Shiva Stotram

Chandramoulisha Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shlokas

ચન્દ્રમૌલીશ સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati:

ઓઁકારજપરતાનામોઙ્કારાર્થં મુદા વિવૃણ્વાનમ |
ઓજઃપ્રદં નતેભ્યસ્તમહં પ્રણમામિ ચન્દ્રમૌલીશમ ||૧||

નમ્રસુરાસુરનિકરં નળિનાહઙ્કારહારિપદયુગળમ |
નમદિષ્ટદાનધીરં સતતં પ્રણમામિ ચન્દ્રમૌલીશમ ||૨||

મનનાદ્યત્પદયોઃ ખલુ મહતીં સિદ્ધિં જવાત્પ્રપદ્યન્તે |
મન્દેતરલક્ષ્મીપ્રદમનિશં પ્રણમામિ ચન્દ્રમૌલીશમ || ૩||

શિતિકણ્ઠમિન્દુદિનકરશુચિલોચનમમ્બુજાક્ષવિધિસેવ્યમ |
નતમતિદાનધુરીણં સતતં પ્રણમામિ ચન્દ્રમૌલીશમ || ૪||

વાચો વિનિવર્તન્તે યસ્માદપ્રાપ્ય સહ હૃદૈવેતિ |
ગીયન્તે શ્રુતિતતિભિસ્તમહં પ્રણમામિ ચન્દ્રમૌલીશમ || ૫||

યચ્છન્તિ યત્પદાંબુજભક્તાઃ કુતુકાત્સ્વભક્તેભ્યઃ |
સર્વાનપિ પુરુષાર્થાંસ્તમહં પ્રણમામિ ચન્દ્રમૌલીશમ || ૬||

પઞ્ચાક્ષરમનુવર્ણૈરાદૌ ક્લૃપ્તાં સ્તુતિં પઠન્નેનામ |
પ્રાપ્ય દૃઢાં શિવભક્તિં ભુક્ત્વા ભોગાઁલ્લભેત મુક્તિમપિ ||૭||

ઇતિ ચન્દ્રમૌલીશસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||