Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1108 Names of Sri Surya | Sahasranamavali 1 Stotram Lyrics in English

Shri Surya Sahasranamavali Sahasranamavali 1 Lyrics in English:

॥ shree Soorya Sahasranaamaavalee 1 ॥

dhyaanam –
dhyeyah’ sadaa savitri’mand’alamadhyavartee
naaraayanah’ sarasijaasanasannivisht’ah’
keyooravaan makarakund’alavaan kireet’ee
haaree hiranmayavapurdhri’tashankhachakrah’ ॥

om vishvavide namah । vishvajite vishvakartre vishvaatmane vishvatomukhaaya
vishveshvaraaya vishvayonaye niyataatmane jitendriyaaya kaalaashrayaaya
kaalakartre kaalaghne kaalanaashanaaya mahaayogine mahaasiddhaye
mahaatmane sumahaabalaaya prabhave vibhave bhootanaathaaya namah । 20 ।

om bhootaatmane namah । bhuvaneshvaraaya bhootabhavyaaya bhaavitaatmane
bhootaantah’karanaaya shivaaya sharanyaaya kamalaanandaaya nandanaaya
nandavardhanaaya varenyaaya varadaaya yogine susamyuktaaya
prakaashakaaya praaptayaanaaya parapraanaaya pootaatmane prayataaya
priyaaya namah । 40 ।

om nayaaya namah । sahasrapaade saadhave divyakund’alamand’itaaya
avyangadhaarine dheeraatmane savitre vaayuvaahanaaya samaahitamataye
daatre vidhaatre kri’tamangalaaya kapardine kalpapaade rudraaya
sumanaaya dharmavatsalaaya samaayuktaaya vimuktaatmane
kri’taatmane namah । 60 ।

om kri’tinaam varaaya namah । avichintyavapave shresht’haaya mahaayogine
maheshvaraaya kaantaaya kaamaaraye aadityaaya niyataatmane niraakulaaya
kaamaaya kaarunikaaya kartre kamalaakarabodhanaaya saptasaptaye
achintyaatmane mahaakaarunikottamaaya sanjeevanaaya jeevanaathaaya
yayaaya namah । 80 ।

om jeevaaya namah । jagatpataye ayuktaaya vishvanilayaaya samvibhaagine
vri’shadhvajaaya vri’shaakapaye kalpakartre kalpaantakaranaaya ravaye
ekachakrarathaaya maunine surathaaya rathinaam varaaya sakrodhanaaya
rashmimaaline tejoraashaye vibhaavasave divyakri’te dinakri’te namah । 100।

om devaaya namah । devadevaaya divaspataye deenanaathaaya haraaya
hotre divyabaahave divaakaraaya yajnyaaya yajnyapataye pooshne
svarnaretase paraavaraaya paraaparajnyaaya taranaye amshumaaline
manoharaaya praajnyaaya praajnyapataye sooryaaya namah । 120 ।

om savitre namah । vishnave amshumate sadaagataye gandhavahaaya
vihitaaya vidhaye aashugaaya patangaaya patagaaya sthaanave
vihangaaya vihagaaya varaaya haryashvaaya haritaashvaaya haridashvaaya
yagatpriyaaya tryambakaaya sarvadamanaaya namah । 140 ।

om bhaavitaatmane namah । bhishagvaraaya aalokakri’te lokanaathaaya
lokaalokanamaskri’taaya kaalaaya kalpaantakaaya vahnaye tapanaaya
samprataapanaaya virochanaaya viroopaakshaaya sahasraakshaaya
purandaraaya sahasrarashmaye mihiraaya vividhaambarabhooshanaaya
khagaaya pratardanaaya dhanyaaya namah । 160 ।

om hayagaaya namah । vaagvishaaradaaya shreemate ashishiraaya vaagmine
shreepataye shreeniketanaaya shreekant’haaya shreedharaaya shreemate
shreenivaasaaya vasupradaaya kaamachaarine mahaamaayaaya mahograaya
aviditaamayaaya teerthakriyaavate sunayaaya vibhaktaaya
bhaktavatsalaaya namah । 180 ।

om keertaye namah । keertikaraaya nityaaya kund’aline kavachine rathine
hiranyaretase saptaashvaaya prayataatmane parantapaaya buddhimate
amarashresht’haaya rochishnave paakashaasanaaya samudraaya dhanadaaya
dhaatre maandhaatre kashmalaapahaaya tamoghnaaya namah । ॥ 200।

om dhvaantaghne namah । vahnaye hotre antah’karanaaya guhaaya pashumate
prayataanandaaya bhooteshaaya shreemataam varaaya nityaaya aditaaya
nityarathaaya sureshaaya surapoojitaaya ajitaaya vijitaaya jetre
yangamasthaavaraatmakaaya jeevaanandaaya nityagaamine namah । 220 ।

om vijetre namah । vijayapradaaya parjanyaaya agnaye sthitaye
stheyaaya sthaviraaya niranjanaaya pradyotanaaya rathaarood’haaya
sarvalokaprakaashakaaya dhruvaaya meshine mahaaveeryaaya hamsaaya
samsaarataarakaaya sri’sht’ikartre kriyaahetave maartand’aaya marutaam
pataye namah । 240 ।

om marutvate namah । dahanaaya tvasht’re bhagaaya bhargaaya aryamne
kapaye varuneshaaya jagannaathaaya kri’takri’tyaaya sulochanaaya
vivasvate bhaanumate kaaryaaya kaaranaaya tejasaam nidhaye
asangagaamine tigmaamshave dharmaamshave deeptadeedhitaye namah । 260 ।

om sahasradeedhitaye namah । bradhnaaya sahasraamshave divaakaraaya
gabhastimate deedhitimate sragvine manikuladyutaye bhaaskaraaya
surakaaryajnyaaya sarvajnyaaya teekshnadeedhitaye surajyesht’haaya
surapataye bahujnyaaya vachasaam pataye tejonidhaye bri’hattejase
bri’hatkeertaye bri’haspataye namah । 280 ।

om ahimate namah । oorjitaaya dheemate aamuktaaya keertivardhanaaya
mahaavaidyaaya ganapataye dhaneshaaya gananaayakaaya teevraprataapanaaya
taapine taapanaaya vishvataapanaaya kaartasvaraaya hri’sheekeshaaya
padmaanandaaya atinanditaaya padmanaabhaaya amri’taahaaraaya
sthitimate namah । 300।

om ketumate namah । nabhase anaadyantaaya achyutaaya vishvaaya
vishvaamitraaya ghri’naye viraaje aamuktakavachaaya vaagmine
kanchukine vishvabhaavanaaya animittagataye shresht’haaya sharanyaaya
sarvatomukhaaya vigaahine venurasahaaya samaayuktaaya
samaakratave namah । 320 ।

om dharmaketave namah । dharmarataye samhartre samyamaaya yamaaya
pranataartiharaaya vaayave siddhakaaryaaya janeshvaraaya nabhase
vigaahanaaya satyaaya savitre aatmane manoharaaya haarine haraye
haraaya vaayave ri’tave namah । 340 ।

om kaalaanaladyutaye namah । sukhasevyaaya mahaatejase jagataamekakaaranaaya
mahendraaya visht’utaaya stotraaya stutihetave prabhaakaraaya
sahasrakaraaya aayushmate aroshaaya sukhadaaya sukhine vyaadhighne
sukhadaaya saukhyaaya kalyaanaaya kalataam varaaya aarogyakaaranaaya namah । 360 ।

om siddhaye namah । ri’ddhaye vri’ddhaye bri’haspataye hiranyaretase
aarogyaaya vidushe bradhnaaya budhaaya mahate praanavate
dhri’timate gharmaaya gharmakartre ruchipradaaya sarvapriyaaya
sarvasahaaya sarvashatruvinaashanaaya praamshave vidyotanaaya namah । 380 ।

om dyotaaya namah । sahasrakiranaaya kri’tine keyoorine bhooshanodbhaasine
bhaasitaaya bhaasanaaya analaaya sharanyaartiharaaya hotre khadyotaaya
khagasattamaaya sarvadyotaaya bhavadyotaaya sarvadyutikaraaya
mataaya kalyaanaaya kalyaanakaraaya kalyaaya kalyakaraaya namah । 400 ।

om kavaye namah । kalyaanakri’te kalyavapave sarvakalyaanabhaajanaaya
shaantipriyaaya prasannaatmane prashaantaaya prashamapriyaaya
udaarakarmane sunayaaya suvarchase varchasojjvalaaya varchasvine
varchasaameeshaaya trailokyeshaaya vashaanugaaya tejasvine suyashase
varshmine varnaadhyakshaaya namah । 420 ।

om balipriyaaya namah । yashasvine tejonilayaaya tejasvine
prakri’tisthitaaya aakaashagaaya sheeghragataye aashugaaya gatimate
khagaaya gopataye grahadeveshaaya gomate ekaaya prabhanjanaaya
yanitre prajanaaya jeevaaya deepaaya sarvaprakaashakaaya namah । 440 ।

om sarvasaakshine namah । yoganityaaya nabhasvate asuraantakaaya
rakshoghnaaya vighnashamanaaya kireet’ine sumanah’priyaaya mareechimaaline
sumataye kri’taabhikhyavisheshakaaya shisht’aachaaraaya shubhaakaaraaya
svachaaraachaaratatparaaya mandaaraaya maat’haraaya venave kshudhaapaaya
kshmaapataye gurave namah । 460 ।

om suvishisht’aaya namah । vishisht’aatmane vidheyaaya jnyaanashobhanaaya
mahaashvetaaya priyaaya jnyeyaaya saamagaaya mokshadaayakaaya
sarvavedaprageetaatmane sarvavedalayaaya mahate vedamoortaye
chaturvedaaya vedabhri’te vedapaaragaaya kriyaavate asitaaya jishnave
vareeyaamshave namah । 480 ।

om varapradaaya namah । vratachaarine vratadharaaya lokabandhave
alankri’taaya alankaaraaksharaaya vedyaaya vidyaavate viditaashayaaya
aakaaraaya bhooshanaaya bhooshyaaya bhooshnave bhuvanapoojitaaya
chakrapaanaye dhvajadharaaya sureshaaya lokavatsalaaya vaagmipataye
mahaabaahave namah । ॥ 500।

om prakri’taye namah । vikri’taye gunaaya andhakaaraapahaaya shresht’haaya
yugaavartaaya yugaadikri’te aprameyaaya sadaayogine nirahankaaraaya
eeshvaraaya shubhapradaaya shubhaaya shaastre shubhakarmane
shubhapradaaya satyavate shrutimate uchchairnakaaraaya
vri’ddhidaaya namah । 520 ।

om analaaya namah । balabhri’te baladaaya bandhave matimate
balinaam varaaya anangaaya naagaraajendraaya padmayonaye ganeshvaraaya
samvatsaraaya ri’tave netre kaalachakrapravartakaaya padmekshanaaya
padmayonaye prabhaavate amaraaya prabhave sumoortaye namah । 540 ।

om sumataye namah । somaaya govindaaya jagadaadijaaya peetavaasase
kri’shnavaasase digvaasase indriyaatigaaya ateendriyaaya anekaroopaaya
skandaaya parapuranjayaaya shaktimate jaladhri’ge bhaasvate
mokshahetave ayonijaaya sarvadarshine jitaadarshaaya
duh’svapnaashubhanaashanaaya namah । 560 ।

om maangalyakartre namah । taranaye vegavate kashmalaapahaaya
spasht’aaksharaaya mahaamantraaya vishaakhaaya yajanapriyaaya
vishvakarmane mahaashaktaye dyutaye eeshaaya vihangamaaya
vichakshanaaya dakshaaya indraaya pratyooshaaya priyadarshanaaya
akhinnaaya vedanilayaaya namah । 580 ।

om vedavide namah । viditaashayaaya prabhaakaraaya jitaripave sujanaaya
arunasaarathaye kunaashine surataaya skandaaya mahitaaya abhimataaya
gurave graharaajaaya grahapataye grahanakshatramand’alaaya bhaaskaraaya
satataanandaaya nandanaaya naravaahanaaya mangalaaya namah । 600।

om mangalavate namah । maangalyaaya mangalaavahaaya
mangalyachaarucharitaaya sheernaaya sarvavrataaya vratine chaturmukhaaya
padmamaaline pootaatmane pranataartighne akinchanaaya sataameeshaaya
nirgunaaya gunavate shuchaye sampoornaaya pund’areekaakshaaya vidheyaaya
yogatatparaaya namah । 620 ।

om sahasraamshave namah । kratumataye sarvajnyaaya sumataye suvaache
suvaahanaaya maalyadaamne kri’taahaaraaya haripriyaaya brahmane
prachetase prathitaaya prayataatmane sthiraatmakaaya shatavindave
shatamukhaaya gareeyase analaprabhaaya dheeraaya mahattaraaya namah । 640 ।

om vipraaya namah । puraanapurushottamaaya vidyaaraajaadhiraajaaya vidyaavate
bhootidaaya sthitaaya anirdeshyavapave shreemate vipaapmane
bahumangalaaya svah’sthitaaya surathaaya svarnaaya mokshadaaya
baliketanaaya nirdvandvaaya dvandvaghne sargaaya sarvagaaya
samprakaashakaaya namah । 660 ।

om dayaalave namah । sookshmadhiye kshaantaye kshemaakshemasthitipriyaaya
bhoodharaaya bhoopataye vaktre pavitraatmane trilochanaaya
mahaavaraahaaya priyakri’te daatre bhoktre abhayapradaaya
chakravartine dhri’tikaraaya sampoornaaya maheshvaraaya
chaturvedadharaaya achintyaaya namah । 680 ।

om vinindyaaya namah । vividhaashanaaya vichitrarathaaya ekaakine
saptasaptaye paraatparaaya sarvodadhisthitikaraaya sthitistheyaaya
sthitipriyaaya nishkalaaya pushkalaaya vibhave vasumate
vaasavapriyaaya pashumate vaasavasvaamine vasudhaamne vasupradaaya
balavate jnyaanavate namah । 700।

om tattvaaya namah । omnkaaraaya trishu samsthitaaya sankalpayonaye
dinakri’te bhagavate kaaranaapahaaya neelakant’haaya dhanaadhyakshaaya
chaturvedapriyamvadaaya vashat’kaaraaya udgaatre hotre svaahaakaaraaya
hutaahutaye janaardanaaya janaanandaaya naraaya naaraayanaaya
ambudaaya namah । 720 ।

om sandehanaashanaaya namah । vaayave dhanvine suranamaskri’taaya
vigrahine vimalaaya vindave vishokaaya vimaladyutaye dyutimate
dyotanaaya vidyute vidyaavate viditaaya baline gharmadaaya
himadaaya haasaaya kri’shnavartmane sutaajitaaya namah । 740 ।

om saavitreebhaavitaaya namah । raajnye vishvaamitraaya ghri’naye viraaje
saptaarchishe saptaturagaaya saptalokanamaskri’taaya sampoornaaya
yagannaathaaya sumanase shobhanapriyaaya sarvaatmane sarvakri’te
sri’sht’aye saptimate saptameepriyaaya sumedhase medhikaaya
medhyaaya namah । 760 ।

om medhaavine namah । madhusoodanaaya angirah’pataye kaalajnyaaya
dhoomaketave suketanaaya sukhine sukhapradaaya saukhyaaya kaamine
kaantaye kaantipriyaaya munaye santaapanaaya santapanaaya aatapaaya
tapasaam pataye umaapataye sahasraamshave priyakaarine
priyankaraaya namah । 780 ।

om preetaye namah । vimanyave ambhotthaaya khanjanaaya jagataam pataye
yagatpitre preetamanase sarvaaya kharvaaya guhaaya achalaaya
sarvagaaya jagadaanandaaya jagannetre suraarighne shreyase
shreyaskaraaya jyaayase mahate uttamaaya namah । 800।

om udbhavaaya namah । uttamaaya merumeyaaya athaaya dharanaaya
dharaneedharaaya dharaadhyakshaaya dharmaraajaaya dharmaadharmapravartakaaya
rathaadhyakshaaya rathagataye tarunaaya tanitaaya analaaya uttaraaya
anuttarastaapine avaakpataye apaam pataye punyasankeertanaaya
punyaaya namah । 820 ।

om hetave namah । lokatrayaashrayaaya svarbhaanave vigataanandaaya
vishisht’otkri’sht’akarmakri’te vyaadhipranaashanaaya kshemaaya shooraaya
sarvajitaam varaaya ekarathaaya rathaadheeshaaya shanaishcharasya
pitre vaivasvatagurave mri’tyave dharmanityaaya mahaavrataaya
pralambahaarasanchaarine pradyotaaya dyotitaanalaaya
santaapahri’te namah । 840 ।

om parasmai namah । mantraaya mantramoortaye mahaabalaaya shresht’haatmane
supriyaaya shambhave marutaameeshvareshvaraaya samsaaragativichchhettre
samsaaraarnavataarakaaya saptajihvaaya sahasraarchishe ratnagarbhaaya
aparaajitaaya dharmaketave ameyaatmane dharmaadharmavarapradaaya
lokasaakshine lokagurave lokeshaaya namah । 860 ।

om chand’avaahanaaya namah । dharmayoopaaya yoopavri’kshaaya dhanushpaanaye
dhanurdharaaya pinaakadhri’te mahotsaahaaya mahaamaayaaya mahaashanaaya
veeraaya shaktimataam shresht’haaya sarvashastrabhri’taam varaaya
nyaanagamyaaya duraaraadhyaaya lohitaangaaya vivardhanaaya khagaaya
andhaaya dharmadaaya nityaaya namah । 880 ।

om dharmakri’te namah । chitravikramaaya bhagavate aatmavate mantraaya
tryaksharaaya neelalohitaaya ekaaya anekaaya trayine kaalaaya
savitre samitinjayaaya shaarngadhanvane analaaya bheemaaya
sarvapraharanaayudhaaya sukarmane paramesht’hine naakapaaline namah । 900।

om divisthitaaya namah । vadaanyaaya vaasukaye vaidyaaya aatreyaaya
paraakramaaya dvaaparaaya paramodaaraaya paramaaya brahmacharyavate
udeechyaveshaaya mukut’ine padmahastaaya himaamshubhri’te sitaaya
prasannavadanaaya padmodaranibhaananaaya saayam divaa divyavapushe
anirdeshyaaya mahaalayaaya namah । 920 ।

om mahaarathaaya namah । mahate eeshaaya sheshaaya sattvarajastamase
dhri’taatapatrapratimaaya vimarshine nirnayaaya sthitaaya ahimsakaaya
shuddhamataye adviteeyaaya vivardhanaaya sarvadaaya dhanadaaya
mokshaaya vihaarine bahudaayakaaya chaaruraatriharaaya naathaaya namah । 940 ।

om bhagavate namah । sarvagaaya avyayaaya manoharavapave shubhraaya
shobhanaaya suprabhaavanaaya suprabhaavaaya suprataapaaya sunetraaya
digvidikpataye raajnyeepriyaaya shabdakaraaya graheshaaya timiraapahaaya
saimhikeyaripave devaaya varadaaya varanaayakaaya chaturbhujaaya namah । 960 ।

om mahaayogine namah । yogeeshvarapataye anaadiroopaaya
aditijaaya ratnakaantaye prabhaamayaaya jagatpradeepaaya
visteernaaya mahaavisteernamand’alaaya ekachakrarathaaya
svarnarathaaya svarnashareeradhri’she niraalambaaya gaganagaaya
dharmakarmaprabhaavakri’te dharmaatmane karmanaam saakshine pratyakshaaya
parameshvaraaya merusevine namah । 980 ।

om sumedhaavine namah । merurakshaakaraaya mahate aadhaarabhootaaya
ratimate dhanadhaanyakri’te paapasantaapahartre manovaanchhitadaayakaaya
rogahartre raajyadaayine ramaneeyagunaaya anri’nine
kaalatrayaanantaroopaaya munivri’ndanamaskri’taaya sandhyaaraagakaraaya
siddhaaya sandhyaavandanavanditaaya saamraajyadaananirataaya
samaaraadhanatoshavate bhaktaduh’khakshayakaraaya namah । 1000 ।

om bhavasaagarataarakaaya namah । bhayaapahartre bhagavate
aprameyaparaakramaaya manusvaamine manupataye maanyaaya
manvantaraadhipaaya । 1008 ।

phalashrutih
etatte sarvamaakhyaatam yanmaam tvam paripri’chchasi
naamnaam sahasram savituh’ paaraasharyo yadaaha me ॥ 1 ॥

dhanyam yashasyamaayushyam duh’khaduh’svapnanaashanam
bandhamokshakaram chaiva bhaanornaamaanukeertanaat ॥ 2 ॥

yastvidam shri’nuyaannityam pat’hedvaa prayato narah’
akshayam sukhamannaadyam bhavettasyopasaadhitam ॥ 3 ॥

nri’paagnitaskarabhayam vyaadhito na bhayam bhavet
vijayee cha bhavennityamaashrayam paramaapnuyaat ॥ 4 ॥

keertimaan subhago vidvaan sa sukhee priyadarshanah’
yeevedvarshashataayushcha sarvavyaadhivivarjitah ॥ 5 ॥

naamnaam sahasramidamamshumatah’ pat’hedyah’
praatah’ shuchirniyamavaan susamri’ddhiyuktah’
doorena tam pariharanti sadaiva rogaah’
bhootaah’ suparnamiva sarvamahoragendraah ॥ 6 ॥

iti shreebhavishyapuraane saptamakalpe
shreebhagavatsooryasya sahasranaamaavalih’ samaaptaa
shreesooryasahasranaamaavalee

Also Read 1108 Names of Sri Surya Stotram 1:

1108 Names of Sri Surya Sahasranamavali 1 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1108 Names of Sri Surya | Sahasranamavali 1 Stotram Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top