Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Hanuman 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Hanumada Ashtottarashata Namavali 2 Lyrics in Tamil:

॥ ஹநுமத³ஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: 2 ॥
(ஶ்ரீமத்³ராமாயண கிஷ்கிந்தா⁴தி³காண்ட³க³த ஹநுமத்³விஜயபரா நாமாவளி:)

ராமதா³ஸாக்³ரண்யே நம: । ஶ்ரீமதே । ஹநூமதே । பவநாத்மஜாய ।
ஆஞ்ஜநேயாய । கபிஶ்ரேஷ்டா²ய । கேஸரீப்ரியநந்த³நாய ।
ஆரோபிதாம்ஸயுக³ளராமராமாநுஜாய । ஸுதி⁴யே । ஸுக்³ரீவஸசிவாய ।
வாலிஜிதஸுக்³ரீவமால்யதா³ய ।
ராமோபகாரவிஸ்ம்ருʼதஸுக்³ரீவஸுமதிப்ரதா³ய । ஸுக்³ரீவஸத்பக்ஷபாதிநே ।
ராமகார்யஸுஸாத⁴காய । மைநாகாஶ்லேஷக்ருʼதே । நாக³ஜநநீஜீவநப்ரதா³ய ।
ஸர்வதே³வஸ்துதாய । ஸர்வதே³வாநந்த³விவர்த⁴நாய । சா²யாந்த்ரமாலாதா⁴ரிணே ।
சா²யாக்³ரஹவிபே⁴த³காய நம: । 20 ।

ஸுமேருஸுமஹாகாயாய நம: । கோ³ஷ்பதீ³க்ருʼதவாரித⁴யே । பி³டா³ல-
ஸத்³ருʼஶாகாராய । தப்ததாம்ரஸமாநநாய । லங்காநிப⁴ஞ்ஜநாய ।
ஸீதாராமமுத்³ராங்கு³லீயதா³ய । ராமசேஷ்டாநுஸாரேண சேஷ்டாக்ருʼதே ।
விஶ்வமங்க³ளாய । ஶ்ரீராமஹ்ருʼத³யாபி⁴ஜ்ஞாய । நி:ஶேஷஸுரபூஜிதாய ।
அஶோகவநஸஞ்ச்சே²த்ரே । ஶிம்ஶபாவ்ருʼக்ஷரக்ஷகாய ।
ஸர்வரக்ஷோவிநாஶார்த²ம் க்ருʼதகோலாஹலத்⁴வநயே । தலப்ரஹாரத:
க்ஷுண்ணப³ஹுகோடிநிஶாசராய । புச்ச²கா⁴தவிநிஷ்பிஷ்டப³ஹுகோடிநராஶநாய ।
ஜம்பு³மால்யந்தகாய । ஸர்வலோகாந்தரஸுதாய । கபயே । ஸ்வதே³ஹப்ராப்த-
பிஷ்டாங்க³து³ர்த⁴ர்ஷாபி⁴த⁴ராக்ஷஸாய । தலசூர்ணிதயூபாக்ஷாய நம: । 40 ।

விரூபாக்ஷநிப³ர்ஹணாய நம: । ஸுராந்தராத்மந: புத்ராய । பா⁴ஸகர்ண-
விநாஶகாய । அத்³ரிஶ்ருʼங்க³விநிஷ்பிஷ்டப்ரக⁴ஸாபி⁴த⁴ராக்ஷஸாய ।
த³ஶாஸ்யமந்த்ரிபுத்ரக்⁴நாய । போதி²தாக்ஷகுமாரகாய ।
ஸுவஞ்சிதேந்த்³ரஜிந்முக்தநாநாஶஸ்த்ராஸ்த்ரவர்ஷ்டிகாய ।
இந்த்³ரஶத்ருவிநிர்முக்தஶஸ்த்ராசால்யஸுவிக்³ரஹாய ।
ஸுகே²ச்ச²யேந்த்³ரஜிந்முக்தப்³ரஹ்மாஸ்த்ரவஶகா³ய । க்ருʼதிநே ।
த்ருʼணீக்ருʼதேந்த்³ரஜித்பூர்வமஹாராக்ஷஸயூத²பாய ।
ராமவிக்ரமஸத்ஸிந்து⁴ஸ்தோத்ரகோபிதராவணாய ।
ஸ்வபுச்ச²வஹ்நிநிர்த³க்³த⁴லங்காலங்காபுரேஶ்வராய ।
வஹ்ந்யநிர்த³க்³தா⁴ச்ச²புச்சா²ய । புநர்லங்கி⁴தவாரித⁴யே । ஜலதை³வதஸூநவே ।
ஸர்வவாநரபூஜிதாய । ஸந்துஷ்டாய । கபிபி:⁴ ஸார்த⁴ம் ஸுக்³ரீவமது⁴ப⁴க்ஷகாய ।
ராமபாதா³ர்பிதஶ்ரீமச்சூடா³மணயே நம: । 60 ।

அநாகுலாய நம: । ப⁴க்த்யா க்ருʼதாநேகராமப்ரணாமாய । வாயுநந்த³நாய ।
ராமாலிங்க³நதுஷ்டாங்கா³ய । ராமப்ராணப்ரியாய । ஶுசயே ।
ராமபாதை³கநிரதவிபீ⁴ஷணபரிக்³ரஹாய । விபீ⁴ஷணஶ்ரிய: கர்த்ரே ।
ராமலாலிதநீதிமதே । வித்³ராவிதேந்த்³ரஶத்ரவே । லக்ஷ்மணைகயஶ:ப்ரதா³ய ।
ஶிலாப்ரஹாரநிஷ்பிஷ்டதூ⁴ம்ராக்ஷரத²ஸாரத²யே ।
கி³ரிஶ்ருʼங்க³விநிஷ்பிஷ்டதூ⁴ம்ராக்ஷாய ।
ப³லவாரித⁴யே । அகம்பநப்ராணஹர்த்ரே । பூர்ணவிஜ்ஞாநசித்³க⁴நாய ।
ரணாத்⁴வரே கண்ட²ரோத⁴மாரிதைகநிகும்ப⁴காய । நராந்தகரத²ச்சே²த்ரே ।
தே³வாந்தகவிநாஶகாய ।
மத்தாக்²யராக்ஷஸச்சே²த்ரே நம: । 80 ।

யுத்³தோ⁴ந்மத்தநிக்ருʼந்தநாய நம: । த்ரிஶிரோத⁴நுஷஶ்சே²த்ரே ।
த்ரிஶிர:க²ட்³க³ப⁴ஞ்ஜநாய நம: । த்ரிஶிரோரத²ஸம்ஹாரிணே ।
த்ரிஶிரஸ்த்ரிஶிரோஹராய ।
ராவணோரஸி நிஷ்பிஷ்டமுஷ்டயே । தை³த்யப⁴யங்கராய ।
வஜ்ரகல்பமஹாமுஷ்டிகா⁴தசூர்ணிதராவணாய । அஶேஷபு⁴வநாதா⁴ராய ।
லக்ஷ்மணோத்³த⁴ரணக்ஷமாய । ஸுக்³ரீவப்ராணரக்ஷார்த²ம் மக்ஷிகோபமவிக்³ரஹாய ।
கும்ப⁴கர்ணத்ரிஶூலைகஸஞ்சே²த்ரே । விஷ்ணுப⁴க்திமதே ।
நாகா³ஸ்த்ராஸ்ப்ருʼஷ்டஸத்³தே³ஹாய । கும்ப⁴கர்ணவிமோஹகாய ।
ஶஸ்த்ராஸ்த்ராஸ்ப்ருʼஷ்டஸத்³தே³ஹாய । ஸுஜ்ஞாநிநே ।
ராமஸம்மதாய । அஶேஷகபிரக்ஷார்த²மாநீதௌஷதி⁴பர்வதாய ।
ஸ்வஶக்த்யா லக்ஷ்மணோத்³த⁴ர்த்ரே । லக்ஷ்மணோஜ்ஜீவநப்ரதா³ய ।
லக்ஷ்மணப்ராணரக்ஷார்த²மாநீதௌஷதி⁴பர்வதாய நம: ।
தப:க்ருʼஶாங்க³ப⁴ரதே ராமாக³மநஶம்ஸகாய । ராமஸ்துதஸ்வமஹிம்நே ।
ஸதா³ ஸந்த்³ருʼஷ்டராக⁴வாய । ராமச்ச²த்ரத⁴ராய தே³வாய ।
வேதா³ந்தபரிநிஷ்டி²தாய । மூலராமாயணஸுதா⁴ஸமுத்³ரஸ்நாநதத்பராய ।
ப³த³ரீஷண்ட³மத்⁴யஸ்த²நாராயணநிஷேவகாய நம: । 108 ।

(ஶ்ரீமத்³ராமாயண கிஷ்கிந்தா⁴தி³காண்ட³க³த ஹநுமத்³விஜயபரா நாமாவளி:)

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 2:

108 Names of Sri Hanuman 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Hanuman 2 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top