Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 6 Lyrics in Tamil | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 5 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஹநுமத³ஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் 6 ॥
॥ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ॥

॥ ஶ்ரீஸீதாராமசந்த்³ராப்⁴யாம் நம: ॥

ஶ்ரீபராஶர உவாச –
ஶ்ருʼணு மைத்ரேய! மந்த்ரஜ்ஞ அஷ்டோத்தரஶதஸம்ஜ்ஞிக: ।
நாம்நாம் ஹநூமதஶ்சைவ ஸ்தோத்ராணாம் ஶோகநாஶநம் ॥

பூர்வம் ஶிவேந பார்வத்யா: கதி²தம் பாபநாஶநம் ।
கோ³ப்யாத்³கோ³பதரம் சைவ ஸர்வேப்ஸிதப²லப்ரத³ம் ॥

விநியோக:³ –
ௐ அஸ்ய ஶ்ரீஹநுமத³ஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ஸதா³ஶிவ ருʼஷி: ।
அநுஷ்டுப் ச²ந்த:³ । ஶ்ரீஹநுமாந் தே³வதா । ஹ்ராம் பீ³ஜம் ।
ஹ்ரீம் ஶக்தி: । ஹ்ரூம் கீலகம் ।
ஶ்ரீஹநுமத்³தே³வதா ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ।
த்⁴யாநம் –
த்⁴யாயேத்³பா³லதி³வாகரத்³யுதிநிப⁴ம் தே³வாரித³ர்பாபஹம்
தே³வேந்த்³ரப்ரமுகை:² ப்ரஶஸ்தயஶஸம் தே³தீ³ப்யமாநம் ருʼசா ।
ஸுக்³ரீவாதி³ஸமஸ்தவாநரயுதம் ஸுவ்யக்ததத்த்வப்ரியம்
ஸம்ரக்தாருணலோசநம் பவநஜம் பீதாம்ப³ராலங்க்ருʼதம் ॥

॥ இதி த்⁴யாநம் ॥

ஹநுமாந் ஸ்தி²ரகீர்திஶ்ச த்ருʼணீக்ருʼதஜக³த்த்ரய: ।
ஸுரபூஜ்யஸ்ஸுரஶ்ரேஷ்டோ² ஸர்வாதீ⁴ஶஸ்ஸுக²ப்ரத:³ ॥

ஜ்ஞாநப்ரதோ³ ஜ்ஞாநக³ம்யோ விஜ்ஞாநீ விஶ்வவந்தி³த: ।
வஜ்ரதே³ஹோ ருத்³ரமூர்தீ த³க்³த⁴லங்கா வரப்ரத:³ ॥

இந்த்³ரஜித்³ப⁴யகர்தா ச ராவணஸ்ய ப⁴யங்கர: ।
கும்ப⁴கர்ணஸ்ய ப⁴யதோ³ ரமாதா³ஸ: கபீஶ்வர: ॥

லக்ஷ்மணாநந்த³கரோ தே³வ: கபிஸைந்யஸ்ய ரக்ஷக: ।
ஸுக்³ரீவஸசிவோ மந்த்ரீ பர்வதோத்பாடநோ ப்ரபு:⁴ ॥

ஆஜந்மப்³ரஹ்மசாரீ ச க³ம்பீ⁴ரத்⁴வநிபீ⁴தித:³ ।
ஸர்வேஶோ ஜ்வரஹாரீ ச க்³ரஹகூடவிநாஶக: ॥

டா⁴கிநீத்⁴வம்ஸகஸ்ஸர்வபூ⁴தப்ரேதவிதா³ரண: ।
விஷஹர்தா ச விப⁴வோ நித்யஸ்ஸர்வஜக³த்ப்ரபு:⁴ ॥

ப⁴க³வாந் குண்ட³லீ த³ண்டீ³ ஸ்வர்ணயஜ்ஞோபவீதத்⁴ருʼத் ।
அக்³நிக³ர்ப:⁴ ஸ்வர்ணகாந்தி: த்³விபு⁴ஜஸ்து க்ருʼதாஞ்ஜலி: ॥

ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரவாரணஶ்ஶாந்தோ – ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ரஹ்மரூபத்⁴ருʼத் ।
ஶத்ருஹந்தா கார்யத³க்ஷோ லலாடாக்ஷோঽபரேஶ்வர: ॥

லங்கோத்³தீ³போ மஹாகாய: ரணஶூரோঽமிதப்ரப:⁴ ।
வாயுவேகீ³ மநோவேகீ³ க³ருட³ஸ்ய ஸமோஜஸே ॥

மஹாத்மா விஷ்ணுப⁴க்தஶ்ச ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத:³ ।
ஸஞ்ஜீவிநீஸமாஹர்தா ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹ: ॥

த்ரிமூர்தீ புண்ட³ரீகாக்ஷோ விஶ்வஜித்³விஶ்வபா⁴வந: ।
விஶ்வஹர்தா விஶ்வகர்தா ப⁴வது:³கை²கபே⁴ஷஜ: ॥

வஹ்நிதேஜோ மஹாஶாந்தோ சந்த்³ரஸ்ய ஸத்³ருʼஶோ ப⁴வ: ।
ஸேதுகர்தா கார்யத³க்ஷோ ப⁴க்தபோஷணதத்பர: ॥

மஹாயோகீ³ மஹாதை⁴ர்யோ மஹாப³லபராக்ரம: ।
அக்ஷஹந்தா ராக்ஷஸக்⁴நோ தூ⁴ம்ராக்ஷவத⁴க்ருʼந்முநே ॥

க்³ரஸ்தஸூர்யோ ஶாஸ்த்ரவேத்தா வாயுபுத்ர: ப்ரதாபவாந் ।
தபஸ்வீ த⁴ர்மநிரதோ காலநேமிவதோ⁴த்³யம: ॥

சா²யாஹர்தா தி³வ்யதே³ஹோ பாவந: புண்யக்ருʼத்ஶிவ: ।
லங்காப⁴யப்ரதோ³ தீ⁴ரோ முக்தாஹாரவிபூ⁴ஷித: ॥

முக்திதோ³ பு⁴க்தித³ஶ்சைவ ஶக்தித³ ஶங்கரஸ்ததா² ।
ஹரிர்நிரஞ்ஜநோ நித்யோ ஸர்வபுண்யப²லப்ரத:³ ॥

இதீத³ம் ஶ்ரீஹரே: புண்யநாமாஷ்டோத்தரஶதம் ।
பட²நாச்ஶ்ரவணாந்மர்த்ய: ஜீவந்முக்தோ ப⁴வேத்³த்⁴ருʼவம் ॥

॥ இதி ஶ்ரீபராஶரஸம்ஹிதாயாந்தர்க³தே ஶ்ரீபராஶரமைத்ரேயஸம்வாதே³
ஹநுமத³ஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 6 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 6 Lyrics in Tamil | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top