Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shadja Gita Lyrics in Tamil

Shadja Geetaa in Tamil:

॥ ஷட்³ஜகீ³தா ॥

அத்⁴யாய꞉ 161
வ்
இத்யுக்தவதி பீ⁴ஷ்மே து தூஷ்ணீ பூ⁴தே யுதி⁴ஷ்டி²ர꞉ ।
பப்ரச்சா²வஸரம்ʼ க³த்வா ப்⁴ராத்ரூʼன்விது³ர பஞ்சமான் ॥ 1 ॥

த⁴ர்மே சார்தே² ச காமே ச லோகவ்ருʼத்தி꞉ ஸமாஹிதா ।
தேஷாம்ʼ க³ரீயான்கதமோ மத்⁴யம꞉ கோ லகு⁴ஶ்ச க꞉ ॥ 2 ॥

கஸ்மிம்ʼஶ்சாத்மா நியந்தவ்யஸ்த்ரிவர்க³விஜயாய வை ।
ஸந்துஷ்டா நைஷ்டி²கம்ʼ வாக்யம்ʼ யதா²வத்³வக்துமர்ஹத² ॥ 3 ॥

ததோ(அ)ர்த²க³திதத்த்வஜ்ஞ꞉ ப்ரத²மம்ʼ ப்ரதிபா⁴னவான் ।
ஜகா³த³ விருதோ³ வாக்யம்ʼ த⁴ர்மஶாஸ்த்ரமனுஸ்மரன் ॥ 4 ॥

பா³ஹுஶ்ருத்யம்ʼ தபஸ்த்யாக³꞉ ஶ்ரத்³தா⁴ யஜ்ஞக்ரியா க்ஷமா ।
பா⁴வஶுத்³தி⁴ர்த³யா ஸத்யம்ʼ ஸம்ʼயமஶ்சாத்மஸம்பத³꞉ ॥ 5 ॥

ஏததே³வாபி⁴பத்³யஸ்வ மா தே பூ⁴ச்சலிதம்ʼ மன꞉ ।
ஏதன்மூலௌ ஹி த⁴ர்மார்தா²வேததே³கபத³ம்ʼ ஹிதம் ॥ 6 ॥

த⁴ர்மேணைவர்ஷயஸ்தீர்ணா த⁴ர்மே லோகா꞉ ப்ரதிஷ்டி²தா꞉ ।
த⁴ர்மேண தே³வா தி³விகா³ த⁴ர்மே சார்த²꞉ ஸமாஹித꞉ ॥ 7 ॥

த⁴ர்மோ ராஜன்கு³ணஶ்ரேஷ்டோ² மத்⁴யமோ ஹ்யர்த² உச்யதே ।
காமோ யவீயானிதி ச ப்ரவத³ந்தி மனீஷிண꞉ ।
தஸ்மாத்³த⁴ர்மப்ரதா⁴னேன ப⁴விதவ்யம்ʼ யதாத்மனா ॥ 8 ॥

ஸமாப்தவசனே தஸ்மின்னர்த²ஶாஸ்த்ரவிஶாரத³꞉ ।
பார்தோ² வாக்யார்த²தத்த்வஜ்ஞோ ஜகௌ³ வாக்யமதந்த்³ரித꞉ ॥ 9 ॥

கர்மபூ⁴மிரியம்ʼ ராஜன்னிஹ வார்தா ப்ரஶஸ்யதே ।
க்ருʼஷிவாணிஜ்ய கோ³ரக்ஷ்யம்ʼ ஶில்பானி விவிதா⁴னி ச ॥ 10 ॥

அர்த² இத்யேவ ஸர்வேஷாம்ʼ கர்மணாமவ்யதிக்ரம꞉ ।
ந ருʼதே(அ)ர்தே²ன வர்தேதே த⁴ர்மகாமாவிதி ஶ்ருதி꞉ ॥ 11 ॥

விஜயீ ஹ்யர்த²வாந்த⁴ர்மமாராத⁴யிதுமுத்தமம் ।
காமம்ʼ ச சரிதும்ʼ ஶக்தோ து³ஷ்ப்ராபமக்ருʼதாத்மபி⁴꞉ ॥ 12 ॥

அர்த²ஸ்யாவயவாவேதௌ த⁴ர்மகாமாவிதி ஶ்ருதி꞉ ।
அர்த²ஸித்³த்⁴யா ஹி நிர்வ்ருʼத்தாவுபா⁴வேதௌ ப⁴விஷ்யத꞉ ॥ 13 ॥

உத்³பூ⁴தார்த²ம்ʼ ஹி புருஷம்ʼ விஶிஷ்டதர யோனய꞉ ।
ப்³ரஹ்மாணமிவ பூ⁴தானி ஸததம்ʼ பர்யுபாஸதே ॥ 14 ॥

ஜடாஜினத⁴ரா தா³ந்தா꞉ பங்கதி³க்³தா⁴ ஜிதேந்த்³ரியா꞉ ।
முண்டா³ நிஸ்தந்தவஶ்சாபி வஸந்த்யர்தா²ர்தி²ன꞉ ப்ருʼத²க் ॥ 15 ॥

காஷாயவஸநாஶ்சான்யே ஶ்மஶ்ருலா ஹ்ரீஸுஸம்ʼவ்ருʼதா꞉ ।
வித்³வாம்ʼஸஶ்சைவ ஶாந்தாஶ்ச முக்தா꞉ ஸர்வபரிக்³ரஹை꞉ ॥ 16 ॥

அர்தா²ர்தி²ன꞉ ஸந்தி கே சித³பரே ஸ்வர்க³காங்க்ஷிண꞉ ।
குலப்ரத்யாக³மாஶ்சைகே ஸ்வம்ʼ ஸ்வம்ʼ மார்க³மனுஷ்டி²தா꞉ ॥ 17 ॥

ஆஸ்திகா நாஸ்திகாஶ்சைவ நியதா꞉ ஸம்ʼயமே பரே ।
அப்ரஜ்ஞானம்ʼ தமோ பூ⁴தம்ʼ ப்ரஜ்ஞானம்ʼ து ப்ரகாஶதா ॥ 18 ॥

ப்⁴ருʼத்யான்போ⁴கை³ர்த்³விஷோ த³ண்டை³ர்யோ யோஜயதி ஸோ(அ)ர்த²வான் ।
ஏதன்மதிமதாம்ʼ ஶ்ரேஷ்ட² மதம்ʼ மம யதா²தத²ம் ।
அனயோஸ்து நிபோ³த⁴ த்வம்ʼ வசனம்ʼ வாக்யகண்ட²யோ꞉ ॥ 19 ॥

ததோ த⁴ர்மார்த²குஶலௌ மாத்³ரீபுத்ராவனந்தரம் ।
நகுல꞉ ஸஹதே³வஶ்ச வாக்யம்ʼ ஜக³த³து꞉ பரம் ॥ 20 ॥

ஆஸீனஶ்ச ஶயானஶ்ச விசரன்னபி ச ஸ்தி²த꞉ ।
அர்த²யோக³ம்ʼ த்³ருʼட⁴ம்ʼ குர்யாத்³யோகை³ருச்சாவசைரபி ॥ 21 ॥

அஸ்மிம்ʼஸ்து வை ஸுஸம்ʼவ்ருʼத்தே து³ர்லபே⁴ பரமப்ரிய ।
இஹ காமானவாப்னோதி ப்ரத்யக்ஷம்ʼ நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 22 ॥

யோ(அ)ர்தோ² த⁴ர்மேண ஸம்ʼயுக்தோ த⁴ர்மோ யஶ்சார்த²ஸம்ʼயுத꞉ ।
மத்⁴விவாம்ருʼத ஸம்ʼயுக்தம்ʼ தஸ்மாதே³தௌ மதாவிஹ ॥ 23 ॥

அனர்த²ஸ்ய ந காமோ(அ)ஸ்தி ததா²ர்தோ²(அ)த⁴ர்மிண꞉ குத꞉ ।
தஸ்மாது³த்³விஜதே லோகோ த⁴ர்மார்தா²த்³யோ ப³ஹிஷ்க்ருʼத꞉ ॥ 24 ॥

தஸ்மாத்³த⁴ர்மப்ரதா⁴னேன ஸாத்⁴யோ(அ)ர்த²꞉ ஸம்ʼயதாத்மனா ।
விஶ்வஸ்தேஷு ச பூ⁴தேஷு கல்பதே ஸர்வ ஏவ ஹி ॥ 25 ॥

த⁴ர்மம்ʼ ஸமாசரேத்பூர்வம்ʼ ததா²ர்த²ம்ʼ த⁴ர்மஸம்ʼயுதம் ।
தத꞉ காமம்ʼ சரேத்பஶ்சாத்ஸித்³தா⁴ர்த²ஸ்ய ஹி தத்ப²லம் ॥ 26 ॥

விரேமதுஸ்து தத்³வாக்யமுக்த்வா தாவஶ்வினோ꞉ ஸுதௌ ।
பீ⁴மஸேனஸ்ததா³ வாக்யமித³ம்ʼ வக்தும்ʼ ப்ரசக்ரமே ॥ 27 ॥

நாகாம꞉ காமயத்யர்த²ம்ʼ நாகாமோ த⁴ர்மமிச்ச²தி ।
நாகாம꞉ காமயானோ(அ)ஸ்தி தஸ்மாத்காமோ விஶிஷ்யதே ॥ 28 ॥

காமேன யுக்தா ருʼஷயஸ்தபஸ்யேவ ஸமாஹிதா꞉ ।
பலாஶப²லமூலாஶா வாயுப⁴க்ஷா꞉ ஸுஸம்ʼயதா꞉ ॥ 29 ॥

வேதோ³பவாதே³ஷ்வபரே யுக்தா꞉ ஸ்வாத்⁴யாயபாரகா³꞉ ।
ஶ்ராத்³த⁴யஜ்ஞக்ரியாயாம்ʼ ச ததா² தா³னப்ரதிக்³ரஹே ॥ 30 ॥

வணிஜ꞉ கர்ஷகா கோ³பா꞉ காரவ꞉ ஶில்பினஸ்ததா² ।
தை³வகர்ம க்ருʼதஶ்சைவ யுக்தா꞉ காமேன கர்மஸு ॥ 31 ॥

ஸமுத்³ரம்ʼ சாவிஶந்த்யன்யே நரா꞉ காமேன ஸம்ʼயுதா꞉ ।
காமோ ஹி விவிதா⁴கார꞉ ஸர்வம்ʼ காமேன ஸந்ததம் ॥ 32 ॥

நாஸ்தி நாஸீந்நாப⁴விஷ்யத்³பூ⁴தம்ʼ காமாத்மகாத்பரம் ।
ஏதத்ஸாரம்ʼ மஹாராஜ த⁴ர்மார்தா²வத்ர ஸம்ʼஶ்ரிதௌ ॥ 33 ॥

நவ நீதம்ʼ யதா² த³த்⁴னஸ்ததா² காமோ(அ)ர்த²த⁴ர்மத꞉ ।
ஶ்ரேயஸ்தைலம்ʼ ச பிண்யாகாத்³த்⁴ருʼதம்ʼ ஶ்ரேய உத³ஶ்வித꞉ ॥ 34 ॥

ஶ்ரேய꞉ புஷ்பப²லம்ʼ காஷ்டா²த்காமோ த⁴ர்மார்த²யோர்வர꞉ ।
புஷ்பிதோ மத்⁴விவ ரஸ꞉ காமாத்ஸஞ்ஜாயதே ஸுக²ம் ॥ 35 ॥

ஸுசாரு வேஷாபி⁴ரலங்க்ருʼதாபி⁴ர்
மதோ³த்கடாபி⁴꞉ ப்ரியவாதி³னீபி⁴꞉ ।
ரமஸ்வ யோஷாபி⁴ருபேத்ய காமம்ʼ
காமோ ஹி ராஜம்ʼஸ்தரஸாபி⁴பாதீ ॥ 36 ॥

பு³த்³தி⁴ர்மமைஷா பரிஷத்ஸ்தி²தஸ்ய
மா பூ⁴த்³விசாரஸ்தவ த⁴ர்மபுத்ர ।
ஸ்யாத்ஸம்ʼஹிதம்ʼ ஸத்³பி⁴ரப²ல்கு³ஸாரம்ʼ
ஸமேத்ய வாக்யம்ʼ பரமாந்ருʼஶம்ʼஸ்யம் ॥ 37 ॥

த⁴ர்மார்த²காமா꞉ ஸமமேவ ஸேவ்யா
யஸ்த்வேகஸேவீ ஸ நரோ ஜக⁴ன்ய꞉ ।
த்³வயோஸ்து த³க்ஷம்ʼ ப்ரவத³ந்தி மத்⁴யம்ʼ
ஸ உத்தமோ யோ நிரதிஸ்த்ரிவர்கே³ ॥ 38 ॥

ப்ராஜ்ஞ꞉ ஸுஹ்ருʼச்சந்த³னஸாரலிப்தோ
விசித்ரமால்யாப⁴ரணைருபேத꞉ ।
ததோ வச꞉ ஸங்க்³ரஹவிக்³ரஹேண
ப்ரோக்த்வா யவீயான்விரராம பீ⁴ம꞉ ॥ 39 ॥

ததோ முஹூர்தாத³த² த⁴ர்மராஜோ
வாக்யானி தேஷாம் அனுசிந்த்ய ஸம்யக் ।
உவாச வாசாவிதத²ம்ʼ ஸ்மயன்வை
ப³ஹுஶ்ருதோ த⁴ர்மப்⁴ருʼதாம்ʼ வரிஷ்ட²꞉ ॥ 40 ॥

நி꞉ஸம்ʼஶயம்ʼ நிஶ்சித த⁴ர்மஶாஸ்த்ரா꞉
ஸர்வே ப⁴வந்தோ விதி³தப்ரமாணா꞉ ।
விஜ்ஞாது காமஸ்ய மமேஹ வாக்யம்
உக்தம்ʼ யத்³வை நைஷ்டி²கம்ʼ தச்ச்²ருதம்ʼ மே ।
இஹ த்வவஶ்யம்ʼ க³த³தோ மமாபி
வாக்யம்ʼ நிபோ³த⁴த்⁴வமனன்யபா⁴வா꞉ ॥ 41 ॥

யோ வை ந பாபே நிரதோ ந புண்யே
நார்தே² ந த⁴ர்மே மனுஜோ ந காமே ।
விமுக்ததோ³ஷ꞉ ஸமலோஷ்ட காஞ்சன꞉
ஸ முச்யதே து³꞉க²ஸுகா²ர்த² ஸித்³தே⁴꞉ ॥ 42 ॥

பூ⁴தானி ஜாதீ மரணான்விதானி
ஜரா விகாரைஶ்ச ஸமன்விதானி ।
பூ⁴யஶ்ச தைஸ்தை꞉ ப்ரதிபோ³தி⁴தானி
மோக்ஷம்ʼ ப்ரஶம்ʼஸந்தி ந தம்ʼ ச வித்³ம꞉ ॥ 43 ॥

ஸ்னேஹே ந பு³த்³த⁴ஸ்ய ந ஸந்தி தானீத்ய்
ஏவம்ʼ ஸ்வயம்பூ⁴ர்ப⁴க³வானுவாச ।
பு³தா⁴ஶ்ச நிர்வாணபரா வத³ந்தி
தஸ்மான்ன குர்யாத்ப்ரியமப்ரியம்ʼ ச ॥ 44 ॥

ஏதத்ப்ரதா⁴னம்ʼ ந து காமகாரோ
யதா² நியுக்தோ(அ)ஸ்மி ததா² சராமி ।
பூ⁴தானி ஸர்வாணி விதி⁴ர்னியுங்க்தே
விதி⁴ர்ப³லீயானிதி வித்தஸர்வே ॥ 45 ॥

ந கர்மணாப்னோத்யனவாப்யமர்த²ம்ʼ
யத்³பா⁴வி ஸர்வம்ʼ ப⁴வதீதி வித்த ।
த்ரிவர்க³ஹீனோ(அ)பி ஹி விந்த³தே(அ)ர்த²ம்ʼ
தஸ்மாதி³த³ம்ʼ லோகஹிதாய கு³ஹ்யம் ॥ 46 ॥

ததஸ்தத³க்³ர்யம்ʼ வசனம்ʼ மனோ(அ)னுக³ம்ʼ
ஸமஸ்தமாஜ்ஞாய ததோ(அ)திஹேதுமத் ।
ததா³ ப்ரணேது³ஶ்ச ஜஹர்ஷிரே ச தே
குருப்ரவீராய ச சக்ருரஞ்ஜலீன் ॥ 47 ॥

ஸுசாரு வர்ணாக்ஷர ஶப்³த³பூ⁴ஷிதாம்ʼ
மனோ(அ)னுகா³ம்ʼ நிர்து⁴த வாக்யகண்டகாம் ।
நிஶம்ய தாம்ʼ பார்தி²வ பார்த² பா⁴ஷிதாம்ʼ
கி³ரம்ʼ நரேந்த்³ரா꞉ ப்ரஶஶம்ʼஸுரேவ தே ।
புனஶ்ச பப்ரச்ச² ஸரித்³வராஸுதம்ʼ
தத꞉ பரம்ʼ த⁴ர்மமஹீன ஸத்த்வ꞉ ॥ 48 ॥

॥ இதி ஷட்³ஜகீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Shadja Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shadja Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top