Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Muthu Kumara Subrahmanya Murti | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Muthukkumarasubrahmanyamurti Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீமுத்துக்குமாரஸுப்³ரஹ்மண்யமூர்திஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீவைத்³யேஶ்வரமந்தி³ரஸ்தி²த (கும்ப⁴கோ⁴ணநக³ரஸ்ய நிகடவர்தி (தமிள் நாடு³)
வைத்தீஶ்வரந் கோவில்) முத்துக்குமாரந் ஸுப்³ரஹ்மண்யமூர்திஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம்
Sahasranama is on Lord Subrahmanya at Vaitheeswaran Koil.

॥த்⁴யாநம் ॥

ஷட்³வக்த்ரம் ஶிகி²வாஹநம் த்ரிநயநம் வல்லீஶஸேநாபதிம்
வஜ்ரம் ஶக்திமஸிம் த்ரிஶூலமப⁴யம் கே²டம் த⁴நுஶ்சக்ரகம் ।
பாஶம் குக்குடமங்குஶம் ச வரத³ம் தோ³ர்பி⁴ர்த³தா⁴நம் ஶிவம்
ஸுப்³ரஹ்மண்யமுபாஸ்மஹே ப்ரணமதாம் பீ⁴திப்ரணாஶோத்³யதம் ॥

கா³ங்கே³யம் வஹ்நிபீ³ஜம் ஶரவணஜநிதம் ஜ்ஞாநஶக்திம் குமாரம்
ப்³ரஹ்மாணம் ஸ்கந்த³தே³வம் கு³ஹமசலபி⁴த³ம் ரௌத்³ரதேஜ:ஸ்வரூபம் ।
ஸேநாந்யம் தாரகக்⁴நம் க³ஜமுக²ஸஹிதம் கார்திகேயம் ஷடா³ஸ்யம்
ஸுப்³ரஹ்மண்யம் மயூரத்⁴வஜஸஹிதமஜம் தே³வதே³வம் நமாமி ॥

॥ௐ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ॥

அத² ஶ்ரீமுத்துக்குமாரஸுப்³ரஹ்மண்யமூர்திஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ।

அநந்தஶ்சாமலோঽநாதி³ரமரோঽநந்தஸத்³கு³ண: ।
அச்யுதஶ்சாநகோ⁴ঽநந்தஸ்வரூபோ நிஷ்கலத்³யுதி: ॥ 1 ॥

அநந்தப²லதோ³ঽக²ண்ட³ரூபோঽநந்தோத³ரோঽதுல: ।
ஆநுகூல்யோঽநந்தஸௌக்²ய: ஸுந்த³ரஶ்சாமராதி⁴ப: ॥ 2 ॥ 10
ஷண்மாத்ருʼநந்த³ந: ஸ்வர்ணபூ⁴ஷண: ஷண்முகோ²ঽம்ருʼத: ।
ஹரஸூநு: பிதா சாஷ்டாத³ஶார்ணஶ்சாதி³தே³ஶிக: ॥ 3 ॥

அக³ஜாகுசபீயூஷபோ⁴க்தாঽঽக²ண்ட³லார்தஹ்ருʼத் ।
அநேகாஸுரஸம்ஹாரீ தாரகப்³ரஹ்மதே³ஶிக: ॥ 4 ॥

ஸச்சிதா³நந்த³ரூபீ ச விதீ⁴ந்த்³ரஸுரவந்தி³த: ।
குமார: ஶங்கரஸுத: ஹாரகேயூரபூ⁴ஷித: ॥ 5 ॥

ஷட்கிரீடத⁴ரோ ப்³ரஹ்மா ஆதா⁴ரஶ்ச பராத்பர: ।
ஆதி³த்யஸோமபௌ⁴மாதி³க்³ரஹதோ³ஷவிப⁴ஞ்ஜந: ॥ 6 ॥

ஶ்ரீமாந் ஶிவகி³ரீஶஶ்ச ப⁴க்தஸம்ஸ்துதவைப⁴வ: ।
அக³ஸ்த்யமுநிஸம்போ³த்³தா⁴ அமரார்திப்ரப⁴ஞ்ஜந: ॥ 7 ॥

முகுந்த³பா⁴கி³நேயஶ்ச த்³விஷண்ணேத்ரோ த்³விஷட்³பு⁴ஜ: ।
சந்த்³ரார்ககோடிஸத்³ருʼஶ: ஶசீமாங்க³ல்யரக்ஷக: ॥ 8 ॥

ஹிமாசலஸுதாஸூநு: ஸர்வஜீவஸுக²ப்ரத:³ ।
ஆத்மஜ்யோதிஶ்ஶக்திபாணிர்ப⁴க்தஸம்ரக்ஷணோத்³யத: ॥ 9 ॥

சாதுர்வர்ண்யேஷ்டப²லத:³ வல்லீஶோ து:³க²நாஶக: ।
ஸர்வமோக்ஷப்ரத:³ புண்யத்³ருʼஶ்யோ ப⁴க்தத³யாநிதி:⁴ ॥ 10 ॥

கோடிகந்த³ர்பலாவண்ய இச்சா²ஜ்ஞாநக்ரியாந்வித: ।
ஹரிப்³ரஹ்மேந்த்³ரமௌல்யக்³ரச²ந்நபாதா³ம்பு³ஜத்³வய: ॥ 11 ॥

வல்லீபா⁴ஷணஸுப்ரீதோ தி³வ்யாங்க³வநமாலிக: ।
இஷ்டார்த²தா³யகோ பா³ல: பா³லசந்த்³ரகலாத⁴ர: ॥ 12 ॥

ஶிஷ்டஹ்ருʼத்பத்³மநிலயோ து³ஷ்டசோரகுலாந்தக: ।
கோடிகோடிமஹாஸித்³த⁴முநிவந்தி³தபாது³க: ॥ 13 ॥ 70
ஈஶஶ்சேஶாதி⁴பஶ்சேஶதே³ஶிகஶ்சேஶ்வராத்மஜ: ।
ஈஶாநாதி³மத்⁴யாந்தப்³ரஹ்மப்ரணவஷண்முக:² ॥ 14 ॥

ஈஶாக்³ரோ லயபீ⁴திக்⁴ந: விக்⁴நராஜஸஹோத³ர: ।
இந்த்³ரவாருணகௌபே³ரவிரிஞ்ச்யாதி³ஸுக²ப்ரத:³ ॥ 15 ॥

ஈஶகைலாஸநிலய ஈஶஸம்ஸ்துதவைப⁴வ: ।
கல்பவ்ருʼக்ஷாதி³கௌதா³ர்யஸ்ஸர்வவேதா³க்³ரவாஸபூ:⁴ ॥ 16 ॥

ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரத:³ ஸர்வஸுக²த:³ கீர்திமாந் விபு:⁴ ।
இந்தி³ராரமணப்ரீத: ம்ருʼத்யுபீ⁴த்யாதி³நாஶக: ॥ 17 ॥

ஸர்வஶத்ருகுலாரண்யஜ்வாலாகுலத³வாநல: ।
அணிமாத்³யஷ்டஸித்³தீ⁴ஶோ விதி⁴விஷ்ண்வீஶ்வராதி⁴ப: ॥ 18 ॥

ஷடா³தா⁴ராம்பு³ஜக³தஸர்வதே³வஸ்வரூபக: ।
ஶ்ரீநீபகுஸுமப்ரீத ஈதிபா³தா⁴விநாஶக: ॥ 19 ॥

ஸர்வபுண்யஸ்வரூபீ ச தா³த்ரூʼணாம் ப²லதா³யக: ।
தே³வேந்த்³ரகல்பகோ கௌ³ரீஸுதோ ஹ்ருʼத்கமலாலய: ॥ 20 ॥

தாரகப்ராணஹரண உக்³ரஶக்த்யாயுதா⁴தி⁴ப: ।
ஸர்வாத்மநாயக: கும்ப⁴ஸம்பூ⁴தப்ரியபோ³த⁴க: ॥ 21 ॥ 100
சந்த்³ரகோடிப்ரபோ⁴ல்லாஸீ ஹும்ப²ட்காரோத்ஸுகஸ்ததா² ।
தே³வேஶ்வரோ நாக³பூ⁴ஷ உத்³யத்³பா⁴ஸ்கரகுண்ட³ல: ॥ 22 ॥

உத்³த³ண்ட³தீ⁴ரோ க³ம்பீ⁴ர: க்ருʼபாஸாக³ரலோசந: ।
ஏககாலோதி³தாநேககோடிபா³லரவிப்ரப:⁴ ॥ 23 ॥

ஜயந்தாதி³ஸுராநேககாராக்³ருʼஹவிமோசக: ।
ருத்³ராதி⁴ப உக்³ரபா³லோ ரக்தாம்பு³ஜபத³த்³வய: ॥ 24 ॥

விரிஞ்சிகேஶவேந்த்³ராதி³ஸர்வதே³வாப⁴யப்ரத:³ ।
வல்லீந்த்³ரதநயாத³க்ஷவாமாலங்க்ருʼதஸுந்த³ர: ॥ 25 ॥

நதகும்போ⁴த்³ப⁴வாநேகப⁴க்தஸங்க⁴ப்ரியங்கர: ।
ஸத்யாசலஸ்தி²த: ஶம்பு⁴விஜ்ஞாநஸுக²போ³த⁴க: ॥ 26 ॥

கௌ³ரீஶங்கரமத்⁴யஸ்தோ² தே³வஸங்கா⁴ம்ருʼதப்ரத:³ ।
உமாமஹேஶநயநபத்³மாகரரவிப்ரப:⁴ ॥ 27 ॥ var தி³வாகர:
ரணரங்க³ரமாப்ரோக்தஜயஶ்ரவணகௌதுக: ।
அஹங்க்ருʼதமநோதூ³ரோ தை³த்யதூலத⁴நஞ்ஜயக்² ॥ 28 ॥

ப⁴க்தசித்தாம்ருʼதாம்போ³தி:⁴ மௌநாநந்தஸுக²ப்ரத:³ ।
அநேகக்ஷேத்ரநிலயோ வாசிகாம்ருʼததா³யக: ॥ 29 ॥

பராத்³ரிஸ்தோ²ঽர்ணவக்ஷேத்ரநிலயோ தே³வபூஜித: ।
அநேகஶைலநிலயோ ப²லபூ⁴த⁴ரநாயக: ॥ 30 ॥

ஶிவாசலநிவாஸீ ச ஶிவக்ஷேத்ராதி⁴நாயக: ।
மாநஸீகபுராதீ⁴ஶ: ஶ்ரீஶைலாலயஸம்ஸ்தி²த: ॥ 31 ॥

மூலாதா⁴ராம்பு³ஜக³தோ ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நநிகேதந: ।
மணீபூரகபத்³மஸ்த² அநாஹதஸுமஸ்தி²த: ॥ 32 ॥

விஶுத்³தி⁴கமலாரூட⁴ ஆஜ்ஞாசக்ராந்தரஸ்தி²த: ।
பரமாகாஶரூபீ ச நாத³ப்³ரஹ்மமயாக்ருʼதி: ॥ 33 ॥

மஹாஶக்திர்மஹோநாத:² ஸர்வலோகாத்மவிக்³ரஹ: ।
மஹாவல்லீப்ரியஸ்ஸர்வரூபீ ஸர்வாந்தரஸ்தி²த: ॥ 34 ॥

ஶிவார்த:² ஸர்வஸஞ்ஜீவீ ஸமஸ்தபு⁴வநேஶ்வர: ।
ஸர்வஸம்ரக்ஷகஸ்ஸர்வஸம்ஹாரகரதாண்ட³வ: ॥ 35 ॥

சதுர்முக²ஶிரோதே³ஶமுஷ்டிதாட³நவிக்ரம: ।
ப்³ரஹ்மோபதே³ஷ்டா ப்³ரஹ்மாதி³ஸுரலோகஸுக²ப்ரத:³ ॥ 36 ॥

யஜ்ஞதி³வ்யஹவிர்போ⁴க்தா வரத³ஸ்ஸர்வபாலக: ।
தீ³நஸம்ரக்ஷகோঽவ்யாஜகருணாபூரவாரிதி:⁴ ॥ 37 ॥

ஸர்வலக்ஷணஸம்பந்நஸ்ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹ: ।
ப்³ரஹ்மாநந்தா³ப்³தி⁴ஶீதாம்ஶு: கருணாபூர்ணலோசந: ॥ 38 ॥

ஏகாக்ஷரமயஶ்சைவ ஏகாக்ஷரபரார்த²த:³ ।
ஏகாக்ஷரபரஞ்ஜ்யோதிரேகாந்தமதிபோ³த⁴க: ॥ 39 ॥

ஏகார்த²தா³யகஶ்சைகபரஶ்சைகாம்ரநாயக: ।
ஏகாந்தமௌநப²லதோ³ வல்லீமோஹநதத்பர: ॥ 40 ॥ 180
ஸப்தர்ஷிவந்தி³தபதோ³ ப்³ரஹ்மாதீதோ முநிஸ்துத: ।
வல்லீத³ர்ஶநஸந்துஷ்டோ ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டவரப்ரத:³ ॥ 41 ॥

உமாஶங்கரமத்⁴யஸ்தோ² மஹாவ்ருʼஷப⁴ஸம்ஸ்தி²த: ।
ஸம்பூர்ணஸ்ஸர்வலோகாத்மா நீபமால்யவிபூ⁴ஷித: ॥ 42 ॥ 190
கல்மஷக்⁴நோ கி³ரிஶய: பாபக்⁴நோ தீ³நரக்ஷக: ।
ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷாங்கோ வஜ்ரஶக்த்யாதி³தா⁴ரக: ॥ 43 ॥

பஞ்சாக்ஷரஸ்த:² பஞ்சாஸ்ய: கண்டீ²ரவமுகா²ந்தக: ।
பஞ்சபூ⁴தாத்மப்⁴ருʼத்பஞ்சபூ⁴தேஶ: ஶசிவந்தி³த: ॥ 44 ॥

பஞ்சவர்ண: பஞ்சபா³ணகர: பஞ்சதருப்ரபு:⁴ ।
ஐங்காரரூப: க்லீங்கார: ஸௌ:காரகருணாநிதி:⁴ ॥ 45 ॥

அகாராதி³க்ஷகாராந்தமயஶ்சைராவதார்சித: ।
ஐராவதக³ஜாரூட⁴ஸ்ஸர்வப⁴க்தப்ரியங்கர: ॥ 46 ॥

ஐராவதாத்மஜாவல்லீநாயிகாப்ராணவல்லப:⁴ ।
சதுஷ்ஷஷ்டிகலாநாதோ² த்³வாத்ரிம்ஶல்லக்ஷணோஜ்ஜ்வல: ॥ 47 ॥

மத³நாதீதஸௌந்த³ர்ய: பாஷண்ட³ஜநதூ³ரக:³ ।
பஞ்சேந்த்³ரியப்ரேரகஶ்ச பஞ்சக்ருʼத்யாதி³தா³யக: ॥ 48 ॥ 220
பஞ்சக்ருʼத்யேஶ்வர: பஞ்சமூர்தயே பஞ்சாம்ருʼதப்ரிய: ।
ஏகார்த²ஶ்சைவ நிர்நாஶ: ப்ரணவார்த²த³ ஏவ ச ॥ 49 ॥

ஸர்வஜ்யோதிப்ரகாஶீ ச ரஹ:கேலிகுதூஹல: ।
தி³வ்யஜ்யோதிர்வேத³மய: வேத³மூலோঽர்த²ஸங்க்³ரஹ: ॥ 50 ॥

ஏகாநேகஸ்வரூபீ ச ரவ்யாதி³த்³யுதிதா³யக: ।
ஐராவதாதி⁴பஸுதாநயநாநந்த³ஸுந்த³ர: ॥ 51 ॥

சிதா³கார: பரஞ்ஜ்யோதி: லயோத்பத்திவிவர்ஜித: ।
ஸர்வஶத்ருஹரோ மேஷவராரூடோ⁴ விநாயக: ॥ 52 ॥

ஏகாதபத்ரஸாம்ராஜ்யதா³யக: ஸுமுகா²நுஜ: ।
ம்ருʼகீ³பரஶுசாபாஸிஶக்த்யாத்³யாயுத⁴ப்⁴ருʼத்கர: ॥ 53 ॥

ஶரத்காலக⁴நாநீகமஹோதா³ரத்³விஷட்கர: ।
ஶ்ரீவல்லீவாமபார்ஶ்வஸ்தோ² ரவ்யாதி³க்³ரஹதோ³ஷபி⁴த்³ ॥ 54 ॥

பாத³கிங்கிணிகாநாத³தை³த்யவிப்⁴ரமதா³யக: ।
ஓங்காரஜ்யோதிரோங்காரவாசகாதீதவைப⁴வ: ॥ 55 ॥

ஓங்காரசித்ஸபா⁴ஸம்ஸ்த² ஓங்காராத்³பு⁴தமந்தி³ர: ।
ஓங்காரமநுஸந்தா³தா ஓங்காரகி³ரிஸம்ஸ்தி²த: ॥ 56 ॥

ஓங்காரநாத³ஶ்ரவண ஓங்காராதீதவிக்³ரஹ: ।
ஓங்காரநாதா³ந்தக³த: ஓந்நித்யாதி³ஷட³க்ஷர: ॥ 57 ॥

ஓங்காரபீட²காந்தஸ்த² ஓங்காரமுகுடாக்³ரக:³ ।
ஓங்காரமூலஸம்பூ⁴த ஓங்காராத்³யந்தமத்⁴யக:³ ॥ 58 ॥

ஓங்காரமூலபீ³ஜார்த² ஓங்காரபரஶக்திமாந் ।
ஓங்காரபி³ந்து³ரோங்காரசித்த ஓங்காரசித்புர: ॥ 59 ॥ 270
ஓங்காரப²லஸத்ஸார ஓங்காரஜ்ஞாநகோவித:³ ।
ஓங்காரஸச்சிதா³நந்த³ ஓங்காரபரமாத்மக: ॥ 60 ॥

ஓங்காரஸம்பூ⁴தஸப்தகோடிமந்த்ராதி⁴நாயக: ।
ஓங்காரப்ரணவாகார அகாராதி³கலாத்மக: ॥ 61 ॥ 280
ஷட³க்ஷரோ த்³வாத³ஶார்ண: ப்ரணவாக்³ரார்ணஸம்யுத: ।
மஹேஶஸ்துதிஸந்துஷ்டோ ஶிவஶக்த்யக்ஷராந்வித: ॥ 62 ॥

பராக்ஷரகலோபேதோ ஶிவபீ³ஜகலாஶ்ரய: ।
ஔங்காரநாத³கருண ஔதா³ஸீநஜநாந்தக: ॥ 63 ॥

ஔது³ம்ப³ராஶ்வத்த²நீபபி³ல்வாதி³ஸமிதா³ஹுத: ।
து³ஷ்டக்ருத்³த⁴மநோதூ³ரோ ஶிஷ்டஸங்க⁴ஸமாஶ்ரித: ॥ 64 ॥

அகாராத்³யக்ஷரப்ராண அகாரத்³யக்ஷரார்த²க: ।
உதா³ரஸத்³கு³ணோபேதோ ப⁴க்தைஶ்வர்யப்ரதா³யக: ॥ 65 ॥

அகாராதி³க்ஷகாராந்தகலாகல்பிதவிக்³ரஹ: ।
ஶ்ரீகும்ப⁴ஸம்ப⁴வாதீ³நாம் ஸர்வஜ்ஞாநோபதே³ஶக்ருʼத் ॥ 66 ॥

ஷட³ர்ணமந்த்ரஸ்மரணப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யக: ।
ஸ்கந்த³மூர்திஶ்ச கா³ங்கே³யோ கலிகல்மஷநாஶந: ॥ 67 ॥

ப⁴க்தஸந்நிஹிதோঽக்ஷோப்⁴யோ ஶங்க²பாணிமுக²ஸ்துத: ।
ஓம்ஶ்ரீம்ஹ்ரீம்ஸௌம்ஶரவணப⁴வ: ஶங்கராநந்த³ ஏவ ச ॥ 68 ॥

ஶதலக்ஷேந்து³ஸங்காஶ: ஶாந்த: ஶஶித⁴ராத்மஜ: ।
ஶத்ருநாஶகரஶ்ஶம்பு:⁴ ஶசீபதிவரப்ரத:³ ॥ 69 ॥

ஶக்திமாந் ஶக்திஹஸ்தஶ்ச ஶாந்தஸர்வப்ரகாஶக: ।
ஶரப:⁴ ஶங்க²சக்ராதி³த⁴ர: ஶங்கரபோ³த⁴க: ॥ 70 ॥

க்ருʼத்திகாதநய: க்ருʼஷ்ணோ ஶங்க²பத்³மநிதி⁴ப்ரத:³ ।
ஶக்திவஜ்ராதி³ஸம்பந்நத்³விஷட்கரஸரோருஹ: ॥ 71 ॥

ஶங்குகர்ணமஹாகர்ணக⁴ண்டாகர்ணாதி³வந்தி³த: ।
மூலாதி³த்³வாத³ஶாந்தஸ்த²பத்³மமத்⁴யநிகேதந: ॥ 72 ॥

ஸத்³கு³ண: ஶங்கர: ஸாக்ஷீ ஸதா³நந்த:³ ஸதா³ஶிவ: ।
ஜ்ஞாநேஶ்வர: ஸ்ருʼஷ்டிகர்தா ஸர்வவஶ்யப்ரதா³யக: ॥ 73 ॥

விசித்ரவேஷ: ஸமரவிஜயாயுத⁴தா⁴ரக: ।
க்ரௌஞ்சாஸுரரிபு: ஶங்க²பதி: ஸர்வக³ணேஶ்வர: ॥ 74 ॥

ணகாரதுர்யமந்த்ரார்ணோ ணகாரார்ணஸ்வரூபக: ।
ணகாரமூலமந்த்ராக்³ரோ ணகாரரவஸம்ஸ்தி²த: ॥ 75 ॥

ணகாரஶிக²ராரூடோ⁴ ணகாராக்ஷரமத்⁴யக:³ ।
ணத்³விதீயோ ணத்ரிதீய: ணசதுர்தோ² ணபஞ்சம: ॥ 76 ॥

ணஷஷ்ட²வர்ணோ ணார்ணாதி³மந்த்ரஷட்³பே⁴த³பா⁴ஸுர: ।
ணகாரபீட²நிலயோ நலிநோத்³ப⁴வஶிக்ஷக: ॥ 77 ॥

நாதா³ந்தகூடஸ்த²ஶ்சைவ நாரத³ப்ரிய ஏவ ச ।
நாகா³ஶநரதா²ரூடோ⁴ நாந்தா³த்மா நாக³பூ⁴ஷண: ॥ 78 ॥

நாகா³சலபதிர்நாகோ³ நவதத்த்வோ நடப்ரிய: ।
நவக்³ரஹாதி³தோ³ஷக்⁴நோ ணகாரஸ்தம்ப⁴நிஷ்க்ரிய: ॥ 79 ॥

ணகாராக்ஷோ ணகாரேஶ: ணகாரவ்ருʼஷவாஹந: ।
தத்த்வபோ³த்³தா⁴ தை³வமணி: த⁴நதா⁴ந்யாதி³தா³யக: ॥ 80 ॥

வல்லீபதி: ஶுத்³தா⁴ந்தரஸ்தத்த்வாதீதோ ஹரிப்ரிய: ।
தத்பர: கமலாரூடோ⁴ ஷடா³நநஸரோருஹ: ॥ 81 ॥

ப⁴க³வாந் ப⁴யஹந்தா ச ப⁴ர்கோ³ ப⁴யவிமோசக: ।
பா⁴நுகோபாதி³தை³த்யக்⁴நோ ப⁴த்³ரோ பா⁴கீ³ரதீ²ஸுத: ॥ 82 ॥

ப⁴வாசலமஹாவஜ்ரோ ப⁴வாரண்யத³வாநல: ।
ப⁴வதாபஸுதா⁴வ்ருʼஷ்டிர்ப⁴வரோக³மஹௌஷத:⁴ ॥ 83 ॥

பா⁴நுசந்த்³ராக்³நிநயநோ பா⁴வநாதீதவிக்³ரஹ: ।
ப⁴க்தசித்தாம்பு³ஜாரூடோ⁴ ப⁴ரதோக்தக்ரியாப்ரிய: ॥ 84 ॥

ப⁴க்ததே³வோ ப⁴யார்திக்⁴நோ ப⁴காரோச்சாடநக்ரிய: ।
பா⁴ரதீஶமுகுந்தா³தி³வாங்மநோঽதீதவைப⁴வ: ॥ 85 ॥

விசித்ரபக்ஷாஶ்வாரூடோ⁴ பு⁴ஜங்கே³ஶோ த³யாநிதி:⁴ ।
ஈஶபா²லாக்ஷிஸம்பூ⁴தோ வீர: ஷட்ஸமயாதி⁴ப: ॥ 86 ॥

மஹாவ்ரதோ மஹாதே³வோ பூ⁴தேஶ: ஶிவவல்லப:⁴ ।
மஹாமாயீ யஜ்ஞபோ⁴க்தா மந்த்ரஸ்தோ² யக்ஷராட்ப்ரிய: ॥ 87 ॥

ஸர்வஶ்ரேஷ்டோ² மஹாம்ருʼத்யுரூபாஸுரவிநாஶக: ।
ராகா³ப்³ஜமாலிகாபூ⁴ஷோ ராகீ³ ராகா³ம்ப³ரப்ரிய: ॥ 88 ॥

ராக³த்³வேஷாதி³தோ³ஷக்⁴நோ ராக³ரத்நவிபூ⁴ஷண: ।
ராவணஸ்துதிஸந்துஷ்டோ ரதீநாயகவந்தி³த: ॥ 89 ॥

ரம்பா⁴தி³நாட்யஸுப்ரீதோ ராஜீவத³லலோசந: ।
ரவசாபத⁴ரோ ரக்ஷோவ்ருʼந்த³தூலஹுதாஶந: ॥ 90 ॥

ரவிசந்த்³ராதி³ஸம்பூஜ்யோ ரதா²ரோஹகுதூஹல: ।
ரவகாஞ்சீவரத⁴ரோ ரவயுக்தாங்க்⁴ரிபூ⁴ஷண: ॥ 91 ॥

ரவ்யுத்³ப⁴வஸமாநேகஹாரகேயூரபூ⁴ஷித: ।
ரவிகோடிஸமாநாபோ⁴ ரத்நஹாடகதா³யக: ॥ 92 ॥

ஶிகீ²ந்த்³ரஶ்சோரகா³கார: நிஶாதி³நவிவர்ஜித: ।
ரமாவாண்யாதி³ஸம்பூஜ்யோ லக்ஷவீரப⁴டஸ்துத: ॥ 93 ॥

வீரபூ⁴தக³ணஸ்துத்யோ ஶ்ரீராமஶ்சாருணோ ரவி: ।
வரதோ³ வஜ்ரஹஸ்தஶ்ச வாமதே³வாதி³வந்தி³த: ॥ 94 ॥

வலாரிதநயாநாதோ² வரதா³ப⁴யஸத்கர: ।
வல்லீஶ்வரீபதிர்வாக்³மீ வல்லீகல்யாணஸுந்த³ர: ॥ 95 ॥

வலாரிமுக்²யவிபு³த⁴வ்ருʼந்த³து:³க²விமோசக: ।
வாதரோக³ஹரோ வர்மரஹிதோ வாஸவேஶ்வர: ॥ 96 ॥

வாசகஸ்தோ² வாஸுதே³வவந்தி³தோ வகுலப்ரிய: ।
வாஸநாங்கிததாம்பூ³லபூரிதாநநபங்கஜ: ॥ 97 ॥

வசநாக³மநாதீதோ வாமாங்கோ³ வந்தி³மோஹந: ।
வல்லீமநோஹர: ஸாது:⁴ தே³வேந்த்³ரப்ராணதா³யக: ॥ 98 ॥

தி³க³ந்தவல்லபா⁴நந்தமத³நோஜ்ஜ்வலரூபப்⁴ருʼத் ।
ஸௌந்த³ர்யார்ணவபீயூஷஸ்ஸர்வாவயவஸுந்த³ர: ॥ 99 ॥

ஶிஶு: க்ருʼபாலு: காத³ம்ப³த⁴ர: கௌபே³ரநாயக: ।
த⁴ர்மாதா⁴ரஸ்ஸர்வத⁴ர்மஸ்வரூபோ த⁴ர்மரக்ஷக: ॥ 100 ॥

ஸர்வத⁴ர்மேஶ்வரோ ப³ந்து⁴ஸ்தீக்ஷ்ணோঽநந்தகலாந்வித: ।
அநந்தவேத³ஸம்வேத்³ய: ஸ்வாமீ கநகஸுப்ரப:⁴ ॥ 101 ॥

ஸர்வஸாக்ஷீ ஸர்வகலாஶ்ரவண: கருணாலய: ।
வாஸவஸ்ஸர்வகர்தா ச காம: கபிலஸம்ஸ்துத: ॥ 102 ॥

காமத:³ காலஸம்ஹர்தா கால: காமாரிஸம்ப⁴வ: ।
காமாயுத:⁴ காமத⁴ரோ ஶ்ரீக்ருʼஷ்ண: ஶிகி²வாஹந: ॥ 103 ॥ 490
க்ருʼபாநிதி:⁴ க்ருʼபாஸிந்து:⁴ கி³ரிராட் க்ருʼத்திகாப்ரிய: ।
கீர்திப்ரத:³ கீர்தித⁴ரோ கீ³தநாட்யாதி³கப்ரிய: ॥ 104 ॥

நர்க்கீரஸ்தோத்ரஸந்துஷ்டஸ்தீர்தே²ஶ: குலவித்³கு³ஹ: ।
கௌமாரஸ்ஸர்வகு³ப்தஶ்ச க்ரௌஞ்சாஸுரவிமர்த³ந: ॥ 105 ॥

இந்த்³ரபுண்ய: குலோத்துங்க³ அதிதீக்ஷ்ணாயுதோ⁴ நட: ।
கூடஸ்த:² ஶ்ரீகர: கூடேஶாந்தகாந்தகஸம்ப⁴வ: ॥ 106 ॥

வல்லீபா⁴ஷணஸுப்ரீதோ க³ம்பீ⁴ரோ ப⁴க்தநாயக: ।
ஸர்வதே³வாலயாந்தஸ்தோ² நிஶ்ஶோகோ நிருபத்³ரவ: ॥ 107 ॥ 520
கேதா³ரோ மத³நாதீ⁴ஶோ லயக்⁴ந: ஶ்ரவணாந்வித: ।
பத்³மஹஸ்தோ தே³வநுத: ப⁴க்தார்தோ² த்³வாத³ஶாயுத:⁴ ॥ 108 ॥

கைவல்யோ ரஜதாத்³ரீஶோ மஹாராட் கோ³கர்ணாதி⁴ப: ।
ஶூரமாயாம்ரதருபி⁴த்³ க²ண்டி³தாஸுரமண்ட³ல: ॥ 109 ॥

ஜயது³ர்கா³திஸந்துஷ்டோ ஸர்வதே³வஸ்தவாங்கித: ।
ஹித: கோலாஹலஶ்சித்ரோ நந்தி³தஶ்ச வ்ருʼஷாபதி: ॥ 110 ॥ 540
நிக³மாக்³ர்யோ மஹாகோ⁴ராஸ்த்ரநாதோ² க³வ்யமோதி³நி ।
ஸர்வேஶ: ஸுகு³ணஶ்சண்டோ³ தி³வ்யகௌஸ்துப⁴ஸந்நிப:⁴ ॥ 111 ॥

சண்ட³ப்ரசண்ட:³ ஸமரவிஜயீ நிரஹங்க்ருʼதி: ।
ஸர்வஸ்வாமீ சண்ட³ஹர்தா ஷட்³வக்த்ரஶ்ஶாம்ப⁴வ: ஸுகீ² ॥ 112 ॥

ஸாங்க:³ ஸாயுஜ்யத:³ ஸார: ஸாம: ஸாம்ராஜ்யதா³யக: ।
ஸித்³த:⁴ ஶிவஶ்சித்³கு³ணஶ்ச சிந்மயஶ்சித்ஸ்வரூபக: ॥ 113 ॥

ஶ்ருʼங்கா³ரரஸஸம்பூர்ணஶ்சித்தஸ்த:² ஸாமபாரக:³ ।
ஶிவலோகேஶ்வர: ஸித்³த⁴வர: ஸித்³த⁴வரார்சித: ॥ 114 ॥

ஸர்வஜீவஸ்வரூபீ ச ஶ்ரீத:³ ஶ்ரீத⁴ரவந்தி³த: ।
ஶுத்³த:⁴ ஶீத: ஸ்வயஞ்ஜ்யோதி: ஸுப்³ரஹ்மண்ய: ஶுப⁴ப்ரத:³ ॥ 115 ॥

ஶ்ருதிஜ்ஞ: ஸுலப:⁴ ஶூர: ஶுத்³த⁴தீ⁴ரஶ்ச ஶூரஹா ।
ஶூராத்மஶோத⁴க: ஶூரஸ்மர்தா ச விப⁴வப்ரத:³ ॥ 116 ॥

ஸர்வைஶ்வர்யப்ரத:³ ஸர்வஜயதோ³ ப்³ரஹ்மஸம்ப⁴வ: ।
ஜயதீ⁴ர: ஶ்ரீகரஶ்ச ஸிந்து⁴க்ஷேத்ர: ஸலக்ஷண:/ஸுலக்ஷண: ॥ 117 ॥

அப⁴க்தகாலோ ரக்தாப⁴ஶேக²ரோঽதுலவிக்ரம: ।
ஶைவாதி⁴ப: ஶைவமணி: ஶைவத⁴ந்யஶ்ஶிவாத்பர: ॥ 118 ॥

சைதந்ய: க்ரௌஞ்சபே⁴தீ³ ச கி³ரீஶோ நிக³மேஶ்வர: ।
ஸ்வர்கா³தி⁴பஸ்ஸுரூபீ ச ஸ்வர்க³லோகாதி³ஸௌக்²யத:³ ॥ 119 ॥

ஸ்வச்ச:² ஸ்வயம்பூ⁴ர்பௌ⁴மாக்²யஸ்ஸோமத்⁴ருʼத்குக்குடத்⁴வஜ: ।
ஜ்யோதிர்ஹல்லகஶைலஸ்த:² ஸோம: ஶோகப⁴யாபஹ: ॥ 120 ॥

ஹித: பஶுபதி: ஸௌம்யோ நதஸௌபா⁴க்³யதா³யக: ।
ஸௌவர்ணபீ³ஜ: ஸௌந்த³ர்யோ த³ண்ட³பாணிர்த⁴நப்ரத:³ ॥ 121 ॥

ஏகதே³வ: ஸர்வபிதா த⁴நிகோ த்³ராவிட³ப்ரிய: ।
சண்டா³ரிஸ்தாரக: ஸ்தா²ணு: ஸர்வதா⁴ந்யப்ரதா³யக: ॥ 122 ॥

மாத்ருʼபூ⁴தஸ்தாரகாரிர்தி³வ்யமால்யவிபூ⁴ஷித: ।
சித்ஸபே⁴ஶோ தி³ஶாந்நாத:² த⁴நுர்ஹஸ்தோ மஹாபு⁴ஜ: ॥ 123 ॥ 640
மஹாகு³ணோ மஹாஶௌர்ய: ஸர்வதா³ரித்³ர்யநாஶக: ।
தீ³ர்கோ⁴ தி³க³ம்ப³ரஸ்தீர்த:² ஸர்வதீர்த²ப²லப்ரத:³ ॥ 124 ॥

ரோக³க்⁴நோ து³ஷ்டஹர்தா ச ஸர்வது³ஷ்டப⁴யங்கர: ।
ஆத்மஜ்யோதி: பவித்ரஶ்ச ஹ்ருʼத்³க³தஶ்ச ஸஹாயக்ருʼத் ॥ 125 ॥

காரணஸ்தூ²லஸூக்ஷ்மாந்தோঽம்ருʼதவர்ஷீ சித³ம்ப³ர: ।
பரமாகாஶரூபீ ச ப்ரலயாநலஸந்நிப:⁴ ॥ 126 ॥

தே³வோ த³க்ஷிணகைலாஸவாஸீ வல்லீகராஞ்சித: ।
த்³ருʼடோ⁴ தி³வ்யோঽம்ருʼதகரோ தே³வேஶோ தை³வதப்ரபு:⁴ ॥ 127 ॥

கத³ம்ப³மாலாபீயூஷாப்லுதவக்ஷஸ்த²லாந்வித: ।
தே³வஸேநாபதிர்தே³வத⁴ந்யோ தே³வகி³ரிஸ்தி²த: ॥ 128 ॥

ஸர்வஜ்ஞோ தே³ஶிகோ தை⁴ர்ய: ஸுரவைரிகுலாந்தக: ।
வடுகாநந்த³நாயோத்³யத்³வாத்³யகோ⁴ஷாமிதப்ரிய: ॥ 129 ॥

புஷ்யர்க்ஷ: குண்ட³லத⁴ரோ நித்யோ தோ³ஷவிப⁴ஞ்ஜந: ।
ப்ராரப்³த⁴ஸஞ்சிதாகா³ம்யபாதகாதி³ப்ரப⁴ஞ்ஜந: ॥ 130 ॥

மஹாஜயோ மஹாபூ⁴தோ வீரபா³ஹ்வாதி³வந்தி³த: ।
சோராரி: ஸத்த்வமார்க³ஸ்த:² அலக்ஷ்மீமலநாஶக: ॥ 131 ॥

ஸ்துதிமாலாலங்க்ருʼதாட்⁴யோ நந்தீ³கேஶோ ஹரப்ரிய: ।
ஸர்வஸௌக்²யப்ரதா³தா ச நவவீரஸமாவ்ருʼத: ॥ 132 ॥

பரமேஶோ மஹாருத்³ரோ மஹாவிஷ்ணு: ப்ரஜாபதி: ।
வீணாத⁴ரமுநிஸ்துத்யஶ்சதுர்வர்க³ப²லப்ரத:³ ॥ 133 ॥

நிர்கு³ணஶ்ச நிராலம்போ³ நிர்மலோ விஷ்ணுவல்லப:⁴ ।
நிராமயோ நித்யஶுத்³தோ⁴ நித்யமங்க³ளவிக்³ரஹ: ॥ 134 ॥

ஶிக²ண்டீ³ நீபபா³ஹுஶ்ச நீதிர்நீராஜநத்³யுதி: ।
நிஷ்கோபஶ்ச மஹோத்³யாந: ஸூக்ஷ்மோ மேர்வாதி³மந்தி³ர: ॥ 135 ॥

ஸூக்ஷ்மாதிஸூக்ஷ்மோ பா⁴லாக்ஷோ மஹாந் ஸர்வோபதே³ஶக: ।
ஸர்வவேஷகலாதீத உபவீதீ ஶதக்ரது: ॥ 136 ॥ 720
வேதா³க³மபுராணஜ்ஞோ நூபுராங்க்⁴ரிஸரோரூஹ: ।
ஹ்ருʼத்பூர்ண: பஞ்சபூ⁴தஸ்தோ² க்ருʼபாமார்கோ³ঽம்பு³ஜாஶ்ரய: ॥ 137 ॥

ஸந்நிதி:⁴ ப்ரீதசித்தோঽத² நிஷ்ப்ரீதிஶ்சாத்மஸம்ஸ்தி²த: ।
ஔபம்யரஹித: ப்ரீதசித்தகோ³ நைமிஶாஶ்ரய: ॥ 138 ॥

நைமிஶாரண்யநிவஸந்முநீந்த்³ரநிகரஸ்துத: ।
க⁴ண்டாரவப்ரீதமநா: த³யாசித்தோ ஸதாங்க³தி: ॥ 139 ॥ 740
ஸர்வாபதா³ந்நிஹந்தா ச ஸத்³யோঽபீ⁴ஷ்டவரப்ரத:³ ।
ஸர்வஜீவாந்தரஜ்யோதிஶ்ச²ந்த³ஸ்ஸாரோ மஹௌஷதி:⁴ ॥ 140 ॥

பஞ்சாக்ஷரபரஞ்ஜ்யோதி: ஸூக்ஷ்மபஞ்சேந்த்³ரியத்³யுதி: ।
ஜ்ஞாநசக்ஷுர்க³தஜ்யோதி: ஸௌங்காரபரமத்³யுதி: ॥ 141 ॥

பரஶ்ச ப²லஶைலஸ்த:² பா³லரூப: பராங்க³க: ।
பரமேஷ்டீ² பரந்தா⁴ம பாபநாஶீ பராத்பர: ॥ 142 ॥

கோ³க்ஷீரத⁴வளப்ரக்²ய: பார்வதீப்ரியநந்த³ந: ।
கடாக்ஷகருணாஸிந்து⁴ர்யமவ்ருʼக்ஷகுடா²ரிக: ॥ 143 ॥

ப்ரபு:⁴ கபர்தீ³ ப்³ரஹ்மேஶ: ப்³ரஹ்மவித்³ பிங்க³லப்ரப:⁴ ।
ஸ்வாதி⁴ஷ்டா²நபுராதீ⁴ஶ: ஸர்வவ்யாதி⁴விநாஶக: ॥ 144 ॥

வைப⁴வ: கநகாபா⁴ஸ: பீ⁴ஷணோ நிக³மாஸந: ।
பீ⁴திக்⁴நஸ்ஸர்வதே³வேட்³ய: புண்யஸ்ஸத்த்வகு³ணாலய: ॥ 145 ॥

புண்யாதி⁴ப: புஷ்கராக்ஷ: புண்ட³ரீகபுராஶ்ரய: ।
புராண: புங்க³வ: பூர்ண: பூ⁴த⁴ரோ பூ⁴திதா⁴ரக: ॥ 146 ॥ 780
ப்ராசீந: புஷ்பஸத்³க³ந்த:⁴ ரக்தபுஷ்பப்ரியங்கர: ।
வ்ருʼத்³தோ⁴ மஹாமதிகர: மஹோல்லாஸோ மஹாகு³ண: ॥ 147 ॥

மோக்ஷதா³யீ வ்ருʼஷாங்கஸ்த:² யஜமாநஸ்வரூபப்⁴ருʼத் ।
அபே⁴த்³யோ மௌநரூபீ ச ப்³ரஹ்மாநந்தோ³ மஹோத³ர: ॥ 148 ॥

பூ⁴தப்ரேதபிஶாசக்⁴ந: ஶிகீ² ஸாஹஸ்ரநாமக: ।
கிராததநயாபாணிபத்³மக்³ரஹணலோலுப: ॥ 149 ॥

நீலோத்பலத⁴ரோ நாக³கங்கண: ஸ்வர்ணபங்கஜ: ।
ஸுவர்ணபங்கஜாரூட:⁴ ஸுவர்ணமணிபூ⁴ஷண: ॥ 150 ॥

ஸுவர்ணஶைலஶ்ருʼங்க³ஸ்த:² ஸுவர்ணாக³த³ஶோபி⁴த: ।
காலஜ்ஞாநீ மஹாஜ்ஞாநீ அமராசலநாயக: ॥ 151 ॥

லயஸம்ப⁴வநிர்முக்த: கமலோத்³ப⁴வத³ண்ட³க: ।
ஸப்தாப்³தி⁴ஶோஷக்ருʼத³ஷ்டகுலாசலவிபே⁴த³க: ॥ 152 ॥

மந்த்ரபீ³ஜோ வராபீ³ஜோ மந்த்ராத்மா மந்த்ரநாயக: ।
மந்த்ராலயோ மயூரஸ்தோ² மயூராசலநாயக: ॥ 153 ॥ 820
மாயாத⁴ரோ மஹாமந்த்ரோ மஹாதே³வோ மஹாபு³த:⁴ ।
மாயாபரோ மஹாமாயீ மஹாஸேநோ மஹாப்ரபு:⁴ ॥ 154 ॥

அக்³ரபு³த்³தி⁴ரக்³ரக³ண்யோ மித்²யாவாதி³குலாந்தக: ।
முக்திக்³ரஹ: கல்மஷக்⁴ந: ஸர்வதே³வஜராபஹ: ॥ 155 ॥

ஸர்வதே³வாங்குரோ முக்த அதிபா³லோ முநீஶ்வர: ।
தி³க³ம்ப³ரோ ப⁴க்திநிதி:⁴ ஸர்வதே³வாக்³ரக³ண்யக: ॥ 156 ॥

அச்யுத: ஸர்வஸம்பூர்ணோ மஹாவிஷ்ணுஸுஸம்ஸ்துத: ।
மூர்திர்ப்³ரஹ்மாண்ட³கூடஸ்தோ² மூலபூ⁴தஸ்த்ரிமூர்திப்⁴ருʼத் ॥ 157 ॥

நாமபாராயணபரப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரதா³யக: ।
சித்³ரூப: ஷட்க்ரமாநந்தோ³ மஹாஸாரஸ்வதப்ரத:³ ॥ 158 ॥

ஜ்யோதிர்மயோ கி³ரிஶய: நவது³ர்கா³பி⁴வந்தி³த: ।
முகுடாங்க³த³கேயூரகாஞ்சீகிங்கிணிபூ⁴ஷித: ॥ 159 ॥

நாராயணவிரிஞ்ச்யாதி³தே³வாபீ⁴திப்ரதா³யக: ।
மேஷாரூட:⁴ பஞ்சவர்ண: ஸர்வவாத்³யப்ரியங்கர: ॥ 160 ॥

மௌநேஶ்வரோ மோக்ஷநாத:² த்³வாத³ஶாந்த:புரேஶ்வர: ।
தே³வாவ்ருʼதோ தீ³நப³ந்து⁴ர்வல்லீலீலாமநோஹர: ॥ 161 ॥

வந்தா³ருமஹதை³ஶ்வர்யதா³யகோ வந்த³நப்ரிய: ।
வகாராச்ச²த்ருஸம்ஹர்தா வகாராச்ச²த்ருபீட³க: ॥ 162 ॥

வகாராச்ச²த்ருவாக்ஸ்தம்போ⁴ வகாராத்கலிநாஶக: ।
வகாராச்ச²த்ருஸம்ஹாரீ ஸகாராச்ச²த்ருவஞ்சக: ॥ 163 ॥

வகாராத்³பூ⁴தபைஶாசப்ரேதாதி³ப⁴யமோசக: ।
வகாராத்³க்³ரஹதோ³ஷக்⁴நோ வகாராச்சோரநாஶந: ॥ 164 ॥

வகாராத்ஸிம்ஹஸர்பாஶ்வவ்யாக்⁴ராதி³ப⁴யமோசக: ।
வகாராந்நிந்த³கஶ்ரோத்ரநேத்ரவாக்ஸ்தம்ப⁴நோத்³யத: ॥ 165 ॥

வகாராந்ம்ருʼத்யுஸம்ஹர்தா வகாரகுலிஶாயுத:⁴ ।
வகாரார்ணமஹாருத்³ரோ வகாரார்ணமஹாஸிக: ॥ 166 ॥

வகாராத்³வைரிநரராட்சோரசித்தாதி³விப்⁴ரம: ।
வசஸ்யோ வடுகோ வஹ்நிர்வருணோ வாசகோ வஸு: ॥ 167 ॥ 890
வஶ்யோ வஸுப்ரதோ³ தா³தா வாமநோ வசநாத்பர: ।
வாகீ³ஶோ வாமநயநோ வாம: ஸாமபராயண: ॥ 168 ॥

வாமக்ரமார்சநப்ரீதோ விஶாகோ² விமலோ விது:⁴ ।
வித்³ருமாபோ⁴ த⁴நோ பீ³ஜோঽநந்தஸௌதா³மிநீப்ரப:⁴ ॥ 169 ॥

நிரந்தரோ மந்தி³ரஶ்ச நவவீரநுதாங்க்⁴ரிக: ।
வீரோ பீ⁴ம: கிராதஶ்ச ஸதா³ப⁴க்தமநோஹர: ॥ 170 ॥

ஸர்வாலயோ ரதா²ரூட⁴ அநந்தப்ரலயாதி⁴ப: ।
நாமரூபகு³ணக்ஷேத்ரபே⁴தா³வஸ்தா²விவர்ஜித: ॥ 171 ॥

ஸர்வபுண்யாத்⁴வரப²ல: ஸர்வகர்மப²லப்ரத:³ ।
ஸர்வாக³மபுராணாதி³பாட²க்ருʼத்ப²லதா³யக: ॥ 172 ॥

ஸர்வஸம்பத்ப்ரத:³ ஸத்யோ ராஜபோ⁴க³ஸுக²ப்ரத:³ ।
ஏக: ப்ரபு:⁴ ஸபா⁴நாதோ² நிஷ்கலோঽநந்தவல்லப:⁴ ॥ 173 ॥

ஓங்காரஸிந்து⁴நாதா³க்³ரநடநாநந்த³வைப⁴வ: ।
ஷட³க்ஷரஜபோத்³யுக்தப்ராரப்³தா⁴தி³ப்ரபே⁴த³க: ॥ 174 ॥

அநந்தபு⁴வநாதீ⁴ஶ ஆதி³மத்⁴யாந்தவர்ஜித: ।
இந்த்³ராணீமுக²மாங்க³ல்யரக்ஷகஶ்சேப்ஸிதார்த²த:³ ॥ 175 ॥

உத்³யத்கோடிரவிப்ரக்²ய ஊருத³ண்ட³கரத்³வய: ।
ருத்³ரகோடிஸமாகீர்ணலதாமண்ட³பமத்⁴யக:³ ॥ 176 ॥

ஏலாதி³வாஸநாப்ரீத ஐராவதக³ஜஸ்தி²த: ।
ஓங்காரசித்ஸபா⁴நாத² ஔதா³ர்யகு³ணதா³யக: ॥ 177 ॥

அம்பி³காஹ்ருʼத³யாநந்த³ அச்யுதேஶவிதி⁴ஸ்துத: ।
கருணாரஸநிஷ்யந்த³ஸம்பூர்ணத்³வாத³ஶேக்ஷண: ॥ 178 ॥

கா²தி³ப்ருʼத்⁴வ்யந்தபூ⁴தாத்மா க³ண்ட³மண்ட³லஶோபி⁴த: ।
க⁴டஸம்ப⁴வஸுப்ரீத: ஸுந்த³ரஶ்சந்த்³ரபூ⁴ஷண: ॥ 179 ॥

ச²த்ரவர்யத⁴ரோ ஜம்ப⁴பே⁴த்த்ருʼஸர்வேஷ்டதா³யக: ।
ஜ²லஜ்ஜ²லிதஜ²ங்காரகாலீகங்கணபூ⁴ஷித: ॥ 180 ॥

ஜ்ஞாநஸாக³ரபூர்ணேந்து³ டங்கஶூலாதி³தா⁴ரக: ।
ட²காரமத்⁴யகோ³ ட³ம்ப⁴க³ம்பீ⁴ரகு³ணஸம்ப்⁴ரம: ॥ 181 ॥ 960
ட⁴க்காஶூலத⁴ராநேகவடுகாதி³மஸேவித: ।
ணகாரமூலநிலயஸ்தாடங்காப⁴ரணோஜ்ஜ்வல: ॥ 182 ॥

ஸ்தா²ணுர்த³யாலுர்த⁴நதோ³ நவவீராதி³ஸம்வ்ருʼத: ।
பாபாசலமஹாவஜ்ரோ ப²ணிபு⁴க்³வாஹநஸ்தி²த: ॥ 183 ॥

ப³லிப்ரியோ ப⁴யார்திக்⁴நோ வரஷட்சக்ரமத்⁴யக:³ ।
யக்ஷாதி⁴பேஶோ ராஜீவலோசநோ லக்ஷணோஜ்ஜ்வல: ॥ 184 ॥

வல்மீகேஶோ ஶரவணப⁴வஸ்ததா² ஷண்முக²ஸுந்த³ர: ।
ஸமஸ்தஜக³தா³தா⁴ரோ ஹஸ்தத்³வாத³ஶபங்கஜ: ॥ 185 ॥

லகாரதத்த்வரூபீ ச க்ஷமாஸம்பூர்ணவாரிதி:⁴ ।
ஜ்ஞாநஶக்தித⁴ர: ஸ்கந்த:³ அக்³நிபூ⁴ர்பா³ஹுலேயக: ॥ 186 ॥

குமார: ஷண்முக²ஶ்சைவ க்ருʼத்திகாஸுத ஏவ ச ।
ஶக்த்யாயுத⁴த⁴ர: ஶரஸம்ப⁴வ: ஶரவணோத்³ப⁴வ: ॥ 187 ॥

கா³ங்கே³யஸ்தாரகாரிஶ்ச தே³வஸேநாபதிர்கு³ஹ: ।
ப்³ரஹ்மசாரீ ஶிவஜ்யோதி: க்ரௌஞ்சதா⁴ரீ ஶிகி²ஸ்தி²த: ॥ 188 ॥ 1000
வித்³யாப்ரதோ³ விஜயதோ³ ப³லத:³ ஸர்வரக்ஷக: ।
ஸ்வாஶ்ரிதஶ்ரீகர: ஸ்வர்ணவர்ணாங்க:³ ஸௌக்²யதா³யக: ॥ 189 ॥

ப⁴வஸ்யதே³வஸ்யஸுத: ஸர்வஸ்யதே³வஸ்யஸுத: ।
ஈஶாநஸ்யதே³வஸ்யஸுத: பஶுபதேர்தே³வஸ்யஸுத: ॥ 190 ॥

ருத்³ரஸ்யதே³வஸ்யஸுத: உக்³ரஸ்யதே³வஸ்யஸுத: ।
பீ⁴மஸ்யதே³வஸ்யஸுத: மஹதோதே³வஸ்யஸுத: ॥ 191 ॥

ஶ்ரீவல்லீதே³வஸேநஸமேதஶ்ரீகுமாரஸுப்³ரஹ்மண்யமூர்தயே நம: । 1016

॥ இதி ஶ்ரீகுமாரஸுப்³ரஹ்மண்யமூர்திஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

॥ ௐ நமோப⁴க³வதேஸுப்³ரஹ்மண்யாய ॥

Also Read 1000 Names of Muthukumara Subrahmanya Murthy:

1000 Names of Sri Muthu Kumara Subrahmanya Murti | Sahasranama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Muthu Kumara Subrahmanya Murti | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top