Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Gokulesh Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Sri Gokuleshashtottarashatanama Stotram Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீகோ³குலேஶாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம்

யந்நாமாப்³ஜம் ஸதா³பூர்ணம் க்ருʼபாஜ்யோத்ஸ்நாஸமந்விதம் ।
புஷ்டிப⁴க்திஸுதா⁴வ்ருʼஷ்டிகாரகம் ச ஸுகா²ல்பத³ம் ॥ 1 ॥

அத² நாமஶதம் ஸாஷ்டம் வல்லப⁴ஸ்ய வதா³ம்யஹம் ।
தே³வதா வல்லபோ⁴ நாம்நாம் ச²ந்தோ³ঽநுஷ்டுப் ஸுகா²கரம் ॥ 2 ॥

ப²லம் து தத்பதா³ம்போ⁴ஜே வ்யஸநம் ஸர்வதா³ ப⁴வேத் ।
ருʼஷிஸ்து விஷ்ணுதா³ஸோঽத்ர தா³ஸாய வரணம் மதம் ॥ 3 ॥

வல்லபோ⁴ கோ³குலேஶஶ்ச விட்²ட²லேஶப்ரியாத்மஜ: ।
தாததுல்யஸ்வபா⁴வஸ்தோ² வ்ரஜமங்க³ளபூ⁴ஷண: ॥ 4 ॥

த⁴ராத⁴ரஸ்நேஹதா³ந்தோ ப³ஹுநிர்தோ³ஷவிக்³ரஹ: ।
ப⁴ஜநாநந்த³பீயூஷபூர்ணோ மஞ்ஜுத்³ருʼக³ஞ்சல: ॥ 5 ॥

தா³ஸவ்ருʼந்த³சகோரேந்து:³ கருணாத்³ருʼஷ்டிவ்ருʼஷ்டிக்ருʼத் ।
ஷட்கர்மவாஞ்ஜநாதா⁴ர: ப்ரதீத: புருஷோத்தம: ॥ 6 ॥

தா³ஸலீலாவிஷ்டசித்தோ கோ³பீவல்லப⁴வல்லப:⁴ ।
க்³ருʼஹஸ்த²த⁴ர்மகர்தா ச மர்யாதா³மார்க³ரக்ஷக: ॥ 7 ॥

புஷ்டிமார்க³ஸ்தி²தோ நித்யம் க்ருʼஷ்ணப்ரேமரஸாத்மக: ।
த்³விஜதா³ரித்³ர்யது:³க²க்⁴நோ வாஞ்சா²கல்பதருர்மஹாந் ॥ 8 ॥

அநந்யப⁴க்தபா⁴வஜ்ஞோ மோஹநாதி³ஸுக²ப்ரத:³ ।
வல்லபே⁴ஷ்டப்ரதோ³ நித்யம் கோ³குலப்ரீதிவர்த⁴ந: ॥ 9 ॥

தா³ஸஜீவநரூபஶ்ச கந்த³ர்பாத³பி ஸுந்த³ர: ।
பாத³பத்³மரஸஸ்பர்ஶஸர்வாரிஷ்டநிவாரக: ॥ 10 ॥

மாலீரக்ஷணகர்தா ச ஶுத்³த⁴ஸத்கீர்திவர்த⁴ந: ।
து³ஷ்டாநாந்தோ³ஷஹந்தா யோ ப⁴க்தநிர்ப⁴யகாரக: ॥ 11 ॥

இந்த்³ராதி³பி⁴ர்நதோ த³க்ஷோ லாவண்யாம்ருʼதவாரிதி:⁴ ।
ரஸிகோ த்³விஜராஜாக்²யோ த்³விஜவம்ஶவிபூ⁴ஷண: ॥ 12 ॥

அஸாதா⁴ரணஸத்³த⁴ர்மா ஸாதா⁴ர: ஸுஜநாஶ்ரித: ।
க்ஷமாவாந் க்ரோத⁴மாத்ஸர்யதிரஸ்காராதி³வர்ஜித: ॥ 13 ॥

கோ³பீகாந்தோ மநோஹாரீ தா³மோத³ரகு³ணோத்ஸவ: ।
விஹாரீ ப⁴க்தப்ராணேஶோ ராஜீவத³லலோசந: ॥ 14 ॥

முகுந்தா³நுக்³ரஹோத்ஸாஹீ ப⁴க்திமார்க³ரஸாத்மக: ।
ப⁴க்தபா⁴க்³யப²லம் தீ⁴ரோ ப³ந்து⁴ஸஜ்ஜநவேஷ்டித: ॥ 15 ॥

வசநாம்ருʼதமாது⁴ர்யத்ருʼப்தஸேவகஸம்ஸ்துத: ।
நித்யோத்ஸவோ நித்யஶ்ரேயோ நித்யதா³நபராயண: ॥ 16 ॥

ப⁴வப³ந்த⁴நது:³க²க்⁴நோ மஹதா³தி⁴விநாஶக: ।
ரஸபா⁴வநிகூ³டா⁴த்மா ஸ்வீயேஷு ஜ்ஞாபிதாஶய: ॥ 17 ॥ Possible missing verse
நயநாநந்த³கர்தா ச விஶ்வமோஹநரூபத்⁴ருʼக் ।
ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிபுராணாதி³-ஶாஸ்த்ராதத்த்வார்த²பாரக:³ ॥ 18 ॥

த⁴நாட்⁴யோ த⁴நதோ³ த⁴ர்மரக்ஷாகர்தா ஶுப⁴ப்ரத:³ ।
ஸர்வேஶ்வர: ஸதா³பூர்ணஜ்ஞாநவாந் விபு³த⁴ப்ரிய: ॥ 19 ॥

ப்³ரஹ்மவாதே³ ஸவிஶ்வாஸோ மாயாவாதா³தி³க²ண்ட³ந: ।
உக்³ரப்ரதாபவாந் த்⁴யேயோ ப்⁴ருʼத்யது:³க²நிவாரக: ॥ 20 ॥

ஸதாமாத்மாঽஜாதஶத்ருர்ஜீவமாத்ரஶுப⁴ஸ்ப்ருʼஹ: ।
தீ³நப³ந்து⁴ர்விது:⁴ ஶ்ரீமாந் த³யாலுர்ப⁴க்தவத்ஸல: ॥ 21 ॥

அநவத்³யஸுஸங்கல்போ ஜக³து³த்³தா⁴ரணக்ஷம: ।
அநந்தஶக்திமாந் ஶுத்³த⁴க³ம்பீ⁴ரம்ருʼது³லாஶய: ॥ 22 ॥

ப்ரணாமமாத்ரஸந்துஷ்ட: ஸர்வாதி⁴கஸுக²ப்ரத:³ ।
ஶ்ருʼங்கா³ராதி³ரஸோத்கர்ஷசாதுர்யவலிதஸ்மித: ॥ 23 ॥

பாதா³ம்பு³ஜரஜ:ஸ்பர்ஶமஹாபதிதபாவந: ।
பித்ருʼபாலிதஸத்³த⁴ர்மரக்ஷணோத்ஸுகமாநஸ: ॥ 24 ॥

ப⁴க்திஸித்³தா⁴ந்தமர்மஜ்ஞோ கூ³ட⁴பா⁴வப்ரகாஶக: ।
புஷ்டிப்ரவாஹமர்யாதா³மார்க³நிர்தா⁴ரகாரக: ॥ 25 ॥

ஶ்ரீபா⁴க³வதஸாரஜ்ஞோ ஸர்வாதி⁴கதத்த்வபோ³த⁴க: ।
அநந்யபா⁴வஸந்துஷ்ட: பராஶ்ரயநிவாரக: ॥ 26 ॥

ஆசார்யார்த்⁴யஸ்வரூபஶ்ச ஸதா³த்³பு⁴தசரித்ரவாந் ।
தைலங்க³திலகோ தை³வீஸ்ருʼஷ்டிஸாப²ல்யகாரக: ॥ 27 ॥

இதி ஶ்ரீகோ³குலேஶாநாம் நாமாப்³ஜாபி⁴த⁴முத்தமம் ।
ஸ்தோத்ரம் ஸத்³ப்³ரஹ்மப⁴ட்டேந விஷ்ணுதா³ஸேந வர்ணிதம் ॥ 28 ॥

ய: படே²ச்ச்²ருʼணுயாத்³ப⁴க்த்யா ப்ரபு⁴ஸ்தஸ்ய ப்ரியோ ப⁴வேத் ।
ஸம்ஶயோঽத்ர ந கர்தவ்ய: ஸமர்தோ² கோ³குலேஶ்வர: ॥ 29 ॥

தத்காருண்யப³லேநைவ மயைதத்ப்ரகடீக்ருʼதம் ।
பட²ந்து ஸாத⁴வோঽப்யேதத்தத்³வத்³தே³வாநுகம்பயா ॥ 30 ॥

மதீ³யேயம் து விஜ்ஞப்திர்பு³த்³தி⁴தோ³ஷப்ரமத்ததாம் ।
ஶோத⁴யித்வா யதா²யுக்தம் ததா² குர்வந்து ஸாத⁴வ: ॥ 31 ॥

இதி ஶ்ரீவிஷ்ணுதா³ஸவிரசிதமஷ்டோத்தரஶதநாம்நாம் ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

Also Read:

Shri Gokulesh Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Gokulesh Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top