Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 Lyrics in Tamil | Hanuman Slokam

Sri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஹநுமத³ஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் 8 ॥

ஶ்ரீபராஶர: –

ஸ்தோத்ராந்தரம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ருʼணு மைத்ரேய தத்த்வத: ।
அஷ்டோத்தரஶதம் நாம்நாம் ஹநுமத்ப்ரதிபாத³கம் ॥

ஆயுராரோக்³யப²லத³ம் புத்ரபௌத்ரப்ரவர்த⁴நம் ।
கு³ஹ்யாத்³கு³ஹ்யதமம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வபாபஹரம் ந்ருʼணாம் ॥

அஸ்ய ஶ்ரீஹநுமத³ஷ்டோத்தரஶததி³வ்யநாமஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய விபீ⁴ஷண ருʼஷி: ।
பங்க்தீ ச²ந்த:³ । ஶ்ரீஹநுமாந் பரமாத்மா தே³வதா ।
மாருதாத்மஜ இதி பீ³ஜம் । அஞ்ஜநாஸூநுரிதி ஶக்தி: ।
வாயுபுத்ர இதி கீலகம் ।
மம ஶ்ரீஹநுமத்ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக:³ ॥

ஶ்ரீ அபூ⁴தபூர்வடி³ம்ப⁴ ஶ்ரீ அஞ்ஜநாக³ர்ப⁴ ஸம்ப⁴வ: ।
நப⁴ஸ்வத்³வரஸம்ப்ராப்தோ தீ³ப்தகாலாக்³நிஸம்ப⁴வ: ॥ 1 ॥

பூ⁴நபோ⁴ঽந்தரபி⁴ந்நாத³ஸ்பு²ரத்³கி³ரிகு³ஹாமுக:² ।
பா⁴நுபி³ம்ப³ப²லோத்ஸாஹோ பலாயிதவிது⁴ந்துத:³ ॥ 2 ॥

ஐராவதக்³ரஹாவ்யக்³ரோ குலிஶக்³ரஸநோந்முக:² ।
ஸுராஸுராயுதா⁴பே⁴த்³யோ வித்³யாவேத்³யவரோத³ய: ॥ 3 ॥

ஹநுமாநிதி விக்²யாதோ ப்ரக்²யாதப³லபௌருஷ: ।
ஶிகா²வாந் ரத்நமஞ்ஜீரோ ஸ்வர்ணக்ருʼஷ்ணோத்தரச்ச²த:³ ॥ 4 ॥

வித்³யுத்³வலயயஜ்ஞோபவீதத்³யுமணிமண்ட³ந: ।
ஹேமமௌஞ்ஜீஸமாப³த்³த⁴ஶுத்³த⁴ஜாம்பூ³நத³ப்ரப:⁴ ॥ 5 ॥

கநத்கநககௌபீநோ வடுர்வடுஶிகா²மணி: ।
ஸிம்ஹஸம்ஹநநாகாரோ தருணார்கநிபா⁴நந: ॥ 6 ॥

வஶம்வதீ³க்ருʼதமநாஸ்தப்தசாமீகரேக்ஷண: ।
வஜ்ரதே³ஹோ வஜ்ரநக:² வஜ்ரஸ்பர்ஶோக்³ரவாலஜ: ॥ 7 ॥

அவ்யாஹதமநோவேகோ³ ஹரிர்தா³ஶரதா²நுக:³ ।
ஸாரக்³ரஹணசாதுர்யஶ்ஶப்³த³ப்³ரஹ்மைகபாரக:³ ॥ 8 ॥

பம்பாநதீ³சரோ வாக்³மீ ராமஸுக்³ரீவஸக்²யக்ருʼத் ।
ஸ்வாமிமுத்³ராங்கிதகரோ க்ஷிதிஜாந்வேஷணோத்³யம: ॥ 9 ॥

ஸ்வயம்ப்ரபா⁴ஸமாலோகோ பி³லமார்க³விநிர்க³ம: ।
ஆம்போ³தி⁴த³ர்ஶநோத்³விக்³நமாநஸோங்க³த³தை⁴ர்யத:³ ॥ 10 ॥

ப்ராயோபதி³ஷ்டப்லவக³ப்ராணத்ராதபராயண: ।
அதே³வதா³நவக³தி: அப்ரதித்³வந்த்³வஸாஹஸ: ॥ 11 ॥

ஸ்வதே³ஹஸம்ப⁴வஜ்ஜங்கா⁴மேருத்³ரோணீக்ருʼதார்ணவ । மேரு
ஸாக³ரஶ்ருதவ்ருʼத்தாந்தமைநாகக்ருʼதபூஜந: ॥ 12 ॥

அணோரணீயாந்மஹதோ மஹீயாந் ஸுரஸாঽர்தி²த: ।
த்ரிம்ஶத்³யோஜநபர்யந்தச்சா²யாசா²யாக்³ரஹாந்தக: ॥ 13 ॥

லங்காஹங்காரஶமநஶ்ஶங்காடங்கவிவர்ஜித: ।
ஹஸ்தாமலகவத்³ருʼஷ்டராக்ஷஸாந்த: புராகி²ல: ॥ 14 ॥

சிதாது³ரந்தவைதே³ஹீஸம்பாத³நப²லஶ்ரம: ।
மைதி²லீத³த்தமாணிக்யோ பி⁴ந்நாஶோகவநத்³ரும: ॥ 15 ॥

ப³லைகதே³ஶக்ஷபண: குமாராக்ஷநிஷூத³ந: ।
கோ⁴ஷிதஸ்வாமிவிஜயஸ்தோரணாரோஹணோச்ச்²ரிய: ॥ 16 ॥

ரணரங்க³ஸமுத்ஸாஹோ ரகு⁴வம்ஶஜயத்⁴வஜ: ।
இந்த்³ரஜித்³யுத்³த⁴நிர்பீ⁴தோ ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரபரிவர்தந: ॥ 17 ॥

ப்ரபா⁴ஷிதத³ஶக்³ரீவோ ப⁴ஸ்மஸாத்க்ருʼதபட்டண: ।
வார்தி⁴நாஶாந்தவாலர்சி: க்ருʼதக்ருʼத்யோத்தமோத்தம: ॥ 18 ॥

கல்லோலாஸ்பா²லவேலாந்தபாராவாரோபரிப்லவ: ।
ஸ்வர்க³மாகாங்க்ஷகீஶௌக⁴த்³த்³ருʼக்சகோரேந்து³மண்ட³ல: ॥ 19 ॥ ??

மது⁴காநநஸர்வஸ்வஸந்தர்பிதவலீமுக:² ।
த்³ருʼஷ்டா ஸீதேதி வசநாத்கோஸலேந்த்³ராபி⁴நந்தி³த: ॥ 20 ॥

ஸ்கந்த⁴ஸ்த²கோத³ண்ட³த⁴ர: கல்பாந்தக⁴நநிஸ்வந: ।
ஸிந்து⁴ப³ந்த⁴நஸந்நாஹஸ்ஸுவேலாரோஹஸம்ப்⁴ரம: ॥ 21 ॥

அக்ஷாக்²யப³லஸம்ருத்³த⁴லங்காப்ராகாரப⁴ஞ்ஜந: ।
யுத்⁴யத்³வாநரதை³தேயஜயாபஜயஸாத⁴ந: ॥ 22 ॥

ராமராவணஶஸ்த்ராஸ்த்ரஜ்வாலாஜாலநிரீக்ஷண: ।
முஷ்டிநிர்பி⁴ந்நதை³த்யேந்த்³ரோ முஹுர்நுதநப⁴ஶ்சர: ॥ 23 ॥

ஜாம்ப³வந்நுதிஸம்ஹ்ருʼஷ்டோ ஸமாக்ராந்தநப⁴ஶ்சர: ।
க³ந்த⁴ர்வக³ர்வவித்⁴வம்ஸீ வஶ்யத்³தி³வ்யௌஷதீ⁴நக:³ ॥ 24 ॥

ஸௌமித்ரிமூர்சா²ஶாந்த்யர்தே² ப்ரத்யூஷஸ்துஷ்டவாநர: ।
ராமாஸ்த்ரத்⁴வம்ஸிதேந்த்³ராரிஸைந்யவிந்யஸ்தவிக்ரம: ॥ 25 ॥

ஹர்ஷவிஸ்மிதபூ⁴புத்ரீஜயவ்ருʼத்தாந்தஸூசக: ।
ராக⁴வீராக⁴வாரூட⁴புஷ்பகாரோஹகௌதுக: ॥ 26 ॥

ப்ரியவாக்தோஷிதகு³ஹோ ப⁴ரதாநந்த³தா³யக: ।
ஶ்ரீஸீதாராமபட்டாபி⁴ஷேகஸம்பா⁴ரஸம்ப்⁴ரம: ॥ 27 ॥

காகுத்ஸ்த²த³யிதாத³த்தமுக்தாஹாரவிராஜித: ।
ராமாயணஸுதா⁴ஸ்வாத³ரஸிகோ ராமகிங்கர: ॥ 28 ॥

அமோக⁴மந்த்ரயந்த்ரௌக⁴ஸ்ம்ருʼதிநிர்கூ⁴தகல்மஷ:
ப⁴ஜத்கிம்புருஷத்³வீபோ ப⁴விஷ்யத்பத்³மஸம்ப⁴வ: ।
ஆபது³த்³தா⁴ரக: ஶ்ரீமாந் ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரத:³ ॥ 29 ॥

நாமாநீமாநி ய: கஶ்சித³நந்யக³திக: படே²த் ।
ம்ருʼத்யோர்முகே² ராஜமுகே² நிபதந்நாவஸீத³தி ॥ 30 ॥

விஶ்வாகர்ஷணவித்³வேஷஸ்தம்ப⁴நோச்சாடநாத³ய: ।
ஸித்⁴யந்தி பட²நாதே³வ நாத்ர ஶங்கா குரு க்வசித் ॥ 31 ॥

நாமஸங்க்²யாப்யபூபாநி யோத³த்தே மந்த³வாஸரே ।
சா²யேவ தஸ்ய ஸததம் ஸஹாயோ மாருதிர்ப⁴வேத் ॥ 32 ॥

॥ இதி ஶ்ரீஹநுமத³ஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

Also Read:

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Hanumada Ashtottara Shatanama Stotram 8 Lyrics in Tamil | Hanuman Slokam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top