Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Rama Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Tamil | Sri Rama Slokam

Shri Rama Ashtottarashatanama Stotram 3 Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீராமாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் 3

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ॥

வால்மீகிருவாச ।
யைஸ்து நாமஸஹஸ்ரஸ்ய பதநம் ந ப⁴வேத்ஸதா³ ।
ரசிதம் நித்யபாடா²ய தேப்⁴ய: ஸ்வல்பாக்ஷரம் மயா ॥ 1 ॥

அஷ்டோத்தரஶதம் நாம்நாமாத³ரேண பட²ந்து தே ।
ராமபாதா³ரவிந்த³ஶ்ரீப்ராப்திம் தேஷாம் ச ப்ரார்த²யே ॥ 2 ॥

கு³ணாநாம் சிந்தநம் நித்யம் து³ர்கு³ணாநாம் விவர்ஜநம் ।
ஸாத⁴காநாம் ஸதா³ வ்ருʼத்தி: பரமார்த²பரா ப⁴வேத் ॥ 3 ॥

யதா² து வ்யஸநே ப்ராப்தே ராக⁴வ: ஸ்தி²ரநிஶ்சய: ।
விஜயம் ப்ராப்தவாநந்தே ப்ராப்நுவந்து ச ஸஜ்ஜநா: ॥ 4 ॥

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।
ஸம்ராட்³த³க்ஷிணமார்க³ஸ்த:² ஸஹோத³ரபரீவ்ருʼத: ।
ஸாது⁴கல்பதருர்வஶ்யோ வஸந்தருʼதுஸம்ப⁴வ: ॥ 5 ॥

ஸுமந்த்ராத³ரஸம்பூஜ்யோ யௌவராஜ்யவிநிர்க³த: ।
ஸுப³ந்து:⁴ ஸுமஹந்மார்கீ³ ம்ருʼக³யாகே²லகோவித:³ ॥ 6 ॥

ஸரித்தீரநிவாஸஸ்தோ² மாரீசம்ருʼக³மார்க³ண: ।
ஸதோ³த்ஸாஹீ சிரஸ்தா²யீ ஸ்பஷ்டபா⁴ஷணஶோப⁴ந: ॥ 7 ॥

ஸ்த்ரீஶீலஸம்ஶயோத்³தி⁴க்³நோ ஜாதவேத³ ப்ரகீர்தித: ।
ஸ்வயம்போ³த⁴ஸ்தமோஹாரீ புண்யபாதோ³ঽரிதா³ருண: ॥ 8 ॥

ஸாது⁴பக்ஷபரோ லீந: ஶோகலோஹிதலோசந: ।
ஸம்ஸாரவநதா³வாக்³ரி: ஸஹகார்யஸமுத்ஸுக: ॥ 9 ॥

ஸேநாவ்யூஹப்ரவீண: ஸ்த்ரீலாஞ்ச²நக்ருʼதஸங்க³ர: ।
ஸத்யாக்³ரஹீ வநக்³ராஹீ கரக்³ராஹீ ஶுபா⁴க்ருʼதி: ॥ 10 ॥

ஸுக்³ரீவாபி⁴மதோ மாந்யோ மந்யுநிர்ஜ்ஜிதஸாக³ர: ।
ஸுதத்³வயயுத: ஸீதாஶ்வார்ப⁴க³மநாகுல: ॥ 11 ॥

ஸுப்ரமாணிதஸர்வாங்க:³ புஷ்பமாலாஸுஶோபி⁴த: ।
ஸுக³த: ஸாநுஜோ யோத்³தா⁴ தி³வ்யவஸ்த்ராதி³ஶோப⁴ந: ॥ 12 ॥

ஸமாதா⁴தா ஸமாகார: ஸமாஹார: ஸமந்வய: ।
ஸமயோகீ³ ஸமுத்கர்ஷ: ஸமபா⁴வ: ஸமுத்³யத: ॥ 13 ॥

ஸமத்³ருʼஷ்டி: ஸமாரம்ப:⁴ ஸமவ்ருʼத்தி: ஸமத்³யுதி: ।
ஸதோ³தி³தோ நவோந்மேஷ: ஸத³ஸத்³வாசக: புமாந் ॥ 14 ॥

ஹரிணாக்ருʼஷ்டவைதே³ஹீப்ரேரித: ப்ரியத³ர்ஶந: ।
ஹ்ருʼததா³ர உதா³ரஶ்ரீர்ஜநஶோகவிஶோஷண: ॥ 15 ॥

ஹநுமத்³வாஹநோঽக³ம்ய: ஸுக³ம: ஸஜ்ஜநப்ரிய: ।
ஹநுமத்³தூ³தஸபந்நோ ம்ருʼகா³க்ருʼஷ்ட: ஸுகோ²த³தி:⁴ ॥ 16 ॥

ஹ்ருʼந்மந்தி³ரஸ்த²சிந்மூர்திர்ம்ருʼதூ³ ராஜீவலோசந: ।
க்ஷத்ராக்³ரணீஸ்தமாலாபோ⁴ ருத³நக்லிந்நலோசந: ॥ 17 ॥

க்ஷீணாயுர்ஜநகாஹூதோ ரக்ஷோக்⁴நோ ருʼக்ஷவத்ஸல: ।
ஜ்ஞாநசக்ஷுர்யோக³விஜ்ஞோ யுக்திஜ்ஞோ யுக³பூ⁴ஷண: ॥ 18 ॥

ஸீதாகாந்தஶ்சித்ரமூர்தி: கைகேயீஸுதபா³ந்த⁴வ: ।
பௌரப்ரிய: பூர்ணகர்மா புண்யகர்மபயோநிதி:⁴ ॥ 19 ॥

ஸுராஜ்யஸ்தா²பகஶ்சாதுர்வர்ண்யஸம்யோஜக: க்ஷம: ।
த்³வாபரஸ்தோ² மஹாநாத்மா ஸுப்ரதிஷ்டோ² யுக³ந்த⁴ர: ॥ 20 ॥

புண்யப்ரணதஸந்தோஷ: ஶுத்³த:⁴ பதிதபாவந: ।
பூர்ணோঽபூர்ணோঽநுஜப்ராண: ப்ராப்யோ நிஜஹ்ருʼதி³ ஸ்வயம் ॥ 21 ॥

வைதே³ஹீப்ராணநிலய: ஶரணணதவத்ஸல: ।
ஶுபே⁴ச்சா²புர்வகம் ஸ்தோத்ரம் பட²நீயம் தி³நே தி³நே ।
அஷ்டோத்தரஶதம் நாம்நாம் ராக⁴வஸ்ய படே²ந்நர: ॥ 22 ॥

இஷ்டம் லப்³த்⁴வா ஸதா³ ஶாந்த: ஸாமர்த்²யஸஹிதோ ப⁴வேத் ।
நித்யம் ராமேண ஸஹிதோ நிவாஸஸ்தஸ்ய வா ப⁴வேத் ॥ 23 ॥

இதி ஶ்ரீ அநந்தஸுதஶ்ரீதி³வாகரவிரசிதம்
ஶ்ரீராமாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் 3 ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

Shri Rama Ashtottara Shatanama Stotram 3 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Rama Ashtottara Shatanama Stotram 3 Lyrics in Tamil | Sri Rama Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top