Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram 8 Lyrics in Tamil

Sri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram Lyrics in Tamil:

ஶ்ரீராமரஹஸ்யோக்த ஶ்ரீராமாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம்
ராமோ ராவணஸம்ஹாரக்ருʼதமாநுஷவிக்³ரஹ: ।
கௌஸல்யாஸுக்ருʼதவ்ராதப²லம் த³ஶரதா²த்மஜ: ॥ 1 ॥

லக்ஷ்மணார்சிதபாதா³ப்³ஜஸர்வலோகப்ரியங்கர:
ஸாகேதவாஸிநேத்ராப்³ஜஸம்ப்ரீணநதி³வாகர: ॥ 2 ॥

விஶ்வாமித்ரப்ரியஶ்ஶாந்த: தாடகாத்⁴வாந்தபா⁴ஸ்கர: ।
ஸுபா³ஹுராக்ஷஸரிபு: கௌஶிகாத்⁴வரபாலக: ॥ 3 ॥

அஹல்யாபாபஸம்ஹர்தா ஜநகேந்த்³ரப்ரியாதிதி:² ।
புராரிசாபத³லநோ வீரலக்ஷ்மீஸமாஶ்ரய: ॥ 4 ॥

ஸீதாவரணமால்யாட்⁴யோ ஜாமத³க்³ந்யமதா³பஹ: ।
வைதே³ஹீக்ருʼதஶ்ருʼங்கா³ர: பித்ருʼப்ரீதிவிவர்த⁴ந: ॥ 5 ॥

தாதாஜ்ஞோத்ஸ்ருʼஷ்டஹஸ்தஸ்த²ராஜ்யஸ்ஸத்யப்ரதிஶ்ரவ: ।
தமஸாதீரஸம்வாஸீ கு³ஹாநுக்³ரஹதத்பர: ॥ 6 ॥

ஸுமந்த்ரஸேவிதபதோ³ ப⁴ரத்³வாஜப்ரியாதிதி:² ।
சித்ரகூடப்ரியாவாஸ: பாது³காந்யஸ்தபூ⁴ப⁴ர: ॥ 7 ॥ சித்ரகூடப்ரியஸ்தா²ந:

அநஸூயாங்க³ராகா³ங்கஸீதாஸாஹித்யஶோபி⁴த: ।
த³ண்ட³காரண்யஸஞ்சாரீ விராத⁴ஸ்வர்க³தா³யக: ॥ 8 ॥

ரக்ஷ:காலாந்தகஸ்ஸர்வமுநிஸங்க⁴முதா³வஹ: ।
ப்ரதிஜ்ஞாதாஸ்ஶரவத:⁴ ஶரப⁴ப⁴ங்க³க³திப்ரத:³ ॥ 9 ॥

அக³ஸ்த்யார்பிதபா³ணாஸக²ட்³க³தூணீரமண்டி³த: ।
ப்ராப்தபஞ்சவடீவாஸோ க்³ருʼத்⁴ரராஜஸஹாயவாந் ॥ 10 ॥

காமிஶூர்பணகா²கர்ணநாஸாச்சே²த³நியாமக: ।
க²ராதி³ராக்ஷஸவ்ராதக²ண்ட³நாவிதஸஜ்ஜந: ॥ 11 ॥

ஸீதாஸம்ஶ்லிஷ்டகாயாபா⁴ஜிதவித்³யுத்³யுதாம்பு³த:³ ।
மாரீசஹந்தா மாயாட்⁴யோ ஜடாயுர்மோக்ஷதா³யக: ॥ 12 ॥

கப³ந்த⁴பா³ஹுத³லநஶ்ஶப³ரீப்ரார்தி²தாதிதி:² ।
ஹநுமத்³வந்தி³தபத³ஸ்ஸுக்³ரீவஸுஹ்ருʼத³வ்யய: ॥ 13 ॥

தை³த்யகங்காலவிக்ஷேபீ ஸப்ததாலப்ரபே⁴த³க: ।
ஏகேஷுஹதவாலீ ச தாராஸம்ஸ்துதஸத்³கு³ண: ॥ 14 ॥

கபீந்த்³ரீக்ருʼதஸுக்³ரீவஸ்ஸர்வவாநரபூஜித: ।
வாயுஸூநுஸமாநீதஸீதாஸந்தே³ஶநந்தி³த: ॥ 15 ॥

ஜைத்ரயாத்ரோத்ஸவ: ஜிஷ்ணுர்விஷ்ணுரூபோ நிராக்ருʼதி: । ஜைத்ரயாத்ரோத்³யதோ
கம்பிதாம்போ⁴நிதி⁴ஸ்ஸம்பத்ப்ரத³ஸ்ஸேதுநிப³ந்த⁴ந: ॥ 16 ॥

லங்காவிபே⁴த³நபடுர்நிஶாசரவிநாஶக: ।
கும்ப⁴கர்ணாக்²யகும்பீ⁴ந்த்³ரம்ருʼக³ராஜபராக்ரம: ॥ 17 ॥

மேக⁴நாத³வதோ⁴த்³யுக்தலக்ஷ்மணாஸ்த்ரப³லப்ரத:³ ।
த³ஶக்³ரீவாந்த⁴தாமிஸ்ரப்ரமாபணப்ரபா⁴கர: ॥ 18 ॥

இந்த்³ராதி³தே³வதாஸ்துத்யஶ்சந்த்³ராப⁴முக²மண்ட³ல: ।
பி³பீ⁴ஷணார்பிதநிஶாசரராஜ்யோ வ்ருʼஷப்ரிய: ॥ 19 ॥

வைஶ்வாநரஸ்துதகு³ணாவநிபுத்ரீஸமாக³த: ।
புஷ்பகஸ்தா²நஸுப⁴க:³ புண்யவத்ப்ராப்யத³ர்ஶந: ॥ 20 ॥

ராஜ்யாபி⁴ஷிக்தோ ராஜேந்த்³ரோ ராஜீவஸத்³ருʼஶேக்ஷண: ।
லோகதாபபரிஹந்தா ச த⁴ர்மஸம்ஸ்தா²பநோத்³யத: ॥ 21 ॥ லோகதாபாபஹர்தா
ஶரண்ய: கீர்திமாந்நித்யோ வதா³ந்ய: கருணார்ணவ: ।
ஸம்ஸாரஸிந்து⁴ஸம்மக்³நதாரகாக்²யாமஹோஜ்ஜவல: ॥ 22 ॥ தாரகாக்²யமநோஹர:

மது⁴ரோமது⁴ரோக்திஶ்ச மது⁴ராநாயகாக்³ரஜ: ।
ஶம்பூ³கத³த்தஸ்வர்லோகஶ்ஶம்ப³ராராதிஸுந்த³ர: ॥ 23 ॥

அஶ்வமேத⁴மஹாயாஜீ வால்மீகிப்ரீதிமாந்வஶீ ।
ஸ்வயம்ராமாயணஶ்ரோதா புத்ரப்ராப்திப்ரமோதி³த: ॥ 24 ॥

ப்³ரஹ்மாதி³ஸ்துதமாஹாத்ம்யோ ப்³ரஹ்மர்ஷிக³ணபூஜித: ।
வர்ணாஶ்ரமரதோ வர்ணாஶ்ரமத⁴ர்மநியாமக: ॥ 25 ॥

ரக்ஷாபரோ ராஜவம்ஶப்ரதிஷ்டா²பநதத்பர: । ரக்ஷாவஹ:
க³ந்த⁴ர்வஹிம்ஸாஸம்ஹாரீ த்⁴ருʼதிமாந்தீ³நவத்ஸல: ॥ 26 ॥

ஜ்ஞாநோபதே³ஷ்டா வேதா³ந்தவேத்³யோ ப⁴க்தப்ரியங்கர: ।
வைகுண்ட²வாஸீ பாயாந்நஶ்சராசரவிமுக்தித:³ ॥ 27 ॥ வைகுண்ட²லோகஸம்வாஸீ

இதி ஶ்ரீராமரஹஸ்யோக்தம் ஶ்ரீராமாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்த்தோரம் ஸம்பூர்ணம் ।

Also Read:

Sri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Ramarahasyokta Shri Ramashtottara Shata Nama Stotram 8 Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top