Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shanti Gita Lyrics in Tamil

Shanti Geetaa in Tamil:

॥ ஶாந்திகீ³தா॥

மங்க³லாசரணம்
ஶாந்தாயாவ்யக்தரூபாய மாயாதா⁴ராய விஷ்ணவே ।
ஸ்வப்ரகாஶாய ஸத்யாய நமோ(அ)ஸ்து விஶ்வஸாக்ஷிணே ॥ 1 ॥

வாணீ யஸ்ய ப்ரகடதி பரம்ʼ ப்³ரஹ்மதத்த்வம்ʼ ஸுகூ³ட⁴ம்ʼ
முக்தீச்சூ²னாம்ʼ க³மயதி பத³ம்ʼ பூர்ணமானந்த³ரூபம் ।
விப்⁴ராந்தானாம்ʼ ஶமயதி மதிம்ʼ வ்யாகுலாம்ʼ ப்⁴ராந்திமூலாம்ʼ
ப்³ரஹ்மா ஹ்யேகாம்ʼ விதி³ஶதி பரம்ʼ ஶ்ரீகு³ரும்ʼ தம்ʼ நமாமி ॥ 2 ॥

அத² ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ।
விக்²யாத꞉ பாண்ட³வே வம்ʼஶே ந்ருʼபேஶோ ஜனமேஜய꞉ ।
தஸ்ய புத்ரோ மஹாராஜ꞉ ஶதானீகோ மஹாமதி꞉ ॥ 1 ॥

ஏகதா³ ஸசிவைர்மித்ரைர்வேஷ்டிதோ ராஜமந்தி³ரே ।
உபவிஷ்ட꞉ ஸ்தூயமானே மாக³தை⁴꞉ ஸூதவந்தி³பி⁴꞉ ॥ 2 ॥

ஸிம்ʼஹாஸனஸமாரூடோ⁴ மஹேந்த்³ரஸத்³ருʼஶப்ரப⁴꞉ ।
நானாகாவ்யரஸாலாபை꞉ பண்டி³தை꞉ ஸஹ மோதி³த꞉ ॥ 3 ॥

ஏதஸ்மின் ஸமயே ஶ்ரீமான் ஶாந்தவ்ரதோ மஹாதபா꞉ ।
ஸமாக³த꞉ ப்ரஸன்னாத்மா தேஜோராஶிஸ்தபோநிதி⁴꞉ ॥ 4 ॥

ராஜா த³ர்ஶனமாத்ரேண ஸாமாத்யமித்ரபா³ந்த⁴வை꞉ ।
ப்ரோத்தி²தோ ப⁴க்திபா⁴வேன ஹர்ஷேணோத்பு²ல்லமானஸ꞉ ॥ 5 ॥

ப்ரணம்ய வினயாபன்ன꞉ ப்ரஹ்வீபா⁴வேன ஶ்ரத்³த⁴யா ।
த³தௌ³ ஸிம்ʼஹாஸனம்ʼ தஸ்மை சோபவேஶனகாங்க்ஷயா ॥ 6 ॥

பாத்³யமர்க்⁴யம்ʼ யதா²யோக்³யம்ʼ ப⁴க்தியுக்தேன சேதஸா ।
தி³வ்யாஸனே ஸமாஸீனம்ʼ முனிம்ʼ ஶாந்தவ்ரதம்ʼ ந்ருʼப꞉ ॥ 7 ॥

பப்ரச்ச² வினத꞉ ஸ்வாஸ்த்²யம்ʼ குஶலம்ʼ தபஸஸ்தத꞉ ।
முனி꞉ ப்ரோவாச ஸர்வத்ர ஸுக²ம்ʼ ஸர்வஸுகா²ன்வயாத் ॥ 8 ॥

அஸ்மாகம்ʼ குஶலம்ʼ ராஜன் ராஜ்ஞ꞉ குஶலத꞉ ஸதா³ ।
ஸ்வாச்ச²ந்த்³யம்ʼ ராஜதே³ஹஸ்ய ராஜ்யஸ்ய குஶலம்ʼ வத³ ॥ 9 ॥

ராஜோவாச யத்ர ப்³ரஹ்மன்னீத்³ருʼஶஸ்தாபஸோ(அ)நிஶம் ।
திஷ்ட²ன் விராஜதே தத்ர குஶலம்ʼ குஶலேப்ஸயா ॥ 10 ॥

க்ஷேமயுக்தோ ப்ரஸாதே³ன ப⁴வத꞉ ஶுப⁴த்³ருʼஷ்டித꞉ ।
தே³ஹே கே³ஹே ஶுப⁴ம்ʼ ராஜ்யே ஶாந்திர்மே வர்ததே ஸதா³ ॥ 11 ॥

ப்ரணிபத்ய ததோ ராஜா வினயாவனத꞉ புன꞉ ।
க்ருʼதாஞ்ஜலிபுட꞉ ப்ரஹ்வ꞉ ப்ராஹ தம்ʼ முநிஸத்தமம் ॥ 12 ॥

ஶ்ருதா ப⁴வத்ப்ரஸாதே³ன தத்த்வவார்தா ஸுதா⁴ புரா ।
இதா³னீம்ʼ ஶ்ரோதுமிச்சா²மி யச்ச ஸாரதரம்ʼ ப்ரபோ⁴ ।
ஶ்ருத்வா தத் க்ருʼதக்ருʼத்ய꞉ ஸ்யாம்ʼ க்ருʼபயா வத³ மே முனே ॥ 13 ॥

ஶாந்தவ்ரத உவாச ।
ஶ்ருʼணு ராஜன் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸாரம்ʼ கு³ஹ்யதமம்ʼ பரம் ।
யது³க்தம்ʼ வாஸுதே³வேன பார்தா²ய ஶோகஶாந்தயே ॥ 14 ॥

ஶாந்திகீ³தேதி விக்²யாதா ஸதா³ ஶாந்திப்ரதா³யினீ ।
புரா ஶ்ரீகு³ருணா த³த்தா க்ருʼபயா பரயா முதா³ ॥ 15 ॥

தம்ʼ தே வக்ஷ்யாமி ராஜேந்த்³ர ரக்ஷிதா யத்னதோ மயா ।
ப⁴வத்³பு³பு⁴த்ஸயா ராஜன் ஶ்ருʼணுஷ்வாவஹித꞉ ஸ்தி²ர꞉ ॥ 16 ॥

இத்யத்⁴யாத்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶாந்திகீ³தாயாம்ʼ
ஶ்ரீவாஸுதே³வர்ஜுனஸம்ʼவாதே³ ப்ரத²மோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥1 ॥

அத² த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ।
யுத்³தே⁴ வினிஹதே புத்ரே ஶோகவிஹ்வலமர்ஜுனம் ।
த்³ருʼஷ்ட்வா தம்ʼ போ³த⁴யாமாஸ ப⁴க³வான் மத⁴ஸூத³ன꞉ ॥ 1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
கிம்ʼ ஶோசஸி ஸகே² பார்த² விஸ்ம்ருʼதோ(அ)ஸி புரோதி³தம் ।
மூட⁴ப்ராயோ விமுக்³தோ⁴(அ)ஸி மக்³னோ(அ)ஸி ஶோகஸாக³ரே ॥ 2 ॥

மாயிகே ஸத்யவஜ்ஜ்ஞானம்ʼ ஶோகமோஹஸ்ய காரணம் ।
த்வம்ʼ பு³த்³தோ⁴(அ)ஸி ச தீ⁴ரோ(அ)ஸி ஶோகம்ʼ த்யக்த்வா ஸுகீ² ப⁴வ ॥ 3 ॥

ஸம்ʼஸாரே மாயிகே கோ⁴ரே ஸத்யபா⁴வேன மோஹித꞉ ।
மமதாப³த்³த⁴சித்தோ(அ)ஸி தே³ஹாபி⁴மானயோக³த꞉ ॥ 4 ॥

கோ வாஸி த்வம்ʼ கத²ம்ʼ ஜாத꞉ க꞉ ஸுதோ வா கலத்ரகம் ।
கத²ம்ʼ வா ஸ்னேஹப³த்³தோ⁴(அ)ஸி க்ஷணமாத்ரம்ʼ விசாரய ॥ 5 ॥

அஜ்ஞானப்ரப⁴வம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஜீவா மாயாவஶங்க³தா꞉ ।
தே³ஹாபி⁴மானயோகே³ன நாநாது³꞉கா²தி³ பு⁴ஞ்ஜதே ॥ 6 ॥

மன꞉கல்பிதஸம்ʼஸாரம்ʼ ஸத்யம்ʼ மத்வா ம்ருʼஷாத்மகம் ।
து³꞉க²ம்ʼ ஸுக²ம்ʼ ச மன்யந்தே ப்ராதிகூல்யானுகூல்யயோ꞉ ॥ 7 ॥

மமதாபாஶஸம்ப³த்³த⁴꞉ ஸம்ʼஸாரே ப்⁴ரமப்ரத்யயே ।
அநாதி³காலதோ ஜீவ꞉ ஸத்யபு³த்³த்⁴யா விமோஹித꞉ ॥ 8 ॥

த்யக்த்வா க்³ருʼஹம்ʼ யாதி நவம்ʼ புராணமாலம்ப³தே தி³வ்யக்³ருʼஹம்ʼ யதா²ன்யத் ।
ஜீவஸ்ததா² ஜீர்ணவபுர்விஹாய க்³ருʼஹ்ணாதி தே³ஹாந்தரமாஶு தி³வ்யம் ॥ 9 ॥

அபா⁴வ꞉ ப்ராக³பா⁴வஸ்ய சாவஸ்தா²பரிவர்தனாத் ।
பரிணாமான்விதே தே³ஹே பூர்வபா⁴வோ ந வித்³யதே ॥ 10 ॥

ந த்³ருʼஶ்யதே பா³ல்யபா⁴வோ தே³ஹஸ்ய யௌவனோத³யே ।
அவஸ்தா²ந்தரஸம்ப்ராப்தௌ தே³ஹ꞉ பரிணமேத்³யத꞉ ॥ 11 ॥

அதீதே ப³ஹுலே காலே த்³ருʼஷ்ட்வா ந ஜ்ஞாயதே ஹி ஸ꞉ ।
பு³த்³தே⁴꞉ ப்ரத்யயமாத்ரம்ʼ தத் ஸ ஏவேதி விநிஶ்சய꞉ ॥ 12 ॥

ந பஶ்யந்தி பா³ல்யபா⁴வம்ʼ தே³ஹஸ்ய யௌவநாக³மே ।
ஸுதஸ்ய ஜனகஸ்தேன ந ஶோசதி ந ரோதி³தி ।
ததா² தே³ஹாந்தரப்ராப்திர்மத்வா ஶோகம்ʼ ஸகே² ஜஹி ॥ 13 ॥

யத்பஶ்யஸி மஹாபா³ஹோ ஜக³த்தத்ப்ராதிபா⁴ஸிகம் ।
ஸம்ʼஸ்காரவஶதோ பு³த்³தே⁴ர்த்³ருʼஷ்டபூர்வேதி ப்ரத்யய꞉ ॥ 14 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா து ஶுக்திரஜதம்ʼ லோபா⁴த்³க்³ரஹீதுமுத்³யத꞉ ।
ப்ராக் ச போ³தோ⁴த³யாத் த்³ரஷ்டா ஸ்தா²னாந்தரக³தஸ்தத꞉ ॥ 15 ॥

புனராக³த்ய தத்ரைவ ரஜதம்ʼ ஸ ப்ரபஶ்யதி ।
பூர்வத்³ருʼஷ்டம்ʼ மன்யமானோ ரஜதம்ʼ ஹர்ஷமோதி³த꞉ ।
பு³த்³தே⁴꞉ ப்ரத்யயஸங்கல்பாத் நாஸ்தி ரூபம்ʼ த்ரிகாலகே ॥ 16 ॥

தே³ஹோ பா⁴ர்யா த⁴னம்ʼ புத்ரஸ்தருராஜிநிகேதனம் ।
ஶுக்திரஜதவத் ஸர்வம்ʼ ந கிஞ்சித் ஸத்யமஸ்தி தத் ॥ 17 ॥

ஸுஷுப்திகாலே ந ஹி த்³ருʼஶ்யமானம்ʼ மன꞉ஸ்தி²தம்ʼ ஸர்வமனந்தவிஶ்வம் ।
ஸமுத்தி²தே தன்மனஸி ப்ரபா⁴தி சராசரம்ʼ விஶ்வமித³ம்ʼ ந ஸத்யம் ॥ 18 ॥

ஸதே³வாஸீத்புரா ஸ்ருʼஷ்டேர்னான்யத் கிஞ்சின்மிஷத்தத꞉ ।
ந தே³ஶோ நாபி வா காலோ நோ பூ⁴தம்ʼ நாபி பௌ⁴திகம் ॥ 19 ॥

மாயாவிஜ்ருʼம்பி⁴தே தஸ்மின் ஸ்ரக்ப²ணீவோத்தி²தம்ʼ ஜக³த் ।
தத்ஸத் மாயாப்ரபா⁴வேன விஶ்வாகாரேண பா⁴ஸதே ॥ 20 ॥

போ⁴க்தா போ⁴க³ஸ்ததா² போ⁴க்³யம்ʼ கர்தா ச கரணம்ʼ க்ரியா ।
ஜ்ஞாதா ஜ்ஞானம்ʼ ததா² ஜ்ஞேயம்ʼ ஸ்வப்னவத்³பா⁴தி ஸர்வஶ꞉ ॥ 21 ॥

மாயாநித்³ராவஶாத் ஸ்வப்ன꞉ ஸம்ʼஸாரோ ஜீவக³꞉ க²லு ।
காரணம்ʼ ஹ்யாத்மனோ(அ)ஜ்ஞானம்ʼ ஸம்ʼஸாரஸ்ய த⁴னஞ்ஜய ॥ 22 ॥

அஜ்ஞானம்ʼ கு³ணபே⁴தே³ன ஶக்திபே⁴தே³ன ந வை புன꞉ ।
மாயா(அ)வித்³யா ப⁴வேதே³கா சிதா³பா⁴ஸேன தீ³பிதா ॥ 23 ॥

மாயாபா⁴ஸேன ஜீவேஶோ கரோதி ச ப்ருʼத²க்³விதௌ⁴ ।
மாயாபா⁴ஸோ ப⁴வேதீ³ஶோ(அ)வித்³யோபாதி⁴ஶ்ச ஜீவக꞉ ॥ 24 ॥

சித³த்⁴யாஸாச்சிதா³பா⁴ஸோ பா⁴ஸிதௌ சேதனாக்ருʼதீ ।
மாயாவச்சி²ன்னசைதன்யஞ்சாபா⁴ஸாத்⁴யாஸயோக³த꞉ ॥ 25 ॥

ஈஶ꞉ கர்தா ப்³ரஹ்ம ஸாக்ஷீ மாயோபஹிதஸத்தயா ।
அக²ண்ட³ம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³ம்ʼ பூர்வாதி⁴ஷ்டா²னமவ்யயம் ॥ 26 ॥

ந ஜாயதே ம்ரியாதே வா ந த³ஹ்யதே ந ஶோஷ்யதே ।
அதி⁴கார꞉ ஸதா³ஸங்கோ³ நித்யமுக்தோ நிரஞ்ஜன꞉ ।
இத்யுக்தம்ʼ தே மயா பூர்வம்ʼ ஸ்ம்ருʼத்வாத்மன்யவதா⁴ரய ॥ 27 ॥

ஶுக்ரஶோணிதயோகே³ன தே³ஹோ(அ)யம்ʼ பௌ⁴திக꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ।
பா³ல்யே பா³லகரூபோ(அ)ஸௌ யௌவனே யுவக꞉ புன꞉ ॥ 28 ॥

க்³ருʼஹீதான்யஸ்ய கன்யாம்ʼ ஹி பத்னீபா⁴வேன மோஹித꞉ ।
புரா யயா ந ஸம்ப³ந்த⁴꞉ ஸார்த்³தா⁴ங்கீ³ ஸஹத⁴ர்மிணீ ॥ 29 ॥

தத்³க³ர்பே⁴ ரேதஸா ஜாத꞉ புத்ரஶ்ச ஸ்னேஹபா⁴ஜன꞉ ।
தே³ஹமலோத்³ப⁴வ꞉ புத்ர꞉ கீடவன்மலநிர்மித꞉ ।
பிதரௌ மமதாபாஶம்ʼ க³லே ப³த்³த்⁴வா விமோஹிதௌ ॥ 30 ॥

ந தே³ஹே தவ ஸம்ப³ந்தோ⁴ ந தா³ரேஷு ஸுதே ந ச ।
பாஶப³த்³த⁴꞉ ஸ்வயம்ʼ பூ⁴த்வா முக்³தோ⁴(அ)ஸி மமதாகு³ணை꞉ ॥ 31 ॥

து³ர்ஜயோ மமதாபாஶஶ்சாச்சே²த்³ய꞉ ஸுரமானவை꞉ ।
மம பா⁴ர்யா மமாபத்ய꞉ மத்வா முக்³தோ⁴(அ)ஸி மூட⁴வத் ॥ 32 ॥

ந த்வம்ʼ தே³ஹோ மஹாபா³ஹோ தவ புத்ர꞉ கத²ம்ʼ வத³ ।
ஸர்வம்ʼ த்யக்த்வா விசாரேண ஸ்வரூபமவதா⁴ரய ॥ 33 ॥

அர்ஜுன உவாச ।
கிம்ʼ கரோமி ஜக³ந்நாத² ஶோகேன த³ஹ்யதே மன꞉ ।
புத்ரஸ்ய கு³ணகர்மாணி ரூபம்ʼ ச ஸ்மரதோ மம ॥ 34 ॥

சிந்தாபரம்ʼ மனோ நித்யம்ʼ தை⁴ர்யம்ʼ ந லப⁴தே க்ஷணம் ।
உபாயம்ʼ வத³ மே க்ருʼஷ்ண யேன ஶோக꞉ ப்ரஶாம்யதி ॥ 35 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
மனஸி ஶோகஸந்தாபௌ த³ஹ்யமானஸ்ததோ மன꞉ ।
த்வம்ʼ பஶ்யஸி மஹாபா³ஹோ த்³ரஷ்டாஸி த்வம்ʼ மனோ ந ஹி ॥ 36 ॥

த்³ரஷ்டா த்³ருʼஶ்யாத் ப்ருʼத²க் ந்யாஸாத் த்வம்ʼ ப்ருʼத²க் ச விலக்ஷண꞉ ।
அவிவேகாத் மனோ பூ⁴த்வா த³க்³தோ⁴(அ)ஹமிதி மன்யஸே ॥ 37 ॥

அந்த꞉கரணமேகம்ʼ தச்சதுர்வ்ருʼத்திஸமன்விதம் ।
மன꞉ ஸங்கல்பரூபம்ʼ வை பு³த்³தி⁴ஶ்ச நிஶ்சயாத்மிகா ॥ 38 ॥

அனுஸந்தா⁴னவச்சித்தமஹங்காரோ(அ)பி⁴மானக꞉ ।
பஞ்சபூ⁴தாம்ʼஶஸம்பூ⁴தா விகாரீ த்³ருʼஶ்யசஞ்சல꞉ ॥ 39 ॥

யத³ங்க³மக்³னினா த³க்³த⁴ம்ʼ ஜானாதி புருஷோ யதா² ।
ததா² மன꞉ ஶுசா தப்தம்ʼ த்வம்ʼ ஜானாஸி த⁴னஞ்ஜய ॥ 40 ॥

த³க்³த⁴ஹஸ்தோ யதா² லோகோ த³க்³தோ⁴(அ)ஹமிதி மன்யதே ।
அவிவேகாத்ததா² ஶோகதப்தோ(அ)ஹமிதி மன்யதே ॥ 41 ॥

ஜாக்³ரதி ஜாயமானம்ʼ தத் ஸுஷுப்தௌ லீயதே புன꞉ ।
த்வம்ʼ ச பஶ்யஸி போ³த⁴ஸ்த்வம்ʼ ந மனோ(அ)ஸி ஶுசாலய꞉ ॥ 42 ॥

ஸுஷுப்தோ மானஸே லீனே ந ஶோகோ(அ)ப்யணுமாத்ரக꞉ ।
ஜாக்³ரதி ஶோகது³꞉கா²தி³ ப⁴வேன்மனஸி சோத்தி²தே ॥ 43 ॥

ஸர்வம்ʼ பஶ்யஸி ஸாக்ஷீ த்வம்ʼ தவ ஶோக꞉ கத²ம்ʼ வத³ ।
ஶோகோ மனோமயே கோஷே து³꞉கோ²த்³வேக³ப⁴யாதி³கம் ॥ 44 ॥

ஸ்வரூபோ(அ)னபோ³தே⁴ன தாதா³த்ம்யாத்⁴யாஸயோக³த꞉ ।
அவிவேகான்மனோத⁴ர்மம்ʼ மத்வா சாத்மனி ஶோசஸி ॥ 45 ॥

ஶோகம்ʼ தரதி சாத்மஜ்ஞ꞉ ஶ்ருதிவாக்யம்ʼ விநிஶ்சினு ।
அத꞉ ப்ரயத்னதோ வித்³வான்னாத்மானம்ʼ வித்³தி⁴ பா²ல்கு³ன ॥ 46 ॥

இத்யத்⁴யாத்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶாந்திகீ³தாயாம்ʼ
ஶ்ரீவாஸுதே³வர்ஜுனஸம்ʼவாதே³ த்³விதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥2 ॥

அத² த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ।
அர்ஜுன உவாச ।
மனோபு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியாதீ³னாம்ʼ ய ஆத்மா ந ஹி கோ³சர꞉ ।
ஸ கத²ம்ʼ லப்⁴யதே க்ருʼஷ்ண தத்³ப்³ரூஹி யது³நந்த³ன ॥ 1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
ஆத்மாதிஸூக்ஷ்மரூபத்வாத் பு³த்³த்⁴யாதீ³நாமகோ³சர꞉ ।
லப்⁴யதே வேத³வாக்யேன சாசார்யானுக்³ரஹேண ச ॥ 2 ॥

மஹாவாக்யவிசாரேண கு³ரூபதி³ஷ்டமார்க³த꞉ ।
ஶிஷ்யோ கு³ணாபி⁴ஸம்பன்னோ லபே⁴த ஶுத்³த⁴மானஸ꞉ ॥ 3 ॥

ஏகார்த²போ³த⁴கம்ʼ வேதே³ மஹாவாக்யசதுஷ்டயம் ।
தத்த்வமஸி கு³ரோர்வக்த்ராத் ஶ்ருத்வா ஸித்³தி⁴மவாப்னுயாத் ॥ 4 ॥

கு³ருஸேவாம்ʼ ப்ரகுர்வாணோ கு³ருப⁴க்திபராயண꞉ ।
கு³ரோ꞉ க்ருʼபாவஶாத் பார்த² லப்⁴ய ஆத்மா ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 5 ॥

ஆத்மவாஸனயா யுக்தோ ஜிஜ்ஞாஸு꞉ ஶுத்³த⁴மானஸ꞉ ।
விஷயாஸக்திஸந்த்யக்த꞉ ஸ்வாத்மானம்ʼ வேத்தி ஶ்ரத்³த⁴யா ॥ 6 ॥

வைராக்³யம்ʼ காரணம்ʼ சாதௌ³ யத்³ப⁴வேத்³பு³தி⁴ஶுத்³தி⁴த꞉ ।
கர்மணா சித்தஶுத்³தி⁴꞉ ஸ்யாத்³விஶேஷம்ʼ ஶ்ருʼணு காத்²யதே ॥ 7 ॥

ஸ்வவர்ணாஶ்ரமத⁴ர்மேண வேதோ³க்தேன ச கர்மணா ।
நிஷ்காமேன ஸதா³சார ஈஶ்வரம்ʼ பரிதோஷயேத் ॥ 8 ॥

காமஸங்கல்பஸந்த்யாகா³தீ³ஶ்வரப்ரீதிமானஸாத் ।
ஸ்வத⁴ர்மபாலனாச்சைவ ஶ்ரத்³தா⁴ப⁴க்திஸமன்வயாத் ॥ 9 ॥

நித்யநைமித்திகாசாராத் ப்³ரஹ்மணி கர்மணோ(அ)ர்பணாத் ।
தே³வாயதனதீர்தா²னாம்ʼ த³ர்ஶனாத் பரிஸேவனாத் ।
யதா²விதி⁴ க்ரமேணைவ பு³த்³தி⁴ஶுத்³தி⁴꞉ ப்ரஜாயதே ॥ 10 ॥

பாபேன மலினா பு³த்³தி⁴꞉ கர்மணா ஶோதி⁴தா யதா³ ।
ததா³ ஶுத்³தா⁴ ப⁴வேத் ஸைவ மலதோ³ஷவிவர்ஜனாத் ॥ 11 ॥

நிர்மலாயாம்ʼ தத்ர பார்த² விவேக உபஜாயதே ।
கிம்ʼ ஸத்யம்ʼ கிமஸத்யம்ʼ வேத்யத்³யாலோசனதத்பர꞉ ॥ 12 ॥

ப்³ரஹ்ம ஸத்யம்ʼ ஜக³ன்மித்²யா விவேகாத்³த்³ருʼட⁴நிஶ்சய꞉ ।
ததோ வைராக்³யமாஸக்தேஸ்த்யாகோ³ மித்²யாத்மகேஷு ச ॥ 13 ॥

போ⁴க்³யம்ʼ வை போ⁴கி³போ⁴க³ம்ʼ விஷமயவிஷயம்ʼ ப்லோஷிணீ சாபி பத்னீ
வித்தம்ʼ சித்தப்ரமாத²ம்ʼ நித⁴னகரத⁴னம்ʼ ஶத்ருவத் புத்ரகன்யே ।
மித்ரம்ʼ மித்ரோபதாபம்ʼ வனமிவ ப⁴வனம்ʼ சாந்த⁴வத்³ப³ந்து⁴வர்கா³꞉
ஸர்வம்ʼ த்யக்த்வா விராகீ³ நிஜஹிதநிரத꞉ ஸௌக்²யலாபே⁴ ப்ரஸக்த꞉ ॥ 14 ॥

போ⁴கா³ஸக்தா꞉ ப்ரமுக்³தா⁴꞉ ஸததத⁴னபரா ப்⁴ராம்யமாணா யதே²ச்ச²ம்ʼ
தா³ராபத்யாதி³ரக்தா நிஜஜனப⁴ரணே வ்யக்³ரசித்தா விஷண்ணா꞉ ।
லப்ஸ்யே(அ)ஹம்ʼ குத்ர த³ர்ப⁴ம்ʼ ஸ்மரணமனுதி³னம்ʼ சிந்தயா வ்யாகுலாத்மா
ஹா ஹா லோகா விமூடா⁴꞉ ஸுக²ரஸவிமுகா²꞉ கேவலா து³꞉க²பா⁴ரா꞉ ॥ 15 ॥

ப்³ரஹ்மாதி³ ஸ்தம்ப³பர்யந்தம்ʼ வஸ்து ஸர்வம்ʼ ஜுகு³ப்ஸிதம் ।
ஶுனோ விஷ்டா²ஸமம்ʼ த்யாஜ்யம்ʼ போ⁴க³வாஸனயா ஸஹ ॥ 16 ॥

நோதே³தி வாஸனா போ⁴கே³ க்⁴ருʼணா வாந்தாஶனே யதா² ।
தத꞉ ஶமத³மௌ சைவ மன இந்த்³ரியநிக்³ரஹ꞉ ॥ 17 ॥

திதிக்ஷோபரதிஶ்சைவ ஸமாதா⁴னம்ʼ தத꞉ பரம் ।
ஶ்ரத்³தா⁴ ஶ்ருதி-கு³ரோர்வாக்யே விஶ்வாஸ꞉ ஸத்யநிஶ்சயாத் ॥ 18 ॥

ஸம்ʼஸாரக்³ரந்தி⁴பே⁴தே³ன மோக்துமிச்சா² முமுக்ஷுதா ।
ஏதத்ஸாத⁴னஸம்பன்னோ ஜிஜ்ஞாஸுர்கு³ருமாஶ்ரயேத் ॥ 19 ॥

ஜ்ஞானதா³தா கு³ரு꞉ ஸாக்ஷாத் ஸம்ʼஸாரார்ணவதாரக꞉ ।
ஶ்ரீகு³ருக்ருʼபயா ஶிஷ்யஸ்தரேத் ஸம்ʼஸாரவாரிதி⁴ம் ॥ 20 ॥

வினாசார்யம்ʼ ந ஹி ஜ்ஞானம்ʼ ந முக்திர்னாபி ஸத்³க³தி꞉ ।
அத꞉ ப்ரயத்னதோ வித்³வான் ஸேவயா தோஷயேத்³கு³ரும் ॥ 21 ॥

ஸேவயா ஸம்ப்ரஸன்னாத்மா கு³ரு꞉ ஶிஷ்யம்ʼ ப்ரபோ³த⁴யேத் ।
ந த்வம்ʼ தே³ஹோ நேந்த்³ரியாணி ந ப்ராணோ ந மனோதி⁴ய꞉ ॥ 22 ॥

ஏஷாம்ʼ த்³ரஷ்டா ச ஸாக்ஷீ த்வம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³விக்³ரஹ꞉ ।
ப்ரதிப³ந்த⁴கஶூன்யஸ்ய ஜ்ஞானம்ʼ ஸ்யாத் ஶ்ருதிமாத்ரத꞉ ॥ 23 ॥

ந சேன்மனனயோகே³ன நிதி³த்⁴யாஸனத꞉ புன꞉ ।
ப்ரதிப³ந்த⁴க்ஷயே ஜ்ஞானம்ʼ ஸ்வயமேவோபஜாயதே ॥ 24 ॥

விஸ்ம்ருʼதம்ʼ ஸ்வரூபம்ʼ தத்ர லப்³த்⁴வா சாமீகரம்ʼ யதா² ।
க்ருʼதார்த²꞉ பரமானந்தோ³ முக்தோ ப⁴வதி தத்க்ஷணம் ॥ 25 ॥

அர்ஜுன உவாச ।
ஜீவ꞉ கர்தா ஸதா³ போ⁴க்தா நிஷ்க்ரியம்ʼ ப்³ரஹ்ம யாத³வ ।
ஐக்யஜ்ஞானம்ʼ தயோ꞉ க்ருʼஷ்ண விருத்³த⁴த்வாத் கத²ம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 26 ॥

ஏதன்மே ஸம்ʼஶயம்ʼ சி²ந்தி⁴ ப்ரபன்னோ(அ)ஹம்ʼ ஜனார்த³ன ।
த்வாம்ʼ வினா ஸம்ʼஶயச்சே²த்தா நாஸ்தி கஶ்சித்³விநிஶ்சய꞉ ॥ 27 ॥

ஶ்ரீவாஸுதே³வ உவாச ।
ஸம்ʼஶோத்⁴ய த்வம்ʼ பத³ம்ʼ பூர்வம்ʼ ஸ்வரூபமவதா⁴ரயேத் ।
ப்ரகாரம்ʼ ஶ்ருʼணு வக்ஷ்யாமி வேத³வாக்யானுஸாரத꞉ ॥ 28 ॥

தே³ஹத்ரயம்ʼ ஜட³த்வேன நாஶ்யத்வேன நிராஸய ।
ஸ்தூ²லம்ʼ ஸூக்ஷ்மம்ʼ காரணம்ʼ ச புன꞉ புனர்விசாரய ॥ 29 ॥

காஷ்டா²தி³ லோஷ்டவத் ஸர்வமனாத்மஜட³னஶ்வரம் ।
கத³லீத³லவத் ஸர்வம்ʼ க்ரமேணைவ பரித்யஜ ॥ 30 ॥

தத்³பா³த⁴ஸ்ய ஹி ஸீமானம்ʼ த்யாக³யோக்³யம்ʼ ஸ்வயம்ப்ரப⁴ம் ।
த்வமாத்மத்வேன ஸம்ʼவித்³தி⁴ சேதி த்வம்ʼ-பத³-ஶோத⁴னம் ॥ 31 ॥

தத்பத³ஸ்ய ச பாரோக்ஷ்யம்ʼ மாயோபாதி⁴ம்ʼ பரித்யஜ ।
தத³தி⁴ஷ்டா²னசைதன்யம்ʼ பூர்ணமேகம்ʼ ஸத³வ்யயம் ॥ 32 ॥

தயோரைக்யம்ʼ மஹாபா³ஹோ நித்யாக²ண்டா³வதா⁴ரணம் ।
க⁴டாகாஶோ மஹாகாஶ இவாத்மானம்ʼ பராத்மனி ।
ஐக்யமக²ண்ட³பா⁴வம்ʼ த்வம்ʼ ஜ்ஞாத்வா தூஷ்ணீம்ʼ ப⁴வார்ஜுன ॥ 33 ॥

ஜ்ஞாத்வைவம்ʼ யோக³யுக்தாத்மா ஸ்தி²ரப்ரஜ்ஞ꞉ ஸதா³ ஸுகீ² ।
ப்ராரப்³த⁴வேக³பர்யந்தம்ʼ ஜீவன்முக்தோ விஹாரவான் ॥ 34 ॥

ந தஸ்ய புண்யம்ʼ ந ஹி தஸ்ய பாபம்ʼ நிஷேத⁴னம்ʼ நைவ புனர்ன வைத⁴ம் ।
ஸதா³ ஸ மக்³ன꞉ ஸுக²வாரிராஶௌ வபுஶ்சரேத் ப்ராக்க்ருʼதகர்மயோகா³த் ॥ 35 ॥

இத்யத்⁴யாத்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶாந்திகீ³தாயாம்ʼ
ஶ்ரீவாஸுதே³வர்ஜுனஸம்ʼவாதே³ த்ருʼதீயோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥3 ॥

அத² சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ।
அர்ஜுன உவாச ।
யோக³யுக்த꞉ கத²ம்ʼ க்ருʼஷ்ண வ்யவஹாரே சரேத்³வத³ ।
வினா கஸ்யாப்யஹங்காரம்ʼ வ்யவஹாரோ ந ஸம்ப⁴வேத் ॥ 1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
ஶ்ருʼணு தத்த்வம்ʼ மஹாபா³ஹோ கு³ஹ்யாத் கு³ஹ்யதரம்ʼ பரம் ।
யச்ச்²ருத்வா ஸம்ʼஶயச்சே²தா³த் க்ருʼதக்ருʼத்யோ ப⁴விஷ்யஸி ॥ 2 ॥

வ்யாவஹாரிகதே³ஹே(அ)ஸ்மின்னாத்மபு³த்³த்⁴யா விமோஹித꞉ ।
கரோதி விவித⁴ம்ʼ கர்ம ஜீவோ(அ)ஹங்காரயோக³த꞉ ॥ 3 ॥

ந ஜானாதி ஸ்வமாத்மானமஹம்ʼ கர்தேதி மோஹித꞉ ।
அஹங்காரஸ்ய ஸத்³த⁴ர்மம்ʼ ஸங்கா⁴தம்ʼ ந விசாலயேத் ॥ 4 ॥

ஆத்மா ஶுத்³த⁴꞉ ஸதா³ முக்த꞉ ஸங்க³ஹீனஶ்சித³க்ரிய꞉ ।
ந ஹி ஸம்ப³ந்த⁴க³ந்த⁴ம்ʼ தத் ஸங்கா⁴தைர்மாயிகை꞉ க்வசித் ॥ 5 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³மாத்மானம்ʼ யதா³ ஜானாதி நிஷ்க்ரியம் ।
ததா³ தேப்⁴ய꞉ ஸமுத்தீர்ண꞉ ஸ்வஸ்வரூபே வ்யவஸ்தி²தம் ॥ 6 ॥

ப்ராரப்³தா⁴த் விசரேத்³தே³ஹோ வ்யவஹாரம்ʼ கரோதி ச ।
ஸ்வயம்ʼ ஸ ஸச்சிதா³னந்தோ³ நித்ய꞉ ஸங்க³விவர்ஜித꞉ ॥ 7 ॥

அக²ண்ட³மத்³வயம்ʼ பூர்ணம்ʼ ஸதா³ ஸச்சித்ஸுகா²த்மகம் ।
தே³ஶகாலஜக³ஜ்ஜீவா ந ஹி தத்ர மநாக³பி ॥ 8 ॥

மாயாகார்யமித³ம்ʼ ஸர்வம்ʼ வ்யவஹாரிகமேவ து ।
இந்த்³ரஜாலமயம்ʼ மித்²யா மாயாமாத்ரவிஜ்ருʼம்பி⁴தம் ॥ 9 ॥

ஜாக்³ரதா³தி³ விமோக்ஷாந்தம்ʼ மாயிகம்ʼ ஜீவகல்பிதம் ।
ஜீவஸ்யானுப⁴வ꞉ ஸர்வ꞉ ஸ்வப்னவத்³ப⁴ரதர்ஷப⁴ ॥ 10 ॥

ந த்வம்ʼ நாஹம்ʼ ந வா ப்ருʼத்²வீ ந தா³ரா ந ஸுதாதி³கம் ।
ப்⁴ராந்தோ(அ)ஸி ஶோகஸந்தாபை꞉ ஸத்யம்ʼ மத்வா ம்ருʼஷாத்மகம் ॥ 11 ॥

ஶோகம்ʼ ஜஹி மஹாபா³ஹோ ஜ்ஞாத்வா மாயாவிலாஸகம் ।
த்வம்ʼ ஸதா³த்³வயரூபோ(அ)ஸி த்³வைதலேஶவிவர்ஜித꞉ ।
த்³வைதம்ʼ மாயாமயம்ʼ ஸர்வம்ʼ த்வயி ந ஸ்ப்ருʼஶ்யதே க்வசித் ॥ 12 ॥

ஏகம்ʼ ந ஸங்க்²யாப³த்³த⁴த்வாத் ந த்³வயம்ʼ தத்ர ஶோப⁴தே ।
ஏகம்ʼ ஸ்வஜாதிஹீனத்வாத்³விஜாதிஶூன்யமத்³வயம் ॥ 13 ॥

கேவலம்ʼ ஸர்வஶூன்யத்வாத³க்ஷயாச்ச ஸத³வ்யயம் ।
துரீயம்ʼ த்ரிதயாபேக்ஷம்ʼ ப்ரத்யக் ப்ரகாஶகத்வத꞉ ॥ 14 ॥

ஸாக்ஷி-ஸாக்ஷ்யமபேக்ஷ்யைவ த்³ரஷ்ட்ருʼத்³ருʼஶ்யவ்யபேக்ஷயா ।
அலக்ஷ்யம்ʼ லக்ஷணாபா⁴வாத் ஜ்ஞானம்ʼ வ்ருʼத்யதி⁴ரூட⁴த꞉ ॥ 15 ॥

அர்ஜுன உவாச ।
கா மாயா வா(அ)த்³பு⁴தா க்ருʼஷ்ண கா(அ)வித்³யா ஜீவஸூதிகா ।
நித்யா வாப்யபரா(அ)நித்யா க꞉ ஸ்வபா⁴வஸ்தயோர்ஹரே ॥ 16 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
ஶ்ருʼணு மஹாத்³பு⁴தா மாயா ஸத்த்வாதி³ த்ரிகு³ணான்விதா ।
உத்பத்திரஹிதா(அ)நாதி³ர்னைஸர்கி³க்யபி கத்²யதே ॥ 17 ॥

அவஸ்து வஸ்துவத்³பா⁴தி வஸ்துஸத்தாஸமாஶ்ரிதா ।
ஸத³ஸத்³ப்⁴யாமநிர்வாச்யா ஸாந்தா ச பா⁴வரூபிணீ ॥ 18 ॥

ப்³ரஹ்மாஶ்ரயா சித்³விஷயா ப்³ரஹ்மஶக்திர்மஹாப³லா ।
து³ர்க⁴டோத்³க⁴டநாஶீலா ஜ்ஞானநாஶ்யா விமோஹினீ ॥ 19 ॥

ஶக்தித்³வயம்ʼ ஹி மாயாயா விக்ஷேபாவ்ருʼத்திரூபகம் ।
தமோ(அ)தி⁴காவ்ருʼதி꞉ ஶக்திவிக்ஷேபாக்²யா து ராஜஸீ ॥ 20 ॥

வித்³யாரூபா ஶுத்³த⁴ஸத்த்வா மோஹினீ மோஹநாஶினீ ।
தம꞉ப்ராதா⁴ன்யதோ(அ)வித்³யா ஸாவ்ருʼதிஶக்திமத்த்வத꞉ ॥ 21 ॥

மாயா(அ)வித்³யா ந வை பி⁴ன்னா ஸமஷ்டி-வ்யஷ்டிரூபத꞉ ।
மாயாவித்³யா-ஸமஷ்டி꞉ ஸா சைகைவ ப³ஹுதா⁴ மதா ॥ 22 ॥

சிதா³ஶ்ரயா சிதிபா⁴ஸ்யா விஷயம்ʼ தாம்ʼ கரோதி ஹி ।
ஆவ்ருʼத்ய சித்ஸ்வபா⁴வம்ʼ ஸத்³விக்ஷேபம்ʼ ஜனயேத்தத꞉ ॥ 23 ॥

அர்ஜுன உவாச ।
யத்³ப்³ரஹ்மஶக்திர்யா மாயா ஸாபி நாஶ்யா ப⁴வேத் கத²ம் ।
யதி³ மித்²யா ஹி ஸா மாயா நாஶஸ்தஸ்யா꞉ கத²ம்ʼ வத³ ॥ 24 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
மாயாக்²யாம்ʼ பா⁴வஸம்ʼயுக்தாம்ʼ கத²யாமி ஶ்ருʼணுஷ்வ மே ।
ப்ரக்ருʼதிம்ʼ கு³ணஸாம்யாத்தாம்ʼ மாயாம்ʼ சாத்³பு⁴தகாரிணீம் ॥ 25 ॥

ப்ரதா⁴னமாத்மஸாத்க்ருʼத்வா ஸர்வம்ʼ திஷ்டே²து³தா³ஸினீ ।
வித்³யா நாஶ்யா ததா²(அ)வித்³யா ஶக்திர்ப்³ரஹ்மாஶ்ரயத்வத꞉ ॥ 26 ॥

வினா சைதன்யமன்யத்ர நோதே³தி ந ச திஷ்ட²தி ।
அத,ஏவ ப்³ரஹ்மஶக்திரித்யாஹுர்ப்³ரஹ்மவாதி³ன꞉ ॥ 27 ॥

ஶக்திதத்த்வம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ருʼணுஷ்வ தத்ஸமாஹித꞉ ।
ப்³ரஹ்மணஶ்சிஜ்ஜடை³ர்பே⁴தா³த் த்³வே ஶக்தீ பரிகீர்திதே ॥ 28 ॥

சிச்ச²க்தி꞉ ஸ்வரூபம்ʼ ஜ்ஞேயா மாயா ஜடா³ விகாரிணீ ।
கார்யப்ரஸாதி⁴னீ மாயா நிர்விகாரா சிதி꞉ பரா ॥ 29 ॥

அக்³னேர்யதா² த்³வயீ ஶக்திர்தா³ஹிகா ச ப்ரகாஶிகா ।
ந ஹி பி⁴ந்நாத²வா(அ)பி⁴ன்னா தா³ஹஶக்திஶ்ச பாவகாத் ॥ 30 ॥

ந ஜ்ஞாயதே கத²ம்ʼ குத்ர வித்³யதே தா³ஹத꞉ புரா ।
கார்யானுமேயா ஸா ஜ்ஞேயா தா³ஹேனானுமிதிர்யத꞉ ॥ 31 ॥

மணிமந்த்ராதி³யோகே³ன ருத்⁴யதே ந ப்ரகாஶதே ।
ஸா ஶக்திரனலாத்³பி⁴ன்னா ரோத⁴னான்ன ஹி திஷ்ட²தி ॥ 32 ॥

நோதே³தி பாவகாத்³பி⁴ன்னா ததோ(அ)பி⁴ன்னேதி மன்யதே ।
நானலே வர்ததே ஸா ச ந கார்யே ஸ்போ²டகே ததா² ॥ 33 ॥

அநிர்வாச்யாத்³த³தா சைவ மாயாஶக்திஸ்ததே²ஷ்யதாம் । dda?dhR^i
யா ஶக்திர்னானலாத்³பி⁴ன்னா தாம்ʼ விநாக்³நிர்ன கிஞ்சன ॥ 34 ॥

அனலஸ்வரூபா ஜ்ஞேயா ஶக்தி꞉ ப்ரகாஶரூபிணீ ।
சிச்ச²க்திர்ப்³ரஹ்மணஸ்தத்³வத் ஸ்வரூபம்ʼ ப்³ரஹ்மண꞉ ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 35 ॥

தா³ஹிகாஸத்³ருʼஶீ மாயா ஜடா³ நாஶ்யா விகாரிணீ ।
ம்ருʼஷாத்மிகா து யா(அ)வஸ்து தந்நாஶஸ்தத்த்வத்³ருʼஷ்டித꞉ ॥ 36 ॥

மித்²யேதி நிஶ்சயாத் பார்த² மித்²யாவஸ்து வினஶ்யதி ।
ஆஶ்சர்யரூபிணீ மாயா ஸ்வநாஶேன ஹி ஹர்ஷதா³ ॥ 37 ॥

அஜ்ஞானாத் மோஹினீ மாயா ப்ரேக்ஷணேன வினஶ்யதி ।
மாயாஸ்வபா⁴வவிஜ்ஞானம்ʼ ஸாந்நித்⁴யம்ʼ ந ஹி வாஞ்ச²தி ॥ 38 ॥

மஹாமாயா கோ⁴ரா ஜனயதி மஹாமோஹமதுலம்ʼ
ததோ லோகா꞉ ஸ்வார்தே² விவஶபதிதா꞉ ஶோகவிகலா꞉ ।
ஸஹந்தே து³꞉ஸஹ்யம்ʼ ஜனிம்ருʼதிஜராக்லேஶப³ஹுலம்ʼ
ஸுபு⁴ஞ்ஜானா து³꞉க²ம்ʼ ந ஹி க³திபராம்ʼ ஜன்மப³ஹுபி⁴꞉ ॥ 39 ॥

இத்யத்⁴யாத்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீவாஸுதே³வார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
ஶாந்திகீ³தாயாம்ʼ சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥4 ॥

அத² பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ।
அர்ஜுன உவாச ।
மாயா(அ)வஸ்து ம்ருʼஷாரூபா கார்யம்ʼ தஸ்யா ந ஸம்ப⁴வேத் ।
வந்த்⁴யாபுத்ரோ ரணே த³க்ஷோ ஜயீ யுத்³தே⁴ ததா² ந கிம் ॥ 1 ॥

வ்யோமாரவிந்த³வாஸேன யதா² வாஸ꞉ ஸுவாஸிதம் ।
மாயாயா꞉ கார்யவிஸ்தாரஸ்ததா² யாத³வ மே மதி꞉ ॥ 2 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
த்³ருʼஶ்யதே கார்யபா³ஹுல்யம்ʼ மித்²யாரூபஸ்ய பா⁴ரத ।
அஸத்யோ பு⁴ஜகோ³ ரஜ்ஜ்வாம்ʼ ஜனயேத்³வேபது²ம்ʼ ப⁴யம் ॥ 3 ॥

உத்பாத³யேத்³ரூப்யக²ண்ட³ம்ʼ ஶுக்தௌ ச லோப⁴மோஹனம் ।
ஸூயதே ஹி ம்ருʼஷாமாயா வ்யவஹாராஸ்பத³ம்ʼ ஜக³த் ॥ 4 ॥

தத்த்வஜ்ஞஸ்ய ம்ருʼஷாமாயா புரா ப்ரோக்தா மயானக⁴ ।
ம்ருʼஷாமாயா ச தத்கார்யம்ʼ ம்ருʼஷாஜீவ꞉ ப்ரபஶ்யதி ।
ஸர்வம்ʼ தத்ஸ்வப்னவத்³பா⁴னம்ʼ சைதன்யேன விபா⁴ஸ்யதே ॥ 5 ॥

அஜ்ஞ꞉ ஸத்யம்ʼ விஜானாதி தத்கார்யேண விமோஹித꞉ ॥ 6 ॥

ப்ரபு³த்³த⁴தத்த்வஸ்ய து பூர்ணபோ³தே⁴ ந ஸத்யமாயா ந ச கார்யமஸ்யா꞉ ।
தமந்தம꞉கார்யமஸத்யஸர்வம்ʼ ந த்³ருʼஶ்யதே பா⁴னுமஹாப்ரகாஶே ॥ 7 ॥

அர்ஜுன உவாச ।
அகர்மகர்மணோர்பே⁴த³ம்ʼ புரோக்தம்ʼ யத்த்வயா ஹரே ।
தத்தாத்பர்யம்ʼ ஸுகூ³ட⁴ம்ʼ யத்³விஶேஷம்ʼ கத²யாது⁴னா ॥ 8 ॥

ஶ்ரீவாஸுதே³வ உவாச ।
கர்மண்யகர்ம ய꞉ பஶ்யேத்³யது³க்தம்ʼ குருநந்த³ன ।
ஶ்ருʼணுஷ்வாவஹிதோ வித்³வன் தத்தாத்பர்யம்ʼ வதா³மி தே ॥ 9 ॥

ப⁴வதி ஸ்வப்னே யத்கர்ம ஶயானஸ்ய ந கர்த்ருʼதா ।
பஶ்யத்யகர்ம பு³த்³த⁴꞉ ஸன்னஸங்க³ம்ʼ ந ப²லம்ʼ யத꞉ ॥ 10 ॥

ஸ்வப்நவ்யாபாரமித்²யாத்வாத் ந ஸத்யம்ʼ கர்ம தத்ப²லம் ।
அதோ(அ)கர்மைவ தத்கர்ம தா³ர்ஷ்டாந்திகமத꞉ ஶ்ருʼணு ॥ 11 ॥

ஸங்கா⁴த்யைர்மாயிகை꞉ கர்ம வ்யவஹாரஶ்ச லௌகிக꞉ ।
மாயாநித்³ராவஶாத்ஸ்வப்னமந்ருʼதம்ʼ ஸர்வமேவ ஹி ॥ 12 ॥

ஸாபா⁴ஸாஹங்க்ருʼதிர்ஜீவ꞉ கர்தா போ⁴க்தா ச தத்ர வை ।
ஜ்ஞானீ ப்ரபு³த்³தோ⁴ நித்³ராயா꞉ ஸர்வம்ʼ மித்²யேதி நிஶ்சயீ ॥ 13 ॥

கர்மண்யகர்ம பஶ்யேத் ஸ ஸ்வயம்ʼ ஸாக்ஷிஸ்வரூபத꞉ ।
ஜ்ஞாநாபி⁴மானினஸ்த்வஜ்ஞாஸ்த்யக்த்வா கர்மாண்யவஸ்தி²தா꞉ ॥ 14 ॥

ப்ரத்யவாயாத்³ப⁴வேத்³போ⁴க³꞉ ஜ்ஞானீ கர்ம தமிச்ச²தி ।
உத்³தே³ஶ்யம்ʼ ஸர்வவேதா³னாம்ʼ ஸப²லம்ʼ க்ருʼத்ஸ்னகர்மணாம் ॥ 15 ॥

தத்தத்த்வஜ்ஞோ யதோ வித்³வானத꞉ ஸ க்ருʼத்ஸ்னகர்மக்ருʼத் ।
ஸர்வே வேதா³ யத்ர சைகீப⁴வந்தீதி ப்ரமாணத꞉ ।
உத்³தே³ஶ்யம்ʼ ஸர்வவேதா³னாம்ʼ ப²லம்ʼ தத்க்ருʼத்ஸ்னகர்மணாம் ॥ 16 ॥

அஜ்ஞானினாம்ʼ ஜக³த் ஸத்யம்ʼ தத்துச்ச²ம்ʼ ஹி விசாரிணாம் ।
விஜ்ஞானாம்ʼ மாயிகம்ʼ மித்²யா த்ரிவிதோ⁴ பா⁴வநிர்ணய꞉ ॥ 17 ॥

அர்ஜுன உவாச ।
ஜ்ஞாத்வா தத்த்வமித³ம்ʼ ஸத்யம்ʼ க்ருʼதார்தோ²(அ)ஹம்ʼ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
அன்யத் ப்ருʼச்சா²மி தத்தத்²யம்ʼ கத²யஸ்வ ஸவிஸ்தரம் ॥ 18 ॥

ஸர்வகர்ம பரித்யஜ்ய மாமேகம்ʼ ஶரணம்ʼ வ்ரஜ ।
புரா ப்ரோக்தஸ்ய தாத்பர்யம்ʼ ஶ்ரோதுமிச்சா²மி தத்³வத³ ॥ 19 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
நித்யம்ʼ நைமித்திகம்ʼ கார்யம்ʼ ஸ்வாபா⁴வ்யம்ʼ ச நிஷேதி⁴தம் ।
ஏதத் பஞ்சவித⁴ம்ʼ கர்ம விஶேஷம்ʼ ஶ்ருʼணு கத்²யதே ॥ 20 ॥

கர்தும்ʼ விதா⁴னம்ʼ யத்³வேதே³ நித்யாதி³ விஹிதம்ʼ மதம் ।
நிவாரயதி யத்³வேத³ஸ்தந்நிஷித்³த⁴ம்ʼ பரந்தப ।
வேத³꞉ ஸ்வாபா⁴விகே ஸர்வம்ʼ ஔத³ஸீன்யாவலம்பி³த꞉ ॥ 21 ॥

ப்ரத்யவாயோ ப⁴வேத்³யஸ்யா(அ)கரணே நித்யமேவ தத் ।
ப²லம்ʼ நாஸ்தீதி நித்யஸ்ய கேசித்³வத³ந்தி பண்டி³தா꞉ ॥ 22 ॥

ந ஸத் தத்³யுக்தித꞉ பார்த² கர்தவ்யம்ʼ நிஷ்ப²லம்ʼ கத²ம் ।
ந ப்ரவ்ருʼத்தி꞉ ப²லாபா⁴வே தாம்ʼ வினாசரணம்ʼ ந ஹி ॥ 23 ॥

நித்யேனைவ தே³வலோகம்ʼ ததை²வ பு³த்³தி⁴ஶோத⁴னம் ।
ப²லமகரணே பாபம்ʼ ப்ரத்யவாயாச்ச த்³ருʼஶ்யதே ॥ 24 ॥

ப்ரத்யவாய꞉ ப²லம்ʼ பாபம்ʼ ப²லாபா⁴வே ந ஸம்ப⁴வேத் ।
நாபா⁴வாஜ்ஜாயதே பா⁴வோ ப²லாபா⁴வோ ந ஸம்மத꞉ ॥ 25 ॥

நைமித்திகம்ʼ நிமித்தேன கர்தவ்யம்ʼ விஹிதம்ʼ ஸதா³ ।
சந்த்³ரஸூர்யக்³ரஹே தா³னம்ʼ ஶ்ராத்³தா⁴தி³ தர்பணம்ʼ யதா² ॥ 26 ॥

காம்யம்ʼ தத் காமனாயுக்தம்ʼ ஸ்வர்கா³தி³ஸுக²ஸாத⁴னம் ।
த⁴நாக³மஶ்ச குஶலம்ʼ ஸம்ருʼத்³தி⁴ர்ஜய ஐஹிகே ॥ 27 ॥

தத்³ப³ந்த⁴த்³ருʼட⁴தாஹேது꞉ ஸத்யபு³த்³தே⁴ஸ்து ஸம்ʼஸ்ருʼதௌ ।
அத꞉ ப்ரயத்னதஸ்த்யாஜ்ய꞉ காம்யஞ்சைவ நிஷேதி⁴தம் ॥ 28 ॥

அதி⁴காரிவிஶேஷே து காம்யஸ்யாப்யுபயோகி³தா ।
காமனாஸித்³தி⁴ருக்தத்வாத் காம்யே லோப⁴ப்ரத³ர்ஶனாத் ॥ 29 ॥

ப்ரவ்ருʼத்திஜனனாச்சைவ லோப⁴வாக்யம்ʼ ப்ரலோப⁴னாத் ।
ப³ஹிர்முகா²னாம்ʼ து³ர்வ்ருʼத்திநிவ்ருʼத்தி꞉ காம்யகர்மபி⁴꞉ ॥ 30 ॥

ஸத்ப்ரவ்ருʼத்திவிவ்ருʼத்³த்⁴யர்த²ம்ʼ விதா⁴னம்ʼ காம்யகர்மணாம் ।
காம்யோ(அ)வாந்தரபோ⁴க³ஶ்ச தத³ந்தே பு³த்³தி⁴ஶோத⁴னம் ॥ 31 ॥

ஈஶ்வராராத⁴நாது³க்³த⁴ம்ʼ காமனாஜலமிஶ்ரிதம் ।
வைராக்³யானலதாபேன தஜ்ஜலம்ʼ பரிஶோஷ்யதே ॥ 32 ॥

ஈஶ்வராராத⁴னா தத்ர து³க்³த⁴வத³வஶிஷ்யதே ।
தேன ஶுத்³த⁴ம்ʼ ப⁴வேச்சித்தம்ʼ தாத்பர்யம்ʼ காமகர்மண꞉ ॥ 33 ॥

கர்மபீ³ஜாதி³ஹைகஸ்மாஜ்ஜாயதே சாங்குரத்³வயம் ।
அபூர்வமேகமபரா வாஸனா பரிகீர்திதா ॥ 34 ॥

ப⁴வத்யபூர்வதோ போ⁴கோ³ த³த்வா போ⁴க³ம்ʼ ஸ நஶ்யதி ।
வாஸனா ஸூயதே கர்ம ஶுபா⁴ஶுப⁴விபே⁴த³த꞉ ॥ 35 ॥

வாஸனயா ப⁴வேத் கர்ம கர்மணா வாஸனா புன꞉ ।
ஏதாப்⁴யாம்ʼ ப்⁴ரமிதோ ஜீவ꞉ ஸம்ʼஸ்ருʼதேர்ன நிவர்ததே ॥ 36 ॥

து³꞉க²ஹேதுஸ்தத꞉ கர்ம ஜீவானாம்ʼ பத³ஶ்ருʼங்க²லம் ।
சிந்தா வைஷம்யசித்தஸ்ய அஶேஷது³꞉க²காரணம் ॥ 37 ॥

ஸர்வம்ʼ கர்ம பரித்யஜ்ய ஏகம்ʼ மாம்ʼ ஶரணம்ʼ வ்ரஜேத் ।
மாம்ʼஶப்³த³ஸ்தத்த்வத்³ருʼஷ்ட்யா து ந ஹி ஸங்கா⁴தத்³ருʼஷ்டித꞉ ॥ 38 ॥

ஏகோ(அ)ஹம்ʼ ஸச்சிதா³னந்த³ஸ்தாத்பர்யேண தமாஶ்ரய ।
ஸதே³காஸீதி³தி ஶ்ரௌதம்ʼ ப்ரமாணமேகஶப்³த³கே ।
ஏகம்ʼ மாம்ʼ ஸர்வபூ⁴தேஷு ய꞉ பஶ்யதி ஸ பஶ்யதி ॥ 39 ॥

ஸர்வகர்ம மஹாபா³ஹோ த்யஜேத் ஸந்ந்யாஸபூர்வகம் ।
ஸர்வகர்ம ததா² சிந்தாம்ʼ த்யக்த்வா ஸந்ந்யாஸயோக³த꞉ ।
ஜானீயாதே³கமாத்மானம்ʼ ஸதா³ தச்சித்தஸம்ʼயத꞉ ॥ 40 ॥

விதி⁴னா கர்மஸந்த்யாக³꞉ ஸந்ந்யாஸேன விவேகத꞉ ।
அவைத⁴ம்ʼ ஸ்வேச்ச²யா கர்ம த்யக்த்வா பாபேன லிப்யதே ॥ 41 ॥

ஆத்மஜ்ஞானம்ʼ வினா ந்யாஸம்ʼ பாதித்யாயைவ கல்ப்யதே ।
கர்ம ப்³ரஹ்மோப⁴யப்⁴ரஷ்டோ நத்³யாம்ʼ த்³விகூலவர்ஜித꞉ ।
அஹங்காரமஹாக்³ராஹக்³ரஸ்யமானோ வினஶ்யதி ॥ 42 ॥

ஜாட²ரே ப⁴ரணே ரக்த꞉ ஸம்ʼஸக்த꞉ ஸஞ்சயே ததா² ।
பராங்முக²꞉ ஸ்வாத்மதத்த்வே ஸ ஸந்ந்யாஸீ விட³ம்பி³த꞉ ॥ 43 ॥

ஸர்வகர்மவிராகே³ண ஸன்ன்யஸேத்³விதி⁴பூர்வகம் ।
அத²வா ஸன்ன்யஸேத் கர்ம ஜன்மஹேதும்ʼ ஹி ஸர்வத꞉ ॥ 44 ॥

ஏகம்ʼ மாம்ʼ ஸம்ʼஶ்ரயேத் பார்த² ஸச்சிதா³னந்த³மவ்யயம் ।
அஹம்பத³ஸ்ய லக்ஷ்யம்ʼ தத³ஹம꞉ ஸாக்ஷி நிஷ்கலம் ॥ 45 ॥

ஆத்மானம்ʼ ப்³ரஹ்மரூபேண ஜ்ஞாத்வா முக்தோ ப⁴வார்ஜுன ॥ 46 ॥

தே³ஹாத்மமானினாம்ʼ த்³ருʼஷ்டிர்தே³ஹே(அ)ஹம்ʼமமஶப்³த³த꞉ ।
குபு³த்³த⁴யோ ந ஜானந்தி மம பா⁴வமநாமயம் ॥ 47 ॥

சைதன்யம்ʼ த்வமஹம்ʼ ஸர்வம்ʼ ஸ்வரூபமவலோகய ।
இதி தே கதி²தம்ʼ தத்த்வம்ʼ ஸர்வஸாரமனுத்தமம் ॥ 48 ॥

இத்யத்⁴யாத்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீவாஸுதே³வார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
ஶாந்திகீ³தாயாம்ʼ பஞ்சமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥5 ॥

அத² ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ।
அர்ஜுன உவாச ।
கிம்ʼ கர்தவ்யம்ʼ விதா³ம்ʼ க்ருʼஷ்ண கிம்ʼ நிருத்³த⁴ம்ʼ வத³ஸ்வ மே ।
விஶேஷலக்ஷணம்ʼ தேஷாம்ʼ விஸ்தரேண ப்ரகாஶய ॥ 1 ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண உவாச ।
கர்தவ்யம்ʼ வாப்யகர்தவ்யம்ʼ நாஸ்தி தத்த்வவிதா³ம்ʼ ஸகே² ।
தே(அ)கர்தாரோ ப்³ரஹ்மரூபா நிஷேத⁴விதி⁴வர்ஜிதா꞉ ॥ 2 ॥

வேத³꞉ ப்ரபு⁴ர்ன வை தேஷாம்ʼ நியோஜனநிஷேத⁴னே ।
ஸ்வயம்ʼ ப்³ரஹ்ம ஸதா³னந்தா³ விஶ்ராந்தா꞉ பரமாத்மனி ॥ 3 ॥

ந ப்ரவ்ருʼத்திர்நிவ்ருʼத்திர்வா ஶுபே⁴ வாப்யஶுபே⁴ ததா² ।
ப²லம்ʼ போ⁴க³ஸ்ததா² கர்ம நாதே³ஹஸ்ய ப⁴வேத்க்வசித் ॥ 4 ॥

தே³ஹ꞉ ப்ராணோ மனோ பு³த்³தி⁴ஶ்சித்தாஹங்காரமிந்த்³ரியம் ।
தை³வம்ʼ ச வாஸனா சேஷ்டா தத்³யோகா³த் கர்ம ஸம்ப⁴வேத் ॥ 5 ॥

ஜ்ஞானீ ஸர்வம்ʼ விசாரேண நிரஸ்ய ஜட³போ³த⁴த꞉ ।
ஸ்வரூபே ஸச்சிதா³னந்தே³ விஶ்ராந்தஶ்சாத்³வயத்வத꞉ ॥ 6 ॥

கர்மலேஶோ ப⁴வேன்னாஸ்ய நிஷ்க்ரியாத்மதயா யதே꞉ ।
தஸ்யைவ ப²லபோ⁴க³꞉ ஸ்யாத்³யேன கர்ம க்ருʼதம்ʼ ப⁴வேத் ॥ 7 ॥

ஶரீரே ஸதி யத்கர்ம ப⁴வதீதி ப்ரபஶ்யஸி ।
அஹங்காரஶ்ச ஸாபா⁴ஸ꞉ கர்தா போ⁴க்தாத்ர கர்மண꞉ ॥ 8 ॥

ஸாக்ஷிணா பா⁴ஸ்யதே ஸர்வம்ʼ ஜ்ஞானீ ஸாக்ஷீ ஸ்வயம்ப்ரப⁴꞉ ।
ஸங்க³ஸ்பர்ஶௌ ததோ ந ஸ்தோ பா⁴னுவல்லோககர்மபி⁴꞉ ॥ 9 ॥

விசரதி க்³ருʼஹகார்யே த்யக்ததே³ஹாபி⁴மானோ
விஹரதி ஜனஸங்கே³ லோகயாத்ரானுரூபம் ।
பவனஸமவிஹாரீ ராக³ஸங்கா³தி³முக்தோ
விலஸதி நிஜரூபே தத்த்வவித்³வ்யக்தலிங்க³꞉ ॥ 10 ॥

லக்ஷணம்ʼ கிம்ʼ தே வக்ஷ்யாமி ஸ்வபா⁴வதோ விலக்ஷண꞉ ।
பா⁴வாதீதஸ்ய கோ பா⁴வ꞉ கிமலக்ஷ்யஸ்ய லக்ஷணம் ॥ 11 ॥

விஹரேத்³விவிதை⁴ர்பா⁴வைர்பா⁴வாபா⁴வவிவர்ஜித꞉ ।
ஸர்வாசாரானதீத꞉ ஸ நானாசாரைஶ்சரேத்³யதி꞉ ॥ 12 ॥

ப்ராரப்³தை⁴ர்னீயதே தே³ஹ꞉ கஞ்சுகம்ʼ பவனைர்யதா² ।
போ⁴கே³ நியோஜ்யதே காலே யதா²யோக்³யம்ʼ ஶரீரகம் ॥ 13 ॥

நானாவேஶத⁴ரோ யோகீ³ விமுக்த꞉ ஸர்வவேஶத꞉ ।
க்வசித்³பி⁴க்ஷு꞉ க்வசிந்நக்³னோ போ⁴கே³ மக்³னமனா꞉ க்வசித் ॥ 14 ॥

ஶைலூஷஸத்³ருʼஶோ வேஶைர்னானாரூபத⁴ர꞉ ஸதா³ ।
பி⁴க்ஷாசாரரத꞉ கஶ்சித் கஶ்சித்து ராஜவைப⁴வ꞉ ॥ 15 ॥

கஶ்சித்³போ⁴க³ரத꞉ காமீ கஶ்சித்³வைராக்³யமாஶ்ரித꞉ ।
தி³வ்யவாஸாஶ்சீராச்ச²ன்னோ தி³க்³வாஸா ப³த்³த⁴மேக²ல꞉ ॥ 16 ॥

கஶ்சித் ஸுக³ந்த⁴லிப்தாங்க³꞉ கஶ்சித்³ப⁴ஸ்மானுலேபித꞉ ।
கஶ்சித்³போ⁴க³விஹாரீ ச யுவதீ-யான-தாம்பூ³லை꞉ ॥ 17 ॥

கஶ்சிது³ன்மத்தவத்³வேஶ꞉ பிஶாச இவ வா வனே ।
கஶ்சின்மௌனீ ப⁴வேத் பார்த² கஶ்சித்³வக்தாதிதார்கிக꞉ ॥ 18 ॥

கஶ்சிச்சு²பா⁴ஶீ꞉ ஸத்பாத்ர꞉ கஶ்சித்தத்³பா⁴வவர்ஜித꞉ ।
கஶ்சித்³க்³ருʼஹீ வனஸ்தோ²(அ)ன்ய꞉ கஶ்சின்மூடோ⁴(அ)பர꞉ ஸுகீ² ॥ 19 ॥

இத்யாதி³ விவிதை⁴ர்பா⁴வைஶ்சரந்தி ஜ்ஞானினோ பு⁴வி ।
அவ்யக்தா வ்யக்தலிங்க³ஶ்ச ப்⁴ரமந்தி ப்⁴ரமவர்ஜிதா꞉ ॥ 20 ॥

நாநாபா⁴வேன வேஶேன சரந்தி க³தஸம்ʼஶயா꞉ ।
ந ஜ்ஞாயதே து தான் த்³ருʼஷ்ட்வா கிஞ்சிச்சிஹ்னஞ்ச பா³ஹ்யத꞉ ॥ 21 ॥

தே³ஹாத்மபு³த்³தி⁴தோ லோகே பா³ஹ்யலக்ஷணமீக்ஷதே ।
அந்தர்பா⁴வே ந வை வேத்³யோ ப³ஹிர்லக்ஷணத꞉ க்வசித் ॥ 22 ॥

யோ ஜானாதி ஸ ஜானாதி நான்யே வாத³ரதா ஜனா꞉ ।
ஶாஸ்த்ராரண்யே ப்⁴ரமந்தே தே ந தேஷாம்ʼ நிஷ்க்ருʼதி꞉ க்வசித் ॥ 23 ॥

து³ஷ்ப்ராப்யதத்த்வம்ʼ ப³ஹுனா த⁴னேன லப்⁴யம்ʼ பரம்ʼ ஜன்மஶதேன சைவ ।
பா⁴க்³யம்ʼ யதி³ ஸ்யாச்சு²ப⁴ஸஞ்சயேன புண்யேன சாசார்யக்ருʼபாவஶேன ॥ 24 ॥

யதி³ ஸர்வம்ʼ பரித்யஜ்ய மயி ப⁴க்திபராயண꞉ ।
ஸாத⁴யேதே³கசித்தேன ஸாத⁴னானி புன꞉ புன꞉ ॥ 25 ॥

விதா⁴ய கர்ம நிஷ்காமம்ʼ ஸத்ப்ரீதி-லாப⁴-மானஸ꞉ ।
மயி க்ருʼத்வார்பணம்ʼ ஸர்வம்ʼ சித்தஶுத்³தி⁴ரவாப்யதே ॥ 26 ॥

ததோ விவேகஸம்ப்ராப்த꞉ ஸாத⁴னானி ஸமாசரேத் ।
ஆத்மவாஸனயா யுக்தோ பு³பு⁴த்ஸுர்வ்யக்³ரமானஸ꞉ ॥ 27 ॥

ஸம்ʼஶ்ரயேத் ஸத்³கு³ரும்ʼ ப்ராஜ்ஞம்ʼ த³ம்பா⁴தி³தோ³ஷவர்ஜித꞉ ।
கு³ருஸேவாரதோ நித்யம்ʼ தோஷயேத்³கு³ருமீஶ்வரம் ।
தத்த்வாதீதோ ப⁴வேத்தத்த்வம்ʼ லப்³த்⁴வா கு³ருப்ரஸாத³த꞉ ॥ 28 ॥

கு³ரௌ ப்ரஸன்னே பரதத்த்வலாப⁴ஸ்தத꞉ க்வ தாபோ ப⁴வப³ந்த⁴முக்த꞉ ।
விமுக்தஸங்க³꞉ பரமாத்மரூபோ ந ஸம்ʼஸரேத் ஸோ(அ)பி புனர்ப⁴வாப்³தௌ⁴ ॥ 29 ॥

ஜ்ஞானீ கஶ்சித்³விரக்த꞉ ப்ரவிரதவிஷயஸ்த்யக்தபோ⁴கோ³ நிராஶ꞉
கஶ்சித்³போ⁴கீ³ ப்ரஸித்³தோ⁴ விசரதி விஷயே போ⁴க³ராக³ப்ரஸக்த꞉ ।
ப்ராரப்³த⁴ஸ்தத்ர ஹேதுர்ஜனயதி விவிதா⁴ வாஸனா꞉ கர்மயோகா³த்
ப்ராரப்³தே⁴ யஸ்ய போ⁴க³꞉ ஸ யததி விப⁴வே போ⁴க³ஹீனோ விரக்த꞉ ॥ 30 ॥

ப்ராரப்³தா⁴த்³வாஸனா சேச்சா² ப்ரவ்ருʼத்திர்ஜாயதே ந்ருʼணாம் ।
ப்ரவ்ருʼத்தோ வா நிவ்ருʼத்தோ வா ப்ரபு⁴த்வம்ʼ தஸ்ய ஸர்வத꞉ ॥ 31 ॥

போ⁴கோ³ ஜ்ஞானம்ʼ ப⁴வேத்³தே³ஹே ஏகேனாரப்³த⁴கர்மணா ।
ப்ராரப்³த⁴ம்ʼ போ⁴க³த³ம்ʼ லோகே த³த்வா போ⁴க³ம்ʼ வினஶ்யதி ॥ 32 ॥

ப்ராரப்³த⁴ம்ʼ லக்ஷ்யஸம்பன்னே க⁴டவஜ்ஜ்ஞானஜன்மத꞉ ।
ஶேஷஸ்திஷ்டே²த்ஸமுத்பன்னே க⁴டே சக்ரஸ்ய வேக³வத் ॥ 33 ॥

ப்ராரப்³த⁴ம்ʼ விது³ஷா꞉ பார்த² ஜ்ஞானோத்தரம்ருʼஷாத்மகம் ।
கர்தும்ʼ நாதிஶயம்ʼ கிஞ்சித் ப்ராரப்³த⁴ம்ʼ ஜ்ஞானினாம்ʼ க்ஷமம் ॥ 34 ॥

தத்³தே³ஹாரம்பி⁴கா ஶக்திர்போ⁴க³தா³னாய தே³ஹினாம் ।
த³த்³யாஜ்ஜ்ஞானோத்தரம்ʼ போ⁴க³ம்ʼ தே³ஹாபா⁴ஸம்ʼ விதா⁴ய தத் ॥ 35 ॥

ஆபா⁴ஸஶரீரே போ⁴கோ³ ப⁴வேத் ப்ராரப்³த⁴கல்பிதே ।
முக்தோ ஜ்ஞானத³ஶாயாந்து தத்த்வஜ்ஞோ போ⁴க³வர்ஜித꞉ ॥ 36 ॥

இத்யத்⁴யாத்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீவாஸுதே³வார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
ஶாந்திகீ³தாயாம்ʼ ஷஷ்டோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥6 ॥

அத² ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ।
ஶ்ரீப⁴க³வனுவாச ।
ஸாரம்ʼ தத்த்வம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி தச்ச்²ருʼணுஷ்வ ஸகே²(அ)ர்ஜுன ।
அதிகு³ஹ்யம்ʼ மஹத்பூர்ணம்ʼ யச்ச்²ருத்வா முச்யதே நர꞉ ॥ 1 ॥

பூர்ணம்ʼ சைதன்யமேகம்ʼ ஸத்ததோ(அ)ன்யன்ன ஹி கிஞ்சன ।
ந மாயா நேஶ்வரோ ஜீவோ தே³ஶ꞉ காலஶ்சராசரம் ॥ 2 ॥

ந த்வம்ʼ நாஹம்ʼ ந வா ப்ருʼத்²வீ நேமே லோகா பு⁴வாத³ய꞉ ।
கிஞ்சின்னாஸ்த்யபி லேஶேன நாஸ்தி நாஸ்தீதி நிஶ்சினு ॥ 3 ॥

கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரம்ʼ ஸன்னான்யத³ஸ்தீதி பா⁴வய ।
பஶ்யஸி ஸ்வப்னவத்ஸர்வம்ʼ விவர்தம்ʼ சேதனே க²லு ॥ 4 ॥

விஷயம்ʼ தே³ஶகாலாதி³ம்ʼ போ⁴க்த்ருʼஜ்ஞாத்ருʼக்ரியாதி³கம் ।
மித்²யா தத்ஸ்வப்னவத்³பா⁴னம்ʼ ந கிஞ்சின்னாபி கிஞ்சன ॥ 5 ॥

யத்ஸத்த்வம்ʼ ஸததம்ʼ ப்ரகாஶமமலம்ʼ ஸம்ʼஸாரதா⁴ராவஹம்ʼ
நான்யத் கிஞ்ச தரங்க³பே²னஸலிலம்ʼ ஸத்தைவ விஶ்வம்ʼ ததா² ।
த்³ருʼஶ்யம்ʼ ஸ்வப்னமயம்ʼ ந சாஸ்தி விததம்ʼ மாயாமயம்ʼ த்³ருʼஶ்யதே
சைதன்யம்ʼ விஷயோ விபா⁴தி ப³ஹுதா⁴ ப்³ரஹ்மாதி³கம்ʼ மாயயா ॥ 6 ॥

விஶ்வம்ʼ த்³ருʼஶ்யமஸத்யமேதத³கி²லம்ʼ மாயாவிலாஸாஸ்பத³ம்ʼ
ஆத்மா(அ)ஜ்ஞானநிதா³னபா⁴னமந்ருʼதம்ʼ ஸத்³வச்ச மோஹாலயம் ।
பா³த்⁴யம்ʼ நாஶ்யமசிந்த்யசித்ரரசிதம்ʼ ஸ்வப்னோபமம்ʼ தத்³த்⁴ருவம்
ஆஸ்தா²ம்ʼ தத்ர ஜஹி ஸ்வது³꞉க²நிலயே ரஜ்ஜ்வாம்ʼ பு⁴ஜங்கோ³பமே ॥ 7 ॥

அர்ஜுன உவாச ।
நிர்கு³ணம்ʼ பரமம்ʼ ப்³ரஹ்ம நிர்விகாரம்ʼ விநிஷ்க்ரியம் ।
ஜக³த்ஸ்ருʼஷ்டி꞉ கத²ம்ʼ தஸ்மாத்³ப⁴வதி தத்³வத³ஸ்வ மே ॥ 8 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
ஸ்ருʼஷ்டிர்னாஸ்தி ஜக³ன்னாஸ்தி ஜீவோ நாஸ்தி ததே²ஶ்வர꞉ ।
மாயயா த்³ருʼஶ்யதே ஸர்வம்ʼ பா⁴ஸ்யதே ப்³ரஹ்மஸத்தயா ॥ 9 ॥

யதா² ஸ்திமிதக³ம்பீ⁴ரே ஜலராஶௌ மஹார்ணவே ।
ஸமீரணவஶாத்³வீசிர்ன வஸ்து ஸலிலேதரத் ॥ 10 ॥

ததா² ஹி பூர்ணசைதன்யே மாயயா த்³ருʼஶ்யதே ஜக³த் ।
ந தரங்கோ³ ஜலாத்³பி⁴ன்னோ ப்³ரஹ்மணோ(அ)ன்யஜ்ஜக³ன்ன ஹி ॥ 11 ॥

சைதன்யம்ʼ விஶ்வரூபேண பா⁴ஸதே மாயயா ததா² ।
கிஞ்சித்³ப⁴வதி நோ ஸத்யம்ʼ ஸ்வப்னகர்மேவ நித்³ரயா ॥ 12 ॥

யாவந்நித்³ரா ருʼதம்ʼ தாவத் ததா²(அ)ஜ்ஞாநாதி³த³ம்ʼ ஜக³த் ।
ந மாயா குருதே கிஞ்சின்மாயாவீ ந கரோத்யணு ।
இந்த்³ரஜாலஸமம்ʼ ஸர்வம்ʼ ப³த்³த⁴த்³ருʼஷ்டி꞉ ப்ரபஶ்யதி ॥ 13 ॥

அஜ்ஞானஜனபோ³தா⁴ர்த²ம்ʼ பா³ஹ்யத்³ருʼஷ்ட்யா ஶ்ருதீரிதம் ।
பா³லானாம்ʼ ப்ரீதயே யத்³வத்³தா⁴த்ரீ ஜல்பதி கல்பிதம் ।
தத்ப்ரகாரம்ʼ ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ருʼணுஷ்வ குந்திநந்த³ன ॥ 14 ॥

சைதன்யே விமலே பூர்ணே கஸ்மின் தே³ஶே(அ)ணுமாத்ரகம் ।
அஜ்ஞானமுதி³தம்ʼ ஸத்தாம்ʼ சைதன்யஸ்பூ²ர்திமாஶ்ரிதம் ॥ 15 ॥

தத³ஜ்ஞானம்ʼ பரிணதம்ʼ ஸ்வஸ்யைவ ஶக்திபே⁴த³த꞉ ।
மாயாரூபா ப⁴வேதே³கா சாவித்³யாரூபிணீதரா ॥ 16 ॥

ஸத்த்வப்ரதா⁴னமாயாயாம்ʼ சிதா³பா⁴ஸோ விபா⁴ஸித꞉ ।
சித³த்⁴யாஸாச்சிதா³பா⁴ஸ ஈஶ்வரோ(அ)பூ⁴த்ஸ்வமாயயா ॥ 17 ॥

மாயாவ்ருʼத்யா ப⁴வேதீ³ஶ꞉ ஸர்வஜ்ஞ꞉ ஸர்வஶக்திமான் ।
இச்சா²தி³ ஸர்வகர்த்ருʼத்வம்ʼ மாயாவ்ருʼத்யா ததே²ஶ்வரே ॥ 18 ॥

தத꞉ ஸங்கல்பவானீஶஸ்தத்³வ்ருʼத்யா ஸ்வேச்ச²யா ஸ்வத꞉ ।
ப³ஹு꞉ ஸ்யாமஹமேவைக꞉ ஸங்கல்போ(அ)ஸ்ய ஸமுத்தி²த꞉ ॥ 19 ॥

மாயாயா உத்³க³த꞉ காலோ மஹாகால இதி ஸ்ம்ருʼத꞉ ।
காலஶக்திர்மஹாகாலீ சாத்³யா ஸத்³யஸமுத்³ப⁴வாத் ॥ 20 ॥

காலேன ஜாயதே ஸர்வம்ʼ காலே ச பரிதிஷ்ட²தி ।
காலே விலயமாப்னோதி ஸர்வே காலவஶானுகா³꞉ ॥ 21 ॥

ஸர்வவ்யாபீ மஹாகாலோ நிராகாரோ நிராமய꞉ ।
உபாதி⁴யோக³த꞉ காலோ நாநாபா⁴வேன பா⁴ஸதே ॥ 22 ॥

நிமேஷாதி³ர்யுக³꞉ கல்ப꞉ ஸர்வம்ʼ தஸ்மின் ப்ரகாஶிதம் ।
காலதோ(அ)பூ⁴ன்மஹத்தத்த்வம்ʼ மஹத்தத்த்வாத³ஹங்க்ருʼதி꞉ ॥ 23 ॥

த்ரிவித⁴꞉ ஸோ(அ)ப்யஹங்கார꞉ ஸத்த்வாதி³கு³ணபே⁴த³த꞉ ।
அஹங்காராத்³ப⁴வேத் ஸூக்ஷ்மதன்மாத்ராண்யபி பஞ்ச வை ॥ 24 ॥

ஸூக்ஷ்மாணி பஞ்சபூ⁴தானி ஸ்தூ²லானி வ்யாக்ருʼதானி து ।
ஸத்த்வாம்ʼஶாத் ஸூக்ஷ்மபூ⁴தானாம்ʼ க்ரமாத்³தீ⁴ந்த்³ரியபஞ்சகம் ।
அந்த꞉கரணமேகம்ʼ தத் ஸமஷ்டிகு³ணதத்த்வத꞉ ॥ 25 ॥

கர்மேந்த்³ரியாணி ரஜஸ꞉ ப்ரத்யேகம்ʼ பூ⁴தபஞ்சகாத் ।
பஞ்சவ்ருʼத்திமய꞉ ப்ராண꞉ ஸமஷ்டி꞉ பஞ்சராஜஸை꞉ ॥ 26 ॥

பஞ்சீக்ருʼதம்ʼ தாமஸாம்ʼஶம்ʼ தத்பஞ்சஸ்தூ²லதாம்ʼ க³தம் ।
ஸ்தூ²லபூ⁴தாத் ஸ்தூ²லஸ்ருʼஷ்டிர்ப்³ரஹ்மாண்ட³ஶரீராதி³கம் ॥ 27 ॥

மாயோபாதி⁴ர்ப⁴வேதீ³ஶஶ்சாவித்³யா ஜீவகாரணம் ।
ஶுத்³த⁴ஸத்த்வாதி⁴கா மாயா சாவித்³யா ஸா தமோமயீ ॥ 28 ॥

மலினஸத்த்வப்ரதா⁴னா ஹ்யவித்³யா(ஆ)வரணாத்மிகா ।
சிதா³பா⁴ஸஸ்தத்ர ஜீவ꞉ ஸ்வல்பஜ்ஞஶ்சாபி தத்³வஶ꞉ ।
சைதன்யே கல்பிதம்ʼ ஸர்வம்ʼ பு³த்³பு³தா³ இவ வாரிணி ॥ 29 ॥

தைலபி³ந்து³ர்யதா² க்ஷிப்த꞉ பதித꞉ ஸரஸீஜலே ।
நானாரூபேண விஸ்தீர்ணோ ப⁴வேத்தன்ன ஜலம்ʼ ததா² ॥ 30 ॥

அனந்தபூர்ணசைதன்யே மஹாமாயா விஜ்ருʼம்பி⁴தா ।
கஸ்மின் தே³ஶே சாணுமாத்ரம்ʼ பி³ப்⁴ருʼதா நாமரூபத꞉ ॥ 31 ॥

ந மாயாதிஶயம்ʼ கர்தும்ʼ ப்³ரஹ்மணி கஶ்சித³ர்ஹதி ।
சைதன்யம்ʼ ஸ்வப³லேனைவ நானாகாரம்ʼ ப்ரத³ர்ஶயேத் ॥ 32 ॥

விவர்தம்ʼ ஸ்வப்னவத்ஸர்வமதி⁴ஷ்டா²னே து நிர்மலே ।
ஆகாஶே தூ⁴மவன்மாயா தத்கார்யமபி விஸ்த்ருʼதம் ।
ஸங்க³꞉ ஸ்பர்ஶஸ்ததோ நாஸ்தி நாம்ப³ரம்ʼ மலினம்ʼ தத꞉ ॥ 33 ॥

கார்யானுமேயா ஸா மாயா தா³ஹகானலஶக்திவத் ।
அதி⁴ஜ்ஞைரனுமீயேத ஜக³த்³த்³ருʼஷ்ட்யாஸ்ய காரணம் ॥ 34 ॥

ந மாயா சைதன்யே ந ஹி தி³னமணாவந்த⁴காரப்ரவேஶ꞉
தி³வாந்தா⁴꞉ கல்பந்தே தி³னகரகரே ஶார்வரம்ʼ கோ⁴ரத்³ருʼஷ்ட்யா ।
ந ஸத்யம்ʼ தத்³பா⁴வ꞉ ஸ்வமதிவிஷயம்ʼ நாஸ்தி தல்லேஶமாத்ர꞉
ததா² மூடா⁴꞉ ஸர்வே மனஸி ஸததம்ʼ கல்பயந்த்யேவ மாயா ॥ 35 ॥

ஸ்வஸத்தாஹீனரூபத்வாத³வஸ்துத்வாத்ததை²வ ச ।
அனாத்மத்வாஜ்ஜட³த்வாச்ச நாஸ்தி மாயேதி நிஶ்சினு ॥ 36 ॥

மாயா நாஸ்தி ஜக³ன்னாஸ்தி நாஸ்தி ஜீவஸ்ததே²ஶ்வர꞉ ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரத்வாத் ஸ்வப்னகல்பேவ கல்பனா ॥ 37 ॥

ஏகம்ʼ வக்த்ரம்ʼ ந யோக்³யம்ʼ தத்³த்³விதீயம்ʼ குத இஷ்யதே ।
ஸங்க்²யாப³த்³த⁴ம்ʼ ப⁴வேதே³கம்ʼ ப்³ரஹ்மணி தன்ன ஶோப⁴தே ॥ 38 ॥

லேஶமாத்ரம்ʼ ந ஹி த்³வைதம்ʼ த்³வைதம்ʼ ந ஸஹதே ஶ்ருதி꞉ ।
ஶப்³தா³தீதம்ʼ மனோ(அ)தீதம்ʼ வாக்யாதீதம்ʼ ஸதா³மலம் ।
உபமாபா⁴வஹீனத்வாதீ³த்³ருʼஶஸ்தாத்³ருʼஶோ ந ஹி ॥ 39 ॥

ந ஹி தத் ஶ்ரூயதே ஶ்ரோத்ரைர்ன ஸ்ப்ருʼஶ்யதே த்வசா ததா² ।
ந ஹி பஶ்யதி சக்ஷுஸ்தத்³ரஸனாஸ்வாத³யேன்ன ஹி ।
ந ச ஜிக்⁴ரதி தத்³க்⁴ராணம்ʼ ந வாக்யம்ʼ வ்யாகரோதி ச ॥ 40 ॥

ஸத்³ரூபோ ஹ்யவிநாஶித்வாத் ப்ரகாஶத்வாச்சிதா³த்மக꞉ ।
ஆனந்த³꞉ ப்ரியரூபத்வான்னாத்மன்யப்ரியதா க்வசித் ॥ 41 ॥

வ்யாபகத்வாத³தி⁴ஷ்டா²நாத்³தே³ஹஸ்யாத்மேதி கத்²யதே ।
ப்³ருʼம்ʼஹணத்வாத்³ப்³ருʼஹத்வாச்ச ப்³ரஹ்மேதி கீ³யதே ஶ்ருதௌ ॥ 42 ॥

யதா³ ஜ்ஞாத்வா ஸ்வரூபம்ʼ ஸ்வம்ʼ விஶ்ராந்திம்ʼ லப⁴ஸே ஸகே² ।
ததா³ த⁴ன்ய꞉ க்ருʼதார்த²꞉ ஸன் ஜீவன்முக்தோ ப⁴விஷ்யஸி ॥ 43 ॥

மோக்ஷரூபம்ʼ தமேவாஹுர்யோகி³னஸ்தத்த்வத³ர்ஶின꞉ ।
ஸ்வரூபஜ்ஞானமாத்ரேண லாப⁴ஸ்தத்கண்ட²ஹாரவத் ॥ 44 ॥

ப்ரபு³த்³த⁴தத்த்வஸ்ய து பூர்ணபோ³தே⁴ ந ஸத்யமாயா ந ச கார்யமஸ்யா꞉ ।
தமஸ்தம꞉கார்யமஸத்யஸர்வம்ʼ ந த்³ருʼஶ்யதே பா⁴னோர்மஹாப்ரகாஶே ॥ 45 ॥

அதஸ்ததோ நாஸ்தி ஜக³த்ப்ரஸித்³த⁴ம்ʼ ஶுத்³தே⁴ பரே ப்³ரஹ்மணி லேஶமாத்ரம் ।
ம்ருʼஷாமயம்ʼ கல்பிதநாமரூபம்ʼ ரஜ்ஜ்வாம்ʼ பு⁴ஜங்கோ³ ம்ருʼதி³ கும்ப⁴பா⁴ண்ட³ம் ॥ 46 ॥

இத்யத்⁴யாத்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீவாஸுதே³வார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
ஶாந்திகீ³தாயாம்ʼ ஸப்தமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥7 ॥

அதா²ஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ।
அர்ஜுன உவாச ।
கிம்ʼ லக்ஷ்யம்ʼ ஸ்வாத்மரூபேண யத்³ப்³ரஹ்ம கத்²யதே விதா³ ।
யஜ்ஜ்ஞாத்வா ப்³ரஹ்மரூபேண ஸ்வாத்மானம்ʼ வேத்³மி தத்³வத³ ॥ 1 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வனுவாச ।
அங்கு³ஷ்ட²மாத்ர꞉ புருஷோ ஹ்ருʼத்பத்³மே யோ வ்யவஸ்தி²த꞉ ।
தமாத்மானஞ்ச வேத்தாரம்ʼ வித்³தி⁴ பு³த்³த்⁴யா ஸுஸூக்ஷ்மயா ॥ 2 ॥

ஹ்ருʼத³யகமலம்ʼ பார்த² அங்கு³ஷ்ட²பரிமாணத꞉ ।
தத்ர திஷ்ட²தி யோ பா⁴தி வம்ʼஶபர்வணீவாம்ப³ரம் ।
அங்கு³ஷ்ட²மாத்ரம்ʼ புருஷம்ʼ தேனைவ வத³தி ஶ்ருதி꞉ ॥ 3 ॥

மஹாகாஶே க⁴டே ஜாதே(அ)வகாஶோ க⁴டமத்⁴யக³꞉ ।
க⁴டாவச்சி²ன்ன ஆகாஶ꞉ கத்²யதே லோகபண்டி³தை꞉ ॥ 4 ॥

கூடஸ்தோ²(அ)பி ததா² பு³த்³தி⁴꞉ கல்பிதா து யதா³ ப⁴வேத் ।
ததா³ கூடஸ்த²சைதன்ய꞉ பு³த்³த்⁴யந்தஸ்த²ம்ʼ விபா⁴ஸதே ।
பு³த்³த்⁴யவச்சி²ன்னசைதன்யம்ʼ ஜீவலக்ஷ்யம்ʼ த்வமேவ ஹி ॥ 5 ॥

ப்ரஜ்ஞானம்ʼ தச்ச கா³யந்தி வேத³ஶாஸ்த்ரவிஶாரதா³꞉ ।
ஆனந்த³ம்ʼ ப்³ரஹ்மஶப்³தா³ப்⁴யாம்ʼ விஶேஷணவிஶேஷிதம் ॥ 6 ॥

ஶ்ருʼணோதி யேன ஜானாதி பஶ்யதி ச விஜிக்⁴ரதி ।
ஸ்வாதா³ஸ்வாத³ம்ʼ விஜானாதி ஶீதஞ்சோஷ்ணாதி³கம்ʼ ததா² ॥ 7 ॥

சைதன்யம்ʼ வேத³னாரூபம்ʼ தத்ஸர்வவேத³நாஶ்ரயம் ।
அலக்ஷ்யம்ʼ ஶுத்³த⁴சைதன்யம்ʼ கூடஸ்த²ம்ʼ லக்ஷயேத் ஶ்ருதி꞉ ॥ 8 ॥

பு³த்³த்⁴யாவச்சி²ன்னசைதன்யம்ʼ வ்ருʼத்யாரூட⁴ம்ʼ யதா³ ப⁴வேத் ।
ஜ்ஞானஶப்³தா³பி⁴த⁴ம்ʼ தர்ஹி தேன சைதன்யபோ³த⁴னம் ॥ 9 ॥

யதா³ வ்ருʼத்தி꞉ ப்ரமாணேன விஷயேணைகதாம்ʼ வ்ரஜேத் ।
வ்ருʼத்தவிஷயசைதன்யே ஏகத்வேன ப²லோத³ய꞉ ॥ 10 ॥

ததா³ வ்ருʼத்திலயே ப்ராப்தே ஜ்ஞானம்ʼ சைதன்யமேவ தத் ।
ப்ரபோ³த⁴னாய சைதன்யம்ʼ ஜ்ஞானஶப்³தே³ன கத்²யதே ॥ 11 ॥

ஶ்ருʼணோஷி வீக்ஷஸே யத்³யத்தத்ர ஸம்ʼவித³னுத்தமா ।
அனுஸ்யூததயா பா⁴தி தத்தத்ஸர்வப்ரகாஶிகா ॥ 12 ॥

ஸம்ʼவித³ம்ʼ தாம்ʼ விசாரேண சைதன்யமவதா⁴ரய ।
தத்ர பஶ்யஸி யத்³வஸ்து ஜாநாமீதி விபா⁴ஸதே ।
தத்³தி⁴ ஸம்ʼவித்ப்ரபா⁴வேன விஜ்ஞேயம்ʼ ஸ்வரூபம்ʼ தத꞉ ॥ 13 ॥

ஸர்வம்ʼ நிரஸ்ய த்³ருʼஶ்யத்வாத³னாத்மத்வாஜ்ஜட³த்வத꞉ ।
தமவிச்சி²ன்னமாத்மானம்ʼ வித்³தி⁴ ஸுஸூக்ஷ்மயா தி⁴யா ॥ 14 ॥

யா ஸம்ʼவித் ஸைவ ஹி த்வாத்மா சைதன்யம்ʼ ப்³ரஹ்ம நிஶ்சினு ।
த்வம்பத³ஸ்ய ச லக்ஷ்யம்ʼ தஜ்ஜ்ஞாதவ்யம்ʼ கு³ருவாக்யத꞉ ॥ 15 ॥

க⁴டாகாஶோ மஹாகாஶ இவ ஜானீஹி சைகதாம் ।
அக²ண்ட³த்வம்ʼ ப⁴வேதை³க்யம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ப்³ரஹ்மமயோ ப⁴வ ॥ 16 ॥

கும்பா⁴காஶமஹாகாஶோ யதா²(அ)பி⁴ன்னோ ஸ்வரூபத꞉ ।
ததா²த்மப்³ரஹ்மணோ(அ)பே⁴த³ம்ʼ ஜ்ஞாத்வா பூர்ணோ ப⁴வார்ஜுன ॥ 17 ॥

நானாதா⁴ரே யதா²காஶ꞉ பூர்ண ஏகோ ஹி பா⁴ஸதே ।
ததோ²பாதி⁴ஷு ஸர்வத்ர சைகாத்மா பூர்ணநிரத்³வய꞉ ॥ 18 ॥

யதா² தீ³பஸஹஸ்ரேஷு வஹ்நிரேகோ ஹி பா⁴ஸ்வர꞉ ।
ததா² ஸர்வஶரீரேஷு ஹ்யேகாத்மா சித்ஸத³வ்யய꞉ ॥ 19 ॥

ஸஹஸ்ரதே⁴னுஷு க்ஷீரம்ʼ ஸர்பிரேகம்ʼ ந பி⁴த்³யதே ।
நானாரணிப்ரஸ்தரேஷு க்ருʼஶானுர்பே⁴த³வர்ஜித꞉ ॥ 20 ॥

நானாஜலாஶயேஷ்வேவம்ʼ ஜலமேகம்ʼ ஸ்பு²ரத்யலம் ।
நானாவர்ணேஷு புஷ்பேஷு ஹ்யேகம்ʼ தன்மது⁴ரம்ʼ மது⁴ ॥ 21 ॥

இக்ஷுத³ண்டே³ஷ்வஸங்க்²யேஷு சைகம்ʼ ஹி ரஸமைக்ஷவம் ।
ததா² ஹி ஸர்வபா⁴வேஷு சைதன்யம்ʼ பூர்ணமத்³வயம் ॥ 22 ॥

அத்³வயே பூர்ணசைதன்யே கல்பிதம்ʼ மாயயாகி²லம் ।
ம்ருʼஷா ஸர்வமதி⁴ஷ்டா²னம்ʼ நானாரூபேண பா⁴ஸதே ॥ 23 ॥

அக²ண்டே³ விமலே பூர்ணே த்³வைதக³ந்த⁴விவர்ஜிதே ।
நான்யத்கிஞ்சித்கேவலம்ʼ ஸன்னாநாபா⁴வேன ராஜதே ॥ 24 ॥

ஸ்வப்னவத்³த்³ருʼஶ்யதே ஸர்வம்ʼ சித்³விவர்தம்ʼ சிதே³வ ஹி ।
கேவலம்ʼ ப்³ரஹ்மமாத்ரந்து ஸச்சிதா³னந்த³மவ்யயம் ॥ 25 ॥

ஸச்சிதா³னந்த³ஶப்³தே³ன தல்லக்ஷ்யம்ʼ லக்ஷயேத் ஶ்ருதி꞉ ।
அக்ஷரமக்ஷராதீதம்ʼ ஶப்³தா³தீதம்ʼ நிரஞ்ஜனம் ।
தத்ஸ்வரூபம்ʼ ஸ்வயம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ப்³ரஹ்மவித்த்வம்ʼ பரித்யஜ ॥ 26 ॥

அபி⁴மானாவ்ருʼதிர்முக்²யா தேனைவ ஸ்வரூபாவ்ருʼதி꞉ ।
பஞ்சகோஶேஷ்வஹங்கார꞉ கர்த்ருʼபா⁴வேன ராஜதே ॥ 27 ॥

ப்³ரஹ்மவித்த்வாபி⁴மானம்ʼ யத்³ப⁴வேத்³விஜ்ஞானஸஞ்ஜ்ஞிதே ।
அஹங்காரஸ்ய தத்³த⁴ர்ம பிஹிதே ஸ்வரூபே(அ)மலே ॥ 28 ॥

அத꞉ ஸந்த்யஜ்ய தத்³பா⁴வம்ʼ கேவலம்ʼ ஸ்வரூபே ஸ்தி²தம் ।
தத்த்வஜ்ஞானமிதி ப்ராஹுர்யோகி³னஸ்தத்த்வத³ர்ஶின꞉ ॥ 29 ॥

அந்த⁴காரக்³ருʼஹே ஶாயீ ஶரீரம்ʼ தூலிகாவ்ருʼதம் ।
தே³ஹாதி³கம்ʼ ச நாஸ்தீதி நிஶ்சயேன விபா⁴வய ॥ 30 ॥

ந பஶ்யஸி ததா³ கிஞ்சித்³விபா⁴தி ஸாக்ஷி ஸத்ஸ்வயம் ।
அஹமஸ்மீதி பா⁴வேன சாந்த꞉ ஸ்பு²ரதி கேவலம் ॥ 31 ॥

நி꞉ஶேஷத்யக்தஸங்கா⁴த꞉ கேவல꞉ புருஷ꞉ ஸ்வயம் ।
அஸ்தி நாஸ்தி பு³த்³தி⁴த⁴ர்மே ஸர்வாத்மனா பரித்யஜேத் ॥ 32 ॥

அஹம்ʼ ஸர்வாத்மனா த்யக்த்வா ஸர்வபா⁴வேன ஸர்வதா³ ।
அஹமஸ்மீத்யஹம்ʼ பா⁴மி விஸ்ருʼஜ்ய கேவலோ ப⁴வ ॥ 33 ॥

ஜாக்³ரத³பி ஸுஷுப்திஸ்தோ² ஜாக்³ரத்³த⁴ர்மவிவர்ஜித꞉ ।
ஸௌஷுப்தே க்ஷயிதே த⁴ர்மே த்வஜ்ஞானே சேதன꞉ ஸ்வயம் ॥ 34 ॥

ஹித்வா ஸுஷுப்தாவஜ்ஞானம்ʼ யத்³பா⁴வோ பா⁴வவர்ஜித꞉ ।
ப்ரஜ்ஞயா ஸ்வரூபம்ʼ ஜ்ஞாத்வா ப்ரஜ்ஞாஹீனஸ்ததா² ப⁴வ ॥ 35 ॥

ந ஶப்³த³꞉ ஶ்ரவணம்ʼ நாபி ந ரூபம்ʼ த³ர்ஶனம்ʼ ததா² ।
பா⁴வாபா⁴வௌ ந வை கிஞ்சித் ஸதே³வாஸ்தி ந கிஞ்சன ॥ 36 ॥

ஸுஸூக்ஷ்மயா தி⁴யா பு³த்³த்⁴வா ஸ்வரூபம்ʼ ஸ்வஸ்த²சேதனம் ।
பு³த்³தௌ⁴ ஜ்ஞானேனே லீனாயாம்ʼ யத்தச்சு²த்³த⁴ஸ்வரூபகம் ॥ 37 ॥

இதி தே கதி²தம்ʼ தத்த்வம்ʼ ஸாரபூ⁴தம்ʼ ஶுபா⁴ஶய ।
ஶோகோ மோஹஸ்த்வயி நாஸ்தி ஶுத்³த⁴ரூபோ(அ)ஸி நிஷ்கல꞉ ॥ 38 ॥

ஶாந்தவ்ரத உவாச ।
ஶ்ருத்வா ப்ரோக்தம்ʼ வாஸுதே³வேன பார்தோ² ஹித்வா(ஆ)ஸக்திம்ʼ மாயிகே(அ)ஸத்யரூபே ।
த்யக்த்வா ஸர்வம்ʼ ஶோகஸந்தாபஜாலம்ʼ ஜ்ஞாத்வா தத்த்வம்ʼ ஸாரபூ⁴தம்ʼ க்ருʼதார்த²꞉ ॥ 39 ॥

க்ருʼஷ்ணம்ʼ ப்ரணம்யாத² வினீதபா⁴வைர்த்⁴யாத்வா ஹ்ருʼதி³ஸ்த²ம்ʼ விமலம்ʼ ப்ரபன்னம் ।
ப்ரோவாச ப⁴க்த்யா வசனேன பார்த²꞉ க்ருʼதாஞ்ஜலிர்பா⁴வப⁴ரேண நம்ர꞉ ॥ 40 ॥

அர்ஜுன உவாச ।
த்வமாத்³யரூப꞉ புருஷ꞉ புராணோ ந வேத³ வேத³ஸ்தவ ஸாரதத்த்வம் ।
அஹம்ʼ ந ஜானே கிமு வச்மி க்ருʼஷ்ண நமாமி ஸர்வாந்தரஸம்ப்ரதிஷ்ட²ம் ॥ 41 ॥

த்வமேவ விஶ்வோத்³ப⁴வகாரணம்ʼ ஸத் ஸமாஶ்ரயஸ்த்வம்ʼ ஜக³த꞉ ப்ரஸித்³த⁴꞉ ।
அனந்தமூர்திர்வரத³꞉ க்ருʼபாலுர்நமாமி ஸர்வாந்தரஸம்ப்ரதிஷ்ட²ம் ॥ 42 ॥

வதா³மி கிம்ʼ தே பரிஶேஷதத்த்வம்ʼ ந ஜானே கிஞ்சித்தவ மர்ம கூ³ட⁴ம் ।
த்வமேவ ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திநாஶகர்தா நமாமி ஸர்வாந்தரஸம்ப்ரதிஷ்ட²ம் ॥ 43 ॥

விஶ்வரூபம்ʼ புரா த்³ருʼஷ்டம்ʼ த்வமேவ ஸ்வயமீஶ்வர꞉ ।
மோஹயித்வா ஸர்வலோகான் ரூபமேதத் ப்ரகாஶிதம் ॥ 44 ॥

ஸர்வே ஜானந்தி த்வம்ʼ வ்ருʼஷ்ணி꞉ பாண்ட³வானாம்ʼ ஸகா² ஹரி꞉ ।
கிம்ʼ தே வக்ஷ்யாமி தத்தத்த்வம்ʼ ந ஜானந்தி தி³வௌகஸ꞉ ॥ 45 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச ।
தத்த்வஜ்ஞோ(அ)ஸி யதா³ பார்த² தூஷ்ணீம்ʼ ப⁴வ ததா³ ஸகே² ।
யத்³த்³ருʼஷ்டம்ʼ விஶ்வரூபம்ʼ மே மாயாமாத்ரம்ʼ ததே³வ ஹி ॥ 46 ॥

தேன ப்⁴ராந்தோ(அ)ஸி கௌந்தேய ஸ்வஸ்வரூபம்ʼ விசிந்தய ।
முஹ்யந்தி மாயயா மூடா⁴ஸ்தத்த்வஜ்ஞா மோஹவர்ஜிதா꞉ ॥ 47 ॥

ஶாந்திகீ³தாமிமாம்ʼ பார்த² மயோக்தாம்ʼ ஶாந்திதா³யினீம் ।
ய꞉ ஶ்ருʼணுயாத் படே²த்³வாபி முக்த꞉ ஸ்யாத்³ப⁴வப³ந்த⁴னாத் ॥ 48 ॥

ந கதா³சித்³ப⁴வேத் ஸோ(அ)பி மோஹிதோ மம மாயயா ।
ஆத்மஜ்ஞானாச்சோ²கஶாந்திர்ப⁴வேத்³கீ³தாப்ரஸாத³த꞉ ॥ 49 ॥

ஶாந்தவ்ரத உவாச ।
இத்யுக்த்வா ப⁴க³வான் க்ருʼஷ்ண꞉ ப்ரபு²ல்லவத³ன꞉ ஸ்வயம் ।
அர்ஜுனஸ்ய கரம்ʼ த்⁴ருʼத்வா யுதி⁴ஷ்டி²ராந்திகம்ʼ யயௌ ॥ 50 ॥

இயம்ʼ கீ³தா து ஶாந்த்யாக்²யா கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதரா பரா ।
தவ ஸ்னேஹான்மயா ப்ரோக்தா யத்³த³த்தா கு³ருணா மயி ॥ 51 ॥

ந தா³தவ்யா க்வசின்மோஹாச்ச²டா²ய நாஸ்திகாய ச ।
குதர்காய ச மூர்கா²ய நிர்தே³யோன்மார்க³வர்தினே ॥ 52 ॥

ப்ரதா³தவ்யா விரக்தாய ப்ரபன்னாய முமுக்ஷவே ।
கு³ருதை³வதப⁴க்தாய ஶாந்தாய ருʼஜவே ததா² ॥ 53 ॥

ஸஶ்ரத்³தா⁴ய வினீதாய த³யாஶீலாய ஸாத⁴வே ।
வித்³வேஷக்ரோத⁴ஹீனாய தே³யா கீ³தா ப்ரயத்னத꞉ ॥ 54 ॥

இதி தே கதி²தா ராஜன் ஶாந்திகீ³தா ஸுகோ³பிதா ।
ஶோகஶாந்திகரீ தி³வ்யா ஜ்ஞாநதீ³பப்ரதீ³பனீ ॥ 55 ॥

கீ³தேயம்ʼ ஶாந்திநாம்னீ மது⁴ரிபுக³தி³தா பார்த²ஶோகப்ரஶாந்த்யை
பாபௌக⁴ம்ʼ தாபஸங்க⁴ம்ʼ ப்ரஹரதி பட²னாத் ஸாரபூ⁴தாதிகு³ஹ்யா ।
ஆவிர்பூ⁴தா ஸ்வயம்ʼ ஸா ஸ்வகு³ருகருணயா ஶாந்திதா³ ஶாந்தபா⁴வா
காஶீஸத்த்வே ஸபா⁴ஸா திமிரசயஹரா நர்தயன் பத்³யப³ந்தை⁴꞉ ॥ 56 ॥

இத்யத்⁴யாத்மவித்³யாயாம்ʼ யோக³ஶாஸ்த்ரே ஶ்ரீவாஸுதே³வார்ஜுனஸம்ʼவாதே³
ஶாந்திகீ³தாயாமஷ்டமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥8 ॥

இதி ஶாந்திகீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Shanti Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shanti Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top