Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram 8 Lyrics in Gujarati

Sri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram Lyrics in Gujarati:

શ્રીરામરહસ્યોક્ત શ્રીરામાષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્
રામો રાવણસંહારકૃતમાનુષવિગ્રહઃ ।
કૌસલ્યાસુકૃતવ્રાતફલં દશરથાત્મજઃ ॥ ૧ ॥

લક્ષ્મણાર્ચિતપાદાબ્જસર્વલોકપ્રિયઙ્કરઃ
સાકેતવાસિનેત્રાબ્જસંપ્રીણનદિવાકરઃ ॥ ૨ ॥

વિશ્વામિત્રપ્રિયશ્શાન્તઃ તાટકાધ્વાન્તભાસ્કરઃ ।
સુબાહુરાક્ષસરિપુઃ કૌશિકાધ્વરપાલકઃ ॥ ૩ ॥

અહલ્યાપાપસંહર્તા જનકેન્દ્રપ્રિયાતિથિઃ ।
પુરારિચાપદલનો વીરલક્ષ્મીસમાશ્રયઃ ॥ ૪ ॥

સીતાવરણમાલ્યાઢ્યો જામદગ્ન્યમદાપહઃ ।
વૈદેહીકૃતશૃઙ્ગારઃ પિતૃપ્રીતિવિવર્ધનઃ ॥ ૫ ॥

તાતાજ્ઞોત્સૃષ્ટહસ્તસ્થરાજ્યસ્સત્યપ્રતિશ્રવઃ ।
તમસાતીરસંવાસી ગુહાનુગ્રહતત્પરઃ ॥ ૬ ॥

સુમન્ત્રસેવિતપદો ભરદ્વાજપ્રિયાતિથિઃ ।
ચિત્રકૂટપ્રિયાવાસઃ પાદુકાન્યસ્તભૂભરઃ ॥ ૭ ॥ ચિત્રકૂટપ્રિયસ્થાનઃ

અનસૂયાઙ્ગરાગાઙ્કસીતાસાહિત્યશોભિતઃ ।
દણ્ડકારણ્યસઞ્ચારી વિરાધસ્વર્ગદાયકઃ ॥ ૮ ॥

રક્ષઃકાલાન્તકસ્સર્વમુનિસઙ્ઘમુદાવહઃ ।
પ્રતિજ્ઞાતાસ્શરવધઃ શરભભઙ્ગગતિપ્રદઃ ॥ ૯ ॥

અગસ્ત્યાર્પિતબાણાસખડ્ગતૂણીરમણ્ડિતઃ ।
પ્રાપ્તપઞ્ચવટીવાસો ગૃધ્રરાજસહાયવાન્ ॥ ૧૦ ॥

કામિશૂર્પણખાકર્ણનાસાચ્છેદનિયામકઃ ।
ખરાદિરાક્ષસવ્રાતખણ્ડનાવિતસજ્જનઃ ॥ ૧૧ ॥

સીતાસંશ્લિષ્ટકાયાભાજિતવિદ્યુદ્યુતામ્બુદઃ ।
મારીચહન્તા માયાઢ્યો જટાયુર્મોક્ષદાયકઃ ॥ ૧૨ ॥

કબન્ધબાહુદલનશ્શબરીપ્રાર્થિતાતિથિઃ ।
હનુમદ્વન્દિતપદસ્સુગ્રીવસુહૃદવ્યયઃ ॥ ૧૩ ॥

દૈત્યકઙ્કાલવિક્ષેપી સપ્તતાલપ્રભેદકઃ ।
એકેષુહતવાલી ચ તારાસંસ્તુતસદ્ગુણઃ ॥ ૧૪ ॥

કપીન્દ્રીકૃતસુગ્રીવસ્સર્વવાનરપૂજિતઃ ।
વાયુસૂનુસમાનીતસીતાસન્દેશનન્દિતઃ ॥ ૧૫ ॥

જૈત્રયાત્રોત્સવઃ જિષ્ણુર્વિષ્ણુરૂપો નિરાકૃતિઃ । જૈત્રયાત્રોદ્યતો
કમ્પિતામ્ભોનિધિસ્સમ્પત્પ્રદસ્સેતુનિબન્ધનઃ ॥ ૧૬ ॥

લઙ્કાવિભેદનપટુર્નિશાચરવિનાશકઃ ।
કુમ્ભકર્ણાખ્યકુમ્ભીન્દ્રમૃગરાજપરાક્રમઃ ॥ ૧૭ ॥

મેઘનાદવધોદ્યુક્તલક્ષ્મણાસ્ત્રબલપ્રદઃ ।
દશગ્રીવાન્ધતામિસ્રપ્રમાપણપ્રભાકરઃ ॥ ૧૮ ॥

ઇન્દ્રાદિદેવતાસ્તુત્યશ્ચન્દ્રાભમુખમણ્ડલઃ ।
બિભીષણાર્પિતનિશાચરરાજ્યો વૃષપ્રિયઃ ॥ ૧૯ ॥

વૈશ્વાનરસ્તુતગુણાવનિપુત્રીસમાગતઃ ।
પુષ્પકસ્થાનસુભગઃ પુણ્યવત્પ્રાપ્યદર્શનઃ ॥ ૨૦ ॥

રાજ્યાભિષિક્તો રાજેન્દ્રો રાજીવસદૃશેક્ષણઃ ।
લોકતાપપરિહન્તા ચ ધર્મસંસ્થાપનોદ્યતઃ ॥ ૨૧ ॥ લોકતાપાપહર્તા
શરણ્યઃ કીર્તિમાન્નિત્યો વદાન્યઃ કરુણાર્ણવઃ ।
સંસારસિન્ધુસમ્મગ્નતારકાખ્યામહોજ્જવલઃ ॥ ૨૨ ॥ તારકાખ્યમનોહરઃ

મધુરોમધુરોક્તિશ્ચ મધુરાનાયકાગ્રજઃ ।
શમ્બૂકદત્તસ્વર્લોકશ્શમ્બરારાતિસુન્દરઃ ॥ ૨૩ ॥

અશ્વમેધમહાયાજી વાલ્મીકિપ્રીતિમાન્વશી ।
સ્વયંરામાયણશ્રોતા પુત્રપ્રાપ્તિપ્રમોદિતઃ ॥ ૨૪ ॥

બ્રહ્માદિસ્તુતમાહાત્મ્યો બ્રહ્મર્ષિગણપૂજિતઃ ।
વર્ણાશ્રમરતો વર્ણાશ્રમધર્મનિયામકઃ ॥ ૨૫ ॥

રક્ષાપરો રાજવંશપ્રતિષ્ઠાપનતત્પરઃ । રક્ષાવહઃ
ગન્ધર્વહિંસાસંહારી ધૃતિમાન્દીનવત્સલઃ ॥ ૨૬ ॥

જ્ઞાનોપદેષ્ટા વેદાન્તવેદ્યો ભક્તપ્રિયઙ્કરઃ ।
વૈકુણ્ઠવાસી પાયાન્નશ્ચરાચરવિમુક્તિદઃ ॥ ૨૭ ॥ વૈકુણ્ઠલોકસંવાસી

ઇતિ શ્રીરામરહસ્યોક્તં શ્રીરામાષ્ટોત્તરશતનામસ્ત્તોરં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read:

Sri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram 8 Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top