Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shampaka Gita Lyrics in Tamil

Shampaka Geetaa in Tamil:

॥ ஶம்பாககீ³தா ॥

அத்⁴யய꞉ 176
யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச ।
த⁴னினஶ்சாத⁴னா யே ச வர்தயந்தே ஸ்வதந்த்ரிண꞉ ।
ஸுக²து³꞉கா²க³மஸ்தேஷாம்ʼ க꞉ கத²ம்ʼ வா பிதாமஹ ॥ 1 ॥

பீ⁴ஷ்ம உவாச ।
அத்ராப்யுதா³ஹரந்தீமமிதிஹாஸம்ʼ புராதனம் ।
ஶம்பாகேனேஹ முக்தேன கீ³தம்ʼ ஶாந்திக³தேன ச ॥ 2 ॥

அப்³ரவீன்மாம்ʼ புரா கஶ்சித்³ப்³ராஹ்மணஸ்த்யாக³மாஶ்ரித꞉ ।
க்லிஶ்யமான꞉ குதா³ரேண குசைலேன பு³பு⁴க்ஷயா ॥ 3 ॥

உத்பன்னமிஹ லோகே வை ஜன்மப்ரப்⁴ருʼதி மானவம் ।
விவிதா⁴ன்யுபவர்தந்தே து³꞉கா²னி ச ஸுகா²னி ச ॥ 4 ॥

தயோரேகதரே மார்கே³ யதே³னமபி⁴ஸன்னயேத் ।
ந ஸுக²ம்ʼ ப்ராப்ய ஸம்ʼஹ்ருʼஷ்யேன்னாஸு꞉க²ம்ʼ ப்ராப்ய ஸஞ்ஜ்வரேத் ॥ 5 ॥

ந வை சரஸி யச்ச்²ரேய ஆத்மனோ வா யதீ³ஶிஷே ।
அகாமாத்மாபி ஹி ஸதா³ து⁴ரமுத்³யம்ய சைவ ஹ ॥ 6 ॥

அகிஞ்சன꞉ பரிபதன்ஸுக²மாஸ்வாத³யிஷ்யஸி ।
அகிஞ்சன꞉ ஸுக²ம்ʼ ஶேதே ஸமுத்திஷ்ட²தி சைவ ஹ ॥ 7 ॥

ஆகிஞ்சன்யம்ʼ ஸுக²ம்ʼ லோகே பத்²யம்ʼ ஶிவமநாமயம் ।
அனமித்ரபதோ² ஹ்யேஷ து³ர்லப⁴꞉ ஸுலபோ⁴ மத꞉ ॥ 8 ॥

அகிஞ்சனஸ்ய ஶுத்³த⁴ஸ்ய உபபன்னஸ்ய ஸர்வத꞉ ।
அவேக்ஷமாணஸ்த்ரீம்ˮல்லோகான்ன துல்யமிஹ லக்ஷயே ॥ 9 ॥

ஆகிஞ்சன்யம்ʼ ச ராஜ்யம்ʼ ச துலயா ஸமதோலயம் ।
அத்யரிச்யத தா³ரித்³ர்யம்ʼ ராஜ்யாத³பி கு³ணாதி⁴கம் ॥ 10 ॥

ஆகிஞ்சன்யே ச ராஜ்யே ச விஶேஷ꞉ ஸுமஹானயம் ।
நித்யோத்³விக்³னோ ஹி த⁴னவான்ம்ருʼத்யோராஸ்ய க³தோ யதா² ॥ 11 ॥

நைவாஸ்யாக்³நிர்ன சாரிஷ்டோ ந ம்ருʼத்யுர்ன ச த³ஸ்யவ꞉ ।
ப்ரப⁴வந்தி த⁴னத்யாகா³த்³விமுக்தஸ்ய நிராஶிஷ꞉ ॥ 12 ॥

தம்ʼ வை ஸதா³ காமசரமனுபஸ்தீர்ணஶாயினம் ।
பா³ஹூபதா⁴னம்ʼ ஶாம்யந்தம்ʼ ப்ரஶம்ʼஸந்தி தி³வௌகஸ꞉ ॥ 13 ॥

த⁴னவான்க்ரோத⁴லோபா⁴ப்⁴யாமாவிஷ்டோ நஷ்ட சேதன꞉ ।
திர்யகீ³க்ஷ꞉ ஶுஷ்கமுக²꞉ பாபகோ ப்⁴ருகுடீமுக²꞉ ॥ 14 ॥

நிர்த³ஶன்னத⁴ரோஷ்ட²ம்ʼ ச க்ருத்³தோ⁴ தா³ருணபா⁴ஷிதா ।
கஸ்தமிச்சே²த்பரித்³ரஷ்டும்ʼ தா³துமிச்ச²தி சேன்மஹீம் ॥ 15 ॥

ஶ்ரியா ஹ்யபீ⁴க்ஷ்ணம்ʼ ஸம்ʼவாஸோ மோஹயத்யவிசக்ஷணம் ।
ஸா தஸ்ய சித்தம்ʼ ஹரதி ஶாரதா³ப்⁴ரமிவானில꞉ ॥ 16 ॥

அதை²னம்ʼ ரூபமானஶ்ச த⁴னமானஶ்ச விந்த³தி ।
அபி⁴ஜாதோ(அ)ஸ்மி ஸித்³தோ⁴(அ)ஸ்மி நாஸ்மி கேவலமானுஷ꞉ ॥ 17
இத்யேபி⁴꞉ காரணைஸ்தஸ்ய த்ரிபி⁴ஶ்சித்தம்ʼ ப்ரமாத்³யதி ।
ஸம்ப்ரஸக்தமனா போ⁴கா³ன்விஸ்ருʼஜ்ய பித்ருʼஸஞ்சிதான் ।
பரிக்ஷீண꞉ பரஸ்வாநாமாதா³னம்ʼ ஸாது⁴ மன்யதே ॥ 18 ॥

தமதிக்ராந்தமர்யாத³மாத³தா³னம்ʼ ததஸ்தத꞉ ।
ப்ரதிஷேத⁴ந்தி ராஜானோ லுப்³தா⁴ ம்ருʼக³மிவேஷுபி⁴꞉ ॥ 19 ॥

ஏவமேதானி து³꞉கா²னி தானி தானீஹ மானவம் ।
விவிதா⁴ன்யுபபாந்தே கா³த்ரஸம்ʼஸ்பர்ஶஜான்யபி ॥ 20 ॥

தேஷாம்ʼ பரமது³꞉கா²னாம்ʼ பு³த்³த்⁴யா பை⁴ஷஜ்யமாசரேத் ।
லோகத⁴ர்மமவஜ்ஞாய த்⁴ருவாணாமத்⁴ருவை꞉ ஸஹ ॥ 21 ॥

நாத்யக்த்வா ஸுக²மாப்னோதி நாத்யக்த்வா விந்த³தே பரம் ।
நாத்யக்த்வா சாப⁴ய꞉ ஶேதே த்யக்த்வா ஸர்வம்ʼ ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 22 ॥

இத்யேதத்³தா⁴ஸ்தினபுரே ப்³ராஹ்மணேனோபவர்ணிதம் ।
ஶம்பாகேன புரா மஹ்யம்ʼ தஸ்மாத்த்யாக³꞉ பரோ மத꞉ ॥ 23 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே ஶாந்திபர்வணி மோக்ஷத⁴ர்மபர்வணி
ஶம்பாககீ³தாயாம்ʼ ஷட்ஸப்த்யத்யதி⁴கஶததமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 176 ॥

॥ இதி ॥

Also Read:

Shampaka Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shampaka Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top