Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 6 Lyrics in Gujarati | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીહનુમદષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ૬ ॥
॥ શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

॥ શ્રીસીતારામચન્દ્રાભ્યાં નમઃ ॥

શ્રીપરાશર ઉવાચ –
શૃણુ મૈત્રેય! મન્ત્રજ્ઞ અષ્ટોત્તરશતસંજ્ઞિકઃ ।
નામ્નાં હનૂમતશ્ચૈવ સ્તોત્રાણાં શોકનાશનમ્ ॥

પૂર્વં શિવેન પાર્વત્યાઃ કથિતં પાપનાશનમ્ ।
ગોપ્યાદ્ગોપતરં ચૈવ સર્વેપ્સિતફલપ્રદમ્ ॥

વિનિયોગઃ –
ૐ અસ્ય શ્રીહનુમદષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમન્ત્રસ્ય સદાશિવ ઋષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્ છન્દઃ । શ્રીહનુમાન્ દેવતા । હ્રાં બીજમ્ ।
હ્રીં શક્તિઃ । હ્રૂં કીલકમ્ ।
શ્રીહનુમદ્દેવતા પ્રસાદસિદ્ધ્યર્થે જપે વિનિયોગઃ ।
ધ્યાનમ્ –
ધ્યાયેદ્બાલદિવાકરદ્યુતિનિભં દેવારિદર્પાપહમ્
દેવેન્દ્રપ્રમુખૈઃ પ્રશસ્તયશસં દેદીપ્યમાનં ઋચા ।
સુગ્રીવાદિસમસ્તવાનરયુતં સુવ્યક્તતત્ત્વપ્રિયં
સંરક્તારુણલોચનં પવનજં પીતામ્બરાલઙ્કૃતમ્ ॥

॥ ઇતિ ધ્યાનમ્ ॥

હનુમાન્ સ્થિરકીર્તિશ્ચ તૃણીકૃતજગત્ત્રયઃ ।
સુરપૂજ્યસ્સુરશ્રેષ્ઠો સર્વાધીશસ્સુખપ્રદઃ ॥

જ્ઞાનપ્રદો જ્ઞાનગમ્યો વિજ્ઞાની વિશ્વવન્દિતઃ ।
વજ્રદેહો રુદ્રમૂર્તી દગ્ધલઙ્કા વરપ્રદઃ ॥

ઇન્દ્રજિદ્ભયકર્તા ચ રાવણસ્ય ભયઙ્કરઃ ।
કુમ્ભકર્ણસ્ય ભયદો રમાદાસઃ કપીશ્વરઃ ॥

લક્ષ્મણાનન્દકરો દેવઃ કપિસૈન્યસ્ય રક્ષકઃ ।
સુગ્રીવસચિવો મન્ત્રી પર્વતોત્પાટનો પ્રભુઃ ॥

આજન્મબ્રહ્મચારી ચ ગમ્ભીરધ્વનિભીતિદઃ ।
સર્વેશો જ્વરહારી ચ ગ્રહકૂટવિનાશકઃ ॥

ઢાકિનીધ્વંસકસ્સર્વભૂતપ્રેતવિદારણઃ ।
વિષહર્તા ચ વિભવો નિત્યસ્સર્વજગત્પ્રભુઃ ॥

ભગવાન્ કુણ્ડલી દણ્ડી સ્વર્ણયજ્ઞોપવીતધૃત્ ।
અગ્નિગર્ભઃ સ્વર્ણકાન્તિઃ દ્વિભુજસ્તુ કૃતાઞ્જલિઃ ॥

બ્રહ્માસ્ત્રવારણશ્શાન્તો – બ્રહ્મણ્યો બ્રહ્મરૂપધૃત્ ।
શત્રુહન્તા કાર્યદક્ષો લલાટાક્ષોઽપરેશ્વરઃ ॥

લઙ્કોદ્દીપો મહાકાયઃ રણશૂરોઽમિતપ્રભઃ ।
વાયુવેગી મનોવેગી ગરુડસ્ય સમોજસે ॥

મહાત્મા વિષ્ણુભક્તશ્ચ ભક્તાભીષ્ટફલપ્રદઃ ।
સઞ્જીવિનીસમાહર્તા સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહઃ ॥

ત્રિમૂર્તી પુણ્ડરીકાક્ષો વિશ્વજિદ્વિશ્વભાવનઃ ।
વિશ્વહર્તા વિશ્વકર્તા ભવદુઃખૈકભેષજઃ ॥

વહ્નિતેજો મહાશાન્તો ચન્દ્રસ્ય સદૃશો ભવઃ ।
સેતુકર્તા કાર્યદક્ષો ભક્તપોષણતત્પરઃ ॥

મહાયોગી મહાધૈર્યો મહાબલપરાક્રમઃ ।
અક્ષહન્તા રાક્ષસઘ્નો ધૂમ્રાક્ષવધકૃન્મુને ॥

ગ્રસ્તસૂર્યો શાસ્ત્રવેત્તા વાયુપુત્રઃ પ્રતાપવાન્ ।
તપસ્વી ધર્મનિરતો કાલનેમિવધોદ્યમઃ ॥

છાયાહર્તા દિવ્યદેહો પાવનઃ પુણ્યકૃત્શિવઃ ।
લઙ્કાભયપ્રદો ધીરો મુક્તાહારવિભૂષિતઃ ॥

મુક્તિદો ભુક્તિદશ્ચૈવ શક્તિદ શઙ્કરસ્તથા ।
હરિર્નિરઞ્જનો નિત્યો સર્વપુણ્યફલપ્રદઃ ॥

ઇતીદં શ્રીહરેઃ પુણ્યનામાષ્ટોત્તરશતમ્ ।
પઠનાચ્શ્રવણાન્મર્ત્યઃ જીવન્મુક્તો ભવેદ્ધૃવમ્ ॥

॥ ઇતિ શ્રીપરાશરસંહિતાયાન્તર્ગતે શ્રીપરાશરમૈત્રેયસંવાદે
હનુમદષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 6 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 6 Lyrics in Gujarati | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top