Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Krishna Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ர ॥

ஶ்ரீமத்³ருக்மிமஹீபாலவம்ஶரக்ஷாமணி: ஸ்தி²ர: ।
ராஜா ஹரிஹர: க்ஷோணீம் ரக்ஷத்யம்பு³தி⁴மேக²லாம் ।1 ॥

ஸ ராஜா ஸர்வதந்த்ரஜ்ஞ: ஸமப்⁴யர்ச்ய வரப்ரத³ம் ।
தே³வம் ஶ்ரிய: பதிம் ஸ்துத்யா ஸமஸ்தௌத்³வேத³வேதி³தம் ॥ 2 ॥

தஸ்ய ஹ்ருʼஷ்டாஶய: ஸ்துத்யா விஷ்ணுர்கோ³பாங்க³நாவ்ருʼத: ।
ஸ பிஞ்ச²ஶ்யாமலம் ரூபம் பிஞ்சோ²த்தம்ஸமத³ர்ஶயத் ॥ 3 ॥

ஸ புந: ஸ்வாத்மவிந்யஸ்தசித்தம் ஹரிஹரம் ந்ருʼபம் ।
அபி⁴ஷிச்ய க்ருʼபாவர்ஷைரபா⁴ஷத க்ருʼதாஞ்ஜலிம் ॥ 4 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச ।
மாமவேஹி மஹாபா⁴க³ க்ருʼஷ்ணம் க்ருʼத்யவிதா³ம் வர ।
புர:ஸ்தி²தோঽஸ்மி த்வத்³ப⁴க்த்யா பூர்ணாஸ்ஸந்து மநோரதா:² ॥ 5 ॥

ஸம்ரக்ஷணாய ஶிஷ்டாநாம் து³ஷ்டாநாம் ஶிக்ஷணாய ச ।
ஸம்ருʼத்³த்⁴யை வேத³த⁴ர்மாணாம் மமாம்ஶத்வமிஹோதி³த: ॥ 6 ॥

ராஜந்நாமஸஹஸ்ரேண ராமோ நாம்நாம் ஸ்துதஸ்த்வயா ।
ஸோঽஹம் ஸர்வவிதோ³ தஸ்மாத்ப்ரஸந்நோঽஸ்மி விஶேஷத: ॥ 7 ॥

மாமபி த்வம் மஹாபா⁴க³ மதீ³யசரிதாத்மநா ।
ஸம்ப்ரீணய ஸஹஸ்ரேண நாம்நாம் ஸர்வார்த²தா³யிநாம் ॥ 8 ॥

பராஶரேண முநிநா வ்யாஸேநாம்நாயர்த³ஶிநா ।
ஸ்வாத்மபா⁴ஜா ஶுகேநாபி ஸூக்தேঽப்யேதத்³விபா⁴விதம் ॥ 9 ॥

தம் ஹி த்வமநுஸந்தே⁴ஹி ஸஹஸ்ரஶிரஸம் ப்ரபு⁴ம் ।
த³த்தாந்யேஷு மயா ந்யஸ்தம் ஸஹஸ்ரம் ரக்ஷயிஷ்யதி ॥ 10 ॥

இத³ம் விஶ்வஹிதார்தா²ய ரஸநாரங்க³கோ³சரம் ।
ப்ரகாஶய த்வம் மேதி³ந்யாம் பரமாக³மஸம்மதம் ॥ 11 ॥

இத³ம் ஶடா²ய மூர்கா²ய நாஸ்திகாய விகீர்ணிநே ।
அஸூயிநேঽஹிதாயாபி ந ப்ரகாஶ்யம் கதா³சந ॥ 12 ॥

விவேகிநே விஶுத்³தா⁴ய வேத³மார்கா³நுஸாரிணே ।
ஆஸ்திகாயாத்மநிஷ்டா²ய ஸ்வாத்மந்யநுஸ்ருʼதோத³யம் ॥ 13 ॥

க்ருʼஷ்ணநாமஸஹஸ்ரம் வை க்ருʼததீ⁴ரேததீ³ரயேத் ।

விநியோக:³
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய பராஶரருʼஷி:,
அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³, ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண: பரமாத்மா தே³வதா,
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணேதி பீ³ஜம், ஶ்ரீவல்லபே⁴தி ஶக்தி:, ஶார்ங்கீ³தி கீலகம்,
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணப்ரீத்யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥

ந்யாஸ:
பராஶராய ருʼஷயே நம: இதி ஶிரஸி,
அநுஷ்டுப் ச²ந்த³ஸே நம: இதி முகே²,
கோ³பாலக்ருʼஷ்ணதே³வதாயை நம:, இதி ஹ்ருʼத³யே,
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ணாய பீ³ஜாய நம: இதி கு³ஹ்யே, ஶ்ரீவல்லபா⁴ய ஶக்த்யை நம: இதி
பாத³யோ:,
ஶார்ங்க³த⁴ராய கீலகாய நம: இதி ஸர்வாங்கே³ ॥

கரந்யாஸ:
ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண இத்யாரப்⁴ய ஶூரவம்ஶைகதீ⁴ரித்யந்தாநி அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ஶௌரிரித்யாரப்⁴ய ஸ்வபா⁴ஸோத்³பா⁴ஸிதவ்ரஜ இத்யந்தாநி தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
க்ருʼதாத்மவித்³யாவிந்யாஸேத்யாரப்⁴ய ப்ரஸ்தா²நஶகடாரூட⁴ இதி மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம:,
வ்ருʼந்தா³வநக்ருʼதாலய இத்யாரப்⁴ய மது⁴ராஜநவீக்ஷித இத்யாநாமிகாப்⁴யாம் நம:,
ரஜகப்ரதிகா⁴தக இத்யாரப்⁴ய த்³வாரகாபுரகல்பந இதி கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம:
த்³வாரகாநிலய இத்யாரப்⁴ய பராஶர இதி கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம:,
ஏவம் ஹ்ருʼத³யாதி³ந்யாஸ: ॥

த்⁴யாநம் ।
கேஷாஞ்சித்ப்ரேமபும்ஸாம் விக³லிதமநஸாம் பா³லலீலாவிலாஸம்
கேஷாம் கோ³பாலலீலாங்கிதரஸிகதநுர்வேணுவாத்³யேந தே³வம் ।
கேஷாம் வாமாஸமாஜே ஜநிதமநஸிஜோ தை³த்யத³ர்பாபஹைவம்
ஜ்ஞாத்வா பி⁴ந்நாபி⁴லாஷம் ஸ ஜயதி ஜக³தாமீஶ்வரஸ்தாத்³ருʼஶோঽபூ⁴த் ॥ 1 ॥

க்ஷீராப்³தௌ⁴ க்ருʼதஸம்ஸ்தவஸ்ஸுரக³ணைர்ப்³ரஹ்மாதி³பி:⁴ பண்டி³தை:
ப்ரோத்³பூ⁴தோ வஸுதே³வஸத்³மநி முதா³ சிக்ரீட³ யோ கோ³குலே ।
கம்ஸத்⁴வம்ஸக்ருʼதே ஜகா³ம மது⁴ராம் ஸாராமஸத்³வாரகாம்
கோ³பாலோঽகி²லகோ³பிகாஜநஸக:² பாயாத³பாயாத் ஸ ந: ॥ 2 ॥

பு²ல்லேந்தீ³வரகாந்திமிந்து³வத³நம் ப³ர்ஹாவதம்ஸப்ரியம்
ஶ்ரீவத்ஸாங்கமுதா³ரகௌஸ்துப⁴த⁴ரம் பீதாம்ப³ரம் ஸுந்த³ரம் ।
கோ³பீநாம் நயநோத்பலார்சிததநும் கோ³கோ³பஸங்கா⁴வ்ருʼதம்
கோ³விந்த³ம் கலவேணுவாத³நரதம் தி³வ்யாங்க³பூ⁴ஷம் ப⁴ஜே ॥ 3 ॥


க்ருʼஷ்ண: ஶ்ரீவல்லப:⁴ ஶார்ங்கீ³ விஷ்வக்ஸேந: ஸ்வஸித்³தி⁴த:³ ।
க்ஷீரோத³தா⁴மா வ்யூஹேஶ: ஶேஷஶாயீ ஜக³ந்மய: ॥ 1 ॥

ப⁴க்திக³ம்ய: த்ரஈமூர்திர்பா⁴ரார்தவஸுதா⁴ஸ்துத: ।
தே³வதே³வோ த³யாஸிந்து⁴ர்தே³வதே³வஶிகா²மணி: ॥ 2 ॥

ஸுக²பா⁴வஸ்ஸுகா²தா⁴ரோ முகுந்தோ³ முதி³தாஶய: ।
அவிக்ரிய: க்ரியாமூர்திரத்⁴யாத்மஸ்வஸ்வரூபவாந் ॥ 3 ॥

ஶிஷ்டாபி⁴லக்ஷ்யோ பூ⁴தாத்மா த⁴ர்மத்ராணார்த²சேஷ்டித: ।
அந்தர்யாமீ கலாரூப: காலாவயவஸாக்ஷிக: ॥ 4 ॥

வஸுதா⁴யாஸஹரணோ நாரத³ப்ரேரணோந்முக:² ।
ப்ரபூ⁴ஷ்ணுர்நாரதோ³த்³கீ³தோ லோகரக்ஷாபராயண: ॥ 5 ॥

ரௌஹிணேயக்ருʼதாநந்தோ³ யோக³ஜ்ஞாநநியோஜக: ।
மஹாகு³ஹாந்தர்நிக்ஷிப்த: புராணவபுராத்மவாந் ॥ 6 ॥

ஶூரவம்ஶைகதீ⁴ஶ்ஶௌரி: கம்ஸஶங்காவிஷாத³க்ருʼத் ।
வஸுதே³வோல்லஸச்ச²க்திர்தே³வக்யஷ்டமக³ர்ப⁴க:³ ॥ 7 ॥

வஸுதே³வஸுத: ஶ்ரீமாந்தே³வகீநந்த³நோ ஹரி: ।
ஆஶ்சர்யபா³ல: ஶ்ரீவத்ஸலக்ஷ்மவக்ஷாஶ்சதுர்பு⁴ஜ: ॥ 8 ॥

ஸ்வபா⁴வோத்க்ருʼஷ்டஸத்³பா⁴வ: க்ருʼஷ்ணாஷ்டம்யந்தஸம்ப⁴வ: ।
ப்ராஜாபத்யர்க்ஷஸம்பூ⁴தோ நிஶீத²ஸமயோதி³த: ॥ 9 ॥

ஶங்க²சக்ரக³தா³பத்³மபாணி: பத்³மநிபே⁴க்ஷண: ।
கிரீடீ கௌஸ்துபோ⁴ரஸ்க: ஸ்பு²ரந்மகரகுண்ட³ல: ॥ 10 ॥

பீதவாஸா க⁴நஶ்யாம: குஞ்சிதாஞ்சிதகுந்தல: ।
ஸுவ்யக்தவ்யக்தாப⁴ரண: ஸூதிகாக்³ருʼஹபூ⁴ஷண: ॥ 11 ॥

காராகா³ராந்த⁴காரக்⁴ந: பித்ருʼப்ராக்³ஜந்மஸூசக: ।
வஸுதே³வஸ்துத: ஸ்தோத்ரம் தாபத்ரயநிவாரண: ॥ 12 ॥

நிரவத்³ய: க்ரியாமூர்திர்ந்யாயவாக்யநியோஜக: ।
அத்³ருʼஷ்டசேஷ்ட: கூடஸ்தோ² த்⁴ருʼதலௌகிகவிக்³ரஹ: ॥ 13 ॥

மஹர்ஷிமாநஸோல்லாஸோ மஹீமங்க³ளதா³யக: ।
ஸந்தோஷிதஸுரவ்ராத: ஸாது⁴சித்தப்ரஸாத³க: ॥ 14 ॥

ஜநகோபாயநிர்தே³ஷ்டா தே³வகீநயநோத்ஸவ: ।
பித்ருʼபாணிபரிஷ்காரோ மோஹிதாகா³ரரக்ஷக: ॥ 15 ॥

ஸ்வஶக்த்யுத்³தா⁴டிதாஶேஷகபாட: பித்ருʼவாஹக: ।
ஶேஷோரக³ப²ணாச்ச²த்ரஶ்ஶேஷோக்தாக்²யாஸஹஸ்ரக: ॥ 16 ॥

யமுநாபூரவித்⁴வம்ஸீ ஸ்வபா⁴ஸோத்³பா⁴ஸிதவ்ரஜ: ।
க்ருʼதாத்மவித்³யாவிந்யாஸோ யோக³மாயாக்³ரஸம்ப⁴வ: ॥ 17 ॥

து³ர்கா³நிவேதி³தோத்³பா⁴வோ யஶோதா³தல்பஶாயக: ।
நந்த³கோ³போத்ஸவஸ்பூ²ர்திர்வ்ரஜாநந்த³கரோத³ய: ॥ 18 ॥

ஸுஜாதஜாதகர்ம ஶ்ரீர்கோ³பீப⁴த்³ரோக்திநிர்வ்ருʼத: ।
அலீகநித்³ரோபக³ம: பூதநாஸ்தநபீட³ந: ॥ 19 ॥

ஸ்தந்யாத்தபூதநாப்ராண: பூதநாக்ரோஶகாரக: ।
விந்யஸ்தரக்ஷாகோ³தூ⁴லிர்யஶோதா³கரலாலித: ॥ 20 ॥

நந்தா³க்⁴ராதஶிரோமத்⁴ய: பூதநாஸுக³திப்ரத:³ ।
பா³ல: பர்யங்கநித்³ராலுர்முகா²ர்பிதபதா³ங்கு³லி: ॥ 21 ॥

அஞ்ஜநஸ்நிக்³த⁴நயந: பர்யாயாங்குரிதஸ்மித: ।
லீலாக்ஷஸ்தரலாலோகஶ்ஶகடாஸுரப⁴ஞ்ஜந: ॥ 22 ॥

த்³விஜோதி³தஸ்வஸ்த்யயநோ மந்த்ரபூதஜலாப்லுத: ।
யஶோதோ³த்ஸங்க³பர்யங்கோ யஶோதா³முக²வீக்ஷக: ॥ 23 ॥

யஶோதா³ஸ்தந்யமுதி³தஸ்த்ருʼணாவர்தாதி³து³ஸ்ஸஹ: ।
த்ருʼணாவர்தாஸுரத்⁴வம்ஸீ மாத்ருʼவிஸ்மயகாரக: ॥ 24 ॥

ப்ரஶஸ்தநாமகரணோ ஜாநுசங்க்ரமணோத்ஸுக: ।
வ்யாலம்பி³சூலிகாரத்நோ கோ⁴ஷகோ³பப்ரஹர்ஷண: ॥ 25 ॥

ஸ்வமுக²ப்ரதிபி³ம்பா³ர்தீ² க்³ரீவாவ்யாக்⁴ரநகோ²ஜ்ஜ்வல: ।
பங்காநுலேபருசிரோ மாம்ஸலோரூகடீதட: ॥ 26 ॥

க்⁴ருʼஷ்டஜாநுகரத்³வந்த்³வ: ப்ரதிபி³ம்பா³நுகாரக்ருʼத் ।
அவ்யக்தவர்ணவாக்³வ்ருʼத்தி: ஸ்மிதலக்ஷ்யரதோ³த்³க்³ம: ॥ 27 ॥

தா⁴த்ரீகரஸமாலம்பீ³ ப்ரஸ்க²லச்சித்ரசங்க்ரம: ।
அநுரூபவயஸ்யாட்⁴யஶ்சாருகௌமாரசாபல: ॥ 28 ॥

வத்ஸபுச்ச²ஸமாக்ருʼஷ்டோ வத்ஸபுச்ச²விகர்ஷண: ।
விஸ்மாரிதாந்யவ்யாபாரோ கோ³பகோ³பீமுதா³வஹ: ॥ 29 ॥

அகாலவத்ஸநிர்மோக்தா வ்ரஜவ்யாக்ரோஶஸுஸ்மித: ।
நவநீதமஹாசோரோ தா³ரகாஹாரதா³யக: ॥ 30 ॥

பீடோ²லூக²லஸோபாந: க்ஷீரபா⁴ண்ட³விபே⁴த³ந: ।
ஶிக்யபா⁴ண்ட³ஸமாகர்ஷீ த்⁴வாந்தாகா³ரப்ரவேஶக்ருʼத் ॥ 31 ॥

பூ⁴ஷாரத்நப்ரகாஶாட்⁴யோ கோ³ப்யுபாலம்ப⁴ப⁴ர்த்ஸித: ।
பராக³தூ⁴ஸராகாரோ ம்ருʼத்³ப⁴க்ஷணக்ருʼதேக்ஷண: ॥ 32 ॥

பா³லோக்தம்ருʼத்கதா²ரம்போ⁴ மித்ராந்தர்கூ³ட⁴விக்³ரஹ: ।
க்ருʼதஸந்த்ராஸலோலாக்ஷோ ஜநநீப்ரத்யயாவஹ: ॥33।
மாத்ருʼத்³ருʼஶ்யாத்தவத³நோ வக்த்ரலக்ஷ்யசராசர: ।
யஶோதா³லாலிதஸ்வாத்மா ஸ்வயம் ஸ்வாச்ச²ந்த்³யமோஹந: ॥ 34 ॥

ஸவித்ரீஸ்நேஹஸம்ஶ்லிஷ்ட: ஸவித்ரீஸ்தநலோலுப: ।
நவநீதார்த²நாப்ரஹ்வோ நவநீதமஹாஶந: ॥ 35 ॥

ம்ருʼஷாகோபப்ரகம்போஷ்டோ² கோ³ஷ்டா²ங்க³ணவிலோகந: ।
த³தி⁴மந்த²க⁴டீபே⁴த்தா கிகிம்ணீக்வணஸூசித: ॥ 36 ॥

ஹையங்க³வீநரஸிகோ ம்ருʼஷாஶ்ருஶ்சௌர்யஶங்கித: ।
ஜநநீஶ்ரமவிஜ்ஞாதா தா³மப³ந்த⁴நியந்த்ரித: ॥ 37 ॥

தா³மாகல்பஶ்சலாபாங்கோ³ கா³டோ⁴லூக²லப³ந்த⁴ந: ।
ஆக்ருʼஷ்டோலூக²லோঽநந்த: குபே³ரஸுதஶாபவித் ॥। 38 ॥

நாரதோ³க்திபராமர்ஶீ யமலார்ஜுநப⁴ஞ்ஜந: ।
த⁴நதா³த்மஜஸங்கு⁴ஷ்டோ நந்த³மோசிதப³ந்த⁴ந: ॥ 39 ॥

பா³லகோத்³கீ³தநிரதோ பா³ஹுக்ஷேபோதி³தப்ரிய: ।
ஆத்மஜ்ஞோ மித்ரவஶகோ³ கோ³பீகீ³தகு³ணோத³ய: ॥ 40 ॥

ப்ரஸ்தா²நஶகடாரூடோ⁴ வ்ருʼந்தா³வநக்ருʼதாலய: ।
கோ³வத்ஸபாலநைகாக்³ரோ நாநாக்ரீடா³பரிச்ச²த:³ ॥ 41 ॥

க்ஷேபணீக்ஷேபணப்ரீதோ வேணுவாத்³யவிஶாரத:³ ।
வ்ருʼஷவத்ஸாநுகரணோ வ்ருʼஷத்⁴வநிவிட³ம்ப³ந: ॥ 42 ॥

நியுத்³த⁴லீலாஸம்ஹ்ருʼஷ்ட: கூஜாநுக்ருʼதகோகில: ।
உபாத்தஹம்ஸக³மநஸ்ஸர்வஜந்துருதாநுக்ருʼத் ॥ 43 ॥

ப்⁴ருʼங்கா³நுகாரீ த³த்⁴யந்நசோரோ வத்ஸபுரஸ்ஸர: ।
ப³லீ ப³காஸுரக்³ராஹீ ப³கதாலுப்ரதா³ஹக: ॥ 44 ॥

பீ⁴தகோ³பார்ப⁴காஹூதோ ப³கசஞ்சுவிதா³ரண: ।
ப³காஸுராரிர்கோ³பாலோ பா³லோ பா³லாத்³பு⁴தாவஹ: ॥ 45 ॥

ப³லப⁴த்³ரஸமாஶ்லிஷ்ட: க்ருʼதக்ரீடா³நிலாயந: ।
க்ரீடா³ஸேதுநிதா⁴நஜ்ஞ: ப்லவங்கோ³த்ப்லவநோঽத்³பு⁴த: ॥ 46 ॥

கந்து³கக்ரீட³நோ லுப்தநந்தா³தி³ப⁴வவேத³ந: ।
ஸுமநோঽலங்க்ருʼதஶிரா: ஸ்வாது³ஸ்நிக்³தா⁴ந்நஶிக்யப்⁴ருʼத் ॥ 47 ॥

கு³ஞ்ஜாப்ராலம்ப³நச்ச²ந்ந: பிஞ்சை²ரலகவேஷக்ருʼத் ।
வந்யாஶநப்ரிய: ஶ்ருʼங்க³ரவாகாரிதவத்ஸக: ॥ 48 ॥

மநோஜ்ஞபல்லவோத்தம்ஸபுஷ்பஸ்வேச்சா²த்தஷட்பத:³ ।
மஞ்ஜுஶிஞ்ஜிதமஞ்ஜீரசரண: கரகங்கண: ॥ 49 ॥

அந்யோந்யஶாஸந: கீடா³படு: பரமகைதவ: ।
ப்ரதித்⁴வாநப்ரமுதி³த: ஶாகா²சதுரசங்க்ரம: ॥ 50 ॥

அக⁴தா³நவஸம்ஹர்தா வ்ரஜவிக்⁴நவிநாஶந: ।
வ்ரஜஸஞ்ஜீவந: ஶ்ரேயோநிதி⁴ர்தா³நவமுக்தித:³ ॥ 51 ॥

காலிந்தீ³புலிநாஸீநஸ்ஸஹபு⁴க்தவ்ரஜார்ப⁴க: ।
கக்ஷாஜட²ரவிந்யஸ்தவேணுர்வல்லவசேஷ்டித: ॥ 52 ॥

பு⁴ஜஸந்த்⁴யந்தரந்யஸ்தஶ்ருʼங்க³வேத்ர: ஶுசிஸ்மித: ।
வாமபாணிஸ்த²த³த்⁴யந்நகப³ல: கலபா⁴ஷண: ॥ 53 ॥

அங்கு³ல்யந்தரவிந்யஸ்தப²ல: பரமபாவந: ।
அத்³ருʼஶ்யதர்ணகாந்வேஷீ வல்லவார்ப⁴கபீ⁴திஹா ॥ 54 ॥

அத்³ருʼஷ்டவத்ஸபவ்ராதோ ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞாதவைப⁴வ: ।
கோ³வத்ஸவத்ஸபாந்வேஷீ விராட்-புருஷவிக்³ரஹ: ॥ 55 ॥

ஸ்வஸங்கல்பாநுரூபார்தோ² வத்ஸவத்ஸபரூபத்⁴ருʼக் ।
யதா²வத்ஸக்ரியாரூபோ யதா²ஸ்தா²நநிவேஶந: ॥ 56 ॥

யதா²வ்ரஜார்ப⁴காகாரோ கோ³கோ³பீஸ்தந்யபஸ்ஸுகீ² ।
சிராத்³வலோஹிதோ தா³ந்தோ ப்³ரஹ்மவிஜ்ஞாதவைப⁴வ: ॥ 57 ॥

விசித்ரஶக்திர்வ்யாலீநஸ்ருʼஷ்டகோ³வத்ஸவத்ஸப: ।
ப்³ரஹ்மத்ரபாகரோ தா⁴த்ருʼஸ்துதஸ்ஸர்வார்த²ஸாத⁴க: ॥ 58 ॥

ப்³ரஹ்ம ப்³ரஹ்மமயோঽவ்யக்தஸ்தேஜோரூபஸ்ஸுகா²த்மக: ।
நிருக்தம் வ்யாக்ருʼதிர்வ்யக்தோ நிராலம்ப³நபா⁴வந: ॥ 59 ॥

ப்ரப⁴விஷ்ணுரதந்த்ரீகோ தே³வபக்ஷார்த²ரூபத்⁴ருʼக் ।
அகாமஸ்ஸர்வவேதா³தி³ரணீயஸ்தூ²லரூபவாந் ॥ 60 ॥

வ்யாபீ வ்யாப்ய: க்ருʼபாகர்தா விசித்ராசாரஸம்மத: ।
ச²ந்தோ³மய: ப்ரதா⁴நாத்மா மூர்தாமூர்தித்³வயாக்ருʼதி: ॥ 61 ॥

அநேகமூர்திரக்ரோத:⁴ பர: ப்ரக்ருʼதிரக்ரம: ।
ஸகலாவரணோபேதஸ்ஸர்வதே³வோ மஹேஶ்வர: ॥ 62 ॥

மஹாப்ரபா⁴வந: பூர்வவத்ஸவத்ஸபத³ர்ஶக: ।
க்ருʼஷ்ணயாத³வகோ³பாலோ கோ³பாலோகநஹர்ஷித: ॥ 63 ॥

ஸ்மிதேக்ஷாஹர்ஷிதப்³ரஹ்மா ப⁴க்தவத்ஸலவாக்ப்ரிய: ।
ப்³ரஹ்மாநந்தா³ஶ்ருதௌ⁴தாங்க்⁴ரிர்லீலாவைசித்ர்யகோவித:³ ॥ 64 ॥

ப³லப⁴த்³ரைகஹ்ருʼத³யோ நாமாகாரிதகோ³குல: ।
கோ³பாலபா³லகோ ப⁴வ்யோ ரஜ்ஜுயஜ்ஞோபவீதவாந் ॥ 65 ॥

வ்ருʼக்ஷச்சா²யாஹதாஶாந்திர்கோ³போத்ஸங்கோ³பப³ர்ஹண: ।
கோ³பஸம்வாஹிதபதோ³ கோ³பவ்யஜநவீஜித: ॥66।
கோ³பகா³நஸுகோ²ந்நித்³ர: ஶ்ரீதா³மார்ஜிதஸௌஹ்ருʼத:³ ।
ஸுநந்த³ஸுஹ்ருʼதே³காத்மா ஸுப³லப்ராணரஞ்ஜந: ॥ 67 ॥

தாலீவநக்ருʼதக்ரீடோ³ ப³லபாதிததே⁴நுக: ।
கோ³பீஸௌபா⁴க்³யஸம்பா⁴வ்யோ கோ³தூ⁴லிச்சு²ரிதாலக: ॥ 68 ॥

கோ³பீவிரஹஸந்தப்தோ கோ³பிகாக்ருʼதமஜ்ஜந: ।
ப்ரலம்ப³பா³ஹுருத்பு²ல்லபுண்ட³ரீகாவதம்ஸக: ॥ 69 ॥

விலாஸலலிதஸ்மேரக³ர்ப⁴லீலாவலோகந: ।
ஸ்ரக்³பூ⁴ஷணாநுலேபாட்⁴யோ ஜநந்யுபஹ்ருʼதாந்நபு⁴க் ॥ 70 ॥

வரஶய்யாஶயோ ராதா⁴ப்ரேமஸல்லாபநிர்வ்ருʼத: ।
யமுநாதடஸஞ்சாரீ விஷார்தவ்ரஜஹர்ஷத:³ ॥ 71 ॥

காலியக்ரோத⁴ஜநக: வ்ருʼத்³தா⁴ஹிகுலவேஷ்டித: ।
காலியாஹிப²ணாரங்க³நட: காலியமர்த³ந: ॥ 72 ॥

நாக³பத்நீஸ்துதிப்ரீதோ நாநாவேஷஸம்ருʼத்³தி⁴க்ருʼத் ।
அவிஷ்வக்தத்³ருʼகா³த்மேஶ: க²த்³ருʼகா³த்மஸ்துதிப்ரிய: ॥ 73 ॥

ஸர்வேஶ்வரஸ்ஸர்வகு³ண: ப்ரஸித்³த⁴ஸ்ஸர்வஸாத்வத: ।
அகுண்ட²தா⁴மா சந்த்³ரார்கத்³ருʼஷ்டிராகாஶநிர்மல: ॥ 74 ॥

அநிர்தே³ஶ்யக³திர்நாக³வநிதாபதிபை⁴க்ஷத:³ ।
ஸ்வாங்க்⁴ரிமுத்³ராங்கநாகே³ந்த்³ரமூர்தா⁴ காலியஸம்ஸ்துத: ॥ 75 ॥

அப⁴யோ விஶ்வதஶ்சக்ஷு: ஸ்துதோத்தமகு³ண: ப்ரபு:⁴ ।
அஹமாத்மா மருத்ப்ராண: பரமாத்மா த்³யுஶீர்ஷவாந் ॥ 76 ॥

நாகோ³பாயநஹ்ருʼஷ்டாத்மா ஹ்ரதோ³த்ஸாரிதகாலிய: ।
ப³லப⁴த்³ரஸுகா²லாபோ கோ³பாலிங்க³நநிர்வ்ருʼத: ॥ 77 ॥

தா³வாக்³நிபீ⁴தகோ³பாலகோ³ப்தா தா³வாக்³நிநாஶந: ।
நயநாச்சா²த³நக்ரீடா³லம்படோ ந்ருʼபசேஷ்டித: ॥ 78 ॥

காகபக்ஷத⁴ரஸ்ஸௌம்யோ ப³லவாஹககேலிமாந் ।
ப³லகா⁴திதது³ர்த⁴ர்ஷப்ரலம்போ³ ப³லவத்ஸல: ॥ 79 ॥

முஞ்ஜாடவ்யக்³நிஶமந: ப்ராவ்ருʼட்காலவிநோத³வாந் ।
ஶிலாந்யஸ்தாந்நப்⁴ருʼத்³தை³த்யஸம்ஹர்தா ஶாத்³வலாஸந: ॥ 80 ॥

ஸதா³ப்தகோ³பிகோத்³கீ³த: கர்ணிகாராவதம்ஸக: ।
நடவேஷத⁴ர: பத்³மமாலாங்கோ கோ³பிகாவ்ருʼத: ॥ 81 ॥

கோ³பீமநோஹராபாங்கோ³ வேணுவாத³நதத்பர: ।
விந்யஸ்தவத³நாம்போ⁴ஜஶ்சாருஶப்³த³க்ருʼதாநந: ॥ 82 ॥

பி³ம்பா³த⁴ரார்பிதோதா³ரவேணுர்விஶ்வவிமோஹந: ।
வ்ரஜஸம்வர்ணிதஶ்ராவ்யவேணுநாத:³ ஶ்ருதிப்ரிய: ॥ 83 ॥

கோ³கோ³பகோ³பீஜந்மேப்ஸுர்ப்³ரஹ்மேந்த்³ராத்³யபி⁴வந்தி³த: ।
கீ³தஸ்நுதிஸரித்பூரோ நாத³நர்திதப³ர்ஹிண: ॥ 84 ॥

ராக³பல்லவிதஸ்தா²ணுர்கீ³தாநமிதபாத³ப: ।
விஸ்மாரிதத்ருʼணக்³ராஸம்ருʼகோ³ ம்ருʼக³விலோபி⁴த: ॥ 85 ॥

வ்யாக்⁴ராதி³ஹிம்ஸ்ரஸஹஜவைரஹர்தா ஸுகா³யந: ।
கா³டோ⁴தீ³ரிதகோ³வ்ருʼந்த³ப்ரேமோத்கர்ணிததர்ணக: ॥ 86 ॥

நிஷ்பந்த³யாநப்³ரஹ்மாதி³வீக்ஷிதோ விஶ்வவந்தி³த: ।
ஶாகோ²த்கர்ணஶகுந்தௌக⁴ஶ்ச²த்ராயிதப³லாஹக: ॥ 87 ॥

ப்ரஸந்ந: பரமாநந்த³ஶ்சித்ராயிதசராசர: ।
கோ³பிகாமத³நோ கோ³பீகுசகுங்குமமுத்³ரித: ॥ 88 ॥

கோ³பிகந்யாஜலக்ரீடா³ஹ்ருʼஷ்டோ கோ³ப்யம்ஶுகாப்ருʼஹத் ।
ஸ்கந்தா⁴ரோபிதகோ³பஸ்ரக்³வாஸா: குந்த³நிப⁴ஸ்மித: ॥ 89 ॥

கோ³பீநேத்ரோத்பலஶஶீ கோ³பிகாயாசிதாம்ஶுக: ।
கோ³பீநமஸ்க்ரியாதே³ஷ்டா கோ³ப்யேககரவந்தி³த: ॥ 90 ॥

கோ³ப்யஞ்ஜலிவிஶேஷார்தீ² கோ³பக்ரீடா³விலோபி⁴த: ।
ஶாந்தவாஸஸ்பு²ரத்³கோ³பீக்ருʼதாஞ்ஜலிரகா⁴பஹ: ॥ 91 ॥

கோ³பீகேலிவிலாஸார்தீ² கோ³பீஸம்பூர்ணகாமத:³ ।
கோ³பஸ்த்ரீஈவஸ்த்ரதோ³ கோ³பீசித்தசோர: குதூஹலீ ॥ 92 ॥

வ்ருʼந்தா³வநப்ரியோ கோ³பப³ந்து⁴ர்யஜ்வாந்நயாசிதா ।
யஜ்ஞேஶோ யஜ்ஞபா⁴வஜ்ஞோ யஜ்ஞபத்ந்யபி⁴வாஞ்சி²த: ॥ 93 ॥

முநிபத்நீவிதீர்ணாந்நத்ருʼப்தோ முநிவதூ⁴ப்ரிய: ।
த்³விஜபத்ந்யபி⁴பா⁴வஜ்ஞோ த்³விஜபத்நீவரப்ரத:³ ॥ 94 ॥

ப்ரதிருத்³த⁴ஸதீமோக்ஷப்ரதோ³ த்³விஜவிமோஹிதா ।
முநிஜ்ஞாநப்ரதோ³ யஜ்வஸ்துதோ வாஸவயாக³வித் ॥ 95 ॥

பித்ருʼப்ரோக்தக்ரியாரூபஶக்ரயாக³நிவாரண: ।
ஶக்ராঽமர்ஷகரஶ்ஶக்ரவ்ருʼஷ்டிப்ரஶமநோந்முக:² ॥ 96 ॥

கோ³வர்த⁴நத⁴ரோ கோ³பகோ³வ்ருʼந்த³த்ராணதத்பர: ।
கோ³வர்த⁴நகி³ரிச²த்ரசண்ட³த³ண்ட³பு⁴ஜார்க³ல: ॥ 97 ॥

ஸப்தாஹவித்⁴ருʼதாத்³ரீந்த்³ரோ மேக⁴வாஹநக³ர்வஹா ।
பு⁴ஜாக்³ரோபரிவிந்யஸ்தக்ஷ்மாத⁴ரக்ஷ்மாப்⁴ருʼத³ச்யுத: ॥ 98 ॥

ஸ்வஸ்தா²நஸ்தா²பிதகி³ரிர்கோ³பீத³த்⁴யக்ஷதார்சித: ।
ஸுமநஸ்ஸுமநோவ்ருʼஷ்டிஹ்ருʼஷ்டோ வாஸவவந்தி³த: ॥ 99 ॥

காமதே⁴நுபய:பூராபி⁴ஷிக்தஸ்ஸுரபி⁴ஸ்துத: ।
த⁴ராங்க்⁴ரிரோஷதீ⁴ரோமா த⁴ர்மகோ³ப்தா மநோமய: ॥ 100 ॥

ஜ்ஞாநயஜ்ஞப்ரியஶ்ஶாஸ்த்ரநேத்ரஸ்ஸர்வார்த²ஸாரதி:² ।
ஐராவதகராநீதவியத்³க³ங்கா³ப்லுதோ விபு:⁴ ॥ 101 ॥

ப்³ரஹ்மாபி⁴ஷிக்தோ கோ³கோ³ப்தா ஸர்வலோகஶுப⁴ங்கர: ।
ஸர்வவேத³மயோ மக்³நநந்தா³ந்வேஷிபித்ருʼப்ரிய: ॥ 102 ॥

வருணோதீ³ரிதாத்மேக்ஷாகௌதுகோ வருணார்சித: ।
வருணாநீதஜநகோ கோ³பஜ்ஞாதாத்மவைப⁴வ: ॥ 103 ॥

ஸ்வர்லோகாலோகஸம்ஹ்ருʼஷ்டகோ³பவர்க³த்ரிவர்க³த:³ ।
ப்³ரஹ்மஹ்ருʼத்³கோ³பிதோ கோ³பத்³ரஷ்டா ப்³ரஹ்மபத³ப்ரத:³ ॥ 104 ॥

ஶரச்சந்த்³ரவிஹாரோத்க: ஶ்ரீபதிர்வஶகோ க்ஷம: ।
ப⁴யாபஹோ ப⁴ர்த்ருʼருத்³த⁴கோ³பிகாத்⁴யாநகோ³சர: ॥ 105 ॥

கோ³பிகாநயநாஸ்வாத்³யோ கோ³பீநர்மோக்திநிர்வ்ருʼத: ।
கோ³பிகாமாநஹரணோ கோ³பிகாஶதயூத²ப: ॥ 106 ॥

வைஜயந்தீஸ்ரகா³கல்போ கோ³பிகாமாநவர்த⁴ந: ।
கோ³பகாந்தாஸுநிர்தே³ஷ்டா காந்தோ மந்மத²மந்மத:² ॥ 107 ॥

ஸ்வாத்மாஸ்யத³த்ததாம்பூ³ல: ப²லிதோத்க்ருʼஷ்டயௌவந: ।
வல்லவீஸ்தநஸக்தாக்ஷோ வல்லவீப்ரேமசாலித: ॥ 108 ॥

கோ³பீசேலாஞ்சலாஸீநோ கோ³பீநேத்ராப்³ஜஷட்பத:³ ।
ராஸக்ரீடா³ஸமாஸக்தோ கோ³பீமண்ட³லமண்ட³ந: ॥ 109 ॥

கோ³பீஹேமமணிஶ்ரேணிமத்⁴யேந்த்³ரமணிருஜ்ஜ்வல: ।
வித்³யாத⁴ரேந்து³ஶாபக்⁴நஶ்ஶங்க²சூட³ஶிரோஹர: ॥ 110 ॥

ஶங்க²சூட³ஶிரோரத்நஸம்ப்ரீணிதப³லோঽநக:⁴ ।
அரிஷ்டாரிஷ்டக்ருʼத்³து³ஷ்டகேஶிதை³த்யநிஷூத³ந: ॥ 111 ॥

ஸரஸஸ்ஸஸ்மிதமுக²ஸ்ஸுஸ்தி²ரோ விரஹாகுல: ।
ஸங்கர்ஷணார்பிதப்ரீதிரக்ரூரத்⁴யாநகோ³சர: ॥ 112 ॥

அக்ரூரஸம்ஸ்துதோ கூ³டோ⁴ கு³ணவ்ருʼத்யுபலக்ஷித: ।
ப்ரமாணக³ம்யஸ்தந்மாத்ராঽவயவீ பு³த்³தி⁴தத்பர: ॥ 113 ॥

ஸர்வப்ரமாணப்ரமதீ⁴ஸ்ஸர்வப்ரத்யயஸாத⁴க: ।
புருஷஶ்ச ப்ரதா⁴நாத்மா விபர்யாஸவிலோசந: ॥ 114 ॥

மது⁴ராஜநஸம்வீக்ஷ்யோ ரஜகப்ரதிகா⁴தக: ।
விசித்ராம்ப³ரஸம்வீதோ மாலாகாரவரப்ரத:³ ॥ 115 ॥

குப்³ஜாவக்ரத்வநிர்மோக்தா குப்³ஜாயௌவநதா³யக: ।
குப்³ஜாங்க³ராக³ஸுரபி:⁴ கம்ஸகோத³ண்ட³க²ண்ட³ந: ॥ 116 ॥

தீ⁴ர: குவலயாபீட³மர்த³ந: கம்ஸபீ⁴திக்ருʼத் ।
த³ந்தித³ந்தாயுதோ⁴ ரங்க³த்ராஸகோ மல்லயுத்³த⁴வித் ॥ 117 ॥

சாணூரஹந்தா கம்ஸாரிர்தே³வகீஹர்ஷதா³யக: ।
வஸுதே³வபதா³நம்ர: பித்ருʼப³ந்த⁴விமோசந: ॥ 118 ॥

உர்வீப⁴யாபஹோ பூ⁴ப உக்³ரஸேநாதி⁴பத்யத:³ ।
ஆஜ்ஞாஸ்தி²தஶசீநாத²ஸ்ஸுத⁴ர்மாநயநக்ஷம: ॥ 119 ॥

ஆத்³யோ த்³விஜாதிஸத்கர்தா ஶிஷ்டாசாரப்ரத³ர்ஶக: ।
ஸாந்தீ³பநிக்ருʼதாப்⁴யஸ்தவித்³யாப்⁴யாஸைகதீ⁴ஸ்ஸுதீ:⁴ ॥ 120 ॥

கு³ர்வபீ⁴ஷ்டக்ரியாத³க்ஷ: பஶ்சிமோத³தி⁴பூஜித: ।
ஹதபஞ்சஜநப்ராப்தபாஞ்சஜந்யோ யமார்சித: ॥ 121 ॥

த⁴ர்மராஜஜயாநீதகு³ருபுத்ர உருக்ரம: ।
கு³ருபுத்ரப்ரத³ஶ்ஶாஸ்தா மது⁴ராஜஸபா⁴ஸத:³ ॥ 122 ॥

ஜாமத³க்³ந்யஸமப்⁴யர்ச்யோ கோ³மந்தகி³ரிஸஞ்சர: ।
கோ³மந்ததா³வஶமநோ க³ருடா³நீதபூ⁴ஷண: ॥ 123 ॥

சக்ராத்³யாயுத⁴ஸம்ஶோபீ⁴ ஜராஸந்த⁴மதா³பஹ: ।
ஸ்ருʼகா³லாவநிபாலக்⁴நஸ்ஸ்ருʼகா³லாத்மஜராஜ்யத:³ ॥ 124 ॥

வித்⁴வஸ்தகாலயவநோ முசுகுந்த³வரப்ரத:³ ।
ஆஜ்ஞாபிதமஹாம்போ⁴தி⁴ர்த்³வாரகாபுரகல்பந: ॥ 125 ॥

த்³வாரகாநிலயோ ருக்மிமாநஹந்தா யதூ³த்³வஹ: ।
ருசிரோ ருக்மிணீஜாநி: ப்ரத்³யும்நஜநக: ப்ரபு:⁴ ॥ 126 ॥

அபாக்ருʼதத்ரிலோகார்திரநிருத்³த⁴பிதாமஹ: ।
அநிருத்³த⁴பதா³ந்வேஷீ சக்ரீ க³ருட³வாஹந: ॥ 127 ॥

பா³ணாஸுரபுரீரோத்³தா⁴ ரக்ஷாஜ்வலநயந்த்ரஜித் ।
தூ⁴தப்ரமத²ஸம்ரம்போ⁴ ஜிதமாஹேஶ்வரஜ்வர: ॥ 128 ॥

ஷட்சக்ரஶக்திநிர்ஜேதா பூ⁴தவேதாலமோஹக்ருʼத் ।
ஶம்பு⁴த்ரிஶூலஜிச்ச²ம்பு⁴ஜ்ருʼம்ப⁴ணஶ்ஶம்ம்பு⁴ஸம்ஸ்துத: ॥ 129 ॥

இந்த்³ரியாத்மேந்து³ஹ்ருʼத³யஸ்ஸர்வயோகே³ஶ்வரேஶ்வர: ।
ஹிரண்யக³ர்ப⁴ஹ்ருʼத³யோ மோஹாவர்தநிவர்தந: ॥ 130 ॥

ஆத்மஜ்ஞாநநிதி⁴ர்மேதா⁴ கோஶஸ்தந்மாத்ரரூபவாந் ।
இந்த்³ரோঽக்³நிவத³ந: காலநாப⁴ஸ்ஸர்வாக³மாத்⁴வக:³ ॥ 131 ॥

துரீயஸர்வதீ⁴ஸாக்ஷீ த்³வந்த்³வாராமாத்மதூ³ரக:³ ।
அஜ்ஞாதபாரோ வஶ்யஶ்ரீரவ்யாக்ருʼதவிஹாரவாந் ॥ 132 ॥

ஆத்மப்ரதீ³போ விஜ்ஞாநமாத்ராத்மா ஶ்ரீநிகேதந: ।
பா³ணபா³ஹுவநச்சே²த்தா மஹேந்த்³ரப்ரீதிவர்த⁴ந: ॥ 133 ॥

அநிருத்³த⁴நிரோத⁴ஜ்ஞோ ஜலேஶாஹ்ருʼதகோ³குல: ।
ஜலேஶவிஜயீ வீரஸ்ஸத்ராஜித்³ரத்நயாசக: ॥ 134 ॥

ப்ரஸேநாந்வேஷணோத்³யுக்தோ ஜாம்ப³வத்³த்⁴ருʼதரத்நத:³ ।
ஜிதர்க்ஷராஜதநயாஹர்தா ஜாம்ப³வதீப்ரிய: ॥ 135 ॥

ஸத்யபா⁴மாப்ரிய: காமஶ்ஶதத⁴ந்வஶிரோஹர: ।
காலிந்தீ³பதிரக்ரூரப³ந்து⁴ரக்ரூரரத்நத:³ ॥ 136 ॥

கைகேயீரமணோ ப⁴த்³ராப⁴ர்தா நாக்³நஜிதீத⁴வ: ।
மாத்³ரீமநோஹரஶ்ஶைப்³யாப்ராணப³ந்து⁴ருருக்ரம: ॥ 137 ॥

ஸுஶீலாத³யிதோ மித்ரவிந்தா³நேத்ரமஹோத்ஸவ: ।
லக்ஷ்மணாவல்லபோ⁴ ருத்³த⁴ப்ராக்³ஜ்யோதிஷமஹாபுர: ॥ 138 ॥

ஸுரபாஶாவ்ருʼதிச்சே²தீ³ முராரி: க்ரூரயுத்³த⁴வித்।
ஹயக்³ரீவஶிரோஹர்தா ஸர்வாத்மா ஸர்வத³ர்ஶந: ॥ 139 ॥

நரகாஸுரவிச்சே²த்தா நரகாத்மஜராஜ்யத:³।
ப்ருʼத்²வீஸ்துத: ப்ரகாஶாத்மா ஹ்ருʼத்³யோ யஜ்ஞப²லப்ரத:³ ॥ 140 ॥

கு³ணக்³ராஹீ கு³ணத்³ரஷ்டா கூ³ட⁴ஸ்வாத்மா விபூ⁴திமாந் ।
கவிர்ஜக³து³பத்³ரஷ்டா பரமாக்ஷரவிக்³ரஹ: ॥ 141 ॥

ப்ரபந்நபாலநோ மாலீ மஹத்³ ப்³ரஹ்மவிவர்த⁴ந: ।
வாச்யவாசகஶக்த்யர்த²ஸ்ஸர்வவ்யாக்ருʼதஸித்³தி⁴த:³ ॥ 142 ॥

ஸ்வயம்ப்ரபு⁴ரநிர்வேத்³யஸ்ஸ்வப்ரகாஶஶ்சிரந்தந: ।
நாதா³த்மா மந்த்ரகோடீஶோ நாநாவாத³நிரோத⁴க: ॥ 143 ॥

கந்த³ர்பகோடிலாவண்ய: பரார்தை²கப்ரயோஜக: ।
அமரீக்ருʼததே³வௌக:⁴ கந்யகாப³ந்த⁴மோசந: ॥ 144 ॥

ஷோட³ஶஸ்த்ரீஸஹஸ்ரேஶ: காந்த: காந்தாமநோப⁴வ: ।
க்ரீடா³ரத்நாசலாஹர்தா வருணச்ச²த்ரஶோபி⁴த: ॥ 145 ॥

ஶக்ராபி⁴வந்தி³தஶ்ஶக்ரஜநநீகுண்ட³லப்ரத:³ ।
அதி³திப்ரஸ்துதஸ்தோத்ரோ ப்³ராஹ்மணோத்³கு⁴ஷ்டசேதந: ॥ 146 ॥

புராணஸ்ஸம்யமீ ஜந்மாலிப்த: ஷட்³விம்ஶகோঽர்த²த:³ ।
யஶஸ்யநீதிராத்³யந்தரஹிதஸ்ஸத்கதா²ப்ரிய: ॥ 147 ॥

ப்³ரஹ்மபோ³த:⁴ பராநந்த:³ பாரிஜாதாபஹாரக: ।
பௌண்ட்³ரகப்ராணஹரண: காஶிராஜநிஷூத³ந: ॥ 148 ॥

க்ருʼத்யாக³ர்வப்ரஶமநோ விசக்ரவத⁴தீ³க்ஷித: ।
கம்ஸவித்⁴வம்ஸநஸ்ஸாம்ப³ஜநகோ டி³ம்ம்ப⁴கார்த³ந: ॥ 149 ॥

முநிர்கோ³ப்தா பித்ருʼவரப்ரத³ஸ்ஸவநதீ³க்ஷித: ।
ரதீ² ஸாரத்²யநிர்தே³ஷ்டா பா²ல்கு³ந: பா²ல்கு³நிப்ரிய: ॥ 150 ॥

ஸப்தாப்³தி⁴ஸ்தம்ப⁴நோத்³பா⁴தோ ஹரிஸ்ஸப்தாப்³தி⁴பே⁴த³ந: ।
ஆத்மப்ரகாஶ: பூர்ணஶ்ரீராதி³நாராயணேக்ஷித: ॥ 151 ॥

விப்ரபுத்ரப்ரத³ஶ்சைவ ஸர்வமாத்ருʼஸுதப்ரத:³ ।
பார்த²விஸ்மயக்ருʼத்பார்த²ப்ரணவார்த²ப்ரபோ³த⁴ந: ॥ 152 ॥

கைலாஸயாத்ராஸுமுகோ² ப³த³ர்யாஶ்ரமபூ⁴ஷண: ।
க⁴ண்டாகர்ணக்ரியாமௌட்⁴யாத்தோஷிதோ ப⁴க்தவத்ஸல: ॥ 153 ॥

முநிவ்ருʼந்தா³தி³பி⁴ர்த்⁴யேயோ க⁴ண்டாகர்ணவரப்ரத:³ ।
தபஶ்சர்யாபரஶ்சீரவாஸா: பிங்க³ஜடாத⁴ர: ॥ 154 ॥

ப்ரத்யக்ஷீக்ருʼதபூ⁴தேஶஶ்ஶிவஸ்தோதா ஶிவஸ்துத: ।
க்ருʼஷ்ணாஸ்வயம்வராலோககௌதுகீ ஸர்வஸம்மத: ॥ 155 ॥

ப³லஸம்ரம்ப⁴ஶமநோ ப³லத³ர்ஶிதபாண்ட³வ: ।
யதிவேஷார்ஜுநாபீ⁴ஷ்டதா³யீ ஸர்வாத்மகோ³சர: ॥ 156 ॥

ஸுப⁴த்³ராபா²ல்கு³நோத்³வாஹகர்தா ப்ரீணிதபா²ல்கு³ந: ।
கா²ண்ட³வப்ரீணிதார்சிஷ்மாந்மயதா³நவமோசந: ॥ 157 ॥

ஸுலபோ⁴ ராஜஸூயார்ஹயுதி⁴ஷ்டி²ரநியோஜக: ।
பீ⁴மார்தி³தஜராஸந்தோ⁴ மாக³தா⁴த்மஜராஜ்யத:³ ॥ 158 ॥

ராஜப³ந்த⁴நநிர்மோக்தா ராஜஸூயாக்³ரபூஜந: ।
சைத்³யாத்³யஸஹநோ பீ⁴ஷ்மஸ்துதஸ்ஸாத்வதபூர்வஜ: ॥ 159 ॥

ஸர்வாத்மார்த²ஸமாஹர்தா மந்த³ராசலதா⁴ரக: ।
யஜ்ஞாவதார: ப்ரஹ்லாத³ப்ரதிஜ்ஞாப்ரதிபாலக: ॥ 160 ॥

ப³லியஜ்ஞஸபா⁴த்⁴வம்ஸீ த்³ருʼப்தக்ஷத்ரகுலாந்தக: ।
த³ஶக்³ரீவாந்தகோ ஜேதா ரேவதீப்ரேமவல்லப:⁴ ॥ 161 ॥

ஸர்வாவதாராதி⁴ஷ்டா²தா வேத³பா³ஹ்யவிமோஹந: ।
கலிதோ³ஷநிராகர்தா த³ஶநாமா த்³ருʼட⁴வ்ரத: ॥ 162 ॥

அமேயாத்மா ஜக³த்ஸ்வாமீ வாக்³மீ சைத்³யஶிரோஹர: ।
த்³ரௌபதீ³ரசிதஸ்தோத்ர: கேஶவ: புருஷோத்தம: ॥ 163 ॥

நாராயணோ மது⁴பதிர்மாத⁴வோ தோ³ஷவர்ஜித: ।
கோ³விந்த:³ புண்ட³ரீகாக்ஷோ விஷ்ணுஶ்ச மது⁴ஸூத³ந: ॥ 164 ॥

த்ரிவிக்ரமஸ்த்ரிலோகேஶோ வாமந: ஶ்ரீத⁴ர: புமாந் ।
ஹ்ருʼஷீகேஶோ வாஸுதே³வ: பத்³மநாபோ⁴ மஹாஹ்ரத:³ ॥ 165 ॥

தா³மோத³ரஶ்சதுர்வ்யூஹ: பாஞ்சாலீமாநரக்ஷண: ।
ஸால்வக்⁴நஸ்ஸமரஶ்லாகீ⁴ த³ந்தவக்த்ரநிப³ர்ஹண: ॥ 166 ॥

தா³மோத³ரப்ரியஸகா² ப்ருʼது²காஸ்வாத³நப்ரிய: ॥

க்⁴ருʼணீ தா³மோத³ர: ஶ்ரீதோ³ கோ³பீபுநரவேக்ஷக: ॥ 167 ॥

கோ³பிகாமுக்திதோ³ யோகீ³ து³ர்வாஸஸ்த்ருʼப்திகாரக: ।
அவிஜ்ஞாதவ்ரஜாகீர்ணபாண்ட³வாலோகநோ ஜயீ ॥ 168 ॥

பார்த²ஸாரத்²யநிரத: ப்ராஜ்ஞ: பாண்ட³வதூ³த்யக்ருʼத் ।
விது³ராதித்²யஸந்துஷ்ட: குந்தீஸந்தோஷதா³யக: ॥ 169 ॥

ஸுயோத⁴நதிரஸ்கர்தா து³ர்யோத⁴நவிகாரவித் ।
விது³ராபி⁴ஷ்டு²தோ நித்யோ வார்ஷ்ணேயோ மங்க³ளாத்மக: ॥ 170 ॥

பஞ்சவிம்ஶதிதத்வேஶஶ்சதுர்விம்ஶதிதே³ஹபா⁴க் ।
ஸர்வாநுக்³ராஹகஸ்ஸர்வதா³ஶார்ஹஸததார்சித: ॥ 171 ॥

அசிந்த்யோ மது⁴ராலாபஸ்ஸாது⁴த³ர்ஶீ து³ராஸத:³ ।
மநுஷ்யத⁴ர்மாநுக³த: கௌரவேந்த்³ரக்ஷயேக்ஷிதா ॥ 172 ॥

உபேந்த்³ரோ தா³நவாராதிருருகீ³தோ மஹாத்³யுதி: ।
ப்³ரஹ்மண்யதே³வ: ஶ்ருதிமாந் கோ³ப்³ராஹ்மணஹிதாஶய: ॥ 173 ॥

வரஶீலஶ்ஶிவாரம்ப⁴ஸ்ஸுவிஜ்ஞாநவிமூர்திமாந் ।
ஸ்வபா⁴வஶுத்³த⁴ஸ்ஸந்மித்ரஸ்ஸுஶரண்யஸ்ஸுலக்ஷண: ॥ 174 ॥

த்⁴ருʼதராஷ்ட்ரக³தோத்³ருʼஷ்டிப்ரத:³ கர்ணவிபே⁴த³ந: ।
ப்ரதோத³த்⁴ருʼக்³விஶ்வரூபவிஸ்மாரிதத⁴நஞ்ஜய: ॥ 175 ॥

ஸாமகா³நப்ரியோ த⁴ர்மதே⁴நுர்வர்ணோத்தமோঽவ்யய: ।
சதுர்யுக³க்ரியாகர்தா விஶ்வரூபப்ரத³ர்ஶக: ॥ 176 ॥

ப்³ரஹ்மபோ³த⁴பரித்ராதபார்தோ² பீ⁴ஷ்மார்த²சக்ரப்⁴ருʼத் ।
அர்ஜுநாயாஸவித்⁴வம்ஸீ காலத³ம்ஷ்ட்ராவிபூ⁴ஷண: ॥ 177 ॥

ஸுஜாதாநந்தமஹிமா ஸ்வப்நவ்யாபாரிதார்ஜுந: ।
அகாலஸந்த்⁴யாக⁴டநஶ்சக்ராந்தரிதபா⁴ஸ்கர: ॥ 178 ॥

து³ஷ்டப்ரமத²ந: பார்த²ப்ரதிஜ்ஞாபரிபாலக: ।
ஸிந்து⁴ராஜஶிர:பாதஸ்தா²நவக்தா விவேகத்³ருʼக் ॥ 179 ॥

ஸுப⁴த்³ராஶோகஹரணோ த்³ரோணோத்ஸேகாதி³விஸ்மித: ।
பார்த²மந்யுநிராகர்தா பாண்ட³வோத்ஸவதா³யக: ॥ 180 ॥

அங்கு³ஷ்டா²க்ராந்தகௌந்தேயரத²ஶ்ஶக்தோঽஹிஶீர்ஷஜித் ।
காலகோபப்ரஶமநோ பீ⁴மஸேநஜயப்ரத:³ ॥ 181 ॥

அஶ்வத்தா²மவதா⁴யாஸத்ராதபாண்டு³ஸுத: க்ருʼதீ ।
இஷீகாஸ்த்ரப்ரஶமநோ த்³ரௌணிரக்ஷாவிசாரண: ।182 ॥

பார்தா²பஹாரிதத்³ரௌணிசூடா³மணிரப⁴ங்கு³ர: ।
த்⁴ருʼதராஷ்ட்ரபராம்ருʼஷ்டபீ⁴மப்ரதிக்ருʼதிஸ்மய: ॥ 183 ॥

பீ⁴ஷ்மபு³த்³தி⁴ப்ரத³ஶ்ஶாந்தஶ்ஶரச்சந்த்³ரநிபா⁴நந: ।
க³தா³க்³ரஜந்மா பாஞ்சாலீப்ரதிஜ்ஞாபரிபாலக: ॥ 184 ॥

கா³ந்தா⁴ரீகோபத்³ருʼக்³கு³ப்தத⁴ர்மஸூநுரநாமய: ।
ப்ரபந்நார்திப⁴யச்சே²த்தா பீ⁴ஷ்மஶல்யவ்யதா⁴வஹ: ॥ 185 ॥

ஶாந்தஶ்ஶாந்தநவோதீ³ர்ணஸர்வத⁴ர்மஸமாஹித: ।
ஸ்மாரிதப்³ரஹ்மவித்³யார்த²ப்ரீதபார்தோ² மஹாஸ்த்ரவித் ॥ 186 ॥

ப்ரஸாத³பரமோதா³ரோ கா³ங்கே³யஸுக³திப்ரத:³ ।
விபக்ஷபக்ஷக்ஷயக்ருʼத்பரீக்ஷித்ப்ராணரக்ஷண: ॥ 187 ॥

ஜக³த்³கு³ருர்த⁴ர்மஸூநோர்வாஜிமேத⁴ப்ரவர்தக: ।
விஹிதார்தா²ப்தஸத்காரோ மாஸகாத்பரிவர்தத:³ ॥ 188 ॥

உத்தங்கஹர்ஷதா³த்மீயதி³வ்யரூபப்ரத³ர்ஶக: ।
ஜநகாவக³தஸ்வோக்தபா⁴ரதஸ்ஸர்வபா⁴வந: ॥ 189 ॥

அஸோட⁴யாத³வோத்³ரேகோ விஹிதாப்தாதி³பூஜந: ॥

ஸமுத்³ரஸ்தா²பிதாஶ்சர்யமுஸலோ வ்ருʼஷ்ணிவாஹக: ॥ 190 ॥

முநிஶாபாயுத:⁴ பத்³மாஸநாதி³த்ரித³ஶார்தி²த: ।
வ்ருʼஷ்டிப்ரத்யவஹாரோத்கஸ்ஸ்வதா⁴மக³மநோத்ஸுக: ॥ 191 ॥

ப்ரபா⁴ஸாலோகநோத்³யுக்தோ நாநாவித⁴நிமித்தக்ருʼத் ।
ஸர்வயாத³வஸம்ஸேவ்யஸ்ஸர்வோத்க்ருʼஷ்டபரிச்ச²த:³ ॥ 192 ॥

வேலாகாநநஸஞ்சாரீ வேலாநிலஹ்ருʼதஶ்ரம: ।
காலாத்மா யாத³வோঽநந்தஸ்ஸ்துதிஸந்துஷ்டமாநஸ: ॥ 193 ॥

த்³விஜாலோகநஸந்துஷ்ட: புண்யதீர்த²மஹோத்ஸவ: ।
ஸத்காராஹ்லாதி³தாஶேஷபூ⁴ஸுரஸ்ஸுரவல்லப:⁴ ॥ 194 ॥

புண்யதீர்தா²ப்லுத: புண்ய: புண்யத³ஸ்தீர்த²பாவந: ।
விப்ரஸாத்க்ருʼதகோ³கோடிஶ்ஶதகோடிஸுவர்ணத:³ ॥ 195 ॥

ஸ்வமாயாமோஹிதாঽஶேஷவ்ருʼஷ்ணிவீரோ விஶேஷவித் ।
ஜலஜாயுத⁴நிர்தே³ஷ்டா ஸ்வாத்மாவேஶிதயாத³வ: ॥ 196 ॥

தே³வதாபீ⁴ஷ்டவரத:³ க்ருʼதக்ருʼத்ய: ப்ரஸந்நதீ:⁴ ।
ஸ்தி²ரஶேஷாயுதப³லஸ்ஸஹஸ்ரப²ணிவீக்ஷண: ॥ 197 ॥

ப்³ரஹ்மவ்ருʼக்ஷவரச்சா²யாஸீந: பத்³மாஸநஸ்தி²த: ।
ப்ரத்யகா³த்மா ஸ்வபா⁴வார்த:² ப்ரணிதா⁴நபராயண: ॥ 198 ॥

வ்யாதே⁴ஷுவித்³த⁴பூஜ்யாங்க்⁴ரிர்நிஷாத³ப⁴யமோசந: ।
புலிந்த³ஸ்துதிஸந்துஷ்ட: புலிந்த³ஸுக³திப்ரத:³ ॥ 199 ॥

தா³ருகார்பிதபார்தா²தி³கரணீயோக்திரீஶிதா ।
தி³வ்யது³ந்து³பி⁴ஸம்யுக்த: புஷ்பவ்ருʼஷ்டிப்ரபூஜித: ॥ 200 ॥

புராண: பரமேஶாந: பூர்ணபூ⁴மா பரிஷ்டுத: ।
பதிராத்³ய: பரம் ப்³ரஹ்ம பரமாத்மா பராத்பர: ॥ 201 ॥

ஶ்ரீபரமாத்மா பராத்பர: ஓம் நம: இதி-

ப²லஶ்ருதி:
இத³ம் ஸஹஸ்ரம் க்ருʼஷ்ணஸ்ய நாம்நாம் ஸர்வார்த²தா³யகம் ।
அநந்தரூபீ ப⁴க³வாந் வ்யாக்²யாதாதௌ³ ஸ்வயம்பு⁴வே ॥ 202 ॥

தேந ப்ரோக்தம் வஸிஷ்டா²ய ததோ லப்³த்⁴வா பராஶர: ।
வ்யாஸாய தேந ஸம்ப்ரோக்தம் ஶுகோ வ்யாஸாத³வாப்தவாந் ॥ 203 ॥

தச்சி²ஷ்யைர்ப³ஹுபி⁴ர்பூ⁴மௌ க்²யாபிதம் த்³வாபரே யுகே³ ।
க்ருʼஷ்ணாஜ்ஞயா ஹரிஹர: கலௌ ப்ரக்²யாபயத்³விபு:⁴ ॥ 204 ॥

இத³ம் பட²தி ப⁴க்த்யா ய: ஶ்ருʼணோதி ச ஸமாஹித: ।
ஸ்வஸித்³த்⁴யை ப்ரார்த²யந்த்யேநம் தீர்த²க்ஷேத்ராதி³தே³வதா: ॥ 205 ॥

ப்ராயஶ்சித்தாந்யஶேஷாணி நாலம் யாநி வ்யபோஹிதும் ।
தாநி பாபாநி நஶ்யந்தி ஸக்ருʼத³ஸ்ய ப்ரஶம்ஸநாத் ॥ 206 ॥

ருʼணத்ரயவிமுக்தஸ்ய ஶ்ரௌதஸ்மார்தாநுவர்திந: ।
ருʼஷேஸ்த்ரிமூர்திரூபஸ்ய ப²லம் விந்தே³தி³த³ம் பட²ந் ॥ 207 ॥

இத³ம் நாமஸஹஸ்ரம் ய: பட²த்யேதச்ச்²ருʼணோதி ச ।
ஶிவலிங்க³ஸஹஸ்ரஸ்ய ஸ ப்ரதிஷ்டா²ப²லம் லபே⁴த் ॥ 208 ॥

இத³ம் கிரீடீ ஸஞ்ஜப்ய ஜயீ பாஶுபதாஸ்த்ரபா⁴க் ।
க்ருʼஷ்ணஸ்ய ப்ராணபூ⁴தஸ்ஸந் க்ருʼஷ்ணம் ஸாரதி²மாப்தவாந் ॥ 209 ॥

த்³ரௌபத்³யா த³மயந்த்யா ச ஸாவித்ர்யா ச ஸுஶீலயா ।
து³ரிதாநி ஜிதாந்யேதஜ்ஜபாதா³ப்தம் ச வாஞ்சி²தம் ॥ 210 ॥

கிமித³ம் ப³ஹுநா ஶம்ஸந்மாநவோ மோத³நிர்ப⁴ர: ।
ப்³ரஹ்மாநந்த³மவாப்யாந்தே க்ருʼஷ்ணஸாயூஜ்யமாப்நுயாத் ॥ 211 ॥

॥ இதி க்ருʼஷ்ணஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

ஶ்ரீவிஷ்ணுத⁴ர்மோத்தரத:

Also Read 1000 Names of Shrikrishna:

1000 Names of Sri Krishna | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Krishna | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top