Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Garuda | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Garudasahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீக³ருட³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணப⁴ட்டாசார்யப்ரணீதம் ।

ஸர்வவேத³ப்³ருʼஹந்நீட³ஸமாரூடா⁴ய ஸாக்ஷிணே ।
ஸாமவேத³ஸ்வரூபாய க³ருடா³ய நமோ நம: ॥

அஸ்ய ஶ்ரீ க³ருட³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய வாஸிஷ்ட² ருʼஷி:,
மாத்ராஶ்ச²ந்தா³ம்ஸி, ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யீ ப⁴க³வாந்பக்ஷிராஜோ க³ருடோ³ தே³வதா ।
var மோக்ஷராஜோ க³ருடோ³ தே³வதா
ஹலோ பீ³ஜாநி, ஸ்வராஶ்ஶக்தய:, பி³ந்த³வ: கீலகாநி,
க³ரூட³ரூபிமஹாவிஷ்ணுப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ।
க³ருடா³த்மநே அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
வைநதேயாய தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
தார்க்ஷ்யாய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
க²கோ³த்தமாய அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
கபிலாக்ஷாய கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
நாகா³ப⁴ரணாலங்க்ருʼதஶரீராய கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ஏவம் ஹ்ருʼத³யாதி³ந்யாஸ: ॥ ௐ பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த:⁴ ॥

த்⁴யாநம் ॥

ஸ்வர்ணாப⁴ஜாநும் ஹிமதுல்யஸக்தி²மாகண்ட²ரக்தம் பரிநீலகேஶம் ।
நீலாக்³ரநாஸம் ஹரிதாம்ப³ராட்⁴யம் ஸுபர்ணமீடே³ঽம்ருʼதகும்ப⁴ஹஸ்தம் ॥

அத² ஸ்தோத்ரம் ।
ஸுமுக:² ஸுவஹ: ஸுக²க்ருʼத்ஸுமுகா²பி⁴த⁴பந்நகே³ட்³பூ⁴ஷ: ।
ஸுரஸங்க⁴ஸேவிதாங்க்⁴ரி: ஸுததா³யீ பாது ந: ஸூரி: ॥ 1 ॥

ஸுஜநபரித்ராதா ந: ஸுசரிதஸேவ்ய: ஸுபர்ணோঽவ்யாத் ।
பந்நக³பூ⁴ஷ: பதக:³ பாதா ப்ராணாதி⁴ப: பக்ஷீ ॥ 2 ॥

பத்³மாதி³நாக³வைரீ பத்³மாப்ரியதா³ஸ்யக்ருʼத் பாயாத் ।
பதகே³ந்த்³ர: பரபே⁴தீ³ பரிஹ்ருʼதபாகாரித³ர்பகூடோ ந: ॥ 3 ॥

நாகா³ரிர்நக³துல்யோ நாகௌகஸ்ஸ்தூயமாநசரிதோঽவ்யாத் ।
நரகத³கர்மநிஹந்தா நரபூஜ்யோ நாஶிதாஹிவிஷகூட: ॥ 4 ॥

நதரக்ஷீ நிகி²லேட்³யோ நிர்வாணாத்மா நிரஸ்தது³ரிதௌக:⁴ ।
ஸித்³த⁴த்⁴யேய: ஸகல: ஸூக்ஷ்மோঽவ்யாத் ஸூர்யகோடி ஸங்காஶ: ॥ 5 ॥

ஸுக²ரூபீ ஸ்வர்ணநிப:⁴ ஸ்தம்பே³ரமபோ⁴ஜந: ஸுதா⁴ஹாரீ ।
ஸுமநா: ஸுகீர்திநாதோ² க³ருடோ³ க³ம்பீ⁴ரகோ⁴ஷோঽவ்யாத் ॥ 6 ॥

கா³லவமித்ரம் கே³யோ கீ³திஜ்ஞ: பாது க³திமதாம் ஶ்ரேஷ்ட:² ।
க³ந்த⁴ர்வார்ச்யோ கு³ஹ்யோ கு³ணஸிந்து⁴ர்கோ³த்ரபி⁴ந்மாந்ய: ॥ 7 ॥

ரவிஸாரதி²ஸஹஜோঽவ்யாத்³ரத்நாப⁴ரணாந்விதோ ரஸஜ்ஞோ ந: ।
ருத்³ராகாந்தோ ருக்மோஜ்ஜலஜாநூ ரஜதநிப⁴ஸக்தி:² ॥ 8 ॥

ரக்தப்ரப⁴கண்டோ²ঽவ்யாத்³ரயிமாந் ராஜா ரதா²ங்க³பாணிரத:² ।
தார்க்ஷ்யஸ்தடிந்நிபோ⁴ நஸ்தநுமத்⁴யஸ்தோஷிதாத்மஜநநீக: ॥ 9 ॥

தாராத்மா மஹநீயோ மதிமாந்முக்²யோ முநீந்த்³ரேட்³ய: ।
மாத⁴வவாஹோ ரக்ஷேத் த்ரிவ்ருʼதா³த்மஸ்தோமஶீர்ஷோ ந: ॥ 10 ॥

த்ரிநயநபூஜ்யஸ்த்ரியுக³ஸ்த்ரிஷவணமஜ்ஜந்மஹாத்மஹ்ருʼந்நீட:³ ।
த்ரஸரேண்வாதி³மநிகி²லஜ்ஞாதா பாயாத்த்ரிவர்க³ப²லதா³யீ ॥ 11 ॥

த்ர்யக்ஷஸ்த்ராஸிததை³த்யஸ்த்ரய்யந்தேட்³யஸ்த்ரயீரூப: ।
வ்ருʼத்ராரிமாநஹாரீ வ்ருʼஷதா³யீ தி³ஶது ப⁴த்³ரம் ந: ॥ 12 ॥

வ்ருʼஷ்ணிவராத்³த்⁴யுஷிதாம்ஸோ வ்ருʼஶ்சிகலூதாதி³விஷதா³ஹீ ।
வ்ருʼகத³ம்ஶஜந்யரோக³த்⁴வம்ஸீ ந: பாது விஹக³ராட்³வீர: ॥ 13 ॥

விஷஹ்ருʼத்³விநதாதநுஜோ வீர்யாட்⁴ய: பாது தேஜஸாம் ராஶி: ।
துர்யாஶ்ரமிஜப்யமநுஸ்த்ருʼப்தஸ்த்ருʼஷ்ணாவிஹீநோ ந: ॥ 14 ॥

துலநாஹீநஸ்தர்க்யஸ்தக்ஷகவைரீ தடித்³கௌ³ர: ।
தாராதி³மபஞ்சார்ணரதந்த்³ரீரஹிதோ த⁴நம் த³த்³யாத் ॥ 15 ॥

ஶிதநாஸாக்³ர: ஶாந்த: ஶதமக²வைரிப்ரப⁴ஞ்ஜந: ஶாஸ்தா ।
ஶாத்ரவவீருத்³தா³த்ரம் ஶமிதாகௌ⁴க:⁴ ஶரண்யோঽவ்யாத் ॥ 16 ॥

ஶதத³ஶலோசநஸஹஜ: பாயாச்ச²குந: ஶகுந்தாக்³ர்ய: ।
ரத்நாலங்க்ருʼதமூர்தீ ரஸிகோ ராஜீவசாருசரணயுக:³ ॥ 17 ॥

ரங்கே³ஶசாருமித்ரம் ரோசிஷ்மாந்பாது ராஜது³ருபக்ஷ: ।
ருசிநிர்ஜிதகநகாத்³ரீ ரகு⁴பத்யஹிபாஶப³ந்த⁴விச்சே²த்தா ॥ 18 ॥

ரஞ்ஜிதக²க³நிவஹோঽவ்யாத்³ரம்யாகாரோ க³தக்ரோத:⁴ ।
கீ³ஷ்பதிநுதோ க³ருத்மாந்கீ³ர்வாணேஶோ கி³ராம் நாத:² ॥ 19 ॥

கு³ப்தஸ்வப⁴க்தநிவஹோ கு³ஞ்ஜாக்ஷோ கோ³ப்ரியோ கூ³ட:⁴ ।
கா³நப்ரிவோ யதாத்மா யமிநம்யோ யக்ஷஸேவ்யோঽவ்யாத் ॥ 20 ॥

யஜ்ஞப்ரியோ யஶஸ்வீ யஜ்ஞாத்மா யூத²போ யோகீ³ ।
யந்த்ராராத்⁴யோ யாக³ப்ரப⁴வோ ப⁴த்³ரம் ஸதா³ குர்யாத் ॥ 21 ॥

த்ரிஜக³ந்நாத²ஸ்த்ரஸ்யத்பந்நக³ப்³ருʼந்த³ஸ்த்ரிலோகபரிரக்ஷீ ।
த்ருʼஷிதாச்யுதத்ருʼஷ்ணாபஹதடிநீஜநகோ ப்⁴ருʼஶம் ரக்ஷேத் ॥ 22 ॥

த்ரிவலீரஞ்ஜிதஜட²ரஸ்த்ரியுக³கு³ணாட்⁴யஸ்த்ரிமூர்திஸமதேஜா: ।
தபநது⁴திமகுடோঽவ்யாத்தரவாரிப்⁴ராஜமாநகடிதே³ஶ: ॥ 23 ॥

தாம்ராஸ்யஶ்சக்ரத⁴ரஶ்சீராம்ப³ரமாநஸாவாஸ: ।
சூர்ணிதபுலிந்த³ப்³ருʼந்த³ஶ்சாருக³திஶ்சோரப⁴யஹாঽவ்யாத் ॥ 24 ॥

சஞ்சூபுடபி⁴ந்நாஹிஶ்சர்விதகமட²ஶ்சலச்சேல: ।
சித்ரிதபக்ஷ: பாயாச்சம்பகமாலாவிராஜது³ருவக்ஷா: ॥ 25 ॥

க்ஷுப்⁴யந்நீரதி⁴வேக:³ க்ஷாந்தி: க்ஷீராப்³தி⁴வாஸநிரதோঽவ்யாத் ।
க்ஷுத்³ரக்³ரஹமர்தீ³ ந: க்ஷத்ரியபூஜ்ய: க்ஷயாதி³ரோக³ஹர: ॥ 26 ॥

க்ஷிப்ரஶுபோ⁴த்கரதா³யீ க்ஷீணாராதி: க்ஷிதிக்ஷமாஶாலீ ।
க்ஷிதிதலவாஸீ க்ஷேமம் ஸோமப்ரியத³ர்ஶநோ தி³ஶது ॥ 27 ॥

ஸர்வேஶஸ்ஸஹஜப³லஸ்ஸர்வாத்மா ஸர்வத்³ருʼக் பாது ।
தர்ஜிதரக்ஷஸ்ஸங்க⁴ஸ்தாராதீ⁴ஶத்³யுதிஸ்துஷ்ட: ॥ 28 ॥

தபநீயகாந்திரவ்யாத்தத்வஜ்ஞாநப்ரத:³ ஸததம் ।
மாந்யோ மஞ்ஜுளபா⁴ஷீ மஹிதாத்மா மர்த்யத⁴ர்மரஹிதோ ந: ॥ 29 ॥

மோசிதவிநதாதா³ஸ்யோ முக்தாத்மா முக்தயே ப⁴வது ।
மஹத³ஞ்சிதசரணாப்³ஜோ முநிபுத்ரோ மௌக்திகோஜ்ஜலத்³தா⁴ர: ॥ 30 ॥

மங்க³ளகார்யாநந்தோ³ ஹ்யாத்மாঽঽத்மக்ரீட³ ஆத்மரதிரவ்யாத் ।
ஆகண்ட²குங்குமாப:⁴ ஆகேஶாந்தாத்ஸிதேதரஶ்சார்ய: ॥ 31 ॥

ஆஹ்ருʼதபீயூஷோঽவ்யாதா³ஶாக்ருʼச்சாஶுக³மநோ ந: ।
ஆகாஶக³திஸ்தருணஸ்தர்கஜ்ஞேயஸ்தமோஹந்தா ॥ 32 ॥

திமிராதி³ரோக³ஹாரீ தூர்ணக³திமந்த்ரக்ருʼத் பாயாத் ।
மந்த்ரீ மந்த்ராராத்⁴யோ மணிஹாரோ மந்த³ராத்³ரிநிப⁴மூர்தி: ॥ 33 ॥

ஸர்வாதீத: ஸர்வ: ஸர்வாதா⁴ர: ஸநாதந: ஸ்வங்க:³ ।
ஸுப⁴க:³ ஸுலப:⁴ ஸுப³ல: ஸுந்த³ரபா³ஹு: ஸுக²ம் த³த்³யாத் ॥ 34 ॥

ஸாமாத்மா மக²ரக்ஷீ மகி²பூஜ்யோ மௌலிலக்³நமகுடோঽவ்யாத் ।
மஞ்ஜீரோஜ்ஜ்வலசரணோ மர்யாதா³க்ருʼந்மஹாதேஜா: ॥ 35 ॥

மாயாதீதோ மாநீ மங்க³ளரூபீ மஹாத்மாঽவ்யாத் ।
தேஜோதி⁴க்க்ருʼதமிஹிரஸ்தத்வாத்மா தத்வநிஷ்ணாத: ॥ 36 ॥

தாபஸஹிதகாரீ நஸ்தாபத்⁴வம்ஸீ தபோரூப: ।
ததபக்ஷஸ்தத்²யவசாஸ்தருகோடரவாஸ நிரதோঽவ்யாத் ॥ 37 ॥

திலகோஜ்ஜ்வல நிடிலோ நஸ்துங்கோ³ঽவ்யாத்த்ரித³ஶபீ⁴திபரிமோஷீ ।
தாபிஞ்ச²ஹரிதவாஸாஸ்தாலத்⁴வஜஸோத³ரோ ஜ்வலத்கேது: ॥ 38 ॥

தநுஜிதருக்மஸ்தாரஸ்தாரத்⁴வாநஸ்த்ருʼணீக்ருʼதாராதி: ।
திக்³மநக:² ஶங்குர்யாத்தந்த்ரீஸ்வாநோ ந்ருʼதே³வ ஶுப⁴தா³யீ ॥ 39 ॥

நிக³மோதி³தவிப⁴வோঽவ்யாந்நீட³ஸ்தோ² நிர்ஜரோ நித்ய: ।
நிநத³ஹதாஶுப⁴நிவஹோ நிர்மாதா நிஷ்கலோ நயோபேத: ॥ 40 ॥

நூதநவித்³ருமகண்டோ² விஷ்ணுஸமோ வீர்யஜிதலோக: ।
விரஜா விததஸுகீர்திர்வித்³யாநாதோ² விஷம் த³ஹேத்³வீஶ: ॥ 41 ॥

விஜ்ஞாநாத்மா விஜயோ வரதோ³ வாஸாதி⁴காரவிதி⁴பூஜ்ய: ।
மது⁴ரோக்திர்ம்ருʼது³பா⁴ஷீ மல்லீதா³மோஜ்ஜலத்தநு: பாயாத் ॥ 42 ॥

மஹிலாஜநஶுப⁴க்ருʼந்நோ ம்ருʼத்யுஹரோ மலயவாஸிமுநிபூஜ்ய: ।
ம்ருʼக³நாபி⁴லிப்தநிடிலோ மரகதமயகிங்கிணீகோঽவ்யாத் ॥ 43 ॥

மந்தே³தரக³திரவ்யாந்மேதா⁴வீ தீ³நஜநகோ³ப்தா ।
தீ³ப்தாக்³ரநாஸிகாஸ்யோ தா³ரித்³ர்யத்⁴வம்ஸநோ த³யாஸிந்து:⁴ ॥ 44 ॥

தா³ந்தப்ரியக்ருʼத்³தா³ந்தோ த³மநகதா⁴ரீ ப்⁴ருʼஶம் த³யதாம் ।
த³ண்டி³தஸாது⁴விபக்ஷோ தை³ந்யஹரோ தா³நத⁴ர்மநிரதோ ந: ॥ 45 ॥

வந்தா³ருப்³ருʼந்த³ஶுப⁴க்ருʼத்³வல்மீகௌகோঽப⁴யங்கரோ விநுத: ।
விஹிதோ வஜ்ரநகா²க்³ரோ யததாமிஷ்டப்ரதோ³ யந்தா ॥ 46 ॥

யுக³பா³ஹுர்யவநாஸோ யவநாரிர்யாதநாம் நுத³து ।
ப³ஹ்மண்யோ ப்³ரஹ்மரதோ ப்³ரஹ்மாத்மா ப்³ரஹ்மகு³ப்தோ ந: ॥ 47 ॥

ப்³ராஹ்மணபூஜிதமூர்திர்ப்³ரஹ்மத்⁴யாயீ ப்³ருʼஹத்பக்ஷ: ।
ப்³ரஹ்மஸமோ ப்³ரஹ்மாம்ஶோ ப்³ரஹ்மஜ்ஞோ ஹரிதவர்ணசேலோঽவ்யாத் ॥ 48 ॥

ஹரிகைங்கர்யரதோঽவ்யாத்³த⁴ரிதா³ஸோ ஹரிகதா²ஸக்த: ।
ஹரிபூஜநநியதாத்மா ஹரிப⁴க்தத்⁴யாததி³வ்யஶுப⁴ரூப: ॥ 49 ॥

ஹரிபாத³ந்யஸ்தாத்மாத்மீயப⁴ரோ ஹரிக்ருʼபாபாத்ரம் ।
ஹரிபாத³வஹநஸக்தோ ஹரிமந்தி³ரசிஹ்நமூர்திரவதாந்ந: ॥ 50 ॥

த³மிதபவிக³ர்வகூடோ த³ரநாஶீ த³ரத⁴ரோ த³க்ஷ: ।
தா³நவத³ர்பஹரோ நோ ரத³நத்³யுதிரஞ்ஜிதாஶோঽவ்யாத் ॥ 51 ॥

ரீதிஜ்ஞோ ரிபுஹந்தா ரோக³த்⁴வம்ஸீ ருஜாஹீந: ।
த⁴ர்மிஷ்டோ² த⁴ர்மாத்மா த⁴ர்மஜ்ஞ: பாது த⁴ர்மிஜநஸேவ்ய: ॥ 52 ॥

த⁴ர்மாராத்⁴யோ த⁴நதோ³ தீ⁴மாந் தீ⁴ரோ த⁴வோ தி⁴யம் த³த்³யாத் ।
தி⁴க்க்ருʼதஸுராஸுராஸ்த்ரஸ்த்ரேதாஹோமப்ரபா⁴வஸஞ்ஜாத: ॥ 53 ॥

தடிநீதீரநிர்வாஸீ தநயார்த்²யர்ச்யஸ்தநுத்ராண: ।
துஷ்யஜ்ஜநார்த³நோঽவ்யாத் துரீயபுருஷார்த²த³ஸ்தபஸ்வீந்த்³ர: ॥ 54 ॥

தரலஸ்தோயசராரிஸ்துரக³முக²ப்ரீதிக்ருʼத் பாது ।
ரணஶூரோ ரயஶாலீ ரதிமாந் ராஜவிஹாரப்⁴ருʼத்³ரஸத:³ ॥ 55 ॥

ரக்ஷஸ்ஸங்க³விநாஶீ ரதி²கவரார்ச்யோঽவதாத்³ரணத்³பூ⁴ஷ: ।
ரப⁴ஸக³தீ ரஹிதார்தி: பூத: புண்ய: புராதந: பூர்ண: ॥ 56 ॥

பத்³மார்ச்ய: பவநக³தி: பதிதத்ராண: பராத்பர: பாயாத் ।
பீநாம்ஸ: ப்ருʼது²கீர்தி: க்ஷதஜாக்ஷ: க்ஷ்மாத⁴ர: க்ஷண: க்ஷணத:³ ॥ 57 ॥

க்ஷேபிஷ்ட:² க்ஷயரஹித: க்ஷுண்ணக்ஷ்மாப்⁴ருʼத் க்ஷுராந்தநாஸோঽவ்யாத் ।
க்ஷிபவர்ணக⁴டிதமந்த்ர: க்ஷிதிஸுரநம்யோ யயாதீட்³ய: ॥ 58 ॥

யாஜ்யோ யுக்தோ யோகோ³ யுக்தாஹாரோ யமார்சிதோ யுக³க்ருʼத் ।
யாசிதப²லப்ரதா³யீ யத்நார்ச்ய: பாது யாதநாஹந்தா ॥ 59 ॥

ஜ்ஞாநீ ஜ்ஞப்திஶரீரோ ஜ்ஞாதாঽவ்யாத் ஜ்ஞாநதோ³ ஜ்ஞேய: ।
ஜ்ஞாநாதி³மகு³ணபூர்ணோ ஜ்ஞப்திஹதாவித்³யகோ ஜ்ஞமணி: ॥ 60 ॥

ஜ்ஞாத்யஹிமர்த³நத³க்ஷோ ஜ்ஞாநிப்ரியக்ருʼத்³யஶோரோஶி: ।
யுவதிஜநேப்ஸிததோ³ நோ யுவபூஜ்யோঽவ்யாத்³யுவா ச யூத²ஸ்த:² ॥ 61 ॥

யாமாராத்⁴யோ யமப⁴யஹாரீ யுத்³த⁴ப்ரியோ யோத்³தா⁴ ।
யோக³ஜ்ஞஜ்ஞாதோঽயாத் ஜ்ஞாத்ருʼஜ்ஞேயாத்மகோ ஜ்ஞப்தி: ॥ 62 ॥

ஜ்ஞாநஹதாஶுப⁴நிவஹோ ஜ்ஞாநக⁴நோ ஜ்ஞாநநிதி⁴ரவ்யாத் ।
ஜ்ஞாதிஜப⁴யஹாரீ நோ ஜ்ஞாநப்ரதிப³ந்த⁴கர்மவிச்சே²தீ³ ॥ 63 ॥

ஜ்ஞாநேநஹதாஜ்ஞாநத்⁴வாந்தோ ஜ்ஞாநீஶவந்த்³யசரணோঽவ்யாத் ।
யஜ்வப்ரியக்ருʼத்³யாஜகஸேவ்யோ யஜநாதி³ஷட்கநிரதார்ச்ய: ॥ 64 ॥

யாயாவரஶுப⁴க்ருʼந்நஸ்தநுதாம் ப⁴த்³ரம் யஶோதா³யீ ।
யமயுதயோகி³ப்ரேக்ஷ்யோ யாத³வஹிதக்ருʼத்³யதீஶ்வரப்ரணயீ ॥ 65 ॥

யோஜநஸஹஸ்ரகா³மீ யததாம் நோ மங்க³ளே யதா²ர்த²ஜ்ஞ: ।
போஷிதப⁴க்த: ப்ரார்த்²ய: ப்ருʼது²தரபா³ஹு: புராணவித்ப்ராஜ்ஞ: ॥ 66 ॥

பைஶாசப⁴யநிஹந்தா ப்ரப³ல: ப்ரதி²த: ப்ரஸந்நவத³நயுத: ।
பத்ரரதோ² ந: பாயாச்சா²யாநஶ்யத்³பு⁴ஜங்கௌ³க:⁴ ॥ 67 ॥

ச²ர்தி³தவிப்ரஶ்சி²ந்நாராதிஶ்ச²ந்தோ³மய: ஸததம் ।
ச²ந்தோ³விச்ச²ந்தோ³ங்க³ஶ்ச²ந்த³ஶ்ஶாஸ்த்ரார்த²வித் பாது ॥ 68 ॥

சா²ந்த³ஸஶுப⁴ங்கரோঽவ்யாச்ச²ந்தோ³க³த்⁴யாதஶுப⁴மூர்தி: ।
ச²லமுக²தோ³ஷவிஹீநாராத்⁴யஶ்சூ²நாயதோஜ்ஜலத்³பா³ஹு: ॥ 69 ॥

ச²ந்தோ³நிரதஶ்சா²த்ரோத்கரஸேவ்யஶ்ச²த்ரப்⁴ருʼந்மஹித: ।
ச²ந்தோ³வேத்³யஶ்ச²ந்த:³ ப்ரதிபாதி³தைப⁴வ: பாயாத் ॥ 70 ॥

சா²க³வபாஹுதித்ருʼப்தஶ்சா²யாபுத்ரோத்³ப⁴வார்திவிச்சே²தீ³ ।
ச²விநிர்ஜிதக²ர்ஜூரஶ்சா²தி³த தி³விஷத் ப்ரபா⁴வோঽவ்யாத் ॥ 71 ॥

து:³ஸ்வப்நநாஶநோ நோ த³மநோ தே³வாக்³ரணீர்தா³தா ।
து³ர்த⁴ர்ஷோ து³ஷ்க்ருʼதஹ: தீ³ப்தாஸ்ய: பாது து³ஸ்ஸஹோ தே³வ: ॥ 72 ॥

தீ³க்ஷிதவரத:³ ஸரஸ: ஸர்வேட்³ய: ஸம்ஶயச்சே²த்தா ।
ஸர்வஜ்ஞ: ஸத்யோঽவ்யாத்³யோகா³சார்யோ யதா²ர்த²வித்ப்ரியக்ருʼத் ॥ 73 ॥

யோக³ப்ரமாணவேத்தா யுஞ்ஜாநோ யோக³ப²லதா³யீ ।
கா³நாஸக்தோ க³ஹநோ ரக்ஷேத்³க்³ரஹசாரபீட³நத்⁴வம்ஸீ ॥ 74 ॥

க்³ரஹப⁴யஹா க³த³ஹாரீ கு³ருபக்ஷோ கோ³ரஸாதீ³ ந: ।
க³வ்யப்ரியோ க³காராதி³மநாமா பாது கே³யவரகீர்தி: ॥ 75 ॥

நீதிஜ்ஞோ நிரவத்³யோ நிர்மலசித்தோ நரப்ரியோ நம்ய: ।
நாரத³கே³யோ நந்தி³ஸ்துதகீர்திர்நிர்ணயாத்மகோ ரக்ஷேத் ॥ 76 ॥

நிர்லேபோ நிர்த்³வந்த்³வோ தீ⁴தி⁴ஷ்ண்யோ தி⁴க்க்ருʼதாராதி: ।
த்⁴ருʼஷ்டோ த⁴நஞ்ஜயார்சிஶ்ஶமநோঽவ்யாத்³தா⁴ந்யதோ³ த⁴நிக: ॥ 77 ॥

த⁴ந்யீட்³யோ த⁴நதா³ர்ச்யோ தூ⁴தார்திப்ராபகோ து⁴ரீணோ ந: ।
ஷண்முக²நுதசரிதோவ்யாத்³ஷட்³கு³ணபூர்ண: ஷட³ர்த⁴நயநஸம: ॥ 78 ॥

நாதா³த்மா நிர்தோ³ஷோ நவநிதி⁴ஸேவ்யோ நிரஞ்ஜநோ நவ்ய: ।
யதிமுக்திரூபப²லதோ³ யதிபூஜ்யோ ஹாபயேத்³து³ரிதம் ॥ 79 ॥

ஶதமூர்தி: ஶிஶிராத்மா ஶாஸ்த்ரஜ்ஞ: பாது ஶாஸக்ருʼத் ஶ்ரீல: ।
ஶஶத⁴ரகீர்தி: ஶஶ்வத்ப்ரியதோ³ ந: ஶாஶ்வத: ஶமித்⁴யாத: ॥ 80 ॥

ஶுப⁴க்ருʼத்ப²ல்கு³நஸேவ்ய: ப²லத:³ பா²லோஜ்ஜ்வலத்புண்ட்³ர: ।
ப²லரூபீ ப²ணிகடக: ப²ணிகடிஸூத்ர: ப²லோத்³வஹ: பாது ॥ 81 ॥

ப²லபு⁴க் ப²லமூலாஶி த்⁴யேய: ப²ணியஜ்ஞஸூத்ரதா⁴ரீ ந: ।
யோஷித³பீ⁴ப்ஸிதப²லதோ³ யுதருத்³ரோঽவ்யாத்³யஜுர்நாமா ॥ 82 ॥

யஜுருபபாதி³தமஹிமா யுதரதிகேலிர்யுவாக்³ரணீர்யமந: ।
யாக³சிதாக்³நிஸமாநோ யஜ்ஞேஶோ யோஜிதாபத³ரிரவ்யாத் ॥ 83 ॥

ஜிதஸுரஸந்தோ⁴ ஜைத்ரோ ஜ்யோதீரூபோ ஜிதாமித்ர: ।
ஜவநிர்ஜித பவநோঽவ்யாஜ்ஜயதோ³ ஜீவோத்கரஸ்துத்ய: ॥ 84 ॥

ஜநித⁴ந்யகஶ்யபோ நோ ஜக³தா³த்மா ஜடி³மவித்⁴யம்ஸீ ।
ஷித்³கா³நர்ச்ய: ஷண்டீ³க்ருʼதஸுரதேஜா: ஷட³த்⁴வநிரதோঽவ்யாத் ॥ 85 ॥

ஷட்கர்மநிரதஹிதத:³ ஷோட³ஶவித⁴விக்³ரஹாராத்⁴ய: ।
ஷாஷ்டிகசருப்ரியோঽவ்யாத் ஷடூ³ர்ம்யஸம்ஸ்ப்ருʼஷ்டதி³வ்யாத்மா ॥ 86 ॥

ஷோட³ஶியாக³ஸுத்ருʼப்த: ஷண்ணவதிஶ்ராத்³த⁴க்ருʼத்³தி⁴தக்ருʼத் ।
ஷட்³வர்க³க³ந்த⁴ரஹிதோ நாராயணநித்யவஹநோঽவ்யாத் ॥ 87 ॥

நாமார்சகவரதா³யீ நாநாவித⁴தாபவித்⁴வம்ஸீ ।
நவநீரத³கேஶோঽவ்யாந்நாநார்த²ப்ராபகோ நதாராத்⁴ய: ॥ 88 ॥

நயவிந்நவக்³ரஹார்ச்யோ நக²யோதீ⁴ பாது நிஶ்சலாத்மா ந: ।
மலயஜலிப்தோ மத³ஹா மல்லீஸூநார்சிதோ மஹாவீர: ॥ 89 ॥

மருத³ர்சிதோ மஹீயாந்மஞ்ஜுத்⁴வாநோঽவதாந்முரார்யம்ஶ: ।
மாயாகூடவிநாஶீ முதி³தாத்மா ஸுகி²தநிஜப⁴க்த: ॥ 90 ॥

ஸகலப்ரத:³ ஸமர்த:² ஸர்வாராத்⁴ய: ஸவப்ரிய: ஸார: ।
ஸகலேஶ: ஸமரஹித: ஸுக்ருʼதீ ந: பாது ஸூதி³தாராதி: ॥ 91 ॥

பரித்⁴ருʼதஹரிதஸுவாஸா: பாணிப்ரோத்³யத்ஸுதா⁴கும்ப:⁴ ।
ப்ரவர: பாவககாந்தி: படுநிநத:³ பாது பஞ்ஜராவாஸீ ॥ 92 ॥

பண்டி³தபூஜ்ய: பீந: பாயாத்பாதாலபதிதவஸுரக்ஷீ ।
பங்கேருஹார்சிதாங்க்⁴ரி: நேத்ராநந்தோ³ நுதிப்ரியோ நேய: ॥ 93 ॥

நவசம்பகமாலாப்⁴ருʼந்நாகௌகா நாகிஹிதக்ருʼந்ந: ।
நிஸ்தீர்ணஸம்வித³வ்யாந்நிஷ்காமோ நிர்மமோ நிருத்³வேக:³ ॥ 94 ॥

ஸித்³தி:⁴ ஸித்³த⁴ப்ரியக்ருʼத்ஸாத்⁴யாராத்⁴ய: ஸுகோ²த்³வஹ: ஸ்வாமீ ।
ஸாக³ரதீரவிஹாரீ ஸௌம்ய: பாயாத்ஸுகீ² ஸாது:⁴ ॥ 95 ॥

ஸ்வாது³ப²லாஶீ கி³ரிஜாராத்⁴யோ கி³ரிஸந்நிபோ⁴ க³மயேத் ।
கா³த்ரத்³யுதிஜிதருக்மோ கு³ண்யோ கு³ஹவந்தி³தோ கோ³ப்தா ॥ 96 ॥

க³க³நாபோ⁴ க³திதா³யீ கீ³ர்ணாஹிர்கோ³நஸாராதி: ।
ரமணகநிலயோ ரூபீ ரஸவித்³ரக்ஷாகரோ ரக்ஷேத் ॥ 97 ॥

ருசிரோ ராக³விஹீநோ ரக்தோ ராமோ ரதிப்ரியோ ரவக்ருʼத் ।
தத்வப்ரியஸ்தநுத்ராலங்க்ருʼதமூர்திஸ்துரங்க³க³திரவ்யாத் ॥ 98 ॥

துலிதஹரிர்நஸ்தும்பு³ருகே³யோ மாலீ மஹர்தி⁴மாந்மௌநீ ।
ம்ருʼக³நாத²விக்ரமோঽவ்யாந்முஷிதார்திர்தீ³நப⁴க்தஜநரக்ஷீ ॥ 99 ॥

தோ³தூ⁴யமாநபு⁴வநோ தோ³ஷவிஹீநோ தி³நேஶ்வராராத்⁴ய: ।
து³ரிதவிநாஶீ த³யிதோ த³யதாம் தா³ஸீக்ருʼதத்ரித³ஶ: ॥ 100 ॥

த³ந்தத்³யுதிஜிதகுந்தோ³ த³ண்ட³த⁴ரோ து³ர்க³தித்⁴வம்ஸீ ।
வந்தி³ப்ரியோ வரேண்யோ வீர்யோத்³ரிக்தோ வதா³ந்யவரதோ³ঽவ்யாத் ॥ 101 ॥

வால்மீகிகே³யகீர்திர்வர்தி⁴ஷ்ணுர்வாரிதாக⁴கூடோ ந: ।
வஸுதோ³ வஸுப்ரியோঽவ்யாத்³வஸுபூஜ்யோ க³ர்ப⁴வாஸவிச்சே²தீ³ ॥ 102 ॥

கோ³தா³நநிரதஸுக²க்ருʼத்³கோ³குலரக்ஷீ க³வாம் நாத:² ।
கோ³வர்த⁴நோ க³பீ⁴ரோ கோ³லேஶ: பாது கௌ³தமாராத்⁴ய: ॥ 103 ॥

க³திமாந்க³ர்க³நுதோ நஶ்சரிதாதி³மபூஜநாத்⁴வக³ப்ரியக்ருʼத் ।
சாமீகரப்ரதா³யீ சாருபதோ³ঽவ்யாச்சராசரஸ்வாமீ ॥ 104 ॥

சந்த³நசர்சிததே³ஹஶ்சந்த³நரஸஶீதலாபாங்க:³ ।
சரிதபவித்ரிதபு⁴வநஶ்சாதூ³க்தி: பாது சோரவித்⁴வம்ஸீ ॥ 105 ॥

சஞ்சத்³கு³ணநிகரோ ந: ஸுப⁴ர: ஸூக்ஷ்மாம்ப³ர: ஸுப⁴த்³ரோঽவ்யாத் ।
ஸூதி³தக²ல: ஸுபா⁴நு: ஸுந்த³ரமூர்தி: ஸுகா²ஸ்பத:³ ஸுமதி: ॥ 106 ॥

ஸுநய: ஸோமரஸாதி³ப்ரியக்ருʼத்பாயாத்³விரக்தேட்³ய: ।
வைதி³ககர்மஸுத்ருʼப்தோ வைகா²நஸபூஜிதோ வியச்சாரீ ॥ 107 ॥

வ்யக்தோ வ்ருʼஷப்ரியோঽவ்யாத்³வ்ருʼஷதோ³ வித்³யாநிதி⁴விராட்³ விதி³த: ।
பரிபாலிதவிஹக³குல: புஷ்ட: பூர்ணாஶய: புராணேட்³ய: ॥ 108 ॥

பீரத்⁴ருʼதபந்நக³ஶேல: பார்தி²வவந்த்³ய: பதா³ஹ்ருʼதத்³விரத:³ ।
பரிநிஷ்டி²தகார்யோঽவ்யாத்பரார்த்⁴யஹார: பராத்மா ந: ॥ 109 ॥

தந்வீட்³யஸ்துங்கா³ம்ஸஸ்த்யாகீ³ தூர்யாதி³வாத்³யஸந்துஷ்ட: ।
தப்தத்³ருதகநகாங்க³த³தா⁴ரீ த³த்³யாத்³த⁴நம் த்ருʼப்தி: ॥ 110 ॥

த்ருʼஷ்ணாபாஶச்சே²தீ³ த்ரிபு⁴வநமஹிதஸ்த்ரயீத⁴ரஸ்தர்க: ।
த்ரிகு³ணாதீதஸ்தாமஸகு³ணநாஶீ தர்க்யதாம் தபஸ்ஸிந்து:⁴ ॥ 111 ॥

தீர்த²ஸ்த்ரிஸமயபூஜ்யஸ்துஹிநோருஸ்தீர்த²க்ருʼத்தடஸ்தோ² ந: ।
துரக³பதிஸேவிதோঽவ்யாத்த்ரிபுராரிஶ்லாகி⁴த: ப்ராம்ஶு: ॥ 112 ॥

பாஷாண்ட³தூலத³ஹந: ப்ரேமரஸார்த்³ர: பராக்ரமீ பூர்வ: ।
ப்ரேங்க²த்குண்ட³லக³ண்ட:³ ப்ரசலத்³தா⁴ர: ப்ரக்ருʼஷ்டமதிரவ்யாத் ॥ 113 ॥

ப்ரசுரயஶா: ப்ரபு⁴நம்யோ ரஸதோ³ ரூபாத⁴ரீக்ருʼதஸ்வர்ண: ।
ரஸநாந்ருʼத்யத்³வித்³யோ ரம்பா⁴தி³ஸ்துத்யசாருசரிதோঽவ்யாத் ॥ 114 ॥

ரம்ஹஸ்ஸமூஹரூபீ ரோஷஹரோ ரிக்தஸாது⁴த⁴நதா³யீ ।
ராஜத்³ரத்நஸுபூ⁴ஷோ ரஹிதாகௌ⁴கோ⁴ ரிரம்ஸுரவ்யாந்ந: ॥ 115 ॥

ஷட்காலபூஜநீய: ஷட்³கு³ணரத்நாகர: ஷட³ங்க³ஜ்ஞ: ।
ஷட்³ரஸவேதீ³ ஷண்டா³வேத்³ய: ஷட்³த³ர்ஶநீப்ரத:³ பாயாத் ॥ 116 ॥

ஷட்³விம்ஶதி தத்வஜ்ஞ: ஷட்³ரஸபோ⁴ஜீ ஷட³ங்க³வித்பூஜ்ய: ।
ஷட்³ஜாதி³ஸ்வரவேதீ³ யுக³வேதீ³ யஜ்ஞபு⁴க்³யோக்³ய: ॥ 117 ॥

யாத்ரோத்³யுக்தஶுப⁴ம் யுர்யுக்திஜ்ஞோ யௌவநாஶ்வஸம்பூஜ்ய: ।
யுயுதா⁴நோ யுத்³த⁴ஜ்ஞோ யுக்தாராத்⁴யோ யஶோத⁴ந: பாயாத் ॥ 118 ॥

வித்³யுந்நிபோ⁴ விவ்ருʼத்³தோ⁴ வக்தா வந்த்³யோ வய:ப்ரதோ³ வாச்ய: ।
வர்சஸ்வீ விஶ்வேஶோ விதி⁴க்ருʼத் பாயாத்³விதா⁴நஜ்ஞ: ॥ 119 ॥

தீ³தி⁴திமாலாதா⁴ரீ த³ஶதி³க்³கா³மி த்³ருʼடோ⁴ஜ்ஜ்வலத்பக்ஷ: ।
த³ம்ஷ்ட்ராருசிரமுகோ²ঽவ்யாத்³த³வநாஶோঽஸ்மாந்மஹோத³யோ முதி³த: ॥ 120 ॥

மூதி³தகஷாயோ ம்ருʼக்³யோ மநோஜவோ ஹேதிப்⁴ருʼத்³வந்த்³ய: ।
ஹையங்க³வீநபோ⁴க்தா ஹயமேத⁴ப்ரீதமாநஸ: பாயாத் ॥ 121 ॥

ஹேமாப்³ஜஹாரதா⁴ரீ ஹேலீ ஹேதீஶ்வரப்ரணயீ ।
ஹட²யோக³க்ருʼத்ஸுஸேவ்யோ ஹரிப⁴க்த: பாது ஹரிபுர:ஸ்தா²யீ ॥ 122 ॥

ஹிதத:³ ஸுப்ருʼஷ்ட²ராஜத்³த⁴ரிரவ்யாத்ஸௌம்யவ்ருʼத்தோ ந: ।
ஸ்வாத்யுத்³ப⁴வ: ஸுரம்ய: ஸௌதீ⁴பூ⁴தஶ்ருதி: ஸுஹ்ருʼத்³வந்த்³ய: ॥ 123 ॥

ஸக³ரஸ்யால: ஸத்பத²சாரீ ஸந்தாநவ்ருʼத்³தி⁴க்ருʼத்ஸுயஶா: ।
விஜயீ வித்³வத்ப்ரவரோ வர்ண்யோঽவ்யாத்³வீதராக³ப⁴வநாஶீ ॥ 124 ॥

வைகுண்ட²லோகவாஸீ வைஶ்வாநரஸந்நிபோ⁴ வித³க்³தோ⁴ ந: ।
வீணாகா³நஸுரக்தோ வைதி³கபூஜ்யோ விஶுத்³தோ⁴ঽவ்யாத் ॥ 125 ॥

நர்மப்ரியோ நதேட்³யோ நிர்பீ⁴கோ நந்த³நோ நிராதங்க: ।
நந்த³நவநசார்யவ்யாந்நகா³க்³ரநிலயோ நமஸ்கார்ய: ॥ 126 ॥

நிருபத்³ரவோ நியந்தா ப்ரயத: பர்ணாஶிபா⁴வித: பாது ।
புண்யப்ரத:³ பவித்ர: புண்யஶ்லோக: ப்ரியம்வத:³ ப்ராஜ்ஞ: ॥ 127 ॥

பரயந்த்ரதந்த்ரபே⁴தீ³ பரநுந்நக்³ரஹப⁴வார்திவிச்சே²தீ³ ।
பரநுந்நக்³ரஹதா³ஹீ க்ஷாமக்ஷோப⁴ப்ரணாஶந: பாயாத் ॥ 128 ॥

க்ஷேமீக்ஷேமகரோ ந: க்ஷௌத்³ரரஸாஶீ க்ஷமாபூ⁴ஷ: ।
க்ஷாந்தாஶ்ரிதாபராத:⁴ க்ஷுதி⁴தஜநாந்நப்ரத:³ பாயாத் ॥ 129 ॥

க்ஷௌமாம்ப³ரஶாலீ ந: க்ஷவது²ஹர: க்ஷீரபு⁴க்பாது ।
யந்த்ரஸ்தி²தஶ்ச யாகோ³த்³யுக்தஸ்வர்ணப்ரதோ³ யுதாநந்த:³ ॥ 130 ॥

யதிவந்தி³தசரணாப்³ஜோ யதிஸம்ஸ்ருʼதிதா³ஹகோ யுகே³ஶாந: ।
யாசகஜநஹிதகாரீ யுகா³தி³ரவ்யாத்³யுயுத்ஸுர்ந: ॥ 131 ॥

யாக³ப²லரூபவேத்தா த்⁴ருʼதிமாந தை⁴ர்யோத³தி⁴ர்த்⁴யேய: ।
தீ⁴தி⁴க்க்ருʼதகுமதோঽவ்யாத்³த⁴ர்மோத்³யுக்தப்ரியோ த⁴ராக்³ரஸ்த:² ॥ 132 ॥

தீ⁴நிர்ஜிததி⁴ஷணோঽஸ்மாந்தீ⁴மத்ப்ரவரார்தி²தோ த⁴ர: பாது ।
த்⁴ருʼதவைகுண்டே²ஶாநோ மதிமத்³ த்⁴யேயோ மஹாகுலோத்³பூ⁴த: ॥ 133 ॥

மண்ட³லக³திர்மநோஜ்ஞோ மந்தா³ரப்ரஸவதா⁴ரீ ந: ।
மார்ஜாரத³ம்ஶநோத்³ப⁴வரோக³த்⁴வம்ஸீ மஹோத்³யம: பாது ॥ 134 ॥

மூஷிகவிஷதா³ஹீ நோ மாதா மேயோ ஹிதோத்³யுக்த: ।
ஹீரோஜ்ஜ்வலபூ⁴ஷோঽவ்யாத்³த்⁴ருʼத்³ரோக³ப்ரஶமநோ ஹத்³ய: ॥ 135 ॥

ஹத்புண்ட³ரீகநிலயோ ஹோராஶாஸ்ரார்த²வித்³தோ⁴தா ।
ஹோமப்ரியோ ஹதார்திர்ஹுதவஹஜாயாவஸாநமந்த்ரோঽவ்யாத் ॥ 136 ॥

தந்த்ரீ தந்த்ராராத்⁴யஸ்தாந்த்ரிகஜநஸேவிதஸ்தத்வம் ।
தத்வப்ரகாஶகோঽவ்யாத் தபநீயப்⁴ராஜமாநபக்ஷோ ந: ॥ 137 ॥

த்வக்³ப⁴வரோக³விமர்தீ³ தாபத்ரயஹா த்வராந்யித: பாது ।
தலதாட³நநிஹதாரிர்நீவாராந்நப்ரியோ நீதி: ॥ 138 ॥

நீரந்த்⁴ரோ நிஷ்ணாதோ நீரோகோ³ நிர்ஜ்வரோ நேதா ।
நிர்தா⁴ர்யோ நிர்மோஹோ நையாயிகஸௌக்²யதா³ய்யவ்யாத் ॥ 139 ॥

கௌ³ரவப்⁴ருʼத்³க³ணபூஜ்யோ க³ர்விஷ்டா²ஹிப்ரப⁴ஞ்ஜநஶ்ச கு³ரு: ।
கு³ருப⁴க்தோ கு³ல்மஹரோ கு³ருதா³யீ கு³த்ஸப்⁴ருʼத்பாது ॥ 140 ॥

க³ண்யோ க³ரிஷ்ட²மூர்தீ ரஜோஹரோ ராங்கவாஸ்தரண: ।
ரஶநாரஞ்ஜிதமத்⁴யோ ரோக³ஹர: பாது ருக்மஸூநார்ச்ய: ॥ 141 ॥

ரல்லகஸம்வ்யாநோঽவ்யாத்³ரோசிஷ்ணூ ரோசநாக்³ரநிலயோ ந: ।
ரங்கே³ட்³யோ ரயஸசிவோ டோ³லாயிதநிக³மஶாயீ ச ॥ 142 ॥

ட⁴க்காநாத³ஸுத்ருʼப்தோ டி³ம்ப⁴ப்ரியக்ருʼச்ச டு³ண்டு³பா⁴ராதி: ।
ட³ஹுரஸமிஶ்ராந்நாதீ³ டி³ண்டி³மரவத்ருʼப்தமாநஸ: பாயாத் ॥ 143 ॥

ட³ம்பா⁴தி³தோ³ஷஹீநோ ட³மரஹரோ ட³மருநாத³ஸந்துஷ்ட: ।
டா³கிந்யாதி³ க்ஷ்ருத்³ரக்³ரஹமர்தீ³ பாஞ்சராத்ரபூஜ்யோঽவ்யாத் ॥ 144 ॥

ப்ரத்³யும்ந: ப்ரவரகு³ண: ப்ரஸரத்கீர்தி: ப்ரசண்ட³தோ³ர்த³ண்ட:³ ।
பத்ரீ பணிதகு³ணௌக:⁴ ப்ராப்தாபீ⁴ஷ்ட: பர: ப்ரஸித்³தோ⁴ঽவ்யாத் ॥ 145 ॥

சித்³ரூபீ சித்தஜ்ஞஶ்சேதநபூஜ்யஶ்ச சோத³நார்த²ஜ்ஞ: ।
சிகுரத்⁴ருʼதஹல்லகோঽவ்யாச்சிரஜீவீ சித்³த⁴நஶ்சித்ர: ॥ 146 ॥

சித்ரகரஶ்சிந்நிலயோ த்³விஜவர்யோ தா³ரிதேதிரவ்யாந்ந: ।
தீ³ப்தோ த³ஸ்யுப்ராணப்ரஹரோ து³ஷ்க்ருʼத்யநாஶக்ருʼத்³தி³வ்ய: ॥ 147 ॥

து³ர்போ³த⁴ஹரோ த³ண்டி³தது³ர்ஜநஸங்கோ⁴ து³ராத்மதூ³ரஸ்த:² ।
தா³நப்ரியோ யமீஶோ யந்த்ரார்சககாம்யத:³ பாது ॥ 148 ॥

யோக³பரோ யுதஹேதிர்யோகா³ராத்⁴யோ யுகா³வர்த: ।
யஜ்ஞாங்கோ³ யஜ்வேட்³யோ யஜ்ஞோத்³பூ⁴தோ யதா²ர்தோ²ঽவ்யாத் ॥ 149 ॥

ஶ்ரீமாந்நிதாந்தரக்ஷீ வாணீஶஸமோ தி³ஶேத்ஸாது:⁴ ।
யஜ்ஞஸ்வாமீ மஞ்ஜுர்க³ருடோ³ லம்போ³ருஹாரபூ⁴த் குஶலம் ॥ 150 ॥

பஞ்சாஶது³த்தரஶதஶ்லோகார்யாஸ்துதிரியம் க²கே³ந்த்³ரஸ்ய ।
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணப⁴ட்டரசிதா பட²தாம் குர்யாத³பீ⁴ப்ஸிதம் ஸகலம் ॥ 151 ॥

ஸுபர்ணோஸீத்யாதி³ஶ்ருதிக⁴டகவர்ணை: க²க³பதே
ததா²கா³யத்ர்யர்ணைர்க⁴டிதமுக²வர்ணா ஸ்துதிரியம் ।
சதுஸ்தந்த்ர ஶ்ரீமத்³விபு³த⁴வரக்ருʼஷ்ணார்யரசிதா
ஸஹஸ்ரட்⁴யா நாம்நாம் ஜக³தி விஹகே³ந்த்³ரஸ்ய ஜயது ॥ 152 ॥

॥ இதி ஶ்ரீக³ருட³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

(ஸுபர்ணோঽஸி-தை।ஸம்। 4-42 கா³யத்ரீ தை। ஆ। 10।1)

(ஶ்ரீவாஸுதே³வப⁴ட்டாசார்யகருணாஸம்வர்தி⁴தாத்மதத்த்வாவபோ³த⁴ஸ்ய
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணப⁴ட்டாசார்யஸ்ய க்ருʼதி: ।)

Also Read 1000 Names of Garuda :

1000 Names of Sri Garuda | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Garuda | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top