Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Vishnu Ashtottara Sata Divyasthani Yanama Stotram Lyrics in Oriya

Sri Vishnu Ashtottara Satadivyasthani Yanama Stotram Oriya Lyrics:

ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣୋରଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଦିଵ୍ୟସ୍ଥାନୀୟନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍
ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତସ୍ଥାନେଷ୍ଵାଵିର୍ଭୂତଂ ଜଗତ୍ପତିମ୍ ।
ନମାମି ଜଗତାମୀଶଂ ନାରାୟଣମନନ୍ୟଧୀଃ ॥ ୧ ॥

ଶ୍ରୀଵୈକୁଣ୍ଠେ ଵାସୁଦେଵମାମୋଦେ କର୍ଷଣାହ୍ଵୟମ୍ ।
ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଂ ଚ ପ୍ରମୋଦାଖ୍ୟେ ସମ୍ମୋଦେ ଚାନିରୁଦ୍ଧକମ୍ ॥ ୨ ॥

ସତ୍ୟଲୋକେ ତଥା ଵିଷ୍ଣୁଂ ପଦ୍ମାକ୍ଷଂ ସୂର୍ୟମଣ୍ଡଲେ ।
କ୍ଷୀରାବ୍ଧୌ ଶେଷଶୟନଂ ଶ୍ଵେତଦ୍ଵୀପେତୁ ତାରକମ୍ ॥ ୩ ॥

ନାରାୟଣଂ ବଦର୍ୟାଖ୍ୟେ ନୈମିଷେ ହରିମଵ୍ୟୟମ୍ ।
ଶାଲଗ୍ରାମଂ ହରିକ୍ଷେତ୍ରେ ଅୟୋଧ୍ୟାୟାଂ ରଘୂତ୍ତମମ୍ ॥ ୪ ॥

ମଥୁରାୟାଂ ବାଲକୃଷ୍ଣଂ ମାୟାୟାଂ ମଧୁସୂଦନମ୍ ।
କାଶ୍ୟାଂ ତୁ ଭୋଗଶୟନମଵନ୍ତ୍ୟାମଵନୀପତିମ୍ ॥ ୫ ॥

ଦ୍ଵାରଵତ୍ୟାଂ ୟାଦଵେନ୍ଦ୍ରଂ ଵ୍ରଜେ ଗୋପୀଜନପ୍ରିୟମ୍ ।
ଵୃନ୍ଦାଵନେ ନନ୍ଦସୂନୁଂ ଗୋଵିନ୍ଦଂ କାଲିୟହ୍ରଦେ ॥ ୬ ॥

ଗୋଵର୍ଧନେ ଗୋପଵେଷଂ ଭଵଘ୍ନଂ ଭକ୍ତଵତ୍ସଲମ୍ ।
ଗୋମନ୍ତପର୍ଵତେ ଶୌରିଂ ହରିଦ୍ଵାରେ ଜଗତ୍ପତିମ୍ ॥ ୭ ॥

ପ୍ରୟାଗେ ମାଧଵଂ ଚୈଵ ଗୟାୟାଂ ତୁ ଗଦାଧରମ୍ ।
ଗଙ୍ଗାସାଗରଗେ ଵିଷ୍ଣୁଂ ଚିତ୍ରକୂଟେ ତୁ ରାଘଵମ୍ ॥ ୮ ॥

ନନ୍ଦିଗ୍ରାମେ ରାକ୍ଷସଘ୍ନଂ ପ୍ରଭାସେ ଵିଶ୍ଵରୂପିଣମ୍ ।
ଶ୍ରୀକୂର୍ମେ କୂର୍ମମଚଲଂ ନୀଲାଦ୍ରୌ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍ ॥ ୯ ॥

ସିଂହାଚଲେ ମହାସିଂହଂ ଗଦିନଂ ତୁଲସୀଵନେ ।
ଘୃତଶୈଲେ ପାପହରଂ ଶ୍ଵେତାଦ୍ରୌ ସିଂହରୂପିଣମ୍ ॥ ୧୦ ॥

ୟୋଗାନନ୍ଦଂ ଧର୍ମପୁର୍ୟାଂ କାକୁଲେ ତ୍ଵାନ୍ଧ୍ରନାୟକମ୍ ।
ଅହୋବିଲେ ଗାରୁଡାଦ୍ରୌ ହିରଣ୍ୟାସୁରମର୍ଦନମ୍ ॥ ୧୧ ॥

ଵିଟ୍ଠଲଂ ପାଣ୍ଡୁରଙ୍ଗେ ତୁ ଵେଙ୍କଟାଦ୍ରୌ ରମାସଖମ୍ ।
ନାରାୟଣଂ ୟାଦଵାଦ୍ରୌ ନୃସିଂହଂ ଘଟିକାଚଲେ ॥ ୧୨ ॥

ଵରଦଂ ଵାରଣଗିରୌ କାଞ୍ଚ୍ୟାଂ କମଲଲୋଚନମ୍ ।
ୟଥୋକ୍ତକାରିଣଂ ଚୈଵ ପରମେଶପୁରାଶ୍ରୟମ୍ ॥ ୧୩ ॥

ପାଣ୍ଡଵାନାଂ ତଥା ଦୂତଂ ତ୍ରିଵିକ୍ରମମଥୋନ୍ନତମ୍ ।
କାମାସିକ୍ୟାଂ ନୃସିଂହଂ ଚ ତଥାଷ୍ଟଭୁଜସଜ୍ଞକମ୍ ॥ ୧୪ ॥

ମେଘାକାରଂ ଶୁଭାକାରଂ ଶେଷାକାରଂ ତୁ ଶୋଭନମ୍ ।
ଅନ୍ତରା ଶିତିକଣ୍ଠସ୍ୟ କାମକୋଟ୍ୟାଂ ଶୁଭପ୍ରଦମ୍ ॥ ୧୫ ॥

କାଲମେଘଂ ଖଗାରୂଢଂ କୋଟିସୂର୍ୟସମପ୍ରଭମ୍ ।
ଦିଵ୍ୟଂ ଦୀପପ୍ରକାଶଂ ଚ ଦେଵାନାମଧିପଂ ମୁନେ ॥ ୧୬ ॥

ପ୍ରଵାଲଵର୍ଣଂ ଦୀପାଭଂ କାଞ୍ଚ୍ୟାମଷ୍ଟାଦଶସ୍ଥିତମ୍ ।
ଶ୍ରୀଗୃଧ୍ରସରସସ୍ତୀରେ ଭାନ୍ତଂ ଵିଜୟରାଘଵମ୍ ॥ ୧୭ ॥

ଵୀକ୍ଷାରଣ୍ୟେ ମହାପୁଣ୍ୟେ ଶୟାନଂ ଵୀରରାଘଵମ୍ ।
ତୋତାଦ୍ରୌ ତୁଙ୍ଗଶୟନଂ ଗଜାର୍ତିଘ୍ନଂ ଗଜସ୍ଥଲେ ॥ ୧୮ ॥

ମହାବଲଂ ବଲିପୁରେ ଭକ୍ତିସାରେ ଜଗତ୍ପତିମ୍ ।
ମହାଵରାହଂ ଶ୍ରୀମୁଷ୍ଣେ ମହୀନ୍ଦ୍ରେ ପଦ୍ମଲୋଚନମ୍ ॥ ୧୯ ॥

ଶ୍ରୀରଙ୍ଗେ ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଂ ଶ୍ରୀଧାମେ ଜାନକୀପ୍ରିୟମ୍ ।
ସାରକ୍ଷେତ୍ରେ ସାରନାଥଂ ଖଣ୍ଡନେ ହରଚାପହମ୍ ॥ ୨୦ ॥

ଶ୍ରୀନିଵାସସ୍ଥଲେ ପୂର୍ଣଂ ସୁଵର୍ଣଂ ସ୍ଵର୍ଣମନ୍ଦିରେ ।
ଵ୍ୟାଘ୍ରପୁର୍ୟାଂ ମହାଵିଷ୍ଣୁଂ ଭକ୍ତିସ୍ଥାନେ ତୁ ଭକ୍ତିଦମ୍ ॥ ୨୧ ॥

ଶ୍ଵେତହ୍ରଦେ ଶାନ୍ତମୂର୍ତିମଗ୍ନିପୁର୍ୟାଂ ସୁରପ୍ରିୟମ୍ ।
ଭର୍ଗାଖ୍ୟଂ ଭାର୍ଗଵସ୍ଥାନେ ଵୈକୁଣ୍ଠାଖ୍ୟେ ତୁ ମାଧଵମ୍ ॥ ୨୨ ॥

ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ଭକ୍ତସଖଂ ଚକ୍ରତୀର୍ଥେ ସୁଦର୍ଶନମ୍ ।
କୁମ୍ଭକୋଣେ ଚକ୍ରପାଣିଂ ଭୂତସ୍ଥାନେ ତୁ ଶାର୍ଙ୍ଗିଣମ୍ ॥ ୨୩ ॥

କପିସ୍ଥଲେ ଗଜାର୍ତିଘ୍ନଂ ଗୋଵିନ୍ଦଂ ଚିତ୍ରକୂଟକେ ।
ଅନୁତ୍ତମଂ ଚୋତ୍ତମାୟାଂ ଶ୍ଵେତାଦ୍ରୌ ପଦ୍ମଲୋଚନମ୍ ॥ ୨୪ ॥

ପାର୍ଥସ୍ଥଲେ ପରବ୍ରହ୍ମ କୃଷ୍ଣାକୋଟ୍ୟାଂ ମଧୁଦ୍ଵିଷମ୍ ।
ନନ୍ଦପୁର୍ୟାଂ ମହାନନ୍ଦଂ ଵୃଦ୍ଧପୁର୍ୟାଂ ଵୃଷାଶ୍ରୟମ୍ ॥ ୨୫ ॥

ଅସଙ୍ଗଂ ସଙ୍ଗମଗ୍ରାମେ ଶରଣ୍ୟେ ଶରଣଂ ମହତ୍ ।
ଦକ୍ଷିଣଦ୍ଵାରକାୟାଂ ତୁ ଗୋପାଲଂ ଜଗତାଂ ପତିମ୍ ॥ ୨୬ ॥

ସିଂହକ୍ଷେତ୍ରେ ମହାସିଂହଂ ମଲ୍ଲାରିଂ ମଣିମଣ୍ଡପେ ।
ନିବିଡେ ନିବିଡାକାରଂ ଧାନୁଷ୍କେ ଜଗଦୀଶ୍ଵରମ୍ ॥ ୨୭ ॥

ମୌହୂରେ କାଲମେଘଂ ତୁ ମଧୁରାୟାଂ ତୁ ସୁନ୍ଦରମ୍ ।
ଵୃଷଭାଦ୍ରୌ ମହାପୁଣ୍ୟେ ପରମସ୍ଵାମିସଜ୍ଞକମ୍ ॥ ୨୮ ॥

ଶ୍ରୀମଦ୍ଵରଗୁଣେ ନାଥଂ କୁରୁକାୟାଂ ରମାସଖମ୍ ।
ଗୋଷ୍ଠୀପୁରେ ଗୋଷ୍ଠପତିଂ ଶୟାନଂ ଦର୍ଭସଂସ୍ତରେ ॥ ୨୯ ॥

ଧନ୍ଵିମଙ୍ଗଲକେ ଶୌରିଂ ବଲାଢ୍ୟଂ ଭ୍ରମରସ୍ଥଲେ ।
କୁରଙ୍ଗେ ତୁ ତଥା ପୂର୍ଣଂ କୃଷ୍ଣାମେକଂ ଵଟସ୍ଥଲେ ॥ ୩୦ ॥

ଅଚ୍ୟୁତଂ କ୍ଷୁଦ୍ରନଦ୍ୟାଂ ତୁ ପଦ୍ମନାଭମନନ୍ତକେ ।
ଏତାନି ଵିଷ୍ଣୋଃ ସ୍ଥାନାନି ପୂଜିତାନି ମହାତ୍ମଭିଃ ॥ ୩୧ ॥

ଅଧିଷ୍ଠିତାନି ଦେଵେଶ ତତ୍ରାସୀନଂ ଚ ମାଧଵମ୍ ।
ୟଃ ସ୍ମରେତ୍ସତତଂ ଭକ୍ତ୍ୟା ଚେତସାନନ୍ୟଗାମିନା ॥ ୩୨ ॥

ସ ଵିଧୂୟାତିସଂସାରବନ୍ଧଂ ୟାତି ହରେଃ ପଦମ୍ ।
ଅଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଂ ଵିଷ୍ଣୋଃ ସ୍ଥାନାନି ପଠତା ସ୍ଵୟମ୍ ॥ ୩୩ ॥

ଅଧୀତାଃ ସକଲା ଵେଦାଃ କୃତାଶ୍ଚ ଵିଵିଧା ମଖାଃ ।
ସମ୍ପାଦିତା ତଥା ମୁକ୍ତିଃ ପରମାନନ୍ଦଦାୟିନୀ ॥ ୩୪ ॥

ଅଵଗାଢାନି ତୀର୍ଥାନି ଜ୍ଞାତଃ ସ ଭଗଵାନ୍ ହରିଃ ।
ଆଦ୍ୟମେତତ୍ସ୍ଵୟଂ ଵ୍ୟକ୍ତଂ ଵିମାନଂ ରଙ୍ଗସଜ୍ଞକମ୍ ।
ଶ୍ରୀମୁଷ୍ଣଂ ଵେଙ୍କଟାଦ୍ରିଂ ଚ ଶାଲଗ୍ରାମଂ ଚ ନୈମିଷମ୍ ॥ ୩୫ ॥

ତୋତାଦ୍ରିଂ ପୁଷ୍କରଂ ଚୈଵ ନରନାରାୟଣାଶ୍ରମମ୍ ।
ଅଷ୍ଟୌ ମେ ମୂର୍ତୟଃ ସନ୍ତି ସ୍ଵୟଂ ଵ୍ୟକ୍ତା ମହୀତଲେ ॥ ୩୬ ॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣୋରଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତଦିଵ୍ୟସ୍ଥାନୀୟନାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Also Read:

Shri Vishnu Ashtottara Sata Divyasthani Yanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shri Vishnu Ashtottara Sata Divyasthani Yanama Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top