ஶுத்³தி⁴ர்ன ஹி க்வசித் ॥ 5.52 ॥

கு³ணத்ரயம்ʼ நாஸ்தி கிஞ்சித்³கு³ணத்ரயமதா²பி வா ।
ஏகத்³வித்வபத³ம்ʼ நாஸ்தி ந ப³ஹுப்⁴ரமவிப்⁴ரம꞉ ॥ 5.53 ॥

ப்⁴ராந்த்யப்⁴ராந்தி ச நாஸ்த்யேவ கிஞ்சின்னாஸ்தீதி நிஶ்சினு ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத் ந கிஞ்சித³வஶிஷ்யதே ॥ 5.54 ॥

இத³ம்ʼ ஶ்ருʼணோதி ய꞉ ஸம்யக் ஸ ப்³ரஹ்ம ப⁴வதி ஸ்வயம் ॥ 5.55 ॥

ஈஶ்வர꞉ –
வாராஶ்யம்பு³னி பு³த்³பு³தா³ இவ க⁴னானந்தா³ம்பு³தா⁴வப்யுமா-
காந்தே(அ)னந்தஜக³த்³க³தம்ʼ ஸுரனரம்ʼ ஜாதம்ʼ ச திர்யங் முஹு꞉ ।
பூ⁴தம்ʼ சாபி ப⁴விஷ்யதி ப்ரதிப⁴வம்ʼ மாயாமயம்ʼ சோர்மிஜம்ʼ
ஸம்யங் மாமனுபஶ்யதாமனுப⁴வைர்னாஸ்த்யேவ தேஷாம்ʼ ப⁴வ꞉ ॥ 5.56 ॥

ஹரம்ʼ விஜ்ஞாதாரம்ʼ நிகி²லதனுகார்யேஷு கரணம்ʼ
ந ஜானந்தே மோஹாத்³யமிதகரணா அப்யதிதராம் ।
உமாநாதா²காரம்ʼ ஹ்ருʼத³யத³ஹராந்தர்க³தஸரா
பயோஜாதே பா⁴ஸ்வத்³ப⁴வபு⁴ஜக³நாஶாண்ட³ஜவரம் ॥ 5.57 ॥

॥இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ஶிவேன குமாரோபதே³ஶவர்ணனம்ʼ நாம பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

6 ॥ ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஈஶ்வர꞉ –
வ்ரதானி மித்²யா பு⁴வனானி மித்²யா
பா⁴வாதி³ மித்²யா ப⁴வனானி மித்²யா ।
ப⁴யம்ʼ ச மித்²யா ப⁴ரணாதி³ மித்²யா
பு⁴க்தம்ʼ ச மித்²யா ப³ஹுப³ந்த⁴மித்²யா ॥ 6.1 ॥

வேதா³ஶ்ச மித்²யா வசனானி மித்²யா
வாக்யானி மித்²யா விவிதா⁴னி மித்²யா ।
வித்தானி மித்²யா வியதா³தி³ மித்²யா
விது⁴ஶ்ச மித்²யா விஷயாதி³ மித்²யா ॥ 6.2 ॥

கு³ருஶ்ச மித்²யா கு³ணதோ³ஷமித்²யா
கு³ஹ்யம்ʼ ச மித்²யா க³ணனா ச மித்²யா ।
க³திஶ்ச மித்²யா க³மனம்ʼ ச மித்²யா
ஸர்வம்ʼ ச மித்²யா க³தி³தம்ʼ ச மித்²யா ॥ 6.3 ॥

வேத³ஶாஸ்த்ரபுராணம்ʼ ச கார்யம்ʼ காரணமீஶ்வர꞉ ।
லோகோ பூ⁴தம்ʼ ஜனம்ʼ சைவ ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 6.4 ॥

ப³ந்தோ⁴ மோக்ஷ꞉ ஸுக²ம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ த்⁴யானம்ʼ சித்தம்ʼ ஸுராஸுரா꞉ ।
கௌ³ணம்ʼ முக்²யம்ʼ பரம்ʼ சான்யத் ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 6.5 ॥

வாசா வத³தி யத்கிஞ்சித் ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஸங்கல்பாத் கல்ப்யதே யத்³யத் மனஸா சிந்த்யதே ச யத் ॥ 6.6 ॥

பு³த்³த்⁴யா நிஶ்சீயதே கிஞ்சித் சித்தேன நீயதே க்வசித் ।
ப்ரபஞ்சே பஞ்சதே யத்³யத் ஸர்வம்ʼ மித்²யேதி நிஶ்சய꞉ ॥ 6.7 ॥

ஶ்ரோத்ரேண ஶ்ரூயதே யத்³யந்நேத்ரேண ச நிரீக்ஷ்யதே ।
நேத்ரம்ʼ ஶ்ரோத்ரம்ʼ கா³த்ரமேவ ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 6.8 ॥

இத³மித்யேவ நிர்தி³ஷ்டமித³மித்யேவ கல்பிதம் ।
யத்³யத்³வஸ்து பரிஜ்ஞாதம்ʼ ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 6.9 ॥

கோ(அ)ஹம்ʼ கிந்ததி³த³ம்ʼ ஸோ(அ)ஹம்ʼ அன்யோ வாசயதே நஹி ।
யத்³யத் ஸம்பா⁴வ்யதே லோகே ஸர்வம்ʼ மித்²யேதி நிஶ்சய꞉ ॥ 6.10 ॥

ஸர்வாப்⁴யாஸ்யம்ʼ ஸர்வகோ³ப்யம்ʼ ஸர்வகாரணவிப்⁴ரம꞉ ।
ஸர்வபூ⁴தேதி வார்தா ச மித்²யேதி ச விநிஶ்சய꞉ ॥ 6.11 ॥

ஸர்வபே⁴த³ப்ரபே⁴தோ³ வா ஸர்வஸங்கல்பவிப்⁴ரம꞉ ।
ஸர்வதோ³ஷப்ரபே⁴த³ஶ்ச ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 6.12 ॥

ரக்ஷகோ விஷ்ணுரித்யாதி³ ப்³ரஹ்மஸ்ருʼஷ்டேஸ்து காரணம் ।
ஸம்ʼஹாரே ஶிவ இத்யேவம்ʼ ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 6.13 ॥

ஸ்னானம்ʼ ஜபஸ்தபோ ஹோம꞉ ஸ்வாத்⁴யாயோ தே³வபூஜனம் ।
மந்த்ரோ கோ³த்ரம்ʼ ச ஸத்ஸங்க³꞉ ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 6.14 ॥

ஸர்வம்ʼ மித்²யா ஜக³ன்மித்²யா பூ⁴தம்ʼ ப⁴வ்யம்ʼ ப⁴வத்ததா² ।
நாஸ்தி நாஸ்தி விபா⁴வேன ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 6.15 ॥

சித்தபே⁴தோ³ ஜக³த்³பே⁴த³꞉ அவித்³யாயாஶ்ச ஸம்ப⁴வ꞉ ।
அனேககோடிப்³ரஹ்மாண்டா³꞉ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 6.16 ॥

லோகத்ரயேஷு ஸத்³பா⁴வோ கு³ணதோ³ஷாதி³ஜ்ருʼம்ப⁴ணம் ।
ஸர்வதே³ஶிகவார்தோக்தி꞉ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 6.17 ॥

உத்க்ருʼஷ்டம்ʼ ச நிக்ருʼஷ்டம்ʼ ச உத்தமம்ʼ மத்⁴யமம்ʼ ச தத் ।
ௐகாரம்ʼ சாப்யகாரம்ʼ ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 6.18 ॥

யத்³யஜ்ஜக³தி த்³ருʼஶ்யேத யத்³யஜ்ஜக³தி வீக்ஷ்யதே ।
யத்³யஜ்ஜக³தி வர்தேத ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 6.19 ॥

யேன கேனாக்ஷரேணோக்தம்ʼ யேன கேனாபி ஸங்க³தம் ।
யேன கேனாபி நீதம்ʼ தத் ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 6.20 ॥

யேன கேனாபி க³தி³தம்ʼ யேன கேனாபி மோதி³தம் ।
யேன கேனாபி ச ப்ரோக்தம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 6.21 ॥

யேன கேனாபி யத்³த³த்தம்ʼ யேன கேனாபி யத் க்ருʼதம் ।
யத்ர குத்ர ஜலஸ்னானம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 6.22 ॥

யத்ர யத்ர ஶுப⁴ம்ʼ கர்ம யத்ர யத்ர ச து³ஷ்க்ருʼதம் ।
யத்³யத் கரோஷி ஸத்யேன ஸர்வம்ʼ மித்²யேதி நிஶ்சினு ॥ 6.23 ॥

இத³ம்ʼ ஸர்வமஹம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
யத் கிஞ்சித் ப்ரதிபா⁴தம்ʼ ச ஸர்வம்ʼ மித்²யேதி நிஶ்சினு ॥ 6.24 ॥

ருʼபு⁴꞉ –
புனர்வக்ஷ்யே ரஹஸ்யானாம்ʼ ரஹஸ்யம்ʼ பரமாத்³பு⁴தம் ।
ஶங்கரேண குமாராய ப்ரோக்தம்ʼ கைலாஸ பர்வதே ॥ 6.25 ॥

தன்மாத்ரம்ʼ ஸர்வசின்மாத்ரமக²ண்டை³கரஸம்ʼ ஸதா³ ।
ஏகவர்ஜிதசின்மாத்ரம்ʼ ஸர்வம்ʼ சின்மயமேவ ஹி ॥ 6.26 ॥

இத³ம்ʼ ச ஸர்வம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ ஸர்வம்ʼ சின்மயமேவ ஹி ।
ஆத்மாபா⁴ஸம்ʼ ச சின்மாத்ரம்ʼ ஸர்வம்ʼ சின்மயமேவ ஹி ॥ 6.27 ॥

ஸர்வலோகம்ʼ ச சின்மாத்ரம்ʼ ஸர்வம்ʼ சின்மயமேவ ஹி ।
த்வத்தா மத்தா ச சின்மாத்ரம்ʼ சின்மாத்ரான்னாஸ்தி கிஞ்சன ॥ 6.28 ॥

ஆகாஶோ பூ⁴ர்ஜலம்ʼ வாயுரக்³நிர்ப்³ரஹ்மா ஹரி꞉ ஶிவ꞉ ।
யத்கிஞ்சித³ன்யத் கிஞ்சிச்ச ஸர்வம்ʼ சின்மயமேவ ஹி ॥ 6.29 ॥

அக²ண்டை³கரஸம்ʼ ஸர்வம்ʼ யத்³யச்சின்மாத்ரமேவ ஹி ।
பூ⁴தம்ʼ ப⁴வ்யம்ʼ ச சின்மாத்ரம்ʼ ஸர்வம்ʼ சின்மயமேவ ஹி ॥ 6.30 ॥

த்³ரவ்யம்ʼ காலஶ்ச சின்மாத்ரம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ சின்மயமேவ ச ।
ஜ்ஞேயம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ ச சின்மாத்ரம்ʼ ஸர்வம்ʼ சின்மயமேவ ஹி ॥ 6.31 ॥

ஸம்பா⁴ஷணம்ʼ ச சின்மாத்ரம்ʼ வாக் ச சின்மாத்ரமேவ ஹி ।
அஸச்ச ஸச்ச சின்மாத்ரம்ʼ ஸர்வம்ʼ சின்மயமேவ ஹி ॥ 6.32 ॥

ஆதி³ரந்தம்ʼ ச சின்மாத்ரம்ʼ அஸ்தி சேச்சின்மயம்ʼ ஸதா³ ।
ப்³ரஹ்மா யத்³யபி சின்மாத்ரம்ʼ விஷ்ணுஶ்சின்மாத்ரமேவ ஹி ॥ 6.33 ॥

ருத்³ரோ(அ)பி தே³வாஶ்சின்மாத்ரம்ʼ அஸ்தி நரதிர்யக்ஸுராஸுரம் ।
கு³ருஶிஷ்யாதி³ ஸன்மாத்ரம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ சின்மாத்ரமேவ ஹி ॥ 6.34 ॥

த்³ருʼக்³த்³ருʼஶ்யம்ʼ சாபி சின்மாத்ரம்ʼ ஜ்ஞாதா ஜ்ஞேயம்ʼ த்⁴ருவாத்⁴ருவம் ।
ஸர்வாஶ்சர்யம்ʼ ச சின்மாத்ரம்ʼ தே³ஹம்ʼ சின்மாத்ரமேவ ஹி ॥ 6.35 ॥

லிங்க³ம்ʼ சாபி ச சின்மாத்ரம்ʼ காரணம்ʼ கார்யமேவ ச ।
மூர்தாமூர்தம்ʼ ச சின்மாத்ரம்ʼ பாபபுண்யமதா²பி ச ॥ 6.36 ॥

த்³வைதாத்³வைதம்ʼ ச சின்மாத்ரம்ʼ வேத³வேதா³ந்தமேவ ச ।
தி³ஶோ(அ)பி விதி³ஶஶ்சைவ சின்மாத்ரம்ʼ தஸ்ய பாலகா꞉ ॥ 6.37 ॥

சின்மாத்ரம்ʼ வ்யவஹாராதி³ பூ⁴தம்ʼ ப⁴வ்யம்ʼ ப⁴வத்ததா² ।
சின்மாத்ரம்ʼ நாமரூபம்ʼ ச பூ⁴தானி பு⁴வனானி ச ॥ 6.38 ॥

சின்மாத்ரம்ʼ ப்ராண ஏவேஹ சின்மாத்ரம்ʼ ஸர்வமிந்த்³ரியம் ।
சின்மாத்ரம்ʼ பஞ்சகோஶாதி³ சின்மாத்ரானந்த³முச்யதே ॥ 6.39 ॥

நித்யாநித்யம்ʼ ச சின்மாத்ரம்ʼ ஸர்வம்ʼ சின்மாத்ரமேவ ஹி ।
சின்மாத்ரம்ʼ நாஸ்தி நித்யம்ʼ ச சின்மாத்ரம்ʼ நாஸ்தி ஸத்யகம் ॥ 6.40 ॥

சின்மாத்ரமபி வைராக்³யம்ʼ சின்மாத்ரகமித³ம்ʼ கில ।
ஆதா⁴ராதி³ ஹி சின்மாத்ரம்ʼ ஆதே⁴யம்ʼ ச முனீஶ்வர ॥ 6.41 ॥

யச்ச யாவச்ச சின்மாத்ரம்ʼ யச்ச யாவச்ச த்³ருʼஶ்யதே ।
யச்ச யாவச்ச தூ³ரஸ்த²ம்ʼ ஸர்வம்ʼ சின்மாத்ரமேவ ஹி ॥ 6.42 ॥

யச்ச யாவச்ச பூ⁴தானி யச்ச யாவச்ச வக்ஷ்யதே ।
யச்ச யாவச்ச வேதோ³க்தம்ʼ ஸர்வம்ʼ சின்மாத்ரமேவ ஹி ॥ 6.43 ॥

சின்மாத்ரம்ʼ நாஸ்தி ப³ந்த⁴ம்ʼ ச சின்மாத்ரம்ʼ நாஸ்தி மோக்ஷகம் ।
சின்மாத்ரமேவ ஸன்மாத்ரம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஶிவம்ʼ ஸ்ப்ருʼஶே ॥ 6.44 ॥

ஸர்வம்ʼ வேத³த்ரயப்ரோக்தம்ʼ ஸர்வம்ʼ சின்மாத்ரமேவ ஹி ।
ஶிவப்ரோக்தம்ʼ குமாராய ததே³தத் கதி²தம்ʼ த்வயி ।
ய꞉ ஶ்ருʼணோதி ஸக்ருʼத்³வாபி ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி ஸ்வயம் ॥ 6.45 ॥

ஸூத꞉ –
ஈஶாவாஸ்யாதி³மந்த்ரைர்வரக³க³னதனோ꞉ க்ஷேத்ரவாஸார்த²வாதை³꞉
தல்லிங்கா³கா³ரமத்⁴யஸ்தி²தஸுமஹதீ³ஶான லிங்கே³ஷு பூஜா ।
அக்லேத்³யே சாபி⁴ஷேகோ ??? ??? ??? தி³க்³வாஸஸே வாஸதா³னம்ʼ
நோ க³ந்த⁴க்⁴ராணஹீனே ரூபத்³ருʼஶ்யாத்³விஹீனே க³ந்த⁴புஷ்பார்பணானி ॥ 6.46 ॥

ஸ்வபா⁴ஸே தீ³பதா³னம்ʼ ??? ஸர்வப⁴க்ஷே மஹேஶே
நைவேத்³யம்ʼ நித்யத்ருʼப்தே ஸகலபு⁴வனகே³ ப்ரக்ரமோ வா நமஸ்யா ।
குர்யாம்ʼ கேனாபி பா⁴வைர்மம நிக³மஶிரோபா⁴வ ஏவ ப்ரமாணம் ॥ 6.47 ॥

அவிச்சி²ன்னைஶ்சி²ன்னை꞉ பரிகரவரை꞉ பூஜனதி⁴யா
ப⁴ஜந்த்யஜ்ஞாஸ்தத்³ஜ்ஞா꞉ விதி⁴விஹிதபு³த்³த்⁴யாக³ததி⁴ய꞉ । var was தத³ஜ்ஞா꞉
ததா²பீஶம்ʼ பா⁴வைர்ப⁴ஜதி ப⁴ஜதாமாத்மபத³வீம்ʼ
த³தா³தீஶோ விஶ்வம்ʼ ப்⁴ரமயதி க³தஜ்ஞாம்ʼஶ்ச குருதே ॥ 6.48 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ப்ரபஞ்சஸ்ய ஸச்சின்மயத்வகத²னம்ʼ நாம ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

7 ॥ ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
அத்யத்³பு⁴தம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸர்வலோகேஷு து³ர்லப⁴ம் ।
வேத³ஶாஸ்த்ரமஹாஸாரம்ʼ து³ர்லப⁴ம்ʼ து³ர்லப⁴ம்ʼ ஸதா³ ॥ 7.1 ॥

அக²ண்டை³கரஸோ மந்த்ரமக²ண்டை³கரஸம்ʼ ப²லம் ।
அக²ண்டை³கரஸோ ஜீவ அக²ண்டை³கரஸா க்ரியா ॥ 7.2 ॥

அக²ண்டை³கரஸா பூ⁴மிரக²ண்டை³கரஸம்ʼ ஜலம் ।
அக²ண்டை³கரஸோ க³ந்த⁴ அக²ண்டை³கரஸம்ʼ வியத் ॥ 7.3 ॥

அக²ண்டை³கரஸம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ அக²ண்டை³கரஸம்ʼ ஶ்ருதி꞉ ।
அக²ண்டை³கரஸம்ʼ ப்³ரஹ்ம அக²ண்டை³கரஸம்ʼ வ்ரதம் ॥ 7.4 ॥

அக²ண்டை³கரஸோ விஷ்ணுரக²ண்டை³கரஸ꞉ ஶிவ꞉ ।
அக²ண்டை³கரஸோ ப்³ரஹ்மா அக²ண்டை³கரஸா꞉ ஸுரா꞉ ॥ 7.5 ॥

அக²ண்டை³கரஸம்ʼ ஸர்வமக²ண்டை³கரஸ꞉ ஸ்வயம் ।
அக²ண்டை³கரஸஶ்சாத்மா அக²ண்டை³கரஸோ கு³ரு꞉ ॥ 7.6 ॥

அக²ண்டை³கரஸம்ʼ வாச்யமக²ண்டை³கரஸம்ʼ மஹ꞉ ।
அக²ண்டை³கரஸம்ʼ தே³ஹ அக²ண்டை³கரஸம்ʼ மன꞉ ॥ 7.7 ॥

அக²ண்டை³கரஸம்ʼ சித்தம்ʼ அக²ண்டை³கரஸம்ʼ ஸுக²ம் ।
அக²ண்டை³கரஸா வித்³யா அக²ண்டை³கரஸோ(அ)வ்யய꞉ ॥ 7.8 ॥

அக²ண்டை³கரஸம்ʼ நித்யமக²ண்டை³கரஸ꞉ பர꞉ ।
அக²ண்டை³கரஸாத் கிஞ்சித³க²ண்டை³கரஸாத³ஹம் ॥ 7.9 ॥

அக²ண்டை³கரஸம்ʼ வாஸ்தி அக²ண்டை³கரஸம்ʼ ந ஹி ।
அக²ண்டை³கரஸாத³ன்யத் அக²ண்டை³கரஸாத் பர꞉ ॥ 7.10 ॥

அக²ண்டை³கரஸாத் ஸ்தூ²லம்ʼ அக²ண்டை³கரஸம்ʼ ஜன꞉ ।
அக²ண்டை³கரஸம்ʼ ஸூக்ஷ்மமக²ண்டை³கரஸம்ʼ த்³வயம் ॥ 7.11 ॥

அக²ண்டை³கரஸம்ʼ நாஸ்தி அக²ண்டை³கரஸம்ʼ ப³லம் ।
அக²ண்டை³கரஸாத்³விஷ்ணுரக²ண்டை³கரஸாத³ணு꞉ ॥ 7.12 ॥

அக²ண்டை³கரஸம்ʼ நாஸ்தி அக²ண்டை³கரஸாத்³ப⁴வான் ।
அக²ண்டை³கரஸோ ஹ்யேவ அக²ண்டை³கரஸாதி³தம் ॥ 7.13 ॥

அக²ண்டி³தரஸாத்³ ஜ்ஞானம்ʼ அக²ண்டி³தரஸாத்³ ஸ்தி²தம் ।
அக²ண்டை³கரஸா லீலா அக²ண்டை³கரஸ꞉ பிதா ॥ 7.14 ॥var was லீனா
அக²ண்டை³கரஸா ப⁴க்தா அக²ண்டை³கரஸ꞉ பதி꞉ ।
அக²ண்டை³கரஸா மாதா அக²ண்டை³கரஸோ விராட் ॥ 7.15 ॥

அக²ண்டை³கரஸம்ʼ கா³த்ரம்ʼ அக²ண்டை³கரஸம்ʼ ஶிர꞉ ।
அக²ண்டை³கரஸம்ʼ க்⁴ராணம்ʼ அக²ண்டை³கரஸம்ʼ ப³ஹி꞉ ॥ 7.16 ॥

அக²ண்டை³கரஸம்ʼ பூர்ணமக²ண்டை³கரஸாம்ருʼதம் ।
அக²ண்டை³கரஸம்ʼ ஶ்ரோத்ரமக²ண்டை³கரஸம்ʼ க்³ருʼஹம் ॥ 7.17 ॥

அக²ண்டை³கரஸம்ʼ கோ³ப்யமக²ண்டை³கரஸ꞉ ஶிவ꞉ ।
அக²ண்டை³கரஸம்ʼ நாம அக²ண்டை³கரஸோ ரவி꞉ ॥ 7.18 ॥

அக²ண்டை³கரஸ꞉ ஸோம꞉ அக²ண்டை³கரஸோ கு³ரு꞉ ।
அக²ண்டை³கரஸ꞉ ஸாக்ஷீ அக²ண்டை³கரஸ꞉ ஸுஹ்ருʼத் ॥ 7.19 ॥

அக²ண்டை³கரஸோ ப³ந்து⁴ரக²ண்டை³கரஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
அக²ண்டை³கரஸோ ராஜா அக²ண்டை³கரஸம்ʼ புரம் ॥ 7.20 ॥

அக²ண்டை³கரஸைஶ்வர்யம்ʼ அக²ண்டை³கரஸம்ʼ ப்ரபு⁴꞉ ।
அக²ண்டை³கரஸோ மந்த்ர அக²ண்டை³கரஸோ ஜப꞉ ॥ 7.21 ॥

அக²ண்டை³கரஸம்ʼ த்⁴யானமக²ண்டை³கரஸம்ʼ பத³ம் ।
அக²ண்டை³கரஸம்ʼ க்³ராஹ்யமக²ண்டை³கரஸம்ʼ மஹான் ॥ 7.22 ॥

அக²ண்டை³கரஸம்ʼ ஜ்யோதிரக²ண்டை³கரஸம்ʼ பரம் ।
அக²ண்டை³கரஸம்ʼ போ⁴ஜ்யமக²ண்டை³கரஸம்ʼ ஹவி꞉ ॥ 7.23 ॥

அக²ண்டை³கரஸோ ஹோம꞉ அக²ண்டை³கரஸோ ஜய꞉ ।
அக²ண்டை³கரஸ꞉ ஸ்வர்க³꞉ அக²ண்டை³கரஸ꞉ ஸ்வயம் ॥ 7.24 ॥

அக²ண்டை³கரஸாகாராத³ன்யன்னாஸ்தி நஹி க்வசித் ।
ஶ்ருʼணு பூ⁴யோ மஹாஶ்சர்யம்ʼ நித்யானுப⁴வஸம்பத³ம் ॥ 7.25 ॥

து³ர்லப⁴ம்ʼ து³ர்லப⁴ம்ʼ லோகே ஸர்வலோகேஷு து³ர்லப⁴ம் ।
அஹமஸ்மி பரம்ʼ சாஸ்மி ப்ரபா⁴ஸ்மி ப்ரப⁴வோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 7.26 ॥

ஸர்வரூபகு³ருஶ்சாஸ்மி ஸர்வரூபோ(அ)ஸ்மி ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
அஹமேவாஸ்மி ஶுத்³தோ⁴(அ)ஸ்மி ருʼத்³தோ⁴(அ)ஸ்மி பரமோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 7.27 ॥

அஹமஸ்மி ஸதா³ ஜ்ஞோ(அ)ஸ்மி ஸத்யோ(அ)ஸ்மி விமலோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
விஜ்ஞானோ(அ)ஸ்மி விஶேஷோ(அ)ஸ்மி ஸாம்யோ(அ)ஸ்மி ஸகலோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 7.28 ॥

ஶுத்³தோ⁴(அ)ஸ்மி ஶோகஹீனோ(அ)ஸ்மி சைதன்யோ(அ)ஸ்மி ஸமோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
மானாவமானஹீனோ(அ)ஸ்மி நிர்கு³ணோ(அ)ஸ்மி ஶிவோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 7.29 ॥

த்³வைதாத்³வைதவிஹீனோ(அ)ஸ்மி த்³வந்த்³வஹீனோ(அ)ஸ்மி ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
பா⁴வாபா⁴வவிஹீனோ(அ)ஸ்மி பா⁴ஷாஹீனோ(அ)ஸ்மி ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 7.30 ॥

ஶூன்யாஶூன்யப்ரபா⁴வோ(அ)ஸ்மி ஶோப⁴னோ(அ)ஸ்மி மனோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
துல்யாதுல்யவிஹீனோ(அ)ஸ்மி துச்ச²பா⁴வோ(அ)ஸ்மி நாஸ்ம்யஹம் ॥ 7.31 ॥

ஸதா³ ஸர்வவிஹீனோ(அ)ஸ்மி ஸாத்விகோ(அ)ஸ்மி ஸதா³ஸ்ம்யஹம் ।
ஏகஸங்க்²யாவிஹீனோ(அ)ஸ்மி த்³விஸங்க்²யா நாஸ்தி நாஸ்ம்யஹம் ॥ 7.32 ॥

ஸத³ஸத்³பே⁴த³ஹீனோ(அ)ஸ்மி ஸங்கல்பரஹிதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
நானாத்மபே⁴த³ஹீனோ(அ)ஸ்மி யத் கிஞ்சின்னாஸ்தி ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 7.33 ॥

நாஹமஸ்மி ந சான்யோ(அ)ஸ்மி தே³ஹாதி³ரஹிதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ஆஶ்ரயாஶ்ரயஹீனோ(அ)ஸ்மி ஆதா⁴ரரஹிதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 7.34 ॥

ப³ந்த⁴மோக்ஷாதி³ஹீனோ(அ)ஸ்மி ஶுத்³த⁴ப்³ரஹ்மாதி³ ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
சித்தாதி³ஸர்வஹீனோ(அ)ஸ்மி பரமோ(அ)ஸ்மி பரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 7.35 ॥

ஸதா³ விசாரரூபோ(அ)ஸ்மி நிர்விசாரோ(அ)ஸ்மி ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ஆகாராதி³ஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி உகாரோ(அ)ஸ்மி முதோ³(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 7.36 ॥

த்⁴யானாத்⁴யானவிஹீனோ(அ)ஸ்மி த்⁴யேயஹீனோ(அ)ஸ்மி ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
பூர்ணாத் பூர்ணோ(அ)ஸ்மி பூர்ணோ(அ)ஸ்மி ஸர்வபூர்ணோ(அ)ஸ்மி ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 7.37 ॥

ஸர்வாதீதஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி பரம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
லக்ஷ்யலக்ஷணஹீனோ(அ)ஸ்மி லயஹீனோ(அ)ஸ்மி ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 7.38 ॥

மாத்ருʼமானவிஹீனோ(அ)ஸ்மி மேயஹீனோ(அ)ஸ்மி ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
அக³த் ஸர்வம்ʼ ச த்³ரஷ்டாஸ்மி நேத்ராதி³ரஹிதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 7.39 ॥

ப்ரவ்ருʼத்³தோ⁴(அ)ஸ்மி ப்ரபு³த்³தோ⁴(அ)ஸ்மி ப்ரஸன்னோ(அ)ஸ்மி பரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ஸர்வேந்த்³ரியவிஹீனோ(அ)ஸ்மி ஸர்வகர்மஹிதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 7.40 ॥

ஸர்வவேதா³ந்தத்ருʼப்தோ(அ)ஸ்மி ஸர்வதா³ ஸுலபோ⁴(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
முதா³ முதி³தஶூன்யோ(அ)ஸ்மி ஸர்வமௌனப²லோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 7.41 ॥

நித்யசின்மாத்ரரூபோ(அ)ஸ்மி ஸத³ஸச்சின்மயோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
யத் கிஞ்சித³பி ஹீனோ(அ)ஸ்மி ஸ்வல்பமப்யதி நாஹிதம் ॥ 7.42 ॥

ஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²ஹீனோ(அ)ஸ்மி ஹ்ருʼத³யாத்³வ்யாபகோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ஷட்³விகாரவிஹீனோ(அ)ஸ்மி ஷட்கோஶரஹிதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 7.43 ॥

அரிஷட்³வர்க³முக்தோ(அ)ஸ்மி அந்தராத³ந்தரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
தே³ஶகாலவிஹீனோ(அ)ஸ்மி தி³க³ம்ப³ரமுகோ²(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 7.44 ॥

நாஸ்தி ஹாஸ்தி விமுக்தோ(அ)ஸ்மி நகாரரஹிதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ஸர்வசின்மாத்ரரூபோ(அ)ஸ்மி ஸச்சிதா³னந்த³மஸ்ம்யஹம் ॥ 7.45 ॥

அக²ண்டா³காரரூபோ(அ)ஸ்மி அக²ண்டா³காரமஸ்ம்யஹம் ।
ப்ரபஞ்சசித்தரூபோ(அ)ஸ்மி ப்ரபஞ்சரஹிதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 7.46 ॥

ஸர்வப்ரகாரரூபோ(அ)ஸ்மி ஸத்³பா⁴வாவர்ஜிதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
காலத்ரயவிஹீனோ(அ)ஸ்மி காமாதி³ரஹிதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 7.47 ॥

காயகாயிவிமுக்தோ(அ)ஸ்மி நிர்கு³ணப்ரப⁴வோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
முக்திஹீனோ(அ)ஸ்மி முக்தோ(அ)ஸ்மி மோக்ஷஹீனோ(அ)ஸ்ம்யஹம்ʼ ஸதா³ ॥ 7.48 ॥

ஸத்யாஸத்யவிஹீனோ(அ)ஸ்மி ஸதா³ ஸன்மாத்ரமஸ்ம்யஹம் ।
க³ந்தவ்யதே³ஶஹீனோ(அ)ஸ்மி க³மனாரஹிதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 7.49 ॥

ஸர்வதா³ ஸ்மரரூபோ(அ)ஸ்மி ஶாந்தோ(அ)ஸ்மி ஸுஹிதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ஏவம்ʼ ஸ்வானுப⁴வம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ஏதத் ப்ரகரணம்ʼ மஹத் ॥ 7.50 ॥

ய꞉ ஶ்ருʼணோதி ஸக்ருʼத்³வாபி ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி ஸ்வயம் ।
பிண்டா³ண்ட³ஸம்ப⁴வஜக³த்³க³தக²ண்ட³னோத்³ய-
த்³வேதண்ட³ஶுண்ட³னிப⁴பீவரபா³ஹுத³ண்ட³ ।
ப்³ரஹ்மோருமுண்ட³கலிதாண்ட³ஜவாஹபா³ண
கோத³ண்ட³பூ⁴த⁴ரத⁴ரம்ʼ ப⁴ஜதாமக²ண்ட³ம் ॥ 7.51 ॥

விஶ்வாத்மன்யத்³விதீயே ப⁴க³வதி கி³ரிஜாநாயகே காஶரூபே
நீரூபே விஶ்வரூபே க³தது³ரிததி⁴ய꞉ ப்ராப்னுவந்த்யாத்மபா⁴வம் ।
அன்யே பே⁴த³தி⁴ய꞉ ஶ்ருதிப்ரகதி²தைர்வர்ணாஶ்ரமோத்த²ஶ்ரமை꞉
தாந்தா꞉ ஶாந்திவிவர்ஜிதா விஷயிணோ து³꞉க²ம்ʼ ப⁴ஜந்த்யன்வஹம் ॥ 7.52 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ஸ்வாத்மநிரூபணம்ʼ நாம ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

8 ॥ அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
வக்ஷ்யே ப்ரபஞ்சஶூன்யத்வம்ʼ ஶஶஶ்ருʼங்கே³ண ஸம்ʼமிதம் ।
து³ர்லப⁴ம்ʼ ஸர்வலோகேஷு ஸாவதா⁴னமனா꞉ ஶ்ருʼணு ॥ 8.1 ॥

இத³ம்ʼ ப்ரபஞ்சம்ʼ யத் கிஞ்சித்³ய꞉ ஶ்ருʼணோதி ச பஶ்யதி ।
த்³ருʼஶ்யரூபம்ʼ ச த்³ருʼக்³ரூபம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.2 ॥

பூ⁴மிராபோ(அ)னலோ வாயு꞉ க²ம்ʼ மனோ பு³த்³தி⁴ரேவ ச ।
அஹங்காரஶ்ச தேஜஶ்ச ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.3 ॥

நாஶ ஜன்ம ச ஸத்யம்ʼ ச லோகம்ʼ பு⁴வனமண்ட³லம் ।
புண்யம்ʼ பாபம்ʼ ஜயோ மோஹ꞉ ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.4 ॥

காமக்ரோதௌ⁴ லோப⁴மோஹௌ மத³மோஹௌ ரதிர்த்⁴ருʼதி꞉ ।
கு³ருஶிஷ்யோபதே³ஶாதி³ ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.5 ॥

அஹம்ʼ த்வம்ʼ ஜக³தி³த்யாதி³ ஆதி³ரந்திமமத்⁴யமம் ।
பூ⁴தம்ʼ ப⁴வ்யம்ʼ வர்தமானம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.6 ॥

ஸ்தூ²லதே³ஹம்ʼ ஸூக்ஷ்மதே³ஹம்ʼ காரணம்ʼ கார்யமப்யயம் ।
த்³ருʼஶ்யம்ʼ ச த³ர்ஶனம்ʼ கிஞ்சித் ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.7 ॥

போ⁴க்தா போ⁴ஜ்யம்ʼ போ⁴க³ரூபம்ʼ லக்ஷ்யலக்ஷணமத்³வயம் ।
ஶமோ விசார꞉ ஸந்தோஷ꞉ ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.8 ॥

யமம்ʼ ச நியமம்ʼ சைவ ப்ராணாயாமாதி³பா⁴ஷணம் ।
க³மனம்ʼ சலனம்ʼ சித்தம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.9 ॥

ஶ்ரோத்ரம்ʼ நேத்ரம்ʼ கா³த்ரகோ³த்ரம்ʼ கு³ஹ்யம்ʼ ஜாட்³யம்ʼ ஹரி꞉ ஶிவ꞉ ।
ஆதி³ரந்தோ முமுக்ஷா ச ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.10 ॥

ஜ்ஞானேந்த்³ரியம்ʼ ச தன்மாத்ரம்ʼ கர்மேந்த்³ரியக³ணம்ʼ ச யத் ।
ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்த்யாதி³ ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.11 ॥

சதுர்விம்ʼஶதிதத்த்வம்ʼ ச ஸாத⁴னானாம்ʼ சதுஷ்டயம் ।
ஸஜாதீயம்ʼ விஜாதீயம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.12 ॥

ஸர்வலோகம்ʼ ஸர்வபூ⁴தம்ʼ ஸர்வத⁴ர்மம்ʼ ஸதத்வகம் ।
ஸர்வாவித்³யா ஸர்வவித்³யா ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.13 ॥

ஸர்வவர்ண꞉ ஸர்வஜாதி꞉ ஸர்வக்ஷேத்ரம்ʼ ச தீர்த²கம் ।
ஸர்வவேத³ம்ʼ ஸர்வஶாஸ்த்ரம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.14 ॥

ஸர்வப³ந்த⁴ம்ʼ ஸர்வமோக்ஷம்ʼ ஸர்வவிஜ்ஞானமீஶ்வர꞉ ।
ஸர்வகாலம்ʼ ஸர்வபோ³த⁴ ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.15 ॥

ஸர்வாஸ்தித்வம்ʼ ஸர்வகர்ம ஸர்வஸங்க³யுதிர்மஹான் ।
ஸர்வத்³வைதமஸத்³பா⁴வம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.16 ॥

ஸர்வவேதா³ந்தஸித்³தா⁴ந்த꞉ ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²நிர்ணய꞉ ।
ஸர்வஜீவத்வஸத்³பா⁴வம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.17 ॥

யத்³யத் ஸம்ʼவேத்³யதே கிஞ்சித் யத்³யஜ்ஜக³தி த்³ருʼஶ்யதே ।
யத்³யச்ச்²ருʼணோதி கு³ருணா ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.18 ॥

யத்³யத்³த்⁴யாயதி சித்தே ச யத்³யத் ஸங்கல்ப்யதே க்வசித் ।
பு³த்³த்⁴யா நிஶ்சீயதே யச்ச ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.19 ॥

யத்³யத்³ வாசா வ்யாகரோதி யத்³வாசா சார்த²பா⁴ஷணம் ।
யத்³யத் ஸர்வேந்த்³ரியைர்பா⁴வ்யம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.20 ॥

யத்³யத் ஸந்த்யஜ்யதே வஸ்து யச்ச்²ருʼணோதி ச பஶ்யதி ।
ஸ்வகீயமன்யதீ³யம்ʼ ச ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.21 ॥

ஸத்யத்வேன ச யத்³பா⁴தி வஸ்துத்வேன ரஸேன ச ।
யத்³யத் ஸங்கல்ப்யதே சித்தே ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.22 ॥

யத்³யதா³த்மேதி நிர்ணீதம்ʼ யத்³யந்நித்யமிதம்ʼ வச꞉ ।
யத்³யத்³விசார்யதே சித்தே ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.23 ॥

ஶிவ꞉ ஸம்ʼஹரதே நித்யம்ʼ விஷ்ணு꞉ பாதி ஜக³த்த்ரயம் ।
ஸ்ரஷ்டா ஸ்ருʼஜதி லோகான் வை ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.24 ॥

ஜீவ இத்யபி யத்³யஸ்தி பா⁴ஷயத்யபி பா⁴ஷணம் ।
ஸம்ʼஸார இதி யா வார்தா ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.25 ॥

யத்³யத³ஸ்தி புராணேஷு யத்³யத்³வேதே³ஷு நிர்ணய꞉ ।
ஸர்வோபநிஷதா³ம்ʼ பா⁴வம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 8.26 ॥

ஶஶஶ்ருʼங்க³வதே³வேத³முக்தம்ʼ ப்ரகரணம்ʼ தவ ।
ய꞉ ஶ்ருʼணோதி ரஹஸ்யம்ʼ வை ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி ஸ்வயம் ॥ 8.27 ॥

பூ⁴ய꞉ ஶ்ருʼணு நிதா³க⁴ த்வம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சயம் ।
ஸுது³ர்லப⁴மித³ம்ʼ ந்ரூʼணாம்ʼ தே³வாநாமபி ஸத்தம ॥ 8.28 ॥

இத³மித்யபி யத்³ரூபமஹமித்யபி யத்புன꞉ ।
த்³ருʼஶ்யதே யத்ததே³வேத³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.29 ॥

தே³ஹோ(அ)யமிதி ஸங்கல்பஸ்ததே³வ ப⁴யமுச்யதே ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.30 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ஸங்கல்பஸ்தத³ந்த꞉கரணம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.31 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ஸங்கல்ப꞉ ஸ ஹி ஸம்ʼஸார உச்யதே ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.32 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ஸங்கல்பஸ்தத்³ப³ந்த⁴னமிஹோச்யதே ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.33 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி யத்³ ஜ்ஞானம்ʼ ததே³வ நரகம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.34 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ஸங்கல்போ ஜக³த் ஸர்வமிதீர்யதே ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.35 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ஸங்கல்போ ஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²ரீரித꞉ ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.36 ॥

தே³ஹத்ரயே(அ)பி பா⁴வம்ʼ யத் தத்³தே³ஹஜ்ஞானமுச்யதே ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.37 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி யத்³பா⁴வம்ʼ ஸத³ஸத்³பா⁴வமேவ ச ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.38 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ஸங்கல்பஸ்தத்ப்ரபஞ்சமிஹோச்யதே ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.39 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ஸங்கல்பஸ்ததே³வாஜ்ஞானமுச்யதே ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.40 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி யா பு³த்³தி⁴ர்மலினா வாஸனோச்யதே ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.41 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி யா பு³த்³தி⁴꞉ ஸத்யம்ʼ ஜீவ꞉ ஸ ஏவ ஸ꞉ ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.42 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ஸங்கல்போ மஹாநரகமீரிதம் ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.43 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி யா பு³த்³தி⁴ர்மன ஏவேதி நிஶ்சிதம் ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.44 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி யா பு³த்³தி⁴꞉ பரிச்சி²ன்னமிதீர்யதே ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.45 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி யத்³ ஜ்ஞானம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஶோக இதீரிதம் ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.46 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி யத்³ ஜ்ஞானம்ʼ ஸம்ʼஸ்பர்ஶமிதி கத்²யதே ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.47 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி யா பு³த்³தி⁴ஸ்ததே³வ மரணம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.48 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி யா பு³த்³தி⁴ஸ்ததே³வாஶோப⁴னம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.49 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி யா பு³த்³தி⁴ர்மஹாபாபமிதி ஸ்ம்ருʼதம் ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.50 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி யா பு³த்³தி⁴꞉ துஷ்டா ஸைவ ஹி சோச்யதே ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.51 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ஸங்கல்ப꞉ ஸர்வதோ³ஷமிதி ஸ்ம்ருʼதம் ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.52 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ஸங்கல்பஸ்ததே³வ மலமுச்யதே ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.53 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ஸங்கல்போ மஹத்ஸம்ʼஶயமுச்யதே ।
காலத்ரயே(அ)பி தன்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ॥ 8.54 ॥

யத்கிஞ்சித்ஸ்மரணம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ யத்கிஞ்சித் ஸ்மரணம்ʼ ஜக³த் ।
யத்கிஞ்சித்ஸ்மரணம்ʼ காமோ யத்கிஞ்சித்ஸ்மரணம்ʼ மலம் ॥ 8.55 ॥

யத்கிஞ்சித்ஸ்மரணம்ʼ பாபம்ʼ யத்கிஞ்சித்ஸ்மரணம்ʼ மன꞉ ।
யத்கிஞ்சித³பி ஸங்கல்பம்ʼ மஹாரோகே³தி கத்²யதே ॥ 8.56 ॥

யத்கிஞ்சித³பி ஸங்கல்பம்ʼ மஹாமோஹேதி கத்²யதே ।
யத்கிஞ்சித³பி ஸங்கல்பம்ʼ தாபத்ரயமுதா³ஹ்ருʼதம் ॥ 8.57 ॥

யத்கிஞ்சித³பி ஸங்கல்பம்ʼ காமக்ரோத⁴ம்ʼ ச கத்²யதே ।
யத்கிஞ்சித³பி ஸங்கல்பம்ʼ ஸம்ப³ந்தோ⁴ நேதரத் க்வசித் ॥ 8.58 ॥

யத்கிஞ்சித³பி ஸங்கல்பம்ʼ ஸர்வது³꞉கே²தி நேதரத் ।
யத்கிஞ்சித³பி ஸங்கல்பம்ʼ ஜக³த்ஸத்யத்வவிப்⁴ரமம் ॥ 8.59 ॥

யத்கிஞ்சித³பி ஸங்கல்பம்ʼ மஹாதோ³ஷம்ʼ ச நேதரத் ।
யத்கிஞ்சித³பி ஸங்கல்பம்ʼ காலத்ரயமுதீ³ரிதம் ॥ 8.60 ॥

யத்கிஞ்சித³பி ஸங்கல்பம்ʼ நானாரூபமுதீ³ரிதம் ।
யத்ர யத்ர ச ஸங்கல்பம்ʼ தத்ர தத்ர மஹஜ்ஜக³த் ॥ 8.61 ॥

யத்ர யத்ர ச ஸங்கல்பம்ʼ ததே³வாஸத்யமேவ ஹி ।
யத்கிஞ்சித³பி ஸங்கல்பம்ʼ தஜ்ஜக³ன்னாஸ்தி ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 8.62 ॥

யத்கிஞ்சித³பி ஸங்கல்பம்ʼ தத்ஸர்வம்ʼ நேதி நிஶ்சய꞉ ।
மன ஏவ ஜக³த்ஸர்வம்ʼ மன ஏவ மஹாரிபு꞉ ॥ 8.63 ॥

மன ஏவ ஹி ஸம்ʼஸாரோ மன ஏவ ஜக³த்த்ரயம் ।
மன ஏவ மஹாது³꞉க²ம்ʼ மன ஏவ ஜராதி³கம் ॥ 8.64 ॥

மன ஏவ ஹி காலம்ʼ ச மன ஏவ மலம்ʼ ஸதா³ ।
மன ஏவ ஹி ஸங்கல்போ மன ஏவ ஹி ஜீவக꞉ ॥ 8.65 ॥

மன ஏவாஶுசிர்நித்யம்ʼ மன ஏவேந்த்³ரஜாலகம் ।
மன ஏவ ஸதா³ மித்²யா மனோ வந்த்⁴யாகுமாரவத் ॥ 8.66 ॥

மன ஏவ ஸதா³ நாஸ்தி மன ஏவ ஜட³ம்ʼ ஸதா³ ।
மன ஏவ ஹி சித்தம்ʼ ச மனோ(அ)ஹங்காரமேவ ச ॥ 8.67 ॥

மன ஏவ மஹத்³ப³ந்த⁴ம்ʼ மனோ(அ)ந்த꞉கரணம்ʼ க்வசித் ।
மன ஏவ ஹி பூ⁴மிஶ்ச மன ஏவ ஹி தோயகம் ॥ 8.68 ॥

மன ஏவ ஹி தேஜஶ்ச மன ஏவ மருன்மஹான் ।
மன ஏவ ஹி சாகாஶோ மன ஏவ ஹி ஶப்³த³க꞉ ॥ 8.69 ॥

மன ஏவ ஸ்பர்ஶரூபம்ʼ மன ஏவ ஹி ரூபகம் ।
மன ஏவ ரஸாகாரம்ʼ மனோ க³ந்த⁴꞉ ப்ரகீர்தித꞉ ॥ 8.70 ॥

அன்னகோஶம்ʼ மனோரூபம்ʼ ப்ராணகோஶம்ʼ மனோமயம் ।
மனோகோஶம்ʼ மனோரூபம்ʼ விஜ்ஞானம்ʼ ச மனோமய꞉ ॥ 8.71 ॥

மன ஏவானந்த³கோஶம்ʼ மனோ ஜாக்³ரத³வஸ்தி²தம் ।
மன ஏவ ஹி ஸ்வப்னம்ʼ ச மன ஏவ ஸுஷுப்திகம் ॥ 8.72 ॥

மன ஏவ ஹி தே³வாதி³ மன ஏவ யமாத³ய꞉ ।
மன ஏவ ஹி யத்கிஞ்சின்மன ஏவ மனோமய꞉ ॥ 8.73 ॥

மனோமயமித³ம்ʼ விஶ்வம்ʼ மனோமயமித³ம்ʼ புரம் ।
மனோமயமித³ம்ʼ பூ⁴தம்ʼ மனோமயமித³ம்ʼ த்³வயம் ॥ 8.74 ॥

மனோமயமியம்ʼ ஜாதிர்மனோமயமயம்ʼ கு³ண꞉ ।
மனோமயமித³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ மனோமயமித³ம்ʼ ஜட³ம் ॥ 8.75 ॥

மனோமயமித³ம்ʼ யத்³யன்மனோ ஜீவ இதி ஸ்தி²தம் ।
ஸங்கல்பமாத்ரமஜ்ஞானம்ʼ பே⁴த³꞉ ஸங்கல்ப ஏவ ஹி ॥ 8.76 ॥

ஸங்கல்பமாத்ரம்ʼ விஜ்ஞானம்ʼ த்³வந்த்³வம்ʼ ஸங்கல்ப ஏவ ஹி ।
ஸங்கல்பமாத்ரகாலம்ʼ ச தே³ஶம்ʼ ஸங்கல்பமேவ ஹி ॥ 8.77 ॥

ஸங்கல்பமாத்ரோ தே³ஹஶ்ச ப்ராண꞉ ஸங்கல்பமாத்ரக꞉ ।
ஸங்கல்பமாத்ரம்ʼ மனனம்ʼ ஸங்கல்பம்ʼ ஶ்ரவணம்ʼ ஸதா³ ॥ 8.78 ॥

ஸங்கல்பமாத்ரம்ʼ நரகம்ʼ ஸங்கல்பம்ʼ ஸ்வர்க³ இத்யபி ।
ஸங்கல்பமேவ சின்மாத்ரம்ʼ ஸங்கல்பம்ʼ சாத்மசிந்தனம் ॥ 8.79 ॥

ஸங்கல்பம்ʼ வா மனாக்தத்த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மஸங்கல்பமேவ ஹி ।
ஸங்கல்ப ஏவ யத்கிஞ்சித் தன்னாஸ்த்யேவ கதா³சன ॥ 8.80 ॥

நாஸ்தி நாஸ்த்யேவ ஸங்கல்பம்ʼ நாஸ்தி நாஸ்தி ஜக³த்த்ரயம் ।
நாஸ்தி நாஸ்தி கு³ருர்னாஸ்தி நாஸ்தி ஶிஷ்யோ(அ)பி வஸ்துத꞉ ॥ 8.81 ॥

நாஸ்தி நாஸ்தி ஶரீரம்ʼ ச நாஸ்தி நாஸ்தி மன꞉ க்வசித் ।
நாஸ்தி நாஸ்த்யேவ கிஞ்சித்³வா நாஸ்தி நாஸ்த்யகி²லம்ʼ ஜக³த் ॥ 8.82 ॥

நாஸ்தி நாஸ்த்யேவ பூ⁴தம்ʼ வா ஸர்வம்ʼ நாஸ்தி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
᳚ஸர்வம்ʼ நாஸ்தி᳚ ப்ரகரணம்ʼ மயோக்தம்ʼ ச நிதா³க⁴ தே ।
ய꞉ ஶ்ருʼணோதி ஸக்ருʼத்³வாபி ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி ஸ்வயம் ॥ 8.83 ॥

வேதா³ந்தைரபி சந்த்³ரஶேக²ரபதா³ம்போ⁴ஜானுராகா³த³ரா-
தா³ரோதா³ரகுமாரதா³ரநிகரை꞉ ப்ராணைர்வனைருஜ்ஜி²த꞉ ।
த்யாகா³த்³யோ மனஸா ஸக்ருʼத் ஶிவபத³த்⁴யானேன யத்ப்ராப்யதே
தன்னைவாப்யதி ஶப்³த³தர்கனிவஹை꞉ ஶாந்தம்ʼ மனஸ்தத்³ப⁴வேத் ॥ 8.84 ॥

அஶேஷத்³ருʼஶ்யோஜ்ஜி²தத்³ருʼங்மயானாம்ʼ
ஸங்கல்பவர்ஜேன ஸதா³ஸ்தி²தானாம் ।
ந ஜாக்³ரத꞉ ஸ்வப்னஸுஷுப்திபா⁴வோ
ந ஜீவனம்ʼ நோ மரணம்ʼ ச சித்ரம் ॥ 8.85 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ப்ரபஞ்சஶூன்யத்வ-ஸர்வனாஸ்தித்வநிரூபணம்ʼ நாம அஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

9 ॥ நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

நிதா³க⁴꞉-
குத்ர வா ப⁴வதா ஸ்னானம்ʼ க்ரியதே நிதராம்ʼ கு³ரோ ।
ஸ்னானமந்த்ரம்ʼ ஸ்னானகாலம்ʼ தர்பணம்ʼ ச வத³ஸ்வ மே ॥ 9.1 ॥

ருʼபு⁴꞉ –
ஆத்மஸ்னானம்ʼ மஹாஸ்னானம்ʼ நித்யஸ்னானம்ʼ ந சான்யத꞉ ।
இத³மேவ மஹாஸ்னானம்ʼ அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி நிஶ்சய꞉ ॥ 9.2 ॥

பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ பரமானந்த³மஸ்ம்யஹம் ।
இத³மேவ மஹாஸ்னானம்ʼ அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சய꞉ ॥ 9.3 ॥

கேவலம்ʼ ஜ்ஞானரூபோ(அ)ஹம்ʼ கேவலம்ʼ பரமோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
கேவலம்ʼ ஶாந்தரூபோ(அ)ஹம்ʼ கேவலம்ʼ நிர்மலோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 9.4 ॥

கேவலம்ʼ நித்யரூபோ(அ)ஹம்ʼ கேவலம்ʼ ஶாஶ்வதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.5 ॥

கேவலம்ʼ ஸர்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ அஹந்த்யக்தோ(அ)ஹமஸ்ம்யஹம் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.6 ॥

ஸர்வஹீனஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ சிதா³காஶோ(அ)ஹமஸ்ம்யஹம் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.7 ॥

கேவலம்ʼ துர்யரூபோ(அ)ஸ்மி துர்யாதீதோ(அ)ஸ்மி கேவலம் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.8 ॥

ஸதா³ சைதன்யரூபோ(அ)ஸ்மி ஸச்சிதா³னந்த³மஸ்ம்யஹம் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.9 ॥

கேவலாகாரரூபோ(அ)ஸ்மி ஶுத்³த⁴ரூபோ(அ)ஸ்ம்யஹம்ʼ ஸதா³ ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.10 ॥

கேவலம்ʼ ஜ்ஞானஶுத்³தோ⁴(அ)ஸ்மி கேவலோ(அ)ஸ்மி ப்ரியோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.11 ॥

கேவலம்ʼ நிர்விகல்போ(அ)ஸ்மி ஸ்வஸ்வரூபோ(அ)ஹமஸ்மி ஹ ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.12 ॥

ஸதா³ ஸத்ஸங்க³ரூபோ(அ)ஸ்மி ஸர்வதா³ பரமோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.13 ॥

ஸதா³ ஹ்யேகஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி ஸதா³(அ)னன்யோ(அ)ஸ்ம்யஹம்ʼ ஸுக²ம் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.14 ॥

அபரிச்சி²ன்னரூபோ(அ)ஹம் அனந்தானந்த³மஸ்ம்யஹம் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.15 ॥

ஸத்யானந்த³ஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ சித்பரானந்த³மஸ்ம்யஹம் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.16 ॥

அனந்தானந்த³ரூபோ(அ)ஹமவாங்மானஸகோ³சர꞉ ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.17 ॥

ப்³ரஹ்மானத³ஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஸத்யானந்தோ³(அ)ஸ்ம்யஹம்ʼ ஸதா³ ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.18 ॥

ஆத்மமாத்ரஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி ஆத்மானந்த³மயோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.19 ॥

ஆத்மப்ரகாஶரூபோ(அ)ஸ்மி ஆத்மஜ்யோதிரஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.20 ॥

ஆதி³மத்⁴யாந்தஹீனோ(அ)ஸ்மி ஆகாஶஸத்³ருʼஶோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.21 ॥

நித்யஸத்தாஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி நித்யமுக்தோ(அ)ஸ்ம்யஹம்ʼ ஸதா³ ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.22 ॥

நித்யஸம்பூர்ணரூபோ(அ)ஸ்மி நித்யம்ʼ நிர்மனஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.23 ॥

நித்யஸத்தாஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி நித்யமுக்தோ(அ)ஸ்ம்யஹம்ʼ ஸதா³ ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.24 ॥

நித்யஶப்³த³ஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி ஸர்வாதீதோ(அ)ஸ்ம்யஹம்ʼ ஸதா³ ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.25 ॥

ரூபாதீதஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி வ்யோமரூபோ(அ)ஸ்ம்யஹம்ʼ ஸதா³ ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.26 ॥

பூ⁴தானந்த³ஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி பா⁴ஷானந்தோ³(அ)ஸ்ம்யஹம்ʼ ஸதா³ ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.27 ॥

ஸர்வாதி⁴ஷ்டா²னரூபோ(அ)ஸ்மி ஸர்வதா³ சித்³க⁴னோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.28 ॥

தே³ஹபா⁴வவிஹீனோ(அ)ஹம்ʼ சித்தஹீனோ(அ)ஹமேவ ஹி ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.29 ॥

தே³ஹவ்ருʼத்திவிஹீனோ(அ)ஹம்ʼ மந்த்ரைவாஹமஹம்ʼ ஸதா³ ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.30 ॥

ஸர்வத்³ருʼஶ்யவிஹீனோ(அ)ஸ்மி த்³ருʼஶ்யரூபோ(அ)ஹமேவ ஹி ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.31 ॥

ஸர்வதா³ பூர்ணரூபோ(அ)ஸ்மி நித்யத்ருʼப்தோ(அ)ஸ்ம்யஹம்ʼ ஸதா³ ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.32 ॥

இத³ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வஸ்ய அஹம்ʼ சைதன்யமேவ ஹி ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.33 ॥

அஹமேவாஹமேவாஸ்மி நான்யத் கிஞ்சிச்ச வித்³யதே ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.34 ॥

அஹமேவ மஹானாத்மா அஹமேவ பராயணம் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.35 ॥

அஹமேவ மஹாஶூன்யமித்யேவம்ʼ மந்த்ரமுத்தமம் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.36 ॥

அஹமேவான்யவத்³பா⁴மி அஹமேவ ஶரீரவத் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.37 ॥

அஹம்ʼ ச ஶிஷ்யவத்³பா⁴மி அஹம்ʼ லோகத்ரயாதி³வத் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.38 ॥

அஹம்ʼ காலத்ரயாதீத꞉ அஹம்ʼ வேதை³ருபாஸித꞉ ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.39 ॥

அஹம்ʼ ஶாஸ்த்ரேஷு நிர்ணீத அஹம்ʼ சித்தே வ்யவஸ்தி²த꞉ ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.40 ॥

மத்த்யக்தம்ʼ நாஸ்தி கிஞ்சித்³வா மத்த்யக்தம்ʼ ப்ருʼதி²வீ ச யா ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.41 ॥

மயாதிரிக்தம்ʼ தோயம்ʼ வா இத்யேவம்ʼ மந்த்ரமுத்தமம் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ॥ 9.42 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி ஶுத்³தோ⁴(அ)ஸ்மி நித்யஶுத்³தோ⁴(அ)ஸ்ம்யஹம்ʼ ஸதா³ ।
நிர்கு³ணோ(அ)ஸ்மி நிரீஹோ(அ)ஸ்மி இத்யேவம்ʼ மந்த்ரமுத்தமம் ॥ 9.43 ॥

ஹரிப்³ரஹ்மாதி³ரூபோ(அ)ஸ்மி ஏதத்³பே⁴தோ³(அ)பி நாஸ்ம்யஹம் ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரோ(அ)ஸ்மி கேவலோ(அ)ஸ்ம்யஜயோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 9.44 ॥

ஸ்வயமேவ ஸ்வயம்பா⁴ஸ்யம்ʼ ஸ்வயமேவ ஹி நான்யத꞉ ।
ஸ்வயமேவாத்மனி ஸ்வஸ்த²꞉ இத்யேவம்ʼ மந்த்ரமுத்தமம் ॥ 9.45 ॥

ஸ்வயமேவ ஸ்வயம்ʼ பு⁴ங்க்ஷ்வ ஸ்வயமேவ ஸ்வயம்ʼ ரமே ।
ஸ்வயமேவ ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி꞉ ஸ்வயமேவ ஸ்வயம்ʼ ரமே ॥ 9.46 ॥

ஸ்வஸ்யாத்மனி ஸ்வயம்ʼ ரம்ʼஸ்யே ஸ்வாத்மன்யேவாவலோகயே ।
ஸ்வாத்மன்யேவ ஸுகே²னாஸி இத்யேவம்ʼ மந்த்ரமுத்தமம் ॥ 9.47 ॥

ஸ்வசைதன்யே ஸ்வயம்ʼ ஸ்தா²ஸ்யே ஸ்வாத்மராஜ்யே ஸுக²ம்ʼ ரமே ।
ஸ்வாத்மஸிம்ʼஹாஸனே திஷ்டே² இத்யேவம்ʼ மந்த்ரமுத்தமம் ॥ 9.48 ॥

ஸ்வாத்மமந்த்ரம்ʼ ஸதா³ பஶ்யன் ஸ்வாத்மஜ்ஞானம்ʼ ஸதா³(அ)ப்⁴யஸன் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ர꞉ ஸ்வாத்மபாபம்ʼ விநாஶயேத் ॥ 9.49 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ரோ த்³வைததோ³ஷம்ʼ விநாஶயேத் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ரோ பே⁴த³து³꞉க²ம்ʼ விநாஶயேத் ॥ 9.50 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ரஶ்சிந்தாரோக³ம்ʼ விநாஶயேத் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ரோ பு³த்³தி⁴வ்யாதி⁴ம்ʼ விநாஶயேத் ॥ 9.51 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ர ஆதி⁴வ்யாதி⁴ம்ʼ விநாஶயேத் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ர꞉ ஸர்வலோகம்ʼ விநாஶயேத் ॥ 9.52 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ர꞉ காமதோ³ஷம்ʼ விநாஶயேத் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ர꞉ க்ரோத⁴தோ³ஷம்ʼ விநாஶயேத் ॥ 9.53 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ரஶ்சிந்தாதோ³ஷம்ʼ விநாஶயேத் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ர꞉ ஸங்கல்பம்ʼ ச விநாஶயேத் ॥ 9.54 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ர꞉ இத³ம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ விநாஶயேத் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ர꞉ அவிவேகமலம்ʼ த³ஹேத் ॥ 9.55 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ர꞉ அஜ்ஞானத்⁴வம்ʼஸமாசரேத் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ர꞉ கோடிதோ³ஷம்ʼ விநாஶயேத் ॥ 9.56 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ர꞉ ஸர்வதந்த்ரம்ʼ விநாஶயேத் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ரோ தே³ஹதோ³ஷம்ʼ விநாஶயேத் ॥ 9.57 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ர꞉ த்³ருʼஷ்டாத்³ருʼஷ்டம்ʼ விநாஶயேத் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ர ஆத்மஜ்ஞானப்ரகாஶகம் ॥ 9.58 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ர ஆத்மலோகஜயப்ரத³ம் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ர அஸத்யாதி³ விநாஶகம் ॥ 9.59 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ர꞉ அன்யத் ஸர்வம்ʼ விநாஶயேத் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ர அப்ரதர்க்யஸுக²ப்ரத³ம் ॥ 9.60 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ர꞉ அனாத்மஜ்ஞானமாஹரேத் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்ம்யஹம்ʼ மந்த்ரோ ஜ்ஞானானந்த³ம்ʼ ப்ரயச்ச²தி ॥ 9.61 ॥

ஸப்தகோடி மஹாமந்த்ரா ஜன்மகோடிஶதப்ரதா³꞉ ।
ஸர்வமந்த்ரான் ஸமுத்ஸ்ருʼஜ்ய ஜபமேனம்ʼ ஸமப்⁴யஸேத் ॥ 9.62 ॥

ஸத்³யோ மோக்ஷமவாப்னோதி நாத்ர ஸந்தே³ஹமஸ்தி மே ।
மந்த்ரப்ரகரணே ப்ரோக்தம்ʼ ரஹஸ்யம்ʼ வேத³கோடிஷு ॥ 9.63 ॥

ய꞉ ஶ்ருʼணோதி ஸக்ருʼத்³வாபி ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி ஸ்வயம் ।
நித்யானந்த³மய꞉ ஸ ஏவ பரமானந்தோ³த³ய꞉ ஶாஶ்வதோ
யஸ்மான்னான்யத³தோ(அ)ன்யதா³ர்தமகி²லம்ʼ தஜ்ஜம்ʼ ஜக³த் ஸர்வத³꞉ ।
யோ வாசா மனஸா ததே²ந்த்³ரியக³ணைர்தே³ஹோ(அ)பி வேத்³யோ ந சே-
த³ச்சே²த்³யோ ப⁴வவைத்³ய ஈஶ இதி யா ஸா தீ⁴꞉ பரம்ʼ முக்தயே ॥ 9.64 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
அஹம்ப்³ரஹ்மாஸ்மிப்ரகரணநிரூபணம்ʼ நாம நவமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

10 ॥ த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
நித்யதர்பணமாசக்ஷ்யே நிதா³க⁴ ஶ்ருʼணு மே வச꞉ ।
வேத³ஶாஸ்த்ரேஷு ஸர்வேஷு அத்யந்தம்ʼ து³ர்லப⁴ம்ʼ ந்ருʼணாம் ॥ 10.1 ॥

ஸதா³ ப்ரபஞ்சம்ʼ நாஸ்த்யேவ இத³மித்யபி நாஸ்தி ஹி ।
ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ ஸதா³பூர்ணம்ʼ இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.2 ॥

ஸரூபமாத்ரம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³மப்யஹம் ।
ஆனந்த³க⁴ன ஏவாஹம்ʼ இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.3 ॥

ஸர்வதா³ ஸர்வஶூன்யோ(அ)ஹம்ʼ ஸதா³த்மானந்த³வானஹம் ।
நித்யாநித்யஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.4 ॥

அஹமேவ சிதா³காஶ ஆத்மாகாஶோ(அ)ஸ்மி நித்யதா³ ।
ஆத்மனா(ஆ)த்மனி த்ருʼப்தோ(அ)ஹம்ʼ இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.5 ॥

ஏகத்வஸங்க்²யாஹீனோ(அ)ஸ்மி அரூபோ(அ)ஸ்ம்யஹமத்³வய꞉ ।
நித்யஶுத்³த⁴ஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.6 ॥

ஆகாஶாத³பி ஸூக்ஷ்மோ(அ)ஹம்ʼ அத்யந்தாபா⁴வகோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ஸர்வப்ரகாஶரூபோ(அ)ஹம்ʼ இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.7 ॥

பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ பராவரஸுகோ²(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ஸத்ராமாத்ரஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ த்³ருʼக்³த்³ருʼஶ்யாதி³விவர்ஜித꞉ ॥ 10.8 ॥

யத் கிஞ்சித³ப்யஹம்ʼ நாஸ்தி தூஷ்ணீம்ʼ தூஷ்ணீமிஹாஸ்ம்யஹம் ।
ஶுத்³த⁴மோக்ஷஸ்வரூபோ(அ)ஹம் இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.9 ॥

ஸர்வானந்த³ஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஜ்ஞானானந்த³மஹம்ʼ ஸதா³ ।
விஜ்ஞானமாத்ரரூபோ(அ)ஹம் இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.10 ॥

ப்³ரஹ்மமாத்ரமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ நாஸ்தி நான்யத்ர தே ஶபே ।
ததே³வாஹம்ʼ ந ஸந்தே³ஹ꞉ இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.11 ॥

த்வமித்யேதத் ததி³த்யேதன்னாஸ்தி நாஸ்தீஹ கிஞ்சன ।
ஶுத்³த⁴சைதன்யமாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.12 ॥

அத்யந்தாபா⁴வரூபோ(அ)ஹமஹமேவ பராத்பர꞉ ।
அஹமேவ ஸுக²ம்ʼ நான்யத் இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.13 ॥

இத³ம்ʼ ஹேமமயம்ʼ கிஞ்சின்னாஸ்தி நாஸ்த்யேவ தே ஶபே ।
நிர்கு³ணானந்த³ரூபோ(அ)ஹம்ʼ இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.14 ॥

ஸாக்ஷிவஸ்துவிஹீனத்வாத் ஸாக்ஷித்வம்ʼ நாஸ்தி மே ஸதா³ ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மபா⁴வத்வாத் இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.15 ॥

அஹமேவாவிஶேஷோ(அ)ஹமஹமேவ ஹி நாமகம் ।
அஹமேவ விமோஹம்ʼ வை இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.16 ॥

இந்த்³ரியாபா⁴வரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வாபா⁴வஸ்வரூபகம் ।
ப³ந்த⁴முக்திவிஹீனோ(அ)ஸ்மி இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.17 ॥

ஸர்வானந்த³ஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வானந்த³க⁴னோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
நித்யசைதன்யமாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.18 ॥

வாசாமகோ³சரஶ்சாஹம்ʼ வாங்மனோ நாஸ்தி கிஞ்சன ।
சிதா³னந்த³மயஶ்சாஹம்ʼ இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.19 ॥

ஸர்வத்ர பூர்ணரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வத்ர ஸுக²மஸ்ம்யஹம் ।
ஸர்வத்ராசிந்த்யரூபோ(அ)ஹம் இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.20 ॥

ஸர்வத்ர த்ருʼப்திரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வானந்த³மயோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ஸர்வஶூன்யஸ்வரூபோ(அ)ஹம் இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.21 ॥

ஸர்வதா³ மத்ஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ பரமானந்த³வானஹம் ।
ஏக ஏவாஹமேவாஹம்ʼ இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.22 ॥

முக்தோ(அ)ஹம்ʼ மோக்ஷரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வமௌனபரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ஸர்வநிர்வாணரூபோ(அ)ஹம்ʼ இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.23 ॥

ஸர்வதா³ ஸத்ஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வதா³ துர்யவானஹம் ।
துர்யாதீதஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.24 ॥

ஸத்யவிஜ்ஞானமாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ ஸன்மாத்ரானந்த³வானஹம் ।
நிர்விகல்பஸ்வரூபோ(அ)ஹம் இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.25 ॥

ஸர்வதா³ ஹ்யஜரூபோ(அ)ஹம்ʼ நிரீஹோ(அ)ஹம்ʼ நிரஞ்ஜன꞉ ।
ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞானரூபோ(அ)ஹம்ʼ இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதர்பணம் ॥ 10.26 ॥

ப்³ரஹ்மதர்பணமேவோக்தம்ʼ ஏதத்ப்ரகரணம்ʼ மயா ।
ய꞉ ஶ்ருʼணோதி ஸக்ருʼத்³வாபி ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி ஸ்வயம் ॥ 10.27 ॥

நித்யஹோமம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸர்வவேதே³ஷு து³ர்லப⁴ம் ।
ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²மத்³வைதம்ʼ ஸாவதா⁴னமனா꞉ ஶ்ருʼணு ॥ 10.28 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி ஶுத்³தோ⁴(அ)ஸ்மி நித்யோ(அ)ஸ்மி ப்ரபு⁴ரஸ்ம்யஹம் ।
ௐகாரார்த²ஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி ஏவம்ʼ ஹோமம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 10.29 ॥

பரமாத்மஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி பரானந்த³பரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
சிதா³னந்த³ஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி ஏவம்ʼ ஹோமம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 10.30 ॥

நித்யானந்த³ஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி நிஷ்கலங்கமயோ ஹ்யஹம் ।
சிதா³காரஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஏவம்ʼ ஹோமம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 10.31 ॥

ந ஹி கிஞ்சித் ஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி நாஹமஸ்மி ந ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
நிர்வ்யாபாரஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி ஏவம்ʼ ஹோமம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 10.32 ॥

நிரம்ʼஶோ(அ)ஸ்மி நிராபா⁴ஸோ ந மனோ நேந்த்³ரியோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ந பு³த்³தி⁴ர்ன விகல்போ(அ)ஹம்ʼ ஏவம்ʼ ஹோமம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 10.33 ॥

ந தே³ஹாதி³ஸ்வாரூபோ(அ)ஸ்மி த்ரயாதி³பரிவர்ஜித꞉ ।
ந ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னரூபோ(அ)ஸ்மி ஏவம்ʼ ஹோமம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 10.34 ॥

ஶ்ரவணம்ʼ மனனம்ʼ நாஸ்தி நிதி³த்⁴யாஸனமேவ ஹி ।
ஸ்வக³தம்ʼ ச ந மே கிஞ்சித்³ ஏவம்ʼ ஹோமம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 10.35 ॥

அஸத்யம்ʼ ஹி மன꞉ஸத்தா அஸத்யம்ʼ பு³த்³தி⁴ரூபகம் ।
அஹங்காரமஸத்³வித்³தி⁴ காலத்ரயமஸத் ஸதா³ ॥ 10.36 ॥

கு³ணத்ரயமஸத்³வித்³தி⁴ ஏவம்ʼ ஹோமம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 10.37 ॥

ஶ்ருதம்ʼ ஸர்வமஸத்³வித்³தி⁴ வேத³ம்ʼ ஸர்வமஸத் ஸதா³ ।
ஸர்வதத்த்வமஸத்³வித்³தி⁴ ஏவம்ʼ ஹோமம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 10.38 ॥

நானாரூபமஸத்³வித்³தி⁴ நானாவர்ணமஸத் ஸதா³ ।
நானாஜாதிமஸத்³வித்³தி⁴ ஏவம்ʼ ஹோமம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 10.39 ॥

ஶாஸ்த்ரஜ்ஞானமஸத்³வித்³தி⁴ வேத³ஜ்ஞானம்ʼ தபோ(அ)ப்யஸத் ।
ஸர்வதீர்த²மஸத்³வித்³தி⁴ ஏவம்ʼ ஹோமம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 10.40 ॥

கு³ருஶிஷ்யமஸத்³வித்³தி⁴ கு³ரோர்மந்த்ரமஸத் தத꞉ ।
யத்³ த்³ருʼஶ்யம்ʼ தத³ஸத்³வித்³தி⁴ ஏவம்ʼ ஹோமம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 10.41 ॥

ஸர்வான் போ⁴கா³னஸத்³வித்³தி⁴ யச்சிந்த்யம்ʼ தத³ஸத் ஸதா³ ।
யத்³ த்³ருʼஶ்யம்ʼ தத³ஸத்³வித்³தி⁴ ஏவம்ʼ ஹோமம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 10.42 ॥

ஸர்வேந்த்³ரியமஸத்³வித்³தி⁴ ஸர்வமந்த்ரமஸத் த்விதி ।
ஸர்வப்ராணானஸத்³வித்³தி⁴ ஏவம்ʼ ஹோமம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 10.43 ॥

ஜீவம்ʼ தே³ஹமஸத்³வித்³தி⁴ பரே ப்³ரஹ்மணி நைவ ஹி ।
மயி ஸர்வமஸத்³வித்³தி⁴ ஏவம்ʼ ஹோமம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 10.44 ॥

த்³ருʼஷ்டம்ʼ ஶ்ருதமஸத்³வித்³தி⁴ ஓதம்ʼ ப்ரோதமஸன்மயி ।
கார்யாகார்யமஸத்³வித்³தி⁴ ஏவம்ʼ ஹோமம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 10.45 ॥

த்³ருʼஷ்டப்ராப்திமஸத்³வித்³தி⁴ ஸந்தோஷமஸதே³வ ஹி ।
ஸர்வகர்மாண்யஸத்³வித்³தி⁴ ஏவம்ʼ ஹோமம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 10.46 ॥

ஸர்வாஸர்வமஸத்³வித்³தி⁴ பூர்ணாபூர்ணமஸத் பரே ।
ஸுக²ம்ʼ து³꞉க²மஸத்³வித்³தி⁴ ஏவம்ʼ ஹோமம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 10.47 ॥

யதா²த⁴ர்மமஸத்³வித்³தி⁴ புண்யாபுண்யமஸத் ஸதா³ ।
லாபா⁴லாப⁴மஸத்³வித்³தி⁴ ஸதா³ தே³ஹமஸத் ஸதா³ ॥ 10.48 ॥

ஸதா³ ஜயமஸத்³வித்³தி⁴ ஸதா³ க³ர்வமஸத் ஸதா³ ।
மனோமயமஸத்³வித்³தி⁴ ஸம்ʼஶயம்ʼ நிஶ்சயம்ʼ ததா² ॥ 10.49 ॥

ஶப்³த³ம்ʼ ஸர்வமஸத்³வித்³தி⁴ ஸ்பர்ஶம்ʼ ஸர்வமஸத் ஸதா³ ।
ரூபம்ʼ ஸர்வமஸத்³வித்³தி⁴ ரஸம்ʼ ஸர்வமஸத் ஸதா³ ॥ 10.50 ॥

க³ந்த⁴ம்ʼ ஸர்வமஸத்³வித்³தி⁴ ஜ்ஞானம்ʼ ஸர்வமஸத் ஸதா³ ।
பூ⁴தம்ʼ ப⁴வ்யமஸத்³வித்³தி⁴ அஸத் ப்ரக்ருʼதிருச்யதே ॥ 10.51 ॥

அஸதே³வ ஸதா³ ஸர்வமஸதே³வ ப⁴வோத்³ப⁴வம் ।
அஸதே³வ கு³ணம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஏவம்ʼ ஹோமம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 10.52 ॥

ஶஶஶ்ருʼங்க³வதே³வ த்வம்ʼ ஶஶஶ்ருʼங்க³வத³ஸ்ம்யஹம் ।
ஶஶஶ்ருʼங்க³வதே³வேத³ம்ʼ ஶஶஶ்ருʼங்க³வத³ந்தரம் ॥ 10.53 ॥

இத்யேவமாத்மஹோமாக்²யமுக்தம்ʼ ப்ரகரணம்ʼ மயா ।
ய꞉ ஶ்ருʼணோதி ஸக்ருʼத்³வாபி ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி ஸ்வயம் ॥ 10.54 ॥

ஸ்கந்த³꞉ –
யஸ்மின் ஸஞ்ச விசைதி விஶ்வமகி²லம்ʼ த்³யோதந்தி ஸூர்யேந்த³வோ
வித்³யுத்³வஹ்னிமருத்³க³ணா꞉ ஸவருணா பீ⁴தா ப⁴ஜந்தீஶ்வரம் ।
பூ⁴தம்ʼ சாபி ப⁴வத்யத்³ருʼஶ்யமகி²லம்ʼ ஶம்போ⁴꞉ ஸுகா²ம்ʼஶம்ʼ ஜக³த்
ஜாதம்ʼ சாபி ஜநிஷ்யதி ப்ரதிப⁴வம்ʼ தே³வாஸுரைர்நிர்யபி ।
தன்னேஹாஸ்தி ந கிஞ்சித³த்ர ப⁴க³வத்³த்⁴யானான்ன கிஞ்சித் ப்ரியம் ॥ 10.55 ॥

ய꞉ ப்ராணாபானபே⁴தை³ர்மனனதி⁴யா தா⁴ரணாபஞ்சகாத்³யை꞉
மத்⁴யே விஶ்வஜனஸ்ய ஸன்னபி ஶிவோ நோ த்³ருʼஶ்யதே ஸூக்ஷ்மயா ।
பு³த்³த⁴யாத³த்⁴யாதயாபி ஶ்ருதிவசனஶதைர்தே³ஶிகோக்த்யைகஸூக்த்யா
யோகை³ர்ப⁴க்திஸமன்விதை꞉ ஶிவதரோ த்³ருʼஶ்யோ ந சான்யத் ததா² ॥ 10.56 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ப்³ரஹ்மதர்பணாத்மஹோமாக்²ய ப்ரகரணத்³வயவர்ணனம்ʼ நாம த³ஶமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

11 ॥ ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
ப்³ரஹ்மஜ்ஞானம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி ஜீவன்முக்தஸ்ய லக்ஷணம் ।
ஆத்மமாத்ரேண யஸ்திஷ்டே²த் ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.1 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மவதே³வேத³மஹமாத்மா ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
சைதன்யாத்மேதி யஸ்திஷ்டே²த் ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.2 ॥

சிதா³த்மாஹம்ʼ பராத்மாஹம்ʼ நிர்கு³ணோ(அ)ஹம்ʼ பராத்பர꞉ ।
இத்யேவம்ʼ நிஶ்சயோ யஸ்ய ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.3 ॥

தே³ஹத்ரயாதிரிக்தோ(அ)ஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம சைதன்யமஸ்ம்யஹம் ।
ப்³ரஹ்மாஹமிதி யஸ்யாந்த꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.4 ॥

ஆனந்த³க⁴னரூபோ(அ)ஸ்மி பரானந்த³பரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
யஶ்சிதே³வம்ʼ பரானந்த³ம்ʼ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.5 ॥

யஸ்ய தே³ஹாதி³கம்ʼ நாஸ்தி யஸ்ய ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சய꞉ ।
பரமானந்த³பூர்ணோ ய꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.6 ॥

யஸ்ய கிஞ்சித³ஹம்ʼ நாஸ்தி சின்மாத்ரேணாவதிஷ்ட²தே ।
பரானந்தோ³ முதா³னந்த³꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.7 ॥

சைதன்யமாத்ரம்ʼ யஸ்யாந்தஶ்சின்மாத்ரைகஸ்வரூபவான் ।
ந ஸ்மரத்யன்யகலனம்ʼ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.8 ॥var was கலலம்ʼ
ஸர்வத்ர பரிபூர்ணாத்மா ஸர்வத்ர கலனாத்மக꞉ ।
ஸர்வத்ர நித்யபூர்ணாத்மா ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.9 ॥

பரமாத்மபரா நித்யம்ʼ பரமாத்மேதி நிஶ்சித꞉ ।
ஆனந்தா³க்ருʼதிரவ்யக்த꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.10 ॥

ஶுத்³த⁴கைவல்யஜீவாத்மா ஸர்வஸங்க³விவர்ஜித꞉ ।
நித்யானந்த³ப்ரஸன்னாத்மா ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.11 ॥

ஏகரூப꞉ ப்ரஶாந்தாத்மா அன்யசிந்தாவிவர்ஜித꞉ ।
கிஞ்சித³ஸ்தித்வஹீனோ ய꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.12 ॥

ந மே சித்தம்ʼ ந மே பு³த்³தி⁴ர்னாஹங்காரோ ந சேந்த்³ரிய꞉ ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத் ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.13 ॥

ந மே தோ³ஷோ ந மே தே³ஹோ நே மே ப்ராணோ ந மே க்வசித் ।
த்³ருʼட⁴நிஶ்சயவான் யோ(அ)ந்த꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.14 ॥

ந மே மாயா ந மே காமோ ந மே க்ரோதோ⁴(அ)பரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ந மே கிஞ்சிதி³த³ம்ʼ வா(அ)பி ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.15 ॥

ந மே தோ³ஷோ ந மே லிங்க³ம்ʼ ந மே ப³ந்த⁴꞉ க்வசிஜ்ஜக³த் ।
யஸ்து நித்யம்ʼ ஸதா³னந்த³꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.16 ॥

ந மே ஶ்ரோத்ரம்ʼ ந மே நாஸா ந மே சக்ஷுர்ன மே மன꞉ ।
ந மே ஜிஹ்வேதி யஸ்யாந்த꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.17 ॥

ந மே தே³ஹோ ந மே லிங்க³ம்ʼ ந மே காரணமேவ ச ।
ந மே துர்யமிதி ஸ்வஸ்த²꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.18 ॥

இத³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ ந மே கிஞ்சித³யம்ʼ ஸர்வம்ʼ ந மே க்வசித் ।
ப்³ரஹ்மமாத்ரேண யஸ்திஷ்டே²த் ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.19 ॥

ந மே கிஞ்சின்ன மே கஶ்சின்ன மே கஶ்சித் க்வசிஜ்ஜக³த் ।
அஹமேவேதி யஸ்திஷ்டே²த் ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.20 ॥

ந மே காலோ ந மே தே³ஶோ ந மே வஸ்து ந மே ஸ்தி²தி꞉ ।
ந மே ஸ்னானம்ʼ ந மே ப்ராஸ꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.21 ॥

ந மே தீர்த²ம்ʼ ந மே ஸேவா ந மே தே³வோ ந மே ஸ்த²லம் ।
ந க்வசித்³பே⁴த³ஹீனோ(அ)யம்ʼ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.22 ॥

ந மே ப³ந்த⁴ம்ʼ ந மே ஜன்ம ந மே ஜ்ஞானம்ʼ ந மே பத³ம் ।
ந மே வாக்யமிதி ஸ்வஸ்த²꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.23 ॥

ந மே புண்யம்ʼ ந மே பாபம்ʼ ந மே காயம்ʼ ந மே ஶுப⁴ம் ।
ந மே த்³ருʼஶ்யமிதி ஜ்ஞானீ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.24 ॥

ந மே ஶப்³தோ³ ந மே ஸ்பர்ஶோ ந மே ரூபம்ʼ ந மே ரஸ꞉ ।
ந மே ஜீவ இதி ஜ்ஞாத்வா ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.25 ॥

ந மே ஸர்வம்ʼ ந மே கிஞ்சித் ந மே ஜீவம்ʼ ந மே க்வசித் ।
ந மே பா⁴வம்ʼ ந மே வஸ்து ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.26 ॥

ந மே மோக்ஷ்யே ந மே த்³வைதம்ʼ ந மே வேதோ³ ந மே விதி⁴꞉ ।
ந மே தூ³ரமிதி ஸ்வஸ்த²꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.27 ॥

ந மே கு³ருர்ன மே ஶிஷ்யோ ந மே போ³தோ⁴ ந மே பர꞉ ।
ந மே ஶ்ரேஷ்ட²ம்ʼ க்வசித்³வஸ்து ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.28 ॥

ந மே ப்³ரஹ்மா ந மே விஷ்ணுர்ன மே ருத்³ரோ ந மே ரவி꞉ ।
ந மே கர்ம க்வசித்³வஸ்து ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.29 ॥

ந மே ப்ருʼத்²வீ ந மே தோயம்ʼ ந மே தேஜோ ந மே வியத் ।
ந மே கார்யமிதி ஸ்வஸ்த²꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.30 ॥

ந மே வார்தா ந மே வாக்யம்ʼ ந மே கோ³த்ரம்ʼ ந மே குலம் ।
ந மே வித்³யேதி ய꞉ ஸ்வஸ்த²꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.31 ॥

ந மே நாதோ³ ந மே ஶப்³தோ³ ந மே லக்ஷ்யம்ʼ ந மே ப⁴வ꞉ ।
ந மே த்⁴யானமிதி ஸ்வஸ்த²꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.32 ॥

ந மே ஶீதம்ʼ ந மே சோஷ்ணம்ʼ ந மே மோஹோ ந மே ஜப꞉ ।
ந மே ஸந்த்⁴யேதி ய꞉ ஸ்வஸ்த²꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.33 ॥

ந மே ஜபோ ந மே மந்த்ரோ ந மே ஹோமோ ந மே நிஶா ।
ந மே ஸர்வமிதி ஸ்வஸ்த²꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.34 ॥

ந மே ப⁴யம்ʼ ந மே சான்னம்ʼ ந மே த்ருʼஷ்ணா ந மே க்ஷுதா⁴ ।
ந மே சாத்மேதி ய꞉ ஸ்வஸ்த²꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.35 ॥

ந மே பூர்வம்ʼ ந மே பஶ்சாத் ந மே சோர்த்⁴வம்ʼ ந மே தி³ஶ꞉ ।
ந சித்தமிதி ஸ்வஸ்த²꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.36 ॥

ந மே வக்தவ்யமல்பம்ʼ வா ந மே ஶ்ரோதவ்யமண்வபி ।
ந மே மந்தவ்யமீஷத்³வா ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.37 ॥

ந மே போ⁴க்தவ்யமீஷத்³வா ந மே த்⁴யாதவ்யமண்வபி ।
ந மே ஸ்மர்தவ்யமேவாயம்ʼ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.38 ॥

ந மே போ⁴கோ³ ந மே ரோகோ³ ந மே யோகோ³ ந மே லய꞉ ।
ந மே ஸர்வமிதி ஸ்வஸ்த²꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.39 ॥

ந மே(அ)ஸ்தித்வம்ʼ ந மே ஜாதம்ʼ ந மே வ்ருʼத்³த⁴ம்ʼ ந மே க்ஷய꞉ ।
அத்⁴யாரோபோ ந மே ஸ்வஸ்த²꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.40 ॥

அத்⁴யாரோப்யம்ʼ ந மே கிஞ்சித³பவாதோ³ ந மே க்வசித் ।
ந மே கிஞ்சித³ஹம்ʼ யத்து ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.41 ॥

ந மே ஶுத்³தி⁴ர்ன மே ஶுப்⁴ரோ ந மே சைகம்ʼ ந மே ப³ஹு ।
ந மே பூ⁴தம்ʼ ந மே கார்யம்ʼ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.42 ॥

ந மே கோ(அ)ஹம்ʼ ந மே சேத³ம்ʼ ந மே நான்யம்ʼ ந மே ஸ்வயம் ।
ந மே கஶ்சின்ன மே ஸ்வஸ்த²꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.43 ॥

ந மே மாம்ʼஸம்ʼ ந மே ரக்தம்ʼ ந மே மேதோ³ ந மே ஶக்ருʼத் ।
ந மே க்ருʼபா ந மே(அ)ஸ்தீதி ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.44 ॥

ந மே ஸர்வம்ʼ ந மே ஶுக்லம்ʼ ந மே நீலம்ʼ ந மே ப்ருʼத²க் ।
ந மே ஸ்வஸ்த²꞉ ஸ்வயம்ʼ யோ வா ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.45 ॥

ந மே தாபம்ʼ ந மே லோபோ⁴ ந மே கௌ³ண ந மே யஶ꞉ ।
நே மே தத்த்வமிதி ஸ்வஸ்த²꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.46 ॥

ந மே ப்⁴ராந்திர்ன மே ஜ்ஞானம்ʼ ந மே கு³ஹ்யம்ʼ ந மே குலம் ।
ந மே கிஞ்சிதி³தி த்⁴யாயன் ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.47 ॥

ந மே த்யாஜ்யம்ʼ ந மே க்³ராஹ்யம்ʼ ந மே ஹாஸ்யம்ʼ ந மே லய꞉ ।
ந மே தை³வமிதி ஸ்வஸ்த²꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.48 ॥

ந மே வ்ரதம்ʼ ந மே க்³லானி꞉ ந மே ஶோச்யம்ʼ ந மே ஸுக²ம் ।
ந மே ந்யூனம்ʼ க்வசித்³வஸ்து ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.49 ॥

ந மே ஜ்ஞாதா ந மே ஜ்ஞானம்ʼ ந மே ஜ்ஞேயம்ʼ ந மே ஸ்வயம் ।
ந மே ஸர்வமிதி ஜ்ஞானீ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.50 ॥

ந மே துப்⁴யம்ʼ ந மே மஹ்யம்ʼ ந மே த்வத்தோ ந மே த்வஹம் ।
ந மே கு³ருர்ன மே யஸ்து ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.51 ॥

ந மே ஜட³ம்ʼ ந மே சைத்யம்ʼ ந மே க்³லானம்ʼ ந மே ஶுப⁴ம் ।
ந மே ந மேதி யஸ்திஷ்டே²த் ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.52 ॥

ந மே கோ³த்ரம்ʼ ந மே ஸூத்ரம்ʼ ந மே பாத்ரம்ʼ ந மே க்ருʼபா ।
ந மே கிஞ்சிதி³தி த்⁴யாயீ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.53 ॥

ந மே சாத்மா ந மே நாத்மா ந மே ஸ்வர்க³ம்ʼ ந மே ப²லம் ।
ந மே தூ³ஷ்யம்ʼ க்வசித்³வஸ்து ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.54 ॥

ந மே(அ)ப்⁴யாஸோ ந மே வித்³யா ந மே ஶாந்திர்ன மே த³ம꞉ ।
ந மே புரமிதி ஜ்ஞானீ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.55 ॥

ந மே ஶல்யம்ʼ ந மே ஶங்கா ந மே ஸுப்திர்ன மே மன꞉ ।
ந மே விகல்ப இத்யாப்த꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.56 ॥

ந மே ஜரா ந மே பா³ல்யம்ʼ ந மே யௌவனமண்வபி ।
ந மே ம்ருʼதிர்ன மே த்⁴வாந்தம்ʼ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.57 ॥

ந மே லோகம்ʼ ந மே போ⁴க³ம்ʼ ந மே ஸர்வமிதி ஸ்ம்ருʼத꞉ ।
ந மே மௌனமிதி ப்ராப்தம்ʼ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.58 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஹ்யஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஹ்யஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சய꞉ ।
சித³ஹம்ʼ சித³ஹம்ʼ சேதி ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.59 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ சிதே³வாஹம்ʼ பரைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஸ்வயமேவ ஸ்வயம்ʼ ஜ்யோதி꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.60 ॥

ஸ்வயமேவ ஸ்வயம்ʼ பஶ்யேத் ஸ்வயமேவ ஸ்வயம்ʼ ஸ்தி²த꞉ ।
ஸ்வாத்மன்யேவ ஸ்வயம்ʼ பூ⁴த꞉ ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.61 ॥

ஸ்வாத்மானந்த³ம்ʼ ஸ்வயம்ʼ பு⁴ங்க்ஷ்வே ஸ்வாத்மராஜ்யே ஸ்வயம்ʼ வஸே ।
ஸ்வாத்மராஜ்யே ஸ்வயம்ʼ பஶ்யே ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.62 ॥

ஸ்வயமேவாஹமேகாக்³ர꞉ ஸ்வயமேவ ஸ்வயம்ʼ ப்ரபு⁴꞉ ।
ஸ்வஸ்வரூப꞉ ஸ்வயம்ʼ பஶ்யே ஸ ஜீவன்முக்த உச்யதே ॥ 11.63 ॥

ஜீவன்முக்திப்ரகரணம்ʼ ஸர்வவேதே³ஷு து³ர்லப⁴ம் ।
ய꞉ ஶ்ருʼணோதி ஸக்ருʼத்³வாபி ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி ஸ்வயம் ॥ 11.64 ॥

யே வேத³வாத³விதி⁴கல்பிதபே⁴த³பு³த்³த்⁴யா
புண்யாபி⁴ஸந்தி⁴ததி⁴யா பரிகர்ஶயந்த꞉ ।
தே³ஹம்ʼ ஸ்வகீயமதிது³꞉க²பரம்ʼ பராபி⁴-
ஸ்தேஷாம்ʼ ஸுகா²ய ந து ஜாது தவேஶ பாதா³த் ॥ 11.65 ॥

க꞉ ஸந்தரேத ப⁴வஸாக³ரமேதது³த்ய-
த்தரங்க³ஸத்³ருʼஶம்ʼ ஜனிம்ருʼத்யுரூபம் ।
ஈஶார்சனாவிதி⁴ஸுபோ³தி⁴தபே⁴த³ஹீன-
ஜ்ஞானோடு³பேன ப்ரதரேத்³ப⁴வபா⁴வயுக்த꞉ ॥ 11.66 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ஜீவன்முக்தப்ரகரணம்ʼ நாம ஏகாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

12 ॥ த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
தே³ஹமுக்திப்ரகரணம்ʼ நிதா³க⁴ ஶ்ருʼணு து³ர்லப⁴ம் ।
த்யக்தாத்யக்தம்ʼ ந ஸ்மரதி விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.1 ॥

ப்³ரஹ்மரூப꞉ ப்ரஶாந்தாத்மா நான்யரூப꞉ ஸதா³ ஸுகீ² ।
ஸ்வஸ்த²ரூபோ மஹாமௌனீ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.2 ॥

ஸர்வாத்மா ஸர்வபூ⁴தாத்மா ஶாந்தாத்மா முக்திவர்ஜித꞉ ।
ஏகாத்மவர்ஜித꞉ ஸாக்ஷீ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.3 ॥

லக்ஷ்யாத்மா லாலிதாத்மாஹம்ʼ லீலாத்மா ஸ்வாத்மமாத்ரக꞉ ।
தூஷ்ணீமாத்மா ஸ்வபா⁴வாத்மா விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.4 ॥

ஶுப்⁴ராத்மா ஸ்வயமாத்மாஹம்ʼ ஸர்வாத்மா ஸ்வாத்மமாத்ரக꞉ ।
அஜாத்மா சாம்ருʼதாத்மா ஹி விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.5 ॥

ஆனந்தா³த்மா ப்ரிய꞉ ஸ்வாத்மா மோக்ஷாத்மா கோ(அ)பி நிர்ணய꞉ ।
இத்யேவமிதி நித்⁴யாயீ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.6 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ சிதே³வாஹம்ʼ ஏகம்ʼ வாபி ந சிந்த்யதே ।
சின்மாத்ரேணைவ யஸ்திஷ்டே²த்³விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.7 ॥

நிஶ்சயம்ʼ ச பரித்யஜ்ய அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சய꞉ ।
ஆனந்த³பூ⁴ரிதே³ஹஸ்து விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.8 ॥

ஸர்வமஸ்தீதி நாஸ்தீதி நிஶ்சயம்ʼ த்யஜ்ய திஷ்ட²தி ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி நான்யோ(அ)ஸ்மி விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.9 ॥

கிஞ்சித் க்வசித் கதா³சிச்ச ஆத்மானம்ʼ ந ஸ்மரத்யஸௌ ।
ஸ்வஸ்வபா⁴வேன யஸ்திஷ்டே²த் விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.10 ॥

அஹமாத்மா பரோ ஹ்யாத்மா சிதா³த்மாஹம்ʼ ந சிந்த்யதே ।
ஸ்தா²ஸ்யாமீத்யபி யோ யுக்தோ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.11 ॥

தூஷ்ணீமேவ ஸ்தி²தஸ்தூஷ்ணீம்ʼ ஸர்வம்ʼ தூஷ்ணீம்ʼ ந கிஞ்சன ।
அஹமர்த²பரித்யக்தோ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.12 ॥

பரமாத்மா கு³ணாதீத꞉ ஸர்வாத்மாபி ந ஸம்ʼமத꞉ ।
ஸர்வபா⁴வான்மஹாத்மா யோ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.13 ॥

காலபே⁴த³ம்ʼ தே³ஶபே⁴த³ம்ʼ வஸ்துபே⁴த³ம்ʼ ஸ்வபே⁴த³கம் ।
கிஞ்சித்³பே⁴த³ம்ʼ ந யஸ்யாஸ்தி விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.14 ॥

அஹம்ʼ த்வம்ʼ ததி³த³ம்ʼ ஸோ(அ)யம்ʼ கிஞ்சித்³வாபி ந வித்³யதே ।
அத்யந்தஸுக²மாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.15 ॥

நிர்கு³ணாத்மா நிராத்மா ஹி நித்யாத்மா நித்யநிர்ணய꞉ ।
ஶூன்யாத்மா ஸூக்ஷ்மரூபோ யோ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.16 ॥

விஶ்வாத்மா விஶ்வஹீனாத்மா காலாத்மா காலஹேதுக꞉ ।
தே³வாத்மா தே³வஹீனோ யோ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.17 ॥

மாத்ராத்மா மேயஹீனாத்மா மூடா⁴த்மா(அ)னாத்மவர்ஜித꞉ ।
கேவலாத்மா பராத்மா ச விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.18 ॥

ஸர்வத்ர ஜட³ஹீனாத்மா ஸர்வேஷாமந்தராத்மக꞉ ।
ஸர்வேஷாமிதி யஸ்தூக்தோ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.19 ॥

ஸர்வஸங்கல்பஹீனேதி ஸச்சிதா³னந்த³மாத்ரக꞉ ।
ஸ்தா²ஸ்யாமீதி ந யஸ்யாந்தோ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.20 ॥

ஸர்வம்ʼ நாஸ்தி தத³ஸ்தீதி சின்மாத்ரோ(அ)ஸ்தீதி ஸர்வதா³ ।
ப்ரபு³த்³தோ⁴ நாஸ்தி யஸ்யாந்தோ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.21 ॥

கேவலம்ʼ பரமாத்மா ய꞉ கேவலம்ʼ ஜ்ஞானவிக்³ரஹ꞉ ।
ஸத்தாமாத்ரஸ்வரூபோ யோ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.22 ॥

ஜீவேஶ்வரேதி சைத்யேதி வேத³ஶாஸ்த்ரே த்வஹம்ʼ த்விதி ।
ப்³ரஹ்மைவேதி ந யஸ்யாந்தோ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.23 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வமேவாஹம்ʼ நான்யத் கிஞ்சிஜ்ஜக³த்³ப⁴வேத் ।
இத்யேவம்ʼ நிஶ்சயோ பா⁴வ꞉ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.24 ॥

இத³ம்ʼ சைதன்யமேவேதி அஹம்ʼ சைதன்யமேவ ஹி ।
இதி நிஶ்சயஶூன்யோ யோ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.25 ॥

சைதன்யமாத்ர꞉ ஸம்ʼஸித்³த⁴꞉ ஸ்வாத்மாராம꞉ ஸுகா²ஸன꞉ ।
ஸுக²மாத்ராந்தரங்கோ³ யோ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.26 ॥

அபரிச்சி²ன்னரூபாத்மா அணோரணுவிநிர்மல꞉ ।
துர்யாதீத꞉ பரானந்தோ³ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.27 ॥

நாமாபி நாஸ்தி ஸர்வாத்மா ந ரூபோ ந ச நாஸ்திக꞉ ।
பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபாத்மா விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.28 ॥

துர்யாதீத꞉ ஸ்வதோ(அ)தீத꞉ அதோ(அ)தீத꞉ ஸ ஸன்மய꞉ ।
அஶுபா⁴ஶுப⁴ஶாந்தாத்மா விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.29 ॥

ப³ந்த⁴முக்திப்ரஶாந்தாத்மா ஸர்வாத்மா சாந்தராத்மக꞉ ।
ப்ரபஞ்சாத்மா பரோ ஹ்யாத்மா விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.30 ॥

ஸர்வத்ர பரிபூர்ணாத்மா ஸர்வதா³ ச பராத்பர꞉ ।
அந்தராத்மா ஹ்யனந்தாத்மா விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.31 ॥

அபோ³த⁴போ³த⁴ஹீனாத்மா அஜடோ³ ஜட³வர்ஜித꞉ ।
அதத்த்வாதத்த்வஸர்வாத்மா விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.32 ॥

அஸமாதி⁴ஸமாத்⁴யந்த꞉ அலக்ஷ்யாலக்ஷ்யவர்ஜித꞉ ।
அபூ⁴தோ பூ⁴த ஏவாத்மா விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.33 ॥

சின்மயாத்மா சிதா³காஶஶ்சிதா³னந்த³ஶ்சித³ம்ப³ர꞉ ।
சின்மாத்ரரூப ஏவாத்மா விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.34 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³ரூபாத்மா ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹ꞉ ।
ஸச்சிதா³னந்த³பூர்ணாத்மா விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.35 ॥

ஸதா³ ப்³ரஹ்மமயோ நித்யம்ʼ ஸதா³ ஸ்வாத்மனி நிஷ்டி²த꞉ ।
ஸதா³(அ)க²ண்டை³கரூபாத்மா விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.36 ॥

ப்ரஜ்ஞானக⁴ன ஏவாத்மா ப்ரஜ்ஞானக⁴னவிக்³ரஹ꞉ ।
நித்யஜ்ஞானபரானந்தோ³ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.37 ॥

யஸ்ய தே³ஹ꞉ க்வசின்னாஸ்தி யஸ்ய கிஞ்சித் ஸ்ம்ருʼதிஶ்ச ந ।
ஸதா³த்மா ஹ்யாத்மனி ஸ்வஸ்தோ² விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.38 ॥

யஸ்ய நிர்வாஸனம்ʼ சித்தம்ʼ யஸ்ய ப்³ரஹ்மாத்மனா ஸ்தி²தி꞉ ।
யோகா³த்மா யோக³யுக்தாத்மா விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.39 ॥

சைதன்யமாத்ர ஏவேதி த்யக்தம்ʼ ஸர்வமதிர்ன ஹி ।
கு³ணாகு³ணவிகாராந்தோ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.40 ॥

காலதே³ஶாதி³ நாஸ்த்யந்தோ ந க்³ராஹ்யோ நாஸ்ம்ருʼதி꞉ பர꞉ ।
நிஶ்சயம்ʼ ச பரித்யக்தோ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.41 ॥

பூ⁴மானந்தா³பரானந்தோ³ போ⁴கா³னந்த³விவர்ஜித꞉ ।
ஸாக்ஷீ ச ஸாக்ஷிஹீனஶ்ச விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.42 ॥

ஸோ(அ)பி கோ(அ)பி ந ஸோ கோ(அ)பி கிஞ்சித் கிஞ்சின்ன கிஞ்சன ।
ஆத்மானாத்மா சிதா³த்மா ச சித³சிச்சாஹமேவ ச ॥ 12.43 ॥

யஸ்ய ப்ரபஞ்சஶ்சானாத்மா ப்³ரஹ்மாகாரமபீஹ ந ।
ஸ்வஸ்வரூப꞉ ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிர்விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.44 ॥

வாசாமகோ³சரானந்த³꞉ ஸர்வேந்த்³ரியவிவர்ஜித꞉ ।
அதீதாதீதபா⁴வோ யோ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.45 ॥

சித்தவ்ருʼத்தேரதீதோ யஶ்சித்தவ்ருʼத்திர்ன பா⁴ஸக꞉ ।
ஸர்வவ்ருʼத்திவிஹீனோ யோ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.46 ॥

தஸ்மின் காலே விதே³ஹோ யோ தே³ஹஸ்மரணவர்ஜித꞉ ।
ந ஸ்தூ²லோ ந க்ருʼஶோ வாபி விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.47 ॥

ஈஷண்மாத்ரஸ்தி²தோ யோ வை ஸதா³ ஸர்வவிவர்ஜித꞉ ।
ப்³ரஹ்மமாத்ரேண யஸ்திஷ்டே²த் விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.48 ॥

பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரானந்த³꞉ பரமாத்மா பராத்பர꞉ ।
பரைரத்³ருʼஷ்டபா³ஹ்யாந்தோ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.49 ॥

ஶுத்³த⁴வேதா³ந்தஸாரோ(அ)யம்ʼ ஶுத்³த⁴ஸத்த்வாத்மனி ஸ்தி²த꞉ ।
தத்³பே⁴த³மபி யஸ்த்யக்தோ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.50 ॥

ப்³ரஹ்மாம்ருʼதரஸாஸ்வாதோ³ ப்³ரஹ்மாம்ருʼதரஸாயனம் ।
ப்³ரஹ்மாம்ருʼதரஸே மக்³னோ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.51 ॥

ப்³ரஹ்மாம்ருʼதரஸாதா⁴ரோ ப்³ரஹ்மாம்ருʼதரஸ꞉ ஸ்வயம் ।
ப்³ரஹ்மாம்ருʼதரஸே த்ருʼப்தோ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.52 ॥

ப்³ரஹ்மானந்த³பரானந்தோ³ ப்³ரஹ்மானந்த³ரஸப்ரப⁴꞉ ।
ப்³ரஹ்மானந்த³பரஞ்ஜ்யோதிர்விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.53 ॥

ப்³ரஹ்மானந்த³ரஸானந்தோ³ ப்³ரஹ்மாம்ருʼதநிரந்தரம் ।
ப்³ரஹ்மானந்த³꞉ ஸதா³னந்தோ³ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.54 ॥

ப்³ரஹ்மானந்தா³னுபா⁴வோ யோ ப்³ரஹ்மாம்ருʼதஶிவார்சனம் ।
ப்³ரஹ்மானந்த³ரஸப்ரீதோ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.55 ॥

ப்³ரஹ்மானந்த³ரஸோத்³வாஹோ ப்³ரஹ்மாம்ருʼதகுடும்ப³க꞉ ।
ப்³ரஹ்மானந்த³ஜனைர்யுக்தோ விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.56 ॥

ப்³ரஹ்மாம்ருʼதவரே வாஸோ ப்³ரஹ்மானந்தா³லயே ஸ்தி²த꞉ ।
ப்³ரஹ்மாம்ருʼதஜபோ யஸ்ய விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.57 ॥

ப்³ரஹ்மானந்த³ஶரீராந்தோ ப்³ரஹ்மானந்தே³ந்த்³ரிய꞉ க்வசித் ।
ப்³ரஹ்மாம்ருʼதமயீ வித்³யா விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.58 ॥

ப்³ரஹ்மானத³மதோ³ன்மத்தோ ப்³ரஹ்மாம்ருʼதரஸம்ப⁴ர꞉ ।
ப்³ரஹ்மாத்மனி ஸதா³ ஸ்வஸ்தோ² விதே³ஹான்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 12.59 ॥

தே³ஹமுக்திப்ரகரணம்ʼ ஸர்வவேதே³ஷு து³ர்லப⁴ம் ।
மயோக்தம்ʼ தே மஹாயோகி³ன் விதே³ஹ꞉ ஶ்ரவணாத்³ப⁴வேத் ॥ 12.60 ॥

ஸ்கந்த³꞉ –
அநாத² நாத² தே பத³ம்ʼ ப⁴ஜாம்யுமாஸநாத² ஸ-
ந்நிஶீத²நாத²மௌலிஸம்ʼஸ்பு²டல்லலாடஸங்க³ஜ-
ஸ்பு²லிங்க³த³க்³த⁴மன்மத²ம்ʼ ப்ரமாத²நாத² பாஹி மாம் ॥ 12.61 ॥

விபூ⁴திபூ⁴ஷகா³த்ர தே த்ரிநேத்ரமித்ரதாமியாத்
மன꞉ஸரோருஹம்ʼ க்ஷணம்ʼ ததே²க்ஷணேன மே ஸதா³ ।
ப்ரப³ந்த⁴ஸம்ʼஸ்ருʼதிப்⁴ரமத்³ப்⁴ரமஜ்ஜனௌக⁴ஸந்ததௌ
ந வேத³ வேத³மௌலிரப்யபாஸ்தது³꞉க²ஸந்ததிம் ॥ 12.62 ॥

॥இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
தே³ஹமுக்திப்ரகரணவர்ணனம்ʼ நாம த்³வாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

13 ॥ த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
ஶ்ருʼணுஷ்வ து³ர்லப⁴ம்ʼ லோகே ஸாராத் ஸாரதரம்ʼ பரம் ।
ஆத்மரூபமித³ம்ʼ ஸர்வமாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.1 ॥

ஸர்வமாத்மாஸ்தி பரமா பரமாத்மா பராத்மக꞉ ।
நித்யானந்த³ஸ்வரூபாத்மா ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.2 ॥

பூர்ணரூபோ மஹானாத்மா பூதாத்மா ஶாஶ்வதாத்மக꞉ ।
நிர்விகாரஸ்வரூபாத்மா நிர்மலாத்மா நிராத்மக꞉ ॥ 13.3 ॥

ஶாந்தாஶாந்தஸ்வரூபாத்மா ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ।
ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஹி சித்தாசித்தாத்மசின்மய꞉ ।
ஏகாத்மா ஏகரூபாத்மா நைகாத்மாத்மவிவர்ஜித꞉ ॥ 13.4 ॥

முக்தாமுக்தஸ்வரூபாத்மா முக்தாமுக்தவிவர்ஜித꞉ ।
மோக்ஷரூபஸ்வரூபாத்மா ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.5 ॥

த்³வைதாத்³வைதஸ்வரூபாத்மா த்³வைதாத்³வைதவிவர்ஜித꞉ ।
ஸர்வவர்ஜிதஸர்வாத்மா ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.6 ॥

முதா³முத³ஸ்வரூபாத்மா மோக்ஷாத்மா தே³வதாத்மக꞉ ।
ஸங்கல்பஹீனஸாராத்மா ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.7 ॥

நிஷ்கலாத்மா நிர்மலாத்மா பு³த்³த்⁴யாத்மா புருஷாத்மக꞉ ।
ஆனந்தா³த்மா ஹ்யஜாத்மா ச ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.8 ॥

அக³ண்யாத்மா க³ணாத்மா ச அம்ருʼதாத்மாம்ருʼதாந்தர꞉ ।
பூ⁴தப⁴வ்யப⁴விஷ்யாத்மா ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.9 ॥

அகி²லாத்மா(அ)னுமன்யாத்மா மானாத்மா பா⁴வபா⁴வன꞉ ।
துர்யரூபப்ரஸன்னாத்மா ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.10 ॥

நித்யம்ʼ ப்ரத்யக்ஷரூபாத்மா நித்யப்ரத்யக்ஷநிர்ணய꞉ ।
அன்யஹீனஸ்வபா⁴வாத்மா ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.11 ॥

அஸத்³தீ⁴னஸ்வபா⁴வாத்மா அன்யஹீன꞉ ஸ்வயம்ʼ ப்ரபு⁴꞉ ।
வித்³யாவித்³யான்யஶுத்³தா⁴த்மா மாநாமானவிஹீனக꞉ ॥ 13.12 ॥

நித்யாநித்யவிஹீனாத்மா இஹாமுத்ரப²லாந்தர꞉ ।
ஶமாதி³ஷட்கஶூன்யாத்மா ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.13 ॥

முமுக்ஷுத்வம்ʼ ச ஹீனாத்மா ஶப்³தா³த்மா த³மனாத்மக꞉ ।
நித்யோபரதரூபாத்மா ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.14 ॥

ஸர்வகாலதிதிக்ஷாத்மா ஸமாதா⁴னாத்மனி ஸ்தி²த꞉ ।
ஶுத்³தா⁴த்மா ஸ்வாத்மனி ஸ்வாத்மா ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.15 ॥

அன்னகோஶவிஹீனாத்மா ப்ராணகோஶவிவர்ஜித꞉ ।
மன꞉கோஶவிஹீனாத்மா ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.16 ॥

விஜ்ஞானகோஶஹீனாத்மா ஆனந்தா³தி³விவர்ஜித꞉ ।
பஞ்சகோஶவிஹீனாத்மா ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.17 ॥

நிர்விகல்பஸ்வரூபாத்மா ஸவிகல்பவிவர்ஜித꞉ ।
ஶப்³தா³னுவித்³த⁴ஹீனாத்மா ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.18 ॥var was ஶப்³தா³னுவித்⁴யஹீனாத்மா
ஸ்தூ²லதே³ஹவிஹீனாத்மா ஸூக்ஷ்மதே³ஹவிவர்ஜித꞉ ।
காரணாதி³விஹீனாத்மா ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.19 ॥

த்³ருʼஶ்யானுவித்³த⁴ஶூன்யாத்மா ஹ்யாதி³மத்⁴யாந்தவர்ஜித꞉ ।
ஶாந்தா ஸமாதி⁴ஶூன்யாத்மா ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.20 ॥

ப்ரஜ்ஞானவாக்யஹீனாத்மா அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மிவர்ஜித꞉ ।
தத்த்வமஸ்யாதி³வாக்யாத்மா ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.21 ॥

அயமாத்மேத்யபா⁴வாத்மா ஸர்வாத்மா வாக்யவர்ஜித꞉ ।
ஓங்காராத்மா கு³ணாத்மா ச ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.22 ॥

ஜாக்³ரத்³தீ⁴னஸ்வரூபாத்மா ஸ்வப்னாவஸ்தா²விவர்ஜித꞉ ।
ஆனந்த³ரூபபூர்ணாத்மா ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.23 ॥

பூ⁴தாத்மா ச ப⁴விஷ்யாத்மா ஹ்யக்ஷராத்மா சிதா³த்மக꞉ ।
அநாதி³மத்⁴யரூபாத்மா ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.24 ॥

ஸர்வஸங்கல்பஹீனாத்மா ஸ்வச்ச²சின்மாத்ரமக்ஷய꞉ ।
ஜ்ஞாத்ருʼஜ்ஞேயாதி³ஹீனாத்மா ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.25 ॥

ஏகாத்மா ஏகஹீனாத்மா த்³வைதாத்³வைதவிவர்ஜித꞉ ।
ஸ்வயமாத்மா ஸ்வபா⁴வாத்மா ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.26 ॥

துர்யாத்மா நித்யமாத்மா ச யத்கிஞ்சிதி³த³மாத்மக꞉ ।
பா⁴னாத்மா மானஹீனாத்மா ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.27 ॥var was மானாத்மா
வாசாவதி⁴ரனேகாத்மா வாச்யானந்தா³த்மனந்த³க꞉ ।
ஸர்வஹீனாத்மஸர்வாத்மா ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.28 ॥

ஆத்மானமேவ வீக்ஷஸ்வ ஆத்மானம்ʼ பா⁴வய ஸ்வகம் ।
ஸ்வஸ்வாத்மானம்ʼ ஸ்வயம்ʼ பு⁴ங்க்ஷ்வ ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.29 ॥

ஸ்வாத்மானமேவ ஸந்துஷ்ய ஆத்மானம்ʼ ஸ்வயமேவ ஹி ।
ஸ்வஸ்வாத்மானம்ʼ ஸ்வயம்ʼ பஶ்யேத் ஸ்வமாத்மானம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ஶ்ருதம் ॥ 13.30 ॥

ஸ்வமாத்மனி ஸ்வயம்ʼ த்ருʼப்த꞉ ஸ்வமாத்மானம்ʼ ஸ்வயம்ப⁴ர꞉ ।
ஸ்வமாத்மானம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ப⁴ஸ்ம ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.31 ॥

ஸ்வமாத்மானம்ʼ ஸ்வயம்ʼ மோத³ம்ʼ ஸ்வமாத்மானம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ப்ரியம் ।
ஸ்வமாத்மானமேவ மந்தவ்யம்ʼ ஹ்யாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.32 ॥

ஆத்மானமேவ ஶ்ரோதவ்யம்ʼ ஆத்மானம்ʼ ஶ்ரவணம்ʼ ப⁴வ ।
ஆத்மானம்ʼ காமயேந்நித்யம் ஆத்மானம்ʼ நித்யமர்சய ॥ 13.33 ॥

ஆத்மானம்ʼ ஶ்லாக⁴யேந்நித்யமாத்மானம்ʼ பரிபாலய ।
ஆத்மானம்ʼ காமயேந்நித்யம் ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.34 ॥

ஆத்மைவேயமியம்ʼ பூ⁴மி꞉ ஆத்மைவேத³மித³ம்ʼ ஜலம் ।
ஆத்மைவேத³மித³ம்ʼ ஜ்யோதிராத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.35 ॥

ஆத்மைவாயமயம்ʼ வாயுராத்மைவேத³மித³ம் வியத் ।
ஆத்மைவாயமஹங்கார꞉ ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.36 ॥

ஆத்மைவேத³மித³ம்ʼ சித்தம்ʼ ஆத்மைவேத³மித³ம்ʼ மன꞉ ।
ஆத்மைவேயமியம்ʼ பு³த்³தி⁴ராத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.37 ॥

ஆத்மைவாயமயம்ʼ தே³ஹ꞉ ஆத்மைவாயமயம்ʼ கு³ண꞉ ।
ஆத்மைவேத³மித³ம்ʼ தத்த்வம் ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.38 ॥

ஆத்மைவாயமயம்ʼ மந்த்ர꞉ ஆத்மைவாயமயம்ʼ ஜப꞉ ।
ஆத்மைவாயமயம்ʼ லோக꞉ ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.39 ॥

ஆத்மைவாயமயம்ʼ ஶப்³த³꞉ ஆத்மைவாயமயம்ʼ ரஸ꞉ ।
ஆத்மைவாயமயம்ʼ ஸ்பர்ஶ꞉ ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.40 ॥

ஆத்மைவாயமயம்ʼ க³ந்த⁴꞉ ஆத்மைவாயமயம்ʼ ஶம꞉ ।
ஆத்மைவேத³மித³ம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ ஆத்மைவேத³மித³ம்ʼ ஸுக²ம் ॥ 13.41 ॥

ஆத்மீயமேவேத³ம்ʼ ஜக³த் ஆத்மீய꞉ ஸ்வப்ன ஏவ ஹி ।
ஸுஷுப்தம்ʼ சாப்யதா²த்மீயம்ʼ ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.42 ॥

ஆத்மைவ கார்யமாத்மைவ ப்ராயோ ஹ்யாத்மைவமத்³வயம் ।
ஆத்மீயமேவமத்³வைதம்ʼ ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.43 ॥

ஆத்மீயமேவாயம்ʼ கோ(அ)பி ஆத்மைவேத³மித³ம்ʼ க்வசித் ।
ஆத்மைவாயமயம்ʼ லோக꞉ ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.44 ॥

ஆத்மைவேத³மித³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ ஆத்மைவாயமயம்ʼ ஜன꞉ ।
ஆத்மைவேத³மித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.45 ॥

ஆத்மைவாயமயம்ʼ ஶம்பு⁴꞉ ஆத்மைவேத³மித³ம்ʼ ஜக³த் ।
ஆத்மைவாயமயம்ʼ ப்³ரஹ்மா ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.46 ॥

ஆத்மைவாயமயம்ʼ ஸூர்ய ஆத்மைவேத³மித³ம்ʼ ஜட³ம் ।
ஆத்மைவேத³மித³ம்ʼ த்⁴யானம் ஆத்மைவேத³மித³ம் ப²லம் ॥ 13.47 ॥

ஆத்மைவாயமயம்ʼ யோக³꞉ ஸர்வமாத்மமயம்ʼ ஜக³த் ।
ஸர்வமாத்மமயம்ʼ பூ⁴தம்ʼ ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.48 ॥

ஸர்வமாத்மமயம்ʼ பா⁴வி ஸர்வமாத்மமயம்ʼ கு³ரு꞉ ।
ஸர்வமாத்மமயம்ʼ ஶிஷ்ய ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.49 ॥

ஸர்வமாத்மமயம்ʼ தே³வ꞉ ஸர்வமாத்மமயம்ʼ ப²லம் ।
ஸர்வமாத்மமயம்ʼ லக்ஷ்யம்ʼ ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.50 ॥

ஸர்வமாத்மமயம்ʼ தீர்த²ம்ʼ ஸர்வமாத்மமயம்ʼ ஸ்வயம் ।
ஸர்வமாத்மமயம்ʼ மோக்ஷம்ʼ ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.51 ॥

ஸர்வமாத்மமயம்ʼ காமம்ʼ ஸர்வமாத்மமயம்ʼ க்ரியா ।
ஸர்வமாத்மமயம்ʼ க்ரோத⁴꞉ ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.52 ॥

ஸர்வமாத்மமயம்ʼ வித்³யா ஸர்வமாத்மமயம்ʼ தி³ஶ꞉ ।
ஸர்வமாத்மமயம்ʼ லோப⁴꞉ ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.53 ॥

ஸர்வமாத்மமயம்ʼ மோஹ꞉ ஸர்வமாத்மமயம்ʼ ப⁴யம் ।
ஸர்வமாத்மமயம்ʼ சிந்தா ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.54 ॥

ஸர்வமாத்மமயம்ʼ தை⁴ர்யம்ʼ ஸர்வமாத்மமயம்ʼ த்⁴ருவம் ।
ஸர்வமாத்மமயம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.55 ॥

ஸர்வமாத்மமயம்ʼ போ³த⁴ம்ʼ ஸர்வமாத்மமயம்ʼ த்³ருʼட⁴ம் ।
ஸர்வமாத்மமயம்ʼ மேயம்ʼ ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.56 ॥

ஸர்வமாத்மமயம்ʼ கு³ஹ்யம்ʼ ஸர்வமாத்மமயம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
ஸர்வமாத்மமயம்ʼ ஶுத்³த⁴ம்ʼ ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.57 ॥

ஸர்வமாத்மமயம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஸத்யமாத்மா ஸதா³த்மக꞉ ।
பூர்ணமாத்மா க்ஷயம்ʼ சாத்மா பரமாத்மா பராத்பர꞉ ॥ 13.58 ॥

இதோ(அ)ப்யாத்மா ததோ(அ)ப்யாத்மா ஹ்யாத்மைவாத்மா ததஸ்தத꞉ ।
ஸர்வமாத்மமயம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 13.59 ॥

ஸர்வமாத்மஸ்வரூபம்ʼ ஹி த்³ருʼஶ்யாத்³ருʼஶ்யம்ʼ சராசரம் ।
ஸர்வமாத்மமயம்ʼ ஶ்ருத்வா முக்திமாப்னோதி மானவ꞉ ॥ 13.60 ॥

ஸ்வதந்த்ரஶக்திர்ப⁴க³வானுமாத⁴வோ
விசித்ரகாயாத்மகஜாக்³ரதஸ்ய ।
ஸுகாரணம்ʼ கார்யபரம்பராபி⁴꞉
ஸ ஏவ மாயாவிததோ(அ)வ்யயாத்மா ॥ 13.61 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ஸர்வமாத்மப்ரகரணம்ʼ நாம த்ரயோத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

14 ॥ சதுர்த³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
ஶ்ருʼணுஷ்வ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஶிவம்ʼ ஶபே ।
நிஶ்சயேனாத்மயோகீ³ந்த்³ர அன்யத் கிஞ்சின்ன கிஞ்சன ॥ 14.1 ॥

அணுமாத்ரமஸத்³ரூபம்ʼ அணுமாத்ரமித³ம்ʼ த்⁴ருவம் ।
அணுமாத்ரஶரீரம்ʼ ச அன்யத் கிஞ்சின்ன கிஞ்சன ॥ 14.2 ॥

ஸர்வமாத்மைவ ஶுத்³தா⁴த்மா ஸர்வம்ʼ சின்மாத்ரமத்³வயம் ।
நித்யநிர்மலஶுத்³தா⁴த்மா அன்யத் கிஞ்சின்ன கிஞ்சன ॥ 14.3 ॥

அணுமாத்ரே விசிந்த்யாத்மா ஸர்வம்ʼ ந ஹ்யணுமாத்ரகம் ।
அணுமாத்ரமஸங்கல்போ அன்யத் கிஞ்சின்ன கிஞ்சன ॥ 14.4 ॥

சைதன்யமாத்ரம்ʼ ஸங்கல்பம்ʼ சைதன்யம்ʼ பரமம்ʼ பத³ம் ।
ஆனந்த³ம்ʼ பரமம்ʼ மானம்ʼ இத³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 14.5 ॥

சைதன்யமாத்ரமோங்கார꞉ சைதன்யம்ʼ ஸகலம்ʼ ஸ்வயம் ।
ஆனந்த³ம்ʼ பரமம்ʼ மானம்ʼ இத³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 14.6 ॥

ஆனந்த³ஶ்சாஹமேவாஸ்மி அஹமேவ சித³வ்யய꞉ ।
ஆனந்த³ம்ʼ பரமம்ʼ மானம்ʼ இத³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 14.7 ॥

அஹமேவ ஹி கு³ப்தாத்மா அஹமேவ நிரந்தரம் ।
ஆனந்த³ம்ʼ பரமம்ʼ மானம்ʼ இத³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 14.8 ॥

அஹமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹமேவ கு³ரோர்கு³ரு꞉ ।
ஆனந்த³ம்ʼ பரமம்ʼ மானம்ʼ இத³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 14.9 ॥

அஹமேவாகி²லாதா⁴ர அஹமேவ ஸுகா²த் ஸுக²ம் ।
ஆனந்த³ம்ʼ பரமம்ʼ மானம்ʼ இத³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 14.10 ॥

அஹமேவ பரம்ʼ ஜ்யோதிரஹமேவாகி²லாத்மக꞉ ।
ஆனந்த³ம்ʼ பரமம்ʼ மானம்ʼ இத³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 14.11 ॥

அஹமேவ ஹி த்ருʼப்தாத்மா அஹமேவ ஹி நிர்கு³ண꞉ ।
ஆனந்த³ம்ʼ பரமம்ʼ மானம்ʼ இத³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 14.12 ॥

அஹமேவ ஹி பூர்ணாத்மா அஹமேவ புராதன꞉ ।
ஆனந்த³ம்ʼ பரமம்ʼ மானம்ʼ இத³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 14.13 ॥

அஹமேவ ஹி ஶாந்தாத்மா அஹமேவ ஹி ஶாஶ்வத꞉ ।
ஆனந்த³ம்ʼ பரமம்ʼ மானம்ʼ இத³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 14.14 ॥

அஹமேவ ஹி ஸர்வத்ர அஹமேவ ஹி ஸுஸ்தி²ர꞉ ।
ஆனந்த³ம்ʼ பரமம்ʼ மானம்ʼ இத³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 14.15 ॥

அஹமேவ ஹி ஜீவாத்மா அஹமேவ பராத்பர꞉ ।
ஆனந்த³ம்ʼ பரமம்ʼ மானம்ʼ இத³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 14.16 ॥

அஹமேவ ஹி வாக்யார்தோ² அஹமேவ ஹி ஶங்கர꞉ ।
ஆனந்த³ம்ʼ பரமம்ʼ மானம்ʼ இத³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 14.17 ॥

அஹமேவ ஹி து³ர்லக்ஷ்ய அஹமேவ ப்ரகாஶக꞉ ।
ஆனந்த³ம்ʼ பரமம்ʼ மானம்ʼ இத³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 14.18 ॥

அஹமேவாஹமேவாஹம்ʼ அஹமேவ ஸ்வயம்ʼ ஸ்வயம் ।
அஹமேவ பரானந்தோ³(அ)ஹமேவ ஹி சின்மய꞉ ॥ 14.19 ॥

அஹமேவ ஹி ஶுத்³தா⁴த்மா அஹமேவ ஹி ஸன்மய꞉ ।
அஹமேவ ஹி ஶூன்யாத்மா அஹமேவ ஹி ஸர்வக³꞉ ॥ 14.20 ॥

அஹமேவ ஹி வேதா³ந்த꞉ அஹமேவ ஹி சித்பர꞉ ॥ 14.21 ॥

அஹமேவ ஹி சின்மாத்ரம்ʼ அஹமேவ ஹி சின்மய꞉ ।
அன்யன்ன கிஞ்சித் சித்³ரூபாத³ஹம்ʼ பா³ஹ்யவிவர்ஜித꞉ ॥ 14.22 ॥

அஹம்ʼ ந கிஞ்சித்³ ப்³ரஹ்மாத்மா அஹம்ʼ நான்யத³ஹம்ʼ பரம் ।
நித்யஶுத்³த⁴விமுக்தோ(அ)ஹம்ʼ நித்யத்ருʼப்தோ நிரஞ்ஜன꞉ ॥ 14.23 ॥

ஆனந்த³ம்ʼ பரமானந்த³மன்யத் கிஞ்சின்ன கிஞ்சன ।
நாஸ்தி கிஞ்சின்னாஸ்தி கிஞ்சித் நாஸ்தி கிஞ்சித் பராத்பராத் ॥ 14.24 ॥

ஆத்மைவேத³ம்ʼ ஜக³த் ஸர்வமாத்மைவேத³ம்ʼ மனோப⁴வம் ।
ஆத்மைவேத³ம்ʼ ஸுக²ம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஆத்மைவேத³மித³ம்ʼ ஜக³த் ॥ 14.25 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ।
ஆனந்த³ம்ʼ பரமம்ʼ மானம்ʼ இத³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 14.26 ॥

த்³ருʼஶ்யம்ʼ ஸர்வம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம த்³ருʼஶ்யம்ʼ நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா³ ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வஸங்கல்போ ப்³ரஹ்மைவ ந பரம்ʼ க்வசித் ।
ஆனந்த³ம்ʼ பரமம்ʼ மானம்ʼ இத³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 14.27 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ப்³ரஹ்ம சித்³ரூபம்ʼ சிதே³வம்ʼ சின்மயம்ʼ ஜக³த் ।
அஸதே³வ ஜக³த்ஸர்வம்ʼ அஸதே³வ ப்ரபஞ்சகம் ॥ 14.28 ॥

அஸதே³வாஹமேவாஸ்மி அஸதே³வ த்வமேவ ஹி ।
அஸதே³வ மனோவ்ருʼத்திரஸதே³வ கு³ணாகு³ணௌ ॥ 14.29 ॥

அஸதே³வ மஹீ ஸர்வா அஸதே³வ ஜலம்ʼ ஸதா³ ।
அஸதே³வ ஜக³த்கா²னி அஸதே³வ ச தேஜகம் ॥ 14.30 ॥

அஸதே³வ ஸதா³ வாயுரஸதே³வேத³மித்யபி ।
அஹங்காரமஸத்³பு³த்³தி⁴ர்ப்³ரஹ்மைவ ஜக³தாம்ʼ க³ண꞉ ॥ 14.31 ॥

அஸதே³வ ஸதா³ சித்தமாத்மைவேத³ம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
அஸதே³வாஸுரா꞉ ஸர்வே அஸதே³வேத³ஶ்வராக்ருʼதி꞉ ॥ 14.32 ॥

அஸதே³வ ஸதா³ விஶ்வம்ʼ அஸதே³வ ஸதா³ ஹரி꞉ ।
அஸதே³வ ஸதா³ ப்³ரஹ்மா தத்ஸ்ருʼஷ்டிரஸதே³வ ஹி ॥ 14.33 ॥

அஸதே³வ மஹாதே³வ꞉ அஸதே³வ க³ணேஶ்வர꞉ ।
அஸதே³வ ஸதா³ சோமா அஸத் ஸ்கந்தோ³ க³ணேஶ்வரா꞉ ॥ 14.34 ॥

அஸதே³வ ஸதா³ ஜீவ அஸதே³வ ஹி தே³ஹகம் ।
அஸதே³வ ஸதா³ வேதா³ அஸத்³தே³ஹாந்தமேவ ச ॥ 14.35 ॥

த⁴ர்மஶாஸ்த்ரம்ʼ புராணம்ʼ ச அஸத்யே ஸத்யவிப்⁴ரம꞉ ।
அஸதே³வ ஹி ஸர்வம்ʼ ச அஸதே³வ பரம்பரா ॥ 14.36 ॥

அஸதே³வேத³மாத்³யந்தமஸதே³வ முனீஶ்வரா꞉ ।
அஸதே³வ ஸதா³ லோகா லோக்யா அப்யஸதே³வ ஹி ॥ 14.37 ॥

அஸதே³வ ஸுக²ம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ அஸதே³வ ஜயாஜயௌ ।
அஸதே³வ பரம்ʼ ப³ந்த⁴மஸன்முக்திரபி த்⁴ருவம் ॥ 14.38 ॥

அஸதே³வ ம்ருʼதிர்ஜன்ம அஸதே³வ ஜடா³ஜட³ம் ।
அஸதே³வ ஜக³த் ஸர்வமஸதே³வாத்மபா⁴வனா ॥ 14.39 ॥

அஸதே³வ ச ரூபாணி அஸதே³வ பத³ம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
அஸதே³வ ஸதா³ சாஹமஸதே³வ த்வமேவ ஹி ॥ 14.40 ॥

அஸதே³வ ஹி ஸர்வத்ர அஸதே³வ சலாசலம் ।
அஸச்ச ஸகலம்ʼ பூ⁴தமஸத்யம்ʼ ஸகலம்ʼ ப²லம் ॥ 14.41 ॥

அஸத்யமகி²லம்ʼ விஶ்வமஸத்யமகி²லோ கு³ண꞉ ।
அஸத்யமகி²லம்ʼ ஶேஷமஸத்யமகி²லம்ʼ ஜக³த் ॥ 14.42 ॥

அஸத்யமகி²லம்ʼ பாபம்ʼ அஸத்யம்ʼ ஶ்ரவணத்ரயம் ।
அஸத்யம்ʼ ச ஸஜாதீயவிஜாதீயமஸத் ஸதா³ ॥ 14.43 ॥

அஸத்யமதி⁴காராஶ்ச அநித்யா விஷயா꞉ ஸதா³ ।
அஸதே³வ ஹி தே³வாத்³யா அஸதே³வ ப்ரயோஜனம் ॥ 14.44 ॥

அஸதே³வ ஶமம்ʼ நித்யம்ʼ அஸதே³வ ஶமோ(அ)நிஶம் ।
அஸதே³வ ஸஸந்தே³ஹம்ʼ அஸத்³யுத்³த⁴ம்ʼ ஸுராஸுரம் ॥ 14.45 ॥var was அஸதே³வ ச ஸந்தே³ஹம்ʼ
அஸதே³வேஶபா⁴வம்ʼ சாஸதே³வோபாஸ்யமேவ ஹி ।
அஸச்ச காலதே³ஶாதி³ அஸத் க்ஷேத்ராதி³பா⁴வனம் ॥ 14.46 ॥

தஜ்ஜன்யத⁴ர்மாத⁴ர்மௌ ச அஸதே³வ விநிர்ணய꞉ ।
அஸச்ச ஸர்வகர்மாணி அஸத³ஸ்வபரப்⁴ரம꞉ ॥ 14.47 ॥

அஸச்ச சித்தஸத்³பா⁴வ அஸச்ச ஸ்தூ²லதே³ஹகம் ।
அஸச்ச லிங்க³தே³ஹம்ʼ ச ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஶிவம்ʼ ஶபே ॥ 14.48 ॥

அஸத்யம்ʼ ஸ்வர்க³நரகம்ʼ அஸத்யம்ʼ தத்³ப⁴வம்ʼ ஸுக²ம் ।
அஸச்ச க்³ராஹகம்ʼ ஸர்வம்ʼ அஸத்யம்ʼ க்³ராஹ்யரூபகம் ॥ 14.49 ॥

அஸத்யம்ʼ ஸத்யவத்³பா⁴வம்ʼ அஸத்யம்ʼ தே ஶிவே ஶபே । var was ஸத்யவத்³பா⁴னம்ʼ
அஸத்யம்ʼ வர்தமானாக்²யம்ʼ அஸத்யம்ʼ பூ⁴தரூபகம் ॥ 14.50 ॥

அஸத்யம்ʼ ஹி ப⁴விஷ்யாக்²யம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஶிவே ஶபே ।
அஸத் பூர்வமஸன்மத்⁴யமஸத³ந்தமித³ம்ʼ ஜக³த் ॥ 14.51 ॥

அஸதே³வ ஸதா³ ப்ராயம்ʼ அஸதே³வ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
அஸதே³வ ஸதா³ ஜ்ஞானமஜ்ஞானஜ்ஞேயமேவ ச ॥ 14.52 ॥

அஸத்யம்ʼ ஸர்வதா³ விஶ்வமஸத்யம்ʼ ஸர்வதா³ ஜட³ம் ।
அஸத்யம்ʼ ஸர்வதா³ த்³ருʼஶ்யம்ʼ பா⁴தி தௌ ரங்க³ஶ்ருʼங்க³வத் ॥ 14.53 ॥

அஸத்யம்ʼ ஸர்வதா³ பா⁴வ꞉ அஸத்யம்ʼ கோஶஸம்ப⁴வம் ।
அஸத்யம்ʼ ஸகலம்ʼ மந்த்ரம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 14.54 ॥

ஆத்மனோ(அ)ன்யஜ்ஜக³ன்னாஸ்தி நாஸ்த்யனாத்மமித³ம்ʼ ஸதா³ ।
ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ம்ருʼஷைவேத³ம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 14.55 ॥

ஆத்மனோ(அ)ன்யத்ஸுக²ம்ʼ நாஸ்தி ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ।
ஆத்மனோ(அ)ன்யா க³திர்னாஸ்தி ஸ்தி²தமாத்மனி ஸர்வதா³ ॥ 14.56 ॥

ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன ஹி க்வாபி ஆத்மனோ(அ)ன்யத் த்ருʼணம்ʼ ந ஹி ।
ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சிச்ச க்வசித³ப்யாத்மனோ ந ஹி ॥ 14.57 ॥

ஆத்மானந்த³ப்ரகரணமேதத்தே(அ)பி⁴ஹிதம்ʼ மயா ।
ய꞉ ஶ்ருʼணோதி ஸக்ருʼத்³வித்³வான் ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி ஸ்வயம் ॥ 14.58 ॥

ஸக்ருʼச்ச்²ரவணமாத்ரேண ஸத்³யோப³ந்த⁴விமுக்தித³ம் ।
ஏதத்³க்³ரந்தா²ர்த²மாத்ரம்ʼ வை க்³ருʼணன் ஸர்வைர்விமுச்யதே ॥ 14.59 ॥

ஸூத꞉ –
பூர்ணம்ʼ ஸத்யம்ʼ மஹேஶம்ʼ ப⁴ஜ நியதஹ்ருʼதா³ யோ(அ)ந்தராயைர்விஹீன꞉
ஸோ நித்யோ நிர்விகல்போ ப⁴வதி பு⁴வி ஸதா³ ப்³ரஹ்மபூ⁴தோ ருʼதாத்மா ।
விச்சி²ன்னக்³ரந்தி²ரீஶே ஶிவவிமலபதே³ வித்³யதே பா⁴ஸதே(அ)ந்த꞉
ஆராமோ(அ)ந்தர்ப⁴வதி நியதம்ʼ விஶ்வபூ⁴தோ ம்ருʼதஶ்ச ॥ 14.60 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ஆத்மானந்த³ப்ரகரணவர்ணனம்ʼ நாம சதுர்த³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

15 ॥ பஞ்சத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
மஹாரஹஸ்யம்ʼ வக்ஷ்யாமி கு³ஹ்யாத் கு³ஹ்யதரம்ʼ புன꞉ ।
அத்யந்தது³ர்லப⁴ம்ʼ லோகே ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.1 ॥

ப்³ரஹ்மமாத்ரமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரமஸன்ன ஹி ।
ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ ஶ்ருதம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.2 ॥

ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ மஹாயந்த்ரம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ க்ரியாப²லம் ।
ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ மஹாவாக்யம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.3 ॥

ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ ஜக³த்ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ ஜடா³ஜட³ம் ।
ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ பரம்ʼ தே³ஹம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.4 ॥

ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ கு³ணம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரமஹம்ʼ மஹத் ।
ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.5 ॥

ப்³ரஹ்மமாத்ரமித³ம்ʼ வஸ்து ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ ஸ ச புமான் ।
ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ ச யத் கிஞ்சித் ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.6 ॥

ப்³ரஹ்மமாத்ரமனந்தாத்மா ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ பரம்ʼ ஸுக²ம் ।
ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ பரம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.7 ॥

ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ பரம்ʼ பாரம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ புரத்ரயம் ।
ப்³ரஹ்மமாத்ரமனேகத்வம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.8 ॥

ப்³ரஹ்மைவ கேவலம்ʼ க³ந்த⁴ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ பரமம்ʼ பத³ம் ।
ப்³ரஹ்மைவ கேவலம்ʼ க்⁴ராணம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.9 ॥

ப்³ரஹ்மைவ கேவலம்ʼ ஸ்பர்ஶம்ʼ ஶப்³த³ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ।
ப்³ரஹ்மைவ கேவலம்ʼ ரூபம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.10 ॥

ப்³ரஹ்மைவ கேவலம்ʼ லோகம்ʼ ரஸோ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ।
ப்³ரஹ்மைவ கேவலம்ʼ சித்தம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.11 ॥

தத்பத³ம்ʼ ச ஸதா³ ப்³ரஹ்ம த்வம்ʼ பத³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏவ ஹி ।
அஸீத்யேவ பத³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மைக்யம்ʼ கேவலம் ஸதா³ ॥ 15.12 ॥

ப்³ரஹ்மைவ கேவலம்ʼ கு³ஹ்யம்ʼ ப்³ரஹ்ம பா³ஹ்யம்ʼ ச கேவலம் ।
ப்³ரஹ்மைவ கேவலம்ʼ நித்யம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.13 ॥

ப்³ரஹ்மைவ தஜ்ஜலாநீதி ஜக³தா³த்³யந்தயோ꞉ ஸ்தி²தி꞉ ।
ப்³ரஹ்மைவ ஜக³தா³த்³யந்தம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.14 ॥

ப்³ரஹ்மைவ சாஸ்தி நாஸ்தீதி ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வம்ʼ யத் கிஞ்சித் ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.15 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஜாக்³ரத் ஸர்வம்ʼ ஹி ப்³ரஹ்மமாத்ரமஹம்ʼ பரம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸத்யமஸ்தித்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ துர்யமுச்யதே ॥ 15.16 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸத்தா ப்³ரஹ்மைவ ப்³ரஹ்மைவ கு³ருபா⁴வனம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஶிஷ்யஸத்³பா⁴வம்ʼ மோக்ஷம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.17 ॥

பூர்வாபரம்ʼ ச ப்³ரஹ்மைவ பூர்ணம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸனாதனம் ।
ப்³ரஹ்மைவ கேவலம்ʼ ஸாக்ஷாத் ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.18 ॥

ப்³ரஹ்ம ஸச்சித்ஸுக²ம்ʼ ப்³ரஹ்ம பூர்ணம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸனாதனம் ।
ப்³ரஹ்மைவ கேவலம்ʼ ஸாக்ஷாத் ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.19 ॥

ப்³ரஹ்மைவ கேவலம்ʼ ஸச்சித் ஸுக²ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ।
ஆனந்த³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வத்ர ப்ரியரூபமவஸ்தி²தம் ॥ 15.20 ॥

ஶுப⁴வாஸனயா ஜீவம்ʼ ஶிவவத்³பா⁴தி ஸர்வதா³ ।
பாபவாஸனயா ஜீவோ நரகம்ʼ போ⁴ஜ்யவத் ஸ்தி²தம் ॥ 15.21 ॥

ப்³ரஹ்மைவேந்த்³ரியவத்³பா⁴னம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ விஷயாதி³வத் ।
ப்³ரஹ்மைவ வ்யவஹாரஶ்ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.22 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வமானந்த³ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஜ்ஞானவிக்³ரஹம் ।
ப்³ரஹ்மைவ மாயாகார்யாக்²யம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.23 ॥

ப்³ரஹ்மைவ யஜ்ஞஸந்தா⁴னம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஹ்ருʼத³யாம்ப³ரம் ।
ப்³ரஹ்மைவ மோக்ஷஸாராக்²யம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.24 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஶுத்³தா⁴ஶுத்³த⁴ம்ʼ ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ காரணம் ।
ப்³ரஹ்மைவ கார்யம்ʼ பூ⁴லோகம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.25 ॥

ப்³ரஹ்மைவ நித்யத்ருʼப்தாத்மா ப்³ரஹ்மைவ ஸகலம்ʼ தி³னம் ।
ப்³ரஹ்மைவ தூஷ்ணீம்ʼ பூ⁴தாத்மா ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.26 ॥

ப்³ரஹ்மைவ வேத³ஸாரார்த²꞉ ப்³ரஹ்மைவ த்⁴யானகோ³சரம் ।
ப்³ரஹ்மைவ யோக³யோகா³க்²யம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.27 ॥

நானாரூபத்வாத்³ ப்³ரஹ்ம உபாதி⁴த்வேன த்³ருʼஶ்யதே ।
மாயாமாத்ரமிதி ஜ்ஞாத்வா வஸ்துதோ நாஸ்தி தத்த்வத꞉ ॥ 15.28 ॥

ப்³ரஹ்மைவ லோகவத்³பா⁴தி ப்³ரஹ்மைவ ஜனவத்ததா² ।
ப்³ரஹ்மைவ ரூபவத்³பா⁴தி வஸ்துதோ நாஸ்தி கிஞ்சன ॥ 15.29 ॥

ப்³ரஹ்மைவ தே³வதாகாரம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ முனிமண்ட³லம் ।
ப்³ரஹ்மைவ த்⁴யானரூபம்ʼ ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.30 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஜ்ஞானவிஜ்ஞானம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ பரமேஶ்வர꞉ ।
ப்³ரஹ்மைவ ஶுத்³த⁴பு³த்³தா⁴த்மா ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.31 ॥

ப்³ரஹ்மைவ பரமானத³ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ வ்யாபகம்ʼ மஹத் ।
ப்³ரஹ்மைவ பரமார்த²ம்ʼ ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.32 ॥

ப்³ரஹ்மைவ யஜ்ஞரூபம்ʼ ச ப்³ரஹ்ம ஹவ்யம்ʼ ச கேவலம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஜீவபூ⁴தாத்மா ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.33 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸகலம்ʼ லோகம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கு³ருஶிஷ்யகம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வஸித்³தி⁴ம்ʼ ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.34 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வமந்த்ரம்ʼ ச ப்³ரஹ்மைவ ஸகலம்ʼ ஜபம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வகார்யம்ʼ ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.35 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வஶாந்தத்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஹ்ருʼத³யாந்தரம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வகைவல்யம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.36 ॥

ப்³ரஹ்மைவாக்ஷரபா⁴வஞ்ச ப்³ரஹ்மைவாக்ஷரலக்ஷணம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ப்³ரஹ்மரூபஞ்ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.37 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸத்யப⁴வனம்ʼ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்³ரஹ்மைவ தத்பதா³ர்த²ஞ்ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.38 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹம்பதா³ர்த²ஞ்ச ப்³ரஹ்மைவ பரமேஶ்வர꞉ ।
ப்³ரஹ்மைவ த்வம்பதா³ர்த²ஞ்ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.39 ॥

ப்³ரஹ்மைவ யத்³யத் பரமம்ʼ ப்³ரஹ்மைவேதி பராயணம் ।
ப்³ரஹ்மைவ கலநாபா⁴வம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.40 ॥

ப்³ரஹ்ம ஸர்வம்ʼ ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவ த்வம்ʼ ஸதா³ஶிவ꞉ ।
ப்³ரஹ்மைவேத³ம்ʼ ஜக³த் ஸர்வம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.41 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வஸுலப⁴ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவாத்மா ஸ்வயம்ʼ ஸ்வயம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸுக²மாத்ரத்வாத் ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.42 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யத³ஸத் ஸதா³ ।
ப்³ரஹ்மைவ ப்³ரஹ்மமாத்ராத்மா ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.43 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வவாக்யார்த²꞉ ப்³ரஹ்மைவ பரமம்ʼ பத³ம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸத்யாஸத்யம்ʼ ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.44 ॥

ப்³ரஹ்மைவைகமநாத்³யந்தம்ʼ ப்³ரஹ்மைவைகம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்³ரஹ்மைவைகம்ʼ சிதா³னந்த³꞉ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.45 ॥

ப்³ரஹ்மைவைகம்ʼ ஸுக²ம்ʼ நித்யம்ʼ ப்³ரஹ்மைவைகம்ʼ பராயணம் ।
ப்³ரஹ்மைவைகம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.46 ॥

ப்³ரஹ்மைவ சித் ஸ்வயம்ʼ ஸ்வஸ்த²ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கு³ணவர்ஜிதம் ।
ப்³ரஹ்மைவாத்யந்திகம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.47 ॥

ப்³ரஹ்மைவ நிர்மலம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஸுலப⁴ம்ʼ ஸதா³ ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸத்யம்ʼ ஸத்யானாம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.48 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸௌக்²யம்ʼ ஸௌக்²யம்ʼ ச ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ஸுகா²த்மகம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வதா³ ப்ரோக்தம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.49 ॥

ப்³ரஹ்மைவமகி²லம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மைகம்ʼ ஸர்வஸாக்ஷிகம் ।
ப்³ரஹ்மைவ பூ⁴ரிப⁴வனம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.50 ॥

ப்³ரஹ்மைவ பரிபூர்ணாத்மா ப்³ரஹ்மைவம்ʼ ஸாரமவ்யயம் ।
ப்³ரஹ்மைவ காரணம்ʼ மூலம்ʼ ப்³ரஹ்மைவைகம்ʼ பராயணம் ॥ 15.51 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வபூ⁴தாத்மா ப்³ரஹ்மைவ ஸுக²விக்³ரஹம் ।
ப்³ரஹ்மைவ நித்யத்ருʼப்தாத்மா ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.52 ॥

ப்³ரஹ்மைவாத்³வைதமாத்ராத்மா ப்³ரஹ்மைவாகாஶவத் ப்ரபு⁴꞉ ।
ப்³ரஹ்மைவ ஹ்ருʼத³யானந்த³꞉ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.53 ॥

ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யத் பரம்ʼ நாஸ்தி ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யஜ்ஜக³ன்ன ச ।
ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யத³ஹம்ʼ நாஹம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.54 ॥

ப்³ரஹ்மைவான்யஸுக²ம்ʼ நாஸ்தி ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யத் ப²லம்ʼ ந ஹி ।
ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யத் த்ருʼணம்ʼ நாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.55 ॥

ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யத் பத³ம்ʼ மித்²யா ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ।
ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யஜ்ஜக³ன்மித்²யா ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.56 ॥

ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யத³ஹம்ʼ மித்²யா ப்³ரஹ்மமாத்ரோஹமேவ ஹி ।
ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யோ கு³ருர்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.57 ॥

ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யத³ஸத் கார்யம்ʼ ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யத³ஸத்³வபு꞉ ।
ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யன்மனோ நாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.58 ॥

ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யஜ்ஜக³ன்மித்²யா ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ।
ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யன்ன சாஹந்தா ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 15.59 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வமித்யேவம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ப்ரகரணம்ʼ மயா ।
ய꞉ படே²த் ஶ்ராவயேத் ஸத்³யோ ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி ஸ்வயம் ॥ 15.60 ॥

அஸ்தி ப்³ரஹ்மேதி வேதே³ இத³மித³மகி²லம்ʼ வேத³ ஸோ ஸத்³ப⁴வேத் ।
ஸச்சாஸச்ச ஜக³த்ததா² ஶ்ருதிவசோ ப்³ரஹ்மைவ தஜ்ஜாதி³கம் ॥

யதோ வித்³யைவேத³ம்ʼ பரிலுட²தி மோஹேன ஜக³தி ।
அதோ வித்³யாபாதோ³ பரிப⁴வதி ப்³ரஹ்மைவ ஹி ஸதா³ ॥ 15.61 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வம்ʼ ப்ரகரணநிரூபணம்ʼ நாம பஞ்சத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

16 ॥ ஷோட³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
அத்யந்தம்ʼ து³ர்லப⁴ம்ʼ வக்ஷ்யே வேத³ஶாஸ்த்ராக³மாதி³ஷு ।
ஶ்ருʼண்வந்து ஸாவதா⁴னேன அஸதே³வ ஹி கேவலம் ॥ 16.1 ॥

யத்கிஞ்சித்³ த்³ருʼஶ்யதே லோகே யத்கிஞ்சித்³பா⁴ஷதே ஸதா³ ।
யத்கிஞ்சித்³ பு⁴ஜ்யதே க்வாபி தத்ஸர்வமஸதே³வ ஹி ॥ 16.2 ॥

யத்³யத் கிஞ்சிஜ்ஜபம்ʼ வாபி ஸ்னானம்ʼ வா ஜலமேவ வா ।
ஆத்மனோ(அ)ன்யத் பரம்ʼ யத்³யத் அஸத் ஸர்வம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 16.3 ॥

சித்தகார்யம்ʼ பு³த்³தி⁴கார்யம்ʼ மாயாகார்யம்ʼ ததை²வ ஹி ।
ஆத்மனோ(அ)ன்யத் பரம்ʼ கிஞ்சித் தத்ஸர்வமஸதே³வ ஹி ॥ 16.4 ॥

அஹந்தாயா꞉ பரம்ʼ ரூபம்ʼ இத³ந்த்வம்ʼ ஸத்யமித்யபி ।
ஆத்மனோ(அ)ன்யத் பரம்ʼ கிஞ்சித் தத்ஸர்வமஸதே³வ ஹி ॥ 16.5 ॥

நானாத்வமேவ ரூபத்வம்ʼ வ்யவஹார꞉ க்வசித் க்வசித் ।
ஆத்மீய ஏவ ஸர்வத்ர தத்ஸர்வமஸதே³வ ஹி ॥ 16.6 ॥

தத்த்வபே⁴த³ம்ʼ ஜக³த்³பே⁴த³ம்ʼ ஸர்வபே⁴த³மஸத்யகம் ।
இச்சா²பே⁴த³ம்ʼ ஜக³த்³பே⁴த³ம்ʼ தத்ஸர்வமஸதே³வ ஹி ॥ 16.7 ॥

த்³வைதபே⁴த³ம்ʼ சித்ரபே⁴த³ம்ʼ ஜாக்³ரத்³பே⁴த³ம்ʼ மனோமயம் ।
அஹம்பே⁴த³மித³ம்பே⁴த³மஸதே³வ ஹி கேவலம் ॥ 16.8 ॥

ஸ்வப்னபே⁴த³ம்ʼ ஸுப்திபே⁴த³ம்ʼ துர்யபே⁴த³மபே⁴த³கம் ।
கர்த்ருʼபே⁴த³ம்ʼ கார்யபே⁴த³ம்ʼ கு³ணபே⁴த³ம்ʼ ரஸாத்மகம் ।
லிங்க³பே⁴த³மித³ம்பே⁴த³மஸதே³வ ஹி கேவலம் ॥ 16.9 ॥

ஆத்மபே⁴த³மஸத்³பே⁴த³ம்ʼ ஸத்³பே⁴த³மஸத³ண்வபி ।
அத்யந்தாபா⁴வஸத்³பே⁴த³ம் அஸதே³வ ஹி கேவலம் ॥ 16.10 ॥

அஸ்திபே⁴த³ம்ʼ நாஸ்திபே⁴த³மபே⁴த³ம்ʼ பே⁴த³விப்⁴ரம꞉ ।
ப்⁴ராந்திபே⁴த³ம்ʼ பூ⁴திபே⁴த³மஸதே³வ ஹி கேவலம் ॥ 16.11 ॥

புனரன்யத்ர ஸத்³பே⁴த³மித³மன்யத்ர வா ப⁴யம் ।
புண்யபே⁴த³ம்ʼ பாபபே⁴த³ம்ʼ அஸதே³வ ஹி கேவலம் ॥ 16.12 ॥

ஸங்கல்பபே⁴த³ம்ʼ தத்³பே⁴த³ம்ʼ ஸதா³ ஸர்வத்ர பே⁴த³கம் ।
ஜ்ஞானாஜ்ஞானமயம்ʼ ஸர்வம்ʼ அஸதே³வ ஹி கேவலம் ॥ 16.13 ॥

ப்³ரஹ்மபே⁴த³ம்ʼ க்ஷத்ரபே⁴த³ம்ʼ பூ⁴தபௌ⁴திகபே⁴த³கம் ।
இத³ம்பே⁴த³மஹம்பே⁴த³ம்ʼ அஸதே³வ ஹி கேவலம் ॥ 16.14 ॥

வேத³பே⁴த³ம்ʼ தே³வபே⁴த³ம்ʼ லோகானாம்ʼ பே⁴த³மீத்³ருʼஶம் ।
பஞ்சாக்ஷரமஸந்நித்யம் அஸதே³வ ஹி கேவலம் ॥ 16.15 ॥

ஜ்ஞானேந்த்³ரியமஸந்நித்யம்ʼ கர்மேந்த்³ரியமஸத்ஸதா³ ।
அஸதே³வ ச ஶப்³தா³க்²யம்ʼ அஸத்யம்ʼ தத்ப²லம்ʼ ததா² ॥ 16.16 ॥

அஸத்யம்ʼ பஞ்சபூ⁴தாக்²யமஸத்யம்ʼ பஞ்சதே³வதா꞉ ।
அஸத்யம்ʼ பஞ்சகோஶாக்²யம் அஸதே³வ ஹி கேவலம் ॥ 16.17 ॥

அஸத்யம்ʼ ஷட்³விகாராதி³ அஸத்யம்ʼ ஷட்கமூர்மிணாம் ।
அஸத்யமரிஷட்³வர்க³மஸத்யம்ʼ ஷட்³ருʼதுஸ்ததா³ ॥ 16.18 ॥var was ததா²
அஸத்யம்ʼ த்³வாத³ஶமாஸா꞉ அஸத்யம்ʼ வத்ஸரஸ்ததா² ।
அஸத்யம்ʼ ஷட³வஸ்தா²க்²யம்ʼ ஷட்காலமஸதே³வ ஹி ॥ 16.19 ॥

அஸத்யமேவ ஷட்ஶாஸ்த்ரம்ʼ அஸதே³வ ஹி கேவலம் ।
அஸதே³வ ஸதா³ ஜ்ஞானம்ʼ அஸதே³வ ஹி கேவலம் ॥ 16.20 ॥

அனுக்தமுக்தம்ʼ நோக்தம்ʼ ச அஸதே³வ ஹி கேவலம் ।
அஸத்ப்ரகரணம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ஸர்வவேதே³ஷு து³ர்லப⁴ம் ॥ 16.21 ॥

பூ⁴ய꞉ ஶ்ருʼணு த்வம்ʼ யோகீ³ந்த்³ர ஸாக்ஷான்மோக்ஷம்ʼ ப்³ரவீம்யஹம் ।
ஸன்மாத்ரமஹமேவாத்மா ஸச்சிதா³னந்த³ கேவலம் ॥ 16.22 ॥

ஸன்மயானந்த³பூ⁴தாத்மா சின்மயானந்த³ஸத்³க⁴ன꞉ ।
சின்மயானந்த³ஸந்தோ³ஹசிதா³னந்தோ³ ஹி கேவலம் ॥ 16.23 ॥

சின்மாத்ரஜ்யோதிராந்த³ஶ்சின்மாத்ரஜ்யோதிவிக்³ரஹ꞉ ।
சின்மாத்ரஜ்யோதிரீஶான꞉ ஸர்வதா³னந்த³கேவலம் ॥ 16.24 ॥

சின்மாத்ரஜ்யோதிரகி²லம்ʼ சின்மாத்ரஜ்யோதிரஸ்ம்யஹம் ।
சின்மாத்ரம்ʼ ஸர்வமேவாஹம்ʼ ஸர்வம்ʼ சின்மாத்ரமேவ ஹி ॥ 16.25 ॥

சின்மாத்ரமேவ சித்தம்ʼ ச சின்மாத்ரம்ʼ மோக்ஷ ஏவ ச ।
சின்மாத்ரமேவ மனனம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ ஶ்ரவணம்ʼ ததா² ॥ 16.26 ॥

சின்மாத்ரமஹமேவாஸ்மி ஸர்வம்ʼ சின்மாத்ரமேவ ஹி ।
சின்மாத்ரம்ʼ நிர்கு³ணம்ʼ ப்³ரஹ்ம சின்மாத்ரம்ʼ ஸகு³ணம்ʼ பரம் ॥ 16.27 ॥

சின்மாத்ரமஹமேவ த்வம்ʼ ஸர்வம்ʼ சின்மாத்ரமேவ ஹி ।
சின்மாத்ரமேவ ஹ்ருʼத³யம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ சின்மயம்ʼ ஸதா³ ॥ 16.28 ॥

சிதே³வ த்வம்ʼ சிதே³வாஹம்ʼ ஸர்வம்ʼ சின்மாத்ரமேவ ஹி ।
சின்மாத்ரமேவ ஶாந்தத்வம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ ஶாந்திலக்ஷணம் ॥ 16.29 ॥

சின்மாத்ரமேவ விஜ்ஞானம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ ப்³ரஹ்ம கேவலம் ।
சின்மாத்ரமேவ ஸங்கல்பம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ பு⁴வனத்ரயம் ॥ 16.30 ॥

சின்மாத்ரமேவ ஸர்வத்ர சின்மாத்ரம்ʼ வ்யாபகோ கு³ரு꞉ ।
சின்மாத்ரமேவ ஶுத்³த⁴த்வம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ ப்³ரஹ்ம கேவலம் ॥ 16.31 ॥

சின்மாத்ரமேவ சைதன்யம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ பா⁴ஸ்கராதி³கம் ।
சின்மாத்ரமேவ ஸன்மாத்ரம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ ஜக³தே³வ ஹி ॥ 16.32 ॥

சின்மாத்ரமேவ ஸத்கர்ம சின்மாத்ரம்ʼ நித்யமங்க³லம் ।
சின்மாத்ரமேவ ஹி ப்³ரஹ்ம சின்மாத்ரம்ʼ ஹரிரேவ ஹி ॥ 16.33 ॥

சின்மாத்ரமேவ மௌனாத்மா சின்மாத்ரம்ʼ ஸித்³தி⁴ரேவ ஹி ।
சின்மாத்ரமேவ ஜனிதம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ ஸுக²மேவ ஹி ॥ 16.34 ॥

சின்மாத்ரமேவ க³க³னம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ பர்வதம்ʼ ஜலம் ।
சின்மாத்ரமேவ நக்ஷத்ரம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ மேக⁴மேவ ஹி ॥ 16.35 ॥

சிதே³வ தே³வதாகாரம்ʼ சிதே³வ ஶிவபூஜனம் ।
சின்மாத்ரமேவ காடி²ன்யம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ ஶீதலம்ʼ ஜலம் ॥ 16.36 ॥

சின்மாத்ரமேவ மந்தவ்யம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ த்³ருʼஶ்யபா⁴வனம் ।
சின்மாத்ரமேவ ஸகலம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ பு⁴வனம்ʼ பிதா ॥ 16.37 ॥

சின்மாத்ரமேவ ஜனனீ சின்மாத்ரான்னாஸ்தி கிஞ்சன ।
சின்மாத்ரமேவ நயனம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ ஶ்ரவணம்ʼ ஸுக²ம் ॥ 16.38 ॥

சின்மாத்ரமேவ கரணம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ கார்யமீஶ்வரம் ।
சின்மாத்ரம்ʼ சின்மயம்ʼ ஸத்யம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ நாஸ்தி நாஸ்தி ஹி ॥ 16.39 ॥

சின்மாத்ரமேவ வேதா³ந்தம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ ப்³ரஹ்ம நிஶ்சயம் ।
சின்மாத்ரமேவ ஸத்³பா⁴வி சின்மாத்ரம்ʼ பா⁴தி நித்யஶ꞉ ॥ 16.40 ॥

சிதே³வ ஜக³தா³காரம்ʼ சிதே³வ பரமம்ʼ பத³ம் ।
சிதே³வ ஹி சிதா³காரம்ʼ சிதே³வ ஹி சித³வ்யய꞉ ॥ 16.41 ॥

சிதே³வ ஹி ஶிவாகாரம்ʼ சிதே³வ ஹி ஶிவவிக்³ரஹ꞉ ।
சிதா³காரமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ சிதா³காரம்ʼ ஸுகா²ஸுக²ம் ॥ 16.42 ॥

சிதே³வ ஹி ஜடா³காரம்ʼ சிதே³வ ஹி நிரந்தரம் ।
சிதே³வகலனாகாரம்ʼ ஜீவாகாரம்ʼ சிதே³வ ஹி ॥ 16.43 ॥

சிதே³வ தே³வதாகாரம்ʼ சிதே³வ ஶிவபூஜனம் ।
சிதே³வ த்வம்ʼ சிதே³வாஹம்ʼ ஸர்வம்ʼ சின்மாத்ரமேவ ஹி ॥ 16.44 ॥

சிதே³வ பரமாகாரம்ʼ சிதே³வ ஹி நிராமயம் ।
சின்மாத்ரமேவ ஸததம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ ஹி பராயணம் ॥ 16.45 ॥

சின்மாத்ரமேவ வைராக்³யம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ நிர்கு³ணம்ʼ ஸதா³ ।
சின்மாத்ரமேவ ஸஞ்சாரம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ மந்த்ரதந்த்ரகம் ॥ 16.46 ॥

சிதா³காரமித³ம்ʼ விஶ்வம்ʼ சிதா³காரம்ʼ ஜக³த்த்ரயம் ।
சிதா³காரமஹங்காரம்ʼ சிதா³காரம்ʼ பராத் பரம் ॥ 16.47 ॥

சிதா³காரமித³ம்ʼ பே⁴த³ம்ʼ சிதா³காரம்ʼ த்ருʼணாதி³கம் ।
சிதா³காரம்ʼ சிதா³காஶம்ʼ சிதா³காரமரூபகம் ॥ 16.48 ॥

சிதா³காரம்ʼ மஹானந்த³ம்ʼ சிதா³காரம்ʼ ஸுகா²த் ஸுக²ம் ।
சிதா³காரம்ʼ ஸுக²ம்ʼ போ⁴ஜ்யம்ʼ சிதா³காரம்ʼ பரம்ʼ கு³ரும் ॥ 16.49 ॥

சிதா³காரமித³ம்ʼ விஶ்வம்ʼ சிதா³காரமித³ம்ʼ புமான் ।
சிதா³காரமஜம்ʼ ஶாந்தம்ʼ சிதா³காரமநாமயம் ॥ 16.50 ॥

சிதா³காரம்ʼ பராதீதம்ʼ சிதா³காரம்ʼ சிதே³வ ஹி ।
சிதா³காரம்ʼ சிதா³காஶம்ʼ சிதா³காஶம்ʼ ஶிவாயதே ॥ 16.51 ॥

சிதா³காரம்ʼ ஸதா³ சித்தம்ʼ சிதா³காரம்ʼ ஸதா³(அ)ம்ருʼதம் ।
சிதா³காரம்ʼ சிதா³காஶம்ʼ ததா³ ஸர்வாந்தராந்தரம் ॥ 16.52 ॥

சிதா³காரமித³ம்ʼ பூர்ணம்ʼ சிதா³காரமித³ம்ʼ ப்ரியம் ।
சிதா³காரமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ சிதா³காரமஹம்ʼ ஸதா³ ॥ 16.53 ॥

சிதா³காரமித³ம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ சிதா³காரம்ʼ ஹ்ருʼத³ம்ப³ரம் ।
சிதா³போ³த⁴ம்ʼ சிதா³காரம்ʼ சிதா³காஶம்ʼ ததம்ʼ ஸதா³ ॥ 16.54 ॥

சிதா³காரம்ʼ ஸதா³ பூர்ணம்ʼ சிதா³காரம்ʼ மஹத்ப²லம் ।
சிதா³காரம்ʼ பரம்ʼ தத்த்வம்ʼ சிதா³காரம்ʼ பரம்ʼ ப⁴வான் ॥ 16.55 ॥

சிதா³காரம்ʼ ஸதா³மோத³ம்ʼ சிதா³காரம்ʼ ஸதா³ ம்ருʼதம் ।
சிதா³காரம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம சித³ஹம்ʼ சித³ஹம்ʼ ஸதா³ ॥ 16.56 ॥

சித³ஹம்ʼ சித³ஹம்ʼ சித்தம்ʼ சித்தம்ʼ ஸ்வஸ்ய ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
சிதே³வ ஜக³தா³காரம்ʼ சிதே³வ ஶிவஶங்கர꞉ ॥ 16.57 ॥

சிதே³வ க³க³னாகாரம்ʼ சிதே³வ க³ணநாயகம் ।
சிதே³வ பு⁴வனாகாரம்ʼ சிதே³வ ப⁴வபா⁴வனம் ॥ 16.58 ॥

சிதே³வ ஹ்ருʼத³யாகாரம்ʼ சிதே³வ ஹ்ருʼத³யேஶ்வர꞉ ।
சிதே³வ அம்ருʼதாகாரம்ʼ சிதே³வ சலனாஸ்பத³ம் ॥ 16.59 ॥

சிதே³வாஹம்ʼ சிதே³வாஹம்ʼ சின்மயம்ʼ சின்மயம்ʼ ஸதா³ ।
சிதே³வ ஸத்யவிஶ்வாஸம்ʼ சிதே³வ ப்³ரஹ்மபா⁴வனம் ॥ 16.60 ॥

சிதே³வ பரமம்ʼ தே³வம்ʼ சிதே³வ ஹ்ருʼத³யாலயம் ।
சிதே³வ ஸகலாகாரம்ʼ சிதே³வ ஜனமண்ட³லம் ॥ 16.61 ॥

சிதே³வ ஸர்வமானந்த³ம்ʼ சிதே³வ ப்ரியபா⁴ஷணம் ।
சிதே³வ த்வம்ʼ சிதே³வாஹம்ʼ ஸர்வம்ʼ சின்மாத்ரமேவ ஹி ॥ 16.62 ॥

சிதே³வ பரமம்ʼ த்⁴யானம்ʼ சிதே³வ பரமர்ஹணம் ।
சிதே³வ த்வம்ʼ சிதே³வாஹம்ʼ ஸர்வம்ʼ சின்மயமேவ ஹி ॥ 16.63 ॥

சிதே³வ த்வம்ʼ ப்ரகரணம்ʼ ஸர்வவேதே³ஷு து³ர்லப⁴ம் ।
ஸக்ருʼச்ச்²ரவணமாத்ரேண ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி த்⁴ருவம் ॥ 16.64 ॥

யஸ்யாபி⁴த்⁴யானயோகா³ஜ்ஜனிம்ருʼதிவிவஶா꞉ ஶாஶ்வதம்ʼ வ்ருʼத்திபி⁴ர்யே
மாயாமோஹைர்விஹீனா ஹ்ருʼது³த³ரப⁴யஜம்ʼ சி²த்³யதே க்³ரந்தி²ஜாதம் ।
விஶ்வம்ʼ விஶ்வாதி⁴கரஸம்ʼ ப⁴வதி ப⁴வதோ த³ர்ஶநாதா³ப்தகாம꞉
ஸோ நித்யோ நிர்விகல்போ ப⁴வதி பு⁴வி ஸதா³ ப்³ரஹ்மபூ⁴தோ(அ)ந்தராத்மா ॥ 16.65 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
சிதே³வத்வம்ப்ரகரணவர்ணனம்ʼ நாம ஷோட³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

17 ॥ ஸப்தத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
நிதா³க⁴ ஶ்ருʼணு கு³ஹ்யம்ʼ மே ஸர்வஸித்³தா⁴ந்தஸங்க்³ரஹம் ।
த்³வைதாத்³வைதமித³ம்ʼ ஶூன்யம்ʼ ஶாந்தம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வதா³ ॥ 17.1 ॥

அஹமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹமேவ பராத் பரம் ।
த்³வைதாத்³வைதமித³ம்ʼ ஶூன்யம்ʼ ஶாந்தம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 17.2 ॥

அஹமேவ ஹி ஶாந்தாத்மா அஹமேவ ஹி ஸர்வக³꞉ ।
அஹமேவ ஹி ஶுத்³தா⁴த்மா அஹமேவ ஹி நித்யஶ꞉ ॥ 17.3 ॥

அஹமேவ ஹி நானாத்மா அஹமேவ ஹி நிர்கு³ண꞉ ।
அஹமேவ ஹி நித்யாத்மா அஹமேவ ஹி காரணம் ॥ 17.4 ॥

அஹமேவ ஹி ஜக³த் ஸர்வம்ʼ இத³ம்ʼ சைவாஹமேவ ஹி ।
அஹமேவ ஹி மோதா³த்மா அஹமேவ ஹி முக்தித³꞉ ॥ 17.5 ॥

அஹமேவ ஹி சைதன்யம்ʼ அஹமேவ ஹி சின்மய꞉ ।
அஹமேவ ஹி சைதன்யமஹம்ʼ ஸர்வாந்தர꞉ ஸதா³ ॥ 17.6 ॥

அஹமேவ ஹி பூ⁴தாத்மா பௌ⁴திகம்ʼ த்வஹமேவ ஹி ।
அஹமேவ த்வமேவாஹமஹமேவாஹமேவ ஹி ॥ 17.7 ॥

ஜீவாத்மா த்வஹமேவாஹமஹமேவ பரேஶ்வர꞉ ।
அஹமேவ விபு⁴ர்நித்யமஹமேவ ஸ்வயம்ʼ ஸதா³ ॥ 17.8 ॥

அஹமேவாக்ஷரம்ʼ ஸாக்ஷாத் அஹமேவ ஹி மே ப்ரியம் ।
அஹமேவ ஸதா³ ப்³ரஹ்ம அஹமேவ ஸதா³(அ)வ்யய꞉ ॥ 17.9 ॥

அஹமேவாஹமேவாக்³ரே அஹமேவாந்தராந்தர꞉ ।
அஹமேவ சிதா³காஶமஹமேவாவபா⁴ஸக꞉ ॥ 17.10 ॥

அஹமேவ ஸதா³ ஸ்ரஷ்டா அஹமேவ ஹி ரக்ஷக꞉ ।
அஹமேவ ஹி லீலாத்மா அஹமேவ ஹி நிஶ்சய꞉ ॥ 17.11 ॥

அஹமேவ ஸதா³ ஸாக்ஷீ த்வமேவ த்வம்ʼ புராதன꞉ ।
த்வமேவ ஹி பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம த்வமேவ ஹி நிரந்தரம் ॥ 17.12 ॥

அஹமேவாஹமேவாஹமஹமேவ த்வமேவ ஹி ।
அஹமேவாத்³வயாகார꞉ அஹமேவ விதே³ஹக꞉ ॥ 17.13 ॥

அஹமேவ மமாதா⁴ர꞉ அஹமேவ ஸதா³த்மக꞉ ।
அஹமேவோபஶாந்தாத்மா அஹமேவ திதிக்ஷக꞉ ॥ 17.14 ॥

அஹமேவ ஸமாதா⁴னம்ʼ ஶ்ரத்³தா⁴ சாப்யஹமேவ ஹி ।
அஹமேவ மஹாவ்யோம அஹமேவ கலாத்மக꞉ ॥ 17.15 ॥

அஹமேவ ஹி காமாந்த꞉ அஹமேவ ஸதா³ந்தர꞉ ।
அஹமேவ புரஸ்தாச்ச அஹம்ʼ பஶ்சாத³ஹம்ʼ ஸதா³ ॥ 17.16 ॥

அஹமேவ ஹி விஶ்வாத்மா அஹமேவ ஹி கேவலம் ।
அஹமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹமேவ பராத்பர꞉ ॥ 17.17 ॥

அஹமேவ சிதா³னந்த³꞉ அஹமேவ ஸுகா²ஸுக²ம் ।
அஹமேவ கு³ருத்வம்ʼ ச அஹமேவாச்யுத꞉ ஸதா³ ॥ 17.18 ॥

அஹமேவ ஹி வேதா³ந்த꞉ அஹமேவ ஹி சிந்தன꞉ ।
தே³ஹோ(அ)ஹம்ʼ ஶுத்³த⁴சைதன்ய꞉ அஹம்ʼ ஸம்ʼஶயவர்ஜித꞉ ॥ 17.19 ॥

அஹமேவ பரம்ʼ ஜ்யோதிரஹமேவ பரம்ʼ பத³ம் ।
அஹமேவாவிநாஶ்யாத்மா அஹமேவ புராதன꞉ ॥ 17.20 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹ꞉ அஹமேவ ஹி நிஷ்கல꞉ ।
அஹம்ʼ துர்யோ ந ஸந்தே³ஹ꞉ அஹமாத்மா ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 17.21 ॥

அஹமித்யபி ஹீனோ(அ)ஹமஹம்ʼ பா⁴வனவர்ஜித꞉ ।
அஹமேவ ஹி பா⁴வாந்தா அஹமேவ ஹி ஶோப⁴னம் ॥ 17.22 ॥

அஹமேவ க்ஷணாதீத꞉ அஹமேவ ஹி மங்க³லம் ।
அஹமேவாச்யுதானந்த³꞉ அஹமேவ நிரந்தரம் ॥ 17.23 ॥

அஹமேவாப்ரமேயாத்மா அஹம்ʼ ஸங்கல்பவர்ஜித꞉ ।
அஹம்ʼ பு³த்³த⁴꞉ பரந்தா⁴ம அஹம்ʼ பு³த்³தி⁴விவர்ஜித꞉ ॥ 17.24 ॥

அஹமேவ ஸதா³ ஸத்யம்ʼ அஹமேவ ஸதா³ஸுக²ம் ।
அஹமேவ ஸதா³ லப்⁴யம்ʼ அஹம்ʼ ஸுலப⁴காரணம் ॥ 17.25 ॥

அஹம்ʼ ஸுலப⁴விஜ்ஞானம்ʼ து³ர்லபோ⁴ ஜ்ஞானினாம்ʼ ஸதா³ ।
அஹம்ʼ சின்மாத்ர ஏவாத்மா அஹமேவ ஹி சித்³க⁴ன꞉ ॥ 17.26 ॥

அஹமேவ த்வமேவாஹம்ʼ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
அஹமாத்மா ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸர்வவ்யாபீ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 17.27 ॥

அஹமாத்மா ப்ரியம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ புன꞉ புன꞉ ।
அஹமாத்மா(அ)ஜரோ வ்யாபீ அஹமேவாத்மனோ கு³ரு꞉ ॥ 17.28 ॥

அஹமேவாம்ருʼதோ மோக்ஷோ அஹமேவ ஹி நிஶ்சல꞉ ।
அஹமேவ ஹி நித்யாத்மா அஹம்ʼ முக்தோ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 17.29 ॥

அஹமேவ ஸதா³ ஶுத்³த⁴꞉ அஹமேவ ஹி நிர்கு³ண꞉ ।
அஹம்ʼ ப்ரபஞ்சஹீனோ(அ)ஹம்ʼ அஹம்ʼ தே³ஹவிவர்ஜித꞉ ॥ 17.30 ॥

அஹம்ʼ காமவிஹீனாத்மா அஹம்ʼ மாயாவிவர்ஜித꞉ ।
அஹம்ʼ தோ³ஷப்ரவ்ருʼத்தாத்மா அஹம்ʼ ஸம்ʼஸாரவர்ஜித꞉ ॥ 17.31 ॥

அஹம்ʼ ஸங்கல்பரஹிதோ விகல்பரஹித꞉ ஶிவ꞉ ।
அஹமேவ ஹி துர்யாத்மா அஹமேவ ஹி நிர்மல꞉ ॥ 17.32 ॥

அஹமேவ ஸதா³ ஜ்யோதிரஹமேவ ஸதா³ ப்ரபு⁴꞉ ।
அஹமேவ ஸதா³ ப்³ரஹ்ம அஹமேவ ஸதா³ பர꞉ ॥ 17.33 ॥

அஹமேவ ஸதா³ ஜ்ஞானமஹமேவ ஸதா³ ம்ருʼது³꞉ ।
அஹமேவ ஹி சித்தம்ʼ ச அஹம்ʼ மானவிவர்ஜித꞉ ॥ 17.34 ॥

அஹங்காரஶ்ச ஸம்ʼஸாரமஹங்காரமஸத்ஸதா³ ।
அஹமேவ ஹி சின்மாத்ரம்ʼ மத்தோ(அ)ன்யன்னாஸ்தி நாஸ்தி ஹி ॥ 17.35 ॥

அஹமேவ ஹி மே ஸத்யம்ʼ மத்தோ(அ)ன்யன்னாஸ்தி கிஞ்சன ।
மத்தோ(அ)ன்யத்தத்பத³ம்ʼ நாஸ்தி மத்தோ(அ)ன்யத் த்வத்பத³ம்ʼ நஹி ॥ 17.36 ॥

புண்யமித்யபி ந க்வாபி பாபமித்யபி நாஸ்தி ஹி ।
இத³ம்ʼ பே⁴த³மயம்ʼ பே⁴த³ம்ʼ ஸத³ஸத்³பே⁴த³மித்யபி ॥ 17.37 ॥

நாஸ்தி நாஸ்தி த்வயா ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ புன꞉ புன꞉ ।
நாஸ்தி நாஸ்தி ஸதா³ நாஸ்தி ஸர்வம்ʼ நாஸ்தீதி நிஶ்சய꞉ ॥ 17.38 ॥

இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம த்வமேவ ஹி ।
காலோ ப்³ரஹ்ம கலா ப்³ரஹ்ம கார்யம்ʼ ப்³ரஹ்ம க்ஷணம்ʼ ததா³ ॥ 17.39 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாப்யஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மாஸ்மீதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
சித்தம்ʼ ப்³ரஹ்ம மனோ ப்³ரஹ்ம ஸத்யம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸதா³(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 17.40 ॥

நிர்கு³ணம்ʼ ப்³ரஹ்ம நித்யம்ʼ ச நிரந்தரமஹம்ʼ பர꞉ ।
ஆத்³யந்தம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏவாஹம்ʼ ஆத்³யந்தம்ʼ ச நஹி க்வசித் ॥ 17.41 ॥

அஹமித்யபி வார்தா(அ)பி ஸ்மரணம்ʼ பா⁴ஷணம்ʼ ந ச ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஸந்தே³ஹஸ்த்வமித்யபி ந ஹி க்வசித் ॥ 17.42 ॥

வக்தா நாஸ்தி ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஏஷா கீ³தா ஸுது³ர்லப⁴꞉ ।
ஸத்³யோ மோக்ஷப்ரத³ம்ʼ ஹ்யேதத் ஸத்³யோ முக்திம்ʼ ப்ரயச்ச²தி ॥ 17.43 ॥

ஸத்³ய ஏவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம பத³ம்ʼ ப்ராப்னோதி நிஶ்சய꞉ ।
ஸக்ருʼச்ச்²ரவணமாத்ரேண ஸத்³யோ முக்திம்ʼ ப்ரயச்ச²தி ॥ 17.44 ॥

ஏதத்து து³ர்லப⁴ம்ʼ லோகே த்ரைலோக்யே(அ)பி ச து³ர்லப⁴ம் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹ இத்யேவம்ʼ பா⁴வயேத் த்³ருʼட⁴ம் ।
தத꞉ ஸர்வம்ʼ பரித்யஜ்ய தூஷ்ணீம்ʼ திஷ்ட² யதா² ஸுக²ம் ॥ 17.45 ॥

ஸூத꞉ –
பு⁴வனக³க³னமத்⁴யத்⁴யானயோகா³ங்க³ஸங்கே³
யமநியமவிஶேஷைர்ப⁴ஸ்மராகா³ங்க³ஸங்கை³꞉ ।
ஸுக²முக²ப⁴ரிதாஶா꞉ கோஶபாஶாத்³விஹீனா
ஹ்ருʼதி³ முதி³தபராஶா꞉ ஶாம்ப⁴வா꞉ ஶம்பு⁴வச்ச ॥ 17.46 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ஸர்வஸித்³தா⁴ந்தஸங்க்³ரஹப்ரகரணம்ʼ நாம ஸப்தத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

18 ॥ அஷ்டாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
ஶ்ருʼணு பூ⁴ய꞉ பரம்ʼ தத்த்வம்ʼ ஸத்³யோ மோக்ஷப்ரதா³யகம் ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஸததம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஶாந்தம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 18.1 ॥

ப்³ரஹ்மாக்ஷரமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ பராகாரமித³ம்ʼ நஹி ।
இத³மித்யபி யத்³தோ³ஷம்ʼ வயமித்யபி பா⁴ஷணம் ॥ 18.2 ॥

யத்கிஞ்சித்ஸ்மரணம்ʼ நாஸ்தி யத்கிஞ்சித்³ த்⁴யானமேவ ஹி ।
யத்கிஞ்சித்³ ஜ்ஞானரூபம்ʼ வா தத்ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏவ ஹி ॥ 18.3 ॥

யத்கிஞ்சித்³ ப்³ரஹ்மவாக்யம்ʼ வா யத்கிஞ்சித்³வேத³வாக்யகம் ।
யத்கிஞ்சித்³கு³ருவாக்யம்ʼ வா தத்ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏவ ஹி ॥ 18.4 ॥

யத்கிஞ்சித்கல்மஷம்ʼ ஸத்யம்ʼ யத்கிஞ்சித் ப்ரியபா⁴ஷணம் ।
யத்கிஞ்சின்மனனம்ʼ ஸத்தா தத்ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏவ ஹி ॥ 18.5 ॥

யத்கிஞ்சித் ஶ்ரவணம்ʼ நித்யம்ʼ யத் கிஞ்சித்³த்⁴யாநமஶ்னுதே ।
யத்கிஞ்சிந்நிஶ்சயம்ʼ ஶ்ரத்³தா⁴ தத்ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏவ ஹி ॥ 18.6 ॥

யத்கிஞ்சித்³ கு³ரூபதே³ஶம்ʼ யத்கிஞ்சித்³கு³ருசிந்தனம் ।
யத்கிஞ்சித்³யோக³பே⁴த³ம்ʼ வா தத்ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏவ ஹி ॥ 18.7 ॥

ஸர்வம்ʼ த்யஜ்ய கு³ரும்ʼ த்யஜ்ய ஸர்வம்ʼ ஸந்த்யஜ்ய நித்யஶ꞉ ।
தூஷ்ணீமேவாஸனம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸுக²மேவ ஹி கேவலம் ॥ 18.8 ॥

ஸர்வம்ʼ த்யக்த்வா ஸுக²ம்ʼ நித்யம்ʼ ஸர்வத்யாக³ம்ʼ ஸுக²ம்ʼ மஹத் ।
ஸர்வத்யாக³ம்ʼ பரானந்த³ம்ʼ ஸர்வத்யாக³ம்ʼ பரம்ʼ ஸுக²ம் ॥ 18.9 ॥

ஸர்வத்யாக³ம்ʼ மனஸ்த்யாக³꞉ ஸர்வத்யாக³மஹங்க்ருʼதே꞉ ।
ஸர்வத்யாக³ம்ʼ மஹாயாக³꞉ ஸர்வத்யாக³ம்ʼ ஸுக²ம்ʼ பரம் ॥ 18.10 ॥

ஸர்வத்யாக³ம்ʼ மஹாமோக்ஷம்ʼ சித்தத்யாக³ம்ʼ ததே³வ ஹி ।
சித்தமேவ ஜக³ந்நித்யம்ʼ சித்தமேவ ஹி ஸம்ʼஸ்ருʼதி꞉ ॥ 18.11 ॥

சித்தமேவ மஹாமாயா சித்தமேவ ஶரீரகம் ।
சித்தமேவ ப⁴யம்ʼ தே³ஹ꞉ சித்தமேவ மனோமயம் ॥ 18.12 ॥

சித்தமேவ ப்ரபஞ்சாக்²யம்ʼ சித்தமேவ ஹி கல்மஷம் ।
சித்தமேவ ஜட³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ சித்தமேவேந்த்³ரியாதி³கம் ॥ 18.13 ॥

சித்தமேவ ஸதா³ ஸத்யம்ʼ சித்தமேவ நஹி க்வசித் ।
சித்தமேவ மஹாஶாஸ்த்ரம்ʼ சித்தமேவ மன꞉ப்ரத³ம் ॥ 18.14 ॥

சித்தமேவ ஸதா³ பாபம்ʼ சித்தமேவ ஸதா³ மதம் ।
சித்தமேவ ஹி ஸர்வாக்²யம்ʼ சித்தமேவ ஸதா³ ஜஹி ॥ 18.15 ॥

சித்தம்ʼ நாஸ்தீதி சிந்தா ஸ்யாத் ஆத்மமாத்ரம்ʼ ப்ரகாஶதே ।
சித்தமஸ்தீதி சிந்தா சேத் சித்தத்வம்ʼ ஸ்வயமேவ ஹி ॥ 18.16 ॥

ஸ்வயமேவ ஹி சித்தாக்²யம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
சித்தமேவ ஹி ஸர்வாக்²யம்ʼ சித்தம்ʼ ஸர்வமிதி ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 18.17 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிர்ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸர்வம்ʼ சிஜ்ஜ்யோதிரேவ ஹி ॥ 18.18 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ நித்யாத்மா பூர்ணாத் பூர்ணதரம்ʼ ஸதா³ ।
அஹம்ʼ ப்ருʼத்²வ்யாதி³ஸஹிதம்ʼ அஹமேவ விலக்ஷணம் ॥ 18.19 ॥

அஹம்ʼ ஸூக்ஷ்மஶரீராந்தமஹமேவ புராதனம் ।
அஹமேவ ஹி மானாத்மா ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 18.20 ॥

சிதா³காரோ ஹ்யஹம்ʼ பூர்ணஶ்சிதா³காரமித³ம்ʼ ஜக³த் ।
சிதா³காரம்ʼ சிதா³காஶம்ʼ சிதா³காஶமஹம்ʼ ஸதா³ ॥ 18.21 ॥

சிதா³காஶம்ʼ த்வமேவாஸி சிதா³காஶமஹம்ʼ ஸதா³ ।
சிதா³காஶம்ʼ சிதே³வேத³ம்ʼ சிதா³காஶான்ன கிஞ்சன ॥ 18.22 ॥

சிதா³காஶததம்ʼ ஸர்வம்ʼ சிதா³காஶம்ʼ ப்ரகாஶகம் ।
சிதா³காரம்ʼ மனோ ரூபம்ʼ சிதா³காஶம்ʼ ஹி சித்³க⁴னம் ॥ 18.23 ॥

சிதா³காஶம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம சிதா³காஶம்ʼ ச சின்மய꞉ ।
சிதா³காஶம்ʼ ஶிவம்ʼ ஸாக்ஷாச்சிதா³காஶமஹம்ʼ ஸதா³ ॥ 18.24 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³ரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³ஶாஶ்வத꞉ ।
ஸச்சிதா³னந்த³ ஸன்மாத்ரம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³பா⁴வன꞉ ॥ 18.25 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³பூர்ணோ(அ)ஹம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³காரணம் ।
ஸச்சிதா³னந்த³ஸந்தோ³ஹ꞉ ஸச்சிதா³னந்த³ ஈஶ்வர꞉ ॥ 18.26 ॥var was ஹீனக꞉
ஸச்சிதா³நந்த³நித்யோ(அ)ஹம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³லக்ஷணம் ।
ஸச்சிதா³னந்த³மாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³ரூபக꞉ ॥ 18.27 ॥

ஆத்மைவேத³மித³ம்ʼ ஸர்வமாத்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஆத்மைவாஸ்மி பரம்ʼ ஸத்யமாத்மைவ பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 18.28 ॥

ஆத்மைவ ஜக³தா³காரம்ʼ ஆத்மைவ பு⁴வனத்ரயம் ।
ஆத்மைவ ஜக³தாம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஆத்மைவ ஹி மனோமய꞉ ॥ 18.29 ॥

ஆத்மைவ ஜக³தாம்ʼ த்ராதா ஆத்மைவ கு³ருராத்மன꞉ ।
ஆத்மைவ ப³ஹுதா⁴ பா⁴தி ஆத்மைவைகம்ʼ பராத்மன꞉ ॥ 18.30 ॥

ஆத்மைவ பரமம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஆத்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஆத்மைவ பரமம்ʼ லோகம்ʼ ஆத்மைவ பரமாத்மன꞉ ॥ 18.31 ॥

ஆத்மைவ ஜீவரூபாத்மா ஆத்மைவேஶ்வரவிக்³ரஹ꞉ ।
ஆத்மைவ ஹரிரானந்த³꞉ ஆத்மைவ ஸ்வயமாத்மன꞉ ॥ 18.32 ॥

ஆத்மைவானந்த³ஸந்தோ³ஹ ஆத்மைவேத³ம்ʼ ஸதா³ ஸுக²ம் ।
ஆத்மைவ நித்யஶுத்³தா⁴த்மா ஆத்மைவ ஜக³த꞉ பர꞉ ॥ 18.33 ॥

ஆத்மைவ பஞ்சபூ⁴தாத்மா ஆத்மைவ ஜ்யோதிராத்மன꞉ ।
ஆத்மைவ ஸர்வதா³ நான்யதா³த்மைவ பரமோ(அ)வ்யய꞉ ॥ 18.34 ॥

ஆத்மைவ ஹ்யாத்மபா⁴ஸாத்மா ஆத்மைவ விபு⁴ரவ்யய꞉ ।
ஆத்மைவ ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞானம்ʼ ஆத்மைவாஹம்ʼ த்வமேவ ஹி ॥ 18.35 ॥

ஆத்மைவ பரமானந்த³ ஆத்மைவாஹம்ʼ ஜக³ன்மய꞉ ।
ஆத்மைவாஹம்ʼ ஜக³த்³பா⁴னம்ʼ ஆத்மைவாஹம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 18.36 ॥

ஆத்மைவ ஹ்யாத்மன꞉ ஸ்னானமாத்மைவ ஹ்யாத்மனோ ஜப꞉ ।
ஆத்மைவ ஹ்யாத்மனோ மோத³மாத்மைவாத்மப்ரிய꞉ ஸதா³ ॥ 18.37 ॥

ஆத்மைவ ஹ்யாத்மனோ நித்யோ ஹ்யாத்மைவ கு³ணபா⁴ஸக꞉ ।
ஆத்மைவ துர்யரூபாத்மா ஆத்மாதீதஸ்தத꞉ பர꞉ ॥ 18.38 ॥

ஆத்மைவ நித்யபூர்ணாத்மா ஆத்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஆத்மைவ த்வமஹம்ʼ சாத்மா ஸர்வமாத்மைவ கேவலம் ॥ 18.39 ॥

நித்யோ(அ)ஹம்ʼ நித்யபூர்ணோ(அ)ஹம்ʼ நித்யோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வதா³ ஸதா³ ।
ஆத்மைவாஹம்ʼ ஜக³ன்னான்யத்³ அம்ருʼதாத்மா புராதன꞉ ॥ 18.40 ॥

புராதனோ(அ)ஹம்ʼ புருஷோ(அ)ஹமீஶ꞉ பராத் பரோ(அ)ஹம்ʼ பரமேஶ்வரோ(அ)ஹம் ।
ப⁴வப்ரதோ³(அ)ஹம்ʼ ப⁴வநாஶனோ(அ)ஹம்ʼ ஸுக²ப்ரதோ³(அ)ஹம்ʼ ஸுக²ரூபமத்³வயம் ॥ 18.41 ॥

ஆனந்தோ³(அ)ஹமஶேஷோ(அ)ஹமம்ருʼதோஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
அஜோ(அ)ஹமாத்மரூபோ(அ)ஹமன்யன்னாஸ்தி ஸதா³ ப்ரிய꞉ ॥ 18.42 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹமித³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸதா³(அ)வ்யய꞉ ।
ஸதா³ ஸர்வபத³ம்ʼ நாஸ்தி ஸர்வமேவ ஸதா³ ந ஹி ॥ 18.43 ॥

நிர்கு³ணோ(அ)ஹம்ʼ நிராதா⁴ர அஹம்ʼ நாஸ்தீதி ஸர்வதா³ ।
அனர்த²மூலம்ʼ நாஸ்த்யேவ மாயாகார்யம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 18.44 ॥

அவித்³யாவிப⁴வோ நாஸ்தி அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம சிதா³காஶம்ʼ ததே³வாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 18.45 ॥

ததே³வாஹம்ʼ ஸ்வயம்ʼ சாஹம்ʼ பரம்ʼ சாஹம்ʼ பரேஶ்வர꞉ ।
வித்³யாத⁴ரோ(அ)ஹமேவாத்ர வித்³யாவித்³யே ந கிஞ்சன ॥ 18.46 ॥

சித³ஹம்ʼ சித³ஹம்ʼ நித்யம்ʼ துர்யோ(அ)ஹம்ʼ துர்யக꞉ பர꞉ ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸதா³(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 18.47 ॥

மத்தோ(அ)ன்யன்னாபரம்ʼ கிஞ்சின்மத்தோ(அ)ன்யத்³ப்³ரஹ்ம ச க்வசித் ।
மத்தோ(அ)ன்யத் பரமம்ʼ நாஸ்தி மத்தோ(அ)ன்யச்சித்பத³ம்ʼ நஹி ॥ 18.48 ॥

மத்தோ(அ)ன்யத் ஸத்பத³ம்ʼ நாஸ்தி மத்தோ(அ)ன்யச்சித்பத³ம்ʼ ந மே ।
மத்தோ(அ)ன்யத் ப⁴வனம்ʼ நாஸ்தி மத்தோ(அ)ன்யத்³ ப்³ரஹ்ம ஏவ ந ॥ 18.49 ॥

மத்தோ(அ)ன்யத் காரணம்ʼ நாஸ்தி மத்தோ(அ)ன்யத் கிஞ்சித³ப்யணு ।
மத்தோ(அ)ன்யத் ஸத்த்வரூபம்ʼ ச மத்தோ(அ)ன்யத் ஶுத்³த⁴மேவ ந ॥ 18.50 ॥

மத்தோ(அ)ன்யத் பாவனம்ʼ நாஸ்தி மத்தோ(அ)ன்யத் தத்பத³ம்ʼ ந ஹி ।
மத்தோ(அ)ன்யத் த⁴ர்மரூபம்ʼ வா மத்தோ(அ)ன்யத³கி²லம்ʼ ந ச ॥ 18.51 ॥

மத்தோ(அ)ன்யத³ஸதே³வாத்ர மத்தோ(அ)ன்யன்மித்²யா ஏவ ஹி ।
மத்தோ(அ)ன்யத்³பா⁴தி ஸர்வஸ்வம்ʼ மத்தோ(அ)ன்யச்ச²ஶஶ்ருʼங்க³வத் ॥ 18.52 ॥

மத்தோ(அ)ன்யத்³பா⁴தி சேன்மித்²யா மத்தோ(அ)ன்யச்சேந்த்³ரஜாலகம் ।
மத்தோ(அ)ன்யத் ஸம்ʼஶயோ நாஸ்தி மத்தோ(அ)ன்யத் கார்ய காரணம் ॥ 18.53 ॥

ப்³ரஹ்மமாத்ரமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஸோ(அ)ஹமஸ்மீதி பா⁴வனம் ।
ஸர்வமுக்தம்ʼ ப⁴க³வதா ஏவமேவேதி நிஶ்சினு ॥ 18.54 ॥

ப³ஹுனோக்தேன கிம்ʼ யோகி³ன் நிஶ்சயம்ʼ குரு ஸர்வதா³ ।
ஸக்ருʼந்நிஶ்சயமாத்ரேண ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி ஸ்வயம் ॥ 18.55 ॥

வனனக³பு⁴வனம்ʼ யச்ச²ங்கரான்னான்யத³ஸ்தி
ஜக³தி³த³மஸுராத்³யம்ʼ தே³வதே³வ꞉ ஸ ஏவ ।
தனுமனக³மநாத்³யை꞉ கோஶகாஶாவகாஶே
ஸ க²லு பரஶிவாத்மா த்³ருʼஶ்யதே ஸூக்ஷ்மபு³த்³த்⁴யா ॥ 18.56 ॥

சக்ஷு꞉ஶ்ரோத்ரமனோ(அ)ஸவஶ்ச ஹ்ருʼதி³ கா²து³த்³பா⁴ஸிதத்⁴யாந்தராத்
தஸ்மின்னேவ விலீயதே க³திபரம்ʼ யத்³வாஸனா வாஸினீ ।
சித்தம்ʼ சேதயதே ஹ்ருʼதி³ந்த்³ரியக³ணம்ʼ வாசாம்ʼ மனோதூ³ரக³ம்ʼ
தம்ʼ ப்³ரஹ்மாம்ருʼதமேததே³வ கி³ரிஜாகாந்தாத்மனா ஸஞ்ஜ்ஞிதம் ॥ 18.57 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே
ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³ அஷ்டாத³ஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

19 ॥ ஏகோனவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
ப்³ரஹ்மானந்த³ம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி த்ரிஷு லோகேஷு து³ர்லப⁴ம் ।
யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண ஸதா³ முக்திமவாப்னுயாத் ॥ 19.1 ॥var was யுக்திமாப்னுயாத்
பரமானந்தோ³(அ)ஹமேவாத்மா ஸர்வதா³னந்த³மேவ ஹி ।
பூர்ணானந்த³ஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ சிதா³னந்த³மயம்ʼ ஜக³த் ॥ 19.2 ॥

ஸதா³னந்தமனந்தோ(அ)ஹம்ʼ போ³தா⁴னந்த³மித³ம்ʼ ஜக³த் ।
பு³த்³தா⁴னந்த³ஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ நித்யானந்த³மித³ம்ʼ மன꞉ ॥ 19.3 ॥

கேவலானந்த³மாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ கேவலஜ்ஞானவானஹம் ।
இதி பா⁴வய யத்னேன ப்ரபஞ்சோபஶமாய வை ॥ 19.4 ॥

ஸதா³ ஸத்யம்ʼ பரம்ʼ ஜ்யோதி꞉ ஸதா³ ஸத்யாதி³லக்ஷண꞉ ।
ஸதா³ ஸத்யாதி³ஹீனாத்மா ஸதா³ ஜ்யோதி꞉ ப்ரியோ ஹ்யஹம் ॥ 19.5 ॥

நாஸ்தி மித்²யாப்ரபஞ்சாத்மா நாஸ்தி மித்²யா மனோமய꞉ ।
நாஸ்தி மித்²யாபி⁴தா⁴னாத்மா நாஸ்தி சித்தம்ʼ து³ராத்மவான் ॥ 19.6 ॥

நாஸ்தி மூட⁴தரோ லோகே நாஸ்தி மூட⁴தமோ நர꞉ ।
அஹமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹமேவ ஸ்வயம்ʼ ஸதா³ ॥ 19.7 ॥

இத³ம்ʼ பரம்ʼ ச நாஸ்த்யேவ அஹமேவ ஹி கேவலம் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி ஶுத்³தோ⁴(அ)ஸ்மி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 19.8 ॥

ஜக³த்ஸர்வம்ʼ ஸதா³ நாஸ்தி சித்தமேவ ஜக³ன்மயம் ।
சித்தமேவ ப்ரபஞ்சாக்²யம்ʼ சித்தமேவ ஶரீரகம் ॥ 19.9 ॥

சித்தமேவ மஹாதோ³ஷம்ʼ சித்தமேவ ஹி பா³லக꞉ ।
சித்தமேவ மஹாத்மா(அ)யம்ʼ சித்தமேவ மஹானஸத் ॥ 19.10 ॥

சித்தமேவ ஹி மித்²யாத்மா சித்தம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ।
சித்தம்ʼ நாஸ்தி ஸதா³ ஸத்யம்ʼ சித்தம்ʼ வந்த்⁴யாகுமாரவத் ॥ 19.11 ॥

சித்தம்ʼ ஶூன்யம்ʼ ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவ ஸகலம்ʼ ஜக³த் ।
அஹமேவ ஹி சைதன்யம்ʼ அஹமேவ ஹி நிர்கு³ணம் ॥ 19.12 ॥

மன ஏவ ஹி ஸம்ʼஸாரம்ʼ மன ஏவ ஹி மண்ட³லம் ।
மன ஏவ ஹி ப³ந்த⁴த்வம்ʼ மன ஏவ ஹி பாதகம் ॥ 19.13 ॥

மன ஏவ மஹத்³து³꞉க²ம்ʼ மன ஏவ ஶரீரகம் ।
மன ஏவ ப்ரபஞ்சாக்²யம்ʼ மன ஏவ கலேவரம் ॥ 19.14 ॥

மன ஏவ மஹாஸத்த்வம்ʼ மன ஏவ சதுர்முக²꞉ ।
மன ஏவ ஹரி꞉ ஸாக்ஷாத் மன ஏவ ஶிவ꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ॥ 19.15 ॥

மன ஏவேந்த்³ரஜாலாக்²யம்ʼ மன꞉ ஸங்கல்பமாத்ரகம் ।
மன ஏவ மஹாபாபம்ʼ மன ஏவ து³ராத்மவான் ॥ 19.16 ॥

மன ஏவ ஹி ஸர்வாக்²யம்ʼ மன ஏவ மஹத்³ப⁴யம் ।
மன ஏவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம மன ஏவ ஹி கேவலம் ॥ 19.17 ॥

மன ஏவ சிதா³காரம்ʼ மன ஏவ மனாயதே ।
சிதே³வ ஹி பரம்ʼ ரூபம்ʼ சிதே³வ ஹி பரம்ʼ பத³ம் ॥ 19.18 ॥

பரம்ʼ ப்³ரஹ்மாஹமேவாத்³ய பரம்ʼ ப்³ரஹ்மாஹமேவ ஹி ।
அஹமேவ ஹி த்ருʼப்தாத்மா அஹமானந்த³விக்³ரஹ꞉ ॥ 19.19 ॥

அஹம்ʼ பு³த்³தி⁴꞉ ப்ரவ்ருʼத்³தா⁴த்மா நித்யம்ʼ நிஶ்சலநிர்மல꞉ ।
அஹமேவ ஹி ஶாந்தாத்மா அஹமாத்³யந்தவர்ஜித꞉ ॥ 19.20 ॥

அஹமேவ ப்ரகாஶாத்மா அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ।
அஹம்ʼ நித்யோ ந ஸந்தே³ஹ அஹம்ʼ பு³த்³தி⁴꞉ ப்ரிய꞉ ஸதா³ ॥ 19.21 ॥var was பு³த்³தி⁴ப்ரிய꞉ ஸதா³
அஹமேவாஹமேவைக꞉ அஹமேவாகி²லாம்ருʼத꞉ ।
அஹமேவ ஸ்வயம்ʼ ஸித்³த⁴꞉ அஹமேவானுமோத³க꞉ ॥ 19.22 ॥

அஹமேவ த்வமேவாஹம்ʼ ஸர்வாத்மா ஸர்வவர்ஜித꞉ ।
அஹமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹமேவ பராத்பர꞉ ॥ 19.23 ॥

அஹங்காரம்ʼ ந மே து³꞉க²ம்ʼ ந மே தோ³ஷம்ʼ ந மே ஸுக²ம் ।
ந மே பு³த்³தி⁴ர்ன மே சித்தம்ʼ ந மே தே³ஹோ ந மேந்த்³ரியம் ॥ 19.24 ॥

ந மே கோ³த்ரம்ʼ ந மே நேத்ரம்ʼ ந மே பாத்ரம்ʼ ந மே த்ருʼணம் ।
ந மே ஜபோ ந மே மந்த்ரோ ந மே லோகோ ந மே ஸுஹ்ருʼத் ॥ 19.25 ॥

ந மே ப³ந்து⁴ர்ன மே ஶத்ருர்ன மே மாதா ந மே பிதா ।
ந மே போ⁴ஜ்யம்ʼ ந மே போ⁴க்தா ந மே வ்ருʼத்திர்ன மே குலம் ॥ 19.26 ॥

ந மே ஜாதிர்ன மே வர்ண꞉ ந மே ஶ்ரோத்ரம்ʼ ந மே க்வசித் ।
ந மே பா³ஹ்யம்ʼ ந மே பு³த்³தி⁴꞉ ஸ்தா²னம்ʼ வாபி ந மே வய꞉ ॥ 19.27 ॥

ந மே தத்த்வம்ʼ ந மே லோகோ ந மே ஶாந்திர்ன மே குலம் ।
ந மே கோபோ ந மே காம꞉ கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரத꞉ ॥ 19.28 ॥

கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத் கேவலம்ʼ ஸ்வயமேவ ஹி ।
ந மே ராகோ³ ந மே லோபோ⁴ ந மே ஸ்தோத்ரம்ʼ ந மே ஸ்ம்ருʼதி꞉ ॥ 19.29 ॥

ந மே மோஹோ ந மே த்ருʼஷ்ணா ந மே ஸ்னேஹோ ந மே கு³ண꞉ ।
ந மே கோஶம்ʼ ந மே பா³ல்யம்ʼ ந மே யௌவனவார்த⁴கம் ॥ 19.30 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைகரூபத்வாதே³கம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சிதம் ।
ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யத் பரம்ʼ நாஸ்தி ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 19.31 ॥

ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யதி³த³ம்ʼ நாஸ்தி ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யதி³த³ம்ʼ ந ஹி ।
ஆத்மனோ(அ)ன்யத் ஸதா³ நாஸ்தி ஆத்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 19.32 ॥

ஆத்மனோ(அ)ன்யத் ஸுக²ம்ʼ நாஸ்தி ஆத்மனோ(அ)ன்யத³ஹம்ʼ ந ச ।
க்³ராஹ்யக்³ராஹகஹீனோ(அ)ஹம்ʼ த்யாக³த்யாஜ்யவிவர்ஜித꞉ ॥ 19.33 ॥

ந த்யாஜ்யம்ʼ ந ச மே க்³ராஹ்யம்ʼ ந ப³ந்தோ⁴ ந ச பு⁴க்தித³ம் । var was முக்தித³ம்
ந மே லோகம்ʼ ந மே ஹீனம்ʼ ந ஶ்ரேஷ்ட²ம்ʼ நாபி தூ³ஷணம் ॥ 19.34 ॥

ந மே ப³லம்ʼ ந சண்டா³லோ ந மே விப்ராதி³வர்ணகம் ।
ந மே பானம்ʼ ந மே ஹ்ரஸ்வம்ʼ ந மே க்ஷீணம்ʼ ந மே ப³லம் ॥ 19.35 ॥

ந மே ஶக்திர்ன மே பு⁴க்திர்ன மே தை³வம்ʼ ந மே ப்ருʼத²க் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மைகமாத்ரத்வாத் நித்யத்வான்யன்ன கிஞ்சன ॥ 19.36 ॥

ந மதம்ʼ ந ச மே மித்²யா ந மே ஸத்யம்ʼ வபு꞉ க்வசித் ।
அஹமித்யபி நாஸ்த்யேவ ப்³ரஹ்ம இத்யபி நாம வா ॥ 19.37 ॥

யத்³யத்³யத்³யத்ப்ரபஞ்சோ(அ)ஸ்தி யத்³யத்³யத்³யத்³கு³ரோர்வச꞉ ।
தத்ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏவாஹம்ʼ தத்ஸர்வம்ʼ சின்மயம்ʼ மதம் ॥ 19.38 ॥

சின்மயம்ʼ சின்மயம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸன்மயம்ʼ ஸன்மயம்ʼ ஸதா³ ।
ஸ்வயமேவ ஸ்வயம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸ்வயமேவ ஸ்வயம்ʼ பர꞉ ॥ 19.39 ॥

ஸ்வயமேவ ஸ்வயம்ʼ மோக்ஷ꞉ ஸ்வயமேவ நிரந்தர꞉ ।
ஸ்வயமேவ ஹி விஜ்ஞானம்ʼ ஸ்வயமேவ ஹி நாஸ்த்யகம் ॥ 19.40 ॥

ஸ்வயமேவ ஸதா³ஸார꞉ ஸ்வயமேவ ஸ்வயம்ʼ பர꞉ ।
ஸ்வயமேவ ஹி ஶூன்யாத்மா ஸ்வயமேவ மனோஹர꞉ ॥ 19.41 ॥

தூஷ்ணீமேவாஸனம்ʼ ஸ்னானம்ʼ தூஷ்ணீமேவாஸனம்ʼ ஜப꞉ ।
தூஷ்ணீமேவாஸனம்ʼ பூஜா தூஷ்ணீமேவாஸனம்ʼ பர꞉ ॥ 19.42 ॥

விசார்ய மனஸா நித்யமஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஏவம்ʼ தூஷ்ணீம்ʼஸ்தி²திர்ஜப꞉ ॥ 19.43 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ நாஸ்த்யன்யத் ஸர்வம்ʼ ஜ்ஞானமயம்ʼ தப꞉ ।
ஸ்வயமேவ ஹி நாஸ்த்யேவ ஸர்வாதீதஸ்வரூபவான் ॥ 19.44 ॥

வாசாதீதஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ வாசா ஜப்யமனர்த²கம் ।
மானஸ꞉ பரமார்தோ²(அ)யம்ʼ ஏதத்³பே⁴த³மஹம்ʼ ந மே ॥ 19.45 ॥

குணபம்ʼ ஸர்வபூ⁴தாதி³ குணபம்ʼ ஸர்வஸங்க்³ரஹம் ।
அஸத்யம்ʼ ஸர்வதா³ லோகமஸத்யம்ʼ ஸகலம்ʼ ஜக³த் ॥ 19.46 ॥

அஸத்யமன்யத³ஸ்தித்வமஸத்யம்ʼ நாஸ்தி பா⁴ஷணம் ।
அஸத்யாகாரமஸ்தித்வம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ ஸதா³ ஸ்வயம் ॥ 19.47 ॥

அஸத்யம்ʼ வேத³வேதா³ங்க³ம்ʼ அஸத்யம்ʼ ஶாஸ்த்ரநிஶ்சய꞉ ।
அஸத்யம்ʼ ஶ்ரவணம்ʼ ஹ்யேதத³ஸத்யம்ʼ மனனம்ʼ ச தத் ॥ 19.48 ॥

அஸத்யம்ʼ ச நிதி³த்⁴யாஸ꞉ ஸஜாதீயமஸத்யகம் ।
விஜாதீயமஸத் ப்ரோக்தம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸதா³ ப்³ரஹ்ம ஏகம்ʼ ப்³ரஹ்ம சித³வ்யயம் ॥ 19.49 ॥

சேதோவிலாஸஜனிதம்ʼ கில விஶ்வமேத-
த்³விஶ்வாதி⁴கஸ்ய க்ருʼபயா பரிபூர்ணபா⁴ஸ்யாத் ।
நாஸ்த்யன்யத꞉ ஶ்ருதிஶிரோத்தி²தவாக்யமோக⁴-
ஶாஸ்த்ரானுஸாரிகரணைர்ப⁴வதே விமுக்த்யை ॥ 19.50 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ப்³ரஹ்மானந்த³ப்ரகரணம்ʼ நாம ஏகோனவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

20 ॥ விம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
ஶ்ருʼணு கேவலமத்யந்தம்ʼ ரஹஸ்யம்ʼ பரமாத்³பு⁴தம் ।
இதி கு³ஹ்யதரம்ʼ ஸத்³யோ மோக்ஷப்ரத³மித³ம்ʼ ஸதா³ ॥ 20.1 ॥

ஸுலப⁴ம்ʼ ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞானம்ʼ ஸுலப⁴ம்ʼ ஶுப⁴முத்தமம் ।
ஸுலப⁴ம்ʼ ப்³ரஹ்மநிஷ்டா²னாம்ʼ ஸுலப⁴ம்ʼ ஸர்வபோ³த⁴கம் ॥ 20.2 ॥

ஸுலப⁴ம்ʼ க்ருʼதக்ருʼத்யானாம்ʼ ஸுலப⁴ம்ʼ ஸ்வயமாத்மன꞉ ।
ஸுலப⁴ம்ʼ காரணாபா⁴வம்ʼ ஸுலப⁴ம்ʼ ப்³ரஹ்மணி ஸ்தி²தம் ॥ 20.3 ॥

ஸுலப⁴ம்ʼ சித்தஹீனானாம்ʼ ஸ்வயம்ʼ தச்ச ஸ்வயம்ʼ ஸ்வயம் ।
ஸ்வயம்ʼ ஸம்ʼஸாரஹீனானாம்ʼ சித்தம்ʼ ஸம்ʼஸாரமுச்யதே ॥ 20.4 ॥

ஸ்ருʼஷ்ட்வைத³ம்ʼ ந ஸம்ʼஸார꞉ ப்³ரஹ்மைவேத³ம்ʼ மனோ ந ச ।
ப்³ரஹ்மைவேத³ம்ʼ ப⁴யம்ʼ நாஸ்தி ப்³ரஹ்மைவேத³ம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 20.5 ॥

ப்³ரஹ்மைவேத³மஸத் ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவேத³ம்ʼ பராயணம் ।
ப்³ரஹ்மைவேத³ம்ʼ ஶரீராணாம்ʼ ப்³ரஹ்மைவேத³ம்ʼ த்ருʼணம்ʼ ந ச ॥ 20.6 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஸ்மி ந சான்யோ(அ)ஸ்மி ப்³ரஹ்மைவேத³ம்ʼ ஜக³ன்ன ச ।
ப்³ரஹ்மைவேத³ம்ʼ வியன்னாஸ்தி ப்³ரஹ்மைவேத³ம்ʼ க்ரியா ந ச ॥ 20.7 ॥

ப்³ரஹ்மைவேத³ம்ʼ மஹாத்மானம்ʼ ப்³ரஹ்மைவேத³ம்ʼ ப்ரியம்ʼ ஸதா³ ।
ப்³ரஹ்மைவேத³ம்ʼ ஜக³ன்னாந்தோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ப⁴யம்ʼ ந ஹி ॥ 20.8 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ஸதா³சித்தம்ʼ ப்³ரஹ்மைவாஹமித³ம்ʼ ந ஹி ।
ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ து யன்மித்²யா ப்³ரஹ்மைவாஹமியம்ʼ ப்⁴ரமா ॥ 20.9 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வஸித்³தா⁴ந்தோ ப்³ரஹ்மைவ மனஸாஸ்பத³ம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வப⁴வனம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ முனிமண்ட³லம் ॥ 20.10 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ து நாஸ்த்யன்யத்³ ப்³ரஹ்மைவ கு³ருபூஜனம் ।
ப்³ரஹ்மைவ நான்யத் கிஞ்சித்து ப்³ரஹ்மைவ ஸகலம்ʼ ஸதா³ ॥ 20.11 ॥

ப்³ரஹ்மைவ த்ரிகு³ணாகாரம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஹரிரூபகம் ।
ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யத் பத³ம்ʼ நாஸ்தி ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யத் க்ஷணம்ʼ ந மே ॥ 20.12 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ நான்யவார்தா ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ச ஶ்ருதம் ।
ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ஸமம்ʼ நாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 20.13 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந மே போ⁴கோ³ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந மே ப்ருʼத²க் ।
ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ஸதம்ʼ நாஸ்தி ப்³ரஹ்மைவ ப்³ரஹ்மரூபக꞉ ॥ 20.14 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வதா³ பா⁴தி ப்³ரஹ்மைவ ஸுக²முத்தமம் ।
ப்³ரஹ்மைவ நானாகாரத்வாத் ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ப்ரியம்ʼ மஹத் ॥ 20.15 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ப்³ரஹ்மண꞉ பூஜ்யம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ப்³ரஹ்மணோ கு³ரு꞉ ।
ப்³ரஹ்மைவ ப்³ரஹ்மமாதா து ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ பிதா ஸுத꞉ ॥ 20.16 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ப்³ரஹ்ம தே³வம்ʼ ச ப்³ரஹ்மைவ ப்³ரஹ்ம தஜ்ஜய꞉ ।
ப்³ரஹ்மைவ த்⁴யானரூபாத்மா ப்³ரஹ்மைவ ப்³ரஹ்மணோ கு³ண꞉ ॥ 20.17 ॥

ஆத்மைவ ஸர்வநித்யாத்மா ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ।
ஆத்மைவ ஸததம்ʼ ஹ்யாத்மா ஆத்மைவ கு³ருராத்மன꞉ ॥ 20.18 ॥

ஆத்மஜ்யோதிரஹம்பூ⁴தமாத்மைவாஸ்தி ஸதா³ ஸ்வயம் ।
ஸ்வயம்ʼ தத்த்வமஸி ப்³ரஹ்ம ஸ்வயம்ʼ பா⁴மி ப்ரகாஶக꞉ ॥ 20.19 ॥

ஸ்வயம்ʼ ஜீவத்வஸம்ʼஶாந்தி꞉ ஸ்வயமீஶ்வரரூபவான் ।
ஸ்வயம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸ்வயம்ʼ கேவலமவ்யயம் ॥ 20.20 ॥

ஸ்வயம்ʼ நாஶம்ʼ ச ஸித்³தா⁴ந்தம்ʼ ஸ்வயமாத்மா ப்ரகாஶக꞉ ।
ஸ்வயம்ʼ ப்ரகாஶரூபாத்மா ஸ்வயமத்யந்தநிர்மல꞉ ॥ 20.21 ॥

ஸ்வயமேவ ஹி நித்யாத்மா ஸ்வயம்ʼ ஶுத்³த⁴꞉ ப்ரியாப்ரிய꞉ ।
ஸ்வயமேவ ஸ்வயம்ʼ ச²ந்த³꞉ ஸ்வயம்ʼ தே³ஹாதி³வர்ஜித꞉ ॥ 20.22 ॥

ஸ்வயம்ʼ தோ³ஷவிஹீனாத்மா ஸ்வயமாகாஶவத் ஸ்தி²த꞉ ।
அயம்ʼ சேத³ம்ʼ ச நாஸ்த்யேவ அயம்ʼ பே⁴த³விவர்ஜித꞉ ॥ 20.23 ॥

ப்³ரஹ்மைவ சித்தவத்³பா⁴தி ப்³ரஹ்மைவ ஶிவவத் ஸதா³ ।
ப்³ரஹ்மைவ பு³த்³தி⁴வத்³பா⁴தி ப்³ரஹ்மைவ ஶிவவத் ஸதா³ ॥ 20.24 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஶஶவத்³பா⁴தி ப்³ரஹ்மைவ ஸ்தூ²லவத் ஸ்வயம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸததம்ʼ நான்யத் ப்³ரஹ்மைவ கு³ருராத்மன꞉ ॥ 20.25 ॥

ஆத்மஜ்யோதிரஹம்ʼ பூ⁴தமஹம்ʼ நாஸ்தி ஸதா³ ஸ்வயம் ।
ஸ்வயமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸ்வயமேவ சித³வ்யய꞉ ॥ 20.26 ॥

ஸ்வயமேவ ஸ்வயம்ʼ ஜ்யோதி꞉ ஸ்வயம்ʼ ஸர்வத்ர பா⁴ஸதே ।
ஸ்வயம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸ்வயம்ʼ தே³ஹ꞉ ஸ்வயம்ʼ பூர்ண꞉ பர꞉ புமான் ॥ 20.27 ॥

ஸ்வயம்ʼ தத்த்வமஸி ப்³ரஹ்ம ஸ்வயம்ʼ பா⁴தி ப்ரகாஶக꞉ ।
ஸ்வயம்ʼ ஜீவத்வஸம்ʼஶாந்த꞉ ஸ்வயமீஶ்வரரூபவான் ॥ 20.28 ॥

ஸ்வயமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸ்வயம்ʼ கேவலமவ்யய꞉ ।
ஸ்வயம்ʼ ராத்³தா⁴ந்தஸித்³தா⁴ந்த꞉ ஸ்வயமாத்மா ப்ரகாஶக꞉ ॥ 20.29 ॥

ஸ்வயம்ʼ ப்ரகாஶரூபாத்மா ஸ்வயமத்யந்தநிர்மல꞉ ।
ஸ்வயமேவ ஹி நித்யாத்மா ஸ்வயம்ʼ ஶுத்³த⁴꞉ ப்ரியாப்ரிய꞉ ॥ 20.30 ॥

ஸ்வயமேவ ஸ்வயம்ʼ ஸ்வஸ்த²꞉ ஸ்வயம்ʼ தே³ஹவிவர்ஜித꞉ ।
ஸ்வயம்ʼ தோ³ஷவிஹீனாத்மா ஸ்வயமாகாஶவத் ஸ்தி²த꞉ ॥ 20.31 ॥

அக²ண்ட³꞉ பரிபூர்ணோ(அ)ஹமக²ண்ட³ரஸபூரண꞉ ।
அக²ண்டா³னந்த³ ஏவாஹமபரிச்சி²ன்னவிக்³ரஹ꞉ ॥ 20.32 ॥

இதி நிஶ்சித்ய பூர்ணாத்மா ப்³ரஹ்மைவ ந ப்ருʼத²க் ஸ்வயம் ।
அஹமேவ ஹி நித்யாத்மா அஹமேவ ஹி ஶாஶ்வத꞉ ॥ 20.33 ॥

அஹமேவ ஹி தத்³ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ஜக³த்ப்ரபு⁴꞉ ।
ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ நிராபா⁴ஸோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ நிராமய꞉ ॥ 20.34 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ சிதா³காஶோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ நிரந்தர꞉ ।
ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ மஹானந்தோ³ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ஸதா³த்மவான் ॥ 20.35 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹமனந்தாத்மா ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ஸுக²ம்ʼ பரம் ।
ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ மஹாமௌனீ ஸர்வவ்ருʼத்தாந்தவர்ஜித꞉ ॥ 20.36 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹமித³ம்ʼ மித்²யா ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ஜக³ன்ன ஹி ।
ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந தே³ஹோ(அ)ஸ்மி ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ மஹாத்³வய꞉ ॥ 20.37 ॥

ப்³ரஹ்மைவ சித்தவத்³பா⁴தி ப்³ரஹ்மைவ ஶிவவத் ஸதா³ ।
ப்³ரஹ்மைவ பு³த்³தி⁴வத்³பா⁴தி ப்³ரஹ்மைவ ப²லவத் ஸ்வயம் ॥ 20.38 ॥

ப்³ரஹ்மைவ மூர்திவத்³பா⁴தி தத்³ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்³ரஹ்மைவ காலவத்³பா⁴தி ப்³ரஹ்மைவ ஸகலாதி³வத் ॥ 20.39 ॥

ப்³ரஹ்மைவ பூ⁴திவத்³பா⁴தி ப்³ரஹ்மைவ ஜட³வத் ஸ்வயம் ।
ப்³ரஹ்மைவௌங்காரவத் ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவௌங்காரரூபவத் ॥ 20.40 ॥

ப்³ரஹ்மைவ நாத³வத்³ப்³ரஹ்ம நாஸ்தி பே⁴தோ³ ந சாத்³வயம் ।
ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ புன꞉ ஸத்யம்ʼ ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 20.41 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வமாத்மைவ ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ஜக³ன்மித்²யா த்³ருʼஶ்யத்வாத்³க⁴டவத் ஸதா³ ॥ 20.42 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸந்தே³ஹஶ்சின்மாத்ரத்வாத³ஹம்ʼ ஸதா³ ।
ப்³ரஹ்மைவ ஶுத்³த⁴ரூபத்வாத் த்³ருʼக்³ரூபத்வாத் ஸ்வயம்ʼ மஹத் ॥ 20.43 ॥

அஹமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹமேவ பராத் பர꞉ ।
அஹமேவ மனோதீத அஹமேவ ஜக³த்பர꞉ ॥ 20.44 ॥

அஹமேவ ஹி நித்யாத்மா அஹம்ʼ மித்²யா ஸ்வபா⁴வத꞉ ।
ஆனந்தோ³(அ)ஹம்ʼ நிராதா⁴ரோ ப்³ரஹ்மைவ ந ச கிஞ்சன ॥ 20.45 ॥

நான்யத் கிஞ்சித³ஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம நான்யத் கிஞ்சிச்சித³வ்யய꞉ ।
ஆத்மனோ(அ)ன்யத் பரம்ʼ துச்ச²மாத்மனோ(அ)ன்யத³ஹம்ʼ நஹி ॥ 20.46 ॥

ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன மே தே³ஹ꞉ ஆத்மைவாஹம்ʼ ந மே மலம் ।
ஆத்மன்யேவாத்மனா சித்தமாத்மைவாஹம்ʼ ந தத் ப்ருʼத²க் ॥ 20.47 ॥

ஆத்மைவாஹமஹம்ʼ ஶூன்யமாத்மைவாஹம்ʼ ஸதா³ ந மே ।
ஆத்மைவாஹம்ʼ கு³ணோ நாஸ்தி ஆத்மைவ ந ப்ருʼத²க் க்வசித் ॥ 20.48 ॥

அத்யந்தாபா⁴வ ஏவ த்வம்ʼ அத்யந்தாபா⁴வமீத்³ருʼஶம் ।
அத்யந்தாபா⁴வ ஏவேத³மத்யந்தாபா⁴வமண்வபி ॥ 20.49 ॥

ஆத்மைவாஹம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வம்ʼ மித்²யா ஜக³த்த்ரயம் ।
அஹமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹமேவ பரோ கு³ரு꞉ ॥ 20.50 ॥

ஜீவபா⁴வம்ʼ ஸதா³ஸத்யம்ʼ ஶிவஸத்³பா⁴வமீத்³ருʼஶம் ।
விஷ்ணுவத்³பா⁴வநாப்⁴ராந்தி꞉ ஸர்வம்ʼ ஶஶவிஷாணவத் ॥ 20.51 ॥

அஹமேவ ஸதா³ பூர்ணம்ʼ அஹமேவ நிரந்தரம் ।
நித்யத்ருʼப்தோ நிராகாரோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 20.52 ॥

அஹமேவ பரானந்த³ அஹமேவ க்ஷணாந்திக꞉ ।
அஹமேவ த்வமேவாஹம்ʼ த்வம்ʼ சாஹம்ʼ நாஸ்தி நாஸ்தி ஹி ॥ 20.53 ॥

வாசாமகோ³சரோ(அ)ஹம்ʼ வை வாங்மனோ நாஸ்தி கல்பிதம் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வாத்மா அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ நிர்மல꞉ ॥ 20.54 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ சின்மாத்ரம்ʼ அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ நித்யஶ꞉ ।
இத³ம்ʼ ச ஸர்வதா³ நாஸ்தி அஹமேவ ஸதா³ ஸ்தி²ர꞉ ॥ 20.55 ॥

இத³ம்ʼ ஸுக²மஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம இத³ம்ʼ ஸுக²மஹம்ʼ ஜட³ம் ।
இத³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ புன꞉ புன꞉ ॥ 20.56 ॥

இத்யாத்மவைப⁴வம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ஸர்வலோகேஷு து³ர்லப⁴ம் ।
ஸக்ருʼச்ச்²ரவணமாத்ரேண ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி ஸ்வயம் ॥ 20.57 ॥

ஶாந்திதா³ந்திபரமா ப⁴வதாந்தா꞉
ஸ்வாந்தபா⁴ந்தமநிஶம்ʼ ஶஶிகாந்தம் ।
அந்தகாந்தகமஹோ கலயந்த꞉
வேத³மௌலிவசனை꞉ கில ஶாந்தா꞉ ॥ 20.58 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ஆத்மவைப⁴வப்ரகரணம்ʼ நாம விம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

21 ॥ ஏகவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
மஹாரஹஸ்யம்ʼ வக்ஷ்யாமி வேதா³ந்தேஷு ச கோ³பிதம் ।
யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி ஸ்வயம் ॥ 21.1 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³மாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஸச்சின்மயம்ʼ ததம் ।
ததே³வ ப்³ரஹ்ம ஸம்பஶ்யத் ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி ஸ்வயம் ॥ 21.2 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம இத³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம நானா ப்³ரஹ்ம ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஸத்யம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸதா³ ப்³ரஹ்மாப்யஹம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 21.3 ॥

கு³ருர்ப்³ரஹ்ம கு³ணோ ப்³ரஹ்ம ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மபரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
நாந்தம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாபரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 21.4 ॥

வேத³வேத்³யம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம வித்³யா ப்³ரஹ்ம விஶேஷத꞉ ।
ஆத்மா ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஆத்³யந்தம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 21.5 ॥

ஸத்யம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸதா³ ப்³ரஹ்ம அன்யன்னாஸ்தி ஸதா³ பரம் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம த்வஹம்ʼ நாஸ்தி அஹங்காரபரம்ʼ நஹி ॥ 21.6 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம இத³ம்ʼ நாஸ்தி அயமாத்மா மஹான் ஸதா³ ।
வேதா³ந்தவேத்³யோ ப்³ரஹ்மாத்மா அபரம்ʼ ஶஶஶ்ருʼங்க³வத் ॥ 21.7 ॥

பூ⁴தம்ʼ நாஸ்தி ப⁴விஷ்யம்ʼ ந ப்³ரஹ்மைவ ஸ்தி²ரதாம்ʼ க³த꞉ ।
சின்மயோ(அ)ஹம்ʼ ஜட³ம்ʼ துச்ச²ம்ʼ சின்மாத்ரம்ʼ தே³ஹநாஶனம் ॥ 21.8 ॥

சித்தம்ʼ கிஞ்சித் க்வசிச்சாபி சித்தம்ʼ தூ³ரோ(அ)ஹமாத்மக꞉ । var was ஹரோ(அ)ஹமாத்மக꞉
ஸத்யம்ʼ ஜ்ஞானமனந்தம்ʼ யந்நாந்ருʼதம்ʼ ஜட³து³꞉க²கம் ॥ 21.9 ॥

ஆத்மா ஸத்யமனந்தாத்மா தே³ஹமேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
வார்தாப்யஸச்ச்²ருதம்ʼ தன்ன அஹமேவ மஹோமஹ꞉ ॥ 21.10 ॥

ஏகஸங்க்²யாப்யஸத்³ப்³ரஹ்ம ஸத்யமேவ ஸதா³(அ)ப்யஹம் ।
ஸர்வமேவமஸத்யம்ʼ ச உத்பன்னத்வாத் பராத் ஸதா³ ॥ 21.11 ॥

ஸர்வாவயவஹீனோ(அ)பி நித்யத்வாத் பரமோ ஹ்யஹம் ।
ஸர்வம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ ந மே கிஞ்சித் சின்மயத்வாத்³வதா³ம்யஹம் ॥ 21.12 ॥

ஆக்³ரஹம்ʼ ச ந மே கிஞ்சித் சின்மயத்வாத்³வதா³ம்யஹம் ।
இத³மித்யபி நிர்தே³ஶோ ந க்வசின்ன க்வசித் ஸதா³ ॥ 21.13 ॥

நிர்கு³ணப்³ரஹ்ம ஏவாஹம்ʼ ஸுகு³ரோருபதே³ஶத꞉ ।
விஜ்ஞானம்ʼ ஸகு³ணோ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ விஜ்ஞானவிக்³ரஹ꞉ ॥ 21.14 ॥

நிர்கு³ணோ(அ)ஸ்மி நிரம்ʼஶோ(அ)ஸ்மி ப⁴வோ(அ)ஸ்மி ப⁴ரணோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
தே³வோ(அ)ஸ்மி த்³ரவ்யபூர்ணோ(அ)ஸ்மி ஶுத்³தோ⁴(அ)ஸ்மி ரஹிதோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 21.15 ॥

ரஸோ(அ)ஸ்மி ரஸஹீனோ(அ)ஸ்மி துர்யோ(அ)ஸ்மி ஶுப⁴பா⁴வன꞉ ।
காமோ(அ)ஸ்மி கார்யஹீனோ(அ)ஸ்மி நித்யநிர்மலவிக்³ரஹ꞉ ॥ 21.16 ॥

ஆசாரப²லஹீனோ(அ)ஸ்மி அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ।
இத³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அயமாத்மா ந விஸ்மய꞉ ॥ 21.17 ॥

பூர்ணாபூர்ணஸ்வரூபாத்மா நித்யம்ʼ ஸர்வாத்மவிக்³ரஹ꞉ ।
பரமானந்த³தத்த்வாத்மா பரிச்சி²ன்னம்ʼ ந ஹி க்வசித் ॥ 21.18 ॥

ஏகாத்மா நிர்மலாகார அஹமேவேதி பா⁴வய ।
அஹம்பா⁴வனயா யுக்த அஹம்பா⁴வேன ஸம்ʼயுத꞉ ॥ 21.19 ॥

ஶாந்தம்ʼ பா⁴வய ஸர்வாத்மா ஶாம்யதத்த்வம்ʼ மனோமல꞉ ।
தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ஸந்த்யஜ்ய ப்³ரஹ்மாஹமிதி நிஶ்சினு ॥ 21.20 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ।
இத³ம்ʼ நாஹமித³ம்ʼ நாஹமித³ம்ʼ நாஹம்ʼ ஸதா³ ஸ்மர ॥ 21.21 ॥

அஹம்ʼ ஸோ(அ)ஹமஹம்ʼ ஸோ(அ)ஹமஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி பா⁴வய ।
சித³ஹம்ʼ சித³ஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம சித³ஹம்ʼ சித³ஹம்ʼ வத³ ॥ 21.22 ॥

நேத³ம்ʼ நேத³ம்ʼ ஸதா³ நேத³ம்ʼ ந த்வம்ʼ நாஹம்ʼ ச பா⁴வய ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸர்வம்ʼ வேத³ம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 21.23 ॥

ஸர்வம்ʼ ஶப்³தா³ர்த²ப⁴வனம்ʼ ஸர்வலோகப⁴யம்ʼ ந ச ।
ஸர்வதீர்த²ம்ʼ ந ஸத்யம்ʼ ஹி ஸர்வதே³வாலயம்ʼ ந ஹி ॥ 21.24 ॥

ஸர்வசைதன்யமாத்ரத்வாத் ஸர்வம்ʼ நாம ஸதா³ ந ஹி ।
ஸர்வரூபம்ʼ பரித்யஜ்ய ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 21.25 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வம்ʼ தத்ஸத்யம்ʼ ப்ரபஞ்சம்ʼ ப்ரக்ருʼதிர்னஹி ।
ப்ராக்ருʼதம்ʼ ஸ்மரணம்ʼ த்யஜ்ய ப்³ரஹ்மஸ்மரணமாஹர ॥ 21.26 ॥

ததஸ்தத³பி ஸந்த்யஜ்ய நிஜரூபே ஸ்தி²ரோ ப⁴வ ।
ஸ்தி²ரரூபம்ʼ பரித்யஜ்ய ஆத்மமாத்ரம்ʼ ப⁴வத்யஸௌ ॥ 21.27 ॥

த்யாக³த்வமபி ஸந்த்யஜ்ய பே⁴த³மாத்ரம்ʼ ஸதா³ த்யஜ ।
ஸ்வயம்ʼ நிஜம்ʼ ஸமாவ்ருʼத்ய ஸ்வயமேவ ஸ்வயம்ʼ ப⁴ஜ ॥ 21.28 ॥

இத³மித்யங்கு³லீத்³ருʼஷ்டமித³மஸ்தமசேதனம் ।
இத³ம்ʼ வாக்யம்ʼ ச வாக்யேன வாசா(அ)பி பரிவேத³னம் ॥ 21.29 ॥

ஸர்வபா⁴வம்ʼ ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸர்வம்ʼ நாஸ்தி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஸர்வம்ʼ துச்ச²ம்ʼ ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸர்வம்ʼ மாயா ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 21.30 ॥

த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவேத³ம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஸர்வம்ʼ சித்தம்ʼ ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 21.31 ॥

ப்³ரஹ்மான்யத்³பா⁴தி சேன்மித்²யா ஸர்வம்ʼ மித்²யா பராவரா ।
ந தே³ஹம்ʼ பஞ்சபூ⁴தம்ʼ வா ந சித்தம்ʼ ப்⁴ராந்திமாத்ரகம் ॥ 21.32 ॥

ந ச பு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியாபா⁴வோ ந முக்திர்ப்³ரஹ்மமாத்ரகம் ।
நிமிஷம்ʼ ச ந ஶங்காபி ந ஸங்கல்பம்ʼ தத³ஸ்தி சேத் ॥ 21.33 ॥

அஹங்காரமஸத்³வித்³தி⁴ அபி⁴மானம்ʼ தத³ஸ்தி சேத் ।
ந சித்தஸ்மரணம்ʼ தச்சேன்ன ஸந்தே³ஹோ ஜரா யதி³ ॥ 21.34 ॥

ப்ராணோ???தீ³யதே ஶாஸ்தி க்⁴ராணோ யதி³ஹ க³ந்த⁴கம் ।
சக்ஷுர்யதி³ஹ பூ⁴தஸ்ய ஶ்ரோத்ரம்ʼ ஶ்ரவணபா⁴வனம் ॥ 21.35 ॥

த்வக³ஸ்தி சேத் ஸ்பர்ஶஸத்தா ஜிஹ்வா சேத்³ரஸஸங்க்³ரஹ꞉ ।
ஜீவோ(அ)ஸ்தி சேஜ்ஜீவனம்ʼ ச பாத³ஶ்சேத் பாத³சாரணம் ॥ 21.36 ॥

ஹஸ்தௌ யதி³ க்ரியாஸத்தா ஸ்ரஷ்டா சேத் ஸ்ருʼஷ்டிஸம்ப⁴வ꞉ ।
ரக்ஷ்யம்ʼ சேத்³ரக்ஷகோ விஷ்ணுர்ப⁴க்ஷ்யம்ʼ சேத்³ப⁴க்ஷக꞉ ஶிவ꞉ ॥ 21.37 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ।
பூஜ்யம்ʼ சேத் பூஜனம்ʼ சாஸ்தி பா⁴ஸ்யம்ʼ சேத்³பா⁴ஸக꞉ ஶிவ꞉ ॥ 21.38 ॥

ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸர்வம்ʼ சின்மாத்ரமேவ ஹி ।
அஸ்தி சேத் காரணம்ʼ ஸத்யம்ʼ கார்யம்ʼ சைவ ப⁴விஷ்யதி ॥ 21.39 ॥

நாஸ்தி சேன்னாஸ்தி ஹீனோ(அ)ஹம்ʼ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ பராயணம் ।
அத்யந்தது³꞉க²மேதத்³தி⁴ அத்யந்தஸுக²மவ்யயம் ॥ 21.40 ॥

அத்யந்தம்ʼ ஜன்மமாத்ரம்ʼ ச அத்யந்தம்ʼ ரணஸம்ப⁴வம் ।
அத்யந்தம்ʼ மலினம்ʼ ஸர்வமத்யந்தம்ʼ நிர்மலம்ʼ பரம் ॥ 21.41 ॥

அத்யந்தம்ʼ கல்பனம்ʼ து³ஷ்டம்ʼ அத்யந்தம்ʼ நிர்மலம்ʼ த்வஹம் ।
அத்யந்தம்ʼ ஸர்வதா³ தோ³ஷமத்யந்தம்ʼ ஸர்வதா³ கு³ணம் ॥ 21.42 ॥

அத்யந்தம்ʼ ஸர்வதா³ ஶுப்⁴ரமத்யந்தம்ʼ ஸர்வதா³ மலம் ।
அத்யந்தம்ʼ ஸர்வதா³ சாஹமத்யந்தம்ʼ ஸர்வதா³ இத³ம் ॥ 21.43 ॥

அத்யந்தம்ʼ ஸர்வதா³ ப்³ரஹ்ம அத்யந்தம்ʼ ஸர்வதா³ ஜக³த் ।
ஏதாவது³க்தமப⁴யமஹம்ʼ பே⁴த³ம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 21.44 ॥

ஸத³ஸத்³வாபி நாஸ்த்யேவ ஸத³ஸத்³வாபி வாக்யகம் ।
நாஸ்தி நாஸ்தி ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 21.45 ॥

காரணம்ʼ கார்யரூபம்ʼ வா ஸர்வம்ʼ நாஸ்தி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
கர்தா போ⁴க்தா க்ரியா வாபி ந போ⁴ஜ்யம்ʼ போ⁴க³த்ருʼப்ததா ॥ 21.46 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸர்வ ஶப்³தோ³ ந வாஸ்தவம் ।
பூ⁴தம்ʼ ப⁴விஷ்யம்ʼ வார்தம்ʼ து கார்யம்ʼ வா நாஸ்தி ஸர்வதா³ ॥ 21.47 ॥

ஸத³ஸத்³பே⁴த்³யபே⁴த³ம்ʼ வா ந கு³ணா கு³ணபா⁴கி³ன꞉ ।
நிர்மலம்ʼ வா மலம்ʼ வாபி நாஸ்தி நாஸ்தி ந கிஞ்சன ॥ 21.48 ॥

பா⁴ஷ்யம்ʼ வா பா⁴ஷணம்ʼ வா(அ)பி நாஸ்தி நாஸ்தி ந கிஞ்சன ।
ப்ரப³லம்ʼ து³ர்ப³லம்ʼ வாபி அஹம்ʼ ச த்வம்ʼ ச வா க்வசித் ॥ 21.49 ॥

க்³ராஹ்யம்ʼ ச க்³ராஹகம்ʼ வாபி உபேக்ஷ்யம்ʼ நாத்மன꞉ க்வசித் ।
தீர்த²ம்ʼ வா ஸ்னானரூபம்ʼ வா தே³வோ வா தே³வ பூஜனம் ॥ 21.50 ॥

ஜன்ம வா மரணம்ʼ ஹேதுர்னாஸ்தி நாஸ்தி ந கிஞ்சன ।
ஸத்யம்ʼ வா ஸத்யரூபம்ʼ வா நாஸ்தி நாஸ்தி ந கிஞ்சன ॥ 21.51 ॥

மாதர꞉ பிதரோ வாபி தே³ஹோ வா நாஸ்தி கிஞ்சன ।
த்³ருʼக்³ரூபம்ʼ த்³ருʼஶ்யரூபம்ʼ வா நாஸ்தி நாஸ்தீஹ கிஞ்சன ॥ 21.52 ॥

மாயாகார்யம்ʼ ச மாயா வா நாஸ்தி நாஸ்தீஹ கிஞ்சன ।
ஜ்ஞானம்ʼ வா ஜ்ஞானபே⁴தோ³ வா நாஸ்தி நாஸ்தீஹ கிஞ்சன ॥ 21.53 ॥

ஸர்வப்ரபஞ்சஹேயத்வம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ப்ரகரணம்ʼ ச தே ।
ய꞉ ஶ்ருʼணோதி ஸக்ருʼத்³வாபி ஆத்மாகாரம்ʼ ப்ரபத்³யதே ॥ 21.54 ॥

ஸ்கந்த³꞉ –
மாயா ஸா த்ரிகு³ணா க³ணாதி⁴பகு³ரோரேணாங்கசூடா³மணே꞉
பாதா³ம்போ⁴ஜஸமர்சனேன விலயம்ʼ யாத்யேவ நாஸ்த்யன்யதா² ।
வித்³யா ஹ்ருʼத்³யதமா ஸுவித்³யுதி³வ ஸா பா⁴த்யேவ ஹ்ருʼத்பங்கஜே
யஸ்யானல்பதபோபி⁴ருக்³ரகரணாத்³ருʼக் தஸ்ய முக்தி꞉ ஸ்தி²ரா ॥ 21.55 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ஸர்வப்ரபஞ்சஹேயத்வப்ரகரணவர்ணனம்ʼ நாம ஏகவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

22 ॥ த்³வாவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
வக்ஷ்யே ப்³ரஹ்மமயம்ʼ ஸர்வம்ʼ நாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ஜக³ன்ம்ருʼஷா ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந மே சிந்தா அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந மே ஜட³ம் ॥ 22.1 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந மே தோ³ஷ꞉ அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந மே ப²லம் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந மே வார்தா அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந மே த்³வயம் ॥ 22.2 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந மே நித்யமஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந மே க³தி꞉ ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந மே மாதா அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந மே பிதா ॥ 22.3 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந மே ஸோ(அ)யமஹம்ʼ வைஶ்வானரோ ந ஹி ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம சிதா³காஶமஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 22.4 ॥

ஸர்வாந்தரோ(அ)ஹம்ʼ பூர்ணாத்மா ஸர்வாந்தரமனோ(அ)ந்தர꞉ ।
அஹமேவ ஶரீராந்தரஹமேவ ஸ்தி²ர꞉ ஸதா³ ॥ 22.5 ॥

ஏவம்ʼ விஜ்ஞானவான் முக்த ஏவம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ।
அனேகஶதஸாஹஸ்த்ரேஷ்வேக ஏவ விவேகவான் ॥ 22.6 ॥

தஸ்ய த³ர்ஶனமாத்ரேண பிதரஸ்த்ருʼப்திமாக³தா꞉ ।
ஜ்ஞானினோ த³ர்ஶனம்ʼ புண்யம்ʼ ஸர்வதீர்தா²வகா³ஹனம் ॥ 22.7 ॥

ஜ்ஞானின꞉ சார்சனேனைவ ஜீவன்முக்தோ ப⁴வேன்னர꞉ ।
ஜ்ஞானினோ போ⁴ஜனே தா³னே ஸத்³யோ முக்தோ ப⁴வேன்னர꞉ ॥ 22.8 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹ꞉ அஹமேவ கு³ரு꞉ பர꞉ ।
அஹம்ʼ ஶாந்தோ(அ)ஸ்மி ஶுத்³தோ⁴(அ)ஸ்மி அஹமேவ கு³ணாந்தர꞉ ॥ 22.9 ॥

கு³ணாதீதோ ஜனாதீத꞉ பராதீதோ மன꞉ பர꞉ ।
பரத꞉ பரதோ(அ)தீதோ பு³த்³த்⁴யாதீதோ ரஸாத் பர꞉ ॥ 22.10 ॥

பா⁴வாதீதோ மனாதீதோ வேதா³தீதோ வித³꞉ பர꞉ ।
ஶரீராதே³ஶ்ச பரதோ ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்தித꞉ ॥ 22.11 ॥

அவ்யக்தாத் பரதோ(அ)தீத இத்யேவம்ʼ ஜ்ஞானநிஶ்சய꞉ ।
க்வசிதே³தத்பரித்யஜ்ய ஸர்வம்ʼ ஸந்த்யஜ்ய மூகவத் ॥ 22.12 ॥

தூஷ்ணீம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஶாஶ்வதப்³ரஹ்மவான் ஸ்வயம் ।
ஜ்ஞானினோ மஹிமா கிஞ்சித³ணுமாத்ரமபி ஸ்பு²டம் ॥ 22.13 ॥

ஹரிணாபி ஹரேணாபி ப்³ரஹ்மணாபி ஸுரைரபி ।
ந ஶக்யதே வர்ணயிதும்ʼ கல்பகோடிஶதைரபி ॥ 22.14 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி விஜ்ஞானம்ʼ த்ரிஷு லோகேஷு து³ர்லப⁴ம் ।
விவேகினம்ʼ மஹாத்மானம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரேணாவஸ்தி²தம் ॥ 22.15 ॥

த்³ரஷ்டும்ʼ ச பா⁴ஷிதும்ʼ வாபி து³ர்லப⁴ம்ʼ பாத³ஸேவனம் ।
கதா³சித் பாத³தீர்தே²ன ஸ்னாதஶ்சேத் ப்³ரஹ்ம ஏவ ஸ꞉ ॥ 22.16 ॥

ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ।
ஏதத் ப்ரகரணம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ஸர்வஸித்³தா⁴ந்தஸங்க்³ரஹ꞉ ॥ 22.17 ॥

து³ர்லப⁴ம்ʼ ய꞉ படே²த்³ப⁴க்த்யா ப்³ரஹ்ம ஸம்பத்³யதே நர꞉ ।
வக்ஷ்யே ப்³ரஹ்மமயம்ʼ ஸர்வம்ʼ நான்யத் ஸர்வம்ʼ ஜக³ன்ம்ருʼஷா ॥ 22.18 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஜக³தா³காரம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ பரமம்ʼ பத³ம் ।
அஹமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹமித்யபி வர்ஜித꞉ ॥ 22.19 ॥

ஸர்வவர்ஜிதசின்மாத்ரம்ʼ ஸர்வவர்ஜிதசேதன꞉ ।
ஸர்வவர்ஜிதஶாந்தாத்மா ஸர்வமங்க³லவிக்³ரஹ꞉ ॥ 22.20 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஸன்னேத³ம்ʼ ந மே ந மே ।
ந மே பூ⁴தம்ʼ ப⁴விஷ்யச்ச ந மே வர்ணம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 22.21 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந மே துச்ச²ம்ʼ அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ தப꞉ ।
ப்³ரஹ்மரூபமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மரூபமநாமயம் ॥ 22.22 ॥

ப்³ரஹ்மைவ பா⁴தி பே⁴தே³ன ப்³ரஹ்மைவ ந பர꞉ பர꞉ ।
ஆத்மைவ த்³வைதவத்³பா⁴தி ஆத்மைவ பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 22.23 ॥

ப்³ரஹ்மைவம்ʼ பே⁴த³ரஹிதம்ʼ பே⁴த³மேவ மஹத்³ப⁴யம் ।
ஆத்மைவாஹம்ʼ நிர்மலோ(அ)ஹமாத்மைவ பு⁴வனத்ரயம் ॥ 22.24 ॥

ஆத்மைவ நான்யத் ஸர்வத்ர ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ நான்யக꞉ ।
அஹமேவ ஸதா³ பா⁴மி ப்³ரஹ்மைவாஸ்மி பரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 22.25 ॥

நிர்மலோ(அ)ஸ்மி பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம கார்யாகார்யவிவர்ஜித꞉ ।
ஸதா³ ஶுத்³தை⁴கரூபோ(அ)ஸ்மி ஸதா³ சைதன்யமாத்ரக꞉ ॥ 22.26 ॥

நிஶ்சயோ(அ)ஸ்மி பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸத்யோ(அ)ஸ்மி ஸகலோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
அக்ஷரோ(அ)ஸ்மி பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஶிவோ(அ)ஸ்மி ஶிக²ரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 22.27 ॥

ஸமரூபோ(அ)ஸ்மி ஶாந்தோ(அ)ஸ்மி தத்பரோ(அ)ஸ்மி சித³வ்யய꞉ ।
ஸதா³ ப்³ரஹ்ம ஹி நித்யோ(அ)ஸ்மி ஸதா³ சின்மாத்ரலக்ஷண꞉ ॥ 22.28 ॥

ஸதா³(அ)க²ண்டை³கரூபோ(அ)ஸ்மி ஸதா³மானவிவர்ஜித꞉ ।
ஸதா³ ஶுத்³தை⁴கரூபோ(அ)ஸ்மி ஸதா³ சைதன்யமாத்ரக꞉ ॥ 22.29 ॥

ஸதா³ ஸன்மானரூபோ(அ)ஸ்மி ஸதா³ ஸத்தாப்ரகாஶக꞉ ।
ஸதா³ ஸித்³தா⁴ந்தரூபோ(அ)ஸ்மி ஸதா³ பாவனமங்க³ல꞉ ॥ 22.30 ॥

ஏவம்ʼ நிஶ்சிதவான் முக்த꞉ ஏவம்ʼ நித்யபரோ வர꞉ ।
ஏவம்ʼ பா⁴வனயா யுக்த꞉ பரம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வதா³ ॥ 22.31 ॥

ஏவம்ʼ ப்³ரஹ்மாத்மவான் ஜ்ஞானீ ப்³ரஹ்மாஹமிதி நிஶ்சய꞉ ।
ஸ ஏவ புருஷோ லோகே ப்³ரஹ்மாஹமிதி நிஶ்சித꞉ ॥ 22.32 ॥

ஸ ஏவ புருஷோ ஜ்ஞானீ ஜீவன்முக்த꞉ ஸ ஆத்மவான் ।
ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ மஹானாத்மா ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹ꞉ ॥ 22.33 ॥

நாஹம்ʼ ஜீவோ ந மே பே⁴தோ³ நாஹம்ʼ சிந்தா ந மே மன꞉ ।
நாஹம்ʼ மாம்ʼஸம்ʼ ந மே(அ)ஸ்தீ²னி நாஹங்காரகலேவர꞉ ॥ 22.34 ॥

ந ப்ரமாதா ந மேயம்ʼ வா நாஹம்ʼ ஸர்வம்ʼ பரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ஸர்வவிஜ்ஞானரூபோ(அ)ஸ்மி நாஹம்ʼ ஸர்வம்ʼ கதா³சன ॥ 22.35 ॥

நாஹம்ʼ ம்ருʼதோ ஜன்மனான்யோ ந சின்மாத்ரோ(அ)ஸ்மி நாஸ்ம்யஹம் ।
ந வாச்யோ(அ)ஹம்ʼ ந முக்தோ(அ)ஹம்ʼ ந பு³த்³தோ⁴(அ)ஹம்ʼ கதா³சன ॥ 22.36 ॥

ந ஶூன்யோ(அ)ஹம்ʼ ந மூடோ⁴(அ)ஹம்ʼ ந ஸர்வோ(அ)ஹம்ʼ பரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ஸர்வதா³ ப்³ரஹ்மமாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ ந ரஸோ(அ)ஹம்ʼ ஸதா³ஶிவ꞉ ॥ 22.37 ॥

ந க்⁴ராணோ(அ)ஹம்ʼ ந க³ந்தோ⁴(அ)ஹம்ʼ ந சிஹ்னோ(அ)யம்ʼ ந மே ப்ரிய꞉ ।
நாஹம்ʼ ஜீவோ ரஸோ நாஹம்ʼ வருணோ ந ச கோ³லக꞉ ॥ 22.38 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸந்தே³ஹோ நாமரூபம்ʼ ந கிஞ்சன ।
ந ஶ்ரோத்ரோ(அ)ஹம்ʼ ந ஶப்³தோ³(அ)ஹம்ʼ ந தி³ஶோ(அ)ஹம்ʼ ந ஸாக்ஷிக꞉ ॥ 22.39 ॥

நாஹம்ʼ ந த்வம்ʼ ந ச ஸ்வர்கோ³ நாஹம்ʼ வாயுர்ன ஸாக்ஷிக꞉ ।
பாயுர்னாஹம்ʼ விஸர்கோ³ ந ந ம்ருʼத்யுர்ன ச ஸாக்ஷிக꞉ ॥ 22.40 ॥

கு³ஹ்யம்ʼ நாஹம்ʼ ந சானந்தோ³ ந ப்ரஜாபதிதே³வதா ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 22.41 ॥

நாஹம்ʼ மனோ ந ஸங்கல்போ ந சந்த்³ரோ ந ச ஸாக்ஷிக꞉ ।
நாஹம்ʼ பு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியோ ப்³ரஹ்மா நாஹம்ʼ நிஶ்சயரூபவான் ॥ 22.42 ॥

நாஹங்காரமஹம்ʼ ருத்³ரோ நாபி⁴மானோ ந ஸாக்ஷிக꞉ ।
சித்தம்ʼ நாஹம்ʼ வாஸுதே³வோ தா⁴ரணா நாயமீஶ்வர꞉ ॥ 22.43 ॥

நாஹம்ʼ விஶ்வோ ந ஜாக்³ரத்³வா ஸ்தூ²லதே³ஹோ ந மே க்வசித் ।
ந ப்ராதிபா⁴ஸிகோ ஜீவோ ந சாஹம்ʼ வ்யாவஹாரிக꞉ ॥ 22.44 ॥

ந பாரமார்தி²கோ தே³வோ நாஹமன்னமயோ ஜட³꞉ ।
ந ப்ராணமயகோஶோ(அ)ஹம்ʼ ந மனோமயகோஶவான் ॥ 22.45 ॥

ந விஜ்ஞானமய꞉ கோஶோ நானந்த³மயகோஶவான் ।
ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸந்தே³ஹோ நாமரூபே ந கிஞ்சன ॥ 22.46 ॥

ஏதாவது³க்த்வா ஸகலம்ʼ நாமரூபத்³வயாத்மகம் ।
ஸர்வம்ʼ க்ஷணேன விஸ்ம்ருʼத்ய காஷ்ட²லோஷ்டாதி³வத் த்யஜேத் ॥ 22.47 ॥

ஏதத்ஸர்வமஸந்நித்யம்ʼ ஸதா³ வந்த்⁴யாகுமாரவத் ।
ஶஶஶ்ருʼங்க³வதே³வேத³ம்ʼ நரஶ்ருʼங்க³வதே³வ தத் ॥ 22.48 ॥

ஆகாஶபுஷ்பஸத்³ருʼஶம்ʼ யதா² மருமரீசிகா ।
க³ந்த⁴ர்வநக³ரம்ʼ யத்³வதி³ந்த்³ரஜாலவதே³வ ஹி ॥ 22.49 ॥

அஸத்யமேவ ஸததம்ʼ பஞ்சரூபகமிஷ்யதே ।
ஶிஷ்யோபதே³ஶகாலோ ஹி த்³வைதம்ʼ ந பரமார்த²த꞉ ॥ 22.50 ॥

மாதா ம்ருʼதே ரோத³னாய த்³ரவ்யம்ʼ த³த்வா(ஆ)ஹ்வயேஜ்ஜனான் ।
தேஷாம்ʼ ரோத³னமாத்ரம்ʼ யத் கேவலம்ʼ த்³ரவ்யபஞ்சகம் ॥ 22.51 ॥

தத³த்³வைதம்ʼ மயா ப்ரோக்தம்ʼ ஸர்வம்ʼ விஸ்ம்ருʼத்ய குட்³யவத் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சித்ய அஹமேவேதி பா⁴வய ॥ 22.52 ॥

அஹமேவ ஸுக²ம்ʼ சேதி அஹமேவ ந சாபர꞉ ।
அஹம்ʼ சின்மாத்ரமேவேதி ப்³ரஹ்மைவேதி விநிஶ்சினு ॥ 22.53 ॥

அஹம்ʼ நிர்மலஶுத்³தே⁴தி அஹம்ʼ ஜீவவிலக்ஷண꞉ ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வாத்மா அஹமித்யவபா⁴ஸக꞉ ॥ 22.54 ॥

அஹமேவ ஹி சின்மாத்ரமஹமேவ ஹி நிர்கு³ண꞉ ।
ஸர்வாந்தர்யாம்யஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம சின்மாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ ஸதா³ஶிவ꞉ ॥ 22.55 ॥

நித்யமங்க³லரூபாத்மா நித்யமோக்ஷமய꞉ புமான் ।
ஏவம்ʼ நிஶ்சித்ய ஸததம்ʼ ஸ்வாத்மானம்ʼ ஸ்வயமாஸ்தி²த꞉ ॥ 22.56 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸந்தே³ஹோ நாமரூபே ந கிஞ்சன ।
ஏதத்³ரூபப்ரகரணம்ʼ ஸர்வவேதே³ஷு து³ர்லப⁴ம் ।
ய꞉ ஶ்ருʼணோதி ஸக்ருʼத்³வாபி ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி ஸ்வயம் ॥ 22.57 ॥

தம்ʼ வேதா³தி³வசோபி⁴ரீடி³தமஹாயாகை³ஶ்ச போ⁴கை³ர்வ்ரதை-
ர்தா³னைஶ்சானஶனைர்யமாதி³நியமைஸ்தம்ʼ வித்³விஷந்தே த்³விஜா꞉ ।
தஸ்யானங்க³ரிபோரதீவ ஸுமஹாஹ்ருʼத்³யம்ʼ ஹி லிங்கா³ர்சனம்ʼ
தேனைவாஶு விநாஶ்ய மோஹமகி²லம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ த³தா³தீஶ்வர꞉ ॥ 22.58 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
நாமரூபநிஷேத⁴ப்ரகரணம்ʼ நாம த்³வாவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

23 ॥ த்ரயோவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
நிதா³க⁴ ஶ்ருʼணு வக்ஷ்யாமி ஸர்வலோகேஷு து³ர்லப⁴ம் ।
இத³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸச்சிதா³னந்த³ ஏவ ஹி ॥ 23.1 ॥

நானாவித⁴ஜனம்ʼ லோகம்ʼ நானா காரணகார்யகம் ।
ப்³ரஹ்மைவான்யத³ஸத் ஸர்வம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³ ஏவ ஹி ॥ 23.2 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸதா³ ப்³ரஹ்ம அஸ்மி ப்³ரஹ்மாஹமேவ ஹி ।
காலோ ப்³ரஹ்ம க்ஷணோ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 23.3 ॥

வேதோ³ ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸத்யம்ʼ ப்³ரஹ்ம பராத் பர꞉ ।
ஹம்ʼஸோ ப்³ரஹ்ம ஹரிர்ப்³ரஹ்ம ஶிவோ ப்³ரஹ்ம சித³வ்யய꞉ ॥ 23.4 ॥

ஸர்வோபநிஷதோ³ ப்³ரஹ்ம ஸாம்யம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸமோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
அஜோ ப்³ரஹ்ம ரஸோ ப்³ரஹ்ம வியத்³ப்³ரஹ்ம பராத்பர꞉ ॥ 23.5 ॥

த்ருடிர்ப்³ரஹ்ம மனோ ப்³ரஹ்ம வ்யஷ்டிர்ப்³ரஹ்ம ஸதா³முத³꞉ ।
இத³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம தத்த்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸதா³ ஜப꞉ ॥ 23.6 ॥

அகாரோ ப்³ரஹ்ம ஏவாஹமுகாரோ(அ)ஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
மகாரப்³ரஹ்மமாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ மந்த்ரப்³ரஹ்மமனு꞉ பரம் ॥ 23.7 ॥

ஶிகாரப்³ரஹ்மமாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ வாகாரம்ʼ ப்³ரஹ்ம கேவலம் ।
யகாரம்ʼ ப்³ரஹ்ம நித்யம்ʼ ச பஞ்சாக்ஷரமஹம்ʼ பரம் ॥ 23.8 ॥

ரேசகம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸத்³ப்³ரஹ்ம பூரகம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வத꞉ ।
கும்ப⁴கம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வோ(அ)ஹம்ʼ தா⁴ரணம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வத꞉ ॥ 23.9 ॥

ப்³ரஹ்மைவ நான்யத் தத்ஸர்வம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³ ஏவ ஹி ।
ஏவம்ʼ ச நிஶ்சிதோ முக்த꞉ ஸத்³ய ஏவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 23.10 ॥

கேசிதே³வ மஹாமூடா⁴꞉ த்³வைதமேவம்ʼ வத³ந்தி ஹி ।
ந ஸம்பா⁴ஷ்யா꞉ ஸதா³னர்ஹா நமஸ்காரே ந யோக்³யதா ॥ 23.11 ॥

மூடா⁴ மூட⁴தராஸ்துச்சா²ஸ்ததா² மூட⁴தமா꞉ பரே ।
ஏதே ந ஸந்தி மே நித்யம்ʼ அஹம்ʼவிஜ்ஞானமாத்ரத꞉ ॥ 23.12 ॥

ஸர்வம்ʼ சின்மாத்ரரூபத்வாதா³னந்த³த்வான்ன மே ப⁴யம் ।
அஹமித்யபி நாஸ்த்யேவ பரமித்யபி ந க்வசித் ॥ 23.13 ॥

ப்³ரஹ்மைவ நான்யத் தத்ஸர்வம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³ ஏவ ஹி ।
காலாதீதம்ʼ ஸுகா²தீதம்ʼ ஸர்வாதீதமதீதகம் ॥ 23.14 ॥

நித்யாதீதமநித்யாநாமமிதம்ʼ ப்³ரஹ்ம கேவலம் ।
ப்³ரஹ்மைவ நான்யத்³யத்ஸர்வம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³மாத்ரகம் ॥ 23.15 ॥

த்³வைதஸத்யத்வபு³த்³தி⁴ஶ்ச த்³வைதபு³த்³த்⁴யா ந தத் ஸ்மர ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ நான்யோ(அ)ஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 23.16 ॥

பு³த்³த்⁴யாதீதம்ʼ மனோ(அ)தீதம்ʼ வேதா³தீதமத꞉ பரம் ।
ஆத்மாதீதம்ʼ ஜனாதீதம்ʼ ஜீவாதீதம்ʼ ச நிர்கு³ணம் ॥ 23.17 ॥

காஷ்டா²தீதம்ʼ கலாதீதம்ʼ நாட்யாதீதம்ʼ பரம்ʼ ஸுக²ம் ।
ப்³ரஹ்மமாத்ரேண ஸம்பஶ்யன் ப்³ரஹ்மமாத்ரபரோ ப⁴வ ॥ 23.18 ॥

ப்³ரஹ்மமாத்ரபரோ நித்யம்ʼ சின்மாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஜ்யோதிரானந்த³மாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ நிஜானந்தா³த்மமாத்ரக꞉ ॥ 23.19 ॥

ஶூன்யானந்தா³த்மமாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ சின்மாத்ரோ(அ)ஹமிதி ஸ்மர ।
ஸத்தாமாத்ரோ(அ)ஹமேவாத்ர ஸதா³ காலகு³ணாந்தர꞉ ॥ 23.20 ॥

நித்யஸன்மாத்ரரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஶுத்³தா⁴னந்தா³த்மமாத்ரகம் ।
ப்ரபஞ்சஹீனரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³மாத்ரக꞉ ॥ 23.21 ॥

நிஶ்சயானந்த³மாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ கேவலானந்த³மாத்ரக꞉ ।
பரமானந்த³மாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ பூர்ணானந்தோ³(அ)ஹமேவ ஹி ॥ 23.22 ॥

த்³வைதஸ்யமாத்ரஸித்³தோ⁴(அ)ஹம்ʼ ஸாம்ராஜ்யபத³லக்ஷணம் ।
இத்யேவம்ʼ நிஶ்சயம்ʼ குர்வன் ஸதா³ த்ரிஷு யதா²ஸுக²ம் ॥ 23.23 ॥

த்³ருʼட⁴நிஶ்சயரூபாத்மா த்³ருʼட⁴நிஶ்சயஸன்மய꞉ ।
த்³ருʼட⁴நிஶ்சயஶாந்தாத்மா த்³ருʼட⁴நிஶ்சயமானஸ꞉ ॥ 23.24 ॥

த்³ருʼட⁴நிஶ்சயபூர்ணாத்மா த்³ருʼட⁴நிஶ்சயநிர்மல꞉ ।
த்³ருʼட⁴நிஶ்சயஜீவாத்மா த்³ருʼட⁴நிஶ்சயமங்க³ல꞉ ॥ 23.25 ॥

த்³ருʼட⁴நிஶ்சயஜீவாத்மா ஸம்ʼஶயம்ʼ நாஶமேஷ்யதி ।
த்³ருʼட⁴நிஶ்சயமேவாத்ர ப்³ரஹ்மஜ்ஞானஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 23.26 ॥

த்³ருʼட⁴நிஶ்சயமேவாத்ர வாக்யஜ்ஞானஸ்ய லக்ஷணம் ।
த்³ருʼட⁴நிஶ்சயமேவாத்ர காரணம்ʼ மோக்ஷஸம்பத³꞉ ॥ 23.27 ॥

ஏவமேவ ஸதா³ கார்யம்ʼ ப்³ரஹ்மைவாஹமிதி ஸ்தி²ரம் ।
ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸச்சிதா³னந்த³ ஏவ ஹி ॥ 23.28 ॥

ஆத்மானந்த³ஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ நான்யத³ஸ்தீதி பா⁴வய ।
ததஸ்தத³பி ஸந்த்யஜ்ய ஏக ஏவ ஸ்தி²ரோ ப⁴வ ॥ 23.29 ॥

ததஸ்தத³பி ஸந்த்யஜ்ய நிர்கு³ணோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ।
நிர்கு³ணத்வம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய வாசாதீதோ ப⁴வேத் தத꞉ ॥ 23.30 ॥

வாசாதீதம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய சின்மாத்ரத்வபரோ ப⁴வ ।
ஆத்மாதீதம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய ப்³ரஹ்மமாத்ரபரோ ப⁴வ ॥ 23.31 ॥

சின்மாத்ரத்வம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய ஸர்வதூஷ்ணீம்பரோ ப⁴வ ।
ஸர்வதூஷ்ணீம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய மஹாதூஷ்ணீம்பரோ ப⁴வ ॥ 23.32 ॥

மஹாதூஷ்ணீம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய சித்ததூஷ்ணீம்ʼ ஸமாஶ்ரய ।
சித்ததூஷ்ணீம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய ஜீவதூஷ்ணீம்ʼ ஸமாஹர ॥ 23.33 ॥

ஜீவதூஷ்ணீம்ʼ பரித்யஜ்ய ஜீவஶூன்யபரோ ப⁴வ ।
ஶூன்யத்யாக³ம்ʼ பரித்யஜ்ய யதா² திஷ்ட² ததா²ஸி போ⁴ ॥ 23.34 ॥

திஷ்ட²த்வமபி ஸந்த்யஜ்ய அவாங்மானஸகோ³சர꞉ ।
தத꞉ பரம்ʼ ந வக்தவ்யம்ʼ தத꞉ பஶ்யேன்ன கிஞ்சன ॥ 23.35 ॥

நோ சேத் ஸர்வபரித்யாகோ³ ப்³ரஹ்மைவாஹமிதீரய ।
ஸதா³ ஸ்மரன் ஸதா³ சிந்த்யம்ʼ ஸதா³ பா⁴வய நிர்கு³ணம் ॥ 23.36 ॥

ஸதா³ திஷ்ட²ஸ்வ தத்த்வஜ்ஞ ஸதா³ ஜ்ஞானீ ஸதா³ பர꞉ ।
ஸதா³னந்த³꞉ ஸதா³தீத꞉ ஸதா³தோ³ஷவிவர்ஜித꞉ ॥ 23.37 ॥

ஸதா³ ஶாந்த꞉ ஸதா³ த்ருʼப்த꞉ ஸதா³ ஜ்யோதி꞉ ஸதா³ ரஸ꞉ ।
ஸதா³ நித்ய꞉ ஸதா³ ஶுத்³த⁴꞉ ஸதா³ பு³த்³த⁴꞉ ஸதா³ லய꞉ ॥ 23.38 ॥

ஸதா³ ப்³ரஹ்ம ஸதா³ மோத³꞉ ஸதா³னந்த³꞉ ஸதா³ பர꞉ ।
ஸதா³ ஸ்வயம்ʼ ஸதா³ ஶூன்ய꞉ ஸதா³ மௌனீ ஸதா³ ஶிவ꞉ ॥ 23.39 ॥

ஸதா³ ஸர்வம்ʼ ஸதா³ மித்ர꞉ ஸதா³ ஸ்னானம்ʼ ஸதா³ ஜப꞉ ।
ஸதா³ ஸர்வம்ʼ ச விஸ்ம்ருʼத்ய ஸதா³ மௌனம்ʼ பரித்யஜ ॥ 23.40 ॥

தே³ஹாபி⁴மானம்ʼ ஸந்த்யஜ்ய சித்தஸத்தாம்ʼ பரித்யஜ ।
ஆத்மைவாஹம்ʼ ஸ்வயம்ʼ சாஹம்ʼ இத்யேவம்ʼ ஸர்வதா³ ப⁴வ ॥ 23.41 ॥

ஏவம்ʼ ஸ்தி²தே த்வம்ʼ முக்தோ(அ)ஸி ந து கார்யா விசாரணா ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வம்ʼ யத்கிஞ்சித் ஸச்சிதா³னந்த³ ஏவ ஹி ॥ 23.42 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம இத³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி நிரந்தர꞉ ।
ப்ரஜ்ஞானம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏவாஸி த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 23.43 ॥

த்³ருʼட⁴நிஶ்சயமேவ த்வம்ʼ குரு கல்யாணமாத்மன꞉ ।
மனஸோ பூ⁴ஷணம்ʼ ப்³ரஹ்ம மனஸோ பூ⁴ஷணம்ʼ பர꞉ ॥ 23.44 ॥

மனஸோ பூ⁴ஷணம்ʼ கர்தா ப்³ரஹ்மைவாஹமவேக்ஷத꞉ ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னத³꞉ ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹ꞉ ॥ 23.45 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³மகி²லம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³ ஏவ ஹி ।
ஸச்சிதா³னந்த³ஜீவாத்மா ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹ꞉ ॥ 23.46 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³மத்³வைதம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³ஶங்கர꞉ ।
ஸச்சிதா³னந்த³விஜ்ஞானம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³போ⁴ஜன꞉ ॥ 23.47 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³பூர்ணாத்மா ஸச்சிதா³னந்த³காரண꞉ ।
ஸச்சிதா³னந்த³லீலாத்மா ஸச்சிதா³னந்த³ஶேவதி⁴꞉ ॥ 23.48 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³ஸர்வாங்க³꞉ ஸச்சிதா³னந்த³சந்த³ன꞉ ।
ஸச்சிதா³னந்த³ஸித்³தா⁴ந்த꞉ ஸச்சிதா³னந்த³வேத³க꞉ ॥ 23.49 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³ஶாஸ்த்ரார்த²꞉ ஸச்சிதா³னந்த³வாசக꞉ ।
ஸச்சிதா³னந்த³ஹோமஶ்ச ஸச்சிதா³னந்த³ராஜ்யக꞉ ॥ 23.50 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³பூர்ணாத்மா ஸச்சிதா³னந்த³பூர்ணக꞉ ।
ஸச்சிதா³னந்த³ஸன்மாத்ரம்ʼ மூடே⁴ஷு படி²தம்ʼ ச யத் ॥ 23.51 ॥

ஶுத்³த⁴ம்ʼ மூடே⁴ஷு யத்³த³த்தம்ʼ ஸுப³த்³த⁴ம்ʼ மார்க³சாரிணா ।
விஷயாஸக்தசித்தேஷு ந ஸம்பா⁴ஷ்யம்ʼ விவேகினா ॥ 23.52 ॥

ஸக்ருʼச்ச்²ரவணமாத்ரேண ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி ஸ்வயம் ।
இச்சா² சேத்³யதி³ நாரீணாம்ʼ முக²ம்ʼ ப்³ராஹ்மண ஏவ ஹி ॥ 23.53 ॥

ஸர்வம்ʼ சைதன்யமாத்ரத்வாத் ஸ்த்ரீபே⁴த³ம்ʼ ச ந வித்³யதே ।
வேத³ஶாஸ்த்ரேண யுக்தோ(அ)பி ஜ்ஞாநாபா⁴வாத்³ த்³விஜோ(அ)த்³விஜ꞉ ॥ 23.54 ॥

ப்³ரஹ்மைவ தந்துனா தேன ப³த்³தா⁴ஸ்தே முக்திசிந்தகா꞉ ।
ஸர்வமுக்தம்ʼ ப⁴க³வதா ரஹஸ்யம்ʼ ஶங்கரேண ஹி ॥ 23.55 ॥

ஸோமாபீட³பதா³ம்பு³ஜார்சனப²லைர்பு⁴க்த்யை ப⁴வான் மானஸம்ʼ
நான்யத்³யோக³பதா² ஶ்ருதிஶ்ரவணத꞉ கிம்ʼ கர்மபி⁴ர்பூ⁴யதே ।
யுக்த்யா ஶிக்ஷிதமானஸானுப⁴வதோ(அ)ப்யஶ்மாப்யஸங்கோ³ வசாம்ʼ
கிம்ʼ க்³ராஹ்யம்ʼ ப⁴வதீந்த்³ரியார்த²ரஹிதானந்தை³கஸாந்த்³ர꞉ ஶிவ꞉ ॥ 23.56 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ரஹஸ்யோபதே³ஶப்ரகரணம்ʼ நாம த்ரயோவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

24 ॥ சதுர்விம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
புன꞉ புன꞉ பரம்ʼ வக்ஷ்யே ஆத்மனோ(அ)ன்யத³ஸத் ஸ்வத꞉ ।
அஸதோ வசனம்ʼ நாஸ்தி ஸதோ நாஸ்தி ஸதா³ ஸ்தி²தே ॥ 24.1 ॥

ப்³ரஹ்மாப்⁴யாஸ பரஸ்யாஹம்ʼ வக்ஷ்யே நிர்ணயமாத்மன꞉ ।
தஸ்யாபி ஸக்ருʼதே³வாஹம்ʼ வக்ஷ்யே மங்க³லபூர்வகம் ॥ 24.2 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஹமேவாஸ்மி சின்மாத்ரோ நாஸ்தி கிஞ்சன ।
அஹமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹமேவ சிதா³த்மகம் ॥ 24.3 ॥

அஹம்ʼ மமேதி நாஸ்த்யேவ அஹம்ʼ ஜ்ஞாநீதி நாஸ்தி ச ।
ஶுத்³தோ⁴(அ)ஹம்ʼ ப்³ரஹ்மரூபோ(அ)ஹமானந்தோ³(அ)ஹமஜோ நர꞉ ॥ 24.4 ॥var was நஜ꞉
தே³வோ(அ)ஹம்ʼ தி³வ்யபா⁴னோ(அ)ஹம்ʼ துர்யோ(அ)ஹம்ʼ ப⁴வபா⁴வ்யஹம் ।
அண்ட³ஜோ(அ)ஹமஶேஷோ(அ)ஹமந்தராத³ந்தரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 24.5 ॥

அமரோ(அ)ஹமஜஸ்ரோ(அ)ஹமத்யந்தபரமோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
பராபரஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ நித்யாநித்யரஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 24.6 ॥

கு³ணாகு³ணவிஹீனோ(அ)ஹம்ʼ துர்யாதுர்யரஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ஶாந்தாஶாந்தவிஹீனோ(அ)ஹம்ʼ ஜ்ஞானாஜ்ஞானரஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 24.7 ॥

காலாகாலவிஹீனோ(அ)ஹமாத்மானாத்மவிவர்ஜித꞉ ।
லப்³தா⁴லப்³தா⁴தி³ஹீனோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வஶூன்யோ(அ)ஹமவ்யய꞉ ॥ 24.8 ॥

அஹமேவாஹமேவாஹமனந்தரநிரந்தரம் ।
ஶாஶ்வதோ(அ)ஹமலக்ஷ்யோ(அ)ஹமாத்மா ந பரிபூர்ணத꞉ ॥ 24.9 ॥

இத்யாதி³ஶப்³த³முக்தோ(அ)ஹம்ʼ இத்யாத்³யம்ʼ ச ந சாஸ்ம்யஹம் ।
இத்யாதி³வாக்யமுக்தோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வவர்ஜிதது³ர்ஜய꞉ ॥ 24.10 ॥

நிரந்தரோ(அ)ஹம்ʼ பூ⁴தோ(அ)ஹம்ʼ ப⁴வ்யோ(அ)ஹம்ʼ ப⁴வவர்ஜித꞉ ।
லக்ஷ்யலக்ஷணஹீனோ(அ)ஹம்ʼ கார்யஹீனோ(அ)ஹமாஶுக³꞉ ॥ 24.11 ॥

வ்யோமாதி³ரூபஹீனோ(அ)ஹம்ʼ வ்யோமரூபோ(அ)ஹமச்யுத꞉ ।
அந்தராந்தரபா⁴வோ(அ)ஹமந்தராந்தரவர்ஜித꞉ ॥ 24.12 ॥

ஸர்வஸித்³தா⁴ந்தரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வதோ³ஷவிவர்ஜித꞉ ।
ந கதா³சன முக்தோ(அ)ஹம்ʼ ந ப³த்³தோ⁴(அ)ஹம்ʼ கதா³சன ॥ 24.13 ॥

ஏவமேவ ஸதா³ க்ருʼத்வா ப்³ரஹ்மைவாஹமிதி ஸ்மர ।
ஏதாவதே³வ மாத்ரம்ʼ து முக்தோ ப⁴வது நிஶ்சய꞉ ॥ 24.14 ॥

சின்மாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ ஶிவோ(அ)ஹம்ʼ வை ஶுப⁴மாத்ரமஹம்ʼ ஸதா³ ।
ஸதா³காரோ(அ)ஹம்ʼ முக்தோ(அ)ஹம்ʼ ஸதா³ வாசாமகோ³சர꞉ ॥ 24.15 ॥

ஸர்வதா³ பரிபூர்ணோ(அ)ஹம்ʼ வேதோ³பாதி⁴விவர்ஜித꞉ ।
சித்தகார்யவிஹீனோ(அ)ஹம்ʼ சித்தமஸ்தீதி மே ந ஹி ॥ 24.16 ॥

யத் கிஞ்சித³பி நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ ப்ரியபா⁴ஷணம் ।
ஆத்மப்ரியமனாத்மா ஹி இத³ம்ʼ மே வஸ்துதோ ந ஹி ॥ 24.17 ॥

இத³ம்ʼ து³꞉க²மித³ம்ʼ ஸௌக்²யமித³ம்ʼ பா⁴தி அஹம்ʼ ந ஹி ।
ஸர்வவர்ஜிதரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வவர்ஜிதசேதன꞉ ॥ 24.18 ॥

அநிர்வாச்யமநிர்வாச்யம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ரஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹ அஹமேவ பராத் பர꞉ ॥ 24.19 ॥

அஹம்ʼ சைதன்யபூ⁴தாத்மா தே³ஹோ நாஸ்தி கதா³சன ।
லிங்க³தே³ஹம்ʼ ச நாஸ்த்யேவ காரணம்ʼ தே³ஹமேவ ந ॥ 24.20 ॥

அஹம்ʼ த்யக்த்வா பரம்ʼ சாஹம்ʼ அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மஸ்வரூபத꞉ ।
காமாதி³வர்ஜிதோ(அ)தீத꞉ காலபே⁴த³பராத்பர꞉ ॥ 24.21 ॥

ப்³ரஹ்மைவேத³ம்ʼ ந ஸம்ʼவேத்³யம்ʼ நாஹம்ʼ பா⁴வம்ʼ ந வா நஹி ।
ஸர்வஸம்ʼஶயஸம்ʼஶாந்தோ ப்³ரஹ்மைவாஹமிதி ஸ்தி²தி꞉ ॥ 24.22 ॥

நிஶ்சயம்ʼ ச ந மே கிஞ்சித் சிந்தாபா⁴வாத் ஸதா³(அ)க்ஷர꞉ ।
சித³ஹம்ʼ சித³ஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம சித³ஹம்ʼ சித³ஹம்ʼ ஸதா³ ॥ 24.23 ॥

ஏவம்ʼ பா⁴வனயா யுக்தஸ்த்யக்தஶங்க꞉ ஸுகீ²ப⁴வ ।
ஸர்வஸங்க³ம்ʼ பரித்யஜ்ய ஆத்மைக்யைவம்ʼ ப⁴வான்வஹம் ॥ 24.24 ॥

ஸங்க³ம்ʼ நாம ப்ரவக்ஷ்யே(அ)ஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஹமிதி நிஶ்சய꞉ ।
ஸத்யோ(அ)ஹம்ʼ பரமாத்மா(அ)ஹம்ʼ ஸ்வயமேவ ஸ்வயம்ʼ ஸ்வயம் ॥ 24.25 ॥

நாஹம்ʼ தே³ஹோ ந ச ப்ராணோ ந த்³வந்த்³வோ ந ச நிர்மல꞉ ।
ஏஷ ஏவ ஹி ஸத்ஸங்க³꞉ ஏஷ ஏவ ஹி நிர்மல꞉ ॥ 24.26 ॥

மஹத்ஸங்கே³ மஹத்³ப்³ரஹ்மபா⁴வனம்ʼ பரமம்ʼ பத³ம் ।
அஹம்ʼ ஶாந்தப்ரபா⁴வோ(அ)ஹம்ʼ அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 24.27 ॥

அஹம்ʼ த்யக்தஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ அஹம்ʼ சிந்தாதி³வர்ஜித꞉ ।
ஏஷ ஏவ ஹி ஸத்ஸங்க³꞉ ஏஷ நித்யம்ʼ ப⁴வானஹம் ॥ 24.28 ॥

ஸர்வஸங்கல்பஹீனோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வவ்ருʼத்திவிவர்ஜித꞉ ।
அம்ருʼதோ(அ)ஹமஜோ நித்யம்ʼ ம்ருʼதிபீ⁴திரதீதிக꞉ ॥ 24.29 ॥

ஸர்வகல்யாணரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வதா³ ப்ரியரூபவான் ।
ஸமலாங்கோ³ மலாதீத꞉ ஸர்வதா³ஹம்ʼ ஸதா³னுக³꞉ ॥ 24.30 ॥

அபரிச்சி²ன்னஸன்மாத்ரம்ʼ ஸத்யஜ்ஞானஸ்வரூபவான் ।
நாதா³ந்தரோ(அ)ஹம்ʼ நாதோ³(அ)ஹம்ʼ நாமரூபவிவர்ஜித꞉ ॥ 24.31 ॥

அத்யந்தாபி⁴ன்னஹீனோ(அ)ஹமாதி³மத்⁴யாந்தவர்ஜித꞉ ।
ஏவம்ʼ நித்யம்ʼ த்³ருʼடா⁴ப்⁴யாஸ ஏவம்ʼ ஸ்வானுப⁴வேன ச ॥ 24.32 ॥

ஏவமேவ ஹி நித்யாத்மபா⁴வனேன ஸுகீ² ப⁴வ ।
ஏவமாத்மா ஸுக²ம்ʼ ப்ராப்த꞉ புனர்ஜன்ம ந ஸம்ப⁴வேத் ॥ 24.33 ॥

ஸத்³யோ முக்தோ ப⁴வேத்³ப்³ரஹ்மாகாரேண பரிதிஷ்ட²தி ।
ஆத்மாகாரமித³ம்ʼ விஶ்வமாத்மாகாரமஹம்ʼ மஹத் ॥ 24.34 ॥

ஆத்மைவ நான்யத்³பூ⁴தம்ʼ வா ஆத்மைவ மன ஏவ ஹி ।
ஆத்மைவ சித்தவத்³பா⁴தி ஆத்மைவ ஸ்ம்ருʼதிவத் க்வசித் ॥ 24.35 ॥

ஆத்மைவ வ்ருʼத்திவத்³பா⁴தி ஆத்மைவ க்ரோத⁴வத் ஸதா³ । var was வ்ருʼத்திமத்³பா⁴தி
ஆத்மைவ ஶ்ரவணம்ʼ தத்³வதா³த்மைவ மனனம்ʼ ச தத் ॥ 24.36 ॥

ஆத்மைவோபக்ரமம்ʼ நித்யமுபஸம்ʼஹாரமாத்மவத் ।
ஆத்மைவாப்⁴யாம்ʼ ஸமம்ʼ நித்யமாத்மைவாபூர்வதாப²லம் ॥ 24.37 ॥

அர்த²வாத³வதா³த்மா ஹி பரமாத்மோபபத்தி ஹி ।
இச்சா² ப்ராரப்⁴யவத்³ப்³ரஹ்ம இச்சா²மாரப்⁴யவத் பர꞉ ॥ 24.38 ॥var was ப்ராரப்³த⁴வத்³
பரேச்சா²ரப்³த⁴வத்³ப்³ரஹ்மா இச்சா²ஶக்திஶ்சிதே³வ ஹி ।
அனிச்சா²ஶக்திராத்மைவ பரேச்சா²ஶக்திரவ்யய꞉ ॥ 24.39 ॥

பரமாத்மைவாதி⁴காரோ விஷயம்ʼ பரமாத்மன꞉ ।
ஸம்ப³ந்த⁴ம்ʼ பரமாத்மைவ ப்ரயோஜனம்ʼ பராத்மகம் ॥ 24.40 ॥

ப்³ரஹ்மைவ பரமம்ʼ ஸங்க³ம்ʼ கர்மஜம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸங்க³மம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ப்⁴ராந்திஜம்ʼ பா⁴தி த்³வந்த்³வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ நான்யத꞉ ॥ 24.41 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சித்ய ஸத்³ய ஏவ விமோக்ஷத³ம் ।
ஸவிகல்பஸமாதி⁴ஸ்த²ம்ʼ நிர்விகல்பஸமாதி⁴ ஹி ॥ 24.42 ॥

ஶப்³தா³னுவித்³த⁴ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ப்³ரஹ்ம த்³ருʼஶ்யானுவித்³த⁴கம் ।
ப்³ரஹ்மைவாதி³ஸமாதி⁴ஶ்ச தன்மத்⁴யமஸமாதி⁴கம் ॥ 24.43 ॥

ப்³ரஹ்மைவ நிஶ்சயம்ʼ ஶூன்யம்ʼ தது³க்தமஸமாதி⁴கம் ।
தே³ஹாபி⁴மானரஹிதம்ʼ தத்³வைராக்³யஸமாதி⁴கம் ॥ 24.44 ॥

ஏதத்³பா⁴வனயா ஶாந்தம்ʼ ஜீவன்முக்தஸமாதி⁴க꞉ ।
அத்யந்தம்ʼ ஸர்வஶாந்தத்வம்ʼ தே³ஹோ முக்தஸமாதி⁴கம் ॥ 24.45 ॥

ஏதத³ப்⁴யாஸினாம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ஸர்வம்ʼ சைதத்ஸமன்விதம் ।
ஸர்வம்ʼ விஸ்ம்ருʼத்ய விஸ்ம்ருʼத்ய த்யக்த்வா த்யக்த்வா புன꞉ புன꞉ ॥ 24.46 ॥

ஸர்வவ்ருʼத்திம்ʼ ச ஶூன்யேன ஸ்தா²ஸ்யாமீதி விமுச்ய ஹி ।
ந ஸ்தா²ஸ்யாமீதி விஸ்ம்ருʼத்ய பா⁴ஸ்யாமீதி ச விஸ்மர ॥ 24.47 ॥

சைதன்யோ(அ)ஹமிதி த்யக்த்வா ஸன்மாத்ரோ(அ)ஹமிதி த்யஜ ।
த்யஜனம்ʼ ச பரித்யஜ்ய பா⁴வனம்ʼ ச பரித்யஜ ॥ 24.48 ॥

ஸர்வம்ʼ த்யக்த்வா மன꞉ க்ஷிப்ரம்ʼ ஸ்மரணம்ʼ ச பரித்யஜ ।
ஸ்மரணம்ʼ கிஞ்சிதே³வாத்ர மஹாஸம்ʼஸாரஸாக³ரம் ॥ 24.49 ॥

ஸ்மரணம்ʼ கிஞ்சிதே³வாத்ர மஹாது³꞉க²ம்ʼ ப⁴வேத் ததா³ ।
மஹாதோ³ஷம்ʼ ப⁴வம்ʼ ப³ந்த⁴ம்ʼ சித்தஜன்ம ஶதம்ʼ மன꞉ ॥ 24.50 ॥

ப்ராரப்³த⁴ம்ʼ ஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி² ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³ பாதகம் ।
ஸ்மரணம்ʼ சைவமேவேஹ ப³ந்த⁴மோக்ஷஸ்ய காரணம் ॥ 24.51 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மப்ரகரணம்ʼ ஸர்வது³꞉க²விநாஶகம் ।
ஸர்வப்ரபஞ்சஶமனம்ʼ ஸத்³யோ மோக்ஷப்ரத³ம்ʼ ஸதா³ ।
ஏதச்ச்²ரவணமாத்ரேண ப்³ரஹ்மைவ ப⁴வதி ஸ்வயம் ॥ 24.52 ॥

ப⁴க்த்யா பத்³மத³லாக்ஷபூஜிதபத³த்⁴யானானுவ்ருʼத்த்யா மன꞉
ஸ்வாந்தானந்தபத²ப்ரசாரவிது⁴ரம்ʼ முக்த்யை ப⁴வேன்மானஸம் ।
ஸங்கல்போஜ்ஜி²தமேதத³ல்பஸுமஹாஶீலோ த³யாம்போ⁴நிதௌ⁴
கஶ்சித் ஸ்யாச்சி²வப⁴க்தது⁴ர்யஸுமஹாஶாந்த꞉ ஶிவப்ரேமத꞉ ॥ 24.53 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மப்ரகரணநிரூபணம்ʼ நாம சதுர்விம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

25 ॥ பஞ்சவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
வக்ஷ்யே ப்ரஸித்³த⁴மாத்மானம்ʼ ஸர்வலோகப்ரகாஶகம் ।
ஸர்வாகாரம்ʼ ஸதா³ ஸித்³த⁴ம்ʼ ஸர்வத்ர நிபி³ட³ம்ʼ மஹத் ॥ 25.1 ॥

தத்³ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ந ஸந்தே³ஹ இதி நிஶ்சித்ய திஷ்ட² போ⁴꞉ ।
சிதே³வாஹம்ʼ சிதே³வாஹம்ʼ சித்ரம்ʼ சேத³ஹமேவ ஹி ॥ 25.2 ॥

வாசாவதி⁴ஶ்ச தே³வோ(அ)ஹம்ʼ சிதே³வ மனஸ꞉ பர꞉ ।
சிதே³வாஹம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம சிதே³வ ஸகலம்ʼ பத³ம் ॥ 25.3 ॥

ஸ்தூ²லதே³ஹம்ʼ சிதே³வேத³ம்ʼ ஸூக்ஷ்மதே³ஹம்ʼ சிதே³வ ஹி ।
சிதே³வ கரணம்ʼ ஸோ(அ)ஹம்ʼ காயமேவ சிதே³வ ஹி ॥ 25.4 ॥

அக²ண்டா³காரவ்ருʼத்திஶ்ச உத்தமாத⁴மமத்⁴யமா꞉ ।
தே³ஹஹீனஶ்சிதே³வாஹம்ʼ ஸூக்ஷ்மதே³ஹஶ்சிதே³வ ஹி ॥ 25.5 ॥

சிதே³வ காரணம்ʼ ஸோ(அ)ஹம்ʼ பு³த்³தி⁴ஹீனஶ்சிதே³வ ஹி ।
பா⁴வஹீனஶ்சிதே³வாஹம்ʼ தோ³ஷஹீனஶ்சிதே³வ ஹி ॥ 25.6 ॥

அஸ்தித்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம நாஸ்த்யேவ நாஸ்தி ப்³ரஹ்மேதி நாஸ்தி ஹி ।
அஸ்தி நாஸ்தீதி நாஸ்த்யேவ அஹமேவ சிதே³வ ஹி ॥ 25.7 ॥

ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ ஸாகாரம்ʼ நாஸ்தி நாஸ்தி ஹி ।
யத்கிஞ்சித³பி நாஸ்த்யேவ அஹமேவ சிதே³வ ஹி ॥ 25.8 ॥

அன்வயவ்யதிரேகம்ʼ ச ஆதி³மத்⁴யாந்ததூ³ஷணம் ।
ஸர்வம்ʼ சின்மாத்ரரூபத்வாத³ஹமேவ சிதே³வ ஹி ॥ 25.9 ॥

ஸர்வாபரம்ʼ ச ஸத³ஸத் கார்யகாரணகர்த்ருʼகம் ।
ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ அஹமேவ ஹி கேவலம் ॥ 25.10 ॥

அஶுத்³த⁴ம்ʼ ஶுத்³த⁴மத்³வைதம்ʼ த்³வைதமேகமனேககம் ।
ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ அஹமேவ ஹி கேவலம் ॥ 25.11 ॥

அஸத்யஸத்யமத்³வந்த்³வம்ʼ த்³வந்த்³வம்ʼ ச பரத꞉ பரம் ।
ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ அஹமேவ ஹி கேவலம் ॥ 25.12 ॥

பூ⁴தம்ʼ ப⁴விஷ்யம்ʼ வர்தம்ʼ ச மோஹாமோஹௌ ஸமாஸமௌ ।
ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ அஹமேவ ஹி கேவலம் ॥ 25.13 ॥

க்ஷணம்ʼ லவம்ʼ த்ருடிர்ப்³ரஹ்ம த்வம்பத³ம்ʼ தத்பத³ம்ʼ ததா² ।
ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ அஹமேவ ஹி கேவலம் ॥ 25.14 ॥

த்வம்பத³ம்ʼ தத்பத³ம்ʼ வாபி ஐக்யம்ʼ ச ஹ்யஹமேவ ஹி ।
ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ அஹமேவ ஹி கேவலம் ॥ 25.15 ॥

ஆனந்த³ம்ʼ பரமானந்த³ம்ʼ ஸர்வானந்த³ம்ʼ நிஜம்ʼ மஹத் ।
ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ அஹமேவ ஹி கேவலம் ॥ 25.16 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம இத³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம கம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஹ்யக்ஷரம்ʼ பரம் ।
ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ அஹமேவ ஹி கேவலம் ॥ 25.17 ॥

விஷ்ணுரேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஶிவோ ப்³ரஹ்மாஹமேவ ஹி ।
ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ அஹமேவ ஹி கேவலம் ॥ 25.18 ॥

ஶ்ரோத்ரம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஶப்³த³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம பத³ம்ʼ ஶுப⁴ம் ।
ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ அஹமேவ ஹி கேவலம் ॥ 25.19 ॥

ஸ்பர்ஶோ ப்³ரஹ்ம பத³ம்ʼ த்வக்ச த்வக்ச ப்³ரஹ்ம பரஸ்பரம் ।
ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ அஹமேவ ஹி கேவலம் ॥ 25.20 ॥

பரம்ʼ ரூபம்ʼ சக்ஷுபி⁴꞉ ஏவ தத்ரைவ யோஜ்யதாம் ।
ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ அஹமேவ ஹி கேவலம் ॥ 25.21 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வம்ʼ ஸததம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³மாத்ரகம் ।
ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ அஹமேவ ஹி கேவலம் ॥ 25.22 ॥

சின்மயானந்த³மாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ இத³ம்ʼ விஶ்வமித³ம்ʼ ஸதா³ ।
ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ அஹமேவ ஹி கேவலம் ॥ 25.23 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வம்ʼ யத்கிஞ்சித் தத்³ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ அஹமேவ ஹி கேவலம் ॥ 25.24 ॥

வாசா யத் ப்ரோச்யதே நாம மனஸா மனுதே து யத் ।
ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ அஹமேவ ஹி கேவலம் ॥ 25.25 ॥

காரணே கல்பிதே யத்³யத் தூஷ்ணீம்ʼ வா ஸ்தீ²யதே ஸதா³ ।
ஶரீரேண து யத்³ பு⁴ங்க்தே இந்த்³ரியைர்யத்து பா⁴வ்யதே ।
ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ அஹமேவ ஹி கேவலம் ॥ 25.26 ॥

வேதே³ யத் கர்ம வேதோ³க்தம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ ஶாஸ்த்ரோக்தநிர்ணயம் ।
கு³ரூபதே³ஶஸித்³தா⁴ந்தம்ʼ ஶுத்³தா⁴ஶுத்³த⁴விபா⁴ஸகம் ॥ 25.27 ॥

காமாதி³கலனம்ʼ ப்³ரஹ்ம தே³வாதி³ கலனம்ʼ ப்ருʼத²க் ।
ஜீவயுக்தேதி கலனம்ʼ விதே³ஹோ முக்திகல்பனம் ॥ 25.28 ॥

ப்³ரஹ்ம இத்யபி ஸங்கல்பம்ʼ ப்³ரஹ்மவித்³வரகல்பனம் ।
வரீயானிதி ஸங்கல்பம்ʼ வரிஷ்ட² இதி கல்பனம் ॥ 25.29 ॥

ப்³ரஹ்மாஹமிதி ஸங்கல்பம்ʼ சித³ஹம்ʼ சேதி கல்பனம் ।
மஹாவித்³யேதி ஸங்கல்பம்ʼ மஹாமாயேதி கல்பனம் ॥ 25.30 ॥

மஹாஶூன்யேதி ஸங்கல்பம்ʼ மஹாசிந்தேதி கல்பனம் ।
மஹாலோகேதி ஸங்கல்பம்ʼ மஹாஸத்யேதி கல்பனம் ॥ 25.31 ॥

மஹாரூபேதி ஸங்கல்பம்ʼ மஹாரூபம்ʼ ச கல்பனம் ।
ஸர்வஸங்கல்பகம்ʼ சித்தம்ʼ ஸர்வஸங்கல்பகம்ʼ மன꞉ ॥ 25.32 ॥

ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ।
ஸர்வம்ʼ த்³வைதம்ʼ மனோரூபம்ʼ ஸர்வம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ மனோமயம் ॥ 25.33 ॥

சிதே³வாஹம்ʼ ந ஸந்தே³ஹ꞉ சிதே³வேத³ம்ʼ ஜக³த்த்ரயம் ।
யத்கிஞ்சித்³பா⁴ஷணம்ʼ வாபி யத்கிஞ்சின்மனஸோ ஜபம் ।
யத்கிஞ்சின்மானஸம்ʼ கர்ம ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 25.34 ॥

ஸர்வம்ʼ நாஸ்தீதி ஸன்மந்த்ரம்ʼ ஜீவப்³ரஹ்மஸ்வரூபகம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வமித்யேவம்ʼ மந்த்ரஞ்சைவோத்தமோத்தமம் ॥ 25.35 ॥

அனுக்தமந்த்ரம்ʼ ஸன்மந்த்ரம்ʼ வ்ருʼத்திஶூன்யம்ʼ பரம்ʼ மஹத் ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி ஸங்கல்பம்ʼ ததே³வ பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 25.36 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி ஸங்கல்பம்ʼ மஹாதே³வேதி கீர்தனம் ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி ஸங்கல்பம்ʼ ஶிவபூஜாஸமம்ʼ மஹத் ॥ 25.37 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேத்யனுப⁴வ꞉ ஸர்வாகாரோ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி ஸங்கல்பம்ʼ ஸர்வத்யாக³மிதீரிதம் ॥ 25.38 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி ஸங்கல்பம்ʼ பா⁴வாபா⁴வவிநாஶனம் ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி ஸங்கல்பம்ʼ மஹாதே³வேதி நிஶ்சய꞉ ॥ 25.39 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி ஸங்கல்பம்ʼ காலஸத்தாவிநிர்முக்த꞉ ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி ஸங்கல்ப꞉ தே³ஹஸத்தா விமுக்திக꞉ ॥ 25.40 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி ஸங்கல்ப꞉ ஸச்சிதா³னந்த³ரூபக꞉ ।
ஸர்வோ(அ)ஹம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரைவ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 25.41 ॥

இத³மித்யேவ யத்கிஞ்சித் தத்³ப்³ரஹ்மைவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்⁴ராந்திஶ்ச நரகம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ ஸ்வர்க³ப்⁴ராந்திரிதீரிதா ॥ 25.42 ॥

ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுரிதி ப்⁴ராந்திர்ப்⁴ராந்திஶ்ச ஶிவரூபகம் ।
விராட் ஸ்வராட் ததா² ஸம்ராட் ஸூத்ராத்மா ப்⁴ராந்திரேவ ச ॥ 25.43 ॥

தே³வாஶ்ச தே³வகார்யாணி ஸூர்யாசந்த்³ரமஸோர்க³தி꞉ ।
முனயோ மனவ꞉ ஸித்³தா⁴ ப்⁴ராந்திரேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 25.44 ॥

ஸர்வதே³வாஸுரா ப்⁴ராந்திஸ்தேஷாம்ʼ யுத்³தா⁴தி³ ஜன்ம ச ।
விஷ்ணோர்ஜன்மாவதாராணி சரிதம்ʼ ஶாந்திரேவ ஹி ॥ 25.45 ॥

ப்³ரஹ்மண꞉ ஸ்ருʼஷ்டிக்ருʼத்யானி ருத்³ரஸ்ய சரிதானி ச ।
ஸர்வப்⁴ராந்திஸமாயுக்தம்ʼ ப்⁴ராந்த்யா லோகாஶ்சதுர்த³ஶ ॥ 25.46 ॥

வர்ணாஶ்ரமவிபா⁴க³ஶ்ச ப்⁴ராந்திரேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்³ரஹ்மவிஷ்ண்வீஶருத்³ராணாமுபாஸா ப்⁴ராந்திரேவ ச ॥ 25.47 ॥

தத்ராபி யந்த்ரமந்த்ராப்⁴யாம்ʼ ப்⁴ராந்திரேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
வாசாமகோ³சரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மமயம்ʼ ச ஹி ॥ 25.48 ॥

ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ அஹமேவ சிதே³வ ஹி ।
ஏவம்ʼ வத³ த்வம்ʼ திஷ்ட² த்வம்ʼ ஸத்³யோ முக்தோ ப⁴விஷ்யஸி ॥ 25.49 ॥

ஏதாவது³க்தம்ʼ யத்கிஞ்சித் தன்னாஸ்த்யேவ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஏவம்ʼ யதா³ந்தரம்ʼ க்ஷிப்ரம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ த்³ருʼட⁴நிஶ்சயம் ॥ 25.50 ॥

த்³ருʼட⁴நிஶ்சயமேவாத்ர ப்ரத²மம்ʼ காரணம்ʼ ப⁴வேத் ।
நிஶ்சய꞉ க²ல்வயம்ʼ பஶ்சாத் ஸ்வயமேவ ப⁴விஷ்யதி ॥ 25.51 ॥

ஆர்தம்ʼ யச்சி²வபாத³தோ(அ)ன்யதி³தரம்ʼ தஜ்ஜாதி³ஶப்³தா³த்மகம்ʼ
சேதோவ்ருʼத்திபரம்ʼ பராப்ரமுதி³தம்ʼ ஷட்³பா⁴வஸித்³த⁴ம்ʼ ஜக³த் ।
பூ⁴தாக்ஷாதி³மனோவசோபி⁴ரனகே⁴ ஸாந்த்³ரே மஹேஶே க⁴னே
ஸிந்தௌ⁴ ஸைந்த⁴வக²ண்ட³வஜ்ஜக³தி³த³ம்ʼ லீயேத வ்ருʼத்த்யுஜ்ஜி²தம் ॥ 25.52 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ப்³ரஹ்மணஸ்ஸர்வரூபத்வநிரூபணப்ரகரணம்ʼ நாம பஞ்சவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

26 ॥ ஷட்³விம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
வக்ஷ்யே ஸச்சித்பரானந்த³ம்ʼ ஸ்வபா⁴வம்ʼ ஸர்வதா³ ஸுக²ம் ।
ஸர்வவேத³புராணானாம்ʼ ஸாராத் ஸாரதரம்ʼ ஸ்வயம் ॥ 26.1 ॥

ந பே⁴த³ம்ʼ ச த்³வயம்ʼ த்³வந்த்³வம்ʼ ந பே⁴த³ம்ʼ பே⁴த³வர்ஜிதம் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஜ்ஞாநாஶ்ரயமநாமயம் ॥ 26.2 ॥

ந க்வசின்னாத ஏவாஹம்ʼ நாக்ஷரம்ʼ ந பராத்பரம் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஜ்ஞாநாஶ்ரயமநாமயம் ॥ 26.3 ॥

ந ப³ஹிர்னாந்தரம்ʼ நாஹம்ʼ ந ஸங்கல்போ ந விக்³ரஹ꞉ ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஜ்ஞாநாஶ்ரயமநாமயம் ॥ 26.4 ॥

ந ஸத்யம்ʼ ச பரித்யஜ்ய ந வார்தா நார்த²தூ³ஷணம் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஜ்ஞாநாஶ்ரயமநாமயம் ॥ 26.5 ॥

ந கு³ணோ கு³ணிவாக்யம்ʼ வா ந மனோவ்ருʼத்திநிஶ்சய꞉ ।
ந ஜபம்ʼ ந பரிச்சி²ன்னம்ʼ ந வ்யாபகமஸத் ப²லம் ॥ 26.6 ॥

ந கு³ருர்ன ச ஶிஷ்யோ வா ந ஸ்தி²ரம்ʼ ந ஶுபா⁴ஶுப⁴ம் ।
நைகரூபம்ʼ நான்யரூபம்ʼ ந மோக்ஷோ ந ச ப³ந்த⁴கம் ॥ 26.7 ॥

அஹம்ʼ பதா³ர்த²ஸ்தத்பத³ம்ʼ வா நேந்த்³ரியம்ʼ விஷயாதி³கம் ।
ந ஸம்ʼஶயம்ʼ ந துச்ச²ம்ʼ வா ந நிஶ்சயம்ʼ ந வா க்ருʼதம் ॥ 26.8 ॥

ந ஶாந்திரூபமத்³வைதம்ʼ ந சோர்த்⁴வம்ʼ ந ச நீசகம் ।
ந லக்ஷணம்ʼ ந து³꞉கா²ங்க³ம்ʼ ந ஸுக²ம்ʼ ந ச சஞ்சலம் ॥ 26.9 ॥

ந ஶரீரம்ʼ ந லிங்க³ம்ʼ வா ந காரணமகாரணம் ।
ந து³꞉க²ம்ʼ நாந்திகம்ʼ நாஹம்ʼ ந கூ³ட⁴ம்ʼ ந பரம்ʼ பத³ம் ॥ 26.10 ॥

ந ஸஞ்சிதம்ʼ ச நாகா³மி ந ஸத்யம்ʼ ச த்வமாஹகம் ।
நாஜ்ஞானம்ʼ ந ச விஜ்ஞானம்ʼ ந மூடோ⁴ ந ச விஜ்ஞவான் ॥ 26.11 ॥

ந நீசம்ʼ நரகம்ʼ நாந்தம்ʼ ந முக்திர்ன ச பாவனம் ।
ந த்ருʼஷ்ணா ந ச வித்³யாத்வம்ʼ நாஹம்ʼ தத்த்வம்ʼ ந தே³வதா ॥ 26.12 ॥

ந ஶுபா⁴ஶுப⁴ஸங்கேதோ ந ம்ருʼத்யுர்ன ச ஜீவனம் ।
ந த்ருʼப்திர்ன ச போ⁴ஜ்யம்ʼ வா ந க²ண்டை³கரஸோ(அ)த்³வயம் ॥ 26.13 ॥

ந ஸங்கல்பம்ʼ ந ப்ரபஞ்சம்ʼ ந ஜாக³ரணராஜகம் ।
ந கிஞ்சித்ஸமதாதோ³ஷோ ந துர்யக³ணனா ப்⁴ரம꞉ ॥ 26.14 ॥

ந ஸர்வம்ʼ ஸமலம்ʼ நேஷ்டம்ʼ ந நீதிர்ன ச பூஜனம் ।
ந ப்ரபஞ்சம்ʼ ந ப³ஹுனா நான்யபா⁴ஷணஸங்க³ம꞉ ॥ 26.15 ॥

ந ஸத்ஸங்க³மஸத்ஸங்க³꞉ ந ப்³ரஹ்ம ந விசாரணம் ।
நாப்⁴யாஸம்ʼ ந ச வக்தா ச ந ஸ்னானம்ʼ ந ச தீர்த²கம் ॥ 26.16 ॥

ந புண்யம்ʼ ந ச வா பாபம்ʼ ந க்ரியா தோ³ஷகாரணம் ।
ந சாத்⁴யாத்மம்ʼ நாதி⁴பூ⁴தம்ʼ ந தை³வதமஸம்ப⁴வம் ॥ 26.17 ॥

ந ஜன்மமரணே க்வாபி ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்திகம் ।
ந பூ⁴லோகம்ʼ ந பாதாலம்ʼ ந ஜயாபஜயாஜயௌ ॥ 26.18 ॥

ந ஹீனம்ʼ ந ச வா பீ⁴திர்ன ரதிர்ன ம்ருʼதிஸ்த்வரா ।
அசிந்த்யம்ʼ நாபராத்⁴யாத்மா நிக³மாக³மவிப்⁴ரம꞉ ॥ 26.19 ॥

ந ஸாத்த்விகம்ʼ ராஜஸம்ʼ ச ந தாமஸகு³ணாதி⁴கம் ।
ந ஶைவம்ʼ ந ச வேதா³ந்தம்ʼ ந ஸ்வாத்³யம்ʼ தன்ன மானஸம் ॥ 26.20 ॥

ந ப³ந்தோ⁴ ந ச மோக்ஷோ வா ந வாக்யம்ʼ ஐக்யலக்ஷணம் ।
ந ஸ்த்ரீரூபம்ʼ ந பும்பா⁴வ꞉ ந ஷண்டோ³ ந ஸ்தி²ர꞉ பத³ம் ॥ 26.21 ॥

ந பூ⁴ஷணம்ʼ ந தூ³ஷணம்ʼ ந ஸ்தோத்ரம்ʼ ந ஸ்துதிர்ன ஹி ।
ந லௌகிகம்ʼ வைதி³கம்ʼ ந ஶாஸ்த்ரம்ʼ ந ச ஶாஸனம் ॥ 26.22 ॥

ந பானம்ʼ ந க்ருʼஶம்ʼ நேத³ம்ʼ ந மோத³ம்ʼ ந மதா³மத³ம் ।
ந பா⁴வனமபா⁴வோ வா ந குலம்ʼ நாமரூபகம் ॥ 26.23 ॥

நோத்க்ருʼஷ்டம்ʼ ச நிக்ருʼஷ்டம்ʼ ச ந ஶ்ரேயோ(அ)ஶ்ரேய ஏவ ஹி ।
நிர்மலத்வம்ʼ மலோத்ஸர்கோ³ ந ஜீவோ ந மனோத³ம꞉ ॥ 26.24 ॥

ந ஶாந்திகலனா நாக³ம்ʼ ந ஶாந்திர்ன ஶமோ த³ம꞉ ।
ந க்ரீடா³ ந ச பா⁴வாங்க³ம்ʼ ந விகாரம்ʼ ந தோ³ஷகம் ॥ 26.25 ॥

ந யத்கிஞ்சின்ன யத்ராஹம்ʼ ந மாயாக்²யா ந மாயிகா ।
யத்கிஞ்சின்ன ச த⁴ர்மாதி³ ந த⁴ர்மபரிபீட³னம் ॥ 26.26 ॥

ந யௌவனம்ʼ ந பா³ல்யம்ʼ வா ந ஜராமரணாதி³கம் ।
ந ப³ந்து⁴ர்ன ச வா(அ)ப³ந்து⁴ர்ன மித்ரம்ʼ ந ச ஸோத³ர꞉ ॥ 26.27 ॥

நாபி ஸர்வம்ʼ ந சாகிஞ்சின்ன விரிஞ்சோ ந கேஶவ꞉ ।
ந ஶிவோ நாஷ்டதி³க்பாலோ ந விஶ்வோ ந ச தைஜஸ꞉ ॥ 26.28 ॥

ந ப்ராஜ்ஞோ ஹி ந துர்யோ வா ந ப்³ரஹ்மக்ஷத்ரவிட்³வர꞉ ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஜ்ஞானாம்ருʼதமநாமயம் ॥ 26.29 ॥

ந புனர்பா⁴வி பஶ்சாத்³வா ந புனர்ப⁴வஸம்ப⁴வ꞉ ।
ந காலகலனா நாஹம்ʼ ந ஸம்பா⁴ஷணகாரணம் ॥ 26.30 ॥

ந சோர்த்⁴வமந்த꞉கரணம்ʼ ந ச சின்மாத்ரபா⁴ஷணம் ।
ந ப்³ரஹ்மாஹமிதி த்³வைதம்ʼ ந சின்மாத்ரமிதி த்³வயம் ॥ 26.31 ॥

நான்னகோஶம்ʼ ந ச ப்ராணமனோமயமகோஶகம் ।
ந விஜ்ஞானமய꞉ கோஶ꞉ ந சானந்த³மய꞉ ப்ருʼத²க் ॥ 26.32 ॥

ந போ³த⁴ரூபம்ʼ போ³த்⁴யம்ʼ வா போ³த⁴கம்ʼ நாத்ர யத்³ப்⁴ரம꞉ ।
ந பா³த்⁴யம்ʼ பா³த⁴கம்ʼ மித்²யா த்ரிபுடீஜ்ஞானநிர்ணய꞉ ॥ 26.33 ॥

ந ப்ரமாதா ப்ரமாணம்ʼ வா ந ப்ரமேயம்ʼ ப²லோத³யம் ।
இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஜ்ஞானாம்ருʼதமனோமயம் ॥ 26.34 ॥

ந கு³ஹ்யம்ʼ ந ப்ரகாஶம்ʼ வா ந மஹத்வம்ʼ ந சாணுதா ।
ந ப்ரபஞ்சோ வித்³யமானம்ʼ ந ப்ரபஞ்ச꞉ கதா³சன ॥ 26.35 ॥

நாந்த꞉கரணஸம்ʼஸாரோ ந மனோ ஜக³தாம்ʼ ப்⁴ரம꞉ ।
ந சித்தரூபஸம்ʼஸாரோ பு³த்³தி⁴பூர்வம்ʼ ப்ரபஞ்சகம் ॥ 26.36 ॥

ந ஜீவரூபஸம்ʼஸாரோ வாஸனாரூபஸம்ʼஸ்ருʼதி꞉ ।
ந லிங்க³பே⁴த³ஸம்ʼஸாரோ நாஜ்ஞானமயஸம்ʼஸ்ம்ருʼதி꞉ ॥ 26.37 ॥var was ஸம்ʼஸ்ருʼதி꞉
ந வேத³ரூபஸம்ʼஸாரோ ந ஶாஸ்த்ராக³மஸம்ʼஸ்ருʼதி꞉ ।
நான்யத³ஸ்தீதி ஸம்ʼஸாரமன்யத³ஸ்தீதி பே⁴த³கம் ॥ 26.38 ॥

ந பே⁴தா³பே⁴த³கலனம்ʼ ந தோ³ஷாதோ³ஷகல்பனம் ।
ந ஶாந்தாஶாந்தஸம்ʼஸாரம்ʼ ந கு³ணாகு³ணஸம்ʼஸ்ருʼதி꞉ ॥ 26.39 ॥

ந ஸ்த்ரீலிங்க³ம்ʼ ந பும்ʼலிங்க³ம்ʼ ந நபும்ʼஸகஸம்ʼஸ்ருʼதி꞉ ।
ந ஸ்தா²வரம்ʼ ந ஜங்க³மம்ʼ ச ந து³꞉க²ம்ʼ ந ஸுக²ம்ʼ க்வசித் ॥ 26.40 ॥

ந ஶிஷ்டாஶிஷ்டரூபம்ʼ வா ந யோக்³யாயோக்³யநிஶ்சய꞉ ।
ந த்³வைதவ்ருʼத்திரூபம்ʼ வா ஸாக்ஷிவ்ருʼத்தித்வலக்ஷணம் ॥ 26.41 ॥

அக²ண்டா³காரவ்ருʼத்தித்வமக²ண்டை³கரஸம்ʼ ஸுக²ம் ।
தே³ஹோ(அ)ஹமிதி யா வ்ருʼத்திர்ப்³ரஹ்மாஹமிதி ஶப்³த³கம் ॥ 26.42 ॥

அக²ண்ட³நிஶ்சயா வ்ருʼத்திர்னாக²ண்டை³கரஸம்ʼ மஹத் ।
ந ஸர்வவ்ருʼத்திப⁴வனம்ʼ ஸர்வவ்ருʼத்திவிநாஶகம் ॥ 26.43 ॥

ஸர்வவ்ருʼத்த்யனுஸந்தா⁴னம்ʼ ஸர்வவ்ருʼத்திவிமோசனம் ।
ஸர்வவ்ருʼத்திவிநாஶாந்தம்ʼ ஸர்வவ்ருʼத்திவிஶூன்யகம் ॥ 26.44 ॥

ந ஸர்வவ்ருʼத்திஸாஹஸ்ரம்ʼ க்ஷணக்ஷணவிநாஶனம் ।
ந ஸர்வவ்ருʼத்திஸாக்ஷித்வம்ʼ ந ச ப்³ரஹ்மாத்மபா⁴வனம் ॥ 26.45 ॥

ந ஜக³ன்ன மனோ நாந்தோ ந கார்யகலனம்ʼ க்வசித் ।
ந தூ³ஷணம்ʼ பூ⁴ஷணம்ʼ வா ந நிரங்குஶலக்ஷணம் ॥ 26.46 ॥

ந ச த⁴ர்மாத்மனோ லிங்க³ம்ʼ கு³ணஶாலித்வலக்ஷணம் ।
ந ஸமாதி⁴கலிங்க³ம்ʼ வா ந ப்ராரப்³த⁴ம்ʼ ப்ரப³ந்த⁴கம் ॥ 26.47 ॥

ப்³ரஹ்மவித்தம்ʼ ஆத்மஸத்யோ ந பர꞉ ஸ்வப்னலக்ஷணம் ।
ந ச வர்யபரோ ரோதோ⁴ வரிஷ்டோ² நார்த²தத்பர꞉ ॥ 26.48 ॥

ஆத்மஜ்ஞானவிஹீனோ யோ மஹாபாதகிரேவ ஸ꞉ ।
ஏதாவத்³ ஜ்ஞானஹீனோ யோ மஹாரோகீ³ ஸ ஏவ ஹி ॥ 26.49 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹ அக²ண்டை³கரஸாத்மக꞉ ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வமேவேதி நிஶ்சயானுப⁴வாத்மக꞉ ॥ 26.50 ॥

ஸத்³யோ முக்தோ ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸத்³ய꞉ ப்ரஜ்ஞானவிக்³ரஹ꞉ ।
ஸ ஏவ ஜ்ஞானவான் லோகே ஸ ஏவ பரமேஶ்வர꞉ ॥ 26.51 ॥

இத³மேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஜ்ஞானாம்ருʼதமனோமயம் ।
ஏதத்ப்ரகரணம்ʼ யஸ்து ஶ்ருʼணுதே ப்³ரஹ்ம ஏவ ஸ꞉ ॥ 26.52 ॥

ஏகத்வம்ʼ ந ப³ஹுத்வமப்யணுமஹத் கார்யம்ʼ ந வை காரணம்ʼ
விஶ்வம்ʼ விஶ்வபதித்வமப்யரஸகம்ʼ நோ க³ந்த⁴ரூபம்ʼ ஸதா³ ।
ப³த்³த⁴ம்ʼ முக்தமனுத்தமோத்தமமஹானந்தை³கமோத³ம்ʼ ஸதா³
பூ⁴மானந்த³ஸதா³ஶிவம்ʼ ஜநிஜராரோகா³த்³யஸங்க³ம்ʼ மஹ꞉ ॥ 26.53 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ஜ்ஞானாம்ருʼதமனோமயப்ரகரணவர்ணனம்ʼ நாம ஷட்³விம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

27 ॥ ஸப்தவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
வக்ஷ்யே ப்ரகரணம்ʼ ஸத்யம்ʼ ப்³ரஹ்மானந்த³மனோமயம் ।
கார்யகாரணநிர்முக்தம்ʼ நித்யானந்த³மயம்ʼ த்வித³ம் ॥ 27.1 ॥

அக்ஷயானந்த³ ஏவாஹமாத்மானந்த³ப்ரகாஶகம் ।
ஜ்ஞானானந்த³ஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ லக்ஷ்யானந்த³மயம்ʼ ஸதா³ ॥ 27.2 ॥

விஷயானந்த³ஶூன்யோ(அ)ஹம்ʼ மித்²யானந்த³ப்ரகாஶக꞉ ।
வ்ருʼத்திஶூன்யஸுகா²த்மாஹம்ʼ வ்ருʼத்திஶூன்யஸுகா²த்பரம் ॥ 27.3 ॥

ஜடா³னந்த³ப்ரகாஶாத்மா ஆத்மானந்த³ரஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ஆத்மானந்த³விஹீனோ(அ)ஹம்ʼ நாஸ்த்யானந்தா³த்மவிக்³ரஹ꞉ ॥ 27.4 ॥

கார்யானந்த³விஹீனோ(அ)ஹம்ʼ கார்யானந்த³கலாத்மக꞉ ।
கு³ணானந்த³விஹீனோ(அ)ஹம்ʼ கு³ஹ்யானந்த³ஸ்வரூபவான் ॥ 27.5 ॥

கு³ப்தானந்த³ஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ க்ருʼத்யானந்த³மஹானஹம் ।
ஜ்ஞேயானந்த³விஹீனோ(அ)ஹம்ʼ கோ³ப்யானந்த³விவர்ஜித꞉ ॥ 27.6 ॥

ஸதா³னந்த³ஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ முதா³நந்த³நிஜாத்மக꞉ ।
லோகானந்தோ³ மஹானந்தோ³ லோகாதீதமஹானயம் ॥ 27.7 ॥

பே⁴தா³னந்த³ஶ்சிதா³னந்த³꞉ ஸுகா²னந்தோ³(அ)ஹமத்³வய꞉ ।
க்ரியானந்தோ³(அ)க்ஷயானந்தோ³ வ்ருʼத்த்யானந்த³விவர்ஜித꞉ ॥ 27.8 ॥

ஸர்வானந்தோ³(அ)க்ஷயானந்த³ஶ்சிதா³னந்தோ³(அ)ஹமவ்யய꞉ ।
ஸத்யானந்த³꞉ பரானந்த³꞉ ஸத்³யோனந்த³꞉ பராத்பர꞉ ॥ 27.9 ॥

வாக்யானந்த³மஹானந்த³꞉ ஶிவானந்தோ³(அ)ஹமத்³வய꞉ ।
ஶிவானந்தோ³த்தரானந்த³ ஆத்³யானந்த³விவர்ஜித꞉ ॥ 27.10 ॥

அமலாத்மா பரானந்த³ஶ்சிதா³னந்தோ³(அ)ஹமத்³வய꞉ ।
வ்ருʼத்த்யானந்த³பரானந்தோ³ வித்³யாதீதோ ஹி நிர்மல꞉ ॥ 27.11 ॥

காரணாதீத ஆனந்த³ஶ்சிதா³னந்தோ³(அ)ஹமத்³வய꞉ ।
ஸர்வானந்த³꞉ பரானந்தோ³ ப்³ரஹ்மானந்தா³த்மபா⁴வன꞉ ॥ 27.12 ॥

ஜீவானந்தோ³ லயானந்த³ஶ்சிதா³னந்த³ஸ்வரூபவான் ।
ஶுத்³தா⁴னந்த³ஸ்வரூபாத்மா பு³த்³த்⁴யானந்தோ³ மனோமய꞉ ॥ 27.13 ॥

ஶப்³தா³னந்தோ³ மஹானந்த³ஶ்சிதா³னந்தோ³(அ)ஹமத்³வய꞉ ।
ஆனந்தா³னந்த³ஶூன்யாத்மா பே⁴தா³னந்த³விஶூன்யக꞉ ॥ 27.14 ॥

த்³வைதானந்த³ப்ரபா⁴வாத்மா சிதா³னந்தோ³(அ)ஹமத்³வய꞉ ।
ஏவமாதி³மஹானந்த³ அஹமேவேதி பா⁴வய ॥ 27.15 ॥

ஶாந்தானந்தோ³(அ)ஹமேவேதி சிதா³னந்த³ப்ரபா⁴ஸ்வர꞉ ।
ஏகானந்த³பரானந்த³ ஏக ஏவ சித³வ்யய꞉ ॥ 27.16 ॥

ஏக ஏவ மஹானாத்மா ஏகஸங்க்²யாவிவர்ஜித꞉ ।
ஏகதத்த்வமஹானந்த³ஸ்தத்த்வபே⁴த³விவர்ஜித꞉ ॥ 27.17 ॥

விஜிதானந்த³ஹீனோ(அ)ஹம்ʼ நிர்ஜிதானந்த³ஹீனக꞉ ।
ஹீனானந்த³ப்ரஶாந்தோ(அ)ஹம்ʼ ஶாந்தோ(அ)ஹமிதி ஶாந்தக꞉ ॥ 27.18 ॥

மமதானந்த³ஶாந்தோ(அ)ஹமஹமாதி³ப்ரகாஶகம் ।
ஸர்வதா³ தே³ஹஶாந்தோ(அ)ஹம்ʼ ஶாந்தோ(அ)ஹமிதி வர்ஜித꞉ ॥ 27.19 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஸாரீ இத்யேவமிதி ஶாந்தக꞉ ।
அந்தராத³ந்தரோ(அ)ஹம்ʼ வை அந்தராத³ந்தராந்தர꞉ ॥ 27.20 ॥

ஏக ஏவ மஹானந்த³ ஏக ஏவாஹமக்ஷர꞉ ।
ஏக ஏவாக்ஷரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏக ஏவாக்ஷரோ(அ)க்ஷர꞉ ॥ 27.21 ॥

ஏக ஏவ மஹானாத்மா ஏக ஏவ மனோஹர꞉ ।
ஏக ஏவாத்³வயோ(அ)ஹம்ʼ வை ஏக ஏவ ந சாபர꞉ ॥ 27.22 ॥

ஏக ஏவ ந பூ⁴ராதி³ ஏக ஏவ ந பு³த்³த⁴ய꞉ ।
ஏக ஏவ ப்ரஶாந்தோ(அ)ஹம்ʼ ஏக ஏவ ஸுகா²த்மக꞉ ॥ 27.23 ॥

ஏக ஏவ ந காமாத்மா ஏக ஏவ ந கோபகம் ।
ஏக ஏவ ந லோபா⁴த்மா ஏக ஏவ ந மோஹக꞉ ॥ 27.24 ॥

ஏக ஏவ மதோ³ நாஹம்ʼ ஏக ஏவ ந மே ரஸ꞉ ।
ஏக ஏவ ந சித்தாத்மா ஏக ஏவ ந சான்யக꞉ ॥ 27.25 ॥

ஏக ஏவ ந ஸத்தாத்மா ஏக ஏவ ஜராமர꞉ ।
ஏக ஏவ ஹி பூர்ணாத்மா ஏக ஏவ ஹி நிஶ்சல꞉ ॥ 27.26 ॥

ஏக ஏவ மஹானந்த³ ஏக ஏவாஹமேகவான் ।
தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ஹீனோ(அ)ஹம்ʼ ஶாந்தோ(அ)ஹமிதி ஶாஶ்வத꞉ ॥ 27.27 ॥

ஶிவோ(அ)ஹமிதி ஶாந்தோ(அ)ஹம்ʼ ஆத்மைவாஹமிதி க்ரம꞉ ।
ஜீவோ(அ)ஹமிதி ஶாந்தோ(அ)ஹம்ʼ நித்யஶுத்³த⁴ஹ்ருʼத³ந்தர꞉ ॥ 27.28 ॥

ஏவம்ʼ பா⁴வய நி꞉ஶங்கம்ʼ ஸத்³யோ முக்தஸ்த்வமத்³வயே ।
ஏவமாதி³ ஸுஶப்³த³ம்ʼ வா நித்யம்ʼ பட²து நிஶ்சல꞉ ॥ 27.29 ॥

காலஸ்வபா⁴வோ நியதைஶ்ச பூ⁴தை꞉
ஜக³த்³விஜாயேத இதி ஶ்ருதீரிதம் ।
தத்³வை ம்ருʼஷா ஸ்யாஜ்ஜக³தோ ஜட³த்வத꞉
இச்சா²ப⁴வம்ʼ சைதத³தே²ஸ்வரஸ்ய ॥ 27.30 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ஆனந்த³ரூபத்வநிரூபணப்ரகரணம்ʼ நாம ஸப்தவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

28 ॥ அஷ்டாவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ சிதே³வாஹம்ʼ நிர்மலோ(அ)ஹம்ʼ நிரந்தர꞉ ।
ஶுத்³த⁴ஸ்வரூப ஏவாஹம்ʼ நித்யரூப꞉ பரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 28.1 ॥

நித்யநிர்மலரூபோ(அ)ஹம்ʼ நித்யசைதன்யவிக்³ரஹ꞉ ।
ஆத்³யந்தரூபஹீனோ(அ)ஹமாத்³யந்தத்³வைதஹீனக꞉ ॥ 28.2 ॥

அஜஸ்ரஸுக²ரூபோ(அ)ஹம்ʼ அஜஸ்ரானந்த³ரூபவான் ।
அஹமேவாதி³நிர்முக்த꞉ அஹம்ʼ காரணவர்ஜித꞉ ॥ 28.3 ॥

அஹமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹமேவாஹமேவ ஹி ।
இத்யேவம்ʼ பா⁴வயந்நித்யம்ʼ ஸுக²மாத்மனி நிர்மல꞉ ॥ 28.4 ॥

ஸுக²ம்ʼ திஷ்ட² ஸுக²ம்ʼ திஷ்ட² ஸுசிரம்ʼ ஸுக²மாவஹ ।
ஸர்வவேத³மனன்யஸ்த்வம்ʼ ஸர்வதா³ நாஸ்தி கல்பனம் ॥ 28.5 ॥

ஸர்வதா³ நாஸ்தி சித்தாக்²யம்ʼ ஸர்வதா³ நாஸ்தி ஸம்ʼஸ்ருʼதி꞉ ।
ஸர்வதா³ நாஸ்தி நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா³ ஜக³தே³வ ந ॥ 28.6 ॥

ஜக³த்ப்ரஸங்கோ³ நாஸ்த்யேவ தே³ஹவார்தா குதஸ்தத꞉ ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வசின்மாத்ரமஹமேவ ஹி கேவலம் ॥ 28.7 ॥

சித்தமித்யபி நாஸ்த்யேவ சித்தமஸ்தி ஹி நாஸ்தி ஹி ।
அஸ்தித்வபா⁴வனா நிஷ்டா² ஜக³த³ஸ்தித்வவாங்ம்ருʼஷா ॥ 28.8 ॥

அஸ்தித்வவக்தா வார்தா ஹி ஜக³த³ஸ்தீதி பா⁴வனா ।
ஸ்வாத்மனோ(அ)ன்யஜ்ஜக³த்³ரக்ஷா தே³ஹோ(அ)ஹமிதி நிஶ்சித꞉ ॥ 28.9 ॥

மஹாசண்டா³ல ஏவாஸௌ மஹாவிப்ரோ(அ)பி நிஶ்சய꞉ ।
தஸ்மாதி³தி ஜக³ன்னேதி சித்தம்ʼ வா பு³த்³தி⁴ரேவ ச ॥ 28.10 ॥

நாஸ்தி நாஸ்தீதி ஸஹஸா நிஶ்சயம்ʼ குரு நிர்மல꞉ ।
த்³ருʼஶ்யம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ நாஸ்தி நாஸ்தீதி பா⁴வய ॥ 28.11 ॥

அஹமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹமேவ ஹி நிஷ்கல꞉ ।
அஹமேவ ந ஸந்தே³ஹ꞉ அஹமேவ ஸுகா²த் ஸுக²ம் ॥ 28.12 ॥

அஹமேவ ஹி தி³வ்யாத்மா அஹமேவ ஹி கேவல꞉ ।
வாசாமகோ³சரோ(அ)ஹம்ʼ வை அஹமேவ ந சாபர꞉ ॥ 28.13 ॥

அஹமேவ ஹி ஸர்வாத்மா அஹமேவ ஸதா³ ப்ரிய꞉ ।
அஹமேவ ஹி பா⁴வாத்மா அஹம்ʼ வ்ருʼத்திவிவர்ஜித꞉ ॥ 28.14 ॥

அஹமேவாபரிச்சி²ன்ன அஹமேவ நிரந்தர꞉ ।
அஹமேவ ஹி நிஶ்சிந்த அஹமேவ ஹி ஸத்³கு³ரு꞉ ॥ 28.15 ॥

அஹமேவ ஸதா³ ஸாக்ஷீ அஹமேவாஹமேவ ஹி ।
நாஹம்ʼ கு³ப்தோ ந வா(அ)கு³ப்தோ ந ப்ரகாஶாத்மக꞉ ஸதா³ ॥ 28.16 ॥

நாஹம்ʼ ஜடோ³ ந சின்மாத்ர꞉ க்வசித் கிஞ்சித் தத³ஸ்தி ஹி ।
நாஹம்ʼ ப்ராணோ ஜட³த்வம்ʼ தத³த்யந்தம்ʼ ஸர்வதா³ ப்⁴ரம꞉ ॥ 28.17 ॥

அஹமத்யந்தமானந்த³ அஹமத்யந்தநிர்மல꞉ ।
அஹமத்யந்தவேதா³த்மா அஹமத்யந்தஶாங்கர꞉ ॥ 28.18 ॥

அஹமித்யபி மே கிஞ்சித³ஹமித்யபி ந ஸ்ம்ருʼதி꞉ ।
ஸர்வஹீனோ(அ)ஹமேவாக்³ரே ஸர்வஹீன꞉ ஸுகா²ச்சு²பா⁴த் ॥ 28.19 ॥

பராத் பரதரம்ʼ ப்³ரஹ்ம பராத் பரதர꞉ புமான் ।
பராத் பரதரோ(அ)ஹம்ʼ வை ஸர்வஸ்யாத் பரத꞉ பர꞉ ॥ 28.20 ॥

ஸர்வதே³ஹவிஹீனோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வகர்மவிவர்ஜித꞉ ।
ஸர்வமந்த்ர꞉ ப்ரஶாந்தாத்மா ஸர்வாந்த꞉கரணாத் பர꞉ ॥ 28.21 ॥

ஸர்வஸ்தோத்ரவிஹீனோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வதே³வப்ரகாஶக꞉ ।
ஸர்வஸ்னானவிஹீனாத்மா ஏகமக்³னோ(அ)ஹமத்³வய꞉ ॥ 28.22 ॥

ஆத்மதீர்தே² ஹ்யாத்மஜலே ஆத்மானந்த³மனோஹரே ।
ஆத்மைவாஹமிதி ஜ்ஞாத்வா ஆத்மாராமோவஸாம்யஹம் ॥ 28.23 ॥

ஆத்மைவ போ⁴ஜனம்ʼ ஹ்யாத்மா த்ருʼப்திராத்மஸுகா²த்மக꞉ ।
ஆத்மைவ ஹ்யாத்மனோ ஹ்யாத்மா ஆத்மைவ பரமோ ஹ்யஹம் ॥ 28.24 ॥

அஹமாத்மா(அ)ஹமாத்மாஹமஹமாத்மா ந லௌகிக꞉ ।
ஸர்வாத்மாஹம்ʼ ஸதா³த்மாஹம்ʼ நித்யாத்மாஹம்ʼ கு³ணாந்தர꞉ ॥ 28.25 ॥

ஏவம்ʼ நித்யம்ʼ பா⁴வயித்வா ஸதா³ பா⁴வய ஸித்³த⁴யே ।
ஸித்³த⁴ம்ʼ திஷ்ட²தி சின்மாத்ரோ நிஶ்சயம்ʼ மாத்ரமேவ ஸா ।
நிஶ்சயம்ʼ ச லயம்ʼ யாதி ஸ்வயமேவ ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 28.26 ॥

ஶாகா²தி³பி⁴ஶ்ச ஶ்ருதயோ ஹ்யனந்தா-
ஸ்த்வாமேகமேவ ப⁴க³வன் ப³ஹுதா⁴ வத³ந்தி ।
விஷ்ண்விந்த்³ரதா⁴த்ருʼரவிஸூன்வனலானிலாதி³
பூ⁴தாத்மநாத² க³ணநாத²லலாம ஶம்போ⁴ ॥ 28.27 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ஆத்மவைலக்ஷண்யப்ரகரணம்ʼ நாம அஷ்டாவிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

29 ॥ ஏகோனத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
அத்யந்தம்ʼ தன்மயம்ʼ வக்ஷ்யே து³ர்லப⁴ம்ʼ யோகி³நாமபி ।
வேத³ஶாஸ்த்ரேஷு தே³வேஷு ரஹஸ்யமதிது³ர்லப⁴ம் ॥ 29.1 ॥

ய꞉ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வாத்மா ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹ꞉ ।
ஸர்வாத்மா பரமாத்மா ஹி தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.2 ॥

ஆத்மரூபமித³ம்ʼ ஸர்வமாத்³யந்தரஹிதோ(அ)ஜய꞉ ।
கார்யாகார்யமித³ம்ʼ நாஸ்தி தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.3 ॥

யத்ர த்³வைதப⁴யம்ʼ நாஸ்தி யத்ராத்³வைதப்ரபோ³த⁴னம் ।
ஶாந்தாஶாந்தத்³வயம்ʼ நாஸ்தி தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.4 ॥

யத்ர ஸங்கல்பகம்ʼ நாஸ்தி யத்ர ப்⁴ராந்திர்ன வித்³யதே ।
ததே³வ ஹி மதிர்னாஸ்தி தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.5 ॥

யத்ர ப்³ரஹ்மணி நாஸ்த்யேவ யத்ர பா⁴வி விகல்பனம் ।
யத்ர ஸர்வம்ʼ ஜக³ன்னாஸ்தி தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.6 ॥

யத்ர பா⁴வமபா⁴வம்ʼ வா மனோப்⁴ராந்தி விகல்பனம் ।
யத்ர ப்⁴ராந்தேர்ன வார்தா வா தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.7 ॥

யத்ர நாஸ்தி ஸுக²ம்ʼ நாஸ்தி தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ரூபகம் ।
ஸர்வஸங்கல்பநிர்முக்தம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.8 ॥

யத்ர ப்³ரஹ்ம வினா பா⁴வோ யத்ர தோ³ஷோ ந வித்³யதே ।
யத்ர த்³வந்த்³வப⁴யம்ʼ நாஸ்தி தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.9 ॥

யத்ர வாக்காயகார்யம்ʼ வா யத்ர கல்போ லயம்ʼ க³த꞉ ।
யத்ர ப்ரபஞ்சம்ʼ நோத்பன்னம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.10 ॥

யத்ர மாயா ப்ரகாஶோ ந மாயா கார்யம்ʼ ந கிஞ்சன ।
யத்ர த்³ருʼஶ்யமத்³ருʼஶ்யம்ʼ வா தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.11 ॥

வித்³வான் வித்³யாபி நாஸ்த்யேவ யத்ர பக்ஷவிபக்ஷகௌ ।
ந யத்ர தோ³ஷாதோ³ஷௌ வா தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.12 ॥

யத்ர விஷ்ணுத்வபே⁴தோ³ ந யத்ர ப்³ரஹ்மா ந வித்³யதே ।
யத்ர ஶங்கரபே⁴தோ³ ந தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.13 ॥

ந யத்ர ஸத³ஸத்³பே⁴தோ³ ந யத்ர கலனாபத³ம் ।
ந யத்ர ஜீவகலனா தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.14 ॥

ந யத்ர ஶங்கரத்⁴யானம்ʼ ந யத்ர பரமம்ʼ பத³ம் ।
ந யத்ர கலனாகாரம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.15 ॥

ந யத்ராணுர்மஹத்த்வம்ʼ ச யத்ர ஸந்தோஷகல்பனம் ।
யத்ர ப்ரபஞ்சமாபா⁴ஸம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.16 ॥

ந யத்ர தே³ஹகலனம்ʼ ந யத்ர ஹி குதூஹலம் ।
ந யத்ர சித்தகலனம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.17 ॥

ந யத்ர பு³த்³தி⁴விஜ்ஞானம்ʼ ந யத்ராத்மா மனோமய꞉ ।
ந யத்ர காமகலனம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.18 ॥

ந யத்ர மோக்ஷவிஶ்ராந்திர்யத்ர ப³ந்த⁴த்வவிக்³ரஹ꞉ ।
ந யத்ர ஶாஶ்வதம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.19 ॥

ந யத்ர காலகலனம்ʼ யத்ர து³꞉க²த்வபா⁴வனம் ।
ந யத்ர தே³ஹகலனம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.20 ॥

ந யத்ர ஜீவவைராக்³யம்ʼ யத்ர ஶாஸ்த்ரவிகல்பனம் ।
யத்ராஹமஹமாத்மத்வம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.21 ॥

ந யத்ர ஜீவன்முக்திர்வா யத்ர தே³ஹவிமோசனம் ।
யத்ர ஸங்கல்பிதம்ʼ கார்யம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.22 ॥

ந யத்ர பூ⁴தகலனம்ʼ யத்ரான்யத்வப்ரபா⁴வனம் ।
ந யத்ர ஜீவபே⁴தோ³ வா தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.23 ॥

யத்ரானந்த³பத³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம யத்ரானந்த³பத³ம்ʼ ஸுக²ம் ।
யத்ரானந்த³கு³ணம்ʼ நித்யம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.24 ॥

ந யத்ர வஸ்துப்ரப⁴வம்ʼ ந யத்ராபஜயோஜய꞉ ।
ந யத்ர வாக்யகத²னம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.25 ॥

ந யத்ராத்மவிசாராங்க³ம்ʼ ந யத்ர ஶ்ரவணாகுலம் ।
ந யத்ர ச மஹானந்த³ம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.26 ॥

ந யத்ர ஹி ஸஜாதீயம்ʼ விஜாதீயம்ʼ ந யத்ர ஹி ।
ந யத்ர ஸ்வக³தம்ʼ பே⁴த³ம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.27 ॥

ந யத்ர நரகோ கோ⁴ரோ ந யத்ர ஸ்வர்க³ஸம்பத³꞉ ।
ந யத்ர ப்³ரஹ்மலோகோ வா தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.28 ॥

ந யத்ர விஷ்ணுஸாயுஜ்யம்ʼ யத்ர கைலாஸபர்வத꞉ ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³மண்ட³லம்ʼ யத்ர தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.29 ॥

ந யத்ர பூ⁴ஷணம்ʼ யத்ர தூ³ஷணம்ʼ வா ந வித்³யதே ।
ந யத்ர ஸமதா தோ³ஷம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.30 ॥

ந யத்ர மனஸா பா⁴வோ ந யத்ர ஸவிகல்பனம் ।
ந யத்ரானுப⁴வம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.31 ॥

யத்ர பாபப⁴யம்ʼ நாஸ்தி பஞ்சபாபாத³பி க்வசித் ।
ந யத்ர ஸங்க³தோ³ஷம்ʼ வா தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.32 ॥

யத்ர தாபத்ரயம்ʼ நாஸ்தி யத்ர ஜீவத்ரயம்ʼ க்வசித் ।
யத்ர விஶ்வவிகல்பாக்²யம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.33 ॥

ந யத்ர போ³த⁴முத்பன்னம்ʼ ந யத்ர ஜக³தாம்ʼ ப்⁴ரம꞉ ।
ந யத்ர கரணாகாரம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.34 ॥

ந யத்ர ஹி மனோ ராஜ்யம்ʼ யத்ரைவ பரமம்ʼ ஸுக²ம் ।
யத்ர வை ஶாஶ்வதம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.35 ॥

யத்ர வை காரணம்ʼ ஶாந்தம்ʼ யத்ரைவ ஸகலம்ʼ ஸுக²ம் ।
யத்³க³த்வா ந நிவர்தந்தே தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.36 ॥

யத்³ ஜ்ஞாத்வா முச்யதே ஸர்வம்ʼ யத்³ ஜ்ஞாத்வா(அ)ன்யன்ன வித்³யதே ।
யத்³ ஜ்ஞாத்வா நான்யவிஜ்ஞானம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.37 ॥

யத்ரைவ தோ³ஷம்ʼ நோத்பன்னம்ʼ யத்ரைவ ஸ்தா²னநிஶ்சல꞉ ।
யத்ரைவ ஜீவஸங்கா⁴த꞉ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.38 ॥

யத்ரைவ நித்யத்ருʼப்தாத்மா யத்ரைவாநந்த³நிஶ்சலம் ।
யத்ரைவ நிஶ்சலம்ʼ ஶாந்தம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.39 ॥

யத்ரைவ ஸர்வஸௌக்²யம்ʼ வா யத்ரைவ ஸந்நிரூபணம் ।
யத்ரைவ நிஶ்சயாகாரம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.40 ॥

ந யத்ராஹம்ʼ ந யத்ர த்வம்ʼ ந யத்ர த்வம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ஸ்வயம் ।
யத்ரைவ நிஶ்சயம்ʼ ஶாந்தம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.41 ॥

யத்ரைவ மோத³தே நித்யம்ʼ யத்ரைவ ஸுக²மேத⁴தே ।
யத்ர து³꞉க²ப⁴யம்ʼ நாஸ்தி தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.42 ॥

யத்ரைவ சின்மயாகாரம்ʼ யத்ரைவானந்த³ஸாக³ர꞉ ।
யத்ரைவ பரமம்ʼ ஸாக்ஷாத் தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.43 ॥

யத்ரைவ ஸ்வயமேவாத்ர ஸ்வயமேவ ததே³வ ஹி ।
ஸ்வஸ்வாத்மனோக்தபே⁴தோ³(அ)ஸ்தி தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.44 ॥

யத்ரைவ பரமானந்த³ம்ʼ ஸ்வயமேவ ஸுக²ம்ʼ பரம் ।
யத்ரைவாபே⁴த³கலனம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.45 ॥

ந யத்ர சாணுமாத்ரம்ʼ வா ந யத்ர மனஸோ மலம் ।
ந யத்ர ச த³தா³ம்யேவ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.46 ॥

யத்ர சித்தம்ʼ ம்ருʼதம்ʼ தே³ஹம்ʼ மனோ மரணமாத்மன꞉ ।
யத்ர ஸ்ம்ருʼதிர்லயம்ʼ யாதி தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.47 ॥

யத்ரைவாஹம்ʼ ம்ருʼதோ நூனம்ʼ யத்ர காமோ லயம்ʼ க³த꞉ ।
யத்ரைவ பரமானந்த³ம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.48 ॥

யத்ர தே³வாஸ்த்ரயோ லீனம்ʼ யத்ர தே³ஹாத³யோ ம்ருʼதா꞉ ।
ந யத்ர வ்யவஹாரோ(அ)ஸ்தி தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.49 ॥

யத்ர மக்³னோ நிராயாஸோ யத்ர மக்³னோ ந பஶ்யதி ।
யத்ர மக்³னோ ந ஜன்மாதி³ஸ்தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.50 ॥

யத்ர மக்³னோ ந சாபா⁴தி யத்ர ஜாக்³ரன்ன வித்³யதே ।
யத்ரைவ மோஹமரணம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.51 ॥

யத்ரைவ காலமரணம்ʼ யத்ர யோகோ³ லயம்ʼ க³த꞉ ।
யத்ர ஸத்ஸங்க³திர்நஷ்டா தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.52 ॥

யத்ரைவ ப்³ரஹ்மணோ ரூபம்ʼ யத்ரைவானந்த³மாத்ரகம் ।
யத்ரைவ பரமானந்த³ம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.53 ॥

யத்ர விஶ்வம்ʼ க்வசின்னாஸ்தி யத்ர நாஸ்தி ததோ ஜக³த் ।
யத்ராந்த꞉கரணம்ʼ நாஸ்தி தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.54 ॥

யத்ரைவ ஸுக²மாத்ரம்ʼ ச யத்ரைவானந்த³மாத்ரகம் ।
யத்ரைவ பரமானந்த³ம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.55 ॥

யத்ர ஸன்மாத்ரசைதன்யம்ʼ யத்ர சின்மாத்ரமாத்ரகம் ।
யத்ரானந்த³மயம்ʼ பா⁴தி தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.56 ॥

யத்ர ஸாக்ஷாத் பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம யத்ர ஸாக்ஷாத் ஸ்வயம்ʼ பரம் ।
யத்ர ஶாந்தம்ʼ பரம்ʼ லக்ஷ்யம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.57 ॥

யத்ர ஸாக்ஷாத³க²ண்டா³ர்த²ம்ʼ யத்ர ஸாக்ஷாத் பராயணம் ।
யத்ர நாஶாதி³கம்ʼ நாஸ்தி தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.58 ॥

யத்ர ஸாக்ஷாத் ஸ்வயம்ʼ மாத்ரம்ʼ யத்ர ஸாக்ஷாத்ஸ்வயம்ʼ ஜயம் ।
யத்ர ஸாக்ஷான்மஹானாத்மா தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.59 ॥

யத்ர ஸாக்ஷாத் பரம்ʼ தத்த்வம்ʼ யத்ர ஸாக்ஷாத் ஸ்வயம்ʼ மஹத் ।
யத்ர ஸாக்ஷாத்து விஜ்ஞானம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.60 ॥

யத்ர ஸாக்ஷாத்³கு³ணாதீதம்ʼ யத்ர ஸாக்ஷாத்³தி⁴ நிர்மலம் ।
யத்ர ஸாக்ஷாத் ஸதா³ஶுத்³த⁴ம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.61 ॥

யத்ர ஸாக்ஷான்மஹானாத்மா யத்ர ஸாக்ஷாத் ஸுகா²த் ஸுக²ம் ।
யத்ரைவ ஜ்ஞானவிஜ்ஞானம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.62 ॥

யத்ரைவ ஹி ஸ்வயம்ʼ ஜ்யோதிர்யத்ரைவ ஸ்வயமத்³வயம் ।
யத்ரைவ பரமானந்த³ம்ʼ தன்மயோ ப⁴வ ஸர்வதா³ ॥ 29.63 ॥

ஏவம்ʼ தன்மயபா⁴வோக்தம்ʼ ஏவம்ʼ நித்யஶநித்யஶ꞉ ।
ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ அக²ண்டோ³(அ)ஹம்ʼ ஸதா³ ஸுக²ம் ॥ 29.64 ॥

விஜ்ஞானம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ ஸ ஶாந்தம்ʼ பரமோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
சித³ஹம்ʼ சித்தஹீனோ(அ)ஹம்ʼ நாஹம்ʼ ஸோ(அ)ஹம்ʼ ப⁴வாம்யஹம் ॥ 29.65 ॥

தத³ஹம்ʼ சித³ஹம்ʼ ஸோ(அ)ஹம்ʼ நிர்மலோ(அ)ஹமஹம்ʼ பரம் ।
பரோ(அ)ஹம்ʼ பரமோ(அ)ஹம்ʼ வை ஸர்வம்ʼ த்யஜ்ய ஸுகீ²ப⁴வ ॥ 29.66 ॥

இத³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ சித்தஶேஷம்ʼ ஶுத்³த⁴த்வகமலீக்ருʼதம் ।
ஏவம்ʼ ஸர்வம்ʼ பரித்யஜ்ய விஸ்ம்ருʼத்வா ஶுத்³த⁴காஷ்ட²வத் ॥ 29.67 ॥

ப்ரேதவத்³தே³ஹம்ʼ ஸந்த்யஜ்ய காஷ்ட²வல்லோஷ்ட²வத் ஸதா³ ।
ஸ்மரணம்ʼ ச பரித்யஜ்ய ப்³ரஹ்மமாத்ரபரோ ப⁴வ ॥ 29.68 ॥

ஏதத் ப்ரகரணம்ʼ யஸ்து ஶ்ருʼணோதி ஸக்ருʼத³ஸ்தி வா ।
மஹாபாதகயுக்தோ(அ)பி ஸர்வம்ʼ த்யக்த்வா பரம்ʼ க³த꞉ ॥ 29.69 ॥

அங்கா³வப³த்³தா⁴பி⁴ருபாஸநாபி⁴-
ர்வத³ந்தி வேதா³꞉ கில த்வாமஸங்க³ம் ।
ஸமஸ்தஹ்ருʼத்கோஶவிஶேஷஸங்க³ம்ʼ
பூ⁴மானமாத்மானமக²ண்ட³ரூபம் ॥ 29.70 ॥

இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
தன்மயபா⁴வோபதே³ஶப்ரகரணம்ʼ நாம ஏகோனத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

30 ॥ த்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
வக்ஷ்யே பரம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ ஜக³த்ஸந்த்யாக³பூர்வகம் ।
ஸக்ருʼச்ச்²ரவணமாத்ரேண ப்³ரஹ்மபா⁴வம்ʼ பரம்ʼ லபே⁴த் ॥ 30.1 ॥

ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மபரம்ʼ மாத்ரம்ʼ நிர்கு³ணம்ʼ நித்யநிர்மலம் ।
ஶாஶ்வதம்ʼ ஸமமத்யந்தம்ʼ ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யன்ன வித்³யதே ॥ 30.2 ॥

அஹம்ʼ ஸத்ய꞉ பரானந்த³꞉ ஶுத்³தோ⁴ நித்யோ நிரஞ்ஜன꞉ ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹஸ்தத்³ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 30.3 ॥

அக²ண்டை³கரஸைவாஸ்மி பரிபூர்ணோ(அ)ஸ்மி ஸர்வதா³ ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வம்ʼ நான்யோ(அ)ஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 30.4 ॥

ஸர்வதா³ கேவலாத்மாஹம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நித்யஶ꞉ ।
ஆனந்த³ரூபமேவாஹம்ʼ நான்யத் கிஞ்சின்ன ஶாஶ்வதம் ॥ 30.5 ॥

ஶுத்³தா⁴னந்த³ஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஶுத்³த⁴விஜ்ஞானமாத்மன꞉ ।
ஏகாகாரஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ நைகஸத்தாவிவர்ஜித꞉ ॥ 30.6 ॥

அந்தரஜ்ஞானஶுத்³தோ⁴(அ)ஹமஹமேவ பராயணம் ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹஸ்தத்³ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 30.7 ॥

அனேகதத்த்வஹீனோ(அ)ஹம்ʼ ஏகத்வம்ʼ ச ந வித்³யதே ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹஸ்தத்³ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 30.8 ॥

ஸர்வப்ரகாரரூபோ(அ)ஸ்மி ஸர்வம்ʼ இத்யபி வர்ஜித꞉ ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹஸ்தத்³ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 30.9 ॥

நிர்மலஜ்ஞானரூபோ(அ)ஹமஹமேவ ந வித்³யதே ।
ஶுத்³த⁴ப்³ரஹ்மஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ விஶுத்³த⁴பத³வர்ஜித꞉ ॥ 30.10 ॥

நித்யானந்த³ஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஜ்ஞானானந்த³மஹம்ʼ ஸதா³ ।
ஸூக்ஷ்மாத் ஸூக்ஷ்மதரோ(அ)ஹம்ʼ வை ஸூக்ஷ்ம இத்யாதி³வர்ஜித꞉ ॥ 30.11 ॥

அக²ண்டா³னந்த³மாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ அக²ண்டா³னந்த³விக்³ரஹ꞉ ।
ஸதா³(அ)ம்ருʼதஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஸதா³ கைவல்யவிக்³ரஹ꞉ ॥ 30.12 ॥

ப்³ரஹ்மானந்த³மித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ நாஸ்தி நாஸ்தி கதா³சன ।
ஜீவத்வத⁴ர்மஹீனோ(அ)ஹமீஶ்வரத்வவிவர்ஜித꞉ ॥ 30.13 ॥

வேத³ஶாஸ்த்ரஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஶாஸ்த்ரஸ்மரணகாரணம் ।
ஜக³த்காரணகார்யம்ʼ ச ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶ்வரா꞉ ॥ 30.14 ॥

வாச்யவாசகபே⁴த³ம்ʼ ச ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மஶரீரகம் ।
ஜாக்³ரத்ஸ்வப்னஸுஷுப்தாத்³யப்ராஜ்ஞதைஜஸவிஶ்வகா꞉ ॥ 30.15 ॥

ஸர்வஶாஸ்த்ரஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வானந்த³மஹம்ʼ ஸதா³ ।
அதீதநாமரூபார்த² அதீத꞉ ஸர்வகல்பனாத் ॥ 30.16 ॥

த்³வைதாத்³வைதம்ʼ ஸுக²ம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ லாபா⁴லாபௌ⁴ ஜயாஜயௌ ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹஸ்தத்³ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 30.17 ॥

ஸாத்த்விகம்ʼ ராஜஸம்ʼ பே⁴த³ம்ʼ ஸம்ʼஶயம்ʼ ஹ்ருʼத³யம்ʼ ப²லம் ।
த்³ருʼக் த்³ருʼஷ்டம்ʼ ஸர்வத்³ரஷ்டா ச பூ⁴தபௌ⁴திகதை³வதம் ॥ 30.18 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹஸ்தத்³ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
துர்யரூபமஹம்ʼ ஸாக்ஷாத் ஜ்ஞானரூபமஹம்ʼ ஸதா³ ॥ 30.19 ॥

அஜ்ஞானம்ʼ சைவ நாஸ்த்யேவ தத்கார்யம்ʼ குத்ர வித்³யதே ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹஸ்தத்³ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 30.20 ॥

சித்தவ்ருʼத்திவிலாஸம்ʼ ச பு³த்³தீ⁴நாமபி நாஸ்தி ஹி ।
தே³ஹஸங்கல்பஹீனோ(அ)ஹம்ʼ பு³த்³தி⁴ஸங்கல்பகல்பனா ॥ 30.21 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹஸ்தத்³ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
பு³த்³தி⁴நிஶ்சயரூபோ(அ)ஹம்ʼ நிஶ்சயம்ʼ ச க³லத்யஹோ ॥ 30.22 ॥

அஹங்காரம்ʼ ப³ஹுவித⁴ம்ʼ தே³ஹோ(அ)ஹமிதி பா⁴வனம் ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹஸ்தத்³ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 30.23 ॥

ப்³ரஹ்மாஹமபி காணோ(அ)ஹம்ʼ ப³தி⁴ரோ(அ)ஹம்ʼ பரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹஸ்தத்³ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 30.24 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமிதி தாதா³த்ம்யம்ʼ தே³ஹஸ்ய பரமாத்மன꞉ ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹஸ்தத்³ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 30.25 ॥

ஸர்வோ(அ)ஹமிதி தாதா³த்ம்யம்ʼ ஸர்வஸ்ய பரமாத்மன꞉ ।
இதி பா⁴வய யத்னேன ப்³ரஹ்மைவாஹமிதி ப்ரபோ⁴ ॥ 30.26 ॥

த்³ருʼட⁴நிஶ்சயமேவேத³ம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஸத்யமஹம்ʼ பரம் ।
த்³ருʼட⁴நிஶ்சயமேவாத்ர ஸத்³கு³ரோர்வாக்யநிஶ்சயம் ॥ 30.27 ॥

த்³ருʼட⁴நிஶ்சயஸாம்ராஜ்யே திஷ்ட² திஷ்ட² ஸதா³ பர꞉ ।
அஹமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஆத்மானந்த³ப்ரகாஶக꞉ ॥ 30.28 ॥

ஶிவபூஜா ஶிவஶ்சாஹம்ʼ விஷ்ணுர்விஷ்ணுப்ரபூஜனம் ।
யத்³யத் ஸம்ʼவேத்³யதே கிஞ்சித் யத்³யந்நிஶ்சீயதே க்வசித் ॥ 30.29 ॥

ததே³வ த்வம்ʼ த்வமேவாஹம்ʼ இத்யேவம்ʼ நாஸ்தி கிஞ்சன ।
இத³ம்ʼ சித்தமித³ம்ʼ த்³ருʼஶ்யம்ʼ இத்யேவமிதி நாஸ்தி ஹி ॥ 30.30 ॥

ஸத³ஸத்³பா⁴வஶேஷோ(அ)பி தத்தத்³பே⁴த³ம்ʼ ந வித்³யதே ।
ஸுக²ரூபமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஸுக²ரூபமித³ம்ʼ ந ச ॥ 30.31 ॥

லக்ஷபே⁴த³ம்ʼ ஸக்ருʼத்³பே⁴த³ம்ʼ ஸர்வபே⁴த³ம்ʼ ந வித்³யதே ।
ப்³ரஹ்மானந்தோ³ ந ஸந்தே³ஹஸ்தத்³ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 30.32 ॥

ப்³ரஹ்மபே⁴த³ம்ʼ துர்யபே⁴த³ம்ʼ ஜீவபே⁴த³மபே⁴த³கம் ।
இத³மேவ ஹி நோத்பன்னம்ʼ ஸர்வதா³ நாஸ்தி கிஞ்சன ॥ 30.33 ॥

ஸ தே³வமிதி நிர்தே³ஶோ நாஸ்தி நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா³ ।
அஸ்தி சேத் கில வக்தவ்யம்ʼ நாஸ்தி சேத் கத²முச்யதே ॥ 30.34 ॥

பரம்ʼ விஶேஷமேவேதி நாஸ்தி கிஞ்சித் ஸதா³ மயி ।
சஞ்சலம்ʼ மனஶ்சைவ நாஸ்தி நாஸ்தி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 30.35 ॥

ஏவமேவ ஸதா³ பூர்ணோ நிரீஹஸ்திஷ்ட² ஶாந்ததீ⁴꞉ ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி பூர்ணோ(அ)ஸ்மி ஏவம்ʼ ச ந கதா³சன ॥ 30.36 ॥

ஆனந்தோ³(அ)ஹம்ʼ வரிஷ்டோ²(அ)ஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மீத்யபி நாஸ்தி ஹி ।
ப்³ரஹ்மானந்த³மஹானந்த³மாத்மானந்த³மக²ண்டி³தம் ॥ 30.37 ॥

இத³ம்ʼ பரமஹந்தா ச ஸர்வதா³ நாஸ்தி கிஞ்சன ।
இத³ம்ʼ ஸர்வமிதி க்²யாதி ஆனந்த³ம்ʼ நேதி நோ ப்⁴ரம꞉ ॥ 30.38 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹஸ்தத்³ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
லக்ஷ்யலக்ஷணபா⁴வம்ʼ ச த்³ருʼஶ்யத³ர்ஶனத்³ருʼஶ்யதா ॥ 30.39 ॥

அத்யந்தாபா⁴வமேவேதி ஸர்வதா³னுப⁴வம்ʼ மஹத் ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹஸ்தத்³ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 30.40 ॥

கு³ஹ்யம்ʼ மந்த்ரம்ʼ கு³ணம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஶ்ரோத்ரம்ʼ கலேவரம் ।
மரணம்ʼ ஜனனம்ʼ கார்யம்ʼ காரணம்ʼ பாவனம்ʼ ஶுப⁴ம் ॥ 30.41 ॥

காமக்ரோதௌ⁴ லோப⁴மோஹௌ மதோ³ மாத்ஸர்யமேவ ஹி ।
த்³வைததோ³ஷம்ʼ ப⁴யம்ʼ ஶோகம்ʼ ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா³ ॥ 30.42 ॥

இத³ம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ ஸகலம்ʼ ஸுக²ம் ।
இத³ம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி மனனமஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி சிந்தனம் ॥ 30.43 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி மனனம்ʼ த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மத்வவிநாஶனம் ।
ஸத்யத்வம்ʼ ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞானம்ʼ அஸத்யத்வம்ʼ ந பா³த்⁴யதே ॥ 30.44 ॥

ஏக ஏவ பரோ ஹ்யாத்மா ஏகத்வஶ்ராந்திவர்ஜித꞉ ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸதா³ ப்³ரஹ்ம தத்³ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 30.45 ॥

ஜீவரூபா ஜீவபா⁴வா ஜீவஶப்³த³த்ரயம்ʼ ந ஹி ।
ஈஶரூபம்ʼ சேஶபா⁴வம்ʼ ஈஶஶப்³த³ம்ʼ ச கல்பிதம் ॥ 30.46 ॥

நாக்ஷரம்ʼ ந ச ஸர்வம்ʼ வா ந பத³ம்ʼ வாச்யவாசகம் ।
ஹ்ருʼத³யம்ʼ மந்த்ரதந்த்ரம்ʼ ச சித்தம்ʼ பு³த்³தி⁴ர்ன கிஞ்சன ॥ 30.47 ॥

மூடோ⁴ ஜ்ஞானீ விவேகீ வா ஶுத்³த⁴ இத்யபி நாஸ்தி ஹி ।
நிஶ்சயம்ʼ ப்ரணவம்ʼ தாரம்ʼ ஆத்மாயம்ʼ கு³ருஶிஷ்யகம் ॥ 30.48 ॥

தூஷ்ணீம்ʼ தூஷ்ணீம்ʼ மஹாதூஷ்ணீம்ʼ மௌனம்ʼ வா மௌனபா⁴வனம் ।
ப்ரகாஶனம்ʼ ப்ரகாஶம்ʼ ச ஆத்மானாத்மவிவேசனம் ॥ 30.49 ॥

த்⁴யானயோக³ம்ʼ ராஜயோக³ம்ʼ போ⁴க³மஷ்டாங்க³லக்ஷணம் ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹஸ்தத்³ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 30.50 ॥

அஸ்தித்வபா⁴ஷணம்ʼ சாபி நாஸ்தித்வஸ்ய ச பா⁴ஷணம் ।
பஞ்சாஶத்³வர்ணரூபோ(அ)ஹம்ʼ சது꞉ஷஷ்டிகலாத்மக꞉ ॥ 30.51 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹஸ்தத்³ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ப்ரஸன்னாத்மா ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ சித³வ்யய꞉ ॥ 30.52 ॥

ஶாஸ்த்ரஜ்ஞானவிதூ³ரோ(அ)ஹம்ʼ வேத³ஜ்ஞானவிதூ³ரக꞉ ।
உக்தம்ʼ ஸர்வம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம நாஸ்தி ஸந்தே³ஹலேஶத꞉ ॥ 30.53 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹஸ்தத்³ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ப்ரஸன்னாத்மா ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ சித³வ்யய꞉ ॥ 30.54 ॥

இத்யேவம்ʼ ப்³ரஹ்மதன்மாத்ரம்ʼ தத்ர துப்⁴யம்ʼ ப்ரியம்ʼ தத꞉ ।
யஸ்து பு³த்³த்⁴யேத ஸததம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
நித்யம்ʼ ஶ்ருʼண்வந்தி யே மர்த்யாஸ்தே சின்மாத்ரமயாமலா꞉ ॥ 30.55 ॥

ஸந்தே³ஹஸந்தே³ஹகரோ(அ)ர்யகாஸ்வகை꞉
கராதி³ஸந்தோ³ஹஜக³த்³விகாரிபி⁴꞉ ।
யோ வீதமோஹம்ʼ ந கரோதி து³ர்ஹ்ருʼத³ம்ʼ
விதே³ஹமுக்திம்ʼ ஶிவத்³ருʼக்ப்ரபா⁴வத꞉ ॥ 30.56 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ப்³ரஹ்மைகரூபத்வநிரூபணப்ரகரணம்ʼ நாம த்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

31 ॥ ஏகத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
வக்ஷ்யே ரஹஸ்யமத்யந்தம்ʼ ஸாக்ஷாத்³ப்³ரஹ்மப்ரகாஶகம் ।
ஸர்வோபநிஷதா³மர்த²ம்ʼ ஸர்வலோகேஷு து³ர்லப⁴ம் ॥ 31.1 ॥

ப்ரஜ்ஞானம்ʼ ப்³ரஹ்ம நிஶ்சித்ய பத³த்³வயஸமன்விதம் ।
மஹாவாக்யம்ʼ சதுர்வாக்யம்ʼ ருʼக்³யஜு꞉ஸாமஸம்ப⁴வம் ॥ 31.2 ॥

மம ப்ரஜ்ஞைவ ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ஜ்ஞானமாத்ரமித³ம்ʼ ஜக³த் ।
ஜ்ஞானமேவ ஜக³த் ஸர்வம்ʼ ஜ்ஞாநாத³ன்யன்ன வித்³யதே ॥ 31.3 ॥

ஜ்ஞானஸ்யானந்தரம்ʼ ஸர்வம்ʼ த்³ருʼஶ்யதே ஜ்ஞானரூபத꞉ ।
ஜ்ஞானஸ்ய ப்³ரஹ்மணஶ்சாபி மமேவ ப்ருʼத²ங் ந ஹி ॥ 31.4 ॥

ஜீவ꞉ ப்ரஜ்ஞானஶப்³த³ஸ்ய ப்³ரஹ்மஶப்³த³ஸ்ய சேஶ்வர꞉ ।
ஐக்யமஸ்மீத்யக²ண்டா³ர்த²மக²ண்டை³கரஸம்ʼ ததம் ॥ 31.5 ॥

அக²ண்டா³காரவ்ருʼத்திஸ்து ஜீவன்முக்திரிதீரிதம் ।
அக²ண்டை³கரஸம்ʼ வஸ்து விதே³ஹோ முக்திருச்யதே ॥ 31.6 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஸாரீ ஸச்சிதா³னந்த³மஸ்ம்யஹம் ।
நிர்கு³ணோ(அ)ஹம்ʼ நிரம்ʼஶோ(அ)ஹம்ʼ பரமானந்த³வானஹம் ॥ 31.7 ॥

நித்யோ(அ)ஹம்ʼ நிர்விகல்போ(அ)ஹம்ʼ சித³ஹம்ʼ சித³ஹம்ʼ ஸதா³ ।
அக²ண்டா³காரவ்ருʼத்த்யாக்²யம்ʼ சித்தம்ʼ ப்³ரஹ்மாத்மனா ஸ்தி²தம் ॥ 31.8 ॥

லவணம்ʼ தோயமாத்ரேண யதை²கத்வமக²ண்டி³தம் ।
அக²ண்டை³கரஸம்ʼ வக்ஷ்யே விதே³ஹோ முக்திலக்ஷணம் ॥ 31.9 ॥

ப்ரஜ்ஞாபத³ம்ʼ பரித்யஜ்ய ப்³ரஹ்மைவ பத³மேவ ஹி ।
அஹமஸ்மி மஹானஸ்மி ஸித்³தோ⁴(அ)ஸ்மீதி பரித்யஜன் ॥ 31.10 ॥

ஸ்மரணம்ʼ ச பரித்யஜ்ய பா⁴வனம்ʼ சித்தகர்த்ருʼகம் ।
ஸர்வமந்த꞉ பரித்யஜ்ய ஸர்வஶூன்யம்ʼ பரிஸ்தி²தி꞉ ॥ 31.11 ॥

தூஷ்ணீம்ʼ ஸ்தி²திம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய ததோ மௌனவிகல்பனம் ।
யத்தச்சித்தம்ʼ விகல்பாம்ʼஶம்ʼ மனஸா கல்பிதம்ʼ ஜக³த் ॥ 31.12 ॥

தே³ஹோ(அ)ஹமித்யஹங்காரம்ʼ த்³வைதவ்ருʼத்திரிதீரிதம் ।
ஸர்வம்ʼ ஸாக்ஷிரஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம இத்யேவம்ʼ த்³ருʼட⁴நிஶ்சயம் ॥ 31.13 ॥

ஸர்வதா³(அ)ஸம்ʼஶயம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸாக்ஷிவ்ருʼத்திரிதீரிதம் ।
த்³வைதவ்ருʼத்தி꞉ ஸாக்ஷவ்ருʼத்திரக²ண்டா³காரவ்ருʼத்திகம் ॥ 31.14 ॥

அக²ண்டை³கரஸம்ʼ சேதி லோகே வ்ருʼத்தித்ரயம்ʼ ப⁴வேத் ।
ப்ரத²மே நிஶ்சிதே த்³வைதே த்³விதீயே ஸாக்ஷிஸம்ʼஶய꞉ ॥ 31.15 ॥

த்ருʼதீயே பத³பா⁴கே³ ஹி த்³ருʼட⁴நிஶ்சயமீரிதம் ।
ஏதத்த்ரயார்த²ம்ʼ ஸம்ʼஶோத்⁴ய தம்ʼ பரித்யஜ்ய நிஶ்சினு ॥ 31.16 ॥

அக²ண்டை³கரஸாகாரோ நித்யம்ʼ தன்மயதாம்ʼ வ்ரஜ ।
அப்⁴யாஸவாக்யமேதத்து ஸதா³(அ)ப்⁴யாஸஸ்ய காரணம் ॥ 31.17 ॥

மனனஸ்ய பரம்ʼ வாக்யம்ʼ யோ(அ)யம்ʼ சந்த³னவ்ருʼக்ஷவத் ।
யுக்திபி⁴ஶ்சிந்தனம்ʼ வ்ருʼத்தம்ʼ பத³த்ரயமுதா³ஹ்ருʼதம் ॥ 31.18 ॥

அஹம்ʼ பத³ஸ்ய ஜீவோ(அ)ர்த² ஈஶோ ப்³ரஹ்மபத³ஸ்ய ஹி ।
அஸ்மீதி பத³பா⁴க³ஸ்ய அக²ண்டா³காரவ்ருʼத்திகம் ॥ 31.19 ॥

பத³த்ரயம்ʼ பரித்யஜ்ய விசார்ய மனஸா ஸஹ ।
அக²ண்டை³கரஸம்ʼ ப்ராப்ய விதே³ஹோ முக்திலக்ஷணம் ॥ 31.20 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி சின்மாத்ரம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹ꞉ ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி வாக்யஸ்ய ஶ்ரவணானந்தரம்ʼ ஸதா³ ॥ 31.21 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி நித்யோ(அ)ஸ்மி ஶாந்தோ(அ)ஸ்மி பரமோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
நிர்கு³ணோ(அ)ஹம்ʼ நிரீஹோ(அ)ஹம்ʼ நிரம்ʼஶோ(அ)ஸ்மி ஸதா³ ஸ்ம்ருʼத꞉ ॥ 31.22 ॥var was நிர்யஶோ(அ)ஸ்மி
ஆத்மைவாஸ்மி ந ஸந்தே³ஹ꞉ அக²ண்டை³கரஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ஏவம்ʼ நிரந்தரம்ʼ தஜ்ஜ்ஞோ பா⁴வயேத் பரமாத்மனி ॥ 31.23 ॥

யதா² சானுப⁴வம்ʼ வாக்யம்ʼ தஸ்மாத³னுப⁴வேத் ஸதா³ ।
ஆரம்பா⁴ச்ச த்³விதீயாத்து ஸ்ம்ருʼதமப்⁴யாஸவாக்யத꞉ ॥ 31.24 ॥

த்ருʼதீயாந்தத்த்வமஸ்யேதி வாக்யஸாமான்யநிர்ணயம் ।
தத்பத³ம்ʼ த்வம்பத³ம்ʼ த்வஸ்ய பத³த்ரயமுதா³ஹ்ருʼதம் ॥ 31.25 ॥

தத்பத³ஸ்யேஶ்வரோ ஹ்யர்தோ² ஜீவோ(அ)ர்த²ஸ்த்வம்பத³ஸ்ய ஹி ।
ஐக்யஸ்யாபி பத³ஸ்யார்த²மக²ண்டை³கரஸம்ʼ பத³ம் ॥ 31.26 ॥

த்³வைதவ்ருʼத்தி꞉ ஸாக்ஷவ்ருʼத்திரக²ண்டா³காரவ்ருʼத்திக꞉ ।
அக²ண்ட³ம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ தத்த்வமேவாஸி நிஶ்சய꞉ ॥ 31.27 ॥

த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி ந ஸந்தே³ஹஸ்த்வமேவாஸி சித³வ்யய꞉ ।
த்வமேவ ஸச்சிதா³னந்த³ஸ்த்வமேவாக²ண்ட³நிஶ்சய꞉ ॥ 31.28 ॥

இத்யேவமுக்தோ கு³ருணா ஸ ஏவ பரமோ கு³ரு꞉ ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சித்ய ஸச்சி²ஷ்ய꞉ பரமாத்மவான் ॥ 31.29 ॥

நான்யோ கு³ருர்னான்யஶிஷ்யஸ்த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸி கு³ரு꞉ பர꞉ ।
ஸர்வமந்த்ரோபதே³ஷ்டாரோ கு³ரவ꞉ ஸ கு³ரு꞉ பர꞉ ॥ 31.30 ॥

த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸீதி வக்தாரம்ʼ கு³ருரேவேதி நிஶ்சினு ।
ததா² தத்த்வமஸி ப்³ரஹ்ம த்வமேவாஸி ச ஸத்³கு³ரு꞉ ॥ 31.31 ॥

ஸத்³கு³ரோர்வசனே யஸ்து நிஶ்சயம்ʼ தத்த்வநிஶ்சயம் ।
கரோதி ஸததம்ʼ முக்தேர்னாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 31.32 ॥

மஹாவாக்யம்ʼ கு³ரோர்வாக்யம்ʼ தத்த்வமஸ்யாதி³வாக்யகம் ।
ஶ்ருʼணோது ஶ்ரவணம்ʼ சித்தம்ʼ நான்யத் ஶ்ரவணமுச்யதே ॥ 31.33 ॥

ஸர்வவேதா³ந்தவாக்யாநாமத்³வைதே ப்³ரஹ்மணி ஸ்தி²தி꞉ ।
இத்யேவம்ʼ ச கு³ரோர்வக்த்ராத் ஶ்ருதம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி தச்ச்²ரவ꞉ ॥ 31.34 ॥

கு³ரோர்னான்யோ மந்த்ரவாதீ³ ஏக ஏவ ஹி ஸத்³கு³ரு꞉ ।
த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸீதி யேனோக்தம்ʼ ஏஷ ஏவ ஹி ஸத்³கு³ரு꞉ ॥ 31.35 ॥

வேதா³ந்தஶ்ரவணம்ʼ சைதன்னான்யச்ச்²ரவணமீரிதம் ।
யுக்திபி⁴ஶ்சிந்தனம்ʼ சைவ மனனம்ʼ பரிகத்²யதே ॥ 31.36 ॥

ஏவம்ʼ சந்த³னவ்ருʼக்ஷோ(அ)பி ஶ்ருதோ(அ)பி பரிஶோத்⁴யதே ।
த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸீதி சோக்தோ(அ)பி ஸம்ʼஶயம்ʼ பரிபஶ்யதி ॥ 31.37 ॥

ஸம்ʼஶோத்⁴ய நிஶ்சினோத்யேவமாத்மானம்ʼ பரிஶோத்⁴யதே ।
யுக்திர்நாம வதா³ம்யத்ர தே³ஹோனாஹம்ʼ விநாஶத꞉ ॥ 31.38 ॥

ஸ்தூ²லதே³ஹம்ʼ ஸூக்ஷ்மதே³ஹம்ʼ ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மம்ʼ ச காரணம் ।
த்ரயம்ʼ சது²ர்தே² நாஸ்தீதி ஸர்வம்ʼ சின்மாத்ரமேவ ஹி ॥ 31.39 ॥

ஏதத்ஸர்வம்ʼ ஜட³த்வாச்ச த்³ருʼஶ்யத்வாத்³க⁴டவன்னஹி ।
அஹம்ʼ சைதன்யமேவாத்ர த்³ருʼக்³ரூபத்வால்லயம்ʼ ந ஹி ॥ 31.40 ॥

ஸத்யம்ʼ ஜ்ஞானமனந்தம்ʼ யதா³த்மன꞉ ஸஹஜா கு³ணா꞉ ।
அந்ததம்ʼ ஜட³து³꞉கா²தி³ ஜக³த꞉ ப்ரதி²தோ கு³ண꞉ ॥ 31.41 ॥

தஸ்மாத³ஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏவ இத³ம்ʼ ஸர்வமஸத்யகம் ।
ஏவம்ʼ ச மனனம்ʼ நித்யம்ʼ கரோதி ப்³ரஹ்மவித்தம꞉ ॥ 31.42 ॥

வக்ஷ்யே நிதி³த்⁴யாஸனம்ʼ ச உப⁴யத்யாக³லக்ஷணம் ।
த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸீதி ஶ்ரவணம்ʼ மனனம்ʼ சாஹமேவ ஹி ॥ 31.43 ॥

ஏதத்த்யாக³ம்ʼ நிதி³த்⁴யாஸம்ʼ ஸஜாதீயத்வபா⁴வனம் ।
விஜாதீயபரித்யாக³ம்ʼ ஸ்வக³தத்வவிபா⁴வனம் ॥ 31.44 ॥

ஸர்வத்யாக³ம்ʼ பரித்யஜ்ய துரீயத்வம்ʼ ச வர்ஜனம் ।
ப்³ரஹ்மசின்மாத்ரஸாரத்வம்ʼ ஸாக்ஷாத்காரம்ʼ ப்ரசக்ஷதே ॥ 31.45 ॥

உபதே³ஶே மஹாவாக்யமஸ்தித்வமிதி நிர்ணய꞉ ।
ததை²வானுப⁴வம்ʼ வாக்யமஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி நிர்ணய꞉ ॥ 31.46 ॥

ப்ரஜ்ஞானம்ʼ ப்³ரஹ்மவாக்யோத்த²மப்⁴யாஸார்த²மிதீரிதம் ।
அயமாத்மேதி வாக்யோத்த²த³ர்ஶனம்ʼ வாக்யமீரிதம் ॥ 31.47 ॥

அயமேகபத³ம்ʼ சைக ஆத்மேதி ப்³ரஹ்ம ச த்ரயம் ।
அயம்பத³ஸ்ய ஜீவோ(அ)ர்த² ஆத்மனோ ஈஶ்வர꞉ பர꞉ ॥ 31.48 ॥

ததா² ப்³ரஹ்மபத³ஸ்யார்த² அக²ண்டா³காரவ்ருʼத்திகம் ।
அக²ண்டை³கரஸம்ʼ ஸர்வம்ʼ பத³த்ரயலயம்ʼ க³தம் ॥ 31.49 ॥

அக²ண்டை³கரஸோ ஹ்யாத்மா நித்யஶுத்³த⁴விமுக்தக꞉ ।
ததே³வ ஸர்வமுத்³பூ⁴தம்ʼ ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 31.50 ॥

அக²ண்டை³கரஸோ தே³வ அயமேகமுதீ³ரிதம் ।
ஆத்மேதி பத³மேகஸ்ய ப்³ரஹ்மேதி பத³மேககம் ॥ 31.51 ॥

அயம்ʼ பத³ஸ்ய ஜீவோ(அ)ர்த² ஆத்மேதீஶ்வர ஈரித꞉ ।
அஸ்யார்தோ²(அ)ஸ்மீத்யக²ண்டா³ர்த²மக²ண்டை³கரஸம்ʼ பத³ம் ॥ 31.52 ॥

த்³வைதவ்ருʼத்தி꞉ ஸாக்ஷிவ்ருʼத்திரக²ண்டா³காரவ்ருʼத்திகம் ।
அக²ண்டை³கரஸம்ʼ பஶ்சாத் ஸோ(அ)ஹமஸ்மீதி பா⁴வய ॥ 31.53 ॥

இத்யேவம்ʼ ச சதுர்வாக்யதாத்பர்யார்த²ம்ʼ ஸமீரிதம் ।
உபாதி⁴ஸஹிதம்ʼ வாக்யம்ʼ கேவலம்ʼ லக்ஷ்யமீரிதம் ॥ 31.54 ॥

கிஞ்சிஜ்ஜ்ஞத்வாதி³ ஜீவஸ்ய ஸர்வ ஜ்ஞத்வாதி³ சேஶ்வர꞉ ।
ஜீவோ(அ)பரோ ஸசைதன்யமீஶ்வரோ(அ)ஹம்ʼ பரோக்ஷக꞉ ॥ 31.55 ॥

ஸர்வஶூன்யமிதி த்யாஜ்யம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மீதி விநிஶ்சய꞉ ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹ꞉ ॥ 31.56 ॥

அஹமைக்யம்ʼ பரம்ʼ க³த்வா ஸ்வஸ்வபா⁴வோ ப⁴வோத்தம ।
ஏதத்ஸர்வம்ʼ மஹாமித்²யா நாஸ்தி நாஸ்தி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 31.57 ॥

ஸர்வம்ʼ நாஸ்தி ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஏகாகாரமக²ண்டா³ர்த²ம்ʼ ததே³வாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்³ரஹ்மேத³ம்ʼ விததாகாரம்ʼ தத்³ப்³ரஹ்மாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 31.58 ॥

ஸூத꞉ –
ப⁴வோத்³ப⁴வமுகோ²த்³ப⁴வம்ʼ ப⁴வஹராத்³யஹ்ருʼத்³யம்ʼ பு⁴வி
ப்ரக்ருʼஷ்டரஸபா⁴வத꞉ ப்ரதி²தபோ³த⁴பு³த்³த⁴ம்ʼ ப⁴வ ।
ப⁴ஜந்தி ப⁴ஸிதாங்க³கா ப⁴ரிதமோத³பா⁴ராத³ரா
பு⁴ஜங்க³வரபூ⁴ஷணம்ʼ பு⁴வனமத்⁴யவ்ருʼந்தா³வனம் ॥ 31.59 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
மஹாவாக்யார்த²நிரூபணப்ரகரணம்ʼ நாம ஏகத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

32 ॥ த்³வாத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
வக்ஷ்யே புனரஸத்த்யாக³ம்ʼ ப்³ரஹ்மநிஶ்சயமேவ ச ।
யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண ஸத்³யோ முக்தோ ப⁴வேன்னர꞉ ॥ 32.1 ॥

சித்தஸத்தா மன꞉ஸத்தா ப்³ரஹ்மஸத்தா(அ)ன்யதா² ஸ்தி²தா ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.2 ॥

தே³ஹஸத்தா லிங்க³ஸத்தா பா⁴வஸத்தா(அ)க்ஷரா ஸ்தி²தா ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.3 ॥

த்³ருʼஶ்யம்ʼ ச த³ர்ஶனம்ʼ த்³ருʼஷ்டா கர்தா காரயிதா க்ரியா । var was த்³ரஷ்டா
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.4 ॥

ஏகம்ʼ த்³வித்வம்ʼ ப்ருʼத²க்³பா⁴வம்ʼ அஸ்தி நாஸ்தீதி நிர்ணய꞉ ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.5 ॥

ஶாஸ்த்ரபே⁴த³ம்ʼ வேத³பே⁴த³ம்ʼ முக்தீனாம்ʼ பே⁴த³பா⁴வனம் ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.6 ॥

ஜாதிபே⁴த³ம்ʼ வர்ணபே⁴த³ம்ʼ ஶுத்³தா⁴ஶுத்³த⁴விநிர்ணய꞉ ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.7 ॥

அக²ண்டா³காரவ்ருʼத்திஶ்ச அக²ண்டை³கரஸம்ʼ பரம் ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.8 ॥

பராபரவிகல்பஶ்ச புண்யபாபவிகல்பனம் ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.9 ॥

கல்பனாகல்பநாத்³வைதம்ʼ மனோகல்பனபா⁴வனம் ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.10 ॥

ஸித்³த⁴ம்ʼ ஸாத்⁴யம்ʼ ஸாத⁴னம்ʼ ச நாஶனம்ʼ ப்³ரஹ்மபா⁴வனம் ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.11 ॥

ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ மனோத⁴ர்மம்ʼ மனோ(அ)பா⁴வே குதோ ப⁴வேத் ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.12 ॥

அஜ்ஞானம்ʼ ச மனோத⁴ர்மஸ்தத³பா⁴வே ச தத்குத꞉ ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.13 ॥

ஶமோ த³மோ மனோத⁴ர்மஸ்தத³பா⁴வே ச தத்குத꞉ ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.14 ॥

ப³ந்த⁴மோக்ஷௌ மனோத⁴ர்மௌ தத³பா⁴வே குதோ ப⁴வேத் ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.15 ॥

ஸர்வம்ʼ மித்²யா ஜக³ன்மித்²யா தே³ஹோ மித்²யா ஜட³த்வத꞉ ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.16 ॥

ப்³ரஹ்மலோக꞉ ஸதா³ மித்²யா பு³த்³தி⁴ரூபம்ʼ ததே³வ ஹி ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.17 ॥

விஷ்ணுலோக꞉ ஸதா³ மித்²யா ஶிவமேவ ஹி ஸர்வதா³ ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.18 ॥

ருத்³ரலோக꞉ ஸதா³ மித்²யா அஹங்காரஸ்வரூபத꞉ ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.19 ॥

சந்த்³ரலோக꞉ ஸதா³ மித்²யா மனோரூபவிகல்பனம் ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.20 ॥

தி³ஶோ லோக꞉ ஸதா³ மித்²யா ஶ்ரோத்ரஶப்³த³ஸமன்வித꞉ ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.21 ॥

ஸூர்யலோக꞉ ஸதா³ மித்²யா நேத்ரரூபஸமன்வித꞉ ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.22 ॥

வருணஸ்ய ஸதா³ லோகோ ஜிஹ்வாரஸஸமன்வித꞉ ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.23 ॥

த்வசோ லோக꞉ ஸதா³ மித்²யா வாயோ꞉ ஸ்பர்ஶஸமன்வித꞉ ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.24 ॥

அஶ்வினோர்க்⁴ராணலோகஶ்ச க³ந்த⁴த்³வைதஸமன்வித꞉ ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.25 ॥

அக்³னேர்லோக꞉ ஸதா³ மித்²யா வாகே³வ வசனேன தத் ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.26 ॥

இந்த்³ரலோக꞉ ஸதா³ மித்²யா பாணிபாதே³ன ஸம்ʼயுத꞉ ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.27 ॥

உபேந்த்³ரஸ்ய மஹர்லோகோ க³மனேன பத³ம்ʼ யுதம் ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.28 ॥

ம்ருʼத்யுரேவ ஸதா³ நாஸ்தி பாயுரேவ விஸர்க³கம் ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.29 ॥

ப்ரஜாபதேர்மஹர்லோகோ கு³ஹ்யமானந்த³ஸம்ʼயுதம் ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.30 ॥

ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸர்வமாத்மேதி நிஶ்சிதம் ।
திதிக்ஷோஶ்ச ஸமாதா⁴னம்ʼ ஶ்ரத்³தா⁴ சாசார்யபா⁴ஷணே ॥ 32.31 ॥

முமுக்ஷுத்வம்ʼ ச மோக்ஷஶ்ச மோக்ஷார்தே² மம ஜீவனே ।
சது꞉ஸாத⁴னஸம்பன்ன꞉ ஸோ(அ)தி⁴காரீதி நிஶ்சய꞉ ॥ 32.32 ॥

ஜீவப்³ரஹ்மைக்யஸத்³பா⁴வம்ʼ வியத்³ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சய꞉ ।
வேதா³ந்தப்³ரஹ்மணோ போ³த்⁴யம்ʼ போ³த⁴கம்ʼ ப³ந்த⁴முச்யதே ॥ 32.33 ॥

ஸர்வஜ்ஞானநிர்வ்ருʼத்திஶ்சேதா³னந்தா³வாப்திகம்ʼ ப²லம் । var was நிவ்ருʼத்தி
இத்யேவமாதி³பி⁴꞉ ஶப்³தை³꞉ ப்ரோக்தம்ʼ ஸர்வமஸத் ஸதா³ ॥ 32.34 ॥

ஸர்வஶப்³தா³ர்த²ரூபம்ʼ ச நிஶ்சயம்ʼ பா⁴வனம்ʼ ததா² ।
ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ பரம்ʼ ஸத்யமன்யத் ஸர்வமஸத் ஸதா³ ॥ 32.35 ॥

அனேகஶப்³த³ஶ்ரவணமனேகார்த²விசாரணம் ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.36 ॥

நானுத்⁴யாயாத்³ப்³ரஹ்மஶப்³தா³ன் இத்யுக்த்வா ஹ மஹானஸி ।
ப்³ரஹ்மோபதே³ஶகாலே து ஸர்வம்ʼ சோக்தம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 32.37 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹமித³ம்ʼ த்³வைதம்ʼ சித்தஸத்தாவிபா⁴வனம் ।
சின்மாத்ரோ(அ)ஹமித³ம்ʼ த்³வைதம்ʼ ஜீவப்³ரஹ்மேதி பா⁴வனம் ॥ 32.38 ॥

அஹம்ʼ சின்மாத்ரமந்த்ரம்ʼ வா கார்யகாரணசிந்தனம் ।
அக்ஷயானந்த³விஜ்ஞானமக²ண்டை³கரஸாத்³வயம் ॥ 32.39 ॥

பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம இத³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஶாந்தம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸ்வயம்ʼ ஜக³த் ।
அந்தரிந்த்³ரியவிஜ்ஞானம்ʼ பா³ஹ்யேந்த்³ரியநிரோத⁴னம் ॥ 32.40 ॥

ஸர்வோபதே³ஶகாலம்ʼ ச ஸாம்யம்ʼ ஶேஷம்ʼ மஹோத³யம் ।
பூ⁴மிராபோ(அ)னலோ வாயு꞉ க²ம்ʼ மனோ பு³த்³தி⁴ரேவ ச ॥ 32.41 ॥

காரணம்ʼ கார்யபே⁴த³ம்ʼ ச ஶாஸ்த்ரமார்கை³ககல்பனம் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம இத³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி ஶப்³த³த꞉ ॥ 32.42 ॥

ஸத்யரூபம்ʼ க்வசின்னாஸ்தி ஸத்யம்ʼ நாம கதா³ நஹி ।
ஸம்ʼஶயம்ʼ ச விபர்யாஸம்ʼ ஸங்கல்ப꞉ காரணம்ʼ ப்⁴ரம꞉ ॥ 32.43 ॥

ஆத்மனோ(அ)ன்யத் க்வசின்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
மஹதாம்ʼ ஹ்யத்³யதே மந்த்ரீ மேதா⁴ஶுத்³தி⁴ஶுபா⁴ஶுப⁴ம் ॥ 32.44 ॥

தே³ஶபே⁴த³ம்ʼ வஸ்துபே⁴த³ம்ʼ ந ச சைதன்யபே⁴த³கம் ।
ஆத்மனோ(அ)ன்யத் ப்ருʼத²க்³பா⁴வமாத்மனோ(அ)ன்யந்நிரூபணம் ॥ 32.45 ॥

ஆத்மனோ(அ)ன்யந்நாமரூபமாத்மனோ(அ)ன்யச்சு²பா⁴ஶுப⁴ம் ।
ஆத்மனோ(அ)ன்யத்³வஸ்துஸத்தா ஆத்மனோ(அ)ன்யஜ்ஜக³த்த்ரயம் ॥ 32.46 ॥

ஆத்மனோ(அ)ன்யத் ஸு꞉க²ம்ʼ து³꞉க²மாத்மனோ(அ)ன்யத்³விசிந்தனம் ।
ஆத்மனோ(அ)ன்யத்ப்ரபஞ்சம்ʼ வா ஆத்மனோ(அ)ன்யஜ்ஜயாஜயௌ ॥ 32.47 ॥

ஆத்மனோ(அ)ன்யத்³தே³வபூஜா ஆத்மனோ(அ)ன்யச்சி²வார்சனம் ।
ஆத்மனோ(அ)ன்யன்மஹாத்⁴யானமாத்மனோ(அ)ன்யத் கலாக்ரமம் ॥ 32.48 ॥

ஸர்வம்ʼ மித்²யா ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்ம ஸர்வம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஸர்வமுக்தம்ʼ ப⁴க³வதா நிதி³த்⁴யாஸஸ்து ஸர்வதா³ ॥ 32.49 ॥

ஸக்ருʼச்ச்²ரவணமாத்ரேண ஹ்ருʼத³யக்³ரந்தி²ரந்திமம் ।
கர்மநாஶம்ʼ ச மூடா⁴னாம்ʼ மஹதாம்ʼ முக்திரேவ ஹி ॥ 32.50 ॥

அனேககோடிஜனனபாதகம்ʼ ப⁴ஸ்மஸாத்³ப⁴வேத் ।
ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ புன꞉ ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஸர்வம்ʼ வினஶ்யதி ।
ஸத்³யோ முக்திர்ன ஸந்தே³ஹோ நாஸ்தி மங்க³லமங்க³லம் ॥ 32.51 ॥

க்வ பே⁴த³பா⁴வத³ர்ஶனம்ʼ ந சைவ ஶோகமோஹஹ்ருʼத்
ப்ரபஶ்யதாம்ʼ ஶ்ருதே ஶிகா²விஶேஷமைக்யபா⁴வனாத் ।
யதோ ப⁴வேஜ்ஜகா³த³ தம்ʼ மஹேஶ யேன ஜீவிதம்ʼ
யத³ந்தரா(அ)விஶத் ஸதா³ யதோ²ர்ணநாப⁴தந்துவத் ॥ 32.52 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ஸர்வமித்²யாத்வநிரூபணப்ரகரணம்ʼ நாம த்³வாத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

33 ॥ த்ரயஸ்த்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
வக்ஷ்யே பரம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரமனுத்பன்னமித³ம்ʼ ஜக³த் ।
ஸத்பதா³னந்த³மாத்ரோ(அ)ஹமனுத்பன்னமித³ம்ʼ ஜக³த் ॥ 33.1 ॥

ஆத்மைவாஹம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம நான்யத் ஸம்ʼஸாரத்³ருʼஷ்டய꞉ ।
ஸத்பதா³னந்த³மாத்ரோ(அ)ஹமனுத்பன்னமித³ம்ʼ ஜக³த் ॥ 33.2 ॥

ஸத்பதா³னந்த³மாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ சித்பதா³னந்த³விக்³ரஹம் ।
அஹமேவாஹமேவைகமஹமேவ பராத் பர꞉ ॥ 33.3 ॥

ஸச்சிதா³னத³மேவைகமஹம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ।
அஹமஸ்மி ஸதா³ பா⁴மி ஏவம்ʼ ரூபம்ʼ குதோ(அ)ப்யஸத் ॥ 33.4 ॥

த்வமித்யேவம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம சின்மயானந்த³ரூபவான் ।
சிதா³காரம்ʼ சிதா³காஶம்ʼ சிதே³வ பரமம்ʼ ஸுக²ம் ॥ 33.5 ॥

ஆத்மைவாஹமஸன்னாஹம்ʼ கூடஸ்தோ²(அ)ஹம்ʼ கு³ரு꞉ பர꞉ ।
காலம்ʼ நாஸ்தி ஜக³ன்னாஸ்தி கல்மஷத்வானுபா⁴வனம் ॥ 33.6 ॥

அஹமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹமேவ ஸதா³ ஶிவ꞉ ।
ஶுத்³த⁴சைதன்ய ஏவாஹம்ʼ ஶுத்³த⁴ஸத்வானுபா⁴வன꞉ ॥ 33.7 ॥

அத்³வயானந்த³மாத்ரோ(அ)ஹமவ்யயோ(அ)ஹம்ʼ மஹானஹம் ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஸததம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ நிர்மல꞉ ॥ 33.8 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ நான்யோ(அ)ஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ சேதன꞉ ।
ஸர்வப்ரகாஶரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வப்ரியமனோ ஹ்யஹம் ॥ 33.9 ॥

ஏகாந்தைகப்ரகாஶோ(அ)ஹம்ʼ ஸித்³தா⁴ஸித்³த⁴விவர்ஜித꞉ ।
ஸர்வாந்தர்யாமிரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வஸாக்ஷித்வலக்ஷணம் ॥ 33.10 ॥

ஶமோ விசாரஸந்தோஷரூபோ(அ)ஹமிதி நிஶ்சய꞉ ।
பரமாத்மா பரம்ʼ ஜ்யோதி꞉ பரம்ʼ பரவிவர்ஜித꞉ ॥ 33.11 ॥

பரிபூர்ணஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ பரமாத்மா(அ)ஹமச்யுத꞉ ।
ஸர்வவேத³ஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வஶாஸ்த்ரஸ்ய நிர்ணய꞉ ॥ 33.12 ॥

லோகானந்த³ஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ முக்²யானந்த³ஸ்ய நிர்ணய꞉ ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ பூ⁴ர்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ காரணம் ॥ 33.13 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ நாகார்யம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸ்வயம்ʼ வர꞉ ।
நித்யாக்ஷரோ(அ)ஹம்ʼ நித்யோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வகல்யாணகாரகம் ॥ 33.14 ॥

ஸத்யஜ்ஞானப்ரகாஶோ(அ)ஹம்ʼ முக்²யவிஜ்ஞானவிக்³ரஹ꞉ ।
துர்யாதுர்யப்ரகாஶோ(அ)ஹம்ʼ ஸித்³தா⁴ஸித்³தா⁴தி³வர்ஜித꞉ ॥ 33.15 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஸததம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம நிரந்தரம் ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம சிதா³காஶம்ʼ நித்யப்³ரஹ்ம நிரஞ்ஜனம் ॥ 33.16 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம கு³ணாதீதம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ இத்யேவம்ʼ நிஶ்சயம்ʼ குரு ஸர்வதா³ ॥ 33.17 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வமித்யேவம்ʼ ஸர்வதா³ த்³ருʼட⁴நிஶ்சய꞉ ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ இத்யேவம்ʼ நிஶ்சயித்வா ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 33.18 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஸததம்ʼ பா⁴வாபா⁴வௌ சிதே³வ ஹி ।
த்³வைதாத்³வைதவிவாதோ³(அ)யம்ʼ நாஸ்தி நாஸ்தி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 33.19 ॥

ஸர்வவிஜ்ஞானமாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சய꞉ ।
கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரம்ʼ ஸோ(அ)ஹம்ʼ கு³ணாதீதோ(அ)ஹமத்³வய꞉ ॥ 33.20 ॥

அன்வயவ்யதிரேகம்ʼ ச கார்யாகார்யம்ʼ விஶோத⁴ய ।
ஸச்சிதா³னந்த³ரூபோ(அ)ஹமனுத்பன்னமித³ம்ʼ ஜக³த் ॥ 33.21 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வமேவேத³ம்ʼ சிதா³காஶமித³ம்ʼ ஜக³த் ।
ப்³ரஹ்மைவ பரமானந்த³ம்ʼ ஆகாஶஸத்³ருʼஶம்ʼ விபு⁴ ॥ 33.22 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ஸதா³ வாசாமகோ³சரம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வமேவேத³மஸ்தி நாஸ்தீதி கேசன ॥ 33.23 ॥

ஆனந்த³பா⁴வனா கிஞ்சித் ஸத³ஸன்மாத்ர ஏவ ஹி ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வமேவேத³ம்ʼ ஸதா³ ஸன்மாத்ரமேவ ஹி ॥ 33.24 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வமேவத³ம்ʼ சித்³க⁴னானந்த³விக்³ரஹம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸச்ச ஸத்யம்ʼ ச ஸனாதனமஹம்ʼ மஹத் ॥ 33.25 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ஓதப்ரோதேவ திஷ்ட²தி ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ஸர்வாகாரம்ʼ ஸனாதனம் ॥ 33.26 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ பரமானத³மவ்யயம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ மாயாதீதம்ʼ நிரஞ்ஜனம் ॥ 33.27 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ஸத்தாமாத்ரம்ʼ ஸுகா²த் ஸுக²ம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ சின்மாத்ரைகஸ்வரூபகம் ॥ 33.28 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ஸர்வபே⁴த³விவர்ஜிதம் ।
ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ நானாகாரமிவ ஸ்தி²தம் ॥ 33.29 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ கர்தா சாவஸரோ(அ)ஸ்தி ஹி ।
ஸச்சிதா³னத³ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ பரம்ʼ ஜ்யோதி꞉ ஸ்வரூபகம் ॥ 33.30 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ நித்யநிஶ்சலமவ்யயம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ வாசாவதி⁴ரஸாவயம் ॥ 33.31 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ஸ்வயமேவ ஸ்வயம்ʼ ஸதா³ ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ந கரோதி ந திஷ்ட²தி ॥ 33.32 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ந க³ச்ச²தி ந திஷ்ட²தி ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 33.33 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ந ஶுக்லம்ʼ ந ச க்ருʼஷ்ணகம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ஸர்வாதி⁴ஷ்டா²னமவ்யயம் ॥ 33.34 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ந தூஷ்ணீம்ʼ ந விபா⁴ஷணம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ஸத்த்வம்ʼ நாஹம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 33.35 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ பராத்பரமனுத்³ப⁴வம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ தத்த்வாதீதம்ʼ மஹோத்ஸவம் ॥ 33.36 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ பரமாகாஶமாததம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ஸர்வதா³ கு³ருரூபகம் ॥ 33.37 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ஸதா³ நிர்மலவிக்³ரஹம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ஶுத்³த⁴சைதன்யமாததம் ॥ 33.38 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ஸ்வப்ரகாஶாத்மரூபகம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ நிஶ்சயம்ʼ சாத்மகாரணம் ॥ 33.39 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ஸ்வயமேவ ப்ரகாஶதே ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ நானாகார இதி ஸ்தி²தம் ॥ 33.40 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³காரம்ʼ ப்⁴ராந்தாதி⁴ஷ்டா²னரூபகம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ நாஸ்தி ந மே ஸ்தி²தம் ॥ 33.41 ॥

வாசாமகோ³சரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸச்சிதா³னத³விக்³ரஹம் ।
ஸச்சிதா³னந்த³ரூபோ(அ)ஹமனுத்பன்னமித³ம் ஜக³த் ॥ 33.42 ॥

ப்³ரஹ்மைவேத³ம்ʼ ஸதா³ ஸத்யம்ʼ நித்யமுக்தம்ʼ நிரஞ்ஜனம் ।
ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஏகமேவ ஸதா³ ஸுக²ம் ॥ 33.43 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ பூர்ணாத் பூர்ணதரம்ʼ மஹத் ।
ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வவ்யாபகமீஶ்வரம் ॥ 33.44 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ நாமரூபப்ரபா⁴ஸ்வரம் ।
ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ அனந்தாநந்த³நிர்மலம் ॥ 33.45 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ பரமானந்த³தா³யகம் ।
ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஸன்மாத்ரம்ʼ ஸத³ஸத்பரம் ॥ 33.46 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வேஷாம்ʼ பரமவ்யயம் ।
ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ மோக்ஷரூபம்ʼ ஶுபா⁴ஶுப⁴ம் ॥ 33.47 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ பரிச்சி²ன்னம்ʼ ந ஹி க்வசித் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வமேவேத³ம்ʼ ஶுத்³த⁴பு³த்³த⁴மலேபகம் ॥ 33.48 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³ரூபோ(அ)ஹமனுத்பன்னமித³ம்ʼ ஜக³த் ।
ஏதத் ப்ரகரணம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஸத்³யோமுக்திப்ரதா³யகம் ॥ 33.49 ॥

ஸர்வது³꞉க²க்ஷயகரம்ʼ ஸர்வவிஜ்ஞானதா³யகம் ।
நித்யானந்த³கரம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஶாந்திதா³ந்திப்ரதா³யகம் ॥ 33.50 ॥

யஸ்த்வந்தகாந்தகமஹேஶ்வரபாத³பத்³ம-
லோலம்ப³ஸப்ரப⁴ஹ்ருʼதா³ பரிஶீலகஶ்ச ।
வ்ருʼந்தா³ரவ்ருʼந்த³வினதாமலதி³வ்யபாதோ³
பா⁴வோ ப⁴வோத்³ப⁴வக்ருʼபாவஶதோ ப⁴வேச்ச ॥ 33.51 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ஸச்சிதா³னந்த³ரூபதாப்ரகரணம்ʼ நாம த்ரயஸ்த்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

34 ॥ சதுஸ்த்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
ஶ்ருʼணுஷ்வ ப்³ரஹ்ம விஜ்ஞானமத்³பு⁴தம்ʼ த்வதிது³ர்லப⁴ம் ।
ஏகைகஶ்ரவணேனைவ கைவல்யம்ʼ பரமஶ்னுதே ॥ 34.1 ॥

ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ ஜக³ன்னாஸ்தி ஸங்கல்பகலநாதி³கம் ।
நித்யானந்த³மயம்ʼ ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞானம்ʼ ஸர்வதா³ ஸ்வயம் ॥ 34.2 ॥

ஆனந்த³மவ்யயம்ʼ ஶாந்தமேகரூபமநாமயம் ।
சித்தப்ரபஞ்சம்ʼ நைவாஸ்தி நாஸ்தி கார்யம்ʼ ச தத்த்வத꞉ ॥ 34.3 ॥

ப்ரபஞ்சபா⁴வனா நாஸ்தி த்³ருʼஶ்யரூபம்ʼ ந கிஞ்சன ।
அஸத்யரூபம்ʼ ஸங்கல்பம்ʼ தத்கார்யம்ʼ ச ஜக³ன்ன ஹி ॥ 34.4 ॥

ஸர்வமித்யேவ நாஸ்த்யேவ காலமித்யேவமீஶ்வர꞉ ।
வந்த்⁴யாகுமாரே பீ⁴திஶ்ச தத³தீ⁴னமித³ம்ʼ ஜக³த் ॥ 34.5 ॥

க³ந்த⁴ர்வநக³ரே ஶ்ருʼங்கே³ மத³க்³ரே த்³ருʼஶ்யதே ஜக³த் ।
ம்ருʼக³த்ருʼஷ்ணாஜலம்ʼ பீத்வா த்ருʼப்திஶ்சேத³ஸ்த்வித³ம்ʼ ஜக³த் ॥ 34.6 ॥

நகே³ ஶ்ருʼங்கே³ ந பா³ணேன நஷ்டம்ʼ புருஷமஸ்த்வித³ம் ।
க³ந்த⁴ர்வநக³ரே ஸத்யே ஜக³த்³ப⁴வது ஸர்வதா³ ॥ 34.7 ॥

க³க³னே நீலமாஸிந்தௌ⁴ ஜக³த் ஸத்யம்ʼ ப⁴விஷ்யதி ।
ஶுக்திகாரஜதம்ʼ ஸத்யம்ʼ பூ⁴ஷணம்ʼ சிஜ்ஜக³த்³ப⁴வேத் ॥ 34.8 ॥

ரஜ்ஜுஸர்பேண நஷ்டஶ்சேத் நரோ ப⁴வதி ஸம்ʼஸ்ருʼதி꞉ ।
ஜாதிரூபேண பா³ணேன ஜ்வாலாக்³னௌ நாஶிதே ஸதி ॥ 34.9 ॥

ரம்பா⁴ஸ்தம்பே⁴ன காஷ்டே²ன பாகஸித்³தி⁴ர்ஜக³த்³ப⁴வேத் ।
நித்யானந்த³மயம்ʼ ப்³ரஹ்ம கேவலம்ʼ ஸர்வதா³ ஸ்வயம் ॥ 34.10 ॥

ஸத்³ய꞉ குமாரிகாரூபை꞉ பாகே ஸித்³தே⁴ ஜக³த்³ப⁴வேத் ।
நித்யானந்த³மயம்ʼ ப்³ரஹ்ம கேவலம்ʼ ஸர்வதா³ ஸ்வயம் ॥ 34.11 ॥

மித்யாடவ்யாம்ʼ வாயஸான்னம்ʼ அஸ்தி சேஜ்ஜக³து³த்³ப⁴வம் ।
மூலாரோபணமந்த்ரஸ்ய ப்ரீதிஶ்சேத்³பா⁴ஷணம்ʼ ஜக³த் ॥ 34.12 ॥

மாஸாத் பூர்வம்ʼ ம்ருʼதோ மர்த்ய ஆக³தஶ்சேஜ்ஜக³த்³ ப⁴வேத் ।
தக்ரம்ʼ க்ஷீரஸ்வரூபம்ʼ சேத் கிஞ்சித் கிஞ்சிஜ்ஜக³த்³ப⁴வேத் ॥ 34.13 ॥

கோ³ஸ்தநாது³த்³ப⁴வம்ʼ க்ஷீரம்ʼ புனராரோஹணம்ʼ ஜக³த் ।
பூ⁴ரஜஸ்யாஅப்³த³முத்பன்னம்ʼ ஜக³த்³ப⁴வது ஸர்வதா³ ॥ 34.14 ॥

கூர்மரோம்ணா க³ஜே ப³த்³தே⁴ ஜக³த³ஸ்து மதோ³த்கடே ।
ம்ருʼணாலதந்துனா மேருஶ்சலிதஶ்சேஜ்ஜக³த்³ ப⁴வேத் ॥ 34.15 ॥

தரங்க³மாலயா ஸிந்து⁴꞉ ப³த்³த⁴ஶ்சேத³ஸ்த்வித³ம்ʼ ஜக³த் ।
ஜ்வாலாக்³னிமண்ட³லே பத்³மம்ʼ வ்ருʼத்³த⁴ம்ʼ சேத் தஜ்ஜக³த்³ப⁴வேத் ॥ 34.16 ॥

மஹச்சை²லேந்த்³ரநிலயம்ʼ ஸம்ப⁴வஶ்சேதி³த³ம்ʼ ப⁴வேத் ।
நித்யானந்த³மயம்ʼ ப்³ரஹ்ம கேவலம்ʼ ஸர்வதா³ ஸ்வயம் ॥ 34.17 ॥

மீன ஆக³த்ய பத்³மாக்ஷே ஸ்தி²தஶ்சேத³ஸ்த்வித³ம்ʼ ஜக³த் ।
நிகீ³ர்ணஶ்சேத்³ப⁴ங்க³ஸூனு꞉ மேருபுச்ச²வத³ஸ்த்வித³ம் ॥ 34.18 ॥

மஶகேநாஶிதே ஸிம்ʼஹே ஹதே ப⁴வது கல்பனம் ।
அணுகோடரவிஸ்தீர்ணே த்ரைலோக்யே சேஜ்ஜக³த்³ப⁴வேத் ॥ 34.19 ॥

ஸ்வப்னே திஷ்ட²தி யத்³வஸ்து ஜாக³ரே சேஜ்ஜக³த்³ப⁴வேத் ।
நதீ³வேகோ³ நிஶ்சலஶ்சேத் ஜக³த்³ப⁴வது ஸர்வதா³ ॥ 34.20 ॥

ஜாத்யந்தை⁴ ரத்னவிஷய꞉ ஸுஜ்ஞாதஶ்சேஜ்ஜக³த்³ப⁴வேத் ।
சந்த்³ரஸூர்யாதி³கம்ʼ த்யக்த்வா ராஹுஶ்சேத் த்³ருʼஶ்யதே ஜக³த் ॥ 34.21 ॥

ப்⁴ரஷ்டபீ³ஜேன உத்பன்னே வ்ருʼத்³தி⁴ஶ்சேச்சித்தஸம்ப⁴வ꞉ ।
மஹாத³ரித்³ரைராட்⁴யானாம்ʼ ஸுகே² ஜ்ஞாதே ஜக³த்³ப⁴வேத் ॥ 34.22 ॥

து³க்³த⁴ம்ʼ து³க்³த⁴க³தக்ஷீரம்ʼ புனராரோஹணம்ʼ புன꞉ ।
கேவலம்ʼ த³ர்பணே நாஸ்தி ப்ரதிபி³ம்ப³ம்ʼ ததா³ ஜக³த் ॥ 34.23 ॥

யதா² ஶூன்யக³தம்ʼ வ்யோம ப்ரதிபி³ம்பே³ன வை ஜக³த் ।
அஜகுக்ஷௌ க³ஜோ நாஸ்தி ஆத்மகுக்ஷௌ ஜக³ன்ன ஹி ॥ 34.24 ॥

யதா² தாந்த்ரே ஸமுத்பன்னே ததா² ப்³ரஹ்மமயம்ʼ ஜக³த் ।
கார்பாஸகே(அ)க்³னித³க்³தே⁴ன ப⁴ஸ்ம நாஸ்தி ததா² ஜக³த் ॥ 34.25 ॥

பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ ஜ்யோதி꞉ பரஸ்தாத் பரத꞉ பர꞉ ।
ஸர்வதா³ பே⁴த³கலனம்ʼ த்³வைதாத்³வைதம்ʼ ந வித்³யதே ॥ 34.26 ॥

சித்தவ்ருʼத்திர்ஜக³த்³து³꞉க²ம்ʼ அஸ்தி சேத் கில நாஶனம் ।
மன꞉ஸங்கல்பகம்ʼ ப³ந்த⁴ அஸ்தி சேத்³ப்³ரஹ்மபா⁴வனா ॥ 34.27 ॥

அவித்³யா கார்யதே³ஹாதி³ அஸ்தி சேத்³த்³வைதபா⁴வனம் ।
சித்தமேவ மஹாரோகோ³ வ்யாப்தஶ்சேத்³ப்³ரஹ்மபே⁴ஷஜம் ॥ 34.28 ॥

அஹம்ʼ ஶத்ருர்யதி³ ப⁴வேத³ஹம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ பா⁴வனம் ।
தே³ஹோ(அ)ஹமிதி து³க²ம்ʼ சேத்³ப்³ரஹ்மாஹமிதி நிஶ்சினு ॥ 34.29 ॥

ஸம்ʼஶயஶ்ச பிஶாசஶ்சேத்³ப்³ரஹ்மமாத்ரேண நாஶய ।
த்³வைதபூ⁴தாவிஷ்டரேண அத்³வைதம்ʼ ப⁴ஸ்ம ஆஶ்ரய ॥ 34.30 ॥

அனாத்மத்வபிஶாசஶ்சேதா³த்மமந்த்ரேண ப³ந்த⁴ய ।
நித்யானந்த³மயம்ʼ ப்³ரஹ்ம கேவலம்ʼ ஸர்வதா³ ஸ்வயம் ॥ 34.31 ॥

சது꞉ஷஷ்டிகத்³ருʼஷ்டாந்தைரேவம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஸாதி⁴தம் ।
ய꞉ ஶ்ருʼணோதி நரோ நித்யம்ʼ ஸ முக்தோ நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 34.32 ॥

க்ருʼதார்த² ஏவ ஸததம்ʼ நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 34.33 ॥

மனோவசோவிதூ³ரக³ம்ʼ த்வரூபக³ந்த⁴வர்ஜிதம்ʼ
ஹ்ருʼத³ர்ப⁴கோகஸந்ததம்ʼ விஜானதாம்ʼ முதே³ ஸதா³ ।
ஸதா³ப்ரகாஶது³ஜ்வலப்ரபா⁴விகாஸஸத்³யுதி
ப்ரகாஶத³ம்ʼ மஹேஶ்வர த்வதீ³யபாத³பங்கஜம் ॥ 34.34 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
த்³ருʼஷ்டாந்தைர்ப்³ரஹ்மஸாத⁴னப்ரகரணம்ʼ நாம சதுஸ்த்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

35 ॥ பஞ்சத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
நிதா³க⁴ ஶ்ருʼணு கு³ஹ்யம்ʼ மே ஸத்³யோ முக்திப்ரத³ம்ʼ ந்ருʼணாம் ।
ஆத்மைவ நான்யதே³வேத³ம்ʼ பரமாத்மாஹமக்ஷத꞉ ॥ 35.1 ॥

அஹமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹ꞉ ।
அஹமஸ்மி மஹானஸ்மி ஶிவோ(அ)ஸ்மி பரமோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 35.2 ॥

அத்³ருʼஶ்யம்ʼ பரமம்ʼ ப்³ரஹ்ம நான்யத³ஸ்தி ஸ்வபா⁴வத꞉ ।
ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 35.3 ॥

ஶாந்தம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ சாஸ்மி ஸர்வதா³ நித்யநிர்மல꞉ ।
ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 35.4 ॥

ஸர்வஸங்கல்பமுக்தோ(அ)ஸ்மி ஸர்வஸந்தோஷவர்ஜித꞉ ।
காலகர்மஜக³த்³த்³வைதத்³ரஷ்ட்ருʼத³ர்ஶனவிக்³ரஹ꞉ ॥ 35.5 ॥

ஆனந்தோ³(அ)ஸ்மி ஸதா³னந்த³கேவலோ ஜக³தாம்ʼ ப்ரியம் ।
ஸமரூபோ(அ)ஸ்மி நித்யோ(அ)ஸ்மி பூ⁴தப⁴வ்யமஜோ ஜய꞉ ॥ 35.6 ॥

சின்மாத்ரோ(அ)ஸ்மி ஸதா³ பு⁴க்தோ ஜீவோ ப³ந்தோ⁴ ந வித்³யதே । var was முக்த꞉
ஶ்ரவணம்ʼ ஷட்³வித⁴ம்ʼ லிங்க³ம்ʼ நைவாஸ்தி ஜக³தீ³த்³ருʼஶம் ॥ 35.7 ॥

சித்தஸம்ʼஸாரஹீனோ(அ)ஸ்மி சின்மாத்ரத்வம்ʼ ஜக³த் ஸதா³ ।
சித்தமேவ ஹிதம்ʼ தே³ஹ அவிசார꞉ பரோ ரிபு꞉ ॥ 35.8 ॥

அவிசாரோ ஜக³த்³து³꞉க²மவிசாரோ மஹத்³ப⁴யம் ।
ஸத்³யோ(அ)ஸ்மி ஸர்வதா³ த்ருʼப்த꞉ பரிபூர்ண꞉ பரோ மஹான் ॥ 35.9 ॥

நித்யஶுத்³தோ⁴(அ)ஸ்மி பு³த்³தோ⁴(அ)ஸ்மி சிதா³காஶோ(அ)ஸ்மி சேதன꞉ ।
ஆத்மைவ நான்யதே³வேத³ம்ʼ பரமாத்மா(அ)ஹமக்ஷத꞉ ॥ 35.10 ॥

ஸர்வதோ³ஷவிஹீனோ(அ)ஸ்மி ஸர்வத்ர விததோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
வாசாதீதஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி பரமாத்மா(அ)ஹமக்ஷத꞉ ॥ 35.11 ॥

சித்ராதீதம்ʼ பரம்ʼ த்³வந்த்³வம்ʼ ஸந்தோஷ꞉ ஸமபா⁴வனம் ।
அந்தர்ப³ஹிரநாத்³யந்தம்ʼ ஸர்வபே⁴த³விநிர்ணயம் ॥ 35.12 ॥

அஹங்காரம்ʼ ப³லம்ʼ ஸர்வம்ʼ காமம்ʼ க்ரோத⁴ம்ʼ பரிக்³ரஹம் ।
ப்³ரஹ்மேந்த்³ரோவிஷ்ணுர்வருணோ பா⁴வாபா⁴வவிநிஶ்சய꞉ ॥ 35.13 ॥

ஜீவஸத்தா ஜக³த்ஸத்தா மாயாஸத்தா ந கிஞ்சன ।
கு³ருஶிஷ்யாதி³பே⁴த³ம்ʼ ச கார்யாகார்யவிநிஶ்சய꞉ ॥ 35.14 ॥

த்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸீதி வக்தா ச அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி ஸம்ப⁴வ꞉ ।
ஸர்வவேதா³ந்தவிஜ்ஞானம்ʼ ஸர்வாம்னாயவிசாரணம் ॥ 35.15 ॥

இத³ம்ʼ பதா³ர்த²ஸத்³பா⁴வமஹம்ʼ ரூபேண ஸம்ப⁴வம் ।
வேத³வேதா³ந்தஸித்³தா⁴ந்தஜக³த்³பே⁴த³ம்ʼ ந வித்³யதே ॥ 35.16 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸர்வமித்யேவ நாஸ்தி ஹி ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மஶாந்தாத்மா அஹமேவ நிரந்தரம் ॥ 35.17 ॥

ஶுபா⁴ஶுப⁴விபே⁴த³ம்ʼ ச தோ³ஷாதோ³ஷம்ʼ ச மே ந ஹி ।
சித்தஸத்தா ஜக³த்ஸத்தா பு³த்³தி⁴வ்ருʼத்திவிஜ்ருʼம்ப⁴ணம் ॥ 35.18 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வதா³ நான்யத் ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ நிஜம்ʼ பத³ம் ।
ஆத்மாகாரமித³ம்ʼ த்³வைதம்ʼ மித்²யைவ ந பர꞉ புமான் ॥ 35.19 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³மாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வம்ʼ கேவலமவ்யயம் ।
ப்³ரஹ்மா விஷ்ணுஶ்ச ருத்³ரஶ்ச ஈஶ்வரஶ்ச ஸதா³ஶிவ꞉ ॥ 35.20 ॥

மனோ ஜக³த³ஹம்ʼ பே⁴த³ம்ʼ சித்தவ்ருʼத்திஜக³த்³ப⁴யம் ।
ஸர்வானந்த³மஹானந்த³மாத்மானந்த³மனந்தகம் ॥ 35.21 ॥

அத்யந்தஸ்வல்பமல்பம்ʼ வா ப்ரபஞ்சம்ʼ நாஸ்தி கிஞ்சன ।
ப்ரபஞ்சமிதி ஶப்³தோ³ வா ஸ்மரணம்ʼ வா ந வித்³யதே ॥ 35.22 ॥

அந்தரஸ்த²ப்ரபஞ்சம்ʼ வா க்வசின்னாஸ்தி க்வசித்³ப³ஹி꞉ ।
யத் கிஞ்சிதே³வம்ʼ தூஷ்ணீம்ʼ வா யச்ச கிஞ்சித் ஸதா³ க்வ வா ॥ 35.23 ॥

யேன கேன யதா³ கிஞ்சித்³யஸ்ய கஸ்ய ந கிஞ்சன ।
ஶுத்³த⁴ம்ʼ மலினரூபம்ʼ வா ப்³ரஹ்மவாக்யமபோ³த⁴கம் ॥ 35.24 ॥

ஈத்³ருʼஷம்ʼ தாத்³ருʼஷம்ʼ வேதி ந கிஞ்சித் வக்துமர்ஹதி ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வம்ʼ ஸததம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஸகலம்ʼ மன꞉ ॥ 35.25 ॥

ஆனந்த³ம்ʼ பரமானத³ம்ʼ நித்யானந்த³ம்ʼ ஸதா³(அ)த்³வயம் ।
சின்மாத்ரமேவ ஸததம்ʼ நாஸ்தி நாஸ்தி பரோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 35.26 ॥

ப்ரபஞ்சம்ʼ ஸர்வதா³ நாஸ்தி ப்ரபஞ்சம்ʼ சித்ரமேவ ச ।
சித்தமேவ ஹி ஸம்ʼஸாரம்ʼ நான்யத் ஸம்ʼஸாரமேவ ஹி ॥ 35.27 ॥

மன ஏவ ஹி ஸம்ʼஸாரோ தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ரூபகம் ।
ஸங்கல்பமேவ ஸம்ʼஸாரம்ʼ தந்நாஶே(அ)ஸௌ வினஶ்யதி ॥ 35.28 ॥

ஸங்கல்பமேவ ஜனனம்ʼ தந்நாஶே(அ)ஸௌ வினஶ்யதி ।
ஸங்கல்பமேவ தா³ரித்³ர்யம்ʼ தந்நாஶே(அ)ஸௌ வினஶ்யதி ॥ 35.29 ॥

ஸங்கல்பமேவ மனனம்ʼ தந்நாஶே(அ)ஸௌ வினஶ்யதி ।
ஆத்மைவ நான்யதே³வேத³ம்ʼ பரமாத்மா(அ)ஹமக்ஷத꞉ ॥ 35.30 ॥

நித்யமாத்மமயம்ʼ போ³த⁴மஹமேவ ஸதா³ மஹான் ।
ஆத்மைவ நான்யதே³வேத³ம்ʼ பரமாத்மா(அ)ஹமக்ஷத꞉ ॥ 35.31 ॥

இத்யேவம்ʼ பா⁴வயேந்நித்யம்ʼ க்ஷிப்ரம்ʼ முக்தோ ப⁴விஷ்யதி ।
த்வமேவ ப்³ரஹ்மரூபோ(அ)ஸி த்வமேவ ப்³ரஹ்மவிக்³ரஹ꞉ ॥ 35.32 ॥

ஏவம்ʼ ச பரமானந்த³ம்ʼ த்⁴யாத்வா த்⁴யாத்வா ஸுகீ²ப⁴வ ।
ஸுக²மாத்ரம்ʼ ஜக³த் ஸர்வம்ʼ ப்ரியமாத்ரம்ʼ ப்ரபஞ்சகம் ॥ 35.33 ॥

ஜட³மாத்ரமயம்ʼ லோகம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரமயம்ʼ ஸதா³ ।
ப்³ரஹ்மைவ நான்யதே³வேத³ம்ʼ பரமாத்மா(அ)ஹமவ்யய꞉ ॥ 35.34 ॥

ஏக ஏவ ஸதா³ ஏஷ ஏக ஏவ நிரந்தரம் ।
ஏக ஏவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏக ஏவ சித³வ்யய꞉ ॥ 35.35 ॥

ஏக ஏவ கு³ணாதீத ஏக ஏவ ஸுகா²வஹ꞉ ।
ஏக ஏவ மஹானாத்மா ஏக ஏவ நிரந்தரம் ॥ 35.36 ॥

ஏக ஏவ சிதா³கார ஏக ஏவாத்மநிர்ணய꞉ ।
ப்³ரஹ்மைவ நான்யதே³வேத³ம்ʼ பரமாத்மா(அ)ஹமக்ஷத꞉ ॥ 35.37 ॥

பரமாத்மாஹமன்யன்ன பரமானந்த³மந்தி³ரம் ।
இத்யேவம்ʼ பா⁴வயந்நித்யம்ʼ ஸதா³ சின்மய ஏவ ஹி ॥ 35.38 ॥

ஸூத꞉ –
விரிஞ்சிவஞ்சனாததப்ரபஞ்சபஞ்சபா³ணபி⁴த்
ஸுகாஞ்சநாத்³ரிதா⁴ரிணம்ʼ குலுஞ்சனாம்ʼ பதிம்ʼ ப⁴ஜே ।
அகிஞ்சனே(அ)பி ஸிஞ்சகே ஜலேன லிங்க³மஸ்தகே
விமுஞ்சதி க்ஷணாத³க⁴ம்ʼ ந கிஞ்சித³த்ர ஶிஷ்யதே ॥ 35.39 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ப்³ரஹ்மபா⁴வனோபதே³ஶப்ரகரணம்ʼ நாம பஞ்சத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

36 ॥ ஷட்த்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
ஶ்ருʼணு வக்ஷ்யாமி விப்ரேந்த்³ர ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ நிர்ணயம் ।
யஸ்ய ஶ்ரவணமாத்ரேண ஸத்³யோ முக்திமவாப்னுயாத் ॥ 36.1 ॥

இத³மேவ ஸதா³ நாஸ்தி ஹ்யஹமேவ ஹி கேவலம் ।
ஆத்மைவ ஸர்வதா³ நாஸ்தி ஆத்மைவ ஸுக²லக்ஷணம் ॥ 36.2 ॥

ஆத்மைவ பரமம்ʼ தத்த்வமாத்மைவ ஜக³தாம்ʼ க³ண꞉ ।
ஆத்மைவ க³க³னாகாரமாத்மைவ ச நிரந்தரம் ॥ 36.3 ॥

ஆத்மைவ ஸத்யம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஆத்மைவ கு³ருலக்ஷணம் ।
ஆத்மைவ சின்மயம்ʼ நித்யமாத்மைவாக்ஷரமவ்யயம் ॥ 36.4 ॥

ஆத்மைவ ஸித்³த⁴ரூபம்ʼ வா ஆத்மைவாத்மா ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஆத்மைவஜக³தா³காரம்ʼ ஆத்மைவாத்மா ஸ்வயம்ʼ ஸ்வயம் ॥ 36.5 ॥

ஆத்மைவ ஶாந்திகலனமாத்மைவ மனஸா வியத் ।
ஆத்மைவ ஸர்வம்ʼ யத் கிஞ்சிதா³த்மைவ பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 36.6 ॥

ஆத்மைவ பு⁴வனாகாரமாத்மைவ ப்ரியமவ்யயம் ।
ஆத்மைவான்யன்ன ச க்வாபி ஆத்மைவான்யம்ʼ மனோமயம் ॥ 36.7 ॥

ஆத்மைவ ஸர்வவிஜ்ஞானமாத்மைவ பரமம்ʼ த⁴னம் ।
ஆத்மைவ பூ⁴தரூபம்ʼ வா ஆத்மைவ ப்⁴ரமணம்ʼ மஹத் ॥ 36.8 ॥

ஆத்மைவ நித்யஶுத்³த⁴ம்ʼ வா ஆத்மைவ கு³ருராத்மன꞉ ।
ஆத்மைவ ஹ்யாத்மன꞉ ஶிஷ்ய ஆத்மைவ லயமாத்மனி ॥ 36.9 ॥

ஆத்மைவ ஹ்யாத்மனோ த்⁴யானமாத்மைவ க³திராத்மன꞉ ।
ஆத்மைவ ஹ்யாத்மனோ ஹோம ஆத்மைவ ஹ்யாத்மனோ ஜப꞉ ॥ 36.10 ॥

ஆத்மைவ த்ருʼப்திராத்மைவ ஆத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ।
ஆத்மைவ ஹ்யாத்மனோ மூலமாத்மைவ ஹ்யாத்மனோ வ்ரதம் ॥ 36.11 ॥

ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ வ்ரதம்ʼ நித்யமாத்மஜ்ஞானம்ʼ பரம்ʼ ஸுக²ம் ।
ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ பரானந்த³மாத்மஜ்ஞானம்ʼ பராயணம் ॥ 36.12 ॥

ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ மஹாவ்ரதம் ।
ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ ஸ்வயம்ʼ வேத்³யமாத்மஜ்ஞானம்ʼ மஹாத⁴னம் ॥ 36.13 ॥

ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ மஹத் ஸுக²ம் ।
ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ மஹானாத்மா ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ ஜனாஸ்பத³ம் ॥ 36.14 ॥

ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ மஹாதீர்த²மாத்மஜ்ஞானம்ʼ ஜயப்ரத³ம் ।
ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ சராசரம் ॥ 36.15 ॥

ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ பரம்ʼ ஶாஸ்த்ரமாத்மஜ்ஞானமனூபமம் ।
ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ பரோ யோக³ ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ பரா க³தி꞉ ॥ 36.16 ॥

ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம இத்யேவம்ʼ த்³ருʼட⁴நிஶ்சய꞉ ।
ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ மனோநாஶ꞉ ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ பரோ கு³ரு꞉ ॥ 36.17 ॥

ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ சித்தநாஶ꞉ ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ விமுக்தித³ம் ।
ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ ப⁴யநாஶமாத்மஜ்ஞானம்ʼ ஸுகா²வஹம் ॥ 36.18 ॥

ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ மஹாதேஜ ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ மஹாஶுப⁴ம் ।
ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ ஸதாம்ʼ ரூபமாத்மஜ்ஞானம்ʼ ஸதாம்ʼ ப்ரியம் ॥ 36.19 ॥

ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ ஸதாம்ʼ மோக்ஷமாத்மஜ்ஞானம்ʼ விவேகஜம் ।
ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ பரோ த⁴ர்ம ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ ஸதா³ ஜப꞉ ॥ 36.20 ॥

ஆத்மஜ்ஞானஸ்ய ஸத்³ருʼஶமாத்மவிஜ்ஞானமேவ ஹி ।
ஆத்மஜ்ஞானேன ஸத்³ருʼஶம்ʼ ந பூ⁴தம்ʼ ந ப⁴விஷ்யதி ॥ 36.21 ॥

ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ பரோ மந்த்ர ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ பரம்ʼ தப꞉ ।
ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ ஹரி꞉ ஸாக்ஷாதா³த்மஜ்ஞானம்ʼ ஶிவ꞉ பர꞉ ॥ 36.22 ॥

ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ பரோ தா⁴தா ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ ஸ்வஸம்ʼமதம் ।
ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ ஸ்வயம்ʼ புண்யமாத்மஜ்ஞானம்ʼ விஶோத⁴னம் ॥ 36.23 ॥

ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ மஹாதீர்த²மாத்மஜ்ஞானம்ʼ ஶமாதி³கம் ।
ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ ப்ரியம்ʼ மந்த்ரமாத்மஜ்ஞானம்ʼ ஸ்வபாவனம் ॥ 36.24 ॥

ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ ச கிந்நாம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சய꞉ ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி விஶ்வாஸமாத்மஜ்ஞானம்ʼ மஹோத³யம் ॥ 36.25 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி நித்யோ(அ)ஸ்மி ஸித்³தோ⁴(அ)ஸ்மீதி விபா⁴வனம் ।
ஆனந்தோ³(அ)ஹம்ʼ பரானந்த³ம்ʼ ஶுத்³தோ⁴(அ)ஹம்ʼ நித்யமவ்யய꞉ ॥ 36.26 ॥

சிதா³காஶஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி ஸச்சிதா³னந்த³ஶாஶ்வதம் ।
நிர்விகாரோ(அ)ஸ்மி ஶாந்தோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வதோ(அ)ஹம்ʼ நிரந்தர꞉ ॥ 36.27 ॥

ஸர்வதா³ ஸுக²ரூபோ(அ)ஸ்மி ஸர்வதோ³ஷவிவர்ஜித꞉ ।
ஸர்வஸங்கல்பஹீனோ(அ)ஸ்மி ஸர்வதா³ ஸ்வயமஸ்ம்யஹம் ॥ 36.28 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேத்யனுப⁴வம்ʼ வினா ஶப்³த³ம்ʼ பட² ஸ்வயம் ।
கோட்யஶ்வமேதே⁴ யத் புண்யம்ʼ க்ஷணாத் தத்புண்யமாப்னுயாத் ॥ 36.29 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சித்ய மேருதா³னப²லம்ʼ லபே⁴த் ।
ப்³ரஹ்மைவாஹமிதி ஸ்தி²த்வா ஸர்வபூ⁴தா³னமப்யணு ॥ 36.30 ॥

ப்³ரஹ்மைவாஹமிதி ஸ்தி²த்வா கோடிஶோ தா³னமப்யணு ।
ப்³ரஹ்மைவாஹமிதி ஸ்தி²த்வா ஸர்வானந்த³ம்ʼ த்ருʼணாயதே ॥ 36.31 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வமித்யேவ பா⁴விதஸ்ய ப²லம்ʼ ஸ்வயம் ।
ப்³ரஹ்மைவாஹமிதி ஸ்தி²த்வா ஸமானம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏவ ஹி ॥ 36.32 ॥

தஸ்மாத் ஸ்வப்னே(அ)பி நித்யம்ʼ ச ஸர்வம்ʼ ஸந்த்யஜ்ய யத்னத꞉ ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹ꞉ அஹமேவ க³திர்மம ॥ 36.33 ॥

அஹமேவ ஸதா³ நான்யத³ஹமேவ ஸதா³ கு³ரு꞉ ।
அஹமேவ பரோ ஹ்யாத்மா அஹமேவ ந சாபர꞉ ॥ 36.34 ॥

அஹமேவ கு³ரு꞉ ஶிஷ்ய꞉ அஹமேவேதி நிஶ்சினு ।
இத³மித்யேவ நிர்தே³ஶ꞉ பரிச்சி²ன்னோ ஜக³ன்ன ஹி ॥ 36.35 ॥

ந பூ⁴மிர்ன ஜலம்ʼ நாக்³நிர்ன வாயுர்ன ச க²ம்ʼ ததா² ।
ஸர்வம்ʼ சைதன்யமாத்ரத்வாத் நான்யத் கிஞ்சன வித்³யதே ॥ 36.36 ॥

இத்யேவம்ʼ பா⁴வனபரோ தே³ஹமுக்த꞉ ஸுகீ²ப⁴வ ।
அஹமாத்மா இத³ம்ʼ நாஸ்தி ஸர்வம்ʼ சைதன்யமாத்ரத꞉ ॥ 36.37 ॥

அஹமேவ ஹி பூர்ணாத்மா ஆனந்தா³ப்³தி⁴ரநாமய꞉ ।
இத³மேவ ஸதா³ நாஸ்தி ஜட³த்வாத³ஸதே³வ ஹி ।
இத³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸதா³ ப்³ரஹ்ம இத³ம்ʼ நேதி ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 36.38 ॥

துரங்க³ஶ்ருʼங்க³ஸன்னிபா⁴ ஶ்ருதிபரோசனா ???
விஶேஷகாமவாஸனா விநிஶ்சிதாத்மவ்ருʼத்தித꞉ ।
நரா꞉ ஸுரா முனீஶ்வரா அஸங்க³ஸங்க³மப்யுமா-
பதிம்ʼ ??? ந தே ப⁴ஜந்தி கேசன ??? ॥ 36.39 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ப்³ரஹ்மபா⁴வனோபதே³ஶப்ரகரணம்ʼ நாம ஷட்த்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

37 ॥ ஸப்தத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
நிதா³க⁴ ஶ்ருʼணு வக்ஷ்யாமி ரஹஸ்யம்ʼ பரமத்³பு⁴தம் ।
ஶ்லோகைகஶ்ரவணேனைவ ஸத்³யோ மோக்ஷமவாப்னுயாத் ॥ 37.1 ॥

இத³ம்ʼ த்³ருʼஷ்டம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம த்³ருʼஶ்யவத்³பா⁴தி சித்தத꞉ ।
ஸர்வம்ʼ சைதன்யமாத்ரத்வாத் நான்யத் கிஞ்சின்ன வித்³யதே ॥ 37.2 ॥

இத³மேவ ஹி நாஸ்த்யேவ அயமித்யபி நாஸ்தி ஹி ।
ஏக ஏவாப்யணுர்வாபி நாஸ்தி நாஸ்தி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 37.3 ॥

வ்யவஹாரமித³ம்ʼ க்வாபி வார்தாமாத்ரமபி க்வ வா ।
ப³ந்த⁴ரூபம்ʼ ப³ந்த⁴வார்தா ப³ந்த⁴கார்யம்ʼ பரம்ʼ ச வா ॥ 37.4 ॥

ஸன்மாத்ரகார்யம்ʼ ஸன்மாத்ரமஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சயம் ।
து³꞉க²ம்ʼ ஸுக²ம்ʼ வா போ³தோ⁴ வா ஸாத⁴கம்ʼ ஸாத்⁴யநிர்ணய꞉ ॥ 37.5 ॥

ஆத்மேதி பரமாத்மேதி ஜீவாத்மேதி ப்ருʼத²ங் ந ஹி ।
தே³ஹோ(அ)ஹமிதி மூர்தோ(அ)ஹம்ʼ ஜ்ஞானவிஜ்ஞானவானஹம் ॥ 37.6 ॥

கார்யகாரணரூபோ(அ)ஹமந்த꞉கரணகார்யகம் ।
ஏகமித்யேகமாத்ரம்ʼ வா நாஸ்தி நாஸ்தீதி பா⁴வய ॥ 37.7 ॥

ஸர்வஸங்கல்பமாத்ரேதி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி வா ஜக³த் ।
தத்த்வஜ்ஞானம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஓங்காரார்த²ம்ʼ ஸுக²ம்ʼ ஜபம் ॥ 37.8 ॥

த்³வைதாத்³வைதம்ʼ ஸதா³த்³வைதம்ʼ ததா² மானாவமானகம் ।
ஸர்வம்ʼ சைதன்யமாத்ரத்வாத் நான்யத் கிஞ்சின்ன வித்³யதே ॥ 37.9 ॥

ஆத்மானந்த³மஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப்ரஜ்ஞானம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏவ ஹி ।
இத³ம்ʼ ரூபமஹம்ʼ ரூபம்ʼ ப்ரியாப்ரியவிசாரணம் ॥ 37.10 ॥

யத்³யத் ஸம்பா⁴வ்யதே லோகே யத்³யத் ஸாத⁴னகல்பனம் ।
யத்³யந்தரஹிதம்ʼ ப்³ரஹ்மபா⁴வனம்ʼ சித்தநிர்மிதம் ॥ 37.11 ॥

ஸ்தூ²லதே³ஹோ(அ)ஹமேவாத்ர ஸூக்ஷ்மதே³ஹோ(அ)ஹமேவ ஹி ।
பு³த்³தே⁴ர்பே⁴த³ம்ʼ மனோபே⁴த³ம்ʼ அஹங்காரம்ʼ ஜட³ம்ʼ ச தத் ॥ 37.12 ॥

ஸர்வம்ʼ சைதன்யமாத்ரத்வாத் நான்யத் கிஞ்சின்ன வித்³யதே ।
ஶ்ரவணம்ʼ மனனம்ʼ சைவ ஸாக்ஷாத்காரவிசாரணம் ॥ 37.13 ॥

ஆத்மைவாஹம்ʼ பரம்ʼ சைவ நாஹம்ʼ மோஹமயம்ʼ ஸ்வயம் ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வமேவேத³ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 37.14 ॥

ப்³ரஹ்மைவ காரணம்ʼ கார்யம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ ஜக³தாம்ʼ ஜய꞉ ।
ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வம்ʼ சைதன்யம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ மனஸாயதே ॥ 37.15 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஜீவவத்³பா⁴தி ப்³ரஹ்மைவ ச ஹரீயதே ।
ப்³ரஹ்மைவ ஶிவவத்³பா⁴தி ப்³ரஹ்மைவ ப்ரியமாத்மன꞉ ॥ 37.16 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஶாந்திவத்³பா⁴தி ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ।
நாஹம்ʼ ந சாயம்ʼ நைவான்யன்னோத்பன்னம்ʼ ந பராத் பரம் ॥ 37.17 ॥

ந சேத³ம்ʼ ந ச ஶாஸ்த்ரார்த²ம்ʼ ந மீமாம்ʼஸம்ʼ ந சோத்³ப⁴வம் ।
ந லக்ஷணம்ʼ ந வேதா³தி³ நாபி சித்தம்ʼ ந மே மன꞉ ॥ 37.18 ॥

ந மே நாயம்ʼ நேத³மித³ம்ʼ ந பு³த்³தி⁴நிஶ்சயம்ʼ ஸதா³ ।
கதா³சித³பி நாஸ்த்யேவ ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 37.19 ॥

நைகமாத்ரம்ʼ ந சாயம்ʼ வா நாந்தரம்ʼ ந ப³ஹிர்ன ஹி ।
ஈஷண்மாத்ரம்ʼ ச ந த்³வைதம்ʼ ந ஜன்யம்ʼ ந ச த்³ருʼஶ்யகம் ॥ 37.20 ॥

ந பா⁴வனம்ʼ ந ஸ்மரணம்ʼ ந விஸ்மரணமண்வபி ।
ந காலதே³ஶகலனம்ʼ ந ஸங்கல்பம்ʼ ந வேத³னம் ॥ 37.21 ॥

ந விஜ்ஞானம்ʼ ந தே³ஹான்யம்ʼ ந வேதோ³(அ)ஹம்ʼ ந ஸம்ʼஸ்ருʼதி꞉ ।
ந மே து³꞉க²ம்ʼ ந மே மோக்ஷம்ʼ ந க³திர்ன ச து³ர்க³தி꞉ ॥ 37.22 ॥

நாத்மா நாஹம்ʼ ந ஜீவோ(அ)ஹம்ʼ ந கூடஸ்தோ² ந ஜாயதே ।
ந தே³ஹோ(அ)ஹம்ʼ ந ச ஶ்ரோத்ரம்ʼ ந த்வகி³ந்த்³ரியதே³வதா ॥ 37.23 ॥

ஸர்வம்ʼ சைதன்யமாத்ரத்வாத் ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா³ ।
அக²ண்டா³காரரூபத்வாத் ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா³ ॥ 37.24 ॥

ஹுங்காரஸ்யாவகாஶோ வா ஹுங்காரஜனனம்ʼ ச வா ।
நாஸ்த்யேவ நாஸ்தி நாஸ்த்யேவ நாஸ்தி நாஸ்தி கதா³சன ॥ 37.25 ॥

அன்யத் பதா³ர்த²மல்பம்ʼ வா அன்யதே³வான்யபா⁴ஷணம் ।
ஆத்மனோ(அ)ன்யத³ஸத்யம்ʼ வா ஸத்யம்ʼ வா ப்⁴ராந்திரேவ ச ॥ 37.26 ॥

நாஸ்த்யேவ நாஸ்தி நாஸ்த்யேவ நாஸ்தி ஶப்³தோ³(அ)பி நாஸ்தி ஹி ।
ஸர்வம்ʼ சைதன்யமாத்ரத்வாத் ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ ஸர்வதா³ ॥ 37.27 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
வாக்யம்ʼ ச வாசகம்ʼ ஸர்வம்ʼ வக்தா ச த்ரிபுடீத்³வயம் ॥ 37.28 ॥

ஜ்ஞாதா ஜ்ஞானம்ʼ ஜ்ஞேயபே⁴த³ம்ʼ மாத்ருʼமானமிதி ப்ரியம் ।
யத்³யச்சா²ஸ்த்ரேஷு நிர்ணீதம்ʼ யத்³யத்³வேதே³ஷு நிஶ்சிதம் ॥ 37.29 ॥

பராபரமதீதம்ʼ ச அதீதோ(அ)ஹமவேத³னம் ।
கு³ருர்கு³ரூபதே³ஶஶ்ச கு³ரும்ʼ வக்ஷ்யே ந கஸ்யசித் ॥ 37.30 ॥

கு³ருரூபா கு³ருஶ்ரத்³தா⁴ ஸதா³ நாஸ்தி கு³ரு꞉ ஸ்வயம் ।
ஆத்மைவ கு³ருராத்மைவ அன்யாபா⁴வான்ன ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 37.31 ॥

ஆத்மன꞉ ஶுப⁴மாத்மைவ அன்யாபா⁴வான்ன ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஆத்மனோ மோஹமாத்மைவ ஆத்மனோ(அ)ஸ்தி ந கிஞ்சன ॥ 37.32 ॥

ஆத்மன꞉ ஸுக²மாத்மைவ அன்யன்னாஸ்தி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஆத்மன்யேவாத்மன꞉ ஶக்தி꞉ ஆத்மன்யேவாத்மன꞉ ப்ரியம் ॥ 37.33 ॥

ஆத்மன்யேவாத்மன꞉ ஸ்னானம்ʼ ஆத்மன்யேவாத்மனோ ரதி꞉ ।
ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ பரம்ʼ ஶ்ரேய꞉ ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ॥ 37.34 ॥

ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ ஸுகா²த் ஸுக²ம் ।
ஆத்மஜ்ஞானாத் பரம்ʼ நாஸ்தி ஆத்மஜ்ஞானாத் ஸ்ம்ருʼதிர்ன ஹி ॥ 37.35 ॥

ப்³ரஹ்மைவாத்மா ந ஸந்தே³ஹ ஆத்மைவ ப்³ரஹ்மண꞉ ஸ்வயம் ।
ஸ்வயமேவ ஹி ஸர்வத்ர ஸ்வயமேவ ஹி சின்மய꞉ ॥ 37.36 ॥

ஸ்வயமேவ சிதா³காஶ꞉ ஸ்வயமேவ நிரந்தரம் ।
ஸ்வயமேவ ச நானாத்மா ஸ்வயமேவ ச நாபர꞉ ॥ 37.37 ॥

ஸ்வயமேவ கு³ணாதீத꞉ ஸ்வயமேவ மஹத் ஸுக²ம் ।
ஸ்வயமேவ ஹி ஶாந்தாத்மா ஸ்வயமேவ ஹி நிஷ்கல꞉ ॥ 37.38 ॥

ஸ்வயமேவ சிதா³னந்த³꞉ ஸ்வயமேவ மஹத்ப்ரபு⁴꞉ ।
ஸ்வயமேவ ஸதா³ ஸாக்ஷீ ஸ்வயமேவ ஸதா³ஶிவ꞉ ॥ 37.39 ॥

ஸ்வயமேவ ஹரி꞉ ஸாக்ஷாத் ஸ்வயமேவ ப்ரஜாபதி꞉ ।
ஸ்வயமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்ம ஏவ ஸ்வயம்ʼ ஸதா³ ॥ 37.40 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸ்வயம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸ்வயம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
த்³ருʼட⁴நிஶ்சயமேவ த்வம்ʼ ஸர்வதா² குரு ஸர்வதா³ ॥ 37.41 ॥

விசாரயன் ஸ்வயம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ப⁴வேத் ।
ஏததே³வ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சய꞉ ॥ 37.42 ॥

ஏஷ ஏவ பரோ மோக்ஷ அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சய꞉ ।
ஏஷ ஏவ க்ருʼதார்தோ² ஹி ஏஷ ஏவ ஸுக²ம்ʼ ஸதா³ ॥ 37.43 ॥

ஏததே³வ ஸதா³ ஜ்ஞானம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸ்வயம்ʼ மஹத் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏததே³வ ஸதா³ ஜ்ஞானம்ʼ ஸ்வயம்ʼ மஹத் ॥ 37.44 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏததே³வ ஸ்வபா⁴வம்ʼ ஸததம்ʼ நிஜம் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏததே³வ ஸதா³ நித்யம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ஸதா³ ॥ 37.45 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏததே³வ ப³ந்த⁴நாஶம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏததே³வ ஸர்வஸித்³தா⁴ந்தநிஶ்சயம் ॥ 37.46 ॥

ஏஷ வேதா³ந்தஸித்³தா⁴ந்த அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஸர்வோபநிஷதா³மர்த²꞉ ஸர்வானந்த³மயம்ʼ ஜக³த் ॥ 37.47 ॥

மஹாவாக்யஸ்ய ஸித்³தா⁴ந்த அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சய꞉ ।
ஸாக்ஷாச்சி²வஸ்ய ஸித்³தா⁴ந்த அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சய꞉ ॥ 37.48 ॥

நாராயணஸ்ய ஸித்³தா⁴ந்த அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சய꞉ ।
சதுர்முக²ஸ்ய ஸித்³தா⁴ந்த அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சய꞉ ॥ 37.49 ॥

ருʼஷீணாம்ʼ ஹ்ருʼத³யம்ʼ ஹ்யேதத் தே³வாநாமுபதே³ஶகம் ।
ஸர்வதே³ஶிகஸித்³தா⁴ந்த அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சய꞉ ॥ 37.50 ॥

யச்ச யாவச்ச பூ⁴தானாம்ʼ மஹோபதே³ஶ ஏவ தத் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம மஹாமோக்ஷம்ʼ பரம்ʼ சைதத³ஹம்ʼ ஸ்வயம் ॥ 37.51 ॥

அஹம்ʼ சானுப⁴வம்ʼ சைதன்மஹாகோ³ப்யமித³ம்ʼ ச தத் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏததே³வ ஸதா³ ஜ்ஞானம்ʼ ஸ்வயம்ʼ மஹத் ॥ 37.52 ॥

மஹாப்ரகாஶமேவைதத் அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏவ தத் ।
ஏததே³வ மஹாமந்த்ரம்ʼ ஏததே³வ மஹாஜப꞉ ॥ 37.53 ॥

ஏததே³வ மஹாஸ்னானமஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சய꞉ ।
ஏததே³வ மஹாதீர்த²மஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சய꞉ ॥ 37.54 ॥

ஏததே³வ மஹாக³ங்கா³ அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சய꞉ ।
ஏஷ ஏவ பரோ த⁴ர்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சய꞉ ॥ 37.55 ॥

ஏஷ ஏவ மஹாகாஶ அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சய꞉ ।
ஏததே³வ ஹி விஜ்ஞானமஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி கேவலம் ।
ஸர்வஸித்³தா⁴ந்தமேவைதத³ஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சய꞉ ॥ 37.56 ॥

ஸவ்யாஸவ்யதயாத்³யவஜ்ஞஹ்ருʼத³யா கோ³போத³ஹார்ய꞉ ஸ்ரிய꞉
பஶ்யந்த்யம்பு³ஜமித்ரமண்ட³லக³தம்ʼ ஶம்பு⁴ம்ʼ ஹிரண்யாத்மகம் ।
ஸர்வத்ர ப்ரஸ்ருʼதை꞉ கரைர்ஜக³தி³த³ம்ʼ புஷ்ணாதி முஷ்ணன் த⁴னை꞉
க்⁴ருʼஷ்டம்ʼ சௌஷதி⁴ஜாலமம்பு³நிகரைர்விஶ்வோத்த²தூ⁴தம்ʼ ஹர꞉ ॥ 37.57 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ஸர்வஸித்³தா⁴ந்தப்ரகரணம்ʼ நாம ஸப்தத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

38 ॥ அஷ்டத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
வக்ஷ்யே அத்யத்³பு⁴தம்ʼ வ்யக்தம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³மாத்ரகம் ।
ஸர்வப்ரபஞ்சஶூன்யத்வம்ʼ ஸர்வமாத்மேதி நிஶ்சிதம் ॥ 38.1 ॥

ஆத்மரூபப்ரபஞ்சம்ʼ வா ஆத்மரூபப்ரபஞ்சகம் ।
ஸர்வப்ரபஞ்சம்ʼ நாஸ்த்யேவ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சிதம் ॥ 38.2 ॥

நித்யானுப⁴வமானந்த³ம்ʼ நித்யம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி பா⁴வனம் ।
சித்தரூபப்ரபஞ்சம்ʼ வா சித்தஸம்ʼஸாரமேவ வா ॥ 38.3 ॥

இத³மஸ்தீதி ஸத்தாத்வமஹமஸ்தீதி வா ஜக³த் ।
ஸ்வாந்த꞉கரணதோ³ஷம்ʼ வா ஸ்வாந்த꞉கரணகார்யகம் ॥ 38.4 ॥

ஸ்வஸ்ய ஜீவப்⁴ரம꞉ கஶ்சித் ஸ்வஸ்ய நாஶம்ʼ ஸ்வஜன்மனா ।
ஈஶ்வர꞉ கஶ்சித³ஸ்தீதி ஜீவோ(அ)ஹமிதி வை ஜக³த் ॥ 38.5 ॥

மாயா ஸத்தா மஹா ஸத்தா சித்தஸத்தா ஜக³ன்மயம் ।
யத்³யச்ச த்³ருʼஶ்யதே ஶாஸ்த்ரைர்யத்³யத்³வேதே³ ச பா⁴ஷணம் ॥ 38.6 ॥

ஏகமித்யேவ நிர்தே³ஶம்ʼ த்³வைதமித்யேவ பா⁴ஷணம் ।
ஶிவோ(அ)ஸ்மீதி ப்⁴ரம꞉ கஶ்சித் ப்³ரஹ்மாஸ்மீதி விப்⁴ரம꞉ ॥ 38.7 ॥

விஷ்ணுரஸ்மீதி விப்⁴ராந்திர்ஜக³த³ஸ்தீதி விப்⁴ரம꞉ । var was ஜக³த³ஸ்மீதி
ஈஷத³ஸ்தீதி வா பே⁴த³ம்ʼ ஈஷத³ஸ்தீதி வா த்³வயம் ॥ 38.8 ॥

ஸர்வமஸ்தீதி நாஸ்தீதி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சயம் ।
ஆத்மத்⁴யானப்ரபஞ்சம்ʼ வா ஸ்மரணாதி³ப்ரபஞ்சகம் ॥ 38.9 ॥

து³꞉க²ரூபப்ரபஞ்சம்ʼ வா ஸுக²ரூபப்ரபஞ்சகம் ।
த்³வைதாத்³வைதப்ரபஞ்சம்ʼ வா ஸத்யாஸத்யப்ரபஞ்சகம் ॥ 38.10 ॥

ஜாக்³ரத்ப்ரபஞ்சமேவாபி ததா² ஸ்வப்னப்ரபஞ்சகம் ।
ஸுப்திஜ்ஞானப்ரபஞ்சம்ʼ வா துர்யஜ்ஞானப்ரபஞ்சகம் ॥ 38.11 ॥

வேத³ஜ்ஞானப்ரபஞ்சம்ʼ வா ஶாஸ்த்ரஜ்ஞானப்ரபஞ்சகம் ।
பாபபு³த்³தி⁴ப்ரபஞ்சம்ʼ வா புண்யபே⁴த³ப்ரபஞ்சகம் ॥ 38.12 ॥

ஜ்ஞானரூபப்ரபஞ்சம்ʼ வா நிர்கு³ணஜ்ஞானப்ரபஞ்சகம் ।
கு³ணாகு³ணப்ரபஞ்சம்ʼ வா தோ³ஷாதோ³ஷவிநிர்ணயம் ॥ 38.13 ॥

ஸத்யாஸத்யவிசாரம்ʼ வா சராசரவிசாரணம் ।
ஏக ஆத்மேதி ஸத்³பா⁴வம்ʼ முக்²ய ஆத்மேதி பா⁴வனம் ॥ 38.14 ॥

ஸர்வப்ரபஞ்சம்ʼ நாஸ்த்யேவ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சயம் ।
த்³வைதாத்³வைதஸமுத்³பே⁴த³ம்ʼ நாஸ்தி நாஸ்தீதி பா⁴ஷணம் ॥ 38.15 ॥

அஸத்யம்ʼ ஜக³தே³வேதி ஸத்யம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சயம் ।
கார்யரூபம்ʼ காரணம்ʼ ச நாநாபே⁴த³விஜ்ருʼம்ப⁴ணம் ॥ 38.16 ॥

ஸர்வமந்த்ரப்ரதா³தாரம்ʼ தூ³ரே தூ³ரம்ʼ ததா² ததா² ।
ஸர்வம்ʼ ஸந்த்யஜ்ய ஸததம்ʼ ஸ்வாத்மன்யேவ ஸ்தி²ரோ ப⁴வ ॥ 38.17 ॥

மௌனபா⁴வம்ʼ மௌனகார்யம்ʼ மௌனயோக³ம்ʼ மன꞉ப்ரியம் ।
பஞ்சாக்ஷரோபதே³ஷ்டாரம்ʼ ததா² சாஷ்டாக்ஷரப்ரத³ம் ॥ 38.18 ॥

யத்³யத்³யத்³யத்³வேத³ஶாஸ்த்ரம்ʼ யத்³யத்³பே⁴தோ³ கு³ரோ(அ)பி வா ।
ஸர்வதா³ ஸர்வலோகேஷு ஸர்வஸங்கல்பகல்பனம் ॥ 38.19 ॥

ஸர்வவாக்யப்ரபஞ்சம்ʼ ஹி ஸர்வசித்தப்ரபஞ்சகம் ।
ஸர்வாகாரவிகல்பம்ʼ ச ஸர்வகாரணகல்பனம் ॥ 38.20 ॥

ஸர்வதோ³ஷப்ரபஞ்சம்ʼ ச ஸுக²து³꞉க²ப்ரபஞ்சகம் ।
ஸஹாதே³யமுபாதே³யம்ʼ க்³ராஹ்யம்ʼ த்யாஜ்யம்ʼ ச பா⁴ஷணம் ॥ 38.21 ॥

விசார்ய ஜன்மமரணம்ʼ வாஸனாசித்தரூபகம் ।
காமக்ரோத⁴ம்ʼ லோப⁴மோஹம்ʼ ஸர்வட³ம்ப⁴ம்ʼ ச ஹுங்க்ருʼதிம் ॥ 38.22 ॥

த்ரைலோக்யஸம்ப⁴வம்ʼ த்³வைதம்ʼ ப்³ரஹ்மேந்த்³ரவருணாதி³கம் ।
ஜ்ஞானேந்த்³ரியம்ʼ ச ஶப்³தா³தி³ தி³க்³வாய்வர்காதி³தை³வதம் ॥ 38.23 ॥

கர்மேந்த்³ரியாதி³ஸத்³பா⁴வம்ʼ விஷயம்ʼ தே³வதாக³ணம் ।
அந்த꞉கரணவ்ருʼத்திம்ʼ ச விஷயம்ʼ சாதி⁴தை³வதம் ॥ 38.24 ॥

சித்தவ்ருʼத்திம்ʼ விபே⁴த³ம்ʼ ச பு³த்³தி⁴வ்ருʼத்திநிரூபணம் ।
மாயாமாத்ரமித³ம்ʼ த்³வைதம்ʼ ஸத³ஸத்தாதி³நிர்ணயம் ॥ 38.25 ॥

கிஞ்சித்³ த்³வைதம்ʼ ப³ஹுத்³வைதம்ʼ ஜீவத்³வைதம்ʼ ஸதா³ ஹ்யஸத் ।
ஜக³து³த்பத்திமோஹம்ʼ ச கு³ருஶிஷ்யத்வநிர்ணயம் ॥ 38.26 ॥

கோ³பனம்ʼ தத்பதா³ர்த²ஸ்ய த்வம்பதா³ர்த²ஸ்ய மேலனம் ।
ததா² சாஸிபதா³ர்த²ஸ்ய ஐக்யபு³த்³த்⁴யானுபா⁴வனம் ॥ 38.27 ॥

பே⁴தே³ஷு பே⁴தா³பே⁴த³ம்ʼ ச நான்யத் கிஞ்சிச்ச வித்³யதே ।
ஏதத் ப்ரபஞ்சம்ʼ நாஸ்த்யேவ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சய꞉ ॥ 38.28 ॥

ஸர்வம்ʼ சைதன்யமாத்ரத்வாத் கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏவ ஸ꞉ ।
ஆத்மாகாரமித³ம்ʼ ஸர்வமாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 38.29 ॥

துர்யாதீதம்ʼ ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யத் ஸத்யாஸத்யம்ʼ ந வித்³யதே ।
ஸர்வம்ʼ த்யக்த்வா து ஸததம்ʼ ஸ்வாத்மன்யேவ ஸ்தி²ரோ ப⁴வ ॥ 38.30 ॥

சித்தம்ʼ காலம்ʼ வஸ்துபே⁴த³ம்ʼ ஸங்கல்பம்ʼ பா⁴வனம்ʼ ஸ்வயம் ।
ஸர்வம்ʼ ஸந்த்யஜ்ய ஸததம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ பா⁴வய ॥ 38.31 ॥

யத்³யத்³பே⁴த³பரம்ʼ ஶாஸ்த்ரம்ʼ யத்³யத்³ பே⁴த³பரம்ʼ மன꞉ ।
ஸர்வம்ʼ ஸந்த்யஜ்ய ஸததம்ʼ ஸ்வாத்மன்யேவ ஸ்தி²ரோ ப⁴வ ॥ 38.32 ॥

மன꞉ கல்பிதகல்பம்ʼ வா ஆத்மாகல்பனவிப்⁴ரமம் ।
அஹங்காரபரிச்சே²த³ம்ʼ தே³ஹோ(அ)ஹம்ʼ தே³ஹபா⁴வனா ॥ 38.33 ॥

ஸர்வம்ʼ ஸந்த்யஜ்ய ஸததமாத்மன்யேவ ஸ்தி²ரோ ப⁴வ ।
ப்ரபஞ்சஸ்ய ச ஸத்³பா⁴வம்ʼ ப்ரபஞ்சோத்³ப⁴வமன்யகம் ॥ 38.34 ॥

ப³ந்த⁴ஸத்³பா⁴வகலனம்ʼ மோக்ஷஸத்³பா⁴வபா⁴ஷணம் ।
தே³வதாபா⁴வஸத்³பா⁴வம்ʼ தே³வபூஜாவிநிர்ணயம் ॥ 38.35 ॥

பஞ்சாக்ஷரேதி யத்³த்³வைதமஷ்டாக்ஷரஸ்ய தை³வதம் ।
ப்ராணாதி³பஞ்சகாஸ்தித்வமுபப்ராணாதி³பஞ்சகம் ॥ 38.36 ॥

ப்ருʼதி²வீபூ⁴தபே⁴த³ம்ʼ ச கு³ணா யத் குண்ட²நாதி³கம் ।
வேதா³ந்தஶாஸ்த்ரஸித்³தா⁴ந்தம்ʼ ஶைவாக³மனமேவ ச ॥ 38.37 ॥

லௌகிகம்ʼ வாஸ்தவம்ʼ தோ³ஷம்ʼ ப்ரவ்ருʼத்திம்ʼ ச நிவ்ருʼத்திகம் ।
ஸர்வம்ʼ ஸந்த்யஜ்ய ஸததமாத்மன்யேவ ஸ்தி²ரோ ப⁴வ ॥ 38.38 ॥

ஆத்மஜ்ஞானஸுக²ம்ʼ ப்³ரஹ்ம அனாத்மஜ்ஞானதூ³ஷணம் ।
ரேசகம்ʼ பூரகம்ʼ கும்ப⁴ம்ʼ ஷடா³தா⁴ரவிஶோத⁴னம் ॥ 38.39 ॥

த்³வைதவ்ருʼத்திஶ்ச தே³ஹோ(அ)ஹம்ʼ ஸாக்ஷிவ்ருʼத்திஶ்சித³ம்ʼஶகம் ।
அக²ண்டா³காரவ்ருʼத்திஶ்ச அக²ண்டா³காரஸம்ʼமதம் ॥ 38.40 ॥

அனந்தானுப⁴வம்ʼ சாபி அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சயம் ।
உத்தமம்ʼ மத்⁴யமம்ʼ சாபி ததா² சைவாத⁴மாத⁴மம் ॥ 38.41 ॥

தூ³ஷணம்ʼ பூ⁴ஷணம்ʼ சைவ ஸர்வவஸ்துவினிந்த³னம் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம இத³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ தத்த்வத꞉ ॥ 38.42 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி முக்³தோ⁴(அ)ஸ்மி வ்ருʼத்³தோ⁴(அ)ஸ்மி ஸத³ஸத்பர꞉ ।
வைஶ்வானரோ விராட் ஸ்தூ²லப்ரபஞ்சமிதி பா⁴வனம் ॥ 38.43 ॥

ஆனந்த³ஸ்பா²ரணேனாஹம்ʼ பராபரவிவர்ஜித꞉ ।
நித்யானந்த³மயம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹ꞉ ॥ 38.44 ॥

த்³ருʼக்³ரூபம்ʼ த்³ருʼஶ்யரூபம்ʼ ச மஹாஸத்தாஸ்வரூபகம் ।
கைவல்யம்ʼ ஸர்வநித⁴னம்ʼ ஸர்வபூ⁴தாந்தரம்ʼ க³தம் ॥ 38.45 ॥

பூ⁴தப⁴வ்யம்ʼ ப⁴விஷ்யச்ச வர்தமானமஸத் ஸதா³ ।
காலபா⁴வம்ʼ தே³ஹபா⁴வம்ʼ ஸத்யாஸத்யவிநிர்ணயம் ॥ 38.46 ॥

ப்ரஜ்ஞானக⁴ன ஏவாஹம்ʼ ஶாந்தாஶாந்தம்ʼ நிரஞ்ஜனம் ।
ப்ரபஞ்சவார்தாஸ்மரணம்ʼ த்³வைதாத்³வைதவிபா⁴வனம் ॥ 38.47 ॥

ஶிவாக³மஸமாசாரம்ʼ வேதா³ந்தஶ்ரவணம்ʼ பத³ம் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி ஶுத்³தோ⁴(அ)ஸ்மி சின்மாத்ரோ(அ)ஸ்மி ஸதா³ஶிவ꞉ ॥ 38.48 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி ஸந்த்யஜ்ய ஸ்வாத்மன்யேவ ஸ்தி²ரோ ப⁴வ ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹ இத³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 38.49 ॥

ஸ்தூ²லதே³ஹம்ʼ ஸூக்ஷ்மதே³ஹம்ʼ காரணம்ʼ தே³ஹமேவ ச ।
ஏவம்ʼ ஜ்ஞாதும்ʼ ச ஸததம்ʼ ப்³ரஹ்மைவேத³ம்ʼ க்ஷணே க்ஷணே ॥ 38.50 ॥

ஶிவோ ஹ்யாத்மா ஶிவோ ஜீவ꞉ ஶிவோ ப்³ரஹ்ம ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஏதத் ப்ரகரணம்ʼ யஸ்து ஸக்ருʼத்³வா ஸர்வதா³பி வா ॥ 38.51 ॥

படே²த்³வா ஶ்ருʼணுயாத்³வாபி ஸ ச முக்தோ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
நிமிஷம்ʼ நிமிஷார்த⁴ம்ʼ வா ஶ்ருத்வைதப்³ரஹ்மபா⁴க்³ப⁴வேத் ॥ 38.52 ॥

லோகாலோகஜக³த்ஸ்தி²திப்ரவிலயப்ரோத்³பா⁴வஸத்தாத்மிகா
பீ⁴தி꞉ ஶங்கரநாமரூபமஸ்க்ருʼத்³வ்யாகுர்வதே கேவலம் ।
ஸத்யாஸத்யநிரங்குஶஶ்ருதிவசோவீசீபி⁴ராம்ருʼஶ்யதே
யஸ்த்வேதத் ஸதி³தீவ தத்த்வவசனைர்மீமாம்ʼஸ்யதே(அ)யம்ʼ ஶிவ꞉ ॥ 38.53 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ப்ரபஞ்சஶூன்யத்வப்ரகரணம்ʼ நாம அஷ்டத்ரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

39 ॥ ஏகோனசத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப்ரவக்ஷ்யாமி நிர்விகல்பம்ʼ நிராமயம் ।
ததே³வாஹம்ʼ ந ஸந்தே³ஹ꞉ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 39.1 ॥

சின்மாத்ரமமலம்ʼ ஶாந்தம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹம் ।
ஆனந்த³ம்ʼ பரமானந்த³ம்ʼ நிர்விகல்பம்ʼ நிரஞ்ஜனம் ॥ 39.2 ॥

கு³ணாதீதம்ʼ ஜனாதீதமவஸ்தா²தீதமவ்யயம் ।
ஏவம்ʼ பா⁴வய சைதன்யமஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி ஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 39.3 ॥

ஸர்வாதீதஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி ஸர்வஶப்³தா³ர்த²வர்ஜித꞉ ।
ஸத்யோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வஹந்தாஹம்ʼ ஶுத்³தோ⁴(அ)ஹம்ʼ பரமோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 39.4 ॥

அஜோ(அ)ஹம்ʼ ஶாந்தரூபோ(அ)ஹம்ʼ அஶரீரோ(அ)ஹமாந்தர꞉ ।
ஸர்வஹீனோ(அ)ஹமேவாஹம்ʼ ஸ்வயமேவ ஸ்வயம்ʼ மஹ꞉ ॥ 39.5 ॥

ஆத்மைவாஹம்ʼ பராத்மாஹம்ʼ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ ஶிவோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
சித்தஹீனஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ பு³த்³தி⁴ஹீனோ(அ)ஹமஸ்ம்யஹம் ॥ 39.6 ॥

வ்யாபகோ(அ)ஹமஹம்ʼ ஸாக்ஷீ ப்³ரஹ்மாஹமிதி நிஶ்சய꞉ ।
நிஷ்ப்ரபஞ்சக³ஜாரூடோ⁴ நிஷ்ப்ரபஞ்சாஶ்வவாஹன꞉ ॥ 39.7 ॥

நிஷ்ப்ரபஞ்சமஹாராஜ்யோ நிஷ்ப்ரபஞ்சாயுதா⁴தி³மான் ।
நிஷ்ப்ரபஞ்சமஹாவேதோ³ நிஷ்ப்ரபஞ்சாத்மபா⁴வன꞉ ॥ 39.8 ॥

நிஷ்ப்ரபஞ்சமஹாநித்³ரோ நிஷ்ப்ரபஞ்சஸ்வபா⁴வக꞉ ।
நிஷ்ப்ரபஞ்சஸ்து ஜீவாத்மா நிஷ்ப்ரபஞ்சகலேவர꞉ ॥ 39.9 ॥

நிஷ்ப்ரபஞ்சபரீவாரோ நிஷ்ப்ரபஞ்சோத்ஸவோ ப⁴வ꞉ ।
நிஷ்ப்ரபஞ்சஸ்து கல்யாணோ நிஷ்ப்ரபஞ்சஸ்து த³ர்பண꞉ ॥ 39.10 ॥

நிஷ்ப்ரபஞ்சரதா²ரூடோ⁴ நிஷ்ப்ரபஞ்சவிசாரணம் ।
நிஷ்ப்ரபஞ்சகு³ஹாந்தஸ்தோ² நிஷ்ப்ரபஞ்சப்ரதீ³பகம் ॥ 39.11 ॥

நிஷ்ப்ரபஞ்சப்ரபூர்ணாத்மா நிஷ்ப்ரபஞ்சோ(அ)ரிமர்த³ன꞉ ।
சித்தமேவ ப்ரபஞ்சோ ஹி சித்தமேவ ஜக³த்த்ரயம் ॥ 39.12 ॥

சித்தமேவ மஹாமோஹஶ்சித்தமேவ ஹி ஸம்ʼஸ்ருʼதி꞉ ।
சித்தமேவ மஹாபாபம்ʼ சித்தமேவ ஹி புண்யகம் ॥ 39.13 ॥

சித்தமேவ மஹாப³ந்த⁴ஶ்சித்தமேவ விமோக்ஷத³ம் ।
ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா சித்தம்ʼ நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 39.14 ॥

ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா து³꞉க²ம்ʼ நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா த்³வைதம்ʼ நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 39.15 ॥

ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா காம꞉ நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா க்ரோத⁴꞉ நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 39.16 ॥

ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா லோப⁴꞉ நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா க்³ரந்தி²꞉ நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 39.17 ॥

ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா மத³꞉ ।
ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா பூஜா நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 39.18 ॥

ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா த்⁴யானம்ʼ நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா ஸ்னானம்ʼ நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 39.19 ॥

ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா மந்த்ரோ நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா பாபம்ʼ நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 39.20 ॥

ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா புண்யம்ʼ நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா தோ³ஷோ நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 39.21 ॥

ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா ப்⁴ராந்தி꞉ நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா த்³ருʼஶ்யம்ʼ நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 39.22 ॥

ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா ஸங்கோ³ நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா தேஜோ நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 39.23 ॥

ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா ப்ரஜ்ஞா நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா ஸத்தா நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 39.24 ॥

ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா பீ⁴தி꞉ நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா வேத³꞉ நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 39.25 ॥

ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா ஶாஸ்த்ரம்ʼ நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா நித்³ரா நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 39.26 ॥

ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா கர்ம நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா துர்யம்ʼ நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 39.27 ॥

ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா த்³வந்த்³வம்ʼ நாஶமேதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்³ரஹ்மபா⁴வனயா ப்ருʼச்சே²த³ஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சயம் ॥ 39.28 ॥

நிஶ்சயம்ʼ சாபி ஸந்த்யஜ்ய ஸ்வஸ்வரூபாந்தராஸனம் ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம சித்³ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மமாத்ரகம் ॥ 39.29 ॥

ஜ்ஞானமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஜ்ஞானமேவ பரம்ʼ பத³ம் ।
தி³வி ப்³ரஹ்ம தி³ஶோ ப்³ரஹ்ம மனோ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ஸ்வயம் ॥ 39.30 ॥

கிஞ்சித்³ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்ம தத்த்வம்ʼ தத்த்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ததே³வ ஹி ।
அஜோ ப்³ரஹ்ம ஶுப⁴ம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஆதி³ப்³ரஹ்ம ப்³ரவீமி தம் ॥ 39.31 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஹவிர்ப்³ரஹ்ம கார்யப்³ரஹ்ம த்வஹம்ʼ ஸதா³ ।
நாதோ³ ப்³ரஹ்ம நத³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம தத்த்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ச நித்யஶ꞉ ॥ 39.32 ॥

ஏதத்³ப்³ரஹ்ம ஶிகா² ப்³ரஹ்ம தத்³ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்ம ஶாஶ்வதம் ।
நிஜம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸ்வதோ ப்³ரஹ்ம நித்யம்ʼ ப்³ரஹ்ம த்வமேவ ஹி ॥ 39.33 ॥

ஸுக²ம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப்ரியம்ʼ ப்³ரஹ்ம மித்ரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸதா³ம்ருʼதம் ।
கு³ஹ்யம்ʼ ப்³ரஹ்ம கு³ருர்ப்³ரஹ்ம ருʼதம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப்ரகாஶகம் ॥ 39.34 ॥

ஸத்யம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸமம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸாரம்ʼ ப்³ரஹ்ம நிரஞ்ஜனம் ।
ஏகம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஹரிர்ப்³ரஹ்ம ஶிவோ ப்³ரஹ்ம ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 39.35 ॥

இத³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸ்வயம்ʼ ப்³ரஹ்ம லோகம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸதா³ பர꞉ ।
ஆத்மப்³ரஹ்ம பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஆத்மப்³ரஹ்ம நிரந்தர꞉ ॥ 39.36 ॥

ஏகம்ʼ ப்³ரஹ்ம சிரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மாத்மகம்ʼ ஜக³த் ।
ப்³ரஹ்மைவ ப்³ரஹ்ம ஸத்³ப்³ரஹ்ம தத்பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏவ ஹி ॥ 39.37 ॥

சித்³ப்³ரஹ்ம ஶாஶ்வதம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஜ்ஞேயம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந சாபர꞉ ।
அஹமேவ ஹி ஸத்³ப்³ரஹ்ம அஹமேவ ஹி நிர்கு³ணம் ॥ 39.38 ॥

அஹமேவ ஹி நித்யாத்மா ஏவம்ʼ பா⁴வய ஸுவ்ரத ।
அஹமேவ ஹி ஶாஸ்த்ரார்த² இதி நிஶ்சித்ய ஸர்வதா³ ॥ 39.39 ॥

ஆத்மைவ நான்யத்³பே⁴தோ³(அ)ஸ்தி ஸர்வம்ʼ மித்²யேதி நிஶ்சினு ।
ஆத்மைவாஹமஹம்ʼ சாத்மா அனாத்மா நாஸ்தி நாஸ்தி ஹி ॥ 39.40 ॥

விஶ்வம்ʼ வஸ்துதயா விபா⁴தி ஹ்ருʼத³யே மூடா⁴த்மனாம்ʼ போ³த⁴தோ-
(அ)ப்யஜ்ஞானம்ʼ ந நிவர்ததே ஶ்ருதிஶிரோவார்தானுவ்ருʼத்த்யா(அ)பி ச ।
விஶ்வேஶஸ்ய ஸமர்சனேன ஸுமஹாலிங்கா³ர்சநாத்³ப⁴ஸ்மத்⁴ருʼக்
ருத்³ராக்ஷாமலதா⁴ரணேன ப⁴க³வத்³த்⁴யானேன பா⁴த்யாத்மவத் ॥ 39.41 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ஸர்வலயப்ரகரணம்ʼ நாம ஏகோனசத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

40 ॥ சத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
ஸர்வஸாராத் ஸாரதரம்ʼ தத꞉ ஸாரதராந்தரம் ।
இத³மந்திமத்யந்தம்ʼ ஶ்ருʼணு ப்ரகரணம்ʼ முதா³ ॥ 40.1 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வமேவேத³ம்ʼ ப்³ரஹ்மைவான்யன்ன கிஞ்சன ।
நிஶ்சயம்ʼ த்³ருʼட⁴மாஶ்ரித்ய ஸர்வத்ர ஸுக²மாஸ்வ ஹ ॥ 40.2 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ஸர்வபு⁴வனம்ʼ பு⁴வனம்ʼ நாம ஸந்த்யஜ ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சித்ய அஹம்ʼ பா⁴வம்ʼ பரித்யஜ ॥ 40.3 ॥

ஸர்வமேவம்ʼ லயம்ʼ யாதி ஸ்வயமேவ பதத்ரிவத் ।
ஸ்வயமேவ லயம்ʼ யாதி ஸுப்தஹஸ்தஸ்த²பத்³மவத் ॥ 40.4 ॥

ந த்வம்ʼ நாஹம்ʼ ந ப்ரபஞ்ச꞉ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ।
ந பூ⁴தம்ʼ ந ச கார்யம்ʼ ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 40.5 ॥

ந தை³வம்ʼ ந ச கார்யாணி ந தே³ஹம்ʼ நேந்த்³ரியாணி ச ।
ந ஜாக்³ரன்ன ச வா ஸ்வப்னோ ந ஸுஷுப்திர்ன துர்யகம் ॥ 40.6 ॥

இத³ம்ʼ ப்ரபஞ்சம்ʼ நாஸ்த்யேவ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
ஸர்வம்ʼ மித்²யா ஸதா³ மித்²யா ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 40.7 ॥

ஸதா³ ப்³ரஹ்ம விசாரம்ʼ ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
ததா² த்³வைதப்ரதீதிஶ்ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 40.8 ॥

ஸதா³ஹம்ʼ பா⁴வரூபம்ʼ ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
நித்யாநித்யவிவேகம்ʼ ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 40.9 ॥

பா⁴வாபா⁴வப்ரதீதிம்ʼ ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
கு³ணதோ³ஷவிபா⁴க³ம்ʼ ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 40.10 ॥

காலாகாலவிபா⁴க³ம்ʼ ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
அஹம்ʼ ஜீவேத்யனுப⁴வம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 40.11 ॥

அஹம்ʼ முக்தோ(அ)ஸ்ம்யனுப⁴வம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கலனம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 40.12 ॥

ஸர்வம்ʼ நாஸ்தீதி வார்தா ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
தே³வதாந்தரஸத்தாகம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 40.13 ॥

தே³வதாந்தரபூஜா ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
தே³ஹோ(அ)ஹமிதி ஸங்கல்பம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 40.14 ॥

ப்³ரஹ்மாஹமிதி ஸங்கல்பம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
கு³ருஶிஷ்யாதி³ ஸங்கல்பம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 40.15 ॥

துல்யாதுல்யாதி³ ஸங்கல்பம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
வேத³ஶாஸ்த்ராதி³ ஸங்கல்பம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 40.16 ॥

சித்தஸத்தாதி³ ஸங்கல்பம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
பு³த்³தி⁴நிஶ்சயஸங்கல்பம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 40.17 ॥

மனோவிகல்பஸங்கல்பம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
அஹங்காராதி³ ஸங்கல்பம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 40.18 ॥

பஞ்சபூ⁴தாதி³ஸங்கல்பம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
ஶப்³தா³தி³ஸத்தாஸங்கல்பம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 40.19 ॥

த்³ருʼக்³வார்தாதி³கஸங்கல்பம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
கர்மேந்த்³ரியாதி³ஸங்கல்பம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 40.20 ॥

வசநாதா³னஸங்கல்பம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
முனீந்த்³ரோபேந்த்³ரஸங்கல்பம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 40.21 ॥

மனோபு³த்³த்⁴யாதி³ஸங்கல்பம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
ஸங்கல்பாத்⁴யாஸ இத்யாதி³ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 40.22 ॥

ருத்³ரக்ஷேத்ராதி³ ஸங்கல்பம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
ப்ராணாதி³த³ஶஸங்கல்பம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 40.23 ॥

மாயா வித்³யா தே³ஹஜீவா꞉ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
ஸ்தூ²லவ்யஷ்டாதி³ஸங்கல்பம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 40.24 ॥

ஸூக்ஷ்மவ்யஷ்டிஸமஷ்ட்யாதி³ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
வ்யஷ்ட்யஜ்ஞாநாதி³ ஸங்கல்பம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 40.25 ॥

விஶ்வவைஶ்வானரத்வம்ʼ ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
தைஜஸப்ராஜ்ஞபே⁴த³ம்ʼ ச ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 40.26 ॥

வாச்யார்த²ம்ʼ சாபி லக்ஷ்யார்த²ம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
ஜஹல்லக்ஷணயானைக்யம்ʼ அஜஹல்லக்ஷணா த்⁴ருவம் ॥ 40.27 ॥

பா⁴க³த்யாகே³ன நித்யைக்யம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம உபாதி⁴கம் ।
லக்ஷ்யம்ʼ ச நிருபாத்⁴யைக்யம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ॥ 40.28 ॥

ஏவமாஹுர்மஹாத்மான꞉ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி கேவலம் ।
ஸர்வமந்த꞉ பரித்யஜ்ய அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி பா⁴வய ॥ 40.29 ॥

அஸங்கலிதகாபிலைர்மது⁴ஹராக்ஷிபூஜ்யாம்பு³ஜ-
ப்ரபா⁴ங்க்⁴ரிஜனிமோத்தமோ பரிஷிசேத்³யதி³ந்து³ப்ரப⁴ம் ।
தம்ʼ டி³ண்டீ³ரனிபோ⁴த்தமோத்தம மஹாக²ண்டா³ஜ்யத³த்⁴னா பரம்ʼ
க்ஷீராத்³யைரபி⁴ஷிச்ய முக்திபரமானந்த³ம்ʼ லபே⁴ ஶாம்ப⁴வம் ॥ 40.30 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
சித்தவ்ருʼத்திநிரோத⁴ப்ரகரணம்ʼ நாம சத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

41 ॥ ஏகசத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹ꞉ அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ நித்யாத்மா அஹமேவ பராத்பர꞉ ॥ 41.1 ॥

சின்மாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ ந ஸந்தே³ஹ இதி நிஶ்சித்ய தம்ʼ த்யஜ ।
ஸத்யம்ʼ ஸத்யம்ʼ புன꞉ ஸத்யமாத்மனோ(அ)ன்யன்ன கிஞ்சன ॥ 41.2 ॥

ஶிவபாத³த்³வயம்ʼ ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா வதா³மீத³ம்ʼ ந கிஞ்சன ।
கு³ருபாத³த்³வயம்ʼ ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா வதா³மீத³ம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 41.3 ॥

ஜிஹ்வயா பரஶும்ʼ தப்தம்ʼ தா⁴ரயாமி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
வேத³ஶாஸ்த்ராதி³கம்ʼ ஸ்ப்ருʼஷ்ட்வா வதா³மீத³ம்ʼ விநிஶ்சிதம் ॥ 41.4 ॥

நிஶ்சயாத்மன் நிஶ்சயஸ்த்வம்ʼ நிஶ்சயேன ஸுகீ² ப⁴வ ।
சின்மயஸ்த்வம்ʼ சின்மயத்வம்ʼ சின்மயானந்த³ ஏவ ஹி ॥ 41.5 ॥

ப்³ரஹ்மைவ ப்³ரஹ்மபூ⁴தாத்மா ப்³ரஹ்மைவ த்வம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஸர்வமுக்தம்ʼ ப⁴க³வதா யோகி³நாமபி து³ர்லப⁴ம் ॥ 41.6 ॥

தே³வானாம்ʼ ச ருʼஷீணாம்ʼ ச அத்யந்தம்ʼ து³ர்லப⁴ம்ʼ ஸதா³ ।
ஐஶ்வரம்ʼ பரமம்ʼ ஜ்ஞானமுபதி³ஷ்டம்ʼ ஶிவேன ஹி ॥ 41.7 ॥

ஏதத் ஜ்ஞானம்ʼ ஸமானீதம்ʼ கைலாஸாச்ச²ங்கராந்திகாத் ।
தே³வானாம்ʼ த³க்ஷிணாமூர்திர்த³ஶஸாஹஸ்ரவத்ஸரான் ॥ 41.8 ॥

விக்⁴னேஶோ ப³ஹுஸாஹஸ்ரம்ʼ வத்ஸரம்ʼ சோபதி³ஷ்டவான் ।
ஸாக்ஷாச்சி²வோ(அ)பி பார்வத்யை வத்ஸரம்ʼ சோபதி³ஷ்டவான் ॥ 41.9 ॥

க்ஷீராப்³தௌ⁴ ச மஹாவிஷ்ணுர்ப்³ரஹ்மணே சோபதி³ஷ்டவான் ।
கதா³சித்ப்³ரஹ்மலோகே து மத்பிதுஶ்சோக்தவானஹம் ॥ 41.10 ॥

நாரதா³தி³ ருʼஷீணாம்ʼ ச உபதி³ஷ்டம்ʼ மஹத்³ப³ஹு ।
அயாதயாமம்ʼ விஸ்தாரம்ʼ க்³ருʼஹீத்வா(அ)ஹமிஹாக³த꞉ ॥ 41.11 ॥

ந ஸமம்ʼ பாத³மேகம்ʼ ச தீர்த²கோடிப²லம்ʼ லபே⁴த் ।
ந ஸமம்ʼ க்³ரந்த²மேதஸ்ய பூ⁴மிதா³னப²லம்ʼ லபே⁴த் ॥ 41.12 ॥

ஏகானுப⁴வமாத்ரஸ்ய ந ஸர்வம்ʼ ஸர்வதா³னகம் ।
ஶ்லோகார்த⁴ஶ்ரவணஸ்யாபி ந ஸமம்ʼ கிஞ்சிதே³வ ஹி ॥ 41.13 ॥

தாத்பர்யஶ்ரவணாபா⁴வே பட²ம்ʼஸ்தூஷ்ணீம்ʼ ஸ முச்யதே ।
ஸர்வம்ʼ ஸந்த்யஜ்ய ஸததமேதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ஸமப்⁴யஸேத் ॥ 41.14 ॥

ஸர்வமந்த்ரம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ஸமப்⁴யஸேத் ।
ஸர்வதே³வாம்ʼஶ்ச ஸந்த்யஜ்ய ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ஸமப்⁴யஸேத் ॥ 41.15 ॥

ஸர்வஸ்னானம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ஸமப்⁴யஸேத் ।
ஸர்வபா⁴வம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ஸமப்⁴யஸேத் ॥ 41.16 ॥

ஸர்வஹோமம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ஸமப்⁴யஸேத் ।
ஸர்வதா³னம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ஸமப்⁴யஸேத் ॥ 41.17 ॥

ஸர்வபூஜாம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ஸமப்⁴யஸேத் ।
ஸர்வகு³ஹ்யம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ஸமப்⁴யஸேத் ॥ 41.18 ॥

ஸர்வஸேவாம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ஸமப்⁴யஸேத் ।
ஸர்வாஸ்தித்வம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ஸமப்⁴யஸேத் ॥ 41.19 ॥

ஸர்வபாட²ம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ஸமப்⁴யஸேத் ।
ஸர்வாப்⁴யாஸம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ஸமப்⁴யஸேத் ॥ 41.20 ॥

தே³ஶிகம்ʼ ச பரித்யஜ்ய ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ஸமப்⁴யஸேத் ।
கு³ரும்ʼ வாபி பரித்யஜ்ய ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ஸமப்⁴யஸேத் ॥ 41.21 ॥

ஸர்வலோகம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ஸமப்⁴யஸேத் ।
ஸர்வைஶ்வர்யம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ஸமப்⁴யஸேத் ॥ 41.22 ॥

ஸர்வஸங்கல்பகம்ʼ த்யஜ்ய ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ஸமப்⁴யஸேத் ।
ஸர்வபுண்யம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ஸமப்⁴யஸேத் ॥ 41.23 ॥

ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ஸமப்⁴யஸேத் ।
அத்ரைவ ஸர்வவிஜ்ஞானம்ʼ அத்ரைவ பரமம்ʼ பத³ம் ॥ 41.24 ॥

அத்ரைவ பரமோ மோக்ஷ அத்ரைவ பரமம்ʼ ஸுக²ம் ।
அத்ரைவ சித்தவிஶ்ராந்திரத்ரைவ க்³ரந்தி²பே⁴த³னம் ॥ 41.25 ॥

அத்ரைவ ஜீவன்முக்திஶ்ச அத்ரைவ ஸகலோ ஜப꞉ ।
ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ பட²ம்ʼஸ்தூஷ்ணீம்ʼ ஸத்³யோ முக்திமவாப்னுயாத் ॥ 41.26 ॥

ஸர்வஶாஸ்த்ரம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய ஏதன்மாத்ரம்ʼ ஸதா³ப்⁴யஸேத் ।
தி³னே தி³னே சைகவாரம்ʼ படே²ச்சேன்முக்த ஏவ ஸ꞉ ॥ 41.27 ॥

ஜன்மமத்⁴யே ஸக்ருʼத்³வாபி ஶ்ருதம்ʼ சேத் ஸோ(அ)பி முச்யதே ।
ஸர்வஶாஸ்த்ரஸ்ய ஸித்³தா⁴ந்தம்ʼ ஸர்வவேத³ஸ்ய ஸங்க்³ரஹம் ॥ 41.28 ॥

ஸாராத் ஸாரதரம்ʼ ஸாரம்ʼ ஸாராத் ஸாரதரம்ʼ மஹத் ।
ஏதத்³க்³ரந்த²ஸ்ய ந ஸமம்ʼ த்ரைலோக்யே(அ)பி ப⁴விஷ்யதி ॥ 41.29 ॥

ந ப்ரஸித்³தி⁴ம்ʼ க³தே லோகே ந ஸ்வர்கே³(அ)பி ச து³ர்லப⁴ம் ।
ப்³ரஹ்மலோகேஷு ஸர்வேஷு ஶாஸ்த்ரேஷ்வபி ச து³ர்லப⁴ம் ॥ 41.30 ॥

ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ கதா³சித்து சௌர்யம்ʼ க்ருʼத்வா பிதாமஹ꞉ ।
க்ஷீராப்³தௌ⁴ ச பரித்யஜ்ய ஸர்வே முஞ்சந்து நோ இதி ॥ 41.31 ॥

ஜ்ஞாத்வா க்ஷீரஸமுத்³ரஸ்ய தீரே ப்ராப்தம்ʼ க்³ருʼஹீதவான் ।
க்³ருʼஹீதம்ʼ சாப்யஸௌ த்³ருʼஷ்ட்வா ஶபத²ம்ʼ ச ப்ரத³த்தவான் ॥ 41.32 ॥

தத் ஆரப்⁴ய தல்லோகம்ʼ த்யக்த்வாஹமிமமாக³த꞉ ।
அத்யத்³பு⁴தமித³ம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ க்³ரந்த²ம்ʼ சைவ மஹாத்³பு⁴தம் ॥ 41.33 ॥

தத்³ ஜ்ஞோ வக்தா ச நாஸ்த்யேவ க்³ரந்த²ஶ்ரோதா ச து³ர்லப⁴꞉ ।
ஆத்மநிஷ்டை²கலப்⁴யோ(அ)ஸௌ ஸத்³கு³ருர்னைஷ லப்⁴யதே ॥ 41.34 ॥

க்³ரந்த²வந்தோ ந லப்⁴யந்தே தேன ந க்²யாதிராக³தா ।
ப⁴வதே த³ர்ஶிதம்ʼ ஹ்யேதத்³க³மிஷ்யாமி யதா²க³தம் ॥ 41.35 ॥

ஏதாவது³க்தமாத்ரேண நிதா³க⁴ ருʼஷிஸத்தம꞉ ।
பதித்வா பாத³யோஸ்தஸ்ய ஆனந்தா³ஶ்ருபரிப்லுத꞉ ॥ 41.36 ॥

உவாச வாக்யம்ʼ ஸானந்த³ம்ʼ ஸாஷ்டாங்க³ம்ʼ ப்ரணிபத்ய ச ।

நிதா³க⁴꞉ –
அஹோ ப்³ரஹ்மன் க்ருʼதார்தோ²(அ)ஸ்மி க்ருʼதார்தோ²(அ)ஸ்மி ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப⁴வதாம்ʼ த³ர்ஶனேனைவ மஜ்ஜன்ம ஸப²லம்ʼ க்ருʼதம் ॥ 41.37 ॥

ஏகவாக்யஸ்ய மனனே முக்தோ(அ)ஹம்ʼ நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ।
நமஸ்கரோமி தே பாதௌ³ ஸோபசாரம்ʼ ந வாஸ்தவௌ ॥ 41.38 ॥

தஸ்யாபி நாவகாஶோ(அ)ஸ்தி அஹமேவ ந வாஸ்தவம் ।
த்வமேவ நாஸ்தி மே நாஸ்தி ப்³ரஹ்மேதி வசனம்ʼ ந ச ॥ 41.39 ॥

ப்³ரஹ்மேதி வசனம்ʼ நாஸ்தி ப்³ரஹ்மபா⁴வம்ʼ ந கிஞ்சன ।
ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ந மே நாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி வித்³யதே ॥ 41.40 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி வாக்யம்ʼ ந ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி தம்ʼ ந ஹி ।
ததி³தி த்³வைதபி⁴ன்னம்ʼ து த்வமிதி த்³வைதமப்யலம் ॥ 41.41 ॥

ஏவம்ʼ கிஞ்சித் க்வசின்னாஸ்தி ஸர்வம்ʼ ஶாந்தம்ʼ நிராமயம் ।
ஏகமேவ த்³வயம்ʼ நாஸ்தி ஏகத்வமபி நாஸ்தி ஹி ॥ 41.42 ॥

பி⁴ன்னத்³வந்த்³வம்ʼ ஜக³த்³தோ³ஷம்ʼ ஸம்ʼஸாரத்³வைதவ்ருʼத்திகம் ।
ஸாக்ஷிவ்ருʼத்திப்ரபஞ்சம்ʼ வா அக²ண்டா³காரவ்ருʼத்திகம் ॥ 41.43 ॥

அக²ண்டை³கரஸோ நாஸ்தி கு³ருர்வா ஶிஷ்ய ஏவ வா ।
ப⁴வத்³த³ர்ஶனமாத்ரேண ஸர்வமேவம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 41.44 ॥

ப்³ரஹ்மஜ்யோதிரஹம்ʼ ப்ராப்தோ ஜ்யோதிஷாம்ʼ ஜ்யோதிரஸ்ம்யஹம் ।
நமஸ்தே ஸுகு³ரோ ப்³ரஹ்மன் நமஸ்தே கு³ருநந்த³ன ।
ஏவம்ʼ க்ருʼத்ய நமஸ்காரம்ʼ தூஷ்ணீமாஸ்தே ஸுகீ² ஸ்வயம் ॥ 41.45 ॥

கிம்ʼ சண்ட³பா⁴னுகரமண்ட³லத³ண்டி³தானி
காஷ்டா²முகே²ஷு க³லிதானி நமஸ்ததீதி ।
யாத்³ருʼக்ச தாத்³ருʼக³த² ஶங்கரலிங்க³ஸங்க³-
ப⁴ங்கீ³னி பாபகலஶைலகுலானி ஸத்³ய꞉ ।
ஶ்ரீம்ருʼத்யுஞ்ஜய ரஞ்ஜய த்ரிபு⁴வனாத்⁴யக்ஷ ப்ரபோ⁴ பாஹி ந꞉ ॥ 41.46 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
க்³ரந்த²ப்ரஶஸ்திநிரூபணம்ʼ நாம ஏகசத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

42 ॥ த்³விசத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
ஶ்ருதம்ʼ கிஞ்சின்மயா ப்ரோக்தம்ʼ ப்³ரஹ்மஜ்ஞானம்ʼ ஸுது³ர்லப⁴ம் ।
மனஸா தா⁴ரிதம்ʼ ப்³ரஹ்ம சித்தம்ʼ கீத்³ருʼக் ஸ்தி²தம்ʼ வத³ ॥ 42.1 ॥

நிதா³க⁴꞉ –
ஶ்ருʼணு த்வம்ʼ ஸுகு³ரோ ப்³ரஹ்மம்ʼஸ்த்வத்ப்ரஸாதா³த்³வதா³ம்யஹம் ।
மமாஜ்ஞானம்ʼ மஹாதோ³ஷம்ʼ மஹாஜ்ஞானநிரோத⁴கம் ॥ 42.2 ॥

ஸதா³ கர்மணி விஶ்வாஸம்ʼ ப்ரபஞ்சே ஸத்யபா⁴வனம் ।
நஷ்டம்ʼ ஸர்வம்ʼ க்ஷணாதே³வ த்வத்ப்ரஸாதா³ன்மஹத்³ப⁴யம் ॥ 42.3 ॥

ஏதாவந்தமிமம்ʼ காலமஜ்ஞானரிபுணா ஹ்ருʼதம் ।
மஹத்³ப⁴யம்ʼ ச நஷ்டம்ʼ மே கர்மதத்த்வம்ʼ ச நாஶிதம் ॥ 42.4 ॥

அஜ்ஞானம்ʼ மனஸா பூர்வமிதா³னீம்ʼ ப்³ரஹ்மதாம்ʼ க³தம் ।
புராஹம்ʼ சித்தவத்³பூ⁴த꞉ இதா³னீம்ʼ ஸன்மயோ(அ)ப⁴வம் ॥ 42.5 ॥

பூர்வமஜ்ஞானவத்³பா⁴வம்ʼ இதா³னீம்ʼ ஸன்மயம்ʼ க³தம் ।
அஜ்ஞானவத் ஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ வை ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ பரம்ʼ க³த꞉ ॥ 42.6 ॥

புரா(அ)ஹம்ʼ சித்தவத்³ப்⁴ராந்தோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ பரம்ʼ க³த꞉ ।
ஸர்வோ விக³லிதோ தோ³ஷ꞉ ஸர்வோ பே⁴தோ³ லயம்ʼ க³த꞉ ॥ 42.7 ॥

ஸர்வ꞉ ப்ரபஞ்சோ க³லிதஶ்சித்தமேவ ஹி ஸர்வக³ம் ।
ஸர்வாந்த꞉கரணம்ʼ லீனம்ʼ ப்³ரஹ்மஸத்³பா⁴வபா⁴வனாத் ॥ 42.8 ॥

அஹமேவ சிதா³காஶ அஹமேவ ஹி சின்மய꞉ ।
அஹமேவ ஹி பூர்ணாத்மா அஹமேவ ஹி நிர்மல꞉ ॥ 42.9 ॥

அஹமேவாஹமேவேதி பா⁴வனாபி விநிர்க³தா ।
அஹமேவ சிதா³காஶோ ப்³ராஹ்மணத்வம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 42.10 ॥

ஶூத்³ரோ(அ)ஹம்ʼ ஶ்வபசோ(அ)ஹம்ʼ வை வர்ணீ சாபி க்³ருʼஹஸ்த²க꞉ ।
வானப்ரஸ்தோ² யதிரஹமித்யயம்ʼ சித்தவிப்⁴ரம꞉ ॥ 42.11 ॥

தத்ததா³ஶ்ரமகர்மாணி சித்தேன பரிகல்பிதம் ।
அஹமேவ ஹி லக்ஷ்யாத்மா அஹமேவ ஹி பூர்ணக꞉ ॥ 42.12 ॥

அஹமேவாந்தராத்மா ஹி அஹமேவ பராயணம் ।
அஹமேவ ஸதா³தா⁴ர அஹமேவ ஸுகா²த்மக꞉ ॥ 42.13 ॥

த்வத்ப்ரஸாதா³த³ஹம்ʼ ப்³ரஹ்மா த்வத்ப்ரஸாதா³ஜ்ஜனார்த³ன꞉ ।
த்வத்ப்ரஸாதா³ச்சிதா³காஶ꞉ ஶிவோ(அ)ஹம்ʼ நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 42.14 ॥

த்வத்ப்ரஸாதா³த³ஹம்ʼ சித்³வை த்வத்ப்ரஸாதா³ன்ன மே ஜக³த் ।
த்வத்ப்ரஸாதா³த்³விமுக்தோ(அ)ஸ்மி த்வத்ப்ரஸாதா³த் பரம்ʼ க³த꞉ ॥ 42.15 ॥

த்வத்ப்ரஸாதா³த்³வ்யாபகோ(அ)ஹம்ʼ த்வத்ப்ரஸாதா³ந்நிரங்குஶ꞉ ।
த்வத்ப்ரஸாதே³ன தீர்ணோ(அ)ஹம்ʼ த்வத்ப்ரஸாதா³ன்மஹத்ஸுக²ம் ॥ 42.16 ॥

த்வத்ப்ரஸாதா³த³ஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம த்வத்ப்ரஸாதா³த் த்வமேவ ந ।
த்வத்ப்ரஸாதா³தி³த³ம்ʼ நாஸ்தி த்வத்ப்ரஸாதா³ன்ன கிஞ்சன ॥ 42.17 ॥

த்வத்ப்ரஸாதா³ன்ன மே கிஞ்சித் த்வத்ப்ரஸாதா³ன்ன மே விபத் ।
த்வத்ப்ரஸாதா³ன்ன மே பே⁴த³ஸ்த்வத்ப்ரஸாதா³ன்ன மே ப⁴யம் ॥ 42.18 ॥

த்வத்ப்ரஸாதா³ன்னமே ரோக³ஸ்த்வத்ப்ரஸாதா³ன்ன மே க்ஷதி꞉ ।
யத்பாதா³ம்பு³ஜபூஜயா ஹரிரபூ⁴த³ர்ச்யோ யத³ங்க்⁴ர்யர்சனா-
த³ர்ச்யா(அ)பூ⁴த் கமலா விதி⁴ப்ரப்⁴ருʼதயோ ஹ்யர்ச்யா யதா³ஜ்ஞாவஶாத் ।
தம்ʼ காலாந்தகமந்தகாந்தகமுமாகாந்தம்ʼ முஹு꞉ ஸந்ததம்ʼ
ஸந்த꞉ ஸ்வாந்தஸரோஜராஜசரணாம்போ⁴ஜம்ʼ ப⁴ஜந்த்யாத³ராத் ॥ 42.19 ॥

கிம்ʼ வா த⁴ர்மஶதாயுதார்ஜிதமஹாஸௌக்²யைகஸீமாயுதம்ʼ
நாகம்ʼ பாதமஹோக்³ரது³꞉க²நிகரம்ʼ தே³வேஷு துஷ்டிப்ரத³ம் ।
தஸ்மாச்ச²ங்கரலிங்க³பூஜனமுமாகாந்தப்ரியம்ʼ முக்தித³ம்ʼ
பூ⁴மானந்த³க⁴னைகமுக்திபரமானந்தை³கமோத³ம்ʼ மஹ꞉ ॥ 42.20 ॥

யே ஶாம்ப⁴வா꞉ ஶிவரதா꞉ ஶிவநாமமாத்ர-
ஶப்³தா³க்ஷரஜ்ஞஹ்ருʼத³யா ப⁴ஸிதத்ரிபுண்ட்³ரா꞉ ।
யாம்ʼ ப்ராப்னுவந்தி க³திமீஶபதா³ம்பு³ஜோத்³யத்³-
த்⁴யானானுரக்தஹ்ருʼத³யா ந ஹி யோக³ஸாங்க்²யை꞉ ॥ 42.21 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
நிதா³கா⁴னுப⁴வவர்ணனப்ரகரணம்ʼ நாம த்³விசத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

43 ॥ த்ரிசத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

நிதா³க⁴꞉ –
ந பஶ்யாமி ஶரீரம்ʼ வா லிங்க³ம்ʼ கரணமேவ வா ।
ந பஶ்யாமி மனோ வாபி ந பஶ்யாமி ஜட³ம்ʼ தத꞉ ॥ 43.1 ॥

ந பஶ்யாமி சிதா³காஶம்ʼ ந பஶ்யாமி ஜக³த் க்வசித் ।
ந பஶ்யாமி ஹரிம்ʼ வாபி ந பஶ்யாமி ஶிவம்ʼ ச வா ॥ 43.2 ॥

ஆனந்த³ஸ்யாந்தரே லக்³னம்ʼ தன்மயத்வான்ன சோத்தி²த꞉ ।
ந பஶ்யாமி ஸதா³ பே⁴த³ம்ʼ ந ஜட³ம்ʼ ந ஜக³த் க்வசித் ॥ 43.3 ॥

ந த்³வைதம்ʼ ந ஸுக²ம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ ந கு³ருர்ன பராபரம் ।
ந கு³ணம்ʼ வா ந துர்யம்ʼ வா ந பு³த்³தி⁴ர்ன ச ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 43.4 ॥

ந ச காலம்ʼ ந ச ப⁴யம்ʼ ந ச ஶோகம்ʼ ஶுபா⁴ஶுப⁴ம் ।
ந பஶ்யாமி ஸந்தீ³னம்ʼ ந ப³ந்த⁴ம்ʼ ந ச ஸம்ப⁴வம் ॥ 43.5 ॥

ந தே³ஹேந்த்³ரியஸத்³பா⁴வோ ந ச ஸத்³வஸ்து ஸன்மன꞉ ।
ந பஶ்யாமி ஸதா³ ஸ்தூ²லம்ʼ ந க்ருʼஶம்ʼ ந ச குப்³ஜகம் ॥ 43.6 ॥

ந பூ⁴மிர்ன ஜலம்ʼ நாக்³நிர்ன மோஹோ ந ச மந்த்ரகம் ।
ந கு³ருர்ன ச வாக்யம்ʼ வா ந த்³ருʼட⁴ம்ʼ ந ச ஸர்வகம் ॥ 43.7 ॥

ந ஜக³ச்ச்²ரவணம்ʼ சைவ நிதி³த்⁴யாஸம்ʼ ந சாபர꞉ ।
ஆனந்த³ஸாக³ரே மக்³னஸ்தன்மயத்வான்ன சோத்தி²த꞉ ॥ 43.8 ॥

ஆனந்தோ³(அ)ஹமஶேஷோ(அ)ஹமஜோ(அ)ஹமம்ருʼதோஸ்ம்யஹம் ।
நித்யோ(அ)ஹமிதி நிஶ்சித்ய ஸதா³ பூர்ணோ(அ)ஸ்மி நித்யதீ⁴꞉ ॥ 43.9 ॥

பூர்ணோ(அ)ஹம்ʼ பூர்ணசித்தோ(அ)ஹம்ʼ புண்யோ(அ)ஹம்ʼ ஜ்ஞானவானஹம் ।
ஶுத்³தோ⁴(அ)ஹம்ʼ ஸர்வமுக்தோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வாகாரோ(அ)ஹமவ்யய꞉ ॥ 43.10 ॥

சின்மாத்ரோ(அ)ஹம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ஸோ(அ)ஹம்ʼ தத்த்வரூபோ(அ)ஹமீஶ்வர꞉ ।
பராபரோ(அ)ஹம்ʼ துர்யோ(அ)ஹம்ʼ ப்ரஸன்னோ(அ)ஹம்ʼ ரஸோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 43.11 ॥

ப்³ரஹ்மா(அ)ஹம்ʼ ஸர்வலக்ஷ்யோ(அ)ஹம்ʼ ஸதா³ பூர்ணோ(அ)ஹமக்ஷர꞉ ।
மமானுப⁴வரூபம்ʼ யத் ஸர்வமுக்தம்ʼ ச ஸத்³கு³ரோ ॥ 43.12 ॥

நமஸ்கரோமி தே நாஹம்ʼ ஸர்வம்ʼ ச கு³ருத³க்ஷிணா ।
மத்³தே³ஹம்ʼ த்வத்பதே³ த³த்தம்ʼ த்வயா ப⁴ஸ்மீக்ருʼதம்ʼ க்ஷணாத் ॥ 43.13 ॥

மமாத்மா ச மயா த³த்த꞉ ஸ்வயமாத்மனி பூரித꞉ ।
த்வமேவாஹமஹம்ʼ ச த்வமஹமேவ த்வமேவ ஹி ॥ 43.14 ॥

ஐக்யார்ணவநிமக்³னோ(அ)ஸ்மி ஐக்யஜ்ஞானம்ʼ த்வமேவ ஹி ।
ஏகம்ʼ சைதன்யமேவாஹம்ʼ த்வயா க³ந்தும்ʼ ந ஶக்யதே ॥ 43.15 ॥

க³ந்தவ்யதே³ஶோ நாஸ்த்யேவ ஏகாகாரம்ʼ ந சான்யத꞉ ।
த்வயா க³ந்தவ்யதே³ஶோ ந மயா க³ந்தவ்யமஸ்தி ந ॥ 43.16 ॥

ஏகம்ʼ காரணமேகம்ʼ ச ஏகமேவ த்³வயம்ʼ ந ஹி ।
த்வயா வக்தவ்யகம்ʼ நாஸ்தி மயா ஶ்ரோதவ்யமப்யலம் ॥ 43.17 ॥

த்வமேவ ஸத்³கு³ருர்னாஸி அஹம்ʼ நாஸ்மி ஸஶிஷ்யக꞉ ।
ப்³ரஹ்மமாத்ரமித³ம்ʼ ஸர்வமஸ்மின்மானோ(அ)ஸ்மி தன்மய꞉ ॥ 43.18 ॥

பே⁴தா³பே⁴த³ம்ʼ ந பஶ்யாமி கார்யாகார்யம்ʼ ந கிஞ்சன ।
மமைவ சேந்நமஸ்காரோ நிஷ்ப்ரயோஜன ஏவ ஹி ॥ 43.19 ॥

தவைவ சேந்நமஸ்காரோ பி⁴ன்னத்வான்ன ப²லம்ʼ ப⁴வேத் ।
தவ சேன்மம சேத்³பே⁴த³꞉ ப²லாபா⁴வோ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 43.20 ॥

நமஸ்க்ருʼதோ(அ)ஹம்ʼ யுஷ்மாகம்ʼ ப⁴வானஜ்ஞீதி வக்ஷ்யதி ।
மமைவாபகரிஷ்யாமி பரிச்சி²ன்னோ ப⁴வாம்யஹம் ॥ 43.21 ॥

மமைவ சேந்நமஸ்கார꞉ ப²லம்ʼ நாஸ்தி ஸ்வத꞉ ஸ்தி²தே ।
கஸ்யாபி ச நமஸ்கார꞉ கதா³சித³பி நாஸ்தி ஹி ॥ 43.22 ॥

ஸதா³ சைதன்யமாத்ரத்வாத் நாஹம்ʼ ந த்வம்ʼ ந ஹி த்³வயம் ।
ந ப³ந்த⁴ம்ʼ ந பரோ நான்யே நாஹம்ʼ நேத³ம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 43.23 ॥

ந த்³வயம்ʼ நைகமத்³வைதம்ʼ நிஶ்சிதம்ʼ ந மனோ ந தத் ।
ந பீ³ஜம்ʼ ந ஸுக²ம்ʼ து³꞉க²ம்ʼ நாஶம்ʼ நிஷ்டா² ந ஸத்ஸதா³ ॥ 43.24 ॥

நாஸ்தி நாஸ்தி ந ஸந்தே³ஹ꞉ கேவலாத் பரமாத்மனி ।
ந ஜீவோ நேஶ்வரோ நைகோ ந சந்த்³ரோ நாக்³னிலக்ஷண꞉ ॥ 43.25 ॥

ந வார்தா நேந்த்³ரியோ நாஹம்ʼ ந மஹத்த்வம்ʼ கு³ணாந்தரம் ।
ந காலோ ந ஜக³ன்னான்யோ ந வா காரணமத்³வயம் ॥ 43.26 ॥

நோன்னதோ(அ)த்யந்தஹீனோ(அ)ஹம்ʼ ந முக்தஸ்த்வத்ப்ரஸாத³த꞉ ।
ஸர்வம்ʼ நாஸ்த்யேவ நாஸ்த்யேவ ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்மைவ கேவலம் ॥ 43.27 ॥

அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம இத³ம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஆத்ம ப்³ரஹ்மாஹமேவ ஹி ।
ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸந்தே³ஹஸ்த்வத்ப்ரஸாதா³ன்மஹேஶ்வர꞉ ॥ 43.28 ॥

த்வமேவ ஸத்³கு³ருர்ப்³ரஹ்ம ந ஹி ஸத்³கு³ருரன்யத꞉ ।
ஆத்மைவ ஸத்³கு³ருர்ப்³ரஹ்ம ஶிஷ்யோ ஹ்யாத்மைவ ஸத்³கு³ரு꞉ ॥ 43.29 ॥

கு³ரு꞉ ப்ரகல்பதே ஶிஷ்யோ கு³ருஹீனோ ந ஶிஷ்யக꞉ ।
ஶிஷ்யே ஸதி கு³ரு꞉ கல்ப்ய꞉ ஶிஷ்யாபா⁴வே கு³ருர்ன ஹி ॥ 43.30 ॥

கு³ருஶிஷ்யவிஹீனாத்மா ஸர்வத்ர ஸ்வயமேவ ஹி ।
சின்மாத்ராத்மனி கல்ப்யோ(அ)ஹம்ʼ சின்மாத்ராத்மா ந சாபர꞉ ॥ 43.31 ॥

சின்மாத்ராத்மாஹமேவைகோ நான்யத் கிஞ்சின்ன வித்³யதே ।
ஸர்வஸ்தி²தோ(அ)ஹம்ʼ ஸததம்ʼ நான்யம்ʼ பஶ்யாமி ஸத்³கு³ரோ꞉ ॥ 43.32 ॥

நான்யத் பஶ்யாமி சித்தேன நான்யத் பஶ்யாமி கிஞ்சன ।
ஸர்வாபா⁴வான்ன பஶ்யாமி ஸர்வம்ʼ சேத்³ த்³ருʼஶ்யதாம்ʼ ப்ருʼத²க் ॥ 43.33 ॥

ஏவம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப்ரபஶ்யாமி நான்யத³ஸ்தீதி ஸர்வதா³ ।
அஹோ பே⁴த³ம்ʼ ப்ரகுபிதம்ʼ அஹோ மாயா ந வித்³யதே ॥ 43.34 ॥

அஹோ ஸத்³கு³ருமாஹாத்ம்யமஹோ ப்³ரஹ்மஸுக²ம்ʼ மஹத் ।
அஹோ விஜ்ஞானமாஹாத்ம்யமஹோ ஸஜ்ஜனவைப⁴வ꞉ ॥ 43.35 ॥

அஹோ மோஹவிநாஶஶ்ச அஹோ பஶ்யாமி ஸத்ஸுக²ம் ।
அஹோ சித்தம்ʼ ந பஶ்யாமி அஹோ ஸர்வம்ʼ ந கிஞ்சன ॥ 43.36 ॥

அஹமேவ ஹி நான்யத்ர அஹமானந்த³ ஏவ ஹி ।
மமாந்த꞉கரணே யத்³யந்நிஶ்சிதம்ʼ ப⁴வதீ³ரிதம் ॥ 43.37 ॥

ஸர்வம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந கிஞ்சித³ன்யதை³வதம் ।
ஏவம்ʼ பஶ்யாமி ஸததம்ʼ நான்யத் பஶ்யாமி ஸத்³கு³ரோ ॥ 43.38 ॥

ஏவம்ʼ நிஶ்சித்ய திஷ்டா²மி ஸ்வஸ்வரூபே மமாத்மனி ॥ 43.39 ॥

அகா³த⁴வேத³வாக்யதோ ந சாதி⁴பே⁴ஷஜம்ʼ ப⁴வே-
து³மாத⁴வாங்க்⁴ரிபங்கஜஸ்ம்ருʼதி꞉ ப்ரபோ³த⁴மோக்ஷதா³ ।
ப்ரபு³த்³த⁴பே⁴த³வாஸனாநிருத்³த⁴ஹ்ருʼத்தமோபி⁴தே³
மஹாருஜாக⁴வைத்³யமீஶ்வரம்ʼ ஹ்ருʼத³ம்பு³ஜே ப⁴ஜே ॥ 43.40 ॥

த்³யதத்ப்ரத³க்³த⁴காமதே³ஹ து³க்³த⁴ஸன்னிப⁴ம்ʼ ப்ரமுக்³த⁴ஸாமி ।
ஸோமதா⁴ரிணம்ʼ ஶ்ருதீட்³யக³த்³யஸம்ʼஸ்துதம்ʼ த்வபே⁴த்³யமேகஶங்கரம் ॥ 43.41 ॥

வர꞉ கங்க꞉ காகோ ப⁴வது³ப⁴யஜாதேஷு நியதம்ʼ
மஹாஶங்காதங்கைர்விதி⁴விஹிதஶாந்தேன மனஸா ।
யதி³ ஸ்வைரம்ʼ த்⁴யாயன்னக³பதிஸுதாநாயகபத³ம்ʼ
ஸ ஏவாயம்ʼ து⁴ர்யோ ப⁴வதி முநிஜாதேஷு நியதம் ॥ 43.42 ॥

க꞉ காலாந்தகபாத³பத்³மப⁴ஜநாத³ன்யத்³த்⁴ருʼதா³ கஷ்டதா³ம்ʼ
த⁴ர்மாபா⁴ஸபரம்பராம்ʼ ப்ரத²யதே மூர்கோ² க²ரீம்ʼ தௌரகீ³ம் ।
கர்தும்ʼ யத்னஶதைரஶக்யகரணைர்விந்தே³த து³꞉கா²தி³கம்ʼvar was து³꞉கா²தி⁴கம்
தத்³வத் ஸாம்ப³பதா³ம்பு³ஜார்சனரதிம்ʼ த்யக்த்வா வ்ருʼதா² து³꞉க²பா⁴க் ॥ 43.43 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
நிதா³கா⁴னுப⁴வவர்ணனப்ரகரணம்ʼ நாம த்ரிசத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

44 ॥ சதுஶ்சத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

நிதா³க⁴꞉ –
ஶ்ருʼணுஶ்வ ஸத்³கு³ரோ ப்³ரஹ்மன் த்வத்ப்ரஸாதா³ன்விநிஶ்சிதம் ।
அஹமேவ ஹி தத்³ப்³ரஹ்ம அஹமேவ ஹி கேவலம் ॥ 44.1 ॥

அஹமேவ ஹி நித்யாத்மா அஹமேவ ஸதா³(அ)ஜர꞉ ।
அஹமேவ ஹி ஶாந்தாத்மா அஹமேவ ஹி நிஷ்கல꞉ ॥ 44.2 ॥

அஹமேவ ஹி நிஶ்சிந்த꞉ அஹமேவ ஸுகா²த்மக꞉ ।
அஹமேவ கு³ருஸ்த்வம்ʼ ஹி அஹம்ʼ ஶிஷ்யோ(அ)ஸ்மி கேவலம் ॥ 44.3 ॥

அஹமானந்த³ ஏவாத்மா அஹமேவ நிரஞ்ஜன꞉ ।
அஹம்ʼ துர்யாதிகோ³ ஹ்யாத்மா அஹமேவ கு³ணோஜ்ஜி²த꞉ ॥ 44.4 ॥

அஹம்ʼ விதே³ஹ ஏவாத்மா அஹமேவ ஹி ஶங்கர꞉ ।
அஹம்ʼ வை பரிபூர்ணாத்மா அஹமேவேஶ்வர꞉ பர꞉ ॥ 44.5 ॥

அஹமேவ ஹி லக்ஷ்யாத்மா அஹமேவ மனோமய꞉ ।
அஹமேவ ஹி ஸர்வாத்மா அஹமேவ ஸதா³ஶிவ꞉ ॥ 44.6 ॥

அஹம்ʼ விஷ்ணுரஹம்ʼ ப்³ரஹ்மா அஹமிந்த்³ரஸ்த்வஹம்ʼ ஸுரா꞉ ।
அஹம்ʼ வை யக்ஷரக்ஷாம்ʼஸி பிஶாசா கு³ஹ்யகாஸ்ததா² ॥ 44.7 ॥

அஹம்ʼ ஸமுத்³ரா꞉ ஸரித அஹமேவ ஹி பர்வதா꞉ ।
அஹம்ʼ வனானி பு⁴வனம்ʼ அஹமேவேத³மேவ ஹி ॥ 44.8 ॥

நித்யத்ருʼப்தோ ஹ்யஹம்ʼ ஶுத்³த⁴பு³த்³தோ⁴(அ)ஹம்ʼ ப்ரக்ருʼதே꞉ பர꞉ ।
அஹமேவ ஹி ஸர்வத்ர அஹமேவ ஹி ஸர்வக³꞉ ॥ 44.9 ॥

அஹமேவ மஹானாத்மா ஸர்வமங்க³லவிக்³ரஹ꞉ ।
அஹமேவ ஹி முக்தோ(அ)ஸ்மி ஶுத்³தோ⁴(அ)ஸ்மி பரம꞉ ஶிவ꞉ ॥ 44.10 ॥

அஹம்ʼ பூ⁴மிரஹம்ʼ வாயுரஹம்ʼ தேஜோ ஹ்யஹம்ʼ நப⁴꞉ ।
அஹம்ʼ ஜலமஹம்ʼ ஸூர்யஶ்சந்த்³ரமா ப⁴க³ணா ஹ்யஹம் ॥ 44.11 ॥

அஹம்ʼ லோகா அலோகாஶ்ச அஹம்ʼ லோக்யா அஹம்ʼ ஸதா³ ।
அஹமாத்மா பாரத்³ருʼஶ்ய அஹம்ʼ ப்ரஜ்ஞானவிக்³ரஹ꞉ ॥ 44.12 ॥

அஹம்ʼ ஶூன்யோ அஶூன்யோ(அ)ஹம்ʼ ஸர்வானந்த³மயோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ।
ஶுபா⁴ஶுப⁴ப²லாதீதோ ஹ்யஹமேவ ஹி கேவலம் ॥ 44.13 ॥

அஹமேவ ருʼதம்ʼ ஸத்யமஹம்ʼ ஸச்சித்ஸுகா²த்மக꞉ ।
அஹமானந்த³ ஏவாத்மா ப³ஹுதா⁴ சைகதா⁴ ஸ்தி²த꞉ ॥ 44.14 ॥

அஹம்ʼ பூ⁴தப⁴விஷ்யம்ʼ ச வர்தமானமஹம்ʼ ஸதா³ ।
அஹமேகோ த்³விதா⁴ஹம்ʼ ச ப³ஹுதா⁴ சாஹமேவ ஹி ॥ 44.15 ॥

அஹமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹமேவ ப்ரஜாபதி꞉ ।
ஸ்வராட் ஸம்ராட்³ ஜக³த்³யோநிரஹமேவ ஹி ஸர்வதா³ ॥ 44.16 ॥

அஹம்ʼ விஶ்வஸ்தைஜஸஶ்ச ப்ராஜ்ஞோ(அ)ஹம்ʼ துர்ய ஏவ ஹி ।
அஹம்ʼ ப்ராணோ மனஶ்சாஹமஹமித்³ரியவர்க³க꞉ ॥ 44.17 ॥

அஹம்ʼ விஶ்வம்ʼ ஹி பு⁴வனம்ʼ க³க³னாத்மாஹமேவ ஹி ।
அனுபாதி⁴ உபாத்⁴யம்ʼ யத்தத்ஸர்வமஹமேவ ஹி ॥ 44.18 ॥

உபாதி⁴ரஹிதஶ்சாஹம்ʼ நித்யானந்தோ³(அ)ஹமேவ ஹி ।
ஏவம்ʼ நிஶ்சயவானந்த꞉ ஸர்வதா³ ஸுக²மஶ்னுதே ।
ஏவம்ʼ ய꞉ ஶ்ருʼணுயாந்நித்யம்ʼ ஸர்வபாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ॥ 44.19 ॥

நித்யோ(அ)ஹம்ʼ நிர்விகல்போ ஜனவனபு⁴வனே பாவனோ(அ)ஹம்ʼ மனீஷீ
விஶ்வோ விஶ்வாதிகோ³(அ)ஹம்ʼ ப்ரக்ருʼதிவினிக்ருʼதோ ஏகதா⁴ ஸம்ʼஸ்தி²தோ(அ)ஹம் ।
நானாகாரவிநாஶஜன்மரஹிதஸ்வஜ்ஞானகார்யோஜ்ஜி²தை꞉
பூ⁴மானந்த³க⁴னோ(அ)ஸ்ம்யஹம்ʼ பரஶிவ꞉ ஸத்யஸ்வரூபோ(அ)ஸ்ம்யஹம் ॥ 44.20 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
நிதா³கா⁴னுப⁴வவர்ணனம்ʼ நாம சதுஶ்சத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

45 ॥ பஞ்சசத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

நிதா³க⁴꞉ –
புண்யே ஶிவரஹஸ்யே(அ)ஸ்மின்னிதிஹாஸே ஶிவோதி³தே ।
தே³வ்யை ஶிவேன கதி²தே தே³வ்யா ஸ்கந்தா³ய மோத³த꞉ ॥ 45.1 ॥

ததே³தஸ்மின் ஹி ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ஷடா³ஸ்யகமலோதி³தே ।
பாரமேஶ்வரவிஜ்ஞானம்ʼ ஶ்ருதமேதன்மஹாக⁴பி⁴த் ॥ 45.2 ॥

மஹாமாயாதமஸ்தோமவிநிவாரணபா⁴ஸ்கரம் ।
அஸ்யாத்⁴யாயைககத²நாத்³ விஜ்ஞானம்ʼ மஹத³ஶ்னுதே ॥ 45.3 ॥

ஶ்லோகஸ்ய ஶ்ரவணேனாபி ஜீவன்முக்தோ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஏதத்³க்³ரந்த²ப்ரவக்தா ஹி ஷண்முக²꞉ ஶிவ ஏவ ஹி ॥ 45.4 ॥

ஜைகீ³ஷவ்யோ மஹாயோகீ³ ஸ ஏவ ஶ்ரவணே(அ)ர்ஹதி ।
ப⁴ஸ்மருத்³ராக்ஷத்⁴ருʼங் நித்யம்ʼ ஸதா³ ஹ்யத்யாஶ்ரமீ முனி꞉ ॥ 45.5 ॥

ஏதத்³க்³ரந்த²ப்ரவக்தா ஹி ஸ கு³ருர்னாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஏதத்³க்³ரந்த²ப்ரவக்தா ஹி பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 45.6 ॥

ஏதத்³க்³ரந்த²ப்ரவக்தா ஹி ஶிவ ஏவ ந சாபர꞉ ।
ஏதத்³க்³ரந்த²ப்ரவக்தா ஹி ஸாக்ஷாத்³தே³வீ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 45.7 ॥

ஏதத்³க்³ரந்த²ப்ரவக்தா ஹி க³ணேஶோ நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஏதத்³க்³ரந்த²ப்ரவக்தா ஹி ஸ்கந்த³꞉ ஸ்கந்தி³ததாரக꞉ ॥ 45.8 ॥

ஏதத்³க்³ரந்த²ப்ரவக்தா ஹி நந்தி³கேஶோ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ஏதத்³க்³ரந்த²ப்ரவக்தா ஹி த³த்தாத்ரேயோ முனி꞉ ஸ்வயம் ॥ 45.9 ॥

ஏதத்³க்³ரந்த²ப்ரவக்தா ஹி த³க்ஷிணாமூர்திரேவ ஹி ।
ஏதத்³க்³ரந்தா²ர்த²கத²னே பா⁴வனே முனய꞉ ஸுரா꞉ ॥ 45.10 ॥

ந ஶக்தா முநிஶார்தூ³ல த்வத்³ருʼதே(அ)ஹம்ʼ ஶிவம்ʼ ஶபே ।
ஏதத்³க்³ரந்தா²ர்த²வக்தாரம்ʼ கு³ரும்ʼ ஸர்வாத்மனா யஜேத் ॥ 45.11 ॥

ஏதத்³க்³ரந்த²ப்ரவக்தா து ஶிவோ விக்⁴னேஶ்வர꞉ ஸ்வயம் ।
பிதா ஹி ஜன்மதோ³ தா³தா கு³ருர்ஜன்மவிநாஶக꞉ ॥ 45.12 ॥

ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ஸமப்⁴யஸ்ய கு³ரோர்வாக்யாத்³விஶேஷத꞉ ।
ந து³ஹ்யேத கு³ரும்ʼ ஶிஷ்யோ மனஸா கிஞ்ச காயத꞉ ॥ 45.13 ॥

கு³ருரேவ ஶிவ꞉ ஸாக்ஷாத் கு³ருரேவ ஶிவ꞉ ஸ்வயம் ।
ஶிவே ருஷ்டே கு³ருஸ்த்ராதா கு³ரௌ ருஷ்டே ந கஶ்சன ॥ 45.14 ॥

ஏதத்³க்³ரந்த²பதா³ப்⁴யாஸே ஶ்ரத்³தா⁴ வை காரணம்ʼ பரம் ।
அஶ்ரத்³த⁴தா⁴ன꞉ புருஷோ நைதல்லேஶமிஹார்ஹதி ॥ 45.15 ॥

ஶ்ரத்³தை⁴வ பரமம்ʼ ஶ்ரேயோ ஜீவப்³ரஹ்மைக்யகாரணம் ।
அஸ்தி ப்³ரஹ்மேதி ச ஶ்ருத்வா பா⁴வயன் ஸந்த ஏவ ஹி ॥ 45.16 ॥

ஶிவப்ரஸாத³ஹீனோ யோ நைதத்³க்³ரந்தா²ர்த²வித்³ப⁴வேத் ।
பா⁴வக்³ராஹ்யோ(அ)யமாத்மாயம்ʼ பர ஏக꞉ ஶிவோ த்⁴ருவ꞉ ॥ 45.17 ॥

ஸர்வமன்யத் பரித்யஜ்ய த்⁴யாயீதேஶானமவ்யயம் ।
ஶிவஜ்ஞானமித³ம்ʼ ஶுத்³த⁴ம்ʼ த்³வைதாத்³வைதவிநாஶனம் ॥ 45.18 ॥

அன்யேஷு ச புராணேஷு இதிஹாஸேஷு ந க்வசித் ।
ஏதாத்³ருʼஶம்ʼ ஶிவஜ்ஞானம்ʼ ஶ்ருதிஸாரமஹோத³யம் ॥ 45.19 ॥

உக்தம்ʼ ஸாக்ஷாச்சி²வேனைதத்³ யோக³ஸாங்க்²யவிவர்ஜிதம் ।
பா⁴வநாமாத்ரஸுலப⁴ம்ʼ ப⁴க்திக³ம்யமநாமயம் ॥ 45.20 ॥

மஹானந்த³ப்ரத³ம்ʼ ஸாக்ஷாத் ப்ரஸாதே³னைவ லப்⁴யதே ।
தஸ்யைதே கதி²தா ஹ்யர்தா²꞉ ப்ரகாஶந்தே மஹாத்மன꞉ ॥ 45.21 ॥

ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ கு³ரோ꞉ ஶ்ருத்வா ந பூஜாம்ʼ குருதே யதி³ ।
ஶ்வானயோநிஶதம்ʼ ப்ராப்ய சண்டா³ல꞉ கோடிஜன்மஸு ॥ 45.22 ॥

ஏதத்³க்³ரந்த²ஸ்ய மாஹாத்ம்யம்ʼ ந யஜந்தீஶ்வரம்ʼ ஹ்ருʼதா³ ।
ஸ ஸூகரோ ப⁴வத்யேவ ஸஹஸ்ரபரிவத்ஸரான் ॥ 45.23 ॥

ஏதத்³க்³ரந்தா²ர்த²வக்தாரமப்⁴யஸூயேத யோ த்³விஜ꞉ ।
அனேகப்³ரஹ்மகல்பம்ʼ ச விஷ்டா²யாம்ʼ ஜாயதே க்ரிமி꞉ ॥ 45.24 ॥

ஏதத்³க்³ரந்தா²ர்த²வித்³ப்³ரஹ்மா ஸ ப்³ரஹ்ம ப⁴வதி ஸ்வயம் ।
கிம்ʼ புனர்ப³ஹுனோக்தேன ஜ்ஞானமேதத்³விமுக்தித³ம் ॥ 45.25 ॥

யஸ்த்வேதச்ச்²ருʼணுயாச்சி²வோதி³மஹாவேதா³ந்தாம்பு³தி⁴ (?)
வீசிஜாதபுண்யம்ʼ நாபேக்ஷத்யநிஶம்ʼ ந சாப்³த³கல்பை꞉ ।
ஶப்³தா³னாம்ʼ நிகி²லோ ரஸோ ஹி ஸ ஶிவ꞉ கிம்ʼ வா துஷாத்³ரி
பரிக²ண்ட³னதோ ப⁴வேத் ஸ்யாத் தண்டு³லோ(அ)பி ஸ ம்ருʼஷா ப⁴வமோஹஜாலம் ॥ 45.26 ॥

தத்³வத் ஸர்வமஶாஸ்த்ரமித்யேவ ஹி ஸத்யம்ʼ
த்³வைதோத்த²ம்ʼ பரிஹாய வாக்யஜாலம் ।
ஏவம்ʼ த்வம்ʼ த்வநிஶம்ʼ ப⁴ஜஸ்வ நித்யம்ʼ
ஶாந்தோத்³யகி²லவாக் ஸமூஹபா⁴வனா ॥ 45.27 ॥

ஸத்யத்வாபா⁴வபா⁴விதோ(அ)னுரூபஶீல꞉ ।
ஸம்பஶ்யன் ஜக³தி³த³மாஸமஞ்ஜஸம்ʼ ஸதா³ ஹி ॥ 45.28 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
நிதா³க⁴க்ருʼதகு³ருஸ்துதிவர்ணனம்ʼ நாம பஞ்சசத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

46 ॥ ஷட்சத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

நிதா³க⁴꞉ –
ஏதத்³க்³ரந்த²ம்ʼ ஸதா³ ஶ்ருத்வா சித்தஜாட்³யமகுர்வத꞉ ।
யாவத்³தே³ஹம்ʼ ஸதா³ வித்தை꞉ ஶுஶ்ரூஷேத் பூஜயேத்³கு³ரும் ॥ 46.1 ॥

தத்பூஜயைவ ஸததம்ʼ அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிஶ்சினு ।
நித்யம்ʼ பூர்ணோ(அ)ஸ்மி நித்யோ(அ)ஸ்மி ஸர்வதா³ ஶாந்தவிக்³ரஹ꞉ ॥ 46.2 ॥

ஏததே³வாத்மவிஜ்ஞானம்ʼ அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மேதி நிர்ணய꞉ ।
நிரங்குஶஸ்வரூபோ(அ)ஸ்மி அதிவர்ணாஶ்ரமீ ப⁴வ ॥ 46.3 ॥

அக்³நிரித்யாதி³பி⁴ர்மந்த்ரை꞉ ஸர்வதா³ ப⁴ஸ்மதா⁴ரணம் ।
த்ரியாயுஷைஸ்த்ர்யம்ப³கைஶ்ச குர்வந்தி ச த்ரிபுண்ட்³ரகம் ॥ 46.4 ॥

த்ரிபுண்ட்³ரதா⁴ரிணாமேவ ஸர்வதா³ ப⁴ஸ்மதா⁴ரணம் ।
ஶிவப்ரஸாத³ஸம்பத்திர்ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 46.5 ॥

ஶிவப்ரஸாதா³தே³தத்³வை ஜ்ஞானம்ʼ ஸம்ப்ராப்யதே த்⁴ருவம் ।
ஶிரோவ்ரதமித³ம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ கேவலம்ʼ ப⁴ஸ்மதா⁴ரணம் ॥ 46.6 ॥

ப⁴ஸ்மதா⁴ரணமாத்ரேண ஜ்ஞானமேதத்³ப⁴விஷ்யதி ।
அஹம்ʼ வத்ஸரபர்யந்தம்ʼ க்ருʼத்வா வை ப⁴ஸ்மதா⁴ரணம் ॥ 46.7 ॥

த்வத்பாதா³ப்³ஜம்ʼ ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி த்வத்தோ லப்³தா⁴த்ம நிர்வ்ருʼதி꞉ ।
ஸர்வாதா⁴ரஸ்வரூபோ(அ)ஹம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³மாத்ரகம் ॥ 46.8 ॥

ப்³ரஹ்மாத்மாஹம்ʼ ஸுலக்ஷண்யோ ப்³ரஹ்மலக்ஷணபூர்வகம் ।
ஆனந்தா³னுப⁴வம்ʼ ப்ராப்த꞉ ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹ꞉ ॥ 46.9 ॥

கு³ணரூபாதி³முக்தோ(அ)ஸ்மி ஜீவன்முக்தோ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
மைத்ர்யாதி³கு³ணஸம்பன்னோ ப்³ரஹ்மைவாஹம்ʼ பரோ மஹான் ॥ 46.10 ॥

ஸமாதி⁴மானஹம்ʼ நித்யம்ʼ ஜீவன்முக்தேஷு ஸத்தம꞉ ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாஸ்மி நித்யோ(அ)ஸ்மி ஸமாதி⁴ரிதி கத்²யதே ॥ 46.11 ॥

ப்ராரப்³த⁴ப்ரதிப³ந்த⁴ஶ்ச ஜீவன்முக்தேஷு வித்³யதே ।
ப்ராரப்³த⁴வஶதோ யத்³யத் ப்ராப்யம்ʼ பு⁴ஞ்ஜே ஸுக²ம்ʼ வஸ ॥ 46.12 ॥

தூ³ஷணம்ʼ பூ⁴ஷணம்ʼ சைவ ஸதா³ ஸர்வத்ர ஸம்ப⁴வேத் ।
ஸ்வஸ்வநிஶ்சயதோ பு³த்³த்⁴யா முக்தோ(அ)ஹமிதி மன்யதே ॥ 46.13 ॥

அஹமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹமேவ பரா க³தி꞉ ।
ஏவம்ʼ நிஶ்சயவான் நித்யம்ʼ ஜீவன்முக்தேதி கத்²யதே ॥ 46.14 ॥

ஏதத்³பே⁴த³ம்ʼ ச ஸந்த்யஜ்ய ஸ்வரூபே திஷ்ட²தி ப்ரபு⁴꞉ ।
இந்த்³ரியார்த²விஹீனோ(அ)ஹமிந்த்³ரியார்த²விவர்ஜித꞉ ॥ 46.15 ॥

ஸர்வேந்த்³ரியகு³ணாதீத꞉ ஸர்வேந்த்³ரியவிவர்ஜித꞉ ।
ஸர்வஸ்ய ப்ரபு⁴ரேவாஹம்ʼ ஸர்வம்ʼ மய்யேவ திஷ்ட²தி ॥ 46.16 ॥

அஹம்ʼ சின்மாத்ர ஏவாஸ்மி ஸச்சிதா³ந்த³விக்³ரஹ꞉ ।
ஸர்வம்ʼ பே⁴த³ம்ʼ ஸதா³ த்யக்த்வா ப்³ரஹ்மபே⁴த³மபி த்யஜேத் ॥ 46.17 ॥

அஜஸ்ரம்ʼ பா⁴வயன் நித்யம்ʼ விதே³ஹோ முக்த ஏவ ஸ꞉ ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஜக³த்ப்ரபு⁴꞉ ॥ 46.18 ॥

அஹமேவ கு³ணாதீத꞉ அஹமேவ மனோமய꞉ ।
அஹம்ʼ மய்யோ மனோமேய꞉ ப்ராணமேய꞉ ஸதா³மய꞉ ॥ 46.19 ॥

ஸத்³ருʼங்மயோ ப்³ரஹ்மமயோ(அ)ம்ருʼதமய꞉ ஸபூ⁴தோம்ருʼதமேவ ஹி ।
அஹம்ʼ ஸதா³னந்த³த⁴னோ(அ)வ்யய꞉ ஸதா³ ।
ஸ வேத³மய்யோ ப்ரணவோ(அ)ஹமீஶ꞉ ॥ 46.20 ॥

அபாணிபாதோ³ ஜவனோ க்³ருʼஹீதா
அபஶ்ய꞉ பஶ்யாம்யாத்மவத் ஸர்வமேவ ।
யத்தத்³பூ⁴தம்ʼ யச்ச ப⁴வ்யோ(அ)ஹமாத்மா
ஸர்வாதீதோ வர்தமானோ(அ)ஹமேவ ॥ 46.22 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ஜ்ஞானோபாயபூ⁴தஶிவவ்ரதநிரூபணம்ʼ நாம ஷட்சத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

47 ॥ ஸப்தசத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ருʼபு⁴꞉ –
நிதா³க⁴ ஶ்ருʼணு வக்ஷ்யாமி த்³ருʼடீ⁴கரணமஸ்து தே ।
ஶிவப்ரஸாத³பர்யந்தமேவம்ʼ பா⁴வய நித்யஶ꞉ ॥ 47.1 ॥

அஹமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹமேவ ஸதா³ஶிவ꞉ ।
அஹமேவ ஹி சின்மாத்ரமஹமேவ ஹி நிர்கு³ண꞉ ॥ 47.2 ॥

அஹமேவ ஹி சைதன்யமஹமேவ ஹி நிஷ்கல꞉ ।
அஹமேவ ஹி ஶூன்யாத்மா அஹமேவ ஹி ஶாஶ்வத꞉ ॥ 47.3 ॥

அஹமேவ ஹி ஸர்வாத்மா அஹமேவ ஹி சின்மய꞉ ।
அஹமேவ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம அஹமேவ மஹேஶ்வர꞉ ॥ 47.4 ॥

அஹமேவ ஜக³த்ஸாக்ஷீ அஹமேவ ஹி ஸத்³கு³ரு꞉ ।
அஹமேவ ஹி முக்தாத்மா அஹமேவ ஹி நிர்மல꞉ ॥ 47.5 ॥

அஹமேவாஹமேவோக்த꞉ அஹமேவ ஹி ஶங்கர꞉ ।
அஹமேவ ஹி மஹாவிஷ்ணுரஹமேவ சதுர்முக²꞉ ॥ 47.6 ॥

அஹமேவ ஹி ஶுத்³தா⁴த்மா ஹ்யஹமேவ ஹ்யஹம்ʼ ஸதா³ ।
அஹமேவ ஹி நித்யாத்மா அஹமேவ ஹி மத்பர꞉ ॥ 47.7 ॥

அஹமேவ மனோரூபம்ʼ அஹமேவ ஹி ஶீதல꞉ ।
அஹமேவாந்தர்யாமீ ச அஹமேவ பரேஶ்வர꞉ ॥ 47.8 ॥

ஏவமுக்தப்ரகாரேண பா⁴வயித்வா ஸதா³ ஸ்வயம் ।
த்³ரவ்யோ(அ)ஸ்தி சேன்ன குர்யாத்து வஞ்சகேன கு³ரும்ʼ பரம் ॥ 47.9 ॥

கும்பீ⁴பாகே ஸுகோ⁴ரே து திஷ்ட²த்யேவ ஹி கல்பகான் ।
ஶ்ருத்வா நிதா³க⁴ஶ்சோதா²ய புத்ரதா³ரான் ப்ரத³த்தவான் ॥ 47.10 ॥

ஸ்வஶரீரம்ʼ ச புத்ரத்வே த³த்வா ஸாத³ரபூர்வகம் ।
த⁴னதா⁴ன்யம்ʼ ச வஸ்த்ராதீ³ன் த³த்வா(அ)திஷ்ட²த் ஸமீபத꞉ ॥ 47.11 ॥

கு³ரோஸ்து த³க்ஷிணாம்ʼ த³த்வா நிதா³க⁴ஸ்துஷ்டவாந்ருʼபு⁴ம் ।
ஸந்துஷ்டோ(அ)ஸ்மி மஹாபா⁴க³ தவ ஶுஶ்ரூஷயா ஸதா³ ॥ 47.12 ॥

ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞானமாப்தோ(அ)ஸி ஸுக்ருʼதார்தோ² ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
ப்³ரஹ்மரூபமித³ம்ʼ சேதி நிஶ்சயம்ʼ குரு ஸர்வதா³ ॥ 47.13 ॥

நிஶ்சயாத³பரோ மோக்ஷோ நாஸ்தி நாஸ்தீதி நிஶ்சினு ।
நிஶ்சயம்ʼ காரணம்ʼ மோக்ஷோ நான்யத் காரணமஸ்தி வை ॥ 47.14 ॥

ஸகலபு⁴வனஸாரம்ʼ ஸர்வவேதா³ந்தஸாரம்ʼ
ஸமரஸகு³ருஸாரம்ʼ ஸர்வவேதா³ர்த²ஸாரம் ।
ஸகலபு⁴வனஸாரம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³ஸாரம்ʼ
ஸமரஸஜயஸாரம்ʼ ஸர்வதா³ மோக்ஷஸாரம் ॥ 47.15 ॥

ஸகலஜனநமோக்ஷம்ʼ ஸர்வதா³ துர்யமோக்ஷம்ʼ
ஸகலஸுலப⁴மோக்ஷம்ʼ ஸர்வஸாம்ராஜ்யமோக்ஷம் ।
விஷயரஹிதமோக்ஷம்ʼ வித்தஸம்ʼஶோஷமோக்ஷம்ʼ
ஶ்ரவணமனனமாத்ராதே³தத³த்யந்தமோக்ஷம் ॥ 47.16 ॥

தச்சு²ஶ்ரூஷா ச ப⁴வத꞉ தச்ச்²ருத்வா ச ப்ரபேதி³ரே ।
ஏவம்ʼ ஸர்வவச꞉ ஶ்ருத்வா நிதா³க⁴ருʼஷித³ர்ஶிதம் ।
ஶுகாத³யோ மஹாந்தஸ்தே பரம்ʼ ப்³ரஹ்மமவாப்னுவன் ॥ 47.17 ॥

ஶ்ருத்வா ஶிவஜ்ஞானமித³ம்ʼ ருʼபு⁴ஸ்ததா³
நிதா³க⁴மாஹேத்த²ம்ʼ முனீந்த்³ரமத்⁴யே ।
முதா³ ஹி தே(அ)பி ஶ்ருதிஶப்³த³ஸாரம்ʼ
ஶ்ருத்வா ப்ரணம்யாஹுரதீவ ஹர்ஷாத் ॥ 47.18 ॥

முனய꞉ –
பிதா மாதா ப்⁴ராதா கு³ருரஸி வயஸ்யோ(அ)த² ஹிதக்ருʼத்
அவித்³யாப்³தே⁴꞉ பாரம்ʼ க³மயஸி ப⁴வானேவ ஶரணம் ।
ப³லேனாஸ்மான் நீத்வா மம வசனப³லேனைவ ஸுக³மம்ʼ
பத²ம்ʼ ப்ராப்த்யைவார்தை²꞉ ஶிவவசனதோ(அ)ஸ்மான் ஸுக²யஸி ॥ 47.19 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ருʼபு⁴க்ருʼதஸங்க்³ரஹோபதே³ஶவர்ணனம்ʼ நாம ஸப்தசத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

48 ॥ அஷ்டசத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஸ்கந்த³꞉ –
ஜ்ஞானாங்க³ஸாத⁴னம்ʼ வக்ஷ்யே ஶ்ருʼணு வக்ஷ்யாமி தே ஹிதம் ।
யத் க்ருʼத்வா ஜ்ஞானமாப்னோதி தத் ப்ராதா³த் பரமேஷ்டி²ன꞉ ॥ 48.1 ॥

ஜைகீ³ஷவ்ய ஶ்ருʼணுஷ்வைதத் ஸாவதா⁴னேன சேதஸா ।
ப்ரத²மம்ʼ வேத³ஸம்ப்ரோக்தம்ʼ கர்மாசரணமிஷ்யதே ॥ 48.2 ॥

உபனீதோ த்³விஜோ வாபி வைஶ்ய꞉ க்ஷத்ரிய ஏவ வா ।
அக்³நிரித்யாதி³பி⁴ர்மந்த்ரைர்ப⁴ஸ்மத்⁴ருʼக் பூயதே த்வகை⁴꞉ ॥ 48.3 ॥

த்ரியாயுஷைஸ்த்ர்யம்ப³கைஶ்ச த்ரிபுண்ட்³ரம்ʼ ப⁴ஸ்மனா(ஆ)சரேத் ।
லிங்கா³ர்சனபரோ நித்யம்ʼ ருத்³ராக்ஷான் தா⁴ரயன் க்ரமை꞉ ॥ 48.4 ॥

கண்டே² பா³ஹ்வோர்வக்ஷஸீ ச மாலாபி⁴꞉ ஶிரஸா ததா² ।
த்ரிபுண்ட்³ரவத்³தா⁴ரயேத ருத்³ராக்ஷான் க்ரமஶோ முனே ॥ 48.5 ॥

ஏகானனம்ʼ த்³விவக்த்ரம்ʼ வா த்ரிவக்த்ரம்ʼ சதுராஸ்யகம் ।
பஞ்சவக்த்ரம்ʼ ச ஷட் ஸப்த ததா²ஷ்டத³ஶகம்ʼ நவ ॥ 48.6 ॥

ஏகாத³ஶம்ʼ த்³வாத³ஶம்ʼ வா ததோ²ர்த்⁴வம்ʼ தா⁴ரயேத் க்ரமாத் ।
ப⁴ஸ்மதா⁴ரணமாத்ரேண ப்ரஸீத³தி மஹேஶ்வர꞉ ॥ 48.7 ॥

ருத்³ராக்ஷதா⁴ரணாதே³வ நரோ ருத்³ரத்வமாப்னுயாத் ।
ப⁴ஸ்மருத்³ராக்ஷத்⁴ருʼங்மர்த்யோ ஜ்ஞானாங்கீ³ ப⁴வதி ப்ரிய꞉ ॥ 48.8 ॥

ருத்³ராத்⁴யாயீ ப⁴ஸ்மநிஷ்ட²꞉ பஞ்சாக்ஷரஜபாத⁴ர꞉ ।
ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லிததே³ஹோ(அ)யம்ʼ ஶ்ரீருத்³ரம்ʼ ப்ரஜபன் த்³விஜ꞉ ॥ 48.9 ॥

ஸர்வபாபைர்விமுக்தஶ்ச ஜ்ஞானநிஷ்டோ² ப⁴வேன்முனே ।
ப⁴ஸ்மஸஞ்ச²ன்னஸர்வாங்கோ³ ப⁴ஸ்மபா²லத்ரிபுண்ட்³ரக꞉ ॥ 48.10 ॥

வேத³மௌலிஜவாக்யேஷு விசாராதி⁴க்ருʼதோ ப⁴வேத் ।
நான்யபுண்ட்³ரத⁴ரோ விப்ரோ யதிர்வா விப்ரஸத்தம ॥ 48.11 ॥

ஶமாதி³நியமோபேத꞉ க்ஷமாயுக்தோ(அ)ப்யஸம்ʼஸ்க்ருʼத꞉ ।
ஶிரோவ்ரதமித³ம்ʼ ப்ரோக்தம்ʼ ப⁴ஸ்மதா⁴ரணமேவ ஹி ॥ 48.12 ॥

ஶிரோவ்ரதம்ʼ ச விதி⁴வத்³யைஶ்சீர்ணம்ʼ முநிஸத்தம ।
தேஷாமேவ ப்³ரஹ்மவித்³யாம்ʼ வதே³த கு³ருராஸ்திக꞉ ॥ 48.13 ॥

ஶாம்ப⁴வா ஏவ வேதே³ஷு நிஷ்டா² நஷ்டாஶுபா⁴꞉ பரம் ।
ஶிவப்ரஸாத³ஸம்பன்னோ ப⁴ஸ்மருத்³ராக்ஷதா⁴ரக꞉ ॥ 48.14 ॥

ருத்³ராத்⁴யாயஜபாஸக்த꞉ பஞ்சாக்ஷரபராயண꞉ ।
ஸ ஏவ வேத³வேதா³ந்தஶ்ரவணே(அ)தி⁴க்ருʼதோ ப⁴வேத் ॥ 48.15 ॥

நான்யபுண்ட்³ரத⁴ரோ விப்ர꞉ க்ருʼத்வாபி ஶ்ரவணம்ʼ ப³ஹு ।
நைவ லப்⁴யேத தத்³ஜ்ஞானம்ʼ ப்ரஸாதே³ன வினேஶிது꞉ ॥ 48.16 ॥

ப்ரஸாத³ஜனகம்ʼ ஶம்போ⁴ர்ப⁴ஸ்மதா⁴ரணமேவ ஹி ।
ஶிவப்ரஸாத³ஹீனானாம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ நைவோபஜாயதே ॥ 48.17 ॥

ப்ரஸாதே³ ஸதி தே³வஸ்ய விஜ்ஞானஸ்பு²ரணம்ʼ ப⁴வேத் ।
ருத்³ராத்⁴யாயஜாபினாம்ʼ து ப⁴ஸ்மதா⁴ரணபூர்வகம் ॥ 48.18 ॥

ப்ரஸாதோ³ ஜாயதே ஶம்போ⁴꞉ புனராவ்ருʼத்திவர்ஜித꞉ ।
ப்ரஸாதே³ ஸதி தே³வஸ்ய வேதா³ந்தஸ்பு²ரணம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 48.19 ॥

தஸ்யைவாகதி²தா ஹ்யர்தா²꞉ ப்ரகாஶந்தே மஹாத்மன꞉ ।
பஞ்சாக்ஷரஜபாதே³வ பஞ்சாஸ்யத்⁴யானபூர்வகம் ॥ 48.20 ॥

தஸ்யைவ ப⁴வதி ஜ்ஞானம்ʼ ஶிவப்ரோக்தமித³ம்ʼ த்⁴ருவம் ।
ஸர்வம்ʼ ஶிவாத்மகம்ʼ பா⁴தி ஜக³தே³தத் சராசரம் ॥ 48.21 ॥

ஸ ப்ரஸாதோ³ மஹேஶஸ்ய விஜ்ஞேய꞉ ஶாம்ப⁴வோத்தமை꞉ ।
ஶிவலிங்கா³ர்சநாதே³வ ப்ரஸாத³꞉ ஶாம்ப⁴வோத்தமே ॥ 48.22 ॥

நியமாத்³பி³ல்வபத்ரைஶ்ச ப⁴ஸ்மதா⁴ரணபூர்வகம் ।
ப்ரஸாதோ³ ஜாயதே ஶம்போ⁴꞉ ஸாக்ஷாத்³ஜ்ஞானப்ரகாஶக꞉ ॥ 48.23 ॥

ஶிவக்ஷேத்ரநிவாஸேன ஜ்ஞானம்ʼ ஸம்யக் த்³ருʼட⁴ம்ʼ ப⁴வேத் ।
ஶிவக்ஷேத்ரநிவாஸே து ப⁴ஸ்மதா⁴ர்யதி⁴காரவான் ॥ 48.24 ॥

நக்தாஶனார்சநாதே³வ ப்ரீயேத ப⁴க³வான் ப⁴வ꞉ ।
ப்ரதோ³ஷபூஜனம்ʼ ஶம்போ⁴꞉ ப்ரஸாத³ஜனகம்ʼ பரம் ॥ 48.25 ॥

ஸோமவாரே நிஶீதே²ஷு பூஜனம்ʼ ப்ரியமீஶிது꞉ ।
பூ⁴தாயாம்ʼ பூ⁴தநாத²ஸ்ய பூஜனம்ʼ பரமம்ʼ ப்ரியம் ॥ 48.26 ॥

ஶிவஶப்³தோ³ச்சாரணம்ʼ ச ப்ரஸாத³ஜனகம்ʼ மஹத் ।
ஜ்ஞானாங்க³ஸாத⁴னேஷ்வேவம்ʼ ஶிவப⁴க்தார்சனம்ʼ மஹத் ॥ 48.27 ॥

ப⁴க்தாநாமர்சநாதே³வ ஶிவ꞉ ப்ரீதோ ப⁴விஷ்யதி ।
இத்யேதத்தம்ʼ ஸமாஸேன ஜ்ஞானாங்க³ம்ʼ கதி²தம்ʼ மயா ।
அகைதவேன பா⁴வேன ஶ்ரவணீயோ மஹேஶ்வர꞉ ॥ 48.28 ॥

ஸூத꞉ –
ய꞉ கோ(அ)பி ப்ரஸப⁴ம்ʼ ப்ரதோ³ஷஸமயே பி³ல்வீத³லாலங்க்ருʼதம்ʼ
லிங்க³ம்ʼ துங்க³மபாரபுண்யவிப⁴வை꞉ பஶ்யேத³தா²ர்சேத வா ।
ப்ராப்தம்ʼ ராஜ்யமவாப்ய காமஹ்ருʼத³யஸ்துஷ்யேத³காமோ யதி³
முக்தித்³வாரமபாவ்ருʼதம்ʼ ஸ து லபே⁴த் ஶம்போ⁴꞉ கடாக்ஷாங்குரை꞉ ॥ 48.29 ॥

அசலாதுலராஜகன்யகாகுசலீலாமலபா³ஹுஜாலமீஶம் ।
ப⁴ஜதாமனலாக்ஷிபாத³பத்³மம்ʼ ப⁴வலீலம்ʼ ந ப⁴வேத சித்தபா³லம் ॥ 48.30 ॥

ப⁴ஸ்மத்ரிபுண்ட்³ரரசிதாங்க³கபா³ஹுபா²ல-
ருத்³ராக்ஷஜாலகவசா꞉ ஶ்ருதிஸூக்திமாலா꞉ ।
வேதோ³ருரத்னபத³காங்கிதஶம்பு⁴நாம-
லோலா ஹி ஶாம்ப⁴வவரா꞉ பரிஶீலயந்தி ॥ 48.31 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ருʼபு⁴நிதா³க⁴ஸம்ʼவாதே³
ஸ்கந்த³க்ருʼதஶிவவ்ரதோபதே³ஶவர்ணனம்ʼ நாம அஷ்டசத்வாரிம்ʼஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

49 ॥ ஏகோனபஞ்சாஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஸ்கந்த³꞉ –
புரா மக³த⁴தே³ஶீயோ ப்³ராஹ்மணோ வேத³பாரக³꞉ ।
உசத்²யதனயோ வாக்³மீ வேதா³ர்த²ப்ரவணே த்⁴ருʼத꞉ ॥ 49.1 ॥

னாம்னா ஸுத³ர்ஶனோ விப்ரான் பாட²யன் ஶாஸ்த்ரமுத்தமம் ।
வேதா³ந்தபரயா ப⁴க்த்யா வர்ணாஶ்ரமரத꞉ ஸதா³ ॥ 49.2 ॥

மோக்ஷமிச்சே²த³பி ஸதா³ விப்ரோ(அ)பி ச ஜனார்த³னாத் ।
விஷ்ணுபூஜாபரோ நித்யம்ʼ விஷ்ணுக்ஷேத்ரேஷு ஸம்ʼவஸன் ॥ 49.3 ॥

கோ³பீசந்த³னபா²லோஸௌ துலஸ்யைவார்சயத்³த⁴ரிம் ।
உவாஸ நியதம்ʼ விப்ரோ விஷ்ணுத்⁴யானபராயண꞉ ॥ 49.4 ॥

த³ஶவர்ஷமித³ம்ʼ தஸ்ய க்ருʼத்யம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ஜனார்த³ன꞉ ।
மோக்ஷேச்சோ²ராஜுஹாவைனம்ʼ புரதோத்³பூ⁴ய தம்ʼ த்³விஜம் ॥ 49.5 ॥

விஷ்ணு꞉ –
ஔசத்²ய முநிஶார்தூ³ல தபஸ்யபி⁴ரத꞉ ஸதா³ ।
வ்ருʼணு காமம்ʼ த³தா³ம்யேவ வினா ஜ்ஞானம்ʼ த்³விஜோத்தம ॥ 49.6 ॥

ஸூத꞉ –
இதி விஷ்ணோர்கி³ரம்ʼ ஶ்ருத்வா விப்ர꞉ கிஞ்சித்³ப⁴யான்வித꞉ ।
ப்ரணிபத்யாஹ தம்ʼ விஷ்ணும்ʼ ஸ்துவந்நாராயணேதி தம் ॥ 49.7 ॥

ஸுத³ர்ஶன꞉ –
விஷ்ணோ ஜிஷ்ணோ நமஸ்தே(அ)ஸ்து ஶங்க²சக்ரக³தா³த⁴ர ।
த்வத்பாத³நலினம்ʼ ப்ராப்தோ ஜ்ஞானாயானர்ஹண꞉ கிமு ॥ 49.8 ॥

கிமன்யைர்த⁴ர்மகாமார்தை²ர்னஶ்வரைரிஹ ஶங்க²ப்⁴ருʼத் ।
இத்யுக்தம்ʼ தத்³வச꞉ ஶ்ருத்வா விஷ்ணு ப்ராஹ ஸுத³ர்ஶனம் ॥ 49.9 ॥

விஷ்ணு꞉ –
ஸுத³ர்ஶன ஶ்ருʼணுஷ்வைதன்மத்தோ நான்யமனா த்³விஜ ।
வதா³மி தே ஹிதம்ʼ ஸத்யம்ʼ மயா ப்ராப்தம்ʼ யதா² தவ ॥ 49.10 ॥

மத³ர்சனேன த்⁴யானேன மோக்ஷேச்சா² ஜாயதே ந்ருʼணாம் ।
மோக்ஷதா³தா மஹாதே³வோ ஜ்ஞானவிஜ்ஞானதா³யக꞉ ॥ 49.11 ॥

தத³ர்சனேன ஸம்ப்ராப்தம்ʼ மயா பூர்வம்ʼ ஸுத³ர்ஶனம் ।
ஸஹஸ்ராரம்ʼ தை³த்யஹந்த்ருʼ ஸாக்ஷாத் த்ர்யக்ஷப்ரபூஜயா ॥ 49.12 ॥

தமாராத⁴ய யத்னேன ப⁴ஸ்மதா⁴ரணபூர்வகம் ।
அக்³நிரித்யாதி³பி⁴ர்மந்த்ரைஸ்த்ரியாயுஷத்ரிபுண்ட்³ரகை꞉ ॥ 49.13 ॥

ருத்³ராக்ஷதா⁴ரகோ நித்யம்ʼ ருத்³ரபஞ்சாக்ஷராத³ர꞉ ।
ஶிவலிங்க³ம்ʼ பி³ல்வபத்ரை꞉ பூஜயன் ஜ்ஞானவான் ப⁴வ ॥ 49.14 ॥

வஸன் க்ஷேத்ரே மஹேஶஸ்ய ஸ்னாஹி தீர்தே² ச ஶாங்கரே ।
அஹம்ʼ ப்³ரஹ்மாத³யோ தே³வா꞉ பூஜயைவ பினாகின꞉ ॥ 49.15 ॥

ப³லின꞉ ஶிவலிங்க³ஸ்ய பூஜயா விப்ரஸத்தம ।
யஸ்ய பா²லதலம்ʼ மே(அ)த்³ய த்ரிபுண்ட்³ரபரிசின்ஹிதம் ॥ 49.16 ॥

ப்³ரஹ்மேந்த்³ரதே³வமுனிபி⁴ஸ்த்ரிபுண்ட்³ரம்ʼ ப⁴ஸ்மனா த்⁴ருʼதம் ।
பஶ்ய வக்ஷஸி பா³ஹ்வோர்மே ருத்³ராக்ஷாணாம்ʼ ஸ்ரஜம்ʼ ஶுபா⁴ம் ॥ 49.17 ॥

பஞ்சாக்ஷரஜபாஸக்தோ ருத்³ராத்⁴யாயபராயண꞉ ।
த்ரிகாலமர்சயாமீஶம்ʼ பி³ல்வபத்ரைரஹம்ʼ ஶிவம் ॥ 49.18 ॥

கமலா விமலா நித்யம்ʼ கோமலைர்பி³ல்வபல்லவை꞉ ।
பூஜயத்யநிஶம்ʼ லிங்கே³ ததா² ப்³ரஹ்மாத³ய꞉ ஸுரா꞉ ॥ 49.19 ॥

முனயோ மனவோ(அ)ப்யேவம்ʼ ததா²ன்யே த்³விஜஸத்தமா꞉ ।
ந்ருʼபாஸுராஸ்ததா² தை³த்யா ப³லின꞉ ஶிவபூஜயா ॥ 49.20 ॥

ஜ்ஞானம்ʼ மோக்ஷஸ்ததா² பா⁴க்³யம்ʼ லப்⁴யதே ஶங்கரார்சனாத் ।
தஸ்மாத் த்வமபி ப⁴க்த்யைவ ஸமாராத⁴ய ஶங்கரம் ॥ 49.21 ॥

பஶவோ விஷ்ணுவித⁴யஸ்ததா²ன்யே முனய꞉ ஸுரா꞉ ।
ஸர்வேஷாம்ʼ பதிரீஶானஸ்தத்ப்ரஸாதா³த்³விமுக்திபா⁴க் ॥ 49.22 ॥

ப்ரஸாத³ஜனகம்ʼ தஸ்ய ப⁴ஸ்மதா⁴ரணமேவ ஹி ।
ப்ரஸாத³ஜனகம்ʼ தஸ்ய முனே ருத்³ராக்ஷதா⁴ரணம் ॥ 49.23 ॥

ப்ரஸாத³ஜனகஸ்தஸ்ய ருத்³ராத்⁴யாயஜப꞉ ஸதா³ ।
ப்ரஸாத³ஜனகஸ்தஸ்ய பஞ்சாக்ஷரஜபோ த்³விஜ ॥ 49.24 ॥

ப்ரஸாத³ஜனகம்ʼ தஸ்ய ஶிவலிங்கை³கபூஜனம் ।
ப்ரஸாதே³ ஶாம்ப⁴வே ஜாதே பு⁴க்திமுக்தீ கரே ஸ்தி²தே ॥ 49.25 ॥

தஸ்ய ப⁴க்த்யைவ ஸர்வேஷாம்ʼ மோசனம்ʼ ப⁴வபாஶத꞉ ।
தஸ்ய ப்ரீதிகரம்ʼ ஸாக்ஷாத்³பி³ல்வைர்லிங்க³ஸ்ய பூஜனம் ॥ 49.26 ॥

தஸ்ய ப்ரீதிகரம்ʼ ஸாக்ஷாச்சி²வக்ஷேத்ரேஷு வர்தனம் ।
தஸ்ய ப்ரீதிகரம்ʼ ஸாக்ஷாத் ஶிவதீர்த²நிஷேவணம் ॥ 49.27 ॥

தஸ்ய ப்ரீதிகரம்ʼ ஸாக்ஷாத் ப⁴ஸ்மருத்³ராக்ஷதா⁴ரணம் ।
தஸ்ய ப்ரீதிகரம்ʼ ஸாக்ஷாத் ப்ரதோ³ஷே ஶிவபூஜனம் ॥ 49.28 ॥

தஸ்ய ப்ரீதிகரம்ʼ ஸாக்ஷாத்³ ருத்³ரபஞ்சாக்ஷராவ்ருʼதி꞉ ।
தஸ்ய ப்ரீதிகரம்ʼ ஸாக்ஷாச்சி²வப⁴க்தஜனார்சனம் ॥ 49.29 ॥

தஸ்ய ப்ரீதிகரம்ʼ ஸாக்ஷாத் ஸோமே ஸாயந்தனார்சனம் ।
தஸ்ய ப்ரீதிகரம்ʼ ஸாக்ஷாத் தந்நிர்மால்யைகபோ⁴ஜனம் ॥ 49.30 ॥

தஸ்ய ப்ரீதிகரம்ʼ ஸாக்ஷாத்³ அஷ்டமீஷ்வர்சனம்ʼ நிஶி ।
தஸ்ய ப்ரீதிகரம்ʼ ஸாக்ஷாத் சதுர்த³ஶ்யர்சனம்ʼ நிஶி ॥ 49.31 ॥

தஸ்ய ப்ரீதிகரம்ʼ ஸாக்ஷாத் தன்னாம்னாம்ʼ ஸ்ம்ருʼதிரேவ ஹி ।
ஏதாவானேன த⁴ர்மோ ஹி ஶம்போ⁴꞉ ப்ரியகரோ மஹான் ॥ 49.32 ॥

அன்யத³ப்⁴யுத³யம்ʼ விப்ர ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிஷு கீர்திதம் ।
த⁴ர்மோ வர்ணாஶ்ரமப்ரோக்தோ முனிபி⁴꞉ கதி²தோ முனே ॥ 49.33 ॥

அவிமுக்தே விஶேஷேண ஶிவோ நித்யம்ʼ ப்ரகாஶதே ।
தஸ்மாத் காஶீதி தத் ப்ரோக்தம்ʼ யதோ ஹீஶ꞉ ப்ரகாஶதே ॥ 49.34 ॥

தத்ரைவாமரணம்ʼ திஷ்டே²தி³தி ஜாபா³லிகீ ஶ்ருதி꞉ ।
தத்ர விஶ்வேஶ்வரே லிங்கே³ நித்யம்ʼ ப்³ரஹ்ம ப்ரகாஶதே ॥ 49.35 ॥

தத்ரான்னபூர்ணா ஸர்வேஷாம்ʼ பு⁴க்த்யன்னம்ʼ ஸம்ப்ரயச்ச²தி ।
தத்ராஸ்தி மணிகர்ணாக்²யம்ʼ மணிகுண்ட³ம்ʼ விநிர்மிதம் ॥ 49.36 ॥

ஜ்ஞானோத³யோ(அ)பி தத்ராஸ்தி ஸர்வேஷாம்ʼ ஜ்ஞானதா³யக꞉ ।
தத்ர யாஹி மயா ஸார்த⁴ம்ʼ தத்ரைவ வஸ வை முனே ॥ 49.37 ॥

தத்ராந்தே மோக்ஷத³ம்ʼ ஜ்ஞானம்ʼ த³தா³தீஶ்வர ஏவ ஹி ।
இத்யுக்த்வா தேன விப்ரேண யயௌ காஶீம்ʼ ஹரி꞉ ஸ்வயம் ॥ 49.38 ॥

ஸ்னாத்வா தீர்தே² சக்ரஸஞ்ஜ்ஞே ஜ்ஞானவாப்யாம்ʼ ஹரித்³விஜ꞉ ।
தம்ʼ த்³விஜம்ʼ ஸ்னாபயாமாஸ ப⁴ஸ்மனாபாத³மஸ்தகம் ॥ 49.39 ॥

த்⁴ருʼதத்ரிபுண்ட்³ரருத்³ராக்ஷம்ʼ க்ருʼத்வா தம்ʼ ச ஸுத³ர்ஶனம் ।
பூஜயச்சாத² விஶ்வேஶம்ʼ பூஜயாமாஸ ச த்³விஜான் ॥ 49.40 ॥

பி³ல்வைர்க³ந்தா⁴க்ஷதைர்தீ³பைர்நைவேத்³யைஶ்ச மனோஹரை꞉ ।
துஷ்டாவ ப்ரணிபத்யைவம்ʼ ஸ த்³விஜோ மது⁴ஸூத³ன꞉ ॥ 49.41 ॥

ஸுத³ர்ஶனவிஷ்ணூ –
ப⁴ஜ ப⁴ஜ ப⁴ஸிதானலோஜ்வலாக்ஷம்ʼ
பு⁴ஜகா³போ⁴க³பு⁴ஜங்க³ஸங்க³ஹஸ்தம் ।
ப⁴வபீ⁴மமஹோக்³ரருத்³ரமீட்³யம்ʼ
ப⁴வப⁴ர்ஜகதர்ஜகம்ʼ மஹைனஸாம் ॥ 49.42 ॥

வேத³கோ⁴ஷப⁴டகாடகாவத்⁴ருʼக் தே³ஹதா³ஹத³ஹநாமல கால ।
ஜூடகோடிஸுஜடாதடிது³த்³யத்³ராக³ரஞ்ஜிதடினீஶஶிமௌலே ॥ 49.43 ॥

ஶம்ப³ராங்கவரபூ⁴ஷ பாஹி மாமம்ப³ராந்தரசரஸ்பு²டவாஹ ।
வாரிஜாத்³யக⁴னகோ⁴ஷ ஶங்கர த்ராஹி வாரிஜப⁴வேட்³ய மஹேஶ ॥ 49.44 ॥

மத³க³ஜவரக்ருʼத்திவாஸ ஶம்போ⁴
மது⁴மத³னாக்ஷிஸரோருஹார்ச்யபாத³ ।
யமமத³த³மனாந்த⁴ஶிக்ஷ ஶம்போ⁴
புரஹர பாஹி த³யாகடாக்ஷஸாரை꞉ ॥ 49.45 ॥

அபாம்ʼ புஷ்பம்ʼ மௌலௌ ஹிமப⁴யஹர꞉ பா²லநயன꞉
ஜடாஜூடே க³ங்கா³(அ)ம்பு³ஜவிகஸன꞉ ஸவ்யநயன꞉ ।
க³ரம்ʼ கண்டே² யஸ்ய த்ரிபு⁴வனகு³ரோ꞉ ஶம்ப³ரஹர
மதங்கோ³த்³யத்க்ருʼத்தேர்ப⁴வஹரணபாதா³ப்³ஜப⁴ஜனம் ॥ 49.46 ॥

ஶ்ரீபி³ல்வமூலஶிதிகண்ட²மஹேஶலிங்க³ம்ʼ
பி³ல்வாம்பு³ஜோத்தமவரை꞉ பரிபூஜ்ய ப⁴க்த்யா ।
ஸ்தம்பே³ரமாங்க³வத³னோத்தமஸங்க³ப⁴ங்க³
ராஜத்³விஷாங்க³பரிஸங்க³மஹேஶஶாங்க³ம் ॥ 49.47 ॥

யோ கௌ³ரீரமணார்சனோத்³யதமதிர்பூ⁴யோ ப⁴வேச்சா²ம்ப⁴வோ
ப⁴க்தோ ஜன்மபரம்பராஸு து ப⁴வேன்முக்தோ(அ)த² முக்த்யங்க³னா-
காந்தஸ்வாந்தநிதாந்தஶாந்தஹ்ருʼத³யே கார்தாந்தவார்தோஜ்ஜி²த꞉ ।
விஷ்ணுப்³ரஹ்மஸுரேந்த்³ரரஞ்ஜிதமுமாகாந்தாங்க்⁴ரிபங்கேருஹ-
த்⁴யானாநந்த³நிமக்³னஸர்வஹ்ருʼத³ய꞉ கிஞ்சின்ன ஜானாத்யபி ॥ 49.48 ॥

காமாராதிபதா³ம்பு³ஜார்சனரத꞉ பாபானுதாபாதி⁴க-
வ்யாபாரப்ரவணப்ரகீர்ணமனஸா புண்யைரக³ண்யைரபி ।
நோ தூ³யேத விஶேஷஸந்ததிமஹாஸாரானுகாராத³ரா-
தா³ராக்³ராஹகுமாரமாரஸுஶராத்³யாகா⁴தபீ⁴தைரபி ॥ 49.49 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே விஷ்ணூசத்²யஸம்ʼவாதே³
ஶிவஸ்ய ஜ்ஞானதா³த்ருʼத்வநிரூபணம்ʼ நாம ஏகோனபஞ்சாஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

50 ॥ பஞ்சாஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

ஸ்கந்த³꞉ –
விஷ்ணுஸ்தவாந்தே விப்ரோ(அ)ஸௌ ஸுத³ர்ஶனஸமாஹ்வய꞉ ।
ஸ்னாத்வா(அ)த² மணிகர்ண்யாம்ʼ ஸ ப⁴ஸ்மருத்³ராக்ஷபூ⁴ஷண꞉ ॥ 50.1 ॥

ஸஞ்ஜபன் ஶதருத்³ரீயம்ʼ பஞ்சாக்ஷரபராயண꞉ ।
ஸம்பாத்³ய பி³ல்வபத்ராணி கமலான்யமலான்யபி ॥ 50.2 ॥

க³ந்தா⁴க்ஷதைர்தூ⁴பதீ³பைர்நைவேத்³யைர்விவிதை⁴ரபி ।
விஷ்ணூபதி³ஷ்டமார்கே³ண நித்யமந்தர்க்³ருʼஹஸ்ய ஹி ॥ 50.3 ॥

ப்ரத³க்ஷிணம்ʼ சகாராஸௌ லிங்கா³ன்யப்⁴யர்சயம்ʼஸ்ததா² ।
விஶ்வேஶ்வராவிமுக்தேஶௌ வீரேஶம்ʼ ச த்ரிலோசனம் ॥ 50.4 ॥

க்ருʼத்திவாஸம்ʼ வ்ருʼத்³த⁴காலே கேதா³ரம்ʼ ஶூலடங்ககம் ।
ரத்னேஶம்ʼ பா⁴ரபூ⁴தேஶம்ʼ சந்த்³ரேஶம்ʼ ஸித்³த⁴கேஶ்வரம் ॥ 50.5 ॥

க⁴ண்டாகர்ணேஶ்வரம்ʼ சைவ நாரதே³ஶம்ʼ யமேஶ்வரம் ।
புலஸ்திபுலஹேஶம்ʼ ச விகர்ணேஶம்ʼ ப²லேஶ்வரம் ॥ 50.6 ॥

கத்³ருத்³ரேஶமக²ண்டே³ஶம்ʼ கேதுமாலிம்ʼ க³ப⁴ஸ்திகம் ।
யமுனேஶம்ʼ வர்ணகேஶம்ʼ ப⁴த்³ரேஶம்ʼ ஜ்யேஷ்ட²ஶங்கரம் ॥ 50.7 ॥

நந்தி³கேஶம்ʼ ச ராமேஶம்ʼ கரமர்தே³ஶ்வரம்ʼ ததா² ।
ஆவர்தே³ஶம்ʼ மதங்கே³ஶம்ʼ வாஸுகீஶம்ʼ த்³ருதீஶ்வரம் ॥ 50.8 ॥

ஸூர்யேஶமர்யமேஶம்ʼ ச தூணீஶம்ʼ கா³லவேஶ்வரம் ।
கண்வகாத்யாயனேஶம்ʼ ச சந்த்³ரசூடே³ஶ்வரம்ʼ ததா² ॥ 50.9 ॥

உதா³வர்தேஶ்வரம்ʼ சைவ த்ருʼணஜ்யோதீஶ்வரம்ʼ ஸதா³ ।
கங்கணேஶம்ʼ தங்கணேஶம்ʼ ஸ்கந்தே³ஶம்ʼ தாரகேஶ்வரம் ॥ 50.10 ॥

ஜம்பு³கேஶம்ʼ ச ஜ்ஞானேஶம்ʼ நந்தீ³ஶம்ʼ க³ணபேஶ்வரம் ।
ஏதான்யந்தர்க்³ருʼஹே விப்ர꞉ பூஜயன் பரயா முதா³ ॥ 50.11 ॥

டு⁴ண்ட்⁴யாதி³க³ணபாம்ʼஶ்சைவ பை⁴ரவம்ʼ சாபி நித்யஶ꞉ ।
அன்னபூர்ணாமன்னதா³த்ரீம்ʼ ஸாக்ஷால்லோகைகமாதரம் ॥ 50.12 ॥

த³ண்ட³பாணிம்ʼ க்ஷேத்ரபாலம்ʼ ஸம்யக³ப்⁴யர்ச்ய தஸ்தி²வான் ।
தீர்தா²ன்யன்யான்யபி முநிர்மணிகர்ண்யாதி³ ஸத்தம ॥ 50.13 ॥

ஜ்ஞானோத³ம்ʼ ஸித்³த⁴கூபம்ʼ ச வ்ருʼத்³த⁴கூபம்ʼ பிஶாசகம் ।
ருʼணமோசனதீர்த²ம்ʼ ச க³ர்க³தீர்த²ம்ʼ மஹத்தரம் ॥ 50.14 ॥

ஸ்னாத்வா ஸநியமம்ʼ விப்ரோ நித்யம்ʼ பஞ்சனதே³ ஹ்ருʼதே³ ।
கிரணாம்ʼ தூ⁴தபாபாம்ʼ ச பஞ்சக³ங்கா³மபி த்³விஜ꞉ ॥ 50.15 ॥

க³ங்கா³ம்ʼ மனோரமாம்ʼ துங்கா³ம்ʼ ஸர்வபாபப்ரணாஶினீம் ।
முக்திமண்டபமாஸ்தா²ய ஸ ஜபன் ஶதருத்³ரியம் ॥ 50.16 ॥

அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரம்ʼ வை ஜபன் பஞ்சாக்ஷரம்ʼ த்³விஜ꞉ ।
பக்ஷே பக்ஷே ததா² குர்வன் பஞ்சக்ரோஶப்ரத³க்ஷிணம் ॥ 50.17 ॥

அந்தர்க்³ருʼஹாத்³ப³ஹிர்தே³ஶே சகாராவஸத²ம்ʼ ததா³ ।
ஏவம்ʼ ஸம்ʼவஸதஸ்தஸ்ய காலோ பூ⁴யானவர்தத ॥ 50.18 ॥

தத்ர த்³ருʼஷ்ட்வா தபோநிஷ்ட²ம்ʼ ஸுத³ர்ஶனஸமாஹ்வயம் ।
விஷ்ணுஸ்ததா³ வை தம்ʼ விப்ரம்ʼ ஸமாஹூய ஶிவார்சகம் ॥ 50.19 ॥

புன꞉ ப்ராஹ ப்ரஸன்னேன சேதஸா முநிஸத்தமம் ।

விஷ்ணு꞉ –
போ⁴꞉ ஸுத³ர்ஶனவிப்ரேந்த்³ர ஶிவார்சனபராயண ।
ஜ்ஞானபாத்ரம்ʼ ப⁴வானேவ விஶ்வேஶக்ருʼபயா(அ)து⁴னா ॥ 50.20 ॥

த்வயா தபாம்ʼஸி தப்தானி இஷ்டா யஜ்ஞாஸ்த்வயைவ ஹி ।
அதீ⁴தாஶ்ச த்வயா வேதா³꞉ காஶ்யாம்ʼ வாஸோ யதஸ்தவ ॥ 50.21 ॥

ப³ஹுபி⁴ர்ஜன்மபி⁴ர்யேன க்ருʼதம்ʼ க்ஷேத்ரே மஹத்தப꞉ ।
தஸ்யைவ ஸித்³த்⁴யத்யமலா காஶீயம்ʼ முக்திகாஶிகா ॥ 50.22 ॥

தவ பா⁴க்³யஸ்ய நாந்தோ(அ)ஸ்தி முனே த்வம்ʼ பா⁴க்³யவானஸி ।
கிஞ்சைகம்ʼ தவ வக்ஷ்யாமி ஹிதமாத்யந்திகம்ʼ ஶ்ருʼணு ॥ 50.23 ॥

விஶ்வேஶக்ருʼபயா தே(அ)த்³ய முக்திரந்தே ப⁴விஷ்யதி ।
ருத்³ராக்ஷநாமபுண்யம்ʼ யத் னாம்னாம்ʼ ஸாஹஸ்ரமுத்தமம் ॥ 50.24 ॥

உபதே³க்ஷ்யாமி தே விப்ர நாமஸாஹஸ்ரமீஶிது꞉ ।
தேனார்சயேஶம்ʼ விஶ்வேஶம்ʼ பி³ல்வபத்ரைர்மனோஹரை꞉ ॥ 50.25 ॥

வர்ஷமேகம்ʼ நிராஹாரோ விஶ்வேஶம்ʼ பூஜயன் ஸதா³ ।
ஸம்ʼவத்ஸராந்தே முக்தஸ்த்வம்ʼ ப⁴விஷ்யதி ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 50.26 ॥

த்வத்³தே³ஹாபக³மே மந்த்ரம்ʼ பஞ்சாக்ஷரமனுத்தமம் ।
த³தா³தி தே³வோ விஶ்வேஶஸ்தேன முக்தோ ப⁴விஷ்யதி ॥ 50.27 ॥

ஶைவேப்⁴ய꞉ ஸன்னஜீவேப்⁴யோ த³தா³தீமம்ʼ மஹாமனும் ।

ஸ்கந்த³꞉ –
இதி விஷ்ணுவச꞉ ஶ்ருத்வா ப்ரணம்யாஹ ஹரிம்ʼ ததா³ ।
ஸுத³ர்ஶனோ யயாசேத்த²ம்ʼ னாம்னாம்ʼ ஸாஹஸ்ரமுத்தமம் ॥ 50.28 ॥

ப⁴க³வன் தை³த்யவ்ருʼந்த³க்⁴ன விஷ்ணோ ஜிஷ்ணோ நமோ(அ)ஸ்து தே ।
ஸஹஸ்ரனாம்னாம்ʼ யத்³தி³வ்யம்ʼ விஶ்வேஶஸ்யாஶு தத்³வத³ ॥ 50.29 ॥

யேன ஜப்தேன தே³வேஶ꞉ பூஜிதோ பி³ல்வபத்ரகை꞉ ।
த³தா³தி மோக்ஷஸாம்ராஜ்யம்ʼ தே³ஹாந்தே தத்³வதா³ஶு மே ॥ 50.30 ॥

ததா³ விப்ரவச꞉ ஶ்ருத்வா தஸ்மை சோபாதி³ஶத் ஸ்வயம் ।
ஸஹஸ்ரனாம்னாம்ʼ தே³வஸ்ய ஹிரண்யஸ்யேத்யாதி³ ஸத்தம ॥ 50.31 ॥

தேன ஸம்பூஜ்ய விஶ்வேஶம்ʼ வர்ஷமேகமதந்த்³ரித꞉ ।
கோமலாரக்தபி³ல்வைஶ்ச ஸ்தோத்ரேணானேன துஷ்டுவே ॥ 50.32 ॥

ஸுத³ர்ஶன꞉ –
ஆஶீவிஷாங்க³பரிமண்ட³லகண்ட²பா⁴க³-
ராஜத்ஸுஸாக³ரப⁴வோக்³ரவிஷோருஶோப⁴ ।
பா²லஸ்பு²ரஜ்ஜ்வலநதீ³ப்திவிதீ³பிதாஶா-
ஶோகாவகாஶ தபனாக்ஷ ம்ருʼகா³ங்கமௌலே ॥ 50.33 ॥

க்ருத்³தோ⁴டு³ஜாயாபதித்⁴ருʼதார்த⁴ஶரீரஶோப⁴
பாஹ்யாஶு ஶாஸிதமகா²ந்த⁴கத³க்ஷஶத்ரோ ।
ஸுத்ராமவஜ்ரகரத³ண்ட³விக²ண்டி³தோரு-
பக்ஷாத்³யக⁴க்ஷிதித⁴ரோர்த்⁴வஶயாவ ஶம்போ⁴ ॥ 50.34 ॥

உத்பு²ல்லஹல்லகலஸத்கரவீரமாலா-
ப்⁴ராஜத்ஸுகந்த⁴ரஶரீர பினாகபாணே ।
சஞ்சத்ஸுசந்த்³ரகலிகோத்தமசாருமௌலிம்ʼ
லிங்கே³ குலுஞ்சபதிமம்பி³கயா ஸமேதம் ॥ 50.35 ॥

சா²யாத⁴வானுஜலஸச்ச²த³னை꞉ பரிபூஜ்ய ப⁴க்த்யா
முக்தேன ஸ்வஸ்ய ச விராஜிதவம்ʼஶகோட்யா ।
ஸாயம்ʼ ஸங்க³வபுங்க³வோருவஹனம்ʼ ஶ்ரீதுங்க³லிங்கா³ர்சக꞉
ஶாங்க³꞉ பாதகஸங்க³ப⁴ங்க³சதுரஶ்சாஸங்க³நித்யாந்தர꞉ ॥ 50.36 ॥

பா²லாக்ஷஸ்பு²ரத³க்ஷிஜஸ்பு²ரது³ருஸ்பூ²லிங்க³த³க்³தா⁴ங்க³கா-
நங்கோ³த்துங்க³மதங்க³க்ருʼத்திவஸனம்ʼ லிங்க³ம்ʼ ப⁴ஜே ஶாங்கரம் ।
அச்சா²ச்சா²க³வஹாம்ʼ ஸுரதாமீக்ஷாஶினாந்தே விபோ⁴
வ்ருʼஷ்யம்ʼ ஶாங்கரவாஹநாமநிரதா꞉ ஸோமம்ʼ ததா² வாஜினம் ॥ 50.37 ॥

த்யக்த்வா ஜன்மவிநாஶனம்ʼ த்விதி முஹுஸ்தே ஜிஹ்வயா ஸத்தமா꞉
யே ஶம்போ⁴꞉ ஸக்ருʼதே³வ நாமநிரதா꞉ ஶாங்கா³꞉ ஸ்வத꞉ பாவனா꞉ ॥ 50.38 ॥

ம்ருʼகா³ங்க மௌலிமீஶ்வரம்ʼ ம்ருʼகே³ந்த்³ரஶத்ருஜத்வசம் ।
வஸானமிந்து³ஸப்ரப⁴ம்ʼ ம்ருʼகா³த்³யபா³லஸத்கரம் ।
ப⁴ஜே ம்ருʼகே³ந்த்³ரஸப்ரப⁴ம்ʼ ??? ??? ॥ 50.39 ॥

ஸ்கந்த³꞉ –
ஏவம்ʼ ஸ்துவந்தம்ʼ விஶ்வேஶம்ʼ ஸுத³ர்ஶனமதந்த்³ரிதம் ।
ப்ராஹேத்த²ம்ʼ ஶௌரிமாபா⁴ஷ்ய ஶம்போ⁴ர்ப⁴க்திவிவர்த⁴னம் ॥ 50.40 ॥

விஷ்ணு꞉ –
அத்ரைவாமரணம்ʼ விப்ர வஸ த்வம்ʼ நியதாஶன꞉ ।
னாம்னாம்ʼ ஸஹஸ்ரம்ʼ ப்ரஜபன் ஶதருத்³ரீயமேவ ச ॥ 50.41 ॥

அந்தர்க்³ருʼஹாத் ப³ஹி꞉ ஸ்தி²த்வா பூஜயாஶு மஹேஶ்வரம் ।
தவாந்தே பூ⁴ரிகருணோ மோக்ஷம்ʼ தா³ஸ்யத்யஸம்ʼஶயம் ॥ 50.42 ॥

ஸ ப்ரணம்யாஹ விஶ்வேஶம்ʼ த்³ருʼஷ்ட்வா ப்ராஹ ஸுத³ர்ஶனம் ।
த⁴ன்யஸ்த்வம்ʼ லிங்கே³(அ)ப்யனுதி³னக³லிதஸ்வாந்தரங்கா³க⁴ஸங்க⁴꞉
பும்ʼஸாம்ʼ வர்யாத்³யப⁴க்த்யா யமநியமவரைர்விஶ்வவந்த்³யம்ʼ ப்ரபா⁴தே ।
த³த்வா பி³ல்வவரம்ʼ ஸத³ம்பு³ஜத³லம்ʼ கிஞ்சிஜ்ஜலம்ʼ வா முஹு꞉
ப்ராப்னோதீஶ்வரபாத³பங்கஜமுமாநாதா²த்³ய முக்திப்ரத³ம் ॥ 50.43 ॥

கோ வா த்வத்ஸத்³ருʼஶோ ப⁴வேத³க³பதிப்ரேமைகலிங்கா³ர்சகோ
முக்தானாம்ʼ ப்ரவரோர்த்⁴வகேஶவிலஸச்ச்²ரீப⁴க்திபீ³ஜாங்குரை꞉ ।
தே³வா வாப்யஸுரா꞉ ஸுரா முனிவரா பா⁴ரா பு⁴வ꞉ கேவலம்ʼ
வீரா வா கரவீரபுஷ்பவிலஸன்மாலாப்ரதே³ நோ ஸம꞉ ॥ 50.44 ॥

வனே வா ராஜ்யே வாப்யக³பதிஸுதாநாயகமஹோ
ஸ்பு²ரல்லிங்கா³ர்சாயாம்ʼ நியமமதபா⁴வேன மனஸா ।
ஹரம்ʼ ப⁴க்த்யா ஸாத்⁴ய த்ரிபு⁴வனத்ருʼணாட³ம்ப³ரவர-
ப்ரரூடை⁴ர்பா⁴க்³யைர்வா ந ஹி க²லு ஸ ஸஜ்ஜேத பு⁴வனே ॥ 50.45 ॥

ந தா³னைர்யோகை³ர்வா விதி⁴விஹிதவர்ணாஶ்ரமப⁴ரை꞉
அபாரைர்வேதா³ந்தப்ரதிவசனவாக்யானுஸரணை꞉ ।
ந மன்யே(அ)ஹம்ʼ ஸ்வாந்தே ப⁴வப⁴ஜனபா⁴வேன மனஸா
முஹுர்லிங்க³ம்ʼ ஶாங்க³ம்ʼ ப⁴ஜதி பரமானந்த³குஹர꞉ ॥ 50.46 ॥

ஶர்வம்ʼ பரவதனந்தி³னீபதிமஹானந்தா³ம்பு³தே⁴꞉ பாரகா³
ராக³த்யாக³ஹ்ருʼதா³ விராக³பரமா ப⁴ஸ்மாங்க³ராகா³த³ரா꞉ ।
மாராபாரஶராபி⁴கா⁴தரஹிதா தீ⁴ரோருதா⁴ராரஸை꞉
பாராவாரமஹாக⁴ஸம்ʼஸ்ருʼதிப⁴ரம்ʼ தீர்ணா꞉ ஶிவாப்⁴யர்சனாத் ॥ 50.47 ॥

மார்கண்டே³யஸுதம்ʼ புரா(அ)ந்தகப⁴யாத்³யோ(அ)ரக்ஷதீ³ஶோ ஹர꞉
தத்பாதா³ம்பு³ஜராக³ரஞ்ஜிதமனா நாப்னோதி கிம்ʼ வா ப²லம் ।
தம்ʼ ம்ருʼத்யுஞ்ஜயமஞ்ஜஸா ப்ரணமதாமோஜோஜிமத்⁴யே ஜயம்ʼ
ஜேதாரோதபராஜயோ ஜநிஜராரோகை³ர்விமுக்திம்ʼ லபே⁴த் ॥ 50.48 ॥

பூ⁴தாயாம்ʼ பூ⁴தநாத²ம்ʼ த்வக⁴மதிதிலகாகாரபி⁴ல்லோத்த²ஶல்யை꞉
தா⁴வன் ப⁴ல்லூகப்ருʼஷ்டே² நிஶி கில ஸுமஹத்³வ்யாக்⁴ரபீ⁴த்யா(அ)ருரோஹ ।
பி³ல்வம்ʼ நல்வப்ரப⁴ம்ʼ தச்ச²த³க⁴னமஸக்ருʼத் பாதயாமாஸ மூலே
நித்³ராதந்த்³ரோஜ்ஜி²தோ(அ)ஸௌ ம்ருʼக³க³ணகலனே மூலலிங்கே³(அ)த² ஶாங்கே³ ॥ 50.49 ॥

தேநாபூ⁴த்³ப⁴க³வான் க³ணோத்தமவரோ முக்தாக⁴ஸங்க⁴ஸ்ததா³
சண்டா³ம்ʼஶோஸ்தனயேன பூஜிதபத³꞉ ஸாரூப்யமாபேஶிது꞉ ।
க³ங்கா³சந்த்³ரகலாகபர்த³விலஸத்பா²லஸ்பு²லிங்கோ³ஜ்ஜ்வலத்³
வாலன்யங்குகராக்³ரஸங்க³தமஹாஶூலாஹி டங்கோத்³யத꞉ ॥ 50.50 ॥

சைத்ரே சித்ரை꞉ பாதகைர்விப்ரமுக்தோ வைஶாகே² வை து³꞉க²ஶாகா²விமுக்த꞉ ।
ஜ்யேஷ்டே² ஶ்ரேஷ்டோ² ப⁴வதேஷாட⁴மாஸி புத்ரப்ராப்தி꞉ ஶ்ராவணே ஶ்ராந்திநாஶ꞉ ॥ 50.51 ॥

பா⁴த்³ரே ப⁴த்³ரோ ப⁴வதே சாஶ்வினே வை அஶ்வப்ராப்தி꞉ கார்திகே கீர்திலாப⁴꞉ ।
மார்கே³ முக்தேர்மார்க³மேதல்லபே⁴த புஷ்யே புண்யம்ʼ மாக⁴கே சாக⁴நாஶ꞉ ॥ 50.52 ॥

ப²ல்கு³ த்வம்ʼஹோ பா²ல்கு³னே மாஸி
நஶ்யேதீ³ஶார்சாதோ பி³ல்வபத்ரைஶ்சலிங்கே³ ।
ஏவம்ʼ தத்தன்மாஸி பூஜ்யேஶலிங்க³ம்ʼ
சித்ரை꞉ பாபைர்விப்ரமுக்தோ த்³விஜேந்த்³ர꞉ ॥ 50.53 ॥

தூ³ர்வாங்குரைரபி⁴னவை꞉ ஶஶிதா⁴மசூட³-
லிங்கா³ர்சனேன பரிஶேஷயத³ங்குராணி ।
ஸம்ʼஸாரகோ⁴ரதரரூபகராணி ஸத்³ய꞉
முக்த்யங்குராணி பரிவர்த⁴யதீஹ த⁴ன்ய꞉ ॥ 50.54 ॥

கோ³க்ஷீரேக்ஷுக்ஷௌத்³ரக²ண்டா³ஜ்யத³த்⁴னா
ஸன்னாரேலை꞉ பானஸாம்ராதி³ஸாரை꞉ ।
விஶ்வேஶானம்ʼ ஸத்ஸிதாரத்னதோயை꞉
க³ந்தோ⁴தை³ர்வா ஸிஞ்ச்ய தோ³ஷைர்விமுக்த꞉ ॥ 50.55 ॥

லிங்க³ம்ʼ சந்த³னலேபஸங்க³தமுமாகாந்தஸ்ய பஶ்யந்தி யே
தே ஸம்ʼஸாரபு⁴ஜங்க³ப⁴ங்க³பதனானங்கா³ங்க³ஸங்கோ³ஜ்ஜி²தா꞉ ।
வ்யங்க³ம்ʼ ஸர்வஸமர்சனம்ʼ ப⁴க³வத꞉ ஸாங்க³ம்ʼ ப⁴வேச்சா²ங்கரம்ʼ
ஶங்கா³பாங்க³க்ருʼபாகடாக்ஷலஹரீ தஸ்மிம்ʼஶ்சிரம்ʼ திஷ்ட²தி ॥ 50.56 ॥

முரலிஸரலிராகை³ர்மர்த³லைஸ்தாலஶங்கை²꞉
படுபடஹனிநாத³த்⁴வாந்தஸந்தா⁴னகோ⁴ஷை꞉ ।
து³ந்து³ப்⁴யாகா⁴தவாதை³ர்வரயுவதிமஹாந்ருʼத்தஸம்ʼரம்ப⁴ரங்கை³꞉
த³ர்ஶேஷ்வாத³ர்ஶத³ர்ஶோ ப⁴க³வதி கி³ரிஜாநாயகே முக்திஹேது꞉ ॥ 50.57 ॥

ஸ்வச்ச²ச்ச²த்ரச²வீனாம்ʼ விவித⁴ஜிதமஹாச்சா²யயா ச²ன்னமைஶம்ʼ
ஶீர்ஷம்ʼ விச்சி²ன்னபாபோ ப⁴வதி ப⁴வஹர꞉ பூஜக꞉ ஶம்பு⁴ப⁴க்த்யா ।
சஞ்சச்சந்த்³ராப⁴காண்ட³ப்ரவிலஸத³மலஸ்வர்ணரத்நாக்³ரபா⁴பி⁴-
ர்தீ³ப்யச்சாமரகோடிபி⁴꞉ ஸ்பு²டபடக⁴டிதைஶ்சாகசக்யை꞉ பதாகை꞉ ॥ 50.58 ॥

ஸம்பஶ்யாருணபூ⁴ருஹோத்தமஶிகா²ஸம்ʼலேடி⁴தாராக³ணம்ʼ
தாராநாத²கலாத⁴ரோருஸுமஹாலிங்கௌ³க⁴ஸம்ʼஸேவிதம் ।
பி³ல்வானாம்ʼ குலமேதத³த்ர ஸுமஹாபாபௌக⁴ஸம்ʼஹாரக்ருʼத்
வாராணாம்ʼ நிகி²லப்ரமோத³ஜனகம்ʼ ஶம்போ⁴꞉ ப்ரியம்ʼ கேவலம் ॥ 50.59 ॥

அன்னம்ʼ போத்ரிமலாயதே த⁴னரஸம்ʼ கௌலேயமூத்ராயதே
ஸம்ʼவேஶோ நிக³லாயதே மம ஸதா³னந்தோ³ கந்தா³யதே ।
ஶம்போ⁴ தே ஸ்மரணாந்தராயப⁴ரித ப்ராண꞉ க்ருʼபாணாயதே ॥ 50.60 ॥

க꞉ கல்பத்³ருமுபேக்ஷ்ய சித்தப²லத³ம்ʼ தூலாதி³தா³னக்ஷயம்ʼ
ப³ப்³பூ³லம்ʼ பரிஸேவதே க்ஷுத³தி⁴கோ வாதூலதா³னக்ஷமம் ।
தத்³வச்ச²ங்கரகிங்கரோ விதி⁴ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரசந்த்³ரானலான்
ஸேவேத்³யோ விதி⁴வஞ்சித꞉ கலிப³லப்ராசுர்யதோ மூட⁴தீ⁴꞉ ॥ 50.61 ॥

ஸுவர்ணாண்டோ³த்³பூ⁴தஸ்துதிக³திஸமர்ச்யாண்ட³ஜவர-
ப்ரபாத³ம்ʼ த்வாம்ʼ கஶ்சித்³ ப⁴ஜதி பு⁴வனே ப⁴க்திபரம꞉ ।
மஹாசண்டோ³த்³த³ண்ட³ப்ரகடிதபு⁴வம்ʼ தாண்ட³வபரம்ʼ
விபு⁴ம்ʼ ஸந்தம்ʼ நித்யம்ʼ ப⁴ஜ ப⁴க³ணநாதா²மலஜடம் ॥ 50.62 ॥

அஜக³வகர விஷ்ணுபா³ண ஶம்போ⁴
து³ரிதஹராந்தகநாஶ பாஹி மாமநாத²ம் ।
ப⁴வத³ப⁴யபதா³ப்³ஜவர்யமேத
மம சித்தஸரஸ்தடான்னயாது சாத்³ய ॥ 50.63 ॥

இத்த²ம்ʼ விஷ்ணுஶ்ச காஶ்யாம்ʼ ப்ரமத²பதிமகா³த் பூஜ்ய விஶ்வேஶ்வரம்ʼ தம்ʼ
க்ஷிதிஸுரவரவர்யம்ʼ சானுஶாஸ்யேத்த²மிஷ்டம் ।
ஸ ச முனிக³ணமத்⁴யே ப்ராப்ய முக்திம்ʼ ததா²ந்தே
ப்ரமத²பதிபதா³ப்³ஜே லீனஹீனாங்க³ஸங்க³꞉ ॥ 50.64 ॥

ஸூத꞉ –
இத்த²ம்ʼ ஶ்ருத்வா முனீந்த்³ரோ(அ)ஸௌ ஜைகீ³ஷவ்யோ(அ)வத³த்³விபு⁴ம் ।
ப்ரணிபத்ய ப்ரஹ்ருʼஷ்டாத்மா ஷஷ்டா²ம்ʼஶம்ʼ வை ஷடா³ஸ்யத꞉ ॥ 50.65 ॥

ஜைகீ³ஷவ்ய꞉ –
மாரமாரகஜானந்த³வஸதேர்மஹிமா கத²ம் ।
னாம்னாம்ʼ ஸஹஸ்ரமேதச்ச வத³ மே கருணாநிதே⁴ ॥ 50.66 ॥

க்ஷேத்ராணாம்ʼ சாப்யதா²ன்யானாம்ʼ மஹிமாம்ʼ வத³ ஸத்³கு³ரோ ।
ஶூரதாரகஸம்ʼஹர்தஸ்த்வத்தோ நான்யோ கு³ருர்மம ॥ 50.67 ॥

தச்ச்²ருத்வா து முனேர்வாக்யம்ʼ ஸ்கந்த³꞉ ப்ராஹாத² தம்ʼ முனிம் ।

ஸ்கந்த³꞉ –
ஆகா³மின்யம்ʼஶகே(அ)ஸ்மிம்ʼஸ்தவ ஹ்ருʼத³யமஹானந்த³ஸிந்தௌ⁴ விதூ⁴த்த²-
ப்ராசுர்யப்ரகடை꞉ கரோபமமஹாஸப்தமாம்ʼஶே விஶேஷே ।
னாம்னாம்ʼ சாபி ஸஹஸ்ரகம்ʼ ப⁴க³வத꞉ ஶம்போ⁴꞉ ப்ரியம்ʼ கேவலம்ʼ
அஸ்யானந்த³வனஸ்ய சைவ மஹிமா த்வம்ʼ வை ஶ்ருʼணுஷ்வாத³ராத் ॥ 50.68 ॥

உக்³ரோம்ʼ(அ)ஶ꞉ ஶஶிஶேக²ரேண கதி²தோ வேதா³ந்தஸாராத்மக꞉
ஷஷ்ட²꞉ ஷண்முக²ஸத்தமாய ஸ த³தௌ³ தத்³ப்³ரஹ்மணே ஸோ(அ)ப்யதா³த் ।
புத்ராயாத்மப⁴வாய தத்³ப⁴வஹரம்ʼ ஶ்ருத்வா ப⁴வேத்³ ஜ்ஞானவித்
சோக்த்வா ஜன்மஶதாயுதார்ஜிதமஹாபாபைர்விமுக்தோ ப⁴வேத் ॥ 50.69 ॥

ஶ்ருத்வாம்ʼஶமேதத்³ ப⁴வதாபபாபஹம்ʼ ஶிவாஸ்பத³ஜ்ஞானத³முத்தமம்ʼ மஹத் ।
த்⁴யானேன விஜ்ஞானத³மாத்மத³ர்ஶனம்ʼ த³தா³தி ஶம்போ⁴꞉ பத³ப⁴க்திபா⁴வத꞉ ॥ 50.70 ॥

ஸூத꞉ –
அத்⁴யாயபாதா³த்⁴யயனே(அ)பி வித்³யா பு³த்³த்⁴யா ஹ்ருʼதி³ த்⁴யாயதி ப³ந்த⁴முக்த்யை ।
ஸ்வாத்⁴யாயதாந்தாய ஶமான்விதாய த³த்³யாத்³யத³த்³யான்ன விபே⁴த்³யமேதத் ॥ 50.71 ॥

இத்த²ம்ʼ ஸூதவசோத்³யதமஹானந்தை³கமோத³ப்ரபா⁴
பா⁴ஸ்வத்³பா⁴ஸ்கரஸப்ரபா⁴ முனிவரா꞉ ஸந்துஷ்டுவுஸ்தம்ʼ ததா³ ।
வேதோ³த்³யத்³வசநாஶிஷா ப்ரஹ்ருʼஷிதா꞉ ஸூதம்ʼ ஜயேத்யுச்சரன்
ப்யாஹோ ஜக்³முரதீவ ஹர்ஷிதஹ்ருʼதா³ விஶ்வேஶ்வரம்ʼ வீக்ஷிதும் ॥ 50.72 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஶிவரஹஸ்யே ஶங்கராக்²யே ஷஷ்டா²ம்ʼஶே ஸுத³ர்ஶனஸ்ய
முக்திலாப⁴வர்ணனம்ʼ அம்ʼஶஶ்ரவணப²லநிரூபணம்ʼ ச நாம பஞ்சாஶோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥

॥ ஶங்கராக்²ய꞉ ஷஷ்டா²ம்ʼஶ꞉ ஸமாப்த꞉ ॥

॥ ஸர்வம்ʼ ஶ்ரீரமணார்பணமஸ்து ॥

Also Read:

Ribhu Gita from Shiva Rahasya in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ribhu Gita from Shiva Rahasya Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top