Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Bhavani | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Bhavani Sahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீப⁴வாநீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ।
கைலாஸ ஶிக²ரே ரம்யே தே³வதே³வம் மஹேஶ்வரம் ।
த்⁴யாநோபரதமாஸீநம் ப்ரஸந்நமுக²பங்கஜம் ॥ 1 ॥

ஸுராஸுரஶிரோரத்நரஞ்ஜிதாங்க்⁴ரியுக³ம் ப்ரபு⁴ம் ।
ப்ரணம்ய ஶிரஸா நந்தீ³ ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலிரபா⁴ஷத ॥ 2 ॥

ஶ்ரீநந்தி³கேஶ்வர உவாச ।
தே³வதே³வ ஜக³ந்நாத² ஸம்ஶயோঽஸ்தி மஹாந்மம ।
ரஹஸ்யமேகமிச்சா²மி ப்ரஷ்டும் த்வாம் ப⁴க்தவத்ஸல ॥ 3 ॥

தே³வதாயாஸ்த்வயா கஸ்யா: ஸ்தோத்ரமேதத்³தி³வாநிஶம் ।
பட்²யதே நிரதம் நாத² த்வத்த: கிமபரம் மஹத் ॥ 4 ॥

இதி ப்ருʼஷ்டஸ்ததா³ தே³வோ நந்தி³கேந ஜக³த்³கு³ரு: ।
ப்ரோவாச ப⁴க³வாநீஶோ விகஸந்நேத்ரபங்கஜ: ॥ 5 ॥

ஈஶ்வர உவாச ।
ஸாது⁴ ஸாது⁴ கு³ணஶ்ரேஷ்ட² ப்ருʼஷ்டவாநஸி மாம் ச யத் ।
ஸ்கந்த³ஸ்யாபி ச யத்³கோ³ப்யம் ரஹஸ்யம் கத²யாமி தத் ॥ 6 ॥

புரா கல்பக்ஷயே லோகாந்ஸிஸ்ருʼக்ஷுர்மூட⁴சேதந: ।
கு³ணத்ரயமயீ ஶக்திர்மூலப்ரக்ருʼதிஸம்ஜ்ஞிதா ॥ 7 ॥

தஸ்யாமஹம் ஸமுத்பந்நஸ்தத்வைஸ்தைர்மஹதா³தி³பி:⁴ ।
சேதநேதி தத: ஶக்திர்மாம் காப்யாலிங்க்³ய தஸ்து²ஷீ ॥ 8 ॥

ஹேதுஸ்ஸங்கல்பஜாலஸ்ய மநோதி⁴ஷ்டா²யிநீ ஶுபா⁴ ।
இச்சே²தி பரமா ஶக்திருந்மிலதி தத: பரம் ॥ 9 ॥

ததோ வாகி³தி விக்²யாதா ஶக்தி: ஶப்³த³மயீ புரா ।
ப்ராது³ராஸீஜ்ஜக³ந்மாதா வேத³மாதா ஸரஸ்வதீ ॥ 10 ॥

ப்³ராஹ்மீ ச வைஷ்ணவீ ஸைந்த்³ரீ கௌமாரீ பார்வதீ ஶிவா ।
ஸித்³தி⁴தா³ பு³த்³தி⁴தா³ ஶாந்தா ஸர்வமங்க³ளதா³யிநீ ॥ 11 ॥

தயைதத்ஸ்ருʼஜ்யதே விஶ்வமநாதா⁴ரம் ச தா⁴ர்யதே ।
தயைதத்பால்யதே ஸர்வம் தஸ்யாமேவ ப்ரலீயதே ॥ 12 ॥

அர்சிதா ப்ரணதா த்⁴யாதா ஸர்வபா⁴வவிநிஶ்சதை: ।
ஆராதி⁴தா ஸ்துதா ஸைவ ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யிநீ ॥ 13 ॥

தஸ்யாஶ்சாநுக்³ரஹாதே³வ தாமேவ ஸ்துதவாநஹம் ।
ஸஹஸ்ரைர்நாமர்பி⁴ர்தி³வ்யைஸ்த்ரைலோக்ய ப்ரணிபூஜிதை: ॥ 14 ॥

ஸ்தவேநாநேந ஸந்துஷ்டா மாமேவ ப்ரதிவேஶ ஸா ।
ததா³ரப்⁴ய மயா ப்ராப்தமைஶ்வர்யம் பத³முத்தமம் ॥ 15 ॥

தத்ப்ரபா⁴வாந்மயா ஸ்ருʼஷ்டம் ஜக³தே³தச்சராசரம் ।
ஸஸுராஸுரக³ந்த⁴ர்வயக்ஷராக்ஷஸமாநவம் ॥ 16 ॥

ஸபந்நக³ம் ஸாச்சி²கம் ச ஸஶைலவநகாநநம் ।
ஸராஶிக்³ரஹநக்ஷத்ரம் பஞ்சபூ⁴தகு³ணாந்விதம் ॥ 17 ॥

நந்தி³ந்நாம ஸஹஸ்ரேண ஸ்தவேநாநேந ஸர்வதா³ ।
ஸ்தௌம்யஹம் பராபராஶக்திம் மமாநுக்³ரஹகாரிணீம் ॥ 18 ॥

இத்யுக்த்வோபரதம் தே³வம் சராசரகு³ரும் விபு⁴ம் ।
ப்ரணம்ய ஶிரஸா நந்தீ³ ப்ரோவாச பரமேஶ்வரம் ॥ 19 ॥

ஶ்ரீநந்தி³கேஶ்வர உவாச ।
ப⁴க³வந்தே³வதே³வேஶ லோகநாத² ஜக³த்பதே ।
ப⁴க்தோঽஸ்மி தவ தா³ஸோঽஸ்மி ப்ரஸாத:³ க்ரியதாம் மயி ॥ 20 ॥

தே³வ்யா: ஸ்தவமித³ம் புண்யம் து³ர்லப⁴ம் யத்ஸுரைரபி ।
ஶ்ரோதுமிச்சா²ம்யஹம் தே³வ ப்ரபா⁴வமபி சாஸ்ய து ॥ 21 ॥

ஶ்ருʼணு நந்தி³ந்மஹாபா⁴க³ ஸ்தவராஜமிமம் ஶுப⁴ம் ।
ஸஹஸ்ரைர்நாமர்பி⁴ர்தி³வ்யை: ஸித்³தி⁴த³ம் ஸுக²மோக்ஷத³ம் ॥ 22 ॥

ஶுசிபி:⁴ ப்ராதருத்தா²ய படி²தவ்யம் ஸமாஹிதை: ।
த்ரிகாலம் ஶ்ரத்³த⁴யா யுக்தைர்நாத: பரதர: ஸ்தவ; ॥ 23 ॥

ௐ அஸ்யஶ்ரீப⁴வாநீநாமஸஹஸ்ரஸ்தவராஜஸ்ய,
ஶ்ரீப⁴க³வாந்மஹாதே³வ ருʼஷி: ,அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³,
ஆத்³யா ஶக்தி: ஶ்ரீப⁴க³வதீ ப⁴வாநீ தே³வதா,
ஹ்ரீம் பீ³ஜம், ஶ்ரீம் ஶக்தி:, க்லீம் கீலகம்,
ஶ்ரீப⁴க³வதீப⁴வாநீப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ।
அத² த்⁴யாநம்
அர்தே⁴ந்து³மௌலிமமலாமமராபி⁴வந்த்³யாமம்போ⁴ஜபாஶஸ்ருʼணிரக்தகபாலஹஸ்தாம் ।
ரக்தாங்க³ராக³ரஸநாப⁴ரணாந்த்ரிநேத்ராந்த்⁴யாயேச்சி²வஸ்யவநிதாம் விஹ்வலாங்கீ³ம் ॥ 1 ॥

ௐ பா³லார்கமண்ட³லாபா⁴ஸாம் சதுர்வாஹும் த்ரிலோசநாம் ।
பாஶாங்குஶஶரம் சாபம் தா⁴ரயந்தீம் ஶிவாம் ப⁴ஜே ॥ 2 ॥

ௐ மஹாவித்³யா ஜக³ந்மாதா மஹாலக்ஷ்மீ: ஶிவப்ரியா ।
விஷ்ணுமாயா ஶுபா⁴ ஶாந்தா ஸித்³தா⁴ஸித்³த⁴ஸரஸ்வதீ ॥ 1 ॥

க்ஷமா காந்தி: ப்ரபா⁴ ஜ்யோத்ஸ்நா பார்வதீ ஸர்வமங்க³ளா ।
ஹிங்கு³லா சண்டி³கா தா³ந்தா பத்³மா லக்ஷ்மீர்ஹரிப்ரியா ॥ 2 ॥

த்ரிபுரா நந்தி³நீ நந்தா³ ஸுநந்தா³ ஸுரவந்தி³தா ।
யஜ்ஞவித்³யா மஹாமாயா வேத³மாதா ஸுதா⁴த்⁴ருʼதி: ॥ 3 ॥

ப்ரீதிப்ரதா³ ப்ரஸித்³தா⁴ ச ம்ருʼடா³நீ விந்த்⁴யவாஸிநீ ।
ஸித்³த⁴வித்³யா மஹாஶக்தி: ப்ருʼதி²வீ நாரத³ஸேவிதா ॥ 4 ॥

புருஹூதப்ரியா காந்தா காமிநீ பத்³மலோசநா ।
ப்ரல்ஹாதி³நீ மஹாமாதா து³ர்கா³ து³ர்க³திநாஶிநீ ॥ 5 ॥

ஜ்வாலாமுகீ² ஸுகோ³த்ரா ச ஜ்யோதி: குமுத³வாஸிநீ ।
து³ர்க³மா து³ர்லபா⁴ வித்³யா ஸ்வர்க³தி: புரவாஸிநீ ॥ 6 ॥

அபர்ணா ஶாம்ப³ரீ மாயா மதி³ராம்ருʼது³ஹாஸிநீ ।
குலவாகீ³ஶ்வரீ நித்யா நித்யக்லிந்நா க்ருʼஶோத³ரீ ॥ 7 ॥

காமேஶ்வரீ ச நீலா ச பி⁴ருண்டா³ வஹ்ரிவாஸிநீ ।
லம்போ³த³ரீ மஹாகாலீ வித்³யாவித்³யேஶ்வரீ ததா² ॥ 8 ॥

நரேஶ்வரீ ச ஸத்யா ச ஸர்வஸௌபா⁴க்³யவர்தி⁴நீ ।
ஸங்கர்ஷிணீ நாரஸிம்ஹீ வைஷ்ணவீ ச மஹோத³ரீ ॥ 9 ॥

காத்யாயநீ ச சம்பா ச ஸர்வஸம்பத்திகாரிணீ ।
நாராயணீ மஹாநித்³ரா யோக³நித்³ரா ப்ரபா⁴வதீ ॥ 10 ॥

ப்ரஜ்ஞா பாரமிதாப்ராஜ்ஞா தாரா மது⁴மதீ மது:⁴ ।
க்ஷீரார்ணவஸுதா⁴ஹாரா காலிகா ஸிம்ஹவாஹநா ॥ 11 ॥

ௐகாரா ச ஸுதா⁴காரா சேதநா கோபநாக்ருʼதி: ।
அர்த⁴பி³ந்து³த⁴ராதா⁴ரா விஶ்வமாதா கலாவதீ ॥ 12 ॥

பத்³மாவதீ ஸுவஸ்த்ரா ச ப்ரபு³த்³தா⁴ ச ஸரஸ்வதீ ।
குண்டா³ஸநா ஜக³த்³வாத்ரீ பு³த்³த⁴மாதா ஜிநேஶ்வரீ ॥ 13 ॥

ஜிநமாதா ஜிநேந்த்³ரா ச ஶாரதா³ ஹம்ஸவாஹநா ।
ராஜலக்ஷ்மீர்வஷட்காரா ஸுதா⁴காரா ஸுதோ⁴த்ஸுகா ॥ 14 ॥

ராஜநீதிஸ்த்ரயீ வார்தா த³ண்ட³நீதி: க்ரியாவதீ ।
ஸத்³பூ⁴திஸ்தாரிணீ ஶ்ரத்³தா⁴ ஸத்³க³தி: ஸத்யபராயணா ॥ 15 ॥

ஸிந்து⁴ர்மந்தா³கிநீ க³ங்கா³ யமுநா ச ஸரஸ்வதீ ।
கோ³தா³வரீ விபாஶா ச காவேரீ ச ஶதஹ்ரதா³ ॥ 16 ॥

ஸரயூஶ்சந்த்³ரபா⁴கா³ ச கௌஶிகீ க³ண்ட³கீ ஶுசி: ।
நர்மதா³ கர்மநாஶா ச சர்மண்வதீ ச வேதி³கா ॥ 17 ॥

வேத்ரவதீ விதஸ்தா ச வரதா³ நரவாஹநா ।
ஸதீ பதிவ்ரதா ஸாத்⁴வீ ஸுசக்ஷு: குண்ட³வாஸிநீ ॥ 18 ॥

ஏகசக்ஷு: ஸஹஸ்ராக்ஷீ ஸுஶ்ரோணிர்ப⁴க³மாலிநீ ।
ஸேநாஶ்ரோணி: பதாகா ச ஸுவ்யூஹா யுத்³த⁴காங்க்ஷிணீ ॥ 19 ॥

பதாகிநீ த³யாரம்பா⁴ விபஞ்சீ பஞ்சமப்ரியா ।
பரா பரகலாகாந்தா த்ரிஶக்திர்மோக்ஷதா³யிநீ ॥ 20 ॥

ஐந்த்³ரீ மாஹேஶ்வரீ ப்³ராஹ்மீ கௌமாரீ கமலாஸநா ।
இச்சா² ப⁴க³வதீ ஶக்தி: காமதே⁴நு: க்ருʼபாவதீ ॥ 21 ॥

வஜ்ராயுதா⁴ வஜ்ரஹஸ்தா சண்டீ³ சண்ட³பராக்ரமா ।
கௌ³ரீ ஸுவர்ணவர்ணா ச ஸ்தி²திஸம்ஹாரகாரிணீ ॥ 22 ॥

ஏகாநேகா மஹேஜ்யா ச ஶத பா³ஹுர்மஹாபு⁴ஜா ।
பு⁴ஜங்க³பூ⁴ஷணா பூ⁴ஷா ஷட்சக்ராக்ரமவாஸிநீ ॥ 23 ॥

ஷட்சக்ரபே⁴தி³நீ ஶ்யாமா காயஸ்தா² காயவர்ஜிதா ।
ஸுஸ்மிதா ஸுமுகீ² க்ஷாமா மூலப்ரக்ருʼதிரீஶ்வரீ ॥ 24 ॥

அஜா ச ப³ஹுவர்ணா ச புருஷார்த²ப்ரர்வதிநீ ।
ரக்தா நீலா ஸிதா ஶ்யாமா க்ருʼஷ்ணா பீதா ச கர்பு³ரா ॥ 25 ॥

க்ஷுதா⁴ த்ருʼஷ்ணா ஜரா வ்ருʼத்³தா⁴ தருணீ கருணாலயா ।
கலா காஷ்டா² முஹூர்தா ச நிமிஷா காலரூபிணீ ॥ 26 ॥

ஸுவர்ணரஸநா நாஸாசக்ஷு: ஸ்பர்ஶவதீ ரஸா ।
க³ந்த⁴ப்ரியா ஸுக³ந்தா⁴ ச ஸுஸ்பர்ஶா ச மநோக³தி: ॥ 27 ॥

ம்ருʼக³நாபி⁴ர்ம்ருʼகா³க்ஷீ ச கர்பூராமோத³தா⁴ரிணீ ।
பத்³மயோநி: ஸுகேஶீ ச ஸுலிங்கா³ ப⁴க³ரூபிணீ ॥ 28 ॥

யோநிமுத்³ரா மஹாமுத்³ரா கே²சரீ க²க³கா³மிநீ ।
மது⁴ஶ்ரீர்மாத⁴வீ வல்லீ மது⁴மத்தா மதோ³த்³த⁴தா ॥ 29 ॥

மாதங்கீ³ ஶுகஹஸ்தா ச புஷ்பபா³ணேக்ஷுசாபிநீ ।
ரக்தாம்ப³ரத⁴ராக்ஷீபா³ ரக்தபுஷ்பாவதம்ஸிநீ ॥ 30 ॥

ஶுப்⁴ராம்ப³ரத⁴ரா தீ⁴ரா மஹாஶ்வேதா வஸுப்ரியா ।
ஸுவேணீ பத்³மஹஸ்தா ச முக்தாஹாரவிபூ⁴ஷணா ॥ 31 ॥

கர்பூராமோத³நி:ஶ்வாஸா பத்³மிநீ பத்³மமந்தி³ரா ।
க²ட்³கி³நீ சக்ரஹஸ்தா ச பு⁴ஶுண்டீ³ பரிகா⁴யுதா⁴ ॥ 32 ॥

சாபிநீ பாஶஹஸ்தா ச த்ரிஶூலவரதா⁴ரிணீ ।
ஸுபா³ணா ஶக்திஹஸ்தா ச மயூரவரவாஹநா ॥ 33 ॥

வராயுத⁴த⁴ரா வீரா வீரபாநமதோ³த்கடா ।
வஸுதா⁴ வஸுதா⁴ரா ச ஜயா ஶாகம்ப⁴ரீ ஶிவா ॥ 34 ॥

விஜயா ச ஜயந்தீ ச ஸுஸ்தநீ ஶத்ருநாஶிநீ ।
அந்தர்வதீ வேத³ஶக்திர்வரதா³ வரதா⁴ரிணீ ॥ 35 ॥

ஶீதலா ச ஸுஶீலா ச பா³லக்³ரஹவிநாஶிநீ ।
கௌமாரீ ச ஸுபர்ணா ச காமாக்²யா காமவந்தி³தா ॥ 36 ॥

ஜாலந்த⁴ரத⁴ராநந்தா காமரூபநிவாஸிநீ ।
காமபீ³ஜவதீ ஸத்யா ஸத்யமார்க³பராயணா ॥ 37 ॥

ஸ்தூ²லமார்க³ஸ்தி²தா ஸூக்ஷ்மா ஸூக்ஷ்மபு³த்³தி⁴ப்ரபோ³தி⁴நீ ।
ஷட்கோணா ச த்ரிகோணா ச த்ரிநேத்ரா த்ரிபுரஸுந்த³ரீ ॥ 38 ॥

வ்ருʼஷப்ரியா வ்ருʼஷாரூடா⁴ மஹிஷாஸுரகா⁴திநீ ।
ஶும்ப⁴த³ர்பஹரா தீ³ப்தா தீ³ப்தபாவகஸந்நிபா⁴ ॥ 39 ॥

கபாலபூ⁴ஷணா காலீ கபாலாமால்யதா⁴ரிணீ ।
கபாலகுண்ட³லா தீ³ர்கா⁴ ஶிவதூ³தீ க⁴நத்⁴வநி: ॥ 40 ॥

ஸித்³தி⁴தா³ பு³த்³தி⁴தா³ நித்யா ஸத்யமார்க³ப்ரபோ³தி⁴நீ ।
கம்பு³க்³ரீவாவஸுமதீ ச²த்ரச்சா²யா க்ருʼதாலயா ॥ 41 ॥

ஜக³த்³க³ர்பா⁴ குண்ட³லிநீ பு⁴ஜகா³காரஶாயிநீ ।
ப்ரோல்லஸத்ஸப்தபத்³மா ச நாபி⁴நாலம்ருʼணாலிநீ ॥ 42 ॥

மூலாதா⁴ரா நிராகாரா வஹ்ரிகுண்ட³க்ருʼதாலயா ।
வாயுகுண்ட³ஸுகா²ஸீநா நிராதா⁴ரா நிராஶ்ரயா ॥ 43 ॥

ஶ்வாஸோச்ச²வாஸக³திர்ஜீவா க்³ராஹிணீ வஹ்நிஸம்ஶ்ரயா ।
வல்லீதந்துஸமுத்தா²நா ஷட்³ரஸா ஸ்வாத³லோலுபா ॥ 44 ॥

தபஸ்விநீ தப:ஸித்³தி⁴ ஸ்ஸப்ததா⁴ ஸித்³தி⁴தா³யிநீ ।
தபோநிஷ்டா² தபோயுக்தா: தாபஸீ ச தப:ப்ரியா ॥ 45 ॥

ஸப்ததா⁴துர்மயீர்மூதி: ஸப்ததா⁴த்வந்தராஶ்ரயா ।
தே³ஹபுஷ்டிர்மந:புஷ்டிரந்நபுஷ்டிர்ப³லோத்³த⁴தா ॥ 46 ॥

ஔஷதீ⁴ வைத்³யமாதா ச த்³ரவ்யஶக்திப்ரபா⁴விநீ ।
வைத்³யா வைத்³யசிகித்ஸா ச ஸுபத்²யா ரோக³நாஶிநீ ॥ 47 ॥

ம்ருʼக³யா ம்ருʼக³மாம்ஸாதா³ ம்ருʼக³த்வங் ம்ருʼக³லோசநா ।
வாகு³ராப³ந்த⁴ரூபா ச ப³ந்த⁴ரூபாவதோ⁴த்³த⁴தா ॥ 48 ॥

ப³ந்தீ³ ப³ந்தி³ஸ்துதா காராகா³ரப³ந்த⁴விமோசிநீ ।
ஶ்ருʼங்க²லா கலஹா ப³த்³தா⁴ த்³ருʼட⁴ப³ந்த⁴விமோக்ஷிணீ ॥ 49 ॥

அம்பி³காம்பா³லிகா சாம்பா³ ஸ்வச்சா² ஸாது⁴ஜர்நாசிதா ।
கௌலிகீ குலவித்³யா ச ஸுகுலா குலபூஜிதா ॥ 50 ॥

காலசக்ரப்⁴ரமா ப்⁴ராந்தா விப்⁴ரமாப்⁴ரமநாஶிநீ ।
வாத்யாலீ மேக⁴மாலா ச ஸுவ்ருʼஷ்டி: ஸஸ்யர்வதி⁴நீ ॥ 51 ॥

அகாரா ச இகாரா ச உகாரௌகாரரூபிணீ ।
ஹ்ரீங்கார பீ³ஜரூபா ச க்லீங்காராம்ப³ரவாஸிநீ ॥ 52 ॥

ஸர்வாக்ஷரமயீஶக்திரக்ஷரா வர்ணமாலிநீ ।
ஸிந்தூ³ராருணவர்ணா ச ஸிந்தூ³ரதிலகப்ரியா ॥ 53 ॥

வஶ்யா ச வஶ்யபீ³ஜா ச லோகவஶ்யவிபா⁴விநீ ।
ந்ருʼபவஶ்யா ந்ருʼபை: ஸேவ்யா ந்ருʼபவஶ்யகரப்ரியா ॥ 54 ॥

மஹிஷா ந்ருʼபமாந்யா ச ந்ருʼபாந்யா ந்ருʼபநந்தி³நீ ।
ந்ருʼபத⁴ர்மமயீ த⁴ந்யா த⁴நதா⁴ந்யவிவர்தி⁴நீ ॥ 55 ॥

சதுர்வர்ணமயீமூர்திஶ்சதுர்வணைம்ஶ்ச பூஜிதா ।
ஸர்வத⁴ர்மமயீஸித்³தி⁴ ஶ்சதுராஶ்ரமவாஸிநீ ॥ 56 ॥

ப்³ராஹ்மணீ க்ஷத்ரியா வைஶ்யா ஶூத்³ரா சாவரவர்ணஜா ।
வேத³மார்க³ரதா யஜ்ஞா வேதி³ர்விஶ்வவிபா⁴விநீ ॥ 57 ॥

அநுஶஸ்த்ரமயீ வித்³யா வரஶஸ்த்ராஸ்த்ரதா⁴ரிணீ ।
ஸுமேதா⁴ ஸத்யமேதா⁴ ச ப⁴த்³ரகால்யபராஜிதா ॥ 58 ॥

கா³யத்ரீ ஸத்க்ருʼதி: ஸந்த்⁴யா ஸாவித்ரீ த்ரிபதா³ஶ்ரயா ।
த்ரிஸந்த்⁴யா த்ரிபதீ³ தா⁴த்ரீ ஸுபர்வா ஸாமகா³யிநீ ॥ 59 ॥

பாஞ்சாலீ பா³லிகா பா³லா பா³லக்ரீடா³ ஸநாதநீ ।
க³ர்பா⁴தா⁴ரத⁴ராஶூந்யா க³ர்பா⁴ஶயநிவாஸிநீ ॥ 60 ॥

ஸுராரிகா⁴திநீ க்ருʼத்யா பூதநா ச திலோத்தமா ।
லஜ்ஜா ரஸவதீ நந்தா³ ப⁴வாநீ பாபநாஶிநீ ॥ 61 ॥

பட்டாம்ப³ரத⁴ரா கீ³தி: ஸுகீ³திர்ஜ்ஞாநகோ³சரா ।
ஸப்தஸ்வரமயீ தந்த்ரீ ஷட்³ஜமத்⁴யமதை⁴வதா ॥ 62 ॥

மூர்ச²நா க்³ராமஸம்ஸ்தா²நா மூர்சா² ஸுஸ்தா²நவாஸிநீ ।
அட்டாட்டஹாஸிநீ ப்ரேதா ப்ரேதாஸநநிவாஸிநீ ॥ 63 ॥

கீ³தந்ருʼத்யப்ரியா காமா துஷ்டிதா³ புஷ்டிதா³ க்ஷமா ।
நிஷ்டா² ஸத்யப்ரியா ப்ராஜ்ஞா லோலாக்ஷீ ச ஸுரோத்தமா ॥ 64 ॥

ஸவிஷா ஜ்வாலிநீ ஜ்வாலா விஶ்வமோஹார்திநாஶிநீ ।
ஶதமாரீ மஹாதே³வீ வைஷ்ணவீ ஶதபத்ரிகா ॥ 65 ॥

விஷாரிர்நாக³த³மநீ குருகுல்ல்யாঽம்ருʼதோத்³ப⁴வா ।
பூ⁴தபீ⁴திஹராரக்ஷா பூ⁴தாவேஶவிநாஶிநீ ॥ 66 ॥

ரக்ஷோக்⁴நீ ராக்ஷஸீ ராத்ரிர்தீ³ர்க⁴நித்³ரா நிவாரிணீ ।
சந்த்³ரிகா சந்த்³ரகாந்திஶ்ச ஸூர்யகாந்திர்நிஶாசரீ ॥ 67 ॥

டா³கிநீ ஶாகிநீ ஶிஷ்யா ஹாகிநீ சக்ரவாகிநீ ।
ஶீதா ஶீதப்ரியா ஸ்வங்கா³ ஸகலா வநதே³வதா ॥ 68 ॥

கு³ருரூபத⁴ரா கு³ர்வீ ம்ருʼத்யுர்மாரீ விஶாரதா³ ।
மஹாமாரீ விநித்³ரா ச தந்த்³ரா ம்ருʼத்யுவிநாஶிநீ ॥ 69 ॥

சந்த்³ரமண்ட³லஸங்காஶா சந்த்³ரமண்ட³லவாஸிநீ ।
அணிமாதி³கு³ணோபேதா ஸுஸ்ப்ருʼஅஹா காமரூபிணீ ॥ 70 ॥

அஷ்டஸித்³தி⁴ப்ரதா³ ப்ரௌடா⁴ து³ஷ்டதா³நவகா⁴திநீ ।
அநாதி³நித⁴நா புஷ்டிஶ்சதுர்பா³ஹுஶ்சதுர்முகீ² ॥ 71 ॥

சதுஸ்ஸமுத்³ரஶயநா சதுர்வர்க³ப²லப்ரதா³ ।
காஶபுஷ்பப்ரதீகாஶா ஶரத்குமுத³லோசநா ॥ 72 ॥

ஸோமஸூர்யாக்³நிநயநா ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிர்வார்சிதா ।
கல்யாணீகமலா கந்யா ஶுபா⁴ மங்க³ளசண்டி³கா ॥ 73 ॥

பூ⁴தா ப⁴வ்யா ப⁴விஷ்யா ச ஶைலஜா ஶைலவாஸிநீ ।
வாமமார்க³ரதா வாமா ஶிவவாமாங்க³வாஸிநீ ॥ 74 ॥

வாமாசாரப்ரியா துஷ்டிர்லோம்பாமுத்³ரா ப்ரபோ³தி⁴நீ ।
பூ⁴தாத்மா பரமாத்மா பூ⁴தபா⁴வவிபா⁴விநீ ॥ 75 ॥

மங்க³ளா ச ஸுஶீலா ச பரமார்த²ப்ரபோ³தி⁴நீ ।
த³க்ஷிஈணா த³க்ஷிணாமூர்தி: ஸுதீ³க்ஷா ச ஹரிப்ரஸூ: ॥ 76 ॥

யோகி³நீ யோக³யுக்தா ச யோகா³ங்க³ த்⁴யாநஶாலிநீ ।
யோக³பட்டத⁴ரா முக்தா முக்தாநாம் பரமா க³தி: ॥ 77 ॥

நாரஸ்ம்இஹீ ஸுஜந்மா ச த்ரிவர்க³ப²லதா³யிநீ ।
த⁴ர்மதா³ த⁴நதா³ சைவ காமதா³ மோக்ஷதா³த்³யுதி: ॥ 78 ॥

ஸாக்ஷிணீ க்ஷணதா³ காங்க்ஷா த³க்ஷஜா கூடரூபிணீ ।
ருʼஅது: காத்யாயநீ ஸ்வச்சா² ஸுச்ச²ந்தா³ கவிப்ரியா ॥ 79 ॥

ஸத்யாக³மா ப³ஹி:ஸ்தா² ச காவ்யஶக்தி: கவித்வதா³ ।
மீநபுத்ரீ ஸதீ ஸாத்⁴வீ மைநாகப⁴கி³நீ தடி³த் ॥ 80 ॥

ஸௌதா³மிநீ ஸுதா³மா ச ஸுதா⁴மா தா⁴மஶாலிநீ ।
ஸௌபா⁴க்³யதா³யிநீ த்³யௌஶ்ச ஸுப⁴கா³ த்³யுதிவர்தி⁴நீ ॥ 81 ॥

ஶ்ரீக்ருʼத்திவஸநா சைவ கங்காலீ கலிநாஶிநீ ।
ரக்தபீ³ஜவதோ⁴த்³யுக்தா ஸுதந்துர்பீ³ஜஸந்ததி: ॥ 82 ॥

ஜக³ஜ்ஜீவா ஜக³த்³பீ³ஜா ஜக³த்ரயஹிதைஷிணீ ।
சாமீகரருசிஶ்சந்த்³ரீ ஸாக்ஷாத்³யா ஷோட³ஶீ கலா ॥ 83 ॥

யத்தத்பதா³நுப³ந்தா⁴ ச யக்ஷிணீ த⁴நதா³ர்சிதா ।
சித்ரிணீ சித்ரமாயா ச விசித்ரா பு⁴வநேஶ்வரீ ॥ 84 ॥

சாமுண்டா³ முண்ட³ஹஸ்தா ச சண்ட³முண்ட³வதோ⁴த்³யதா ।
அஷ்டம்யேகாத³ஶீ பூர்ணா நவமீ ச சதுர்த³ஶீ ॥ 85 ॥

உமா கலஶஹஸ்தா ச பூர்ணகும்ப⁴பயோத⁴ரா ।
அபீ⁴ரூர்பை⁴ரவீ பீ⁴ரூ பீ⁴மா த்ரிபுரபை⁴ரவீ ॥ 86 ॥

மஹாசண்டீ³ ச ரௌத்³ரீ ச மஹாபை⁴ரவபூஜிதா ।
நிர்முண்டா³ ஹஸ்திநீசண்டா³ கராலத³ஶநாநநா ॥ 87 ॥

கராலா விகராலா ச கோ⁴ரா கு⁴ர்கு⁴ரநாதி³நீ ।
ரக்தத³ந்தோர்த்⁴வகேஶீ ச ப³ந்தூ⁴ககுஸுமாருணா ॥ 88 ॥

காத³ம்பி³நீ விபாஶா ச காஶ்மீரீ குங்குமப்ரியா ।
க்ஷாந்திர்ப³ஹுஸுவர்ணா ச ரதிர்ப³ஹுஸுவர்ணதா³ ॥ 89 ॥

மாதங்கி³நீ வராரோஹா மத்தமாதங்க³கா³மிநீ ।
ஹம்ஸா ஹம்ஸக³திர்ஹம்ஸீ ஹம்ஸோஜ்வலஶிரோருஹா ॥ 90 ॥

பூர்ணசந்த்³ரமுகீ² ஶ்யாமா ஸ்மிதாஸ்யா ச ஸுகுண்ட³லா ।
மஹிஷீ ச லேக²நீ லேகா² ஸுலேகா² லேக²கப்ரியா ॥ 91 ॥

ஶங்கி²நீ ஶங்க²ஹஸ்தா ச ஜலஸ்தா² ஜலதே³வதா ।
குருக்ஷேத்ராঽவநி: காஶீ மது²ரா காஞ்ச்யவந்திகா ॥ 92 ॥

அயோத்⁴யா த்³வாரிகா மாயா தீர்தா² தீர்த²கரப்ரியா ।
த்ரிபுஷ்கராঽப்ரமேயா ச கோஶஸ்தா² கோஶவாஸிநீ ॥ 93 ॥

கௌஶிகீ ச குஶாவர்தா கௌஶாம்பீ³ கோஶவர்தி⁴நீ ।
கோஶதா³ பத்³மகோஶாக்ஷீ கௌஸும்ப⁴குஸுமப்ரியா ॥ 94 ॥

தோதலா ச துலாகோடி: கூடஸ்தா² கோடராஶ்ரயா ।
ஸ்வயம்பூ⁴ஶ்ச ஸுரூபா ச ஸ்வரூபா புண்யவர்தி⁴நீ ॥ 95 ॥

தேஜஸ்விநீ ஸுபி⁴க்ஷா ச ப³லதா³ ப³லதா³யிநீ ।
மஹாகோஶீ மஹாவார்தா பு³த்³தி:⁴ ஸத³ஸதா³த்மிகா ॥ 96 ॥

மஹாக்³ரஹஹரா ஸௌம்யா விஶோகா ஶோகநாஶிநீ ।
ஸாத்விகீ ஸத்வஸம்ஸ்தா² ச ராஜஸீ ச ரஜோவ்ருʼதா ॥ 97 ॥

தாமஸீ ச தமோயுக்தா கு³ணத்ரயவிபா⁴விநீ ।
அவ்யக்தா வ்யக்தரூபா ச வேத³வித்³யா ச ஶாம்ப⁴வீ ॥ 98 ॥

ஶங்கரா கல்பிநீ கல்பா மநஸ்ஸங்கல்பஸந்ததி: ।
ஸர்வலோகமயீ ஶக்தி: ஸர்வஶ்ரவணகோ³சரா ॥ 99 ॥

ஸர்வஜ்ஞாநவதீ வாஞ்சா² ஸர்வதத்த்வாவபோ³தி⁴கா ।
ஜாக்³ரதிஶ்ச ஸுஷுப்திஶ்ச ஸ்வப்நாவஸ்தா² துரீயகா ॥ 100 ॥

ஸத்வரா மந்த³ரா க³திர்மந்தா³ மந்தி³ரா மோத³தா³யிநீ ।
மாநபூ⁴மி: பாநபாத்ரா பாநதா³நகரோத்³யதா ॥ 101 ॥

ஆதூ⁴ர்ணாரூணநேத்ரா ச கிஞ்சித³வ்யக்தபா⁴ஷிணீ ।
ஆஶாபுரா ச தீ³க்ஷா ச த³க்ஷா தீ³க்ஷிதபூஜிதா ॥ 102 ॥

நாக³வல்லீ நாக³கந்யா போ⁴கி³நீ போ⁴க³வல்லபா⁴ ।
ஸர்வஶாஸ்த்ரமயீ வித்³யா ஸுஸ்ம்ருʼதிர்த⁴ர்மவாதி³நீ ॥ 103 ॥

ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதித⁴ரா ஜ்யேஷ்டா² ஶ்ரேஷ்டா² பாதாலவாஸிநீ ।
மீமாம்ஸா தர்கவித்³யா ச ஸுப⁴க்திர்ப⁴க்தவத்ஸலா ॥ 104 ॥

ஸுநாபி⁴ர்யாதநாஜாதிர்க³ம்பீ⁴ரா பா⁴வவர்ஜிதா ।
நாக³பாஶத⁴ராமூர்திரகா³தா⁴ நாக³குண்ட³லா ॥ 105 ॥

ஸுசக்ரா சக்ரமத்⁴யஸ்தா² சக்ரகோணநிவாஸிநீ ।
ஸர்வமந்த்ரமயீ வித்³யா ஸர்வமந்த்ராக்ஷராவளி: ॥ 106 ॥

மது⁴ஸ்த்ரவாஸ்த்ரவந்தீ ச ப்⁴ராமரீ ப்⁴ரமராலிகா ।
மாத்ருʼமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² மாத்ருʼமண்ட³லவாஸிநீ ॥ 107 ॥

குமார ஜநநீ க்ரூரா ஸுமுகீ² ஜ்வரநாஶிநீ ।
நிதா⁴நா பஞ்சபூ⁴தாநாம் ப⁴வஸாக³ரதாரிணீ ॥ 108 ॥

அக்ரூரா ச க்³ரஹாவதீ விக்³ரஹா க்³ரஹவர்ஜிதா ।
ரோஹிணீ பூ⁴மிக³ர்மா ச காலபூ:⁴ காலவர்திநீ ॥ 109 ॥

கலங்கரஹிதா நாரீ சது:ஷஷ்ட்²யபி⁴தா⁴வதீ ।
அதீதா வித்³யமாநா ச பா⁴விநீ ப்ரீதிமஞ்ஜரீ ॥ 110 ॥

ஸர்வஸௌக்²யவதீயுக்திராஹாரபரிணாமிநீ ।
ஜீர்ணா ச ஜீர்ணவஸ்ரா ச நூதநா நவவல்லபா⁴ ॥ 111 ॥

அஜரா ச ரஜ:ப்ரீதா ரதிராக³விவர்தி⁴நீ ।
பஞ்சவாதக³திர்பி⁴ந்நா பஞ்சஶ்லேஷ்மாஶயாத⁴ரா ॥ 112 ॥

பஞ்சபித்தவதீஶக்தி: பஞ்சஸ்தா²நவிபா⁴விநீ ।
உத³க்யா ச வ்ருʼஷஸ்யந்தீ ப³ஹி: ப்ரஸ்ரவிணீ த்ர்யஹா ॥ 113 ॥

ரஜ:ஶுக்ரத⁴ரா ஶக்திர்ஜராயுர்க³ர்ப⁴தா⁴ரிணீ ।
த்ரிகாலஜ்ஞா த்ரிலிங்கா³ ச த்ரிமூர்திஸ்த்ரிபுரவாஸிநீ ॥ 114 ॥

அராகா³ ஶிவதத்த்வா ச காமதத்வாநுராகி³ணீ ।
ப்ராச்யவாசீ ப்ரதீசீ ச தி³கு³தீ³சீ ச தி³க்³விதி³க்³தி³ஶா ॥ 115 ॥

அஹங்க்ருʼதிரஹங்காரா பா³லா மாயா ப³லிப்ரியா ।
ஶுக்ரஶ்ரவா ஸாமிதே⁴நீ ஸுஶ்ரத்³தா⁴ ஶ்ராத்³த⁴தே³வதா ॥ 116 ॥

மாதா மாதாமஹீ த்ருʼப்தி: பிதுமாதா பிதாமஹீ ।
ஸ்நுஷா தௌ³ஹித்ரிணீ புத்ரீ பௌத்ரீ நப்த்ரீ ஶிஶுப்ரியா ॥ 117 ॥

ஸ்தநதா³ ஸ்தநதா⁴ரா ச விஶ்வயோநி: ஸ்தநந்த⁴யீ ।
ஶிஶூத்ஸங்க³த⁴ரா தோ³லா லோலா க்ரீடா³பி⁴நந்தி³நீ ॥ 118 ॥

உர்வஶீ கத³லீ கேகா விஶிகா² ஶிகி²வர்திநீ ।
க²ட்வாங்க³தா⁴ரிணீ க²ட்வ பா³ணபுங்கா²நுவர்திநீ ॥ 119 ॥

லக்ஷ்யப்ராப்திகரா லக்ஷ்யாலத்⁴யா ச ஶுப⁴லக்ஷணா ।
வர்திநீ ஸுபதா²சாரா பரிகா² ச க²நிர்வுதி: ॥ 120 ॥

ப்ராகாரவலயா வேலா மர்யாதா³ ச மஹோத³தி:⁴ ।
போஷிணீ ஶோஷிணீ ஶக்திர்தீ³ர்க⁴கேஶீ ஸுலோமஶா ॥ 121 ॥

லலிதா மாம்ஸலா தந்வீ வேத³வேதா³ங்க³தா⁴ரிணீ ।
நராஸ்ருʼக்பாநமத்தா ச நரமுண்டா³ஸ்தி²பூ⁴ஷணா ॥ 122 ॥

அக்ஷக்ரீடா³ரதி: ஶாரி ஶாரிகாஶுகபா⁴ஷிணீ ।
ஶாம்ப⁴ரீ கா³ருடீ³வித்³யா வாருணீ வருணார்சிதா ॥ 123 ॥

வாராஹீ துண்ட³ஹஸ்தா ச த³ம்ஷ்ட்ரோத்³த்⁴ருʼதவஸுந்த⁴ரா ।
மீநமூர்திர்த⁴ராமூர்தி: வதா³ந்யாঽப்ரதிமாஶ்ரயா ॥ 124 ॥

அமூர்தா நிதி⁴ரூபா ச ஶாலிக்³ராமஶிலாஶுசி: ।
ஸ்ம்ருʼதிஸம்ஸ்காரரூபா ச ஸுஸம்ஸ்காரா ச ஸம்ஸ்க்ருʼதி: ॥ 125 ॥

ப்ராக்ருʼதா தே³ஶபா⁴ஷா ச கா³தா² கீ³தி: ப்ரஹேலிகா ।
இடா³ ச பிங்க³லா பிங்கா³ ஸுஷும்நா ஸூர்யவாஹிநீ ॥ 126 ॥

ஶஶிஸ்ரவா ச தாலுஸ்தா² காகிந்யம்ருʼதஜீவிநீ ।
அணுரூபா ப்³ருʼஹத்³ரூபா லகு⁴ரூபா கு³ருஸ்தி²தா ॥ 127 ॥

ஸ்தா²வரா ஜங்க³மாசைவ க்ருʼதகர்மப²லப்ரதா³ ।
விஷயாக்ராந்ததே³ஹா ச நிர்விஶேஷா ஜிதேந்த்³ரியா ॥ 128 ॥

சித்ஸ்வரூபா சிதா³நந்தா³ பரப்³ரஹ்மப்ரபோ³தி⁴நீ ।
நிர்விகாரா ச நிர்வைரா விரதி: ஸத்யவர்த்³தி⁴நீ ॥ 129 ॥

புருஷாஜ்ஞா சா பி⁴ந்நா ச க்ஷாந்தி: கைவல்யதா³யிநீ ।
விவிக்தஸேவிநீ ப்ரஜ்ஞா ஜநயித்ரீ ச ப³ஹுஶ்ருதி: ॥ 130 ॥

நிரீஹா ச ஸமஸ்தைகா ஸர்வலோகைகஸேவிதா ।
ஶிவா ஶிவப்ரியா ஸேவ்யா ஸேவாப²லவிவர்த்³தி⁴நீ ॥ 131 ॥

கலௌ கல்கிப்ரியா காலீ து³ஷ்டம்லேச்ச²விநாஶிநீ ।
ப்ரத்யஞ்சா ச து⁴நர்யஷ்டி: க²ட்³க³தா⁴ரா து³ராநதி: ॥ 132 ॥

அஶ்வப்லுதிஶ்ச வல்கா³ ச ஸ்ருʼணி: ஸ்யந்ம்ருʼத்யுவாரிணீ ।
வீரபூ⁴ர்வீரமாதா ச வீரஸூர்வீரநந்தி³நீ ॥ 133 ॥

ஜயஶ்ரீர்ஜயதீ³க்ஷா ச ஜயதா³ ஜயவர்த்³தி⁴நீ ।
ஸௌபா⁴க்³யஸுப⁴கா³காரா ஸர்வஸௌபா⁴க்³யவர்த்³தி⁴நீ ॥ 134 ॥

க்ஷேமங்கரீ க்ஷேமரூபா ஸர்த்கீத்தி: பதி²தே³வதா ।
ஸர்வதீர்த²மயீமூர்தி: ஸர்வதே³வமயீப்ரபா⁴ ॥ 135 ॥

ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³ ஶக்தி: ஸர்வமங்க³ளமங்க³ளா ।
புண்யம் ஸஹஸ்ரநாமேத³ம் ஶிவாயா: ஶிவபா⁴ஷிதம் ॥ 136 ॥

ய: படே²த்ப்ராதருத்தா²ய ஶுசிர்பூ⁴த்வா ஸமாஹித: ।
யஶ்சாபிஶ்ருʼணுயாந்நித்யம் நரோ நிஶ்சலமாநஸ: ॥ 137 ॥

ஏககாலம் த்³விகாலம் வா த்ரிகாலம் ஶ்ரத்³த⁴யாந்வித: ।
ஸர்வது:³க²விநிர்முக்தோ த⁴நதா⁴ந்யஸமந்வித: ॥ 138 ॥

தேஜஸ்வீ ப³லவாஞ்சூ²ர: ஶோகரோக³விவர்ஜித: ।
யஶஸ்வீ கீர்திமாந்த⁴ந்ய: ஸுப⁴கோ³ லோகபூஜித: ॥ 139 ॥

ரூபவாந்கு³ணஸம்பந்ந: ப்ரபா⁴வீர்யஸமந்வித: ।
ஶ்ரேயாம்ஸி லப⁴தேநித்யம் நிஶ்சலாம் ச ஶுபா⁴ம் ஶ்ரியம் ॥ 140 ॥

ஸர்வபாபவிநிர்முக்தோ லோப⁴க்ரோத⁴ விவர்ஜித: ।
நித்யம் ப³ந்து⁴ஸுதைர் தா³ரை: புத்ரபௌத்ரைர்மஹோத்ஸவை: ॥ 141 ॥

நந்தி³த: ஸேவிதோ ப்⁴ருʼத்யைர்ப³ஹுபி:⁴ ஶுத்³த⁴மாநஸை: ।
வித்³யாநாம் பாரகோ³ விப்ர: க்ஷத்ரியோ விஜயீ ரணே । ॥ 142 ॥

வைஶ்யஸ்துத⁴நலாபா⁴ட்⁴ய: ஶூத்³ரஶ்சஸுக²மேத⁴தே ।
புத்ரார்தீ² லப⁴தே புத்ரம் த⁴நார்தீ² லப⁴தே த⁴நம் ॥ 143 ॥

இச்சா²காமம் து காமார்தீ² த⁴ர்மார்தீ² த⁴ர்மமக்ஷயம் ।
கந்யார்தீ² லப⁴தே கந்யாம் ரூபஶீலகு³ணந்விதாம் ॥ 144 ॥

க்ஷேத்ரம் ச ப³ஹுஶஸ்யம் ஸ்யாத்³கா³வஸ்து ப³ஹுது³க்³த⁴தா:³ ।
நாஶுப⁴ம் நாபத³ஸ்தஸ்ய ந ப⁴யம் ந்ருʼபஶத்ருபி:⁴ ॥ 145 ॥

ஜாயதே நா ஶுபா⁴பு³த்³தி⁴ர்லப⁴தே குலது⁴ர்யதாம் ।
ந பா³த⁴ந்தே க்³ரஹாஸ்தஸ்ய ந ரக்ஷாம்ஸி ந பந்நகா:³ ॥ 146 ॥

ந பிஶாசோ ந டா³கிந்யோ பூ⁴தவ்யந்தரஜ்ருʼம்பி⁴கா: ।
பா³லக்³ரஹாபி⁴பூ⁴தாநாம் பா³லாநாம் ஶாந்திகாரகம் ॥ 147 ॥

த்³வந்த்³வாநாம் ப்ரீதிபே⁴தே³ ச மைத்ரீகரணமுத்தமம் ।
லோஹபாஶைர்த்³ருʼடை⁴ர்ப³த்³தோ⁴ ப³த்³தோ⁴ வேஶ்மநி து³ர்க³மே ॥ 148 ॥

திஷ்ட²ந் ஶ்ருʼண்வந்படே²ந்மர்த்யோ முச்யதே நாத்ர ஸம்ஶய: ।
ந தா³ராணாம் ந புத்ராணாம் ந ப³ந்தூ⁴நாம் ந மித்ரஜம் ॥ 149 ॥

பஶ்யந்தி நஹி தே ஶோகம் ஹி வியோக³ம் சிரஜீவிதாம் ।
அந்த⁴ஸ்து லப⁴தே த்³ருʼஷ்டிம் சக்ஷுரோகை³ர்நபா³த்⁴யதே ॥ 150 ॥

ப³தி⁴ர: ஶ்ருதிமாப்நோதி மூகோ வாசம் ஶுபா⁴ந்நர: ।
ஏதத்³க³ர்பா⁴ ச யா நாரீ ஸ்தி²ரக³ர்பா⁴ ப்ரஜாயதே ॥ 151 ॥

ஸ்ராவணீ ப³த்³த⁴க³ர்பா⁴ ச ஸுக²மேவப்ரஸூயதே ।
குஷ்டி²ந: ஶீர்ணதே³ஹா யே க³தகேஶநக²த்வச: ॥ 152 ॥

பட²நாச்ச்²ரவணா த்³வாபி தி³வ்யகாயா ப⁴வந்தி தே ।
யே பட²ந்தி ஶதாவர்தம் ஶுசிஷ்மந்தோ ஜிதேந்த்³ரியா: ॥ 153 ॥

அபுத்ரா: ப்ராப்நுயு: புத்ராந் ஶ்ருʼண்வந்தோঽபி ந ஸம்ஶய: ।
மஹாவ்யாதி⁴ பரிக்³ரஸ்தாஸ்தப்தா யே விவிதை⁴ர்ஜ்வரை: ॥ 154 ॥

பூ⁴தாபி⁴ஷங்க³ ஸங்கா⁴தைஶ்சார்துதி²க த்ருʼதீயகை: ।
அந்யைஶ்ச தா³ருணைரோகை:³ பீட்³யமாநாஶ்ச மாநவா: ॥ 155 ॥

க³தபா³தா:⁴ ப்ரஜாயந்தே முக்தாஸ்தேதைர்நஸம்ஶய: ।
ஶ்ருதிக்³ரந்த²த⁴ரோபா³லோ தி³வ்யவாதீ³ கவீஶ்வர: ॥ 156 ॥

பட²நாச்ச்²ரவணாத்³வாபி ப⁴வத்யேவ ந ஸம்ஶய: ।
அஷ்டம்யாம் வா சதுர்த³ஶ்யாம் நவம்யாம் சைகசேதஸ: ॥ 157 ॥

யே பட²ந்தி ஸதா³ப⁴க்த்யா ந தே வை து:³க²பா⁴கி³ந: ।
நவராத்ரம் ஜிதாஹாரோ த்³ருʼட⁴ப⁴க்திர்ஜிந்தேந்த்³ரிய: ॥ 158 ॥

சண்டி³காயதநே வித்³வாந்ச்சு²சிஷ்மாந் மூர்திஸந்நிதௌ⁴ ।
ஏகாகீ ச ஶதாவர்தம் பட²ந்தீ⁴ரஶ்ச நிர்ப⁴ய: ॥ 159 ॥

ஸாக்ஷாத்³ப⁴க³வதீ தஸ்மை ப்ரயச்சே²தீ³ப்ஸிதம் ப²லம் ।
ஸித்³த⁴பீடே² கி³ரௌ ரம்யே ஸித்³த⁴க்ஷேத்ரே ஸுராலயே ॥ 160 ॥

பட²நாத்ஸாத⁴கஸ்யாஶு ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வதி வாஞ்சி²தா ।
த³ஶாவர்தம் படே²ந்நித்யம் பூ⁴மிஶாயீ நர: ஶுசி: ॥ 161 ॥

ஸ்வப்நே மூர்திமயீம் தே³வீம் வரதா³ம் ஸோঽபி பஶ்யதி ।
ஆவர்தந ஸஹஸ்ரைர்யே பட²ந்தி புருஷோத்தமா: ॥ 162 ॥

தே ஸித்³தா:⁴ ஸித்³தி⁴தா³ லோகே ஶாபாநுக்³ரஹணே க்ஷமா: ।
கவித்வம் ஸம்ஸ்க்ருʼதேதேஷாம் ஶாஸ்ராணாம் வ்யாக்ருʼதௌ தத: ॥ 163 ॥

ஶக்தி: ப்ரோந்மீல்யதே ஶாஸ்த்ரேஷ்வநதீ⁴தேஷு பா⁴ரதீ ।
நக²ராக³ஶிரோரத்நத்³விகு³ணீக்ருʼதரோசிஷ: ॥ 164 ॥

ப்ரயச்ச²ந்தஶ்ச ஸர்வஸ்வம் ஸேவந்தே தாந்மஹீஶ்வரா: ।
ரோசநாலிகி²தம் பூ⁴ர்ஜேம் குங்குமேந ஶுபே⁴ தி³நே ॥ 165 ॥

தா⁴ரயேத்³யந்த்ரிதம் தே³ஹே பூஜயித்வா குமாரிகாம் ।
விப்ராஞ்ஶ்ச வரநாரீஶ்ச தூ⁴பை: குஸுமசந்த³நை: ॥ 166 ॥

க்ஷீரக²ண்டா³ஜ்ய போ⁴ஜ்யைஶ்ச பூஜயித்வா ஸுபூ⁴ஷிதா: ।
விதா⁴ய மாத்ருʼகா ந்யாஸம் அங்க³ந்யாஸ புரஸ்ஸரம் ॥ 167 ॥

பூ⁴தஶுத்³தி⁴ ஸமோபைதம் ஶ்ருʼங்க²லா ந்யாஸமாசரேத் ।
யதா²வதா³ஶாஸம்ப³த்³த:⁴ ஸாத⁴க: ப்ரீதி ஸம்யுத: ॥ 168 ॥

மூலமந்த்ரம் ஜபேத்³வீமாந் பரயா ஸம்யுதோதி⁴யா ।
ப்ரணவம் பூர்வமுத்³த்⁴ருʼத்ய ரமாபீ³ஜமநுஸ்மரந் ॥ 169 ॥

மாயா காமௌ ஸமுச்சார்ய புநர்ஜாயாம் விபா⁴வஸோ: ।
ப³த்⁴நந்தியே மஹாரக்ஷாம் பா³லாநாம் ச விஶேஷத: ॥ 170 ॥

ப⁴வந்தி ந்ருʼப பூஜ்யாஸ்தே கீர்திபா⁴ஜோ யஶஸ்விந: ।
ஶத்ருதோ ந ப⁴யந்தேஷாம் து³ர்ஜநேப்⁴யோ ந ராஜத: ॥ 171 ॥

ந ச ரோகோ³ ந வை து:³க² ந தா³ரித்³ர்யம் ந து³ர்க³தி: ।
மஹார்ணவே மஹாநத்³யாம் ஸ்தி²தேঽபி ச நபீ:⁴ க்வசித் ॥ 172 ॥

ரணே த்³யுதே விவாதே³ ச விஜயம் ப்ராப்நுவந்தி தே ।
ந்ருʼபாஶ்ச வஶ்யதாம் யாந்தி ந்ருʼபமாந்யாஶ்ச யே நரா: ॥ 173 ॥

ஸர்வத்ர பூஜிதா லோகே ப³ஹுமாநபுரஸ்ஸரா: ।
ரதிராக³விவ்ருʼத்³தா⁴ஶ்ச விஹ்வலா: காமபீடி³தா: ॥ 174 ॥

யௌவநாக்ராந்ததே³ஹா ஸ்தா: ஶ்ரயந்தே வாமலோசநா: ।
லிகி²தம் மூர்த்⁴நிகண்டே² வா தா⁴ரயேத்³யோ ரணே ஶுசி: ॥ 175 ॥

ஶததா⁴யுத்⁴யமாநம் து ப்ரதியோத்³தா⁴ ந பஶ்யதி ।
கேதௌ வா து³ந்து³பௌ⁴ யேஷாம் நிப³த்³த⁴ம் லிகி²தம் ரணே ॥ 176 ॥

மஹாஸைந்யே பரித்ரஸ்தாந்காந்தி³ஶீகாந்ஹதௌஜஸ: ।
விசேதநாந்விமூடா⁴ம்ஶ்ச ஶத்ருக்ருʼத்யவிவர்ஜிதாந் ॥ 177 ॥

நிர்ஜித்ய ஶத்ருஸங்கா⁴ஸ்தே லப⁴ந்தே விஜயம் த்⁴ருவம் ।
நாபி⁴சாரோ நே ஶாபஶ்ச பா³ணவீராதி³கீலநம் ॥ 178 ॥

டா³கிநீ பூதநாக்ருʼத்யா மஹாமாரீ ச ஶாகிநீ ।
பூ⁴தப்ரேத பிஶாசாஶ்ச ரக்ஷாம்ஸி வ்யந்தராத³ய: ॥ 179 ॥

ந விஶந்தி க்³ருʼஹே தே³ஹே லிகி²தம் யத்ரதிஷ்ட²தி ।
ந ஶஸ்த்ராநலதோயௌகை⁴ர்ப⁴யம் தஸ்யோபஜாயதே ॥ 180 ॥

து³ர்வ்ருʼத்தாநாம் ச பாபாநாம் ப³லஹாநிகரம் பரம் ।
மந்து³ராகரிஶாலாஸு க³வாம் கோ³ஷ்டே² ஸமாஹித: ॥ 181 ॥

படே²த்தத்³தோ³ஷஶாந்த்யர்த²ம் கூடம் கபடநாஶிநீ ।
யமதூ³தாந்ந பஶ்யந்தி ந தே நிரயயாதநாம் ॥ 182 ॥

ப்ராப்நுவந்த்யக்ஷயம் ஶாந்தம் ஶிவலோகம் ஸநாதநம் ।
ஸர்வபா³தா⁴ ஸுகோ⁴ராஷு ஸர்வது:³க²நிவாரணம் ॥ 183 ॥

ஸர்வமங்க³ளகம் ஸ்வர்க்³யம் படி²தவ்யம் ஸமாஹிதை: ।
ஶ்ரோதவ்யம் ச ஸதா³ ப⁴க்த்யா பரம் ஸ்வஸ்த்யயநம் மஹத் ॥ 184 ॥

புண்யம் ஸஹஸ்ரநாமேத³மம்பா³யா ருத்³ரபா⁴ஷிதம் ।
சதுர்வர்க³ப்ரத³ம் ஸத்யம் நந்தி³கேந ப்ரகாஶிதம் ॥ 185 ॥

நாத: பரதரோ மந்த்ரோ நாத: பரதர: ஸ்தவ: ।
நாத: பரதரா வித்³யா தீர்த²ம் நாத: பராத்பரம் ॥ 186 ॥

தேத⁴ந்யா: க்ருʼதபுண்யாஸ்தே த ஏவ பு⁴வி பூஜிதா: ।
ஏகவாரம் முதா³ நித்யம் யேঽர்சயந்தி மஹேஶ்வரீம் ॥ 187 ॥

தே³வதாநாம் தே³வதாயா ப்³ரஹ்மாத்³யைர்யா ச பூஜிதா ।
பூ⁴யாத்ஸா வரதா³ லோகே ஸாதூ⁴நாம் விஶ்வமங்க³ளா ॥ 188 ॥

ஏதாமேவ புராராத்³யாம் வித்³யாம் த்ரிபுரபை⁴ரவீம் ।
த்ரைலோக்யமோஹிநீரூபாமகார்ஷீத்³ப⁴க³வாந்ஹரி: ॥ 189 ॥

॥ இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலேதந்த்ரே நந்தி³கேஶ்வரஸம்வாதே³ மஹாப்ரபா⁴வீ
ப⁴வாநீநாமஸஹஸ்ரஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read 1000 Names of Sri Bhavani:

1000 Names of Sri Bhavani | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Bhavani | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top