Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Gokulesh Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Sri Gokuleshashtottarashatanama Stotram Lyrics in Gujarati:

શ્રીગોકુલેશાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્

યન્નામાબ્જં સદાપૂર્ણં કૃપાજ્યોત્સ્નાસમન્વિતમ્ ।
પુષ્ટિભક્તિસુધાવૃષ્ટિકારકં ચ સુખાલ્પદમ્ ॥ ૧ ॥

અથ નામશતં સાષ્ટં વલ્લભસ્ય વદામ્યહમ્ ।
દેવતા વલ્લભો નામ્નાં છન્દોઽનુષ્ટુપ્ સુખાકરમ્ ॥ ૨ ॥

ફલં તુ તત્પદામ્ભોજે વ્યસનં સર્વદા ભવેત્ ।
ઋષિસ્તુ વિષ્ણુદાસોઽત્ર દાસાય વરણં મતમ્ ॥ ૩ ॥

વલ્લભો ગોકુલેશશ્ચ વિઠ્ઠલેશપ્રિયાત્મજઃ ।
તાતતુલ્યસ્વભાવસ્થો વ્રજમઙ્ગલભૂષણઃ ॥ ૪ ॥

ધરાધરસ્નેહદાન્તો બહુનિર્દોષવિગ્રહઃ ।
ભજનાનન્દપીયૂષપૂર્ણો મઞ્જુદૃગઞ્ચલઃ ॥ ૫ ॥

દાસવૃન્દચકોરેન્દુઃ કરુણાદૃષ્ટિવૃષ્ટિકૃત્ ।
ષટ્કર્મવાઞ્જનાધારઃ પ્રતીતઃ પુરુષોત્તમઃ ॥ ૬ ॥

દાસલીલાવિષ્ટચિત્તો ગોપીવલ્લભવલ્લભઃ ।
ગૃહસ્થધર્મકર્તા ચ મર્યાદામાર્ગરક્ષકઃ ॥ ૭ ॥

પુષ્ટિમાર્ગસ્થિતો નિત્યં કૃષ્ણપ્રેમરસાત્મકઃ ।
દ્વિજદારિદ્ર્યદુઃખઘ્નો વાઞ્છાકલ્પતરુર્મહાન્ ॥ ૮ ॥

અનન્યભક્તભાવજ્ઞો મોહનાદિસુખપ્રદઃ ।
વલ્લભેષ્ટપ્રદો નિત્યં ગોકુલપ્રીતિવર્ધનઃ ॥ ૯ ॥

દાસજીવનરૂપશ્ચ કન્દર્પાદપિ સુન્દરઃ ।
પાદપદ્મરસસ્પર્શસર્વારિષ્ટનિવારકઃ ॥ ૧૦ ॥

માલીરક્ષણકર્તા ચ શુદ્ધસત્કીર્તિવર્ધનઃ ।
દુષ્ટાનાન્દોષહન્તા યો ભક્તનિર્ભયકારકઃ ॥ ૧૧ ॥

ઇન્દ્રાદિભિર્નતો દક્ષો લાવણ્યામૃતવારિધિઃ ।
રસિકો દ્વિજરાજાખ્યો દ્વિજવંશવિભૂષણઃ ॥ ૧૨ ॥

અસાધારણસદ્ધર્મા સાધારઃ સુજનાશ્રિતઃ ।
ક્ષમાવાન્ ક્રોધમાત્સર્યતિરસ્કારાદિવર્જિતઃ ॥ ૧૩ ॥

ગોપીકાન્તો મનોહારી દામોદરગુણોત્સવઃ ।
વિહારી ભક્તપ્રાણેશો રાજીવદલલોચનઃ ॥ ૧૪ ॥

મુકુન્દાનુગ્રહોત્સાહી ભક્તિમાર્ગરસાત્મકઃ ।
ભક્તભાગ્યફલં ધીરો બન્ધુસજ્જનવેષ્ટિતઃ ॥ ૧૫ ॥

વચનામૃતમાધુર્યતૃપ્તસેવકસંસ્તુતઃ ।
નિત્યોત્સવો નિત્યશ્રેયો નિત્યદાનપરાયણઃ ॥ ૧૬ ॥

ભવબન્ધનદુઃખઘ્નો મહદાધિવિનાશકઃ ।
રસભાવનિગૂઢાત્મા સ્વીયેષુ જ્ઞાપિતાશયઃ ॥ ૧૭ ॥ Possible missing verse
નયનાનન્દકર્તા ચ વિશ્વમોહનરૂપધૃક્ ।
શ્રુતિસ્મૃતિપુરાણાદિ-શાસ્ત્રાતત્ત્વાર્થપારગઃ ॥ ૧૮ ॥

ધનાઢ્યો ધનદો ધર્મરક્ષાકર્તા શુભપ્રદઃ ।
સર્વેશ્વરઃ સદાપૂર્ણજ્ઞાનવાન્ વિબુધપ્રિયઃ ॥ ૧૯ ॥

બ્રહ્મવાદે સવિશ્વાસો માયાવાદાદિખણ્ડનઃ ।
ઉગ્રપ્રતાપવાન્ ધ્યેયો ભૃત્યદુઃખનિવારકઃ ॥ ૨૦ ॥

સતામાત્માઽજાતશત્રુર્જીવમાત્રશુભસ્પૃહઃ ।
દીનબન્ધુર્વિધુઃ શ્રીમાન્ દયાલુર્ભક્તવત્સલઃ ॥ ૨૧ ॥

અનવદ્યસુસઙ્કલ્પો જગદુદ્ધારણક્ષમઃ ।
અનન્તશક્તિમાન્ શુદ્ધગમ્ભીરમૃદુલાશયઃ ॥ ૨૨ ॥

પ્રણામમાત્રસન્તુષ્ટઃ સર્વાધિકસુખપ્રદઃ ।
શૃઙ્ગારાદિરસોત્કર્ષચાતુર્યવલિતસ્મિતઃ ॥ ૨૩ ॥

પાદામ્બુજરજઃસ્પર્શમહાપતિતપાવનઃ ।
પિતૃપાલિતસદ્ધર્મરક્ષણોત્સુકમાનસઃ ॥ ૨૪ ॥

ભક્તિસિદ્ધાન્તમર્મજ્ઞો ગૂઢભાવપ્રકાશકઃ ।
પુષ્ટિપ્રવાહમર્યાદામાર્ગનિર્ધારકારકઃ ॥ ૨૫ ॥

શ્રીભાગવતસારજ્ઞો સર્વાધિકતત્ત્વબોધકઃ ।
અનન્યભાવસન્તુષ્ટઃ પરાશ્રયનિવારકઃ ॥ ૨૬ ॥

આચાર્યાર્ધ્યસ્વરૂપશ્ચ સદાદ્ભુતચરિત્રવાન્ ।
તૈલઙ્ગતિલકો દૈવીસૃષ્ટિસાફલ્યકારકઃ ॥ ૨૭ ॥

ઇતિ શ્રીગોકુલેશાનાં નામાબ્જાભિધમુત્તમમ્ ।
સ્તોત્રં સદ્બ્રહ્મભટ્ટેન વિષ્ણુદાસેન વર્ણિતમ્ ॥ ૨૮ ॥

યઃ પઠેચ્છૃણુયાદ્ભક્ત્યા પ્રભુસ્તસ્ય પ્રિયો ભવેત્ ।
સંશયોઽત્ર ન કર્તવ્યઃ સમર્થો ગોકુલેશ્વરઃ ॥ ૨૯ ॥

તત્કારુણ્યબલેનૈવ મયૈતત્પ્રકટીકૃતમ્ ।
પઠન્તુ સાધવોઽપ્યેતત્તદ્વદ્દેવાનુકમ્પયા ॥ ૩૦ ॥

મદીયેયં તુ વિજ્ઞપ્તિર્બુદ્ધિદોષપ્રમત્તતામ્ ।
શોધયિત્વા યથાયુક્તં તથા કુર્વન્તુ સાધવઃ ॥ ૩૧ ॥

ઇતિ શ્રીવિષ્ણુદાસવિરચિતમષ્ટોત્તરશતનામ્નાં સ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read:

Shri Gokulesh Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Gokulesh Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top