Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Tamil | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஹநுமத³ஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் 4 ॥
(ஶ்ரீரகு⁴ப்ரவீரயதிக்ருʼதம்)

யஸ்ய ஸம்ஸ்மரணாதே³வ புருஷார்த²சதுஷ்டயம் ।
லப்⁴யதே ஶ்ரீஹநுமதே நமஸ்தஸ்மை மஹாத்மநே ॥ 1 ॥

ஹநூமாந் வாயுதநய: கேஸரீப்ரியநந்த³ந: ।
அஞ்ஜநாநந்த³ந: ஶ்ரீமாந் பிங்கா³க்ஷோঽமிதவிக்ரம: ॥ 2 ॥

ஸர்வலக்ஷணஸம்பந்ந: கல்யாணகு³ணவாரிதி:⁴ ।
ஸ்வர்ணவர்ணோ மஹாகாயோ மஹாவீர்யோ மஹாத்³யுதி: ॥ 3 ॥

மஹாப³லோ மஹௌதா³ர்ய: ஸுக்³ரீவாபீ⁴ஷ்டதா³யக: ।
ராமதா³ஸாக்³ரணீர்ப⁴க்தமநோரத²ஸுரத்³ரும: ॥ 4 ॥

அரிஷ்டத்⁴வாந்ததரணி: ஸர்வதோ³ஷவிவர்ஜித: ।
கோ³ஷ்பதீ³க்ருʼதவாராஶி: ஸீதாத³ர்ஶநலாலஸ: ॥ 5 ॥

தே³வர்ஷிஸம்ஸ்துதஶ்சித்ரகர்மா ஜிதக²கே³ஶ்வர: ।
மநோஜவோ வாயுஜவோ ப⁴க³வாந் ப்லவக³ர்ஷப:⁴ ॥ 6 ॥

ஸுரப்ரஸூநாபி⁴வ்ருʼஷ்ட: ஸித்³த⁴க³ந்த⁴ர்வஸேவித: ।
த³ஶயோஜநவிஸ்தீர்ணகாயவாநம்ப³ராஶ்ரய: ॥

மஹாயோகீ³ மஹோத்ஸாஹோ மஹாபா³ஹு: ப்ரதாபவாந் ।
ராமத்³வேஷிஜநாஸஹ்ய: ஸஜ்ஜநப்ரியத³ர்ஶந: ॥ 8 ॥

ராமாங்கு³லீயவாந் ஸர்வஶ்ரமஹீநோ ஜக³த்பதி: ।
மைநாகவிப்ரிய: ஸிந்து⁴ஸம்ஸ்துத: கத்³ருரக்ஷக: ॥ 9 ॥

தே³வமாநப்ரத:³ ஸாது:⁴ ஸிம்ஹிகாவத⁴பண்டி³த: ।
லங்கிண்யப⁴யதா³தா ச ஸீதாஶோகவிநாஶந: ॥ 10 ॥

ஜாநகீப்ரியஸல்லாபஶ்சூடா³மணித⁴ர: கபி: ।
த³ஶாநநவரச்சே²த்தா மஶகீக்ருʼதராக்ஷஸ: ॥ 11 ॥

லங்காப⁴யங்கர: ஸப்தமந்த்ரிபுத்ரவிநாஶந: ।
து³ர்த⁴ர்ஷப்ராணஹர்தா ச யூபாக்ஷவத⁴காரக: ॥ 12 ॥

விரூபாக்ஷாந்தகாரீ ச பா⁴ஸகர்ணஶிரோஹர: ।
ப்ரபா⁴ஸப்ராணஹர்தா ச த்ருʼதீயாம்ஶவிநாஶந: ॥ 13 ॥

அக்ஷராக்ஷஸஸம்ஹாரீ த்ருʼணீக்ருʼதத³ஶாநந: ।
ஸ்வபுச்ச²கா³க்³நிநிர்த³க்³த⁴லங்காபுரவரோঽவ்யய: ॥ 14 ॥

ஆநந்த³வாரிதி⁴ர்த⁴ந்யோ மேக⁴க³ம்பீ⁴ரநி:ஸ்வந: ।
கபிப்ரவீரஸம்பூஜ்யோ மது⁴ப⁴க்ஷணதத்பர: ॥ 15 ॥

ராமபா³ஹுஸமாஶ்லிஷ்டோ ப⁴விஷ்யச்சதுராநந: ।
ஸத்யலோகேஶ்வர: ப்ராணோ விபீ⁴ஷணவரப்ரத:³ ॥ 16 ॥

தூ⁴ம்ராக்ஷப்ராணஹர்தா ச கபிஸைந்யவிவர்த⁴ந: ।
த்ரிஶீர்ஷாந்தகரோ மத்தநாஶநோঽகம்பநாந்தக: ॥

தே³வாந்தகாந்தக: ஶூரோ யுத்³தோ⁴ந்மத்தவிநாஶக: ।
நிகும்பா⁴ந்தகர: ஶத்ருஸூத³ந: ஸுரவீக்ஷித: ॥ 18 ॥

த³ஶாஸ்யக³ர்வஹர்தா ச லக்ஷ்மணப்ராணதா³யக: ।
கும்ப⁴கர்ணஜயீ ஶக்ரஶத்ருக³ர்வாபஹாரக: ॥ 19 ॥

ஸஞ்ஜீவநாசலாநேதா ம்ருʼக³வாநரஜீவந: ।
ஜாம்ப³வத்ப்ரியக்ருʼத்³வீர: ஸுக்³ரீவாங்க³த³ஸேவித: ॥ 20 ॥

ப⁴ரதப்ரியஸல்லாப: ஸீதாஹாரவிராஜித: ।
ராமேஷ்ட: ப²ல்கு³நஸக:² ஶரண்யத்ராணதத்பர: ॥ 21 ॥

உத்பத்திஸ்தி²திஸம்ஹாரகர்தா கிம்புருஷாலய: ।
வேத³வேதா³ங்க³தத்த்வஜ்ஞோ ப⁴வரோக³ஸ்ய பே⁴ஷஜம் ॥ 22 ॥

இத்த²ம் ஹநுமத: புண்யம் ஶதமஷ்டோத்தரம் பட²ந் ।
வித்³யார்தீ² லப⁴தே வித்³யாம் த⁴நார்தீ² லப⁴தே த⁴நம் ॥ 23 ॥

கந்யார்தீ² லப⁴தே கந்யாம் ஸுதார்தீ² லப⁴தே ஸுதம் ।
கீர்த்யர்தீ² லப⁴தே கீர்திம் மோக்ஷார்தீ² மோக்ஷமாப்நுயாத் ॥ 24 ॥

ரோகா³ர்தோ முச்யதே ரோகா³த்³ப³த்³தோ⁴ முச்யேத ப³ந்த⁴நாத் ।
இத³மாயுஷ்கரம் த⁴ந்யம் ஸர்வோபத்³ரவநாஶநம் ॥ 25 ॥

ஸர்வஶத்ருக்ஷயகரம் ஸர்வபாபப்ரணாஶநம் ।
ஸமஸ்தயஜ்ஞப²லத³ம் ஸர்வதீர்த²ப²லப்ரத³ம் ॥ 26 ॥

ஸமஸ்தவேத³ப²லத³ம் ஸர்வதா³நப²லப்ரத³ம் ।
பட²நீயம் மஹத்புண்யம் ஸர்வஸம்பத்ஸம்ருʼத்³தி⁴த³ம் ॥ 27 ॥

ஏவமஷ்டோத்தரஶதம் நாமநம் ஹநூமதோ யதி: ।
ரகு⁴ப்ரவீராபி⁴தா⁴ந: க்ருʼதவாந் வாஞ்சி²தார்த²த³ம் ॥ 28 ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 4 Lyrics in Tamil | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top