Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 Lyrics in Tamil | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஹநுமத³ஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் 7 ॥
॥ ஶ்ரீக³ணேஶாய நம: ॥

॥ ஶ்ரீஸீதராமசந்த்³ராப்⁴யாம் நம: ॥

ஶ்ரீபராஶர உவாச –
ஸ்தோத்ராந்தரம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஹநுமத்ப்ரதிபாத³கம் ।
ஶ்ருʼணு மைத்ரேய விப்ரேந்த்³ர அஷ்டோத்தரஶதாதி⁴கம் ॥

அக³ஸ்த்யேந புரா ப்ரோக்தம் ஸுதீக்ஷ்ணாய மஹாத்மநே ।
ஸர்வபாபக்ஷயகரம் ஸதா³ விஜயவர்த⁴நம் ॥

ஸுதீக்ஷ்ண உவாச: –
ப⁴க³வந் கேந மந்த்ரேண ஸ்துத்வா தம் பு⁴வி மாநவ: ।
அயத்நேநைவ லப⁴தே ஸஹஸா ஸர்வஸம்பத:³ ॥

பூ⁴தப்ரேதபிஶாசாதி³ பூதநாப்³ரஹ்மராக்ஷஸா: ।
கூஷ்மாண்ட³கிந்நராதீ⁴ஶரக்ஷோ யக்ஷக²கா³தி³நா ॥

நித⁴நம் சைவ தை³த்யாநாம் தா³நவாநாம் விஶேஷத: ।
அபஸ்மாரக்³ரஹாணாம் ச ஸ்த்ரீக்³ரஹாணாம் ததை²வ ச ॥

மஹாம்ருʼத்யுக்³ரஹாணாம் ச நீசசோரக்³ரஹாத்மநாம் ।
அந்யேஷாம் சாதிகோ⁴ராணாம் ஸர்பாணாம் க்ரூரகர்மணாம் ॥

வாதபித்தகபா²தி³நாம் ஜ்வராணாமதிரோகி³ணாம் ।
ஶிரோ நேத்ரமுகா²ஸ்யாந்த்⁴ரிகு³த³க்⁴ராணோத³ரீப⁴வாம் ॥

ததை²வ ராஜயக்ஷ்மாணாம் ஶாந்தி: கேந ப்ரத்³ருʼஶ்யதே ।
சோராதி³ ராஜஶஸ்த்ராதி³ விஷது³ஸ்ஸ்வப்நபீ⁴தீஷு ॥

ஸிம்ஹவ்யாக்⁴ரவராஹாதி³ஷ்வந்யாஸ்வாபத்ஸு பீ⁴திஷு ।
கிம் ஜப்த்வ்யம் மஹாபா⁴க³ ப்³ரூஹி ஶிஷ்யஸ்ய மே முநே ॥

ஶ்ரீஅக³ஸ்த்ய உவாச –
ஸுஹ்ருʼதோ³ மம ப⁴க்தஸ்ய தவ ரக்ஷாகரம் வரம் ।
ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ருʼணுஷ்வைகம் ஸுதீக்ஷ்ண ஸுஸமாஹித: ॥

உபேந்த்³ரேண புரேந்த்³ராய ப்ரோக்தம் நாராயணாத்மநா ।
த்ரைலோக்யைஶ்வர்யஸித்³த்⁴யர்த²மபா⁴வாய ச சித்³விஷாம் ॥

ஸபா⁴யாம் நாரதா³தீ³நாம் ருʼஷிணாம் புண்யகர்மணாம் ।
உபவிஶ்ய மயா தத்ர ஶ்ருʼதம் தஸ்ய ப்ரஸாத³த: ॥

அஷ்டோத்தரஶதம் நாம்நா மதிகு³ஹ்யம் ஹநுமத: ।
நோக்தபூர்வமித³ம் ப்³ரஹ்மந் ரஹஸ்யம் யஸ்யகஸ்யசித் ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீஹநுமத³ஷ்டோத்தரஶததி³வ்யநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய
அக³ஸ்த்யோ ப⁴க³வாந் ருʼஷி: । அநுஷ்டுப்ச²ந்த:³ । ஶ்ரீஹநுமாந் தே³வதா ।
மாருதாத்மஜ இதி பீ³ஜம் । அஞ்ஜநாஸூநுரிதி ஶக்தி: ।
வாயுபுத்ரேதி கீலகம் ।
மம ஶ்ரீஹநுமத்ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥

ௐ நமோ ப⁴க³வதே ஆஞ்ஜநேயாய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாயுபுத்ராய தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே கேஸரிப்ரியநந்த³நாய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே ராமதூ³தாய அநாமிகாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே லக்ஷ்மணப்ராணதா³த்ரே கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீஹநுமதே கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
இதி கரந்யாஸ: ॥

ௐ நமோ ப⁴க³வதே ஆஞ்ஜநேயாய ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாயுபுத்ராய ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே கேஸரிப்ரியநந்த³நாய ஶிகா²யை வஷட் ।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே ராமதூ³தாய கவசாய ஹும் ।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே லக்ஷ்மணப்ராணதா³த்ரே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ௐ நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீஹநுமதே அஸ்த்ராய ப²ட் ।
இதி ஹ்ருʼத³யாதி³ ஷட³ங்க³ந்யாஸ: ॥

பூ⁴ர்பூ⁴வஸ்வரோமிதி தி³க்³ப³ந்த:⁴ ॥

॥ அத² த்⁴யாநம் ॥

பம்பாதடவநோத்³தே³ஶே பரமர்ஷிநிஷேவிதே ।
பரிதஸ்ஸித்³த⁴க³ந்த⁴ர்வகிந்நரோரக³ஸேவிதே ॥

நிர்வைரம்ருʼக³ஸிம்ஹாதி³ நாநாஸத்வநிஷேவிதே ।
மது⁴ரே மது⁴ராலாபே மநோஜ்ஞதலகந்த³ரே ॥

மதங்க³பர்வதப்ராந்தமாநஸாதி³மநோஹரே ।
மஹாஸிம்ஹகு³ஹாகே³ஹே உபரஞ்ஜிதபஶ்சிமே ॥

அதீந்த்³ரியமநோபா⁴ரை: அதிமந்மத²காநநை: ।
ஶமாதி³ கு³ணஸம்பந்நை: அதீதஷட³ராதிபி:⁴ ॥

நிகி²லாக³மதத்வஜ்ஞை: முநிபி⁴ர்முதி³தாத்மபி:⁴ ।
உபாஸ்யமாநவத்³பா⁴ஜந மணிபீட² உபஸ்தி²தம் ॥

நலநீலமுகை²ஶ்சாபி வாநரைந்த்³ரைருபாஸிதம் ।
ஸமுத³ஞ்சிதவாலாக்³ரம் ஸமக்³ரமணிபூ⁴ஷணம் ॥

ஶமாந்தகமஹோரஸ்கஸமாஹிதபு⁴ஜத்³வயம் ।
பரார்த்²யம் பத்³மராகா³தி³ ஸ்பு²ரந்மகரகுண்ட³லம் ॥

வஜ்ரபாதாங்கிததநும் வஜ்ரபிங்கா³க்ஷபீ⁴ஷணம் ।
ஸ்வர்ணாப்³ஜகேஸரிப்ரக்²யஶிரோருஹவிராஜிதம் ॥

நவரத்நாஞ்சிதஸ்வர்ணவிசித்ரவநமாலயா ।
ஆஸிநபாத³பாதோ²ஜமாபந்நார்திநிவாரணம் ॥

கருணாவருணாவாஸமருணாருணமண்ட³லம் ।
கிரணாருணிதோபாந்தசரணம் நவஹாரிணம் ॥

காரணம் ஸுரகார்யாணாமஸுராணாம் நிவாரணம் ।
பூ⁴ஷணம் ஹி நகே³ந்த்³ரஸ்ய மாநஸாசலபாரக³ம் ॥

புராணம் ப்ரணதாஶாநாம் சரணாயோத⁴நப்ரியம் ।
ஸ்மரணாபஹ்ருʼதாகௌ⁴க⁴ம் ப⁴ரணாவஹிதம் ஸதாம் ॥

ஶரணாக³தஸந்த்ராணகாரணைகவ்ரதக்ஷமம் ।
க்ஷணாத³ஸுரராஜேந்த்³ரதநயப்ராணஹாரிணம் ॥

பவமாநஸுதம் வீரம் பரீதம் பநஸாதி³பி:⁴ ॥

இத்த² த்⁴யாயந்நமந்நேவ சேதஸா ஸாத⁴கோத்தம: ।
ஸர்வாந்காமாநவாப்நோதி நாத்ர கார்யா விசாரணா ॥

॥ இதி த்⁴யாநம் ॥

ௐ நம: ப்லவகே³ந்த்³ராய வாயுபுத்ராய வாலிநே ।
வாலாக்³நித³க்³த⁴லங்காய பா³லார்கஜ்யோதிஷே நம: ॥

ஆஞ்ஜநேயாய மஹதே ப்ரப⁴ஞ்ஜநஸுதாய தே ।
ப்ரமதாதி³ஹ்ருʼதே துப்⁴யம் ப்ரமாணாத்³பு⁴தசேதஸே ॥

ப்ராசேதஸப்ரணயிநே நமஸ்தே ஸுரவைரிணே ।
வீராய வீரவந்த்³யாய வீரோந்மத்தாய வித்³விஷாம் ॥

விஶாதகாய வேத்³யாய விஶ்வவ்யாபிஶரீரிணே ।
விஷ்ணுப⁴க்தாய ப⁴க்தாநாமுபகர்த்ரே ஜிதாத்மநே ॥

வநமாலாக்³ரவாலாய பவமாநாத்மநே நம: ।
க்ருʼதமாநாய க்ருʼத்யேஷு வீதராகா³ய தே நம: ॥

வாலத்⁴ருʼதமஹேந்த்³ராய ஸூர்யபுத்ரஹிதைஷிணே ।
ப³லஸூத³நமித்ராய வரதா³ய நமோ நம: ॥

ஶமாதி³கு³ணநிஷ்டா²ய ஶாந்தாய ஶமிதாரயே ।
ஶத்ருக்⁴நாய நமஸ்துப்⁴யம் ஶம்ப³ராரிஜிதே நம: ॥

ஜாநகீக்லேஶஸம்ஹர்த்ரே ஜநகாநந்த³தா³யிநே ।
லங்கி⁴தோத³த⁴யே துப்⁴யம் தேஜஸாம் நித⁴யே நம: ॥

நித்யாய நித்யாநந்தா³ய நைஷ்டி²கப்³ரஹ்மசாரிணே ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³வ்யாப்ததே³ஹாய ப⁴விஷ்யத்³ப்³ரஹ்மணே நம: ॥

ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரவாரகாயஸ்து ஸஹஸத்³ப்³ரஹ்மவேதி³நே ।
நமோ வேதா³ந்தவிது³ஷே வேதா³த்⁴யயநஶாலிநே ॥

நகா²யுதா⁴ய நாதா²ய நக்ஷத்ராதி⁴பவர்சஸே ।
நமோ நாகா³ரிஸேவ்யாய நமஸ்ஸுக்³ரீவமந்த்ரிணே ॥

த³ஶாஸ்யத³ர்பஹந்த்ரேச சா²யாப்ராணாபஹாரிணே ।
க³க³நத்வரக³தயே நமோ க³ருட³ரம்ஹஸே ॥

கு³ஹாநுயாய கு³ஹ்யாய க³ம்பீ⁴ரபதயே நம: ।
ஶத்ருக்⁴நாய நமஸ்துப்⁴யம் ஶராந்தரவிஹாரிணே ॥

ராக⁴வப்ரியதூ³தாய லக்ஷ்மணப்ராணதா³யிநே ।
லங்கிணீஸத்வஸம்ஹர்த்ரே சைத்யப்ராஸாத³ப⁴ஞ்ஜிநே ॥

ப⁴வாம்பு³ராஶே: பாராய பரவிக்ரமஹாரிணே ।
நமோ வஜ்ரஶரீயாய வஜ்ராஶநிநிவாரிணே ॥

நமோ ருத்³ராவதாராய ரௌத்³ராகாராய வைரிணாம் ।
கிங்கராந்தகரூபாய மந்த்ரீபுத்ரநிஹந்த்ரிணே ॥

மஹாப³லாய பீ⁴மாய மஹதாம்பதயே நம: ।
மைநாகக்ருʼதமாநாய மநோவேகா³ய மாலிநே ॥

கத³லீவநஸம்ஸ்தா²ய நமஸ்ஸர்வார்த²தா³யிநே ।
ஐந்த்³ரவ்யாகரணஜ்ஞாய தத்வஜ்ஞாநார்த²வேதி³நே ॥

காருண்யநித⁴யே துப்⁴யம் குமாரப்³ரஹ்மசாரிணே ।
நபோ⁴ க³ம்பீ⁴ரஶப்³தா³ய ஸர்வக்³ரஹநிவாரிணே ॥

ஸுப⁴கா³ய ஸுஶாந்தாய ஸுமுகா²ய ஸுவர்சஸே ।
ஸுது³ர்ஜயாய ஸூக்ஷ்மாய ஸுமந:ப்ரியப³ந்த⁴வே ॥

ஸுராரிவர்க³ஸம்ஹர்த்ரே ஹர்ய்ருʼக்ஷாதீ⁴ஶ்வராய தே ।
பூ⁴தப்ரேதாதி³ஸம்ஹர்த்ரே பூ⁴தாவேஶகராய தே ॥

நமோ பூ⁴தநிஷேவாய பூ⁴தாதி⁴பதயே நம: ।
நமோ க்³ரஹஸ்வரூபாய க்³ரஹாதி⁴பதயே நம: ॥

நமோ க்³ரஹநிவாராய உக்³ராய சோக்³ரவர்சஸே ।
ப்³ரஹ்மதந்த்ரஸ்வதந்த்ராய ஶம்பு⁴தந்த்ரஸ்வதந்த்ரிணே ॥

ஹரிதந்த்ரஸ்வதந்த்ராய துப்⁴யம் ஹநுமதே நம: ।
அஷ்டோத்தரஶதம் ஸங்க்²யா ஹநுமந்நாமமூர்தய: ॥

புரத: பரதோ வ்யாபீ மம பாது மஹாப³ல: ।
ஶாந்திரஸ்து ஶிவம் சாஸ்து ஸத்யாஸ்ஸந்து மநோரதா:² ॥

ரக்ஷா ப⁴வது யோநீ வா விவிதே⁴ வரதே³ஹிநாம் ।
அவிக்⁴நோ து:³க²ஹாநிஶ்ச வாஞ்சா²ஸித்³தி⁴ஶ்ஶுபோ⁴த³யா: ।
ப்ரஜாஸித்³தி⁴ஶ்ச ஸாமர்த்²யம் மாநோந்நதிரநாமயம் ॥

இதி ஶ்ரீஹநுமத³ஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 7 Lyrics in Tamil | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top