Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Tamil | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஹநுமத³ஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் 2 ॥
(பாஞ்சராத்ராக³மத:)

ராமதா³ஸாக்³ரணீ: ஶ்ரீமாந் ஹநூமாந் பவநாத்மஜ: ।
ஆஞ்ஜநேய: கபிஶ்ரேஷ்ட:² கேஸரீப்ரியநந்த³ந: ॥ 1 ॥

ஆரோபிதாம்ஸயுக³ளராமராமாநுஜ: ஸுதீ:⁴ ।
ஸுக்³ரீவஸசிவோ வாலிஜிதஸுக்³ரீவமால்யத:³ ॥ 2 ॥

ராமோபகாரவிஸ்மர்த்ருʼஸுக்³ரீவஸுமதிப்ரத:³ ।
ஸுக்³ரீவஸத்பக்ஷபாதீ ராமகார்யஸுஸாத⁴க: ॥ 3 ॥

மைநாகாஶ்லேஷக்ருʼந்நாக³ஜநநீஜீவநப்ரத:³ ।
ஸர்வதே³வஸ்துத: ஸர்வதே³வாநந்த³விவர்த⁴ந: ॥ 4 ॥

சா²யாந்த்ரமாலாதா⁴ரீ ச சா²யாக்³ரஹவிபே⁴த³க: ।
ஸுமேருஸுமஹாகாயோ கோ³ஷ்பதீ³க்ருʼதவாரிதி:⁴ ॥

பி³டா³லஸத்³ருʼஶாகாரஸ்தப்ததாம்ரஸமாநந: ।
லங்காநிப⁴ஞ்ஜந: ஸீதாராமமுத்³ராங்கு³லீயத:³ ॥ 6 ॥

ராமசேஷ்டாநுஸாரேண சேஷ்டாக்ருʼத்³விஶ்வமங்க³ள: ।
ஶ்ரீராமஹ்ருʼத³யாபி⁴ஜ்ஞோ நி:ஶேஷஸுரபூஜித: ॥ 7 ॥

அஶோகவநஸஞ்ச்சே²த்தா ஶிம்ஶுபாவ்ருʼக்ஷரக்ஷக: ।
ஸர்வரக்ஷோவிநாஶார்த²ம் க்ருʼதகோலாஹலத்⁴வநி: ॥ 8 ॥

தலப்ரஹாரத: க்ஷுண்ணப³ஹுகோடிநிஶாசர: ।
புச்ச²கா⁴தவிநிஷ்பிஷ்டப³ஹுகோடிநராஶந: ॥ 9 ॥

ஜம்பு³மால்யந்தக: ஸர்வலோகாந்தரஸுத: கபி: ।
ஸ்வதே³ஹப்ராப்தபிஷ்டாங்க³து³ர்த⁴ர்ஷாபி⁴த⁴ராக்ஷஸ: ॥ 10 ॥

தலசூர்ணிதயூபாக்ஷோ விரூபாக்ஷநிப³ர்ஹண: ।
ஸுராந்தராத்மந: புத்ரோ பா⁴ஸகர்ணவிநாஶக: ॥ 11 ॥

அத்³ரிஶ்ருʼங்க³விநிஷ்பிஷ்டப்ரக⁴ஸாபி⁴த⁴ராக்ஷஸ: ।
த³ஶாஸ்யமந்த்ரிபுத்ரக்⁴ந: போதி²தாக்ஷகுமாரக: ॥ 12 ॥

ஸுவஞ்சிதேந்த்³ரஜிந்முக்தநாநாஶஸ்த்ராஸ்த்ரவ்ருʼஷ்டிக: ।
இந்த்³ரஶத்ருவிநிர்முக்தஶஸ்த்ராசால்யஸுவிக்³ரஹ: ॥ 13 ॥

ஸுகே²ச்ச²யேந்த்³ரஜிந்முக்தப்³ரஹ்மாஸ்த்ரவஶக:³ க்ருʼதீ ।
த்ருʼணீக்ருʼதேந்த்³ரஜித்பூர்வமஹாராக்ஷஸயூத²ப: ॥ 14 ॥

ராமவிக்ரமஸத்ஸிந்து⁴ஸ்தோத்ரகோபிதராவண: ।
ஸ்வபுச்ச²வஹ்நிநிர்த³க்³த⁴லங்காலங்காபுரேஶ்வர: ॥ 15 ॥

வஹ்ந்யநிர்த³க்³தா⁴ச்ச²புச்ச:² புநர்லங்கி⁴தவாரிதி:⁴ ।
ஜலதை³வதஸூநுஶ்ச ஸர்வவாநரபூஜித: ॥ 16 ॥

ஸந்துஷ்ட:கபிபி:⁴ ஸார்த⁴ம் ஸுக்³ரீவமது⁴ப⁴க்ஷக: ।
ராமபாதா³ர்பிதஶ்ரீமச்சூடா³மணிரநாகுல: ॥ 17 ॥

ப⁴க்த்யாக்ருʼதாநேகராமப்ரணாமோ வாயுநந்த³ந: ।
ராமாலிங்க³நதுஷ்டாங்கோ³ ராமப்ராணப்ரிய: ஶுசி: ॥ 18 ॥

ராமபாதை³கநிரதவிபீ⁴ஷணபரிக்³ரஹ: ।
விபீ⁴ஷணஶ்ரிய: கர்தா ராமலாலிதநீதிமாந் ॥ 19 ॥

வித்³ராவிதேந்த்³ரஶத்ருஶ்ச லக்ஷ்மணைகயஶ:ப்ரத:³ ।
ஶிலாப்ரஹாரநிஷ்பிஷ்டதூ⁴ம்ராக்ஷரத²ஸாரதி:² ॥ 20 ॥

கி³ரிஶ்ருʼங்க³விநிஷ்பிஷ்டதூ⁴ம்ராக்ஷோ ப³லவாரிதி:⁴ ।
அகம்பநப்ராணஹர்தா பூர்ணவிஜ்ஞாநசித்³க⁴ந: ॥ 21 ॥

ரணாத்⁴வரே கண்ட²ரோத⁴மாரிதைகநிகும்ப⁴க: ।
நராந்தகரத²ச்சே²த்தா தே³வாந்தகவிநாஶக: ॥ 22 ॥

மத்தாக்²யராக்ஷஸச்சே²த்தா யுத்³தோ⁴ந்மத்தநிக்ருʼந்தந: ।
த்ரிஶிரோத⁴நுஷஶ்சே²த்தா த்ரிஶிர:க²ட்³க³ப⁴ஞ்ஜந: ॥ 23 ॥

த்ரிஶிரோரத²ஸம்ஹாரீ த்ரிஶிரஸ்த்ரிஶிரோஹர: ।
ராவணோரஸி நிஷ்பிஷ்டமுஷ்டிர்தை³த்யப⁴யங்கர: ॥ 24 ॥

வஜ்ரகல்பமஹாமுஷ்டிகா⁴தசூர்ணிதராவண: ।
அஶேஷபு⁴வநாதா⁴ரோ லக்ஷ்மணோத்³த⁴ரணக்ஷம: ॥ 25 ॥

ஸுக்³ரீவப்ராணரக்ஷார்த²ம் மக்ஷிகோபமவிக்³ரஹ: ।
கும்ப⁴கர்ணத்ரிஶூலைகஸஞ்சே²த்தா விஷ்ணுப⁴க்திமாந் ॥ 26 ॥

நாகா³ஸ்த்ராஸ்ப்ருʼஷ்டஸத்³தே³ஹ: கும்ப⁴கர்ணவிமோஹக: ।
ஶஸ்த்ராஸ்த்ராஸ்ப்ருʼஷ்டஸத்³தே³ஹ: ஸுஜ்ஞாநீ ராமஸம்மத: ॥ 27 ॥

அஶேஷகபிரக்ஷார்த²மாநீதௌஷதி⁴பர்வத: ।
ஸ்வஶக்த்யா லக்ஷ்மணோத்³த⁴ர்தா லக்ஷ்மணோஜ்ஜீவநப்ரத:³ ॥ 28 ॥

லக்ஷ்மணப்ராணரக்ஷார்த²மாநீதௌஷதி⁴பர்வத: ।
தப:க்ருʼஶாங்க³ப⁴ரதே ராமாக³மநஶம்ஸக: ॥ 29 ॥

ராமஸ்துதஸ்வமஹிமா ஸதா³ ஸந்த்³ருʼஷ்டராக⁴வ: ।
ராமச்ச²த்ரத⁴ரோ தே³வோ வேதா³ந்தபரிநிஷ்டி²த: ॥ 30 ॥

மூலராமாயணஸுதா⁴ஸமுத்³ரஸ்நாநதத்பர: ।
ப³த³ரீஷண்ட³மத்⁴யஸ்த²நாராயணநிஷேவக: ॥ 31 ॥

இத்யேதச்ச்²ரீஹநூமதோ நாமநமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ।
பட²தாம் ஶ்ருʼண்வதாம் சைவ நித்யமப்⁴யஸதாம் ஸதாம் ॥ 32 ॥

அநந்தபுண்யப²லத³ம் மஹாபாதகநாஶநம் ।
மஹாரோக³ப்ரஶமநம் மஹாது:³க²விநாஶநம் ॥ 33 ॥

து³ஸ்தராபத்ப்ரஶமநம் தாபத்ரயவிநாஶநம் ।
ராமக்ரோதா⁴தி³ஶமநம் பா³ஹ்யஶத்ருவிநாஶநம் ॥ 34 ॥

அநாத்³யஜ்ஞாநஶமநம் ஸம்ஸாரப⁴யநாஶநம் ।
மஹாப³ந்த⁴ஹரம் ஸம்யக் கர்மப³ந்த⁴நிக்ருʼந்தநம் ॥ 35 ॥

வாதே³ விஜயத³ம் நித்யம் ரணே ஶத்ருவிநாஶநம் ।
த⁴நதா⁴ந்யப்ரத³ம் ஸம்யக் புத்ரபௌத்ரப்ரவர்த⁴நம் ॥ 36 ॥

கிமத்ர ப³ஹுநோக்தேந மோக்ஷைகப²லத³ம் ஸதாம் ।
பூர்ணாநுக்³ரஹதோ விஷ்ணோர்யோ வாயுர்மோக்ஷத:³ ஸதாம் ॥

தஸ்ய ஸ்தோத்ரஸ்ய மாஹாத்ம்யம் கோঽபி வர்ணயிதும் க்ஷம: ।
ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிபுராணாநி பா⁴ரதாத்³யுக்தயஸ்ததா² ॥ 38 ॥

அஸ்மிந்நர்தே² ப்ரமாணாநி ஸத்யம் ஸத்யம் வதா³ம்யஹம் ।
ஸத்யம் ஸத்யம் புந: ஸத்யம் நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥ 39 ॥

(பாஞ்சராத்ராக³மத:)

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 2 Lyrics in Tamil | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top