Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Guhya Nama Uchchishta Ganesh Na | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

The text is unconventional and supports established tantric practices of a higher level. It is not for common devotional song. User direction is recommended.

Shri Guhya Nama Uchishta Ganapathy Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீகு³ஹ்யநாமௌச்சி²ஷ்டக³ணேஶாநஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

அஸ்ய ஶ்ரீகு³ஹ்யநாமஸஹஸ்ராக்²யக³ணேஶாநஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமாலாமஹாமந்த்ரஸ்ய
க³ணக: ருʼஷி:, கா³யத்ரீ ச்ச²ந்த:³ உச்சி²ஷ்டமஹாக³ணேஶாநோ தே³வதா ௐ பீ³ஜம்,
ஸ்வாஹா ஶக்தி: க³ம் கீலகம் ॥

ஶ்ரீமது³ச்சி²ஷ்டமஹாக³ணேஶாநப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² பாராயணே விநியோக:³ ॥

ௐ ஹஸ்திமுகா²ய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
லம்போ³த³ராய தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
உச்சி²ஷ்டமஹாத்மநே மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ஶிகா²யை வஷட் ।
ஆம் க்ரோம் ஹ்ரீம் க்லீம் ஹ்ரீம் ஹும் கே⁴ கே⁴ அநாமிகாப்⁴யாம் நம: கவசாய ஹும் ।
உச்சி²ஷ்டாய கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஸ்வாஹா கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: அஸ்த்ராய ப²ட் ।
பூ⁴ர்பு⁴வ: ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த:⁴ ॥

த்⁴யாநம்-
ஶரசாபகு³ணாங்குஶாந் ஸ்வஹஸ்தை: த³த⁴தம் ரக்தஸரோருஹே நிஷண்ணம் ।
விக³தாம்ப³ரஜாயயா ப்ரவ்ருʼத்தம் ஸுரதே ஸந்ததமாஶ்ரயே க³ணேஶம் ॥

ஶராந் த⁴நு: பாஶஸ்ருʼணீ ஸ்வஹஸ்தை: த³தா⁴நமாரக்தஸரோருஹஸ்த²ம் ।
விவஸ்த்ரபத்ந்யாம் ஸுரதப்ரவ்ருʼத்தம் உச்சி²ஷ்டமம்பா³ஸுதமாஶ்ரயேঽஹம் ॥

லம் ப்ருʼதி²வ்யாத்மநே க³ந்த⁴ம் கல்பயாமி நம: ।
ஹம் ஆகாஶாத்மநே புஷ்பாணி கல்பயாமி நம: ।
யம் வாய்வாத்மநே தூ⁴பம் கல்பயாமி நம: ।
ரம் அக்³ந்யாத்மநே தீ³பம் கல்பயாமி நம: ।
வம் அம்ருʼதாத்மநேঽம்ருʼதம் மஹாநைவேத்³யம் கல்பயாமி நம: ।

॥ ஶ்ரீ: ॥

மஹாக³ணாதி⁴நாதா²க்²யோঽஷ்டாவிம்ஶத்யக்ஷராத்மக: ।
தாரஶ்ரீஶக்திகந்த³ர்பபூ⁴ஸ்ம்ருʼதிபி³ந்து³ஸம்யுத: ॥ 1 ॥

ஙேந்தக³ணபதிப்ரோக்தோ வரவரத³ஸம்யுத: ।
ஸர்வஜநத்³விதீயாந்த ஆதி³த்யஶிவஸம்யுத: ॥ 2 ॥

வஶமாநயஸம்யுக்தோ வஹ்நிஜாயாஸமர்பித: ।
க³ணகமுநிஸந்த்³ருʼஷ்டோ நிச்ருʼத்³கா³யத்ரபா⁴ஷித: ॥ 3 ॥

ஸுராதி³வந்த்³யபாதா³ப்³ஜோ மநுராஜவிஜ்ருʼம்பி⁴த: ।
இக்ஷுஸாக³ரமத்⁴யஸ்தோ² ரத்நத்³வீபஸ்ய மத்⁴யக:³ ॥ 4 ॥

தரங்க³மாலிகாதௌ⁴தஶீததராமலாலய: ।
கல்பபாத³பஸம்ஶோபி⁴மணிபூ⁴மிவிராஜித: ॥ 5 ॥

ம்ருʼது³வாதஸமாநீததி³வ்யக³ந்த⁴நிஷேவித: ।
நாநாகுஸுமஸங்கீர்ண: பக்ஷிவ்ருʼந்த³ரவப்ரிய: ॥ 6 ॥

யுக³பத்³ருʼதுஷட்கேந ஸம்ஸேவிதபத³த்³வய: ।
நவரத்நஸமாவித்³த⁴ஸிம்ஹாஸநஸமாஸ்தி²த: ॥ 7 ॥

ஜபாபுஷ்பதிஸ்காரிரக்தகாந்திஸமுஜ்ஜ்வல: ।
வல்லபா⁴ஶ்லிஷ்டவாமாங்க³ ஏகாத³ஶகராந்வித: ॥ 8 ॥

ரத்நகும்பா⁴ட்⁴யஶுண்டா³க்³ரோ பீ³ஜாபூரீ க³தா³த⁴ர: ।
இக்ஷுசாபத⁴ர: ஶூலீ சக்ரபாணி: ஸரோஜப்⁴ருʼத் ॥ 9 ॥

பாஶீ த்⁴ருʼதோத்பல: ஶாலீமஞ்ஜரீப்⁴ருʼத் ஸ்வத³ந்தப்⁴ருʼத் ।
பஞ்சாவரணசக்ரேஶ: ஷடா³ம்நாயப்ரபூஜித: ॥ 10 ॥

மூலமந்த்ராட்⁴யபூஜாங்க: ஷட³ங்க³பரிவாரித: ।
பரௌக⁴பூஜநாதுஷ்டோ தி³வ்யௌகா⁴தி³நிஷேவித: ॥ 11 ॥

ஶ்ரீஶ்ரீபதிஸந்துஷ்டோ கி³ரிஜாதத்பதிப்ரிய: ।
ரதிமந்மத²ஸம்ப்ரீதோ மஹீவராஹபூஜித: ॥ 12 ॥

ருʼத்³த்⁴யாமோத³ப்ரபூஜாக: ஸம்ருʼத்³தி⁴தத்பதிப்ரிய: ।
காந்திஸுமுக²ஸுப்ரீதோ மத³நாவதிகது³ர்முக:² ॥ 13 ॥

மத³த்³ரவாவிக்⁴நபூஜ்யோ த்³ராவிணீவிக்⁴நகர்த்ருʼக: ।
வஸுதா⁴ராஶங்க²பூஜ்யோ வஸுமதிகபத்³மக: ॥ 14 ॥

ப்³ராஹ்மீப்ரிய ஈஶ்வரீஶ: கௌமாரீஸேவிதாங்க்⁴ரிக: ।
வைஷ்ணவ்யர்சிதபத்³த்³வந்த்³வோ வாராஹீஸேவிதாங்க்⁴ரிக: ॥ 15 ॥

இத்³ராணீபூஜிதஶ்ரீகஶ்சாமுண்டா³ஶ்ரிதபாது³க: ।
மஹாலக்ஷ்மீமஹாமாத்ருʼஸம்பூஜிதபத³த்³வய: ॥ 16 ॥

ஐராவதஸமாரூட⁴வஜ்ரஹஸ்தேந்த்³ரபூஜித: ।
அஜோபரி ஸமாரூட⁴ஶக்திஹஸ்தாக்³நிஸேவித: ॥ 17 ॥

மஹிஷாரூட⁴த³ண்டா³ட்⁴யயமதே³வப்ரபூஜித: ।
நராரோஹிக²ட்³க³ஹஸ்தநிர்ருʼத்யாஶ்ரிதபாது³க: ॥ 18 ॥

மகரவாஹநாரூட⁴பாஶாட்⁴யவருணார்சித: ।
ருரோருபரிஸந்திஷ்ட²த்³த்⁴வஜாட்⁴யஶ்வஸநார்சித: ॥ 19 ॥

அஶ்வவாஹநஶங்கா²ட்⁴யஸோமதே³வப்ரபூஜித: ।
வ்ருʼஷப⁴வாஹநாரூட⁴த்ரிஶூலாட்⁴யேஶஸேவித: ॥ 20 ॥

பஞ்சாவரணபூஜோத்³யத்காருண்யாகுலமாநஸ: ।
பஞ்சாவ்ருʼதிநமஸ்யாகப⁴க்தவாஞ்சா²ப்ரபூரண: ॥ 21 ॥

ஏகமூர்திரஷ்டமூர்தி: பஞ்சாஶந்மூர்திபே⁴த³க: ।
ப்³ரஹ்மசாரிஸமாக்²யாக: பத்நீஸம்யுதமூர்திக: ॥ 22 ॥

நக்³நபத்நீஸமாஶ்லிஷ்ட: ஸுரதாநந்த³துந்தி³ல: ।
ஸுமபா³ணேக்ஷுகோத³ண்ட³பாஶாங்குஶவராயுத:⁴ ॥ 23 ॥

காமிநீசும்ப³நாயுக்தஸதா³லிங்க³நதத்பர: ।
அண்ட³கர்ணகபோலாக்²யத்ரிஸ்தா²நமத³வாரிராட் ॥ 24 ॥

மதா³போலுப்³த⁴மது⁴பைர்விசும்பி³தகபோலக: ।
காமுக: காமிநீகாந்த: காந்தாத⁴ரமது⁴வ்ரத: ॥ 25 ॥

காமிநீஹ்ருʼத³யாகர்ஷீ வஶாக³ணநிஷேவித: ।
ஐராவதாதி³தி³ங்நாக³மிது²நாஷ்டகபூஜித: ॥ 26 ॥

ஸதா³ ஜாயாஶ்ரிதோঽஶ்ராந்தோ நக்³நோபாஸகபூஜித: ।
மாம்ஸாஶீ வாருணீமத்தோ மத்ஸ்யபு⁴ங் மைது²நப்ரிய: ॥ 27 ॥

முத்³ராஸப்தகஸம்ப்ரீதோ மபஞ்சகநிஷேவித: ।
பஞ்சாங்க³ராக³ஸுப்ரீத: ஶ்ருʼங்கா³ரரஸலம்பட: ॥ 28 ॥

கர்பூரவீடீஸௌக³ந்த்⁴யகல்லோலிதககுப்தட: ।
உபாஸகவரிஷ்டா²ஸ்யவீட்யா மௌக்யநிராஸக: ॥ 29 ॥

யோந்யாஹிதஸுஶுண்டா³கோ யோநிலாலநலாலஸ: ।
ப⁴கா³மோத³ஸமாஶ்வாஸீ ப⁴க³சும்ப³நலம்பட: ॥ 30 ॥

காந்தாகுசஸமாலிங்கி³ஶுண்டா³மண்டி³தவிக்³ரஹ: ।
உச்சி²ஷ்டாக்²யக³ணேஶாந உச்சி²ஷ்டாஸ்வாதி³ஸித்³தி⁴த:³ ॥ 31 ॥

உச்சி²ஷ்டபூஜநரத உச்சி²ஷ்டஜபஸித்³தி⁴த:³ ।
உச்சி²ஷ்டஹோமஸம்ப்ரீத உச்சி²ஷ்டவ்ரததா⁴ரக: ॥ 32 ॥

உச்சி²ஷ்டதர்பணப்ரீத உச்சி²ஷ்டமார்ஜநே ரத: ।
உச்சி²ஷ்டப்³ராஹ்மணகுலஸந்தர்பணஸுஸாதி⁴த: ॥ 33 ॥

உச்சி²ஷ்டவிக்⁴நராஜேந்த்³ர உச்சி²ஷ்டவஸ்துபூஜித: ।
உச்சி²ஷ்டமந்த்ரஸஞ்ஜாபிஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரகாஶக: ॥ 34 ॥

உச்சி²ஷ்டோபசாரரத உச்சி²ஷ்டோபாஸ்திஸித்³தி⁴த:³ ।
மதி³ராநந்த³ஸந்தோஷீ ஸதா³மத்தோ மதோ³த்³த⁴த: ॥ 35 ॥

மது⁴ராஶீ மதூ⁴த்³ரிக்தோ மது⁴பாநபராயண: ।
மது⁴ஸ்நாநபராமோதோ³ மாது⁴ர்யைகரஸாஶ்ரய: ॥ 36 ॥

மதி³ராஸிந்து⁴ஸம்பூ⁴த: ஸுதா⁴மஜ்ஜநதத்பர: ।
மதி³ராம்பு³தி⁴ஸம்ஸ்தா²யீ மதி³ராமஜ்ஜநே ரத: ॥ 37 ॥

மதி³ராதர்பணப்ரீதோ மதி³ராமார்ஜநாத்³ருʼத: ।
மதி³ராமோத³ஸந்தோஷீ மதி³ராமோத³லோலுப: ॥ 38 ॥

காத³ம்ப³ரீரஸோந்மத்த: காத³ம்ப³ரீப்ரியாஶ்ரித: ।
த்³ராக்ஷாரஸஸமாஹ்லாதீ³ த்³ராக்ஷாரஸமதோ³ல்வண: ॥ 39 ॥

வாருணீமத³கூ⁴ர்ணாம்போ³ வாருணீமத³விஹ்வல: ।
நாரிகேலரஸாஸ்வாதீ³ நாரிகேலமது⁴ப்ரிய: ॥ 40 ॥

தாலப²லரஸோந்மத்தோ தாலமத்³யபராயண: ।
பாநஸமத்³யஸுப்ரீத: கத³லீமத்³யபாநக: ॥ 41 ॥

தா³டி³மீரஸஸம்ப்ரீதோ கௌ³ட³பாநகலம்பட: ।
பௌஷ்பீபாநஸதா³மத்த: பௌஷ்பீகரண்ட³மண்டி³த: ॥ 42 ॥

யுவதீஸுரதாஸக்தோ யுவைதீமணிதே ரத: ।
மோத³ப்ரமோத³க்ருʼத்ஸங்கோ³ பை⁴ரவாநந்த³வத்ஸல: ॥ 43 ॥

ஶுக்லஸேவ்ய: ஶுக்லதுஷ்ட: ஶுக்லஸித்³தி⁴வரப்ரத:³ ।
ஶுக்லதா⁴துமஹ: பூஜ்ய ஓஜஶ்ஶக்திப்ரகாஶந: ॥ 44 ॥

ஶுக்ராதி³மாந்த்ரிகைர்து⁴ர்யைரர்த⁴ராத்ரப்ரபூஜித: ।
முக்தகச்சோ² முக்தகேஶோ நக்³நகாந்தாஸமாஶ்ரித: ॥ 45 ॥

தாம்பூ³லசர்வணாயுக்த: கர்பூரவீடிகாமத:³ ।
காந்தாசர்விததாம்பூ³லரஸாஸ்வாத³நலம்பட: ॥ 46 ॥

விஶேஷத: கலியுகே³ ஸித்³தி⁴த:³ ஸுரபாத³ப: ।
மஹாபத்³மாதி³க²ர்வாந்தநிதி⁴பௌஷ்கல்யபோஷக: ॥ 47 ॥

ஸ்வல்பாயாஸஸுஸம்ப்ரீத: கலௌ தூர்ணப²லப்ரத:³ ।
பித்ருʼகாநநஸம்ஸ்தா²யீ பித்ருʼகாநநஸித்³தி⁴த:³ ॥ 48 ॥

மாசீபத்ரஸமாராத்⁴யோ ப்³ருʼஹதீபத்ரதோஷித: ।
தூ³ர்வாயுக்³மநமஸ்யாகோ து⁴த்தூரத³லபூஜித: ॥ 49 ॥

விஷ்ணுக்ராந்தஸபர்யாகோ க³ண்ட³லீபத்ரஸேவித: ।
அர்கபத்ரஸுஸம்ராத்⁴யோঽர்ஜுநபத்ரகபூஜித: ॥ 50 ॥

நாநாபத்ரஸுஸம்ப்ரீதோ நாநாபுஷ்பஸுஸேவித: ।
ஸஹஸ்ரார்சநபூஜாயாம் ஸஹஸ்ரகமலப்ரிய: ॥ 51 ॥

புந்நாக³புஷ்பஸம்ப்ரீதோ மந்தா³ரகுஸுமப்ரிய: ।
ப³குலபுஷ்பஸந்துஷ்டோ து⁴த்தூரஸுமஶேக²ர: ॥ 52 ॥

ரஸாலபுஷ்பஸம்ஶோபீ⁴ கேதகீபுஷ்பஸுப்ரிய: ।
பாரிஜாதப்ரஸூநாட்⁴யோ மாத⁴வீகுந்த³தோஷித: ॥ 53 ॥

ஶம்யாலங்காரஸுப்ரீதோ ம்ருʼணாலபாடலீப்ரிய: ।
லக்ஷபங்கஜபூஜாயாமணிமாதி³ப்ரஸாத⁴க: ॥ 54 ॥

ஸம்ஹிதாபத³பாடா²தி³க⁴நாந்தஜ்ஞாநதா³யக: ।
அஷ்டாவதா⁴நஸந்தா⁴யீ ஶதாவதா⁴நபோஷக: ॥ 55 ॥

ஸாஹஸ்ரிகாவதா⁴நஶ்ரீபரிபாடீப்ரவர்த⁴ந: ।
மநஶ்சிந்திதவிஜ்ஞாதா மநஸா சிந்திதப்ரத:³ ॥ 56 ॥

ப⁴க்தத்ராணவ்யக்³ரசித்த: ஸ்ம்ருʼதிமாத்ராப⁴யப்ரத:³ ।
ஸ்ம்ருʼதிமாத்ராகி²லத்ராதா ஸாத⁴கேஷ்டத³தல்லஜ: ॥ 57 ॥

ஸ்வஸாத⁴கவிபக்ஷச்சி²த்³ விபக்ஷஜநப⁴க்ஷக: ।
வ்யாதி⁴ஹந்தா வ்யதா²ஹந்தா மஹாவ்யாதி⁴விநாஶந: ॥ 58 ॥

பைத்திகார்திப்ரஶமந: ஶ்லைஷ்மிகஸ்ய விநாஶக: ।
வாதிகஜ்வரவித்⁴வம்ஸீ ஶூலகு³ல்மாதி³நாஶந: ॥ 59 ॥

நேத்ரரோக³ப்ரஶமநோ நித்யஜ்வரவிநாஶந: ।
காஸாதி³வ்யாதி⁴ஸம்ஹர்தா ஸர்வஜ்வரவிநாஶந: ॥ 60 ॥

ஆதி⁴ஹந்தா தமோஹந்தா ஸர்வாபத்³விநிவாரக: ।
த⁴நதா³யீ யஶோதா³யீ ஜ்ஞாநதா³யீ ஸுரத்³ரும: ॥ 61 ॥

கல்யத்வதா³யகஶ்சிந்தாமணிராயுஷ்யதா³யக: ।
பரகாயப்ரவேஶாதி³யோக³ஸித்³தி⁴விதா⁴யக: ॥ 62 ॥

மஹாத⁴நித்வஸந்தா⁴தா த⁴ராதீ⁴ஶத்வதா³யக: ।
தாபத்ரயாக்³நிஸந்தப்தஸமாஹ்லாத³நகௌமுதீ³ ॥ 63 ॥

ஜந்மவ்யாதி⁴ஜராம்ருʼத்யுமஹாவ்யாதி⁴விநாஶக: ।
ஸம்ஸாரகாநநச்சே²த்தா ப்³ரஹ்மவித்³யாப்ரகாஶக: ॥ 64 ॥

ஸம்ஸாரப⁴யவித்⁴வம்ஸிபராகாமகலாவபு: ।
உச்சி²ஷ்டாக்²யக³ணாதீ⁴ஶோ வாமாசரணபூஜித: ॥ 65 ॥

நவாக்ஷரீமந்த்ரராஜோ த³ஶவர்ணகமந்த்ரராட் ।
ஏகாத³ஶாக்ஷரீரூப: ஸப்தவிம்ஶதிவர்ணக: ॥ 66 ॥

ஷட்த்ரிம்ஶத³ர்ணஸம்பூஜ்யோ ப³லிமந்த்ரப்ரபூஜித: ।
த்³வாத³ஶாக்ஷரஸந்நிஷ்ட² ஏகோநவிம்ஶதீஷ்டத:³ ॥ 67 ॥

ஸப்தவர்ணாதி⁴கத்ரிம்ஶத³ர்ணமந்த்ரஸ்வரூபக: ।
த்³வாத்ரிம்ஶத³க்ஷராரூடோ⁴ঽத³க்ஷிணாசாரஸேவித: ॥ 68 ॥

பஞ்சாவ்ருʼதிகயந்த்ரோத்³த⁴வரிவஸ்யாவிதி⁴ப்ரிய: ।
நவவர்ணாதி³மந்த்ரௌக⁴ஸம்ப்ரபூஜிதபாது³க: ॥ 69 ॥

பரௌகீ⁴யகு³ருவ்யூஹஸந்தர்பணஸுஸாதி⁴த: ।
மஹத்பத³ஸமாயுக்தபாது³காபூஜநப்ரிய: ॥ 70 ॥

த³க்ஷிணாபி⁴முகே²ஶஸ்ய பூஜநேந வரப்ரத:³ ।
தி³வ்யவ்ருʼந்த³ஸித்³த⁴வ்ருʼந்த³மாநவௌக⁴நிஷேவித: ॥ 71 ॥

த்ரிவாரம் மூலமந்த்ரேண பி³ந்து³சக்ரே ஸுதர்பித: ।
ஷட³ங்க³தே³வதாபூஜ்ய: ஷண்முகா²ம்நாயராஜித: ॥ 72 ॥

துஷாரஸமஶோபா⁴கஹ்ருʼத³யாம்பா³நமஸ்க்ருʼத: ।
ஸ்ப²டிகாஶ்மஸமாநஶ்ரீஶிரோதே³வீநிஷேவித: ॥ 73 ॥

ஶ்யாமஶோபா⁴ஸமுஜ்ஜ்ருʼம்பி⁴ஶிகா²தே³வீப்ரபூஜித: ।
இந்த்³ரநீலமணிச்சா²யகவசாம்பா³பரீவ்ருʼத: ॥ 74 ॥

க்ருʼஷ்ணவர்ணஸுஶோபி⁴ஶ்ரீநேத்ரமாத்ருʼஸமாவ்ருʼத: ।
ஆருண்யௌக⁴நதீ³மஜ்ஜத³ஸ்த்ராம்பா³ஸேவிதாங்க்⁴ரிக: ॥ 75 ॥

வஸுத³லாப்³ஜமூலேஷு ஶக்த்யஷ்டகஸமந்வித: ।
வித்³யாபூஜ்யோ விஶ்வதா⁴த்ரீபோ⁴க³தா³ர்சிதபாது³க: ॥ 76 ॥

விக்⁴நநாஶிகயா பூஜ்யோ நிதி⁴ப்ரத³பரீவ்ருʼத: ।
பாபக்⁴நிகாபூஜ்யபாத:³ புண்யாதே³வீநிஷேவித: ॥ 77 ॥

அந்வர்த²நாமஸம்ராஜிஶஶிப்ரபா⁴ப்ரபூஜித: ।
த³லாஷ்டகஸ்ய மத்⁴யேஷு ஸித்³த்⁴யஷ்டகபரீவ்ருʼத: ॥ 78 ॥

அணிம்நீபூஜிதபதோ³ மஹிம்ந்யர்சிதபாது³க: ।
லகி⁴ந்மீசிந்திதபதோ³ க³ரிம்ணீபூஜிதாங்க்⁴ரிக: ॥ 79 ॥

ஈஶித்வார்சிததே³வேந்த்³ரோ வஶித்வார்சிதவைப⁴வ: ।
ப்ராகாம்யதே³வீஸம்ப்ரீத: ப்ராப்திஸித்³தி⁴ப்ரபூஜித: ॥ 80 ॥

பா³ஹ்யாஷ்டத³லராஜீவே வக்ரதுண்டா³தி³ரூபக: ।
வக்ரதுண்ட³ ஏகத³ம்ஷ்ட்ரோ மஹோத³ரோ க³ஜாநந: ॥ 81 ॥

லம்போ³த³ராக்²யோ விகடோ விக்⁴நராட்³ தூ⁴ம்ரவர்ணக: ।
ப³ஹிரஷ்டத³லாக்³ரேஷு ப்³ராஹ்ம்யாதி³மாத்ருʼஸேவித: ॥ 82 ॥

ம்ருʼக³சர்மாவ்ருʼதஸ்வர்ணகாந்திப்³ராஹ்மீஸமாவ்ருʼத: ।
ந்ருʼகபாலாதி³ஸம்பி³ப்⁴ரச்சந்த்³ரகௌ³ரமஹேஶிக: ॥ 83 ॥

இந்த்³ரகோ³பாருணச்சா²யகௌமாரீவந்த்³யபாது³க: ।
நீலமேக⁴ஸமச்சா²யவைஷ்ணவீஸுபரிஷ்க்ருʼத: ॥ 84 ॥

அஞ்ஜநாத்³ரிஸமாநஶ்ரீவாராஹீபர்யலங்க்ருʼத: ।
இந்த்³ரநீலப்ரபா⁴புஞ்ஜலஸதி³ந்த்³ராணிகாயுத: ॥ 85 ॥

ஶோணவர்ணஸமுல்லாஸிசாமுண்டா³ர்சிதபாது³க: ।
ஸ்வர்ணகாந்திதிரஸ்காரிமஹாலக்ஷ்மீநிஷேவித: ॥ 86 ॥

ஐராவதாதி³வஜ்ராதி³தே³வேந்த்³ராதி³ப்ரபூஜித: ।
பஞ்சாவ்ருʼதிநமஸ்யாயாமணிமாதி³ப்ரகாஶக: ॥ 87 ॥

ஸங்கு³ப்தவித்³ய: ஸங்கு³ப்தவரிவஸ்யாவிதி⁴ப்ரிய: ।
வாமாசரணஸுப்ரீத: க்ஷிப்ரஸந்துஷ்டமாநஸ: ॥ 88 ॥

கோங்காசலஶிரோவர்தீ கோங்காசலஜநப்ரிய: ।
கோங்காம்பு³த³ஜலாஸ்வாதீ³ காவேரீதீரவாஸக: ॥ 89 ॥

ஜாஹ்நவீமஜ்ஜநாஸக்த: காலிந்தீ³மஜ்ஜநே ரத: ।
ஶோணப⁴த்³ராஜலோத்³பூ⁴த: ஶோணபாஷாணரூபக: ॥ 90 ॥

ஸரய்யாப:ப்ரவாஹஸ்த:² நர்மதா³வாரிவாஸக: ।
கௌஶிகீஜலஸம்வாஸஶ்சந்த்³ரபா⁴கா³ம்பு³நிஷ்டி²த: ॥ 91 ॥

தாம்ரபர்ணீதடஸ்தா²யீ மஹாஸாரஸ்வதப்ரத:³ ।
மஹாநதீ³தடாவாஸோ ப்³ரஹ்மபுத்ராம்பு³வாஸக: ॥ 92 ॥

தமஸாதமஆகாரோ மஹாதமோঽபஹாரக: ।
க்ஷீராபகா³தீரவாஸீ க்ஷீரநீரப்ரவர்த⁴க: ॥ 93 ॥

காமகோடீபீட²வாஸீ ஶங்கரார்சிதபாது³க: ।
ருʼஶ்யஶ்ருʼங்க³புரஸ்தா²யீ ஸுரேஶார்சிதவைப⁴வ: ॥ 94 ॥

த்³வாரகாபீட²ஸம்வாஸீ பத்³மபாதா³ர்சிதாங்க்⁴ரிக: ।
ஜக³ந்நாத²புரஸ்தா²யீ தோடகாசார்யஸேவித: ॥ 95 ॥

ஜ்யோதிர்மடா²லயஸ்தா²யீ ஹஸ்தாமலகபூஜித: ।
வித்³யாபோ⁴க³யஶோமோக்ஷயோக³லிங்க³ப்ரதிஷ்டி²த: ॥ 96 ॥

பஞ்சலிங்க³ப்ரதிஷ்டா²யீ த்³வாத³ஶலிங்க³ஸம்ஸ்தி²த: ।
கோலாசலபுரஸ்தா²யீ காமேஶீநக³ரேஶ்வர: ॥ 97 ॥

ஜ்வாலாமுகீ²முக²ஸ்தா²யீ ஶ்ரீஶைலக்ருʼதவாஸக: ।
லங்கேஶ்வர: குமாரீஶ: காஶீஶோ மது²ரேஶ்வர: ॥ 98 ॥

மலயாத்³ரிஶிரோவாஸீ மலயாநிலஸேவித: ।
ஶோணாத்³ரிஶிக²ராரூட:⁴ ஶோணாத்³ரீஶப்ரியங்கர: ॥ 99 ॥

ஜம்பூ³வநாந்தமத்⁴யஸ்தோ² வல்மீகபுரமத்⁴யக:³ ।
பஞ்சாஶத்பீட²நிலயோ பஞ்சாஶத³க்ஷராத்மக: ॥ 100 ॥

அஷ்டோத்தரஶதக்ஷேத்ரோঽஷ்டோத்தரஶதபூஜித: ।
ரத்நஶைலக்ருʼதாவாஸ: ஶுத்³த⁴ஜ்ஞாநப்ரதா³யக: ॥ 101 ॥

ஶாதகும்ப⁴கி³ரிஸ்தா²யீ ஶாதகும்போ⁴த³ரஸ்தி²த: ।
கோ³மயப்ரதிமாவிஷ்ட: ஶ்வேதார்கதநுபூஜித: ॥ 102 ॥

ஹரித்³ராபி³ம்ப³ஸுப்ரீதோ நிம்ப³பி³ம்ப³ஸுபூஜித: ।
அஶ்வத்த²மூலஸம்ஸ்தா²யீ வடவ்ருʼக்ஷாத⁴ரஸ்தி²த: ॥ 103 ॥

நிம்ப³வ்ருʼக்ஷஸ்ய மூலஸ்த:² ப்ரதிக்³ராமாதி⁴தை³வதம் ।
அஶ்வத்த²நிம்ப³ஸம்யோகே³ ப்ரியாலிங்கி³தமூர்திக: ॥ 104 ॥

க³ம்பீ³ஜரூப ஏகார்ணோ க³ணாத்⁴யக்ஷோ க³ணாதி⁴ப: ।
க்³லைம்பீ³ஜாக்²யோ க³ணேஶாநோ கோ³ங்கார ஏகவர்ணக: ॥ 105 ॥

விரிரூபோ விக்⁴நஹந்தா த்³ருʼஷ்டாத்³ருʼஷ்டப²லப்ரத:³ ।
பத்நீவராங்க³ஸத்பாணி: ஸிந்தூ³ராப:⁴ கபாலப்⁴ருʼத் ॥। 106 ॥

லக்ஷ்மீக³ணேஶோ ஹேமாப⁴ ஏகோநத்ரிம்ஶத³க்ஷர: ।
வாமாங்கா³விஷ்டலக்ஷ்மீகோ மஹாஶ்ரீப்ரவிதா⁴யக: ॥ 107 ॥

த்ர்யக்ஷர: ஶக்திக³ணப: ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரபூரக: ।
சதுரக்ஷரஶக்தீஶோ ஹேமச்சா²யஸ்த்ரிணேத்ரக: ॥ 108 ॥

க்ஷிப்ரப்ரஸாத³பங்க்த்யர்ணோ ரக்தாப:⁴ கல்பவல்லிப்⁴ருʼத் ।
பஞ்சவக்த்ர: ஸிம்ஹவாஹோ ஹேரம்ப³ஶ்சதுரர்ணக: ॥ 109 ॥

ஸுப்³ரஹ்மண்யக³ணேஶாநோ தா⁴த்வர்ண: ஸர்வகாமத:³ ।
அருணாப⁴தநுஶ்ரீக: குக்குடோத்³யத்கராந்வித: ॥ 110 ॥

அஷ்டாவிம்ஶதிவர்ணாத்மமந்த்ரராஜஸுபூஜித: ।
க³ந்த⁴ர்வஸித்³த⁴ஸம்ஸேவ்யோ வ்யாக்⁴ரத்³விபாதி³பீ⁴கர: ॥ 111 ॥

மந்த்ரஶாஸ்த்ரமஹோத³ந்வத்ஸமுத்³யதகலாநிதி:⁴ ।
ஜநஸம்பா³த⁴ஸம்மோஹீ நவத்³ரவ்யவிஶேஷக: ॥ 112 ॥

காமநாபே⁴த³ஸம்ஸித்³த⁴விவித⁴த்⁴யாநபே⁴த³க: ।
சதுராவ்ருʼத்திஸந்த்ருʼப்திப்ரீதோঽபீ⁴ஷ்டஸமர்பக: ॥ 113 ॥

சந்த்³ரசந்த³நகாஶ்மீரகஸ்தூரீஜலதர்பித: ।
ஶுண்டா³க்³ரஜலஸந்த்ருʼப்திகைவல்யப²லதா³யக: ॥ 114 ॥

ஶிர:க்ருʼதபயஸ்த்ருʼப்திஸர்வஸம்பத்³விதா⁴யக: ।
கு³ஹ்யதே³ஶமது⁴த்³ரவ்யஸந்த்ருʼப்த்யா காமதா³யக: ॥ 115 ॥

நேத்ரத்³வயமது⁴த்³ரவ்யத்ருʼப்த்யாக்ருʼஷ்டிவிதா⁴யக: ।
ப்ருʼஷ்ட²தே³ஶக்⁴ருʼதத்³ரவ்யத்ருʼப்திபூ⁴பவஶங்கர: ॥ 116 ॥

ஏரண்ட³தைலஸந்த்ருʼப்திரண்டா³கர்ஷகநாபி⁴க: ।
ஊருயுக்³மகதைலீயதர்பணாதிப்ரமோதி³த: ॥ 117 ॥

ப்ரீதிப்ரவர்த⁴காம்ஸீயபய: பய:ப்ரதர்பண: ।
த⁴ர்மவர்த⁴கதுண்டீ³யத்³ரவ்யத்ரயஸுதர்பண: ॥ 118 ॥

அஷ்டத்³ரவ்யாஹுதிப்ரீதோ விவித⁴த்³ரவ்யஹோமக: ।
ப்³ராஹ்மமுஹூர்தநிஷ்பந்நஹோமகர்மப்ரஸாதி³த: ॥ 119 ॥

மது⁴த்³ரவ்யகஹோமேந ஸ்வர்ணஸம்ருʼத்³தி⁴வர்த⁴க: ।
கோ³து³க்³த⁴க்ருʼதஹோமேந கோ³ஸம்ருʼத்³தி⁴விதா⁴யக: ॥ 120 ॥

ஆஜ்யாஹுதிஹோமேந லக்ஷ்மீலாஸவிலாஸக: ।
ஶர்கராஹுதிஹோமேந காஷ்டா²ஷ்டகயஶ:ப்ரத:³ ॥ 121 ॥

த³தி⁴த்³ரவ்யகஹோமேந ஸர்வஸம்பத்திதா³யக: ।
ஶால்யந்நக்ருʼதஹோமேநாந்நஸம்ருʼத்³தி⁴விதாரக: ॥ 122 ॥

ஸதண்டு³லதிலாஹுத்யா த்³ரவ்யகத³ம்ப³பூரக: ।
லாஜாஹுதிகஹோமேந தி³க³ந்தவ்யாபிகீர்தித:³ ॥ 123 ॥

ஜாதீப்ரஸூநஹோமேந மேதா⁴ப்ரஜ்ஞாப்ரகாஶக: ।
தூ³ர்வாத்ரிகீயஹோமேந பூர்ணாயு:ப்ரதிபாத³க: ॥ 124 ॥

ஸுபீதஸுமஹோமேந வைரிபூ⁴பதிஶிக்ஷக: ।
விபீ⁴தகஸமித்³தோ⁴மை: ஸ்தம்போ⁴ச்சாடநஸித்³தி⁴த:³ ॥ 125 ॥

அபாமார்க³ஸமித்³தோ⁴மை: பண்யயோஷாவஶங்கர: ।
ஏரண்ட³கஸமித்³தோ⁴மை: ரண்டா³ஸங்க⁴வஶங்கர: ॥ 126 ॥

நிம்ப³த்³ருத³லஹோமேந வித்³வேஷணவிதா⁴யக: ।
க்⁴ருʼதாக்ததௌ³க்³த⁴ஶால்யந்நஹோமைரிஷ்டப²லப்ரத:³ ॥ 127 ॥

திலாதி³சதுராஹுத்யா ஸர்வப்ராணிவஶங்கர: ।
நாநாத்³ரவ்யஸமித்³தோ⁴மைராகர்ஷணாதி³ஸித்³தி⁴த:³ ॥ 128 ॥

த்ரைலோக்யமோஹநோ விக்⁴நஸ்த்ர்யதி⁴கத்ரிம்ஶத³ர்ணக: ।
த்³வாத³ஶாக்ஷரஶக்தீஶ: பத்நீவராங்க³ஹஸ்தக: ॥ 129 ॥

முக்தாசந்த்³ரௌக⁴தீ³ப்தாபோ⁴ விரிவிக்⁴நேஶபத்³த⁴தி: ।
ஏகாத³ஶாக்ஷரீமந்த்ரௌல்லாஸீ போ⁴க³க³ணாதி⁴ப: ॥ 130 ॥

த்³வாத்ரிம்ஶத³ர்ணஸம்யுக்தோ ஹரித்³ராக³ணபோ மஹாந் ।
ஜக³த்த்ரயஹிதோ போ⁴க³மோக்ஷத:³ கவிதாகர: ॥ 131 ॥

ஷட³ர்ண: பாபவித்⁴வம்ஸீ ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யக: ।
வக்ரதுண்டா³பி⁴த:⁴ ஶ்ரீமாந் ப⁴ஜதாம் காமதோ³ மணி: ॥ 132 ॥

மேகோ⁴ல்காதி³மஹாமந்த்ர: ஸர்வவஶ்யப²லப்ரத:³ ।
ஆத²ர்வணிகமந்த்ராத்மா ராயஸ்போஷாதி³மந்த்ரராட் ॥ 133 ॥

வக்ரதுண்டே³ஶகா³யத்ரீப்ரதிபாதி³தவைப⁴வ: ।
பிண்ட³மந்த்ராதி³மாலாந்தஸர்வமந்த்ரௌக⁴விக்³ரஹ: ॥ 134 ॥

ஸஞ்ஜப்திஹோமஸந்த்ருʼப்திஸேகபோ⁴ஜநஸாதி⁴த: ।
பஞ்சாங்க³கபுரஶ்சர்யோঽர்ணலக்ஷஜபஸாதி⁴த: ॥ 135 ॥

கோட்யாவ்ருʼத்திகஸஞ்ஜப்திஸித்³தீ⁴ஶ்வரத்வதா³யக: ।
க்ருʼஷ்ணாஷ்டமீஸமாரப்³த⁴மாஸேநைகேந ஸாதி⁴த: ॥ 136 ॥

மாத்ருʼகயா புடீக்ருʼத்ய மாஸேநைகேந ஸாதி⁴த: ।
பூ⁴தலிப்யா புடீக்ருʼத்ய மாஸேநைகேந ஸாதி⁴த: ॥ 137 ॥

த்ரிஷஷ்ட்யக்ஷரஸம்யுக்தமாத்ருʼகாபுடஸித்³தி⁴த:³ ।
க்ருʼஷ்ணாஷ்டமீஸமாரப்³த⁴தி³நஸப்தகஸித்³தி⁴த:³ ॥ 138 ॥

அர்கேது³க்³ரஹகாலீநஜபாஜ்ஜ²டிதிஸித்³தி⁴த:³ ।
நிஶாத்ரிகாலபூஜாகமாஸேநைகேந ஸித்³தி⁴த:³ ॥ 139 ॥

மந்த்ரார்ணௌஷதி⁴நிஷ்பந்நகு³டிகாபி:⁴ ஸுஸித்³தி⁴த:³ ।
ஸூர்யோத³யஸமாரம்ப⁴தி³நேநைகேந ஸாதி⁴த: ॥ 140 ॥

ஸஹஸ்ராராம்பு³ஜாரூட⁴தே³ஶிகஸ்ம்ருʼதிஸித்³தி⁴த:³ ।
ஶிவோஹம்பா⁴வநாஸித்³த⁴ஸர்வஸித்³தி⁴விலாஸக: ॥ 141 ॥

பராகாமகலாத்⁴யாநஸித்³தீ⁴ஶ்வரத்வதா³யக: ।
அகாரோঽக்³ரியபூஜாகோঽம்ருʼதாநந்த³தா³யக: ॥ 142 ॥

அநந்தோঽநந்தாவதாரேஷ்வநந்தப²லதா³யக: ।
அஷ்டாங்க³பாதஸம்ப்ரீதோঽஷ்டவித⁴பை⁴து²நப்ரிய: ॥ 143 ॥

அஷ்டபுஷ்பஸமாராத்⁴யோঽஷ்டாத்⁴யாயீஜ்ஞாநதா³யக: ।
ஆரப்³த⁴கர்மநிர்விக்⁴நபூரயிதாঽঽக்ஷபாடிக: ॥ 144 ॥

இந்த்³ரகோ³பஸமாநஶ்ரீரிக்ஷுப⁴க்ஷணலாலஸ: ।
ஈங்காரவர்ணஸம்பு³த்³த⁴பராகாமகலாத்மக: ॥ 145 ॥

ஈஶாநபுத்ர ஈஶாந ஈஷணாத்ரயமார்ஜக: ।
உத்³த³ண்ட³ உக்³ர உத³க்³ர உண்டே³ரகப³லிப்ரிய: ॥ 146 ॥

ஊர்ஜஸ்வாநூஷ்மலமத³ ஊஹாபோஹது³ராஸத:³ ।
ருʼஜுசித்தைகஸுலப⁴ ருʼணத்ரயவிமோசக: ॥ 147 ॥

ருʼக³ர்த²வேத்தா ரூʼகார ரூʼகாராக்ஷரரூபத்⁴ருʼக் ।
லுʼவர்ணரூபோ லூʼவர்ணோ லூʼகாராக்ஷரபூஜித: ॥ 148 ॥

ஏதி⁴தாகி²லப⁴க்தஶ்ரீரேதி⁴தாகி²லஸம்ஶ்ரய: ।
ஏகாரரூப ஐகார ஐம்புடிதஸ்ம்ருʼதிந்து³க: ॥ 149 ॥

ஓங்காரவாச்ய ஓங்கார ஓங்காராக்ஷரரூபத்⁴ருʼக் ।
ஔங்காராட்⁴யக³பூ⁴யுக்த ஔம்பூர்வயுக்³க³காரக: ॥ 150 ॥

அம்ஶாம்ஶிபா⁴வஸந்த்³ருʼஷ்டோஶாம்ஶிபா⁴வவிவர்ஜித: ।
அ: காராந்தஸமஸ்தாச்கவர்ணமண்ட³லபூஜித: ॥ 151 ॥

கத்ருʼதீயவிஸர்கா³ட்⁴ய: கத்ருʼதீயார்ணகேவல: ।
கர்பூரதிலகோத்³பா⁴ஸிலலாடோர்த்⁴வப்ரதே³ஶக: ॥ 152 ॥

க²ல்வாடபூ⁴மிஸம்ரக்ஷீ க²ல்வாடபு³த்³தி⁴பே⁴ஷஜம் ।
க²ட்வாங்கா³யுத⁴ஸம்யுக்த: க²ட்³கோ³த்³யதகராந்வித: ॥ 153 ॥

க²ண்டி³தாகி²லது³ர்பி⁴க்ஷ: க²நிலக்ஷ்மீப்ரத³ர்ஶக: ।
க²தி³ராதி⁴கஸாராட்⁴ய: க²லீக்ருʼதவிபக்ஷக: ॥ 154 ॥

கா³ந்த⁴ர்வவித்³யாசதுரோ க³ந்த⁴ர்வநிகரப்ரிய: ।
க⁴பூர்வபீ³ஜஸந்நிஷ்டோ² கோ⁴ரக⁴ர்க⁴ரப்³ருʼம்ஹித: ॥ 155 ॥

க⁴ண்டாநிநாத³ஸந்துஷ்டோ கா⁴ர்ணோ க⁴நாக³மப்ரிய: ।
சர்துர்வேதே³ஷு ஸங்கீ³தஶ்சதுர்த²வேத³நிஷ்டி²த: ॥ 156 ॥

சதுர்த³ஶஸம்யுக்தசதுர்யுக்தசதுஶ்ஶத: ।
சதுர்தீ²பூஜநப்ரீதஶ்சதுராத்மா சதுர்க³தி: ॥ 157 ॥

சதுர்தீ²திதி²ஸம்பூ⁴தஶ்சதுர்வர்க³ப²லப்ரத:³ ।
ச²த்ரீச்ச²த்³மச்ச²லஶ்ச²ந்தோ³வபுஶ்ச²ந்தா³வதாரக: ॥ 158 ॥

ஜக³த்³ப³ந்து⁴ர்ஜக³ந்மாதா ஜக³த்³ரக்ஷீ ஜக³ந்மய: ।
ஜக³த்³யோநிர்ஜக³த்³ரூபோ ஜக³தா³த்மா ஜக³ந்நிதி:⁴ ॥ 159 ॥

ஜராமரணவித்⁴வம்ஸீ ஜக³தா³நந்த³தா³யக: ।
ஜாகு³டா³நுக்ருʼதிச்சா²யோ ஜாக்³ரதா³தி³ப்ரகாஶக: ॥ 160 ॥

ஜாம்பூ³நத³ஸமச்சா²யோ ஜபஸம்ப்ரீதமாநஸ: ।
ஜபயோக³ஸுஸம்வேத்³யோ ஜபதத்பரஸித்³தி⁴த:³ ॥ 161 ॥

ஜபாகுஸுமஸங்காஶோ ஜாதீபூஜகவாக்ப்ரத:³ ।
ஜயந்தீதி³நஸுப்ரீதோ ஜயந்தீபூஜிதாங்க்⁴ரிக: ॥ 162 ॥

ஜக³த்³பா⁴நதிரஸ்காரீ ஜக³த்³பா⁴நதிரோஹித: ।
ஜக³த்³ரூபமஹாமாயாதி⁴ஷ்டா²நசிந்மயாத்மக: ॥ 163 ॥

ஜ²ஞ்ஜா²நிலஸமஶ்வாஸீ ஜி²ல்லிகாஸமகாந்திக: ।
ஜ²லஜ்²ஜ²லாஸுஸம்ஶோபி⁴ஶூர்பாக்ருʼதித்³விகர்ணக: ॥ 164 ॥

டங்ககர்மவிநாபா⁴வஸ்வயம்பூ⁴தகலேவர: ।
ட²க்குரஷ்ட²க்குராராத்⁴யஷ்ட²க்குராக்ருʼதிஶோபி⁴த: ॥ 165 ॥

டி³ண்டி³மஸ்வநஸம்வாதீ³ ட³மருப்ரியபுத்ரக: ।
ட⁴க்காவாத³நஸந்துஷ்டோ டு⁴ண்டி³ராஜவிநாயக: ॥ 166 ॥

துந்தி³லஸ்துந்தி³லவபுஸ்தபநஸ்தாபரோஷஹா ।
தாரகப்³ரஹ்மஸம்ஸ்தா²நஸ்தாராநாயகஶேக²ர: ॥ 167 ॥

தாருண்யாட்⁴யவதூ⁴ஸங்கீ³ தத்த்வவேத்தா த்ரிகாலவித் ।
ஸ்தூ²ல: ஸ்தூ²லகர: ஸ்தே²ய: ஸ்தி²திகர்தா ஸ்தி²திப்ரத:³ ॥ 168 ॥

ஸ்தா²ணு: ஸ்தி²ர: ஸ்த²லேஶாயீ ஸ்தா²ண்டி³லகுலபூஜித: ।
து:³க²ஹந்தா து:³க²தா³யீ து³ர்பி⁴க்ஷாதி³விநாஶக: ॥ 169 ॥

த⁴நதா⁴ந்யப்ரதோ³ த்⁴யேயோ த்⁴யாநஸ்திமிதலோசந: ।
தீ⁴ரோ தீ⁴ர்தீ⁴ரதீ⁴ர்து⁴ர்யோ து⁴ரீணத்வப்ரதா³யக: ॥ 170 ॥

த்⁴யாநயோகை³கஸந்த்³ருʼஷ்டோ த்⁴யாநயோகை³கலம்பட: ।
நாராயணப்ரியோ நம்யோ நரநாரீஜநாஶ்ரய: ॥ 171 ॥

நக்³நபூஜநஸந்துஷ்டோ நக்³நநீலாஸமாவ்ருʼத: ।
நிரஞ்ஜநோ நிராதா⁴ரோ நிர்லேபோ நிரவக்³ரஹ: ॥ 172 ॥

நிஶீதி²நீநமஸ்யாகோ நிஶீதி²நீஜபப்ரிய: ।
நாமபாராயணப்ரீதோ நாமரூபப்ரகாஶக: ॥ 173 ॥

புராணபுருஷ: ப்ராதஸ்ஸந்த்⁴யாருணவபு:ப்ரப:⁴ ।
பு²ல்லபுஷ்பஸமூஹஶ்ரீஸம்பூ⁴ஷிதஸுமஸ்தக: ॥ 174 ॥

பா²ல்கு³நாநுஜபூஜாக: பே²த்காரதந்த்ரவர்ணித: ।
ப்³ராஹ்மணாதி³ஸமாராத்⁴யோ பா³லபூஜ்யோ ப³லப்ரத:³ ॥ 175 ॥

பா³ணார்சிதபத³த்³வந்த்³வோ பா³லகேலிகுதூஹல: ।
ப⁴வாநீஹ்ருʼத³யாநந்தீ³ பா⁴வக³ம்யோ ப⁴வாத்மஜ: ॥ 176 ॥

ப⁴வேஶோ ப⁴வ்யரூபாட்⁴யோ பா⁴ர்க³வேஶோ ப்⁴ருʼகோ:³ ஸுத: ।
ப⁴வ்யோ ப⁴வ்யகலாயுக்தோ பா⁴வநாவஶதத்பர: ॥ 177 ॥

ப⁴க³வாந் ப⁴க்திஸுலபோ⁴ ப⁴யஹந்தா ப⁴யப்ரத:³ ।
மாயாவீ மாநதோ³ மாநீ மநோபி⁴மாநஶோத⁴க: ॥ 178 ॥

மஹாஹவோத்³யதக்ரீடோ³ மந்த³ஹாஸமநோஹர: ।
மநஸ்வீ மாநவித்⁴வம்ஸீ மத³லாலஸமாநஸ: ॥ 179 ॥

யஶஸ்வீ யஶஆஶம்ஸீ யாஜ்ஞிகோ யாஜ்ஞிகப்ரிய: ।
ராஜராஜேஶ்வரோ ராஜா ராமோ ரமணலம்பட: ॥ 180 ॥

ரஸராஜஸமாஸ்வாதீ³ ரஸராஜைகபூஜித: ।
லக்ஷ்மீவாந் லக்ஷ்மஸம்பந்நோ லக்ஷ்யோ லக்ஷணஸம்யுத: ॥ 181 ॥

லக்ஷ்யலக்ஷணபா⁴வஸ்தோ² லயயோக³விபா⁴வித: ।
வீராஸநஸமாஸீநோ வீரவந்த்³யோ வரேண்யத:³ ॥ 182 ॥

விவிதா⁴ர்த²ஜ்ஞாநதா³தா வேத³வேதா³ந்தவித்தம: ।
ஶிகி²வாஹஸமாரூட:⁴ ஶிகி²வாஹநநாதி²த: ॥ 183 ॥

ஶ்ரீவித்³யோபாஸநப்ரீத: ஶ்ரீவித்³யாமந்த்ரவிக்³ரஹ: ।
ஷடா³தா⁴ரக்ரமப்ரீத: ஷடா³ம்நாயேஷு ஸம்ஸ்தி²த: ॥ 184 ॥

ஷட்³த³ர்ஶநீபாரத்³ருʼஶ்வா ஷட³த்⁴வாதீதரூபக: ।
ஷடூ³ர்மிவ்ருʼந்த³வித்⁴வம்ஸீ ஷட்கோணமத்⁴யவிந்து³க:³ ॥ 185 ॥

ஷட்த்ரிம்ஶத்தத்த்வஸந்நிஷ்ட:² ஷட்கர்மஸந்க⁴ஸித்³தி⁴த:³ ।
ஷட்³வைரிவர்க³வித்⁴வம்ஸிவிக்⁴நேஶ்வரக³ஜாநந: ॥ 186 ॥

ஸத்தாஜ்ஞாநாதி³ரூபாட்⁴ய: ஸாஹஸாத்³பு⁴தகே²லந: ।
ஸர்பரூபத⁴ர:ஸம்வித் ஸம்ஸாராம்பு³தி⁴தாரக: ॥ 187 ॥

ஸர்பஸங்க⁴ஸமாஶ்லிஷ்ட: ஸர்பகுண்ட³லிதோத³ர: ।
ஸப்தவிம்ஶதிருʼக்பூஜ்ய: ஸ்வாஹாயுங்மந்த்ரவிக்³ரஹ: ॥ 188 ॥

ஸர்வகர்மஸமாரம்ப⁴ஸம்பூஜிதபத³த்³வய: ।
ஸ்வயம்பூ:⁴ ஸத்யஸங்கல்ப: ஸ்வயம்ப்ரகாஶமூர்திக: ॥ 189 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴லிங்க³ஸம்ஸ்தா²யீ ஸ்வயம்பூ⁴லிங்க³பூஜித: ।
ஹவ்யோ ஹுதப்ரியோ ஹோதா ஹுதபு⁴க்³ ஹவநப்ரிய: ॥ 190 ॥

ஹரலாலநஸந்துஷ்டோ ஹலாஹலாஶிபுத்ரக: ।
ஹ்ரீங்காரரூபோ ஹுங்காரோ ஹாஹாகாரஸமாகுல: ॥ 191 ॥

ஹிமாசலஸுதாஸூநுர்ஹேமபா⁴ஸ்வரதே³ஹக: ।
ஹிமாசலஶிகா²ரூடோ⁴ ஹிமதா⁴மஸமத்³யுதி: ॥ 192 ॥

க்ஷோப⁴ஹந்தா க்ஷுதா⁴ஹந்தா க்ஷைண்யஹந்தா க்ஷமாப்ரத:³ ।
க்ஷமாதா⁴ரீ க்ஷமாயுக்த: க்ஷபாகரநிப:⁴ க்ஷமீ ॥ 193 ॥

ககாராதி³க்ஷகாராந்தஸர்வஹல்கப்ரபூஜித: ।
அகாராதி³க்ஷகாராந்தவர்ணமாலாவிஜ்ருʼம்பி⁴த: ॥ 194 ॥

அகாராதி³க்ஷகாராந்தமஹாஸரஸ்வதீமய: ।
ஸ்தூ²லதமஶரீராட்⁴ய: காருகர்மவிஜ்ருʼம்பி⁴த: ॥ 195 ॥

ஸ்தூ²லதரஸ்வரூபாட்⁴யஶ்சக்ரஜாலப்ரகாஶித: ।
ஸ்தூ²லரூபஸமுஜ்ஜ்ருʼம்பீ⁴ ஹ்ருʼத³ப்³ஜத்⁴யாதரூபக: ॥ 196 ॥

ஸூக்ஷ்மரூபஸமுல்லாஸீ மந்த்ரஜாலஸ்வரூபக: ।
ஸூக்ஷ்மதரதநுஶ்ரீக: குண்ட³லிநீஸ்வரூபக: ॥ 197 ॥

ஸூக்ஷ்மதமவபுஶ்ஶோபீ⁴ பராகாமகலாதநு: ।
பரரூபஸமுத்³பா⁴ஸீ ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹ: ॥ 198 ॥

பராபரவபுர்தா⁴ரீ ஸப்தரூபவிலாஸித: ।
ஷடா³ம்நாயமஹாமந்த்ரநிகுரும்ப³நிஷேவித: ॥ 199 ॥

தத்புருஷமுகோ²த்பந்நபூர்வாம்நாயமநுப்ரிய: ।
அகோ⁴ரமுக²ஸஞ்ஜாதத³க்ஷிணாம்நாயபூஜித: ॥ 200 ॥

ஸத்³யோஜாதமுகோ²த்பந்நபஶ்சிமாம்நாயஸேவித: ।
வாமதே³வமுகோ²த்பந்நோத்தராம்நாயப்ரபூஜித: ॥ 201 ॥

ஈஶாநமுக²ஸஞ்ஜாதோர்த்⁴வாம்நாயமநுஸேவித: ।
விமர்ஶமுக²ஸஞ்ஜாதாநுத்தராம்நாயபூஜித: ॥ 202 ॥

தோடகாசார்யஸந்தி³ஷ்டபூர்வாம்நாயகமந்த்ரக: ।
ஸுரேஶஸமுபாதி³ஷ்டத³க்ஷிணாம்நாயமந்த்ரக: ॥ 203 ॥

பத்³மபாத³ஸமாதி³ஷ்டபஶ்சிமாம்நாயமந்த்ரக: ।
ஹஸ்தாமலகஸந்தி³ஷ்டோத்தராம்நாயகமந்த்ரக: ॥ 204 ॥

ஶங்கராசார்யஸந்தி³ஷ்டோர்த்⁴வாம்நாயாகி²லமந்த்ரக: ।
த³க்ஷிணாமூர்திஸந்நிஷ்டா²நுத்தராம்நாயமந்த்ரக: ॥ 205 ॥

ஸஹஜாநந்த³ஸந்நிஷ்ட²ஸர்வாம்நாயப்ரகாஶக: ।
பூர்வாம்நாயகமந்த்ரௌகை:⁴ ஸ்ருʼஷ்டிஶக்திப்ரகாஶக: ॥ 206 ॥

த³க்ஷிணாம்நாயமந்த்ரௌகை:⁴ ஸ்தி²திஶக்திப்ரகாஶக: ।
பஶ்சிமாம்நாயமந்த்ரௌகை⁴ர்ஹ்ருʼதிஶக்திப்ரகாஶக: ॥ 207 ॥

உத்தராம்நாயமந்த்ரௌகை⁴ஸ்திரோதா⁴நப்ரகாஶக: ।
ஊர்த்⁴வாம்நாயகமந்த்ரௌகை⁴ரநுக்³ரஹப்ரகாஶக: ॥ 208 ॥

அநுத்தரக³மந்த்ரௌகை:⁴ ஸஹஜாநந்த³லாஸக: ।
ஸர்வாம்நாயகஸந்நிஷ்டா²நுஸ்யூதசித்ஸுகா²த்மக: ॥ 209 ॥

ஸ்ருʼஷ்டிகர்தா ப்³ரஹ்மரூபோ கோ³ப்தா கோ³விந்த³ரூபக: ।
ஸம்ஹாரக்ருʼத்³ருத்³ரரூபஸ்திரோதா⁴யக ஈஶ்வர: ॥ 210 ॥

ஸதா³ஶிவோঽநுக்³ரஹீதா பஞ்சக்ருʼத்யபராயண: ।
அணிமாதி³கு³ணாஸ்ப்ருʼஷ்டோ நிர்கு³ணாநந்த³ரூபக: ॥ 211 ॥

ஸர்வாத்மபா⁴வநாரூப: ஸுக²மாத்ராநுபா⁴வக: ।
ஸ்வஸ்வரூபஸுஸம்ஶோபீ⁴ தாடஸ்தி²கஸ்வரூபக: ॥ 212 ॥

ஷட்³கு³ணோঽகி²லகல்யாணகு³ணராஜிவிராஜித: ।
யஜ்ஞாக்³நிகுண்ட³ஸம்பூ⁴த: க்ஷீரஸாக³ரப⁴த்⁴யக:³ ॥ 213 ॥

த்ரித³ஶகாருநிஷ்பந்நஸ்வாநந்த³ப⁴வநஸ்தி²த: ।
ஊரீக்ருʼதேஶபுத்ரத்வோ நீலவாணீவிவாஹித: ॥ 214 ॥

நீலஸரஸ்வதீமந்த்ரஜபதாத்பர்யஸித்³தி⁴த:³ ।
வித்³யாவத³ஸுரத்⁴வம்ஸீ ஸுரரக்ஷாஸமுத்³யத: ॥ 215 ॥

சிந்தாமணிக்ஷேத்ரவாஸீ சிந்திதாகி²லபூரக: ।
மஹாபாபௌக⁴வித்⁴வம்ஸீ தே³வேந்த்³ரக்ருʼதபூஜந: ॥ 216 ॥

தாராரம்பீ⁴ நமோயுக்தோ ப⁴க³வத்பத³டே³ந்தக:³ ।
ஏகத³ம்ஷ்ட்ராயஸம்யுக்தோ ஹஸ்திமுகா²யஸம்யுத: ॥ 217 ॥

லம்போ³த³ரசதுர்த்²யந்தவிராஜிதகலேப³ர: ।
உச்சி²ஷ்டபத³ஸம்ராஜீ மஹாத்மநேபத³ப்ரிய: ॥ 218 ॥

ஆங்க்ரோம்ஹ்ரீங்க³ம்ஸமாயுக்தோ கே⁴தே⁴ஸ்வாஹாஸமாபித: ।
தாராரப்³த⁴மஹாமந்த்ரோ ஹஸ்திமுகா²ந்தஙேயுத: ॥ 219 ॥

லம்போ³த³ராயஸம்யுக்தோ டே³ந்தோச்சி²ஷ்டமஹாத்மயுக் ।
பாஶாங்குஶத்ரபாமாரோ ஹ்ருʼல்லேகா²ஸமலங்க்ருʼத: ॥ 220 ॥

வர்மகே⁴கே⁴ஸமாரூட⁴ உச்சி²ஷ்டாயபதோ³பத:⁴ ।
வஹ்நிஜாயாஸும்ஸம்பூர்ணோ மந்த்ரராஜத்³வயாந்வித: ॥ 221 ॥

ஹேரம்பா³க்²யக³ணேஶாநோ லக்ஷ்மீயுதக³ஜாநந: ।
தாருண்யேஶோ பா³லரூபீ ஶக்தீஶோ வீரநாமக: ॥ 222

ஊர்த்⁴வஸமாக்²ய உச்சி²ஷ்டோ விஜயோ ந்ருʼத்யகர்மக: ।
விக்⁴நவித்⁴வம்ஸிவிக்⁴நேஶோ த்³விஜபூர்வக³ணாதி⁴ப: ॥ 223 ॥

க்ஷிப்ரேஶோ வல்லபா⁴ஜாநிர்ப⁴க்தீஶ: ஸித்³தி⁴நாயக: ।
த்³வ்யஷ்டாவதாரஸம்பி⁴ந்நலீலாவைவித்⁴யஶோபி⁴த: ॥ 224 ॥

த்³வாத்ரிம்ஶத³வதாராட்⁴யோ த்³வாத்ரிம்ஶத்³தீ³க்ஷணக்ரம: ।
ஶுத்³த⁴வித்³யாஸமாரப்³த⁴மஹாஷோட³ஶிகாந்திம: ॥ 225 ॥

மஹத்பத³ஸமாயுக்தபாது³காஸம்ப்ரதிஷ்டி²த: ।
ப்ரணவாதி³ஸ்த்ரிதாரீயுக்³ பா³லாபீ³ஜகஶோபி⁴த: ॥ 226 ॥

வாணீபூ⁴பீ³ஜஸம்யுக்தோ ஹம்ஸத்ரயஸமந்வித: ।
கே²சரீபீ³ஜஸம்பி⁴ந்நோ நவநாத²ஸுஶோபி⁴த: ॥ 227 ॥

ப்ராஸாத³ஶ்ரீஸமாயுக்தோ நவநாத²விலோமக: ।
பராப்ராஸாத³பீ³ஜாட்⁴யோ மஹாக³ணேஶமந்த்ரக: ॥ 228 ॥

பா³லாக்ரமோத்க்ரமப்ரீதோ யோக³பா³லாவிஜ்ருʼம்பி⁴த: ।
அந்நபூர்ணாஸமாயுக்தோ பா³ஜிவாஹாவிலாஸித: ॥ 229 ॥

ஸௌபா⁴க்³யபூர்வவித்³யாயுங் ரமாதி³ஷோட³ஶீயுத: ।
உச்சி²ஷ்டபூர்வசாண்டா³லீஸமாயுக்தஸுவிக்³ரஹ: ॥ 230 ॥

த்ரயோத³ஶார்ணவாக்³தே³வீஸமுல்லஸிதமூர்திக: ।
நகுலீமாத்ருʼஸம்யுக்தோ மஹாமாதங்கி³நீயுத: ॥ 231 ॥

லகு⁴வார்தாலிகாயுக்தஸ்வப்நவார்தாலிகாந்வித: ।
திரஸ்காரிஸமாயுக்தோ மஹாவார்தாலிகாயுத: ॥ 232 ॥

பராபீ³ஜஸமாயுக்தோ லோபாமுத்³ராவிஜ்ருʼம்பி⁴த: ।
த்ரயோத³ஶாக்ஷரீஹாதி³ஜ்ஞப்திவித்³யாஸமந்வித: ॥ 233 ॥

மஹாவாக்யமஹாமாத்ருʼசதுஷ்டயவிலாஸித: ।
ப்³ரஹ்மண்யரஸபீ³ஜாட்⁴யப்³ரஹ்மண்யத்³வயஶேபி⁴த: ॥ 234 ॥

ஸப்தத³ஶாக்ஷரீஶைவதத்த்வவிமர்ஶிநீயுத: ।
சதுர்விம்ஶதிவர்ணாத்மத³க்ஷிணாமூர்திஶோபி⁴த: ॥ 235 ॥

ரத³நாக்ஷரஸம்ஶோபி⁴க³ணபோச்சி²ஷ்டமந்த்ரக: ।
கி³ரிவ்யாஹ்ருʼதிவர்ணாத்மக³ணபோச்சி²ஷ்டராஜக: ॥ 236 ॥

ஹம்ஸத்ரயஸமாருடோ⁴ ரஸாவாணீஸமர்பித: ।
ஶ்ரீவித்³யாநந்த³நாதா²ட்⁴ய ஆத்மகபத³ஸம்யுத: ॥ 237 ॥

ஶ்ரீசர்யாநந்த³நாதா²ட்⁴ய: ஶ்ரீமஹாபாது³காஶ்ரித: ।
பூஜயாமிபத³ப்ரீதோ நம:பத³ஸமாபித: ॥ 238 ॥

கு³ருமுகை²கஸம்வேத்³யோ கு³ருமண்ட³லபூஜித: ।
தீ³க்ஷாகு³ருஸமாரப்³த⁴ஶிவாந்தகு³ருஸேவித: ॥ 239 ॥

ஸமாராத்⁴யபத³த்³வந்த்³வோ கு³ருபி:⁴ குலரூபிபி:⁴ ।
வித்³யாவதாரகு³ருபி:⁴ ஸம்பூஜிதபத³த்³வய: ॥ 240 ॥

பரௌகீ⁴யகு³ருப்ரீதோ தி³வ்யௌக⁴கு³ருபூஜித: ।
ஸித்³தௌ⁴க⁴தே³ஶிகாராத்⁴யோ மாநவௌக⁴நிஷேவித: ॥ 241 ॥

கு³ருத்ரயஸமாராத்⁴யோ கு³ருஷட்கப்ரபூஜித: ।
ஶாம்ப⁴வீக்ரமஸம்பூஜ்யோঽஶீத்யுத்தரஶதார்சித: ॥ 242 ॥

க்ஷித்யாதி³ரஶ்மிஸந்நிஷ்டோ² லங்கி⁴தாகி²லரஶ்மிக: ।
ஷட³ந்வயக்ரமாராத்⁴யோ தே³ஶிகாந்வயரக்ஷித: ॥ 243 ॥

ஸர்வஶ்ருதிஶிரோநிஷ்ட²பாது³காத்³வயவைப⁴வ: ।
பராகாமகலாரூப: ஶிவோஹம்பா⁴வநாத்மக: ॥ 244 ॥

சிச்ச²க்த்யாக்²யபராஹம்யுக் ஸர்வஜ்ஞாநிஸ்வரூபக: ।
ஸம்வித்³பி³ந்து³ஸமாக்²யாதோঽபராகாமகலாமய: ॥ 245 ॥

மாயாவிஶிஷ்டஸர்வேஶோ மஹாபி³ந்து³ஸ்வரூபக: ।
அணிமாதி³கு³ணோபேத: ஸர்ஜநாதி³க்ரியாந்வித: ॥ 246 ॥

மாயாவிஶிஷ்டசைதந்யோঽக³ண்யரூபவிலாஸக: ।
மிஶ்ரகாமகலாரூபோঽக்³நீஷோமீயஸ்வரூபக: ॥ 247 ॥

மிஶ்ரபி³ந்து³ஸமாக்²யாகோ ஜீவவ்ருʼந்த³ஸமாஶ்ரித: ।
காமகலாத்ரயாவிஷ்டோ பி³ந்து³த்ரயவிலாஸித: ॥ 248 ॥

காமகலாத்ரயத்⁴யாநஸர்வப³ந்த⁴விமோசக: ।
பி³ந்து³த்ரயைகதாத்⁴யாநவிகலேப³ரமுக்தித:³ ॥ 249 ॥

மஹாயஜநஸம்ப்ரீதோ வீரசர்யாத⁴ரப்ரிய: ।
அந்தர்யாக³க்ரமாராத்⁴யோ ப³ஹிர்யாக³புரஸ்க்ருʼத: ॥ 250 ॥

ஆத்மயாக³ஸமாராத்⁴ய: ஸர்வவிஶ்வநியாமக: ।
மாத்ருʼகாத³ஶகந்யாஸதே³வதாபா⁴வஸித்³தி⁴த:³ ॥ 251 ॥

ப்ரபஞ்சயாக³ந்யாஸேந ஸர்வேஶ்வரத்வதா³யக: ।
லகு⁴ஷோடா⁴மஹாஷோடா⁴ந்யாஸத்³வயஸமர்சித: ॥ 252 ॥

ஶ்ரீசக்ரத்ரிவித⁴ந்யாஸமஹாஸித்³தி⁴விதா⁴யக: ।
ரஶ்மிமாலாமஹாந்யாஸவஜ்ரவர்மஸ்வரூபக: ॥ 253 ॥

ஹம்ஸபரமஹம்ஸாக்²யந்யாஸத்³வயவிபா⁴வித: ।
மஹாபதா³வநீந்யாஸகலாஶதாதி⁴காஷ்டக: ॥ 254 ॥

த்ரிபுராபூஜநப்ரீத: த்ரிபுராபூஜகப்ரிய: ।
நவாவ்ருʼதிமஹாயஜ்ஞஸம்ரக்ஷணது⁴ரந்த⁴ர: ॥ 255 ॥

லம்போ³த³ரமஹாரூபோ பை⁴ரவீபை⁴ரவாத்மக: ।
உத்க்ருʼஷ்டஶிஷ்டஸத்³வஸ்து பரஸம்வித்திரூபக: ॥ 256 ॥

ஶுபா⁴ஶுப⁴கரம் கர்ம ஜீவயாத்ராவிதா⁴யக: ।
ஸச்சித்ஸுக²ம் நாம ரூபமதி⁴ஷ்டா²நாத்மக: பர: ॥ 257 ॥

ஆரோபிதஜக³ஜ்ஜாதம் மித்²யாஜ்ஞாநமமங்க³ளம் ।
அகாராதி³க்ஷகாராந்த: ஶப்³த³ஸ்ருʼஷ்டிஸ்வரூபக: ॥ 258 ॥

பராவாக்³ விமர்ஶரூபீ பஶ்யந்தீ ஸ்போ²டரூபத்⁴ருʼக் ।
மத்⁴யமா சிந்தநாரூபோ வைக²ரீ ஸ்தூ²லவாசக: ॥ 259 ॥

த்⁴வநிரூபோ வர்ணரூபீ ஸர்வபா⁴ஷாத்மகோঽபர: ।
மூலாதா⁴ரக³த: ஸுப்த: ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நே ப்ரபூஜித: ॥ 260 ॥

மணிபூரகமத்⁴யஸ்தோ²ঽநாஹதாம்பு³ஜமத்⁴யக:³ ।
விஶுத்³தி⁴பங்கஜோல்லாஸ ஆஜ்ஞாசக்ராப்³ஜவாஸக: ॥ 261 ॥

ஸஹஸ்ராராம்பு³ஜாரூட:⁴ ஶிவஶக்த்யைக்யரூபக: ।
மூலகுண்ட³லிநீரூபோ மஹாகுண்ட³லிநீமய: ॥ 262 ॥

ஷோட³ஶாந்தமஹாஸ்தா²நோঽஸ்பர்ஶாபி⁴த⁴மஹாஸ்தி²தி: ।
இத³ம் நாமஸஹஸ்ரம் து ஸர்வஸம்பத்ப்ரதா³யகம் ।
த⁴நதா⁴ந்யஸுதாத்³யஷ்டலக்ஷ்மீவ்ருʼந்த³ப்ரவர்த⁴கம் ॥ 263 ॥

ஸர்வவந்த்⁴யாத்வதோ³ஷக்⁴நம் ஸத்ஸந்தாநப்ரதா³யகம் ।
ஸர்வஜ்வரார்திஶமநம் தீ³ர்கா⁴யுஷ்யப்ரதா³யகம் ॥ 264 ॥

த⁴ர்மமர்த²ம் காமமோக்ஷௌ ஜ²டிதீத³ம் ப்ரதா³ஸ்யதி ।
நிஷ்காமோ வா ஸகாமோ வா ஸர்வ ஏதத்ப்ரஸாத⁴யேத் ॥ 265 ॥

இதி உட்³டா³மரேஶ்வரதந்த்ரே க்ஷிப்ரப்ரஸாத³நபடலே
கு³ஹ்யநாம உச்சி²ஷ்டக³ணேஶஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।

Also Read 1000 Names of Ucchishta Ganeshopasana:

1000 Names of Sri Guhya Nama Uchchishta Ganesh Na | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Guhya Nama Uchchishta Ganesh Na | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top