Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Rakaradi Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil | Vishnu Script

Rakaradi Shri Ramashtottarashatanama Stotram Lyrics in Tamil:

॥ ரகாராதி³ ஶ்ரீராமாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥
ஶ்ரீ ஹயக்³ரீவாய நம: ।
ஹரி: ௐ

ராமோ ராஜீவபத்ராக்ஷோ ராகாசந்த்³ரநிபா⁴நந: ।
ராத்ரிஞ்சரார்தி³தக்ஷோணீ பரிதாபவிநாஶந: ॥ 1 ॥

ராஜீவநாபோ⁴ ராஜேந்த்³ரோ ராஜீவாஸநஸம்ஸ்துத: ।
ராஜராஜாதி³தி³க்பாலமௌலி மாணிக்யதீ³பித: ॥ 2 ॥

ராக⁴வாந்வயபாதோ²தி⁴சந்த்³ரோ ராகேந்து³ஸத்³யஶா: ।
ராமசந்த்³ரோ ராக⁴வேந்த்³ரோ ராஜீவருசிராநந: ॥ 3 ॥

ராஜாநுஜாமந்தி³ரோரா ராஜீவவிலஸத்பத:³ ।
ராஜீவஹஸ்தோ ராஜீவப்ரியவம்ஶக்ருʼதோத³ய: ॥ 4 ॥

ராத்ரிநவ்யாம்பு³ப்⁴ருʼந்மூர்தீ ராஜாம்ஶுருசிரஸ்மித: ।
ராஜீவஹாரோ ராஜீவதா⁴ரீ ராஜீவஜாப்ரிய: ॥ 5 ॥

ராக⁴வோத்ஸங்க³வித்³யோதோ ராகேந்த்³வயுதபா⁴ஸ்வர: ।
ராஜலேகா²நகா²ங்கூரோ ராஜீவப்ரியபூ⁴ஷண: ॥ 6 ॥

ராஜராஜந்மணீபூ⁴ஷோ ராராஜத்³ப்⁴ரமராலக: ।
ராஜலேகா²ப⁴ஸீமந்தோ ராஜந்ம்ருʼக³மதா³ங்கந: ॥ 7 ॥

ராஜஹீரலஸச்ச்²ரோத்ரோ ராஜீவகரகா³ம்ருʼத: ।
ரத்நகாஞ்சீத⁴ரோ ரம்யோ ரத்நகாஞ்சநகங்கண: ॥ 8 ॥

ரணத்காஞ்சநமஞ்ஜீரோ ரஞ்ஜிதாகி²லபூ⁴தல: ।
ராராஜத்குந்த³ரத³நோ ரம்யகண்டோ² ரதவ்ரஜ: ॥ 9 ॥

ரஞ்ஜிதாத்³பு⁴தகா³தே⁴யோ ராத்ரிஞ்சரஸதீஹர: ।
ராத்ரிஞ்சரப⁴யத்த்ராதகா³தே⁴ய ஸவநோத்தம: ॥ 10 ॥

ராராஜச்சரணாம்போ⁴ஜரஜ:பூதமுநிப்ரிய: ।
ராஜராஜஸுஹ்ருʼச்சாபபே⁴த³நோ ராஜபூஜித: ॥ 11 ॥

ரமாராமாகராம்போ⁴ஜ மாலோந்மீலிதகண்ட²ம: ।
ரமாகராப்³ஜமாரந்த³பி³ந்து³முக்தாப²லாவ்ருʼத: ॥ 12 ॥

ரத்நகங்கணநித்⁴வாநமிஷல்லக்ஷ்மீஸ்துதிஶ்ருதி: ।
ரமாவாமத்³ருʼக³ந்தாலி வ்யாப்தது³ர்லக்ஷ்யவிக்³ரஹ: ॥ 13 ॥

ராமதேஜஸ்ஸமாஹர்தா ராமஸோபாநப⁴ஞ்ஜந: ।
ராக⁴வாஜ்ஞாக்ருʼதாரண்யவாஸோ ராமாநுஜார்சித: ॥ 14 ॥

ரக்தகஞ்ஜாதசரணோ ரம்யவல்கலவேஷ்டித: ।
ராத்ர்யம்பு³த³ஜடாபா⁴ரோ ரம்யாங்க³ஶ்ரீவிபூ⁴ஷண: ॥ 15 ॥

ரணச்சாபகு³ணோரக்தமுநித்ராணபராயண: ।
ராத்ரிஞ்சரக³ணப்ராணஹர்தா ரம்யப²லாத³ந: ॥ 16 ॥

ராத்ரிஞ்சரேந்த்³ரப⁴கி³நீகர்ணநாஸோஷ்டபே⁴த³ந: ।
ராதமாயாம்ருʼக³ப்ராணோ ராவணாஹ்ருʼதஸத்ப்ரிய: ॥ 17 ॥

ராஜீவப³ந்து⁴புத்ராப்தோ ராஜதே³வஸுதார்த⁴ந: ।
ரக்தஶ்ரீஹநுமத்³வாஹோ ரத்நாகரநிப³ந்த⁴ந: ॥ 18 ॥

ருத்³த⁴ராத்ரிஞ்சராவாஸோ ராவணாதி³விமர்த³ந: ।
ராமாஸமாலிங்கி³தாங்கோ ராவணாநுஜபூஜித: ॥ 19 ॥

ரத்நஸிம்ஹாஸநாஸீநோ ராஜ்யபட்டாபி⁴ஷேசந: ।
ராஜநக்ஷத்ரவலயவ்ருʼத ராகேந்து³ஸுந்த³ர: ॥ 20 ॥

ராகேந்து³மண்ட³லச்சத்ரோ ராஜாம்ஶூத்கரசாமர: ।
ராஜர்ஷிக³ணஸம்வீதோ ரஞ்ஜிதப்லவகா³தி⁴ப: ॥ 21 ॥

ரமாத்³ருʼங்மாலிகாநீலா நீராஜிதபதா³ம்பு³ஜ: ।
ராமதத்த்வப்ரவசநோ ராஜராஜஸகோ²த³ய: ॥ 22 ॥

ராஜபி³ம்பா³நநாகா³நநர்தநாமோதி³தாந்தர: ।
ராஜ்யலக்ஷ்மீபரீரம்ப⁴ஸம்ப்⁴ருʼதாத்³பு⁴தகண்டக: ॥ 23 ॥

ராமாயணகதா²மாலாநாயகோ ராஷ்ட்ரஶோப⁴ந: ।
ராஜமாலாமௌலிமாலாமகரந்த³ப்லுதாங்க்⁴ரிக: ॥ 24 ॥

ராஜதாத்³ரிமஹாதீ⁴ரோ ராத்³த⁴தே³வகு³ருத்³விஜ: ।
ராத்³த⁴ப⁴க்தாஶயாராமோ ரமிதாகி²லதை³வத: ॥ 25 ॥

ராகீ³ ராக³விஹீநாத்மப⁴க்தப்ராப்யோ ரஸாத்மக: ।
ரஸப்ரதோ³ ரஸாஸ்வாதோ³ ரஸாதீ⁴ஶோ ரஸாதிக:³ ॥ 26 ॥

ரஸநாபாவநாபி⁴க்²யோ ராமநாமாம்ருʼதோத³தி:⁴ ।
ராஜராஜீவமித்ராக்ஷோ ராஜீவப⁴வகாரணம் ॥ 27 ॥

ரமாராமாஶயாநந்த³ து³க்³த⁴ஸாக³ரசந்த்³ரமா: ।
ராமப⁴த்³ரோ ராஜமாநோ ராஜீவப்ரியபி³ம்ப³க:³ ॥ 28 ॥

ரமாராமாபு⁴ஜலதா கண்டா²லிங்க³நமங்க³ள: ।
ராமஸூரிஹ்ருʼத³ம்போ⁴தி⁴வ்ருʼத்திவீசீவிஹாரவாந் ॥ 29 ॥

॥ இதி விஶ்வாவஸு சைத்ரஶுத்³த⁴ நவமீ தி³நே ராமேண லிகி²தம்
ஸமர்பிதம் ச ராமப⁴த்³ராய ஸத்³விஜயதே தராம்
ரகாராதி³ ஶ்ரீ ராமநாமாஷ்டோத்தரஶதம் ॥

Also Read:

Rakaradi Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Rakaradi Sri Rama Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil | Vishnu Script

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top