Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shandilya Maharishi’s Sri Renuka Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Sri Renuka Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીરેણુકા અષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥

॥ શ્રી ગણેશાય નમઃ ॥

॥ શ્રી ભગવત્યૈ રેણુકાજગદમ્બાયૈ નમોનમઃ ॥

ૐ અસ્ય શ્રી રેણુકા દેવ્યષ્ટોત્તરશત નામાવલિસ્તોત્રમહામન્ત્રસ્ય
શાણ્ડિલ્ય મહર્ષિઃ અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ શ્રીજગદમ્બા રેણુકા દેવતા
ૐ બીજં નમઃ શક્તિઃ ૐ મહાદેવીતિ કીલકં
શ્રી જગદમ્બા રેણુકા પ્રસાદસિદ્ધ્યર્થં
સર્વં પાપક્ષય દ્વારા શ્રીજગદમ્બારેણુકાપ્રીત્યર્થં
સર્વાભીષ્ટ ફલ પ્રાપ્ત્યર્થં ચ જપે વિનિયોગઃ ।

અથ કરન્યાસઃ
ૐ હ્રાં રેણુકાયૈ નમઃ અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રીં રામમાત્રે નમઃ તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રૂં મહાપુરુષવાસિન્યૈ નમઃ મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રૈં એકવીરાયૈ નમઃ અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રૌં કાલરાત્ર્યૈ નમઃ કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ હ્રઃ એકકાલ્યૈ નમઃ કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।

અથ ષડઙ્ગન્યાસઃ
ૐ હ્રાં રેણુકાયૈ નમઃ હૃદયાય નમઃ ।
ૐ હ્રીં રામમાત્રે નમઃ શિરસે સ્વાહા ।
ૐ હ્રૂં મહાપુરુષવાસિન્યૈ નમઃ શિખાયૈ વષટ્ ।
ૐ હ્રૈં એકવીરાયૈ નમઃ કવચાય હું ।
ૐ હ્રૌં કાલરાત્ર્યૈ નમઃ નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ હ્રઃ એકકાલ્યૈ નમઃ અસ્ત્રાય ફટ્ ।

અથ દેહન્યાસઃ
ૐ હ્રાં રેણુકાયૈ નમઃ શિરસે સ્વાહા ।
ૐ હ્રીં રામમાત્રે નમઃ મુખે ।
ૐ હ્રૂં મહાપુરુષવાસિન્યૈ નમઃ હૃદયે ।
ૐ હ્રૈં એકવીરાયૈ નમઃ ગુહ્યે ।
ૐ હ્રૌં કાલરાત્ર્યૈ નમઃ પાદયોઃ ।
ૐ હ્રઃ એકકાલ્યૈ નમઃ સર્વાઙ્ગે ।

ૐ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ ઇતિ દિગ્બન્ધઃ ।

ધ્યાનમ્
ધ્યાયેન્નિત્યમપૂર્વવેશલલિતાં કન્દર્પ લાવણ્યદાં
દેવીં દેવગણૈરુપાસ્યચરણાં કારુણ્યરત્નાકરામ્ ॥

લીલાવિગ્રહણીં વિરાજિતભુજાં સચ્ચન્દ્રહાસાદિભિર્-
ભક્તાનન્દવિધાયિનીં પ્રમુદિતાં નિત્યોત્સવાં રેણુકામ્ ॥


જગદમ્બા જગદ્વન્દ્યા મહાશક્તિર્મહેશ્વરી ।
મહાદેવી મહાકાલી મહાલક્ષ્મીઃ સરસ્વતી ॥

મહાવીરા મહારાત્રિઃ કાલરાત્રિશ્ચ કાલિકા ।
સિદ્ધવિદ્યા રામમાતા શિવા શાન્તા ઋષિપ્રિયા ॥

નારાયણી જગન્માતા જગદ્બીજા જગત્પ્રભા ।
ચન્દ્રિકા ચન્દ્રચૂડા ચ ચન્દ્રાયુધધરાશુભા ॥

ભ્રમરામ્બા તથાનન્દા રેણુકા મૃત્યુનાશિની ।
દુર્ગમા દુર્લભા ગૌરી દુર્ગા ભર્ગકુટુમ્બિની ॥

કાત્યાયની મહામાતા રુદ્રાણી ચામ્બિકા સતી ।
કલ્પવૃક્ષા કામધેનુઃ ચિન્તામણિરૂપધારિણી ॥

સિદ્ધાચલવાસિની ચ સિદ્ધવૃન્દસુશોભિની ।
જ્વાલામુખી જ્વલત્કાન્તા જ્વાલાપ્રજ્વલરૂપિણી ॥

અજા પિનાકિની ભદ્રા વિજયા વિજયોત્સવા ।
કુષ્ઠરોગહરા દીપ્તા દુષ્ટાસુરગર્વમર્દિની ॥

સિદ્ધિદા બુદ્ધિદા શુદ્ધા નિત્યાનિત્યતપઃપ્રિયા ।
નિરાધારા નિરાકારા નિર્માયા ચ શુભપ્રદા ॥

અપર્ણા ચાન્નપૂર્ણા ચ પૂર્ણચન્દ્રનિભાનના ।
કૃપાકરા ખડ્ગહસ્તા છિન્નહસ્તા ચિદમ્બરા ॥

ચામુણ્ડી ચણ્ડિકાનન્તા રત્નાભરણભૂષિતા ।
વિશાલાક્ષી ચ કામાક્ષી મીનાક્ષી મોક્ષદાયિની ॥

સાવિત્રી ચૈવ સૌમિત્રી સુધા સદ્ભક્તરક્ષિણી ।
શાન્તિશ્ચ શાન્ત્યતીતા ચ શાન્તાતીતતરા તથા ॥

જમદગ્નિતમોહન્ત્રી ધર્માર્થકામમોક્ષદા ।
કામદા કામજનની માતૃકા સૂર્યકાન્તિની ॥

મન્ત્રસિદ્ધિર્મહાતેજા માતૃમણ્ડલવલ્લભા ।
લોકપ્રિયા રેણુતનયા ભવાની રૌદ્રરૂપિણી ॥

તુષ્ટિદા પુષ્ટિદા ચૈવ શામ્ભવી સર્વમઙ્ગલા ।
એતદષ્ટોત્તરશત નામસ્તોત્રં પઠેત્ સદા ॥

સર્વં સમ્પત્કરં દિવ્યં સર્વાભીષ્ટફલપ્રદમ્ ।
અષ્ટસિદ્ધિયુતં ચૈવ સર્વપાપનિવારણમ્ ॥

દિગ્બન્ધન શાન્તિમન્ત્રાઃ
ઇન્દ્રાદિ દિગ્પાલકાઃ સ્વસ્થસ્થાનેષુ સ્થિરી ભવન્તુ ।

ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ ।

ઇતિ શ્રી શાણ્ડિલ્યમહર્ષિવિરચિતા
શ્રીરેણુકાદેવ્યષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ।

Also Read:

Shandilya Maharishi’s Sri Renuka Ashtottarashatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shandilya Maharishi’s Sri Renuka Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top