Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Rama Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Gujarati | Sri Rama Slokam

Shri Rama Ashtottarashatanama Stotram 3 Lyrics in Gujarati:

શ્રીરામાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ૩

શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

વાલ્મીકિરુવાચ ।
યૈસ્તુ નામસહસ્રસ્ય પતનં ન ભવેત્સદા ।
રચિતં નિત્યપાઠાય તેભ્યઃ સ્વલ્પાક્ષરં મયા ॥ ૧ ॥

અષ્ટોત્તરશતં નામ્નામાદરેણ પઠન્તુ તે ।
રામપાદારવિન્દશ્રીપ્રાપ્તિં તેષાં ચ પ્રાર્થયે ॥ ૨ ॥

ગુણાનાં ચિન્તનં નિત્યં દુર્ગુણાનાં વિવર્જનમ્ ।
સાધકાનાં સદા વૃત્તિઃ પરમાર્થપરા ભવેત્ ॥ ૩ ॥

યથા તુ વ્યસને પ્રાપ્તે રાઘવઃ સ્થિરનિશ્ચયઃ ।
વિજયં પ્રાપ્તવાનન્તે પ્રાપ્નુવન્તુ ચ સજ્જનાઃ ॥ ૪ ॥

શ્રીગણેશાય નમઃ ।
સમ્રાડ્દક્ષિણમાર્ગસ્થઃ સહોદરપરીવૃતઃ ।
સાધુકલ્પતરુર્વશ્યો વસન્તઋતુસમ્ભવઃ ॥ ૫ ॥

સુમન્ત્રાદરસમ્પૂજ્યો યૌવરાજ્યવિનિર્ગતઃ ।
સુબન્ધુઃ સુમહન્માર્ગી મૃગયાખેલકોવિદઃ ॥ ૬ ॥

સરિત્તીરનિવાસસ્થો મારીચમૃગમાર્ગણઃ ।
સદોત્સાહી ચિરસ્થાયી સ્પષ્ટભાષણશોભનઃ ॥ ૭ ॥

સ્ત્રીશીલસંશયોદ્ધિગ્નો જાતવેદ પ્રકીર્તિતઃ ।
સ્વયમ્બોધસ્તમોહારી પુણ્યપાદોઽરિદારુણઃ ॥ ૮ ॥

સાધુપક્ષપરો લીનઃ શોકલોહિતલોચનઃ ।
સંસારવનદાવાગ્રિઃ સહકાર્યસમુત્સુકઃ ॥ ૯ ॥

સેનાવ્યૂહપ્રવીણઃ સ્ત્રીલાઞ્છનકૃતસઙ્ગરઃ ।
સત્યાગ્રહી વનગ્રાહી કરગ્રાહી શુભાકૃતિઃ ॥ ૧૦ ॥

સુગ્રીવાભિમતો માન્યો મન્યુનિર્જ્જિતસાગરઃ ।
સુતદ્વયયુતઃ સીતાશ્વાર્ભગમનાકુલઃ ॥ ૧૧ ॥

સુપ્રમાણિતસર્વાઙ્ગઃ પુષ્પમાલાસુશોભિતઃ ।
સુગતઃ સાનુજો યોદ્ધા દિવ્યવસ્ત્રાદિશોભનઃ ॥ ૧૨ ॥

સમાધાતા સમાકારઃ સમાહારઃ સમન્વયઃ ।
સમયોગી સમુત્કર્ષઃ સમભાવઃ સમુદ્યતઃ ॥ ૧૩ ॥

સમદૃષ્ટિઃ સમારમ્ભઃ સમવૃત્તિઃ સમદ્યુતિઃ ।
સદોદિતો નવોન્મેષઃ સદસદ્વાચકઃ પુમાન્ ॥ ૧૪ ॥

હરિણાકૃષ્ટવૈદેહીપ્રેરિતઃ પ્રિયદર્શનઃ ।
હૃતદાર ઉદારશ્રીર્જનશોકવિશોષણઃ ॥ ૧૫ ॥

હનુમદ્વાહનોઽગમ્યઃ સુગમઃ સજ્જનપ્રિયઃ ।
હનુમદ્દૂતસપન્નો મૃગાકૃષ્ટઃ સુખોદધિઃ ॥ ૧૬ ॥

હૃન્મન્દિરસ્થચિન્મૂર્તિર્મૃદૂ રાજીવલોચનઃ ।
ક્ષત્રાગ્રણીસ્તમાલાભો રુદનક્લિન્નલોચનઃ ॥ ૧૭ ॥

ક્ષીણાયુર્જનકાહૂતો રક્ષોઘ્નો ઋક્ષવત્સલઃ ।
જ્ઞાનચક્ષુર્યોગવિજ્ઞો યુક્તિજ્ઞો યુગભૂષણઃ ॥ ૧૮ ॥

સીતાકાન્તશ્ચિત્રમૂર્તિઃ કૈકેયીસુતબાન્ધવઃ ।
પૌરપ્રિયઃ પૂર્ણકર્મા પુણ્યકર્મપયોનિધિઃ ॥ ૧૯ ॥

સુરાજ્યસ્થાપકશ્ચાતુર્વર્ણ્યસંયોજકઃ ક્ષમઃ ।
દ્વાપરસ્થો મહાનાત્મા સુપ્રતિષ્ઠો યુગન્ધરઃ ॥ ૨૦ ॥

પુણ્યપ્રણતસન્તોષઃ શુદ્ધઃ પતિતપાવનઃ ।
પૂર્ણોઽપૂર્ણોઽનુજપ્રાણઃ પ્રાપ્યો નિજહૃદિ સ્વયમ્ ॥ ૨૧ ॥

વૈદેહીપ્રાણનિલયઃ શરણણતવત્સલઃ ।
શુભેચ્છાપુર્વકં સ્તોત્રં પઠનીયં દિને દિને ।
અષ્ટોત્તરશતં નામ્નાં રાઘવસ્ય પઠેન્નરઃ ॥ ૨૨ ॥

ઇષ્ટં લબ્ધ્વા સદા શાન્તઃ સામર્થ્યસહિતો ભવેત્ ।
નિત્યં રામેણ સહિતો નિવાસસ્તસ્ય વા ભવેત્ ॥ ૨૩ ॥

ઇતિ શ્રી અનન્તસુતશ્રીદિવાકરવિરચિતં
શ્રીરામાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં ૩ સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

Shri Rama Ashtottara Shatanama Stotram 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Rama Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Gujarati | Sri Rama Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top