Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

108 Names of Shri Mahashastrri | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Shri Maha Shastri Ashtottarashata Namavali Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீமஹாஶாஸ்த்ருʼ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீஹரிஹரபுத்ராஷ்டோத்தரஶதநாமார்சநமஹாமந்த்ரஸ்ய,
ப்³ரஹ்மா ருʼஷி: கா³யத்ரீ ச²ந்த:³, ஶ்ரீஹரிஹராத்மஜோ மஹாஶாஸ்தா தே³வதா ।
அம் பீ³ஜம், ஐம் ஶக்தி:, ஶ்ரீம் கீலகம்,
ஶ்ரீஹரிஹராத்மஜ மஹாஶாஸ்து: ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥

ௐ அம் ரேவந்தாய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: । ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ௐ அம் ஐம் மஹாஶாஸ்த்ரே தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: । ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ௐ ஶ்ரீம் கோ³ப்த்ரே மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: । ஶிகா²யை வஷட் ।
ௐ ரும் ப்ரப⁴வே அநாமிகாப்⁴யாம் நம: । கவசாய ஹும் ।
ௐ ஹ்ரீம் தீ³ப்த்ரே கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: । நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ௐ ப்⁴ரம் ப்ரஶாஸ்த்ரே கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: । அஸ்த்ராய ப²ட் ।
ௐ ஹ்ரீம் ஜலக்ரீணி ஹும் ப²ட் ௐ (பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவ:) இதி தி³க்³ப³ந்த:⁴ ॥

த்⁴யாநம்-
விப்ராரோபிததே⁴நுகா⁴தகலுஷச்சே²தா³ய பூர்வம் மஹாந்
ஸோமாரண்யஜயந்திமத்⁴யமக³தோ க்³ராமே முநிர்கௌ³தம: ।
சக்ரே யஜ்ஞவரம் க்ருʼபாஜலநிதி⁴ஸ்தத்ராவிராஸீத்ப்ரபு:⁴
தஸ்மை ஶ்ரீகு³ருமூர்தயே நம இத³ம் யோ விஷ்ணுஶம்ப்⁴வோ ஸுத: ॥

பஞ்சபூஜா ।

ௐ ரைவதாசலஶ்ருʼங்கா³க்³ரமத்⁴யஸ்தா²ய நமோ நம: ।
சந்த்³ரஸூர்யஶிகா²வாஹத்ரிணேத்ராய நமோ நம: ।
பாஶாங்குஶக³தா³ஶூலாப⁴ரணாய நமோ நம: ।
மத³கூ⁴ர்ணிதபூர்ணாம்பா³மாநஸாய நமோ நம: ।
புஷ்கலாஹ்ருʼத³யாம்போ⁴ஜநிவாஸாய நமோ நம: ।
ஶ்வேதமாதங்க³நீலாஶ்வவாஹநாய நமோ நம: ।
ரக்தமாலாத⁴ரஸ்கந்த⁴ப்ரதே³ஶாய நமோ நம: ।
வைகுண்ட²நாத²ஶம்ப்⁴வோஶ்ச ஸுஸுதாய நமோ நம: ।
த்ரிகாலம் வர்த்தமாநாநாம் பா⁴ஷணாய நமோ நம: ॥ 10 ॥

மஹாஸுரத³ஶகரச்சே²த³நாய நமோ நம: ।
தே³வராஜஸுவாக்துஷ்டமாநஸாய நமோ நம: ।
அப⁴யங்கரமந்த்ரார்த²ஸ்வரூபாய நமோ நம: ।
ஜயஶப்³த³முநிஸ்தோத்ரஶ்ரோத்ரியாய நமோ நம: ।
ஸூர்யகோடிப்ரதீகாஶஸுதே³ஹாய நமோ நம: ।
த³ண்ட³நாராசவிலஸத்கராப்³ஜாய நமோ நம: ।
மந்தா³கிநீநதீ³தீரநிவாஸாய நமோ நம: ।
மதங்கோ³த்³யாநஸஞ்சாரவைப⁴வாய நமோ நம: ।
ஸதா³ ஸத்³ப⁴க்திஸந்தா⁴த்ருʼசரணாய நமோ நம: ।
க்ருʼஶாநுகோணமத்⁴யஸ்த²க்ருʼபாங்கா³ய நமோ நம: ॥ 20 ॥

பார்வதீஹ்ருʼத³யாநந்த³ப⁴ரிதாய நமோ நம: ।
ஶாண்டி³ல்யமுநிஸம்ஸ்துத்யஶ்யாமலாய நமோ நம: ।
விஶ்வாவஸுஸதா³ஸேவ்யவிப⁴வாய நமோ நம: ।
பஞ்சாக்ஷரீமஹாமந்த்ரபாரகா³ய நமோ நம: ।
ப்ரபா⁴ ஸத்யாபி⁴ஸம்பூஜ்யபதா³ப்³ஜாய நமோ நம: ।
க²ட்³க³கே²டோரகா³ம்போ⁴ஜஸுபு⁴ஜாய நமோ நம: ।
மத³த்ரயத்³ரவக³ஜாரோஹணாய நமோ நம: ।
ஶிகி²பிஞ்ச²ஜடாப³த்³த⁴ஜகா⁴நாய நமோ நம: ।
பீதாம்ப³ராப³த்³த⁴கடிப்ரதே³ஶாய நமோ நம: ॥ 30 ॥

விப்ராராத⁴நஸந்துஷ்டவிஶ்ராந்தாய நமோ நம: ।
வ்யோமாக்³நிமாயாமூர்தே⁴ந்து³ஸுபீ³ஜாய நமோ நம: ।
புரா கும்போ⁴த்³ப⁴வமுநிகோ⁴ஷிதாய நமோ நம: ।
வர்கா³ரிஷட்குலாமூலவிநாஶாய நமோ நம: ।
த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷஶ்ரீப²லதா³ய நமோ நம: ।
ப⁴க்திப்ரதா³நந்த³கு³ருபாது³காய நமோ நம: ।
முக்திப்ரதா³த்ருʼபரமதே³ஶிகாய நமோ நம: ।
பரமேஷ்டி²ஸ்வரூபேண பாலகாய நமோ நம: ।
பராபரேண பத்³மாதி³தா³யகாய நமோ நம: ।
பராபரேண பத்³மாதி³தா³யகாய நமோ நம: ।
மநுலோகைஸ்ஸதா³வந்த்³யமங்க³ளாய நமோ நம: ॥ 40 ॥

க்ருʼதே ப்ரத்யக்ஷரம் லக்ஷாத்கீர்திதா³ய நமோ நம: ।
த்ரேதாயாம் த்³வ்யஷ்டலக்ஷேண ஸித்³தி⁴தா³ய நமோ நம: ।
த்³வாபரே சாஷ்டலக்ஷேண வரதா³ய நமோ நம: ।
கலௌ லக்ஷசதுஷ்கேந ப்ரஸந்நாய நமோ நம: ।
ஸஹஸ்ரஸங்க்²யாஜாபேந ஸந்துஷ்டாய நமோ நம: ।
யது³த்³தி³ஶ்ய ஜபஸ்ஸத்³யஸ்தத்ப்ரதா³த்ரே நமோ நம: ।
ஶௌநகஸ்தோத்ரஸம்ப்ரீதஸுகு³ணாய நமோ நம: ।
ஶரணாக³தப⁴க்தாநாம் ஸுமித்ராய நமோ நம: ।
பாண்யோர்க³ஜத்⁴வஜம் க⁴ண்டாம் பி³ப்⁴ரதே தே நமோ நம: ।
ஆஜாநுத்³வயஸந்தீ³ர்க⁴பா³ஹுகாய நமோ நம: ॥ 50 ॥

ரக்தசந்த³நலிப்தாங்க³ஶோப⁴நாய நமோ நம: ।
கமலாஸுரஜீவாபஹரணாய நமோ நம: ।
ஶுத்³த⁴சித்தஸுப⁴க்தாநாம் ரக்ஷகாய நமோ நம: ।
மார்யாதி³து³ஷ்டரோகா³ணாம் நாஶகாய நமோ நம: ।
து³ஷ்டமாநுஷக³ர்வாபஹரணாய நமோ நம: ।
நீலமேக⁴நிபா⁴காரஸுதே³ஹாய நமோ நம: ।
நீலமேக⁴நிபா⁴காரஸுதே³ஹாய நமோ நம: ।
பிபீலிகாதி³ப்³ரஹ்மாண்ட³வஶ்யதா³ய நமோ நம: ।
பூ⁴தநாத²ஸதா³ஸேவ்யபதா³ப்³ஜாய நமோ நம: ।
மஹாகாலாதி³ஸம்பூஜ்யவரிஷ்டா²ய நமோ நம: ।
வ்யாக்⁴ரஶார்தூ³லபஞ்சாஸ்ய வஶ்யதா³ய நமோ நம: ॥ 60 ॥

மது⁴ராந்ருʼபஸம்மோஹஸுவேஷாய நமோ நம: ।
பாண்ட்³யபூ⁴பஸபா⁴ரத்நபங்கஜாய நமோ நம: ।
பம்பாநதீ³ஸமீபஸ்த²ஸத³நாய நமோ நம: ।
பந்தலாதி⁴பவந்த்³யஶ்ரீபதா³ப்³ஜாய நமோ நம: ।
பூ⁴தபே⁴தாலகூஶ்மாண்டோ³ச்சாடநாய நமோ நம: ।
பூ⁴பாக்³ரே வநஶாதூ³லாகர்ஷணாய நமோ நம: ।
பாண்ட்³யேஶவம்ஶதிலகஸ்வரூபாய நமோ நம: ।
பத்ரவாணீஜராரோக³த்⁴வம்ஸநாய நமோ நம: ।
வாண்யை சோதி³தஶார்தூ³ல ஶிஶுதா³ய நமோ நம: ॥ 70 ॥

கேரலேஷு ஸதா³ கேலிவிக்³ரஹாய நமோ நம: ।
சா²கா³ஸ்யராக்ஷஸீபாணிக²ண்ட³நாய நமோ நம: ।
ஸதா³ஜ்வலத்³க்⁴ருʼணீந்யஸ்தஶரணாய நமோ நம: ।
தீ³ப்த்யாதி³ஶக்திநவகைஸ்ஸேவிதாய நமோ நம: ।
ப்ரபூ⁴தநாம பஞ்சாஸ்யபீட²ஸ்தா²ய நமோ நம: ।
ப்ரமதா²கர்ஷஸாமர்த்²யதா³யகாய நமோ நம: ।
ஷட்பஞ்சாஶஜத்³தே³ஶபதிவஶ்யதா³ய நமோ நம: ।
து³ர்முகீ²நாமதை³த்யஶிரஶ்ச்சே²தா³ய நமோ நம: ।
டாதி³பா⁴ந்தத³லை:க்ல்ருʼப்தபத்³மஸ்தா²ய நமோ நம: ॥ 80 ॥

ஶரச்சந்த்³ரப்ரதீகாஶவக்த்ராப்³ஜாய நமோ நம: ।
வஶ்யாத்³யஷ்டக்ரியாகர்மப²லதா³ய நமோ நம: ।
புரா ஶசீப⁴யப்⁴ராந்திப்ரணாஶாய நமோ நம: ।
ஸுரேந்த்³ரப்ராதி²தாபீ⁴ஷ்டப²லதா³ய நமோ நம: ।
ஶம்போ⁴ர்ஜடாஸமுத்பந்நஸேவிதாய நமோ நம: ।
விப்ரபூஜ்யஸபா⁴மத்⁴யநர்த்தகாய நமோ நம: ।
ஜபாபுஷ்பப்ரபா⁴வோர்த்⁴வாத⁴ரோஷ்டா²ய நமோ நம: ।
ஸாது⁴ஸஜ்ஜநஸந்மார்க³ரக்ஷகாய நமோ நம: ।
மத்⁴வாஜ்யகுலவத்ஸ்வாது³வசநாய நமோ நம: ॥ 90 ॥

ரக்தஸைகதஶைலாக⁴க்ஷேத்ரஸ்தா²ய நமோ நம: ।
கேதகீவநமத்⁴யஸ்த²குமாராய நமோ நம: ।
கோ³ஹத்திபாபஶமநசதுராய நமோ நம: ।
ஸ்வபூஜநாத் பாபமுக்தகௌ³தமாய நமோ நம: ।
உதீ³ச்யாசலவாரீஶக்³ராமரக்ஷாய தே நம: ।
கௌ³தமீஸலிலஸ்நாநஸந்துஷ்டாய நமோ நம: ।
ஸோமாரண்யஜயந்தாக்²யக்ஷேத்ரமத்⁴யாய தே நம: ।
கௌ³தமாக்²யமுநிஶ்ரேஷ்ட²யாக³ப்ரார்ச்யாய தே நம: ।
க்ருʼத்திகர்க்ஷோத்³ப⁴வக்³ராமப்ரவேஶாய நமோ நம: ।
க்ருʼத்திகர்க்ஷோத்³ப⁴வக்³ராமபாலநாய நமோ நம: ॥ 100 ॥

ஸதா³த்⁴யாயிப⁴ரத்³வாஜபூஜிதாய நமோ நம: ।
கஶ்யபாதி³முநீந்த்³ராணாம் தபோதே³ஶாய தே நம: ।
ஜந்மம்ருʼத்யுஜராதப்தஜநஶாந்திக்ருʼதே நம: ।
ப⁴க்தஜநமந: க்லேஶமர்த³நாய நமோ நம: ।
ஆயுர்யஶ: ஶ்ரியம் ப்ரஜ்ஞாம் புத்ராந் தே³ஹி நமோ நம: ।
ரேவந்தஜ்ருʼம்பி⁴ந் ஏஹ்யேஹி ப்ரஸாத³ம் குரு மே நம: ।
ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுஶிவாத்மைக்யஸ்வரூபாய நமோ நம: ॥ 108 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாஶாஸ்த்ருʼ அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ஸமாப்தா ।

Also Read 108 Names of Shri Maha Shastri:

108 Names of Shri Mahashastrri | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top